YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.GENEL BİLGİLER de bulunan işletmesinde yangın güvenliğinin sağlanmak amacıyla, yangın söndürme cihazı (YSC) satın alınması ile mevcut YSC lerin periyodik bakım, kontrol, dolum ve hidrostatik test işlemleri yaptırılacaktır. 1.2 Bu teknik şartname de, yukarıda belirtilen işin yapılması ile ilgili uyulması gereken kurallar, kullanılacak malzeme ve işin teknik özellikleri ile diğer ayrıntıları açıklanmıştır. 1.3 Yangın söndürme cihazlarının sürekli çalışır duruma bulunması için, periyodik kontrol, bakım, dolum, test, malzeme temini ve işin yapılması ilgili her türlü işlem, işi yapan yetkili (YÜKLENİCİ) firma tarafından sağlanacaktır. 2.İŞİN AMACI 2.1 Olası bir yangın başlangıcı durumunda kullanılacak olan Yangın Söndürme Cihazları(YSC) ile ilgili işlemlerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması ve YSC lerin sürekli hazır bulunması temin edilecektir. 2.2 Bunu sağlamak için, YSC lerle ile ilgili her türlü işlem TS EN standartlarına uygun olarak yapılacaktır. 3. İŞİN İÇERİĞİ ve KONUSU 3.1 İşin içeriği, aşağıda belirtilen ana başlıklar altında toplanmaktadır: 3.1.1Yeni YSC temin edilmesi YSC lerin periyodik kontrollerinin yapılması YSC lerin bakım işlemlerinin yapılması YSC lerin dolum işlemlerinin yapılması YSC lerin hidrostatik test işlemlerinin yapılması YSC kullanma eğitimlerinin yaptırılması 4. İlgili Standartlar 4.1. YSC ler ile ilgili yapılacak çalışmalar, ulusal yangından korunma ve yangın güvenliği kural ve standartlarına uygun olacaktır. Ayrıca bu standartlarda referans olarak anılan tüm ilgili standartlar aynı geçerlilikte esas alınacaktır. Bu kapsamda yeni YSC temin edilmesi, YSC lerin periyodik kontrol, bakım, dolum, hidrostatik test ve eğitim işlemlerinde sınırlı olmamak koşuluyla geçerli olacak ve temel alınacak standartlar şunlardır: TS ISO Yangından korunma Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler Bölüm 2: Muayene ve bakım 1-14

2 TS EN Yangından Korunma-Yangın Söndürücü Maddeler-Karbondioksit TS EN 615/AC/A1/T1 Yangından Korunma-Yangın Söndürücü Maddeler-Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç) Özellikler TS EN Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 6: EN 3-Bölüm 1-5:Uyarınca Seyyar Yangın Söndürücülerin Uygunluğunun Kabulüne Dair Hükümler TS EN Seyyar Yangın Söndürücüler Bölüm 3. İmalat, Basınca Dayanıklılık, Mekanik Deneyler TS EN Seyyar yangın söndürücüler- Bölüm 7: Özellikler, performans özellikleri ve deney metotlar TS EN 3-8/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için EN 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar. Direktif: 97/23/EC TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: CO2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili EN 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kuralla TS EN Yangınların Sınıfları TS EN 2/A Yangınların Sınıfları TS EN Seyyar yangın söndürücüler-bölüm 1:Karakteristikleri, performansı ve deney metotları TS EN Yangın Söndürücü Maddeler-Halojenli Hidrokarbonlar Bölüm 2:Halon 1211 ve 1301'in Güvenli Bir Şekilde İşleme Tabi Tutulması ve Nakil İşlemleri İçin Uygulama Kuralları TS İş Yeri- Elde ve/veya Arabayla Taşınabilen Yangın Söndürme Cihazları- Satış ve Servis Hizmetleri İçin- Genel Kurallar TS 11827/T İş Yeri- Elde ve/veya Arabayla Taşınabilen Yangın Söndürme Cihazları- Satış ve Servis Hizmetleri İçin- Genel Kurallar 4.2. İlgili standartların, yapım sırasında geçerli olan güncel baskı ve sürümleri dikkate alınacaktır. Yüklenici gerektiğinde ilgili TSE standart ve yayınlarını temin etmekle yükümlüdür. 5. İlgili Ürün Onayları ve Yeterlilik Belgeleri 5.1. Sağlanacak YSC ve malzemeleri, ürün tanımlarında belirtilen TSE standartlarına sahip olacaktır. Ürün tanımlamalarında açıkça anılmayan YSC ve malzemelerine ait standartlar, eşdeğer bile olsa kabul edilmeyecektir. 2-14

3 5.2 Malzeme listesi ve teknik özellikler bölümünde belirtilen tüm ürünler hangi onay belgesine sahip olursa olsun, İşveren onayına sunulacaktır. YSC lerle ilgili işlemlere ait tüm malzemeler için onay verildikten sonra başlanacaktır Kullanılacak, YSC ile ilgili malzemeler, TSE veya İşveren onayına tabii bir ürün onay belgesine sahip olacaktır Teklif aşamasında farklılık belirtilmiş bile olsa, eğer İşveren tarafından yazılı olarak kabul edilmemişse, istenen standartlara sahip olmayan malzemeler, kesinlikle kabul edilmeyecektir 5.5. YSC lerle ilgili yedek parça ve malzemeler TSE belgesine veya en az TSE tarafından kabul edilmiş bir yabancı onaya sahip olacaktır. 5.6.Yeni satın alınacak her tür ve kapasitedeki YSC yi imal eden firmanın ilgili yıla ait onaylı olmak üzere: aşağıda belirtilen belgelerin tamamını ürün teslimi veya sözleşme ile birlikte teslim edecektir. TSE İmalata Yeterlilik Belgesi TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, TSE Kalite Uygunluk Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi TC San ve Tic. Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi, TSE veya yetkili ve uluslararası tanınırlığı olan bir kuruluştan alınmış TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi CE Belgesi 5.7. YSC lerin kontrol, bakım, dolum, test işlemlerini yapacak yüklenici firmanın işletmede bulunan YSC türlerine uygun ve ilgili yıl onaylı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl müdürlüğünden alınmış YSC DOLUM, BAKIM, HİDROSTATİK TEST YETERLİLİK BELGESİ Nİ ve 5.6 madde belirtilen ilgili belgeleri, hizmetin başlaması ile birlikte İşverene teslim edecektir. 6. İş Programı ve İşin Süresi 6.1 Yapılacak işin süresi, bu teknik şartnamede belirtilen hizmetlerin, şartname maddelerine uygun olarak yapılması şartıyla sözleşme ile belirlenecektir. 6.2 Yapılan işin herhangi bir aşamasında İŞVEREN işin yapılması ve hizmetin alımını geçici veya sürekli olarak durdurabilecektir. 7. Yeni Fiyat Belirleme 7.1 Sözleşme süresince piyasada oluşan değişikler nedeniyle yapılması zorunlu hale gelen fiyat artırma veya fiyat azaltma işlemi Yüklenicinin teklifi ve İşverenin onayından sonra geçerli olacaktır. Habersiz olarak fiyat değişikliği yapılmayacaktır 7.2. Teklif içeriğinde yer almayan, ancak iş artışı kapsamında, ek iş olarak yapılmasına karar verilen işlerin bedeli, "Yeni Fiyat Belirleme Yöntemi"ne göre belirlenir Yeni Fiyat Belirleme için, aşağıdaki iki yöntemden biri uygulanır: Karşılaştırmalı Benzer Fiyat Yöntemi Maliyet+Kar Yöntemi 3-14

4 7.4"Karşılaştırmalı Benzer Fiyat Yöntemi", şu şekilde uygulanır: Yüklenici, yapılacak ek işin, daha önce belirlenmiş ve sözleşmede yer alan mal ve hizmetleri örnek göstererek, karşılaştırmalı olarak belirli bir içerik ve fiyat yüzde katsayı önerisi hazırlar. Bu öneri, örnek alınan iş kalemi tanımı, fiyatı ve yeni işle karşılaştırmalı analiziyle birlikte İşveren'e sunulur. İşveren gerekli incelemeyi yaparak, karşılaştırmayı ve önerilen yüzde üzerinden fiyatı belirler "Maliyet+Kar Yöntemi", şu şekilde uygulanır: Yüklenici, yapılacak ek iş için gerekli olan mal ve hizmetlerin keşfini çıkararak, bu işler için üç ayrı kaynaktan, birbirine eşdeğer fiyat teklifi alır. Bu teklifler İşveren'e sunulur. İşveren'in onayladığı fiyat, maliyet olarak kabul edilir. Yükleniciye, maliyetin %10'u kadar "Genel Gider" (taşıma, haberleşme, vb.) ve brüt maliyetin %20'si kadar da "Yüklenici Kar"ı eklenir. Böylece Yeni Fiyat, (Maliyet X 1,3) olarak belirlenmiş olur İşveren, kendisi de fiyat toplama veya üç teklife ek olarak, Yüklenicinin başka teklifler eklemesini de isteme hakkına sahiptir "Yeni Fiyat Belirleme" işlemi sonunda, yapılan işlemi özetleyen bir "Yeni Fiyat Belirleme Tutanağı" düzenlenir ve işin sözleşmesine eklenerek, hak edişlerde bu tutanak içeriği dikkate alınır Yeni belirlenen işin ödemesi, işin genel ödeme yöntemiyle aynı biçimde yapılır. 8. Garanti Belgesi ve Garanti Taahhüdü 8.1 Yeni satın alınan ve dolumu yapılan YSC lerin kabul tarihinden sonra ve 2 (iki) yıl süreyle Yüklenicinin Garanti Taahhüdü altında olacaktır. Garanti süresi içinde, gerekli olabilecek her türlü işçilik, malzeme, yedek parça, vb. Yüklenici tarafından, herhangi bir bedel istenmeksizin karşılanacaktır. 8.2 Yüklenici, YSC lerin garanti süresi içinde, herhangi bir sorun çıktığında İşveren tarafından yazılı çağrı gönderildikten sonra en geç 24 (yirmi dört) saat içinde, yetkili ve uzman elemanlarını, gerekli malzeme ve donanımla göndererek YSC lerle ilgili aksaklıkların giderilmesini sağlayacaktır. 8.3 Yüklenici tarafından sağlanan YSC ve malzemeleri, tek tek veya bir bütün olarak, çalışır halde teslim alındıktan sonra garanti süresi boyunca, üretim hatalarına karşı Yüklenici ve malzeme üretici ve sağlayıcı firmaların ayrı ayrı garantisi altında olacaktır. Tüm garanti işlemlerinde İşveren, Yükleniciyi muhatap kabul edecektir. 8.4 Temin edilen tüm YSC lere ait garanti belgeleri, ürün teslim ile birlikte yapılacaktır. 8.5 Yerinde yapılan periyodik kontrollerde; a) Mühürü koparılmamış b) Karıştırılmamış c) Kurcalanmamış d) Çalıştırma pozisyonuna getirilmemiş e) Yabancı firmalarca dolumu yapılmamış kaydı ile kontrolleri ve bakımı yapılmış olan YSC ler hizmeti veren kuruluşun (Yüklenici) iki yıl (2) garantisi altında bulunacaktır. 8.6 Yapılan kontrolde mühürü kopuk, ancak kullanılmadığı ve arızası olmadığı belirlenen her tür ve tipte deki YSC yerinde tekrar mühürlenecek ve garanti süresi bozulmayacaktır. Yeniden mühürleme işlemi ücretsiz yapılacaktır. 4-14

5 8.7 YSC ler ilk alım ve son dolum tarihinden itibaren iki (2) yıllık garanti süresini tamamladıktan sonra ücretli kontrol ve bakım işlemine tabi tutulur. Ücretli kontrol ve bakımı yapılan ve söndürme maddesi değiştirilmesine gerek görülmeyen YSC ler iki (2) yıl yüklenici firmanın garanti kapsamına alınır. 8.8 Kuru Kimyevi Tozlu (KKT)söndürme maddelerinin kullanım ve garanti süresi, YSC den bağımsız olarak 4 yıl olarak kabul edilecektir. Kuru kimyevi tozlu söndürme maddesinin 4 yıldan önce değiştirilmesi gerektiğinde ücretsiz olarak değiştirilecektir. 9. Eğitim 9.1 Yüklenici, YSC lerin kullanımı ilgili olarak, işyeri çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde bir veya birden fazla olmak üzere en az yılda bir kez tekrar edilmek üzere YSC kullanım eğitimi verecektir. 9.2 Eğitim verilecek grup sayısı sözleşme ile belirlenecektir. Eğitim sırasında eğitime katılan personelin tamamına yazılı eğitim notu dağıtılacaktır. 9.3 Yapılan eğitim, bir görüntü kayıt cihazı ve fotoğraflar ile kayda alınacaktır. 9.4 Yüklenici tüm eğitimlerin sonunda, eğitim sonuç raporu düzenleyerek işverene teslim edecektir. Eğitim sonuç raporunun ekinde eğitime katılanların imzalı listesi, eğitim programı ve görüntü kayıtlarının bulunması sağlanacaktır. 9.5 Eğitim, hizmet alan kuruluşun tesisinde veya İşverene uyun göreceği yerde yapılacaktır. 9.6 Eğitimin niteliği ve süresi ile ilgili sorunların çıkması, erişilen eğitim düzeyinde yetersizlik veya eğitim dokümanlarında yetersizlik belirlemesi durumunda İşveren, kısmen veya eğitimin eksik olan bölümlerinin tamamı için eğitimin yenilenmesini isteyebilir. 10. İş ve Çalışma Güvenliği Kuralları 10.1 Tesis içinde yapılacak tüm çalışmalarda, tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu nun 76.maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş bulunan ve 19 Şubat 1973 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü geçerlidir İş Güvenliği işin ayrılmaz bir parçası olup, Yüklenici, bu ilke nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz İş Güvenliği çerçevesinde, Sıcak İş, Yüksekte Çalışma, Kapalı Alanda Çalışma izne tabii olup, Yüklenici, izinler nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz. 5-14

6 10.4 Tesiste YSC lerle ilgili kontrol, bakım ve dağıtım işinde çalışacak Yüklenici firma personelinin İş Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi alması zorunludur. İşveren tarafından verilecek olan eğitimin süresi, yaklaşık 2. saat olup; Yüklenici, izinler nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz İşyerinde YSC lerle ilgili yapılacak her türlü işlemde çalışacak personel sayısı ve personel bilgileri, sözleşme ekinde İşverene bildirilecek ve bildirilen kişiler dışında işletme içinde çalışma yapılmasına izin verilmeyecektir YSC lerle ilgili olarak işletme içinde yapılacak her türlü çalışma nezaretçi kontrolünde yapılacaktır İşletme içinde görev yapacak yüklenici firma temcilerinin ihtiyacı olan iş güvenliği malzemeleri Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır İşveren, işletme içinde çalışma yapan yüklenici veya temsilcisinin teknik şartname, sözleşme veya iş güvenliği ile ilgili hususlara uymadığı tespiti halinde, sözleşmesinin iptali, Yüklenici firma temsilcisinin değiştirilmesini, işin durdurulmasını isteyebilecektir İşletme içinde YSC lerin kontrol ve bakımları ile görevlendirilecek yüklenici firma personelinin sigortalı olması ve sigorta primlerinin düzenli yatırılması yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. İşletmeye yüklenici firma personelinin her girişinde sigortalı olup olmadığı internet ortamından kontrol edilecektir. Sigorta kontrolünün yapılmaması veya yapılamaması yüklenici firma personelinin sigortasız çalışmasına izin verildiği anlamı taşımaz. 11. Uygulama Kuralları 11.1 YSC lerin dolum ve bakımlarının yapılması ile ilgili sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmenin 5. maddesinde (İlgili Ürün Onayları ve Yeterlilik Belgeleri ) belirtilen belgelerle ile birlikte KKT li YSC lerin doldurulmasında kullanılacak söndürme maddesinden 1kg luk örnek numune uygun şekilde paketlenmiş ve mühürlü olarak hizmet alan kuruluşa teslim edilecektir. Bu numune gerektiğinde test edilmek üzere hizmeti alan kuruluş tarafından muhafaza edilecektir Gerekli görülmesi halinde dolumu yapılan veya yeni satın alınan YSC lerden bir tanesinin içindeki söndürme maddesinin analizi, bağımsız ve akredite bir laboratuarda test yaptırılıp uygunluğu kontrol edilir. Söndürme maddesinin sözleşme belirtilen özellikleri taşımaması halinde anlaşma karşılıksız olarak fesh edilir ve analiz ücreti hizmeti veren kuruluş (Yüklenici) tarafından karşılanır. Söndürme maddesi analizi için hizmet alan kuruluştan (İşveren)herhangi bir ücret talep edilmez Yüklenici firmaya, YSC lerin dolum, bakım ve kontrol işlemleri için haber verildiğinde; en geç 18 saat içinde, arızalı veya dolumu yapılacak YSC işletmeden alınarak, 96 saat(4 iş günü) içerisinde gerekli bakım ve dolum yapılmış olarak teslim edilir. 6-14

7 11.4 Bakım, dolum ve kontrol için işletmeden alınan YSC lerin yerlerine varsa işletme yedeklerinden, eğer yedek YSC mevcut değilse hizmet veren kuruluş(yüklenici) tarafından yedek YSC bırakılacaktır YSC ler periyodik olarak her altı (6) ayda bir defa olmak üzere, hizmeti veren kuruluş tarafından ücretsiz olarak kontrol edilecektir. Periyodik kontrol zamanı gelen YSC lerin kontrollerinin yapılması için hizmeti alan kuruluş aranarak, kontrol gününden en az 10 gün öncesinden için randevu alınacaktır. Periyodik kontroller hizmeti alan kuruluş tesislerinde(fabrika) yangın güvenliği sorumlusu veya temsilcisinin gözetiminde yapılacaktır İki (2) yıllık kullanım ve garanti süresini dolduran kuru kimyevi tozlu YSC'ler kontrol ve bakım işlemleri söndürme maddesi ücreti alınmadan, sözleşmede belirlenmiş yıllık bakım ücreti karşılığında yapılacaktır Dört (4) yıllık kullanım süresini tamamlamış söndürme maddesi ile dolu KKT li YSC'ler dolum ücreti karşılığında doldurulacaktır YSC lerle ilgili yapılan her türlü kontrol, bakım, dolum, hidrostatik test işlemleri kayıt altına alınacak ve konuyla ilgili hazırlanacak raporlar YSC lerin teslimi ile birlikte İşverene teslim edilecektir YSC lerin periyodik kontrollerini yapacak personel YSC lerin bakımı ve kontrolü konusunda gerekli mesleki eğitimi almış ve belgelendirilmiş olacaktır. Kontrolleri yapacak personeli kimlik belgesi ve eğitim belgelerinin kopyaları (fotokopi) sözleşmeyle birlikte teslim edilecektir. Kontrolleri yapacak personelin değişmesi durumunda konu yazılı (mail, fax) olarak hizmeti alan kuruluşa bildirilecek ve kontrolü yapacak kişi ile ilgili belgelerin yenileri teslim edilecektir Yeniden doldurulmadan önce hidrostatik test yapılması gerekli görülen YSC'ler ile dört (4) yılını tamamlayan kuru kimyevi tozlu, on (10) yılını tamamlamış karbondioksitli YSC ler hidrostatik teste tabi tutulduktan sonra doldurulacaktır Hidrostatik testleri yapılan karbondioksitli YSC'ler üzerine(omuz kısmı, kafa üstü, boyun) test tarihi(ay, yıl),testi yapan firma sembolü çakma rakam ve işaret ile yazılacaktır Hidrostatik testleri yapılan kuru kimyevi tozlu YSC'lerin gövdeleri üzerine test tarihi(ay, yıl) ve testi yapan firmanın sembolü yazılmış dayanıklı bir etikete bulundurulacaktır Yapılan hidrostatik test ile ilgili bilgiler bir çizelgeye tüp numaraları ile birlikte yazılarak bir kopyası İşverene teslim edilecektir. Test sonunda olumlu sonuç alınan YSC tüpleri yeniden doldurulur ve yeni YSC ye eşdeğer olarak bu cihazlar garanti kapsamına alınır Dolum yapılan YSC tüpleri TSE standartlarında belirtilen renk ve cins boya ile boyanacaktır. Boyama işlemi YSC nin orijinal rengine uygun olarak manometresine ve hortumuna taşmayacak şekilde yapılacaktır. YSC lerin üzerine, kullanma talimatı, kontrol çizelgesi ve kontrol çizelgesine dolum tarihi, boş ağırlığı(dara) ve toplam ağırlığı yazılmış olarak asılacak ve bu işlemler için ayrıca ücret talep edilmeyecektir. 7-14

8 11.15 Her türlü YSC nin periyodik kontrol, bakım, getirilip götürülmesinde ve bu işlemler dışında ilave olarak bakım ve kontrol işlemleri için eleman isteğinde bulunulduğunda, yetkili personel gönderilecek ve bu tür işlemler için ayrıca ücret talebinde bulunulmayacaktır YSC lerin periyodik kontrol, bakım ve dolum işlemleri ile hidrostatik test işlem raporları ile ilgili teknik servis çizelgeleri hizmet veren kuruluş tarafından bilgisayar ortamında düzenlenecektir. Düzenlenen rapor bir dosya içinde YSC lerin teslimi ile birlikte hizmet alan kuruluş yetkilisine imza karşılığında teslim edilecek ve bu işlem için ayrıca ücret talep edilmeyecektir Dolum, bakım ve hidrostatik testi yapılan YSC lere emniyet pimleri takıldıktan sonra hizmet veren firmanın ismi veya logosunun yazılı olduğu orijinal kurşun mühür ile mühürlenecektir Gerekli görülmesi halinde, toplu olarak dolum ve bakımı yapılan YSC lerin her partisinden (grup) hizmet alan kuruluş yetkilisinin seçeceği numune YSC, yakılacak ateşlere (A. B. C sınıfı yangınlar ) uygulanarak söndürme, çalışma, tüp içinde kalan söndürme maddesi miktarı ve kullanma süresi performansları test edilecektir. YSC nin boşalması bittiğinde cihaz içerisinde söndürücü toz kalmadığı ve tam olarak boşaldığı görülecektir. Test edilen YSC uygun görülürse, grup olarak teslim edilen YSC lerin tamamı kabul edilecektir. Uygunluk sağlanmadığı görülürse o partinin tümü uygunsuz olarak kabul edilecektir Testte kullanılan YSC tekrar doldurulacak, kabul edilmeyen YSC ler ve taşımada meydana gelen hasarlardan hizmet alan kuruluş sorumlu olmayacaktır. Hasarlı YSC ve malzemeleri, orijinalleri ile değiştirilecek ve bu madde de belirtilen işlemler için ayrıca ücret talep edilmeyecektir Teknik şartnamede belirtilen maddelerin bir tanesinin yerine getirilmemesi veya verilen hizmetten memnun kalınmaması durumunda, hizmeti alan kuruluş (İşveren) sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirme hakkına sahip olacaktır YSC dolum, bakım ve test ücretleri sözleşmede belirtilen fiyatlar üzerinden uygulanacaktır. Piyasa şartlarındaki değişikleri nedeniyle fiyat değişikliği zorunlu hale gelmesi durumunda İşveren onayı alınmadan fiyat değişikliği yapılmayacaktır YSC lerdeki, dolum, bakım ve fabrikasyon hataları dışında kalan, özelliğini yitirmiş değiştirilmesi gereken 2 yıl üzerinde kullanılmış malzemeler (yedek parça) ücreti karşılığında değiştirilecek ve işçilik için ücret talep edilmeyecektir YSC dolum bakım hizmeti veren kuruluşun dolum ve bakım tesisleri, hizmeti alan kuruluş yetkilisi tarafından gerekli görülmesi halinde kontrol edilecek ve hizmet veren tesisleri uygun görülmesi halinde sözleşme yapılacaktır. Sözleşme yapılan dolum bakım firması (yüklenici) tesisleri haberli veya habersiz olarak hizmeti alan kuruluş yetkilisi veya danışmanları tarafından denetlenebilecektir YSC dolum ve bakım fiyat teklifinde YSC lerin dolum, yıllık bakım, yedek parça ve yeni YSC fiyatları ile fiyatların geçerlilik süresi belirtilecektir. 8-14

9 11.25 Fiyat teklifinin ekinde Sanayi Bakanlığı ve TSE dolum ve bakım yeterlilik belgeleri ile TSE uygunluk belgesi ve yüklenici firmanın sahip olduğu diğer belgeler bir dosya içinde teslim edilecektir Dolumu yapılan veya yeni satın alınan YSC lerin için düzenlenen faturalarda söndürme maddesinin marka ve cinsi açık olarak belirtilecektir. 12.Diğer Şartlar 12.1 Sözleşme süresi ve bu Teknik Şartname belirtilen hususlar dışındaki konular idari şartname veya idari sözleşme ile düzenlenecektir İşveren ve yüklenici, karşılıklı olarak firma bilgileri, çalışma sistemi, ürünlerle ilgili bilgilerin gizliliğini sağlayıcı tedbirleri almakla yükümlüdürler. Gizlilikle ilgili konular idare şartnamede düzenlenecektir Teknik şartname maddelerinde belirtilen hususlara uyulmadığı takdirde 15 gün, diğer şartlarda 1 ay önceden haber vermek kaydı ile yapılan sözleşme sona erdirilecektir. 13.MALZEME LİSTESİ VE MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ YSC lerin doldurulmasında kullanılacak söndürme maddeleri ve özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. S/N MALZEME ADI VE ÖZELLİKLERİ 1 Karbondioksit %99,9 saflıkta, TSE EN uygunluk belgeli 2 Kuru Kimyevi Toz ABC sınıfı MAP 90 Mono amonyum fosfat etken maddeli ve TSE EN 615 uygunluk belgeli olacaktır. Tane iriliği 0,04 mm den küçük(%52-65),silikonla hidrofobi özelliği kazandırılmış 3 Kuru Kimyevi Toz ABC sınıfı MAP 70 Mono amonyum fosfat etken maddeli ve TSE EN 615 uygunluk belgeli olacaktır. Tane iriliği 0,04 mm den küçük (%52-65),Silikonla hidrofobi özelliği kazandırılmış 4 Kuru Kimyevi Toz ABC sınıfı MAP 40 Mono amonyum fosfat ve amonyum sülfat etken maddeli ve TSE EN 615 uygunluk belgeli olacaktır. Tane iriliği 0,04 mm den küçük(%52-65),silikonla hidrofobi özelliği kazandırılmış 5 Kuru Kimyevi Toz BC sınıfı Sodyum bikarbonat, kalsiyum karbonat veya Potasyum bikarbonat etken maddeli ve TSE EN 615 uygunluk belgeli olacaktır. Tane iriliği 63 µ den küçük (%75-95),Silikonla hidrofobi özelliği kazandırılmış 6 Kuru Kimyevi Toz D sınıfı Alkali klorür veya Alkali borat etken maddeli ve TSE uygunluk belgeli olacaktır. TSE EN uygunluk belgeli Tane iriliği 63 µ den küçük (%65-95),Silikonla hidrofobi özelliği kazandırılmış 9-14

10 S/N MALZEME ADI VE ÖZELLİKLERİ 7 Köpük AFFF, TSE uygunluk belgeli 8 Köpük AFFF-AR, TSE uygunluk belgeli 9 Halon alternatifi gazlı söndürme maddesi HCFC Blend E( NAF P4), UL 2129 belgeli Yeni olarak satın alınacak YSC lerin listesi, özellikleri ve birim fiyatı aşağıdaki tabloya uygun olarak hazırlanacak ve fiyat teklifinde belirtilen tarih aralığında geçerli olacaktır. S/N MALZEME ADI VE ÖZELLİKLERİ Miktarı Birim fiyatı 1 2 Kg Karbondioksitli YSC Kg Karbondioksitli YSC 1 3 6Kg Karbondioksitli YSC Kg Karbondioksitli YSC Kg Karbondioksitli YSC Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg AFFF Köpüklü YSC

11 S/N MALZEME ADI VE ÖZELLİKLERİ Miktarı Birim fiyatı Kg AFFF Köpüklü YSC Kg AFFF Köpüklü YSC Kg AFFF AR Köpüklü YSC Kg AFFF AR Köpüklü YSC Kg AFFF AR Köpüklü YSC Kg Halon alternatifi YSC (NAF P4) Kg Halon alternatifi YSC (NAF P4) Kg Halon alternatifi YSC (NAF P4) Kg Sulu YSC Kg Sulu YSC YSC lerin ara bakım, dolum, test işlemleri birim fiyatları aşağıdaki tabloya uygun olarak hazırlanacak ve fiyat teklifinde belirtilen tarih aralığında geçerli olacaktır Karbondioksiti cihazlar 5 yılda bir yeniden dolum, KKT li YSC ler 2 yılda bir ara bakım,4 yılda bir yeniden dolum Köpüklü YSC'ler her yıl ara bakım 2 yılda bir yeniden dolum Halon alternatifi YSC'ler 5 yılda bir ara bakım,10 yılda bir yeniden dolum yapılacaktır. S/N MALZEME ADI VE ÖZELLİKLERİ Miktarı Ara Bakım Fiyatı 1 2 Kg Karbondioksitli YSC Kg Karbondioksitli YSC 1 3 6Kg Karbondioksitli YSC Kg Karbondioksitli YSC Kg Karbondioksitli YSC Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 90) Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 70) 1 YSC Dolum Fiyatı 11-14

12 S/N MALZEME ADI VE ÖZELLİKLERİ Miktarı Ara Bakım Fiyatı Kg ABC sınıfı KKT li YSC (MAP 40) Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg BC sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg D sınıfı KKT li YSC Kg AFFF Köpüklü YSC Kg AFFF Köpüklü YSC Kg AFFF Köpüklü YSC Kg AFFF AR Köpüklü YSC Kg AFFF AR Köpüklü YSC Kg AFFF AR Köpüklü YSC Kg Halon alternatifi YSC (NAF P4) Kg Halon alternatifi YSC (NAF P4) Kg Halon alternatifi YSC (NAF P4) Kg Sulu YSC Kg Sulu YSC ,2,4 Kg KKT li YSC Azot dolumu ,12, Kg KKT li YSC Azot dolumu Kg KKT li YSC Azot dolumu ,2,4 kg KKT li YSC Hidrostatik Basınç 1 Testi 46 5,6 kg KKT li YSC Hidrostatik Basınç 1 Testi kg KKT li YSC Hidrostatik Basınç Testi ,4,5,6 kg Karbondioksitli YSC Hidrostatik 1 Basınç Testi 49 10,30 kg Karbondioksitli YSC Hidrostatik 1 Basınç Testi YSC Dolum Fiyatı 12-14

13 13.4. YSC lerin kontrol bakım, dolum, test işlemleri sonunda değiştirilmesi gerekli görülebilecek yedek parçaların listesi, özellikleri ve birim fiyatları aşağıdaki tabloya uygun olarak her çeşit ve kapasitedeki YSC için ayrı olarak hazırlanacak ve fiyat teklifinde belirtilen tarih aralığında geçerli olacaktır. S/N MALZEME ADI VE ÖZELLİKLERİ Miktarı Birim fiyatı 1 2 Kg Karbondioksitli YSC lansı Kg Karbondioksitli YSC valfi Kg Karbondioksitli YSC lans ve hortumu 1 TS 745 EN ISO 2398 Belgeli Kg Karbondioksitli YSC tetikli valf Kg Karbondioksitli YSC lans ve hortumu 1 TS 745 EN ISO 2398 Belgeli 6 10 Kg Karbondioksitli YSC valfı Kg Karbondioksitli YSC taşıma arabası Kg Karbondioksitli YSC taşıma arabası tekerleği Kg Karbondioksitli YSC lans ve hortumu 1 TS 745 EN ISO 2398 Belgeli Kg Karbondioksitli YSC valfı Kg Karbondioksitli YSC taşıma arabası Kg Karbondioksitli YSC taşıma arabası tekerleği ,6,9,12 Kg KKT li YSC tetikli valf Kg KKT li YSC valfı ,2 Kg KKT li YSC monometre 1 EN 3 ve UL belgeli, pirinç gövdeli ,12 Kg KKT li YSC monometre 1 EN 3 ve UL belgeli, pirinç gövdeli Kg KKT li YSC monometre 1 EN 3 ve UL belgeli, pirinç gövdeli 18 1,2 Kg KKT li YSC lans ,6,9,12 Kg KKT li YSC lans ve hortumu Kg KKT li YSC lans ve hortumu Kg KKT li YSC taşıma arabası tekerleği ,6 kg Halon alternatifi YSC lans ve hortumu 23 1,2 Kg Karbondioksitli YSC boya işlemi ,6 Kg Karbondioksitli YSC boya işlemi Kg Karbondioksitli YSC boya işlemi Kg Karbondioksitli YSC boya işlemi Kg KKT li YSC boya işlemi ,6 Kg KKT li YSC boya işlemi Kg KKT li YSC boya işlemi Kg KKT li YSC boya işlemi 1 LİSTEDE BELİRTİLMEYEN YSC YEDEK PARÇALARI İLAVE EDİLEBİLİR 13-14

14 14. SON HÜKÜMLER Bu teknik şartname, taraflarca imzalanacak idare şartname veya sözleşme ile birlikte yürürlüğe girecektir Taraflarca imzalanan idari şartname ve sözleşme maddeleri teknik şartnamede belirtilen hususlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde düzenlenecektir. Uygulama çelişki görülen hususlarda bu teknik şartnamede maddeleri dikkate alınacaktır Bu Teknik Şartname 14 ana başlık ve 14 sayfadan oluşur

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL YÖNERGESİ ANKARA 2006-1 - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-12 (B) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2003 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MTKY. : 3958-462

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı