Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ"

Transkript

1 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 24 Laboratuvar ortamında çalışanların güven içinde olması, temel güvenlik kurallarına uymak ile mümkündür. Laboratuvar çalışmaları sırasında nelere dikkat edilmesi, herhangi bir sorun çıkmaması için neler yapılması gerektiği yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu yönetmeliklere guvenligi.com/mevzuat.asp adresinden ulaşabilirsiniz. LABORATUVAR ÇALIŞANLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR: Laboratuvardaki kişisel güvenliğiniz büyük oranda size bağlıdır! 1. Laboratuvarın ciddi çalışma yapılan bir ortam olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı ve laboratuvarda panik içinde hareket edilmemelidir. 2. Tüm maddelerin potansiyel olarak tehlikeli olduğu düşünülmelidir, 3. Tüm hastaların kan ve diğer vücut sıvıları potansiyel olarak enfekte kabul edilmeli 4. Eller veya diğer cilt yüzeyleri hastanın kan ya da diğer vücut sıvılarıyla kontamine olursa derhal su ve sabunla yıkanmalıdır 5. İğne batmasını önlemek için, iğneler kullanıldıktan sonra plastik kılıfları tekrar takılmamalı, iğneler enjektörden çıkartılmamalı, eğilip bükülmemelidir. 6. Çalışma alanında gereksiz madde ve aparatlar bulundurulmamalıdır, 7. Çalışmalar bitince çalışma alanı ve kullanılan malzemeler uygun olan temizleyicilerle temizlenmeli, tüm cihazlar ve tesisat kapatılmalı, kullanılan malzemeler yerlerine konmalıdır, 8. Muhtemel tehlikelere karşı daima uyanık ve hazırlıklı olunmalıdır, 9. Tehlike anında kullanılması gerekebilecek cihazların yeri, kullanılışı ve acil müahalede izlenecek yöntem bilinmelidir. 10. Kişisel koruyucu kıyafet ve malzeme tüm laboratuvar çalışmalarında kullanılmalıdır. 11. Laboratuvar dışına kontamine olan, laboratuvarda kullanılan önlük, eldiven, vb. ile çıkılmamalıdır. 12. Laboratuvarda yemek, içmek, sigara içilmesi ve laboratuvar malzemesini bu amaçla kullanmak güvenlik açısından yasaktır. Laboratuvarda yüze dokunmadan önce eller su ve sabun ile yıkanmalıdır. 13. Saçılma ve sıçramalara karşı vücudu kaplayan kıyafetler giyilmelidir, 14. Tüm kaplar, şişeler ve numuneler uygun şekilde muhafaza edilmeli; isim, tarih, tehlike bilgilerini gösterecek şekilde etiketlenmelidir, 15. Saçılma, kırılma, kaza durumlarında ilgili birimler mümkün olan en kısa sürede haberdar edilmelidir, 16. Laboratuvarda çalışılırken ağız yoluyla sıvı çekilmemelidir. 17. Deri yoluyla hastalıkların bulaşma riskinden dolayı laboratuvar ortamında çalışılırken açık yaralar mutlaka su geçirrmez yara bandı ile kapatılmalıdır. 18. Laboratuvar kapıları güvenlik açısından her zaman kapalı tutulmalıdır. 19. Kaza, acil durum ve boşaltma işlemlerinde gerekli talimatlara uyulmalıdır, 20. Kimyasallar ve elektrikli cihazlar ön bilgilendirme ve risk değerlendirmesi yapılmadan bulunduğu yerden başka bir yere taşınmamalıdır, 21. Bina ve laboratuvarların kolay ulaşılabilecek uygun yerlerine yangın söndürücüler konmalıdır, 22. Bir yangın çıktığında yapılacak ilk iş yangını haber vermektir. Yangının yayılmasını önlemek için kapı kapatılıp yardım istenmelidir. Yardım gelince yangın tüpleri ile olaya müdahale edilebilir. 23. Acil durumlarda ilkyardım malzemelerinin kullanımı ve izlenecek yol önceden bilinmelidir. 24. Tüm tehlike arz eden olay ve kazalar uygun formlar kullanılarak bildirilmelidir. 25. Tüm atıklar sistem prosedörlerine göre uygun kaplara atılmalıdır, 26. Tıbbi atıklar, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmamalıdır ( Tarihli sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği madde 5, c bendi). 27. Tıbbi atıklar diğer atıklardan ayrı olarak toplanmalı, biriktirilmeli, taşınmalı ve atılmalıdır (

2 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 2 / 24 tarihli sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yön etmeliği madde 5, d bendi). 28. Laboratuvara çocukların girmesi yasaktır. 29. Takılabilecek aksesuar (uzun kolye, bilezik) kullanılmamalıdır. 30. Laboratuvar giysileri ile dış/ev giysileri ayrı tutulmalıdır. 31. Buzdolapları, derin dondurucular ve kuru buz kutuları belli aralıklarla çözülmeli, temizlenmeli ve içindeki malzemeler etiketlenmelidir. 32. Elektrik panoları izinsiz açılmamalıdır. 33. Kablo sökme veya diğer elektrik tadilatları için bina idari sorumlusuna başvurulmalıdır. 34. Uzatma kablolarını kullanmaktan kaçınılmalı, eğer kullanmanız mutlaka gerekiyorsa, topraklı ve sigortalı olanları kullanılmalıdır. Uzatma kabloları, kapıların altından, pencerelerden geçirilmemeli, tavana asılmalı veya diğer uzatma kablolarına takılmalıdır. 35. Çalışma izni olmayan laboratuvara giremez. Çalışma izni olanlar beraberlerinde yetkisiz kişileri çalışma alanına alamaz. 36. Laboratuvarda pipetleri ve benzeri gereçleri ağzınıza almayınız, çalışırken elinizi ağzınıza veya gözlerinize temas ettirmemeye özen gösteriniz. 37. Kullanımı hakkında bilgi sahibi olmadığınız cihazlar için yardım isteyiniz, anlamadığınızı sorunuz, kullanımını bilmediğiniz cihazları çalıştırmaya çalışmayınız. 38. Laboratuvarda ellerinizi yıkamadan telefona, elektrik düğmelerine, bilgisayarlara ve kapı kollarına dokunmaktan kaçınınız. 39. Çalışan personelin periyodik sağlık kontrolleri yapılmalıdır LABORATUVARLARDAKİ RİSKLER: Temel olarak 4 ana başlık altında kategorize edilebilir: a) Kimyasal b) Yangın c) Elektriksel d) Biyolojik 1)KİMYASAL RİSKLER: Sadece günlük kullanım için gerekli miktarlarda kimyasal madde laboratuvarda saklanmalıdır. Ana stoklar özel olarak belirlenmiş odalar ya da binalarda saklanmalıdır. Asitlerle bazlar karıştırıldığında çoğunlukla dışarı ısı verir ve bazen de patlarlar. Bu yüzden asitler ve bazlar her zaman birbirinden ayrı olarak depolanmalıdır. Yangın ve/veya patlamadan kaçınmak için tablonun sol sütunundaki maddeler, sağ sütunda karşılarındaki maddelerle temas etmeyecek şekilde saklanmalı ve kullanılmalıdır. BU MADDELER: Alkali metaller, örneğin sodyum, potasyum, sezyum ve lityum Halojenler (flor, klor, brom ve iyot) BU MADDELERLE BİRLİKTE SAKLAN- MAMALIDIR: Karbondioksit, klorlu hidrokarbonlar, su Amonyak, asetilen, hidrokarbonlar

3 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 3 / 24 Asetik asit, hidrojen sülfit, anilin, hidrokarbonlar, sülfürik asit Toksik kimyasal maddeler Oksitleyici maddeler, örneğin kronik asit, nitrik asit, peroksitler, permanganatlar Laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılan toksik kimyasal maddeler şunlardır: (Bu maddelere; soluma, cilde temas vb. şekillerde maruz kalma akut ve kronik hasarlara neden olabilir.): Aseton (CH 3 COCH 3 ) Benzen (C6H6) Kloroform (CHCl3) Dietil eter (C2H5OC2H5) Etanol (CH3CH2OH) Formaldehit solüsyonu (HCHO) Glutaraldehit (OHC(CH2)3CHO) Ksilen (C6H4(CH3)2) Patlayıcı kimyasal maddeler Sıklıkla antibakteriyel solüsyonlarda kullanılan azitlerin bakır ya da kurşunla (örneğin atık boruları ve su tesisatı) temas etmelerine izin verilmemelidir, çünkü hafif bir çarpma sonucunda şiddetli şekilde patlamaya yol açabilirler. Eskiyen ve kristalleşen eterler son derece kararsızdır ve patlama potansiyeline sahiptir. Perklorik asit, ahşap, tuğla ya da kumaş üzerinde kurursa çarpma sonucunda patlayıp yangına yol açabilir. Pikrik asit ve pikratlar sıcak ve çarpma sonucunda patlayabilir. Kanserojen Kimyasal Maddeler: Polisiklik aromatik hidrokarbonlar: - benzpiren, - benzantrasen, - dibenzantrsen, - benzakridin. Aromatik aminler ve türevleri: Kimyasal çalışmalarda kanser yapıcı olarak karşılaşılan ana gruptur: 1. grup kanserojenler (imali, bulundurulması ve kullanılması yasaktır): Naftilamin, Benzidin, Aminobifenil, Nitrobifenil ve bunların tuzları. 2. grup kanserojenler (fabrikalarda personelin bunlarla çalışması kontrollüdür): Naftilamin, O- toluidin, O-dianisidin, Diklorobenzidin ve bunların tuzları. N-nitrozo bileşikleri: R-N-(NO)R' formundaki bütün bileşikler kanserojendir. Betapropilakton, nitrojen bileşikleri, etilenamin ve etilenamin içeren bileşikler. GENEL BİR KURAL OLARAK LABORATUVARDA KULLANILAN TÜM KİMYASAL MADDELERİN RİSK OLUŞ- TURDUĞU VARSAYILMALI VE ONLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALIDIR. TEHLİKELİ OLDUĞU BİLİNEN KİMYASAL MADDELERİ KULLANIRKEN SÖZ KONUSU KİMYASAL MADDENİN ÜRETİCİSİNİN UYARI VE TAVSİYELERİNE UYULMALIDIR. ETİKETLERİ OKUYUN!

4 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 4 / 24 Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırıl ması :

5 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 5 / 24 Uyumlu ve Uyumsuz Kimyasal Maddel er i n 4 Aşamad a Tespit Edilmesi a) Tehlike Sınıflaması: Mevcut kimyasalların etiketlerinden yararlanarak tehlike sınıflarını belirleyin. Bazı kimyasallar birden fazla tehlike sınıfında yer alabilir, böyle bir durumda bu kimyasala ait Güvenlik Bilgi Sertifikasına bakılarak öne çıkan tehlike sınıfı belirlenmelidir. (ör: Yanıcı, patlayıcı, toksik vb.) b) ph Değeri: Mevcut kimyasalları ph değerine göre ayırmaya devam edin. Asidik ve bazik maddeler bir arada depolanamaz. ph< 4: Asidik ph 4-10: Nötr ph >10: Bazik c) Genel Kimyasal Yapı: Maddelerin genel kimyasal yapıları organik ve inorganik olarak ikiye ayrılır. Ayrımı yapan kişilerin bu konuda bilgileri yetersizse dikkat edilecek husus organik kimyasalların formülasyonunda Karbon (C) atomunun bulunduğunu bilmeleri olacaktır. Bu ayırım özellikle aşındırıcı ve oksitleyici kimyasalların depolanmasında büyük önem taşımaktadır. d) Maddenin Halleri: Maddeleri katı ve sıvı olmak üzere sınıflandırın, Katı ve sıvı maddeleri bir arada depolamayın. Bu durum özellikle sızma veya dökülme gibi durumlarda tehlikenin sınırlandırılması açısından önemlidir. TEHLİKELİ KİMYASALLARIN DEPOLANMASINDA TEMEL KURALLAR Kimyasal maddeler tehlike sınıflarına uygun olarak depolanmalıdır. Alfabetik depolamadan kaçınılmalıdır. Zehirli ve çok zehirli kimyasallar ile patlayıcılar bağımsız bölüm veya kabinlerde depolanmalıdır. Tehlikeli kimyasalların depolanmasında kimyasal depolama matrisi kullanılmalıdır. Tehlikeli kimyasal maddeler, diğer kimyasal maddeler, cam ve plastik sarf malzemeler birbirinden ayrı farklı bölümlerde depolanmalıdır. Gerekli yerlerde uygun Tehlike Etiketleri ve Uyarıcı işaretler asılmalıdır. Depolanan her bir ürün grubundan veya bu grupların bir kaçından aynı anda sorumlu çalışanlar bulunmalıdır. Özellikle tehlikeli kimyasalların depolandığı bölüme giriş çıkışlar kontrollü olmalıdır. Kolay alev alan kimyasallar diğer tutuşabilir malzemelerden mümkün olabilen en uzak mesafede depolanmalıdır. Özellikle yanıcı kimyasallar ısı kaynakları ve güneş ışınlarından korunacak biçimde depolanmalıdır. Tüm tehlikeli kimyasalların Güvenlik Bilgi Formu sağlanmalıdır. Depolama raflarının üzerine izin verilebilecek en fazla depolama miktarları açıkça görülecek şekilde yazılmalıdır. Depolama raflarından malzemenin düşmemesi için önlem alınmalıdır. Cam türü, kolay kırılabilir ambalajda bulunan kimyasallar genellikle göz hizasının altında depolanmalıdır. Depo binalarının yıldırım koruması olmalıdır. Depo binalarının dökülme ve sızmaya karşı güvenli drenajları olmalıdır.

6 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 6 / 24 Depo rafları ve kapıları topraklanmalıdır. Depo zemini kaymaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır. Depo kapsında Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun işaretleme yapılmalıdır. Depoda yangın güvenliği önlemleri alınmış olmalıdır. Kimyasal maddenin özelliğine uygun bir havalandırma sistemi kurulmalıdır. Kimyasal madde dökülme ve sızmalarına karşı gerekli engelleyici malzeme ve uygun Kişisel Koruyucu Donanımlar bulunmalıdır. Boy ve göz duşu bulunmalıdır. İlkyardım malzeme kiti bulundurulmalıdır. Depo incelenerek Tehlike Analizi çıkartılmalıdır ve bu analiz sonucunda gerekli önlemler alınmalıdır. Kimyasal Depolama Matrisi: KİMYASALLARLA ÇALIŞMALARDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER Laboratuvardaki tüm çalışanlar kimyasal acil bir durumda gerekli olabilecek aşağıdaki ekipmanın yerini bilmeli ve bu ekipmanların nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmalıdır: Acil durum göz yıkama istasyonu Acil durum duşu Dökülme kiti Yangın alarm sistemi Acil durum dökülme kiti: Bir kimyasal dökülme kiti içeriğinde aşağıdakilerin bulunması gerekir: 1. Koruyucu giysi (kauçuk-kalın eldiven, ayakkabı üstüne geçirilecek kalın galoş veya lastik çizme, uygun respiratör maske v.b) 2. Uygun süpürge-faraş

7 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 7 / Kırılmış cam toplamak için forseps (maşa) 4. Kovalar 5. Asitleri ve koroziv kimyasalları nötralize etmek için soda (sodium carbonate, Na 2 CO 3 ) veya sodium bicarbonat (NaHCO 3 ) 6. Alkali dökülmeleri kaplamak için kum 7. Deterjan (tutuşmaz tipte; non-flammable) Laboratuvarda herşeyi en baştan düşünün. Herhangi bir deneye başlamadan neyin yanlış gidebileceğine karar vermeye çalışın. Çalışmanın gidişatını düşünün. Olabilecek acil bir durumda gerekecek panzehir ve emniyet malzemelerinin varlığından emin olun. Setin, potansiyel zararlı olabilecek maddelerden temizlenmiş olduğuna emin olun. Toksik gazları, buharları ya da tozları kullanmayı gerektiren çalışmalar setin üstünde değil çeker ocak üstünde yapılmalıdır. Tehlikeli kimyasalları (çeker ocaklar bu amaçla tahsis edilmediği sürece) çeker ocak içinde saklamayın. Daima uygun boyutta ısıtıcı, manto, klamp, destek, tutacak v.s. kullanarak cam sistemleri emniyetli bir şekilde kurunuz. Küçük veya çatlak cam eşyaları kullanmayın. Özellikle de küçük veya çatlak erlenleri vakum altında kullanmayın. Cam şilifler sıkıştığında aşırı kuvvet kullanmayın. Eldiven giyin ve elinizi korumak için bez kullanın. Destilasyonda cam boruya hortumları bağlarken kolay kayması için su kullanın. Ya da tel veya klipsle tutturun. Reaksiyonları mümkünse uygun bir emniyet ekranının ardında yapın. Mümkün değilse de en azından deneyi başkalarına doğru yapmayın. Büyük desikatörleri daima emniyet ekranı ardında ya da özel kutularında boşaltınız. Bekler kullanılmayacaksa gaz vanaları kapatılmalıdır. Eğer küçük bir alev kalmalıysa hava vanasını kapatın. O zaman sarı renkli alev görülür. Mavi alev gün ışığında görülemez. Ayırma hunisinde uçucu çözücüleri çalkalarken ara sıra ters çevirin ve vanasını açın. Beki yakmadan önce çevrede parlayıcı çözücü olup olmadığını kontrol edin. Kanserojen maddeler, mutlaka ya çeker ocaklarda ya da kapalı kaplarda tutulmalıdır. Bu maddeleri içeren kapların üzerine " KANSER YAPICI " yazısı yapıştırılmalıdır. Kullanıldıktan sonra da bu kaplar iyice yıkanmalıdır. Böyle maddeleri kullananlar, derinin maddeyi absorplamasını önlemek için eldiven giymelidir. Bu maddeler izinsiz kullanılmamalıdır. Yaygın kullanılan kimyasallardan olan benzen, kloroform, formaldehid şüphelenilen veya bilinen kanserojenlerdir. Daha az toksik etkiye sahip alternatif kimyasalları tercih ediniz. Bu kimyasallarla çalışırken çeker ocak kullanınız. Kullanmadığınız kimyasalı güvenli yerlerde saklayınız. Kimyasalın etiketlenmiş olmasına ve kişisel korunmanıza dikkat ediniz. Kimyasallara karşı en uygun eldivenleri kullanınız, her kullanım sonrasında ellerinizi mutlaka yıkayınız. Kombine edildiğinde güçlü oksidanlar ile redüktanlar güçlü reaksiyon verebilir. Bu yüzden bu kimyasallarla temastan kaçınılmalıdır. Dökülme veya şişesinin kırılması sonucu belirli kimyasalların biraraya gelmesi ile toksik gazlar oluşabilirler.

8 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 8 / 24 Laboratuvarda kullanılan belirli kimyasallar su ile reaksiyona girme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle böyle kimyasallar nemli alanlarda veya lavabo altı gibi kazayla su ile reaksiyona girebilecekleri yerlerde Tutulmamalıdırlar. Aşağıdaki kimyasallar yüksek tehlikeli yapıları nedeni ile özel önlemler gerektirirler; Peroksi t oluşturanlar ; Eter, sıvı parafin, olefin gibi belirli kimyasallar hava ve ışık varlığında peroksit oluşturabilir. Etil eter, isopropil eter, p-dioksan ve tetrahidrofuran havadaki oksijenle reaksiyona girdiklerinde patlayıcı peroksitlere dönüşebileceği için özel dikkat gerektirirler. Bu eterler buharlaşarak veya damıtılarak konsantre hale geçince, aşırı sıcaklık, sarsıntı, sürtünme sonucu patlayabilirler. Açık veya kısmen boş şişeler ışık ve havaya maruz kaldığında eterlerin içindeki peroksit oluşumunu hızlandırır. Bazen peroksitler şişeler kapalıyken de oluşabilir. Bu yüzden bu kimyasalların çalışıdığı laboratuvarlarda güvenlik önlemleri alınmalıdır; Kimyasal şişelerinde mutlaka dolum tarihi yazmalıdır. Açılmamış şişelerdeki eterler bir yılı geçince mutlaka uygun şekilde atılmalıdır. Serin, kuru, iyi havalandırılan yerlerde muhafaza edilmelidirler. Sıcaklık, sarsıntı, sürtünme, çarpmadan uzak tutulmalıdırlar. Yüksek toksik, kanserojen, mutajen kimyasallar; Bu kimyasallar sadece yetkili insanların girebileceği güvenli yerlerde saklanmalıdır. Korozivler ; Kesinlikle koroziv madde üzerine su koymayınız. Maddenin seyreltilmesi gerekiyorsa suyun üzerine asit koyarak seyreltiniz! Aside dirençli dolaplarda veya polietilen tablalarda saklanmalıdırlar. Yüksek raflarda bulundurulmamalıdırlar. Metal kaplardan, ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdırlar. Hidroflorik Asit; şiddetli korozivdir, buhar ve çözeltileri, insanda akciğer, göz, vb. dokularda yavaş olarak yanmaya neden olur. %50 den yüksek konsantrasyonlarda dakikadan daha az zamanda yanabilirler. Hidroflorik asit basınca dayanıklı, cam olmayan kaplarda saklanmalıdır. Yanıcı sıvılar; Tüm yanıcılar metal depo dolaplarda saklanmalıdırlar. Dolap kapakları her zaman kapalı olmalıdır. Kimyasalların serinletilmesi gerekli ise sadece patlamaya dayanıklı soğutuculara koyulmalıdırlar. Yalnız uyumlu bileşikler aynı dolap içinde depolanmalıdırlar. Yanıcı sıvı bulunan dolapların iç kısmında kağıt, tahta, mukavva gibi yanıcı materyaller bulunmamalıdır. Dolaplar aşırı yüklenmemelidir. Patlayıcılar ; Kullanımı ve depolanması için özel tasarlanmış alanlar gerektiren maddelerdir.

9 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 9 / 24 Laboratuvarımızda özel korumalı bir bölge bulunmadığından laboratuvara patlayıcı madde sokmak veya bulundurmak kesinlikle yasaktır. Su reaktanları ; Bu kimyasallar nemden ve suyla temastan korunmalıdırlar temasta hemen patlamaya neden olabilir. Perklorik Asit (konsantre, %7 0); Tehlikeli reaktif olabilir. Konsantrasyonu %70 den az olan sulu perklorik asit oda sıcaklığında güçlü bir asittir. Artan sıcaklık ve %70 den fazla konsantrasyonda güçlü oksidandır ve yanlış kullanımda güçlü patlamaya neden olabilir. Susuz perklorik asit (>%85) oda sıcaklığında bile karasızdır ve kendiliğinden şiddetle patlayabilir. Oksidan maddeler Bir dökülmeye karşı yeterli büyüklükteki cam veya seramik kaplarda depolanmalıdırlar. >%70 konsantrasyonda kullanımı tavsiye edilmez. Perklorik asidi; sülfürik asit ve metallerden ayırınız. Perklorik asitin ısıtılması işlemi yalnızca perklorik asit çeker ocaklarında gerçekleştirilmelidir. Perklorik asit ve organik kimyasallar aynı çeker ocakta kullanılmamalıdırlar. Civa; Civa ve bileşiklerinin laboratuvarlarda yaygın kullanımı nedeni ile tehlikeli yapısı gözden kaçabilir. Elementel civa; uçucudur ve buharı şiddetli toksiktir. Bu nedenle döküldüğünde hemen ve çok iyi şekilde temizlenmelidir. İnorganik ve organik civa bileşikleri de çok toksiktir. Civa ile yapılacak tüm işlemler uygun çeker ocakta yapılmalıdır. Dökülmeler uygun yöntemlerle hemen silinmelidir. Civa artığı olan yüzeyler ısıtılmamalıdır; ısınma civanın buhar basıncını artırır. Mümkünse civalı termometre yerine toksik madde içermeyen özel termometreler kullanılmalıdır. Civa dökülmelerinde izlenmesi gereken yol; Kaza alanında bulunan insanları bulaş yönünden tetkik ettikten sonra kaza alanını boşaltınız. Çalışan ısıtıcı ve benzeri araçları kapatarak ortam ısısını düşmesine katkıda bulununuz (ısı artışı ile kokusuz ve renksiz civa buharı daha hızlı havaya karışır). Çalışan klima ve benzeri havalandırma sistemlerini kapatınız. Bina içine açılan odaların kapı ve pencerelerini kapatınız. Civa ile cilt temasından, olayın meydana geldiği alandaki havayı solumaktan, civayı elektrik süpürgesi gibi cihazlarla temizlemeye çalışmaktan kaçınınız. Civa buharı akciğerlerce hızla absorbe edilerek kana karışabilir,havadan daha ağır olduğundan yere çökerek yerde birikebilir. Odanın dışarıya açılan kapı ve pencerelerini açarak odayı havalandırınız. Havalandırma işlemine en az 2 gün devam ediniz. El ve bileğinizdeki tüm metalleri çıkararak civanın metalleri etkilemesini önleyiniz (temizlemek için uygun kıyafet ve gözlük takarak temizlemeye başlayınız). Metalik civa boncuklarını plastik bir kürek veya kart yardımı ile biraraya toplayınız, tüm civa parçacıklarını kalın plastik yardımı ile cam olmayan plastik bir kap içine koyunuz, bu plastik kabı da ikinci bir plastik kap ve sonrasında plastik kilitli poşet içerisine koyarak üzerine mutlaka civa

10 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 10 / 24 olduğunu ve tehlikesini belirten bir not yazınız. Çevrede toplanamamış olan civa parçacıklarını izolabant yardımı ile toparlayarak çevrede hiç civa kalıntısı kalmadığından emin olunuz. Civanın dökülmüş olduğu alana toz sülfür veya çinko serperek civanın bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Civa ile cilt temasınız oldu ise temas bölgesini hemen alkali sabun, su ve bir miktar toz sülfür ile yıkayınız. Sülfür civa ile birleşerek çözünemeyen sülfid haline geçecektir. Yıkama suyunu akarlardan göndermeyiniz ve toplayarak temas etmekten kaçınınız. KİMYASALLARA MARUZ KALINDIĞINDA ALINACAK ÖNLEMLER Kimyasal maddelere, solunuma, yutma, iğne batması ve hasarlı deriden geçiş yoluyla maruz kalınabilir. Bu tip durumlarda alınabilecek önlemler şunlardır: Soluma yoluyla alınan bazı kimyasal maddeler için laboratuarlarda bu kimyasallara özel aspiratörler ve gerekirse çeker ocak ve yeterli havalandırma bulundurulmalıdır. Çalışma yapılırken reaksiyona girecek maddeler bir arada kullanılmamaya çalışılmalıdır. Eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. İğne batması durumunda KESİCİ, DELİCİ ALET YARALANMALARI BİLDİRİM FORMU doldurularak Kalite Yönetim Birimine bildirilir. Kimyasal dökülme durumunda yapılacaklar: - Göze temas durumunda göz bol su ile yıkanır. - Vücuda temas durumunda vücut bol su ile yıkanır. - Yere döküldüğü zamanda dökülen kimyasalı nötralize edecek kimyasallar kullanılır. (acil durum dökülme kiti) Kimyasallara maruz kalma durumlarında; Çalışma arkadaşlarınızı uyarın. Kontamine giysileri hemen çıkarın sızdırmaz poşete koyarak ağzını sıkıca kapatınız. Poşetin üzerine kimyasal bulaş diye etiketleyiniz. Poşetteki giysileri laboratuvar kirli çamaşır kovasına atınız. Suyu (duş/lavabo/göz yıkama ünitesi) bolca akıtarak etkilenmiş vücut bölgelerini dakika yıkayın. Laboratuvar sorumlusuna haber veriniz. Göze kimyasal madde sıçraması ve yanık: Tahriş olmamış gözü koru; diğer göz kapağı zorla açılarak su/göz solüsyonları ile en az dakika yıkama işlemi uygulayın. Yıkama esnasında parmaklarınızla göz kapaklarını açın ve göz bebeğinizi farklı yönlere oynatın ki su her tarafa gidebilsin. Yıkama esnasında kimyasalın diğer göze gitmesini engelleyin. Yıkamanın etkinliği açısından varsa kontakt lensler hemen çıkarılmalıdır. Steril veya temiz bir yara bezi ile kapatın. Hemen, hastanedeki 1111 acil servisi arayın ve yardım gelmesini bekleyiniz. Mutlaka Tıbbi yardım alın.

11 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 11 / 24 Cilde kimyasal sıçraması dakika kadar bol su ile yıkayın. Eldiven ve kıyafetleri su ile yıkadıktan sonra çıkarın. Acilen kazazedenin tıbbi destek alması için hastanedeki 111 acil servisi arayın ve yardım gelmesini bekleyiniz veya kazazedeyi kendinizin nakil şansı var ise acil servise naklini yapınız. Mutlaka yutulan maddenin özellikleri öğrenilmeli ve tıbbı destek sırasında bildirilmelidir. Eğer hasta kustuysa, kusmuğundan da örnek alınmalıdır. Zehirli madde solunması Hastayı zehirli ortamdan uzaklaştırın ve temiz havaya ya da havalandırması iyi bir ortama çıkarın. Nefes durması durumunda (göğüs kafesi hareket etmiyor ve cilt rengi değişiyorsa) ağızdan ağıza ya da ağızdan buruna suni solunum yaptırın.(eğer bu konuda eğitimli iseniz) Acilen kazazedenin tıbbi destek alması için hastanedeki 111 acil servisi arayın ve yardım gelmesini bekleyiniz veya kazazedeyi kendinizin nakil şansı var ise acil servise naklini yapınız.. Gaz kokan ya da havalandırmasız yoğun dumanlı bir ortama girilecek ise, bele ucu dışarıya uzanan bir ip bağlanmalıdır. Ağız ve burun gaz maskesi ya da ıslak bir mendille kapatılarak içeri girilmelidir. Gaz kokusu olan ortamda bir patlama ihtimaline karşı kibrit, çakmak vb. yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır. Yoğun duman varsa çömelerek ya da yerde sürünerek ilerlenmelidir. Kimyasal yutulması Ağzınızı hemen çalkalayın. Takma diş varsa çıkarın. Kusmayacak kadar, yavaş yavaş su ya da süt için. Kusma eğilimi başlarsa, sıvı verilmesine devam edilmelidir. Asla kusturulmamalıdır. Çünkü yutulurken boğazı ve yemek borusunu yakan bir madde (kostik soda gibi), kusturulmaya çalışılırken tekrar yanıklara neden olacaktır. Kusma varsa, akciğerlere kusmuğun kaçmaması için baş aşağıda tutulmalıdır. Bilinci yerinde değilse yaralının başı veya tüm vücudu mutlaka sol tarafa döndürülmelidir. Mutlaka yutulan maddenin özellikleri öğrenilmeli ve tıbbı destek sırasında bildirilmelidir. Eğer hasta kustuysa, kusmuğundan da örnek alınmalıdır. YüzeyKontaminasyonu Laboratuvarıkapıları kapatarak/kilitleyerek ve uyarı yazısı asarak dökülme bölgesini izole edin. Dökülen kimyasalın yayıldığı bölgeyi sınırlayın. Çalışma arkadaşlarınızı uyarın; dökülme 5 litreden fazla ise veya çok tehlikeli bir madde döküldüyse alanı boşaltın! Elektrik düğmelerini ve gaz vanalarını kapatın! Dökülen maddeyi uygun şekilde temizleyin. Kontamine malzemeyi uygun etiketli atık kutusuna atın. Laboratuar sorumlu teknisyenine ve sorumlu uzmanına haber veriniz. Katı kültür tüpünün kırılması veya balgam bulunan bir kabın dökülmesi gibi minimal aerosol oluştuğu durumlarda; Daha sonra oluşabilecek aerosolü önlemek için büyük bir havlu hatta laboratuvar önlüğünü dökülen materyalin üzerine ve çevresine örtün.

12 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 12 / 24 Dezenfektanla bu örtüyü ıslatın, geniş bir ıslak alan oluşturun. En az iki saat odaya girmeyecek şekilde ayrılın. Odaya tekrar girerken koruyucu elbise, maske, gözlük takın. Dökülen materyali temizleyin ve bu materyali otoklava koyun. Tüm zemin ve tezgahları dezenfektanla silin. Yoğun bakteri içeren sıvı kültür tüpü veya flask kırılması ile büyük miktarda aerosol oluşmuş ise; Odayı derhal boşaltın. Aerosoller dökülen alandan çok ötelere yayılmıştır. Biyolojik emniyet kabinini kapatmadan 4 saat süre ile odadan uzaklaşın. Dört saat sonra formaldehid gazı (%36-40 yoğunlukta) ile odanın sterilizasyonu sağlanmalıdır. Bunun için odanın hacmi hesaplanır, örneğin 30 m 3 lük bir oda için 100 cc formalin kullanılır. %70 lik nemli ortam oluşturmalıdır. Bunun için 100 cc formaline 900 cc su konur ve bir elektrikli ısıtıcı yardımı ile o C de buharlaşması sağlanır. Formaldehidin toksik ve kanserojen bir gaz olduğu unutulmamalıdır. Odanın havanın girişi ve çıkışına neden olan delikler bant yardımı ile kapatılır. En az 12 saat süre ile formaldehid ile oda steril edilir. Kapıya formaldehid ile steril edildiği yazılır. Nadiren odada formaline bağlı beyaz kalıntı kalır ise %10 luk amonyum hidroksid ile silinir. 2) YANICI PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELER( YANGIN GÜVENLİĞİ): Laboratuvarlardaki yaygın nedenleri şunlardır: 1. Elektrik devresinin aşırı yüklenmesi 2. Yetersiz elektrik bakımı, örneğin kablolarının yalıtımının kötü ya da bozulmuş olması 3. Aşırı şekilde uzun gaz boruları ya da uzun elektrik kabloları 4. Gereksiz şekilde açık bırakılan ekipmanlar 5. Laboratuvar ortamı için tasarlanmamış ekipmanlar 6. Açık alevler 7. Bozulmuş gaz boruları 8. Yanıcı ya da patlayıcı maddelerin uygun olmayan şekilde kullanılması ve saklanması 9. Bir arada bulunmaması gereken kimyasal maddelerin birbirinden ayrılmaması 10. Yanıcı madde ve buharların yakınında kıvılcım çıkaran ekipmanların bulunması 11. Uygunsuz ya da yetersiz havalandırma Laboratuvardaki yangın söndürme aletlerinin yeri planda belirtilmeli tüm laboratuvar çalışanları tarafından bilinmelidir. Periyodik kontrolleri takip edilmelidir. Yangın durumunda yapılacak acil işler için personel eğitimi olmalıdır. Acil yangın çıkışları, yangın söndürme tüplerinin kullanımı, alarmların nerede bulunduğu, tahliyede birincil ve ikincil öncelikli olanların neler olduğu vb. yangın eğitiminde öncelikli konulardır. Laboratuar yangınlarını önlemek için; bunzen bedleri, kontrolsüz kimyasalların reaksiyonları, yerleri ve saklama koşulları, elektrikli ısıtıcılar, arızalı cihazlar, elektriksel devrelere aşırı yüklenme vb. konularda tüm laboratuar çalışanları dikkatli olmalıdır. Gerektiğinde yetkili kişiler zaman geçirilmeksizin uyarılmalıdır. Yangın güvenliğini sağlamaya yönelik koridor ve merdiven boşlukları güvenli bölgeler olarak düzenlenmelidir. Bu bölgeler herhangi bir depolama için kullanılmamalıdır. Yangın anında patlayıcı

13 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 13 / 24 madde, cihaz ve kimyasallar uzaklaştırılmalıdır. Yangın bölgesindeki kapılar kapatılmalıdır. Yangın durumunda asansörler asla kullanılmamalıdır. Kimyasal tehlikeler bir yana yangının enfeksiyöz materyalin yayılmasına da sebep olabileceği göz önüne alınmalıdır. Buna göre yangını söndürmeye ya da kontrol altına almaya karar verilebilir. Her odada, koridor ve geçitlerde yangın uyarıları, talimatları ve acil çıkış yolları belirgin şekilde gösterilmelidir. Yangın söndürücüler : Yangınla mücadele ekipmanları oda kapılarına yakın noktalara ve koridor ve geçitlerdeki stratejik noktalara yerleştirilmelidir. Yangınla mücadele ekipmanları, hortumlar, kovalar (su ya da kumla dolu) ve yangın söndürücüleri içerir. Yangın söndürücüler düzenli olarak denetlenmeli, bakımları yapılmalı ve raf ömürleri güncel tutulmalıdır. TÜR NEREDE KULLANILIR NEREDE KULLANILMAZ Su Kağıt, ahşap, kumaş Elektrik yangınları, yanıcı sıvılar, yanan metaller Karbondioksit (CO2) söndürücü gazlar Kuru toz Yanıcı sıvılar ve gazlar, elektrik yangınları Yanıcı sıvılar ve gazlar, alkali metaller, elektrik yangınları Alkali metaller, kağıt Yeniden kullanılabilir ekipman ve cihazlar, kalıntıların kaldırılması son derece güç olduğu için Köpük Yanıcı sıvılar Elektrik yangınları 3) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ: Elektrik kabloları ve bağlantılarının olduğu her yerde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır. Elektrik kazalarına karşı alınabilecek önlemler şunlardır: Elektrikli cihazların tümü topraklanmalı. Elektrikli aletlerin çıplak kabloları derhal değiştirilmeli. Üç kutuplu fiş yerine iki kutbu birleştirilmiş cihazlara izin verilmemeli. Uzatma kabloları mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Elektrik kablolarındaki aşırı voltaj, yüksek direnci ölçebilen cihazlar bulundurulmalıdır. Elektrikli cihazlar ve bağlantılar ıslak elle tutulmamalıdır. Üzerine sıvı dökülmüş cihazlar kullanılmamalıdır. Elektrikle ilgili arızlarda derhal elektrik teknisyenleri aranarak haberdar edilmeli zaman geçirilmeden sorun çözümlenmelidir. Devre kesiciler ve toprak arıza kesiciler uygun laboratuvar elektrik devrelerine monte edilmelidir. Devre kesiciler insanları korumaz; kullanım amaçları kabloların elektrik akımıyla aşırı yüklenmesini engelleyerek yangınları önlemektir. Tüm elektrikli laboratuvar ekipmanları ve kablolar ulusal elektrik güvenliği standartlarına ve mevzuatına uygun olmalıdır. El ektrikl i cih azl arı n ku l l an ı mı nd a d i kkat ed il ecekler Kabloların yeterli uzunlukta olmasına dikkat edin. Cihazları kullanmadan önce kontrol edin

14 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 14 / 24 Yeni cihazların kullanımıyla ilgili yeterli bilgi edinin Cihazlarla ilgili hataları rapor edin Cihazın altında sıvı birikmesini önleyin Doğru bağlantıların kullanıldığından emin olun. Çalışanların gerekli talimatları almadan veya görevleri dışında arızaya müdahale etmemeli Elektrik enerjisinin tehlikesi, yalıtım özelliğinin bozularak makinelerin gövdelerine geçmesi veya iletim hatlarının koparak canlılara dokunması ile oluşur. Kopmuş iletim hatlarına dokunmamak en iyi korunma önlemidir 4) BİYOLOJİK GÜVENLİK Laboratuarımız Biyogüvenlik Düzey II seviyesinde çalışmaktadır. Risk gruplarının biyogüvenlik seviyeleri, uygulamaları ve ekipmanlarıyla ilişkisi RİSK GRU- BU BİYOGÜVENLİK DÜZEYİ 1 Temel Biyogüvenlik Düzeyi 1 2 Temel Biyogüvenlik Düzeyi 2 LABORATU- VAR TÜRÜ Temel öğretim-okul araştırma lab Temel sağlık hizmetleri; tanı hizmetleri, araştırma LABORATUVAR UYGU- LAMALARI İyi Mikrobiyoloji Teknikleri (İMT) İMT ve koruyucu giysi, biyolojik tehlike işareti 3 Koruma- Biyogüvenlik Özel tanı hizmetleri, araş- Düzey 2'de olduğu gibi ve özel giysiler, kontrollü Düzeyi 3 tırma erişim, yönlendirilmiş hava akışı 4 Maksimum ko- ruma- Biyogüvenlik Düzeyi 4 Tehlikeli patojen birimleri BGK: Biyogüvenlik kabini; İMT: İyi mikrobiyoloji teknikleri Düzey 3'te olduğu gibi hava geçirmez kabin girişi, duşla çıkış, özel atık bertarafı GÜVENLİK EKİPMANI Yok; açık tezgah çalışması Açık tezgah ve potansiyel aerosoller için BGK BGK ve/veya tüm faaliyetler için diğer birincil cihazlar Sınıf III BGK ya da Sınıf II BGK ile birlikte pozitif basınç takımları, çift kapılı otoklav (duvardan), filtreli hava

15 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 15 / 24 Standart Önlemler Tanılarına veya öngörülen enfeksiyon durumuna bakılmaksızın hasta örneklerinden mikroorganizmaların bulaşma riskini azaltmak için Standart Önlemler geliştirilmiştir. Standart Önlemler kan ve diğer tüm vücut sıvıları, salgı ve çıkartılarının işlenmesi esnasında uygulanmalıdır. Tüm hasta örneklerinin işlenmesi esnasında kullanılacak Standart Önlemler: Ellerin yıkanması Eldiven kullanılması Göz koruyucu (gözlük) kullanılması Laboratuvar önlüğü kullanılması Laboratuvarın temiz tutulması İğne batmasına karşı korumadır. Ellerin yıkanması Eldiven giymiş olsanız bile, hastaların kan, kan sıvıları, salgı, çıkartı örnekleri ve kontamine olma ihtimali olan diğer materyal ile temas sonrası eller yıkanmalıdır. Mikroorganizmaların diğer laboratuvar çalışanları ve ortama taşınmasını önlemek amacıyla eldivenleri çıkardıktan hemen sonra eller yıkanmalıdır. Laboratuvar uygulamaları arasında, bir testten diğerine geçerken kontaminasyonu önlemek için elleri yıkamak gereklidir. Rutin el yıkama için normal (antimikrobiyal olmayan) sabun kullanılmalıdır. Çoğu durumunda ellerin normal sabun ve suyla yıkanması dekontaminasyon için yeterlidir, ama yüksek riskli durumlarda anti- septik sabunların kullanılması tavsiye edilir. Eller en az 10 saniyeliğine tamamen sabun köpüğüyle ovulmalı, temiz suyla durulanmalı ve temiz bir kağıt ya da bez havlu ile kurulanmalıdır (mevcutsa sıcak hava üfleyen el kurutucuları kullanılabilir). Ayakla ya da dizle açılıp kapanan musluklar tavsiye edilir. Bu şekilde muslukların mevcut olmaması ha- linde yıkanan ellerin yeniden kontamine olmasını önlemek için kağıt/bez havlu kullanılarak musluk ka- patılmalıdır. Eldivenlerin kullanılması Eldiven giyilmelidir (temiz, steril olmayan lateks eldivenler yeterlidir). Yüksek konsantrasyonda mikroorganizma içeren malzeme (örneğin mikrobiyolojik kültürler) ile temasta eldiven giyilmelidir. İşlemler arasında ve yüksek konsantrasyonlarda mikroorganizma içerme olasılığı olan materyal ile temas ettikten sonra eldiven değiştirilmelidir. Mikroorganizmaların diğer laboratuvar çalışanları ve ortama taşınmasını önlemek amacıyla kullanımdan hemen sonra, kontamine olmayan nesnelere ve çevresel yüzeylere dokunmadan önce eldivenler çıka- rılmalı ve eller yıkanmalıdır.

16 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 16 / 24 Göz koruyucu ekipman kullanılması Yüze ve gözlere sıçrama ve temastan korunmakta kullanılacak ekipmanın seçimi yapılacak faaliyete bağ- lıdır. Güvenlik gözlükleri, yan korumalarla birlikte kullanılsa bile sıçrayan nesnelere karşı yeterli koruma sağlamaz. Sıçrama ve temastan korunma için, dereceli gözlüklerin ve kontak lenslerin üzerine de takılabilen maske gözlükler kullanılmalıdır Yüz kalkanları (vizörler) kırılmaz plastiktendir, yüze takılır ve baş ya da başlıktan geçirilen şeritlerle sa- bitlenir. Sıçrama ya da çarpma riski varsa göz koruması kullanın. Güvenlik gözlükleri, maske gözlükler ve yüz kalkanları laboratuvar alanlarının dışında kullanılmamalıdır. Laboratuvar giysilerin n kullanılması Cildi korumak ve günlük elbiselerin kirlenmesini engellemek için laboratuvar giysisi giyin (temiz, steril olmayan, beyaz giysi yeterlidir) Laboratuvar giysileri uzun kollu, tercihen elastik ve tamamen düğmelenmiş olmalıdır. Kimyasal maddelerin ya da kan ve kültür sıvıları gibi biyolojik malzemelerin dökülmesine karşı ek koruma sağlamak amacıyla gerekirse laboratuvar elbiselerinin üzerine önlük giyilebilir. Mikroorganizmaların diğer laboratuvar çalışanları ve ortama taşınmasını önlemek amacıyla kirlenmiş laboratuvar giysileri ve önlükleri hemen çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır. Laboratuvar içinde ya da yakınlarında çamaşırhane hizmetleri verilmelidir. Laboratuvar giysileri ve önlükler laboratuvar alanlarının dışında giyilmemelidir. Laboratuvarın temiz tutulması Laboratuvar mekanları, mobilyaları ve ekipmanlarının dekontaminasyonunda sıvı dezenfektanlar kullanılmalıdır. Yüzeyler, sodyum hipoklorit (NaOCl) solüsyonu kullanılarak dekontamine edilebilir; 1 g/l rezidüel klor içeren bir solüsyon genel çevre sanitasyonu için uygun olabilir ama yüksek riskli durumlarda daha güçlü solüsyonlar (5 g/l) tavsiye edilir. Çevre dekontaminasyonunda %3'lük hidrojen peroksit (H ) içeren formüle edilmiş solüsyonlar, çamaşır suyu yerine kullanılabilir. Odalar ve ekipmanlar, paraformaldehitin ısıtılması ya da formalinin kaynatılması yoluyla üretilen for- maldehit gazıyla fumigasyon yoluyla dekontamine edilebilir. Ama bu eğitimli personel gerektiren son derece tehlikeli bir işlemdir ve eğitimsiz personel tarafından yapılmamalıdır. Kesici-delici yaralanmasına karşı korunma İğne, bisturi ve diğer keskin alet ve cihazları kullanırken, prosedürlerden sonra kullanılmış kesicidelici materyale dokunurken, kullanılmış aletleri temizlerken ve kullanılmış iğneleri bertaraf ederken yara- lanmayı önlemek için özen gösterilmelidir. Kullanılmış iğnelerin kapakları tekrar kapatılmamalıdır ve iğne ucu asla vücudun herhangi bir kısmına karşı doğrultulmamalıdır. Ya tek elle "kepçe" tekniği kullanılmalı ya da iğneyi çıkarmak için

17 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 17 / 24 tasarlanmış mekanik bir cihaz kullanılmalıdır. Kullanılmış iğneler enjektörlerden el ile ayrılmamalı ve kullanılmış iğneler bükülmemeli, kırılmamalıdır. Kullanılmış tek-kullanımlık enjektör ve iğneleri, bisturi bıçakları ve diğer kesici-delici materyali uygun delinmeye dayanıklı kaplara yerleştirilmeli ve bu kapları mümkün olduğunca bu materyalin kullanıldığı alanın yakınında bulundurulmalıdır. Bi yogüven l i k Düzeyi 2 L aboratuvarlar Uygulama K uralı 1: Laboratuvara Giriş 1. Risk Grubu 2 ve daha yüksek risk gruplarındaki mikroorganizmaların çalışıldığı oda kapılarında ulus- lararası biyolojik tehlike uyarı sembolü ve işareti bulunmalıdır. Bu işaret evrensel bir işaret olmakla birlikte renkleri ve uyarı metni büyük farklılık gösterebilir. 2. Sadece yetkili kişilerin laboratuvar çalışma alanlarına girmesine izin verilmelidir. 3. Laboratuvar kapıları kapalı tutulmalıdır. 4. Çocukların laboratuvar çalışma alanlarına girmesine izin ya da yetki verilmemelidir. 5. Laboratuvar hayvanları hariç hiçbir hayvanın laboratuvara girişine izin verilmemelidir. Uygulama Kuralı 2: Kişisel Koruma 1. Laboratuvarlarda yürütülecek çalışmalar için her zaman laboratuvar giysileri giyilmelidir. 2. Kan, vücut sıvıları ve potansiyel olarak bulaşıcı olabilecek diğer malzemeler ya da enfekte hayvanlarla direkt ya da kazara temas olasılığı bulunan tüm prosedürler için uygun eldivenler takılmalıdır. Kulla- nımdan sonra eldivenler aseptik olarak çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır. 3. Personel, enfeksiyöz materyale ve hayvanlara temastan sonra ve laboratuvar çalışma alanlarını terk etmeden önce ellerini yıkamalıdır. 4. Gözleri, sıçrayan ya da çarpan nesnelerden ve yapay UV kaynaklarından korumak için gerekli olduğunda güvenlik gözlükleri, yüz kalkanları (vizörler) ve diğer koruyucu cihazlar takılmalıdır. 5. Koruyucu laboratuvar giysilerinin laboratuvar dışında, örneğin kantin, kafeterya, büro, kütüphane, personel odası ve tuvaletlerde giyilmesi yasaktır. 6. Önü açık ayakkabı ya da terlikler laboratuvarlarda giyilmemelidir. 7. Laboratuvar çalışma alanlarında yeme, içme, sigara içme, kozmetik kullanma ya da kontak lenslerle uğraşmak yasaktır. 8. Yiyecek ve içeceklerin laboratuvar çalışma alanlarında herhangi bir yerde saklanması yasaktır. 9. Laboratuvarda kullanılan koruyucu laboratuvar giysileri, günlük giysilerle aynı dolaplarda saklanmamalıdır. Uygulama Kuralı 3: Prosedürler 1. Ağızla pipet uygulaması kesinlikle yasaktır. 2. Malzemeler ağıza alınmamalıdır. Etiketler yalanmamalıdır. 3. Tüm teknik prosedürler, aerosol ve damlacık oluşumunu en aza indirecek şekilde yapılmalıdır. 4. İğne ve enjektörlerin kullanılması sınırlandırılmalıdır. Bunlar, pipet cihazlarının yerine kullanılmamalı ve parenteral enjeksiyon ya da laboratuvar hayvanlarından sıvıların aspirasyonu haricinde kullanıl- mamalıdır.

18 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 18 / Tüm dökülmeler, kazalar ve enfeksiyöz materyal ile temas bildirilmelidir. Yazılı kayıt tutulmalıdır. 6. Dökülmelerin temizlenmesine ilişkin yazılı bir prosedür geliştirilmeli ve bu prosedür takip edilmeli- dir. 7. Kontamine olmuş sıvılar kanalizasyona atılmadan önce dekontamine edilmelidir (kimyasal ve fiziksel olarak). Çalışılan ajanların risk değerlendirmesine bağlı olarak atık arıtma sistemi gerekli olabilir. 8. Laboratuvardan dışarı çıkartılacak yazılı belgeler laboratuvarda iken kontaminasyondan korunmalı- dır. Uygulama Kuralı 4: Laboratuvar çalışma alanları 1. Laboratuvar temiz, düzenli ve işle alakası olmayan malzemelerden arındırılmış halde tutulmalıdır. 2. Çalışma yüzeyleri, potansiyel olarak tehlikeli materyallerin dökülmesinden sonra ve her iş gününün sonunda dekontamine edilmelidir. 3. Kontamine olmuş tüm materyaller, klinik örnekler ve kültürler bertaraf edilmeden ya da yeniden kullanım için temizlenmeden önce dekontamine edilmelidir. 4. Ambalaj ve taşımada geçerli ulusal ve/veya uluslararası yönetmelikler uygulanmalıdır. 5. Pencereler açılabilir ise sineklik takılmalıdır. Uygulama Kuralı 5: Biyogüvenlik yönetimi 1. Bir biyogüvenlik yönetimi planı ve bir güvenlik ya da işletim kılavuzunun geliştirilmesi ve kabul edil- mesini sağlamak laboratuvar müdürünün (laboratuvarın ilk elden sorumlusu olan kişi) sorumlulu- ğundadır. 2. Laboratuvar sorumlusu (laboratuvar müdürüne bağlı olan) laboratuvar güvenliği konusunda düzenli eğitim verilmesini sağlamalıdır. 3. Personele olası tehlikeler hakkında bilgi verilmeli ve güvenlik ya da işletim kılavuzunu okumaları ve standart uygulama ve prosedürleri takip etmeleri zorunlu tutulmalıdır. Laboratuvar sorumlusu, tüm personelin bunları anladığından emin olmalıdır. 4. Güvenlik ya da işletim kılavuzunun bir kopyası laboratuvarda bulunmalıdır. 5. Böcek ve fare kontrol programı olmalıdır. 6. Tüm personel için uygun tıbbi kayıtlar tutulmalı; gerekli olması halinde uygun tıbbi değerlendirme, takip ve tedavi sağlanmalıdır. Laboratuvar tasarımı ve yerleşimi Bir laboratuvarın tasarlanması ve laboratuvara belli türde işlerin tahsis edilmesinde, güvenlik sorunları oluş- turduğu bilinen koşullara özel dikkat gösterilmelidir. Bu koşullar şunlardır: 1. Aerosol oluşumu 2. Büyük hacimde ve/veya yüksek konsantrasyonda mikroorganizma ile çalışma 3. Aşırı kalabalık ve çok fazla ekipman 4. Fare ve böcek istilası 5. Yetkili olmayan bireylerin laboratuvara girişi

19 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 19 / İş akışı: spesifik örnek ve reaktif kullanımı 7. Aerosol oluşturma olasılığı olan prosedürler biyogüvenlik kabini içinde yürütülür. 8. Kapılar kapalı tutulur ve uygun tehlike işaretleri yerleştirilir. 9. Kontamine olma potansiyeli olan atıklar genel atık akışından ayrılır. Laboratuvar ekipmanı İyi uygulama ve prosedürlerle birlikte güvenlik ekipmanlarının kullanımı, biyogüvenlik tehlikeleriyle uğ- raşırken risklerin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Laboratuvar müdürü, biyogüvenlik sorumlusu ve güvenlik komitesi (atanmışsa) ile danıştıktan sonra yeterli ekipmanın temin edilmesini ve uygun şekilde kullanılmasını sağlamalıdır. Ekipman, belli genel il- keleri dikkate almak üzere seçilmelidir; başka bir deyişle ekipman: 1. Kullanıcı ile enfeksiyöz materyal arasındaki teması önlemek ya da sınırlandırmak üzere tasarlanmalıdır. 2. Sıvıları geçirmeyen, korozyona dirençli olan ve yapısal gereklilikleri karşılayan malzemelerden imal edilmiş olmalıdır 3. Çıkıntı, keskin kenar ve korumasız hareketli parçalar olmayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır 4. Kolay kullanım ve bakım, temizlik, dekontaminasyon ve sertifikasyon testlerine uygun tasarlanmış, yapılmış ve kurulmuş olmalıdır; mümkün olduğunca cam ve kırılabilir diğer malzemelerden kaçınıl- malıdır. Ekipmanın gerekli güvenlik koşulunu sağladığından emin olmak için ayrıntılı performans ve üretim özel- liklerini kontrol edin! Temel biyogüvenlik ekipmanları Pipetleme yardımcıları - ağızla pipete çekmeyi önlemek amacıyla değişik tasarımlar vardır. Pipetler sıvıyı kolay akıtmalı, fışkırtır tarzda şiddetli bir şekilde akıtmamalı ya da son damla patlayan hava kabarcıkları ve aerosoller oluşturacak şekilde olmamalıdır. Pasteur pipetlerinin özellikle hava kabarcıkları oluşturma olasılığı yüksektir. Pipetleme araçları dikkatle seçilmelidir. Tüberküloz işlemlerinde ağız ile pipetleme ya- pılmaz. Aşağıdaki durumlarda biyogüvenlik kabinleri kullanılmalıdır: Mikrobiyolojik güvenlik kabini kullanımı ile aerosollerin ya da manüpliasyonlar sırasında yanlışlıkla yada bir kaza sonucu çıkabilecek diğer infekte solunum yolu partiküllerinin inhalasyonundan çalışanların korunması amaçlanır. Ayrıca çalışmayı da oda havasındaki kirletici etkenlerden korur. Enfeksiyöz materyal ile çalışılırken; eğer kapaklı santrifüj tüpleri kullanılıyorsa ve santrifüj kapak-kilit sistemine sahip ise santrifüj işlemi BGK dışında yapılabilir. Mikrobiyolojik güvenlik kabini içinde infekte materyal ile yapılacak manipülasyonlar için öneriler önlemler ve teknik prosedürler aşağıda verilmiştir. Fanı açtıktan sonra, çalışanlar güvenli bir hava akımı saptanana kadar çalışmaya başlamamalıdırlar. Güvenli bir hava akımı oluştuğu sayaç veya duyulabilir ikaz sinyali ile anlaşılabilir. Çalışmaya başlamadan önce bütün gerekli ekipmanlar kabine yerleştirilmelidir. Eğer

20 DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 20 / 24 ekipmanların ve materyallerin yerini değiştirmek ve kaldırmak gerekliyse, sayaç uyardığında yeterli hava akımı sağlanana kadar çalışmaya tekrar başlanmamalıdır. Kabine el ve kolların sıkça sokulup, çıkarılması havayı karıştırarak, laminar hava akımının güvenliğini tehlikeye sokabilir. Bütün çalışma kabinde yürütülmelidir. Klasik alevli bekler kabinde kullanılmamalıdır. Çünkü bunlar hava akımını tehlikeye uğratır ve filtrelere zarar verebilir. Tek kullanımlık plastik inokülasyon özelerinin kullanılması önerilir. Kullanılan pipetler dezenfektan içeren kaplara konulmalıdır. Çalışma bittikten sonra, kullanılan araçlar kabinden hemen çıkarılmamalıdır. İşlem bittikten sonra kabin beş dakika daha çalıştırılarak, aerosollerin çıkmasına olanak verilmelidir. Özeler: Mikroskopi için lam preparatın hazırlanması ve kültür ortamına inokülasyon sırasında özeler kullanılmaktadır. Bu işlemi yaparken infekte materyalin etrafa yayılmasından sakınılmalıdır. Özeler nazik şekilde kullanılmalıdır. İnfekte özelerin direkt olarak alevde tutulması basillerin sıçramasına ve çalışma yüzeyini infekte etmesine neden olabilir. Bunsen tipi bekler (çay bardağı büyüklüğünde bir çukuru bulunan ve içi elektrik enerjisi ile içi akkor haline gelmiş seramikten yapılmış bek) kullanıldığında bu risk azalır. İnfekte özeler önce içinde %90 alkol-kum karışımı bulunan beher içinde döndürerek temizlenmeli ve sonra alevde steril edilmelidir.tek kullanımlık plastik özeler tel özelere tercih edilmelidir. Vidalı kapaklı tüp ve şişeler. Otoklavlar ve enfeksiyöz materyali dekontamine etmek için kullanılan diğer araçlar. Tek kullanımlık plastik Pastör pipetleri, mümkün olduğunca cam kullanmayın. Otoklavlar ve biyogüvenlik kabinleri gibi ekipmanlar kullanımdan önce uygun yöntemlerle valide edilmelidir. Üreticinin talimatlarına uygun olarak düzenli aralıklarla yeniden sertifikasyon yapılmalıdır. Sağlık ve Tıbbi Sürveyans Bu alanda Türkiye'de bazı güçlükler vardır ve uygulamaya yönelik mevcut veya potansiyel yasal engeller olabilir. Bununla birlikte diğer Avrupa ülkelerinde kullanılan sistemler tanımlanabilir. İşveren, laboratuvar yöneticisi aracılığıyla laboratuvar personelinin sağlığının yeterli şekilde gözetilme- sini sağlamaktan sorumludur. Buradaki amaç mesleki olarak edinilen hastalıkları izlemektir ve bunun için uygun faaliyetler şunlardır: Endike durumlarda aktif ya da pasif bağışıklama Laboratuvarda edinilen enfeksiyonların erken saptanmasının kolaylaştırılması Yüksek risk grubundaki bireylerin (örneğin gebe kadınlar ya da bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler) tehlikesi yüksek laboratuvar işlerinin dışında tutulması Etkin kişisel koruyucu ekipman ve prosedürlerin temini. Hastalık ve devamsızlıkların kayıtları laboratuvar yönetimi tarafından tutulmalıdır. Çocuk doğurma yaşında olan kadınlara mesleki olarak bazı mikroorganizmalara (örneğin rubella vi- rusu) maruz kalmanın doğmamış çocuk için oluşturduğu risk hatırlatılmalıdır. Cenini korumak için atılacak adımlar, kadınların maruz kalabileceği mikroorganizmalara bağlı olarak değişiklik göstere- cektir.

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi:15.04.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 1 / 9 1. Laboratuar güvenliği tanımı: Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

1-AMAÇ Tehlikeli maddelerin güvenli taşınması, depolanması ve kullanımını sağlamaktır.

1-AMAÇ Tehlikeli maddelerin güvenli taşınması, depolanması ve kullanımını sağlamaktır. 1-AMAÇ Tehlikeli maddelerin güvenli taşınması, depolanması ve kullanımını sağlamaktır. 2-KAPSAM Baştabipliği nde hasta tedavisi, temizlik ve tesis işlerinde kullanılacak tüm tehlikeli maddeleri kapsar.

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO 1. VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO KULLANIM ALANI Textil ağartılması, ev ve çamaşırhanelerde beyazlatıcı olarak, su klorlanması ve genel dezenfektasyon

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ EKIV TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ TEHLİKE ÖZELLİĞİ İŞARETİ SEMBOLÜ (Turuncu zemin üzerine siyah baskı) PATLAYICI E OKSİTLEYİCİ O ALEVLENİR

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün Adı : HMPlus Mikronütrient Şirket : Kayhan ÜNLÜALP HidroMetan Biyogaz ve Arıtma Teknolojileri 1768 Sokak No:4/5 Karşıyaka İZMİR Acil Telefon numarası

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/ Müstahzarın Tanıtılması Ürün adı 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Adblue 1.3 Firmanın Tanıtımı MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10013

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SPT-1657 Ürün tanımı: Tek komponentli Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do,

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ATIK YÖNETİMİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi AMAÇ: Atık Yönetimi Talimatı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LAKTİK ASİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LAKTİK ASİT Sayfa No : 1/4 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı : Laktik Asit %80 Formülü : C3H6O3 Firma : TEKKİM KİMYA. Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) 243 21 71 Acil Telefon

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI SDÜDHF/TBH/TLM/62/YT-13.01.2015/REVNO-00 1. AMAÇ 1.1. Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ AMONYAK KAÇAĞI TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 09.04.2013 TEHLİKELERİN TANIMI İnsan Sağlığı Amonyak, solunması durumunda zehirleyici, vücuda temas halinde

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi Doküman No:ENF.TL.58 Yayın Tarihi: 20.09.2011 Revizyon Tarihi: 01.04.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek servisteki hasta ve çalışanlara

Detaylı

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Koru -San Çevre Koruma Kimyasalları San.ve Tic.Ltd.Şti Adres: : 104.Cadde No:138

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün adı : Demir-3-Klorür Solüsyon Formulü : FeCl 3 2-) KİMYASAL BİLEŞİMİ Maddenin kimyasal adı : Demir-3-klorür (FeCl 3 ) Sinonimleri : Demir (III) Klorür

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR KT-34 L Ürün Tanımı Sebze

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Güncelleme tarihi: 01.04.2008 Yayın tarihi: 01.04.2008 Sayfa 1 / 5 1. Madde/Müstahzar ve

Detaylı

1-MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1-MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/Müstahzar Adı : Ava Clean Çamaşır Suyu Madde/Müstahzar Kullanımı: Çamaşır ağartıcı, dezenfekte amaçlı temizlikte kullanılır. Kullanım için etiket

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 57-55-6 Kullanım alanları : Polyester üretiminde, kozmetik sanayisinde,

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı : Teknobond 200 P A Bileşen Malzemenin Kullanım Amacı : Su İzolasyonu 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA GENEL BİLGİ İhtiva Ettiği Tehlikeli

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR SÜLFAT LİKİT 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: Demir (II) Sülfat likit Ürün İsmi: TUROKS D2S Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd.

Detaylı

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10006 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, Çamaşır yumuşatıcısı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

Risk Durumu ve Güvenlik Tavsiyeleri (Risk ve Güvenlik Cümleleri)

Risk Durumu ve Güvenlik Tavsiyeleri (Risk ve Güvenlik Cümleleri) Risk Durumu ve Güvenlik Tavsiyeleri (Risk ve Güvenlik Cümleleri) Risk ve güvenlik cümleleri (cümlecikleri), kimyasal madde ambalajlarının üzerinde ilgili kimyasal hakkında risk ve güvenlik bilgilerini

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

: CRYSTAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: CRYSTAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10002 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, cam temizleyici Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22 Sokak

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12 Sayfa No : 1/5 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Adı : Organik kimyasallar karışımı CAS No : EINECS No : Kullanım Alanları : Kazan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M885 Kimyasal Adı : - Kullanım Alanları : Ters Ozmos Sistemleri İçin Alkali Membran Temizleyici Üretici Firma : Agora Kimya Sanayi

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ BİYOKİMYA GÜVENLİK REHBERİ LABORATUVARI Doküman No: BİY.RH.01 Yay. Tarihi : NİSAN 2013 Rev. Tarih/No:-/0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA NUMARASI 1. LABORATUVAR ORTAMINDA UYULMASI

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 75-09-2 Kullanım alanları : Plastik sanayisinde, kimyasal ürünlerin

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR FİNAL-L Ürün

Detaylı

BENNA ÇAMAŞIR SUYU GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS) Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı. 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması

BENNA ÇAMAŞIR SUYU GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS) Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı. 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı :ÇAMAŞIR SUYU Kimyasal Adı :KARIŞIM CAS No :YOK EINECS No :YOK 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Güvenliği Rehberi ve Eğitim Materyalinden yararlanılmıştır.

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 71-36-3 Kullanım alanları : N-Butanol ağırlıklı olarak boya ve

Detaylı

T.C. MERKEZİ 1.GİRİŞ..2 ..2 KURALLAR ..4 ..4 5. Rev. No: -/- Dök. No: Rev. Tar.: -

T.C. MERKEZİ 1.GİRİŞ..2 ..2 KURALLAR ..4 ..4 5. Rev. No: -/- Dök. No: Rev. Tar.: - T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ LABORATUVAR MERKEZİ BİYOKİMYAA LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ 2014 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ..2 2. LABORATUVAR GÜVENLİĞİ TANIMI.2 3. LABORATUVAR

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-350 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA A1 AKRİLİK Su bazlı akrilik dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR GT-520 Ürün Tanımı Asidik

Detaylı

ÜRÜN ADI % AĞIRLIK CAS NO EINECS NO META-KSİLEN 20.0 108-38-3 203-576-3 MICROCRYSTALLINE 20.0 14808-60-7 238-878-4 SILICA

ÜRÜN ADI % AĞIRLIK CAS NO EINECS NO META-KSİLEN 20.0 108-38-3 203-576-3 MICROCRYSTALLINE 20.0 14808-60-7 238-878-4 SILICA Yayınlama Tarihi 21.06.2014 Form No 07FRC027 Revizyon No 0 Revizyon Tarihi - 1- Madde Mustahzar ve Şirket /İş Sahibinin Tanımı Ürün Adı Firma Adı AKİŞ BOYA SAN VE TİC AŞ Ali Osman Sönmez cad.no.4 Bursa-TURKEY

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR FİNAL-P Ürün Tanımı

Detaylı

TEKNO ELEKTROMEKANİK MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TEKNO ELEKTROMEKANİK MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. HTL TEMİZ ODA UYGULAMALARI BİYOGÜVENLİK KABİNLERİ Çeker ocaklar : Çeker ocaklar Biyogüvenlik kabini değildir. Kimyasal korunma amacıyla kullanılır. Radyoaktif malzeme ile çalışılabilen modeller vardır.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU SÜLFÜRİK ASİT CAS NO : 7664-93-9

GÜVENLİK BİLGİ FORMU SÜLFÜRİK ASİT CAS NO : 7664-93-9 Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Sülfürik Asit %98 Formülü :H 2 SO 4 Firma Telefon : 0 (224) 243 21 71 Acil Telefon : : TEKKİM KİMYA. Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No:

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SIRA NO ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA PERİ- YOD İZLEME YÖNTEMİ Her doktor ve hemşire Odasında el hijyeni Malzemeleri (alkol bazlı

Detaylı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M872 Kimyasal Adı : Kullanım Alanları : Soğutma ve Proses Suyu Sistemleri İçin Brom Bazlı Klor Aktivatörü Üretici Firma : Agora

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-592 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA TRANSFER ASTARI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı, akrilik dönüşüm

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Lopex 520

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Lopex 520 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Kireç kalıntılarını

Detaylı

%8-10 13845-36-8 237-574-9 S 26 S 36 1% 28348-53-0 248-983-7 _ 2% _

%8-10 13845-36-8 237-574-9 S 26 S 36 1% 28348-53-0 248-983-7 _ 2% _ Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI Kimyasal Adı KARIŞIM CAS No :YOK EINECS No :YOK 1.2. Madde

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı Sayfa No : 1/4 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : - 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Bulaşık makinaları

Detaylı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M856 Kimyasal Adı : - Kullanım Alanları : Proses ve Açık-Yarı Açık Soğutma Suyu Sistemleri İçin Taş Önleyici ve Korozyon İnhibitörü

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ GN.FR.1307 REV.00 İÇİNDEKİLER 1. LABORATUVAR ORTAMINDA UYULMASI GEREKEN

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Setrax SG

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Setrax SG Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile CAS No : Fosfanat : 7758-29-4 EINECS No : 231-838-7 1.2. Madde /

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.08.2014 Madde 5.1.3 teki Personel Kılık ve Kıyafet Prosedürü ne 01 yapılan atıf kaldırılarak, mutfak/kafeterya personelinin sakal ve bıyıklı olmaması

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün : CAS No : 141-78-6 Kullanım alanları : Çözücü ve seyreltici olarak kullanım alanı

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 Ürün Firma tanımı Ürün ismi Ürün kodu Firma ismi Adres SELULOZiK TiNER TN200.00.0000 Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 32.sokak no:51 Kazan/ANKARA Telefon 0312 815

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ETİL ASETAT CAS NO: 141-78-6 EC NO :205-500-4

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ETİL ASETAT CAS NO: 141-78-6 EC NO :205-500-4 TEKKİM KİMYA Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Etil asetat Formülü :C 4H 8O 2 Firma : TEKKİM KİMYA. Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad.8.Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) 243 21 71

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1 / 5 1. KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Ürün Adı Kimyasal Formülü Kullanım Alanı Firma Tanımı : Oksijen+Balans Azot Gaz Karışımı : O 2 + N 2 : Genel Endüstriyel. 2 2. BİLEŞİMİ / BİLEŞİM HAKKINDA

Detaylı

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ Murat EVLİCE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEL: 0507 179 80 98 0553 293 87 62 E- POSTA: murate@kayalarosgb.com muratevlice@gmail.com BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME

Detaylı

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI YÖN.TL.26 28.05.2013 14.01.2014 01 1/6 1.0 AMAÇ: sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşların önlenmesi amacıyla sağlık personeli,hasta,hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. LABORATUVAR ÇALIŞANLARININ GÜVENLİKLE İLGİLİ UYMASI GEREKEN KURALLAR 3. LABORATUVAR GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ RİSK KATEGORİLERİ 3.1 KİMYASAL MALZEMELER 3.2

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC Basım Tarihi: 10.02.2010 Page: 1/6 1- Firma ve Ürün tanımı Ürün Bilgileri Ürün İsmi: ALÜMİNYUM SÜLFAT Üretici/Kaynak Firma bilgileri : Ardıçlı evler, Yeryüzü Mah,

Detaylı

:TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar. CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Asfalt

:TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar. CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Asfalt 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Ürün ÜrünTanımı :TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Semboller

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR NÖTR Ürün Tanımı Alkalite

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ Hazırlayan Süleyman İBİLİ Biyokimyager Kontrol Eden Funda BATMAZOĞLU Kalite Koordinatörü Onay Prof. Dr. Metin KILINÇ Başhekim Yardımcısı

Detaylı

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi:

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi: ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (26.12.2008-27092 Mük) uyarınca hazırlanmıştır.

Detaylı

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye Rev. No :01 Sayfa :1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Ticari Adı: Rigips Makina Plus Sıva Alçısı Kullanım Alanları: Her türlü yüzey üzerine (beton, brüt beton, tuğla, bimsblok, gazbeton vb.)

Detaylı

DOĞUMHANE RİSK DEĞERLENDİRME PLANI ANALİZ RAPORU

DOĞUMHANE RİSK DEĞERLENDİRME PLANI ANALİZ RAPORU DOĞ.YD.02 11/10/2013 0 1/5 ENFEKSİYON RİSKİ Kan ve vücut sıvılarının cilde temas ile bulaş riski Fiziksel ortam kaynaklı bulaş riski Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları ALINCAK

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

NİTRİK ASİT CAS NO : 7697-37-2 EC NO :231-714-2

NİTRİK ASİT CAS NO : 7697-37-2 EC NO :231-714-2 Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Nitrik Asit %55-57 Formülü : HNO 3 Firma : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) 243 21 71 Acil Telefon

Detaylı

Kimyasal Yapısı Tanım : Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin karışımı

Kimyasal Yapısı Tanım : Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin karışımı 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR HEAVY P Ürün Tanımı Ağır

Detaylı

Yayın Tarihi: 21.08.2009

Yayın Tarihi: 21.08.2009 1/5 1. VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI KAPALI FORMULÜ TİCARİ ADI SODYUM HİDROKSİT NaOH Payet Kostik KULLANIM ALANI Deterjan ve sabun endüstrileri. alüminyum ve gıda endüstrisi, Suni ipek, kâğıt hamuru,

Detaylı

KSİLEN GÜVENLİK BİLGİ FORMU : TEKKİM KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 1.MAMÜL VE FİRMA TANITIMI. Formülü : C 8 H 10 Firma

KSİLEN GÜVENLİK BİLGİ FORMU : TEKKİM KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 1.MAMÜL VE FİRMA TANITIMI. Formülü : C 8 H 10 Firma EC NO : 215-535-7 GBF No :042 Sayfa No : 1/5 1.MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı : Ksilen Formülü : C 8 H 10 Firma : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224)

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU ( MSDS )

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU ( MSDS ) MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU ( MSDS ) 1. MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI FIRMA ADI : Plastik Çelik 5-10 Dakika Epoksi Yapıştırıcı : 404 Kimya San. ve Tic. A.Ş. Merkez: Merkez Mahallesi

Detaylı

01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M841 Kimyasal Adı : - Kullanım Alanları : Kazan Sistemleri İçin Sülfit Bazlı Oksijen Tutucu Üretici Firma : Agora Kimya Sanayi

Detaylı