BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ"

Transkript

1 Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 1 / 9 1. Laboratuar güvenliği tanımı: Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli laboratuvar kurallarının, yöntemlerin, altyapı ve cihazların kullanılmasıdır. 2. Laboratuvar çalışmalarının Uyması Gereken Kurallar: Laboratuvarın ciddi çalışma yapılan bir ortam olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı ve laboratuvarda panik içinde hareket edilmemelidir. Tüm maddelerin potansiyel olarak tehlikeli olduğu düşünülmelidir. Tüm hastaların kan ve diğer vücut sıvıları potansiyel olarak enfekte kabul edilmeli. Eller veya diğer cilt yüzeyleri hastanın kan ya da diğer vücut sıvılarıyla kontamine olursa derhal su ve sabunla yıkanmalıdır. İğne batmasını önlemek için, iğneler kullanıldıktan sonra plastik kılıfları tekrar takılmamalı, iğneler enjektörden çıkartılmamalı, eğilip bükülmemelidir. Çalışma alanında gereksiz madde ve aparatlar bulundurulmamalıdır Uygun giysiler giyilmeli (ayakkabılar kapalı olmalı, hareket kısıtlayıcı ya da pahalı ve zarar görebilecek giysiler giyilmemeli). Çalışma da takılma sorunu oluşturabilecek aksesuar (uzun kolye, bilezik) kullanılmamalı ve saçlar toplanmalı. Koruyucu gözlük, yüz koruyucu, eldiven ve önlük kullanmaya özen gösterilmeli. Sigara içmek bir şey yemekten ve içmekten kesinlikle kaçınılmalı, makyaj yapılmamalı. Laboratuvar dışında eldiven kullanılmamalı. Ellerde kesik, yara ve benzeri durumlar varsa bunların üzeri ancak su geçirmez bir bantla kapatıldıktan sonra çalışılmalı UV ya da laser ışını kullanılarak yapılan çalışmalarda yüz ve göz mutlaka korunmalıdır. Laboratuvarda tek başına çalışılmamalıdır. Mümkün olduğunca plastik malzeme tercih edilmeli. Buzdolapları, derin dondurucular ve kuru buz kutuları belli aralıklarla çözülmeli, temizlenmeli ve içindeki malzemeler etiketlenmeli. Santrifüj tüpleri tercihen plastik olmalı, tüplerin dengeli olmasına dikkat edilmeli. Santrifüj haznesi, rotorlar ve tüpler her gün çatlaklar ve korozyon açısından kontrol edilmeli Çatlamış ya da kısmen kırılmış cam eşyalar hiçbir çalışmada kullanılmamalı Çalışma bitirildiğinde çalışma alanı ve kullanılan malzeme temizlenmeli. Temizlik için çalışma alanının özelliklerine uygun olan temizleyiciler kullanılmalı Laboratuardan ayrılmadan önce, kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlar temizlenmeli ve eller sabunla mutlaka yıkanmalı Su, gaz muslukları ve elektrik düğmeleri, çalışılmadığı hallerde kapatılmalıdır. Laboratuar atıkları uygun atık kaplarında toplanmalı. Kırık cam, bisturi, agaroz ve poliakrilamid jeller genel çöplüğe atılmamalı. Muhtemel tehlikelere karşı daima uyanık ve hazırlıklı olunmalıdır. Tehlike anında kullanılması gerekebilecek cihazların yeri, kullanılışı ve acil müdahalede izlenecek yöntem bilinmelidir. HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Başhekim Serpil UZUN Op.Dr.SalihZeki İPEKOĞLU

2 Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 2 / 9 Laboratuvarda çalışılırken ağız yoluyla sıvı çekilmemelidir. Bina ve laboratuvarların kolay ulaşılabilecek uygun yerlerine yangın söndürücüler konmalıdır. Tıbbi atıklar, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmamalıdır ( Tarihli sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği madde 5, c bendi). Tıbbi atıklar diğer atıklardan ayrı olarak toplanmalı, biriktirilmeli, taşınmalı ve atılmalıdır ( tarihli sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yön etmeliği madde 5, d bendi). Laboratuvara çocukların girmesi yasaktır. Laboratuvar giysileri ile dış/ev giysileri ayrı tutulmalıdır. Elektrik panoları izinsiz açılmamalıdır. Kablo sökme veya diğer elektrik tadilatları için bina idari sorumlusuna başvurulmalıdır. Uzatma kablolarını kullanmaktan kaçınılmalı, eğer kullanmanız mutlaka gerekiyorsa, topraklı ve sigortalı olanları kullanılmalıdır. Uzatma kabloları, kapıların altından, pencerelerden geçirilmemeli, tavana asılmalı veya diğer uzatma kablolarına takılmalıdır. Çalışma izni olmayan laboratuvara giremez. Çalışma izni olanlar beraberlerinde yetkisiz kişileri çalışma alanına alamaz. Laboratuvarda pipetleri ve benzeri gereçleri ağzınıza almayınız, çalışırken elinizi ağzınıza veya gözlerinize temas ettirmemeye özen gösteriniz. Kullanımı hakkında bilgi sahibi olmadığınız cihazlar için yardım isteyiniz, anlamadığınızı sorunuz, kullanımını bilmediğiniz cihazları çalıştırmaya çalışmayınız. Laboratuvarda ellerinizi yıkamadan telefona, elektrik düğmelerine, bilgisayarlara ve kapı kollarına dokunmaktan kaçınınız. Çalışan personelin periyodik sağlık kontrolleri yapılmalıdır 3. Laboratuvar İle İlgili Risk Kategorileri: Temel olarak 4 ana başlık altında kategorize edilebilir: a) Kimyasal (Gluteraldehit, Formaldehit, Ksilol) b) Yangın c) Elektriksel d) Biyolojik 3.1. Kimyasal Maddelere Karşı Alınması Gereken Tedbirler Sadece günlük kullanım için gerekli miktarlarda kimyasal madde laboratuarda saklanmalıdır. Ana stoklar özel olarak belirlenmiş odalar ya da binalarda saklanmalıdır. Asitlerle bazlar karıştırıldığında çoğunlukla dışarı ısı verir ve bazen de patlarlar. Bu yüzden asitler ve bazlar her zaman birbirinden ayrı olarak depolanmalıdır. Zararlı kimyasallar lavaboya dökülmemeli, önce nötralizasyon işlemi uygulanmalı ve sonra atık şebekesine dökülmelidir. Kimyasal madde ile bulaş durumunda önce çalışma arkadaşlarınızı uyarın. Kontamine giysileri hemen çıkarın sızdırmaz poşete koyarak ağzını sıkıca kapatınız. Poşetin üzerine kimyasal bulaş diye etiketleyiniz. Poşetteki giysileri laboratuvar kirli çamaşır kovasına atınız. Suyu (duş/lavabo/göz yıkama ünitesi) bolca akıtarak etkilenmiş vücut bölgelerini dakika yıkayın. Laboratuvar sorumlusuna haber veriniz. Kimyasal maddelere, solunuma, yutma, iğne batması ve hasarlı deriden geçiş yoluyla maruz kalınabilir. Bu tip durumlarda alınabilecek önlemler şunlardır: Göze kimyasal madde sıçraması ve yanık: o Tahriş olmamış gözü koru; diğer göz kapağı zorla açılarak su/göz solüsyonları ile en az dakika yıkama işlemi uygulayın. o Yıkama esnasında parmaklarınızla göz kapaklarını açın ve göz bebeğinizi farklı yönlere oynatın ki su her tarafa gidebilsin. o Yıkama esnasında kimyasalın diğer göze gitmesini engelleyin. o Yıkamanın etkinliği açısından varsa kontakt lensler hemen çıkarılmalıdır.

3 Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 3 / 9 o Steril veya temiz bir yara bezi ile kapatın. o Hemen, hastanedeki acil servisi arayın ve yardım gelmesini bekleyiniz. o Mutlaka Tıbbi yardım alın. Cilde kimyasal sıçraması o dakika kadar bol su ile yıkayın. o Eldiven ve kıyafetleri su ile yıkadıktan sonra çıkarın. o Acilen kazazedenin tıbbi destek alması için hastanedeki acil servisi arayın ve yardım gelmesini bekleyiniz veya kazazedeyi kendinizin nakil şansı var ise acil servise naklini yapınız. o Mutlaka yutulan maddenin özellikleri öğrenilmeli ve tıbbı destek sırasında bildirilmelidir. o Eğer hasta kustuysa, kusmuğundan da örnek alınmalıdır. Zehirli madde solunması o Hastayı zehirli ortamdan uzaklaştırın ve temiz havaya ya da havalandırması iyi bir ortama çıkarın. o Nefes durması durumunda (göğüs kafesi hareket etmiyor ve cilt rengi değişiyorsa) ağız-dan ağıza ya da ağızdan buruna suni solunum yaptırın.(eğer bu konuda eğitimli iseniz) o Acilen kazazedenin tıbbi destek alması için hastanedeki acil servisi arayın ve yardım gelmesini bekleyiniz veya kazazedeyi kendinizin nakil şansı var ise acil servise naklini yapınız. o Gaz kokan ya da havalandırmasız yoğun dumanlı bir ortama girilecek ise, bele ucu dışarıya uzanan bir ip bağlanmalıdır. o Ağız ve burun gaz maskesi ya da ıslak bir mendille kapatılarak içeri girilmelidir. o Gaz kokusu olan ortamda bir patlama ihtimaline karşı kibrit, çakmak vb. yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır. o Yoğun duman varsa çömelerek ya da yerde sürünerek ilerlenmelidir. Kimyasal yutulması o Ağzınızı hemen çalkalayın. Takma diş varsa çıkarın. o Kusmayacak kadar, yavaş yavaş su ya da süt için. o Kusma eğilimi başlarsa, sıvı verilmesine devam edilmelidir. o Asla kusturulmamalıdır. Çünkü yutulurken boğazı ve yemek borusunu yakan bir madde (kostik soda gibi), kusturulmaya çalışılırken tekrar yanıklara neden olacaktır. o Kusma varsa, akciğerlere kusmuğun kaçmaması için baş aşağıda tutulmalıdır. o Bilinci yerinde değilse yaralının başı veya tüm vücudu mutlaka sol tarafa döndürülmelidir. o Mutlaka yutulan maddenin özellikleri öğrenilmeli ve tıbbı destek sırasında bildirilmelidir. o Eğer hasta kustuysa, kusmuğundan da örnek alınmalıdır. Yüzey Kontaminasyonu o Laboratuvarı kapıları kapatarak/kilitleyerek ve uyarı yazısı asarak dökülme bölgesini izole edin. Dökülen kimyasalın yayıldığı bölgeyi sınırlayın. o Çalışma arkadaşlarınızı uyarın; dökülme 5 litreden fazla ise veya çok tehlikeli bir madde döküldüyse alanı boşaltın! Elektrik düğmelerini ve gaz vanalarını kapatın! o Dökülen maddeyi uygun şekilde temizleyin. o Kontamine malzemeyi uygun etiketli atık kutusuna atın. o Laboratuar sorumlu teknisyenine ve sorumlu uzmanına haber veriniz. Katı kültür tüpünün kırılması veya balgam bulunan bir kabın dökülmesi gibi minimal aerosol oluştuğu durumlarda; o Daha sonra oluşabilecek aerosolü önlemek için büyük bir havlu hatta laboratuvar önlüğünü dökülen materyalin üzerine ve çevresine örtün. o Dezenfektanla bu örtüyü ıslatın, geniş bir ıslak alan oluşturun.

4 Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 4 / 9 o En az iki saat odaya girmeyecek şekilde ayrılın. o Odaya tekrar girerken koruyucu elbise, maske, gözlük takın. o Dökülen materyali temizleyin ve bu materyali otoklava koyun. Tüm zemin ve tezgahları dezenfektanla silin. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması: Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelere Karşı Alınması Gereken Tedbirler Laboratuvarlardaki yaygın nedenleri şunlardır: 1. Elektrik devresinin aşırı yüklenmesi 2. Yetersiz elektrik bakımı, örneğin kablolarının yalıtımının kötü ya da bozulmuş olması 3. Aşırı şekilde uzun gaz boruları ya da uzun elektrik kabloları 4. Gereksiz şekilde açık bırakılan ekipmanlar 5. Laboratuvar ortamı için tasarlanmamış ekipmanlar

5 Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 5 / 9 6. Açık alevler 7. Bozulmuş gaz boruları 8. Yanıcı ya da patlayıcı maddelerin uygun olmayan şekilde kullanılması ve saklanması 9. Bir arada bulunmaması gereken kimyasal maddelerin birbirinden ayrılmaması 10. Yanıcı madde ve buharların yakınında kıvılcım çıkaran ekipmanların bulunması 11. Uygunsuz ya da yetersiz havalandırma Alınması Gereken Tedbirler: o Laboratuvardaki yangın söndürme aletlerinin yeri planda belirtilmeli tüm laboratuvar çalışanları tarafından bilinmelidir. o Periyodik kontrolleri takip edilmelidir. o Yangın durumunda yapılacak acil işler için personel eğitimi olmalıdır. Acil yangın çıkışları, yangın söndürme tüplerinin kullanımı, alarmların nerede bulunduğu, tahliyede birincil ve ikincil öncelikli olanların neler olduğu vb. yangın eğitiminde öncelikli konulardır. o Laboratuar yangınlarını önlemek için; elektrikli ısıtıcılar, arızalı cihazlar, elektriksel devrelere aşırı yüklenme vb. konularda tüm laboratuar çalışanları dikkatli olmalıdır. Gerektiğinde yetkili kişiler zaman geçirilmeksizin uyarılmalıdır. o Yangın güvenliğini sağlamaya yönelik koridor ve merdiven boşlukları güvenli bölgeler olarak düzenlenmelidir. Bu bölgeler herhangi bir depolama için kullanılmamalıdır. Yangın anında patlayıcı madde, cihaz ve kimyasallar uzaklaştırılmalıdır. Yangın bölgesindeki kapılar kapatılmalıdır. Yangın durumunda asansörler asla kullanılmamalıdır. o Kimyasal tehlikeler bir yana yangının enfeksiyöz materyalin yayılmasına da sebep olabileceği göz önüne alınmalıdır. Buna göre yangını söndürmeye ya da kontrol altına almaya karar verilebilir. o Her odada, koridor ve geçitlerde yangın uyarıları, talimatları ve acil çıkış yolları belirgin şekilde gösterilmelidir. o Yangın söndürücüler: Yangınla mücadele ekipmanları oda kapılarına yakın noktalara ve koridor ve geçitlerdeki stratejik noktalara yerleştirilmelidir. Yangınla mücadele ekipmanları, hortumlar ve yangın söndürücüleri içerir. Yangın söndürücüler düzenli olarak denetlenmeli, bakımları yapılmalı ve raf ömürleri güncel tutulmalıdır. TÜR NEREDE KULLANILIR NEREDE KULLANILMAZ Su Kağıt, ahşap, kumaş Elektrik yangınları, yanıcı sıvılar, yanan metaller Karbondioksit (CO2) söndürücü Yanıcı sıvılar ve gazlar, elektrik Alkali metaller, kağıt gazlar Kuru toz yangınları Yanıcı sıvılar ve gazlar, alkali metaller, elektrik yangınları Köpük Yanıcı sıvılar Elektrik yangınları Yeniden kullanılabilir ekipman ve cihazlar, kalıntıların kaldırılması son derece güç olduğu için Elektrik Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tedbirler Elektrik kabloları ve bağlantılarının olduğu her yerde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır. Elektrik enerjisinin tehlikesi, yalıtım özelliğinin bozularak makinelerin gövdelerine geçmesi veya iletim hatlarının koparak canlılara dokunması ile oluşur. Kopmuş iletim hatlarına dokunmamak en iyi korunma önlemidir. Elektrik kazalarına karşı alınabilecek önlemler şunlardır: o Elektrikli cihazların tümü topraklanmalı. o Elektrikli aletlerin çıplak kabloları derhal değiştirilmeli. o Üç kutuplu fiş yerine iki kutbu birleştirilmiş cihazlara izin verilmemeli. o Uzatma kabloları mümkün olduğunca kullanılmamalıdır.

6 Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 6 / 9 o Elektrik kablolarındaki aşırı voltaj, yüksek direnci ölçebilen cihazlar bulundurulmalıdır o Elektrikli cihazlar ve bağlantılar ıslak elle tutulmamalıdır. o Üzerine sıvı dökülmüş cihazlar kullanılmamalıdır. o Elektrikle ilgili arızlarda derhal elektrik teknisyenleri aranarak haberdar edilmeli zaman geçirilmeden sorun çözümlenmelidir. o Devre kesiciler ve toprak arıza kesiciler uygun laboratuvar elektrik devrelerine monte edilmelidir. Devre kesiciler insanları korumaz; kullanım amaçları kabloların elektrik akımıyla aşırı yüklenmesini engelleyerek yangınları önlemektir. Toprak arıza kesiciler, insanları elektrik şokuna karşı korumak üzere tasarlanmıştır. o Tüm elektrikli laboratuvar ekipmanları ve kablolar ulusal elektrik güvenliği standartlarına ve mevzuatına uygun olmalıdır Elektrikli cihazların kullanımında dikkat edilecekler o Kabloların yeterli uzunlukta olmasına dikkat edin. o Cihazları kullanmadan önce kontrol edin o Yeni cihazların kullanımıyla ilgili yeterli bilgi edinin o Cihazlarla ilgili hataları rapor edin o Cihazın altında sıvı birikmesini önleyin o Doğru bağlantıların kullanıldığından emin olun. o Çalışanların gerekli talimatları almadan veya görevleri dışında arızaya müdahale etmemeli Biyolojik Risklere Karşı Alınması Gereken Tedbirler Tanılarına veya öngörülen enfeksiyon durumuna bakılmaksızın hasta örneklerinden mikro-organizmaların bulaşma riskini azaltmak için Standart Önlemler geliştirilmiştir. Standart Önlemler kan ve diğer tüm vücut sıvıları, salgı ve çıkartılarının işlenmesi esnasında uygulanmalıdır. Tüm hasta örneklerinin işlenmesi esnasında kullanılacak Standart Önlemler: o Ellerin yıkanması o Eldiven kullanılması o Göz koruyucu (gözlük) kullanılması o Laboratuvar önlüğü kullanılması o Laboratuvarın temiz tutulması o İğne batmasına karşı korumadır. Ellerin yıkanması Eldiven giymiş olsanız bile, hastaların kan, kan sıvıları, salgı, çıkartı örnekleri ve kontamine olma ihtimali olan diğer materyal ile temas sonrası eller yıkanmalıdır. Mikroorganizmaların diğer laboratuvar çalışanları ve ortama taşınmasını önlemek amacıyla eldivenleri çıkardıktan hemen sonra eller yıkanmalıdır. Laboratuvar uygulamaları arasında, bir testten diğerine geçerken kontaminasyonu önlemek için elleri yıkamak gereklidir. Rutin el yıkama için normal (antimikrobiyal olmayan) sabun kullanılmalıdır. Çoğu durumunda ellerin normal sabun ve suyla yıkanması dekontaminasyon için yeterlidir, ama yüksek riskli durumlarda antiseptik sabunların kullanılması tavsiye edilir. Eller en az 10 saniyeliğine tamamen sabun köpüğüyle ovulmalı, temiz suyla durulanmalı ve temiz bir kağıt ya da bez havlu ile kurulanmalıdır (mevcutsa sıcak hava üfleyen el kurutucuları kullanılabilir). Yıkanan ellerin yeniden kontamine olmasını önlemek için kâğıt/bez havlu kullanılarak musluk kapatılmalıdır.

7 Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 7 / 9 Eldivenlerin kullanılması Eldiven giyilmelidir (temiz, steril olmayan lateks eldivenler yeterlidir). Yüksek konsantrasyonda mikroorganizma içeren malzeme (örneğin mikrobiyolojik kültürler) ile temasta eldiven giyilmelidir. İşlemler arasında ve yüksek konsantrasyonlarda mikroorganizma içerme olasılığı olan materyal ile temas ettikten sonra eldiven değiştirilmelidir. Mikroorganizmaların diğer laboratuvar çalışanları ve ortama taşınmasını önlemek amacıyla kullanımdan hemen sonra, kontamine olmayan nesnelere ve çevresel yüzeylere dokunmadan önce eldivenler çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır Göz koruyucu ekipman kullanılması Yüze ve gözlere sıçrama ve temastan korunmakta kullanılacak ekipmanın seçimi yapılacak faaliyete bağlıdır. Güvenlik gözlükleri, yan korumalarla birlikte kullanılsa bile sıçrayan nesnelere karşı yeterli koruma sağlamaz. Sıçrama ya da çarpma riski varsa göz koruması kullanın. Güvenlik gözlükleri, maske gözlükler ve yüz kalkanları laboratuvar alanlarının dışında kullanılmamalıdır. Laboratuvar giysilerinin kullanılması Cildi korumak ve günlük elbiselerin kirlenmesini engellemek için laboratuvar giysisi giyin (temiz, steril olmayan, beyaz giysi yeterlidir) Laboratuvar giysileri uzun kollu, tercihen elastik ve tamamen düğmelenmiş olmalıdır. Kimyasal maddelerin ya da kan ve kültür sıvıları gibi biyolojik malzemelerin dökülmesine karşı ek koruma sağlamak amacıyla gerekirse laboratuvar elbiselerinin üzerine önlük giyilebilir. Mikroorganizmaların diğer laboratuvar çalışanları ve ortama taşınmasını önlemek amacıyla kirlenmiş laboratuvar giysileri ve önlükleri hemen çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır. Laboratuvar içinde ya da yakınlarında çamaşırhane hizmetleri verilmelidir. Laboratuvar giysileri ve önlükler laboratuvar alanlarının dışında giyilmemelidir. Laboratuvarın temiz tutulması Laboratuvar mekanları, mobilyaları ve ekipmanlarının dekontaminasyonunda sıvı dezenfektanlar kullanılmalıdır. Yüzeyler, sodyum hipoklorit (NaOCl) solüsyonu kullanılarak dekontamine edilebilir; 1 g/l rezidüel klor içeren bir solüsyon genel çevre sanitasyonu için uygun olabilir ama yüksek riskli durumlarda daha güçlü solüsyonlar (5 g/l) tavsiye edilir. Çevre dekontaminasyonunda %3'lük hidrojen peroksit (H202) içeren formüle edilmiş solüsyonlar, çamaşır suyu yerine kullanılabilir. Odalar ve ekipmanlar, paraformaldehitin ısıtılması ya da formalinin kaynatılması yoluyla üretilen formaldehit gazıyla fumigasyon yoluyla dekontamine edilebilir. Ama bu eğitimli personel gerektiren son derece tehlikeli bir işlemdir ve eğitimsiz personel tarafından yapılmamalıdır. Kesici-delici yaralanmasına karşı korunma İğne, bisturi ve diğer keskin alet ve cihazları kullanırken, prosedürlerden sonra kullanılmış kesici-delici materyale dokunurken, kullanılmış aletleri temizlerken ve kullanılmış iğneleri bertaraf ederken yaralanmayı önlemek için özen gösterilmelidir. Kullanılmış iğnelerin kapakları tekrar kapatılmamalıdır ve iğne ucu asla vücudun herhangi bir kısmına karşı doğrultulmamalıdır. Ya tek elle "kepçe" tekniği kullanılmalı ya da iğneyi çıkarmak için tasarlanmış mekanik bir cihaz kullanılmalıdır. Kullanılmış iğneler enjektörlerden el ile ayrılmamalı ve kullanılmış iğneler bükülmemeli, kırılmamalıdır. Kullanılmış tek-kullanımlık enjektör ve iğneleri, bisturi bıçakları ve diğer kesici-delici materyali uygun

8 Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 8 / 9 delinmeye dayanıklı kaplara yerleştirilmeli ve bu kapları mümkün olduğunca bu materyalin kullanıldığı alanın yakınında bulundurulmalıdır. Kesici-Delici alet yaralanmaları durumunda Kesici-Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu (ENF.FR.02) doldurularak kalite yönetim birimine bildirilmelidir Laboratuvara Giriş Çıkış Kuralları a. Laboratuvar ortamına kişiler ve çalışmanın güvenliği açısından laboratuvar personeli dışında kimse alınmamalıdır. b. Laboratuvar çalışanlarının yakınları veya misafirleri teknisyen dinlenme odasında misafir edilmelidir. c. Laboratuvara giriş çıkışlarda laboratuvar sıcaklığı açısından sürekli kapılar kapalı tutulmalıdır. d. Pencereler kapalı tutulmalıdır 4.5. Temizlik Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Temizliğe ve laboratuvar düzenine mutlaka uyulmalı ve kullanılan malzemeler tekrar yerli yerine konmalıdır. Laboratuvarda hijyen şartlarına uyulmalıdır. Özellikle kan ve kan ürünleri ile yapılan çalışmalarda enfeksiyon riskinin yüksek olduğu unutulmamalıdır. Derideki küçük çatlaklarda ve kültür ekim yerlerinde solunum yoluyla enfeksiyon kapmak mümkündür. Bu yüzden rutin çalışmalarda eldivenli çalışılmalıdır. Şüpheli temas durumunda eller uygun antiseptiklerle yıkanıp gerekirse bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına danışılmalıdır. Laboratuvarın her bölümünde temizlik, dezenfeksiyon işlemleri yazılı talimatlara göre periyodik olarak yapılır, kayıtları tutulur. Atılacak katı maddeler çöp kutusuna atılmalıdır. İşi bitmiş içinde sıvı bulunan temizlenecek cam malzemeler lavaboya konulmalı masa üzerinde bırakılmamalıdır. Laboratuvarımız için hazırlanmış birime ait özel laboratuvar temizlik talimatı ( ENF.TL.20) gereğince: 1. Laboratuvarda önlük kullanılır. 2. Hastalara müdahale ederken eldiven giyilir. 3. Enjektörler enjektör kutularına, tıbbi atıklar kırmızı atık torbalarına atılır. Tüm laboratuvar atıkları yerinde ayrıştırılarak enfeksiyon komitesinin kabul ettiği şartlara uygun olarak KIRMIZI, MAVİ, SİYAH poşetlere konur. 4. Yer temizliği için deterjanlı su içine % 1 sulandırılmış % 10 luk sodyum hipoklorit eklenir. Bu işlem günde en az dört kere uygulanır. 5. Evyenin temizliğinde daha değişik olan 1:10 sulandırılmış % 10 luk sodyum hipoklorit kullanılır. 6. Kan alımı esnasında kan bulaşı olması durumunda temizlik personeline haber verilir. Dökülen yüzey kuru bir bez veya kağıt ile kabaca silinir. Silinen yüzeyin üstüne 1:10 sulandırılmış % 10 luk sodyum hipoklorit eklenmiş bir pamuk veya bez konur. Zeminde > 20 dakika bekletilir. 7. Kimyasal maddeler kullanılırken eldiven giyilir. Uygun şartlarda kullanılır. 8. Tüm laboratuvar personeli düzenli yıllık hepatit, HIV taramalarına devam eder aşı takvimlere uyar. 9. Laboratuvar cihazlarının sıvı atık kaplarına her sabah 1:10 oranında çamaşır suyu konur. Gün sonunda bu atık kapları dökülür. 10. Laboratuvarda el yıkama kurumumuzca hazırlanmış el yıkama talimatı uyarınca yapılır. 11. Laboratuvar giysilerinde bulaş olduysa hemen çıkarılıp koruyucu giysi giyilir. Cam kırığı varsa metal pens ile toplanır. 12. Kan veya biyolojik örnek dökülen alan kâğıt havlu ile örtülür ve üzerine 1/10 sulandırılmış sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) veya ppm Klorsept (1 lt suya 2 adet klor tableti le hazırlanmış dezenfektanlı su) dökülerek 30 dak. bekletilir. Eğer dökülen materyalin tüberküloz ile kontamine olması söz konusu ise bu süre 2 saate çıkarılmalıdır. Daha sonraki temizlik, temizlik görevlileri tarafından yapılır. Bu işlemler sırasında kullanılan tüm materyal tıbbi atık kabına atılır. 13. Kimyasal dezenfektanlar doğru oranda, gerektiği kadar günlük hazırlanmalı ve sulandırılmış solüsyonlar dayanıklı olmadığın dan gereksiz sarfiyatlardan kaçınılmalıdır. 14. Laboratuvar kullanımı için hazırlanan sıvı sodyum hipok lorid % 10 konsantrasyondadır. Ayrıca hipokloride alternatif olarak ppm Klorsept (1 lt suya 2 adet klor tableti ile hazırlanmış dezenfektanlı su), veya % 2 konsantrasyonda gluteraldehit ya da %70 etanol veya isopro-pionol kullanılabilir.

9 Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 9 / Hipokloridin metalleri bozma özelliği olduğundan, metal kaplar kul lanılmamalı, dezenfekte edilecek malzemeler plastik bir kap içine konarak en az 30 dakika tutulmalıdır. 16. Dezenfekte edilecek malzemeler dezenfektan la direk temasa getirilerek, bu malzemeler üzerinde kaplama, parafin, yağ ve hava kabar cığı olmamalı ve tüm yüzey dezenfektanla tamamen temas halinde olmalıdır. 17. Laboratuarda kullanılan malzemeler hipoklorid ile dezenfekte edildikten sonra az miktarda deter janla tekrar yıkanmalı ve bol su ile durulan malıdır. 18. Tüm dezenfektanlar belirli oranda pro tein, lastik, plastik ve deterjan gibi maddelerle inaktive olduklarından dezenfeksiyon sırasın da bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. 19. Santrifüj Sırasında Tüp Kırılmasında Yapılması Gerekenler: Santrifüj esnasında cihazdan gelen kırılma sesini takiben sürekli bir ek gürültü varlığında tüp kırılmasından şüphelenilmelidir. Santrifüj içi, godeleri ve tüpler gözden geçirilir. Godeler dışarı çıkabilen tipte ise çıkarılarak kontrolünün yapılması daha uygundur. Santrifüj içinde ve godelerde cam parçaları varsa metal pens ile toplanır, uygun tıbbi atık kabına atılır. Godelerin içine 1/10 dilüe edilmiş sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) veya ppm Klorsept konularak 30 dakika beklenir. Daha sonra gödenin içi musluk suyu ile yıkanır, kurutulur ve santrifüj içindeki yerine yerleştirilir. 20. Laboratuvarda günlük temizlik yapılır. Laboratuvarın her bölümünde temizlik, sanitasyon dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yazılı talimatlara göre yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15 1-GENEL BİLGİLER 1.1-Amaç Merkezimizde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik

Detaylı

Laboratuvar Güvenliği

Laboratuvar Güvenliği 1 Laboratuvar Güvenliği Kimya Mühendisliği Bölümü Bilgiler kimyaevi.org sitesinden alınmıştı[metni yazın] Sayfa 1 İçindekiler 1. LABORATUVAR GÜVENLİĞİ...4 2. LABORATUVARDA ÇALIŞMA PRENSİPLERİ...4 3. İNSAN

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği. Laboratuvar Eğitim Notları

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği. Laboratuvar Eğitim Notları Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvar Eğitim Notları Her türlü laboratuvar çalıșması risk ve tehlike içermektedir. Laboratuvar çalıșmalarında ortaya çıkan kazalar; bilgi eksikliği,

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI EKİM 2012 İSTANBUL 01. Laboratuvar Güvenliği Doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım Ambulans ve İlk Müdahalede Sterilizasyon Dezenfeksiyon Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL SCA (Stars Crescent Assistance), Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Tıbbi Proje Yönetici Yardımcısı, İSTANBUL İlk ve

Detaylı

AFETLERE HAZIRLIK DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER

AFETLERE HAZIRLIK DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER AFETLERE HAZIRLIK Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler iskana açılmamalıdır. Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere yapılmamalıdır.

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI ETF Deniz balıkçılığı sektörünün sosyal paydaşlarının girişimi, AB nin ortak finansmanıyla / Eylül 2008 Bu el kitabı :... e aittir

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ACİL EYLEM PLANI Mete Caddesi No : 30 Taksim / İSTANBUL 90 212 334 70 00 Page1 İÇİNDEKİLER Acil Eylem...3 Acil Eylem Takım Yapısı...5 Acil Eylem Akış Planı...6 Yetki Rol

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Merkezi sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı bir tanımlama yapılması 2. Kapsam:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

Endoskop Dezenfeksiyonu

Endoskop Dezenfeksiyonu Hemşire Canan KARADE ĐZ Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA E DOSKOP DEZE FEKSĐYO U Tanımlar Endoskopi: Đç organların ve vücut boşluklarının görüntülenmesidir. Endoskopi özellikle son 20 yılda

Detaylı

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir.

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir. Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü kadar çalışma koşulları da optimize edilmelidir. Yapılan işin kaliteli olmasını beklediğimiz ortamın çalışma şartlarını düşünmek

Detaylı

Apron Operasyonları Emniyet Kılavuzu

Apron Operasyonları Emniyet Kılavuzu Apron Operasyonları Emniyet Kılavuzu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havaalanları Daire Başkanlığı Giriş Bu dokuman ülkemiz havalimanlarında faaliyet gösteren yer hizmeti kuruluşlarının sağlamış oldukları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı DİMETİLAMİN (DMA) Ürün Kodu/No 193152 CAS No 124-40-3 EINECS No 204-697-4 Kimyasal Adı Dimetilamin Kimyasal Formülü C 2

Detaylı

İŞYERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK

İŞYERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK İ Ş K A Z A L A R I N I N Ö N L E N M E S İ İ Ç İ N İŞYERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK Ankara, 2001 Baskıya Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası Tarafından Hazırlanmıştır. 1 ÖNSÖZ İşyerlerinde meydana

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. İlker Yılmaz, Doç. Dr. Sarp Üner,

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı