ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları"

Transkript

1 Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri yazılı firma ile (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Anadolu Bulvarı Macunköy Mah. ATB iş Mrk. I Blok No: 237 Yenimahalle/ANAKARA adresinde mukim ALTINAY ELEKTRONİK İNŞ. EML. OTOM. TEKS. ÜRN. DAY. TÜK. MAL. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. arasında aşağıda yazılı şartlarla / /200_ tarihinde tanzim ve imza edilmiştir. 2- Tanımlar Altınay Elektronik E-Ticaret ALTINAY ELEKTRONİK LTD.ŞTİ nin internet üzerinde adresinden ve ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen internet sayfalarına verilen isimdir. 3- Sözleşmenin Konusu Bu sözleşme ALTINAL ELEKTRONİK LTD.ŞTİ nin ALTINA ELEKTRONİK E-Ticaret internet satış kanalının Bayi kullanımına açılması ile ilgili kuralları ve karşılıklı yükümlülükleri belirler. 4- Sözleşmenin Onaylanması a) ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret Kullanım Sözleşmesi, Bayi'nin sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir. b) Ek-2'de yer alan kredi kartı ödeme onay formunun doldurulması zorunlu değildir ancak bu formu doldurmayan Bayi, ALTINAL ELEKTRONİK E-Ticaret'ten kredi kartı ile alışveriş yapamaz. 5- ALTINAY ELEKTRONİK LTD.ŞTİ ALTINAY E-Ticaret Sistemi a) Bayiye, ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin belirleyeceği bir Müşteri kodu, sistemde her türlü kullanıcı işlemini yapmaya yetkili ana kullanıcı adı ve bir ana kullanıcı şifre si verilir. b) Müşteri Kodu her bayi için farklıdır ve aynı Müşteri kodu iki farklı bayiye verilmez. c) Ana Kullanıcı adı ve Ana Kullanıcı Şifresi ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. tarafından üretilir.altinay ELEKTRONİK LTD. ŞTİ şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. 1

2 d) Bayi istemesi halinde değişik yetkilere sahip Kullanıcı Adları yaratabilir ve bunları şirketi içinde yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. Bayi bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder. e) Bayi'nin ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için müşteri kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir. 6- Bayi'nin Yükümlülükleri Bayi, ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret kullanımı sırasında; a) Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde her hangi bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın tek tek taraflı olarak üyeliğinin sona erdirilebileceğini, b) ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret'e erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak işlemlerin Bayi adına yapıldığı ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin Bayi tarafından yetkilendirildiğini, c) ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret'de verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ 'ne ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, ç) İleri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, d) Kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin sorumlu olmayacağını, e) Sunulan hizmetlere ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi, f) Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin sorumlu olmayacağını, g) Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, h) Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, ı) Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, i) Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, j) Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, k) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin yazılı izni bulunmadan reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, l) Diğer kullanıcılarının daki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, m) ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı ında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ den tazminat talep etmemeyi, n) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ den yazılı izin almadan ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, o) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, ö) Kurallara aykırı davrandığı takdirde ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, p) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, r) Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüs (vb.) gibi postaları dağıtmamayı, s) Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, 2

3 ş) Ana kullanıcı veya kendi tanımladığı kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, t) Sistem üzerindeki satın alma işlemini ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, u) Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, ü) Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahsın ürünü teslim almaya dair Bayi' ye ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir teslim alma yetki belgesi ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahsın imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder. 7- ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ ne Verilen Yetkiler a) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ herhangi bir zamanda ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin, ALTINAY ELEKTRONİK ETicaret'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. b) Bayi tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret Kullanım Sözleşmesini imzalayıp, kaşeleyip ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ 'ya göndermesinden sonra Ana Kullanıcı Adı ve Ana Kullanıcı Şifresi ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ tarafından bayinin imza yetkisi olan şirket sorumlusuna elektronik posta ile gönderilir ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ sözleşmeyi imzalamış olan bayilerinin ya da sözleşmeyi daha önce imzalamış ve şifre kullanmaya başlamış olan bayilerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. c) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ, ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu,servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. d) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ, ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. Ihtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. e) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ, ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ sorumlu tutulmayacaktır. f) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge yazılım, tasarım, grafik vb. Eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. g) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret'de yaptığı satışlar, kendi stoklarıyla sınırlıdır. ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret'de teşhir edilmesiyle ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. h) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ Bayi'nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. ı) ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret'de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ 'ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. j) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ, Bayi'nin ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret'den başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Bayi geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin sorumlu olmadığını kabul eder. k) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler 3

4 ilave edebilir. Bu halde Bayi'nin hizmetlerden yararlanabilmesi için ALTINAY ELEKTRONİK ETicaret ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, onay butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde Bayi'nin üyeliği ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir. l) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ, ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret in üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret'de ilave servisler açabilir, bazı servislerin kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. m) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ kredi kartı limiti onaylanmadığı halde istediği müşterilerine alışveriş izni verme hakkına sahiptir. 8- ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin Yükümlülükleri a) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ, ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret in sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar. b) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ, ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret'de yer alan birçok bilginin ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ dışında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir. c) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ, sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder. Ancak ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ dışında veya ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz. d) ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ, ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret'den verilen siparişlerde malı elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir. 9- Kredi Kartı Kullanımı A- Bayi'nin sipariş ödemelerini Kredi Kartları ile gerçekleştirmek istemesi durumunda, Bayi öncelikle şirkete ait Kredi Kartını kullanabilecektir. Eğer şirkete ait Kredi Kartı mevcut değil ise,bu durumda şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların kişisel kredi kartlarını kullanabilecektir. Kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda, ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ, ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan Bayiye yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı Bayi sorumlu olacak ve ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bu sözleşmenin 2 nolu eki olan Kredi Kartı ile ödeme formu, kart hamilleri ve Bayi tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve imza edilecektir. Kredi kart hamillerinin değişmesi veya ilavesi halinde bu durum Ek-2 Kredi Kartı ile Ödeme Formu ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ 'ye ulaştığı tarihten itibaren işlem yapılabilecektir. Bayi tarafından satışa konu malın bedelinin süresinde ödenmemesi veya sözleşmenin sona ermesi halinde bayinin ayrıca bir talimatına gerek kalmaksızın ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. tarafından bilgileri verilen kredi kartlarından tahakkuk eden alacak tutarı bilgiler pos makinesine el ile girmek suretiyle tahsil edilir. Bu itirazda bulunulamayacağı bulunulması halinde ise itirazın geçersiz sayılacağını Bayi peşinen kabul ve taahhüt eder. B- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Banka kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik te yapılan ve tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle tarihinden geçerli olmak üzere kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarında; Taksitlendirme süresi en fazla dokuz ay olarak belirlenmiş, Telekomünikasyon, Kuyum, Yemek, Gıda ve Akaryakıt alımları ise taksit uygulaması sonlandırılmıştır. Bu kapsamda; belirtilen tarih itibari ile söz konusu düzenlemeye uygun olarak taksit yapılabilecek sektörler için Firmamız POS larından yapılacak taksitler en fazla dokuz ay olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Telekomünikasyon alımlarında ise taksit uygulaması sonlandırılmıştır. Taksitli satış yetkisi açık olan müşterilerimiz mevzuata aykırı olarak Telekomünikasyon, Kuyum, Yemek, Gıda ve Akaryakıt alışverişlerine taksit uygulaması durumunda sorumluluk Firmanıza ait olacaktır. ALTINAY ELEKTRONİK bu sebeple uğrayacağı her türlü zarar için tarafınıza rücü edilecektir. 4

5 10- Vergilendirme: ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye'de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. 11- Ürün Teslimatı: ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti şirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanabilir. Hangi dağıtım şeklinin kullanılacağı ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ nin tasarrufundadır ve Bayi'ye önceden genel çerçevesi belirtilmek koşuluyla değiştirilebilir. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün sipariş verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti Bayi'nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesini ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir. 12- Ürün Iadesi: Iş bu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara Ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ'in T.T.K, B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca online satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak sureti ile, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ tarafından geri alınacak olup, bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ kendinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Herhangi bir ayıp içermeyen malın bayi tarafından geriye iade edilmesinde malı geriye alıp almamak ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. nin ihtiyarında olup iade sırasında malın satış bedelinde bir düşüş olmuş ise ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. dilerse iade bedelini düşürebilir. 13- Kayıtların Geçerliliği Bayi bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda her iki tarafın da defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve kayıtlarının HUMK287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 14- Gizlilik Bayi, sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeble olursa olsun sona ermesinden bir yıllık süre içerisinde sitesi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi veya kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ, Bayi'nin bu bilgileri üçüncü kişi veya kuruluşlara verildiğinin tesbiti halinde, işbu sözleşmeyi derhal feshedeceğini, Bayi bu konuda ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ 'nın uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini kabul eder. 15- Uygulanacak Hükümler Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacak olup bu sözleşme kapsamında bayi 4077 sayılı yasada nitelenen tüketici olarak adlandırılamaz ve tüketici haklarından yararlanamaz. İşbu sözleşmeye göre yapılan satışlar bayinin ticarete konu malı bizzat hükümlere tabi olup, işbu sözleşmeye göre yapılan satışlarda 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda (ve onu değiştiren kanunlar) yer alan kapıdan satış, kampanyalı satış, taksitli satış ve abonelik sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanamaz. ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. nin ilgili web sitesinde bilgilendirme amacı ile yapmış olduğu tanıtımlar bu malın niteliğine ilişkin taahhüt anlamına gelmeyeceğini bayi peşinen kabul eder. 16- Yetkili Mahkeme ve Icra Daireleri Işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Merkez Mahkemeleri ile Icra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 5

6 17- Yürürlük ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret Kullanım Sözleşmesi, Ek-1'de bulunan başvuru formunun doldurulması ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. 18- Fesih ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ İşbu sözleşmeyi herhangi bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak dilediği zaman sona erdirebilir. Ancak Bayi tarafından sözleşmenin fesih edilmesi halinde önceden yazılı olarak bildirim koşuluyla bu sözleşme sona erdirilebilir. 19- Tebligat Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Işbu sözleşme 19 (ondokuz) maddeden ve 2 (iki) nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak./../.. tarihinde müştereken imza altına alınmıştır. Şirket : ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ Yetkili : Imza ve Kaşe: Ekler: Ek-1 ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret Bayi Başvuru formu Ek-2 Kredi kartı ile ödeme formu Ek-3 Bayi imza sirküleri (Kredi kartı ödeme formu doldurulduysa ve kart hamilinin adı şirket imza sirkülerinde geçmiyorsa kredi kartı hamiline ait imza sirküleri) - Noter tasdikli Ek-4 Bayi Ticaret Sicil Gazetesi - Noter tasdikli 6

7 EK-1 ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret Başvuru Formu Kuruluş Bilgileri Ticari Ünvanı : Telefon Alan Kodu : ( ) Telefon : Fax: Fatura Adresi : : Posta Kodu : Şehir: Vergi Dairesi : Vergi No : Başvuru Yapan Kişi Bilgileri Adı Soyadı : Ünvanı : Tarih : / /200 Şirket : Yetkili : Imza ve Kaşe: EK 2 ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ Kredi kartı ile ödeme formu Müşteri Ünvanı : Kredi Kartı Hamilinin Adı Soyadı : Baba Adı : Ev Telefonu : +90/ / Ev Adresi : Cep Telefonu : +90/ / Iş Telefonu : +90/ / Iş Adresi : Kredi Kartı Tipi : Kredi Kartı Numarası : Kredi Kartı Güvenlik No : Kredi Kartı S.Kullanma Tarihi : Kredi Kartı Banka Adı : ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret Internet satış sitesi kanalıyla satışa arz edilen ürünleri almak için kredi kartı ödemesi yapmak istediğim takdirde almak istediğim ürünlerin bedellerinin o gün ALTINAY ELEKTRONİK E-Ticaret'te duyurulan ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ kuru üzerinden hesaplanarak TL karşılığının kredi kartı hesabıma borç kaydedilmesini ve bu tutarın ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.'nin ilgili hesaplarına yine ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. tarafından belirlenecek banka kanalıyla alacak kaydedilmesini kabul ediyorum. Tarih Kaşe ve Imza 7

8 ÜYELİK SÖZLEŞMESİ.. /.. /... A SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : 1 ALTINAY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. ATB İŞ MRK. I BLOK NO : 237 YENİMAHALE / ANKARA 2 İş bu sözleşme ALTINAY ELEKTRONİK LTD.ŞTİ. (Bundan sonra kısaca ALTINAY ELEKTRONİK olarak anılacaktır) ile... (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlarda anlaşılarak imza altına alınmış bulunmaktadır. B SÖZLEŞMENİN KONUSU : İş bu sözleşme ; bileşenleri, yedek parça ve aksamı, ve tüketici elektroniği yan ürünleri ithalatı, pazarlaması ve satışı yapmakta olan ALTINAY ELEKTRONİK firmasının çalışma koşullarını ihtiva eder. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte MÜŞTERİ bu çalışma koşullarını ve her iki firma arasında yapılacak çalışmaların bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul eder. C ŞÖZLEŞMENİN ŞARTLARI : 1 İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki taraf içinde ; yapılacak olan her türlü mal, hizmet alımı ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçları konusunda ALTINAY ELEKTRONİK in cari hesap kayıtları esas alınacaktır. 2 Taraflar ; ticari unvanlarında, iş adreslerinde veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinde herhangi bir değişik yaptıklarında, bu değişikliği gerek fiilen gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirecektir. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde ; - tarafların kayıtlı adreslerine gönderilecek fatura, irsaliye, mektup ve sair tebligatlar muteber sayılacaktır. - Tarafların imzaya yetkili şahıslarının değişmesi halinde, bu değişiklikten önce imza edilmiş olan tüm çek, senet, sözleşme gibi evraklar nedeniyle doğan tüm yükümlülükler konusunda bağlayıcılık aynen devam edecektir. 3 MÜŞTERİ ; bayilik sınırları içerisinde, pazarlamasını yaptığı ürün ile ilgili olmak üzere, ALTINAY ELEKTRONİK in olurunu alarak ve gözetiminde her türlü tanıtımı yapabilecek ve her türlü pazarlama tekniklerini kullanabilecektir. ALTINAY ELEKTRONİK ten bağımsız olarak yaptığı pazarlama yöntemlerinin hukuki ve cezai sorumluluğu MÜŞTERİYE ait olacaktır. ALTINAY ELEKTRONİK ; dergi, gazete ve diğer medya kuruluşlarında ; vereceği reklamlarda ve hazırlanacak broşür ve kataloglarda MÜŞTERİNİN isim, adres ve Web sitesi adresi ile telefon numaralarını yayımlatabilecektir. 4 MÜŞTERİ; pazarlamasını ve satışını yapacağı ürünün ; tüm özelliklerini ve kullanım alanlarını yeterli ölçüde ve düzeyde öğrenmek ve farklı bilgiler vermemek sorumluluğunu taşıyacaktır. Satışı yapılan ürünlerle ilgili tüm sorumluluk MÜŞTERİYE ye ait olacaktır. 5 ALTINAY ELEKTRONİK ; bölgesel olarak gelecek nihai tüketici taleplerini, bölgeleri dikkate alarak MÜŞTERİYE yönlendirebilecektir. 6 ALTINAY ELEKTRONİK ; web sitesinde MÜŞTERİNİNİ nin erişim bilgilerini yayınlayabilecektir. 7 ALTINAY ELEKTRONİK ; ürün ve teknolojik gelişmeler konusunda toplantı yapabilir, seminer düzenleyebilir. Bu tür aktivitelere talep halinde, MÜŞTERİ veya göndereceği bir elemanının katılımı gerekmektedir. D - SİPARİŞ İŞLEMLERİ : MÜŞTERİ ; ihtiyacı olan ürünler ile ilgili, bilgi, fiyat ve stok durumunu öğrenmek; dilediği ürünlere sipariş vermek için telefon, , fax veya Web sitesi üzerinden sipariş verebilir.siparişler ilgili sevkiyat çıkışının bir saat öncesinde kapanır. Ancak çok özel durumlarda mümkün olabilecek eklemeler yapılabilecektir. ALTINAY ELEKTRONİK e ait Web sitesi aracılığı ile yapılacak işlem ve iletişimlerde ; - MÜŞTERİ ; kendisine verilecek ve çeşitli yetkilere sahip olacak kullanıcı ismi ve şifresinin güvenliğinden sorumludur. Bu kullanıcı kodu ve şifreler ile yapılan işlemlerin her şartla MÜŞTERİ tarafından yapıldığı kabul edilecektir. 8

9 - Kullanıcı kodu ve şifresinin kaybedilmesi halinde durum en kısa sürede ALTINAY ELEKTRONİK e bildirilecektir. Bu durumda ALTINAY ELEKTRONİK tarafından yeni şifre ve kod verilecektir. E SEVKİYAT İŞLEMLERİ : ALTINAY ELEKTRONİK ; kendi sevkiyat araçları veya taşıyıcı kargo firmaları ile anlaşarak sevkiyatlarını stok ve lojistik problem olmaması halinde günlük olarak sevk eder. Kargo ile gönderilecek sevkiyatlar için MÜŞTERİ, taşıyıcı firma için kendi seçimini bildirir, ancak hangi firmanın kullanılacağı lojistik özellikler nedeniyle ALTINAY ELEKTRONİK in insiyatifindedir. Gün içerisinde sevkiyat saatlerini ve yerlerini ALTINAY ELEKTRONİK programlayarak belirleyecektir. 100,00.USD altındaki siparişler için kargo ücreti müşteri tarafından ödenecektir. Sevk edilen mallar için ALTINAY ELEKTRONİK tarafından tutulan kayıtlar esas alınacaktır. F TESLİMAT : Ürün teslimatları kesilen irsaliyeli fatura üzerindeki adrese yapılır. Bundan başka direk olarak müşteriye veya firmanın depo, büro veya şube gibi farklı adreslerine teslimat yapılması için, MÜŞTERİ nin imza sirkülerinde yazılı yetkilisi tarafından yazılı ve imzalı talebi gerekecektir. ALTINAY ELEKTRONİK sevkiyat görevlileri veya kargo taşıyıcı firma görevlileri gerek gördüğünde teslim alan kişinin kimliğini görebilir, fotokopisini alabilir. Teslimat adresinde mesai saatleri dışında kimsenin olmaması ve malın teslim edilememesi durumunda doğacak olan tüm taşıyıcı ve sevkiyat bedelleri MÜŞTERİYE ait olacaktır. G CARİ HESAP TAKİBİ : Sürdürülen ticari işlemler nedeniyle ; alım satım sonucu düzenlenen fatura ve irsaliyelerde ürün bedeli yasal olarak yalnızca ; faturanın düzenleme tarihindeki Amerikan Dolarının veya EURO nun Türk Lirası karşılığı yazılabilmekle birlikte ; MÜŞTERİNİN nin gerçek borcu ; aldığı ürünün gerçek bedelini gösterir Amerikan Doları veya EORU dur. Bu durum ALTINAY ELEKTRONİK Cari Hesap Özetinde görülecek ve MÜŞTERİ için bağlayıcı olan kayıt bu olacaktır. MÜŞTERİ tarafından yapılacak Türk lirası ödemeleri, ödeme tarihinde ki Serbest Piyasanın belirlediği satış Kuru üzerinden yabacı paraya çevrilmek suretiyle cari hesap özetinde görülen yabancı para cinsinden olan borcundan mahsup edilecektir. MÜŞTERİ tarafından yabancı para cinsinden yapılacak ödemeler ise cari hesap özetinde görülecek borcundan olduğu gibi mahsup edilecektir. MÜŞTERİ tarafından borcuna mahsuben çek, senet ve sair gibi kıymetli evrak ile yapılacak ödemeler, bu evrakların yabancı para cinsinden olması halinde tarihlerinde cari hesaplarından düşülecektir. Bu evrakların Türk Lirası cinsinden olması halinde ise tarihlerinde Serbest Piyasanın belirlediği satış Kuru üzerinden yabacı paraya çevrilmek suretiyle cari hesap özetinde görülen yabancı para cinsinden olan borcundan mahsup edilecektir MÜŞTERİ yabancı para cinsinden olan borcunu, başka bir ülke parası ile ödemek ister ise ; ödeme yaptığı tarihteki serbest piyasa rakamları üzerinden Arbi Tiraj yapılarak, borcu olduğu ülke parasına çevrilmek suretiyle cari hesap borcundan düşülecektir. Taraflar arasında çıkacak hesap uyuşmazlıklarında ALTINAY ELEKTRONİK tarafından tutulmuş olan kayıtlar ve cari hesap özetleri başka bir belgeye gerek kalmaksızın nihai ve kati delil sayılmaktadır. MÜŞTERİ adresine imza mukabilinde yapılan teslimatlar bizzat MÜŞTERİNİN kendisine yapılmış sayılacaktır. H ÖDEMELER : Peşin alımlarda kullanılacak banka hesap numaraları aşağıda belirtilmiştir. Kredili çalışmalarda ; haftalık alış verişe ait toplam miktarın çek teslimi en geç Cuma akşamı yapılacaktır. Ankara dışı illerde bu çekler Cuma günü kargoya verilecek ve kargo teslim makbuzu ALTINAY ELEKTRONİK e fakslanacaktır. I MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI : Bayilik alan MÜŞTERİ, pazarlamasını yapacağı ürün ile ilgili her türlü teknik ve kullanım bilgilerini doğru olarak öğrenmek, ve pazarlama da yapacağı açıklamaları bu doğrultuda yapmak zorundadır. Bayilik alan tarafından verilecek her türlü yanlış bilginin hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine ait olacaktır. Bayilik alan çalışmalarını, 9

10 bayilik verenin gözetiminde yürütecek ancak ürün satışını artırmaya yönelik olmak üzere işini yasalar çerçevesinde yürütecektir. J ALTINAY ELEKTRONİK YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI Bayilik verenin, işin yürütülüşü ile ilgili olmak üzere her türlü denetimi yapmak ve talimat vermek yetkisi vardır. Bayilik veren, bayilik alanın pazarlamasını yaptığı ürünü, satış anlaşmasının yapılmasını müteakip belirlenen sürede temin etmek ve ilgilisine teslim etmek zorundadır. K SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ : İş bu sözleşme süresinin bitimin tarihinde kendiliğinden sona erer. İş bu sözleşme bayilik alan şirketin iflası, acz içine düşmesi, bayilik vereni küçük düşürücü işlemlerin yapılması, yalan beyanlarda bulunulması, halinde bayilik verenin yazılı ihtarıyla sona erer. İş bu sözleşme bayilik alan sahsın ölümü ile sona erer. İş bu sözleşme bayilik veren tarafından gerek görüldüğü takdirde yazılı ihtarın tebliği ile tek taraflı olarak feshedilerek sona erer. L SÖZLEŞMENİN SONAERMESİNDEN SONRAKİ DURUM CEZAİ ŞART Sözleşmenin her ne surette olursa olsun sona ermesini müteakip, başlayacak 3 yıllık süre içerisinde bayilik alan şirket/ şahıs, şirket ortakları, şirket ortaklarının hissedarı olduğu herhangi bir şirket ve 3. derecede akrabaları ALTINAY ELEKTRONİK E zarar verecek çalışmalar yapamayacaklardır. Aksi halin tespiti ve bu sözleşme kapsamı dahilinde taahhütlerin yerine getirilmemesi ile sözleşme hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, $ cezai şartı, zarar edilmiş olması gözetilmeksizin, bayilik alan MÜŞTERİ ödemeyi kabul ve taahhüt eder. N ARIZALI ÜRÜN PROSEDÜRÜ Herhangi bir ürünün bakım ve onarım için ALTINAY ELEKTRONİK teknik servisine kabulü için aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir. - Ürünün ALTINAY ELEKTRONİK firması tarafından satılmış olması gerekmektedir. - Ürünün satış tarihinden itibaren garanti süresi içinde olması gerekmektedir. - Ürünün herhangi bir fiziksel darbe ve hasar gibi zarar görmemiş olması gerekmektedir. - Ürünün üzerinde okunabilir barkod seri numarası olması gerekir - Arıza kabulü sırasında yapılan genel incelemede ürünü garanti dışı bırakan bazı problemlerin anlaşılamaması, ancak daha sonradan teknik servis ekipmanlarıyla yapılan ayrıntılı incelemede bu kusurların ortaya çıkması durumunda ürün müşteriye iade edilir. - Arızalı ürün orijinal kutusu ve eksiksiz tüm aksamı ile birlikte iade edilecektir. - Ürünün ülke genelinde servisi olan bir ürün olması halinde garanti kapsamında olmak üzere ürünün kendi teknik servisinden yararlanılacaktır. - Garanti süresi dışında, bedelli olarak onarım yapılması istenmesi durumunda ALTINAY ELEKTRONİK teknik servis ücreti ödenerek tamirat yapılabilecektir. Teslim alınma : Arızalı ürünler müşteri tarafından ALTINAY ELEKTRONİK teknik servisine getirilerek seri numarası kontrol edilir ve yukarıda belirlenen şartları taşıyan ürünler arıza fişi karşılığında teslim edilir. Üründe mevcut arızanın ne olduğu ve ne gibi şartlarda ortaya çıktığı müşteri tarafından beyan edilir. Bakım Onarım : ALTINAY ELEKTRONİK bünyesinde onarımı yapılabilen ürünler süratle tamir edilerek sonuç müşteriye 30 günü geçmemek üzere en kısa sürede bildirilir. Servis sonuçları : Sorunsuz Ürünler Gerçekte arızalı olmayan ürün ; müşteriye iade edilir. Kullanım Hatası Olan ürünler Üründeki arızanın tamamiyle müşterinin yanlış kullanımı sonucunda doğmuş olması nedeniyle gelen ürünler ; müşteriye iade edilir Onarılan ürünler Üründeki arıza onarılarak müşteriye çalışır halde teslim edilir. Genellikle satın 10

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için;

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir. BAYİ S ÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Dudullu Organize S a n a yi B ö l ge s i N at o Yo l u 4. C d. No:1 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. (Bundan sonra PENTA

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI 1.TANIMLAR ERDEMİR İSDEMİR MÜŞTERİ ERDEMİRONLINE SİSTEM MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ MAL BÜLTEN DBS KMH KDTS HT-1K HTT TS US : Ereğli Demir ve

Detaylı

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan:

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR : a. Zirve elektronik İth. İhr. Ali ihsan Seçer Adres : Perpa ticaret merkezi a/blok kat:2 no:0031 Şişli / İstanbul (Kısaca BAYİKAWAİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.)

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.) IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. İle BAYİ/Üye işyeri.... arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli alışveriş şifresiyle)

Detaylı

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. POS SÖZLEŞMESİ METRO ELEKTRONİK KUY. DIŞ. TİC A. Ş. İle BAYİİ/Üye işyeri.. arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 iş bu sözleşme Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Arabacıoğlu iş Merkezi Kat:4 No:10 Seyhan/Adana/Türkiye adresinde faaliyet

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı