ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r"

Transkript

1 T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK Aralık 2005 Sayı : A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r SAYI: ARALIK 2005 İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı İstanbul - Türkiye [T] [F] [E] Ankara İran Caddesi No: 39/4 Gaziosmanpaşa Ankara Türkiye [T] [F] [E] Avrupa Birliğ i 13, Avenue des Gaulois, 1040 Brussels Belgium [T] [F] [E] Washington D.C th Street, Washington D.C US [T] [F] [E] Berlin Maerkisches Ufer Berlin-Mitte - Deutschland [T] [F] [E] Paris TUSIAD (C/O Groupe Teker) 12 Rue Godot de Mauroy Paris - France [T] [F] [E] Ankara Bülteni ile ilgili görüş ve önerileriniz için : İ Ç İ NDEKİ LER I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME II. YASAMA SÜRECİ A. Geçtiğimiz Dönemde Çıkan Kanunlar B. Yeni Kanun Tasarıları C. TBMM İhtisas Komisyonları D. TBMM Genel Kurulu E. Önümüzdeki Dönemde TBMM Genel Kurulu Gündemi III. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI A. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) B. Reform İzleme Grubu (RİG) C. Avrupa Birliği İletişim Grubu (ABİG) D. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) E. Ekonomik Sosyal Konsey (ESK) IV. TÜSİAD ANKARA TEMSİLCİLİĞİ NİN TEMAS VE KATILIMLARI V. AB MÜKTESEBATINA UYUM VE İDARİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VI. MAKRO EKONOMİK UYUM PROGRAMINA İLİŞKİN GELİŞMELER TÜSİ AD, tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarı nca kamu yararı na çalı ş an dernek statüsündedir. TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i, katılımcı demokrasi bağ lamı nda ve Türkiye nin Avrupa Birliğ i ne üyelik perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİ AD adı na takip etmekte, TÜSİ AD ı n tüzüğ ü, amaçları ve ilkeleri çerçevesinde, TÜSİ AD ı n karar süreçlerine etkili katılımını sağ lamaya yardımcı olmaktadı r.

2 I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME Terörle mücadelede söylem birliği IMF İcra Direktörleri 9 Aralıkta gözden geçirmeleri onaylayacak 2006 Bütçesi ve 5018 Sayılı Kanun Üç yıllık Orta Vadeli Plan Kamu otoriteleri, geçtiğimiz hafta bir araya gelerek Şemdinli olayları ve sonrasında, kamuoyunda huzursuzluk yaratan gelişmeler bağlamında; terörle mücadele konusunda söylem birliği içinde olduklarının altını çizdiler ve terörle mücadelede Bir taraftan halkın sorunlarının çözülmesi için gereken bütün tedbirler alınırken, diğer taraftan bölücülük başta olmak üzere her türlü kanunsuz eyleme kesinlikle müsamaha gösterilmemesi gerektiği beyanında bulundular. TBMM de aynı bağlamda, "Hakkâri Merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde Meydana Gelen Olayların Araştırılması Amacıyla bir Meclis Araştırma kurarak gelişmelere ışık tutmak amacıyla sürece katıldı. IMF ile I. ve II. gözden geçirme sürecinin birleştirilerek tamamlanabilmesi için; mevcut üç sosyal güvenlik kurumunu içeren yeni Sosyal Güvenlik Kurumu nun ihdasına yönelik kanun tasarısının TBMM ye sevk edilmesi gerekmektedir. Kanun taslağı henüz Başbakanlıktadır. TBMM ye sevk sonrası IMF İcra Direktörleri Kurulunun 9 Aralık 2005 tarihinde gözden geçirmeleri onaylaması beklenmektedir Bütçesi TBMM Plan Bütçe nda görüşülmeye devam ediyor. Bütçe Aralık tarihlerinde Genel Kurulda görüşülerek kanunlaşacak bütçesi, ilk defa uygulamaya konulan orta vadeli programın, orta vadeli mali planın ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun tüm müesseseleriyle uygulamaya konulacağı dönemin ilk yıl bütçesini oluşturduğundan dolayı ayrıca önem arz etmektedir bütçesi ile birlikte ilk defa makro büyüklükler de resmen 3 yıllık bir perspektifte izlenmeye başlanacaktır makro ekonomik ve bütçe büyüklükleri (VI.) Makro Ekonomik Uyum Programına İlişkin Gelişmeler başlıklı bölümde sunulmaktadır. Tarama Süreci AB Tarama süreci, yeni ihdas edilen ve Sayın Babacan Başkanlığında DPT, ABGS, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı üst yetkililerinden oluşan İzleme ve Yönlendirme Komitesi tarafından hızla sürdürülmektedir. Tarama sürecine yönelik ayrıntılı gelişmeler (V.) AB Müktesebatına Uyum ve İdari Kapasitenin Geliştirilmesi bölümünde yer almaktadır. AB Daimi Temsilciler Komitesi COREPER Kıbrıs direktiflerini görüşemedi Kıbrıslı Türklere yönelik mali finansman ve doğrudan ticaret tüzükleri AB Daimi Temsilciler Komitesi COREPER'de görüşülemedi. Bu iki direktifin hayata geçirilebilmesi için sadece 20 gün gibi bir süre kaldı. Bahsi geçen iki direktif Türkiye nin GKRY ile ticaret unsurlarına ilişkin tutumuna yönelik referans nitelik taşıdığından Ankara tarafından dikkatle izlenmektedir. Sürpriz bir gelişme olmadığı takdirde iki direktifin 2006 yılında Avusturya dönem başkanlığının inisiyatifine kalacağı beklenmektedir. Sayfa 1 / 29 Sayı : Aralı k 2005

3 etr Ödülleri sahiplerini buldu TÜSİAD ve TBV tarafından üçüncüsü düzenlenen e-tr ödülleri bugün sahiplerini buldu. edevlet Kategorisinde Büyük Ödül; Adalet Bakanlığı UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobese İstanbul Projesi arasında paylaşıldı. Kamu dan Kamu ya ehizmetler Kategorisinde Büyük Ödülü; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) projesi ve eyerel Yönetim Hizmetleri Kategorisi Büyük Ödülü; Bursa Nilüfer Belediyesi Nilüfer edönüşüm Projesi aldılar. Kritik Yasama Yılı 2006 Önceki sayılarımızda da dikkat çektiğimiz üzere yasama gündemi gerek hacim, gerekse önem açısından artan bir yoğunluk kazanmaktadır. Yasama sürecine girmiş bulunan tasarı ve taslaklarda, mevzuatta pek çok kapsamlı değişiklik öngörülmektedir. Ayrıca fiili müzakere süreci ile yasamadaki yoğunluğun daha da artması beklenmektedir. Bu sebeplerle, 2006 yılında yasama sürecinin daha da yakından takibine büyük özen gösterilmelidir yılında tekamül etmesi beklenen önemli tasarılar arasında Enerji, Tarım, Çevre ve Sosyal Güvenlik konularını düzenleyen çeşitli tasarılar; önemli taslaklar arasında ise İdari Yargılama Usulü, Borçlar Kanunu, Sır Kanunları, İşsizlik Sigortasını da içermek üzere Sosyal Güvenlik Sistemi, İmar, Enerji Verimliliği, Özel Öğretim Kurumları ve Terörle Mücadele konularını düzenleyen çeşitli taslaklar örnek olarak sayılabilir yılında tekamül etmesi beklenen mevzuat çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi (II.) Yasama Süreci başlıklı bölümde yer almaktadır. Sayfa 2 / 29 Sayı : Aralı k 2005

4 II. TBMM de Sakin Tempoya Devam: Ocak sonundan itibaren tempo artabilir. Kritik Yasama Yılı 2006: Pek çok önemli mevzuat listede Meclis de bulunan bazı önemli çalışmalar Meclis öncesi aşamada bulunan bazı önemli çalışmalar Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi YASAMA SÜRECİ TBMM yasama çalışmaları, geçtiğimiz ayların öngörülerine uygun olarak, Bütçe çalışmaları dışında sakin seyrine devam etmektedir. Bu çerçevede, yılsonuna kadar bütçe tasarıları ve bu hafta açıklanan vergi indirimi gibi özel önem arz eden alanlar dışında kalan tasarıların Genel Kurul da görüşülmesi pek mümkün görünmemektedir. Öte yandan, Ocak ayının ilk yarısında da yeni yıl ve bayram tatili sebebiyle yasama sürecine ilişkin önemli gelişmeler yaşanması beklenmemektedir. Böylelikle Ocak ayı sonundan ya da Şubat ayından itibaren TBMM çalışmalarında temponun artması beklenmektedir. Önceki sayılarımızda da dikkat çektiğimiz üzere bir yandan TBMM de bulunan yasama listesi uzarken, diğer yandan çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında mevzuat geliştirme çalışmaları yoğun bir tempo ile devam etmektedir. Cari durumda gerek Meclis de bulunan kanun tasarılarının, gerek Başbakanlık da ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan kanun taslaklarının önemli bir bölümü mevzuata büyük yenilikler getirmektedir. Ayrıca fiili müzakere sürecinin başlaması ile birlikte mevzuat hazırlık çalışmaları yeni bir boyut daha kazanacaktır. Bu sebeplerle, başka alanlarda da oldukça önemli gelişmelerin yaşanması beklenen 2006 yılında yasama sürecinin daha da yakından takibine büyük özen gösterilmesi gerekli görünmektedir. Meclis de bulunan ve 2006 içerisinde tekamül etmesi beklenen kanun tasarıları arasında Doğal Gaz, Elektrik ve Petrol, Şeker, Tarım, Tohumculuk, Elektronik Haberleşme, Çevre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, Kalkınma Ajansları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar alanlarına ilişkin kanun tasarıları örnek olarak sayılabilir. Önümüzdeki aylar içerisinde TBMM ye sevk edilerek yine 2006 içerisinde tekamül etmesi beklenen kanun tasarıları arasında İdari Yargılama Usulü, Borçlar Kanunu, Kişisel Sır, Ticarî Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı, Sosyal Güvenlik Sistemi ve Prim Alacakları, İşsizlik Sigortasında Değişiklik, İmar, Enerji Verimliliği, Jeotermal Enerji, Özel Öğretim Kurumları, İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri, Terörle Mücadele alanlarına ilişkin kanun tasarıları örnek olarak sayılabilir. Başbakan ın ve takiben Maliye Bakanı nın açıklamaları doğrultusunda 2006 yılının başından itibaren gerçekleştirilecek kapsamlı vergi indirimi konusunda çalışmaların tamamlanarak ilgili kanun tasarısı taslak ya da taslaklarının ay içerisinde TBMM ye sevk edilmesi beklenmektedir. Kurumlar Vergisi ni %30 dan %20 ye ve Gelir Vergisi nin en yüksek oranı olan %40 lık oranı yüzde 35 e çekmesi öngörülen ve henüz kamuoyu ile diğer detayları paylaşılmayan kanun tasarısı taslağının en geç iki hafta içerisinde netleşmesi beklenmektedir. Sayfa 3 / 29 Sayı : Aralı k 2005

5 IMF, Sosyal Güvenlik Kurumu Taslağı nı bekliyor Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Alt Komisyonda Borçlar Kanunu Taslağı çalışmaları tamamlanma aşamasında İpotekli Konut Finansmanı (Mortgage) ve Banka Kartları Tasarıları ANKARA BÜLTENİ IMF ile gerçekleştirilen son görüşmeler sonucunda Gözden Geçirme süreci tamamlanma aşamasına ulaşmış durumdadır. Gözden Geçirme çalışmalarının tamamlanması için tek bir şart bulunmaktadır. Tek şarta konu olan ve halen Başbakanlık da bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı Taslağı nın TBMM ye sevk edilmesiyle birlikte Gözden Geçirme şartlarının tamamlanması beklenmektedir. Geçtiğimiz hafta içerisinde imzalanan Niyet Mektubu na paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu nun ihdasına yönelik taslağın en geç önümüzdeki hafta içerisinde Meclis e sevk edilmesi ve 9 Aralık Cuma günü IMF İcra Direktörleri Kurulu nun toplanarak Gözden Geçirme sürecini tamamlama yönünde karara bağlaması hedeflenmektedir. Mevzuatta pek çok önemli değişiklik öngören ve geçtiğimiz ay TBMM ye sevk edilen 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, esas komisyon olarak görüşüldüğü Adalet nda ilk olarak bugün ele alınmıştır. Önemi ve hacimli yapısı sebebiyle üzerinde daha rahat çalışma yapılabilmesi amacıyla Alt komisyona havale edilen ve ilk görüşmeleri önümüzdeki hafta içerisinde başlaması beklenen tasarıya ilişkin çalışmaların hızla tamamlanarak yaz ayları öncesinde kanunlaşması hedeflenmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunun yürürlük ve uygulama şekline ilişkin ikinci bir kanun tasarısının da önümüzdeki aylar içerisinde TBMM ye sevk edilmesi ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nı müteakiben kanunlaşması beklenmektedir. Borçlar Kanunu Tasarısı Taslağı üzerinde son değerlendirmeler tamamlanma aşamasındadır. Başbakanlık da sürdürülen son gözden geçirmelerin ardından kısa süre içerisinde Bakanlar Kurulu nda imzaya açılması beklenen taslağın bu ay içerisinde TBMM ye sevk edilmesi hedeflenmektedir. Türk Ticaret Kanunu ile örtüşen pek çok alanı düzenleyen ve yine Ticaret Kanunu gibi son derece hacimli olan Borçlar Kanunu için de bir Alt Komisyon oluşturulması planlanmaktadır. Adalet Bakanlığı uhdesinde hazırlanan ve yasama yılı sonuna kadar kanunlaşması öngörülen mezkur taslağın TBMM ye sevkinde yaşanan gecikmeye paralel olarak kanunlaşma sürecinde de gecikme yaşanması olasılık dahilindedir. Kapsamlı çalışmalar sonucunda kanunlaşması öngörülen taslak, yine Adalet nda görüşmeleri başlayan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile eşzamanlı olarak ele alınacaktır. Birisi ipotekli konut finansmanı sisteminin kurulmasına, diğeri kredi kartları dahil olmak üzere banka kartları alanını düzenlemeye yönelik iki kanun tasarısı geçtiğimiz hafta içerisinde TBMM Başkanlığı na sunulmuştur. İlgili sektörlerde kapsamlı değişiklikler öngören ve son bir yıldır pek çok tartışmaya konu teşkil eden mezkur tasarıların yaz ayları öncesinde kanunlaşması hedeflenmektedir. Sayfa 4 / 29 Sayı : Aralı k 2005

6 Yabancıların Gayrimenkul Edinimine ilişkin tasarı Komisyon da kabul edildi Bütçe görüşmelerinin Aralık arasında Genel Kurul da el alınarak tamamlanması öngörülüyor. Güncelliğini kaybeden kanunların ve maddelerin iptal edilmesine yönelik çalışmalar ANKARA BÜLTENİ Yabancıların gayrimenkul edinimi konusunda Anayasa Mahkemesi nin Mart ayında 1 iptal ettiği Tapu Kanunu nun 35. maddesinin ve ilgili mevzuatın yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı na ilişkin Alt Komisyon Raporu bugün Adalet nda ele alınarak bazı küçük değişikliklerle kabul edilmiştir. Tasarının en geç önümüzdeki hafta içerisinde Genel Kurul Gündemi ne eklenmesi beklenmektedir. Özellikle son bir aydır yoğun bir tempoyla aralıksız bir biçimde sürdürülen Bütçe görüşmeleri tamamlanmak üzeredir. Plan ve Bütçe tarafından TBMM Genel Kurulu na sunulacak raporlara ilişkin görüşmelerin 15 Aralık da başlayarak 11 günde tamamlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede bütçeye ilişkin Genel Kurul çalışmalarının 25 Aralık da tamamlanması öngörülmektedir. Başbakanlık, yürürlükteki mevzuatı gözden geçirerek; güncelliğini kaybeden, mükerrer düzenlemeye ve benzeri nitelikte çeşitli problemlere sebep olan kanunların ayıklanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatmıştır. İncelemeler sonucunda toplam 156 kanunun tamamen yürürlükten kaldırılması ve ayrıca belirlenen 277 kanunun ise, güncelleme ihtiyaçlarının ve iptal edilebilecek nitelikteki madde ile hükümlerinin tespit edilmesi planlanmaktadır. Cari durumda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından konuya ilişkin görüşlerini bekleyen Başbakanlık tarafından hazırlanan ve bu kanunları içeren listelere Başbakanlık ın web sayfasından ulaşılabilmektedir. Benzeri bir çalışma en son 1986 yılında başlatılmış ve bu çalışma 1988 yılında 1654 adet kanun yürürlükten kaldırılması ile sonuçlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22.Dönem Milletvekilleri Güncel Dağılım Tablosu 2004 yılı Aralık ayından bu yana hızla değişmeye devam eden milletvekilleri güncel dağılım tablosu şu şekildedir: Parti Adı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22.Dönem Milletvekilleri Dağılımı Üye Sayısı Adalet ve Kalkınma Partisi AKP 357 Cumhuriyet Halk Partisi CHP 154 Anavatan Partisi ANAP 22 Sosyal Demokrat Halk Partisi SHP 4 Doğru Yol Partisi DYP 4 Halkın Yükselişi Partisi HYP 1 Bağımsız Milletvekili 4 Boş 4 Toplam Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve 2005/14 sayılı kararı. Sayfa 5 / 29 Sayı : Aralı k 2005

7 A. Geçtiğimiz Dönemde Çıkan Kanunlar 2005 yılı Kasım ayında, 1 tanesi uluslararası belgelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olmak üzere toplam 6 adet kanun tasarısı görüşülerek kabul edilmiştir. Kasım ayı içerisinde kabul edilen bütün kanunlar aşağıda yer alan tabloda kabul edilen en son kanundan başlamak üzere tasnif edilmiştir: 2 Kanunun Adı Kasım 2005 Kabul Tarihi No Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Kısıtlayıcı Ticari Uygulamaların Kontrolü için Çok Taraflı Olarak Kararlaştırılan Adil İlkeler ve Kurallar Bütününün Tüm Yönlerini Gözden Geçirme Konusundaki 5. BM Konferansıyla İlgili Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türk Hükümeti Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye İstatistik Kanunu Kanunun metnine ulaşabileceğiniz TBMM resmi web sitesi adresleri şu şekildedir: sayısı).html Örnek: 5181 sayılı kanunun metnine ulaşmak için TBMM resmi web sitesi adresi şeklindedir. Sayfa 6 / 29 Sayı : Aralı k 2005

8 B. Yeni Kanun Tasarıları Kasım ayı içerisinde TBMM kayıtlarına giren kanun tasarıların tamamı aşağıda sıralanmaktadır. TBMM ye sevk edilen uluslararası belgelerin onaylanmasına ilişkin kanun tasarılarının sayısındaki artış sebebiyle, kanun tasarılarının daha kolay bir şekilde takip edilebilmesi amacıyla; uluslararası belgelerin onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları kendi içlerinde tarih sırasına göre tasnif edilmiş olarak ayrı bir tablo altında yer almaktadır. TÜSİAD İhtisas Komisyonları tarafından izlemeye alınan veya alınma potansiyeli bulunan tasarılar, TBMM (Esas) İhtisas Komisyonları na göre (C) TBMM İhtisas Komisyonları bölümündeki tabloya aktarılmaktadır. Bu çerçevede, yasama tatilinden bu yana TBMM ye sevk edilen kanun tasarıları, sevk tarihlerine göre sıralanmış olarak ve uluslararası belgelerin onaylanmasına ilişkin tasarılar ayrı bir tabloda olmak üzere aşağıda iki tablo halinde sunulmaktadır: KANUN TASARILARI (Uluslararası Belgeler Hariç) TBMM ye Geliş Tarihi Son Durum Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (Mortgage sistemi) Plan ve Bütçe Kayıt Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Kayıt Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 3 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Plan ve Bütçe Komisyonda kabul edildi Adalet Milli Savunma Gündemde 3 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin kanun tasarısı. Sayfa 7 / 29 Sayı : Aralı k 2005

9 T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Plan ve Bütçe Plan ve Bütçe Plan ve Bütçe Kanunlaştı Bayındırlık, İmar, Ulaşt. ve Turizm Plan ve Bütçe Uluslararası Belgelere İlişkin Kanun Tasarıları (Diğer Kanun Tasarıları Hariç) T.C. Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı T.C. Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı T.C. Hükümeti, Mısır C. Hükümeti ve Suriye Arap C. Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı T.C. ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylan. Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı T.C. Hükümeti ile Azerbaycan C. Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı TBMM ye Geliş Tarihi Son Durum Dışişleri Dışişleri Dışişleri Dışişleri Dışişleri Dışişleri Sayfa 8 / 29 Sayı : Aralı k 2005

10 T.C. Hükümeti ile Moritanya İslam C. Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı T.C. Hükümeti ile Macaristan C. Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı T.C. Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Kharkhorin-Khoshoo Tsaidam Arasındaki Bilge Kağan Yolunun Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı T.C. Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevrede Gözden Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile Kore C. Enformasyon ve Haberleşme Bakanlığı Arasında Enformasyon ve Haberleşme Teknolojileri (EHT) İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Kısıtlayıcı Ticari Uygulamaların Kontrolü İçin Çok Taraflı Olarak Kararlaştırılan Adil İlkeler ve Kurallar Bütününün Tüm Yönlerini Gözden Geçirme Konusundaki 5.BM Konferansı ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türk Hükümeti Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı T.C. ile Suriye Arap C. Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Dışişleri Dışişleri Dışişleri Dışişleri Dışişleri Dışişleri Dışişleri Dışişleri Dışişleri Sayfa 9 / 29 Sayı : Aralı k 2005

11 C. TBMM İhtisas Komisyonları TÜSİAD İhtisas Komisyonları tarafından izlemeye alınan veya alınma potansiyeli bulunan kanun tasarıları, TBMM (Esas) İhtisas Komisyonları na göre aşağıdaki tabloda tasnif edilmiştir: TBMM İhtisas Komisyonları nda Görüşülen Kanun Tasarıları İlgili Komisyon Tasarının İsmi Son Durum Adalet Çevre Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 4 Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 5 Alt Komisyon Gündemde Vakıflar Kanunu Tasarısı --- Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Gündemde (2), (3) Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı --- Plan ve Bütçe Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Kanunlaştı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı --- (3) Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Gündemde Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı --- (3) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Şeker Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (Sıra Sayısı: 931) Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Gündemde Gündemde (3) Tarım, Orman ve Köyişleri Petrol Kanunu Tasarısı (3) Tarım Kanunu Tasarısı --- (3) Tohumculuk Kanunu Tasarısı Gündemde Bayınd., İmar, Ulaştır. ve Tur. Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı --- 1: Alt komisyondadır. 2: Öncelikli olarak ele alınması kararlaştırılmıştır. 3: TÜSİAD Görüşü sunulmuştur. 4 Bugün gerçekleştirilen Adalet Komisyon Toplantısı nda tasarı alt komisyona sevk edilmiştir. 5 Mezkur tasarının bu hafta içerisinde kanunlaşması beklenmektedir. 6 Bu ay içerisinde Komisyonda ele alınması beklenmektedir. 7 Dün Esas Komisyonda görüşülen tasarının en geç önümüzdeki ay içerisinde kanunlaşması beklenmektedir. Sayfa 10 / 29 Sayı : Aralı k 2005

12 D. TBMM Genel Kurulu TBMM Danışma Kurulu Önerisi 8 ile belirlenen çalışma programına uygun bir biçimde çalışmalarını sürdürmeye devam edecek olan TBMM Genel Kurulu nun 1 Aralık 2005 (bugün) tarihli 26. Birleşim için hazırlanan TBMM Genel Kurulu Gündemi nin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler bölümü 299 gündem maddesinden oluşmaktadır. Bu 294 gündem maddesinden yaklaşık 100 tanesi kanun tasarısı ve komisyon raporu hazırlanmış kanun tekliflerinden oluşmaktadır. Geri kalan maddeler ise yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkereleri, TBMM İçtüzüğü nün 37. maddesi hükümleri uyarınca TBMM Gündemi ne çekilen kanun teklifleri ve TBMM İçtüzüğü değişiklik tekliflerinden oluşmaktadır. TBMM Genel Kurulu Gündeminin İlk Sıralarında Bekleyen Kanun Tasarıları Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 9 (Esas Numarası: 2/499) Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Uluslararası belgelerin onaylanmasına ilişkin çeşitli kanun tasarıları tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilen TBMM Danışma Kurulu Önerisi uyarınca: (TBMM) Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret Oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılmasının (TBMM) Genel Kurulun oyuna sunulması, (TBMM) Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. Bu öneri doğrultusunda benimsenen TBMM Genel Kurulu çalışma programı, 1 Ekim 2005 tarihinde başlayan 22. Dönem 4. Yasama Yılında da uygulanmaktadır. 9 Kanun teklifinde Devlet Planlama Teşkilatı bünyesindeki Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı nın Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğü ne dönüştürülmesi ve Müsteşarlığın bilgi işlem hizmetlerini yürüten Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı nın yardımcı hizmetleri yürütecek birimlerin görev kapsamına dahil edilmesi öngörülmektedir. Sayfa 11 / 29 Sayı : Aralı k 2005

13 E. Önümüzdeki Dönemde TBMM Genel Kurulu Gündemi Önümüzdeki dönemde TBMM Genel Kurulu nda görüşülmesi beklenen ve TÜSİAD İhtisas Komisyonları tarafından izlemeye alınan veya alınma potansiyeli bulunan bazı kanun tasarıları aşağıda sıralanmıştır. 10 (TBMM Genel Kurulu nda yapılacak görüşmelere ilişkin vade klasifikasyonu tamamen cari durumdaki beklentilere dayalı olarak yapılmaktadır. Bu çerçevede, tasarıların görüşülme sırasının TBMM Danışma Kurulu kararı ile değiştirilebileceği ve gerek taslak metinlerin, gerek tasarıların yasama sürecinde ilerleme hızının Hükümetin iradesindeki değişiklikler doğrultusunda gerçekleşeceği dikkate alınmalıdır.) Kısa Vade klasifikasyonu kapsamında belirtilen mevzuat geliştirme çalışmaları; kısa vade içerisinde kanunlaşması yönünde siyasi irade bulunan kanun tasarılarını (TBMM ye sevk edilmiş metinleri) içermektedir. Orta Vade klasifikasyonu kapsamında belirtilen mevzuat geliştirme çalışmaları; yasama sürecinde olağan prosedür çerçevesinde ilerlemesi beklenen kanun tasarılarını (TBMM ye sevk edilmiş metinleri) içermektedir. Uzun Vade klasifikasyonu kapsamında belirtilen mevzuat geliştirme çalışmaları; TÜSİAD İhtisas Komisyonları tarafından izlemeye alınan veya alınma potansiyeli bulunan, ilgili bakanlık, kamu kurum ya da kuruluşu uhdesinde sürdürülen bazı ön yasama çalışmalarını (kanun tasarısı taslaklarını) içermektedir. Kısa Vade Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 11 Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Uluslararası belgelerin onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarıları tablolarda gösterilmemektedir. 11 Kanun teklifinde Devlet Planlama Teşkilatı bünyesindeki Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı nın Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğü ne dönüştürülmesi ve Müsteşarlığın bilgi işlem hizmetlerini yürüten Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı nın yardımcı hizmetleri yürütecek birimlerin görev kapsamına dahil edilmesi öngörülmektedir. 12 Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve 2005/14 sayılı kararı ile iptal edilen Tapu Kanunu nun 35. maddesinin ve ilgili mevzuatın yeniden düzenlenmesi. Sayfa 12 / 29 Sayı : Aralı k 2005

14 Uluslararası belgelerin onaylanmasına ilişkin çeşitli kanun tasarıları Orta Vade Tarım Kanunu Tasarısı Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 13 Vakıflar Kanunu Tasarısı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Tohumculuk Kanunu Tasarısı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanununun 16. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Uzun Vade İlgili bakanlık, kamu kurum ya da kuruluşu uhdesinde bulunan ve çalışmalara ilişkin ön bilgi aktarımında fayda görülen bazı önemli mevzuat geliştirme çalışmaları şu şekildedir: Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı 13 TBMM Başkanlığı na sunulan mezkur kanun tasarısının en geç yeni yılın bahar aylarında kanunlaşması hedeflenmektedir. Sayfa 13 / 29 Sayı : Aralı k 2005

15 Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Borçlar Kanunu Tasarısı Taslağı 14 Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılması ile 13 ve 18. Maddelerinin Yeniden Düzenlenmesine ve Orman Kanunu nun 2. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı 16 İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı Taslağı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Ticarî Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarı Taslağı Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarısı Taslağı İpotekli Konut Finansmanı Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı Taslağı Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Uzun Vadeli (İpotekli) Konut Finansman Sistemine İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Ulusal Mesleki Yeterlilikler Kanunu Tasarısı Taslağı Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı Sigortacılık Kanunu Tasarısı Elektrik Piyasası Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklikler öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı 14 Kısa süre içerisinde tasarılaşarak kanunlaşması beklenmektedir. 15 Kısa süre içerisinde tasarılaşarak kanunlaşması beklenmektedir. 16 Kısa süre içerisinde tasarılaşarak kanunlaşması beklenmektedir. Sayfa 14 / 29 Sayı : Aralı k 2005

16 Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı (Yeniden Yapılandırma Çalışmaları) Tarım Havzaları Kanunu Tasarısı Taslağı Ulusal Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı İdari Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı Taslağı Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı Taslağı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Tanık Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı Vatandaşlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı Taslağı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Taslağı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Kamuda Personel Reformuna İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Devlet Sırları Kanunu Tasarısı Taslağı Devlet Yardımlarını İzleme Otoritesine İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı 17 Bilirkişilik Kanunu Tasarısı Taslağı Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağı Seçim Kanunu İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Siyasi Partiler Kanununa İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı sayılı kanunla kurulan Bölge Adliye Mahkemelerinin kararlarının Yargıtay tarafından temyiz edilmesine yönelik düzenleme. Sayfa 15 / 29 Sayı : Aralı k 2005

17 Anayasa Değişiklikleri Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı Taslağı Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunu Tasarısı Taslağı Kamu Personelinde Ayrıcalıkların Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığı Kurulması ile İlgili Kanun Tasarısı Taslağı Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı Taslağı Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Kanunu Tasarısı Taslağı Jandarmanın Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanunu Tasarısı Taslağı 18 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı Çocuk Adalet Sistemine İlişkin Kanun Tasarısı Taslakları Şiddet Suçu Mağduru Çocuklara Yardım Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı Taslağı Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı Kurulmasına İlişkin Kanunu Tasarısı Taslağı İnternet Yoluyla İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Uyuşmazlıkların Muhakeme Dışı Çözüme Kavuşturulmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Çekişmesiz Yargı ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı 18 Jandarmanın ceza infaz kurumlarının ve tutukevlerinin korumasını yapma görevinin idari görevler arasından çıkartılarak adli görevler arasına alınmasına ilişkindir. Sayfa 16 / 29 Sayı : Aralı k 2005

18 III. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI A- Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu YOİKK YOİKK de gündem oluşturulmasını ve faaliyet takibini yapmak amacıyla 2005 yılı Mayıs ayı içerisinde YOİKK Yönlendirme Komitesi adı altında yeni bir yapı oluşturulmuştur. İlk toplantısını Haziran ayında gerçekleştiren Yönlendirme Komitesi nin son toplantısı 24 Kasım 2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yönlendirme Komitesi 24 Kasım 2005 tarihinde; Kurumsal Yönetim konusunda SPK tarafından yapılacak sunum, Yönlendirme Komitesi nde bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve olası gündem konularının tartışılması ve Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi olmak üzere üç gündem maddesi çerçevesinde toplanmıştır. Toplantıda birinci gündem maddesi bağlamında gerçekleştirilen sunumu müteakiben gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda; Türkiye nin rekabet gücünü arttırabilmek açısından konuya daha çok önem atfedilmesi Türkiye de faaliyet gösteren şirketlerin kurumsal yönetim altyapısının güçlendirilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Bu amaçla çalışmalarını Sermaye Piyasası Kurulu koordinasyonunda ve YOİKK nezdinde sürdürecek olan bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturularak bu alanda kaydedilecek ilerlemenin YOİKK e iletilmesi kararlaştırılmıştır. Toplantıda ikinci gündem maddesi bağlamında çeşitli YOİKK Alt Teknik Komiteleri nde konularda son durum değerlendirilerek önümüzdeki dönemde Yönlendirme Komitesi gündemine alınabilecek olası konular görüşülmüştür. Bu çerçevede, Hazine Müsteşarlığı sekreteryası tarafından halen Başbakanlık da bulunan çeşitli kanun taslakları gündem madde önerisi olarak Komite nin değerlendirmesine sunulmuştur. Konuya ilişkin olarak gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda, önümüzdeki dönemde daha verimli çalışmalar yürütebilmek amacıyla Komite üyelerinin gündem madde önerilerini bir sonraki toplantı öncesinde sekreteryaya sunması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Toplantının üçüncü ve son gündem maddesi bağlamında ise; Yönlendirme Komitesi nin bir sonraki toplantısının İmar Kanunu konusu olmak üzere tek gündem maddesi çerçevesinde 22 Aralık 2005 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. B- Reform İzleme Grubu RİG RİG çalışmalarında önemli bir gelişme gözlemlenmemekle beraber AB tarafından hazırlanan 2005 İlerleme Raporu na ilişkin tespitler değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, Geliştirilmiş Siyasi Diyalog, Siyasi Kriterler, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik bölümleri ile ilgili olumlu tespitler, eksiklikler ve beklentiler not edilerek önümüzdeki dönem için bir yol haritası hazırlanmaktadır. Sayfa 17 / 29 Sayı : Aralı k 2005

19 C- Avrupa Birliği İletişim Grubu - ABİG Hükümet, ABİG in yeni kurumsal yapısını oluşturmadan önce konuya ilişkin görüşlerini almak üzere bir grup medya mensubu ile görüşme gerçekleştirmiştir. Benzer bir görüş alışverişinin STK lar ile de gerçekleştirilmesi sonrasında ABİG in yeni kurumsal yapına karar verilecektir. Hatırlatmak gerekirse ABİG faaliyetleri 17 Aralık 2004 den bu yana tamamen askıya alınmış durumdadır. D- Ekonomi Koordinasyon Kurulu EKK Ekonomi Koordinasyon Kurulu, makro ekonomi başta olmak üzere, ekonomi gündemine ilişkin her türlü konuda yaşanan gelişmeler konusunda zamanlı ve etkili koordinasyonu sağlayarak Türkiye için mümkün olan en üst verimlilik düzeyine ulaşmak amacıyla Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener in başkanlığında toplanmaktadır. Prensip olarak her hafta bir toplantı yapılması planlanmış olup, ilk EKK toplantısı tarihinde yapılmıştır. Toplantıların değişmeyen ana günden maddesi Ekonomideki Gelişmelerin ve Genel Ekonomik Durumun Değerlendirilmesi maddesi olmaktadır. En son 12 Kasım 2005 tarihinde toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu nun, 2005 yılı içerisinde gerçekleştirdiği bütün toplantılara ilişkin gündem maddeleri aşağıda yer almaktadır Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Toplantıların Gündem Maddeleri Yurtdışı Müteahhitlik Sektörünün sorunlarını görüşülmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi (14 Ocak 2005) Günlük hayatta karşılaşılın bürokratik engellerle ilgili (TOBB-sunuşu) ve alınması gereken tedbirlerin/çözümlerin görüşülmesi. (28 Ocak 2005) Yoksullukla Mücadele konusunda çalışmaların değerlendirilmesi. (11 Şubat 2005) Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun görüşülmesi (23 Ağustos 2005) 2005 GSMH Sonuçlarının Değerlendirilmesi, beklentiler ve hedefe ulaşılması için alınacak önlemlerin tartışılması (13 Eylül 2005) Dış Ticaret Verilerinin Değerlendirilmesi: 2006 Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DEFİF) Ödeneği, Yurtdışı Ticaret Müşavirliklerinin Kadroları, Serbest Bölgeler, EXIMBANK (12 Kasım 2005) Sayfa 18 / 29 Sayı : Aralı k 2005

20 E- Ekonomik ve Sosyal Konsey ESK Ekonomik ve Sosyal Konsey uzunca bir süreden sonra tek gündem maddesi ile bugün toplanmıştır ( ). Sadece Sosyal Güvenlik Reformu çalışmalarının ele alınacağı ESK ya TÜSİAD da Başbakan ın daveti ile kurum kimliği katılım sağlamıştır. Toplantı sonucunda Ekonomik ve Sosyal Konsey in Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun da değişiklik yapacak kanun taslağının geliştirilmesi amacıyla ESK ya katılan kurumlardan oluşturulacak alt çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verilmiştir. alt çalışma gruplarının bir kil hafta içerisinde çalışmaya başlaması beklenmekltedir. Sayfa 19 / 29 Sayı : Aralı k 2005

21 IV. TÜSİAD ANKARA TEMSİLCİLİĞİ NİN TEMAS VE KATILIMLARI Ankara Temsilciliğinin TÜSİAD Adına Katılım Sağladığı Faaliyetler Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplantısına katılım T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Lütfü ELVAN ile toplantı ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol TAYMAZ ile toplantı Başbakanlık Başdanışmanı ve Dışişleri Bakanı Doç. Dr. Abdullah GÜL ün AB Danışmanı Ahmet SEVER ile toplantı İngiltere Büyükelçiliği Savunma Ekipmanları Sorumlusu Belgin SAVACI ile toplantı Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHİN ile ikili görüşme Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Ömer ÖZYILMAZ ile ikili görüşme T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Adem ŞAHİN ile ikili görüşme Kore Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Türkiye Kore İş Geliştirme Özel Yemeğine katılım Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ ile ikili görüşme T.C. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ertuğrul APAKAN ile toplantı Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU ile ikili görüşme T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Geliştirme Projesi (MEGEP) İş Piyasası Çalışma Grubu toplantısı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Birol AYDEMİR ile toplantı Sayfa 20 / 29 Sayı : Aralı k 2005

22 T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdülkadir ATALIK ile toplantı Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Sadullah ERGİN ile toplantı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Cemal TAŞAR ile toplantı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şaban DİŞLİ ile toplantı Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk BAYRAK ile ikili görüşme Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Faruk ANBARCIOĞLU ile ikili görüşme TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu Toplantısı TÜSİAD ın hazırladığı Kamu Yönetiminde Etik Raporu Tanıtım Toplantısı TÜSİAD İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Toplantısı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürü Remzi İNANLI ile toplantı TEPAV/EPRİ tarafından düzenlenen Ekonomik Modeller Platformu konulu toplantıya katılım Fransız yatırımcı Bertrand VIALA ile Türkiye de yatırım ortamı konusunda toplantı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Eşleşme Projesi Özel Toplantısı (YASED'den Sabri KARAHAN, TOBB'dan Naci AKIN, AB den Jurgen VOSS, Declan MURPHY) Konrad Adenauer Vakfı tarafından düzenlenen Almanya ve Türkiye de Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformu konulu toplantı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü Cemalettin DAMLACI ile toplantı Reuters Uluslararası Servis Muhabiri Selçuk GÖKOLUK ile toplantı Sayfa 21 / 29 Sayı : Aralı k 2005

23 TESEV Danışmanı Pelin YENİGÜN ile ikili görüşme T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü Erhan USTA ile toplantı T.C. Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü Ahmet KIPICI ile toplantı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi Toplantısı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı AB ile İlişkiler Genel Müdürü Cevdet YILMAZ ile toplantı Yasama Derneği tarafından düzenlenen Avrupa Birliği ve Türkiye de Mevzuatın İyileştirilmesi Süreci konulu seminere katılım TBMM Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanı İbrahim ARAÇ ile ikili görüşme TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Habip KOCAMAN ile ikili görüşme TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Semra GÖKÇİMEN ile ikili görüşme TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı İrfan NEZİROĞLU ile ikili görüşme IMF Türkiye Temsilcisi Hugh BREDENKAMP ile toplantı Dünya Bankası Türkiye Direktörü Andrew VORKINK ile toplantı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Eşleşme Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Yatırımcıların Hukuksal Olarak Korunması konulu atölye çalışması Sayfa 22 / 29 Sayı : Aralı k 2005

24 V. AB MÜKTESEBATINA UYUM VE İDARİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ MÜZAKERE SÜRECİ VE TARAMA SÜRECİNDE SON DURUM Tarama ve fiili müzakere sürecine giden yolda kat edilecek aşamalar ve Tarama Sürecinde son durum aşağıda iki başlık halinde özetlenmektedir. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TARAMA SÜRECİ Müzakere sürecinin ilk aşamasını teşkil eden Tarama Süreci; çeşitli müzakere başlıklarında Tanıtıcı Tarama ve Ayrıntılı Tarama Toplantıları ile başlamıştır. İki müzakere başlığında gerek Tanıtıcı Tarama Toplantıları, gerek Ayrıntılı Tarama Toplantıları tamamlanmış ve Fiili Müzakere Sürecine bir adım daha yaklaşılmıştır. Fiili Müzakere Sürecinin başlamasına kısa bir zaman kalan önümüzdeki dönemi gerçekleştirilecek çalışmalar daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, Tarama Toplantılarından Fiili Müzakere Sürecine kadar kat edilecek aşamalar aşağıda sıralanmaktadır: AB tarafından yapısal olarak iki bölümden oluşan bir Tarama Sonucu Raporu taslağı hazırlanacaktır Bu Raporun birinci bölümü Türk mevzuatını özetleyen ve bu yolla Türk mevzuatının AB müktesebatına uygunluk ölçüsünü ortaya koyan teknik nitelikli bir bölüm olacaktır. Bu bölüm kaleme alındıktan sonra AB Komisyon tarafından muhatap Türk makamlarının görüşüne sunulacaktır ve Türk makamlarının olası teknik düzeltmeleri ve görüşleri alındıktan sonra nihai formuna kavuşturulacaktır. Raporun ikinci bölümü ise; AB nun görüş ve önerilerini içerecektir. Bu bölüm, aynı zamanda; gerekli görülmesi durumunda Fiili Müzakereler için Açılış ve Kapanış Kriterlerinin önerileceği bölümdür. AB nun önerilerini içeren bu bölümü Türk makamlarına görüşe sunulmamaktadır. Teknik bilgiler ve Komisyon un önerilerini içeren rapor, AB Konseyi ne öneri olarak sunulacaktır. AB Konseyi, üye ülkelerin yaklaşımları doğrultusunda karar almaktadır ve Komisyon un raporunda yer alan önerileri dikkate almakla birlikte bu önerilerle bağlı değildir. Raporu değerlendiren Konsey, gerekli görmesi durumunda raporda incelenen müzakere başlığı Açılış ve Kapanış Kriterleri ni belirleyecektir. Sayfa 23 / 29 Sayı : Aralı k 2005

25 Açılış Kriterleri belirlenmiş olsun, ya da olmasın, Fiili Müzakere Süreci başlatılması; bütün üye devletlerin onayına ve AB Konseyi nin kararına tabidir. TARAMA SÜRECİNDE SON DURUM Tarama Süreci nde bugüne kadar geçen sınırlı zamanda önemli bir mesafe kaydedilmiş ve bugüne kadar iki başlıkta hem Tanıtıcı, hem de Ayrıntılı Tarama olmak üzere toplam altı başlıkta Tarama Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Tarama Toplantıları sona eren iki başlıkta AB teknik değerlendirmelerini ve önerilerini içerecek olan Tarama Sonucu Raporu hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Sınırlı düzenlemeye tabi olan ve uyum çalışmalarının hızlı bir biçimde tamamlanması beklenen bu iki başlık için Tarama Sonucu Raporu hızlı bir biçimde en geç önümüzdeki ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Anılan müzakere başlıklarının düşük yoğunluklu yapıları ve fiili müzakereye geçilecek ilk başlıklar olmaları sebebiyle raporun Konsey tarafından değerlendirilme ve onay süreçlerinin de hızla tamamlanarak en geç Ocak Şubat aylarında Fiili Müzakerelerin başlaması beklenmektedir. Takvimi Avrupa Birliği tarafından belirlenen ve halen Tarama Süreci kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen ve Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek Tanıtıcı Tarama ve Ayrıntılı Tarama Toplantıları, müzakere başlıklarına göre tarih sırasıyla aşağıdaki tabloda sunulmaktadır: MÜZAKERE BAŞLIKLARINA GÖRE GERÇEKLEŞTIRILEN TARAMA TOPLANTILARI Müzakere Başlığı Tanıtıcı Tarama Ayrıntılı Tarama Bilim ve Araştırma 20 Ekim 14 Kasım Eğitim ve Kültür 26 Ekim 16 Kasım Kamu Alımları 7 Kasım 28 Kasım Rekabet Politikası 8-9 Kasım --- Yerleşim Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Kasım --- Sermayenin Serbest Dolaşımı 25 Kasım --- Sayfa 24 / 29 Sayı : Aralı k 2005

26 ARALIK AYINDA TARAMA TOPLANTILARI Müzakere Başlığı Tanıtıcı Tarama Ayrıntılı Tarama Rekabet Politikası Aralık Tarım ve Kırsal Kalkınma 5-8 Aralık --- Yerleşim Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Aralık Sermayenin Serbest Dolaşımı Aralık Tarama Süreci Toplantıları biten iki başlık olan Bilim ve Araştırma ile Eğitim ve Kültür başlıklarında kaydedilen gelişmeleri aktarmak amacıyla 19 Kasım 2005 tarihinde Başmüzarekeci Ali BABACAN tarafından AB Katılım Süreci Bilim ve Araştırma ve Eğitim ve Kültür Fasılları Tarama Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlemiştir. Hem kamu kesiminden, hem de sivil toplumdan çeşitli kurum ve kuruluşların davet edildiği bu toplantı Başmüzarekeci BABACAN ın açılış konuşması ile başlamıştır. BABACAN, konuşmasında şu hususları işaret etmiştir: Tarama ve genel olarak müzakere sürecine ilişkin gelişmelerin ve adreslerinden düzenli olarak takip edilebileceğini aktararak, tanıtıcı ve ayrıntılı tarama süreçlerinde gerçekleştirilen sunumların da bu adreslerde sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmiştir. Müzakere sürecine sivil toplum kuruluşlarının katılımına büyük önem verdiklerini ve sivil toplum ile görüş alışverişinin iki modalite çerçevesinde gerçekleştirmeyi düşündüklerini açıklamıştır. Bu çerçevede; yaklaşık olarak her üç ayda bir kere Başbakan nezdinde geniş katılımlı bir toplantı yapılarak doğrudan görüş aktarımı imkanı sağlanması ve gerekli görüldükçe sivil toplumun görüşlerine daha etkili bir biçimde ulaşabilmek amacıyla, alt başlıklar bazında çalışma grubu toplantıları gerçekleştirileceğini aktarmıştır. Müzakere sürecinde gelişmeleri yönlendirmek üzere 5 kişilik bir Müzakereler İzleme ve Yönlendirme Komitesi oluşturulduğunu ifade ederek; bu komisyonun üyelerini Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mehmet Emin ZARARSIZ, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Volkan BOZKIR, DPT Müsteşar Yardımcısı Lütfi ELVAN, ABGS Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Ali Ahmet ACET ve Sayfa 25 / 29 Sayı : Aralı k 2005

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-350 15 Kasım 2005 Sayı : 2005-10-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-145 15 Nisan 2005 Sayı : 2005-4-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-102 15 Mart 2005 Sayı : 2005-3-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-205 16 Mayıs 2005 Sayı : 2005-5-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-060 15 Şubat 2005 Sayı : 2005-2-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-227 15 Haziran 2005 Sayı : 2005-6-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-06-094 15 Mart 2006 Sayı : 2006-03-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-291 15 Eylül 2005 Sayı : 2005-8-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER YASAMA SÜRECİ. A. Geçtiğ imiz Dönemde Çı kan Önemli Kanunlar. B. Yeni Kanun Tasarı ları..

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER YASAMA SÜRECİ. A. Geçtiğ imiz Dönemde Çı kan Önemli Kanunlar. B. Yeni Kanun Tasarı ları.. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ TS-ANK-06-163 15 Mayıs 2006 Sayı : 2006-05-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ Sayı : 2004-1-A 16 Ş ubat 2004 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ. Say ı : 2004-6-A 15 Temmuz 2004

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ. Say ı : 2004-6-A 15 Temmuz 2004 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ Sayı : 2004-2-A 15 Mart 2004 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r.

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ TS-ANK-06-326 16 Ekim 2006 Sayı : 2006-10-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r.

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ TS-ANK-07-005 15 Ocak 2007 Sayı : 2007-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-06-039 15 Şubat 2006 Sayı : 2006-02-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r.

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ TS-ANK-07-290 15 Kasım 2007 Sayı : 2007-11-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-331 01 Kasım 2005 Sayı : 2005-10

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ

Detaylı

ANKARABÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARABÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER ANKARABÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTEN: TS-ANK-07-307 03 Aralık 2007 Sayı : 2007-12

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER YASAMA SÜRECİ. A. Geçtiğ imiz Dönemde Çı kan Önemli Kanunlar. B. Yeni Kanun Tasarı ları..

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER YASAMA SÜRECİ. A. Geçtiğ imiz Dönemde Çı kan Önemli Kanunlar. B. Yeni Kanun Tasarı ları.. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ TS-ANK-06-212 15 Haziran 2006 Sayı : 2006-06-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-300 03 Ekim 2005 Sayı : 2005-09

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER YASAMA SÜRECİ 2. A. Geçtiğimiz Dönemde Çıkan Kanunlar 4. B. Yeni Kanun Tasarıları 6

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER YASAMA SÜRECİ 2. A. Geçtiğimiz Dönemde Çıkan Kanunlar 4. B. Yeni Kanun Tasarıları 6 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ TS-ANK-07-081 15 Mart 2007 Sayı : 2007-03-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r.

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. ANKARA BÜLTENİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTEN: TS-ANK-08-001 02 Ocak 2008 Sayı : 2008-1 İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

TATİL ÖNCESİ YASAMA GÜNDEMİNE BAKIŞ

TATİL ÖNCESİ YASAMA GÜNDEMİNE BAKIŞ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2010 02 A İ s t a n b u l Meşrutiyet Caddesi No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F] +90-212-249 13 50 [E] tusiad@tusiad.org A n k a r a İran Caddesi

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

Yasama Süreci Ara Sayısı

Yasama Süreci Ara Sayısı Yasama Süreci Ara Sayısı SAYI: 2012 2 A 15 Şubat 2012 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

TBMM YENİDEN FAALİYETTE!

TBMM YENİDEN FAALİYETTE! İ s t a n b u l Meşrutiyet Caddesi No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F] +90-212-249 13 50 [E] tusiad@tusiad.org A n k a r a İran Caddesi No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-2 01 Ş ubat 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

BORÇLAR KANUNU GÖRÜŞÜLÜYOR!

BORÇLAR KANUNU GÖRÜŞÜLÜYOR! İ s t a n b u l Meşrutiyet Caddesi No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F] +90-212-249 13 50 [E] tusiad@tusiad.org A n k a r a İran Caddesi No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-5-A 15 Mayı s 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:

Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: SAYI: 2013 04-A 15 Nisan 2013 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni 2004

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-217 01 Haziran 2005 Sayı : 2005-06

Detaylı

YASAMA TATİLİ ERTELENEBİLİR!

YASAMA TATİLİ ERTELENEBİLİR! İ s t a n b u l Meşrutiyet Caddesi No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F] +90-212-249 13 50 [E] tusiad@tusiad.org A n k a r a İran Caddesi No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-7 01 Temmuz 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTEN: TS-ANK-08-079 17 Mart 2008 Sayı : 2008-3-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

YASAMA SÜRECİ ARA SAYISI

YASAMA SÜRECİ ARA SAYISI SAYI: TS ANK 10 200 15 Nisan 2010 İÇİNDEKİLER: I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

ANKARA BÜLTEN. Yasama Süreci Ara Sayısı YASAMA SÜREC 2. A. Geçti imiz Dönemde Çıkan Kanunlar 5. B. Yeni Kanun Tasarıları 6

ANKARA BÜLTEN. Yasama Süreci Ara Sayısı YASAMA SÜREC 2. A. Geçti imiz Dönemde Çıkan Kanunlar 5. B. Yeni Kanun Tasarıları 6 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE ANKARA TEMS LC L ANKARA BÜLTEN TS-ANK-06-344 15 Kasım 2006 Sayı : 2006-11-A stanbul Me rutiyet Caddesi No: 74 Tepeba ı 80050 stanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F]

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-06-024 01 Şubat 2006 Sayı : 2006-02

Detaylı

SAYI: 2011 01 A 17 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni 2004

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-8 01 Ağ ustos 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-11 03 Kası m 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-4-A 15 Nisan 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-5 01 Mayı s 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-127 01 Nisan 2005 Sayı : 2005-04

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ 50. SAYI

ANKARA BÜLTENİ 50. SAYI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ TS-ANK-06-183 01 Haziran 2006 Sayı : 2006-06 İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-12 01 Aralı k 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2013 bütçesinde hangi kurumlara ne kadar pay ayrıldığı belli oldu.aslan payı 99 milyar 166 milyon TL ile Maliye Bakanlığı nın olurken, Sağlık Bakanlığı na nerdeyse Diyanet

Detaylı

ÖNCELİKLİ BAŞLIKLARDA İLERLEME İHTİYACI!

ÖNCELİKLİ BAŞLIKLARDA İLERLEME İHTİYACI! İ s t a n b u l Meşrutiyet Caddesi No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F] +90-212-249 13 50 [E] tusiad@tusiad.org A n k a r a İran Caddesi No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ Dr. S. Haluk ÖZSARI Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sağlık Projesi Genel Koordinatörü 29 HAZİRAN 1998 MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ ANKARA Ljubljana Bildirgesi,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

SAYI: 2010 09 A 15 Eylül 2010 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni 2004

Detaylı

Yasama Süreci Ara Sayısı

Yasama Süreci Ara Sayısı Yasama Süreci Ara Sayısı SAYI: 2011 04 A 15 Nisan 2011 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) 31 OCAK 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Yasama Süreci Ara Sayısı

Yasama Süreci Ara Sayısı Yasama Süreci Ara Sayısı SAYI: 2011-02-A 15 Şubat 2011 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR

Detaylı

[14. ULUSAL ÇOCUK FORUMU]

[14. ULUSAL ÇOCUK FORUMU] [14. ULUSAL ÇOCUK FORUMU] ANKARA 19-20 Kasım 2013 1. GİRİŞ Çocuk hakları, ülkemizin gündemine Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile girmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk haklarını düzenleyen

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 677 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:

Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: Yasama Süreci Ara Sayısı TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2013 12-A 16 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-06-140 17 Nisan 2006 Sayı : 2006-04-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) 5 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Yasama Süreci Ara Sayısı

Yasama Süreci Ara Sayısı Yasama Süreci Ara Sayısı SAYI: 2013 01 A 15 Ocak 2013 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ Sayın Cumhurbaşkanımızın 2014 yılı Kasım ayında yapmış oldukları Cezayir gezisi sırasında, Cezayir le ticaret hacminin arttırılmasına yönelik yapmış oldukları irade beyanının

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-085 01 Mart 2005 Sayı : 2005-03

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-4 01 Nisan 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı