Web sitesi oluşturma, adreslerini kullanarak tanıtım, wap siteleri oluşturma bazı e- ticaret yöntemleridir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web sitesi oluşturma, e-mail adreslerini kullanarak tanıtım, wap siteleri oluşturma bazı e- ticaret yöntemleridir."

Transkript

1 BĐLEŞĐM TEKNOLOJĐLERĐNDEKĐ GELĐŞĐME PARALEL OLARAK E-TĐCARET VE PAZARLAMA YÖNTEMLERĐ Öğr.Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ Mesut ATASEVER Abstract E-TRADE AND MARKETĐNG METHODS E-trade is a new trend and easiness in this age. The companies use different methods for e- trade on the net. Some of these, by web pages, by s, and by wap pages.the companies sell their products on-line by e-trade web sites. Also promote their products by millions of e- mail addresses. Sales and customers are increased by the e-trade. A fonksiyonel e-trade web site has to be interested and be prepared carefully. The firms which want to open their shopwindows to the globe, must interest on e-trade. Özet Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler işletmeciliğe özellikle pazarlamaya büyük katkılar yapmış e-ticaret kavramı ile firmalar yerel olmaktan çok dünya çapında düşünmeye başlamışlardır. Göreli olarak çok ucuz ve hızlı hizmetin alınabildiği internette hem ürünlerin tanıtımı hem satışı hem de tutundurma dediğimiz müşteri kitlesini kaybetmeme amaçlı çalışmalar kolayca yapılabilmektedir. Web sitesi oluşturma, adreslerini kullanarak tanıtım, wap siteleri oluşturma bazı e- ticaret yöntemleridir. 1.Giriş Đnternet in yaygınlaşmasıyla birlikte farklı kullanım alanları ve imkanları ortaya çıkmaktadır. Bu imkanlardan son zamanlarda en çok belirginleşen ve gelecek vadeden e- ticarettir. Kavram olarak e-ticaret oldukça geniş olup ticari kaygı taşıyan ve kar amacı güden her faaliyeti içermektedir. Bu çalışmada daha dar anlamıyla tanıtım ve pazarlama alanında öne çıkan yöntemler ele alınacaktır. Hem satıcı durumundaki firmalara hem de müşteri olan birey ve kurumlara hızlı, kolay ve ucuz hizmet sağlayan internet üstünden ticaret gün geçtikçe daha güvenli ve uygulanabilir hale gelecektir. Elektronik ortam olarak adlandırdığımız sanal alan, sadece bilgisayar ile iletişim alanı olmaktan fazlasını içerecek şekilde büyümekte, palmtop(avuç içi bilgisayarlar), mobil telefonlar(gsm) bu kapsama alanına girmektedir. Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu Dumlupınar Üniversitesi Đşletme Doktora Öğrencisi

2 Müşteri hedeflerini büyütüp dünyaya açılmak isteyen her firma e-ticarete ilgisiz kalmamalıdır. Orta büyüklükteki firmalar on-line satış yapmasalar bile tanıtım amaçlı site oluşturup hedef müşterilere daha hızlı ve ucuz olarak ulaşabilirler. 2. E-Ticaret ve Tarihçesi Bilgisayarların, gelişmeye başladığı 20. yüzyılın 2. yarısından sonra uzun süre bilgi işleme ve depolama amaçlı kullanıldı. Önceleri askeri amaçlarla ve motivasyonla hızla gelişen bilgisayar teknolojisi gittikçe hız, kapasite ve fiziksel büyüklüğün optimum olmasına yönelik gelişmesini sürdürmüştür. 1 Bilgisayarlar iletişim amaçlı kullanılmaya 1961 de başlamıştır. Đnternetin kısaca kronolojisini verecek olursak; de ABD başkanı Eisenhower ARPA(Advanced Research Project Agency) yi kurdu MIT ten bir grup bilim adamı bilgisayarların kendi aralarında konuşmasını sağlayacak bir ağ oluşturdular. Đnternet işte bu bilgisayarlar arası iletişim ile başladı adreslerinde yer bildirimi için işareti kullanılmaya başlandı Đnternette devrim sayılacak modem programını Ward Cristensen adlı Chikago lu biri yazdı Mause ile kullanılan ve grafik imkanı olan ilk bilgisayarı Xerox firması üretti. O günkü fiyatı 16 bin dolardı ISS internet servis sağlayıcısı kavramı doğdu. 2 Đnternet toplu ve bireysel haberleşmenin yanında resmi ve ticari haberleşmeyi beraberinde getirmiştir. Firmalar ürünlerini web üstünden tanıtmaya, adreslerine tanıtıcı e-broşürler göndermeye başlamışlardır. Tanınmak, satışlarını artırmak, müşterileriyle farklı bir kanaldan iletişim kurmak isteyenler ve işletmesinin prestijini artırmak isteyenler bir web sitesi yaptırarak sürekli güncel tutmaya gayret etmektedirler. Farklı yöntemler kullanarak sitelerinin daha çok kişi tarafından daha sık ziyaret edilmesini sağlamayı amaçlamaktadırlar. 3 Site on-line alışveriş için dizayn edilmişse çok daha kompleks ve kapsamlı olmalıdır. Đyi hazırlanmış bir ticari site dünya çapında müşteriye hitabeden bir mağaza gibidir ve mağazanın vitrinine ve kasasına aynı anda farklı coğrafyalardan çok sayıda müşteri uğrayabilir. E-ticaretin önemini anlayan bir firma bu işle meşgul olacak, teknik ve sorumlu bir ekip oluşturmalıdır. 3. E-Ticarette Pazarlama Yöntemleri E-ticarette farklı yöntemleri tek tek yada birarada kullanarak ürün yada hizmet pazarlaması yapmak mümkündür. Đnternet ile birlikte, mal ve hizmet kavramlarına farklı bir boyut gelmiş, internet üstünden direkt satın alınabilen fiziksel olmayan ama hizmet kavramına 1 Bilgisayar Ansiklopedisi, Milliyet Yay., 1991, ss Đnternetteki sitenin belli bir süredeki ziyaret edilme sıklığına (hit) denilmektedir. Bir sitenin çok hit alması istenir.

3 da girmeyen, müzik, e-kitap, resim gibi sanal mallar kavramı ortaya çıkmıştır. Bunun yanında gerçek mal hizmet alım ve satımı e-ticaretin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Öne çıkan pazarlama yöntemleri olarak ticari web sitesi oluşturmak, adreslerine tanıtıcı broşürler göndermek, başka sitelere link koymak, başka sitelere reklam banner i koymak, chat ile canlı tanıtım yapmak, wap siteleri oluşturup hizmet vermek sayılabilir. Aşağıdaki şekilde e-ticaret iş akışını görebiliriz ; Şekil.1 : E-Ticaret Đş Akışı 4 Satıcılar Alıcılar Đçerik yönetimi Đstek işleme ve eşleştirme Sipariş işlemleri B Đ L G Đ P A R A Ü R Ü N Finans vergi ve ödeme işlemleri Nakil işlemleri 3.1. Web Sitesi Đle E-Ticaret Yapma Đnternet te en geniş şekilde yer alan kalıcı ve göze görünür özellikleri olan, sembolleri, sabit ve hareketli resimleri, sesleri destekleyen multimedya özellikli bir yöntemdir. Đnternet sayfalarından oluşan web sitesi, amatörce yapılabildiği ve birkaç sayfadan oluşabildiği gibi büyük ticari amaçlarla binlerce sayfadan da oluşabilir. Bu sayfalar HTML (Hyper Text Markup Language ) formatında olup Đnternet-Web sayfalarının temelini oluştururlar. 5 Bu sitelerde ürünlerinizi bütün özellikleri ile tanıtıp resmini koyabilir, fiyatını sürekli güncel tutarak on-line satış yapar, satış tutarını kredi kartından alarak birkaç gün içinde 4 BAKTIR ELĐF, Kuruluşlararası E-Ticaret Modeli Ve Savunma Sanayiindeki Uygulamaları, ASELSAN, OCAK-2002, S.64 5

4 teslimatını yapabilirsiniz. Elektronik para kavramı ve güvenliği gün geçtikçe önem kazanarak ve güvenliği artırılarak gelişmektedir. 6 Sitede en önemli bölüm ilk sayfadır(index). Çünkü anasayfa dediğimiz bu bölüm domain adresine tıklayan birisinin siteyi ilk defa göreceği yerdir.klasik anlamda dükkanın vitrinidir. Bir web sitesi onu ziyaret edenleri sıkmamalı ve tekrar ziyaret etmelerini sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. Geç açılmasına neden olacak kadar resim ve müzikle yüklü olmamalı zıt renkler içermemelidir.resim ve text olarak bıkkınlık verecek kadar ağır olmamalıdır. E-ticaret siteleri konularına göre çok çeşitlidirler.bunlardan bazılarını aşağıya aldık; Gerçek ürün satış siteleri(kitap, kaset,bilgisayar aksesuarı ve her çeşit diğer fiziksel ürün) Sanal ürün satış siteleri( müzik, resim, program satış siteleri) Finansal sektör siteleri(on-line bankacılık, borsa vs.) On-line danışma siteleri, bilgi satanlar ( sanal dershane vs.) Gerçek ürün satanlar ürünlerinin siparişlerini internet üstünden aldıktan ve kredi kartı hesabına borç kaydettirdikten sonra en kısa sürede müşterinin adresine posta yada kargo ile ürünlerini gönderirler. 7 Sanal ürün satış sitelerinde ise, satın aldığınız ürün posta yada kargoya verilmez, bilgisayarınıza on-line indirirsiniz. Bir müzik satış sitesinden mp3 formatında(sıkıştırılmış) müzik satın almak, bir yazılım(örnek antivirüs programı) satın almak, bu kategoriye girer. Finansal sektör sitelerinin önemli bir kesimi, bankacılık hizmetlerini evinizdeki bilgisayar kadar yakın hale getirerek para çekmek dışındaki hemen tüm hizmetlerini internet üstünden sitelerinden vermektedirler. On-line danışma siteleri ise; internet üstünden bilgi satışına imkan verirler, sanal dershane yada sanal ödev yapma sitesi gibi. Üye olduğunuz site size bir şifre ve kullanıcı adı verir. Bunları girerek bilgilerden yararlanabilirsiniz. Bazı siteler direkt satış yapmasalar da sizi kendi ürünlerine yönlendiririler. Bir web sitesi Microsoft FRONTPAGE türü programlar kullanılarak yapılabildiği gibi direkt HTML kodu kullanarak ta yapılabilir. Site CGI; ASP, JAVA gibi özellik ve programlar sayesinde çok işlevsellik kazanabilir. Genelde tüm siteler özelde ise ticari siteler için günümüzde en önemli sorun güvenliktir. Bunun için özel yazılımlar geliştirilmektedir.siteleri hackerlardan 8, virüslerden ve diğer zararlı faaliyet gösteren programlardan korumak bilgi güvenliğini sağlamak birinci öncelik olmalıdır. 9 Ticari siteler müşteri geribildirimini (feedback) anında alabilecek şekilde formlar hazırlayıp müşteri görüşlerini istatistiksel olarak alabilmektedirler Đle Tanıtım 6 UÇAR Mustafa, ATASEVER Mesut, Elektronik Ticaret, Elektronik Para Ve Bilgi Güvenliği Açısından Muhasebe Vergi Sorunları, Haziran-2000, S

5 Firmalar ürünleri ile ilgili bilgilerin daha çok aday müşteriye ulaşmasını sağlamak için internetin boyutunu kullanırlar. Bu güne kadar alınmış e- mail adreslerinin çoğuna bir şekilde ulaşıp elde eden ve bunları kullanan firmalar vardır.bir çok site sizi tanımak için e- mail adresi ister. Buralara yazılan adresler başkaları tarafından ticari gayelerle kullanılır. Bugün piyasada milyonlarca adresi içerdiği iddia edilen cd ler satılmaktadır. Hazırlanan ürün tanıtıcı katalog yada broşür bir programı (örnek: outlook, outlook express) kullanılarak, yada sitesinden yararlanılarak (örnek: bir kerede milyonlarca adrese gönderilmektedir. Đstenmeyen mail (SPAM) kavramı bu sebeple ortaya çıkmıştır. Bir ticari , nazik anlaşılır bir dil içermeli, dikkat çekmeli, konu (subject) bölümü özellikle çok iyi düşünülmüş bir cümleden oluşmalıdır. Çünkü mail alıcısı maili açmadan önce konu cümlesini görmektedir. Bir ilgili sitelere link içermeli ve tıklandığında ilgili siteler açılmalıdır Başka Sitelerden Yararlanma Bir ticari site daha fazla ziyaretçi alabilmek dolayısıyla daha çok aday müşteriye ulaşabilmek için çeşitli yollar dener. Bunlarda bazıları; başka çok hit alan sitelere link yada banner koyarak kendi sitelerine gelecek ziyaretçileri artırmak isterler. Ticari olmayan bir sitede alışveriş linki altında bir başka ticari siteye bağlantı yapılması ticari sitenin ziyaretçisini artıracaktır. Ayrıca aynalama(mirror) olarak nitelendirebileceğimiz bir başka ziyaretçi artırma yöntemi de farklı domain adreslerinden aynı siteye ziyaretçi akışı sağlamaktır. 3.4.Wap Siteleri Đle Ticaret Bilgisayar dışındaki mobil telefon, palmtop(avuçiçi) bilgisayar 10 gibi taşınabilir bilişim ve iletişim cihazlarına yönelik hazırlanmış sayfalara Wap (Wireless Application Protokol) sayfaları denir.bu sayfalar web sitelerine nazaran daha az kapsamlı resim ve müzik içermeyen, kısa cümlelerden oluşan sayfalardır. Çünkü kullanıcı makinelerin kapasitesi ve ekran boyutları daha kapsamlı sayfaları desteklememektedir. Özellikle bankacılık ve bilgi alışverişi amaçlı kullanılmakla beraber her türlü ticari faaliyet için kullanılmaya uygundur. 4.Sonuç Gelişen teknoloji, Đnternetin hızla kapasitesinin artamasını sağladığı gibi ticari alışkanlıklarında ve bir kısım işletme kavramlarında değişiklikler ve kolaylıklar getirmektedir. Đnternette ticaret ve tanıtım birkaç yöntemle yapılmaktadır. Web sitesi oluşturma ve onu sürekli güncelleyerek bu yönde çalışmalar geliştirme, adreslerine tanıtıcı broşürler gönderip bu broşürlere bağlantılar koyarak kendi sitelerine ziyaretçi alma, wap siteleri kurarak müşterilere mobil hizmet verme gibi kolaylıklar internetteki ticari faaliyetlerin bazılarıdır. KAYNAKÇA BAKTIR ELĐF, Kuruluşlararası E-Ticaret Modeli Ve Savunma Sanayiindeki Uygulamaları, ASELSAN, OCAK-2002, S ÖZIŞIK Ahmet, Avuçiçi PC lerde Yeni Seçenekler, CHIP, EKĐM-1999

6 UÇAR Mustafa, ATASEVER Mesut, Elektronik Ticaret, Elektronik Para Ve Bilgi Güvenliği Açısından Muhasebe Vergi Sorunları, Haziran-2000, S.141 ÖZIŞIK Ahmet, Avuçiçi PC lerde Yeni Seçenekler, CHIP, EKĐM-1999 STEPHEN Walther, JONATHAN Levine, ASP ile E-Ticaret Programcılığı, Sistem Yayıncılık ÖZBAY Adem, DEVRĐM Jan, e - Ticaret Rehberi, Hayat Yayınları, 2001 Bilgisayar Ansiklopedisi, Milliyet Yayınları,1991 A'dan Z'ye E-Ticaret Rehberi, Power Ekonomi,

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007 BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IV Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Bazı Temel

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa GÖKGÜL Anabilim Dalı:

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

Temel İnternet Kavramları

Temel İnternet Kavramları EMYO 2012 Temel İnternet Kavramları İnternet İnternetin Tarihçesi İnternet Bağlantı Şekilleri IP (Internet Protocol) Numarası TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Protokoller (HTTP,HTTPS,FTP

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI E-TİCARET ÇERÇEVESİNDE MOBİL TİCARET İN İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRK

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.165-185. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

İhracatta İnternet Zamanı - 5

İhracatta İnternet Zamanı - 5 İhracatta İnternet Zamanı - 5 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi www.igeme.gov.tr 2009 a b T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YURTDIŞINA e-ticaret (B2C e-ihracat)

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

Ali Murat GARĠPCAN. Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi. Programı: Bilgisayar Sistemleri. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 09 Haziran 2011

Ali Murat GARĠPCAN. Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi. Programı: Bilgisayar Sistemleri. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 09 Haziran 2011 T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ELEKTRONĠK TĠCARET AMAÇLI YENĠ BĠR YAZILIMIN GELĠġTĠRĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ali Murat GARĠPCAN (08231101) Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi

Detaylı

Web Sitesi Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama 2

Web Sitesi Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama 2 Web Sitesi Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesine.. Web Sitesi Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama 2 Özet Doç. Dr. Seçkin

Detaylı

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi İuliia ZHADKO Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET VE E-TİCARET REHBERİ Hazırlayan Nuray KORKMAZ İstanbul, 2002 Bu kitabın tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Mehmet MARANGOZ * mehmetmarangoz48@hotmail.com Burak YEŞİLDAĞ ** burakyesil@gmail.com Işıl ARIKAN SALTIK ** isilas@mu.edu.tr

Detaylı

INTERNET REKLAMCILIĞI E-REKLAM

INTERNET REKLAMCILIĞI E-REKLAM INTERNET REKLAMCILIĞI E-REKLAM Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi 1 İÇİNDEKİLER 1. İNTERNET REKLAMCILIĞI İLE PAZARLAMA... 4 1.1. REKLAMIN AMAÇLARI... 4 1.2. GELENEKSEL REKLAMDAN İNTERNET REKLAMCILIĞINA

Detaylı

PARA KAZANMAK İÇİN İNANILMAZ BİR FIRSAT SUNUYORUZ GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS!

PARA KAZANMAK İÇİN İNANILMAZ BİR FIRSAT SUNUYORUZ GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS! PARA KAZANMAK İÇİN İNANILMAZ BİR FIRSAT SUNUYORUZ GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS! YENİ NESİL KAZANÇ SİSTEMİ İLE MUHTEŞEM KAZANÇLAR ALMAYA VE BU HEYECANA HAZIR MISIN? İnternet ile ticaretin

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye deki Uygulamaları

E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye deki Uygulamaları Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:13.Sayı:2.Aralık 2009 ss.55-71 E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye deki Uygulamaları E-Trade programming and E-Trade applications in Turkey Mehmet TURAN

Detaylı

PARA KAZANMAK İÇİN İNANILMAZ BİR FIRSAT SUNUYORUZ GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS!

PARA KAZANMAK İÇİN İNANILMAZ BİR FIRSAT SUNUYORUZ GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS! PARA KAZANMAK İÇİN İNANILMAZ BİR FIRSAT SUNUYORUZ GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS! YENİ NESİL KAZANÇ SİSTEMİ İLE MUHTEŞEM KAZANÇLAR ALMAYA VE BU HEYECANA HAZIR MISIN? İnternet ile ticaretin

Detaylı

Internet ve Güvenlik. Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK

Internet ve Güvenlik. Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK Internet ve Güvenlik Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK Giriş Bilgi çağı, insanlar ve kuruluşlar arasında bilgi aktarımının hızlı ve etkin olarak yapılmasını gerektirmektedir. Elektronik ve

Detaylı

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan Fatih BAŞHAN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

www.e50plus.eu Page 1 of 28

www.e50plus.eu Page 1 of 28 AVRUPA PROGRAMI LLP-Leonardo da Vinci- Yenilik Transferi Geleneksel Ürünlerin 50 yaş üstü kadınlar tarafından e-ticareti Avrupa Birliği Yaşam Boyu Eğitim Programı desteği ile Proje Numarası 2009-1-GR1-LEO

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

E-TİCARETİN YENİ YÜZÜ MOBİL TİCARET

E-TİCARETİN YENİ YÜZÜ MOBİL TİCARET HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (83-90) E-Ticaret ın Yeni Yüzü Mobil Ticaret E-TİCARETİN YENİ YÜZÜ MOBİL TİCARET M. Nusret SARISAKAL İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı