ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU"

Transkript

1 ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU

2 MERKEZ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİM RAPORU İl: İlçe: Adres: ANKARA ÇAMLIDERE HALİL OKUR CAD. NO:4 Tel: Faks: Web Sitesi: İletişim Kurulacak Kişiler RAMAZAN ÖZCAN (Okul Müdürü), UĞUR AKKAŞ(Bilişim Tek.Öğret.) OKUL/KURUM TARİHÇESİ VE BUGÜNKÜ DURUMU 1.KRİTER: LİDERLİK Misyon: Öğretmenin ilköğretimden başlayarak bir sonraki eğitim kurumlarına daha nitelikli öğrenciler kazandırmak için başarılı ve nitelikli öğretmenler yetiştirmek. Vizyon: Yüzyılımızda gereksinim duyulan beceri ve kabiliyetlerle donanmış, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgili, kültürlü öğretmenler yetiştirmek. 1.a. Liderler, Okula Misyon, Vizyon Açısından Sağladığı Destekler Değerlerimiz, İlkelerimiz Karşılıklı sevgi saygı içerisinde, bilimisel araştırmalara açık işbirliği yapan; planlı, takım ruhuyla harekete edilmesi gerektiğine inanırız. Okul liderleri; okul müdürü, okul müdür yardımcısı, zümre başkanları ve rehber öğretmenden oluşmaktadır. Okul müdürümüz klasik idareci anlayışından uzak olup değişime açık, birlikte iş yapmayı ve yaptırmayı başarabilen idareci olma özelliğiyle okulda Toplam Kalite Yönetimi ilke ve felsefesini hayata geçirmeyi başarmıştır. Okul liderimiz, okulun ilke ve değerlerini hayata geçirmek için örnek davranış ve tutumlar sergileyerek ekip ruhu oluşturmada etkin olmuşlardır. Okul liderleri, okulun eğitim-öğretim durumunu iyileştirmek için almış oldukları seminerleri uygun zamanlarda diğer ekiplere ve ekip arkadaşlarına aktararak kazandıkları bilgi ve becerileri kuruma yaymıştır. Okul liderleri, kurum çalışanları, öğrenci ve velilerle çeşitli yoplantılar yaparak bir araya gelmektedir.(zümre toplantısı, veli toplantısı,şube toplantısı vb.) 2

3 1.b. Liderlerin Okul Yönetimine Sağladığı Destek Okul liderleri kurumun stratejik planları doğrultusunda faaliyet gösteren kurul ve komisyonları desteklemişlerdir. 2. KRİTER: OKULUN STRATEJİK PLANI 2.a.Okulun Mevcut Durum Analizi Okul kültürüne ilişkin her türlü durum ele alınıp incelenmiştir. Okulumuzda stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde;» Okulumuzun kuvvetli yönleri,» Okulumuzun fırsatları,» Hangi sorunlar ortadan kaldırılmalı gibi sorulara cevap aranmıştır. Okulun stratejik planlaması yapılırken okul lideri TC. Anayasası, hükümet politikları, Meb Şura kararları, Milli Eğitim Bakanlığı nın politika, misyon, vizyon ve hedefleri ile ilkeleri gözden geçirmiştir. Okul Stratejik Planlaması nda idareci, veli, öğretmen, öğrenci temsilcilerinin istek ve destekleri doğrultusunda çalışma yapılmıştır. Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi idareci, öğretmen, veli, öğrenci temsilcilerinden oluşmuştur Eğitim-Öğretim Yılı Okul Gelişim Yönetim Ekibi Üyeleri 1- Ramazan ÖZCAN Başkan(Okul Müdürü) 2- Uğur AKKAŞ Başk.Yard.Öğretmen 3-Mahmut BİÇER 4-Osman ARMUTTEPE 5-Sevgi ÖZBAKIR 6-Aysu DOĞAN 7-Adem DEMİR 8-Esra COŞKUN Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Okul-Aile Birliği Başkanı Okul Öğrenci Temsilcisi 3

4 2.b. Okulumuzun Stratejik Planlaması ile İlgili Gelecek Tahminlerin Belirlenmesi ve planlamaya Yansıtılması Stratejik plan yapılırken okulumzun iç ve dış etmenlerini anlamak için Okul-Aile Birliği ve yardımsever velilerimizden ve okul çalışan memnuniyeti anketinden gelen geri bildirimler değerlendirilmiştir. TABLO: 2.b. 1.Stratejik Planlama Girdileri MEB Yasa, Genelge, Yönerge, Yönetmelikler, Hizmet İçi Eğitim Programları, Yayınlar, İl Toplantıları, Tebliğler Dergisi, Teftiş Sonuçları ÖĞRETMEN Öğretmenler Kurulu, Zümre Toplantıları, Görüşmeler ÖĞRENCİ Sınıf ve Okul Rehber Öğretmen, Öğrenci Temsilcisi,Öğrenci Kurulu, Anketler VELİ Toplantı, Öneriler, Yüz Yüze Görüşmeler DESTEK KURULUŞLAR Okul- Aile Birliği Planlı Okul Gelişim Süreci ile Okulumuz;» Etkin bir kurum olmayı,» Okulda karar verici süreyi geliştirmeyi,» İşbirliğini geliştirmeyi,» Öğrenme ve öğretme için uygun ortamlar oluşturmayı,» Personel gelişimini desteklemeyi,» Ekip çalışmalarını geliştirmeyi,» Okul paydaşlarının beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştır. 2.c. Misyon, Vizyon, Hedeflerin, Değerlerin Birbiri ile Uyumlu Olarak Belirlenmesi Okulda birlikte belirlediğimiz misyon, vizyon ve değerlerimiz bize okul içinde yürüttüğümüz çalışmalarda ışık tutmuştur. Belirlenen misyon, vizyon, hedefler ve ilkeler birbiriyle uyumludur. 4

5 2.d. Okulun Performans Göstergelerini Belirlemesi ve Değerlendirmesi Okul içinde yapılan çalışmalara sonucunda okulumuzun kuvvetli alanaları belirlenmiş, iyileştirmeye açık alanlarda iyileştirme ekipleri çalışmalarına devam etmiştir. 2.e. Okulun Stratejik Planı ile Eylem Planlarının İlişkilendirilmesi Okulun gelişim-değişim sürecinde okul gelişim basamakları uygulanmaktadır. Bu basamaklar şunlardır: a)ogye oluşturulması b)okul stratejik planının hazırlanması ve gelişim hedeflerinin belirlenmesi c)öz değerlendirme yapılması ç)geliştirilmeye açık alanlarla ilgili ekipler oluşturulması d)iyileştirme planlarının hazırlanması e)okul gelişim planının yıllık olarak uygulanması f)gözden geçirme değerlendirme g)değerlendirme ve rapor yazımı 2.f. Okulumuz Stratejik Planının İlgililere Duyurulması ve Uygulama Planlarına Yansıtılması Okul Stratejik Planı hazırlandıktan sonra planlı bir şekilde okul paydaşlarına duyurulmuştur. Yapılan çalışmalar panolarda ve çeşitli toplantılarda duyurulmuştur. Ekip iyileştirme planları ve değerlendirmeler stratejik planın uygulanmasında etkili olmuştur. 2.g. Okulun Stratejik Planının Uygulanmasının Takibi Oluşturulan iyileştirme ekiplerinin çalışmaları sonucunda stratejik planıb uygulanabilirliği dönem sonlarında yapılan değerlendirmelerde ele alınmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda stratejinin geçerliliği kontrol altında tutulmuştur.alınan sonuçların olumluluğuyla birlikte stratejik planın uygulanmaya devam ettirilmiştir. 5

6 3.KRİTER:İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3.a.Çalışanların Bilgi Birikimi ve Niteliklerine Göre Kurum İçinde Görevlendirilmesi. Çeşitli görevlendirmelerde çalışanların uzmanlık alanları ve yetkinlikleri dikkate alınmıştır. 3.b.Çalışanların Bilgi Birikimi ve Niteliklerinin Geliştirilmesi Okulumuzda çalışan öğretmenler ve idareciler uzmanı olduğu konularla mesleki ve teknik konular hakkında kurum içi eğitim seminerleri vermiştir.kurum içi personel her türlü bilgi paylaşım çalışmasını yürütmüştür Eğitim-Öğretim Yılı Toplam Kalite Yönetimi İyileştirme Ekipleri 1)Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Ekibi» Osman ARMUTTEPE (Başkan)» Uğur AKKAŞ» Gamze ALOK» Aysu DOĞAN 2)Okul-Veli-Öğrenci-Çalışan İletişimini Geliştirme Ekibi» Hasan DULKADİR (Başkan)» Emine ÖNDER» Alper ARMUTÇU» Davut BAYRAKTAR 3)Okul Ders Araç Gereçlerini İyileştirme Ekibi» Alper ARMUTÇU(Başkan) 4)Proje Geliştirme Ekibi» Emine ÖNDER (Başkan)» Sevgi ÖZBAKIR» Aysu DOĞAN 3.c.Çalışanların İletişim Gereksinimlerinin Karşılanması- İşbirliği ve İletişim Kurumda tüm duyuruların çalışanlara zamanında iletildiği her çalışanın her faaliyette birbirlerine yardımcı olduğu ve okul idarecileri ile çalışanların rahat ve samimi bir şekilde iletişim kurabildikleri yapılan görüşmelerde belirlenmiştir. 6

7 3.d.Okul İçindeki Görev Dağılımı ve Sorumlulukların Belirlenmesi Okulumuz stratejik plan ve okuldaki gelişim planlarının yürütülmesini organize eder. Çalışmaların yürütülmesinde çalışanlar sorumludur. 3.e.Çalışandan Gelen Yenilikçi Fikirlerin Değerlendirilmesi Yöneticilerimizin çalışan personelden gelen yenilikçi düşünceleri desteklediği ve yeni fikirler üretilmesi için çalışanları teşvik ettiği görülmüştür. 3.f.Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi Okulumuzda sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi için çeşitli faaliyetler organize edilmiş ve geniş katılımın sağlanması hedeflenmiştir yılında yapılan sosyal,kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında aşağıdaki etkinlikler organize edilmiştir.» Başkent tiyatrosundan oyun için randevu alınarak başarılı öğrencilerin tiyatro oyunu izlemeye götürülmesi.» Okulumuz öğrencilerine yönelik ergenlik ve ergenlikte görülen davranışlar ve merak edilenler konulu eğitim semineri verilmiştir.»öğrencilerde demokrasi bilincini geliştirmek için okul meclisi ve çocuk meclisi seçimleri yapıldı.»kızılay haftası kapsamında etkinlikler ve yardım toplama çalışmaları yapıldı.»doğal afetlerde yapılması gerekenlerle ilgili tatbikatlar yapıldı.»öğretmenler günü kapsamında öğretmenlerden oluşan koromuz hazırlamış olduğu parçaları eğlence proğramında sunmuşlardır.»tutum Yatırım ve Türk Malları Haftasında birinci kademe öğrencilerimizle beraber etkinlikler yapılmıştır.» Sivil Savunma Haftasında deprem tatbikatı ve okul tahliye tatbikatları yapıldı.» Kütüphaneler Haftasında okul duvar gazetesi çıkartıldı.» Dünya Orman Günü nedeniyle öğrencilerimiz ve daire amirlerimizin katılımıyla ağaç dikme töreni düzenlendi.»törenlerde ve etkinliklerde gösteri yapması amacıyla halkoyunları ekibi kuruldu.»okulumuz öğrencilerinden oluşan güreş takımı farklı branşlarda madalya kazanmıştır. Sosyal Faaliyetler Ekibimizin yapmış olduğu çalışmaların bazıları aşağıda görselleriyle sunulmuştur. Ağaç dikimi 7

8 Okul Başkanlık Seçimi 8

9 Soru Çözüm teknikleri Semineri 9

10 Tiyatro Çalışması Aile Ziyaretleri 10

11 Deprem Tatbikatı ve Sivil Savunma Haftası 11

12 3.g. Fiziki ortamın yenilenmesi ve değiştirilmesine verilen destek. Okulumuzda oluşturulan Fiziki Ortamı Yenileme ve Değiştirme Ekibi, Okul idaresi ve OGYE tarafından desteklenmiş olup, bu ekibin görüşlerini dikkate alarak çalışmalarını düzenli bir şekilde yürütmelerini sağlamıştır. Yapılan çalışmalar gerek okul çalışanları gerekse ekip çalışanları tarafından birlikte yürütülmüştür. Yapılan çalışmaların bir kısmı aşağıda belirtilmiş olup görsellerle desteklenmiştir. Öğretmenler odasının değişimi ve düzenlenmesi yapıldı Müdür odasının değişimi ve düzenlenmesi yapıldı 12

13 Okulumuza çay ocağı kuruldu Sınıf panoları ve yazı tahtaları yenilendi 13

14 Atatürk köşesi yenilendi Okul demir parmaklıkları tamir edilip boyandı 14

15 Ağaçlar budandı Projeksiyon perdeleri tamir edildi 15

16 Fotokopi makinesini alındı, öğretmenler odasında faaliyete konuldu 3.h. Çalışanların ücret ve diğer olanaklardan adil bir şekilde faydalanması Çalışanların memnuniyetinin sağlanması, okulumuzun her alanda başarısını etkileyeceği öngörüsünden hareketle çalışanlarımız, okul yönetimi tarafından manevi olarak desteklenmeye çalışılmaktadır. Öğretmenlerimizin ders programları hazırlanırken kendileriyle fikir alışverişi yapılmaktadır. Ayrıca çalışanların genel anlamda motivasyonları sağlanmaktadır. 16

17 Tam Çok Orta Az Hiç Kendimi okulun değerli bir üyesi olarak görürüm Okulda kendimi güvende hissediyorum Yaptığım işten zevk alıyorum ve işimi seviyorum Aldığım ücret yeterlidir Okul yönetiminden memnunum Yöneticilerin sergilediği tutum ve davranışlar, çalışanları motive edici yöndedir KRİTER: MADDİ KAYNAKLARIN VE BİLGİ BİRİKİMİNİN VE İŞBİRLİĞİNİN YÖNETİMİ 4.a. Okulun maddi kaynaklarının belirlenen stratejiyi destekleyecek şekilde kullanılması; Okulumuzda kaynakların öğrenci merkezli eğitim anlayışı doğrultusunda ve stratejik planımıza uygun olarak kullanılması için azami gayret gösterilmektedir. Çalışanların ve öğrencilerin tüm araç gereç ihtiyaçları adil bir şekilde dağıtılmaktadır. Yapılan anket ve bunun sonucu oluşan grafik aşağıda görülmektedir. Tam Çok Orta Az Hiç Okul teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir Okulda ihtiyaç duyduğum zaman malzemeye ulaşabilirim (renkli tebeşir, fotokopi vs) Okulda çalışanlara, sınıflara/bürolara yapılan araç gereç dağıtımında eşitlik ilkesi uygulanır Tam Çok Orta Az Hiç 4.b. Okulun işbirliğini ve bilgi birikimini yönetmesi 17

18 Okulumuz diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliklerini geliştirme, bilgi birikimi ve paylaşımı konusunda (Projeler vb.)gerekli özeni göstermektedir. Diğer kurumlardan gerekli yeterliliğe sahip görevlilerle işbirliği yapılarak bilgi ve birikimlerini çalışanlarımızla paylaşmak için kurumumuza davet edilmişlerdir. Bu davetlilerle gerekli seminer ve panel çalışması yapılacaktır. 4.c.Bina, Donanım ve Malzemelerin Amacına Uygun Kullanımı Okulumuzda, eğitim öğretim sürecinin önemli bileşenleri arasında yer alan donanım ve malzeme kullanımı amaçları doğrultusunda kullanılmaktadır. 4.d.Her Türlü Bina, Donanım, Malzemenin Bakım, Onarım ve Temizliğinin, Güvenliğinin Sağlanması Düzenli periyotlarla okulda kullanılan ders araç-gereçlerinin bakımı yapılır. Kullanılamayacak durumdaki malzemelerin değişimi sağlanır. 4.e.Teknolojik Gelişmelerin Takip Edilmesi ve Okula Taşınması Günümüzde eğitim teknolojilerinin öğrenme süreçlerinde kullanımı giderek artmaktadır. Okulumuz vizyonu doğrultusunda eğitim teknolojilerinin gelişimi izlenmiş ve yenilikler öğrenme ortamlarına taşınmaya çalışılmıştır. Bilgisayar sınıfımız mesai saatleri içinde açık olup tüm öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Tüm sınıflarımızda projeksiyon sistemi bulunmaktadır. Öğretmenlerimiz hızlı ADSL ile kolaylıkla internete bağlanabilmektedirler. Onlara tahsis edilen güçlü-hızlı bilgisayarlar, yazıcılar ve fotokopi makineleri ile eğitim-öğretim işlerini kısa zamanda yapabilmektedirler. Okulumuzun tüm birimlerinde kablosuz internet ağı mevcuttur. Okulumuz tüm verilerini internete taşımıştır. Arama motorlarına ve uluslar arası haritalara üye olarak okulun yerinin eş zamanlı olarak bulunması ve okulla ilgili geniş bilgilerin bulunabileceği alanlara gerekli veriler girilmiştir. Okulumuzun çok detaylı, sürekli güncellenen bir web sitesi bulunmaktadır. Web sitesinde okulumuzla ilgili her şey bulunmaktadır. Öğrencilerimizin okulda internete her ortamda bağlanabilmeleri sağlanmaktadır. 4.f.Teknoloji ve Bilgi Birikiminden Azami Ölçüde Yararlanma Okul içi ve okul dışı üretilen bilgi birikiminden öğrencilerimiz ile birlikte yararlanmak için özel bir çaba harcarız. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve bunu sınıf içi uygulamalarda sağlamaktayız. Okulumuzda var olan kütüphanemizden öğrencilerimiz her gün faydalanmaktadırlar. 4.g. Okul Bütçesinin Yapılması Okulumuz bütçesi, stratejik planımız ve okul gelişim planımız dikkate alınarak hazırlanmaya çalışılmıştır. Okulun bütçesi her yıl düzenli olarak yapılmakta ve gelir-gider dengesi korunmaktadır. Ayrıca okul bütçesi hakkında okul toplumunun sağlıklı bilgi alması için her olanak kullanılır. Örneğin, okul bütçesi veli toplantılarında ibra edilmektedir. Okulumuzun gelir kaynaklarını; 18

19 Veli bağışları Kantin kira gelirleri 5. KRİTER : SÜREÇ YÖNETİMİ 5.SÜREÇ YÖNETİMİ 5.a.Okul Süreçlerinin Analiz Edilerek Tanımlanması Süreç Yönetimi Süreçler yönetsel ve işlevsel olmak üzere iki başlıkta ele alınabilir; A. Yönetsel Süreçler: Karar verme Okulumuzda Eğitim-Öğretim adına alınan her türlü kararlar kurul-komisyon-çalışma ekipleri içinde yer alan görevlilerce alınmakta, uygulanmaktadır. Planlama Eğitim-Öğretim çalışmalarının her aşamasında planlı çalışmaya özen gösterilmektedir. Stratejik Plan-Okul Gelişim Planı vb. Organize Etme Liderlerimiz ve ekip liderlerimiz yapılacak çalışmaları planlanan şekilde organize etmektedirler. İletişimi sağlama Her türlü çalışmalarda iletişim kanalları açık tutulmakta tüm okul toplumu ile etkin iletişim kurulmaktadır. Etkileme Liderlerimiz yaptıkları çalışmalarla hizmetten yararlananları etkilemektedirler. Koordinasyonu sağlama Koordinasyonları sağlamak için kurul-komisyon ve çalışma ekipleri içerisine her birimi kapsayacak şekilde temsilciler alınmaktadır. Değerlendirme Yapılan çalışmalar değerlendirilerek planlamaların, hedeflerin gerçekleşme durumu analiz edilmektedir. B. İşlevsel Süreçler: 19

20 İşlevsel Süreçler ve görevlileri : 1.Öğrenci İşleri Öğrencilerin kayıt-kabul Öğrenci Kayıt Kabul Komisyonu Öğrenci devamının izlenmesi Müdür Yardımcısı Nakil ve geçiş işleri Müdür Yardımcısı Kayıt silme Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı Sağlık önlemleri Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı Güvenlik önlemleri Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı Kimlik verilmesi Okul Müdürü 2. Personel İşleri Atama, nakil, görevlendirme Milli Eğitim Bakanlığı Stajyerlik-adaylık işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı-Okul Müdürlüğü Personel özlük hakları Milli Eğitim Bakanlığı-Okul Müdürlüğü Sicil ve disiplin işleri Milli Eğitim Bakanlığı-Okul Müdürlüğü Sağlık-güvenlik-askerlik işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı-Okul Müdürlüğü Devam izleme Müdür Yardımcısı Denetleme ve değerlendirme vb. Okul Müdürü Burs sağlanması Milli Eğitim Bakanlığı Sınavlarla ilgili işlemler Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı Sınıf geçme işlemleri Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı Mezuniyet ve diploma işlemleri Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı 3. Öğretim işleri 4. Eğitim işleri Yıllık, ünite ve günlük planlar Rehberlik hizmetleri 20

21 Öğretmenler-Okul Müdürü Sınıf Rehber Öğretmenler toplantısı Sınıf Rehb.Öğretmenler-Yöneticiler Zümre öğretmenler toplantısı Öğretmenler-Yöneticiler İl Zümre başkanları toplantısı Okul Zümre Başk.-İl Milli Eğitim Şube öğretmenler toplantısı Şube Öğretmenleri-Yöneticiler Rehberlik Servisi-Okul Müdürü Öğrenci ödül ve disiplin işleri Okul Disiplin Kurulu Öğretmenler kurulu toplantısı Öğretmen-Yöneticiler Sosyal Kulüp çalışmaları Danışman Öğretmenler-Yönetici Öğrenciler Okul Aile Birliği, Öğretmen-Yöneticiler-Veliler Bölüm başkan/şefleri toplantısı Okul-çevre ilişkileri v.b Ders araç-gerecinin sağlanması Öğretmen-Yöneticiler-Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı- Yöneticiler-Öğretmenler-Veliler Kütüphane, laboratuar vb Öğretmen-Öğrenci-Yöneticiler Öğretim süreci Öğretmen-Öğrenci-Yöneticiler 5. İşletmecilik Sivil savunma, yangından korunma ve güvenlik işleri : Okulumuzda 2012/2013 Eğitim-Öğretim yılında Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında Sivil Savunma Kulübü oluşturulmuş, Sivil Savunma Kulübü Danışman Öğretmenliğine Hasan DULKADİR görevlendirilmiştir. Sivil Savunma Çalışmaları bu kulübün önderliğinde bütün okulca yapılmaktadır. Yangından korunma ekipleri olarak. Söndürme, Kurtarma, Koruma ve İlk Yardım Ekipleri kurulmuş, öğretmen ve öğrenciler bu ekiplerin içinde görev almışlardır. Yangın tüplerinin de periyodik aralıklarla kontrolleri sağlanmaktadır. Yazı işleri: Okulun yazı işleri; okul müdürü ve öğretmenler tarafından, kurul, komisyon ve ekip çalışmalarında görevli öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılmaktadır. 21

22 Hesap işleri: Okulun hesap işleri Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulunda görevli kişilerce yapılmaktadır. Ayniyat işleri: Okul Müdürü, ve öğreetmenler tarafından yapılmaktadır. 5.b.Okul Kritik ve Kilit Süreçlerinin Belirlenmesi Okulumuzun kritik süreçleri okulun kurulları, komisyonları, Okul Gelişim Ekibi tarafından Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu yasal çerçevede, Bakanlığımızın programları ve hedefleri doğrultusunda kurumumuza uyarlanarak belirlenmekte, bu süreçlerin standartları oluşturulmaktadır. Ayrıca Okulumuz paydaşlarının (öğrenci, veli, çalışanlar, devlet vb.) istek ve beklentileri ile okulumuzda yürütülen öz değerlendirme çalışmaları sonuçları da kritik süreçlerimizin belirlenmesinde önemli rol oynar. Süreçlerimizden eğitim öğretim süreci ile bu temel sürece bağlı olan ölçme değerlendirme alt süreci çok önemlidir. Derse giriş çıkışlar, kütüphane, laboratuar kullanımı, klüp çalışmaları, sınavlarla ilgili kurallar önceden belirlenmiş, öğrenci, öğretmen ve velilere duyurulmuştur. Her dönem okul yönetimince sınavlar ve toplantıların zaman ve yer çizelgeleri yayınlanmaktadır. Okulumuzda çalışanları motive etmede ve yönlendirmede kilit süreçler belirlenmiş ve düzenlenmiştir. Ana Süreçler Tablosu Süreç Adı Sahibi Yönetim Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, OGYE Eğitim-Öğretim Çalışanlar Eğitim-Öğretime Katkı Hizmeti Okul Aile Birliği, Öğrenci Yardımcı Hizmetler Okul Aile Birliği, Öğrenci Kilit Süreçler (Kısa vadeli) *İlçe bazında çeşitli yarışmalar düzenlemek *Sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan öğrenci sayısını arttırmak 22

23 *Okullar arası iş birliği ve bilgi akışını sağlamak *Okul içi proje yarışması yapmak *Yılda en az bir tiyatro oyunu sahnelemek. Kilit Süreçler (Orta Vadeli) * Kütüphaneyi zenginleştirmek, kütüphane, bilgi işlem ve bilgi teknolojilerinin kullanımını arttırmak *Okulda üretilen Proje ve yayınları arttırmak. *TKY çalışmalarını daha etkin hale getirmek *Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak. *Üniversite ve eğitimle ilgili kurumlarla işbirliğini arttırmak *Öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel, sportif ve eğlence faaliyetlerini arttırmak *Ders, araç- gereç, donanım ve kaynaklarını geliştirmek, öğrenim metotlarında görselliğe daha çok önem vermek *Çevreye duyarlılık ve doğal ortamın korunması, doğal kaynakların korunmasına ilişkin çalışmaları geliştirmek Kilit Süreçler (Uzun vadeli) *Okulumuzu ilimizde örnek model bir okul yapmak *AB projelerinde yer almak *İlimizde türdeş okullar arasında ilk on okul arasına girmek 5.c. Okulumuzdaki süreçlerin birçoğunun performansı izlenmektedir. 23

24 Süreç performans göstergelerine göre ve paydaşlarımızın istek ve beklentileri dikkate alınarak gerekli görülen iyileştirmeler yapılmaktadır. Bunların yanı sıra Süreçlerin performanslarının ölçülmesi öğretmenler, yöneticiler ve İlköğretim Denetçileri tarafından yapılmaktadır. 5.d.Okul Süreçlerinin Gözden geçirilmesi İyileştirilmesi Öğrencilerimizin ve diğer paydaşlarımızın memnuniyeti, çalışmalarımızı yürütürken önemli bir veri kaynağıdır. Onların memnuniyetlerinin ölçülmesi çalışmalarımıza ışık tutar. Bu Proje TKY ekibi tarafından hazırlanmıştır. 24

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

Değerli Personelimiz,

Değerli Personelimiz, 2 Değerli Personelimiz, 5174 sayılı kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında 27 Mayıs 1977 yılında kurulan Bodrum Ticaret Odası, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı