OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI VE KONVEYÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA UYGULANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI VE KONVEYÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA UYGULANMASI"

Transkript

1 OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI VE KONVEYÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA UYGULANMASI Yrd. Doç. Dr. Ufuk CEBECİ İTÜ Mustafa CANOLCA İTÜ ÖZET Gelişen teknolojik koşullar altında, şirketlerin verimliliklerini artırma istekleri yanında sistemlerin karmaşık hale gelmesi sonucunda iş sağlığı ve güvenliği açısından da çeşitli önlemlerin alınması, çalışma koşullarının sahip olduğu risklerin analiz edilerek, en düşük seviyeye çekilmeye çalışılması amaçlanmaktadır. Şirketlerin risklerini analiz ederek, koyduğu hedefler çerçevesinde risklerini azaltarak iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaları mümkün olabilmektedir. Yapılan bu çalışmada OHSAS İş sağlığı ve güvenliği (İSG) standardı analizi gerçekleştirilmiş ve konveyör imalatı yapan bir firmada uygulaması yapılmıştır. Sonuç olarak ise OHSAS standardı sadece koruyucu malzemelerin çalışanlara sağlanması olarak düşünülmemelidir. Yönetimin Bunun yanında ISG yönetim sistemi, belirli dönemlerde değerlendirilmeli ve hedeflere ulaşma durumu, başarılamayan noktalar, nedenleri tanımlanmış bir sistematik kapsamında irdelenmelidir. Anahtar Kelimeler: OHSAS, İş sağlığı ve Güvenliği Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) firmaların dikkatini çekmeye başlayan, önemli konular arasında yer almaktadır. Firmaların başarıyı yakalamalarında en önemli rolü üstlenen iç müşterilerini (çalışanlarını), yapılan işin gereği tehlikelerden korumak onların rahat ve güven içinde çalışmalarını sağlayarak verim artışı sağlamak mümkün olabilmektedir. İSG ile ilgili olarak OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) standardı geçerliliğini sürdürmektedir. Bununla birlikte OHSAS standardı sadece firmaların iç müşterilerini değil, firmayı ziyarete gelen müşterilerini, taşeronlarını ve ziyaretçilerinde içeren geniş kapsamlı bir uygulamadır. OHSAS İSG yönetimi sisteminin uygulama amaçlarını sıralamak gerekirse; Çalışanların ve diğer ilgili grupların faaliyetleri ile ortaya çıkacak olan İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) ile ilgili riskleri azaltmak veya yok etmek, Toplam değerlendirme maliyetleri ve zarar seviyelerinin önemli miktarda tasarrufu ile birlikte Kalite, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileşme sağlar, Karlılığı artırmak İSİG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak, Yasalara uygunluk sağlar, Sürekli iyileşme sağlar.

2 1 Büyük Kaza 29 Küçük Kaza 300 Ramak Kala Şekil 1. Heinrick prensibi Amaçlardan en önemlisi ramak kalaları izleme ve kayıt altına almaktır. Bunun sonucunda yaklaşan kazalara karşı tedbir alabilmektir. Gerçekleşen ramak kalaların analizleri yapılarak, buna göre hangi bölüm, departman problemli gözüküyorsa bunun tedbiri alınmaya çalışılır. Kayıtların analizi şirket politikası ve gerçekleşen ramak kalaların sıklığına göre analiz süresi belirlenebilir. Yılda 1 veya 2 defa, ramak kalaların ve küçük kazaların sıklığı artıyorsa yılda 4 veya 5 defa yapılabilir. OHSAS İSG standardı maddeleri ise şöyledir; 1. Kapsam 1.2. Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar 3. Terimler ve tarifler 3.1 Kaza 3.2. Tetkik 3.3 Sürekli iyileştirme 3.4 Tehlike 3.5 Tehlike tanımlaması 3.6 Olay 3.7 İlgili taraflar 3.8 Uygunsuzluk 3.9 Hedefler 3.10 İş sağlığı ve güvenliği 3.11 İSG yönetim sistemi 3.12 Kuruluş 3.13 Performans 3.14 Risk 3.15 Risk değerlendirmesi 3.16 Güvenlik 3.17 Katlanılabilir risk 4. İSG Yönetim Sistemi Unsurları 4.1 Genel şart 4.2 İSG Politikası 4.3 Planlama Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama Yasal ve diğer şartlar Hedefler

3 4.3.4 İSG yönetim programları 4.4 Uygulama ve işletme Yapı ve sorumluluk Eğitim, bilinç ve yeterlilik Danışma ve iletişim Dokümantasyon Doküman ve veri kontrolü İşletme kontrolü Acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler 4.5 Kontrol ve düzeltici faaliyet Performans ölçümü ve izleme Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler Kayıtlar ve kayıtların yönetimi Tetkik 4.6 Yönetimin gözden geçirmesi OHSAS standardı Ek 1 de verilmiştir. Risk Analizi Değerlendirmesi OHSAS standardının maddesi gereğince kuruluş, tehlikeleri tanımlamalı ve bu tehlikelerin risk analizini yapmalıdır. Öncelikle işletme içindeki prosesler, hammadde, ekipman, çalışanların nitelikleri vb. göz önüne alınarak bir yöntem belirlenmelidir. Risk analizi çalışması yapılırken aşağıdaki adımlar izlenir. Şirketlerin risklerini tanımlaması, güvenliği sağlamaları açısından önemlidir. Risk analizinin yapılmış olması, riskleri yönetme ve kontrol altına almada yaşanan ve yaşanması muhtemel kazaların önüne geçmede şirketlere yön gösterici olmaktadır.( Carson M., Cook J.)

4 Görev Durumları Belirle Analiz Et Tehlikeleri Belirle Risk Altındakileri Belirle Riski Analiz Et Görülme İhtimali ve Şiddeti Mevcut Tedbirleri Düşünerek Riski Değerlendir Önemsiz Risk Risk Uygun Şekilde Kontrol Ediliyor Risk Uygun Şekilde Kontrol Edilemiyor Karar Verilemiyor Daha Fazla Bilgiye İhtiyaç Var İzle Daha Fazla Tedbir Düşün Yardım Al Tepkileri Gözden Geçir Bu Tedbiri Uygula Şekil 2. Risk Analizi Uygulama Adımları

5 Risk = Şiddet x Olasılık (1) Olasılık Çok büyük olasılık 5 Mümkün 4 Olası 3 Zor 2 Mümkün değil 1 Şiddet Ölümcül 5 Ana yaralanma 4 Üç günlük yaralanma 3 Sıyrık 2 Yaralanma olmayan kaza 1 Gerçekleşen veya gerçekleşmeye aday kazaların şiddet ve olasılıkları değerlendirilerek çarpım sonucunda elde edilen sayı ile yorum yapılmaya çalışılır. Bu çarpımın alabileceği en büyük değer 25 tir. Buna göre; Ölümcül Tehlikeli Orta 6-10 Düşük 1-5 Az olarak değerlendirilir. Çarpım sonucunda en düşük değerin bulunabilmesi amaç olarak edinilmelidir. OHSAS Standardı Uygulama Adımları 1. Mevcut durumun tespiti: Kuruluşta mevcut işler ile ilgili tehlikelerin belirlenmesi, kanuni ve diğer gerekliliklere karşı durum tespiti, mevcut iş sağlığı ve güvenliği kontrolleri/uygulamaları ve geçmişte yaşanan iş kazaları ve mesleki hastalıklar vb. analizi yapılır. 2. İSG politikasının oluşturulması: Tüm sağlık ve emniyet tedbirleri ile ilgili performansı geliştirecek, amaç ve sorumlulukları vurgulayan İSG politikası, üst yönetim tarafından hazırlanmalı ve çalışanlara duyurulmalıdır. 3. Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi: Organizasyon yapısının belirlenen politika kapsamında ne kadar yeterli olduğu belirlenmelidir. Ayrıca tehlikelerin ve kaynaklarının tanımlanması yapılmalıdır.

6 4. Risk Değerlendirme: Belirlenen tehlike ve kaynaklarına yönelik gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleşmeleri halindeki şiddet belirlenmelidir. İkisinin çarpımı sonucunda tehlikeye ait risk durumu tespit edilmelidir. 5. İSG hedeflerinin belirlenmesi: Yönetim her ilgili fonksiyon ve kademede, İSG amaçlarını dokümante eder. Amaçlar İSG politikası ile uyumlu olacak şekilde sürekli gelişmeyi öngörmelidir. Hedefler belirlenirken kanuni gerekler, riskler, teknolojik ve mali imkanlar, ilgili tarafların görüşleri dikkate alınmalıdır. Örnek olarak, sıfır kaza, çalışanların memnuniyetini artırmak ve devamsızlık oranlarını düşürmek vb. hedef olarak belirlenebilir. 6. İSG yönetim programı: Yönetim hedeflerini oluşturmak için bir İSG yönetim programının hazırlanmasını sağlamalı ve belirli aralıklarla gözden geçirmelidir. İSG yönetim programında tespit edilen risklere göre uygulanacak düzeltici ya da önleyici faaliyetler, planlama zamanı içerecek şekilde yer almalıdır. 7. Dokümantasyon: Sistemin tam olarak uygulanmasını sağlayacak yeterli dokümantasyonun oluşturulması gereklidir. Mevcut ISO 9000 veya ISO sistemleri var ise bunlara ek olarak geliştirilecek prosedür ve güvenlik talimatları sistemin gerekliliklerini karşılayabilir. 8. Eğitim: İSG ile ilgili olarak sorumlu olacak kişilere eğitim faaliyetleri yoğun olarak uygulanır. Bunun yanı sıra uygun seviyelerdeki kilit personelinde gerekli seviyedeki bilgiyi alması sağlanır. 9. Acil durum planlaması: Olası kazaların belirlenmesi, acil durumlarda yapılacak işlerin belirlenmesi, olası etkilerin azaltılması sağlanır. Ayrıca belirli periyotlarla yapılacak olan tatbikat ve testler ile planların etkinliğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Acil durum planları şunları içermelidir; Potansiyel kaza ve acil durumların tanımları Acil durum boyunca kimin sorumlu olacağının tanımı Bir acil durum boyunca çalışanlar, taşeronlar, müşteriler, ziyaretçiler vb. dâhil olmak üzere kimlerin neler yapmaları gerektiği Tehlikeli materyallerin tanımlanması ve yerleri ve gerekli acil durum faaliyetinin ne olduğu Komşularla ve kamuyla iletişim, hayati kayıtların korunması Fabrika yerleşim planı çizimi, kaçış yollarının belirlenmesi Gerekli irtibat telefonları 10. Performans izleme: Sistemin etkinliği hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılır. Hedeflere ulaşma, İSG yönetim programlarına uyum, Tanımlanmış işlem kriterlerine uyum, Yasalara uyum takip edilmeli ve gereken durumlarda müdahale edilmelidir. 11. Düzeltici faaliyetlerin yapılması: Kazaların, vakaların, uygunsuzlukların araştırılması ve çözümlenmesi, oluşan etkinin azaltılması ve etkinliğinin doğrulanması amacıyla düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir. 12. Kayıt kontrolü: İSG ile ilgili kayıtların tanımlanması, korunması, düzenlenmesi ve dosyalanması yöntemleri ile güvenlik kayıtları prosedüründe tanımlanmalıdır. 13. Denetim: Organizasyon dışarıdan, bağımsız ve profesyonel kişi veya kişilerce yapılmalıdır. Denetleme çok geniş olabilir veya seçilmiş bir alan veya konulara

7 yönelik olabilir. Denetim sonuçları ve alınması gerekli düzeltici ya da önleyici faaliyetler ilgili tüm kişiler ile paylaşılmalı, bu kişiler bilgilendirilmelidir. 14. Yönetim gözden geçirmesi: Üst yönetim İSG yönetim sisteminin kurulması ve denetlenmesi sırasında oluşturulan raporları inceler. Sistemin etkinliğinin devamı, hedefleri, doğrulama ve geçerli kılma faaliyetlerini, iç tetkik sonuçlarını, yönetim sisteminin uygunluğunu, politikayı, düzeltici/önleyici faaliyetleri, müşteri şikayetleri ve memnuniyetini gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlayacak tedbirleri alıcı kararları verir ve devamında gereklerini yerine getirir. Konveyör İmalatı Yapan Bir Firmada OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulanması Konveyör imalatı yapan bir firmada OHSAS ISG Yönetim Sisteminin uygulanması aşamasında öncelikle mevcut durum analizi yapılmıştır. Mevcut durumda çalışılan makine, tesisat ve donanım yapısı itibariyle iş kazalarının oluşmasına son derece açıktır. Konveyör imalatı sırasında kullanılan makineler şunlardır; Taşlama makinesi, torna makinesi, matkap tezgahları ve el matkapları, pres makineleri, vargel tezgahı, gaz altı kaynak, punta kaynak, elektrik(ark) kaynak makineleri, boya tabancası, forklift, manlift vb. Konveyör imalatını, kullanılan makinelere bakıldığında ağır sanayi olarak düşünebiliriz. Tüm bunların yanında konveyör montajı sırasında yüksekte çalışma durumu söz konusudur. Tedarikçilerden malzeme almaya şirketin görevlendirmiş olduğu personel gidebilmekte, taşıma konveyör imalatı yapan firma tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Mevcut sistemde iş eldivenleri, çelik uçlu antistatik iş ayakkabıları, çapak gözlükleri, kaynak gözlükleri ve boyama ünitesi için maske kullanımı söz konusudur. ISG politikası ise; XYZ olarak müşterilerimize sunduğumuz konveyör imalatı hizmetlerinde yaptığımız işin sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak öncelikle yasal şartlara ve sözleşmelerle belirlenen müşteri şartlarına uygunluk gerekliliğinin bilincindeyiz. Buna göre: Yaptığımız işlerde uygulama ve operasyonlarla ilgili olarak yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getirmek ve ilgili yasaların güncelliğini sürekli takip etmek, Sözleşmede belirlenen müşteri gereklerine uygun şekilde ilgili işleri sağlıklı ve güvenli gerçekleştirmek ve sürekliliğini takip etmek, Sağlık ve güvenlikle ilgili planlama yapılırken çalışanlarımızın yanında, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin sağlık ve güvenliğinden etkilenecek tüm tarafları göz önünde bulundurmak, Risk analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve teknolojik gelişmelerin sürekli takibi ile kendimizi sürekli geliştirmek ve sektörümüze örnek olmak,

8 Politikamız ve kuruluşumuzun performansı ile ilgili yenilikleri tüm paydaşlarımıza uygun yöntemlerle iletmek, belirlediğimiz ve dokümante ettiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır. şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca ilgili yasa ve yönetmelikler incelenerek organizasyonun analizi yapılmış, gerekli düzenlemeler yapılmıştır. İncelenen yasa ve yönetmelikler ise şunlardır; 4857 sayılı İş Kanunu El ile taşıma işleri yönetmeliği Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği Gürültü yönetmeliği Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik titreşim yönetmeliği Tüm bu ilk analiz ve incelemeler sonucunda ISG prosedürü oluşturularak ISG Yönetim Sisteminin, süreci belirlenmiş ve uygulanacak formlar ve talimatlar dökümante hale getirilmiştir. Yapılan risk analizi çalışması ise aşağıda verilmiştir. Tablo 1. Risk Analizi

9

10 Konveyör Üretim Risk Analizi Tablosu TARİH: Sayfa :2 MAHAL Depo TEHLİKE KAYNAĞI Depodan alınan malzemelerin kullanım yerlerine taşınması RİSK Malzemenin kişi üzerine düşmesi İLGİLİ TARAFLAR OLS ŞDT RİSK KAT SAYISI MEVCUT RİSK DURUMU Çalışanlar Tehlikeli DÜZELTİCİ FAALİYET Taşıma esnasında eldiven, baret, çelik ayakkabı kullanılması REV NO: OLS ŞDT RİSK KAT SAYISI SON DURUM Kabul edilebilir Planya Planya Tezgahı Kullanımı Yaralanma Planya Tezgahı sorumlusu, Çevresindekiler Tehlikeli Çapak Gözlüğü Takılması, Makine kullanma Eğitimi verilmesi, Takı kullanılmaması, sıkı kıyafet giyilmesi, Çelik Ayakkabı kullanılması, Eldiven Kullanılması Kabul edilebilir Müşteri Fabrikasında Konveyör Montajı (Yüksekten Düşme) Kırık, Ölüm Montaj Ekibi, Diğer çalışanlar, ziyaretçiler Yüksek Tehlikeli Emniyet Kemeri Kullanılması, Yükseklik korkusu olanları çalıştırmamak, Ayakkabı tabanı kaygan olmamalı, Takımları ceplerinde bulundurmamalıdır Kabul edilebilir

11 Müşteri Fabrikasında Konveyör Montajı Elektirik Çarpması Montaj Ekibi, Diğer çalışanlar, ziyaretçiler Tehlikeli Antistatik ayakkabı kullanımı, çıplak kablolara dokunulmaması, Dikkatli çalışma Dikkate Değer Müşteri Fabrikasında Konveyör Montajı Kayıp Düşme (Yağlı Zeminden) Montaj Ekibi, Diğer çalışanlar, ziyaretçiler Dikkate Değer Zemin temizliği düzenli yapılması, Ayakkabı tabanının kaygan olmaması, Kabul edilebilir Boya Alanı Boyama Zehirlenme Boya sorumlusu Dikkate Değer Maske kullanımı, Dikkatli çalışılması Kabul edilebilir Boya Alanı Boyama Parlama, Yanma Boya sorumlusu Dikkate Değer Sigara içilmemesi, yanmaz iş kıyafeti giyilmesi Kabul edilebilir İşletme içi Forklift Kullanma Yaralanma Forklift operatörü, Tüm çalışanlar Dikkate Değer Forklift Ehliyeti olması, Yürüme yollarından forklift kullanılmaması Kabul edilebilir FR-İSG-02 Tablo 2. Acil Durum Planı

12 TARİH: XYZ ACİL DURUM PLANI REV NO: 0 OLAY YANGIN HAZIRLIK VE ÖNLEMLER PERİYOT OLAY ANINDA İLK MÜDAHALE SORUMLU KİŞİ ULAŞILACAK İRTİBAT TEL Yangın tüplerinin ilgili Alarma Koşma İTFAİYE 110 yerlerde olması Mahalli boşaltma Tüp kontrollerinin periyodik yapılması Alarm sistemi, yangın musluğu, Sürekli çalışacak yangın talimatı, tatbikatı yangın eğitimi Yılda 2 kez İşletme girişlerine engelleyici set konulması Sürekli Olmalı Mümkünse yangın tüpü ve hortumla müdahale İtfaiye çağırma Olay anında ilgili tedbiri alma Olayı gören kişiler ve olay mahalindeki çalışanlar Olayı gören ilk kişiler POLİS 155 Gerekirse Ambulans 112 SU BASKINI İlk Yardım çantası bulunması İlk yardmı bilen eğitimli kişiler olması Sürekli Tamam Olmalı İtfaiye 112 İtfaiyeye Haber Verme Sürekli Eğitrim İlgili eğitimli kişi ve Denetim Ambulans 110 YARALANMALAR İlk Yardım çantası bulunması İlk yardmı bilen eğitimli kişiler olması Sürekli Tamam Olmalı Sürekli Eğitrim ve Denetim İlk Yardım, Gerektiğinde Ambulans Çağır İlgili eğitimli kişi Sorumlu Yönetici Ambulans 112

13 DEPREM ZEHİRLENMELER Çalışanların Eğitimi Yılda 2 kez Bilinçli davranarak İlgili tüm Ambulans 112 Tatbikat Yılda 2 kez gerekeni yapmak,ilgili çalışanlar İtfaiye 110 mekanı paniklemeden Polis 155 boşalt 156 Kaynak Yapımı sırasında Maske kullanımı Zehirli maddelerin gıdalardan ayrı kullanımı Sürekli Kontrol İlk Yardım ve Ambulans Çağır Eğitimli ilk yardım müdürü Acil Servis 112 PATLAMA Sanayi tüplerinin bağlantı borularının kontrolü Sürekli Alarma Koşma İTFAİYE 110 Sürekli Alarm sistemi, Olayı gören kişiler çalışacak Mahalli boşaltma ve olay Mümkünse yangın mahalindeki yangın musluğu, tüpü ve hortumla çalışanlar müdahale POLİS 155 Yangın tüplerinin ilgili yerlerde olması İtfaiye çağırma Gerekirse Ambulans 112 HAZIRLAYAN: ONAYLAYAN: İŞ GÜVENLİĞİ ŞEFİ GENEL MÜDÜR FR-İSG-03

14 Yapılan risk analizi sonucuna göre ISG yönetim programı oluşturulmuştur. ISG yönetim programında tehlikeleri engellemek, riski azaltmak için uygulanacak olan önlemler belirtilmiş bunların kontrol sıklığı belirlenmiş ve sorumlu olan kişi ile tutulacak olan kayıt belirtilmiştir. Ayrıca hedefler, yapılacak olan Yönetim Gözden Geçirme toplantısında belirlenecektir. Yönetim gözden geçirme toplantısı yapılmadan önce iç tetkik gerçekleştirilecek ve kurulan yönetim sisteminin uygulaması denetlenecektir. İş sağlığı ve güvenliği talimatları da kurulan İSG Yönetim Sisteminde oluşturulmuştur. ISG talimatlarına örnek ise aşağıda verilmiştir. TORNA TEZGAHI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI DOKÜMAN NO: YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : REVİZYON NO : 00 SAYFA NO : 1/1 1 TORNA BİLGİSİ OLMAYAN KİŞİLER TEZGAHLARDA ÇALIŞAMAZ. 2 TEZGAHI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE GEREKLİ KONTROLLERİ YAPINIZ. 3 ÇAPAK SIÇRAMALARINA KARŞI KORUYUCU GÖZLÜKLERİNİZİ TAKINIZ. 4 AYNAYI SIKTIKTAN VEYA AÇTIKTAN SONRA ANAHTARI ÜZERİNDEN ALINIZ. 5 İŞ PARÇASINI AYNAYA; KALEMİ KATERE SAĞLAM BAĞLAYINIZ.KONTROL EDİNİZ. 6 DÖNEN PARÇALARI EL İLE DURDURMAYA ÇALIŞMAYINIZ. 7 TEZGAH DURDUĞU ZAMAN TALAŞLAR FIRÇA İLE TEMİZLENMELİDİR. 8 VÜCUDU SARAN EŞYALAR GİYİLMELİ, YÜZÜK, ZİNCİR GİBİ ŞEYLER TAKILMAMALIDIR. 9 ÇALIŞAN TEZGAHI TERKETME.AYRILIRKEN TEZGAHI DURDUR VE ŞALTERİ KAPAT. 10- TEZGAHTA ÇALIŞIRKEN DALGIN OLAMYINIZ,SOHBET ETMEYİNİZ DİKKATİNİZ DAĞILIR KAZAYA SEBEB OLABİLİRSİNİZ. 11- TEZGAH ÇALIŞIRKEN; BAKIM,AYAR TEMİZLİK, ÖLÇME İŞLEMLERİNİ YAPINIZ TORNA TEZGAHLARINDA HAVA İLE TEMİZLİK YAPMAK TEHLİKELİ VE YASAKTIR. 13-BU MAKİNALARDA ÇALIŞANLAR ÇELİK AYAKKABI GİYECEKLERDİR. 14- ÇALIŞMA ESNASINDA ELDİVEN KULLANMAYINIZ. HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM DEPARTMANI ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR

15 SONUÇ Günümüzde İSG sadece çalışanlara kişisel koruyucu malzemelerin sağlanması ya da ortamda bazı iyileştirici önlemlerin alınması gibi genel yönetim ve üretim sistemlerinden kopuk bazı aktivitelerden ibaret olarak düşünülmemelidir. OHSAS Yönetim standardı öncelikle yönetimin tam taahhüdünü istemektedir. Her kademede yönetim elemanları İSG ni üretimin bir parçası olarak kabul etmeli ve bunu kararları, davranışları ile de desteklemelidir. İSG işletmeye yeni bir malzeme, makine insan alımından, tüm üretim aktivitelerinin, satın alma prosedürlerinin, işletme prosedürlerinin, işletme bütçesinin, acil durum planlarının bir parçası olmalıdır. Her işletme ulaşılabilir, tarihlendirilmiş, hangi yolla gerçekleştirileceği tanımlanmış ISG hedefleri belirlemelidir. ISG işletmede sadece bir kişinin sorumluluğunda olmamalı, her seviyede yönetici ve çalışanın iş tanımı ve performans değerlendirme kriterleri içinde yer almalıdır. Şirketler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili performans kriterlerini belirlemeli ve bu kriterleri izlemelidir (Arezes P. M., Miguel A. S.). Bununla birlikte şirketler güvenlik ekiplerini oluşturmalı, acil durum planlarını belirlemeli, güvenlik sağlamak için gerekli tüm kaynakları temin etmelidir (Donald I., Young S.). ISG yönetim sistemi, belirli dönemlerde değerlendirilmeli ve hedeflere ulaşma durumu, başarılamayan noktalar, nedenleri tanımlanmış bir sistematik kapsamında irdelenmelidir. KAYNAKÇA Arezes P. M., Miguel A. S. (2003), The role of safety culture in safety performance measurement, Measuring Business Excellence, Volume: 7 Issue: 4 Carson M., Cook J. (2000), A strategic approach to falls prevention, British Journal of Clinical Governance; Volume: 5 Issue: 3 Donald I., Young S. (1996), Managing safety: an attitudinal-based approach to improving safety in organizations TS (Şubat 2004), İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Occupational health and safety management systems Specification TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ

OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ Yrd.Doç.Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Çaycuma Đ.Đ.B.F. Öğretim Üyesi Gökmen SARIKAYA Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS STANDARDLARINDAN OLUŞAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No : Yayın Tarihi : 15.02.2010

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ 131101535 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bakır Mamulleri Sanayine Uyarlanması

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bakır Mamulleri Sanayine Uyarlanması Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.223-238 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp. 223-238 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bakır Mamulleri Sanayine Uyarlanması İrfan ERTUĞRUL Sorumlu Yazar, Pamukkale Üniversitesi, Fakültesi,

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com KAKIT KAĞIT FABRİKALARI SERİSİ 9 4 KASIM ARALIK 2009 2012 MÜNİR KARINCAOĞLU Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012 Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı