T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2008

2 SUNUŞ 1978 yılında kurulan Erciyes Üniversitesi 2007 Yılında 15 Fakülte, 5 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksek Okulu, 5 Enstitü, 5 Bölüm, 13 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 1350 yatak kapasiteli gelişmiş uygulama hastanesi yanında, Onkoloji, Kalp, Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi gibi ihtisas hastaneleri 8 Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı, Genel Sektreterlik ve Rektörlüğe (Özel Kalem Müdürlüğü) ayrılan bütçe ile çalışmalarını sürdürmüştür. Prof. Dr. Cengiz UTAŞ tarih ve 5662 sayılı yasa ile Nevşehir de Nevşehir Üniversitesi kurulmuş ve bu tarihe kadar Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nevşehir Sağlık Yüksekokulu, Nevşehir Meslek Yüksekokulu ve Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Nevşehir Üniversitesine bağlanmıştır. Üniversitemizin Yılı Stratejik Planı revize edilmiş ve Yılı stratejik planı hazırlanmıştır. Üniversite için fırsat ve tehditleri nesnel bir şekilde saptanıp değerlendirilerek bilinçli bir kurumsal gelişim sürecinin başlatıldığı kanaatindeyiz. Tahakkuk esaslı devlet muhasebesinin kullanılması, hazırlanan ön mali kontrol yönergesi ve kitapçıkları, internet sitemizde yayınlanan üçer aylık bütçe uygulama sonuçları, taşınırların etkin kaydının tutulması için hazırlanan yazılım programı gibi bilgi ve yönetim sistemleriyle hesap verilebilirlik ve kamu kaynaklarının etkin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için altyapısı 2006 yılında oluşturulmuş olup gelişimi için çalışmalara devam edilmektedir. Bütçe imkanlan yanında Kayserili hayırseverlerin destekleri ile fiziki alt yapısını tamamlayan ve her geçen gün gelişmeye devam eden Erciyes Üniversitesi, yeni ve büyük hedeflere doğru yol almaya devam etmektedir. Üniversitemize her alanda destek veren üst kuruluşlarımıza, Kayserili hayirseverlere, Üniversitemizin bütün yöneticilerine, akademik, idari personel ve gelecegimizi emanet ettigimiz ögrencilerimize şükranlarımı sunuyor, teşekkürlerimi arz ediyorum. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Cengiz UTAŞ Rektör

3 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Rektör Dekan Yüksekokul Müdürü Enstitü Müdürü Senato Üniversite Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları Genel Sekreterlik Özel Kalem İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Savunma Uzmanlığı Hukuk Müşavirliği Rektörlüğe Bağlı Merkezler Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi (DEKAM) Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Kariyer yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER) Hidroklimataoloji Fiziksel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Strateji Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Çevre Koruması Araştırma ve Uygulama Merkezi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İç Denetim Birimi Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri Harcama Yetkisi Gerçekleştirme Görevlileri Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilileri...20 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Hastane Alanları Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgisayarlar ve Kütüphane Kaynakları Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Akademik Personel İdari Personel İşçiler Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İdari Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...60 II- AMAÇ ve HEDEFLER...63 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri...63 B. Temel Politikalar ve Öncelikler...69 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...70 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Gelirleri Mali Denetim Sonuçları...79 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılar Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER VI- EKLER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

4 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyonumuz Üniversitemizin misyonu; ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek; bilime katkı sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretmek; şehrinde ve bölgesinde kaliteli sağlık hizmeti sunmak; mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemektir Vizyonumuz Vizyonumuz; Bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde Türkiye de önde gelen ve dünyada saygın; mezunları tercih edilen ve aranan; uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip; paydaşların gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir üniversite olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Rektör Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitimöğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan,ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde,bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında,takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. 2- Dekan Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekildi kullanılmasında ve geliştirilmesinde 3- Yüksekokul Müdürü Yüksekokul müdürü dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. 4- Enstitü Müdürü Enstitü müdürü dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. 5- Senato Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Rektörün onayından sonra Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giricek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar bağlamak, Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, Üniversite yönetim kuruluna üye seçmekle sorumludur. Prof. Dr. Cengiz UTAŞ Rektör Prof. Dr. Şenol KARTAL Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim UZMAY Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asuman GÖLGELİ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir NAKİP İktisadi ve İd. Bil. Fak.Dekanı Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim GÜNEY Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat ÖZSOY Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah SAYDAM Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Tayfur BEKYÜREK Veteriner Fakültesi Dekanı Doç. Dr.Hamza ÇAKIR İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İsmail KAYAR Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Ş. TUNÇBİLEK Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan DEMİRHAN Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret AYYILDIZ Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Meral AŞÇIOĞLU Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ekrem AKTAŞ Gevher Nesibe Tıp Tar.Ens. Müdürü Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ümit SEVİĞ Atatürk Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bekir ÇOKSEVİM Beden Eğit.ve Spor Yük.Ok.Müdürü Prof. Dr. M.Kemal APALAK Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA Turizm İşlt. Otelcilik YO Müdür V. Yrd. Doç. Dr. Adem S. TURANLI Yabancı Diller Yük. Ok. Müdürü 2007 YILI SENATOSU (Aralık 2007) Prof. Dr. Hasan YETİM Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Ali KAYA Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Nafiz KAHRAMAN Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT Develi MYO Müdürü Prof. Dr. Kenan DANUIŞMAN Prof. Dr. Metin KARAÖRS Üye Prof. Dr. H. Yunus APAYDIN Üye Prof. Dr. Mustafa KARACAGİL Üye Doç. Dr. Hatice ÖZBİLGE Üye Doç. Dr. Metin IŞIK Üye Doç.Dr.N.Oya LEVENDOĞLU ÖNER Üye Yrd. Doç. Dr. Murat ESMERAY Üye ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 2 gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitimöğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Prof. Dr.Sevgi LÖKÇE Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent KESİM Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahri OĞUZKAYA Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cebrail Çiftlikli Kayseri Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa UYANIK Öğrenci Konseyi Başkanı 3

5 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 6- Üniversite Yönetim Kurulu Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak, Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak Prof. Dr. Cengiz UTAŞ Rektör Prof. Dr. Şenol KARTAL Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim UZMAY Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asuman GÖLGELİ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir NAKİP İktisadi ve İd. Bil. Fak.Dekanı Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN İlahiyat Fakültesi Dekanı 7- Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI Prof. Dr. Kerim GÜNEY Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat ÖZSOY Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah SAYDAM Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Tayfur BEKYÜREK Veteriner Fakültesi Dekanı Doç.Dr.Hamza ÇAKIR İletişim Fakültesi Dekan V. Prof.Dr.Sevgi LÖKÇE Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent KESİM Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 2007 YILI YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERLİK VE DAİRE BAŞKANLIKLARI Sema ASLAN Dr. Hasan ÖZSOY İsmail ÖZDEMİR SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞK. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ Sümeyye KUZLAK HUKUK MÜŞAVİRİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI Prof. Dr. İlhan DEMİRHAN Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail KAYAR Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Ş. TUNÇBİLEK Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beylü DİKEÇLİGİL Üye Prof. Dr. Cebrail ÇİFLİKLİ Üye Prof. Dr. Mustafa KARACAGİL Üye Metin AKGÖBEK Fidan IŞIK Gülnur YAKAN İsmail KAYAR- Zübeyde ÇELEBİ ( den itibaren) Cengiz Topel ERTAŞ PERSONEL DAİRE BAŞKANI Adem ÖZSOY 7.1- Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin, verimli düzenli ve uyum içinde çalışmalarını sağlamak Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük yapmak; bu kurallarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek, Üniversite İdari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak Basın ve Halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak 7.2- Özel Kalem Rektör ile Üniversite personeli ve öğrencisi arasında iletişimi kurmak, birimler arasında gerekli iletişimi kurmak, bazı tören ve toplantıları organize etmek, Üniversite ile ilgili bilgi vermek, gerekli doküman, kitap, bilgi ve belgeleri sağlamak, telefon ve randevu trafiğini kontrol etmek, bayram yeni yıl, özel günlerle ilgili davetiyelerin hazırlanmasını ve gönderilmesini sağlamak, gelen misafirlerle ilgilenmek, Rektör Bey in verdiği diğer talimatları yerine getirmek 7.3- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar ve Diğer merkezler (Hastaneler) ile Daire Başkanlıklarının ihtiyacı olan malzeme ve hizmetlerin, serbest ödenekler nisbetinde satınalma işlerini yürütülmesi Üniversiteye ait taşınmaz malların satılması ve kiralanması Yurtdışı alımlarda akreditif ve gümrük işlemlerinin yürütülmesi Akademik ve İdari personel ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tedavi giderlerine ait işlemlerin yapılması Üniversitemiz personelinin yurtiçi sürekli görev yollukları (emekli yollukları) ile merkez kampusta görev yapan personelin yurtiçi ve yurtdışı yolluk işlemlerinin yapılması Ayniyat işlemlerinin (her türlü malzemenin giriş-çıkış, depolama, zimmet,terkin,devir ve sayım) yapılması Araştırma Projeleriyle ilgili satın almaların yapılması ( TÜBİTAK ve DPT tarafından desteklenen Projeler Dahil) Rektörlüğün vereceği görevleri yapılması 7.4- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI Ahmet GÜMÜŞSOY-Ahmet TOPAKTAŞ ( den itibaren) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI Hacı Mustafa UÇAR İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programınauygun olarak hazırlamak, idare faliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesine, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANI Fikret YAĞMUR gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 4 5

6 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 6 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, Muhasebe hizmetlerini yürütmek, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, Taşınır ve taşınmazlar için icmal cetveli düzenlemek, İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek, İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak, İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek, Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Üniversitemiz öğrenci, personel ve personel yakınlarının ilk müracaatının yapıldığı mediko sosyal tesisinin yürütülmesi Genelde öğrenci kulüpleri aracılığıyla öğrenciler için Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Pop ve Rock Konserleri, Halk Oyunları, Tiyatro ve benzeri alanlarda yeteneklerine göre etkinliklerin düzenlenmesi Üniversitemizce belirli gün ve haftalarda sempozyum, panel, konferans, sergi gerçekleştirilmesi, piknik turizm ve eğitim amaçlı gezilerin gerçekleştirlmesi Üniversitemiz personel çocuklarına hizmet veren kreş hizmetlerinin yürütülmesi Personel ve Öğrenci Yemekhanesi hizmetlerinin yürütülmesi Erciyes Üniversitesi Spor Kulübü aracılığıyla çeşitli dallarda fakülte ve yüksekokullar arası müsabakalar düzenlenmesi Kapalı yüzme havuzu, Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, ilk yardım istasyonu, Yükseklik Fizyolojisi Araştırma Enstitüsü ve 50 yataklı kayak tesisleri ile öğrencilerimize hizmet verilmesi Barınma, beslenme, yarı zamanlı çalışma, nakit burs ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin yürütülmesi İhtiyaç sahibi öğrencimize burs sağlanması ve ücret karşılığı çalıştırılarak desteklenmesi Ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunulması ve bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahalarının açılması, kamp yerleri sağlanması, tedavi merkezi ve benzeri diğer tesislerin kurulması, kiralanması, işletilmesi ve işlettirilmesi 7.6- Personel Daire Başkanlığı Akademik Hizmetler 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca ders görevlendirmeleri, 33. maddesi uyarınca yurtdışında lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilen araştırma görevlileri, 34. maddesi uyarınca yabancı uyruklu öğretim elemanları, 35. maddesi uyarınca yurtiçinde lisansüstü eğitim görecek araştırma görevlileri, 36. maddesi uyarınca kısmi statüye atanan öğretim üyeleri, 38. maddesi uyarınca herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında Üniversitemiz öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, 39. madde uyarınca kısa ve uzun süreli görevlendirmeler, 40/a ve 40/b maddeleri uyarınca ders görevlendirmeler ile ilgili işlemler Yurtiçinde Lisansüstü Eğitim Programı (YLE) ile Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYEP) kapsamındaki araştırma görevlileri hakkında yapılan işlemler 1416 Sayılı Kanun uyarınca üniversiteler adına Milli Eğitim Bakanlığı hesabına yurtdışında lisansüstü eğitim görenlerden mecburi hizmetini yapmak üzere Üniversitemize atanması uygun görülen öğretim elemanları ile ilgili yapılan işlemler Öğretim elemanlarının alınması ve atanması ile ilgili yapılan işlemler ve terfiler İdari Hizmetler Açıktan ve naklen kadro istemi ve bu kadroların kullanılması ile ilgili işlemler Açıktan atamalar ile ilgili işlemler ve kurum içi ve kurum dışı naklen atamalar ile ilgili işlemler Aday Personelin Hizmet İçi Eğitimine alınması ile ilgili işlemler ve aday memurların asli memurluğa atanması ile ilgili işlemler Kadro Değişikliği ve Kadro İhdası ile ilgili işlemler Yan ödeme ve özel hizmet tazminatları hazırlanması ile ilgili işlemler Geçici işçi vizesi ile ilgili işlemler 657 Sayılı DMK nun 4/B ve 4/C maddesine göre sözleşmeli personel ile ilgili işlemler Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile ilgili işlemler ve Terfi İşlemleri İntibak İşlemleri Askerlik İle ilgili İşlemler (Ayrılış-Başlayış) ve Ücretsiz İzin ile İlgili İşlemler(Ayrılış - Başlayış) Kadro Boşaltma onayı (Emeklilik) ile ilgili işlemle Ölüm ve müstafi onayı ile ilgili işlemleri Sendika işlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 64.maddesi uyarınca olumlu sicil alan personellin onaylarının alınması işlemleri ve istifa onayı işlemleri Giyecek yardımı ile ilgili işlemler Sicil Hizmetleri: İdari ve akademik personelin sicil raporlarının düzenlenmesi ve tasnifi Disiplin ve ceza işlemleri ve Nakil gelen personelin sicil dosyası ile ilgili işlem ve yazışmaları İdari ve akademik personelin emeklilik işlemleri Sigorta ve Bağ-Kur da geçen hizmetlerin memuriyet hizmeti ile bu hizmetlerin birleştirilmesi Askerlik tecil işlemleri ve askerlik borçlanmaları Emekli sicil numarası isteme ile ilgili işlem ve yazışmalar Ücretsiz izin borçlanması ile ilgili işlem ve yazışmalar Emekli Sandığı ile yapılan diğer yazışmalar ve fiili hizmetle ilgili işlemler Çalışan personelin sicil dosyaları ile ilgili işlem ve yazışmalar ve ayrılan personelin sicil ile ilgili işlem ve yazışmalar ve Mal Bildirim Beyannamesi ile ilgili işlem ve yazışmalar Kurumumuz çalışanlarına ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere sağlık karnesi düzenlenmesi İzin ile ilgili işlemler ve istirahat raporları ile ilgili işlemler ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 7

7 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 7.7- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Bilgilendirme Hizmetleri Kayıt Hizmetleri Web Hizmetleri Yaz okulu, Doktora, Yüksek lisans, Sınav, Ders Programı Hazırlama Hizmetleri 7.8- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Her kitabın künyesi belirlenerek kataloglanması, konu tespitinin yapılarak Library of Congress sınıflama sistemine göre raftaki yerinin belirlenmesi Künyelenen kitapların kütüphane otomasyon programına girilerek iade tarihi kağıdı ve sırt etiketleri üretilmesi, kütüphaneye ait olduğunu belirleyen damgalarla damgalanması Kütüphane web sayfasında koleksiyona yeni katılan kitap listelerin yayınlanması Yıl sonunda da dergi adına göre alfabetik olarak dergi deposunda rafa yerleştirilmesi yıprandığı tespit edilen kitapların kayıtlarının tutularak cilde gönderilmesi Enstitülerden ve Tıp Fak. Dekanlığından gelen tezlerin programa kayıt edilerek, damgalanması ve tez deposuna yerleştirilmesi Üniversite matbaasında basılan eserlerin ISSN, ISBN ve Bandrollerinin Kültür Bakanlığından alınması, eser sahibine telif ücreti ödemek için gerekli çalışmaların yapılması Ödünç verme hizmetinin gerçekleştirilmesi Kitap tarama sistemiyle istenen konudaki kitaplara kolay erişimin sağlanması ve veri tabanıyla elektronik kaynaklara erişim hizmetinin sağlanması Öğrencilere kütüphane kullanımı konusunda detaylı bir eğitim programı uygulanarak, kütüphaneyi tanıtıcı oryantasyon turları düzenlenmesi Kablosuz Ağ (wireless) bulunan salonumuzla öğrencilere internet hizmeti verilmesi Okuma Salonu ile günlük gazetelere, güncel dergilere ve popüler kitaplara, romanlara daha çabuk erişimin sağlanması 7.9- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İnternet Erişimi, (kampüsler içinde kablolu ve kablosuz) Elektronik posta adresi Veri tabanlarına uzaktan erişim hizmeti DNS, MRTG hizmetleri Web tasarım ve site bulundurma hizmeti Öğrenci işleri otomasyonu projesi (sürekli güncellenmektedir) Personel Yönetim sistemi yazılımı (sürekli güncellenmektedir.) Yazılımlar konusunda kullanıcı eğitimleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek. İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek. Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampus yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak. Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek. Üniversitenin telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım, onarım ve işletmesini yapmak. Üniversitenin elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak. Isı santralleri ile ilgili işleri yürütmek. Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini yürütmek Savunma Uzmanlığı Her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi Yangından korunma ve önleme tedbirlerinin alınması, itfaiyenin standartlarının tespit edilmesi, personelin eğitilmesi, denetlenmesi ve koordinasyonun sağlanması Hukuk Müşavirliği Üniversitemizin taraf olduğu (davalı, davacı, müdahil, alacaklı, borçlu olduğu) her türlü hukuksal, yargısal, idari konularda görevlerin üstlenilmesi, davalar, icralar, itirazlarla ve benzeri konularda hukuki görevlerin yerine getirilmesi, Rektörlük tarafından verilen hukuki konularla ilgili görevlerin zamanında eksiksiz yapılması ve verilen talimatların yerinegetirilmesi Üniversitemiz içerisinden istenebilecek hukuki görüşleri cevaplanması kanuni, idari konularda resmi mevzuata uygun aydınlatıcı açıklamalarda bulunulması, hukuki bilgi verilmesi, Üniversitenin her türlü hukuksal sorunlarında Rektörlükle birebir çalışılması İhalelerde hukuki görev üstlenmek, etik kurul Üyeliğinde bulunmak, cezai, idari disiplin soruşturmalarını takip etmek, denetlemek, görevlendirme yapmak, soruşturmaların mevzuata, hukuka uyarlığını kontrol etmek, icra takiplerini yapmak, hukuki konularda olabilecek bütün yazışma ve verilecek her türlü görev alanı içerisinde yerine getirmek gibi görevlerin yürütülmesi 8- Rektörlüğe Bağlı Merkezler Hidroklimatoloji Fiziksel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Çevre Korunması Araştırma ve Uygulama Merkezi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER Şartname hazırlama sistem seçimi işlemleri, gerektiğinde birimlere danışmanlık Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Anket, raporlama ve istatistik çalışmaları Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Uç kullanıcılara donanım ve işletim sistemi destek hizmetleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) 8 Kariyer yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi(KAYBİMER) 9

8 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 8.1- Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi (DEKAM) Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi (DEKAM) tarihinde hizmete açılmıştır. DEKAM da kurulduğu günden itibaren çok sayıda deneysel çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş ve bu çalışmaların birçoğu bilimsel araştırma ödülü almışlardır. Dört katlı ve 4500m2 kapalı alanı bulunan bu merkez, ülkemizin en önemli araştırma merkezlerinden birisi olarak yerli ve yabancı bilim adamlarına Temel ve Klinik bilim alanlarında hizmet vermektedir. Merkezin birinci katındaki İyi Klinik Uygulama Merkezi bu alanda Türkiye de büyük bir boşluğu doldurmakta olup yaklaşık üç yıldan beri ülkemizin tek İyi Klinik Uygulama Merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Klinik biyoeşdeğerlik çalışmaları başarı ile yürütülmektedir. Ayrıca yine Türkiye de bir ilk olarak Faz I çalışmasına başlanmıştır. Başlangıçta sadece Türk ilaç sektörüne hizmet veren merkez halen yerli veya yabancı pek çok ilaç firmasına hizmet verir hale gelmiştir. Merkezin diğer bir bölümü olan Deneysel Araştırma Biriminde Temel bilimler araştırma laboratuarı, Histopatoloji laboratuarı ve Doku Kültürü Ünitesi (Hücre ve Embriyo kültürlerinin yapıldığı iki ayrı laboratuar) yer almaktadır. Doku Kültürü Ünitesinde horizontal ve vertikal laminar flow kabinleri, CO2 inkübatör, soğutmalı santrifüj, makro ve mikrosantrifüj, stero ve inverted mikroskop, sıvı nitrojen tankı, hassas terazi, su banyosu gibi doku kültür çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli teçhizat mevcuttur. Ayrıca fizyolojik araştırmalar için düzenlenmiş koşu bandı, yüzme havuzu ile kan basıncı, kan akım hızı, kalp atım hızı, elektroensefalografi, elektrogastrografi gibi her türlü invaziv ve noninvaziv ölçümlerin yapılabildiği poligrafik sistem bulunmaktadır. Cerrahi Araştırma Biriminde büyük hayvan ameliyatlarının yapılabildiği ameliyat masası ve anestezi makineleri bulunan iki ameliyathane, Mikrocerrahi eğitiminin verildiği ve beş adet mikrocerrahi mikroskobunun bulunduğu Mikrocerrahi laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuar Hayvanları Üretim ve Araştırma Birimi olarak düzenlenen, modern bir laboratuar hayvanı bakım ünitesi yer almaktadır. Bu ünitede inbred olarak Wistar albino ve Spraque-Dawley türü ratlar, Balb-c türü fareler ile Yeni Zelanda türü tavşanların üretimi yapılmaktadır. Ayrıca bu katta Metabolizma araştırmalarının yapıldığı metabolik kafesler ve diğer teçhizatın bulunduğu Metabolizma Laboratuarı yer almaktadır Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM), Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği nin Ek-1. maddesi uyarınca, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak kurulmuş bir merkezdir. Kayseri ve yöresi tarihi ile ilgili olarak her türlü belge ve bilgilerin tespiti, temini ve değerlendirilmesi, Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturulması ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir. KAYTAM ın bünyesinde, Kayseri tarihiyle ilgili olarak yapılmış olan yerli ve yabancı yayınların toplandığı bir ihtisas kitaplığı ile arşiv belgelerinin mikrofilm veya fotokopilerinin bulunduğu bir arşivin oluşturulmasına çalışılmıştır. Bu çerçevede, Osmanlı dönemi Kayseri tarihinin en önemli ve otantik kaynaklarından biri olan ve asılları Ankara Millî Kütüphane de bulunan toplam 289 cilt Kayseri Kadı Sicilinden 242 sinin mikrofilmi temin edilmiştir Buna paralel olarak, 1995 yılı itibariyle İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi nde tasnifi yapılmış bulunan ve Kayseri nin tarihini doğrudan ilgilendiren defter ve belgeler, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinden Gültekin ŞEN tarafından, adı geçen arşivdeki Defter ve Belge tasniflerine ilişkin kataloglar Ana Sayfamızdaki Arşiv başlığı altında bulunmaktadır. Söz konusu akademik çalışmaların fotokopi ile çoğaltılmış birer nüshaları Merkez bünyesindeki kitaplığımızda mevcut olup araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır. Kayseri tarihiyle ilgili olarak yapılan çalışmaların belli bir birikime ulaşması üzerine Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu adıyla 1996, 1998, 2000 ve 2003 yıllarında dört ayrı sempozyum düzenlenmiş ve böylece Türkiye genelinde, üniversite içinden ve dışından Kayseri tarihiyle ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunanların bir araya gelmelerine ve aralarında sağlıklı bir bilgi alış-verişine imkân hazırlanmıştır. Bu sempozyumlarda, hepsi de Kayseri tarihinin bir kesitiyle ilgili olarak sunulmuş ve tartışılmış bulunan 168 bildiri, Merkezimiz yayını olarak dört ayrı kitap halinde yayınlanmak suretiyle değerlendirilmiştir. Bildiri kitaplarının dışında, Kayseri nin yakın tarihini ilgilendiren konulardan biri olarak da: Ermeni Meselesi Çerçevesinde Kayseri de Ermeni Olayları, Kayseri de Türk Ortodoks Kilise Kongresinin Toplanması ve Anadolu da Ortodoksluk Sadası Gazetesi, Anadolu da Asur Ticaret Kolonileri Devri (M.Ö ) isimli kitaplar yayınlanmıştır Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi nin amaç ve görevleri şunlardır: Başta bağımsızlığına yeni kavuşmuş Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Türk olduğuna inanan insanların yaşadığı her ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında ortak bağ ve menfaatlerin ilmi zeminlerde araştırma ve değerlendirmelerini yapmak, Türk Dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında, sağlam temellere dayalı dostluk ve işbirliğinin kurulmasına yardımcı olacak mahiyette çalışmalar ve etkinliklerde bulunmak, Çeşitli bilim dallarında Türk Dünyası nın ihtiyaç duyduğu yetişmiş elemanların temini için katkılarda bulunmak, Türk Dünyası ile ilgili olarak; Azerbaycan, Batı Türkistan (Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan), Doğu Türkistan (Uygurlar), Kıbrıs Türkleri, Kafkas Cumhuriyetleri (Kumuk, Karaçay, Balkar, Nogay, Kundur, Meşhet, Avar), Ortadoğu Türkleri (Irak, Suriye, İran), Balkan Türkleri (Yugoslavya, Makedonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Moldavya), İdil-Ural ve Kırım Türkleri (Tatar, Başkurt, Çuvaş, Kırım Tatarları, Karaimler), Sibirya Türkleri (Yakutlar, Tuvalar, Hakas, Altay, Gorno Altay, Şorlar, Dolganlar) ve dünyadaki diğer Türk toplulukları adlarıyla kürsüler kurmak ve bu konularda araştırma grupları oluşturmak;, Adı geçen kürsülerle ilgili elemanlar yetiştirilmesi amacıyla araştırmacı kadrolar ihdas edilmesini sağlamak, Türk Dünyası ile ilgili milli ve milletlerarası toplantılar yaparak, bu toplantılarda Türk Dünyası nı birleştiren manevi, sosyal ve kültürel değerlerin incelenmesini, değerlendirilmesini ve Türk Dünyası nın her türlü meselesine ilmi çözümler aranmasını sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Dünyası arasındaki öğrenci mübadelesinde danışma merkezi görevini yapmak, Yukarıda belirtilen amaçlarla ilgili her türlü yayın yapmak veya yaptırmak, Türk Dünyası ile ilgili olarak daha önce yapılmış ve halen yapılmakta olan yayınların Erciyes Üniversitesi ne akışını sağlayacak çalışmalarda bulunmak, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER taranmak suretiyle tespit edilmiş ve bunlardan önemli bir kısmının fotokopileri alınmıştır. Türk Dünyası ile ilgili faaliyetlerde bulunan diğer kuruluşlarla merkezin amacına uygun hususlarda işbirliği yapmak, Son olarak, Kayseri ve çevresinin 200 ü aşkın Tapu ve Tahrir Defteri, değerlendirilmek üzere arşivimize kazandırılmıştır. Böylece Osmanlı dönemi Kayseri tarihiyle ilgili olarak KAYTAM bünyesinde hatırı sayılır bir arşiv oluşturulmuştur. Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak Arşivimizde bulunan kadı sicilleri üzerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmaların yapılması teşvik edilmiş ve bu vasıta ile söz konusu sicillerden 60 kadarı günümüz harflerine aktarılmış ve üzerlerinde değerlendirmeler 10 yapılmıştır. Arşivimizde mevcut olan kadı sicilleriyle arşiv belgeleri ve bunlar üzerinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler 11

9 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 8.4- Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez bünyesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık bir milyon ( ) dolarlık bir bütçeyle kurulan iki adet araştırma laboratuvarı vardır. Bunlar Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) laboratuvarı ve X-Işınları Toz Difraktometresi (XRD) laboratuvarıdır. Bu laboratuvarlarda bulunan Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve X - Işınları Toz Difraktometresi (XRD) cihazları araştırmacılara hizmet vermektedir. X - Işınları Toz Difraktometresi ile; seramiklerin, metallerin, alaşımların, katı çözeltilerin, heterogen katı karışımların, korozif maddelerin, çeliklerin, kaplama malzemelerinin, madenlerin, toprakların, böbrek ve mesane taşlarının, pigmentlerin, çimentoların, doğal veya yapay minerallerin...vs. içerdiği bileşiğin veya elementin analizi yapılabilir. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile; sıvı ve sıvı özellik taşımayan her türlü numune incelenebilir. SEM de; Metallerin, ametallerin, seramiklerin, alaşımların, toprakların, taşların, kumların, çimentoların, plastiklerin, tekstillerin, fiberlerin, polimerlerin, polenlerin, biyolojik numunelerin...vs nin yuksek büyütmelerde mikroyapıları incelenebilir ve analizleri yapılabilir Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) ERSEM in amacı, Erciyes Üniversitesinde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları dışında, Erciyes Üniversitesinin uzmanlaştığı ve bilgi birikimi olan tüm alanlarda, sürekli eğitim programları ile Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, öncelikle Türk Sanayi ve ülke kalkınmasına hizmet etmek ve giderek bu hizmeti uluslararası bir boyuta ulaştırmaktır. ERSEM, yukarıda belirtilen amaçları doğrultusunda, kişilere, kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenler ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Merkez kendine ait eğitim salonu ve araçları dışında, gerektiğinde Üniversitenin konu ile ilgili tüm laboratuvar, kütüphane ve diğer eğitim imkanlarını seminer katılımcılarının kullanımına sunar Kariyer yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER) Erciyes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi, Halen üniversitemizde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ve mezunlarının meslek, sektör ve işletme seçme sürecinde yönlendirilmelerine ve bilgilendirilmelerine katkıda bulunmaktır. Merkezimiz üniversitemizin mezunlarını tüm dünyadaki ve Türkiye deki iş hayatında tercih edilen, kariyerlerini geliştirme imkanı bulan kişiler olmasına rehberlik etmeyi hedefler. Öğrencilerimizin almış oldukları mesleki eğitimi ilgi alanlarına ve akademik birikimlerine göre geliştirmeleri için yol göstermeyi ve eğilim ve isteklerine uygun meslek seçimine yardımcı olmayı amaçlamaktadır Hidroklimataoloji Fiziksel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkezin Amacı, Hidroklimatoloji Fiziksel Tıp alanında kullanılan güneş,deniz suyu, hareket, kaplıca, hava, elektrik, ışık ve benzeri ile tedavi, uygulama ve araştırma yapmak;sağlık turizmine katkıda bulunmak;halkın Hidroklimatoloji Fiziksel Tıp bilim dalı ile ilgili sağlık sorunlarına çözüm getirmek ve yapılacak bilimselaraştırmalardan çıkan sonuçları yurtiçinde ve yurtdışında yayınlamaktır. Hidroklimatoloji Fiziksel Tıp alanında halka ve ilgili kişi ve kuruluşlara öğretici ve eğitici mahiyette kurslar, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, kongreler düzenleme çalışmalarını yapar. Yurtiçi ve dışında Hidroklimatoloji Fiziksel Tıp alanında ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Muayene, teşhis ve tedavi için hastaneye başvuran hastaların ayaktan veya yatırılarak tedavisi, sağlık hizmetleri ile ilgili tüm alanlarda öğretim, araştırma ve uygulama yapmak, her düzeyde yetkili tıp ve sağlık personeli yetiştirmek üzere Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı sağlıkla ilgili Yüksekokullar, Enstitüler ve diğer benzer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetinin tam, kaliteli ve verimli düzeyde verilmesini ve en mükemmel tıbbi eğitim amacını güder Stratejik Araştırmalar Ve Uygulama Merkezi Dünya ülkeleri ile Türkiye arasında politik, ekonomik, kültürel işbirliğinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, çeşitli projeler ve alan araştırmaları yoluyla bir bilgi birikimini oluşturmak ve bu bilgi birikiminin söz konusu ülkeler ve Türkiye deki ilgili kuruluşlarla paylaşımını sağlamak, Ülkemizin tarihi ve coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle; değişen dünya koşullarında söz konusu ülkelerle politik, ekonomik, kültürel ilişkilerin nitelik ve boyutlarıyla ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak ve ülkemizin çıkarları dikkate alınarak değişme ve gelişmeler yönünde alternatifler ve stratejiler üretmek, Söz konusu ülkelerin küresel ve bölgesel alanlarda oynadıkları rolleri göz önünde bulundurmak suretiyle, bu ülkelerin Türkiye ile politik, ekonomik, kültürel ilişkilerinin nasıl bir seyir izlediği ve gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği konusunda araştırmalar, incelemeler yapmak, Söz konusu ülkelerdeki üniversiteler, enstitüler ve stratejik araştırma merkezleri ile işbirliği olanaklarını araştırmak ve ortak çalışmaların yapılmasını sağlamak, Türkiye de ve söz konusu ülkelerde bu faaliyet alanlarında çalışan bilim adamları ile işbirliği yapmak, Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, stratejik araştırmalar arşivinin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak, Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu alanlarda yapılacak çalışmaları özendirmek, Çalışma alanları ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak, Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, deneyimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek, Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile öğretim elemanı, araştırmacı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak, Bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve rapor halinde yayımlamak görevlerini yürütür. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 12 Türkiye ve bilhassa İçanadolu Bölgesindeki doğal ve sun i çevre koşullarını kişi ve toplum sağlığı yönünden incelemek;tek başına veya diğer kuruluşlarla birlikte teşhis,tedavi,araştırma ve uygulama amacıyla fiziksel tıp ve kaplıca tesisleri kurmak ve işletmek, doğal enerji kaynaklarının bu alanda verimli şekilde kullanılması için plan ve proje hazırlamak ve bunların gerçekleşmesini sağlama çalışmalarını yapar Bilgisayar Bilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi Merkezin amacı, Üniversite öğretim elemanlarının yapacakları akademik çalışmalarda bilgisayar desteği sağlamak, çağdaş eğitim yöntemlerinin uygulanmasında katkıda bulunmak, kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü bilgisayar programı, servis büro hizmetleri, sistem analizi ve bilgisayar ile ilgili danışmanlık konularında araştırmalar 13

10 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 14 yapmak, uygulamalarda çıkan sorunları analiz ederek çözüm önerilerinde bulunmak ve bu konulara ilişkin yayınlar yapmaktır. Bilgisayar destekli üniversite eğitimine geçiş hazırlıklarında bulunmak maksadıyla araştırmalar yapmak, bu tür araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek, Çağdaş gelişmelerle ilgili bilgi akışını sağlayıcı milletlerarası ve milli organizasyonlara katılmak, bilgisayar bilgi akışını sağlayıcı bölgesel yükümlülükleri üstlenmek. Bu konudaki görevleri yerine getirmek, Bilgisayar kullanımı ve programcılığı alanındaki yetişmiş eleman noksanlığını gidermek amacıyla çalışmalar yapmak, bilgisayar kullanımı ve programcılığı alanında her düzeydeki öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmak, Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları her türlü bilgisayar programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, Kamu ve özel kuruluşlara bilgisayar ile ilgili servis büro hizmetleri vermek, Kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı olan bilgisayar sistemlerinin oluşturulmasında danışmanlık hizmetleri vermek ve sistem analizi yapmak, Bilgisayar kullanım ve programcılığı ile ilgili kurslar düzenlemek, kurs düzenlemek isteyen resim ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak, kurs programlarının oluşturulmasında katkıda bulunmak, Resmi ve özel kuruluşların talebi halinde her türlü bordro, faturalama işlerini yapmak; muhasebe kayıtlarını bilgisayar ile tutmak, Bilgisayar teknolojisinin gelişmesine katkıda bulunacak araştırmaları yapmak ve bu tür araştırmaları desteklemek, Bilgisayar ve bilgi işlem ile ilgili konularda yayın faaliyetlerini sürdürmek gibi görevleri vardır Enerji Dönüşümleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi 2547 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca, yükseköğretim kurumlarına verilen görevler doğrultusunda; Enerji dönüşümlerinin daha verimli yapılması, çevreye zarar vermeyen yeni enerji kaynaklarının araştırılması ve enerjinin tasarruflu kullanılmasını sağlamak ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek, Nükleer enerjinin dışındaki atıksız ve temiz enerji kaynakları olarak bilinen; güneş, rüzgar, biomass ve benzeri alternatif enerji kaynaklarını araştırmak, Enerji dönüşümleri ve tasarrufu ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetler düzenlemek ve sonuçları kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak, çeşitli kurumların enerji dönüşümleri ve tasarrufu ile ilgili araştırma-inceleme vb. taleplerini karşılamak, Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her tür iç-dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi vb. yayınlarda bulunmak görevlerini yürütür Yüksek İrtifa Ve Spor Bilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi Merkezin amacı; Yüksek İrtifa Spor konusunda;eğitim vermek, Bilim araştırmalarının planlanmasında ve yapılmasında yardımcı olmak, Dağ ve kış sporlarında sağlık problemleriyle ilgili bilimsel verileri toplamak ve bu bilgileri hem milli hem de milletlerarası toplantılarda sunmak, Erciyes Dağı nın 4000 metreyi bulan yüksekliği ile birçok avantaja sahip olması yönünden Türkiye de ilk olacak bir araştırma ve uygulama merkezini oluşturmaktır. Yükseklik ve spor bilimi konusunda eğitim vermek, konuyla ilgili araştırma projeleri hazırlamak ve yönlendirmek, Hem üniversitede hem de Erciyes Dağı üzerinde araştırma istasyonları kurmak, Türkiye genelinde, Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri konusunda ilgili disiplinlerle işbirliği sağlamak görevlerini yürütür. Dağ sporlarının geliştirilmesi, sporcu ve diğer teknik personelin eğitilmesini sağlamak, Yüksek irtifa ve sporları ile ilgili konferans, sempozyum ve seminerler düzenleyerek halkı aydınlatmak ve özendirmek, Yüksek irtifa ve spor bilimleri alanında araştırma projeleri hazırlamak ve araştırmaların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, Dağ ve kış sporları için kurtarma timi kurup eğitmek ve kamu yararına çalıştırmak, Erciyes Dağı üzerinde bir ilk yardım istasyonu kurarak gerekli müdahalenin hemen orada yapılmasını sağlamak, Yüksek İrtifa fizyolojisi konusunda çalışma yapılması düşünülen bölgelerde Araştırma ve Uygulama Merkezleri kurmak, organize etmek, Konuyla ilgili araştırmalar yaparak uygulayıcılara sunmak ve halka açık kurslar düzenlemek, Yüksek irtifa ve spor bilimleri konusunda ülke dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, bilgi alış verişi ve eleman yetiştirmede koordinasyonu sağlamak, Türkiye nin Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerini yurtdışında tanıtmak, Yüksek İrtifa ve Egzersiz Fizyolojisi konusunda çalışma ve araştırma yapan diğer Üniversite merkezlerine eğitim ve araştırma yardımı sağlamak, Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri konusunda yayın faaliyetleri sürdürmek, Genel olarak bütün sporcuların yetenek, yeterlilik (kondisyon) ve Sağlık kontrollerini yapmak ve bunlar için uygulama salonları kurarak halkın hizmetine sunmak görevlerini yürütür Atatürk İlkeleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Anayasal düzenin koruyucu, Milli birlik ve beraberliği sağlayıcı Türk Milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ve Milli Kültür, ülkü ve değerleri etrafında bütünleştirici araştırma ve incelemeler yapmak, Türklüğü, Türk Milletini, Türk Vatanını ve devletin geleceğini ilgilendiren bütün konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, konferans, seminer, sempozyum ve paneller düzenlemek, Yapılan araştırmalar ve incelemelerde elde edilen sonuçları yaymak, Yukarıda belirtilen konularda Yurtdışında ve Yurtiçindeki öğretim kurumları dahil kamu tüzel kişileri ile özel kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek amaç ve görevlerini yerine getirir Çevre Koruması Araştırma Ve Uygulama Merkezi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen amaçlar ve ilkeler ve 12 nci maddesinde Yükseköğretim Kurumlarına verilen görevlerin doğrultusunda aşağıdaki görevleri yürütür; İnsan sağlığını, doğal zenginlikleri ve güzellikleri ve doğal dengeyi tehdit edebilecek her türlü zararlı kaynakların ve oluşumların incelenmesini, araştırmasını yapmak yaptırmak ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek, Çevre korunması ile ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak, Çevre sorunları ile ilgili konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve elde edilen neticeleri kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak, Kamu ve özel teşebbüsün, çevrenin korunması ile ilgili araştırma inceleme v.b. taleplerini karşılamak ve koordine etmek, Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 15

11 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve kamuoyunda çevre şuuru yaratılmasıyla ilgili olarak uygulamaya yönelik faaliyetler düzenlemek, Çevre ve toplum sağlığı ile ilgili konularda gönüllülerden seçilen veya görevlendirilme yoluyla tesbit edilen, Üniversite elemanlarından ve öğrencilerinden oluşan, bir komite kurmak, Rektör veya ilgili kuruluşlarca verilecek görevleri yerine getirmek Kapadokya Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerde özellikle Kapadokya bölgesiyle ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen tarihçi, sanat tarihçisi ve arkeologlarla işbirliği yaparak, bu konudaki çalışmaların takip ve yayına dönüştürülme sürecini izlemek, Üniversite bünyesinde bulunan Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sanat Tarihi bölümlerinde lisans ve lisans üstü düzeyde Kapadokya bölgesi ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek, Bölgede araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara Merkezin imkanları çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal alanda destek sağlamak, Araştırmacıların istekleri ve Merkez Yönetim Kurulunun da uygun görmesi halinde konuyla ilgili araştırma sonuçlarının kitap, katalog veya ansiklopedi şeklinde basılmasını sağlamak, Bölgede yetişen kültür, sanat, bilim ve Devlet adamlarının hayatını, kişiliğini, çalışmalarını, eserlerini ve yaşadıkları sosyal ve kültürel ortamları incelemek, araştırmak ve tanıtmak, Kapadokya bölgesinin sınırları içinde bulunan il ve ilçelerdeki kültür ve tabiat eserlerinin topoğrafik çalışmalarını yapmak, mülkiyet durumlarını tespit etmek, envanterini ve çizimlerini gerçekleştirmek, fotoğraflarını çekmek, yapıların belirlenip incelenmesi ve onların toplu kataloglarının hazırlanması için programlar hazırlamak ve uygulamak, Kapadokya bölgesi ile ilgili yurt içi ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak bir arşiv-kütüphane oluşturmak, Kapadokya bölgesi eserleri ile ilgili fotoğraf, film, video ve diaları arşivlemek, planlar, kesitler, gravür ve fotoğraflar eşliğinde tarihi dokümanlar da dikkate alınarak yayına hazırlamak, bilim dünyasının ve turizm sektörünün bilgisine sunmak, Kapadokya bölgesinde bulunan, sanatsal-tarihî değere sahip ve kültürel miras sayılan tüm eserleri belirleyip, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bunların korunma ve tanıtımlarını sağlamak, taşınabilir ve taşınmaz tarihî eserleri ulusal eserler listesine ve ilgili listelere kaydettirmek, yapıların ve koleksiyonların korunması, onarımı ve restorasyonunu yapmak üzere gereken projeleri hazırlayıp uygulamak, Geleneksel sanatların araştırılmasına zemin hazırlayıp, onları korumak ve yaşatmak için gereken imkanları hazırlamak, Kapadokya bölgesi ile ilgili yapılan araştırmaları ve kültürel miras değerlerini ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslar arası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, Kapadokya bölgesinde kültürel mirasın muhtelif alanlarında araştırma çalışmalarını genişletmek, araştırmacıları teşvik etmek, jkültürel mirası belirleme, koruma ve yaşatma faaliyetlerine halkın katılımını sağlamaya çalışmak, bölge genelinde ve kültürel ve iktisadî durumunu ortaya koyabilmek için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden belge ve bilgilerin teminini sağlamak, Bölgenin tarihî dokusundan yola çıkarak Eski Çağ, Roma-Bizans ve İslamiyet dönemleri olmak üzere üç alanda bilimsel faaliyetler yürütmek, Merkezin amacına uygun olan diğer çalışmaları gerçekleştirmek. 9- İç Denetim Birimi İç Denetçilerin görevleri Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu nun 64. maddesinde belirlenmiştir. İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.iç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. 10- Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri Harcama Yetkilisi Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur Gerçekleştirme Görevlileri Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER toplumda kültürel miras bilincini oluşturmak ve yaygınlaştırmak, Kapadokya bölgesi ile ilgili olarak belgesel film, roman, tiyatro ve benzeri şekilde hazırlanacak her türlü bilimsel ve sanatsal çalışmaları desteklemek, 16 Kapadokya bölgesi sınırları içinde bulunan yerleşim merkezlerinin özellikle Osmanlı Devleti döneminde sosyal, 17

12 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 18 BİRİMLERİN HARCAMA YETKİLİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ LİSTESİ Birim Adı Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Bilimsel ve Tek. Arş. Dr.Hasan ÖZSOY Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter Yrd. İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Özel Kalem (Rektörlük) Sema ASLAN Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Özel Kalem (Genel Sekreterlik) Sema ASLAN Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Güvenlik Hizmetleri Dr.Hasan ÖZSOY Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter Yrd. İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Savunma Uzmanlığı Sema ASLAN Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter İdari ve Mali İşler Daire Bşk. İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Dr.Hasan ÖZSOY Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter Yrd. İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Personel Daire Başkanlığı Sema ASLAN Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Kütüphane ve Dökü. Dai. Bşk. Dr.Hasan ÖZSOY Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter Yrd. İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Sağlık Kültür ve Spor Dai. Bşk. Sema ASLAN Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Sağlık Kültür ve Spor Dai. Bşk. Dr.Hasan ÖZSOY Metin AKGÖBEK Genel Sekreter Yrd. Sağlık Kültür ve Spor Dai. Bşk. Sağlık Kültür ve Spor Dai. Bşk. Dr.Hasan ÖZSOY Fikret YAĞMUR Genel Sekreter Yrd. Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk. Dr.Hasan ÖZSOY Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter Yrd. İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk. Dr.Hasan ÖZSOY Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter Yrd. İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk. Dr.Hasan ÖZSOY Fikret YAĞMUR Genel Sekreter Yrd. Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk. Öğrenci İşleri Dai. Bşk. Sema ASLAN Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Strateji Geliştirme Daire Bşk. Dr.Hasan ÖZSOY Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter Yrd. İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Hukuk Müşavirliği Sema ASLAN Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Sağlık Bilimleri Enstitisü. Prof.Dr. Meral AŞÇIOĞLU H.Basri GÖKBELEN Enstitü Müdürü Enstitü Sekreteri Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enst. Prof.Dr.Ekrem AKTAŞ Satılmış BAŞARAN Enstitü Müdürü Enstitü Sekreteri Tıp Fakültesi Prof.Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL Mehmet Tekin Fakülte Dekanı Fakülte Sekreteri Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Bülent KESİM Burhan ÇOLAK Fakülte Dekanı Fakülte Sekreteri Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. İlhan DEMİRHAN Kemal ÖZDEN Fakülte Dekanı Fakülte Sekreteri Veterinerlik Fakültesi Prof.Dr. Tayfur BEKYÜREK Gökhan EREN Fakülte Dekanı Fakülte Sekreteri Sağlık Yüksekokulu-Atatürk Prof. Dr. Ümit SEVİĞ Vedat ANDAÇ Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Halil Bayraktar SHMYO Prof. Dr. Fahri OĞUZKAYA Halim DEDETÜRK Yüksekokul Müdürü Yüksekokulu Sekreteri Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Prof.Dr.Hasan YETİM Selahattin GÖNÜLATEŞ Yüksekokul Müdürü Yüksekokulu Sekreteri Gevher Nesibe Uyg. ve Araş.Hast. Sema ASLAN Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Birim Adı Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Yüksek İrtifa ve S.Bil. Arş.Uy. Mrk Dr.Hasan ÖZSOY Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter Yrd. İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Fen Bilimleri Enstitüsü Prof.Dr.Nusret AYYILDIZ Adil ÖNEN Enstitü Müdürü Enstitü Sekreteri Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ Osman ÖZDEMİR Fakülte Dekanı Fakülte Sekreteri Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE Mustafa BAYRAKTAR Fakülte Dekanı Fakülte Sekreteri Mimarlık Fakültesi Dr.Hasan ÖZSOY Fikret YAĞMUR Genel Sekreter Yrd. Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk. Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Kerim GÜNEY Turan İLBEY Fakülte Dekanı Fakülte Sekreteri Seyrani Ziraat Fakültesi Prof.Dr. Aydın Ş. TUNÇBİLEK Serap BAŞARAN Fakülte Dekanı Fakülte Sekreteri Sivil Havacılık Yüksekokulu Prof. Dr. M.Kemal APALAK Seyide ATAHAN Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Meslek Yüksekokulu-Kayseri Prof.Dr.Cebrail ÇİFTLİKLİ Mustafa KOCATÜRK Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Doç.Dr. Nafiz KAHRAMAN Erol ATA Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Meslek Yüksekokulu- Develi Yrd. Doç. Dr.Fazıl CANBULUT Salih ARSLAN Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof.Dr. Kerim TÜRKMEN Muhsin DOĞAN Enstitü Müdürü Enstitü Sekreteri Güzel Sanatlar Enstitüsü Doç.Dr. N.Oya LEVENTOĞLU Ayşegül ASLANTAŞ Enstitü Müdürü V. Enstitü Sekreteri V. Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Abdullah SAYDAM Esma AYDEMİR Fakülte Dekanı Fakülte Sekreteri Hukuk Fakültesi. Doç.Dr. İsmail KAYAR İzzet DURGUT Fakülte Dekanı Fakülte Sekreteri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Prof. Dr. Mahir NAKİP Abdurrahman HAMURCU Fakülte Dekanı Fakülte Sekreteri Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Vedat ÖZSOY Ayşegül ASLANTAŞ Fakülte Dekanı Fakülte Sekreteri Güzel Sanatlar Fakültesi Dr.Hasan ÖZSOY Fikret YAĞMUR Genel Sekreter Yrd. Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk. İletişim Fakültesi Doç.Dr.Hamza ÇAKIR Yaşar ELDEN Fakülte Dekan V. Fakülte Sekreteri İlahiyat Fakültesi Prof.Dr.Şefaettin SEVERCAN İzzet ASLAN Fakülte Dekanı Fakülte Sekreteri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Prof. Dr. Bekir ÇOKSEVİM Yüksekokul Müdürü Selma GÜNAY Yüksekokul Sekreteri Turizm İşl. Ve Otel. YO Doç.Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA Müzeyyen KİP Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Yabancı Diller Yüksekokulu Yrd. Doç.Dr. Adem SULTAN TURANLI İbrahim ŞENER Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri İzzet Bayraktar Sosyal Bil. MYO Prof. Dr. Ali KAYA Sami CAN Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Kayseri Yöresi Araş. ve Uyg.Merk. Dr.Hasan ÖZSOY Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter Yrd. İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Türk Dünyası Araş. ve Uyg.Merk. Dr.Hasan ÖZSOY Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter Yrd. İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Güzel Sanatlar Bölümü Dr.Hasan ÖZSOY Cengiz Topel ERTAŞ Genel Sekreter Yrd. İdari ve Mali İşler Daire Bşk. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 19

13 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilileri TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ FAKÜLTELER TIP Bahri YANCAR FEN EDEBİYAT Hacı AKSAKOĞLU MÜHENDİSLİK Mustafa KARA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Sadi YILMAZ İLAHİYAT Gülcan BAŞOL GÜZEL SANATLAR Seyfi GÜLSEREN MİMARLIK Adil ASLAN VETERİNER İsmail Ozan KORKMAZ EĞİTİM Şef. Ramazan BENZER DİŞ HEKİMLİĞİ Burhan ÇOLAK İLETİŞİM Ahmet YILDIZ ECZACILIK Melikgazi AKBULUT HUKUK Menderes CANER SEYRANİ ZİRAAT Serap BAŞARAN YÜKSEKOKULLAR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hüseyin DURAN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İbrahim ŞENER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Halis KARACA SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU Cemal PENEKLİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Müzeyyen KİP MESLEK YÜKSEKOKULLARI KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Mustafa KOCATÜRK HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Mehpare TECER MUSTAFA ÇIKRIKÇIMESLEK YÜKSEKOKULU Hayrullah KILINÇER İZZET BAYRAKTAR MESLEK YÜKSEKOKULU İsak ŞEKER SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU Necmi ERİŞEN DEVELİ MESLEK YÜKSEKOKULU Mehmet SAĞLAM ENSTİTÜLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Hanife KARA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Fatma İLHAN SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Dilek ÖZ GEVHERNESİBE TIP TARİHİ ENSTİTÜSÜ Kenan KARAGÖZ İDARİ BİRİMLER GENEL SEKRETERLİK Mustafa AKTEPE PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Mustafa AKTEPE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Memiş TUNÇ, Mustafa ŞAŞTIM, Mustafa AKTEPE ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Mustafa AKTEPE KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Mustafa AKTEPE BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Mustafa AKTEPE YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Mustafa AKTEPE SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Mustafa AKTEPE STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Mustafa AKTEPE HASTANE GEVHERNESİBE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ferhat YILDIZ C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Mevcut Fiziki Alanlar 2008 YILINDA HİZMETE AÇILACAK KAPALI ALANLAR M YILINDA HİZMETE AÇILACAK KAPALI EĞİTİM ALANLARI SPOR ALANLARI ALANLAR M 2 (*) İDARİ BİNALAR Derslikler Laboratuvar Kantin Kafeterya vb Lojman Açık Spor Tesis Kapalı Spor Tesisleri TOPLAM (*) İDARİ BİNALAR TOPLAM ÜNİV. KAMPÜS ALANI KAYSERİ KAMPUSÜ 0 0 Fakülteler 0 0 Tıp Fakültesi KYS.KAMP. İ.İ.B.F Fakültesi Mühendislik Fakültesi İlahiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi DEVELİ KAMP. Mimarlık Fakültesi Veteriner Fakültesi Güz. Sanatlar Fak Eğitim Fakültesi İletişim Fakültesi Hukuk Fakültesi Diş Hekimliği Fak Eczacılık Fakültesi Yüksekokullar Beden Eğt. Spor Y.O Atatürk Sağlık Y.O Sivil Havacılık Y.O Yabancı Diller Y.O Beden Eg.Sp.Y.O.Talas Meslek Yüksekokulları 0 0 Kayseri M.Y.O Sosyal Bilimler M.Y.O Halil Bayraktar M.Y.O Safiye Çıkırıkçıoğlu Kocasinan M.Y.O M.Çıkrıkçıoğlu M.Y.O Enstitüler 0 0 Enstitüler TOPLAM Rektörlük ve Bağlı Bir. 0 0 Rektörlük Binası Kazan Dairesi I KYS.KAMP. Kazan Dairies II Kütüphane Güneş evi Kreş Anaokulu DEVELİ KAMP. Sabancı Kültür Sit Tıp Tarihi Müzesi Teknopark Garaj Mediko Sosyal Öğrenci Yemekhane Personel Yemekhane Hastane Yemekhane Spor Tesisleri 0 0 Yüzme Havuzu Erciyes Yük İrtifa Amfi Tiyatro S. Demirel Kap. S.S yıl Halı Saha Açık Spor Sahaları Futbol Sahası Sümer Kapalı S.S Sosyal Tesis ve Lojm. 0 0 Lojmanlar Talas sosyal Tesis Hızıroğlu Konukevi Bilim Siteleri Sümer Lojmanları TOPLAM m2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 21

14 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER REK.FAK.Y.OK. ENST. NAKLİ YEKÜN MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR M 2 EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR SPOR ALANLARI (*) İDARİ BİNALAR Derslikler Laboratuvar Kantin Kafeterya vb Lojman Yurtlar AçıkSpor Tesis Kapalı Spor Tesisleri TOPLAM 2008 YILINDA HİZMETE AÇILACAK KAPALI ALANLAR M 2 (*) İDARİ BİNALAR Hastaneler 0 0 Tıp Fak. Hastanesi TOPLAM ÜNİV. KAMPÜS ALANI m KYS.KAMP. Tıp Blokları Deneysel Tıp Mrk A.Karamancı Hisarcık Organ Nakli Hastanesi Onkoloji Hastanesi DEVELİ KAMP Kalp Hastanesi Çocuk Hastanesi Merkez Laboratuvarı Diğer 0 0 İlköğretim kompleksi Vakıf çarşısı Yeşil mah. Çiftlik Yavaş çiftlik Maatba ve Ek Binalar Sera TOPLAM REK.FAK.YO. ENST. MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR M 2 EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR İDARİ BİNALAR Derslikler Laboratuvar Kantin Kafeterya vb TOPLAM İDARİ BİNALAR 2008 YILINDA HİZMETE AÇILACAK KAPALI ALANLAR M 2 NAKLİ YEKÜN Develi Seyrani Kampusu TOPLAM 0 0 Ziraat Fakültesi Meslek Y.Okulu ÜNİV. KAMPÜS ALANI m 2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ KAMPÜSÜ BAĞIŞ YAPILARI İNŞAAT S.NO İNŞAATIN ADI BAĞIŞ SAHİBİ ALANI(m 2 BİTİŞ TARİHİ ) 1 AHMET KARAMANCI HALK SAĞLIĞI MERKEZİ Ahmet KARAMANCI SABANCI KÜLTÜR SİTESİ Sabancı Holding HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLER MYO Hüseyin BAYRAKTAR NURİ HAS-ZEKİYE HAS ENSTİTÜLER BİNASI Kadir HAS FEHMİ ÖZİLHAN SİVİL HAVACILIK YO İzzet ÖZİLHAN HAKAN ÇETİNSAYA DENEYSEL VE KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Süleyman ÇETİNSAYA SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MYO Mustafa-Mehmet-Hasan ÇIKRIKÇIOĞLU MEHMET-KEMAL DEDEMAN ONKOLOJİ HAST. M. Kemal DEDEMAN FEN-EDEBİYAT ( Nuri CINGILLIOĞLU) Nuri CINGILLIOĞLU İLAHİYAT EK BİNASI (MEHMET BAYRAKTAR) İzzet BAYRAKTAR SEMİHA KİBAR ORGAN NAKLİ VE DİYALİZ HASTANESİ Asım KİBAR MAKBULE KÜÇÜKÇALIK YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Nuh Mehmet KÜÇÜKÇALIK MAHMUT HAS MEDİKO SOSYAL BİNASI Kadir HAS MEHMET-YILMAZ ÖZTAŞKIN KALP DAMAR HASTANESİ Rezzan-Yılmaz ÖZTAŞKIN DEMİR KARAMANCI BİLİM SİTESİ Demir KARAMANCI FAİK HIZIROĞLU KONUK EVİ Hızıroğlu Vakfı KADİR HAS MERKEZ KÜTÜPHANESİ Kadir HAS KAYSERİ YÜKSEK ÖĞRENİM VAKFI ATATÜRK SAĞLIK YÜK. OK. Kayseri Yüksek Öğr. Vakfı ECZACILIK (MUSTAFA KILIÇER) Kılıçer Ailesi MARİANNE MOLU ANFİSİ Faruk MOLU HACI BOYDAK İLKÖĞRETİM OKULU KOMPLEKSİ Hacı BOYDAK HUKUK İbrahim ÖZBIYIK -GÖKNAR ailesi İLETİŞİM Süleyman ÇETİNSAYA STADYUM+ATLETİZM PİSTİ Büyükşehir Belediyesi İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER MYO İzzet BAYRAKTAR HÜLYA - MEHMET TATAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. Mehmet TATAR MUSTAFA ÇIKRIKCIOĞLU MYO Mustafa ÇIKIRIKÇIOĞLU MUSTAFA ERASLAN ÇOCUK HASTANESİ Mustafa ERASLAN Devam ediyor 29 FEVZİ MERCAN ÇOCUK HASTANESİ Fevzi MERCAN ZİYA EREN EĞİTİM Ziya EREN GÜLSER-DR. MUSTAFA GÜNDOĞDU MRK LAB Mustafa GÜNDOĞDU VETERİNER TES-İŞ SENDİKASI 13,704 Devam ediyor 33 ERSEM SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ ZAFER KANTARCI Devam ediyor GÜLŞAH-MERT TATAR DİŞ HEKİMLİĞİ CENE CERRAHİSİ HASTANESİ ONKOLOJİ HASTANESİ SAHİNUR DEDEMAN KEMİK İLİĞİ MERKEZİ MEHMET TATAR 3556 Devam ediyor DEDEMAN AİLESİ 2064 Devam ediyor 36 BÜNYAN MESLEK YÜKSEK OKULU POLAT KARDEŞLER 3500 Devam ediyor 37 DEVELİ ZİRAAT Mehmet PAKSOY Tamamlandı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER DEVELİ KAMPUSU 38 DEVELİ MESLEK YÜKSEK OKULU Hüseyin ŞAHİN Tamamlandı 22 TOPLAM m 2 39 TURİZM VE OTELCİLİK MYO TÜRKAN-TUNCER HASÇALIK Devam ediyor DAİRELİK ÖĞRENCİ EVİ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Devam ediyor 23

15 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER FAKÜLTELER 1.2- Eğitim Alanları Derslikler DERSLİKLER ANFİ Kapasitesi 0 50 SINIF BİLGİSAYAR LAB. DİĞER LAB. ANFİ Kapasitesi SINIF BİLGİSAYAR LAB. DİĞER LAB. ANFİ Kapasitesi SINIF BİLGİSAYAR LAB. DİĞER LAB. ANFİ Kapasitesi TIP FEN EDEBİYAT MÜHENDİSLİK İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İLAHİYAT GÜZEL SANATLAR MİMARLIK VETERİNER 6 EĞİTİM DİŞ HEKİMLİĞİ İLETİŞİM 8 1 ECZACILIK HUKUK SEYRANİ ZİRAAT YÜKSEKOKULLAR ATATÜRK SAĞLIK YO YABANCI DİLLER YO 47 2 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO SİVİL HAVACILIK YO TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTEL. YO 3 MESLEK YÜKSEKOKULLARI KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK SHMYO MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU MYO İZZET BAYRAKTAR MYO SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MYO DEVELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ENSTİTÜLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 6 1 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 5 1 SINIF BİLGİSAYAR LAB. DİĞER LAB. ANFİ Kapasitesi TOPLAM SINIF BİLGİSAYAR LAB. DİĞER LAB Sosyal Alanlar FİZİKSEL ALANLAR Çalışma Odası (Akademik) Çalışma Odası Alanı (m 2 ) Servis Servis Alanı (m 2 ) Çalışma Odası (İdari) Çalışma Odası Alanı (m 2 ) Toplantı Salonu Konferans Salonu Ambar (Adet) Arşiv (Adet) Atölye (Adet) Kantin Kantin Alanı (m 2 ) Kafeterya Kafeterya Alanı (m 2 ) Öğrenci yemekhanesi Öğrenci Yemekhane Alanı (m 2 ) Personel Yamekhanesi Personel Yemekhane Alanı (m 2 ) Öğrenci Kulüpleri Mezun Öğrenciler Derneği FAKÜLTELER TIP FEN EDEBİYAT MÜHENDİSLİK İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İLAHİYAT GÜZEL SANATLAR MİMARLIK VETERİNER EĞİTİM DİŞ HEKİMLİĞİ İLETİŞİM ECZACILIK HUKUK SEYRANİ ZİRAAT YÜKSEKOKULLAR ATATÜRK SAĞLIK YO YABANCI DİLLER YO BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK YO MESLEK YÜKSEKOKULLARI KAYSERİ MESLEK YO HALİL BAYRAKTAR SHMYO MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU MYO İZZET BAYRAKTAR MYO SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MYO DEVELİ MYO ENSTİTÜLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞK İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞK ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞK KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞK BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞK YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞK SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BŞK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞK TOPLAM ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 24 25

16 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 1.4- Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak Çamaşırhane - - Teknik Servis Poliklinik Hastane Toplam Kapalı Alanı Laboratuar Adı Sayısı Laboratuar Adı Sayısı Biyokimya 1 Patoloji lab. 1 Seroloji lab. 2 Bakteriyoloji lab. 1 Mikrobiyoloji lab. 1 Acil CBC lab. 1 Çocuk Hematoloji lab. 1 Nükleer Tıp Ria Lab. 1 Yetişkin Hematoloji lab. 1 EKG lab. 1 Genetik lab. 1 Kan Merkezi 1 İmmünoloji lab. 1 Hematoloji-Onkoloji lab. 1 Metabolizma lab. 1 İnfertilite lab 1 EEG EMG lab. 1 Kan Sayım lab. 1 Çocuk EEG lab. 1 Aferez ünitesi 1 İdrar lab. 1 Radyasyon Onkolojisi lab. 1 CBC lab. 1 TOPLAM Örgüt Yapısı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 26 27

17 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar YAZILIMLAR 3.1- Yazılımlar GEVHERNESİBE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) Oracle Veri tabanı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI e-bütçe Arz Fon Bapsis STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Active Fax Taşınır Net Say2000i PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PEYÖSİS ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI OBİSİS BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Sql Server 2005 Windows 2003 server Windows Vista XP FrontPage 2000 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Yordam Kütüphane Otomasyon Programı MÜHENDİSLİK ARENA AIMMS SAS-Enterprise Miner Sta4CAD Sap2000 Matlab 7.0 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Fidelio : Fidelio V8 ön büro otomasyon sistemi Otel İşletmelerinde ön büroda misafir kayıtlarının ve harcamalarının depolandığı ne müşteriye ait tüm işlemlerinin yapıldığı otomasyon sistemidir FAKÜLTELER 3.2- Bilgisayarlar ve Kütüphane Kaynakları BİLGİSAYARLAR MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR KİTAP SAYISI KÜTÜPHANE KAYNAKLARI BASILI PERİYODİK YAYIN SAYISI ELEKTRONİK YAYIN SAYISI TIP FEN EDEBİYAT MÜHENDİSLİK İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İLAHİYAT GÜZEL SANATLAR MİMARLIK VETERİNER 69 1 EĞİTİM DİŞ HEKİMLİĞİ İLETİŞİM ECZACILIK HUKUK SEYRANİ ZİRAAT 18 2 YÜKSEKOKULLAR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 76 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 4 MESLEK YÜKSEKOKULLARI KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 128 HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 75 8 MUSTAFA ÇIKRIKÇIMESLEK YÜKSEKOKULU 45 İZZET BAYRAKTAR MESLEK YÜKSEKOKULU SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU DEVELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ENSTİTÜLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 32 1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 18 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 21 1 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 16 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 60 6 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 36 1 KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2 HASTANE GEVHERNESİBE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ 5 ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ KAYSERİ ve YÖRESİ TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (KAYTAM TOPLAM ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 29

18 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar BİRİMLER İDARİ AMAÇLI (Adet) EĞİTİM AMAÇLI (Adet) ARAŞTIRMA AMAÇLI (Adet) Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Fax Fotoğraf Makinası Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Fax Fotoğraf Makinası Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD Projeksiyon Fotokopi Makinesi Fotoğraf Makinası Kameralar FAKÜLTELER TIP FEN EDEBİYAT MÜHENDİSLİK İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İLAHİYAT GÜZEL SANATLAR MİMARLIK VETERİNER EĞİTİM DİŞ HEKİMLİĞİ İLETİŞİM ECZACILIK HUKUK SEYRANİ ZİRAAT YÜKSEKOKULLAR ATATÜRK SAĞLIK YO YABANCI DİLLER YO BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO SİVİL HAVACILIK YO TURİZM İŞLET. VE OTELCİLİK YO MESLEK YÜKSEKOKULLARI KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HALİL BAYRAKTAR SHMYO MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU MYO İZZET BAYRAKTAR MYO SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MYO DEVELİ MYO ENSTİTÜLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GEVHERNESİBE TIP TARİHİ ENST HASTANE GEVHERNESİBE UYG.VE ARŞ. HAST İDARİ BİRİMLER GENEL SEKRETERLİK PERSONEL DAİRE BŞK İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ. BŞK ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BŞK KÜTÜPHANE VE DÖK. DAi.BŞK BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞK. 1 3 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİ. BŞK SAĞLIK KÜLT.VE SPOR DAİ. BŞK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ 1 ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ KAYTAM 1 TOPLAM İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Sayısı UNVANLAR İTİBARİ İLE AKADEMİK PERSONEL SAYISI UNVAN Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı TOPLAM Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri TOPLAM Sayı Yüzde 3,7 36,3 14,3 21,9 9,1 14,6 100 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 31

19 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER Yabancı Uyruklu Akademik Personel Unvan Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman TOPLAM Sayı Geldiği Ülke Görev Yaptığı Bölüm Azerbaycan Güzel Sanatlar Fak. Mühendislik Fak. FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL Azerbaycan(4) Kırgızistan(2) Beyaz Rusya(1) Çin Halk Cum(1) Güzel Sanatlar Fak. Fen-Edebiyat Fak. Azerbaycan Güzel Sanatlar Fak. Azerbaycan (6) Kazakistan (1) Japonya (1) A.B.D. (1) Güzel Sanatlar Fak.- Fen-Edebiyat Fak Başka Ünversite ve Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel BAŞKA ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL Profesör Gittiği Üniversite TIP 1 MÜHENDİSLİK 1 Bozok Üniv Doçent Gittiği Üniversite Hacettepe Üniv Yrd. Doçent 1 Gittiği Üniversite Hacettepe Üniv İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İLAHİYAT 1 Sütçü İmam Üniv. GÜZEL SANATLAR 1 Ordu Üniv. VETERİNER 1 Minnesota Üniv ABD Öğretim Görevlisi 1 Gittiği Üniversite A.B.D. (1) Kırgızistan(2) Rusya(1) Japonya(1) Güzel Sanatlar Fak. A.B.D. Fen-Edebiyat Fak Hacettepe Üniv EĞİTİM 5 Araş. Görevlisi 3 14 Gittiği Üniversite Gazi Üniv., Ankara Üniv., Çukurova Üniv. Ege,Uludağ, Dokuz Eylül, ODTÜ, Çukurova, S.Demirel, İTÜ, Gazi Üniv Gazi Üniv., Abant İzzet Baysal Üniv., Hacettepe Üniv. FAKÜLTELER FAKÜLTE/ YÜKSEK OKUL Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel BAŞKA ÜNİVERSİTE YA DA KURUMDAN ÜNİVERSİTEMİZE GELEN AKADEMİK PERSONEL Profesör Geldiği Üniv. Doçent Geldiği Üniv. Yrd. Doçent Geldiği Üniv. Öğr. Görevlisi Geldiği Üniv. Okutman Geldiği Üniv. MÜHENDİSLİK 1 MÜHENDİSLİK 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER GÜZEL SANATLAR 1 Gazi Üniv. GÜZEL SANATLAR 2 MİMARLIK VETERİNER EĞİTİM DİŞ HEKİMLİĞİ İLETİŞİM 1 Anadolu Üniv. 2 Kırgızistan Milli Kons. Kurmangazi Devlet Kons. 1 Akdeniz Üniv. ECZACILIK 5 Gazi Üniv. 4 Gazi Üniv. 1 HUKUK 2 Selçuk Üniv. SEYRANİ ZİRAAT 1 Atatürk Üniv. YÜKSEKOKULLAR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU ENSTİTÜLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2 Bozok Üniv. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 6 Bozok Üniv. Gazi Üniv. İnönü Üniv Selçuk Üniv. Marmara Üniv. Erzincan Üniv. Bozok Üniv. Gazi Üniv. Selçuk Üniv. Aksaray Üniv. Erzincan Üniv. İnönü Üniv. BozokÜniv. 2 Erzincan Üniv. 3 Bozok Üniv. 1 1 Kurmangazi Devlet Kons. Niğde Üniv. Gazi Üniv. 1 Manas Güzel San. Akademisi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 4 TOPLAM Araştırma Görevlisi Niğde Üniv. Aksaray Üniv. Gazi Üniv. Aksaray Üniv. Harran Üniv. Geldiği Üniv. Niğde Üniv. Kocatepe Üniv. Harran Üniv. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER HUKUK 1 Bozok Üniv., 2 Nevşehir Üniv. SEYRANİ ZİRAAT 2 Ankara Üniv. 32 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE Nevşehir Nevşehir 1 1 OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Üniv. Üniv TOPLAM

20 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 4.2- İdari Personel İdari Personel Sayısı YILLLAR GİH SHS THS AHS DHS YHS TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. TOPLAM Sayı Yüzde İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri TOPLAM Sayı Yüzde İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri TOPLAM Sayı Yüzde İşçiler Sürekli İşçi ve Sözleşmeli Personel Sayısı İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Sözleşmeli Personel (4/B) (ÖZGELİR) Sözleşmeli Personel (4/B) (DÖN.SERMAYE) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER Toplam

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini, 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 91 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 7/10/1983 No : 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (Değişik :RG-05/08/2015-29436)

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29419 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29429 MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 14 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28411 Bülent Ecevit Üniversitesinden: YÖNETMELİK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 Aralık 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29192 ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı