KIRMATAŞLARIN BETON AGREGASINDA ve HAZIR BETON TESİSLERİNDE KULLANILMA KRİTERLERİ ÖRNEK UYGULAMA SAĞLIKLI KÖYÜ KALKER OCAĞI *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRMATAŞLARIN BETON AGREGASINDA ve HAZIR BETON TESİSLERİNDE KULLANILMA KRİTERLERİ ÖRNEK UYGULAMA SAĞLIKLI KÖYÜ KALKER OCAĞI *"

Transkript

1 KIRMATAŞLARIN BETON AGREGASINDA ve HAZIR BETON TESİSLERİNDE KULLANILMA KRİTERLERİ ÖRNEK UYGULAMA SAĞLIKLI KÖYÜ KALKER OCAĞI * The Usage Criteria Of Crushed Stones in Concrete Aggregate and Ready Mixed Condrete Plants The Sample Practice Saglikli Village Limestone Quarry Hayrullah UÇAR Maden Müh. Anabilim Dalı Mesut ANIL Maden Müh. Anabilim Dalı ÖZET Bu tez çalışmasında, Agrega üretiminde amaçlanan kalitenin elde edilebilmesi için ocak işletmeciliğinden başlayarak gerekli minimum işlemler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Mersin İli Tarsus İlçesinde yer alan kırma-eleme tesisinde üretilen kırmataşların TS 706 EN ye uygun olarak alınan agrega örneklerinin deneyleri yapılarak incelenmiştir. Kalker ocağından alınan numunelerin fiziksel, mekanik ve petrografik özellikleri incelenmiştir. İncelemeler sonunda gerçekleştirilen analiz ve deneylerden elde edilen değerlerin, TS 706 EN Beton Agregaları nda aranan özelliklere uygun olduğundan, bu taş ocaklarından elde edilen kırmataşların, hazır betonlarda ve beton agregası olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Agrega (Kırmataş), Agrega Özellikleri, Beton Agregaları, Fiziksel ve Mekaniksel Özellikler, Kalker Ocağı. ABSTRACT In this thesis, the required minimum processes were examined in detail to get the aimed quality in aggregate production. The crushed stones produced in crushing-screening plant where is in Tarsus/Mersin were examined according to the Turkish Standard of TS 706 EN the samples of aggregate which taken appropriately tests. Samples were taken from the limestone quarry and their physical, mechanical, petrographical features were determined. At the end of the tests, the data which is obtained from the analysis and tests are suitable for the Turkish Standard of TS 706 EN Therefore, these crashed stones can be used for mixed concrete and they can also be used as concrete aggregate. Keywords: Aggregate (Crashed Stone), Aggregate Properties, Cement Aggregates, Physical and Mechanical Properties, Limestone Quarry. Giriş Günümüzde beton çok yaygın olarak kullanılmakta olan bir yapı malzemesidir. Beton kullanımına paralel olarak, beton agregasına olan talepte artmaktadır. Beton agreganın bir kısmı doğal kaynaklardan elde edilmekle beraber, * Yüksek Lisans Tezi MSc Thesis 20

2 hem talebin artması, hem de doğal agrega ocakları üzerinde çevresel endişeler ile yapılan kısıtlamalar, kırmataş olarak üretilen agregaya olan talebi arttırmaktadır. Tüketim yerine göre talep edilen kırmataşta bazı kalite değerleri istenmektedir. Örneğin; kırmataş eğer beton üretiminde kullanılacak ise her şeyden önce iyi bir tane boyu dağılımı istenmektedir. Çoğu beton karışım dizaynların beton dayanıklılığı ile tane boyu dağılımı arasında doğrudan bir ilişki olduğu bilinmektedir. Beton dökümlerinde kırmataş tane boyutu arttığı oranda çimento katkı yüzdesini düşürmekte, buna karşın dayanımı arttırmaktadır. Çimento yüzdesinin azalması hidrotasyon ısısını azaltmakta dolayısıyla inşaat tekniğindeki bazı komplikasyonları ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle disiplinsiz olarak kazılan kaya yapılarının doğrudan kırıcılara beslenmesi ile amaçlanan agrega kalitesine ulaşabilmek olası değildir. Beton hacminin % 75 ini agrega bileşeni meydana getirdiği için seçiminde titizlilik göstermesi gerekmektedir. Agrega gereken mukavemete sahip olmalı ve dış etkenlere dayanabilmelidir. Agreganın fiziki ve mekanik özellikleri istenilen şartları karşılayabilecek nitelikte olmalıdır. Betonun temelini oluşturan agreganın özellikleri, betonun işlenebilirliği, dayanımı ve geçirgenlik değeri gibi özellikleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir (Postacıoğlu,1987). Agrega üretiminde amaçlanan kalitenin elde edilebilmesi için Ocak işletmeciliğinden başlayarak, standartlara uygunluğu saptanıp Türk Standard ları Enstitüsü (TSE) belgesi alımı için gerekli minimum işlemler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu tez çalışmasında, Mersin İli, Tarsus ilçesi, Sağlıklı Köyü sınırları içinde yer alan kalker ocağının fiziksel, mekanik ve petrografik özellikleri incelenerek, TS 706 EN Beton Agregaları standardına uygun olarak gerçekleştirilen analiz ve deneyler sonucunda elde edilen değerlerle karşılaştırılarak hazır beton ve beton agregası olarak kullanılıp kullanılmayacağı araştırılmıştır. Materyal ve Metot Materyal Bu çalışma ile kırma-eleme tesislerinde üretilen agregaların Standartlara uygunluğu saptamak için bazı agrega ve beton deneyleri TS 706 EN ye uygun yapılarak incelenmiştir. Numuneler, Eski Ankara yolu üzerinde bulunan kalker ocağından temin edilmiştir. Son yıllarda önemi gittikçe artan hazır beton tesislerinin belirlediği özelliklere uygun agrega üretimi için bilimsel veriler ışığında, çeşitli boyut ve özelliklerde seçilen agregalarla bir dizi deney yapılmıştır. Kırma- Eleme tesisinde üretilen mıcırlar, hazır beton, beton agregası ve yol yapım malzemesi olarak oldukça geniş bir alanda kullanılmaktadır. Çalışma alanı Mersin İli Tarsus İlçesi Bayramlı Köyü nün (Sağlıklı Köyü) kuzeyinde ve Eski Adana-Ankara Asfaltının batısında yer almaktadır. Metot Beton agregaların kullanılabilirliğinin araştırılması için belirli fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu çalışmada kalker ocağından üretilen agregalar üzerinde birim ağırlık, özgül ağırlık, su emme, ince 21

3 madde oranı, organik madde oranı, tane şekli, elek analizi, aşınma, donmaçözülme, alkali-silika reaksiyonu ve sülfat deneyleri yapılmıştır. Agregalarının fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri belirlenip TS 706 EN Beton Agregaları standardına uygun olarak yapılmıştır. Betonda kullanılacak agreganın uygun olup olmadığının tespit edilmesi için granülometrik bileşiminin, elek analizi deneyi ile saptanıp, belirli sınırlar içinde kalıp, kalmadığı kontrol edilmiştir. Alt sınır değerinin altına inerse bu malzemede iri agreganın fazla olduğu anlaşılır. Bu tür betonda bağlayıcılık az olur. Beton homojen bir yapı göstermez ve büyük boşluklar meydana gelir. Beton yapımında kullanılacak yığın agregaları belirlemek üzere ilgili standartlarda belirtilen deneylerin uygulanabilmesi için oluşturulacak deney numunelerin hazırlanabilmesi için TS 707 ye uygun olarak hazırlanmıştır. Alınan yığın, temsil ettiği varsayılan malzeme TS 3530 EN standarda uygun olarak 105±5ºC sıcaklıktaki etüvde değişmez ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuş (24 saat). Etüvden çıkartılan numune oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletildikten sonra, terazide tartılmış ve kütlesi M 1 olarak kaydedilmiştir. Topakların ayrılması için su altında bırakılan malzeme 24 saat zarfından sonra yıkanan malzeme 63 mikrometre göz açıklı deney eleğinden geçen su tamamen berraklaşıncaya kadar yıkanmaya devam edilir. 63µm göz açıklı eleğin üzerinde kalan malzeme sabit oluncaya kadar (105±5ºC) da kurutularak tartılarak M 2 olarak kaydedilmiştir. Elek analizi, d/d (en küçük agrega boyutu / en büyük agrega boyutu) olarak ifade edilen agrega gruplarına bağlı olarak ifade edilen agrega gruplarına göre gradasyon tayininde 2D, 1,4D, D, d, d/2 elekleri, çok ince malzeme tayini için de 0,063 mm açıklıklı elekler kullanılmıştır. Granülometri deneyi numuneleri elekler üzerinde en az 2 dakika sarsmak ve her elekte kalan agregayı tartmak sureti ile belirlenmiştir. Agrega da kil gibi zararlı ince malzemenin tespitinde ve kalitesinin tayini için metilen mavisi (EN 933-9) değerine göre hesaplanmıştır. Agrega tanelerinin şekli, taze betonun işlenebilme özelliğini doğrudan etkilemektedir. Kusurlu tanelerin oranı çok ise taze betonun işlenebilirliği azalmakta, su ihtiyacı artmakta ve betonun dayanımını olumsuz etkilemektedir. Alınan yığın, temsil ettiği varsayılan malzeme TS 9582 EN standardına uygun olarak hazırlanan deney numunesi 105±5ºC sıcaklıktaki etüvde değişmez ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuştur (24 saat). Etüvden çıkartılan numune oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletildikten sonra, terazide tartılmış ve kütlesi M o olarak kaydedilmiştir. Deney kısmı temel elek serisindeki elekler kullanılarak elenmiştir. 4 mm lik elekten geçen ve 80 mm lik elekte kalan taneler tartılıp işlem dışı bırakılmıştır. Tane büyüklüğü fraksiyonu kütleleri toplamı hesaplanmıştır ve M 1, olarak kaydedilmiştir. Çubuklar arası açıklığı D i /2 olan elekten geçen d i /D i tane büyüklüğü fraksiyonlarının her birindeki tanelerin kütlelerinin toplamı hesaplanıp M 2 olarak kaydedilmiştir. Los angeles Aşınma deneyi için Deneyde kullanılacak numunede malzemenin kütlesi 15 kg alınmıştır. Deney, 14 mm deney eleğinden geçen ve 10 mm deney eleğinde kalan agregalara uygulanmıştır. Her bir fraksiyon TS 3530 EN in şartlarına uygun olarak yıkanıp sabit kütleye ulaşıncaya kadar (110±5 ºC) 22

4 etüvde kurutulmuştur. Fraksiyonlar oda sıcaklığında soğutulmuştur. Tane büyüklüğü dağılımı ilave özelliklere uygun 10 mm 14 mm aralığında laboratuar numunesi elde etmek için her iki fraksiyonda karıştırılmıştır. Karıştırılmış fraksiyonlardan hazırlanan numuneler TS EN ye uygun miktarda deney numunesi parçasına azaltılıp deney kısmının kütlesi (5000±5)gr olarak hazırlanmıştır. Makineye önce bilyeler sonra numune konulduktan sonra makine 31 devir/dakika ila 33 devir/dakika arasında sabit hızda 500 devir döndürülmüştür. Agrega kaybının olmadan bilyeler alınmıştır. Tepsideki malzeme, 1,6 mm lik elek kullanılarak TS 3530 EN e göre yıkanarak elenmiştir. 1,6 mm elekte kalan kısım etüvde değişmez ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuştur (24 saat). Etüvden çıkartılan numune oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletildikten sonra, terazide tartılmış ve kütlesi m olarak kaydedilmiştir. Özgül ağırlık, agreganın hacmine karşılık gelen ağırlığıdır. Bu özellik agrega kökeni hakkında bilgi vermektedir. Düşük özgül ağırlık sağlam olmayan malzemeyi, yüksek özgül ağırlık ise kaliteli betona uygun agregayı tanımlar. Betonda özgül ağırlığı 2,55 kgf/dm 3 ten küçük agreganın seçilmesinde dayanım ve dayanıklılık açısından yarar vardır. Normal agreganın özgül ağırlığının 2,50 2,70 kgf /dm 3 arasında olması gerekmektedir. TS EN ya göre uygun olarak hazırlanan deney numunelerinde gerçekleştirilen deneylerde ince ve iri agregalar için özgül ağırlık ve su emme değerleri bulunmuştur. İnce agreganın özgül ağırlık ve su emme oranı deneyi için TS EN standardına uygun olarak hazırlanan ince agrega ile gerçekleştirilen deneyde TS 707 ye uygun alınan numune su içerisinde 24 saat bekletildikten sonra sudan çıkarılmıştır. Doygun kuru yüzey (Agrega yapısındaki boşlukların su ile dolu, yüzeylerin kuru olduğu durumdur) kurutularak 0,1 gr duyarlıktaki terazide tartılmıştır (W 2 ). Doygun kuru yüzey halindeki bu numune sabit ağırlığa (etüv kurusuna) gelene kadar 105±5 ºC de kurutulup oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletildikten sonra tartılmıştır. Ölçü kabının ağırlığı düşülerek numunenin net kuru ağırlığı bulunmuştur (W 1 ). +20 ºC deki su ile 500 ml. Seviyesine kadar doldurulup tartılmıştır (W 3 ). İri agreganın özgül ağırlık ve su emme oranı deneyi için en büyük tane çapına göre TS 707 ye uygun olarak numune alınmıştır. Numune 20 ºC deki su bulunan kaba konmuştur. Hafifçe sallanarak taneler üzerindeki toz ve yabancı maddelerden temizlenmesi sağlandıktan sonra en az 24 saat su içerinde bekletildikten sonra numune, su içerisinden çıkartılarak suyu süzülmüştür. Taneler üzerinde su tabakası kalmayacak şekilde kurutulmuştur. Kurutulduktan sonra numune tartılarak doygun kuru yüzey ağırlığı (W 2 ) bulmuştur. Tartım işleminden sonra kafes örgülü tel sepete konup su dolu kovanın içerisine daldırılarak numune ile su yüzeyi arasında en az 5 cm. mesafe kalacak şekilde daldırılmıştır. Numune su yüzeyine çıkarılmadan, sağa sola sallanarak taneler arasındaki hava kabarcıklarının çıkması sağlanarak bu işlemi 10 kez yapılmıştır. Sepet terazinin ortasına özel bir düzenle yerleştirilerek doygun malzemenin sudaki ağırlığı (W 3 ) bulunmuştur. Numune sudan çıkarılıp etüv kurusuna getirilinceye kadar etüvde bekletildikten sonra etüvden çıkarılıp oda sıcaklığına kadar soğutulup tartılarak havadaki kuru ağırlığı (W 1 ) bulunmuştur. 23

5 Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayin deneyi için kuru agreganın gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. TS EN ye göre uygun olarak yapılmıştır. Agrega (110±5)ºC de sabit kütleye gelinceye kadar kurutulmuştur. Boş, kuru ve temiz ölçü kabı tartılarak kaydedilmiştir (m 1 ). Ölçü kabı yatay bir yüzeye yerleştirilerek kürek yardımıyla, numune tamamen doldurulmuştur. Ölçü kabı doldurulurken, küreği numune kabı üst çevresinde dayayarak segregasyon minimum seviyede tutulmuştur. Segregasyonu önlemek için ölçü kabının üst yüzeyinden taşan agregalar dikkatlice yüzeyden uzaklaştırılarak yüzeyde düzgün bir dağılım sağlanmıştır. Dolu numune kabı hassas terazide tartılarak kütlesi % 0,1 doğrulukla kayıt edilmiştir (m 2 ). Bu işlemler üç numune ile yapılmıştır. Donmaya ve Çözülmeye Karşı Direnç deneyinde agreganın arka arkaya donma ve çözülmeye karşı dayanımlarının ölçülmesinde çabuklaştırılmış bir deneydir. TS 707 ye uygun olarak oluşturulmuş agrega numunesi elenerek tek tane sınıfına ayrılmıştır. Etüvde sabit sıcaklığa gelinceye kadar (110±5) ºC ye kadar kurutulmuştur. 16 mm den büyük tane sınıfı olduğu için (32 mm). İki parçaya bölünerek ayrı ayrı tartılmıştır (G 1 ). Deney kabına konup, üzeri 1 cm su ile örtülünceye kadar su konarak oda sıcaklığında (20 ºC) yaklaşık 24 saat bekletilerek soğutucuya konmuştur. Yaklaşık 20 ºC su içinde 5 saat bekletildikten sonra donun çözülmesi sağlanmıştır. Bu işlem 10 kez tekrarlanmıştır. Kap, alt tane büyüklüğünden bir küçük göz açıklığı elek üzerine boşaltılıp, agrega yıkanarak elenmiştir. Elek üzerinde kalan agrega etüv kurusu durumuna getirilerek tartılmıştır (G 2 ). Bileşiminde belirli mineraller (opal, çört, kalsedon, tridimit, kristobalit, mikro kristalli kuvars, doğal volkanik camlar) bulunan agregalar, betonda oluşan alkali hidroksitlerle reaksiyona girer ve beton genleşmesine neden olurlar (Arslan, 2001). Alkali agrega reaktivitesinin belirlenmesi için TS 2517 Mart 1977 ye uygun olarak 25 kg lık üç numune üzerinde yapılmıştır. Petrografik Analiz deneyi için taş ocağından alınan ana kaya ve kırılmış agrega örnekleri, Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği laboratuarında TS EN Nisan 1997 deki çizelgeye uygun miktarlarda alınmış olup gerek polarizan mikroskopta ve gerekse özel merceklerle 500 büyütmeye çıkabilen steoro mikroskop altında incelenmiştir. Araştırma Bulguları ve Tartışma Bu tez çalışmasında Mersin İli, Tarsus İlçesi Sağlıklı Köyü yöresinde kullanılan kırmataş agregalarının geometriksel, fiziksel ve petrografik özellikleri belirlenmiş ve sonuçlar TS 706 EN ye göre karşılaştırılmıştır. Elek analizi ile agregaların tane büyüklüğü dağılımı belirlenmesi için TS 3530 EN standarda uygun olarak hazırlanan deney numunesi kare gözlü elek setinden geçirilmiştir. Yapılan hesaplarda öncelikle sarsma sonrasında her elek üzerinde kalan miktarlar üstte kalan malzemeden başlanarak alta doğru ağırlık olarak belirlenmiştir. Daha sonra geçen ve kalan ağırlıkların yığımlı (kamülatif) ağırlıkları bulunmuştur. Yapılan ince madde oranı tayini tespitinde 0,063 mm göz 24

6 açıklıklı elekten geçen malzemenin % miktarları belirlenmiştir. Buna göre ince malzeme (0 4 mm) için % 14,8, iri malzeme (4 11,2 mm) için % 1,3, Bulunan bu değerler malzemenin ince madde oranının standartlarda (TS 706) belirtilen sınır değerlerinde olduğu görülmüştür. Agregaların yassılık bakımından kusurlu tane içermedikleri yapılan yassılık indeksi tayini ile belirlenmiştir. Yassılık indeksi tayini iri agregada (4 11,2 mm) yapılmıştır ve sonuç olarak % 25,3 bulunmuştur. Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacmi TS EN e göre uygun olarak hazırlanan deney numunelerinde gerçekleştirilen deneyler sonucunda bulunan yığın yoğunluğu (Mg/m³) ince agrega için 1,56 Mg/m³, iri agrega için 1,26 Mg/m³ değeri bulunmuştur. Donmaya ve çözülmeye karşı direnci taş ocağından kırılmış agrega örnekleri, Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği laboratuarında TS EN e uygun olarak hazırlanan deney numunesi üzerinde gerçekleştirilen deney sonucunda bulunan donma ve çözülme sonrası kütlece % kayıp magnezyum sülfat değeri % 1,39 bulunmuştur. Agregaların aşınma direnci agrega tanelerinin kırılganlığı ve sertliğini yansıtmaktadır. Standartlara göre nitelikli agregalar için 500 devirlik aşınma sonucu kaybın en fazla %30 olması gerekmektedir. Bütün bu veriler ışığında malzemeye yapılan Los Angeles aşınma kaybı % 22,8 olarak bulunmuş ve bu kayıp malzemenin aşınmaya karşı oldukça dirençli olduğu görülmektedir. Agregaların özgül ağırlığı beton karışım hesaplarının yapılmasında kullanılmaktadır. Genel olarak 2,2 ile 2,7 kg/dm³ arasında değer alır. Bulunan değerler ince agrega için 2,7 kg/dm³, iri agrega için 2,69 kg/dm³ değerler standarda uygun olduğu görülmüştür. Su emme oranı tayininde TS EN ya göre uygun olarak hazırlanan deney numunelerinde ince agregalar için % 0,80, iri agregalar için % 0,62 bulunmuştur. Standarda göre su emme kapasitesi iri agregalar için % 0,2 ile % 4, ince agrega için % 0,2 ile % 2 arasında olduğundan uygun olduğu görülmüştür. TS 706 EN ye göre magnezyum sülfat kullanılarak elde edilen en yüksek don dayanıklılığı değerine göre % 18 den küçük olduğu için uygun olduğu gözlenmiştir. Alkali-silis reaktivitesinin (ASR) artması sülfat etkileri, tabii don, donma ve çözünmenin etkilerinin hızlanarak artmasına neden olur (Arslan, 2001). Bu nedenle alkali agrega reaktivitesinin belirlenmesi için Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü laboratuarında hazırlanan deney numunesi (0-25 mm) TS 2517 Mart 1977 ye uygun olarak üzerinde gerçekleştirilen deney sonucunda bulunan alkali azalması ( R c ) 120 mmol/lt, çözünen silis ( S c ) değeri 2.00 mmol/lt bulunmuştur. Deney sonucunda agreganın alkali azalması (R c ) ve Çözünmüş Silis (S c ) değerleri kullanılarak Şekil 1 deki grafik yardımıyla agreganın alkali reaktivitesi tayininde belirlenen Rc ile S c arasındaki ilişki belirlenmiştir. Deney sonucunda bulunan alkali azalması ve çözünen silis değeri grafikte yerine konulduğunda agregaların alkali agrega reaktivitesi açısından 1. bölgede (bu agregalar alkalinitesi 25

7 % 0,60 dan yüksek olsun veya olmasın her çeşit çimento ile birlikte kullanılabilir) yani zararsız agregalar bölgesinde yer aldığı görülmektedir. Şekil 1. Alkali reaktivite tayininde belirlenen Rc ile S c arasındaki ilişki TS EN e göre gerçekleştirilen deney sonucunda bulunan Klor miktarı bulunmamıştır. Asitte çözülebilen sülfat deneyinde, TS EN madde 12 ye uygun olarak üzerinde gerçekleştirilen deney sonucunda bulunan, Agreganın içerdiği asitte çözünebilen sülfat değeri % 0,04 olup TSE standartlarına göre AS 0,2 kategorisine uygun olduğu açıkça görülür. TS EN e uygun olarak tayin edilmiş olup toplam kükürt muhtevası % 0,035 bulunmuş olup; sülfat miktarı ağırlıkça %1 den fazla olmadığı ve uygun olduğu görülmüştür. CaO, MgO, SiO 2, Cl, SO 4, organik madde yönünden analize tabii tutulmuş olup sonuçlar oldukça saf bir kireçtaşı olduğunu açıkça göstermektedir (Çizelge 1). Agreganın içerdiği MgO oranı % 3 ün altında olması da hazır beton agregası olarak kullanılmasında sakınca yaratacak bir durum olmadığı da açıkça görülmektedir. 26

8 Çizelge 1. Kırmataş agregalarının kimyasal içerikleri Parametre Agrega Örneği % CaO CaCO 3 % 52,71 94,12 % MgO MgCO 3 % 2,53 5,31 % SiO 2 % 0,10 % Cl Yok % SO 4 % 0,04 % Organik Madde Yok Petrokrafik özelliğine göre gerek ana kaya gerekse kırılmış malzeme tamamen kireçtaşından oluşmuş olup, az da olsa dolomitik özellik gösterdiği saptanmıştır. Kalsit, sparikalsit kayacın % 95 ini oluşturmuştur. Buna göre kireçtaşından türetilen, kırmataş olarak adlandırılmıştır. Sonuçlar Bu çalışma, kırmataşların hazır beton tesislerinde ve beton agregası olarak, agrega üretiminde amaçlanan kalitenin elde edilebilmesi için standartlara uygunluğu saptanıp, fiziksel, mekanik ve petrografik özellikleri belirlenerek standartlara uygunluğu saptanmıştır. Sonuç olarak yapılan bu çalışma sonucunda Mersin İli Tarsus İlçesi Sağlıklı kalker ocağından alınan numuneler ile gerçekleştirilen analiz ve deneyler sonucunda elde edilen değerlerin, TS 706 EN Beton Agregalarında aranan özelliklere uygun olduğundan, bu taş ocaklarından elde edilen kırmataşların, hazır betonlarda ve beton agregası olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Kaynaklar ARSLAN, M., Beton (Dökümü, Kalıpları, Kusurları, Dayanıklılığı). Atlas Yayın, 237s. 2001, İstanbul. POSTACIOĞLU, B., Bağlayıcı Maddeler, Agregalar, Beton. Matbaa Teknisyenleri Basımevi, Cilt II, Sayfa 211, 323, 1987, İstanbul. T.S.E., TS 2517 Alkali Agrega Reaktivitesinin Kimyasal Yolla Tayini. Mart 1977, Ankara. T.S.E., TS 707 Beton Agregalarından Numune Alma ve Deney Numunesi Hazırlama Yöntemi. Aralık, 1980, Ankara. T.S.E., TS EN Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Kısım 3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminaloji. Nisan 1997, Ankara. T.S.E., 1999, TS EN Agregaların Genel Özellikleri için Deneyler Bölüm 2: Laboratuar Numunelerin Azaltılması Metodu. Nisan, 1999, Ankara. T.S.E., TS Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler- Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini. Nisan 1999, Ankara. 27

9 T.S.E., TS 3530 EN Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini-Eleme Metodu. Nisan, 1999, Ankara. T.S.E., TS 9582 EN Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler- Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi. Nisan 1999, Ankara. T.S.E., TS Agregaların Kimyasal Özellikleri İçin Deneyler- Kimyasal Analiz. Nisan 2000, Ankara. T.S.E., TS Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler-İnce Tanelerin Tayini-Metilen Mavisi Deneyi. Mart 2001, Ankara. T.S.E., TS EN Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri için Deneyler- Bölüm 1: Donmaya ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayini. Kasım, 1999, Ankara. T.S.E., TS 706 EN Beton Agregaları. Nisan 2003, Ankara. 28

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

Emirdağ Adaçal (Afyonkarahisar) Kireçtaşlarının Beton Agregaları Standardına Uygunluğunun Araştırılması

Emirdağ Adaçal (Afyonkarahisar) Kireçtaşlarının Beton Agregaları Standardına Uygunluğunun Araştırılması Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 11 (2011) 015801 (1 12) AKU J. Sci. 11 (2011) 015801 (1 12) Emirdağ Adaçal (Afyonkarahisar) Kireçtaşlarının

Detaylı

Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri. Place in the Ready Mixed Concrete Production of Aggregate Mining

Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri. Place in the Ready Mixed Concrete Production of Aggregate Mining 8.Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Kütahya-Türkiye 8.International Aggregates Symposium, 13-14 October 2016, Kütahya-Turkey Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri Place in

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ AMAÇ: İnşaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529)

5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529) 5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529) Deneyin Amacı: Agreganın gevşek ve sıkışık olarak işgal edeceği hacmi saptamaktır. Agreganın kap içindeki net ağırlığının kap hacmine bölünmesiyle hesaplanır ve

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

2D 1.4D D d d/2 G İri Agrega D/d 2 veya D 11.2 mm. 100 98-100 85-99 0-20 0-5 Gc85/20

2D 1.4D D d d/2 G İri Agrega D/d 2 veya D 11.2 mm. 100 98-100 85-99 0-20 0-5 Gc85/20 2. BETON AGREGALARI Yapılarda kullanılan ve taneli malzeme olarak tanımlanan agrega; doğal, yapay veya geri kazanılmış tipte olabilmektedir. Bunlardan doğal agregalar, mekanik işlem dışında herhangi bir

Detaylı

1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33)

1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33) 1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33) Deneye tabi tutulacak malzeme de aranılacak en önemli özellik alındığı kaynağı tam olarak temsil etmesidir. Malzeme kaynağın özelliğini temsil

Detaylı

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi Deney No: 3 Deney Adı: Agregalarda Elek Analizi Deneyin yapıldığı yer: Yapı Malzemeleri Laboratuarı Deneyin Amacı: Agrega yığınındaki taneler çeşitli boyutlardadır. Granülometri, diğer bir deyişle elek

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI Arş. Gör. Şener ALİYAZICIOĞLU LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI Arş. Gör. Şener ALİYAZICIOĞLU LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karşı gösterdiği dirençtir. Kayaç malzemesinin darbe ve aşınma gibi etkilere karşı dayanıklılığının

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi

Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi AGREGALAR Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi Betonun teknik özelliklerini etkileyen en önemli birleşim parametresi su/çimento oranıdır. Su miktarını etkileyen faktör ise betonun işlenebilir

Detaylı

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI OHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2147-12X Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, (17), 17-114 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

AGREGA GRONULÜMETRİSİ. Sakarya Üniversitesi

AGREGA GRONULÜMETRİSİ. Sakarya Üniversitesi AGREGA GRONULÜMETRİSİ Sakarya Üniversitesi Agregalarda Granülometri (Tane Büyüklüğü Dağılım) Agrega yığınında bulunan tanelerin oranlarının belirlenmesine granülometri denir. Kaliteli yani, yüksek mukavemetli

Detaylı

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 1-7 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Kuruca Dağından Elde

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YAPI LABORATUVARI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YAPI LABORATUVARI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YAPI LABORATUVARI Yapı Laboratuvarı Yapı laboratuarında, teorik olarak alınan yapı malzemesi ve beton derslerine ait deneysel çalışmaların uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

ÖRNEK ALMA : ÇEYREKLEME YÖNTEMİ AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN ÖRNEK ALINIR

ÖRNEK ALMA : ÇEYREKLEME YÖNTEMİ AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN ÖRNEK ALINIR AGREGALAR ÖRNEK ALMA : ÇEYREKLEME YÖNTEMİ AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN ÖRNEK ALINIR AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karģı gösterdiği dirençtir. Kayacın kullanım alanlarının belirlenmesinde darbe dayanımının

Detaylı

Agrega ve Su Deneyleri Beton ve Çimento Deneyleri Yüksek Fırın Cürufu, Uçucu Kül ve Kimyasal Katkı Deneyleri Kalibrasyon Hizmetleri

Agrega ve Su Deneyleri Beton ve Çimento Deneyleri Yüksek Fırın Cürufu, Uçucu Kül ve Kimyasal Katkı Deneyleri Kalibrasyon Hizmetleri ve Deneyleri ve Deneyleri Yüksek Fırın u, ve Kimyasal Katkı Deneyleri Kalibrasyon Hizmetleri T ürkiye Hazır Birliği (THBB), üyelerinden ve değerli paydaşlarından aldığı güçle ülkemizde kaliteli betonun

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI)

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) Beton malzemesi; agrega, çimento, su ve gerektiğinde bazı mineral (uçucu kül, silis dumanı gibi) yada kimyasal (akışkanlaştırıcı, priz hızlandırıcı/geciktirici,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

HAZIR BETON AGREGALARI

HAZIR BETON AGREGALARI HAZIR BETON AGREGALARI AGREGALAR Betonun mutlak hacminin yaklaşık % 65-80 ini oluşturan agregalar, mineral kökenli ve 100 mm ye kadar çeşitli tane büyüklüklerinde kırılmamış veya kırılmış tanelerin yığınıdır.

Detaylı

3/21/2017. P = Her bir elekten geçen kümülatif malzeme miktarı, %

3/21/2017. P = Her bir elekten geçen kümülatif malzeme miktarı, % Agrega/agrega karışımı incelik modülü: Abrams, incelik modülü (Im) ile agrega granülometrisini bir formülle tek bir değere dönüştürmüş ve betonda su miktarının hesaplanmasında kıvam yanında bu faktörden

Detaylı

3-İRİ AGREGADA ÖZGÜL AĞIRLIK VE SU EMME ORANI TAYİNİ Deneyin Amacı:

3-İRİ AGREGADA ÖZGÜL AĞIRLIK VE SU EMME ORANI TAYİNİ Deneyin Amacı: 3-İRİ AGREGADA ÖZGÜL AĞIRLIK VE SU EMME ORANI TAYİNİ Deneyin Amacı: İri agreganı, birim hacimdeki ağırlığını tespit etmektir. Agreganın birim hacimdeki ağırlığının miktarının bilinmesi betonun kullanım

Detaylı

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:1, 45-51 Temmuz 2007 Özet Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu Ayşe TURABĐ *, Arzu OKUCU Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Van Yöresinde Beton Üretiminde Kullanılan Agregaların Alkali-Silika Reaktivitesinin (ASR) Belirlenmesi

Van Yöresinde Beton Üretiminde Kullanılan Agregaların Alkali-Silika Reaktivitesinin (ASR) Belirlenmesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):13-19, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article Van Yöresinde Beton Üretiminde Kullanılan

Detaylı

SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138)

SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138) SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138) Taze Beton: Betonun karıştırma işlemi bittikten sonra sahip olduğu işlenebilirliğini koruyabildiği süre içindeki (sertleşmeye başlamadan önceki)

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

AGREGALAR. Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir.

AGREGALAR. Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. AGREGALAR Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. Agregalar, doğal, yapay veya daha önce yapıda kullanılmış malzemelerden tekrar kazanım

Detaylı

BAZALT AGREGALI KUMLAMA BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ. 2.1 Renkli Agrega ile Üretilerek Kumlanmış Parketaşı Tabaka Yapısı

BAZALT AGREGALI KUMLAMA BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ. 2.1 Renkli Agrega ile Üretilerek Kumlanmış Parketaşı Tabaka Yapısı BAZALT AGREGALI KUMLAMA BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Kapsam Bu teknik Şartname aşağıdaki ürünleri kapsamaktadır. S.N0 CİNSİ : 1. PARKE TAŞI 6 CM ( BAZALT AGREGALI KUMLAMA) 2. PARKE TAŞI 8 CM

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ

YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜRÜN ÜRETİCİ - LABORATUVAR Piyasaya kaliteli ürün arz edebilmek adına ürün, üretici ve Laboratuvar arasında çok sıkı bir bağ vardır.

Detaylı

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVARLARI BETON LABORATUVARI MEKANİK LABORATUVARI FİZİK LABORATUVARI KİMYA LABORATUVARI

Detaylı

BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA

BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON

Detaylı

Afyon Yöresi Agregaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması. Investigation of Physical Properties of Afyon Region Aggregates

Afyon Yöresi Agregaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması. Investigation of Physical Properties of Afyon Region Aggregates Afyon Yöresi Agregaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması Investigation of Physical Properties of Afyon Region Aggregates Osman ÜNAL AKÜ, Teknik Eğitim Fakültesi. Yapı Eğitimi Bölümü, 0200,ANS Kampusu,

Detaylı

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 1 uygunoglu@aku.edu.tr, 2 unal@aku.edu.tr ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

BÖLÜM 3. ESNEK ÜSTYAPILARDA KULLANILAN MALZEMELER

BÖLÜM 3. ESNEK ÜSTYAPILARDA KULLANILAN MALZEMELER BÖLÜM 3. ESNEK ÜSTYAPILARDA KULLANILAN MALZEMELER Esnek üstyapıda kullanılan malzemeleri - agregalar - bitümlü bağlayıcılar olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. Bu bölümde iki ana malzeme grubunun

Detaylı

Mermer Parça Atıklarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilmesi. Evaluation of Concrete Aggregate Marble Pieces

Mermer Parça Atıklarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilmesi. Evaluation of Concrete Aggregate Marble Pieces S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

STANDART AGREGALI BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

STANDART AGREGALI BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ STANDART AGREGALI BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Kapsam Bu teknik Şartname aşağıdaki ürünleri kapsamaktadır. S.N0 CİNSİ : 1. PARKE TAŞI 6 CM 2. PARKE TAŞI 6 CM ( R ) 3. PARKE TAŞI 8 CM 4. PARKE

Detaylı

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde yapı kimyasalları sektöründe doğan farklı ihtiyaçlar için (yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı) farklı çözümler

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (1) 15-22 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Normal, Hafif ve Yarı Hafif Beton Blokların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin

Detaylı

KİMYASAL KATKILAR Giriş

KİMYASAL KATKILAR Giriş KİMYASAL KATKILAR Giriş, Hazırlayanlar:Tümer AKAKIN,Selçuk UÇAR Bu broşürün amacı TS EN 206 ya geçiş sürecinde betonu oluşturan malzemeler konusunda üreticiye ve son kullanıcıya bilgi vermektir. TS EN

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 6 : 2-3 : 3-9 DEĞİŞİK

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

Styropor Kullanılarak Elde Edilen Hafif Betonların Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması

Styropor Kullanılarak Elde Edilen Hafif Betonların Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(), 57-66, 004 Özet Styropor Kullanılarak Elde Edilen Hafif Betonların Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması Servet YILDIZ, Ahmet KAYA * ve

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ ARAŞTIRMA-TARTIŞMA SORULARI a) Mineral mühendisliği bakımından tane ve tane boyutu ne demektir? Araştırınız.

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi BETON BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Beton agrega adını verdiğimiz kum, çakıl, mıcır, taneli

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 14.04.2015 KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

Uluabat Kuvvet Tüneli Projesindeki Segment Üretimi

Uluabat Kuvvet Tüneli Projesindeki Segment Üretimi Uluabat Kuvvet Tüneli Projesindeki Segment Üretimi Mustafa Erdoğan Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ulu Cadde No: 20 Osmangazi / Bursa Tel: (224) 251 21 90 E-Posta: m.erdogan@bursabeton.com.tr Çağlar

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM AGREGASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENİRİLMESİ

GERİ DÖNÜŞÜM AGREGASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENİRİLMESİ ANKARA - TURKIYE GERİ DÖNÜŞÜM AGREGASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENİRİLMESİ The Usability of Recycle Aggregate in the Concrete Production and Its Evaluation

Detaylı

KARAÇAL (BURDUR) SAHASINDAKİ BURDUR BEJİ MERMER OCAĞI ATIKLARININ BETON ÜRETİMİNDE AGREGA OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ

KARAÇAL (BURDUR) SAHASINDAKİ BURDUR BEJİ MERMER OCAĞI ATIKLARININ BETON ÜRETİMİNDE AGREGA OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ KARAÇAL (BURDUR) SAHASINDAKİ BURDUR BEJİ MERMER OCAĞI ATIKLARININ BETON ÜRETİMİNDE AGREGA OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ Yasin ÜSTÜNDAĞ 1, Kemal TULUKÇU 2, Oya CENGİZ 3 ¹Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,

Detaylı

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA MAKALESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Osman ÜÇÜNCÜ, Mustafa GÜLAY KTÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ Deney 1. Sievers Minyatür Delme Deneyi Deney 2. Kırılganlık(S20) Deneyi Deney 3. Cerchar Aşındırıcılık İndeksi (CAI)

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ JEO 302 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR 2. HAFTA Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEO302 KAYA MEKANİĞİ dersi kapsamında Doç. Dr. Hakan Ahmet Nefeslioğlu ve Araş. Gör. Fatih Uçar tarafından

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Betonda Çatlak Oluşumu Sebepleri: 1. Kimyasal Reaksiyonlar Kaynaklı Çatlaklar 2. Hacim Kararsızlığı Kaynaklı Çatlaklar 2

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ H. Yılmaz ARUNTAŞ Doç. Dr. Gazi Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Ankara, Türkiye İlker TEKİN Öğr. Gör. Muğla Ü. Yatağan M. Y. O. Muğla, Türkiye

Detaylı