BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1- Bu Yönetmelik hükümleri; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı nca yapılacak olan hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içersinde sağlanması amacı ile bağlı birimlerin kuruluş, görev sorumluluk ve uygulamaya konulacak çalışma işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenler. KAPSAM : Madde 2- Bu yönetmelik belediyemizin özel mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak teşkilat şeması değişiklik hakkı saklı kalmak kaydı üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının şube müdürlükleri ile birimlerinde uygulanacak olan görev ve çalışma esaslarını kapsar. Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının ilgili birimlerine, yetkili makamlarca atama yapılmadığı takdirde Yönetmenlikte belirtilen her tür unvan ve görevler sorumluları tarafından da yürütülebilir. DAYANAK: Madde 3- Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye kanununun ilgili maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 48. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. TANIMLAR: Madde 4- Bu yönetmelikte geçen deyimlerden; Meclis: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisini, Encümen: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümenini, Daire Başkanı: Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Müdür: Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına. bağlı Bakım Onarım, İkmal ve Ambar, Otobüs İşletme ile Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlerini, Birim: Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına Bağlı; Bakım Onarım, İkmal ve Ambar ile Otobüs İşletme Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE BAĞLILIK ESASLARI İDARİ VE TEKNİK YAPILANMA (TEŞKİLAT ŞEMASI ) Madde 5- Büyükşehir Belediyesi Teşkilat şemasına göre Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile Başkanlık Makamına karşı sorumlu ve yönetim bakımından ona bağlı aşağıdaki belirtilen birimlerden oluşmaktadır. 1

2 a. Bakım Onarım Şube Müdürlüğü b. İkmal ve Ambar Şube Müdürlüğü c. Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü d. Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlüğü GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR Madde Makine İkmal Bakım Ve Onarım Daire Başkanı Görev Yetki ve sorumlulukları: Bu yönetmeliğin 5.maddesinde belirtilen teşkilat şeması içindeki birimlerin kendi aralarında koordinasyonu sağlayarak hizmetlerin verimli, düzenli yürütülmesini temin eder Daire Başkanı Belediyenin görev ve amaçlarının en etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak önerilerde bulunmaya ve bir raporla Genel Sekreterlik kanalı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirmeye yetkilidir Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkındaki kanun gereğince kendi hizmet alanları içine giren görevleri yatırım program dahilinde takip eder Şube müdürlüklerinin sosyal ve özlük haklarının takibi, Daire Başkanının yetki ve sorumluluğunda yürütülür Daire Başkanı görev alanına giren işlerle ilgili başvuruları ilgili birimleri aracılığı ile cevaplandırmak Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından verilen görevleri de bağlı şube müdürlükleri ile yerine getirmekle görevli olup, görev ve hizmetlerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanına karşı sorumludur. Madde Bakım Onarım Şube Müdürü Müdürlüğüne bağlı birimlerin görevlerini kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlar ve elemanlarına bölümleri ile ilgili gerekli iş eğitimini verir ya da verdirir Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan personelin her tür özlük haklarını takip eder Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin ve kendisine yönelen diğer araçların bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılmasını takip eder Araçların bakım ve onarım sicilinin tutulmasını ve bunları arşivlenmesini sağlar Atölyeler bünyesinde bulunan birimler arasında diyalogun sağlanmasını ve buna bağlı olarak ta iş akışının hızlanmasını temin eder Gerekli parça temini için ikmal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü ile diyalog kurar İkmal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki yedek parça ambarına giren malzemelerin kalite kontrolünü ilgili teknik ekibiyle birlikte yapar Sorumluluğundaki araçların hasarlarının tespitini, bu hasarların giderilmesini ve gerekiyorsa hasar bedel tahsili için gerekli yasal işlemlerin yürütülmesini temin eder Atölyede oluşan hurdaların kanunlar çerçevesinde satışının yapılması için gerekli çalışmalar yapar Birimi ile ilgili gelişme ve faaliyetlerde daire başkanlığına bilgi verir İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. 2

3 7.2 Atölyeler Sorumlusu Görev, yetki ve sorumlulukları: Atölye bünyesinde yürütülen bakım ve onarım işlerinin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlar Uhdesindeki personelin her tür özlük haklarını takip eder Personeline bölümleri ile ilgili gerekli iş eğitimini verir Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin ve kendisine yönelen diğer araçların bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılmasını takip eder Araçların bakım ve onarım sicilini tutarak bunları arşivler Atölye bünyesinde bulunan birimler arasında diyalogun sağlanmasını ve buna bağlı olarak ta iş akışının hızlanmasını temin eder Gerekli yedek parça temini için bağlı bulunduğu şube müdürlüğüne bilgi verir İkmal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki yedek parça ambarına giren malzemelerin kalite kontrolü ile ilgili teknik ekipte görev yapar Araçların hasarlarının tespiti ile ilgili teknik ekipte görev yapar İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar ve her tür gerekli tedbirlerini alır Atölye ile ilgili gelişme ve faaliyetlerde bağlı olduğu şube müdürlüğüne bilgi verir İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar Acil durum eylem planı oluşturarak görev dağılımları ile ilgili bilgi vermek acil durum tahliye ve yangın söndürme tatbikatlarının yapılmasını sağlar. 7.3 Atölye Şefi Görev, yetki ve sorumlulukları: Atölye bünyesinde yürütülen bakım ve onarım işlerinin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlar Uhdesindeki personelin her tür özlük haklarını takip eder Personele bölümleri ile ilgili gerekli iş eğitimini verir Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin ve kendisine yönelen diğer araçların bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılmasını takip eder Atölye bünyesinde bulunan birimler arasında diyalogun sağlanmasını ve buna bağlı olarak ta iş akışının hızlanmasını temin eder Gerekli yedek parça temini için bağlı bulunduğu atölye sorumlusuna bilgi verir İkmal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki yedek parça ambarına giren her tür mal alımında kalite kontrolü ile ilgili teknik ekipte görev yapar Araçların hasarlarının tespiti ile ilgili teknik ekipte görev yapar Atölye ile ilgili gelişme ve faaliyetlerde bağlı olduğu atölye sorumlusuna bilgi verir İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder Atölyede kullanılan oksijen,asetilen,argon,karbondioksit,azot,yangın vb.tüplerin malzeme güvenlik bilgi formlarının temini oksijen,asetilen tüplerine alev geri tepme klapelerinin temini ve tüplerin periyodik bakımlarını kontrol eder.basınçlı tüplerin iş güvenliğine uygun depolanmasını sağlar Atölye içinde çalışanların gerekli kişisel koruyucu donanımlarının temini ve kullanılmasını sağlar Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. 3

4 7.4 Formen Görev, yetki ve sorumlulukları: Atölye bünyesinde yürütülen bakım ve onarım işlerinin atölye içerisindeki organizasyonunu takip eder Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin ve kendisine yönelen diğer araçların bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılmasını takip eder Atölye bünyesinde bulunan birimler arasında diyalogun sağlanmasına ve buna bağlı olarak ta iş akışının hızlanmasına yardımcı olur Gerekli yedek parça temini için bağlı bulunduğu atölye şefine bilgi verir İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulması hususunda işçiye gerekli uyarıları yapar ve takip eder Atölye ile ilgili gelişme ve faaliyetlerde bağlı olduğu atölye şefine bilgi verir İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar İş güvenliği ile ilgili uyarı ve ikazların çalışanlarca yerine getirilmesini sağlar Kişisel koruyucu donanım temini ve kullanımının sağlar Atölye içinde kullanılan makine ve ekipmanların koruyucu muhafazası ve güvenlik tertibatlarının temini ve kullanmasını sağlar. 7.5 Seyyar Tamir Görevlisi Görev, yetki ve sorumlulukları: Toplu taşıma araçlarımızın hareket halinde yaptığı motor, aktarma organları, hava sistemi, rekor, fren, lastik, elektrik, arızaları vb. Her türlü teknik arızalara hangi hatta çalışıyorsa en kısa zamanda ulaşıp müdahale ederek tamirini yapmak Seyyar tamir ve bakım için gerekli bütün yedek parçaları aracında mutlaka bulundurmak ve eksiğini takip etmek Belediyemizin diğer birimlerinde kullanılan hizmet amaçlı araçların arızaları ile kendine yönelen araçların seyyar müdahalesi ile ilgili, verilen iş emri doğrultusundaki gereken sorumluluklarını yerine getirmek Tamirat sonrası bakım ve onarım testi yapmak Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak Her tür güvenlik tedbirlerine riayet etmek, yerine getirmek ve ilgili talimatlara uygun çalışmak. Çalışma sahası içerisinde işi ile ilgili her tür iş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerini almak Çalışmış olduğu birimin haricinde diğer birimlerle iş birliği halinde çalışmak İdarenin vereceği hukuka ve kanunlara uygun diğer görevleri de yerine getirmek İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyarak çalışmak İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip etmek Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapmak Servisine devam edemeyecek toplu taşım veya diğer kendine yönelen araçları her türlü güvenlik tedbirlerini almak sureti ile aracı çekerek yada kullanmak sureti ile atölyeye getirmek. 7.6 Posta Başı - Posta Çalışanları Görev, yetki ve sorumlulukları Mesleğinin gereği olan bütün işleri en ince ayrıntısına kadar yapmak Tamirat sonrası bakım ve onarım testi yapmak Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak Her tür güvenlik tedbirlerine riayet etmek, yerine getirmek ve ilgili talimatlara uygun çalışmak. Çalışma sahası içerisinde işi ile ilgili her tür iş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerini almak Çalışmış olduğu birimin haricinde diğer birimlerle iş birliği halinde çalışmak. 4

5 7.6.6 İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına kesinlikle uymak İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin ve kendisine yönelen diğer araçların bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılmasını takip eder Servisine devam edemeyecek toplu taşım veya hizmet araçlarını her türlü güvenlik tedbirlerini almak sureti ile aracı çekerek yada kullanmak sureti ile atölyeye getirmek. Madde İkmal ve Ambar Şube Müdürü Müdürlüğüne ait birimlerin görevlerini kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütmesini sağlar müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan personelin her tür özlük haklarını takip eder ve iş işleyişi ile ilgili personeline gerekli eğitim verir Bütün araçların akaryakıt, yedek parça, yağ, antifriz ve benzeri ihtiyaçlarına ilişkin gerekli çalışmaları takip eder Temin edilen bütün ürünleri güvenli bir biçimde muhafaza edilmesi için fiziki ortamları sağlar. Bu ürünlerin ilgili birimlere dağıtımını takip eder Akaryakıt, yedek parça, demirbaş ve müteferrik ambarlarının aylık giriş ve çıkışlarının elektronik ortamda tutulmasını sağlar Yedek parça ve yakıt deposundaki ihtiyaçları stok durumlarına göre takip ettirterek satın alma kanalı ile alımını gerçekleştirir Kalem-Büro Elemanlarına Daire Başkanlığı arşivini düzenli tutturarak istenildiği an gerekli yerlere arşiv bilgisi verir Daire başkanlığının yıllık bütçesi ile ilgili işlemleri takip eder Yıllık ambar sayımlarını yaptırarak yıllık mizanı hazırlar Biriminde gerekli koordinasyonu sağlar Birimi ile ilgili daire başkanlığına bilgi verir İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder Özel Halk Otobüsleri ile ilgili her türlü mali konular ve encümen yazışmalarını takip etmek Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. 8.2 Yedek Parça- Lojistik Ambar Sorumlusu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda temin edilen ve ambarlara gelen malzemeyi teslim almak ve ilgili yerlere dağıtımını yapmak Ambarlardaki stokları takip ederek tüketilen malzemeler hakkında üst amirine bilgi vererek talepleri hazırlamak İhale yolu ile temin edilen, teslim alınan her türlü akaryakıt için marker testinin yaptırmak Alınan malzemenin ambar giriş çıkış kayıtlarını dikkat ve titizlikle takip ederek sağlam bilgi çıktısı almak Alınan malzemenin fatura girişini (taşınır işlem fişi "giriş") ve malzemenin teslim edilen kişiye çıkışını (taşınır işlem fişi "çıkış") yapmak 5

6 8.2.6 Yıllık ambar sayımlarını yaparak üst amirine doküman olarak hazırlar Uzun süre kullanılmayan atıl malzemeleri birim amirine bildirir Ambarın hırsızlık, yangın su baskını gibi durumlarda en az zarar görmesi için günlük kontrolleri yaparak gerekli tedbirleri alır Ambara gelen malzemeyi talebine, şartnamesine ve faturasına göre sayarak, tartarak veya ölçerek mevzuata uygun olarak teslim almak Malzemeyi cins, nitelik varsa numaralarına göre ayrılıp tasnif ederek, ilgili birimlere teslim etmek Malzemelerin ilgili birimlere teslimine kadar ambarda muhafazasını sağlamak Ambar giriş ve çıkış fişlerinin günü gününe dosyalanmasının yapılmasını sağlamak Birimi ile ilgili ihtiyaç duyulan ikmali seyyar veya sabit noktalardan gerçekleştirmek Tüm belediye demirbaş kayıtlarını yönetmelik esaslarına uygun olarak tutmak ve takip etmek İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. Akaryakıt Ambar Sorumlusu a. Gelen yakıt tankerlerinin marker testlerini ve kantar tartımlarının yapılmasını sağlayıp, depolara boşaltımını takip etmek b. Depolardaki yakıt stoklarını takip etmek.,gerektiğinde yeni yakıt talep etmek c. Akaryakıt pompalarda tüketilen, akaryakıtları ve endekslerini takip etmek. d. Pompaların ve diğer aletlerin arızalarını takip edip giderilmesi, için gerekli yerlere haber vermek. Giderilmesini sağlamak e. Otomasyon sisteminin çalışmasını takip etmek.,araçların ve şoförlerin yakıt alma kartlarını sisteme tanıtımını yapmak f. Yağ antifriz ve benzeri maddelerin depolanmasını sağlamak g. Depolardan birimlerin taleplerine göre teslimatını takip etmek h. Personelin nöbet çizelgesini yapmak ve çalışmalarını takip etmek. i. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. j. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. k. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. l. Akaryakıt işlerinin yapıldığı bölümlerde bulunan yangın tüplerinin periyodik kontrolünün sağlanması m. Akaryakıt işlerinin yapıldığı bölümlerde uyarı ikaz levhalarının asılması ve muhafaza edilmesini sağlar. n. Akaryakıt işleri ile ilgili çalışma talimatları oluşturarak talimatların uyulmasını sağlar. Birim ve Demirbaş Ambar Görevlileri a. İlgili kanunda tarif edilen görevlerini titizlikle yaparlar. b. Düzenlediği bütün evrakları düzgün bir şekilde arşivlemek c. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. d. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. e. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. Kalem-Büro Sorumlusu- Puantör- Servis Araçları ve Özel Halk Otobüsleri Görevlileri 6

7 a. Gelen - giden evrakların kayıt altına alınması, ilgili birim Müdürüne iletilmesi, cevabi yazısının hazırlanması, imzaya sunulması, ilgilisine teslim edilmesi(zimmet defteri, posta vs.)evrakların arşivlenmesi gibi iş ve işlemleri her türlü sorumluluğu ile yürütür. b. Daire başkanlığı ve bağlı birimleri ilgilendiren gelişme ve faaliyetlerde birim müdürüne ve daire başkanlığına bilgi verir. c. Gerçek tüzel kişilere yapılan ödemelerin Ödeme evraklarını kontrol edip ödeme emri belgesini düzenler. d. Gerçek tüzel kişilerden Birimin yasalar, encümen ve meclis kararları, yönetmenlikler, sözleşmeler doğrultusunda doğan alacağının, tahakkuk fişini düzenleyerek ilgili daire başkanlığına yazılı olarak bildirir ve tahsil edilip edilmediğini kontrol eder. e. Birimini ilgilendiren eğitim seminerlerine katılır ve amirlerine konu hakkında bilgi verir. f. Daire başkanlığı bütçe çalışmalarını ilgili birim müdürü ile beraber yürütür ve yıl içerisinde yapılan harcamalarla kalan ödenekleri takip edip birim müdürüne bilgi verir. g. Araçların belgelerini hazırlamak ve teknik uygunluk kartlarını üretmek h. Üretilen kartları imzaya sunmak i. İmzadan çıkan kartları PVC yapmak j. Teknik uygunluk kartlarını araç sahiplerine teslim etmek k. Her işi biten teknik uygunluk dosyalarını arşivlemek l. Encümene işlemlerini imzaya sunmak ve takibini yapmak m. Cezalarla ilgili Encümen Kararlarını Mal sahipleri ve kayseri Otobüsçüler Esnafı odasına tebliğ etmek n. Servis aracı sahiplerinden istenilen evrakları alıp kaydını yapmak o. Otobüs işletmesi Şube Müdürlüğü nden gelen raporları Encümene yazmak p. Puantaj için gerekli bilgileri toplar (ölüm, hasta sevk, istirahatlı, mesai, emekli) q. İlgili birimlerden yetkili kişi imzalı mesai kayıt raporlarının alır r. Toplanan verilerin puantaja işler s. Başkanlıktan ilgili ay için işçi mesai olurunun alır t. Hazırlanan puantajın işletme ve atölye puantörü, Otobüs İşletme Şb. Md. Bakım Onarım Şb.Md. İkmal ve Ambarlar Şb.Md. Makina İkmal Bakım Ve Onarım D.Bşk. imzaya sunar onayını alır u. Puantajın işçi tahakkuk servisine teslim eder ve bir nüshasını dosyalar v. işçi tahakkuk servisinden personele ait maaş bordrolarını alır w. İlgili birimlere işçi maaş bordrolarının dağıtılmasını sağlar. x. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. y. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. z. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. Madde 9- Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü a. Müdürlüğüne bağlı birimlerin görevlerini kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. b. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. c. Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan personelin her tür özlük haklarını takip eder. d. Belediye ve özel halk otobüsü şoförlerine hizmet içi eğitim verir. e. Yeni açılan yollara ve yerleşim birimlerine göre, bağlı bulunduğu başkanlığın bilgisi doğrultusunda toplu ulaşım organizasyonunu ve koordinasyonunu ilgili mevzuat doğrultusunda yapar. f. Mahalle muhtarlarının ve vatandaşların isteğini de göz önünde bulundurarak ulaşım planı doğrultusunda durak yerlerini ve hatların ön incelemesini tespit eder. g. Otobüslerin gerekli bakımlarını, Bakım ve Onarım Şube Müdürü ile organizeli olarak zamanında yaptırır. 7

8 h. Belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinin en verimli şekilde ulaşım işinde kullanılmasını temin eder. Bölgeler arasındaki çalışma ahengini düzenler. i. Toplu ulaşım kalitesinin artırılması için yapılması gereken uygulamaları planlar (Yeni servis açılması, hatların arttırılması vb) ve bu konuda bulunduğu başkanlığa bilgi verir. j. Vatandaştan gelen dilek temenni ve şikâyetleri değerlendirir. k. Belediye şoförlerinin vatandaşlara karşı tutum ve davranışlarını, kılık ve kıyafetlerini, araçların bakımlı olmasını denetler. Uymayanlar hakkında T.İ.S. hükümleri ve şartnameye göre gerekli işlemi yaptırır. l. K.B.Ş.B. denetimli özel halk otobüsü çalışma yöneltmeliği doğrultusunda özel halk otobüslerinin sevk ve organizasyonunu ve denetimini sağlar. Yönetmeliğe aykırı hallerde, yönetmelikte belirtilen cezai işlemleri uygulanması için gerekli disiplin raporunun başkanlık kanalı ile encümene gitmesini sağlar. m. Özel halk otobüsleri istihkakların normal zamanında gelmesini sağlar. n. Özel halk otobüsçüleri Kayseri otobüsçüler esnafı odası başkanlığının sunmuş olduğu öneri ve istekleri değerlendirerek bağlı bulunduğu başkanlığa bilgi verir. Gereğini yapmakla sorumludur. o. S-plakalı servis araçlarının teknik uyguluk işlemlerini takip eder. p. Birimi ile ilgili gelişme ve faaliyetlerde daire başkanlığına bilgi verir. q. Başkanlıkça ve Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. r. Raylı sistemle entegrasyon sağlar. s. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. t. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. u. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. Otobüs İşletme Şefi ve Yardımcısı Görev, yetki ve sorumlulukları: a. Otobüs işletmesi bünyesinde yürütülen toplu ulaşım hizmetlerinin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. b. Uhdesinde bulunan personelin her tür özlük hakkını takip eder. c. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. Gerekli tedbirleri alır. d. Belediye ve Özel halk otobüsü şoförlerine hizmet içi eğitim verir. e. Yeni açılan yollara ve yerleşim birimlerini, bağlı bulunduğu müdürlüğe bilgi verir. f. Mahalle muhtarlarının ve vatandaşların isteğini de göz önünde bulundurarak ulaşım planı doğrultusunda durak yerlerinin ve hatlarının ön incelemesini yapar. g. Otobüslerin gerekli bakımlarını, Atölye sorumlusu ve şefi ile organizeli olarak zamanında yaptırır. h. Belediye otobüsleri ve Özel halk otobüslerinin en verimli şekilde ulaşım işinde kullanılmasını temin eder. Bölgeler arası çalışma ahengini düzenler. i. Toplu ulaşım kalitesinin artırılması için yapılması gereken uygulamaların planlanmasında yardımcı olur (Yeni servis açılması, hatların arttırılması vb) ve bu planlamaların uygulamasını talimatlar doğrultusunda gerçekleştirir. j. Vatandaştan gelen dilek temenni ve şikayetleri değerlendirir. k. Belediye şoförlerinin vatandaşlara karşı tutum ve davranışlarını, kılık ve kıyafetlerini, araçların bakımlı olmasını denetler. Uymayanlar hakkında T.İ.S. hükümleri ve şartnameye göre gerekli işlemi yaptırır. l. K.B.Ş.B. denetimli özel halk otobüsü çalışma yöneltmeliği doğrultusunda özel halk otobüslerinin sevk ve organizasyonunu ve denetiminde görev alır. Yönetmeliğe aykırı hallerde, yönetmelikte belirtilen cezai işlemleri uygulanması için gerekli disiplin raporunun bağlı bulunduğu müdürlüğe iletilmesini sağlar. m. Özel halk otobüslerinin gelir paylaşımına yön veren araç çalışma performanslarının kaydını tutar ve bu kayıtları ihtiyaç halinde Özel halk otobüsçüleri Kayseri otobüsçüler esnafı odasına verir. 8

9 n. Özel halk otobüsçüleri Kayseri otobüsçüler esnafı odasının sunmuş olduğu olduğu öneri ve istekleri değerlendirerek bağlı bulunduğu müdürlüğe bilgi verir. o. Birimi ile ilgili gelişme ve faaliyetlerde bağlı bulunduğu müdürlüğe bilgi verir p. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. q. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. r. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. Bölge Hareket Amiri - Hareket Görevlisi (Hareket memuru) a. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. Kendisine bağlı bölge bünyesinde yürütülen ulaşım hizmetlerinin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. b. Bölgesine bağlı olarak çalışan otobüslerin gerekli bakımlarının zamanında yapılmasını takip eder. c. Seferde bulunan araçların teknik arıza yapması durumunda seyyar tamir ekibine bilgi verir. d. Uhdesinde bulunan personelin özlük haklarını takip ederek Otobüs İşletme Şef /Yardımcısına bilgi verir. e. Belediye şoförlerinin vatandaşlara karşı tutum ve davranışlarını, kılık ve kıyafetlerini, araçların bakımlı olmasını, yaka kartlarını ve ehliyetlerini denetler. Uymayanlar hakkında T.İ.S. hükümleri ile şartnameye göre gerekli işlemi yaptırır. f. K.B.Ş.B. Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmenliği doğrultusunda Özel Halk Otobüslerinin sevk ve organizasyonu ve denetiminde görev alır. Yönetmenliğe aykırı hallerde, o yönetmenlikte belirtilen cezai işlemleri uygulanması için gerekli disiplin raporunun bağlı bulunduğu Otobüs İşletme Şef / Yardımcısına iletilmesini sağlar. g. Otobüslerin kaza yapmaları durumunda kazaya müdahale eder. Yasal işlem için gerekli trafik raporunun tutulmasını sağlar. Bu rapor ve evrakları takip ederek ilgili birimlere ulaşmasını temin eder. h. Otobüs kazalarının kayıt altına alınmasını sağlar. i. Bölgesine bağlı araçların iç temizliğini kontrol eder ve bu temizliğin düzenli olarak yapılmasını sağlar j. Görev süresi içinde denetlediği araç ve şoförlerin denetim raporunu kontrol defterine günlük olarak kaydeder ve bu defteri Otobüs İşletme Şef / Yardımcısına teslim eder. k. Belediyemizin diğer birimleri ve başka kurumların yapmış olduğu çalışma nedeni ile ya da başka bir nedenle otobüs güzergâhındaki herhangi bir değişiklik durumunda olay yerine giderek vatandaşların mağduru olmaması adına en uygun otobüs güzergâhını tespit eder. Bu durum hakkında ilgili bölgeye bilgi verir. l. Otobüs duraklarının otobüsler tarafından en verimli biçimde ve trafiği aksatmadan kullanılmasını denetler. m. Görev yaptığı bölgede yolcu yoğunluğunu ve akışını denetler. Gerekli durumlarda ilgili bölgeden takviye servis ister. n. Vatandaştan gelen dilek temenni ve şikâyetler hakkında Otobüs İşletme Şef / Yardımcısına bilgi verir. o. Toplu ulaşım kalitesinin artırılması için yapılan planlamaları (Yeni servis açılması, hatların arttırılması, takviye servisler vb) talimatlar doğrultusunda uygulamaya geçirir. p. Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmenliği doğrultusunda Halk otobüslerinin sevk ve organizasyonunu ve denetiminde görev alır. Yönetmenliğe aykırı hallerde bölge hareket amirine bilgi verir. q. Halk otobüslerinin gelir paylaşımına yön veren araç çalışma performanslarının kendi bölgesi ile ilgili kaydını tutar. r. Bölgesine ait günlük hareket programını takip eder ve bunların hareket defterine kaydını sağlar. s. Bölgesi ile ilgili gelişme ve faaliyetlerde bağlı bulunduğu hareket amirine bilgi verir. t. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. 9

10 u. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. v. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. w. Hareket defterinin arşivlenmesini sağlar. Kontrol Görev yetki ve sorumluluklar: a. Belediye şoförlerinin vatandaşlara karşı tutum ve davranışlarını, kılık ve kıyafetlerini, araçların bakımlı olmasını, yaka kartlarını ve ehliyetlerini denetler. Uymayanlar hakkında T.İ.S. hükümleri ile şartnameye göre gerekli işlemi yaptırır. b. Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmenliği doğrultusunda, Özel Halk Otobüslerinin sevk ve organizasyonu ve denetiminde görev alır. Yönetmenliğe aykırı hallerde, aynı yönetmenlikte belirtilen cezai işlemleri uygulanması için gerekli disiplin rapor veya raporları bağlı bulunduğu otobüs işletme şefliğine iletilmesini sağlar. c. Otobüslerin kaza yapmaları durumunda kazaya müdahale eder. Yasal işlem için gerekli trafik raporunun tutulmasını sağlar. Bu rapor ve evrakları takip ederek ilgili birimlere ulaşmasını temin eder. d. Otobüs kazalarının kayıt altına alınmasını sağlar. e. Görev süresi içinde denetlediği araç ve şoförlerin denetim raporunu kontrol defterine günlük olarak kaydeder ve bu defteri otobüs işletme şefine teslim eder. f. Belediyemizin diğer birimleri ve başka kurumların yapmış olduğu çalışma nedeni ile yada başka bir nedenle otobüs güzergahındaki herhangi bir değişiklik durumunda olay yerine giderek vatandaşların mağduru olmaması adına en uygun otobüs güzergahını tespit eder. Bu durum hakkında ilgili bölgeye bilgi verir. g. Otobüs duraklarının otobüsler tarafından en verimli biçimde ve trafiği aksatmadan kullanılmasını denetler. h. Görev yaptığı bölgede yolcu yoğunluğunu ve akışını denetler. Gerekli durumlarda ilgili bölgeden takviye servis ister. i. Vatandaştan gelen dilek temenni ve şikâyetler hakkında otobüs işletme şefine bilgi verir. j. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. k. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. l. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. Şoför a. Ulaşım ile ilgili kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda hareket eder. b. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyar. c. İş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimi, hizmet içi eğitim gibi idare tarafından düzenlenen ya da organize edilen eğitimlere katılır. d. Kılık ve kıyafet hükümlerine uygun hareket eder. e. Aracının iç ve dış temizliğini kontrol eder ve bu temizliğin yapılmasını sağlar. Gerektiğinde temizliğini kendisi yapar. f. Aracı ile ilgili arıza tespitlerini bağlı bulunduğu hareket görevlisine bildirir. g. Servisine başlamadan önce aracının yağını, suyunu ve her türlü genel kontrolünü yapar. Aracında bir hasar olup olmadığını kontrol eder. h. Aracı ile kaza yapması durumunda olayı bağlı bulunduğu hareket görevlisine bildirir. i. Çalıştığı güzergâh üzerinde bulunan yol bozukluklarını, otobüs durakları ile ilgili aksaklıkları ya da o güzergâh üzerinde yapılan çalışmaları bağlı bulunduğu hareket görevlisine bildirir. j. Günlük hareket programını takip eder ve bu programa uyar. Gerektiği durumlarda amirinin talimatları doğrultusunda hareket eder. k. İşe başlamadan önce ehliyetini görevlisine memuruna gösterir. l. Seyir halinde otobüs duraklarını en verimli biçimde kullanır. 10

11 m. Yolcu güvenliğini tehlikeye atmadan ve trafik kurallarına da uyarak araç kullanır. İşi ile ilgili her türlü iş güvenliği tedbirlerini alır. n. Yolculara karşı anlayışlı ve kibar davranır. o. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. p. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. q. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. r. İlk yardım eğitimine katılarak gerekli acil durumlarda ilk yardım vazifesini yerine getirmek. s. İş yerine dinlenmiş olarak gelerek iş esnasında kendini ve yolcuları tehlikeye atabilecek durumlardan kaçınmak. t. Araçta bulunan yangın tüpünün muhafazası ve yangın eğitimine katılarak acil durumlarda yangına müdahale ederek gerekli tedbirleri almak. u. Şoförün güzergahı içinde ihlal ettiği trafik kurallarından kaynaklanan idari para cezaları şoförün kendisinden tahsil edilir. Madde 10: Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlüğü a. Belediye, Özel Halk Otobüsleri ve Raylı Sistem İşletmesi ile turnike validatörlerinde kullanılan manyetik bilet ve Proximity (Kontaksız) kartların kodlanması, ücretlendirilmesi, gişe ve tali bayi bazında satılmasının denetimini yapmak. b. Bilet ve para kredilerinin halka arzının planlanması ve kontrolünü yapmak. c. Ücret toplama makinelerinin arızalarının takibi ve alınan önlemlerin istatistiklerinin kayıt altına alınması ve denetimini yapmak. d. Toplu taşıma operatörlerinin taşıdıkları yolcu raporlarının alınması, istatistiki çalışmalar ile veri kontrol ve analiz işlemlerini yapmak. e. Araç takip sistemlerinin kontrolü ve hak ediş bilgilerini hazırlamak. f. Müdürlük hizmetinde kullanılan araçların ve ekipmanların periyodik bakım ve muayenelerini yapmak veya yaptırmak. g. Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri ifa etmek. Madde 10: Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlüğü a. Personelin birinci derecede disiplin amiridir. b. Personel idaresi, izinler ve çalışma düzenini sağlamak, disiplin işlerini takip etmek, liyakat değerlendirmesi ve personel arasında görev bölümünü yapmak, c. Gelen ve giden evrakı incelemek ve gereğini yapıp imzalamak, d. Şube Müdürlüğü çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, e. Şube Müdürlüğü faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek, f. Birim himzet araçlarının, iletişim ve haberleşme hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine g. Getirilmesini sağlayıcı tedbirler almak, h. Şube Müdürlüğü bünyesindeki personelin koordinasyonunu sağlamak, i. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlerden birini veya müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan memurlardan birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve Daire Başkanlığı onayına sunmak, j. Şube Müdürlüğü faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek, 11

12 k. Vekalet verilmesi durumunda Daire Başkanı'na vekalet etmek, l. Kendisine verilen performans hedeflerini gerçekleştirmek, m. Bağlı çalışanların performans analizlerini hazırlamak, değerlendirmek, performans sonuçlarına göre gerekli motivasyon ve uyarıları yapmak. n. Karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel olan gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak, takip etmek ve sonuçlandırmak, o. Şube Müdürlüğü bünyesindeki tüm işlemlerle ilgili bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak ve çalışanları bu tedbirlerin alınması ile ilgili bilgilendirmek ve uyarmak, p. Görev konusu ile ilgili amiri tarafından verilen işleri yerine getirmek. Raporlama ve Kart Yükleme Denetim Sorumluluğu a. Mgs Dolum, Kredi Yükleme Raporlarının ve Verilerinin Kontrolü işlemlerini gerçekleştirmek, b. Cihazların Arıza Takiplerini yapmak, c. Operasyonel İşlemlerin Denetimini yapmak, d. Birim İşleriyle Alakalı Raporların Kontrolünü yapmak, e. Kayıp/Kırık Kart, Para/Kredi iadelerinin periyodik kontrolleri gerçekleştirmek, f. Manteyik Biletlerin kabul/satış takiplerini yapmak, g. Gelirler ile ilgili olarak yüklenici tarafından toplanan cironun yüklenici ile mutabakatını yapmak, h. Stratejik Plan, Performans Programı ve İç Kontrol çalşmalarına birimi adına bilgi hazırlamak, i. Yüklenici firma çalışanları tarafından gerçekleştirilen bilgisayar ve bilgi sistemleri ile ilgili işlerin denetimini yapmak, j. Ödeme ile ilgili halk otobüsleri ve raylı sistemden gelen kullanılan bilet raporlarının kontrolünü ve yüklenici mutabakatını yapmak, k. Kendisine verilen performans hedeflerini gerçekleştirmek, l. Bilgi güvenliği ile ilgili öngörülen tedbirleri almak, uygulamak, m. Görev konusu ile ilgili amiri tarafından verilen işleri yerine getirmek. Gişe, Tali Bayi ve Saha Kontrol Sorumlusu a. Gişe ve tali bayilerin saha kontrollerini yapmak, b. Kayıp ve başkası kullanırken el konulan kartların tarihi ve işlemlerini gerçekleştirmek, c. Manteyik biletlerin kabul/satış takiplerini yapmak, d. Kayıp/Kırık Kart, Para/Kredi iadelerinin günlük kontrollerini yapmak, e. Kendisine verilen performans hedeflerini gerçekleştirmek, f. Bilgi güvenliği ile ilgili öngörülen tedbirleri almak, uygulamak, g. Görev konusu ile ilgili amiri tarafından verilen işleri yerine getirmek. Taşıma Operatörleri Kontrol Sorumlusu a. Yolcu taşıma raporlarının ve verilerinin kontrolünü yapmak, b. Cihazların çalışmalarını takip etmek ve arızalarının giderilmesini temin etmek, c. Kendisine verilen performans hedeflerini gerçekleştirmek, d. Bilgi güvenliği ile ilgili öngörülen tedbirleri almak, uygulamak, e. Görev konusu ile ilgili amiri tarafından verilen işleri yerine getirmek. 12

13 Kart Üretim ve Evrak Kontrol Sorumlusu a. Kişiselleştirilmiş kart evraklarının uygunluğunun denetimini yapmak, b. Kart üretim gişelerinin kontrollerini yapmak, c. Kendisine verilen performans hedeflerini gerçekleştirmek, d. Bağlı çalışanların performans analizlerini hazırlamak, değerlendirmek, performans sonuçlarına göre gerekli motivasyon ve uyarıları yapmak. e. Karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel olan gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak, takip etmek ve sonuçlandırmak, f. Emri altındaki tüm işlemlerle ilgili bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak ve çalışanları bu tedbirlerin alınması ile ilgili bilgilendirmek ve uyarmak, g. Görev konusu ile ilgili amiri tarafından verilen işleri yerine getirmek. YETKİ Madde 11- Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, ilgili mevzuat ve bu yönetmelikte verilen hak ve yetkiler ile 2918 sayılı yasa ve yönetmelikte yer alan yetkileri kullanarak görevlerini yerine getirir. SORUMLULUK Madde 12- Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen bu yönetmeliğin 10. Maddesinde belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapar. Ayrıca, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla sorumludur. Madde 13- Bu yönetmelik hükümlerini Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 13

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO:UHM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı nın 08/08/2014 tarih ve 49455679-301.03-322sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı nın 08/08/2014 tarih ve 49455679-301.03-322sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda; Karar No :122 Karar Tarihi :12/08/2014 KONUSU: DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı nın 08/08/2014 tarih ve 49455679-301.03-322sayılı

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi, Bilgi İşlem

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı