Gürsel Dönmez VİYANA YAZILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gürsel Dönmez VİYANA YAZILARI"

Transkript

1 Gürsel Dönmez DERİN MESELE VİYANA YAZILARI

2 BURASI VİYANA (Yani mevzûya giriş) İtiraf ediyorum. Güzel günler yaşadım bu şehirde. Günler kırmızı tramvaylar gibi akıp gittiler eski yılların biriktiği denizlere. Ben ve Viyana'da tanıdığım dostlarım bu şehre dolu dolu yaşanmış bir cemaat tarihi armağan ettik. Hepimiz okumuş çocuklardık. Çayın ve mevzûnun dibini bulmadıkça içimiz rahat etmezdi. Kültür, sanat, edebiyat, şiir, felsefe, tarih, siyaset, müzik ve başka hangi mevzû varsa illâ söyleyecek birşeylerimiz olurdu. Hepimizin eli kalem tutardı. Her ihtimali düşünerek, gelecek zamanın tarihçileri zorlanmasınlar diye, gazete ve dergi sayfalarında yazılı belgeler ve bazı önemli ipuçları bıraktık. Bu ipuçlarından bir kısmını bendeniz bu kitabın sayfalarına aktarıyorum. Ne olur ne olmaz. En azından kendime haksızlık etmemeliyim. Bendeniz de dahil olmak üzere dostlarımızdan bir kısmı şimdi değişik ülkelere gittiler, ama biz köklü bir Viyana cemaatiyiz. Zira isimlerini burada sayamayacağım kadar kalabalık olan bu güzide topluluğun önemli bir kısmı adeta bir nöbeti devam ettirmek üzere hâlâ oradalar. Herhangi bir vesile ile Viyana ya yolunuz düşerse herkese selamımı söyleyin. Anlayacaksınız! Orada dost çehreler var. Eğer, bir şehirde dostlarınız varsa, orası sizindir. Viyana bizimdir. Çünkü orada henüz hikayesi yazılmamış bir tarih yaşandı ve yaşanıyor. Bu kitabı oluşturan "dağınık yazılar" bu özel tarihin küçük bir kısmını yansıtıyor sadece. Dolayısıyla hâlâ dibi bulunmamış bu yazıların son tahlilde sorumluluğunu tek başıma yükleniyorum. Daha başka ne diyeyim... 2

3 BÜYÜK ÇALKALANMA Peşin alınmış desturlarım var benim. Söylenmemiş bir cümlenin kıyısındayım. Maziden kopup gelen çırpınışlarla Haliç köpürüyor. Varıp geldiğimiz en son menzil olarak Haliç işte orada duruyor. Yapılabilecek en muhteşem sosyolojik - antropolojik bilmem ne vesaire çözümlemeleri nihayetinde Haliç i tasvir etmekten öteye geçmeyecek. Bu Haliç iyice çalkalanmadan temizlenmez. Ki zaten, büyük bir çalkalanmanın tedirgin sularında yol alıyoruz. Ve geldik, yazılmamış cümlelerin sessizliğini kabartan bir yaprak dökümüne virgül attık. Yıl 1988 Sonbahar geldi. Ben geldim. Geldik, geldiler, gelecekler... İyi olacak iyi... 3

4 HAYAT DENİLEN HENGÂME Viyana ya avdet buyurdum. Metro girişindeki şarap tutkunu delikanlı yerli yerinde, mevzisinde alesta, meteliğe danke schön çekiyor. Yapraklar henüz sararmaya başlamamış. Gazeteler, çocuklara tecavüz olaylarının geçen seneye nisbetle arttığını ve homo-lezbiyenlerin yasal statülerinin netleştirilmesini talep ettiklerini yazıyorlar. Tecavüzleri lânetleyip, homo-lezbiyenleri destekleyen yazılar bunlar. Diğer taraftan, geçenlerde bir protestan papaz iki homoseksüelin nikahını kıymış. Büyük papazlar şimdilerde bunun hesabını sormadaymışlar. Adam ne yapsın, elde cemaat kalmayınca bulduğuna kıyıyor tabii nikahı. Kafam karışıyor. Metroda, gelen geçen yolculardan şarap parasını tedarik eden delikanlının aslında kahrından içtiğini düşünüyorum. Hayat denilen hengâmenin ne içinde ne de dışında duran bir delikanlı olmalı bu. Belki de modern hayatların pezoluğunu yapanların tecavüzüne uğramıştır. Sırf kelekliğinden dolayı da içiyor olabilir. İhtimaller çok. Fakat, bu durum mevcût dünya düzenine gazel geçmemi engelleyemez. Yüksek ve keskin bir bilinç hâlindeyim. Yine, yazılmayacak bir cümlenin kıyısında duruyorum. 4

5 EPİSTEMOLOJİK ANALİZ Hakikat ayrıntılardadır diyor bir tanesi. Öbürü, Yok ula diyor, o zaman hakikat bir ayrıntıdan ibaret olurdu. Hakikat, tüm ayrıntıların toplamından fazla bir şeydir. Bir diğeri Hakkatan la, doğru diyon diyor. Politika bilimini biraz mürekkeplemiş bir başkası ise, Hakikat, üniter bir federasyon konfederasyonu gibidir cinsinden bir ifadeyle toparlıyor mevzûyu. Diyen diyene toz duman bir metodolojik tartışmadır gidiyor. Hakikaten iyi oluyor. Mevzû, esaslı bir mevzû. Toparladıkça, dallanıp budaklanıyor. Kafam bir nevi kızıyor. Olmazsa, Hakikatin Hakiki Yansımalarının Algılanma Biçimlerinin Epistemolojik Analizine Giriş Önsözü yazmak durumunda kalacağım diyorum. Sonra vazgeçiyorum. Bir bakıma mahrum kalıyorsunuz. 5

6 MEVSİMSEL ASİMETRİLERİN BİRLİĞİ Viyana nın batısı, yani güneşin battığı yer, Viyana nın doğusuna simetrik duruyor. Fakat mevsimsel hareketlerle, bu simetrinin -yılın birkaç günü hariç- değişken asimetriler halinde tezahür ettiğini müşahede ediyoruz. Tuhaf bir durum bu. Hatta bir ara belediyeyi durumdan haberdar edelim dedik, fakat hadisenin ideolojik boyutları var tabii. Mevzûnun çapı belediyenin yetki sahasını aşıyor. Sonra yakında yerüstüne çıkması muhtemel olan yeni bir yeraltı örgütü (bir metro istasyonunda tesadüfen oluşan bir fraksiyon olarak) Neo-Yeşil Yemyeşil Hareketi nin bu teze sahip çıktığı şayiası yayıldı. Örgüt mensuplarını yargısız itlaf tehlikesine maruz bırakmamak için, durumun vehâmetini belediyeye haber vermedik. Aydın, hatta en-aydın olmanın getirdiği bazı sorumluluklar var şüphesiz. Buluğ çağına ermenin şokunu atlatamamış günahkâr gençliğe solculuk gazı verip, daha sonra sağ çakanlar gibi olamazdık. Bununla beraber, Neo-Yeşil Yemyeşil Hareketi mevsimsel asimetrilerin birliği gibi yasalarıyla gittikçe derinleşen bu mevzuyu vurgun yemeden kavrayabilecek zihinsel kapasiteye ve diyalektik kıvraklığa sahip değildi. Kaldı ki, tarihsel boyutlarıyla kadim doğu-batı sorununun çapraşık bir sorunsala dönüşüyor olması da buna değgin bir ilgi arzediyor. Bu konudaki yüksek kanaatlerimi uzun boylu inceledim. Gördüm ki, aslında doğu veya batı kategorileri en azından kırkbeşer derecelik esnemeler gösteriyorlar. Toplam doksan derecelik bir esneme sözkonusu. Dolayısıyla doğu-batı meselesine asgarisinden doksan derecelik bir açı ile bakmak lazım. Fakat, Heraklit in de dediği gibi: Güneş, durduğu yerde durmuyor. 6

7 DERİN GÖRÜNÜMLÜ SIĞ SESSİZLİKLER Herkeslerin herşeyleri sanki bilirmişcesine kelâm eylediği bir zamanda, kıvırabileceğimi gözüm kesse, derin bir sessizliği dipsiz bir boşluğa nakşetmek isterdim ama, bunun için hakiki bir nakşi dervişi olmak iktizâ ediyor. Nakşi dervişin kalbine gizlediği derin sessizlikleri duyabilseydik, herhalde bir başka zaman ve mekânın insanı olurduk. Entel vaziyetlerimize rağmen, bu meyânda ümidi kesmiş değiliz. Entel vaziyetlerimizin plato-şizofren-manik depresyonlarını mesture kılan derin görünümlü sığ sessizlikler, haddizâtında bizim dolar cinsinden bozdura bozdura bir türlü bitiremediğimiz cep harçlıklarımızdır. Hâlâ bir yerlerde derin bir sessizlik hüküm sürüyor olmalı ki, vazgeçemiyoruz bu tutkumuzdan. Mamafih, keseri başkasına baltayı kendimize dokundurmak ta icâb etmektedir. Yani bir nevi oto-kritik durumu. Maksat okuyucumuzu biraz baymak değil mi?! Mecburen katlanılacağız. Kaldı ki, yorulmuş hayatlara ilave gerekçeler pazarlamak ve hatta varlık sırrına mugâyir hâl ve gidişâtın illegal görüntülerini legalize etmek gibi işlerimiz de var bizim. Serseriliğin sırrına vakıf olmuş ve bu yüzden, kara meşin urbalar giymeksizin, çalışma masasına veya tezgahına ötelere giden kaldırımlar döşeyen ciddi delikanlılar (ve dahi onların yavukluları) olmasaydı, herhalde yazmanın da tadı olmazdı. 7

8 LİBERAL TEOKRASİ İşbirlikçi bulabildikleri topraklara kumpanya larıyla, direnişle karşılaştıkları topraklara ise silahlarıyla geldiler. Herşey kontrol altına alındıktan sonra, karşı konulamaz teorilerini de getirdiler. Daha sonra işgali pekiştirmek için haber ajanslarına devreye soktular. Kitlelerin ırzına geçme işlemi gizli ve açık reklam salvolarıyla devam ederken, sonu gelmez dizilerle nasıl yaşamamız gerektiğini de öğrettiler. Bu zulüm çarkına elini, kolunu, bacağını ve ruhunu kaptıranlar, diplomalarla, bonservislerle, sertifikalarla pazar değerlerini yükseltmeye çalışıyorlar. Ülkelerin itibarları da bu çerçevede yükselip düşüyor. Bu tezgaha boynunu ve ruhunu kaptırmayan bir avuç insan kaldık. Çok Uluslu Şirketler Oligarşisi nin kutsal mabedindeki kapital putu adına insanların ve insanlığın kurban edildiği ve şimdilerde adına pazar ekonomisi denilen liberal teokrasinin lânetlileri olarak bir avuç insan. Bu yeni teolojinin kurucu babalarının Adam Smith, David Ricardo ve Robert Malthus gibi iktisatçılar olduğu rivayet ediliyor. Bunlardan Malthus, liberalizmin meşhur bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ilkesine bırakınız ölsünler ifadesini ekleyen adamdır. Bırakınız ölsünler ifadesi, zaman zaman bir politika ilkesi olarak da geçerlidir. Ve insanlar ölür. 8

9 SİMSİYAH KELİMELER Geceye ve gecenin barındırdığı sırlara selâm olsun. Geceyi anlatmak için simsiyah kelimeler lazım. Ve gecenin sırrı denilen şey ne ise, onu anlatmak için bembeyaz heceler. Sonra biraz ritim ve biraz melodi. Bütün bunlar kıvamında harmanlanırsa, elde edilen harmoni büyük ihtimalle bir şiirdir. Gecenin kendisi bir şiirdir. Çisil çisil gözyaşları gibi çatıları ıslatıp, nemli kaldırımlardan buharlaşarak, kuru dalların boğumlarına tutunan buğulu bir şiir. Bu şiirin söylenmemiş mısralarını bembeyaz kafiyelerle yazmak isterdim. Fakat yazmak ile yaşamanın birbirine katıştığı ve birbiriyle çatıştığı kuramsal bir dehşet sınırında, florasanın rahatsız edici o donuk ışığı ilham perilerine sarkıntılık ettiği için, söylenebilecek en siyah kelimelerin, sizin sırrınızda mevcut olduğunu söylemekle yetinmek istiyorum. 9

10 ONTOLOJİK MEVZU Aşka dair yazı yazmak beyhûde bir iş olmakla beraber, evrensel entel anayasası uyarınca, bu konuya da değinmeyi kutsal bir ödev addediyorum. Ancak, hemen şunu da belirtmeli. Bu konu asıl itibarıyla şairlerden sorulur. Kuşkusuz konuya başka cephelerden sarkanlar ve dahi sarkıntılık yapanlar da var. Hatta aşka dair diyalektik çözümlemeler ve yorumlar sözkonusu olabiliyor. Sonra, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve daha bir sürü lojik yaklaşımlar. Yetmezse, magazin düzeyde beyaz diziler, mavi diziler, pembe, mor, lacivert vesaire. Platonik, romantik, realist, sürrealist falan da filan. Şiirler ve şarkılar cabası. Velhasıl bitmeyen hikaye. En iyisi yine bu mevzuyu şairlerden sormak. Fakat, işin aslını sadece çaktırmadan hu çeken dervişlerden dinleyebilirsiniz diyenler de var. Ayrıca çaktırmadan hu çekip, Kafkaslarda ve Ortadoğuda çaktıra çaktıra düşman kovalayanlar da bilirlermiş bu işin sırrını. Böylece, bu konuya da temas etmiş oluyorum. 10

11 DİYALEKTİK TANGO Size kelimeler getireceğim, durup dururken infilak eden kelimeler. Canım çekerse, tarz-ı kadim üzre Jazz yapan cümleler dahi kurabilirim. Cemaziyel-evvel de bu türden girişimlerim olmuştu. Lâkin, kuramsal altyapısını ustaca bilimselleştirdiğim (çok harbi paradigmalarım vardı) kurgusal bir kavramsal cambazlığa dayanan bu girişimin, benim elimde olmayan external sebeplerle kesilmesi sonucu, hiç tanıyamadığım sevgili okurlarımı yalnızlıkları içinde yapayalnız bırakıvermenin dayanılmaz hüznü ile ızdırap çekmeyi göze alarak, içimdeki dağlara firar etmiş idim. İşte, şimdi tekrar buradayım. Mamafih, firar edilen dağlar meselesiyle eytişimsel (diyalektik) tangonun yabancılaşma kavramını karıştırmamak iktiza eder. Camüs nün sergüzeştini romanlaştırdığı yabancı nın keyfiyeti, meselenin özüne burada tabiatı icabı teğet geçer. Oysa, öze teğet geçiş özü itibarıyla bir çelişmedir. Binaenaleyh, özün özle çelişmesi burada öze değgin ifadelerin ve dahi kelimelerin infilakını mucibdir. Bunu böylece belirttikten sonra, sadede, yani firar edilen dağlar meselesine gelebiliriz. Ancak, öze özle inilir ve meseleye meseleyle varılır ilkesiyle karşı meselenin ne olabileceği sorusu, bağrında farklı yanıtlar içerebileceği için, bu içsel kargaşanın doğurabileceği sorular cangılında yalnızlık içinde yalnız olma hâli (oldukça sui generis bir durum) bilimselleştirilme operasyonu esnasında güme gidebilir. Fakat, bu da sorun olmamak icab eder. Ki zaten, hayat bir güme gidiş ve getirilişlerin öyküsü değil midir?! 11

12 GÖKYÜZÜ KADAR HÜR Politik atmosfer oldukça bulanık. Bulanık olmadığı zaman yoktu zaten. Bunca hengamenin içinde, oldukça zor olmakla beraber, ben kendi atmosferimde kalmayı tercih ediyorum. Zira, aktüalitenin girdapları arasında kaybolmak işten değil. Bunun için, aktüaliteyi daha üst noktalardan seyredebilmek gerekli. Peki ama nasıl? Bu noktada en kısa cevap, aktüelleş(tiril)en zamanın dışında kalarak biçiminde verilebilir. Oysa, her cevap veriş aynı anda bir sual soruş olduğu için, burada aktüelleşen zamanın ne olduğu meselesine geliriz. Mesele, mesele doğurur ve böylece ortaya çıkan diyalektik bizi varlık olarak zaman ve hatta varlık ötesi zaman gibi felsefi problemlere götürür. Ancak, bu şekilde bir diyalektiğin cazibesine kapılmak, bazen hiç te cazip olmayan klinik vaziyetlere sebep olabilir. Bu bağlamda, meselâ Albert Camus varoluşçu düşünsel çabasının nihayetinde felsefe yapmak ölmesini öğrenmektir ifadesine ulaşmıştır. Aslında o kadar kafa çatlatacağına, varsaydı bir tekkeye, Rabıta-i Mevt yöntemiyle mevzuyu kısa yoldan kavrama imkanına sahip olabilirdi. İnsanın ölmeyi öğrenmesi ve böylece dolaysız olarak yaşamanın anlamını kavraması, gökyüzü kadar hür ve rüzgar kadar serseri kalabilmesi demektir. İşte yukarıda belirttiğim aktüelleşen zamanın dışında kalma tercihi, bu tür bir özgürlük çabasıyla çakışan bir tavrın ifadesi olmaktadır. Tavır koyabilmek bilgi ile alakalıdır ve insan bilgi ile özgürleştiği gibi, bütün mahkûmiyetleri de bilgi yüzündendir. Mahkûm edici bilgi türünün şimdilerdeki moda tabiri enformasyon olup, temel niteliği itibarıyla bu, insanın bilme hürriyetini bilgi parçacıkları ile imha edip, onu istenilen biçimde yönlendirme operasyonudur. Yani, bir nevi bilgi ile bilgisizleştirme anlamında desenformasyon. Aktüel zamanın boyalı yüzü. 12

13 ZURNADA PEŞREV OLMAZ Bilindiği üzere kelimenin bizzat kendisi kendi kendine bir indirgemedir. Fakat, bu ilk cümleden anlaşılacağı (veya hissedileceği) gibi, soyut anlamları kelimelere ve dahi cümlelere indirgemek aynı anda bir aşkınlığın ifadesi de olabilir. İşte burada olabilirliğin ne olduğu gibisinden kontra bir soru parazit yapabilirse de olabilirliğin kendisi zaten bütün gariplikleri içerdiği için, aşkınlığın olabilirliği okuyucudaki şaşkınlığın gerçekliğini dahi aşan bir gerçeklik derecesini tazammun eder. Kemmiyet ve keyfiyet aralığındaki muhteşem gerilim alanında titreşen kelimelerin niceliğe ilişkin görünüşleri onların indirgenmiş hallerini tezahür ettirirken, niteliğe ilişkin görünmeyişleri ise tezahür etmeksizin kişiye (yani yol ehline) özel haller içre belirirler. Bu ifadelerin haddizatında ifade kabul etmeyen içeriği temrin babında bir ifşa şehrayininin peşrev faslı olarak ele alınırsa, burada zurna çalmadığımız aşikâr olacaktır. Binaenaleyh - bildiğiniz gibi- zurnada peşrev olmaz. 13

14 DİRENMEYEN YÜREK GÖKYÜZÜNE AĞAMAZ Sayılar sadece birer işarettir ve ontolojik olarak kesinlik ifade edemezler. Bu yüzden iki kere ikinin eksi beş gibi bir değer taşıması, üstelik böyle bir değeri taşımıyormuşcasına farksızlaşarak farklılaşan bir devinimle bir hiçlik odağında veya sıfır noktasında sonsuzlaşması da mümkündür. Böyle bir mümkünün imkân halinde ispatı indirgemeci ifşa mantığı ile gayr-ı mümkündür. Öyleyse iki kere iki dört eder. (Etmiyorsa, ettiririz, 2*2=4.) Hâlâ aksini iddia edecek olan olursa, böyleleri pozitivizm dininden tard edilip ve dahi mürted oldukları için, Galile gibi zındık muamelesi görebilirler. Pozitivist florasan aydınlanmacı ruhbanlardan zındık muamelesi görür ve zılgıtlanırım korkusuna kapılanların uslu uslu evlerinde oturmaları tavsiye edilmiştir. Mamafih, çorak toprağa yağmur yağmaz ve direnmeyen yürek gökyüzüne ağamaz. Vaziyetin vehâmeti gereği, bu yazıyı 18 yaşından küçüklerin okumaması tavsiye edilmiştir. Gençlik hali, belli mi olur, bakarsınız içlerinden bilgisayarların kutsallığını inkar edecek pervasızlar zuhur edebilir. Bu işler pek şakaya gelmez. 14

15 TARİHİN BOZUK İBRESİ Yüksekçe bir tepeye çıkıp, tarihe baktığımızda kendi aydınmünevverlerini yetiştirememiş halkların genelde ikinci -üçüncü planda kaldıklarını görüyoruz. Tepeden bakınca öyle gözüküyor. Aydın-münevverlerini yetiştirmiş halklara gelince, onlarda durum biraz farklı. Fakat her zaman içaçıcı değil. Aydın-münevverlerin tarih yapmak gibi bir sürü garip tutkuları var. Halklar ise, çoğunlukla, tarihi (veya hayatı) sakin sakin yaşamaktan yanalar. Ancak, son tahlilde tarihin bozuk ibresi hep aydınlardan yana. Peki, aydın takımı kimden yana? Halktan yana oldukları söyleniyor. Haktan yana oldukları iddia ediliyor. Velhasılı hep doğrudan yanalar. Fakat, doğruluğun doğruluğu ne kadar doğru? Dolayısıyla iş karışıyor. Birçokları halkın gerçeği bilmek istediğini falan zannediyorlar. Oysa, halk halkının ekseriyeti sadece kendi gerçeğini yani kendi bildiklerini duymak istiyor. İşin garip tarafı, aynı şeyi o çok özellikli aydın-münevverler sınıfında da görüyoruz. Yüksekçe bir tarih tepesinden, bu mevzuyu da böylece tesbit etmiş bulunuyorum. 15

16 İNSAN BİR UÇURUMDUR Hayata gerekçeler pazarlamak... Bizim işimiz bu. Müşteri velinimetimiz olup, şikayetlerin yazışma adresimize postalanması rica olunur. Haddizâtında salt ontolojik sorunlarla ilgilenmeyi tercih ederdim ama, deontolojik misyonum muvacehesinde, daha çok sosyo-psiko-ontolojik bir yaklaşım deruhte etmem gerektiği için, bazen teorik düzlemden pratik önermeler alanına kaymam iktiza ediyor. Yani oldukça slalom bir vaziyet. İşte bizim işimiz bu sevgili okuyucular. Hayata gerekçeler pazarlamak. Tıkanıklık olursa yedek parça gönderiyoruz ve hatta uygun fiyatlarla eskimiş gerekçelerinizi yenileri ile değiştiriyoruz. Böylece hayatınız anlam kazanıyor. Fena mı?! Bazen, aşkı, umudu ve inançlarını (yani temel gerekçeleri) kaybedenler oyunbozanlık edip intihar falan ediyorlar ama, bu acımasız pazarda bol miktarda intihar öyküleri de pazarlanıyor. (Laf aramızda, müslüman olmayan bedbahtların paçayı kurtarması oldukça zor.) Hayal-gerçeklikten gerçek-hayale kaçmayı, gerçek-hayalden de hayal olmayan gerçekliğe uçmayı deneyenler, bu amansız maceranın sonunda yalnızlık uçurumunun kıyısına geliyorlar. İşte burada itiraf ediyorum... İnsan bir uçurumdur. Allah ın rahmetinin bir nişânesi olarak gafletimiz olmasa, durum vaziyetlerimiz epey zorlu olurmuş. Bunu anlamış bulunuyorum. 16

17 ENTEL DEONTOLOJİ Sıkıntı, insan gerçekliğinin en temel görünüşlerinden biridir. Bilindiği üzere herkesin canının çektiği kadar sıkılma ve sıkıntı çekme hürriyeti vardır. Mamafih, siz yine de canınızı sıkmayın. Bizi izlemeye devam edin. Böylece kendinizi seyretmiş olacaksınız. Fena mı? İnsanlar, çoğu zaman kendileri için bile bir giz olarak kalan en temel gerçekliklerine ait işaret ve görünüşleri yakalayabilmek için, toplumsal birlikteliklere ve süreçlere ihtiyaç duyarlar. Bu bağlam düzleminde, hadiseye yıldız fallarından kendini tanımaya çalışmak gibi gariplikler de karışır bazen. Böyle takıntısı olmayanlar ise, dostlarından kendileriyle ilgili dinledikleri yalancıktan övgülerle falan idare ederler. Ancak, arada bir en temel insani gerçekliği, gerçek ifadelerle dile getirmeye kalkışan pervasızların çıktığı görülebilir. İşte, böyle acı ve açık konuşabilme yürekliliğine sahip pervasızların varlığı bireysel ve toplumsal hayatın sağlıklı temellere oturması bakımından oldukça şiddetli bir gerekliliktir. Böylece, entel varlığımızın reddedilemez muktezası bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. 17

18 EN KAHRAMAN SİZSİNİZ Gerçekliğin gerçek bir gerçeklik olarak belirebilmesi, sahici bir gerçeklik zeminini iktiza ettirir. Dolayısıyla, bu zeminin zamansal bağlamıyla mevcût olmadığı vaziyetlerde bütün diyalog çabaları boşa gider. Bu yüzden, hoşgörü ayakları yapanların işgal ettikleri düşünsel koordinatlar, Ingiliz başçavuşunun cetvelle çizdiği Ortadoğu haritalarına benzer. Oysa, yaşadığımız hayat bir aktörler, faktörler ve boyutlar bileşiminden fazla bir şeydir. Cetvelle çizemezsiniz. Meselâ, uzay-zaman dört boyutluluğunu hem özünden, hem de dış yüzünden kuşatan teorik dil boyutu bunlardan birisidir. Yukarıda sözü edilen diyalog biçimi haddizatında bir dış-yüzey boyutu olmakla beraber, özle ilgili diyalog alanlarına yine dış yüzeyden hareketle gidilir. İşte bu noktada, kelimeleriniz kadar varsınız ifadesi kelimelerinizle varolursunuz ifadesine dönüşür. Bu ayrım, ince bir farkı vermek içindir. Çünkü, esasında varlık ve varoluş aynı şeydir. Mamafih, bilinç düzeyindeki algılanışları, yani müşahede menzilleri farklı olabilmektedir. Umarım canınızı yeterince sıkıyorumdur. Böylece, canınızı sıkan cümleler hafızanıza kuvvetli bir şekilde nakşolacağı için, en azından kelimeleriniz kadar varsınız ifadesi ileride bir gün açılımını bulmak üzere sizde kalmış olur Sözkonusu açılım gerçekleşmese dahi, kalıp olarak saklı kalan deyişler, ifadeler ve sloganlar son tahlilde varlığınızı çoğaltıcı bir etkiyi muhtevidir. Maksat, canınız sağolsun. Çünkü, en kahraman sizsiniz. 18

19 BARUT KOKUSU İNSANI YOLDAN ÇIKARIR Şarkılar, dizeler, marşlar ve sloganlar hep varlığınızı çoğaltan şeylerdir. Fakat, bu durumun şuurun bilinç aynasına yansıması ve insanın kendi varlığını bilinçli olarak kavraması, bu çoğalma ile paralellik arzetmeyebilir. Canınız sağolsun. Önemli olan bilinçte derinleşmektir ama, bilgi de çoğalmak ta az bir şey değildir. Bilinçte derinleşme yolculuğunda artık kelimelerin üstüne çıkılıp, kavramlarla kavrama ve düşünme süreçleri başlar. Mamafih bilinçte derinleşmenin ötesinde başka yöntemler de vardır olması iktiza eder. Meselâ, sufilerin belli kelimeleri ve hatta belli ses veya sessizlikleri, belli sayılarda, besbelli ritimlerle zikretmeleri bambaşka bir derinleşme yöntemidir. Ancak, bazı müridânın illa derinleşeceğim gibi bir tutkunun peşinden tesbih savurur vaziyetlere garkolduğu da malûm hadisâttandır. Öyleleri müridlikten kovulup, en iyi ihtimalde entel taifesine intisap ederler denilmektedir. Bu bağlam düzleminde, saf sufi kumaşına sahip kılınmayanların, en temel gerçekliklerinin bir belirişi olarak, ritmik şiire veya doğrudan ritmik müziğe yönelmeleri bir rastlantı değildir. Bir kısım müridânın ise, en delikanlısından makinalı tüfek ritminin peşinden gittiği müşahede edilmektedir. Bu konuda, barut kokusu insanı yoldan çıkarıp, yola getirir, denilmiştir. 19

20 KELİMELERLE SUSMAK Şiir ve mûsikide, bilindiği üzere sesler ve kelimeler dünyasını aşma çabası vardır. Bu insanın kendini aşma çabasıyla örtüşen bir çaba olmakla beraber, asıl aşılması gereken şey, aşma ve aşkınlığın bizzat kendisidir. Bu ise salt sessizlikle mümkündür. Ancak, salt sessizlik mümkün olmadığı için, burada bir mümkünün imkansızlığı sözkonusu olur. İşte bu sınırda kelimeleriniz ve zâtınızla başbaşa kalırsınız. İnsanın narsist bir romantizm tehlikesine kahramanca göğüs gererek kendi zâtıyla başbaşa kalması, entel muhitlerde çok makbul sayılmakla birlikte, tarafımızdan pek tavsiye edilmemektedir. Fakat buna rağmen dener ve zât-ı âlinizle başbaşa kalabilirseniz, artık yapabileceğiniz tek şey susmaktır. Bu tür bir susuş mistik tavır ve hâl olarak adlandırılır. Mistik kelimesi zaten etimolojik kökü itibarıyla susmasını bilmek demektir. Bilgisizlikten dolayı susmak elbette farklı bir şeydir. Önemli olan kelimelerle susmaktır. Buna bilgelerin suskunluğu denir. Bazıları konuşarak susarlar, bazıları ise susarak konuşurlar. Bu meyânda Descartes bir defasında susarak şöyle demek istemiştir: Susuyorum, öyleyse varım. 20

21 ZAMANIN KIYISINDA Kaosun bile doğmadığı bir zamansızlık deminde, önce kelimeler vardı. Zamanın kıyısına varabilirseniz, bunun böyle olduğunu eminim siz de göreceksiniz. Ancak, Akdeniz in kıyıları ile zamanın zamansızlığa dönüştüğü kıyıları birbirine karıştırmamak iktiza eder. Akdeniz kıyılarına herhangi bir otobüse atlayıp varabilirsiniz belki ama, esaslı bir yol-gösterici olmadan zamansızlık sınırlarına varmanız pek mümkün değildir. Dikkat buyurursanız, tek bir zamansızlık sınırından değil, sınırlardan sözediyorum. Dolayısıyla, bu menzile hep beraber zaten varamayız. Zira, her insan kendi seyrinde kendi zamanını yaşar. İnsan aşarsa zamanı, sadece kendi zâtında aşar. Velhasıl, insan sayısınca zaman yörüngesi ve bir o kadar sonsuzluk. Böylece, bir metafiziküstüfizik kapısına varmış bulunuyoruz. Kelimeler infilak edebilir. Ama, neden sözettiğimi bilinç-üstü titreşen altıncı veya altmışaltıncı hissinizle hissettiğinize eminim. Bilinç-üstü yeteneklerinize güvenip devam ediyorum. Zamansızlık demindeki kelimeler zamanlılık kıyısına vurup, zamanı nasıl başlattılar? Bilindiği gibi zaman da kelimelerle başlayıp, kelimelerle devam eden bir zamansızlık gizdüşümü ya da daha kolay bir ifadeyle bir zamansızlık gölgesidir. Bu gölgeyi biz takvimlerle ve saatlerin tik-taklarıyla bildiğimizi sandığımız için, zamanı somutlaştırdığımızı zannederiz. Uçurumlardan ürken gölge varlığımız bunu icap ettiriyor galiba. Oysa, insan muhteşem bir uçurumdur. 21

22 NOKTASAL SONSUZLUK İnsan muhteşem bir uçurumdur ve zamanın sınırına bu uçurumun erişilmez dipsizliğinde varılır. Erişilmezliğe varmak burada bir çelişki gibi görünmekle beraber, bir üstdiyalektik ifadesi olarak algılanırsa, nereye vardığımız aşikâr olacaktır. Bu bağlam koordinatlarında, evrenin sonsuzluğu iddiası da güme gider ama, (çelişik ifadeye dikkat buyurunuz) sonsuzluğun bittiği yerde yine zamanın kıyısına varmış olmayız. Bu noktada, zihnin çeperlerini dokuyan impuls hatları birbirine karışacaktır. Doğaldır. İnsanlık hali... Sonsuzluk kavramı genelde varılmaz bir uzaklık olarak algılanır. Henüz varlığını gözlemleyemediğimiz galaksiler bu tür bir sonsuzluk yolunun kaldırım taşlarını oluştururken, yine varlığını tam anlamıyla gözlemleyemediğimiz atom-altı parçacıklar, yani kuantum fiziğinin ilgilendiği dünya, bize noktasal sonsuzluğun haberini verirler. Noktasal sonsuzluk ile erişilmezliğe varmak ifadeleri en-üstdiyalektik çerçevesinde birbirine içrek kategorilerdir. Noktasal sonsuzluğa dalmakla galaktik sonsuzluk yoluna revân olmak arasında böylece son tahlilde pek fazla bir farklılık olmadığı söylenebilir. Peki ama, sonsuzluk rüyasının sonuna vardığımızda ne olur? Varamayacağımız için hiçbir şey olmaz. Çünkü, sonsuzluk her an kendisini sonsuzlaştıran bir zaman bilmecesidir. Oysa, zamanın kendisi de bir bilmecedir. Kezâ, insan da bir bilmecedir. Görüldüğü gibi en harbisinden metafizik bir denkleme ulaşmış bulunuyoruz. Böylece, ne kadar büyük bir düşünür olabileceğimi bir kez daha anlamış bulunuyorum. 22

23 LOGOS FIRTINASI Zaman henüz başlamadığı için öncesiz olan bir öncesizlik anında, zamansızlık denizinde ansızın (yani an içinde ansızın birdenbire) bir Logos fırtınası koptuğu rivayet edilmektedir. Logos u lodosla karıştırmayalım. Logos, Latince yaratıcı kudret anlamına gelir. Kopan Logos fırtınası ile zamansızlığın kıyısından zaman başlamış olmalı. Böylece, virtüel olanın reel gerçeklik düzlemine çıkmasıyla ve en-üst-diyalektikten sebeplere gidiş yönsüzlüğünde reel olanın gizdüşümü yöntemiyle önce kelimeler vardı ibâresinin Logos fırtınası ile zuhur ettiğini bize bilinç-üstü alansızlığında fısıldayan duyuş gücümüz, zamansızlığın bize ait olmadığını da hisseder. Hissedemiyorsa, hissediyormuş gibi yapması da yeterlidir. Zaman başladıktan sonra, belki çok sonra, bir başka Logos fırtınasıyla olaya insan kılınarak biz de karıştık. Aslında, olurolmaz her olaya karışma tutkumuz biraz buradan da kaynaklanmaktadır. İnsan kelimesi, insandan önceki zaman ve zamansızlığın sınırında, insanda varlıklaşmayı yani zamana dönüşmeyi bekleyen bir kelimeydi. Kelime ile varlık buluşunca insanın zamanı başladı. Bu insani zamanın başladığını ve devam ettiğini biz, kirlettiğimiz ve kirleterek tükettiğimiz kelimelerden anlıyoruz. Kirleterek tükettiğimiz veya arındırarak ürettiğimiz şey ise insan kelimesi ile işaretlenmiş olan varlığımızın bizzat kendisidir. Böylece mevzunun ana fikrine şeddeli vurgu ile işaret etmiş oluyorum. Insan bir işarettir. 23

24 RAKAMLARDAN OLUŞAN İLAHİLER Oldukça cızırtılı bir konuya temas etmenin heyecanı içinde, tüm entel okurlarımı yedi virgül yedi şiddetiyle selamlıyorum. Bilindiği gibi büyük dinler sadece vicdan meseleleriyle değil, cüzdan meseleleriyle de ilgilidirler. Zaten vicdan ve cüzdan meseleleri arasında oldukça korelatif bir ilişki vardır. Mamafih, modern zamanlarda bu ilişki tersine dönmüştür. Artık devir liberal fırıldaklı serbest pazar devridir ve bu pazarda, teorik olarak vicdanların da fiyatı vardır. Demokrasi etiketi taşıyan bu sistemde, fiyatını ödeyebildiğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Bu arada kendi fiyatınızı yüksek tutabilmek için kariyer yapmak, bonservisler ve diplomalar toplamak zorundasınızdır. Demokrasi de dinselleşen boyutuyla, vicdan ve cüzdan meseleleriyle ilgilenir. Ancak, bu dinin liberal havarileri daha çok cüzdan sahipleridir. Bu yeni din adamları sınıfı bazen borsalarda, bazen parlamentolarda, rakamlardan oluşan ilahiler söyleyerek sürekli ayin yaparlar. Yapsınlar. Ayin yapmakla demokrasi mabedleri aşınmaz. Lakin, demokrasi dininin bağlıları nezdinde mürted sayıldığımız şeklindeki söylentiler zât-ı âlimizi hiç ırgalamamaktadır. 24

25 1989 YILINDA BİLGECE ÖNGÖRÜLER [ Ben buradayım. Gürültünün, telaşın, kaypak ihanetlerin halay çektiği bir ateş çukurunun kenarında. Ve cayır cayır dillenen alevlerin arasında güya engin bir deniz görmedeyim. Bir umut denizi bu. İçinde görülmemiş güzellikte inciler ve palamutlar saklı. Belki yarar geçersek alevleri denize varacağız, zafer marşları söyleyerek boğulmak için. Adamlar tanıyorum. Şimdiden ağlarını, oltalarını ve oksijen tüplerini hazırlıyorlar. Palamutların kurtarılması lazım. Sanırım çok acı çekiyorlar salınan mavi suların derinliklerinde. Onlara muhakkak temmuz güneşinin bronzlaştıran yakıcılığını tattırmalıyız. Sonra inciler... Onlar da emin yerlere taşınmalı. Yeniden saraylar-yazlıklar inşa edip, hazine odalarına almalıyız onları. Caiz değildir deyu rivayet ediliyor amma, ileride gelecek o mesut günlerde, bir incili kaftan dahi yaptırabilirim kendime. Cariye tayfası üzerinde etkili olabilmek için bunlar şart. Herhalde o zamana kadar mekruh olmayan deodorantlar da üretilir. Ah şu alevleri bir yarabilsek!.. ] 1989 yılında İsmet Özel e yazdığım uzun bir mektubun girişinde böyle bilgece öngörülerde bulunmuşum. Şimdi yardık alevleri ve galiba kendi alevimizin içine düştük. Ne yapalım. Düşen düşer, kalan sağlar -yüzde bir de olsa- bizimdir. 25

26 RUHU ÜŞÜYENLER Kış gelir, insanlar üşürler ve hızlı adımlarla sıcak evlerine kaçarlar. Peki ruhu üşüyenler nereye sığınsınlar. Belediyeler bu konuda bazı önlemler alamazlar mı? Aslında bu meselenin çözümü belli, ancak idrâki hususunda farklar var. Başka bir nokta. Sokaklar da üşürler bizim gibi. Bunu ders kitapları yazmaz ve gazetelerin hızlı muhabirleri pek bilmezler. Çünkü onların acelesi vardır ve hayat didik didik edilecek enteresan bir vakıadır. Oysa, sabahın yaklaştığı demlerde, mesela Viyana da, donuk ışıklar altında gürültüsüz caddeleri arşınlarken, kaldırımlardaki ıslaklığın sessiz bir türküden arta kalan yalnızlık gözyaşları olduğunu görebilirsiniz. Garip bir şey. Caddeler yalnızlık duygusuyla üşürler mi hiç. Bedeni üşüyenler sıcak uykularındayken, tüm gürültülerden azâde olup, kendisiyle başbaşa kalarak yalnızlığı duyumsayan, çoğu zaman içimizde öksüz bıraktığımız yönümüzdür. Dem sükût demidir. Ayaklarımız ardı sıra bir gölgeyi sürüklerken, sükût uzun süre dayanamadığımız bir şeydir. Bu yüzden bir şiir dökülür dudaklarımızdan ya da bir türkü. Ta ki üşümeyelim. Yani bu konuda belediyeler bazı önlemler alsalar fena mı olur? 26

Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010

Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010 Afsad ın ücretsiz yayınıdır. Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010 2 Foto-Haber 5 İMece İlker Maga 6 Soyut Fotoğraf Gökhan Bulut 7 f/64özcan Yurdalan 8 Söyleşi Nayef Hashlamoun 13 Yorum

Detaylı

BAŞLARKEN. Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Ağulu ekmeği aşı Bal ile yağ ede bir söz

BAŞLARKEN. Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Ağulu ekmeği aşı Bal ile yağ ede bir söz BAŞLARKEN Gemiler limanlara sığınır, kuşlar yuvalarına, herkes bir yere, ben kelimelere sığınırım çoğu zaman. Dillerin sustuğu yerde kalemler ve kâğıtlar değil midir nice dertlinin derdini hiç itirazsız

Detaylı

Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1

Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1 Şaban SAĞLIK (*) Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1 Aşk, geleceğin tanrıçasıdır! Aşk olmazsa insanın geleceği olmaz. Aşk yaşamın temelidir.

Detaylı

Kenan Ekşi Oradan Buradan

Kenan Ekşi Oradan Buradan 1 Kenan Ekşi Oradan Buradan Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 2 Teşekkürler Bu yazıyı yazmama vesile olan hayata teşekkür ederim. 3 Kenan Ekşi Şubat 1986, İstanbul, Zeynep Kamil. Aslen Rize İkizdereli.

Detaylı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012 Bir İnci SAĞLIK-SEN- 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 14 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi Metin MEMİŞ Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Abdülaziz ASLAN Genel

Detaylı

OCAK 2015. Yıl: 1 Sayı: 9

OCAK 2015. Yıl: 1 Sayı: 9 OCAK 2015 Yıl: 1 Sayı: 9 Bir hicret sevdasıdır ruhumu sardı yine. Ruhum gibi pervasız yoldaşlar da bulundu. Ruhum karıştı gitti bu kar tanelerine; Şimdi yağan kar değil, ruhumdur kar yerine... Cahit Sıtkı

Detaylı

Kendin Ol Kendin! Atilla Gagavuz

Kendin Ol Kendin! Atilla Gagavuz KendinOlKendin! At i l l aga g a v u z Kendin Ol Kendin! Atilla Gagavuz 1 2 Kendini Bilen Kendini bilen her şeyi bilir. Her şeyi öğrenmeye çalışıp da kendini ihmal eden hiçbir şey biliyor sayılmaz. İlim,

Detaylı

Katılımcılar: Ali Rıza Esin, Aybars Şenyıldız, Barış Yarsel, Cemil Aydın, Efe Tuşder Erdem Çolak, Evin Okçuoğlu, Feryal Çeviköz, Güher Gürmen, Hande Edremit, Kenan Yücel Mukadder Kırmızı, Nisa Söylev,

Detaylı

ÂHENK. Dosya Deneme Hikaye Şiir Şiir Şiir Deneme Şiir Kitap

ÂHENK. Dosya Deneme Hikaye Şiir Şiir Şiir Deneme Şiir Kitap ÂHENK FİKİR KÜLTÜR EDEBİYAT DERGİSİ SAYI 11 OCAK 2004 Editör den Hayat Devam Ediyor (3) Kırklar Yediler Üçler Zağge Yar İllegal Yalnızlık Şiirlere Sığınmak Yerel Kurtuluş Ulusal Kimlik Gün Tekrarları Lanetli

Detaylı

HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYIŞI

HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYIŞI HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYIŞI En gerçek öğreti gökyüzünde uçan bir kuş gibidir; ardında takip edilebilecek hiçbir iz bırakmaz, ama varlığı asla inkâr edilemez.

Detaylı

İNSANLAR UYURLAR ÖLÜNCE UYANIRLAR EMRE DORMAN

İNSANLAR UYURLAR ÖLÜNCE UYANIRLAR EMRE DORMAN İNSANLAR UYURLAR ÖLÜNCE UYANIRLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: İnsanlar Uyurlar, Ölünce Uyanırlar Yazar: Emre Dorman İletişim: www.emredorman.com

Detaylı

AKATALPA. Ekim 2013 - Sayı 166 Aylık Şiir ve Eleştiri Dergisi ISSN 1305-7685. Mehmet Mümtaz TUZCU. Mahir KARAYAZI KENDİMİ ZOR TUTUYORUM

AKATALPA. Ekim 2013 - Sayı 166 Aylık Şiir ve Eleştiri Dergisi ISSN 1305-7685. Mehmet Mümtaz TUZCU. Mahir KARAYAZI KENDİMİ ZOR TUTUYORUM AKATALPA Ekim 2013 - Sayı 166 Aylık Şiir ve Eleştiri Dergisi ISSN 1305-7685 Mehmet Mümtaz TUZCU HİN ŞARKININ GARBINA BİR ALÜFTE GÜFTE SEÇMİŞ KİME NE Neden ılgar şarkıma, neden mızrapta caygir Dandik sandık

Detaylı

Elif Şafak AŞK Önsöz

Elif Şafak AŞK Önsöz Elif Şafak AŞK Önsöz Bir taş nehre düşmeye görsün, pek anlaşılmaz etkisi. Hafiften aralanır, dalgalanır suyun yüzeyi. Belli belirsiz bir tıp sesi çıkar; duyulmaz bile akıntının ortasında, kaybolur uğultuda.

Detaylı

Basım Adedi: 10.000 Baskı Tarihi: 26 Ocak 2015

Basım Adedi: 10.000 Baskı Tarihi: 26 Ocak 2015 YAYIN KATALOĞU 2015 Kış 2015 Yayın Kataloğu Okur Kitaplığı bir Metamorfoz Yayıncılık Medya Reklam Organizasyon Matbaacılık Ltd Şti. markasıdır. MEDYA REKLAM ORGANİZASYON MATBAACILIK LTD. ŞTİ. Süleymaniye

Detaylı

Özgür Kadın Akademisi Yayınları

Özgür Kadın Akademisi Yayınları Özgür Kadın Akademisi Yayınları Küçük Bir Kürdistan Rojda Jiyan Sen ayrılıyordun. Bir şehir ile birlikte, bir şehrayini bırakıp gidiyordun. O zamana kadar orada yaşamış olan kişiliğini, geçmişin uğultusu

Detaylı

Ocak - Şubat 2011 ISSN : 2146-1457. w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r K E N T V E Y A Ş A M D E R G İ S İ

Ocak - Şubat 2011 ISSN : 2146-1457. w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r K E N T V E Y A Ş A M D E R G İ S İ Ocak - Şubat 2011 ISSN : 2146-1457 01 w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r K E N T V E Y A Ş A M D E R G İ S İ Esiyorsa adı keşiş lemedir Asrın liderinin Bursa mabedi Ele güne karşı 40 senelik efsane

Detaylı

Editörden. Dr. Faruk Görgülü

Editörden. Dr. Faruk Görgülü Allah a ve Rasûlüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir." Enfâl Suresi, 46. Editörden Gençlik,

Detaylı

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 3 Nisan 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

ABDURRAHİM ÖTKÜR VE İZ ROMANI ÜZERİNE Özgür AY *

ABDURRAHİM ÖTKÜR VE İZ ROMANI ÜZERİNE Özgür AY * ABDURRAHİM ÖTKÜR VE İZ ROMANI ÜZERİNE Özgür AY * ÖZET Bugün yaklaşık 250 milyonu aşan bir nüfusa sahip Türk toplumu arasında köprüler kurmak, ilişkileri canlı tutmak ülke olarak ilk hedefimiz olmalıdır.

Detaylı

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi Hazırlayanlar: İbrahim Gökpınar İbrahim Çetiner Mustafa Orhan Haziran 2007 http://www.ege-edebiyat.org PEYAMİ SAFA a) HAYATI: (1899-1961 ) Türk edebiyatında psikolojik

Detaylı

Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hasan Tomuk / Sohbet Odası İbrahim Akkurt / Sohbet Odası Gül Baksu/ İçimizden Biri Şehremaneti 3 Nisan 1930

Detaylı

Ülkeye yeni bir ruh gerekli

Ülkeye yeni bir ruh gerekli 21 Mart 2014 Cuma BİR İLK! Alıklar Birliği nin kahramanı Ignatius ilk kez Kitap a konuştu Yıl: 2 Sayı: 108 DAMLA YAZICI s.14 Orhan Bursalı dan : Hey Türkiye Nasılsın Ülkeye yeni bir ruh gerekli n6 ERDEM

Detaylı

AHMET POYRAZ İBRAHİM KALIN MUAZZEZ ERSOY. CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ Prof. Dr. TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI

AHMET POYRAZ İBRAHİM KALIN MUAZZEZ ERSOY. CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ Prof. Dr. TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI RÖPORTAJ Çekmeköy Belediyesi Aylık Kültür Sanat Dergisi MART 2015 Sayı:4 CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ Prof. Dr. İBRAHİM KALIN MUAZZEZ ERSOY Sahnelerin kraliçesi TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI AHMET

Detaylı

SİNEMA YA DA İLAHİ AŞK: İSLAMİ SİNEMADA TASAVVUFİ YOLCULUKLAR

SİNEMA YA DA İLAHİ AŞK: İSLAMİ SİNEMADA TASAVVUFİ YOLCULUKLAR SİNEMA YA DA İLAHİ AŞK: İSLAMİ SİNEMADA TASAVVUFİ YOLCULUKLAR Hilmi Maktav Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öz 1990 lar başındaki parlak döneminin ardından ivme kaybeden İslami Sinema, 2000 li yıllarda

Detaylı

haziran 2012 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Edouard Manet

haziran 2012 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Edouard Manet haziran 2012 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Edouard Manet 2 martı* mart 2012 martı* martı* haziran 2012 yasemin ne der Martı Gözünle

Detaylı

dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN

dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dini Konularda Kendini Kandırmanın 40 Yolu Yazar: Emre Dorman İletişim: www.emredorman.com Kapak Tasarım: Gökhan Koç Sayfa

Detaylı

Ayşe Arman - Kimse Sormazsa Ben Sorarım. www.cepsitesi.net İÇİNDEKİLER

Ayşe Arman - Kimse Sormazsa Ben Sorarım. www.cepsitesi.net İÇİNDEKİLER Ayşe Arman - Kimse Sormazsa Ben Sorarım www.cepsitesi.net İÇİNDEKİLER Derin Devlet Mi Dediniz Mehmet Ağar Kolejli Alaturka Kadın Severim Ahmet Altan Gücüm Manyaklığım Fatih Altaylı Bir Sabah Uyandım Ki

Detaylı

SARAMAGO. José. Ezilenlerin gözünden bir Portekiz tasviri. Aydınlık BU SAYIDA 32. KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1105 5 Ekim 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 32

SARAMAGO. José. Ezilenlerin gözünden bir Portekiz tasviri. Aydınlık BU SAYIDA 32. KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1105 5 Ekim 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 32 Aydınlık KITA PAydınlık José. BU SAYIDA 32 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1105 5 Ekim 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 32 Gazetesi nin ücretsiz ekidir SARAMAGO Yaşamak, sevmek ve ölmek... Paris bir şenlik değildi

Detaylı

Gazetecilik neden dibe vurdu? Gazetecilik Neden Dibe Vurdu?

Gazetecilik neden dibe vurdu? Gazetecilik Neden Dibe Vurdu? Gazetecilik Neden Dibe Vurdu? 1 Bu kitap Derin Düşünce Fikir Platformu nun okurlarına armağanıdır. 2 3 İçindekiler Önsöz... 5 Tehlikenin farkında mısınız? (Özlem Yağız)... 6 Medya intiharların artışında

Detaylı

YENİDEN MERHABA. Genel Yayın Yönetmeni Doç. Dr. Oğuz Öcal

YENİDEN MERHABA. Genel Yayın Yönetmeni Doç. Dr. Oğuz Öcal 1 94 YENİDEN MERHABA Öğrencilik yıllarımda, bir grup sanat ve edebiyatsever arkadaşımız tarafından heyecanla çıkarılan, ancak özellikle haricî nedenlerle yayın hayatı sona eren Kırıkkalem dergisi, son

Detaylı