YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.GENEL BİLGİLER de bulunan işletmesinde yangın güvenliğinin sağlanmak amacıyla, yangın söndürme cihazı (YSC) satın alınması ile mevcut YSC lerin periyodik bakım, kontrol, dolum ve hidrostatik test işlemleri yaptırılacaktır. 1.2 Bu teknik şartname de, yukarıda belirtilen işin yapılması ile ilgili uyulması gereken kurallar, kullanılacak malzeme ve işin teknik özellikleri ile diğer ayrıntıları açıklanmıştır. 1.3 Yangın söndürme cihazlarının sürekli çalışır duruma bulunması için, periyodik kontrol, bakım, dolum, test, malzeme temini ve işin yapılması ilgili her türlü işlem, işi yapan yetkili (YÜKLENİCİ) firma tarafından sağlanacaktır. 2.İŞİN AMACI 2.1 Olası bir yangın başlangıcı durumunda kullanılacak olan Yangın Söndürme Cihazları(YSC) ile ilgili işlemlerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması ve YSC lerin sürekli hazır bulunması temin edilecektir. 2.2 Bunu sağlamak için, YSC lerle ile ilgili her türlü işlem TS EN standartlarına uygun olarak yapılacaktır. 3. İŞİN İÇERİĞİ ve KONUSU 3.1 İşin içeriği, aşağıda belirtilen ana başlıklar altında toplanmaktadır: 3.1.1Yeni YSC temin edilmesi YSC lerin periyodik kontrollerinin yapılması YSC lerin bakım işlemlerinin yapılması YSC lerin dolum işlemlerinin yapılması YSC lerin hidrostatik test işlemlerinin yapılması YSC kullanma eğitimlerinin yaptırılması 4. İlgili Standartlar 4.1. YSC ler ile ilgili yapılacak çalışmalar, ulusal yangından korunma ve yangın güvenliği kural ve standartlarına uygun olacaktır. Ayrıca bu standartlarda referans olarak anılan tüm ilgili standartlar aynı geçerlilikte esas alınacaktır. Bu kapsamda yeni YSC temin edilmesi, YSC lerin periyodik kontrol, bakım, dolum, hidrostatik test ve eğitim işlemlerinde sınırlı olmamak koşuluyla geçerli olacak ve temel alınacak standartlar şunlardır: TS ISO Yangından korunma Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler Bölüm 2: Muayene ve bakım 1-14

2 TS EN Yangından Korunma-Yangın Söndürücü Maddeler-Karbondioksit TS EN 615/AC/A1/T1 Yangından Korunma-Yangın Söndürücü Maddeler-Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç) Özellikler TS EN Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 6: EN 3-Bölüm 1-5:Uyarınca Seyyar Yangın Söndürücülerin Uygunluğunun Kabulüne Dair Hükümler TS EN Seyyar Yangın Söndürücüler Bölüm 3. İmalat, Basınca Dayanıklılık, Mekanik Deneyler TS EN Seyyar yangın söndürücüler- Bölüm 7: Özellikler, performans özellikleri ve deney metotlar TS EN 3-8/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için EN 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar. Direktif: 97/23/EC TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: CO2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili EN 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kuralla TS EN Yangınların Sınıfları TS EN 2/A Yangınların Sınıfları TS EN Seyyar yangın söndürücüler-bölüm 1:Karakteristikleri, performansı ve deney metotları TS EN Yangın Söndürücü Maddeler-Halojenli Hidrokarbonlar Bölüm 2:Halon 1211 ve 1301'in Güvenli Bir Şekilde İşleme Tabi Tutulması ve Nakil İşlemleri İçin Uygulama Kuralları TS İş Yeri- Elde ve/veya Arabayla Taşınabilen Yangın Söndürme Cihazları- Satış ve Servis Hizmetleri İçin- Genel Kurallar TS 11827/T İş Yeri- Elde ve/veya Arabayla Taşınabilen Yangın Söndürme Cihazları- Satış ve Servis Hizmetleri İçin- Genel Kurallar 4.2. İlgili standartların, yapım sırasında geçerli olan güncel baskı ve sürümleri dikkate alınacaktır. Yüklenici gerektiğinde ilgili TSE standart ve yayınlarını temin etmekle yükümlüdür. 5. İlgili Ürün Onayları ve Yeterlilik Belgeleri 5.1. Sağlanacak YSC ve malzemeleri, ürün tanımlarında belirtilen TSE standartlarına sahip olacaktır. Ürün tanımlamalarında açıkça anılmayan YSC ve malzemelerine ait standartlar, eşdeğer bile olsa kabul edilmeyecektir. 2-14

3 5.2 Malzeme listesi ve teknik özellikler bölümünde belirtilen tüm ürünler hangi onay belgesine sahip olursa olsun, İşveren onayına sunulacaktır. YSC lerle ilgili işlemlere ait tüm malzemeler için onay verildikten sonra başlanacaktır Kullanılacak, YSC ile ilgili malzemeler, TSE veya İşveren onayına tabii bir ürün onay belgesine sahip olacaktır Teklif aşamasında farklılık belirtilmiş bile olsa, eğer İşveren tarafından yazılı olarak kabul edilmemişse, istenen standartlara sahip olmayan malzemeler, kesinlikle kabul edilmeyecektir 5.5. YSC lerle ilgili yedek parça ve malzemeler TSE belgesine veya en az TSE tarafından kabul edilmiş bir yabancı onaya sahip olacaktır. 5.6.Yeni satın alınacak her tür ve kapasitedeki YSC yi imal eden firmanın ilgili yıla ait onaylı olmak üzere: aşağıda belirtilen belgelerin tamamını ürün teslimi veya sözleşme ile birlikte teslim edecektir. TSE İmalata Yeterlilik Belgesi TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, TSE Kalite Uygunluk Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi TC San ve Tic. Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi, TSE veya yetkili ve uluslararası tanınırlığı olan bir kuruluştan alınmış TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi CE Belgesi 5.7. YSC lerin kontrol, bakım, dolum, test işlemlerini yapacak yüklenici firmanın işletmede bulunan YSC türlerine uygun ve ilgili yıl onaylı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl müdürlüğünden alınmış YSC DOLUM, BAKIM, HİDROSTATİK TEST YETERLİLİK BELGESİ Nİ ve 5.6 madde belirtilen ilgili belgeleri, hizmetin başlaması ile birlikte İşverene teslim edecektir. 6. İş Programı ve İşin Süresi 6.1 Yapılacak işin süresi, bu teknik şartnamede belirtilen hizmetlerin, şartname maddelerine uygun olarak yapılması şartıyla sözleşme ile belirlenecektir. 6.2 Yapılan işin herhangi bir aşamasında İŞVEREN işin yapılması ve hizmetin alımını geçici veya sürekli olarak durdurabilecektir. 7. Yeni Fiyat Belirleme 7.1 Sözleşme süresince piyasada oluşan değişikler nedeniyle yapılması zorunlu hale gelen fiyat artırma veya fiyat azaltma işlemi Yüklenicinin teklifi ve İşverenin onayından sonra geçerli olacaktır. Habersiz olarak fiyat değişikliği yapılmayacaktır 7.2. Teklif içeriğinde yer almayan, ancak iş artışı kapsamında, ek iş olarak yapılmasına karar verilen işlerin bedeli, "Yeni Fiyat Belirleme Yöntemi"ne göre belirlenir Yeni Fiyat Belirleme için, aşağıdaki iki yöntemden biri uygulanır: Karşılaştırmalı Benzer Fiyat Yöntemi Maliyet+Kar Yöntemi 3-14

4 7.4"Karşılaştırmalı Benzer Fiyat Yöntemi", şu şekilde uygulanır: Yüklenici, yapılacak ek işin, daha önce belirlenmiş ve sözleşmede yer alan mal ve hizmetleri örnek göstererek, karşılaştırmalı olarak belirli bir içerik ve fiyat yüzde katsayı önerisi hazırlar. Bu öneri, örnek alınan iş kalemi tanımı, fiyatı ve yeni işle karşılaştırmalı analiziyle birlikte İşveren'e sunulur. İşveren gerekli incelemeyi yaparak, karşılaştırmayı ve önerilen yüzde üzerinden fiyatı belirler "Maliyet+Kar Yöntemi", şu şekilde uygulanır: Yüklenici, yapılacak ek iş için gerekli olan mal ve hizmetlerin keşfini çıkararak, bu işler için üç ayrı kaynaktan, birbirine eşdeğer fiyat teklifi alır. Bu teklifler İşveren'e sunulur. İşveren'in onayladığı fiyat, maliyet olarak kabul edilir. Yükleniciye, maliyetin %10'u kadar "Genel Gider" (taşıma, haberleşme, vb.) ve brüt maliyetin %20'si kadar da "Yüklenici Kar"ı eklenir. Böylece Yeni Fiyat, (Maliyet X 1,3) olarak belirlenmiş olur İşveren, kendisi de fiyat toplama veya üç teklife ek olarak, Yüklenicinin başka teklifler eklemesini de isteme hakkına sahiptir "Yeni Fiyat Belirleme" işlemi sonunda, yapılan işlemi özetleyen bir "Yeni Fiyat Belirleme Tutanağı" düzenlenir ve işin sözleşmesine eklenerek, hak edişlerde bu tutanak içeriği dikkate alınır Yeni belirlenen işin ödemesi, işin genel ödeme yöntemiyle aynı biçimde yapılır. 8. Garanti Belgesi ve Garanti Taahhüdü 8.1 Yeni satın alınan ve dolumu yapılan YSC lerin kabul tarihinden sonra ve 2 (iki) yıl süreyle Yüklenicinin Garanti Taahhüdü altında olacaktır. Garanti süresi içinde, gerekli olabilecek her türlü işçilik, malzeme, yedek parça, vb. Yüklenici tarafından, herhangi bir bedel istenmeksizin karşılanacaktır. 8.2 Yüklenici, YSC lerin garanti süresi içinde, herhangi bir sorun çıktığında İşveren tarafından yazılı çağrı gönderildikten sonra en geç 24 (yirmi dört) saat içinde, yetkili ve uzman elemanlarını, gerekli malzeme ve donanımla göndererek YSC lerle ilgili aksaklıkların giderilmesini sağlayacaktır. 8.3 Yüklenici tarafından sağlanan YSC ve malzemeleri, tek tek veya bir bütün olarak, çalışır halde teslim alındıktan sonra garanti süresi boyunca, üretim hatalarına karşı Yüklenici ve malzeme üretici ve sağlayıcı firmaların ayrı ayrı garantisi altında olacaktır. Tüm garanti işlemlerinde İşveren, Yükleniciyi muhatap kabul edecektir. 8.4 Temin edilen tüm YSC lere ait garanti belgeleri, ürün teslim ile birlikte yapılacaktır. 8.5 Yerinde yapılan periyodik kontrollerde; a) Mühürü koparılmamış b) Karıştırılmamış c) Kurcalanmamış d) Çalıştırma pozisyonuna getirilmemiş e) Yabancı firmalarca dolumu yapılmamış kaydı ile kontrolleri ve bakımı yapılmış olan YSC ler hizmeti veren kuruluşun (Yüklenici) iki yıl (2) garantisi altında bulunacaktır. 8.6 Yapılan kontrolde mühürü kopuk, ancak kullanılmadığı ve arızası olmadığı belirlenen her tür ve tipte deki YSC yerinde tekrar mühürlenecek ve garanti süresi bozulmayacaktır. Yeniden mühürleme işlemi ücretsiz yapılacaktır. 4-14

5 8.7 YSC ler ilk alım ve son dolum tarihinden itibaren iki (2) yıllık garanti süresini tamamladıktan sonra ücretli kontrol ve bakım işlemine tabi tutulur. Ücretli kontrol ve bakımı yapılan ve söndürme maddesi değiştirilmesine gerek görülmeyen YSC ler iki (2) yıl yüklenici firmanın garanti kapsamına alınır. 8.8 Kuru Kimyevi Tozlu (KKT)söndürme maddelerinin kullanım ve garanti süresi, YSC den bağımsız olarak 4 yıl olarak kabul edilecektir. Kuru kimyevi tozlu söndürme maddesinin 4 yıldan önce değiştirilmesi gerektiğinde ücretsiz olarak değiştirilecektir. 9. Eğitim 9.1 Yüklenici, YSC lerin kullanımı ilgili olarak, işyeri çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde bir veya birden fazla olmak üzere en az yılda bir kez tekrar edilmek üzere YSC kullanım eğitimi verecektir. 9.2 Eğitim verilecek grup sayısı sözleşme ile belirlenecektir. Eğitim sırasında eğitime katılan personelin tamamına yazılı eğitim notu dağıtılacaktır. 9.3 Yapılan eğitim, bir görüntü kayıt cihazı ve fotoğraflar ile kayda alınacaktır. 9.4 Yüklenici tüm eğitimlerin sonunda, eğitim sonuç raporu düzenleyerek işverene teslim edecektir. Eğitim sonuç raporunun ekinde eğitime katılanların imzalı listesi, eğitim programı ve görüntü kayıtlarının bulunması sağlanacaktır. 9.5 Eğitim, hizmet alan kuruluşun tesisinde veya İşverene uyun göreceği yerde yapılacaktır. 9.6 Eğitimin niteliği ve süresi ile ilgili sorunların çıkması, erişilen eğitim düzeyinde yetersizlik veya eğitim dokümanlarında yetersizlik belirlemesi durumunda İşveren, kısmen veya eğitimin eksik olan bölümlerinin tamamı için eğitimin yenilenmesini isteyebilir. 10. İş ve Çalışma Güvenliği Kuralları 10.1 Tesis içinde yapılacak tüm çalışmalarda, tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu nun 76.maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş bulunan ve 19 Şubat 1973 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü geçerlidir İş Güvenliği işin ayrılmaz bir parçası olup, Yüklenici, bu ilke nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz İş Güvenliği çerçevesinde, Sıcak İş, Yüksekte Çalışma, Kapalı Alanda Çalışma izne tabii olup, Yüklenici, izinler nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz. 5-14

6 10.4 Tesiste YSC lerle ilgili kontrol, bakım ve dağıtım işinde çalışacak Yüklenici firma personelinin İş Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi alması zorunludur. İşveren tarafından verilecek olan eğitimin süresi, yaklaşık 2. saat olup; Yüklenici, izinler nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz İşyerinde YSC lerle ilgili yapılacak her türlü işlemde çalışacak personel sayısı ve personel bilgileri, sözleşme ekinde İşverene bildirilecek ve bildirilen kişiler dışında işletme içinde çalışma yapılmasına izin verilmeyecektir YSC lerle ilgili olarak işletme içinde yapılacak her türlü çalışma nezaretçi kontrolünde yapılacaktır İşletme içinde görev yapacak yüklenici firma temcilerinin ihtiyacı olan iş güvenliği malzemeleri Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır İşveren, işletme içinde çalışma yapan yüklenici veya temsilcisinin teknik şartname, sözleşme veya iş güvenliği ile ilgili hususlara uymadığı tespiti halinde, sözleşmesinin iptali, Yüklenici firma temsilcisinin değiştirilmesini, işin durdurulmasını isteyebilecektir İşletme içinde YSC lerin kontrol ve bakımları ile görevlendirilecek yüklenici firma personelinin sigortalı olması ve sigorta primlerinin düzenli yatırılması yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. İşletmeye yüklenici firma personelinin her girişinde sigortalı olup olmadığı internet ortamından kontrol edilecektir. Sigorta kontrolünün yapılmaması veya yapılamaması yüklenici firma personelinin sigortasız çalışmasına izin verildiği anlamı taşımaz. 11. Uygulama Kuralları 11.1 YSC lerin dolum ve bakımlarının yapılması ile ilgili sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmenin 5. maddesinde (İlgili Ürün Onayları ve Yeterlilik Belgeleri ) belirtilen belgelerle ile birlikte KKT li YSC lerin doldurulmasında kullanılacak söndürme maddesinden 1kg luk örnek numune uygun şekilde paketlenmiş ve mühürlü olarak hizmet alan kuruluşa teslim edilecektir. Bu numune gerektiğinde test edilmek üzere hizmeti alan kuruluş tarafından muhafaza edilecektir Gerekli görülmesi halinde dolumu yapılan veya yeni satın alınan YSC lerden bir tanesinin içindeki söndürme maddesinin analizi, bağımsız ve akredite bir laboratuarda test yaptırılıp uygunluğu kontrol edilir. Söndürme maddesinin sözleşme belirtilen özellikleri taşımaması halinde anlaşma karşılıksız olarak fesh edilir ve analiz ücreti hizmeti veren kuruluş (Yüklenici) tarafından karşılanır. Söndürme maddesi analizi için hizmet alan kuruluştan (İşveren)herhangi bir ücret talep edilmez Yüklenici firmaya, YSC lerin dolum, bakım ve kontrol işlemleri için haber verildiğinde; en geç 18 saat içinde, arızalı veya dolumu yapılacak YSC işletmeden alınarak, 96 saat(4 iş günü) içerisinde gerekli bakım ve dolum yapılmış olarak teslim edilir. 6-14

7 11.4 Bakım, dolum ve kontrol için işletmeden alınan YSC lerin yerlerine varsa işletme yedeklerinden, eğer yedek YSC mevcut değilse hizmet veren kuruluş(yüklenici) tarafından yedek YSC bırakılacaktır YSC ler periyodik olarak her altı (6) ayda bir defa olmak üzere, hizmeti veren kuruluş tarafından ücretsiz olarak kontrol edilecektir. Periyodik kontrol zamanı gelen YSC lerin kontrollerinin yapılması için hizmeti alan kuruluş aranarak, kontrol gününden en az 10 gün öncesinden için randevu alınacaktır. Periyodik kontroller hizmeti alan kuruluş tesislerinde(fabrika) yangın güvenliği sorumlusu veya temsilcisinin gözetiminde yapılacaktır İki (2) yıllık kullanım ve garanti süresini dolduran kuru kimyevi tozlu YSC'ler kontrol ve bakım işlemleri söndürme maddesi ücreti alınmadan, sözleşmede belirlenmiş yıllık bakım ücreti karşılığında yapılacaktır Dört (4) yıllık kullanım süresini tamamlamış söndürme maddesi ile dolu KKT li YSC'ler dolum ücreti karşılığında doldurulacaktır YSC lerle ilgili yapılan her türlü kontrol, bakım, dolum, hidrostatik test işlemleri kayıt altına alınacak ve konuyla ilgili hazırlanacak raporlar YSC lerin teslimi ile birlikte İşverene teslim edilecektir YSC lerin periyodik kontrollerini yapacak personel YSC lerin bakımı ve kontrolü konusunda gerekli mesleki eğitimi almış ve belgelendirilmiş olacaktır. Kontrolleri yapacak personeli kimlik belgesi ve eğitim belgelerinin kopyaları (fotokopi) sözleşmeyle birlikte teslim edilecektir. Kontrolleri yapacak personelin değişmesi durumunda konu yazılı (mail, fax) olarak hizmeti alan kuruluşa bildirilecek ve kontrolü yapacak kişi ile ilgili belgelerin yenileri teslim edilecektir Yeniden doldurulmadan önce hidrostatik test yapılması gerekli görülen YSC'ler ile dört (4) yılını tamamlayan kuru kimyevi tozlu, on (10) yılını tamamlamış karbondioksitli YSC ler hidrostatik teste tabi tutulduktan sonra doldurulacaktır Hidrostatik testleri yapılan karbondioksitli YSC'ler üzerine(omuz kısmı, kafa üstü, boyun) test tarihi(ay, yıl),testi yapan firma sembolü çakma rakam ve işaret ile yazılacaktır Hidrostatik testleri yapılan kuru kimyevi tozlu YSC'lerin gövdeleri üzerine test tarihi(ay, yıl) ve testi yapan firmanın sembolü yazılmış dayanıklı bir etikete bulundurulacaktır Yapılan hidrostatik test ile ilgili bilgiler bir çizelgeye tüp numaraları ile birlikte yazılarak bir kopyası İşverene teslim edilecektir. Test sonunda olumlu sonuç alınan YSC tüpleri yeniden doldurulur ve yeni YSC ye eşdeğer olarak bu cihazlar garanti kapsamına alınır Dolum yapılan YSC tüpleri TSE standartlarında belirtilen renk ve cins boya ile boyanacaktır. Boyama işlemi YSC nin orijinal rengine uygun olarak manometresine ve hortumuna taşmayacak şekilde yapılacaktır. YSC lerin üzerine, kullanma talimatı, kontrol çizelgesi ve kontrol çizelgesine dolum tarihi, boş ağırlığı(dara) ve toplam ağırlığı yazılmış olarak asılacak ve bu işlemler için ayrıca ücret talep edilmeyecektir. 7-14

8 11.15 Her türlü YSC nin periyodik kontrol, bakım, getirilip götürülmesinde ve bu işlemler dışında ilave olarak bakım ve kontrol işlemleri için eleman isteğinde bulunulduğunda, yetkili personel gönderilecek ve bu tür işlemler için ayrıca ücret talebinde bulunulmayacaktır YSC lerin periyodik kontrol, bakım ve dolum işlemleri ile hidrostatik test işlem raporları ile ilgili teknik servis çizelgeleri hizmet veren kuruluş tarafından bilgisayar ortamında düzenlenecektir. Düzenlenen rapor bir dosya içinde YSC lerin teslimi ile birlikte hizmet alan kuruluş yetkilisine imza karşılığında teslim edilecek ve bu işlem için ayrıca ücret talep edilmeyecektir Dolum, bakım ve hidrostatik testi yapılan YSC lere emniyet pimleri takıldıktan sonra hizmet veren firmanın ismi veya logosunun yazılı olduğu orijinal kurşun mühür ile mühürlenecektir Gerekli görülmesi halinde, toplu olarak dolum ve bakımı yapılan YSC lerin her partisinden (grup) hizmet alan kuruluş yetkilisinin seçeceği numune YSC, yakılacak ateşlere (A. B. C sınıfı yangınlar ) uygulanarak söndürme, çalışma, tüp içinde kalan söndürme maddesi miktarı ve kullanma süresi performansları test edilecektir. YSC nin boşalması bittiğinde cihaz içerisinde söndürücü toz kalmadığı ve tam olarak boşaldığı görülecektir. Test edilen YSC uygun görülürse, grup olarak teslim edilen YSC lerin tamamı kabul edilecektir. Uygunluk sağlanmadığı görülürse o partinin tümü uygunsuz olarak kabul edilecektir Testte kullanılan YSC tekrar doldurulacak, kabul edilmeyen YSC ler ve taşımada meydana gelen hasarlardan hizmet alan kuruluş sorumlu olmayacaktır. Hasarlı YSC ve malzemeleri, orijinalleri ile değiştirilecek ve bu madde de belirtilen işlemler için ayrıca ücret talep edilmeyecektir Teknik şartnamede belirtilen maddelerin bir tanesinin yerine getirilmemesi veya verilen hizmetten memnun kalınmaması durumunda, hizmeti alan kuruluş (İşveren) sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirme hakkına sahip olacaktır YSC dolum, bakım ve test ücretleri sözleşmede belirtilen fiyatlar üzerinden uygulanacaktır. Piyasa şartlarındaki değişikleri nedeniyle fiyat değişikliği zorunlu hale gelmesi durumunda İşveren onayı alınmadan fiyat değişikliği yapılmayacaktır YSC lerdeki, dolum, bakım ve fabrikasyon hataları dışında kalan, özelliğini yitirmiş değiştirilmesi gereken 2 yıl üzerinde kullanılmış malzemeler (yedek parça) ücreti karşılığında değiştirilecek ve işçilik için ücret talep edilmeyecektir YSC dolum bakım hizmeti veren kuruluşun dolum ve bakım tesisleri, hizmeti alan kuruluş yetkilisi tarafından gerekli görülmesi halinde kontrol edilecek ve hizmet veren tesisleri uygun görülmesi halinde sözleşme yapılacaktır. Sözleşme yapılan dolum bakım firması (yüklenici) tesisleri haberli veya habersiz olarak hizmeti alan kuruluş yetkilisi veya danışmanları tarafından denetlenebilecektir YSC dolum ve bakım fiyat teklifinde YSC lerin dolum, yıllık bakım, yedek parça ve yeni YSC fiyatları ile fiyatların geçerlilik süresi belirtilecektir. 8-14

9 11.25 Fiyat teklifinin ekinde Sanayi Bakanlığı ve TSE dolum ve bakım yeterlilik belgeleri ile TSE uygunluk belgesi ve yüklenici firmanın sahip olduğu diğer belgeler bir dosya içinde teslim edilecektir Dolumu yapılan veya yeni satın alınan YSC lerin için düzenlenen faturalarda söndürme maddesinin marka ve cinsi açık olarak belirtilecektir. 12.Diğer Şartlar 12.1 Sözleşme süresi ve bu Teknik Şartname belirtilen hususlar dışındaki konular idari şartname veya idari sözleşme ile düzenlenecektir İşveren ve yüklenici, karşılıklı olarak firma bilgileri, çalışma sistemi, ürünlerle ilgili bilgilerin gizliliğini sağlayıcı tedbirleri almakla yükümlüdürler. Gizlilikle ilgili konular idare şartnamede düzenlenecektir Teknik şartname maddelerinde belirtilen hususlara uyulmadığı takdirde 15 gün, diğer şartlarda 1 ay önceden haber vermek kaydı ile yapılan sözleşme sona erdirilecektir. 13.MALZEME LİSTESİ VE MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ YSC lerin doldurulmasında kullanılacak söndürme maddeleri ve özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. S/N MALZEME ADI VE ÖZELLİKLERİ 1 Karbondioksit %99,9 saflıkta, TSE EN uygunluk belgeli 2 Kuru Kimyevi Toz ABC sınıfı MAP 90 Mono amonyum fosfat etken maddeli ve TSE EN 615 uygunluk belgeli olacaktır. Tane iriliği 0,04 mm den küçük(%52-65),silikonla hidrofobi özelliği kazandırılmış 3 Kuru Kimyevi Toz ABC sınıfı MAP 70 Mono amonyum fosfat etken maddeli ve TSE EN 615 uygunluk belgeli olacaktır. Tane iriliği 0,04 mm den küçük (%52-65),Silikonla hidrofobi özelliği kazandırılmış 4 Kuru Kimyevi Toz ABC sınıfı MAP 40 Mono amonyum fosfat ve amonyum sülfat etken maddeli ve TSE EN 615 uygunluk belgeli olacaktır. Tane iriliği 0,04 mm den küçük(%52-65),silikonla hidrofobi özelliği kazandırılmış 5 Kuru Kimyevi Toz BC sınıfı Sodyum bikarbonat, kalsiyum karbonat veya Potasyum bikarbonat etken maddeli ve TSE EN 615 uygunluk belgeli olacaktır. Tane iriliği 63 µ den küçük (%75-95),Silikonla hidrofobi özelliği kazandırılmış 6 Kuru Kimyevi Toz D sınıfı Alkali klorür veya Alkali borat etken maddeli ve TSE uygunluk belgeli olacaktır. TSE EN uygunluk belgeli Tane iriliği 63 µ den küçük (%65-95),Silikonla hidrofobi özelliği kazandırılmış 9-14

10 S/N MALZEME ADI VE ÖZELLİKLERİ 7 Köpük AFFF, TSE uygunluk belgeli 8 Köpük AFFF-AR, TSE uygunluk belgeli 9 Halon alternatifi gazlı söndürme maddesi HCFC Blend E( NAF P4), UL 2129 belgeli Yeni olarak satın alınacak YSC lerin listesi, özellikleri ve birim fiyatı aşağıdaki tabloya uygun olarak hazırlanacak ve fiyat teklifinde belirtilen tarih aralığında geçerli olacaktır. S/N MALZEME ADI VE ÖZELLİKLERİ Miktarı Birim fiyatı 1 2 Kg Karbondioksitli YSC Kg Karbondioksitli YSC 1 3 6Kg Karbondioksitli YSC Kg Karbondioksitli YSC Kg Karbondioksitli YSC Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg AFFF Köpüklü YSC

11 S/N MALZEME ADI VE ÖZELLİKLERİ Miktarı Birim fiyatı Kg AFFF Köpüklü YSC Kg AFFF Köpüklü YSC Kg AFFF AR Köpüklü YSC Kg AFFF AR Köpüklü YSC Kg AFFF AR Köpüklü YSC Kg Halon alternatifi YSC (NAF P4) Kg Halon alternatifi YSC (NAF P4) Kg Halon alternatifi YSC (NAF P4) Kg Sulu YSC Kg Sulu YSC YSC lerin ara bakım, dolum, test işlemleri birim fiyatları aşağıdaki tabloya uygun olarak hazırlanacak ve fiyat teklifinde belirtilen tarih aralığında geçerli olacaktır Karbondioksiti cihazlar 5 yılda bir yeniden dolum, KKT li YSC ler 2 yılda bir ara bakım,4 yılda bir yeniden dolum Köpüklü YSC'ler her yıl ara bakım 2 yılda bir yeniden dolum Halon alternatifi YSC'ler 5 yılda bir ara bakım,10 yılda bir yeniden dolum yapılacaktır. S/N MALZEME ADI VE ÖZELLİKLERİ Miktarı Ara Bakım Fiyatı 1 2 Kg Karbondioksitli YSC Kg Karbondioksitli YSC 1 3 6Kg Karbondioksitli YSC Kg Karbondioksitli YSC Kg Karbondioksitli YSC Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) 1 YSC Dolum Fiyatı 11-14

12 S/N MALZEME ADI VE ÖZELLİKLERİ Miktarı Ara Bakım Fiyatı Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg AFFF Köpüklü YSC Kg AFFF Köpüklü YSC Kg AFFF Köpüklü YSC Kg AFFF AR Köpüklü YSC Kg AFFF AR Köpüklü YSC Kg AFFF AR Köpüklü YSC Kg Halon alternatifi YSC (NAF P4) Kg Halon alternatifi YSC (NAF P4) Kg Halon alternatifi YSC (NAF P4) Kg Sulu YSC Kg Sulu YSC ,2,4 Kg KKT li YSC Azot dolumu ,12, Kg KKT li YSC Azot dolumu Kg KKT li YSC Azot dolumu ,2,4 kg KKT li YSC Hidrostatik Basınç 1 Testi 46 5,6 kg KKT li YSC Hidrostatik Basınç 1 Testi kg KKT li YSC Hidrostatik Basınç Testi ,4,5,6 kg Karbondioksitli YSC Hidrostatik 1 Basınç Testi 49 10,30 kg Karbondioksitli YSC Hidrostatik 1 Basınç Testi YSC Dolum Fiyatı 12-14

13 13.4. YSC lerin kontrol bakım, dolum, test işlemleri sonunda değiştirilmesi gerekli görülebilecek yedek parçaların listesi, özellikleri ve birim fiyatları aşağıdaki tabloya uygun olarak her çeşit ve kapasitedeki YSC için ayrı olarak hazırlanacak ve fiyat teklifinde belirtilen tarih aralığında geçerli olacaktır. S/N MALZEME ADI VE ÖZELLİKLERİ Miktarı Birim fiyatı 1 2 Kg Karbondioksitli YSC lansı Kg Karbondioksitli YSC valfi Kg Karbondioksitli YSC lans ve hortumu 1 TS 745 EN ISO 2398 Belgeli Kg Karbondioksitli YSC tetikli valf Kg Karbondioksitli YSC lans ve hortumu 1 TS 745 EN ISO 2398 Belgeli 6 10 Kg Karbondioksitli YSC valfı Kg Karbondioksitli YSC taşıma arabası Kg Karbondioksitli YSC taşıma arabası tekerleği Kg Karbondioksitli YSC lans ve hortumu 1 TS 745 EN ISO 2398 Belgeli Kg Karbondioksitli YSC valfı Kg Karbondioksitli YSC taşıma arabası Kg Karbondioksitli YSC taşıma arabası tekerleği ,6,9,12 Kg KKT li YSC tetikli valf Kg KKT li YSC valfı ,2 Kg KKT li YSC monometre 1 EN 3 ve UL belgeli, pirinç gövdeli ,12 Kg KKT li YSC monometre 1 EN 3 ve UL belgeli, pirinç gövdeli Kg KKT li YSC monometre 1 EN 3 ve UL belgeli, pirinç gövdeli 18 1,2 Kg KKT li YSC lans ,6,9,12 Kg KKT li YSC lans ve hortumu Kg KKT li YSC lans ve hortumu Kg KKT li YSC taşıma arabası tekerleği ,6 kg Halon alternatifi YSC lans ve hortumu 23 1,2 Kg Karbondioksitli YSC boya işlemi ,6 Kg Karbondioksitli YSC boya işlemi Kg Karbondioksitli YSC boya işlemi Kg Karbondioksitli YSC boya işlemi Kg KKT li YSC boya işlemi ,6 Kg KKT li YSC boya işlemi Kg KKT li YSC boya işlemi Kg KKT li YSC boya işlemi 1 LİSTEDE BELİRTİLMEYEN YSC YEDEK PARÇALARI İLAVE EDİLEBİLİR 13-14

14 14. SON HÜKÜMLER Bu teknik şartname, taraflarca imzalanacak idare şartname veya sözleşme ile birlikte yürürlüğe girecektir Taraflarca imzalanan idari şartname ve sözleşme maddeleri teknik şartnamede belirtilen hususlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde düzenlenecektir. Uygulama çelişki görülen hususlarda bu teknik şartnamede maddeleri dikkate alınacaktır Bu Teknik Şartname 14 ana başlık ve 14 sayfadan oluşur

KURU KİMYEVİ TOZLU YANGıN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM ŞARTNAMESİDİR

KURU KİMYEVİ TOZLU YANGıN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM ŞARTNAMESİDİR KURU KİMYEVİ TOZLU YANGıN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM ŞARTNAMESİDİR Hacettepe Üniversitesi birimlerine ait Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüplerinin dolumu, dolum sonrası bakımı ve test işlemleri aşağıdaki

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No : 2015/ 1573 İlgili Birim : HİZMET

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı. Sayı : / /06/2017 Konu : Yangın Tüpü Dolumu

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı. Sayı : / /06/2017 Konu : Yangın Tüpü Dolumu T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı *BELM4HZ5P* Sayı 27116798-930/33846 07/06/2017 Konu Yangın Tüpü Dolumu REKTÖRLÜK MAKAMINA (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi) Fakültemizde

Detaylı

İHTİYAÇ LİSTESİ S.NO ADI c i n s i MİKTARI B.FİYATI TOPLAM 1 6 kg KKT yangın söndürme tüpü dolumu ve tekrar dolum Adet 5 0

İHTİYAÇ LİSTESİ S.NO ADI c i n s i MİKTARI B.FİYATI TOPLAM 1 6 kg KKT yangın söndürme tüpü dolumu ve tekrar dolum Adet 5 0 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı Eğitim Fakültesi Dekanlığında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 22. maddesinin (d) fıkrası

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

SAYI :4 e$ f KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF MEKTUBU

SAYI :4 e$ f KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF MEKTUBU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği SAYI :4 e$ f 01.12.2016 KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4 4. MUAYENE.....4

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ 1.1. GENEL HUSUSLAR GRE Epoxy Borular İdare tarafından temin edilecek olup borular yüklenici fabrikasına araç üstü teslim edilecektir. İzole edilmiş borular İDARE

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

STAJ İŞYERLERİNİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ KURALLAR

STAJ İŞYERLERİNİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ KURALLAR STAJ İŞYERLERİNİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ KURALLAR TÜM BÖLÜMLER STAJ ÇALIŞMASI ( 30 İŞ 1. Staj çalışmaları yukarıdaki tabloda belirtilen sürelerde yaz tatilinde yapılır. Beklemeli öğrencilerin staj çalışmalar

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ..1 2. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PLANI

MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PLANI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: İsmail Bolayır Adem Aköl Sinan Özyavaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/11 1. AMAÇ Yakın Doğu Üniversitesi

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İŞE ALIM PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, EMEK BORU (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde işe alınacak

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

TÜRK KIZILAYI PROMOSYON PORSELEN KUPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI PROMOSYON PORSELEN KUPA TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI PROMOSYON PORSELEN KUPA TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. TEDARİK EDİLECEK KUPA... 2 3. KUPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 4. MUAYENE... 2 5. TESLİMAT... 3 6. GENEL HÜKÜMLER... 3

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERONELİ BELGELENDİRME TALEP FORMU

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERONELİ BELGELENDİRME TALEP FORMU 1. Sınava Katılacak Personel Bilgileri: Adı Soyadı: Doğum Yeri: Mezun Olduğu Okul ve Bölümü: E-Mail: İş Tel No: TC Kimlik No: Doğum Tarihi: Mesleği / Görev Unvanı: Ev Tel No: Cep Tel No: 2. Çalıştığı Kuruluş

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-ETU MODEL TEST LAB. PN25 REDÜKSİYON (FLANŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ TEM-FR-1 2/6 TOBB-ETU MODEL TEST

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.03-010.06.02/ Konu : Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi GENELGE (2009/6) Bu Genelgenin gayesi, 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TEK KULLANIMLIK HOLDER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TEK KULLANIMLIK HOLDER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TEK KULLANIMLIK HOLDER TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİKLİ HOLDER TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. TESLİMAT... 3 4. MUAYENE...

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Dok. Kodu: YÖN.PR.09 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: -Ocak2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Akıllı Telefon Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

GENELGELER. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

GENELGELER. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGELER T.C. Sayı : 74369039-010.06-42282 " 04 ARALIK2013 Konu: Katı Yakıt Alma ve Genelgesi GENELGE (2013/40) Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yerli ve ithal edilen katı yakıtların özelliklerini

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGESİ Yönetim Kurulu Karar No : 10/07/2014 tarih ve XIX/34/148 numaralı Yürürlük Tarihi : 21/07/2014 HELAL BELGELENDİRME

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Türkiye CRS ANTAKYA VE GAZİANTEP MERKEZLİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ İÇİN İHALE DAVETİ. İhale No: 857/2 Şubat 2017

Türkiye CRS ANTAKYA VE GAZİANTEP MERKEZLİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ İÇİN İHALE DAVETİ. İhale No: 857/2 Şubat 2017 Türkiye CRS ANTAKYA VE GAZİANTEP MERKEZLİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ İÇİN İHALE DAVETİ Sayın İlgili; Konu: Fiyat talebi İhale No: 857/2 Şubat 2017 CRS/Türkiye Ülke Programı Suriye deki siyasi krize müdahale

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1/6 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

Sınıf 2 : Söndürücü ortam olarak toz veya halon kullanılan (Halon için BKZ: OZONTABAKASI Yönetmeliği Madde 6) basınçlı tip yangın söndürücüler,

Sınıf 2 : Söndürücü ortam olarak toz veya halon kullanılan (Halon için BKZ: OZONTABAKASI Yönetmeliği Madde 6) basınçlı tip yangın söndürücüler, Hilal KINLI Hilal.Kinli@ramsrisk.com.tr [riskyonetimi]'da PAYLAŞIMI 6 Aralık 2014 01:36 konu: [Risk Yonetimi] Soru ve Cevaplarla Taşınabilir Yangın Söndürme Cihazlarının Periyodik

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 06.03.2017 Sirküler No : 2017/043 01.02.2017 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK OLAN İŞVEREN DESTEĞİ 09.02.2017 tarih ve 29974

Detaylı

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Toplu Satış Teklifleri Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 20 Malzeme Kodu : JENT5 SAF OKSIJEN TUP OLARAK M3 SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Şartname Kodu : 37011 Düzenleme Tarihi : 06/06/2014 Şartname Metni : ULUDAĞ

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR.

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. Ofisimizce, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 23-29 HAZİRAN 2013 TARİHLİ BİRLEŞİK KRALLIK(İNGİLTERE) İRLANDA CUMHURİYETİ ÇALIŞMA ZİYARETİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 23-29 HAZİRAN 2013 TARİHLİ BİRLEŞİK KRALLIK(İNGİLTERE) İRLANDA CUMHURİYETİ ÇALIŞMA ZİYARETİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 23-29 HAZİRAN 2013 TARİHLİ BİRLEŞİK KRALLIK(İNGİLTERE) İRLANDA CUMHURİYETİ ÇALIŞMA ZİYARETİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLU TEŞEKKÜR SERTİFİKASI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLU TEŞEKKÜR SERTİFİKASI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLU TEŞEKKÜR SERTİFİKASI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. TESLİMAT... 3 3. MUAYENE

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Pendik / İstanbul VD:... Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil No:.. OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ Teklif

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

Öğrenci İşlerinden staj defteri alındığında önce Staj Defteri Kapağı nda yer alan bilgiler doldurulmalıdır.

Öğrenci İşlerinden staj defteri alındığında önce Staj Defteri Kapağı nda yer alan bilgiler doldurulmalıdır. Öğrenci İşlerinden staj defteri alındığında önce Staj Defteri Kapağı nda yer alan bilgiler doldurulmalıdır. 1 Staj sürecini gösteren şemayı kontrol ederek staj işlemlerinin neresinde olduğunuzu kontrol

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Tablet Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER MADDE 1 TEDARİK EDİLECEK KAN IŞINLAMA ETİKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 MADDE 2 İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com Soyunma Dolabı Şartname www.sistemkabin.com içindekiler Konu Soyunma Dolabı Şartnamesi İş Sahibi Şartnamenin Amacı İşin Kapsamı Genel Şartlar Tasarım ve İşçilik Ölçü birimleri 4 Teknik Şartlar 4 Teklif

Detaylı

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 27.01.2016/4-1 6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 27/01/2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile 2016

Detaylı

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: IYK_T REVİZYON DURUMU

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: IYK_T REVİZYON DURUMU REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 29.02.2013 Distile suyun crashcart üzerinde sürekli 01 bulundurulacağı ve kontrol formundan takip edileceğine ilişkin 5.10.4 maddesi eklendi. 5.10.3.

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. UME-G3SI-10-02 Direnç Termometre Karşılaştırması Teknik Protokolü 1/13

ĐÇĐNDEKĐLER. UME-G3SI-10-02 Direnç Termometre Karşılaştırması Teknik Protokolü 1/13 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Kapsam... 2 2. Katılımcılar... 2 3. Laboratuvarlar Arası Dolaşan Cihaz (LADC)... 2 4. Zaman Çizelgesi... 2 5. Karşılaştırma Paketi... 4 6. Sigorta... 4 7. Sonuçların Geçerliliği... 4 8.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ARAÇ/ İŞ MAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ İK, DESTEK VE REGÜLASYON BAŞKANLIĞI, TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ KONU: Bu Teknik Şartname; Türk Telekom tarafından

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı