KURU KİMYEVİ TOZLU YANGıN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM ŞARTNAMESİDİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURU KİMYEVİ TOZLU YANGıN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM ŞARTNAMESİDİR"

Transkript

1 KURU KİMYEVİ TOZLU YANGıN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM ŞARTNAMESİDİR Hacettepe Üniversitesi birimlerine ait Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüplerinin dolumu, dolum sonrası bakımı ve test işlemleri aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır. I-Teklif veren fırmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan TS "Yangın Söndürme Cihazı arı-satış ve/veya servis Hizmeti Veren İşyerleri İçin Genel Kurallar" standardı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini kuruma vereceklerdir. 2- Firmalar ISO 9001 : 2008 Kalite Güvence Sistemine uygun üretim ve dolum yapacaklardır. ISO 9001 : 2008 uygunluk belgesinin bir suretini kuruma teslim edeceklerdir. 3- Yangın Sörıdürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili ve TS EN 615 (Yangından Korunma - Yangın Sörıdürücü Maddeler- Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D tozlar Hariç) standartlarına uygun olacaktır. Monoamonyum fosfat oranı %90 dan az olmayacaktır. Teklif verecek fırma tozun Türk Standartlarına uygunluk belgesini kunıma verecektir. 4- Cihazlara atü arası itici Azot Gazı (N) basılacaktır. 5-Dolumu yapılacak cihazlar hidrostatik basınç testine tabi tutulacak, testten geçen cihazların dolumları yapılacaktır. Boyası eskimiş veya solmuş cihazlar aynı renk boya ile fırma tarafından boyanacaktır. 6-Cihazlar dolum için alındığında, sörıdürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan fırmalar, bakıma aldıkları yangın sörıdürme cihazlarının yerine, aldıkları sörıdürücü cihazın özelliğinde ve yeteri sayıda kullanıma hazır yangın sörıdürme cihazını geçici olarak bırakmak zorundadır. 7- Doluımı yapılan Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürrne Cihazı rast gele (sondaj usulü) adet oranında seçilerek, içine konulan tozun analizi için Türk Standartları Enstitüsüne veya bu konuda yetkili bir Üniversiteye test ettirecektir, sonuç raporu idareye teslim edilecektir. 8- Doluımı yapılan Yangın Sörıdürme Tüplerinden 1/50 adet cihaz, Sivil Savunma Uzmanının denetiminde yangın söndürrne deneyine tabi tutulacak söndürrne işlemini yapıp yapmadığı tutanak ile belgelenecektir. 9- Test ücretleri ve ulaşım giderleri yüklenici fırma tarafından karışlanacaktır. io-tozun Analiz Raporu ve Yangın Söndürrne deneyi sonucu olumlu olduğu takdirde cihazlar kabul edilecektir II-Yangın söndürrne deneyi için ihtiyaç duyulan benzin, yangın tavası vb. malzemeler fırına tarafından temin edilecektir. 12- Yangın denemelerinde kullanılan ve boşalan cihazlara aynı özellikte toz ücretsiz olarak dolum yapan fırına tarafından doldurulacaktır. 13- Dolumu yapacak fırma, cihaza konulacak tozu n 4 yıl garantili olduğuna dair belge verecek, dolum tarihinden itibaren her yılın sonunda bir olmak üzere, periyodik kontrollerini ücretsiz olarak yapacaktır. Dolum ve periyodik bakım işlemleri TS ISO standardı ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılacaktır. 14-Yangın söndürme cihazlarının tetik tertibatları Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin (97/23/AT) 4.maddesine uygun olan aşırı basınç tertibatlı tetikler ile değiştirilecektir.

2 ı5- Periyodik bakım sırasında; Firma tarafından basıncı düşen cihazlara basınç ayarı yapılacak, cihaz üzerindeki manometre, lans, hortum ve tetik tertibatı gözden geçirecek ve arızalı olanlar yenisi ile değiştirilecek, dolum ve bakım için giden cihazlar tekrar alındıkları yerlerine konulacaktır. Bu işlemler için fırına ücret talep etmeyecektir. ı6- Tüplerin üzerinde hangi yangınlarda kullanılacağı, kullanma talimatı ve kontrol çizelgesi olacaktır. i7- Yangın sörıdürme cihazlarının dolumunu yapacak firmaya, yangın söndürrne cihazlarının toplatılmasında ve dolumdan sonra yerlerine konulmasında kurumumuz personeli nezaret edecektir. 18- Periyodik kontrolü yapan firma yaptığı iş ve işlemleri belirten, bir tutanağı idareye teslim edecektir. 19- ihaleye girecek olan firmalar şartnameyi okuduklarını ve kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklardır. ~r "r=:;s =~ et YASongül ŞEN ~=~~mı:~lh~a~n~::s~g~u~ L~S:E=V::E~~~-=::::II!!!:::- li İ I.Dai.Bşk.Yrd. Merkez Sivil Sav.Uzm. Beytepe Sivil Sav. Uzm. ~

3 NAF P LV GAZLI YANGıN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUM ŞARTNAMESİ Hacettepe Üniversitesi birimlerine ait NAF P IV GAZLI Yangın Söndürme tüplerinin dolumu, dolum sonrası bakımı ve test işlemleri aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır 1- Firmalar teklif sırasında 'Yangın Söndürrne Cihazları satış ve servis hizmetleri için genel kurallar' TS standardına uygun "Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini" ve ISO 9001 : 2008 Kalite Güvence sistemine uygun üretim ve dolum yapacaklarına ait belgeyi idareye vereceklerdir. 2-Dolum ve periyodik kontrolleri TS standardı ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun olarak yapılacaktır. 3-Yangın söndürme Cihazları 6 Kg ağırlığında elle taşınabilir özelliktedir. Tüplerin içerisine NAF P IV gazı doldurulacak olup doluımı yapacak firma bu gazın ithal edildiğine dair belgenin bir suretini idareye teslim edecektir. 4-Dolumu yapacak firma yangın söndürme cihazına konulacak gazın 4 yıl garantili olduğuna dair belgeyi idareye verecektir. 5-Dolum yapılacak cihazlar hidrostatik basınç testine tabi tutulacak, testten geçen cihazların dolumu yapılacaktır. Söndürücülerderı rengi solmuş veya bozulmuş olanlar boyanacaktır. 6- Yangın söndürrne cihazlarının tetik tertibatları Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği'ne (97/23/ AT ) uygun olan aşırı basınç tertibatlı tetikler ile değiştirilecektir. 7- Tüplerin üzerinde hangi yangınlarda kullanılacağı, kullanma talimatı ve kontrol çizelgesi olacaktır. 8-Dolumu yapacak firma yangın söndürrne cihazlarını standartlarda belirtilen hususlar doğrultusurıda yılda bir kez periyodik bakımıarını yapacaktır. Periyodik bakım sırasında; Firma tarafından basıncı düşen cihazlara basınç ayarı yapılacak, cihaz üzerindeki rnanometre, lans, horturn vb. gözden geçirecek ve eksiklikleri ücretsiz olarak giderilecek, bakımı yapılan cihazlar alındıkları yerlere konulacaktır. 9- Dolurnu yapılan Yangın Sörıdürrne Tüplerinden rast gele (sondaj usulü) 1/25 adet cihaz, Sivil Savunma Uzmanının denetiminde yangın sörıdürrne deneyine tabi tutulacak söndürrne işlemini yapıp yaprnad ığı tutanak ile belgelenecektir. i0- Yangın söndürrne deneyi için ihtiyaç duyulan malzemeler firma tarafından ücretsiz tem in edilecektir. 11- Yangın denemelerinde kullanılan ve boşalan cihaza aynı özellikte gaz, ücretsiz olarak dolurn yapan firma tarafından doldurulacaktır. 12-Cihazlar dolum ve bakım için alındığında, söndürrne cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, aldıkları yangın söndürrne cihazlarının yerlerine, aldıkları sörıdürücü cihazın özelliğinde ve yeterli sayıda kullanıma hazır yangın sörıdürme cihazını geçici olarak bırakmak zorundadır. 13-Periyodik kontrolü yapan firma yaptığı iş ve işlemleri belirten, bir tutanağı idareye teslim edecektir. 14- Yangın söndürrne cihazlarının dolumunu yapacak firmaya, yangın söndürrne cihazlarının toplatılmasında ve doluından sonra yerlerine konulmasında kurumumuz personeli nezaret edecektir 15- ihaleye girecek olan firmalar şartnarneyi okuduklarını ve kabul ettiklerini irnzal caklardır. C met e ıit.~~i.bşk.yrd. Songül ŞEN Merkez Sivil Sav.Uzm belirterek ~GÜLSE~EN- Beytepe Sivil Sav. Uzm. kaşeleyip

4 KARBONDİoKSİTLİ (C02) YANGıN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM ŞARTNAMESİDİR Hacettepe Üniversitesi birimlerine ait KarbondioksitIi (C02) Yangın Söndürme tüplerinin dolumu, dolum sonrası bakımı ve test işlemleri aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır. I-Teklif veren firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan TS "Yangın Söndürme Cihazları-Satış ve/veya servis Hizmeti Veren İşyerleri İçin Genel Kurallar" standardı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini kuruma vereceklerdir. 2- Firmalar ISO 900 i :2008 Kalite Güvence Sistemine uygun üretim ve dolum yapacaklardır. ISO 900 i :2008 uygunluk belgesinin bir suretini kuruma teslim edeceklerdir. 3-Dolumlarda kullanılacak Karbondioksit gazı asgari %99.5 saf1ıkta TS EN ISO 5923 standardında olacaktır. 4-Cihazlar dolum için alındığında, söndürrne cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları sörıdürücü cihazın özelliğinde ve yeteri sayıda kullanıma hazır yangın söndürrne cihazını geçici olarak bırakmak zorundadır. 5-Dolumu yapılacak cihazlar hidrostatik basınç testine tabi tutulacak, testten geçen cihazların dolumları yapılacaktır. Boyası eskimiş veya solmuş cihazlar aynı renk boya ile firma tarafından boyanacaktır. 6-Dolum ve bakım işlemleri TS standardı ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır. Dolumu yapan firma cihazlara konulacak gazın 4 yıl garantili olduğuna dair belgeyi idareye verecektir. 7-Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve yeteri sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazını geçici olarak bırakmak zorundadır. 8-Dört yıllık dolum süreleri dolan ve dolum yapılacak cihazların, vana, hortum vb. aksamları Basınçlı Ekipman lar Yönetmel iği (97/23/ AT) esaslarına göre kontrol edilecek, değiştirilmesi gereken parçalar değiştirilecektir. 9- Dolum yapılan cihazlardan rast gele (sondaj usulü) 2511 oranında seçilerek, içine konulan gazın analizi için Türk Standartları Enstitüsüne veya bu konuda yetkili bir Üniversiteye test ettirecektir, sonuç raporu idareye teslim edilecektir. 10-Dolum yapılan cihazlardan rast gele (sondaj usulü) 2511 oranında seçilerek yangın söndürme deneyi yapılacak, boşalan cihaz dolum yapan firma tarafından ücretsiz olarak tekrar doldurulacaktır. Bu deney Sivil Savunma Uzmanın da imzasının bulunduğu bir tutanak ile belgelenecektir. Deneme yangını için gerekli tüm malzemeler yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir. 11- Tüpün hangi yangınlarda etkili olduğu, kullanma talimatı ve teknik özelliklerini belirten etiket tüpün üzerinde olacaktır. i2-yangın söndürme cihazlarının dolumunu yapacak firmaya, yangın söndürme cihazlarının toplatılmasında ve dolurndan sonra yerlerine konulmasında kurumumuz personeli nezaret edecektir. 13- Periyodik kontrolü yapan firına yaptığı iş ve işlemleri belirten, bir tutanağı idareye teslim edecektir. 14 ihaleye girecek olan firmalar şartnameyi okuduklarını ve kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip irnzal acaklardır. ~ST Songül ŞEN Merkez Sivil Sav.Uzm. " -, ~~.~~~~::- HU<'...-'-. '-' ~ LSEVEN - ey tepe Sivil Sav:Uzm

5 HACETTEPE ÜNİvERSİTESİ YANGıN SÖNDÜRME TÜPÜ DOLUM ÇİZELGESİ TÜPÜN CİNSİ 2014 YıLıNDA DOLUMU YAPILACAK OLAN Merkez Beytepe Toplam 4Kg.KKT. ı --- i 6 Kg. KKT Kg.KKT K~.KKT Kg. C c X:g.NAF P iv f--' GENEL TOPLAM

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşin Konusu FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ projesinin odalarına yangına karşı otomatik FM-200 gazlı söndürme sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın algılama

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

TALEP fcliktari BİRİMİ

TALEP fcliktari BİRİMİ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TAŞINIR KAYIT KODU* 17 *Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır. TALEP fcliktari BİRİMİ B BLOK HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ BAKIMI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

CUMHURİYET HÜRRİYET RADİKAL MİLLİYET AKŞAM SABAH POSTA

CUMHURİYET HÜRRİYET RADİKAL MİLLİYET AKŞAM SABAH POSTA CUMHURİYET MİLLİYET AKŞAM SABAH HÜRRİYET RADİKAL POSTA En iyi yangın söndürme yöntemi tedbir almaktır. Eğitilmiş bilgili toplumlar için yangın bir sorun olmaz. Yangınlara neden olan faktörlerle savaşalım.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ....1 2. TAŞINABİLİR

Detaylı

DAVLUMBAZ VE PİŞİRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DAVLUMBAZ VE PİŞİRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DAVLUMBAZ VE PİŞİRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Amaç Mutfaklarda yangın riskinin yüksek olduğu; bacalar, filtreler, davlumbazlar, fritözler, ocaklar, kuzineler, ızgaralar ve

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME 2015 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL YÖNERGESİ ANKARA 2006-1 - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

EGZOZ GAZI EMĠSYON ÖLÇME CĠHAZLARI MUAYENE YÖNETMELĠĞĠ

EGZOZ GAZI EMĠSYON ÖLÇME CĠHAZLARI MUAYENE YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28712 EGZOZ GAZI EMĠSYON ÖLÇME CĠHAZLARI MUAYENE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ASANSÖR YÖNETMELİĞİ R.G. Sayısı : 22499 R.G. Tarihi : 20.12.1995 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, asansörlerin standartlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ / /.. YÖNERGE İdari ve Mali İşler Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin,

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı