T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2008

2 SUNUŞ 1978 yılında kurulan Erciyes Üniversitesi 2007 Yılında 15 Fakülte, 5 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksek Okulu, 5 Enstitü, 5 Bölüm, 13 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 1350 yatak kapasiteli gelişmiş uygulama hastanesi yanında, Onkoloji, Kalp, Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi gibi ihtisas hastaneleri 8 Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı, Genel Sektreterlik ve Rektörlüğe (Özel Kalem Müdürlüğü) ayrılan bütçe ile çalışmalarını sürdürmüştür. Prof. Dr. Cengiz UTAŞ tarih ve 5662 sayılı yasa ile Nevşehir de Nevşehir Üniversitesi kurulmuş ve bu tarihe kadar Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nevşehir Sağlık Yüksekokulu, Nevşehir Meslek Yüksekokulu ve Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Nevşehir Üniversitesine bağlanmıştır. Üniversitemizin Yılı Stratejik Planı revize edilmiş ve Yılı stratejik planı hazırlanmıştır. Üniversite için fırsat ve tehditleri nesnel bir şekilde saptanıp değerlendirilerek bilinçli bir kurumsal gelişim sürecinin başlatıldığı kanaatindeyiz. Tahakkuk esaslı devlet muhasebesinin kullanılması, hazırlanan ön mali kontrol yönergesi ve kitapçıkları, internet sitemizde yayınlanan üçer aylık bütçe uygulama sonuçları, taşınırların etkin kaydının tutulması için hazırlanan yazılım programı gibi bilgi ve yönetim sistemleriyle hesap verilebilirlik ve kamu kaynaklarının etkin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için altyapısı 2006 yılında oluşturulmuş olup gelişimi için çalışmalara devam edilmektedir. Bütçe imkanlan yanında Kayserili hayırseverlerin destekleri ile fiziki alt yapısını tamamlayan ve her geçen gün gelişmeye devam eden Erciyes Üniversitesi, yeni ve büyük hedeflere doğru yol almaya devam etmektedir. Üniversitemize her alanda destek veren üst kuruluşlarımıza, Kayserili hayirseverlere, Üniversitemizin bütün yöneticilerine, akademik, idari personel ve gelecegimizi emanet ettigimiz ögrencilerimize şükranlarımı sunuyor, teşekkürlerimi arz ediyorum. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Cengiz UTAŞ Rektör

3 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Rektör Dekan Yüksekokul Müdürü Enstitü Müdürü Senato Üniversite Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları Genel Sekreterlik Özel Kalem İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Savunma Uzmanlığı Hukuk Müşavirliği Rektörlüğe Bağlı Merkezler Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi (DEKAM) Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Kariyer yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER) Hidroklimataoloji Fiziksel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Strateji Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Çevre Koruması Araştırma ve Uygulama Merkezi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İç Denetim Birimi Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri Harcama Yetkisi Gerçekleştirme Görevlileri Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilileri...20 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Hastane Alanları Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgisayarlar ve Kütüphane Kaynakları Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Akademik Personel İdari Personel İşçiler Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İdari Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...60 II- AMAÇ ve HEDEFLER...63 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri...63 B. Temel Politikalar ve Öncelikler...69 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...70 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Gelirleri Mali Denetim Sonuçları...79 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılar Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER VI- EKLER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

4 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyonumuz Üniversitemizin misyonu; ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek; bilime katkı sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretmek; şehrinde ve bölgesinde kaliteli sağlık hizmeti sunmak; mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemektir Vizyonumuz Vizyonumuz; Bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde Türkiye de önde gelen ve dünyada saygın; mezunları tercih edilen ve aranan; uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip; paydaşların gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir üniversite olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Rektör Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitimöğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan,ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde,bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında,takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. 2- Dekan Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekildi kullanılmasında ve geliştirilmesinde 3- Yüksekokul Müdürü Yüksekokul müdürü dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. 4- Enstitü Müdürü Enstitü müdürü dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. 5- Senato Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Rektörün onayından sonra Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giricek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar bağlamak, Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, Üniversite yönetim kuruluna üye seçmekle sorumludur. Prof. Dr. Cengiz UTAŞ Rektör Prof. Dr. Şenol KARTAL Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim UZMAY Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asuman GÖLGELİ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir NAKİP İktisadi ve İd. Bil. Fak.Dekanı Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim GÜNEY Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat ÖZSOY Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah SAYDAM Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Tayfur BEKYÜREK Veteriner Fakültesi Dekanı Doç. Dr.Hamza ÇAKIR İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İsmail KAYAR Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Ş. TUNÇBİLEK Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan DEMİRHAN Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret AYYILDIZ Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Meral AŞÇIOĞLU Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ekrem AKTAŞ Gevher Nesibe Tıp Tar.Ens. Müdürü Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ümit SEVİĞ Atatürk Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bekir ÇOKSEVİM Beden Eğit.ve Spor Yük.Ok.Müdürü Prof. Dr. M.Kemal APALAK Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA Turizm İşlt. Otelcilik YO Müdür V. Yrd. Doç. Dr. Adem S. TURANLI Yabancı Diller Yük. Ok. Müdürü 2007 YILI SENATOSU (Aralık 2007) Prof. Dr. Hasan YETİM Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Ali KAYA Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Nafiz KAHRAMAN Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT Develi MYO Müdürü Prof. Dr. Kenan DANUIŞMAN Prof. Dr. Metin KARAÖRS Üye Prof. Dr. H. Yunus APAYDIN Üye Prof. Dr. Mustafa KARACAGİL Üye Doç. Dr. Hatice ÖZBİLGE Üye Doç. Dr. Metin IŞIK Üye Doç.Dr.N.Oya LEVENDOĞLU ÖNER Üye Yrd. Doç. Dr. Murat ESMERAY Üye ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 2 gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitimöğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Prof. Dr.Sevgi LÖKÇE Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent KESİM Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahri OĞUZKAYA Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cebrail Çiftlikli Kayseri Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa UYANIK Öğrenci Konseyi Başkanı 3

5 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 6- Üniversite Yönetim Kurulu Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak, Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak Prof. Dr. Cengiz UTAŞ Rektör Prof. Dr. Şenol KARTAL Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim UZMAY Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asuman GÖLGELİ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir NAKİP İktisadi ve İd. Bil. Fak.Dekanı Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN İlahiyat Fakültesi Dekanı 7- Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI Prof. Dr. Kerim GÜNEY Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat ÖZSOY Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah SAYDAM Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Tayfur BEKYÜREK Veteriner Fakültesi Dekanı Doç.Dr.Hamza ÇAKIR İletişim Fakültesi Dekan V. Prof.Dr.Sevgi LÖKÇE Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent KESİM Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 2007 YILI YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERLİK VE DAİRE BAŞKANLIKLARI Sema ASLAN Dr. Hasan ÖZSOY İsmail ÖZDEMİR SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞK. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ Sümeyye KUZLAK HUKUK MÜŞAVİRİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI Prof. Dr. İlhan DEMİRHAN Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail KAYAR Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Ş. TUNÇBİLEK Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beylü DİKEÇLİGİL Üye Prof. Dr. Cebrail ÇİFLİKLİ Üye Prof. Dr. Mustafa KARACAGİL Üye Metin AKGÖBEK Fidan IŞIK Gülnur YAKAN İsmail KAYAR- Zübeyde ÇELEBİ ( den itibaren) Cengiz Topel ERTAŞ PERSONEL DAİRE BAŞKANI Adem ÖZSOY 7.1- Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin, verimli düzenli ve uyum içinde çalışmalarını sağlamak Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük yapmak; bu kurallarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek, Üniversite İdari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak Basın ve Halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak 7.2- Özel Kalem Rektör ile Üniversite personeli ve öğrencisi arasında iletişimi kurmak, birimler arasında gerekli iletişimi kurmak, bazı tören ve toplantıları organize etmek, Üniversite ile ilgili bilgi vermek, gerekli doküman, kitap, bilgi ve belgeleri sağlamak, telefon ve randevu trafiğini kontrol etmek, bayram yeni yıl, özel günlerle ilgili davetiyelerin hazırlanmasını ve gönderilmesini sağlamak, gelen misafirlerle ilgilenmek, Rektör Bey in verdiği diğer talimatları yerine getirmek 7.3- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar ve Diğer merkezler (Hastaneler) ile Daire Başkanlıklarının ihtiyacı olan malzeme ve hizmetlerin, serbest ödenekler nisbetinde satınalma işlerini yürütülmesi Üniversiteye ait taşınmaz malların satılması ve kiralanması Yurtdışı alımlarda akreditif ve gümrük işlemlerinin yürütülmesi Akademik ve İdari personel ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tedavi giderlerine ait işlemlerin yapılması Üniversitemiz personelinin yurtiçi sürekli görev yollukları (emekli yollukları) ile merkez kampusta görev yapan personelin yurtiçi ve yurtdışı yolluk işlemlerinin yapılması Ayniyat işlemlerinin (her türlü malzemenin giriş-çıkış, depolama, zimmet,terkin,devir ve sayım) yapılması Araştırma Projeleriyle ilgili satın almaların yapılması ( TÜBİTAK ve DPT tarafından desteklenen Projeler Dahil) Rektörlüğün vereceği görevleri yapılması 7.4- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI Ahmet GÜMÜŞSOY-Ahmet TOPAKTAŞ ( den itibaren) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI Hacı Mustafa UÇAR İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programınauygun olarak hazırlamak, idare faliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesine, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANI Fikret YAĞMUR gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 4 5

6 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 6 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, Muhasebe hizmetlerini yürütmek, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, Taşınır ve taşınmazlar için icmal cetveli düzenlemek, İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek, İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak, İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek, Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Üniversitemiz öğrenci, personel ve personel yakınlarının ilk müracaatının yapıldığı mediko sosyal tesisinin yürütülmesi Genelde öğrenci kulüpleri aracılığıyla öğrenciler için Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Pop ve Rock Konserleri, Halk Oyunları, Tiyatro ve benzeri alanlarda yeteneklerine göre etkinliklerin düzenlenmesi Üniversitemizce belirli gün ve haftalarda sempozyum, panel, konferans, sergi gerçekleştirilmesi, piknik turizm ve eğitim amaçlı gezilerin gerçekleştirlmesi Üniversitemiz personel çocuklarına hizmet veren kreş hizmetlerinin yürütülmesi Personel ve Öğrenci Yemekhanesi hizmetlerinin yürütülmesi Erciyes Üniversitesi Spor Kulübü aracılığıyla çeşitli dallarda fakülte ve yüksekokullar arası müsabakalar düzenlenmesi Kapalı yüzme havuzu, Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, ilk yardım istasyonu, Yükseklik Fizyolojisi Araştırma Enstitüsü ve 50 yataklı kayak tesisleri ile öğrencilerimize hizmet verilmesi Barınma, beslenme, yarı zamanlı çalışma, nakit burs ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin yürütülmesi İhtiyaç sahibi öğrencimize burs sağlanması ve ücret karşılığı çalıştırılarak desteklenmesi Ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunulması ve bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahalarının açılması, kamp yerleri sağlanması, tedavi merkezi ve benzeri diğer tesislerin kurulması, kiralanması, işletilmesi ve işlettirilmesi 7.6- Personel Daire Başkanlığı Akademik Hizmetler 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca ders görevlendirmeleri, 33. maddesi uyarınca yurtdışında lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilen araştırma görevlileri, 34. maddesi uyarınca yabancı uyruklu öğretim elemanları, 35. maddesi uyarınca yurtiçinde lisansüstü eğitim görecek araştırma görevlileri, 36. maddesi uyarınca kısmi statüye atanan öğretim üyeleri, 38. maddesi uyarınca herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında Üniversitemiz öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, 39. madde uyarınca kısa ve uzun süreli görevlendirmeler, 40/a ve 40/b maddeleri uyarınca ders görevlendirmeler ile ilgili işlemler Yurtiçinde Lisansüstü Eğitim Programı (YLE) ile Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYEP) kapsamındaki araştırma görevlileri hakkında yapılan işlemler 1416 Sayılı Kanun uyarınca üniversiteler adına Milli Eğitim Bakanlığı hesabına yurtdışında lisansüstü eğitim görenlerden mecburi hizmetini yapmak üzere Üniversitemize atanması uygun görülen öğretim elemanları ile ilgili yapılan işlemler Öğretim elemanlarının alınması ve atanması ile ilgili yapılan işlemler ve terfiler İdari Hizmetler Açıktan ve naklen kadro istemi ve bu kadroların kullanılması ile ilgili işlemler Açıktan atamalar ile ilgili işlemler ve kurum içi ve kurum dışı naklen atamalar ile ilgili işlemler Aday Personelin Hizmet İçi Eğitimine alınması ile ilgili işlemler ve aday memurların asli memurluğa atanması ile ilgili işlemler Kadro Değişikliği ve Kadro İhdası ile ilgili işlemler Yan ödeme ve özel hizmet tazminatları hazırlanması ile ilgili işlemler Geçici işçi vizesi ile ilgili işlemler 657 Sayılı DMK nun 4/B ve 4/C maddesine göre sözleşmeli personel ile ilgili işlemler Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile ilgili işlemler ve Terfi İşlemleri İntibak İşlemleri Askerlik İle ilgili İşlemler (Ayrılış-Başlayış) ve Ücretsiz İzin ile İlgili İşlemler(Ayrılış - Başlayış) Kadro Boşaltma onayı (Emeklilik) ile ilgili işlemle Ölüm ve müstafi onayı ile ilgili işlemleri Sendika işlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 64.maddesi uyarınca olumlu sicil alan personellin onaylarının alınması işlemleri ve istifa onayı işlemleri Giyecek yardımı ile ilgili işlemler Sicil Hizmetleri: İdari ve akademik personelin sicil raporlarının düzenlenmesi ve tasnifi Disiplin ve ceza işlemleri ve Nakil gelen personelin sicil dosyası ile ilgili işlem ve yazışmaları İdari ve akademik personelin emeklilik işlemleri Sigorta ve Bağ-Kur da geçen hizmetlerin memuriyet hizmeti ile bu hizmetlerin birleştirilmesi Askerlik tecil işlemleri ve askerlik borçlanmaları Emekli sicil numarası isteme ile ilgili işlem ve yazışmalar Ücretsiz izin borçlanması ile ilgili işlem ve yazışmalar Emekli Sandığı ile yapılan diğer yazışmalar ve fiili hizmetle ilgili işlemler Çalışan personelin sicil dosyaları ile ilgili işlem ve yazışmalar ve ayrılan personelin sicil ile ilgili işlem ve yazışmalar ve Mal Bildirim Beyannamesi ile ilgili işlem ve yazışmalar Kurumumuz çalışanlarına ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere sağlık karnesi düzenlenmesi İzin ile ilgili işlemler ve istirahat raporları ile ilgili işlemler ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 7

7 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 7.7- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Bilgilendirme Hizmetleri Kayıt Hizmetleri Web Hizmetleri Yaz okulu, Doktora, Yüksek lisans, Sınav, Ders Programı Hazırlama Hizmetleri 7.8- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Her kitabın künyesi belirlenerek kataloglanması, konu tespitinin yapılarak Library of Congress sınıflama sistemine göre raftaki yerinin belirlenmesi Künyelenen kitapların kütüphane otomasyon programına girilerek iade tarihi kağıdı ve sırt etiketleri üretilmesi, kütüphaneye ait olduğunu belirleyen damgalarla damgalanması Kütüphane web sayfasında koleksiyona yeni katılan kitap listelerin yayınlanması Yıl sonunda da dergi adına göre alfabetik olarak dergi deposunda rafa yerleştirilmesi yıprandığı tespit edilen kitapların kayıtlarının tutularak cilde gönderilmesi Enstitülerden ve Tıp Fak. Dekanlığından gelen tezlerin programa kayıt edilerek, damgalanması ve tez deposuna yerleştirilmesi Üniversite matbaasında basılan eserlerin ISSN, ISBN ve Bandrollerinin Kültür Bakanlığından alınması, eser sahibine telif ücreti ödemek için gerekli çalışmaların yapılması Ödünç verme hizmetinin gerçekleştirilmesi Kitap tarama sistemiyle istenen konudaki kitaplara kolay erişimin sağlanması ve veri tabanıyla elektronik kaynaklara erişim hizmetinin sağlanması Öğrencilere kütüphane kullanımı konusunda detaylı bir eğitim programı uygulanarak, kütüphaneyi tanıtıcı oryantasyon turları düzenlenmesi Kablosuz Ağ (wireless) bulunan salonumuzla öğrencilere internet hizmeti verilmesi Okuma Salonu ile günlük gazetelere, güncel dergilere ve popüler kitaplara, romanlara daha çabuk erişimin sağlanması 7.9- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İnternet Erişimi, (kampüsler içinde kablolu ve kablosuz) Elektronik posta adresi Veri tabanlarına uzaktan erişim hizmeti DNS, MRTG hizmetleri Web tasarım ve site bulundurma hizmeti Öğrenci işleri otomasyonu projesi (sürekli güncellenmektedir) Personel Yönetim sistemi yazılımı (sürekli güncellenmektedir.) Yazılımlar konusunda kullanıcı eğitimleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek. İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek. Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampus yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak. Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek. Üniversitenin telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım, onarım ve işletmesini yapmak. Üniversitenin elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak. Isı santralleri ile ilgili işleri yürütmek. Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini yürütmek Savunma Uzmanlığı Her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi Yangından korunma ve önleme tedbirlerinin alınması, itfaiyenin standartlarının tespit edilmesi, personelin eğitilmesi, denetlenmesi ve koordinasyonun sağlanması Hukuk Müşavirliği Üniversitemizin taraf olduğu (davalı, davacı, müdahil, alacaklı, borçlu olduğu) her türlü hukuksal, yargısal, idari konularda görevlerin üstlenilmesi, davalar, icralar, itirazlarla ve benzeri konularda hukuki görevlerin yerine getirilmesi, Rektörlük tarafından verilen hukuki konularla ilgili görevlerin zamanında eksiksiz yapılması ve verilen talimatların yerinegetirilmesi Üniversitemiz içerisinden istenebilecek hukuki görüşleri cevaplanması kanuni, idari konularda resmi mevzuata uygun aydınlatıcı açıklamalarda bulunulması, hukuki bilgi verilmesi, Üniversitenin her türlü hukuksal sorunlarında Rektörlükle birebir çalışılması İhalelerde hukuki görev üstlenmek, etik kurul Üyeliğinde bulunmak, cezai, idari disiplin soruşturmalarını takip etmek, denetlemek, görevlendirme yapmak, soruşturmaların mevzuata, hukuka uyarlığını kontrol etmek, icra takiplerini yapmak, hukuki konularda olabilecek bütün yazışma ve verilecek her türlü görev alanı içerisinde yerine getirmek gibi görevlerin yürütülmesi 8- Rektörlüğe Bağlı Merkezler Hidroklimatoloji Fiziksel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Çevre Korunması Araştırma ve Uygulama Merkezi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER Şartname hazırlama sistem seçimi işlemleri, gerektiğinde birimlere danışmanlık Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Anket, raporlama ve istatistik çalışmaları Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Uç kullanıcılara donanım ve işletim sistemi destek hizmetleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) 8 Kariyer yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi(KAYBİMER) 9

8 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 8.1- Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi (DEKAM) Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi (DEKAM) tarihinde hizmete açılmıştır. DEKAM da kurulduğu günden itibaren çok sayıda deneysel çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş ve bu çalışmaların birçoğu bilimsel araştırma ödülü almışlardır. Dört katlı ve 4500m2 kapalı alanı bulunan bu merkez, ülkemizin en önemli araştırma merkezlerinden birisi olarak yerli ve yabancı bilim adamlarına Temel ve Klinik bilim alanlarında hizmet vermektedir. Merkezin birinci katındaki İyi Klinik Uygulama Merkezi bu alanda Türkiye de büyük bir boşluğu doldurmakta olup yaklaşık üç yıldan beri ülkemizin tek İyi Klinik Uygulama Merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Klinik biyoeşdeğerlik çalışmaları başarı ile yürütülmektedir. Ayrıca yine Türkiye de bir ilk olarak Faz I çalışmasına başlanmıştır. Başlangıçta sadece Türk ilaç sektörüne hizmet veren merkez halen yerli veya yabancı pek çok ilaç firmasına hizmet verir hale gelmiştir. Merkezin diğer bir bölümü olan Deneysel Araştırma Biriminde Temel bilimler araştırma laboratuarı, Histopatoloji laboratuarı ve Doku Kültürü Ünitesi (Hücre ve Embriyo kültürlerinin yapıldığı iki ayrı laboratuar) yer almaktadır. Doku Kültürü Ünitesinde horizontal ve vertikal laminar flow kabinleri, CO2 inkübatör, soğutmalı santrifüj, makro ve mikrosantrifüj, stero ve inverted mikroskop, sıvı nitrojen tankı, hassas terazi, su banyosu gibi doku kültür çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli teçhizat mevcuttur. Ayrıca fizyolojik araştırmalar için düzenlenmiş koşu bandı, yüzme havuzu ile kan basıncı, kan akım hızı, kalp atım hızı, elektroensefalografi, elektrogastrografi gibi her türlü invaziv ve noninvaziv ölçümlerin yapılabildiği poligrafik sistem bulunmaktadır. Cerrahi Araştırma Biriminde büyük hayvan ameliyatlarının yapılabildiği ameliyat masası ve anestezi makineleri bulunan iki ameliyathane, Mikrocerrahi eğitiminin verildiği ve beş adet mikrocerrahi mikroskobunun bulunduğu Mikrocerrahi laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuar Hayvanları Üretim ve Araştırma Birimi olarak düzenlenen, modern bir laboratuar hayvanı bakım ünitesi yer almaktadır. Bu ünitede inbred olarak Wistar albino ve Spraque-Dawley türü ratlar, Balb-c türü fareler ile Yeni Zelanda türü tavşanların üretimi yapılmaktadır. Ayrıca bu katta Metabolizma araştırmalarının yapıldığı metabolik kafesler ve diğer teçhizatın bulunduğu Metabolizma Laboratuarı yer almaktadır Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM), Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği nin Ek-1. maddesi uyarınca, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak kurulmuş bir merkezdir. Kayseri ve yöresi tarihi ile ilgili olarak her türlü belge ve bilgilerin tespiti, temini ve değerlendirilmesi, Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturulması ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir. KAYTAM ın bünyesinde, Kayseri tarihiyle ilgili olarak yapılmış olan yerli ve yabancı yayınların toplandığı bir ihtisas kitaplığı ile arşiv belgelerinin mikrofilm veya fotokopilerinin bulunduğu bir arşivin oluşturulmasına çalışılmıştır. Bu çerçevede, Osmanlı dönemi Kayseri tarihinin en önemli ve otantik kaynaklarından biri olan ve asılları Ankara Millî Kütüphane de bulunan toplam 289 cilt Kayseri Kadı Sicilinden 242 sinin mikrofilmi temin edilmiştir Buna paralel olarak, 1995 yılı itibariyle İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi nde tasnifi yapılmış bulunan ve Kayseri nin tarihini doğrudan ilgilendiren defter ve belgeler, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinden Gültekin ŞEN tarafından, adı geçen arşivdeki Defter ve Belge tasniflerine ilişkin kataloglar Ana Sayfamızdaki Arşiv başlığı altında bulunmaktadır. Söz konusu akademik çalışmaların fotokopi ile çoğaltılmış birer nüshaları Merkez bünyesindeki kitaplığımızda mevcut olup araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır. Kayseri tarihiyle ilgili olarak yapılan çalışmaların belli bir birikime ulaşması üzerine Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu adıyla 1996, 1998, 2000 ve 2003 yıllarında dört ayrı sempozyum düzenlenmiş ve böylece Türkiye genelinde, üniversite içinden ve dışından Kayseri tarihiyle ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunanların bir araya gelmelerine ve aralarında sağlıklı bir bilgi alış-verişine imkân hazırlanmıştır. Bu sempozyumlarda, hepsi de Kayseri tarihinin bir kesitiyle ilgili olarak sunulmuş ve tartışılmış bulunan 168 bildiri, Merkezimiz yayını olarak dört ayrı kitap halinde yayınlanmak suretiyle değerlendirilmiştir. Bildiri kitaplarının dışında, Kayseri nin yakın tarihini ilgilendiren konulardan biri olarak da: Ermeni Meselesi Çerçevesinde Kayseri de Ermeni Olayları, Kayseri de Türk Ortodoks Kilise Kongresinin Toplanması ve Anadolu da Ortodoksluk Sadası Gazetesi, Anadolu da Asur Ticaret Kolonileri Devri (M.Ö ) isimli kitaplar yayınlanmıştır Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi nin amaç ve görevleri şunlardır: Başta bağımsızlığına yeni kavuşmuş Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Türk olduğuna inanan insanların yaşadığı her ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında ortak bağ ve menfaatlerin ilmi zeminlerde araştırma ve değerlendirmelerini yapmak, Türk Dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında, sağlam temellere dayalı dostluk ve işbirliğinin kurulmasına yardımcı olacak mahiyette çalışmalar ve etkinliklerde bulunmak, Çeşitli bilim dallarında Türk Dünyası nın ihtiyaç duyduğu yetişmiş elemanların temini için katkılarda bulunmak, Türk Dünyası ile ilgili olarak; Azerbaycan, Batı Türkistan (Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan), Doğu Türkistan (Uygurlar), Kıbrıs Türkleri, Kafkas Cumhuriyetleri (Kumuk, Karaçay, Balkar, Nogay, Kundur, Meşhet, Avar), Ortadoğu Türkleri (Irak, Suriye, İran), Balkan Türkleri (Yugoslavya, Makedonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Moldavya), İdil-Ural ve Kırım Türkleri (Tatar, Başkurt, Çuvaş, Kırım Tatarları, Karaimler), Sibirya Türkleri (Yakutlar, Tuvalar, Hakas, Altay, Gorno Altay, Şorlar, Dolganlar) ve dünyadaki diğer Türk toplulukları adlarıyla kürsüler kurmak ve bu konularda araştırma grupları oluşturmak;, Adı geçen kürsülerle ilgili elemanlar yetiştirilmesi amacıyla araştırmacı kadrolar ihdas edilmesini sağlamak, Türk Dünyası ile ilgili milli ve milletlerarası toplantılar yaparak, bu toplantılarda Türk Dünyası nı birleştiren manevi, sosyal ve kültürel değerlerin incelenmesini, değerlendirilmesini ve Türk Dünyası nın her türlü meselesine ilmi çözümler aranmasını sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Dünyası arasındaki öğrenci mübadelesinde danışma merkezi görevini yapmak, Yukarıda belirtilen amaçlarla ilgili her türlü yayın yapmak veya yaptırmak, Türk Dünyası ile ilgili olarak daha önce yapılmış ve halen yapılmakta olan yayınların Erciyes Üniversitesi ne akışını sağlayacak çalışmalarda bulunmak, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER taranmak suretiyle tespit edilmiş ve bunlardan önemli bir kısmının fotokopileri alınmıştır. Türk Dünyası ile ilgili faaliyetlerde bulunan diğer kuruluşlarla merkezin amacına uygun hususlarda işbirliği yapmak, Son olarak, Kayseri ve çevresinin 200 ü aşkın Tapu ve Tahrir Defteri, değerlendirilmek üzere arşivimize kazandırılmıştır. Böylece Osmanlı dönemi Kayseri tarihiyle ilgili olarak KAYTAM bünyesinde hatırı sayılır bir arşiv oluşturulmuştur. Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak Arşivimizde bulunan kadı sicilleri üzerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmaların yapılması teşvik edilmiş ve bu vasıta ile söz konusu sicillerden 60 kadarı günümüz harflerine aktarılmış ve üzerlerinde değerlendirmeler 10 yapılmıştır. Arşivimizde mevcut olan kadı sicilleriyle arşiv belgeleri ve bunlar üzerinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler 11

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER i Sayfa No 3 A. MİSYON VE VİZYON 4 A.1.MİSYON 4 A.2. VİSYON 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 B.1. ÜNİVERSİTE ORGANLARI

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir.

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SİNOP ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 - SİNOP Nisan-2014 1 ÖNSÖZ Bir ülkede yükseköğretimin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 4 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz 7 Mayıs 7 tarihinden itibaren

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ Üniversitemiz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma alanlarında birleştirmek"

Detaylı

2012 İDARE FAALİYET RAPORU

2012 İDARE FAALİYET RAPORU KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU Manas ın Vasiyetleri: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olma, Toplumda Hoşgörü, Uyum, Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme, Milli Haysiyet

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan ANKARA 2011 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı