Sayın Maya Köyü Sakinleri, Köyünüze Hoş geldiniz!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayın Maya Köyü Sakinleri, Köyünüze Hoş geldiniz!"

Transkript

1 Sayın Maya Köyü Sakinleri, Köyünüze Hoş geldiniz! Sizlere iyi bir tatil dönemi yaşatabilmek, sizi en iyi şekilde ağırlayabilmek, isteklerinizi zamanında ve süratle yerine getirmek için Maya Köyü Yönetiminin aldığı kararlar ile uygulamada hizmetleri ne zaman ne şekilde alacağınıza dair sizi bilgilendirmek amacıyla hazırladığımız kitapçığı bu yıl da kullanımınıza ve bilginize sunuyoruz. Bu kitapçık içerisinde yer alan bilgiler sayesinde siz sakinlerimiz ile doğru bir iletişim ve koordinasyon neticesinde sizleri yıl boyunca mutlu bir şekilde ağırlama hedef ve gayreti içerisinde olacağız. Mutluluğunuz, mutluluk kaynağımız olacaktır. Maya Köyü Çalışanları adına, Saygılarımızla. Ali UÇAR Köy Müdürü ONAY Hasan GOCAY GENEL YÖNETİCİ 1

2 ÖNEMLĠ HUSUSLAR Geçen yıl başlattığımız gece sulaması uygulamasına bitki ve çimlerin sağlığı açısından bu yıl da devam edeceğiz. Gece vardiyası personelimiz mesaiye saat 16 oo da başlayarak öncelikle çevre temizliği ve bakımını tamamlayacak, sonrasında da sulamaya geçeceklerdir. Sizlerden istirhamımız odur ki; personelin çalıģması ile ilgili bir Ģikayetiniz olduğunda derhal müdüriyete ( veya nolu telefonlar vasıtasıyla) durumu bildirmenizdir. Evlerinizle ilgili tamirat ve bahçelerinizle ilgili ihtiyaçlar olduğunda bu taleplerinizi direkt personele değil, lütfen yukarıdaki telefonlar vasıtasıyla müdürlüğe bildiriniz. Bu sizin ihtiyaçlarınızın hızlı ve kontrollü bir şekilde karşılanmasını sağlayacaktır. Talepleriniz; büyük tamirat veya tadilat ya da uzmanlık gerektirdiğinde, personelimiz sizlere yardımcı olamayacaktır. Bu konularla ilgili detayları kitapçığın 3.HĠZMETLER KAPSAMINA GĠREN ĠġLER bölümünde bulabilirsiniz. Çöplerinizi lütfen 08oo-10oo arası saatler dıģında evinizin önüne çıkartmayınız. Evlerinizdeki hizmetlileri de bu konuda uyarmanızı,bu saatler dışında çıkacak çöplerinizi, hizmetlilerin çöp istasyonlarındaki bidonların etrafına rastgele atmamalarını, çöp bidonlarının içine bırakmalarını tembihleyiniz. UNUTMAYINIZ KĠ KONULAN KURALLAR SĠZLERĠN RAHATLIĞI ĠÇĠNDĠR. Köpeklerinizi lütfen başıboş bırakmayınız. Plajlara ve havuzlara gelirken siz veya hizmetlileriniz, köpeklerinizi beraberinizde getirmeyiniz. Çocuklarımızın 10oo-18oo saatleri arasından önce ve sonrasında ATV kullanmamaları ve bu saatler arasında da hız yapmamaları hem onların hem de siz sakinlerimizin sağlığı açısından önem arz etmektedir. LÜTFEN BU KONUDA ÇACUKLARINIZI UYARINIZ Plaj voleybol sahası kapı girişinden alınıp olimpik havuzun hemen alt tarafına yeni bir plaj voleybol sahası yapılarak hizmete sunulmuştur. Çocuk oyun alanı,çocuklarımızın sağlığı açısından sardunya plajın üst tarafındaki ormanlık alan içerisine, oyun ve salıncak grubu yenilenerek konuşlandırılmıştır. 2

3 GÜNLÜK HĠZMETLERĠN VERĠLMESĠ Bilindiği gibi köyümüz Latanya (1), Petunya(2), Gardenya(3), Sardunya(4) ve Parsel 7 olmak üzere 5 parselden oluşmaktadır. Mevcut personelimizin bahçe işleri ile uğraşan bir bölümünü parsellere paylaştırarak hem parsel aralarındaki yürüyüş yolları ile bahçelerinizin temizliğini sağlamayı, hem de sizlerin çim,bitki ve çiçeklerinizin bakımlarının yapılmasını hedefledik. Bu görevi verdiğimiz personelin günlük çalışma saatleri ile isimleri aşağıda yer almaktadır. ÇalıĢma saatleri Çöplerin toplanması Bahçelerin tırmıklanarak temizlenmesi Parsel arası yolların temizliği, Yemek arası ve dinlenme Bahçe arası yolların temizliği, Köyünüze gelişinizden itibaren eşyalarınızın taşınması ve evinize yerleşmeniz için sizlere yardımcı olacak personel talebinizi saatleri arasında Köy Müdürlüğüne veya nolu telefondan, mesai saatleri dışında kapıya nolu telefondan ulaşarak iletebilirsiniz. Bu talebiniz hangi saatte olursa olsun köye geliş ve ayrılışlarınızda derhal yerine getirilecek şekilde planlamaya alınmıştır. PLAJ VE HAVUZ HĠZMETLERĠ Sardunya Plajı, Esmeralda Plajı, Olimpik Havuz ve Parsel 7 deki havuzlarda görevlendirdiğimiz personellerimiz bu bölgelerdeki soyunma kabinleri, duş, ve tuvaletler de dahil olmak üzere temizlik hizmetlerini sunmaktan, şezlong ve şemsiyelerin taşınmasından sorumlu olacaklardır. Yönetim tarafından Havuz bölgelerinde tüm sakinlerimizin serbestçe internet hizmeti almaları için Telekom Müdürlüğü ile protokol yapılmış olup sakinlerimiz, Wi-fi kablosuz internet ağı sayesinde Olimpik havuz - 3

4 Sardunya plaj-restaurant havuzu başında kendilerine ait şifre veya ADSL numarasını girerek bu hizmetten yaz -kış yararlanabilecektir. Plaj ve havuz sorumlusu personelin görev alanları ve isimleri ve çalışma saatleri aşağıda yer almaktadır. ÇalıĢma saatleri Plaj ve Havuz şezlong ve şemsiyelerinin düzenlenmesi ve havuzların, duş ve tuvaletlerin temizlik kontrolleri Yemek arası ve dinlenme Havuz ve Plaj çevresinde rutin hizmetlerin devamı SORUMLU PERSONEL ĠSĠMLERĠ SARDUNYA PLAJI VE OLİMPİK HAVUZ : Cemal BALKIÇ ESMERALDA PLAJ VE RESTAURANT ÖNÜ HAVUZ :Dursun KOZALI PARSEL 7 HAVUZ :Aydın AVCI SOSYAL HĠZMETLER Köyümüze ait bir web sayfası oluşturulmuş olup Adresinden tıklayarak sitemizi ziyaret edebilir, dilek, talep ve şikayetlerinizi yönetime web sayfası aracılığıyla yollayabilir,sitemizle ilgili haber ve uyarılara ulaşabilirsiniz. Bilindiği gibi sosyal tesislerin -Market ve Sardunya plaj Bar ve Mutfak(Maya Restaurant hariç) iģletme sorumluluğu Köy Yönetimine geçmiģtir. Köy Yönetimi bu yıl buraların işletmesini AGORA RESTAURANT ile anlaşarak gündüz içecek ve fast food tarzı yiyecek imkanlarını sunmayı hedeflemiştir. Bu hizmetler, ihale ettiğimiz firma (Agora Restaurant) ile yapılan sözleşme gereği sosyal tesislerde uygun fiyat ve uygun hijyen koşulları altında Köy Yönetiminden Sayın Ülkü Ergun ve Köy Müdürlüğünün daimi denetiminde verilecektir. Bu sözleģmelerin birer nüshası tüm Köy Sakinlerinin okuması için Maya Köyü Web sayfasına konulmuģtur. Bu konuda olabilecek dilek, şikâyetlerinizi ve uyarılarınızı Köy Sekreterliğine yazılı bildirmeniz halinde firma hakkında sözleşme hükümlerinin uygulanması cihetine gidilecektir. 4

5 Akşam yemeklerini Maya Restaurantta yemek isteyen sakinlerimizin rezervasyon için nolu telefonu arayarak rezervasyon yaptırmaları uygun olacaktır. Market yine aynı yerde hizmete girecek olup burada da fiyat ve kalite Köy Yönetimi ve Köy Müdürlüğü denetiminde olacak, siparişlerinizi (ekmek,su,gazete,manav dahil) nolu telefona bildirdiğinizde istekleriniz saatleri arasında evinize işletmeci tarafından teslim edilecektir. Racoons Club, disco haline dönüştürülmüş olup discoda ışık ve müzik sistemi düzenlemesi yapılarak hafta içi 21 oo-24 oo saatleri arasında, Cuma ve Cumartesi akģamları 21oo-01oo saatleri arasında sizlere alkollü/ alkolsüz içki sunumu da dahil olmak üzere Sardunya Bardan hizmet verecektir. Disconun ses düzeni çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde ayarlanmıştır. Yukarıdaki hizmetlerle iligili şikayet ve taleplerinizi lütfen yazılı olarak Köy Müdürlüğüne iletiniz. SPOR FAALĠYETLERĠ Bilindiği gibi Köyümüzde 2 adet tenis sahası, halı futbol sahası ve 1 adet plaj voleybol sahası mevcuttur. Tenis kortlarının ışıkları da 4 x 400 W lamba ilavesiyle güçlendirilmiştir. Yönetim Kurulu, 1 adet yüzme hocası ve 1 adet tenis hocası ile anlaşma yapmış olup bu hocaların yapacağı planlama kapsamında sakinlerimize yüzme ve tenis derslerinin saatinin 30TL karşılığında verilmesi sağlanmıştır. Hocalarımız tarihleri arasında sizlere hizmet vereceklerdir. Sahaların kullanım saatleri de hocalar tarafından düzenlenecek olup sakinlerimizin, hocalarımızın yaptığı planlamalara uyması, sizlerin eşit şartlarda eşit hizmet alması açısından önem arz etmektedir. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyete şimdiden teşekkürlerimizi arz ederiz. SAĞLIK HĠZMETLERĠ Sakinlerimizin sağlığının her şeyin üzerinde olduğundan hareket ile Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda bir ATT ( Acil Tıp Teknisyeni) HemĢire ile anlaşma yapılarak siz sakinlerimizin ilk yardım ( yaralanmalar, böcek sokmaları, enjeksiyon ihtiyaçları, tansiyon ölçümleri vb) konularda ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır. 5

6 Bu amaç doğrultusunda sauna yanında sağlık odası teşkil edilmiş ve acil müdahalelere yönelik malzemelerle (oksijen tüpü dahil) teşrif edilmiştir. Sauna sobası yenilenerek faaliyete geçirilmiştir.sauna önüne konulacak kutuya elektrik masraflarının kullanıcılardan karşılanması amacıyla 5 TL bırakılması sakinlerimizden rica olunur. ÖZEL ĠHTĠYAÇLARIN KARġILANMASI Tatilde olmanız nedeniyle şehirde hallolması gereken her türlü ihtiyaçlarınız ( örneğin telefon faturası ödemeleri, kargo gönderimi, posta hizmetleri vb)için bir personel görevlendirilmiş olup bu tür taleplerinizin yerine getirilmesi için yine Köy Müdürlüğüne yazılı bildirmeniz yeterli olacaktır. Bu tür taleplerinizi lütfen Köy Çalışanı Personel ile birebir temas kurarak halletme yoluna başvurmayınız. Her türlü talep ve ihtiyaçlarınızın Köy Müdürlüğü kanalı ile daha hızlı ve daha sağlıklı yürütüleceğinden emin olunuz. Aşağıda en çok ihtiyaç duyacağınız telefonlar yer almaktadır. Köy Yönetimi tarafından hazırlanan Maya Köyü Teknik Bakım ve Genel Servisler Protokolü de bu kitapçıkta son bölümde yer almaktadır. ÇEVRE GÜZELLEġTĠRME, TADĠLATLAR Köyümüzü daha da güzelleştirmek amacıyla kurduğumuz seradan köyümüzün muhtelif yerlerini çiçeklendirdik. Köyümüzün giriş kapısının çehresini Köy Yönetiminin oluşturduğu ve Sayın Erhan Gözüm başkanlığında görev yapacak olan Peyzaj Komitesinin kontrolünde değiştirmeye çalıştık. Komitenin bu çalışmaları sezonda ve sezon dışında da devam ettirilmiştir. Siz sakinlerden ricamız, bu komitenin onayı olmadan rastgele her yere ağaç ve çiçek ekmemenizdir. Çünkü ağaç ve bitki kökleri alt yapıda sorunlar yaratabilmekte ve yapılara zarar vermektedir. Evlerinizde yaptıracağınız tadilatları, öncelikle yazılı müracaatla ve projeleriyle birlikte Köy Müdürlüğüne iletmeniz,bilahare Peyzaj Komitesinin ve Köy Yönetim Kurulunun onayını beklemeniz gerekmektedir. Tekrar iyi bir tatil geçirmenizi dilek ve temennilerimizi arz eder, saygılarımızı sunarız. 6

7 LÜZUMLU TELEFONLAR Müracaat : Market-Manav : Restaurant : Maya Kapı : Taksi Durak : Havaalanı : (THY REZERVASYON) 7

8 MAYA KÖYÜ TEKNĠK BAKIM VE GENEL SERVĠSLER PROTOKOLÜ 1.KISALTMALAR Bu metinde geçen kısaltmalar aşağıda belirtilmiştir; KÖY: Muğla ili Milas ilçesindeki Hisar Mevkiinde yer alan, 1,2,3,4,7 ve lokanta parselleri ve parselleri çevreleyen yeşil alanlar, içindeki yollar, otoparklar, spor ve oyun alanları,yüzme havuzları ve yeşil alanlardan oluşan, Tapulu veya Yeşile terk edilmiş arazilerde, çitler ve duvarlarla çevrili sınırlar içinde kalan Maya Köyü PARSEL YÖNETĠCĠSĠ: Köyde yer alan 1 parsel (Latanya),2 Parsel (Petunya),3 Parsel (Gardenya),4 Parsel (Sardunya),7 Parsel (Begonya) ve Lokanta parsellerindeki malikler tarafından Genel Kurulunca seçilen ve Parseli münferiden temsil ve ilzama yetkili yöneticisi, YÖNETĠM KURULU:Parsel Yöneticilerinden oluşan ve genel kurulda seçilen Köy Yönetim Kurulu, MÜDÜR : Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve onu temsil eden Maya Köyü Müdürü YÖNETĠM PLANI: Maya Köyü kat maliklerinin tapularında kayıtlı olan, parsellerin ve köyün idare şeklini, kurallarını tarif eden ve uyulması zorunlu olan Yönetim Planı 2- TARAFLAR Bu protokol, Yönetim Planı gereğince bağımsız bölüm malikleri, kiracı ve sükna hakkı sahiplerine Köy içindeki ortak alanlar ve maliklere ait bağımsız bölümler içindeki hizmetlerin tek elden verilmesi amacıyla Köy sakinlerini temsilen Parsel Yöneticileri arasında düzenlenmiştir. Köyde mevcut parsellerin hizmet alma şartları veya bazı parsellerdeki şartların değişmesi halinde yapılacak değişikliklerin karar mercii, Genel Kurulun tanıdığı yetkiler dahilinde Yönetim Kurulu dur. Hizmetleri Yönetim Kurulu adına Köy Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı personel tarafından verir.parsellere hitabeden hizmetler ve Köy ortak alanlarına verilecek hizmetler Yönetim Kurulunca alınır ve yetkili organlarca denetlenir. 3. HĠZMETLER KAPSAMINA GĠREN ĠġLER 3.1. TEKNĠK BAKIM VE ONARIM HĠZMETLERĠ Elektrik arızaları ve elektrikle çalışan cihazların teknik personel tarafından giderilebilecek acil arızaları, ampul değişimi, küçük tamiratlar (tadilat niteliğindeki büyük iģler,örneğin komple evin priz, duy veya anahtar 8

9 değiģimleri, yeni elektrik hattı çekimi ve buna benzer iģler sakin tarafından dıģarıdan gelecek kiģi veya kurumlara yaptırılır) Ana hat elektrik kablo bakımları ve arızaları, Trafo bakım ve arızaları, Yol ve parsel içi aydınlatma direklerinin bakım ve arızaları, Elektrik pano arızaları, Jeneratör bakımı ve muhtemel arızaları, Arıtma,su deposu,su pompa istasyonu,havuz motorları ve hidrofor arızaları, Telefon ile ilgili arızalar, Sıhhi tesisatların Köy teknik personeli tarafından giderilebilecek acil arızalar ve ve periyodik bakımları.( komple su tesisat değiģimi,klozet değiģimi ve benzeri gibi büyük iģler sakin tarafından dıģarıdan gelecek kiģi veya kurumlara yaptırılır. ) Kuyular ve sulama sistemi bakımı, kontrolü ve acil müdahaleler (Ġlgili baģlıklar teknik bilgi ve yetki içerdiği için ihtisaslı firmalarla çalıģılmalı, acil müdahale ve periyodik kontroller Teknik Servis tarafından yapılmaktadır.) Ortak yerler olarak 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu nda adlandırılan Genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, sahanlıklar, ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan kısımlar, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp konteynerleri, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet vana,tank ve tüpleri gibi ortak alanlarda kontrol, bakım ve işletim sırasında meydana gelebilecek aksaklıklara acil müdahale edebilmek ve işlerlik devamını kazandırmak, firma ihtisası gerektiren konularda gerekli bilgilendirmeyi acilen yapmak Marinanın elektrik ve su bakım ve arızaları, (Ġlgili baģlıklar teknik bilgi ve yetki içerdiği için ihtisaslı firmalarla çalıģılmalı, acil müdahale ve periyodik kontroller Teknik Servis tarafından yapılmaktadır.) Kanalizasyon ve pis su giderlerinin bakım ve onarımı (Ġlgili baģlıklar teknik bilgi ve yetki içerdiği için ihtisaslı firmalarla çalıģılmalı, acil müdahale ve periyodik kontroller Teknik Servis tarafından yapılmaktadır.) 3.2. YAPILAMAYACAK ĠġLER (Panjur tamiri; Marangozluk içeren işler; Korniş montajı; Duşa Kabin tamiri; Yeni su, elektrik, TV, telefon tesisatı yapımı ve hatlarının çekilmesi; Daire içi boya badana işleri; Zemin döşeme tamiri; Dairelere yeni taşınmalarda bütünüyle avize, aplik, anahtar, prizlerin montajları; Dairenin evsafını değiştirecek tadilat ve uzun süreli işler; Elektrikli beyaz eşyalar ve bilumum ev aletlerinin tamir ve bakımı; Dairelerde balkon vb. yerlere parmaklık, korkuluk 9

10 yapılması için her türlü demir ve kaynak işleri ve v e no.lu maddelerde belirtilen uzun süreli ve kapsamlı işler ) 3,2,2 Sayılan işlerde teknik bilgi ve deneyim içeren merkezi sistem mevcut ise kesinlikle müdahale yapılmaması ve yetkili teknik bilgi sahibi firmalarla çalışılması gerekmektedir YAPILAMAYACAK ĠġLERDE MÜDÜRLÜK DESTEĞĠ Yapılamayacak iģlerde Köy Müdürlüğü istek konusu iģin yapılması için ehliyetli bir kiģi veya kurumu, istek sahibi malike tavsiye etmeğe mecburdur TEMĠZLĠK Parsel araları ve yolların temizliği Yürüyüş yolları ve Marinanın temizliği Çevre temizliği, Çöplerin alınması, günde 1 defa Yol kenarı ve yağmur rögarlarının temizlenmesi İlaçlama. (Blokların kemirgen ve haşereye karşı ilaçlanması, dere yatağının sivrisineğe karşı ilaçlanması.) Yukarıda sayılan temizlik işlerinin zaman tayini Köy yönetimi tarafından yapılır. Ve teknik bilgi ve deneyim gerektiren işlerde ihtisas sahibi firmalarla çalışılması önerilir.) Çiçek saksılarının ot temizliği, 3.5. BAHÇE BAKIMI Sulama Çiçek ve çim bakımı, budama, kesme vb Çiçek yetiştirme (Seranın kullanılması ile) Uygun ortak alanlara çiçek dikme, Ağaç dikme iģleri ileride ağaç köklerinin su,kanalizasyon ve elektrik sistemine zarar verebileceği göz önüne alınarak Köy Müdürlüğünden habersiz rastgele yapılmamalı, Yukarıdaki baģlıklarda Teknik bilgi ve deneyim gerektiren iģlerde ihtisas sahibi firmalarla çalıģılması önerilir EMNĠYET Köy içerisinde belirlenen güzergahlarda devamlı surette devriye gezerek Köy emniyet talimatlarında belirtilen şekilde, denetim, gözetim ve kontrol esası ile güvenlik görevini yerine getirmektedir Köy maliklerine nezaket ve ahlak kurallarına uygun şekilde davranmak Güvenlik personelinin duruşu, hareketleriyle güven vermek, Giriş kapısından itibaren gelen araçları yönlendirmek, park olarak ayrılmış sınırlar içerisinde güvenli şekilde park etmelerini sağlamak, yanlış araç park edenleri, gereksiz klakson çalanları ve hız sınırını aşanlar mutlak uyarmak, 10

11 uymayanları Amirine rapor etmek, Köy dahilinde yaya, motorlu her türlü trafiği ve hareketliliği sürekli gözle kontrol altında tutmak.atv lerin hız limitine uymasını sağlamak,saat 10oo dan önce ve 18oo den sonra ATV kullanılmasına mani olmak, Olayları ve şüpheli faaliyetleri takip edip anında Amirine ve yakın bölgelere rapor etmek, Güvenlik personeli görev bölgesinde ve dışında sigara içmemek radyo dinlememek, 3.şahıslarla görev harici konuşmamak, Amirine ve diğer görevli personele bildirmeden her ne sebeple olursa olsun görev yerini terketmemek, Bölgesi dahilinde tasmasız evcil hayvan dolaştıran ve dışkılarını almayan kişileri ortak alanlarda bu iş için tahsis edilen aparatlarda toplatılması konusunda mutlak suretle uyarmak, uymayanları Amirine rapor etmek, Bölgesi dahilinde balkonlara görüş seviyesinde çamaşır, halı ve eşya koyan Sakinleri uyarmak, uymayanları Amirine rapor etmek, saat süreyle Parsel aralarını kontrol etmek, bekçi saatlerini belirli saat aralıklarında kurmak, Özel Blok veya dairelerde tamirat/tadilat işi yapan şahısları kontrol altında tutmak, çalışma saatlerine (08oo - 18oo )uymalarını sağlamak, Dairelerde uygunsuz saatlerde sesli tamiratların, gündüz blok dışına, gece daire dışına taşan müzik yayını ve gürültülerin yapılmamasını sağlamak üzere gerekli uyarılarda bulunmak Çocukların oyun amacıyla ortak mahallerdeki yeşil alanlara, çiçeklere ve ekipmanlara zarar vermemesini sağlamak, uymayanları Amirine rapor etmek, Kat Sakinleri ve diğer görevli arkadaşları ve işyeri hakkında yabancı kişi ve kişilere beyanatta bulunmamak, İşyeri görev ve şartlarına tam ve eksiksiz olarak uymak, doğal ve tabi afetlerde (yangın, su baskını, asansör, hırsızlık vb.) acil müdahalelerde bulunmak Kılık, kıyafet ve disiplin yönetmelikleri dahilinde görev yapmak, 3.7. GENEL ĠDARE Parsel Yöneticileri ile sürekli enformasyon iletişimi Haberleşmeyi temin ve kolaylaştırma Yatırım ve fizibilite araştırmalarında bulunmak Malzeme stoku tutulması Personelin idare ve kontrolünün sağlanması Spor sahalarının kullanımının organize edilmesi, Yol ve yeşil alan işaretleme, tabela dikme Sakinlerin ev ve özel işleri için ücreti mukabilinde dışarıdan personel tahsisi ve taşeron bulunması. Yukarıda detaylı olarak belirtilen hizmetler Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilir veya yenileri protokole dahil edilir ancak 11

12 işbu protokolün değişmesi veya protokole yeni maddelerin ilavesi için en az 3 (üç ) adet Parsel Yöneticisinin imzası gereklidir. 4. ġartlar 4.1 HĠZMETĠN SÜREKLĠLĠĞĠ Teknik servis haftanın 7 günü 24 saat rüsekli hizmet verecektir. 4.2 HĠZMETĠN TALEP ġeklġ Köy sakinleri teknik servis ile ilgili tüm taleplerini Köy müdürlüğündeki sekretere bildirmek zorundadırlar.direkt Köy Müdürüne veya teknik servis elemanlarına yapılan istekler cevaplandırılmaz HĠZMET BEDELĠ VE ÖDEME Hizmet bedeli her yıl genel kurul tarafından daire başı aylık olarak tespit edilir. Söz konusu miktar, Genel Kurul un onaylayacağı yıllık bütçeyi aşmamak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Ödemeler genel kurulda belirlenen şekilde yürütme kurulu hesabına yatırılır. Ödemeler Yönetim Kurulu nun tayin edeceği bir banka hesabına yatırılır veya havale edilir. Ödeme günü olarak havalenin çıkarıldığı veya nakit ödenmişse alınan makbuzda belirtilen gün kabul olur Protokol kapsamındaki hizmetlerin verilmesi için gereken demirbaş ve sarf malzemesi Genel Kurul kararları çerçevesinde Köy bütçesinden Yönetim Kurulu hesabına temin edilir ve Köyün ortak malı olur. Köy ortak alanlardaki bakım ve onarım için gereken malzemeyi ve Acil müdahaleler için gereken sarf malzemesini Yürütme Kurulu stoğunda bulundurur Yürütme Kurulu hizmeti vermeye yeterli personeli istihdam eder ve denetler. Bunun için gerekli kişilere kendi yetkilerini kısmen veya tamamen devredebilir Yukarıda belirtilen hizmetlerin aksaması halinde Parsel Yöneticileri veya Yönetim Kurulu nun denetleme organları aksayan noktaları Yürütme Kurulu na yazılı olarak bildirir Parsel Yöneticilerinin hizmet konusundaki şikayetleri veya Yürütme Kurulunun Parsel Yöneticilerinden ödemeler, engellemeler vs. konulardaki şikayetlerinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği müeyyideler itirazsız uygulanır İş bu sözleşme 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri saklı kalmak şartıyla geçerlidir Her türlü anlaşmazlık halinde önce hakeme başvurulur. Hakemi Yönetim Kurulu belirler. Uyuşma sağlanamaması halinde Milas Mahkemeleri yetkilidir. 5. SÜRE : 12

13 İşbu protokol Yönetim Kurulu tarafından iptal edileceği zamana kadar geçerlidir. 13

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI. SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut. satın almak suretiyle, Şirketimize

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI. SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut. satın almak suretiyle, Şirketimize SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut satın almak suretiyle, Şirketimize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni yuvanızda nesiller

Detaylı

YA Ş A M R E H B E R İ

YA Ş A M R E H B E R İ YAŞAM REHBERİ HOŞ GELDİNİZ NİDAPARK BEŞİKTAŞ ı seçerek, bize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder, yeni evinizde mutluluk dolu yeni bir yaşam dileriz. Şehrin ve lüksün merkezi Nidapark Beşiktaş

Detaylı

1Yaşam Kılavuzu. Elysium Fantastic Bomonti Sitesinde Yaşam

1Yaşam Kılavuzu. Elysium Fantastic Bomonti Sitesinde Yaşam 1 Elysium Fantastic Bomonti Sitesinde Yaşam Hoşgeldiniz Elysium Fantastic Bomonti Sitesine Hoşgeldiniz... Elysium Fantastic Bomonti Sitesi, siz sakinlerimize ister yeşillikler içindeki bol teraslarında,

Detaylı

SOYAK GÖZTEPE SĠTESĠ. YAġAM KLAVUZU

SOYAK GÖZTEPE SĠTESĠ. YAġAM KLAVUZU SOYAK GÖZTEPE SĠTESĠ YAġAM KLAVUZU A. DOSYA YERĠ Dizin\Dosya adı Ortak Alan\Soyak Göztepe Sitesi Yaşam Klavuzu B. DEĞĠġĠKLĠK TARĠHÇESĠ Versiyon Tarih Değişiklik Özeti Değişikliği Yapan V1.0 16.01.2011

Detaylı

ÖNSÖZ. 1998 yılında yayınlanmış olan İşletme Rehberi güncelleştirilerek yeniden yayınlanmaktadır.

ÖNSÖZ. 1998 yılında yayınlanmış olan İşletme Rehberi güncelleştirilerek yeniden yayınlanmaktadır. ÖNSÖZ 1998 yılında yayınlanmış olan İşletme Rehberi güncelleştirilerek yeniden yayınlanmaktadır. Bu rehber sizlerin sitemiz içindeki yaşamını kolaylaştırmak; güvenliği, düzeni, temizliği, birliği ve estetiğini

Detaylı

Sevgili Komşularımız,

Sevgili Komşularımız, Sevgili Komşularımız, Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu yeni başlangıçlar yapmak üzere 2014 Mayıs ayında devraldıktan sonra ilk işimiz, sitemiz için durum tespiti yaparak sitemizin gelişimi için; kısa,

Detaylı

MARKAEVLERİ 1. ETAP SİTE KURALLARI

MARKAEVLERİ 1. ETAP SİTE KURALLARI MARKAEVLERİ 1. ETAP SİTE KURALLARI 1. Genel Kurallar: a. Blok ortak kullanım alanı olan koridor, girişler ve sahanlıklara görüntüyü bozacak ve hareketi engelleyecek şekilde dolap, çocuk arabası, bisiklet,

Detaylı

TERAS 'TA YAŞAM KILAVUZU

TERAS 'TA YAŞAM KILAVUZU TERAS 'TA YAŞAM KILAVUZU PALMİYE PARK EV SAHİBİ HATTI 0232 462 4191 info@palmiyepark.com 1 Daha rahat bir yaşam için ; Ayakkabılar evin içinde çıkar,kapınızın önünü ferahlık kaplar! Camdan halı silkelenmez,komşunuzla

Detaylı

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan)

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan) 03.03.2015 Değerli Kirazlıbahçe Sakinleri, Tüm komşularımızın güzel bir yıl geçirdiğinizi ümit ediyor, aramıza yeni katılan komşularımıza hoşgeldiniz diyoruz. Sitemizde 2014 yılında yürütülen faaliyetlerin

Detaylı

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu 2010 Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu PALMİYE PARK EV SAHİBİ HATTI 0232 462 4191 EGE Yapı / CDS Yapı Veryeri / Dağıstan Ortaklığı 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 6 1.1 El Kitabının Amacı ve Kapsamı...

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

HAVUZLUBAHÇE KONUTLARI SĠTE YAġAM KURALLARI

HAVUZLUBAHÇE KONUTLARI SĠTE YAġAM KURALLARI HAVUZLUBAHÇE KONUTLARI SĠTE YAġAM KURALLARI ĠÇERĠK SAYFA A. AMAÇ 1 B. KAPSAM VE GEÇERLĠLĠK 1 C. YASAL YAPTIRIMLAR 1 D. SORUMLULUK 1-2 E. KURALLAR 2-7 ANA GĠRĠġTE UYGULANACAK KURALLAR 2-3 ARAÇ PARK YERĠ

Detaylı

Değerli Mavişehir Modern 3 Site Sakinleri

Değerli Mavişehir Modern 3 Site Sakinleri Değerli Mavişehir Modern 3 Site Sakinleri Sitemizde toplu halde yaşamanın düzenini sağlamak, tesislerin devamlılığını ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaşabilmek için belli kurallarının olması ve

Detaylı

TEKNİK KATILIMCI KULLANIM KILAVUZU

TEKNİK KATILIMCI KULLANIM KILAVUZU 28.Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı 15-18 Ocak 2015 İstanbul Fuar Merkezi ( CNR) Hall 1-2-3-4 TEKNİK KATILIMCI KULLANIM KILAVUZU Sayın Katılımcımız, Bu KATILIMCI KILAVUZU, katılımcısı

Detaylı

A. GENEL. 3. Ortak alanlarda (Lounge, Lobby, otopark, pet alanı, çevre, yol vb.) yerlere kabuklu yemiş çöplerinizi atmayınız.

A. GENEL. 3. Ortak alanlarda (Lounge, Lobby, otopark, pet alanı, çevre, yol vb.) yerlere kabuklu yemiş çöplerinizi atmayınız. A. GENEL 1. Rezidansta görevli tüm personelden (güvenlik, temizlik, belboy, teknik, bahçıvan) yönetimin belirlediği görevlerden başka ve yönetimin bilgisi dışında özel işlerinizi yapmalarını istemeyiniz.

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU 2012 / 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU 2012 / 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2012 2013 KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU 2012 / 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU yesilsehir@gmail.com www.yesilsehirsitesi.com YEŞİLŞEHİR SİTESİ 01/07/2012-30/06/2013 DÖNEMİ GELİR GİDER TABLOSU GELİRLER GİDERLER

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar,

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

İSTANBUL UN ORTASINDA KEYİFLİ BİR YAŞAM MERKEZİ,

İSTANBUL UN ORTASINDA KEYİFLİ BİR YAŞAM MERKEZİ, SAYFA : 1/18 İSTANBUL UN ORTASINDA KEYİFLİ BİR YAŞAM MERKEZİ, TERRACE FULYA ya hoşgeldiniz. Terrace Fulya İstanbul un merkezi Nişantaşı nda Modern İstanbul un yükselen değerlerinden biri, Hayatın yoğun

Detaylı

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ Değerli komşularımız, 17 Nisan 2010 tarihli Arıköy Toplu Yapı Yönetimi Olağan Genel Kurul Toplantısında iki yıl süre ile yönetim kuruluna seçildik. Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/2 Tarih: 30 Haziran 2014

Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/2 Tarih: 30 Haziran 2014 Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/2 Tarih: 30 Haziran 2014 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 41. Maddesi ve İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı 851. Ada 4 Parsel Avrupa

Detaylı

Kullanım Şartları. web.akgunler.com.tr yi ifade eder. : AKGÜNLER TURİZM LTD. e ait Web Sitesi olan

Kullanım Şartları. web.akgunler.com.tr yi ifade eder. : AKGÜNLER TURİZM LTD. e ait Web Sitesi olan Kullanım Şartları Web Sitesi Kullanım Şartları Web Sitesi kullanım şartları, "Web Sitesi/Site" kullanırken uyulması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

Kullanım Şartları. : AKDENİZ PE-TUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI VE TİC. A.Ş yi ifade eder. www.biletbank.com u ifade eder.

Kullanım Şartları. : AKDENİZ PE-TUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI VE TİC. A.Ş yi ifade eder. www.biletbank.com u ifade eder. Kullanım Şartları Web Sitesi Kullanım Şartları Web Sitesi kullanım şartları, "Web Sitesi / Site" kullanırken uyulması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde

Detaylı