BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1- Bu Yönetmelik hükümleri; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı nca yapılacak olan hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içersinde sağlanması amacı ile bağlı birimlerin kuruluş, görev sorumluluk ve uygulamaya konulacak çalışma işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenler. KAPSAM : Madde 2- Bu yönetmelik belediyemizin özel mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak teşkilat şeması değişiklik hakkı saklı kalmak kaydı üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının şube müdürlükleri ile birimlerinde uygulanacak olan görev ve çalışma esaslarını kapsar. Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının ilgili birimlerine, yetkili makamlarca atama yapılmadığı takdirde Yönetmenlikte belirtilen her tür unvan ve görevler sorumluları tarafından da yürütülebilir. DAYANAK: Madde 3- Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye kanununun ilgili maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 48. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. TANIMLAR: Madde 4- Bu yönetmelikte geçen deyimlerden; Meclis: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisini, Encümen: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümenini, Daire Başkanı: Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Müdür: Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına. bağlı Bakım Onarım, İkmal ve Ambar, Otobüs İşletme ile Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlerini, Birim: Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına Bağlı; Bakım Onarım, İkmal ve Ambar ile Otobüs İşletme Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE BAĞLILIK ESASLARI İDARİ VE TEKNİK YAPILANMA (TEŞKİLAT ŞEMASI ) Madde 5- Büyükşehir Belediyesi Teşkilat şemasına göre Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile Başkanlık Makamına karşı sorumlu ve yönetim bakımından ona bağlı aşağıdaki belirtilen birimlerden oluşmaktadır. 1

2 a. Bakım Onarım Şube Müdürlüğü b. İkmal ve Ambar Şube Müdürlüğü c. Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü d. Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlüğü GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR Madde Makine İkmal Bakım Ve Onarım Daire Başkanı Görev Yetki ve sorumlulukları: Bu yönetmeliğin 5.maddesinde belirtilen teşkilat şeması içindeki birimlerin kendi aralarında koordinasyonu sağlayarak hizmetlerin verimli, düzenli yürütülmesini temin eder Daire Başkanı Belediyenin görev ve amaçlarının en etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak önerilerde bulunmaya ve bir raporla Genel Sekreterlik kanalı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirmeye yetkilidir Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkındaki kanun gereğince kendi hizmet alanları içine giren görevleri yatırım program dahilinde takip eder Şube müdürlüklerinin sosyal ve özlük haklarının takibi, Daire Başkanının yetki ve sorumluluğunda yürütülür Daire Başkanı görev alanına giren işlerle ilgili başvuruları ilgili birimleri aracılığı ile cevaplandırmak Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından verilen görevleri de bağlı şube müdürlükleri ile yerine getirmekle görevli olup, görev ve hizmetlerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanına karşı sorumludur. Madde Bakım Onarım Şube Müdürü Müdürlüğüne bağlı birimlerin görevlerini kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlar ve elemanlarına bölümleri ile ilgili gerekli iş eğitimini verir ya da verdirir Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan personelin her tür özlük haklarını takip eder Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin ve kendisine yönelen diğer araçların bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılmasını takip eder Araçların bakım ve onarım sicilinin tutulmasını ve bunları arşivlenmesini sağlar Atölyeler bünyesinde bulunan birimler arasında diyalogun sağlanmasını ve buna bağlı olarak ta iş akışının hızlanmasını temin eder Gerekli parça temini için ikmal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü ile diyalog kurar İkmal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki yedek parça ambarına giren malzemelerin kalite kontrolünü ilgili teknik ekibiyle birlikte yapar Sorumluluğundaki araçların hasarlarının tespitini, bu hasarların giderilmesini ve gerekiyorsa hasar bedel tahsili için gerekli yasal işlemlerin yürütülmesini temin eder Atölyede oluşan hurdaların kanunlar çerçevesinde satışının yapılması için gerekli çalışmalar yapar Birimi ile ilgili gelişme ve faaliyetlerde daire başkanlığına bilgi verir İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. 2

3 7.2 Atölyeler Sorumlusu Görev, yetki ve sorumlulukları: Atölye bünyesinde yürütülen bakım ve onarım işlerinin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlar Uhdesindeki personelin her tür özlük haklarını takip eder Personeline bölümleri ile ilgili gerekli iş eğitimini verir Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin ve kendisine yönelen diğer araçların bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılmasını takip eder Araçların bakım ve onarım sicilini tutarak bunları arşivler Atölye bünyesinde bulunan birimler arasında diyalogun sağlanmasını ve buna bağlı olarak ta iş akışının hızlanmasını temin eder Gerekli yedek parça temini için bağlı bulunduğu şube müdürlüğüne bilgi verir İkmal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki yedek parça ambarına giren malzemelerin kalite kontrolü ile ilgili teknik ekipte görev yapar Araçların hasarlarının tespiti ile ilgili teknik ekipte görev yapar İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar ve her tür gerekli tedbirlerini alır Atölye ile ilgili gelişme ve faaliyetlerde bağlı olduğu şube müdürlüğüne bilgi verir İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar Acil durum eylem planı oluşturarak görev dağılımları ile ilgili bilgi vermek acil durum tahliye ve yangın söndürme tatbikatlarının yapılmasını sağlar. 7.3 Atölye Şefi Görev, yetki ve sorumlulukları: Atölye bünyesinde yürütülen bakım ve onarım işlerinin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlar Uhdesindeki personelin her tür özlük haklarını takip eder Personele bölümleri ile ilgili gerekli iş eğitimini verir Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin ve kendisine yönelen diğer araçların bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılmasını takip eder Atölye bünyesinde bulunan birimler arasında diyalogun sağlanmasını ve buna bağlı olarak ta iş akışının hızlanmasını temin eder Gerekli yedek parça temini için bağlı bulunduğu atölye sorumlusuna bilgi verir İkmal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki yedek parça ambarına giren her tür mal alımında kalite kontrolü ile ilgili teknik ekipte görev yapar Araçların hasarlarının tespiti ile ilgili teknik ekipte görev yapar Atölye ile ilgili gelişme ve faaliyetlerde bağlı olduğu atölye sorumlusuna bilgi verir İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder Atölyede kullanılan oksijen,asetilen,argon,karbondioksit,azot,yangın vb.tüplerin malzeme güvenlik bilgi formlarının temini oksijen,asetilen tüplerine alev geri tepme klapelerinin temini ve tüplerin periyodik bakımlarını kontrol eder.basınçlı tüplerin iş güvenliğine uygun depolanmasını sağlar Atölye içinde çalışanların gerekli kişisel koruyucu donanımlarının temini ve kullanılmasını sağlar Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. 3

4 7.4 Formen Görev, yetki ve sorumlulukları: Atölye bünyesinde yürütülen bakım ve onarım işlerinin atölye içerisindeki organizasyonunu takip eder Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin ve kendisine yönelen diğer araçların bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılmasını takip eder Atölye bünyesinde bulunan birimler arasında diyalogun sağlanmasına ve buna bağlı olarak ta iş akışının hızlanmasına yardımcı olur Gerekli yedek parça temini için bağlı bulunduğu atölye şefine bilgi verir İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulması hususunda işçiye gerekli uyarıları yapar ve takip eder Atölye ile ilgili gelişme ve faaliyetlerde bağlı olduğu atölye şefine bilgi verir İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar İş güvenliği ile ilgili uyarı ve ikazların çalışanlarca yerine getirilmesini sağlar Kişisel koruyucu donanım temini ve kullanımının sağlar Atölye içinde kullanılan makine ve ekipmanların koruyucu muhafazası ve güvenlik tertibatlarının temini ve kullanmasını sağlar. 7.5 Seyyar Tamir Görevlisi Görev, yetki ve sorumlulukları: Toplu taşıma araçlarımızın hareket halinde yaptığı motor, aktarma organları, hava sistemi, rekor, fren, lastik, elektrik, arızaları vb. Her türlü teknik arızalara hangi hatta çalışıyorsa en kısa zamanda ulaşıp müdahale ederek tamirini yapmak Seyyar tamir ve bakım için gerekli bütün yedek parçaları aracında mutlaka bulundurmak ve eksiğini takip etmek Belediyemizin diğer birimlerinde kullanılan hizmet amaçlı araçların arızaları ile kendine yönelen araçların seyyar müdahalesi ile ilgili, verilen iş emri doğrultusundaki gereken sorumluluklarını yerine getirmek Tamirat sonrası bakım ve onarım testi yapmak Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak Her tür güvenlik tedbirlerine riayet etmek, yerine getirmek ve ilgili talimatlara uygun çalışmak. Çalışma sahası içerisinde işi ile ilgili her tür iş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerini almak Çalışmış olduğu birimin haricinde diğer birimlerle iş birliği halinde çalışmak İdarenin vereceği hukuka ve kanunlara uygun diğer görevleri de yerine getirmek İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyarak çalışmak İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip etmek Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapmak Servisine devam edemeyecek toplu taşım veya diğer kendine yönelen araçları her türlü güvenlik tedbirlerini almak sureti ile aracı çekerek yada kullanmak sureti ile atölyeye getirmek. 7.6 Posta Başı - Posta Çalışanları Görev, yetki ve sorumlulukları Mesleğinin gereği olan bütün işleri en ince ayrıntısına kadar yapmak Tamirat sonrası bakım ve onarım testi yapmak Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak Her tür güvenlik tedbirlerine riayet etmek, yerine getirmek ve ilgili talimatlara uygun çalışmak. Çalışma sahası içerisinde işi ile ilgili her tür iş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerini almak Çalışmış olduğu birimin haricinde diğer birimlerle iş birliği halinde çalışmak. 4

5 7.6.6 İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına kesinlikle uymak İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin ve kendisine yönelen diğer araçların bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılmasını takip eder Servisine devam edemeyecek toplu taşım veya hizmet araçlarını her türlü güvenlik tedbirlerini almak sureti ile aracı çekerek yada kullanmak sureti ile atölyeye getirmek. Madde İkmal ve Ambar Şube Müdürü Müdürlüğüne ait birimlerin görevlerini kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütmesini sağlar müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan personelin her tür özlük haklarını takip eder ve iş işleyişi ile ilgili personeline gerekli eğitim verir Bütün araçların akaryakıt, yedek parça, yağ, antifriz ve benzeri ihtiyaçlarına ilişkin gerekli çalışmaları takip eder Temin edilen bütün ürünleri güvenli bir biçimde muhafaza edilmesi için fiziki ortamları sağlar. Bu ürünlerin ilgili birimlere dağıtımını takip eder Akaryakıt, yedek parça, demirbaş ve müteferrik ambarlarının aylık giriş ve çıkışlarının elektronik ortamda tutulmasını sağlar Yedek parça ve yakıt deposundaki ihtiyaçları stok durumlarına göre takip ettirterek satın alma kanalı ile alımını gerçekleştirir Kalem-Büro Elemanlarına Daire Başkanlığı arşivini düzenli tutturarak istenildiği an gerekli yerlere arşiv bilgisi verir Daire başkanlığının yıllık bütçesi ile ilgili işlemleri takip eder Yıllık ambar sayımlarını yaptırarak yıllık mizanı hazırlar Biriminde gerekli koordinasyonu sağlar Birimi ile ilgili daire başkanlığına bilgi verir İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder Özel Halk Otobüsleri ile ilgili her türlü mali konular ve encümen yazışmalarını takip etmek Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. 8.2 Yedek Parça- Lojistik Ambar Sorumlusu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda temin edilen ve ambarlara gelen malzemeyi teslim almak ve ilgili yerlere dağıtımını yapmak Ambarlardaki stokları takip ederek tüketilen malzemeler hakkında üst amirine bilgi vererek talepleri hazırlamak İhale yolu ile temin edilen, teslim alınan her türlü akaryakıt için marker testinin yaptırmak Alınan malzemenin ambar giriş çıkış kayıtlarını dikkat ve titizlikle takip ederek sağlam bilgi çıktısı almak Alınan malzemenin fatura girişini (taşınır işlem fişi "giriş") ve malzemenin teslim edilen kişiye çıkışını (taşınır işlem fişi "çıkış") yapmak 5

6 8.2.6 Yıllık ambar sayımlarını yaparak üst amirine doküman olarak hazırlar Uzun süre kullanılmayan atıl malzemeleri birim amirine bildirir Ambarın hırsızlık, yangın su baskını gibi durumlarda en az zarar görmesi için günlük kontrolleri yaparak gerekli tedbirleri alır Ambara gelen malzemeyi talebine, şartnamesine ve faturasına göre sayarak, tartarak veya ölçerek mevzuata uygun olarak teslim almak Malzemeyi cins, nitelik varsa numaralarına göre ayrılıp tasnif ederek, ilgili birimlere teslim etmek Malzemelerin ilgili birimlere teslimine kadar ambarda muhafazasını sağlamak Ambar giriş ve çıkış fişlerinin günü gününe dosyalanmasının yapılmasını sağlamak Birimi ile ilgili ihtiyaç duyulan ikmali seyyar veya sabit noktalardan gerçekleştirmek Tüm belediye demirbaş kayıtlarını yönetmelik esaslarına uygun olarak tutmak ve takip etmek İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. Akaryakıt Ambar Sorumlusu a. Gelen yakıt tankerlerinin marker testlerini ve kantar tartımlarının yapılmasını sağlayıp, depolara boşaltımını takip etmek b. Depolardaki yakıt stoklarını takip etmek.,gerektiğinde yeni yakıt talep etmek c. Akaryakıt pompalarda tüketilen, akaryakıtları ve endekslerini takip etmek. d. Pompaların ve diğer aletlerin arızalarını takip edip giderilmesi, için gerekli yerlere haber vermek. Giderilmesini sağlamak e. Otomasyon sisteminin çalışmasını takip etmek.,araçların ve şoförlerin yakıt alma kartlarını sisteme tanıtımını yapmak f. Yağ antifriz ve benzeri maddelerin depolanmasını sağlamak g. Depolardan birimlerin taleplerine göre teslimatını takip etmek h. Personelin nöbet çizelgesini yapmak ve çalışmalarını takip etmek. i. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. j. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. k. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. l. Akaryakıt işlerinin yapıldığı bölümlerde bulunan yangın tüplerinin periyodik kontrolünün sağlanması m. Akaryakıt işlerinin yapıldığı bölümlerde uyarı ikaz levhalarının asılması ve muhafaza edilmesini sağlar. n. Akaryakıt işleri ile ilgili çalışma talimatları oluşturarak talimatların uyulmasını sağlar. Birim ve Demirbaş Ambar Görevlileri a. İlgili kanunda tarif edilen görevlerini titizlikle yaparlar. b. Düzenlediği bütün evrakları düzgün bir şekilde arşivlemek c. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. d. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. e. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. Kalem-Büro Sorumlusu- Puantör- Servis Araçları ve Özel Halk Otobüsleri Görevlileri 6

7 a. Gelen - giden evrakların kayıt altına alınması, ilgili birim Müdürüne iletilmesi, cevabi yazısının hazırlanması, imzaya sunulması, ilgilisine teslim edilmesi(zimmet defteri, posta vs.)evrakların arşivlenmesi gibi iş ve işlemleri her türlü sorumluluğu ile yürütür. b. Daire başkanlığı ve bağlı birimleri ilgilendiren gelişme ve faaliyetlerde birim müdürüne ve daire başkanlığına bilgi verir. c. Gerçek tüzel kişilere yapılan ödemelerin Ödeme evraklarını kontrol edip ödeme emri belgesini düzenler. d. Gerçek tüzel kişilerden Birimin yasalar, encümen ve meclis kararları, yönetmenlikler, sözleşmeler doğrultusunda doğan alacağının, tahakkuk fişini düzenleyerek ilgili daire başkanlığına yazılı olarak bildirir ve tahsil edilip edilmediğini kontrol eder. e. Birimini ilgilendiren eğitim seminerlerine katılır ve amirlerine konu hakkında bilgi verir. f. Daire başkanlığı bütçe çalışmalarını ilgili birim müdürü ile beraber yürütür ve yıl içerisinde yapılan harcamalarla kalan ödenekleri takip edip birim müdürüne bilgi verir. g. Araçların belgelerini hazırlamak ve teknik uygunluk kartlarını üretmek h. Üretilen kartları imzaya sunmak i. İmzadan çıkan kartları PVC yapmak j. Teknik uygunluk kartlarını araç sahiplerine teslim etmek k. Her işi biten teknik uygunluk dosyalarını arşivlemek l. Encümene işlemlerini imzaya sunmak ve takibini yapmak m. Cezalarla ilgili Encümen Kararlarını Mal sahipleri ve kayseri Otobüsçüler Esnafı odasına tebliğ etmek n. Servis aracı sahiplerinden istenilen evrakları alıp kaydını yapmak o. Otobüs işletmesi Şube Müdürlüğü nden gelen raporları Encümene yazmak p. Puantaj için gerekli bilgileri toplar (ölüm, hasta sevk, istirahatlı, mesai, emekli) q. İlgili birimlerden yetkili kişi imzalı mesai kayıt raporlarının alır r. Toplanan verilerin puantaja işler s. Başkanlıktan ilgili ay için işçi mesai olurunun alır t. Hazırlanan puantajın işletme ve atölye puantörü, Otobüs İşletme Şb. Md. Bakım Onarım Şb.Md. İkmal ve Ambarlar Şb.Md. Makina İkmal Bakım Ve Onarım D.Bşk. imzaya sunar onayını alır u. Puantajın işçi tahakkuk servisine teslim eder ve bir nüshasını dosyalar v. işçi tahakkuk servisinden personele ait maaş bordrolarını alır w. İlgili birimlere işçi maaş bordrolarının dağıtılmasını sağlar. x. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. y. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. z. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. Madde 9- Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü a. Müdürlüğüne bağlı birimlerin görevlerini kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. b. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. c. Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan personelin her tür özlük haklarını takip eder. d. Belediye ve özel halk otobüsü şoförlerine hizmet içi eğitim verir. e. Yeni açılan yollara ve yerleşim birimlerine göre, bağlı bulunduğu başkanlığın bilgisi doğrultusunda toplu ulaşım organizasyonunu ve koordinasyonunu ilgili mevzuat doğrultusunda yapar. f. Mahalle muhtarlarının ve vatandaşların isteğini de göz önünde bulundurarak ulaşım planı doğrultusunda durak yerlerini ve hatların ön incelemesini tespit eder. g. Otobüslerin gerekli bakımlarını, Bakım ve Onarım Şube Müdürü ile organizeli olarak zamanında yaptırır. 7

8 h. Belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinin en verimli şekilde ulaşım işinde kullanılmasını temin eder. Bölgeler arasındaki çalışma ahengini düzenler. i. Toplu ulaşım kalitesinin artırılması için yapılması gereken uygulamaları planlar (Yeni servis açılması, hatların arttırılması vb) ve bu konuda bulunduğu başkanlığa bilgi verir. j. Vatandaştan gelen dilek temenni ve şikâyetleri değerlendirir. k. Belediye şoförlerinin vatandaşlara karşı tutum ve davranışlarını, kılık ve kıyafetlerini, araçların bakımlı olmasını denetler. Uymayanlar hakkında T.İ.S. hükümleri ve şartnameye göre gerekli işlemi yaptırır. l. K.B.Ş.B. denetimli özel halk otobüsü çalışma yöneltmeliği doğrultusunda özel halk otobüslerinin sevk ve organizasyonunu ve denetimini sağlar. Yönetmeliğe aykırı hallerde, yönetmelikte belirtilen cezai işlemleri uygulanması için gerekli disiplin raporunun başkanlık kanalı ile encümene gitmesini sağlar. m. Özel halk otobüsleri istihkakların normal zamanında gelmesini sağlar. n. Özel halk otobüsçüleri Kayseri otobüsçüler esnafı odası başkanlığının sunmuş olduğu öneri ve istekleri değerlendirerek bağlı bulunduğu başkanlığa bilgi verir. Gereğini yapmakla sorumludur. o. S-plakalı servis araçlarının teknik uyguluk işlemlerini takip eder. p. Birimi ile ilgili gelişme ve faaliyetlerde daire başkanlığına bilgi verir. q. Başkanlıkça ve Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. r. Raylı sistemle entegrasyon sağlar. s. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. t. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. u. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. Otobüs İşletme Şefi ve Yardımcısı Görev, yetki ve sorumlulukları: a. Otobüs işletmesi bünyesinde yürütülen toplu ulaşım hizmetlerinin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. b. Uhdesinde bulunan personelin her tür özlük hakkını takip eder. c. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. Gerekli tedbirleri alır. d. Belediye ve Özel halk otobüsü şoförlerine hizmet içi eğitim verir. e. Yeni açılan yollara ve yerleşim birimlerini, bağlı bulunduğu müdürlüğe bilgi verir. f. Mahalle muhtarlarının ve vatandaşların isteğini de göz önünde bulundurarak ulaşım planı doğrultusunda durak yerlerinin ve hatlarının ön incelemesini yapar. g. Otobüslerin gerekli bakımlarını, Atölye sorumlusu ve şefi ile organizeli olarak zamanında yaptırır. h. Belediye otobüsleri ve Özel halk otobüslerinin en verimli şekilde ulaşım işinde kullanılmasını temin eder. Bölgeler arası çalışma ahengini düzenler. i. Toplu ulaşım kalitesinin artırılması için yapılması gereken uygulamaların planlanmasında yardımcı olur (Yeni servis açılması, hatların arttırılması vb) ve bu planlamaların uygulamasını talimatlar doğrultusunda gerçekleştirir. j. Vatandaştan gelen dilek temenni ve şikayetleri değerlendirir. k. Belediye şoförlerinin vatandaşlara karşı tutum ve davranışlarını, kılık ve kıyafetlerini, araçların bakımlı olmasını denetler. Uymayanlar hakkında T.İ.S. hükümleri ve şartnameye göre gerekli işlemi yaptırır. l. K.B.Ş.B. denetimli özel halk otobüsü çalışma yöneltmeliği doğrultusunda özel halk otobüslerinin sevk ve organizasyonunu ve denetiminde görev alır. Yönetmeliğe aykırı hallerde, yönetmelikte belirtilen cezai işlemleri uygulanması için gerekli disiplin raporunun bağlı bulunduğu müdürlüğe iletilmesini sağlar. m. Özel halk otobüslerinin gelir paylaşımına yön veren araç çalışma performanslarının kaydını tutar ve bu kayıtları ihtiyaç halinde Özel halk otobüsçüleri Kayseri otobüsçüler esnafı odasına verir. 8

9 n. Özel halk otobüsçüleri Kayseri otobüsçüler esnafı odasının sunmuş olduğu olduğu öneri ve istekleri değerlendirerek bağlı bulunduğu müdürlüğe bilgi verir. o. Birimi ile ilgili gelişme ve faaliyetlerde bağlı bulunduğu müdürlüğe bilgi verir p. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. q. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. r. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. Bölge Hareket Amiri - Hareket Görevlisi (Hareket memuru) a. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. Kendisine bağlı bölge bünyesinde yürütülen ulaşım hizmetlerinin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. b. Bölgesine bağlı olarak çalışan otobüslerin gerekli bakımlarının zamanında yapılmasını takip eder. c. Seferde bulunan araçların teknik arıza yapması durumunda seyyar tamir ekibine bilgi verir. d. Uhdesinde bulunan personelin özlük haklarını takip ederek Otobüs İşletme Şef /Yardımcısına bilgi verir. e. Belediye şoförlerinin vatandaşlara karşı tutum ve davranışlarını, kılık ve kıyafetlerini, araçların bakımlı olmasını, yaka kartlarını ve ehliyetlerini denetler. Uymayanlar hakkında T.İ.S. hükümleri ile şartnameye göre gerekli işlemi yaptırır. f. K.B.Ş.B. Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmenliği doğrultusunda Özel Halk Otobüslerinin sevk ve organizasyonu ve denetiminde görev alır. Yönetmenliğe aykırı hallerde, o yönetmenlikte belirtilen cezai işlemleri uygulanması için gerekli disiplin raporunun bağlı bulunduğu Otobüs İşletme Şef / Yardımcısına iletilmesini sağlar. g. Otobüslerin kaza yapmaları durumunda kazaya müdahale eder. Yasal işlem için gerekli trafik raporunun tutulmasını sağlar. Bu rapor ve evrakları takip ederek ilgili birimlere ulaşmasını temin eder. h. Otobüs kazalarının kayıt altına alınmasını sağlar. i. Bölgesine bağlı araçların iç temizliğini kontrol eder ve bu temizliğin düzenli olarak yapılmasını sağlar j. Görev süresi içinde denetlediği araç ve şoförlerin denetim raporunu kontrol defterine günlük olarak kaydeder ve bu defteri Otobüs İşletme Şef / Yardımcısına teslim eder. k. Belediyemizin diğer birimleri ve başka kurumların yapmış olduğu çalışma nedeni ile ya da başka bir nedenle otobüs güzergâhındaki herhangi bir değişiklik durumunda olay yerine giderek vatandaşların mağduru olmaması adına en uygun otobüs güzergâhını tespit eder. Bu durum hakkında ilgili bölgeye bilgi verir. l. Otobüs duraklarının otobüsler tarafından en verimli biçimde ve trafiği aksatmadan kullanılmasını denetler. m. Görev yaptığı bölgede yolcu yoğunluğunu ve akışını denetler. Gerekli durumlarda ilgili bölgeden takviye servis ister. n. Vatandaştan gelen dilek temenni ve şikâyetler hakkında Otobüs İşletme Şef / Yardımcısına bilgi verir. o. Toplu ulaşım kalitesinin artırılması için yapılan planlamaları (Yeni servis açılması, hatların arttırılması, takviye servisler vb) talimatlar doğrultusunda uygulamaya geçirir. p. Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmenliği doğrultusunda Halk otobüslerinin sevk ve organizasyonunu ve denetiminde görev alır. Yönetmenliğe aykırı hallerde bölge hareket amirine bilgi verir. q. Halk otobüslerinin gelir paylaşımına yön veren araç çalışma performanslarının kendi bölgesi ile ilgili kaydını tutar. r. Bölgesine ait günlük hareket programını takip eder ve bunların hareket defterine kaydını sağlar. s. Bölgesi ile ilgili gelişme ve faaliyetlerde bağlı bulunduğu hareket amirine bilgi verir. t. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. 9

10 u. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. v. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. w. Hareket defterinin arşivlenmesini sağlar. Kontrol Görev yetki ve sorumluluklar: a. Belediye şoförlerinin vatandaşlara karşı tutum ve davranışlarını, kılık ve kıyafetlerini, araçların bakımlı olmasını, yaka kartlarını ve ehliyetlerini denetler. Uymayanlar hakkında T.İ.S. hükümleri ile şartnameye göre gerekli işlemi yaptırır. b. Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmenliği doğrultusunda, Özel Halk Otobüslerinin sevk ve organizasyonu ve denetiminde görev alır. Yönetmenliğe aykırı hallerde, aynı yönetmenlikte belirtilen cezai işlemleri uygulanması için gerekli disiplin rapor veya raporları bağlı bulunduğu otobüs işletme şefliğine iletilmesini sağlar. c. Otobüslerin kaza yapmaları durumunda kazaya müdahale eder. Yasal işlem için gerekli trafik raporunun tutulmasını sağlar. Bu rapor ve evrakları takip ederek ilgili birimlere ulaşmasını temin eder. d. Otobüs kazalarının kayıt altına alınmasını sağlar. e. Görev süresi içinde denetlediği araç ve şoförlerin denetim raporunu kontrol defterine günlük olarak kaydeder ve bu defteri otobüs işletme şefine teslim eder. f. Belediyemizin diğer birimleri ve başka kurumların yapmış olduğu çalışma nedeni ile yada başka bir nedenle otobüs güzergahındaki herhangi bir değişiklik durumunda olay yerine giderek vatandaşların mağduru olmaması adına en uygun otobüs güzergahını tespit eder. Bu durum hakkında ilgili bölgeye bilgi verir. g. Otobüs duraklarının otobüsler tarafından en verimli biçimde ve trafiği aksatmadan kullanılmasını denetler. h. Görev yaptığı bölgede yolcu yoğunluğunu ve akışını denetler. Gerekli durumlarda ilgili bölgeden takviye servis ister. i. Vatandaştan gelen dilek temenni ve şikâyetler hakkında otobüs işletme şefine bilgi verir. j. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. k. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. l. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. Şoför a. Ulaşım ile ilgili kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda hareket eder. b. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyar. c. İş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimi, hizmet içi eğitim gibi idare tarafından düzenlenen ya da organize edilen eğitimlere katılır. d. Kılık ve kıyafet hükümlerine uygun hareket eder. e. Aracının iç ve dış temizliğini kontrol eder ve bu temizliğin yapılmasını sağlar. Gerektiğinde temizliğini kendisi yapar. f. Aracı ile ilgili arıza tespitlerini bağlı bulunduğu hareket görevlisine bildirir. g. Servisine başlamadan önce aracının yağını, suyunu ve her türlü genel kontrolünü yapar. Aracında bir hasar olup olmadığını kontrol eder. h. Aracı ile kaza yapması durumunda olayı bağlı bulunduğu hareket görevlisine bildirir. i. Çalıştığı güzergâh üzerinde bulunan yol bozukluklarını, otobüs durakları ile ilgili aksaklıkları ya da o güzergâh üzerinde yapılan çalışmaları bağlı bulunduğu hareket görevlisine bildirir. j. Günlük hareket programını takip eder ve bu programa uyar. Gerektiği durumlarda amirinin talimatları doğrultusunda hareket eder. k. İşe başlamadan önce ehliyetini görevlisine memuruna gösterir. l. Seyir halinde otobüs duraklarını en verimli biçimde kullanır. 10

11 m. Yolcu güvenliğini tehlikeye atmadan ve trafik kurallarına da uyarak araç kullanır. İşi ile ilgili her türlü iş güvenliği tedbirlerini alır. n. Yolculara karşı anlayışlı ve kibar davranır. o. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlar. p. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder. q. Başkanlıkça ve daire başkanlığınca verilen diğer görevleri ilgili mevzuata göre yapar. r. İlk yardım eğitimine katılarak gerekli acil durumlarda ilk yardım vazifesini yerine getirmek. s. İş yerine dinlenmiş olarak gelerek iş esnasında kendini ve yolcuları tehlikeye atabilecek durumlardan kaçınmak. t. Araçta bulunan yangın tüpünün muhafazası ve yangın eğitimine katılarak acil durumlarda yangına müdahale ederek gerekli tedbirleri almak. u. Şoförün güzergahı içinde ihlal ettiği trafik kurallarından kaynaklanan idari para cezaları şoförün kendisinden tahsil edilir. Madde 10: Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlüğü a. Belediye, Özel Halk Otobüsleri ve Raylı Sistem İşletmesi ile turnike validatörlerinde kullanılan manyetik bilet ve Proximity (Kontaksız) kartların kodlanması, ücretlendirilmesi, gişe ve tali bayi bazında satılmasının denetimini yapmak. b. Bilet ve para kredilerinin halka arzının planlanması ve kontrolünü yapmak. c. Ücret toplama makinelerinin arızalarının takibi ve alınan önlemlerin istatistiklerinin kayıt altına alınması ve denetimini yapmak. d. Toplu taşıma operatörlerinin taşıdıkları yolcu raporlarının alınması, istatistiki çalışmalar ile veri kontrol ve analiz işlemlerini yapmak. e. Araç takip sistemlerinin kontrolü ve hak ediş bilgilerini hazırlamak. f. Müdürlük hizmetinde kullanılan araçların ve ekipmanların periyodik bakım ve muayenelerini yapmak veya yaptırmak. g. Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri ifa etmek. Madde 10: Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlüğü a. Personelin birinci derecede disiplin amiridir. b. Personel idaresi, izinler ve çalışma düzenini sağlamak, disiplin işlerini takip etmek, liyakat değerlendirmesi ve personel arasında görev bölümünü yapmak, c. Gelen ve giden evrakı incelemek ve gereğini yapıp imzalamak, d. Şube Müdürlüğü çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, e. Şube Müdürlüğü faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek, f. Birim himzet araçlarının, iletişim ve haberleşme hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine g. Getirilmesini sağlayıcı tedbirler almak, h. Şube Müdürlüğü bünyesindeki personelin koordinasyonunu sağlamak, i. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlerden birini veya müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan memurlardan birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve Daire Başkanlığı onayına sunmak, j. Şube Müdürlüğü faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek, 11

12 k. Vekalet verilmesi durumunda Daire Başkanı'na vekalet etmek, l. Kendisine verilen performans hedeflerini gerçekleştirmek, m. Bağlı çalışanların performans analizlerini hazırlamak, değerlendirmek, performans sonuçlarına göre gerekli motivasyon ve uyarıları yapmak. n. Karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel olan gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak, takip etmek ve sonuçlandırmak, o. Şube Müdürlüğü bünyesindeki tüm işlemlerle ilgili bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak ve çalışanları bu tedbirlerin alınması ile ilgili bilgilendirmek ve uyarmak, p. Görev konusu ile ilgili amiri tarafından verilen işleri yerine getirmek. Raporlama ve Kart Yükleme Denetim Sorumluluğu a. Mgs Dolum, Kredi Yükleme Raporlarının ve Verilerinin Kontrolü işlemlerini gerçekleştirmek, b. Cihazların Arıza Takiplerini yapmak, c. Operasyonel İşlemlerin Denetimini yapmak, d. Birim İşleriyle Alakalı Raporların Kontrolünü yapmak, e. Kayıp/Kırık Kart, Para/Kredi iadelerinin periyodik kontrolleri gerçekleştirmek, f. Manteyik Biletlerin kabul/satış takiplerini yapmak, g. Gelirler ile ilgili olarak yüklenici tarafından toplanan cironun yüklenici ile mutabakatını yapmak, h. Stratejik Plan, Performans Programı ve İç Kontrol çalşmalarına birimi adına bilgi hazırlamak, i. Yüklenici firma çalışanları tarafından gerçekleştirilen bilgisayar ve bilgi sistemleri ile ilgili işlerin denetimini yapmak, j. Ödeme ile ilgili halk otobüsleri ve raylı sistemden gelen kullanılan bilet raporlarının kontrolünü ve yüklenici mutabakatını yapmak, k. Kendisine verilen performans hedeflerini gerçekleştirmek, l. Bilgi güvenliği ile ilgili öngörülen tedbirleri almak, uygulamak, m. Görev konusu ile ilgili amiri tarafından verilen işleri yerine getirmek. Gişe, Tali Bayi ve Saha Kontrol Sorumlusu a. Gişe ve tali bayilerin saha kontrollerini yapmak, b. Kayıp ve başkası kullanırken el konulan kartların tarihi ve işlemlerini gerçekleştirmek, c. Manteyik biletlerin kabul/satış takiplerini yapmak, d. Kayıp/Kırık Kart, Para/Kredi iadelerinin günlük kontrollerini yapmak, e. Kendisine verilen performans hedeflerini gerçekleştirmek, f. Bilgi güvenliği ile ilgili öngörülen tedbirleri almak, uygulamak, g. Görev konusu ile ilgili amiri tarafından verilen işleri yerine getirmek. Taşıma Operatörleri Kontrol Sorumlusu a. Yolcu taşıma raporlarının ve verilerinin kontrolünü yapmak, b. Cihazların çalışmalarını takip etmek ve arızalarının giderilmesini temin etmek, c. Kendisine verilen performans hedeflerini gerçekleştirmek, d. Bilgi güvenliği ile ilgili öngörülen tedbirleri almak, uygulamak, e. Görev konusu ile ilgili amiri tarafından verilen işleri yerine getirmek. 12

13 Kart Üretim ve Evrak Kontrol Sorumlusu a. Kişiselleştirilmiş kart evraklarının uygunluğunun denetimini yapmak, b. Kart üretim gişelerinin kontrollerini yapmak, c. Kendisine verilen performans hedeflerini gerçekleştirmek, d. Bağlı çalışanların performans analizlerini hazırlamak, değerlendirmek, performans sonuçlarına göre gerekli motivasyon ve uyarıları yapmak. e. Karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel olan gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak, takip etmek ve sonuçlandırmak, f. Emri altındaki tüm işlemlerle ilgili bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak ve çalışanları bu tedbirlerin alınması ile ilgili bilgilendirmek ve uyarmak, g. Görev konusu ile ilgili amiri tarafından verilen işleri yerine getirmek. YETKİ Madde 11- Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, ilgili mevzuat ve bu yönetmelikte verilen hak ve yetkiler ile 2918 sayılı yasa ve yönetmelikte yer alan yetkileri kullanarak görevlerini yerine getirir. SORUMLULUK Madde 12- Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen bu yönetmeliğin 10. Maddesinde belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapar. Ayrıca, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla sorumludur. Madde 13- Bu yönetmelik hükümlerini Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 13

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tavşanlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 200 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE 1: AMAÇ a) Belediye hizmet binalarının genel temizliğini, bakımını, onarımını, tesisat işlerini, araç havuzunu, birimler

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Su İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 06.8.2014 Kabul Sayısı: 104 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı