OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR"

Transkript

1 OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR Oturum Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Hakan Akçın Citysurf Yazılımı İle 3 Boyutlu Kentler Yoltay (Piri Reis Ltd.), E. Uçaner (Etimesut Bel.) G. Dağgez ( Piri Reis ltd.) Çorum Belediyesi Katılımcı 3D Kent Bilgi Sistemi N. Burhan (Çorum Bel.) Kurumsal GIS Çözümü- NETGIS Server 3D T. E. Toptaş (Netcad) 3D CITY VAQS: Üç Boyutlu Şehir Modelleri Oluşturma, Görüntüleme ve Sorgulama Sistemi S. Doğan(OMÜ), R. Doğan(Samsun Valiliği), O. Altan (İTÜ) Hücre Tabanlı Heyelan Duyarlılık Haritalarının Oluşturulması A.Erener, G. Sarp, HSB.Duzgun (ODTÜ) 231

2 232 ANKARA ŞUBESİ

3 CITYSURF YAZILIMI İLE 3 BOYUTLU KENTLER A. Yoltay 1, E. Uçaner 2, G. Dağgez 3 1 Piri Reis Ltd. Şti., Projeler Koordinatörü, Ankara 2 Etimesgut Belediyesi, Bilgi İşlem Müdürü, Ankara 3 Piri Reis Ltd. Şti., Teknoloji Danışmanı, Ankara ÖZET Bu çalışmada 3 Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) görüntüleyicisi olan CitySurf ile şehirlerin CBS projeleri oluşturulduktan sonra görüntüleme aşaması anlatılmaktadır. Programda, kadastro planları, uydu fotoğrafları, arazi modelleri binalar, yollar, önemli merkezler gibi veri setleri girdi olarak tanımlanabilmektedir. Nesnelerin tanımları verildiğinde program otomatik olarak bina modellerini ve diğer bütün verileri 3- boyutlu hale getirmekte, istenen detaylar eklenebilmekte ve elde edilen veriler 3-boyutlu ortamda internet aracılığıyla görüntülenebilmektedir. Mevcut birçok proje içerisinden, Etimesgut Belediyesi bünyesindeki CBS verilerinin CitySurf yazılımı ile internet ortamına sunulması örnek proje olarak irdelenmiştir. Google Earth ve Virtual Earth ün alternatifi olan CitySurf ile sınırsız büyüklükteki veri, düşük bant genişliğinde bile kesintisiz olarak sunularak tüm Türkiye nin 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemi oluşturabilir. Anahtar Sözcükler: Google Earth, CitySurf, Üç boyutlu coğrafi bilgi sistemi, uydu fotoğrafları, bina modeli. 1. GİRİŞ Yaşadığımız bilgi çağında, bilgi teknolojisi çok değişik alanlarında insanlığa hizmet vermektedir. (Yomralıoğlu, 1999) Coğrafi bilgi sistemleri birçok belediyede, kurumda mevcutta kurulmuş olup hepsinde de 2 boyutlu olarak sistem işlemektedir. 3-boyutlu Coğrafi bilgi sistemi teknolojisi olarak görüntüleme ve her hususun detaylarıyla incelenmesi son 2 yıl içerisinde artan inceleme konulardan biri olmuştur. Bu alanda örneğin Google firması, Google Earth isimli yazılımıyla uydu fotoğraflarını şehir planlarından elde edilen 3 boyutlu görüntülerle birleştirerek görsel bir coğrafi bilgi sistemini gerçekleştirmiştir. Bu alanda Türkiye de ise CitySurf bir ilki gerçekleştirmiştir (Tortop, 2006). Google Earth de şu anda mevcut olan 3-boyutlu şehirler daha çok ABD nde bulunan birkaç şehirden oluşmaktadır. Arazi modeli için benzer bir çalışma NASA World Wind ile yine Amerika da yapılmıştır. Büyük ve karmaşık sistemlerin modellenmesi bilgisayar grafiği açısından önemli bir problemdir. Gelişen bilgisayar sistemleri ve görüntüleme algoritmaları sanal ortam modellerine ihtiyacı artırmaktadır. Günümüzde bilgisayar sistemleri ve ortalama standart olan 1024 kb hızındaki internet bağlantısı büyük üç boyutlu modellerin görüntülenmesine olanak vermektedir. Görüntüleme sistemleri uçuş simülasyonları ve şehir planlamadan bilgisayar 233

4 oyunlarına ve uzaktan algılama yöntemleriyle tarımsal çalışmalara, deprem sonrası analize kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Bu sistemlerde kullanılmak üzere, mevcut şehirlerin birebir modellerini oluşturarak 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemini kurmak zaman ve para gibi maliyetler açısından çok masraflı olacaktır. Bu çalışmanın esas amacı, mevcut coğrafi bilgi sistemlerinde yer alan 2 boyutlu verileri, 3-boyutlu ortama gerçekçi olarak taşımak ve elde edilen 3-boyutlu veriyi gerçek zamanlı olarak internet üzerinde görüntülemektir. CitySurf ile projelerin 3 boyutlu olarak görüntülenmesinde kurumların, belediyelerin mevcut verilerinden yararlanılmakta ve bu verilerle 3 boyutlu olarak görüntülenmesi oluşturulmaktadır. Elde edilen veriler görüntüleme algoritmasına transfer edilmek suretiyle gerçek zamanlı görüntüleme yapılabilmektedir. 2. Benzer Yöntemlerle Yapılan Çalışmalar Mevcut coğrafi bilgi sistemi projelerinde şehir modellerinin oluşturulmasında başarı sağlayan bir yaklaşım fotogrametri ve resim işleme ile bina ve sokakların modellerinin oluşturulmasıdır. Bir başka yaklaşım ise lazer tarayıcılar yardımıyla uzaktan algılama teknolojilerinin kullanılmasını baz alır. Bu yaklaşımlar oldukça başarılı ve güvenilir coğrafi bilgi sistemi modelleri sağlamasına karşın, 1. Otomatik olarak üretim yapmadıklarından, 2. İnternet tabanlı olmadıklarından, 3. Analiz ve sorgulama yeteneklerine sahip olmamaları sebebiyle Çoğunlukla pratik değillerdir 3. Model Üretim Sistemi 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemi görüntüleyicisi olan CitySurf yazılımı ESRI firmasının shape (shp) ve MAPINFO firmasının TAB formatını kullanmaktadır. SHP ve TAB formatı oldukça basit, standart ve genel olarak kabul gördüğünden belediye ve kurumlar tarafından eldeki veriler düşünüldüğünde en temel formatlar olarak kabul edilebilir. Sistem çıktı olarak bina modellerini SHP ve TAB formatında oluşturmaktadır. Binalar ayrı ayrı sisteme işlenerek değil veritabanındaki kolonlardan kat yüksekliği bilgisi sayesinde bütün binalar CitySurf ile otomatik olarak yükseltilir. Bina tabanlarının ve yükseklik bilgilerinin kullanılmasıyla elde edilen bina modelleri hem istenen detayda bilgi vermekte, hem de görüntülenen modelin mimari yapısını gerçekçi bir şekilde yansıtmaktadır. Sunulan bu teknikle, istenen mimari yapıdaki binaların kısa sürede üretilmesine olanak sağlamaktadır. Binaların arazi üzerinde nasıl gerçekçi bir şekilde 3.boyutta görüntülendiği Şekil 1 de verilmiştir 234 ANKARA ŞUBESİ

5 Şekil 1 : Etimesgut ilçesinin 3 boyutlu binaları Binalar CitySurf projesinde sadece görsel olarak değil aynı zamanda ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde depolanan grafik ve sözel verilere de erişim imkânı sağlar. Binalara kaplanacak fotogerçekçi doku bilgisi de sisteme tek tek işlenerek değil kolon bilgisine göre otomatik olarak program tarafından yapılmaktadır. Sahadan çekilen bina resimlerinin binalara kaplandıktan sonraki görüntüsü Şekil 2 de verilmiştir. Fotogerçekçi doku görüntüleri elde etmek için sahadan çekilen fotoğrafların perspektif düzeltme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Şekil 2: İstanbul Bahçeşehir ilçesindeki bina resimlerinin doku olarak kaplanmış şekli 235

6 Sistemde kullanılan veriler; Vektör Veriler: 1. Sayısal temel arazi modeli: 1/1000 lik Halihazır haritalardan elde edilen arazi modeli Şekil 3 de görüldüğü gibi Ikonos uydu görüntüsünde altlık olarak kullanılmıştır. 2. Uydu fotoğrafları: Ikonos, Qickbird, Aster 3. Binalar: Kent içinde yer alan tüm yapılar 4. Yollar: Tüm karayolu ve şehir içi yollar 5. Önemli Merkezler: Okullar, eczaneler, kafeteryalar, sinemalar 6. 3D katı modeller: Herhangi bir 3 boyutlu tasarım programı aracılığıyla üretilen bina modelleri minimum vertexden oluşacak şekilde sisteme entegre edilir. Şekil 3 de görülen bina modelleri 3D Max programıyla yapılmış ve CitySurf e entegre edilmiştir. Şekil 3: İstanbul Bahçeşehir ilçesindeki bina resimlerinin doku olarak kaplanmış şekli 4. GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ CitySurf görüntüleme sistemleri, etkili ve hızlı bir gezinti yapmak, sistemdeki verileri hızlı bir şekilde görüntülemek ve sorgulamak için, görüntüye aktif olarak katılım göstermeyen verilerin atılmasına şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Bakış açısı dışındakilerin atılması ve arkada kalan bölgelerin atılması için etkili algoritmalar mevcuttur. Ancak, kapatılan bölgelerin atılması algoritmaları hâlâ çok maliyetlidir. Özellikle, nesne uzayına bağlı kapatılan bölgelerin atılması algoritmaları, genellikle her bir gezinti noktası ve her bir bakış açısı için görüntünün önceden hesaplanmasına ihtiyaç duymaktadır. Saklanması gereken veri miktarı aşırı oranda arttığından, gezinti yapılabilecek alanın hücrelendirilmesi ve böylece önişlemden geçen kapatılan bölgelerin atılması işleminin sonucu olan bilgi miktarının azaltılması büyük önem taşımaktadır. Kapatılan alanların atılmasını tespit etmek için ön işleme ihtiyaç duyan algoritmalar her bir bakış noktası için büyük miktarda veri depolamaya ihtiyaç duymaktadır. Görüntüleme esnasında ise kullanıcıya doğru dönmemiş nesne kesimleri de donanım tarafından elenerek hızlı bir görüntüleme sağlanmaktadır. 236 ANKARA ŞUBESİ

7 5. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar Bu çalışmada belediyeler ve kurumların mevcut verileri kullanılarak internet tabanlı 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemi çalışması sunulmuştur. Binalar, mevcut bir uydu fotoğrafı üzerindeki izdüşümleri kullanılarak değil bina şekilleri itibariyle gerçek planlarına uygun şekilde görüntülenmektedir. Vektör veriler kısmında saydığımız yollar, mülkiyet verileri, önemli merkezler içinde aynı şey söz konusudur. Gelecekte CitySurf yazılımı sayesinde internet üzerinden bütün Türkiye nin Coğrafi bilgi sistemi projesinin yayınlaması hedeflenmektedir. KAYNAKLAR Tortop İ Citysurf, Bilim ve Teknik Dergisi, sayı: 465, sayfa: 47. Yomralıoğlu T., Yerel yönetimlerde kent bilgi sistemi uygulamaları sempozyumu 237

8 ÇORUM BELEDİYESİ KATILIMCI 3D KENT BİLGİ SİSTEMİ N. BURHAN Çorum Belediyesi,Araştırma Planlama Birimi, ÖZET Önümüzdeki yıllar içerisinde çok değişik ilgi çekici harita bazlı uygulamalara şahit olacağız. Bu akıllı haritalar insanların, kurumların ne istediği ne aradığı ne karar vereceği konularında yol gösterecek yardımcı olacak bilgilendirecek ve mekan bazlı karar alma ve verme sürecine katkıda bulunacaktır. Haritalar fonksiyonellik açısından geliştikçe, hayatlarımızı zenginleştirmeye ilgi çekici yapmaya kolaylaştırmaya başlayacak ve daha iyi daha hassas daha güncel coğrafi veri üretimi ve dolayısıyla da coğrafi bilgi sistemi önem kazanacaktır. Ülkemizde oluşturulan Coğrafi Bilgi Sistemleri görsellikten uzak ve internete açık olmamasından dolayı son kullanıcılar, mekansal verilere yeterli hızda ve kolaylıkta ulaşamamakta. Çorum Belediyesi nce hazırlanan Web tabanlı üç boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemi ile CBS nin kentlerde uygulanmasında yeni bir boyut açıldı. Mekansal verileri oluşturup analiz eden bilgisayar uzmanı kişilerin bu verileri kullanması yeterli görülmedi. Mekansal veriler vatandaşa da hizmet edebilir hale getirildi. Eğitim durumu da az olan kesimler, öğrenciler, adres arayan vatandaşlar, emlak hizmeti veren işyeri sahipleri önceleri bu sistemden harita görmeyi amaçlar iken gün geçtikçe mekansal objeleri sorgulamayı ve kendi bilgilerini bu sistemden sunmayı amaç edindiler. Uzun yıllardır Dünya ve Türkiye deki Coğrafi bilgi sistemi firmaları insanlara Coğrafi bilgi sistemini, harita kültürünü anlatmaya çalışırken Google Earth gibi bir yazılımın çıkmasıyla bir yıl içinde tüm dünyada kişi bu yazılımı kullanmaya başladı. Bunun sebebi kullanım kolaylığı, uydu fotoğrafının anlaşılabilirliği ve 3 boyutlu olmasıydı. Biz de Google Earth ün bu başarısını yakalayabilecek ayrıca vatandaşın sadece veriyi görüntülemesinin dışında aynı zamanda vatandaş olarak taleplerini belediyeye Online (çevrim içi ) olarak ulaştırabileceği bir ortamı nasıl sağlarızı düşündük. Bilindiği üzere Web 1.0 internet siteleri yalnız veriyi yayınlar iken, Web 2.0 internet siteleri kullanıcının da veri girmesine imkan verir. Çorum Belediyesi Katılımcı 3D (Üç Boyutlu) Kent Bilgi Sistemi tarihinde Ankara da tanıtım kokteyli ile açıldı. Artık vatandaşın da yetkisi doğrultusunda coğrafi verisini paylaşabileceği Türkiye nin ilk GEOWEB 2.0 Coğrafi Bilgi Sistemi hayata geçti. Anahtar Sözcükler: GEOWEB 2.0, Belediye, Kent Bilgi Sistemi, Citysurf 238 ANKARA ŞUBESİ

9 YAPILAN ÇALIŞMALAR Proje; tarihinde tanıtım kokteyli ile internete açılmıştır. Projenin internetten sunumu için yerli bir yazılım olan Citysurf Globe 3D Kent Bilgi Sistemi kullanılmaktadır. Projenin Güncelleme ve zenginleştirme çalışmaları devam etmektedir. Proje çerçevesinde ulusal projeler ile bağlantı kurulması hedeflemektedir. Bu sebepten İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü (NVİ) bünyesinde bulunan Ulusal Adres Veritabanında (UAVT) kullanılan Tanıtım Numaraları, haritalarımızda bulunan sokak çizgileri ile eşleştirilmiş ve rapor alınması sağlanmıştır. 239

10 Şekil 1: Projede hedeflenen Coğrafi Bilgi Sistemi Kurgusu Sistem tasarımı ve veri toplanması belediyemiz personelince yapılmıştır. Projenin temelini oluşturan 3D Boyutlu harita altyapısı, İnternet tabanlı Türkiye de ilk kez Çorum Belediyesi nce yapılmıştır. Proje bünyesinde aşağıdaki katmanlar bulunmaktadır. a. Doku kaplı 3D binalar ve önemli merkezler b. Parseller ve bağlı olduğu sözel bilgileri( Parsel Bilgileri, Ruhsatları, Emlak Beyanları..) c. Sokaklar ve Dış Kapı Numaraları d. İmar planları, İmar fonksiyon adaları e. Mezar yerleri f. asp.net ile hazırlanan web sayfaları ile öznitelik bilgileri Web Şekil 2: İmar Planı üzerinde sorgulama yapılması 240 ANKARA ŞUBESİ

11 Genel amacımız Valilik Birimlerinin de Çorum KBS Bilgi Havuzuna katkıda bulunması. Şu an gerçekleşen projemizde tüm birimler ve vatandaş veri alabilmekte yalnız belediye birimleri veri eklemektedir. Sistemde bulunan harita katmanları Quickbird uydu fotoğrafı (315 km 2) Arazi modeli Coğrafi nesneler açık kaynak kodlu PostGIS_SQL veritabanında tutulmakta Mahalle Sınırları (İdari ve Tapu Mahalleleri ayrı ayrı) Cadde/Sokak Adları, Dış kapı Numaraları (2080 adet Sokak, adet Dış Kapı) 3D Binalar (17000 Adet) Kadastro / İmar Parselleri (41200 Adet) Pafta Sınırları Yeşil Alanlar 3D Model Objeler( Saat Kulesi, Müze, Stadyum, Binevler Parkı, Belediye Bina sı, Veli Paşa Hanı, Veli Paşa Konağı) Okul, Eczane, Muhtarlık, Cami, Market, Fabrika, Benzinlik Yerleri Çorum İlçe Sınırları, Karayolları, Köy merkezleri 1/ ölçekli Çevre düzeni planında bulunan vektör katmanlar o o o o o Yerleşim yerleri Sanayi, tarım bölgeleri Toprak bilgileri Zemin ve fay hattı bilgileri Su yolları ve gölleri. 241

12 Şekil 3: Dünyanın muhtemel ilk web tabanlı 3D Mezarlık Bilgi Sisteminden bir görüntü GELİNEN NOKTADA VARILAN SONUÇLAR Sistem internet üzerinden bilgilendirme sağlıyor, bu sayede vatandaş ve personel coğrafi bilgiye daha hızlı ulaşıyor, zaman ve işgücü tasarrufu sağlanıyor. Harita Mühendisliği dışındaki disiplinler ve vatandaş harita kullanma kültürüne alışıyor. Sistem kullanıcı sayısı her geçen gün artmakta. Kullanıcıların sisteme bağlanma sebeplerinin sistemin işlevsel olduğu, yani günlük işlerine yardımcı olduğu sonucunu çıkmaktadır. İmar durumu veren belediye birimimiz, uygulamadan sonra imar durumu bilgi talebi için müracaat sayısının azaldığını belirtmiştir. Belediye bünyesindeki İmar ve diğer birim personeli, kağıt paftalardan harita aramak zorunda kalmadan ilgili bilgilere ekrandan ulaşabilmektedir. İlimizde çalışan mühendisler ve adresle işi olan nakliyeciler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu altlıklar sayesinde çeşitli mühendislik projeleri; daha hızlı ve etkin hazırlanmaktadır. Klasik yöntemde belediye mezarlık işleri birimleri kabir yerlerini haritaya işlemezler. Mezarlık haritasının Sisteme aktarılması ile artık kabir yerleri kayıt altına alınmış oldu. Yakınını yerini bilmeyen bir vatandaşa artık yardımcı olunabiliyor. Vatandaş ve meslek gruplarının belediyeye gelmeden işlerini yapabilmelerinin yanında, İnşaat yapmak isteyen müteahhit boş arsaları haritadan daha kolay görüp sahipleri ile daha kolay temasa geçebilmektedir. Emlakcılar müşterilerine ekrandan tarif imkanı bulmuşlardır. Tapu senedi olan bir imar parseli rahatlıkla sistemden bulanabilir. 242 ANKARA ŞUBESİ

13 Son dönemde artık vatandaşların da kendi bilgilerini sunabilecekleri, tam anlamıyla katılımcı bir modele geçilmiştir. Şekil 4: Çorum Belediyesi 3D Kent Bilgi Sisteminden bir görüntü Google arama motoruna Kent bilgi Sistemi yazıldığında listeye gelen ilk belediyenin Çorum Belediyesi Kent Bilgi Sistemi olması vatandaşın sistemden yararlandığının bir göstergesi. Çorum Belediyesi Web Sayfası Anketinde Belediyemiz En Beğenilen Hizmeti Anketinde Doğalgazdan sonra en çok oylanan konu 3D Kent Bilgi Sistemi çalışması olmuştur. o Kullanıcıya yön göstermesi için yardım sayfası hazırlandı. o KAYNAKÇA Katılımcı 3D Kent Bilgi Sistemine ulaşmak için ücretsiz istemci(client) yazılımın kurulması gerekmektedir. Çorum Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Sayfaları Programı sağladığımız ve destek aldığımız firmanın web sayfası Çorum Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemi dosyaları 243

14 KURUMSAL GIS ÇÖZÜMÜ NETGIS SERVER 3D Tunç Emre TOPTAŞ Netcad, Eğitim Hizmetleri Müdürü, Yük.Şehir Plancısı, CBS Uzmanu-Eğitmeni, Ankara, ÖZET NETGIS Server3D, tamamen bütünleşik yapıda konumsal ve sözel veritabanı desteği, harita sunumu, vektör, raster veri sunumu, konumsal analiz, eş zamanlı veri düzenleme ve coğrafi uygulama geliştirmek üzere tasarlanmış olan, uluslararası GIS standartlarındaki spesifikasyonları taşıyan bileşenlerden oluşan kurumsal GIS çözümüdür. E-devlet altyapısının uluslar arası standartlarda oluşturulması gerekir. Kurumların yaptıkları yatırımlar birlikte çalışabilirlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte, her kurumun ihtiyacına göre konfrige edilebilir, ölçeklenebilir ve esnek yapıda marka bağımsız olarak client mimarileri ile entegre olabilen, güvenli çalışabilen uluslar arası standartlardaki teknolojilere yönelik olarak yapılmalıdır. NETGIS Server3D, birlikte çalışabilirlik, VTYS bağımsızlık, zengin veri tipi ve format desteği, ölçeklenebilirlik, teknik ve fonksiyonel ilerilik, esneklik ve güvenlik olmak üzere yedi temel özellik üzerine kurulmuştur. Kamu kurumları ve yerel yönetim birimlerinde NETGIS Server3D lerin kullanılması ile ülke ölçeğinde merkezi kontrol sağlanacak, bu sayede mükerrer veri üretiminin önüne geçilecek, üretilen projeler web üzerinden yayımlanabilecek, edit edilebilecek, paylaşılabilecektir. Bu sayede tüm Türkiye ortak veri havuzunda çalışabilecek, e-dönüşüm sürecinde ülke ölçeğinde altyapı oluşturacaktır. Anahtar Sözcükler: GIS, CBS, e-dönüşüm, GIS Server, 3D 1. KURUMSAL GIS ÇÖZÜMÜ - NETGIS Server 3D 1.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN GEREKLİLİĞİ Birlikte çalışabilirlik, verilerin kurumlar arasında ve bilgi sistemlerinde etkin olarak paylaşılabilme ve kullanılabilme yeteneğinin gerçekleşmesini sağlayan çok boyutlu bir kavramdır. Birlikte çalışabilirliği European Public Administration Network egovernment Working Group, Key Principles of an Interoperability Architecture-2004 da bir sistemin ya da sürecin ortak standartlar çerçevesinde bir diğer sistemin ya da sürecin bilgisini ve/veya işlevlerini kullanabilme yeteneği olarak tanımlamıştır. Birlikte çalışabilirlik için en önemli parametre olan standartlar konusuna vurgu yapan bu tanımdan da anlaşılacağı üzere ülke ölçeğinde birlikte çalışabilirlik için öncelikle kullanılacak standartlar ın belirlenmesi gerekmektedir. E-devlet teknolojik altyapı standartlarının belirlenmesi; üretilecek, depolanacak, yönetilecek verilerin sunulması, taşınması, güvenliği, veri ortak modelinin ve veri değişim altyapısının oluşturulması ve geliştirilen çözümlerin teknik standartlarının belirlenmesi atılacak ilk adımlar olmalıdır. Birlikte çalışabilirliğin sağlanması bilginin internet üzerinden, etkin, her noktadan hızla erişilebilir ve güvenli olarak paylaşılması ile mümkün olabilir. Günümüz 244 ANKARA ŞUBESİ

15 teknolojilerinin sağladığı Server teknolojileri, ve kurumsal portal desteği, birlikte çalışabilirliği mümkün hale getirmektedir. E-devlet altyapısının uluslar arası standartlarda oluşturulması gerekir. Kurumların yaptıkları yatırımlar birlikte çalışabilirlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte, her kurumun ihtiyacına göre konfrige edilebilir, ölçeklenebilir ve esnek yapıda marka bağımsız olarak client mimarileri ile entegre olabilen, güvenli çalışabilen uluslar arası standartlardaki teknolojilere yönelik olarak yapılmalıdır. 2. Netgıs Server Uluslar arası standartlardaki NETGIS Server, birlikte çalışabilirlik, VTYS bağımsızlık, zengin veri tipi ve format desteği, ölçeklenebilirlik, teknik ve fonksiyonel ilerilik, esneklik ve güvenlik olmak üzere yedi temel özellik üzerine kurulmuştur. Kamu kurumları ve yerel yönetim birimlerinde NETGIS Server laerın kullanılması ile ülke ölçeğinde merkezi kontrol sağlanacak, bu sayede mükerrer veri üretiminin önüne geçilecek, üretilen projeler web üzerinden yayımlanabilecek, edit edilebilecek, paylaşılabilecektir. Bu sayede tüm Türkiye ortak veri havuzunda çalışabilecek, e-dönüşüm sürecinde ülke ölçeğinde altyapı oluşturacaktır. NETGIS Server tamamen bütünleşik yapıda konumsal ve sözel veritabanı desteği, harita sunumu, vektör, raster veri sunumu, konumsal analiz, eş zamanlı veri düzenleme ve coğrafi uygulama geliştirmek üzere tasarlanmış iki ve üç boyutlu kurumsal GIS çözümüdür. YOLLAR ÇEVRE NETGIS SERVER ALTYAPI İMA SAĞLIK EKONOMİ GÜVENLİK Şekil 1 : NETGIS Server ile Birlikte Çalışabilirliğin Sağlanması NETGIS Server, e-dönüşüm sürecinde Türkiye nin veri portalını TUCBS(Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi) standartları ile oluşturacak, bu sayede dünya ölçeğinde sorunsuz, güvenli veri paylaşımı ve yönetimi sağlanabilecektir. 245

16 NETGIS SERVER MASAÜSTÜ CAD VE GIS YAZILIMLARI İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK ÜZERE TA- SARLANMIŞTIR. MERKEZİ KONUMSAL VE KONUMSAL OLMAYAN VERİLERİN GÜNCEL TUTU- LABİLMESİ İÇİN MASAÜSTÜ CAD VE GIS UYGULAMALARI İLE ENTEGRASYON SAĞLANMAK- TADIR. NETGIS SERVER AUTOCAD, NETCAD 5.0 GIS, MİCROSTATİON, ARCGIS, MAPİNFO..VB. GİBİ YAZILIMLAR İLE AYNI METAVERİ STANDARDINDA BİR ARADA ÇALIŞABİLİR. Netcad 5.0 GIS ArcGIS AutoCAD NETGIS Server MapInfo Microstation Other Şekil 2: GIS&CAD Teknolojileri İle Tam Uyum NETGIS Server bileşenleri Open Geospatial Consortium (OGC) tarafından verilen - WMS (Web Map Services), - WFS (Web Feature Services), - SF-SQL (NG/BG) (Simple Features for SQL/Normalized Geometry/Binary Geometry) belgelerine sahiptir. Bu sayede OGC uyumlu istemciler ile bir arada çalışabilir. NETGIS Server, anında projeksiyon dönüşümünü (on the fly) destekler. Farklı projeksiyon sistemlerinde tanımlanmış raster ve vektör yapıdaki verileri on the fly ederek birlikte çalışabilirliği kolaylaştırır. Şekil 3: Birlikte Çalışabilirlğe Uygun Esnek Mimari Jeoloji Yağmur Suyu Doğalgaz Atık Su İçme Suyu Numarataj Halihazır Haritalar İmar Planları Kadastro Haritaları Raster 246 ANKARA ŞUBESİ

17 NETGIS Server, VTYS bağımsızdır. Oracle, Oracle Spatial, MS SQL Server, MS SQL Server 2008, MS SQL Server Express, Postgres, PostGIS, Personel GeoDatabase ve ArcSDE yi destekler. NETGIS Server üzerinde geliştirilen uygulamalar da VTYS bağımsızdır. Herhangi bir VTYS de oluşturulan şema ve bilgiler bir diğerine kayıpsız aktarılır. Konumsal veri desteği olan VTYS lerin bu özelliği kullanılır, olmayanlar için NETGIS Geometri yapısı kullanılır. VTYS bağımsızlık sınırsız ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlar. Yatırımınız korunur. Veri hacminize ve trafiğinize göre çözüm seçenekleriniz artar. VTYS Bağımsızlık sayesinde tüm veritabanları ile kolaylıkla entegre çalışılabilinecek, Farklı veritabanlarında oluşturulmuş uygulamalar bir arada kullanılabilinecek, İhtiyaca yönelik veritabanı seçim olanağı ile düşük maliyet sağlanacak, Kurumlar arası veri alışverişi mümkün olabilecek bu sayede birlikte çalışabilirlik desteklenecektir. TÜM VT LERE TAM UYUM - Oracle NETGIS Server - Oracle Spatial - MS SQL Server - MS SQL Server MS SQL Server Express - Postgres - PostGIS - Personel Geodatabase - ArcSDE - Şekil 4 : VTYS Bağımsızlık NETGIS Server farklı yapıdaki veri tiplerini destekler; nokta, çizgi, alan geometrilerine 2D ve 3D desteği, LRS (Lineer Referencing System) desteği, Network analiz desteği TIN, DEM desteği Raster desteği(1 Bit-64 Bit Float a kadar her türlü kombinasyon) CAD nesneleri desteği sağlar. NETGIS Server farklı yapıdaki veri formatlarını destekler. Vektör ve Raster veri formatları (100+) doğrudan veya çevrim yolu ile desteklenir. NETGIS Server, Network Analiz yeteneklerine sahiptir.. Her türlü ağı(network) tanımlayabilir. Elektrik, doğalgaz, yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu..vb. ağlar tanımlanabilir. Ağlar üzerinde en kısa yol analizi, en uygun yol analizi, etkilenme analizi (arızalı hattan etkilenen aboneler gibi), ulaşılabilirlik analizi, bir noktaya eşit uzaklıktaki nodlar..vb. analizler yapabilir. NETGIS Server, LRS(Lineer Referencing System veya Dynamic Segmentation) yeteneklerine sahiptir. Nokta/Çizgi geometriden LRS geometriye ve tersi çevrimleri dinamik veya kalıcı olarak yapabilir. Bu yetenek de VTYS bağımsızdır. NETGIS Server, ölçeklenebilir bir mimariye sahiptir.farklı boyut ve gereksinimlerdeki kurum ve kurulaşlara göre, yapısal özellikleri değişmeksizin çözüm sunar. Kurumsal ve kurumlar arası hiyerarşik veri yönetimi olanağı sağlar. 247

18 ŞEFLİK GENEL BAKANLIK BÖLGE MÜDÜRLÜK MÜDÜRLÜĞÜ Şekil 5: Ölçeklenebilir Mimari NETGIS Server güçlü bir Render Motoru na sahiptir. Bu sayede, dinamik render seçenekleri sunar. Tematik haritalar ayrı çalışma alanları veya veri oluşturmadan dinamik olarak oluşturulur ve sunulur. Render motoru seçenekli olarak önceden render edilmiş karo desteği verir. Bu sayede eş zamanlı olarak binlerce kullanıcı desteklenebilir. İstenildiğinde Google Maps haritaları da altlık olarak kullanılabilir. Şekil 5 : Güçlü Render Özelliği NETGIS Server, raster ve vektör veriler için Google Earth ile dinamik bağlantı desteği sağlar. Mevcut konumsal ve konumsal olmayan veriler GE üzerinde görüntülenebilir ve sorgulanabilirler. NETGIS Server, 3D görüntüleme ve sorgulama istemcisi içerir. Bu istemci ile 2D ortamdan yapılanların tümü 3D ortamda da yapılabilir. Bu istemci ile vektör ve raster veriler arazi modeli üzerinde görüntülenir. NETGIS Server esnek mimarisi sayesinde bünyesinde pek çok alt sistem ve yüzlerce nesne barındırır; Yetki Yöneticisi(Authorization Manager), Kayıt Yöneticisi (Log Manager), Konfigürasyon ve Ayar Yöneticisi (Parameter Server), İş akış Yöneticisi (State Server), Tarife Yöneticisi (Scheduler) Form Oluşturucu (GUI Builder) en önemli alt sistemlerdir. Bu alt sistemler pek çok uygulamayı hiç ya da çok az kod yazarak oluşturabilmenizi sağlar. Sisteme SOAP, COM, COM+,NET Asembly ile erişilebilir. Visual Studio NET, Java, C#, Delphi, VB, javascript gibi dillerden erişilebilir. NETGIS Server, GIS destekli web uygulamaları için hazır bileşenler içerir. Bileşenlerin bazıları hazır sayfalardır. Sadece proje adı verilip bir kaç dakika içinde çalışma başlatılabilir. Bileşenler.NET ve html uygulamaları tarafından kullanılabilir. 248 ANKARA ŞUBESİ

19 NETGIS Server, yüksek güvenlik sağlar. Tüm sistem özellikleri her düzeyde yetkilendirilebilir, tüm veri hareketleri kayıt altına alınabilir, bu kayıtlar sorgulanabilir, Özel, yüksek güvenlik sağlayan algoritmaların kullanılabileceği bir mimari sunar. NETGIS Server versiyonlama desteği sağlar. Veriler coğrafi bölgeler bazınd kilitlenebilir, Geçmiş tüm veri düzenlemelerin (Ekle/Sil/Değiştir) izi tutulur. Herhangi bir zamana geri dönebilmek mümkündür, düzenlenen verilerin geri gönderilmesi (check-in) sırasında fark raporları alınabilir. WM S WF S GE RASTE R DEM METADA TA SİSTEM SERVİS- LERİ SERVİS YÖNETİCİSİ RENDER MOTORU SORGU MOTORU LRS MOTORU NETWORK MOTORU VERİ ERİŞİM KATMANI KONUMSAL İŞLEM MOTORU ADAPTÖRLER veya NATİVE VTYS SÜRÜCÜLERİ SİSTEM ERİŞİM KATMANI Şekil 6: NETGIS Server Yazılım Mimarisi 249

20 3D CITY VAQS: ÜÇ BOYUTLU ŞEHİR MODELLERİ OLUŞTURMA, GÖRÜNTÜLEME VE SORGULAMA SİSTEMİ S. Doğan 1, R. Doğan 2, O. Altan 3 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Samsun 2 Samsun Valiliği, Kalkınma Ofisi, Samsun 3 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ÖZET Şehirlerin yönetimi için şehirlerle ilgili 3B (üç boyutlu) konumsal verilerin görüntülenmesi, sorgulanması ve analiz edilmesi işleri önemlidir. Bu makalede, 3B şehir modellerini etkin bir biçimde görüntüleyebilen, sorgulayabilen ve analiz edebilen 3D-City VAQS (3D-City Visualization, Analyse and Query System) adını verdiğimiz ve tarafımızdan geliştirilen bir 3B CBS yazılımı kısaca anlatılmaktadır. Yazılım sistemimizde, 3B şehir verilerinin geometri ve topolojilerini ifade etmek için ilişkisel veritabanı modeli kullanılmıştır. 3B veriler, katmanlar ve tematik katmanlar şeklinde organize edilmiştir. Her tematik katmanın kendisine ait bir öznitelik tablosu vardır. Sistemimiz, 3B verilerin hem geometri hem de öznitelik bilgilerini sorgulayabilmektedir. 3B topolojik ilişkileri etkin bir şekilde modellemek için V3D veri yapısı kullanılmış ve bu yapı ilişkisel veritabanı içerisinde yorumlanmıştır. Bütün sistem Borland C++ Builder programlama platformunda geliştirilmiştir. Anahtar Sözcükler: 3D City, modelling, GIS, photorealism, query, analysis. 1. GİRİŞ Modern şehir yönetimi anlayışında, 3B konumsal bilgiler; özellikle konumsal planlama, iletişim, acil yardım vb. gibi alanlarda çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu işlerin kolayca ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için konumsal ve öznitelik bilgilerin bir arada 3B gösterimleri ile Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) içerisinde yönetilmesi gerekir. CBS nin varlık amacı, en başta geometrik ve semantik bilgilerin tek bir ortak sistemde birleştirilmesini ve her iki kümede de analizlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktır, (Zlatanova, 1999). Bir 3B CBS, çok çeşitli konumsal işlemleri gerçekleştirebilmelidir. Bu işlemler aşağıdaki gibi özetlenebilir: (Goodchild, 1987; Aronoff, 1995; Zlatanova, 1999). 1 Bir türe ait nesnenin semantik özelliklerine erişim, 2 Hem semantik hem de konum bilgilerine birlikte erişim, 3 Nesne çiftleri oluşturan işlemler (örneğin, verilen bir parselde bulunan ve sadece bir tane sahibi olan binalar), 4 Bir ya da birden çok türe ait nesne çiftleri ile ilgili semantik analiz işlemleri, 250 ANKARA ŞUBESİ

21 5 Veri çağırma/alma işlemleri (örneğin, bir binaya ait şu anki bilgiler nelerdir?), 6 Verilen şartları sağlayan verileri çağıran sorgulama işlemleri, 7 Semantik verilerin sorgulanması ve çağrılması, 8 Konumsal ve semantik bilgilerin bütünleşik analizleri (sınıflandırma, ölçme, bindirme analizleri), 9 Komşuluk işlemleri (arama, topoğrafik işlemler, kontur çıkarma vs.), 10 Bağlantılılık işlemleri (süreklilik ölçüleri, tampon bölge oluşturma, ağ analizleri vs.), 11 Çıktı düzenleme ( harita yazıları ve işaretleri, metin etiketleri vs.). Yukarıdaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle, nesnelerin geometrik ve tematik karakteristik özellikleriyle bunların uzaysal ilişkilerinin bir veritabanı içerisinde bütünleştirilmesi gerekir. Geometri, 3B nesnelerin uzaydaki konumunu ve şeklini tanımlar. Diğer taraftan topoloji, uzaydaki nesnelerin arasındaki farklı türden ilişkilerin de belirlenmesini ve işlemlerde hesaba katılmasını sağlar. Bu farklı türden ilişkilere örnek olarak; komşuluk, içerme, üst üste binme vs. verilebilir. Burada topoloji, geometrinin tümleyeni olarak düşünülebilir. Nesnelerin topolojik ilişkileri geometrilerinden çıkarılır. Örneğin nesnelerin komşuluk ilişkilerini bulmak için, nesnelerin geometrilerine bakarak komşu noktaların, kenarların, duvarların vs. bulunması gerekir. Bunları bulmak için, geometrik uzayda çok zahmetli arama işlemleri, hesaplamalar ve karşılaştırmalar yapmak gerekir. Bu denli yük getiren zahmetli işlerin bilgisayara getirdiği işlem maliyetini azaltmak için, topolojik ilişkilerin açık olarak ve geometriden bağımsız bir şekilde saklanması yaklaşımı iyi bir çözüm yöntemidir. Bu sayede, pahalı işlemler bir kez yapılarak topolojik ilişkiler belirlenir ve belirlenen bu ilişkiler, sonraki analizlerde kullanılmak üzere veritabanına kaydedilir. Topolojik ilişkileri bu şekilde saklanmış nesnelerle ilgili herhangi bir sorgulama veya analizin yapılması istendiğinde, tekrar karmaşık hesapların yapılmasına gerek kalmaz. Bu yaklaşımda, topolojik ilişkilerin saklanması için bir veritabanına gereksinim duyulduğu açıkça görülmektedir. Diğer taraftan, 3B verilerin bilgisayarın grafik donanımında (örneğin ekranında) görüntülenebilmesi için uzaysal nesnelerin geometrilerinin, uygun yüzey ilkelleri şeklinde bilgisayarın grafik donanımına sunulması ve bu ilkellerin de Open GL standartlarına uygun olması gerekir. 3B verilerin katı nesneler şeklinde kaplanarak görüntülenmesi için geometrik bilgilerin veritabanında çok etkin bir şekilde saklanması gerekir. CBS alanındaki araştırmalar, nesnelerin geometrik ve tematik karakteristikleriyle aralarındaki karşılıklı uzaysal ilişkileri modelleme yeteneğine sahip kavramsal modeller geliştirmek için çalışmaktadırlar. Bu modeller, hücrelerin (veya daha genel anlamda nesnelerin) tanımlanmasını sağlayan ifadeler gibi de düşünülebilir, (Zlatanova, 1999). Geçmişte ve günümüzde, 3B nesne tanımlaması için çeşitli yöntemler incelenmiştir. Bu yöntemler en genel biçimiyle wire-frame (tel çerçeve), B-Rep, VBR hücre ayrıştırma, FBR, CSG yöntemleri olarak sınıflandırılabilirler, (Gruen ve Wang, 1999). Bir diğer etkili model ise Molenaar ın 3B topolojik vektör yapısıdır. Bu yapısı (FDS) olarak da adlandırılır, (Gruen ve Wang, 1999; Molenaar, 1992). Topolojik modelde dört tane temel geometrik eleman kullanılmıştır. Bu temel geometrik elemanlar temel veri tipleri olarak ele alınmış ve bu temel tipler beş tane kuralla tanımlanmıştır. FDS, bütünüyle bir vektör yapısıdır ve topoloji, konum ve şeklin sunumu için güçlü tanımlamalara olanak sağlamaktadır. Topolojik ifadeler, bir nesnenin geometrik elemanları arasındaki topolojik sorgulamaların gerçekleştirilebilmesi için gereklidir. Ancak 3B nesnelerin FDS tanımlarının yapılması çok zor bir iştir. Bu zorluk, FDS tanımı için nokta-yay, yay- 251

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Tel: +90 312 233 50 00 Faks: +90 312 235 56 82 E mail: info@islem.com.tr

Detaylı

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiye de; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş anlayışı

Detaylı

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır.

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır. -1- -2- -3- ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiyede; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş

Detaylı

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ İÇİNDEKİLER KEOS 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi TANITIM 2 BELNET ADRES VERİTABANI 5 KENT REHBERİ 6 NETCAD 360 PRO 7 3 BOYUTLU KENT BİLGİ SİSTEMİ 9 E-İMAR 10 YAPI RUHSATI 11 İŞYERİ RUHSATI 12 İMAR

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM: AN EFFECTIVE INFORMATION TECHNOLOGY IN REGIONAL PLANNING Vahap Tecim Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU Yüklenici Alt yüklenici Kasım 2011 - 2 - İçindekiler 1 GİRİŞ... 11 2 AMAÇ... 12 3 KAPSAM... 12 4 YÖNTEM... 14 4.1

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2014 (37-54) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 1, 2014 (37-54) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE MULTİMEDYA Fatma BÜNYAN ÜNEL YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2006 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ

AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ ADIYAMAN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İL AFET BİLGİ SİSTEMİ ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI PROJESİ Bu Proje; 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil.

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil. İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) Kemal ŞAHİN 1, M.Ümit GÜMÜŞAY 2 1 Harita Genel Komutanlığı, Ankara 2 Yıldız Teknik

Detaylı

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA...

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA... İÇİNDEKİLER 1- PROJENİN HEDEFİ... 1 a) Proje Nasıl Ortaya Çıktı ve Başlatıldı?... 1 b) Projenin Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri... 11 2-KULLANILAN KAYNAKLAR... 14 a) Bilişim Teknolojileri... 14 b) İnsan

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Seçkin YILMAZER and Önder ŞAŞKIN Turkey Key Words: taşınmaz değerleme, kadastral veri SUMMARY Technology

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ OLUMLU YÖNDE ARTIRABİLMEK ÜZERE İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ALTYAPISI

Detaylı

Mahnaz Günırükçüoğlu COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: ANLAI\'11, YARARLARI, S()RUNLARI VE GELECEGİ

Mahnaz Günırükçüoğlu COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: ANLAI\'11, YARARLARI, S()RUNLARI VE GELECEGİ U Fen Bilimleri Enstitüsil Dergisi ilt, l.sayı (Mart 2003) Coğrafi BilgiSistemleri: Anlamı, Yararları, Sorunlara ve Geleceği M.Glimrükçüoğlu COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: ANLAI\'11, YARARLARI, S()RUNLARI VE

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

FREKANSLAR DEĞİŞTİ. TÜRKSAT 4A ya GEÇTİ, TELEVİZYONLARDA ANDROİD İSTİLASI TUYAD UYDU ELEKTRONİK FUARI 2015 TE TEKNOLOJİ TRENDLERİ

FREKANSLAR DEĞİŞTİ. TÜRKSAT 4A ya GEÇTİ, TELEVİZYONLARDA ANDROİD İSTİLASI TUYAD UYDU ELEKTRONİK FUARI 2015 TE TEKNOLOJİ TRENDLERİ Dijital İletişim Teknolojileri İhtisas Dergisi EKİM 2014 SAYI: 5 AYLIK SÜRELİ YAYINDIR ÜCRETSİZDİR TÜRKSAT 4A ya GEÇTİ, FREKANSLAR DEĞİŞTİ TELEVİZYONLARDA ANDROİD İSTİLASI TUYAD UYDU ELEKTRONİK FUARI 2015

Detaylı