isguvenligi-uzmani.org

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "isguvenligi-uzmani.org"

Transkript

1 A-PDF Watermark DEMO: Purchase from to remove the watermark tarafından hazırlanmıştır. Organik Kimyasallar 2 ye ayrılır ; Alifatik ve Aromatik. Nitrobenzen alifatik halojendir. Sülfirik asit inorganiktir. Kimyasalların sınıflandırılmasında fiziksel ve sağlık zararları ve taşıma esasları 170 İLO sözleşmesi. Kimyasalların özellikleri göz önünde bulundurularak sınıflandırma 177 İLO tavsiye kararı. BM tarafından hazırlanan tehlikeli maddelerin taşınması ( UNRTDG ) 9 sınıfa ayrılmıştır. Tehlikeli maddelerin karayolunda taşınması ADR. Deride renk değişimine sebep olan kimyasallar ağır metallerdir. Karbondioksit = boğucu ve yanmaz. Metan = Boğucu ve patlayıcı Karbonmonoksit = Zehirleyici ve patlayıcı Endüstride boya imalatı ve soğutucu olarak amonyak kullanılır. Benzen kan kanseri yapar. Kanser oluşum süreci Latent dönemidir. Doğalgaz havadan hafif, LPG ağırdır. Hidrojen Klorür = tuz ruhu,, Nitrik Asit = Kezzap Asbestler 2 gruba ayrılır.serpantin ve Amfibol. Amfibol çok tehlikeli. Krizotil ( beyaz asbest ) serpantin grubu. Beyaz asbest en az tehlikelidir. Kimyasalların bağışıklık sistemi üzerinde oluşturduğu etkiye immunotoksit denir. Gebelere, teratojenik etki. Karbon sülfür = parlayıcı sıvı,, Asetilen = parlayıcı gaz,, Fosfor penteklorür = parlayıcı katı Detanosyon hızına göre 3 e ayrılır. Kritik Sıcaklık = Basınç altındaki gazın, sıvılaşabildiği sıcaklık. Parlayıcı ve patlayıcı gaz ölçümü eksplozimetre ile yapılır. Atex 100A, patlayıcı ortam derecelendirme sınıfıdır. NFPA ya göre kırmızı ( yanıcılık ), mavi ( sağlık ), sarı ( reaktiflik ), beyaz ( özel notlar ) NFPA ya göre OX = Oksitleyici, W = Su ile reaksiyon veren. NFPA ya göre 4 = Öldürücü, 3 = Çok tehlikeli, 2 = Tehlikeli, 1 = Az Tehlikeli, 0 = Tehlikesiz 4. Parlama Noktası = 22.8 C nin altında Parlama Noktası = 37.8 C altında 2. Parlama Noktası = 93.3 C nin altında Parlama Noktası = 19.3 C altında. Kuşak 0 = Patlayıcı gaz ortamı sürekli, Kuşak 1 = Arasıra, Kuşak 2 = Zayıf Tehlikeli Maddeler 15 sınıfa ayrılmıştır. S = Güvenlik ibaresi, R = Risk ibaresi Çok Kolay alevlenir = F+,,, Çok Toksit = T+,,, Aşındırıcı = C,, Tahriş = Xi Etiketlemede tehlike = turuncu zemin üzerine siyah sembol. Etiketteki sembol,etiketin en az 1/10 u veya en az 1cm2 olmalı. S1 = Kilit altında muhafaza, S24= Cilt ile temastan sakının. MSDS de 16 standart başlık vardır. Asbest in püskürtülerek yapılan boyamalarda malzeme yoğunluğu 1gr/cm3 az olamaz. Asbetst le çalışmalarda işçilerin sağlık durumları 3 yılda kontrol edilmeli. Asbest TWA değeri 0.1 lif/cm3 geçmemeli. Asbestin uzunluğu 5 den büyük, eni 3 den küçük ve boyu eninin 3 katı olanlar hesaba katılır.

2 Asbest kayıtları 40 yıl saklanmalı. Akut arsenik zehirlenmesinde yükümlülük süresü 1 ay Kronik Kurşun zehirlenmesinde yükümlülük süresi 3 yıl. Kurşunla çalışan işçiler 3 ayda bir sağlık muanesi yapılmalı. İşyeri havasında kurşun miktarı 0.15 mg/m3 geçmemeli. İşyeri havasında civa miktarı mg/m3 geçmemeli. İşyeri havasında arsenkik miktarı 0.5 mg/m3 geçmemeli. İşyeri havasında kükürtlü hid. Miktarı 20 ppm. İşyeri havasında berilyum miktarı 2 mg/m3 EINECS = Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri CAS = Kimyasal Maddelerin Servis kayıt numarası Tehlikeli sıvınların bulunduğu tank,depolar en geç yılda bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen boşaltılacak,bağlantı boruları sökülecek ve vanaları kapatılacaktır. Bölge 0 veya Bölge 20 de kategori 1 ekipman kullanılır. Bölge 1 veya Bölge 21 de kategori 1 veya 2 ekipman kullanılır. Bölge 2 ve Bölge 22 de kategori 1,2,3 ekipman kullanılır. Parlayıcı,patlayıcı ve tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerde telekomünikasyon kablolarıda dahil bütün yer altı kabloları en az 50 cm derinliğe koyulmalıdır. Parlayıcı sıvıların depolandığı tankların etrafonda tank kapasitesin ½ katı hacminde taşma havuzu bulunmalı. Yer altı depolarının havalandırma borularının ağızları yerden en az 2.5 metre yüksekte olmalı. Dolum yerlerinde LPG ninn tüplere dolduruması işi,stok kapılarına en az 5 metre uzakta olmalı. Hepatit B, kızamık,kabakulak ve suçiçeği gibi enfeksiyonlar viral enfeksiyonlarıdır. Tüberkiloz, difteri, boğmaca gibi enfeksiyonlar bakteriyel enfeksiyonlardır. Silikoz mesleki bulaşıcı hastalık değlidir. Lefionella bakterilere solunum yoluyla vücuda girerler. Biyolojik etkenler 4 gruba ayrılmıştır. Grup 1 = hastalık yapmaz. Grup 2 = Hastalık yapar, toplıma yayılmaz ve tedavi imkanı var. Grup 3 = Ağır hastalık yapar,topluma yayılır ve tedavi imkanı var. Grup 4 = ağır hastalık yapar,topluma yayılır, tedavi yok. Grup 3 ve grup 4 e maruz kalan işçilerin listesi,kazalar gibi kayıtlar 20 yıl saklanır. Kalıcı ve gizli enfeksiyona neden oılduğu bilinen biyolojik etken kayıtları 40 yıl saklanır. Grup 2,3,4 etkenleri ilk kez kullanımda Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına işin başlamasından 30 gün önce bildirim yapılmalı. Hastalığa yakalanan işçilerin sağlık gözetimleri yapılır ve bunları 10 yıl süreyle saklanır. Zararlılığı bilinmeyen maddelerle çalışan laboratuarlar koruma düzeyi 2 dir. Henüz değerlendirilmemiş olan biyolojik etkenler grup 2 sınıflandırması dahil edilir. Gücü elinde bulunduran kişi yada grubun diğerlerine psikolojik yoldan baskısı mobbing dir. Kaynak işlerinde : İnfared Işınları %60, Görünen ışınlar %30, ultraviyole %10 Oksijen tüp. Yanıcı gaz tüplerinden en az 6 metre uzakta depolanmalı, eğer aralarına 60 dk yangına dayanıklı duvar var ise bu uzaklık 1.5 metredir. Asetilen,bütan,klor metil,propan,hidrojen = sol vida dişli Amonyak, asitkarbonik, basınçlı hava,oksijen,azot = sağ vida dişli. Basınclı gaz tüp sıcaklığı en fazla 50 C Kaynak makinası çalışırken volt, boştayken volt. Elektirik kaynağı yapılırken başka işçiler 2 metre yüksekte olmalı. Oksijen tüp. Basınç testleri minumum 5, maksiumum 10 yıl. Basınçlı gaz tüplerinin periyodik basınç testleri en fazla 5 yılda bir. Hortum renkleri : asetilen ( kırmızı ), Oksijen (mavi), azot ( siyah ) Tüp renkleri : asetilen (sarı), bütan-propan-hidrojen ( kırmızı ), Amonyak asitkarbonik-basınclı hava ( gri ), Oksijen ( mavi ), Azot ( yeşil )

3 Tehlikeli gerilim,alternatif akımda 50 volt, doğru akımda 120 volt. Kaçak akım koruma anahtarı, can güvenliği için 30mA, yangından korunma için 300 ma de açılır. 32 amperin üstünde olan sigorta en az bir şalter ile kontrol altına alınmalı. Toprak ile pontasiyel farkı 42 volttan fazla olanlar özel yerlerde bulundurulacak. Gerilim 230 voltan büyükse sigorta değerlerinde 20 amper üstünde olanlar kapalı tablo içinde olacak ve en az bir şakter ile kontrol altında olucak. Güvenlik transfoırmatörü kullanılması halinde çıkış devreisnde en fazla 1 adet elektirikli el aleti bağlanır. Kazannlar tanklar ve benzeri dar nemli ve ııslak yerlerde elektirilki el lambaları doğru akımda en fazla 100 volt, alternatif akımda en fazla ise 42 volt. Ülkemizde 650 volt gerlim bulunan şalterlerde 215 cm yüksekte olmalı. Alçak gerlimli tesisatta servis koridorları en az 60 cm. Yüksek gerilimli tesisatta servis koridorları en az 80 cm. Alçak ve yüksek gerlim tesisatında tavan yüksekliği en az 2 metre. Patlayıcı zararlı mad. Bulunduğu tesiste,aydınlatma dahil elektiril tesisatı bir yılı geçmeyen sürelere içinde kontrol edilecek. Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan önelemler yılda bir defa kontrol. Alçak gerilim etkin değeri 1000 volt ve altı. Yüksek gerilim etkin değeri 1000 volt üstünde. Tehlikeli gerlim etkin değeri 50 voltun üstünde. Açık hava tesislerinde cevresi en az 1.8 metre yük. Çitler yapılır. Yer değiştirebilen elemanları topraklama tesisatı 6 ayda bir kontrol Elektirik üretim,ileti ve dağıtım tesisi 2 yılda bir. Enerji nakil ve dağıtım hattı 5 yılda bir. 1. Grup fen adamları : 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim ( 50 KW )( 1500 KW ) 2.Grup : 2 yıllık yüksek teknik veya 5 yıl mesleki eğitim. 3. Grup : lise mezunu,bakanlık kursu Proliz : Bir katı mad. Isı etkisi altında kimyasal olarak çözünmesi olayıdır. Kapalı yerlerde kömür stoğu yapılırken piramitlerin taban çapı en çok 3 metre,yüksekliği 1.5 metre yapılmalı.yığınlar arasında 0.5 cm aralık olmalı. Benzin -7 C de buhaer haline geçer. Akaryakıtların özgül ağırlıkları sıvıdan hafiftir. LPG patlama limiti % 2-9 arasıdır. Doğalgazın alt patlama sınırı ( lel )%5, üst patlama sınırı(uel) %15 1m3 doğalgaz yanması için 2 m3 oksijen gerekli. Normal şartlarda havada %21 oranında bulunan oksijen yanma olayının temel unsudur. Yanmanın sürmesi için ortamda en az %16 oksijen olmalı. Oksijenle birleşmeye başlamış cisim yanmaya devam edebilmek için 8 c ile 10 c ısıya ihtiyaç duyar.bu ısıya yanma ısısı denir. Isı ortamda 3 şekilde yayılır ; Kondüksiyon ( direk temas ), Konveksiyon ( hava yoluyla ), Radyasyon ( işima yoluyla. ) Demirin yanması yavaş yanmadır. A sınıfı yangınlar ( katı madde yangınlarıdır ) = odun,kömür,kağıt,ot vs.. Temel söndürme maddesi sudur, oksijenle teması kesilmesi gerekir. B sınıfı Yangınları ( Sıvı madde yangınlarıdır ) = benzin,bezol,makine yağları,boyalar,solvenit vss. Temel söndürme prensibi boğma.temel söndürme maddesi köpük ve BC tipi kuru kimyevi tozdur.en ideal köpüktür.fakat Co2 ve KKT kullanılabilir. C Sınıfı yangınlar ( Gaz yangınlarıdır ) = metan,propan,butan,lpg vss. BC tipi kuru kimyevi tozdur.gaz akışı kesilmeli,karbondioksitli veya köpüklü söndürücüler kullanılabilir.su kullanılmaz. D Sınıfı yangınlar ( hafif metal yangınlarıdır ) = alimunyum,magnezyum,titanum,zirkonyum ABC türü söndürücüler faydasızdır.su kesinlikle kullanılmaz.özel D tipi söndürücüler kullanılır.kuru kum ile söndürüleibilir. İnfilak aşamasına gelmiş olan akaryakıt tankı yangıgında alevin rengi mavidir.

4 Kuru kimyevi tozlar B ve C de daha etkilidir. Kuru kimyevi tozlar karbondioksit veya azot kullanılır itici gaz olarak.9 Kg olanlarda etkili mesafesi 3-5 metre, sn çalışır. Yangın söndürme köpüklerinin en yaygın olanları mekanik ve sentetik türleridir. Köpük Çeşitleri : Kimyasal köpük,mekanik köpük,sentetik köpük,alkole dayanıklı köpük,afff tipi köpük. Mekanik uyarı tesisleri manuel dir.insan olmalı. Yangın 5 yolla yayılır.temas, Çevrim, ısınım,akma veya sıçrama,elektirik akımı Çevrim = ısınan gazın hava hacmi genişleyerek havaya karışması ve yanma ısısı bulmaları. Katı madde yangınlarında yayılma temas ile olur. Soğutularak söndürme 3 e ayrılır.su ile soğutma,yanıcı madde dağıtımı,kuvvetli üfleme Petrol ve sondaj kulelerinde çıkan yangınları söndürmede en etkili nitrogliserindir. İşcilerin, ateş ve dumana karşı korunmuş alana,ateş kesici duvar kapısına ulaşabilecekleri uzaklık ; Çok tehlikeli yerlerde 15 m, tehlikeli ve az tehlikelide 30 metredir. Seyyar yangın söndürme cihazları 6 ayda bir defa kontrol. 6 ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yapılmalı. Kömür stokları yüksekliği 3 m.bouyu 6 metre ve eni 3 metredir. Yangın yükü : yanıcı mad. Kütelerini ve alt ısı değerleri çarpımının toplamı, plandaki toplam alana bölünmesiyle elde edilen mj/m2 dir. Kullanıcı yük katsayısı : kişi başına düşen kullanım alanıdır.. Yangın kompartımanları en az 60 dk yangına dayanaklı. Yüksek bina : bina yükseliği 21.5 me fazla,yapı yüksekliği 30.5 me fazla. Bina yüksekliği 21.5 fazla olanlarda bina dışına açık merdinen izin verilmez. Hastanelerde koridor genişliği 2 metrteden az olamaz. Transformatörler ve jenaratömrlerin kurulacağı odanın bütün duvalar,tavan tabanı en az 120 dk dayanklı olacak. Yangın yönlendirme işaretleri yerden cm yük konulacak. Acil durum aydınlatmaları en az 60 dk çalışmalı.eğer kullanıcı yükü 200 den büyükse 120 dk olmalı. Yangın uyarı butonlarına bir kattaki herhangi bir noktadan butona uzaklığı 60 m geçmemeli.yerden en az 110 cm, en cok 130 cm yükseklğe konulur. Sesli uyarı sistemleri 3 m uzalıkta en az 75 dba, en cok 120 dba duyulmalı. Sesli uyarı cihazları yerden 150 cm yükseklikte ölçülecek ve ortam sesinin en az 15 db a üstünde olacak. Yapı yüksekliği 51.5 den fazla olanlarda binaların hol ve koridorlarında duman kontrolü yapılmalı. Kapalı otoparklarda alanın 2000m2 yi asması durumunda mekanik duman tahliye sistemi yapılacak. Yangın dolaplarının birbirinden uzaklığı en fazla 30 m. İmar planı 5000m2 den büyük olan yerleşim alanlarında dış hidrant sistemi olmalı. Otomatik yağmurlama sistemi ; yapı yükseklği 30.5 m fazla olan konut hariç binalarda, Yapı yükseliği 51.5 fazla olan konutlarda, 600m2 otoparklarda. A sınıfı yangın = Kuru kimyevi tozlu + su B Sınıfı yangın = Kuru kimyevi tozu + karbondioksitli veya köpüklü C Sınıfı Yangın = Kuru kimyevi tozu + karbondioksitli D Sınıfı yangın = kuru metal tozlu Düşük tehlike sınıfında her 500 m2 de, orta ve tehlikeli sınıfta her 250 m2 de yapılar için 1 adet 6 kglik kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı olmalı. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi 25 m. Söndürme cihazı yerden 90 cm yükseklikte olmalı. Söndürme cihazı yılda 1 kez kontrol, 4 yılın sonunda maddenin yenilenmesi. Söndürme ve kurtarma ekipleri 3 er kişilik. Koruma ve ilk yardım ekibi 2 şer kişilik. Yapı yük fazla ise veya 50 kişiden fazla olan yerlerde ekip olmalı. Binadan 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılmalı. Kaçış merdiven basamak yüksekliği 18 cm den cok, genişliği 20 cm den az olmamalı.

5 Kaçış yolu kapılarının genişliği 70 cm den,yüksekliği 190 dan az olmamalı. Ocakta çalışan işçilerden 3 ten az olmamak üzere, en az %5 lik kısım ilk yardım eğitimi almalı. Acil durum planı 3 yılda bir gözden geçirilmeli. Ağır ve tehlikeli işlerde 10 işciden biri ilk yardımcı olmalı. Kırmızı = yasak işareti Sarı = uyarı işareti Mavi = zorunluluk işareti Yeşil= acil kaçış,ilk yardım Mavi = sadece dairevi bir şekilde emniyet rengi. Uyarı = üçgen, emir = daire, yasaklayıcı = daire, yangınla mücadele = kare veya dikdörtgen Kapalı işyerleri günde en az 1 defa bir saatten az olmamak üzere havalandırılır. Kriyojenik sıcaklık = -150 c ile mutlak sıfır arasındaki sıcaklık. Kriyojenik tanklar = -100 c nin altındakisıvı fazla bulunan gazları taşıma için ve depo içindir. Mutlar sıfır = -273 c Kazanlarda en az 2 adet su seviye göstergesi olacak. Sıcak su kazanlarında 1 tane termometre Subaplara gelen buhar basıncı 600 kg/cm2 yi geçmeyecek. Buhar ve sıcak su kazanları yılda bir periyodik olarak yapılacak. Basınçlı kaplarda emniyet valfleri,azami işletme basıncının 1.1 katına açılacak. Kompresör periyodik kontrolü yılda 1 defa. Seyyar kömpresörler iççilerden en az 10 m uzaklıkta olucak.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim

Detaylı

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK... 4 ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM - Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak

Detaylı

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI 1. İTFAİYE TEŞKİLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER: Yangınla ilk mücadele için padişah 3. murat tarafından 12 MART 1579 tarihinde bir ferman yayınlanmış ve

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU EOSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SAVUNMA DERS NOTU 2014 1 ÖNSÖZ Yangın, her bireyin, her kurumun karşılaşabileceği bir durumdur. yangın çıktığı anda müdahale edilip söndürülemezse, arkasında çok büyük can ve

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi ANKARA 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Tanımlar Kap: İçine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye denir. Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir. Basınçlı kap:

Detaylı

Sezer ASLAN Yangın Eğitim Uzmanı ve Danışman

Sezer ASLAN Yangın Eğitim Uzmanı ve Danışman Sezer ASLAN Yangın Eğitim Uzmanı ve Danışman EĞİTİM KONULARIMIZ YANMA-YANGIN NEDİR YANGIN ÜÇGENİ YANMANIN OLUŞUM TEORİSİ YANGIN SÖNDÜRME TEKNİKLERİ YANGIN ÇEŞİTLERİ YANGIN ÇIKIŞ NEDENLERİ YANGIN ETKENLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

CUMHURİYET HÜRRİYET RADİKAL MİLLİYET AKŞAM SABAH POSTA

CUMHURİYET HÜRRİYET RADİKAL MİLLİYET AKŞAM SABAH POSTA CUMHURİYET MİLLİYET AKŞAM SABAH HÜRRİYET RADİKAL POSTA En iyi yangın söndürme yöntemi tedbir almaktır. Eğitilmiş bilgili toplumlar için yangın bir sorun olmaz. Yangınlara neden olan faktörlerle savaşalım.

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ I. KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Savunma Sekreterliği DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA EYDANLARI

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Amaç Kaynak işlerinde ortaya çıkan İş sağlığı ve güvenliği konusundaki riskleri ve bu risklerden oluşabilecek tehlikeleri öğrenmek, bu konuda alınacak gerekli önlemleri

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı