MERKEZ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ"

Transkript

1

2 1. LABORATUVAR NİN AMACI Laboratuvar Güvenlik rehberinin amacı doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek, yapılacak analizin tam bir güvenlik içinde, en az hata ile olabildiğince çabuk gerçekleştirilmesini sağlamak, laboratuvar çalışanlarının tehlike ile karşılaşma olasılığını azaltmak için alınabilecek önlemlerin ve tehlike oluştuğunda izlenecek yolun belirlenmesidir. Artan enfeksiyon hastalıkları ve riskli kimyasal ve radyoaktif maddeler nedeniyle laboratuvar çalışanlarının laboratuvar güvenlik kurallarına uyması kendi sağlıkları ve diğer laboratuvar çalışanlarını güvenliği için son derece önemlidir. 2. LABORATUVAR ÇALIŞANLARINININ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SORUMLULUKLARI Laboratuvar Güvenliği, laboratuvar çalışanlarının sağlığının korunması için, laboratuvarda yapılan işlemler sırasında, başta laboratuvar çalışanının kendisine ve çalışma arkadaşlarına olmak üzere, araç-gereçlere, makine donanımlara ve çevreye yönelik tehlikelere karşı önlemler alma, aksayan durumları belirleme ve giderme amacını taşıyan, süreklilik arz eden, bilimsel yöntemlerin kullanıldığı bir süreçtir. 2.1 Laboratuvar Yöneticileri: Laboratuvar çalışanlarının maruz kalabileceği riskleri belirlemekten ve tanımlamaktan, bu riskler için alınması gereken önlemleri belirlemekten ve laboratuvarda ulaşılabilir alanda bulundurulmasını sağlamaktan, risklere maruz kalma durumunda yapılacak uygulamaları tanımlamaktan, çalışanların laboratuvar güvenliği ile ilgili bilgilere ulaşabilir olmasını sağlamaktan, laboratuvar içi oryantasyon kapsamındaki laboratuvar güvenliği eğitim programını oluşturmaktan, bu planı periyodik olarak gözden geçirmekten sorumludur. 2.2 Laboratuvar Uzmanları: Laboratuvar güvenlik planı ve planın kapsadığı talimatları bilmekten, uygulanmasını sağlamaktan ve uygulandığını denetlemekten sorumludur. 2.3 Laboratuvar Sorumlu Teknikerleri: Laboratuvar güvenlik planını ve planın kapsadığı talimatları bilmekten, teknikerlere laboratuvar içi oryantasyon eğitimleri ve hizmet içi seminerler kapsamında laboratuvar güvenliği ile ilgili eğitim vermekten, uygulanmasını sağlamaktan ve laboratuvarda kullanılan koruyucu ekipmanın çalıştığını periyodik olarak denetlemekten sorumludur.

3 2.4 Laboratuvar Teknikerleri: Laboratuvarda maruz kalınabilecek ve laboratuvar güvenlik planında tanımlanan riskleri bilmekten, çalışmalarını tanımlanan uygulamalar doğrultusunda gerçekleştirmekten sorumludurlar. 2.5 Laboratuvar Asistanları: Laboratuvarda maruz kalınabilecek ve laboratuvar güvenlik planında tanımlanan riskleri bilmekten, çalışmalarını tanımlanan uygulamalar doğrultusunda gerçekleştirmekten sorumludurlar. 3. LABORATUVARA GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARI 3.1 Laboratuvarın giriş ve çıkışları devamlı denetim altında tutulur. İçeriye izinsiz girişler önlenir. 3.2 Laboratuvarda biyogüvenlik amblemi ile işaretlenmiş bölgelere yetkilendirilmiş kişilerin dışında kişilerin girmeleri yasaktır. 3.3 Laboratuvar çalışma saatleri önceden belirlenmiştir. Tüm çalışanlar belirli saatlerde giriş, çıkış yaparlar. 3.4 Laboratuvara ziyaretçi alınmaz. Laboratuvar dışından kişilerin gerekli durumlarda uygun güvenlik önlemleri alınarak bir rehber çalışanla beraber giriş yapmasına izin verilebilir. 3.5 Laboratuvarlara getirilen numuneler numune taşıma görevlileri tarafından numune taşıma kapları ile laboratuvara teslim edilir.hasta veya yakınları tarafından numune laboratuvara getirilemez. 3.6 Laboratuvar koridorları kestirme yol olarak kullanılamaz. 3.7 Laboratuvar anahtarları başkasına ödünç verilemez. Tüm odaların anahtarları yedeklenir. 3.8 Laboratuvar kapıları çalışma sırasında kapalı tutulmalıdır. 3.9 Tüm koridorlar, odalar, kapılar ve pencere önleri açık ve kullanıma hazır tutulur. Özellikle belirlenen acil çıkış yönleri ve belirlenmiş çıkış bölgeleri daima açık tutulur, kontrol edilir Laboratuvardan izinsiz herhangi bir eşya ya da belge dışarı çıkartılmaz. Özellikle çalışma alanlarındaki aletler ve malzemeler başka odalara götürülmez. Defter, kalem gibi sık kullanılan kırtasiye ürünleri çalışma alanında kullanıldıysa kontamine kabul edilir, çalışma alanı dışına çıkartılmaz. Özellikle kalemler önlük ceplerinden bürolara taşınmaz. Test raporlamalarında kullanılan kalem ve kâğıtlar, günlük kullanımdakilerden ayrılmalıdır.

4 3.11 Laboratuvara çalışma amacı belirlenmemiş hiçbir hayvan türü sokulmamalıdır. 4. LABORATUVAR ÇALIŞMA ORTAMININ OLMASI GEREKEN GENEL FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 4.1 Analiz yapılan bölümler, çalışan personelin rahatça hareket etmesine olanak sağlayacak genişlikte planlanmalıdır. Alanı daraltacak herhangi bir eşya konulmamalıdır. 4.2 Laboratuvarda boş kutu, kitap gibi eşyalar koridorlarda yıkılacak şekilde üst üste konulmaz. Gerekli hallerde uyarı levhalarıyla gerekli güvenlik önlemleri alınır. Çekmeceler aşırı yüklenmez. Bel hizasının üstünde ağır, tehlikeli yükler saklanmaz. Büro ve dinlenme odalarındaki kesici, delici aletler güvenli kutularda saklanmalıdır. Diğer tüm kesici, delici malzemeler kontamine kabul edilir ve biyogüvenlik kurallarına uygun saklanır, atıkları uzaklaştırılır. 4.3 Laboratuvarlar kolay havalandırılabilir olmalıdır. Camlarda sineklik olmalı, fare, böcek, sinek vb. haşeratların girmesini engelleyecek şekilde düzenlenmelidir. 4.4 Lavabo ve temizlik için yerler bulunmalıdır. 4.5 Tezgâh üstleri dayanıklı, absorbe etmeyen malzemeden yapılmalıdır. 4.6 Çalışan personelin yeteri kadar soyunma dolabı bulundurulmalıdır. Soyunma ve dinlenme odaları planlanmalıdır. 4.7 Laboratuvar duvarı, tavanı, tabanı kolay temizlenebilir malzeme ve boyadan yapılmalı, gerektiğinde dezenfekte edilebilmelidir. 4.8 Laboratuvarlar toz, nem, buhar vs. olumsuz etmenlerden korunmalı, çalışma alanının ısısının sabit olması sağlanmalıdır. Çalışma alanları 20ºC sıcaklıkta sabit tutulmaktadır. 4.9 Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri yapılacak analizleri doğrudan veya dolaylı olarak etkilemeyecek nitelikte olmalıdır.laboratuvar binasının çevresinde kirliliğe yol açacak uygunsuz ortamlar bulunmamalıdır Laboratuvar Biyogüvenlik Düzeyi Laboratuvar alt yapıları risk gruplarına paralel uygulama ve korunma kriterleri açısından dört farklı seviyede tasarımlanmıştır Biyogüvenlik seviye 1 (BSL-1) ve Biyogüvenlik seviye 2 (BSL-2) Temel Laboratuvarlar dır Biyogüvenlik seviye 3 (BSL-3) Tecrit Laboratuvarı,

5 Biyogüvenlik seviye 4 (BSL-4) laboratuvarı ise Maksimum Tecrit Laboratuvarı olarak adlandırılır. Bir mikroorganizmanın hangi risk grubunda yer alacağı ve çalışmanın hangi seviyede yürütüleceği dört önemli faktöre bağlıdır Laboratuvar risk değerlendirmesi yapılmış ve Laboratuvar Biyogüvenlik Seviyesi 2 olarak belirlenmiştir Laboratuvar genel güvenlik önlemlerine ilaveten; Bakteriyoloji laboratuvarı girişinebiyotehlike işareti asılır. Laboratuvara girişler kısıtlanır. 5. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI 5.2 Önlük Kullanımı Personel soyunma odasında soyunur, sosyal alanda dinlenir. Laboratuvara çanta, palto, hırka, mont ve gereksiz malzeme getirilmemelidir İstisnasız tüm personel (idare-gözlemci-stajyer dâhil) ve laboratuvara giriş yapacak tüm kişiler önlük giymek zorundadır. Çalışanlar kendi ölçülerine uygun önlükler giymelidir. Önlükler bacak hizasında ve uzun kollu olmalıdır. Tüm önlüklerin düğmeleri iliklenmiş olmalıdır. Önlükler mümkünse açık renkte olmalı, fazladan cep, yırtmaç gibi etrafa takılabilecek parçalar içermemelidir Laboratuvara girişte mümkünse laboratuvar takımları giyilir. Çalışma odalarına her girişte önlük kullanmak zorunludur. Laboratuvar dâhilinde; bürolarda ya da dinlenme odalarında önlükle oturulmaz. Laboratuvar çıkışında önlük mutlaka çıkartılır. Hastane dâhilinde çalışma odalarında kullanılan önlüklerle dolaşılmaz Laboratuvar önlükleri belli aralıklarla yıkanır. Önlükler kirlenmese de belli aralıklarla değiştirilir. 5.3 Eldiven Kullanımı Yapılan ise en uygun eldiven seçilmelidir. Üreticinin verdiği özelliklere dikkat edilerek seçim yapılmalıdır Şartlara (tehlikeli kimyasal, soğuk, sıcak gibi) en uygun eldiven kullanılmalıdır Çalışanlar kendi ölçülerine uygun eldivenler giymeli, yırtılmış, yıpranmış eldivenler derhal yenisiyle değiştirilmelidir.

6 5.3.4 Eldivenler laboratuvardan çıkarken veya bilgisayar / telefon kullanılırken çıkarılmalıdır. Böylece eldiven kullanmayanların; kapı kolları, kalem, telefon, bilgisayar, fotokopi cihaz veya diğer araçlar vasıtasıyla bulaşmaya maruz kalmasını engellenir Eldiven kullanımı küçük, görünmeyen yırtıkların olabilmesi, kullanım sırasında yırtılabilmeleri nedeniyle enfeksiyon riskini tamamen ortadan kaldıramaz. Eldivenlerin çıkartılması sırasında da eller kontamine olabilir. Bu yüzden eldiven giyilmeden önce ve çıkartıldıktan sonra eller uygun olarak mutlaka yıkanmalıdır. Eldiven giyilmesinin ellerin kontaminasyonuna karşı tam bir koruma sağlamadığı unutulmamalıdır Kendi kendine bulaştırmaktan kaçınmak için eller göz ve ağızdan uzak tutulmalıdır Kullanılmış eldivenler uygun atık toplama kaplarına atılmalıdır 5.4 Maske /Gözlük Kullanımı Mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek, göz, burun ve ağıza kan veya diğer infeksiyöz materyallerden damla sıçrayışı ve bulaşma tehlikesi olan durumlarda koruyucu gözlükler veya çeneye kadar uzanan yüz koruyucu maskeler kullanılması gereklidir Hava yolu ile bulaşan (TBC, kızamık, suçiçeği gibi) infeksiyonlardan korunmada partiküllerin %95'ini filtre edebilme özelliğine sahip (N95, FFP 3) maske kullanılmalıdır Damlacık izolasyonu dışı nda diğer etkenler için cerrahi tip ancak iyi oturan maske kullanılacaktır Maske ıslandığında değiştirilecek, asla başkasının maskesi kullanılmayacaktır N-95 maskesi kişiye özel olmak, açıkta asılı tutmak kaydı ile sekiz saatlik bir şift boyunca kullanılabilir Kuş gribi için FFP 3 tipi maskeler 8 saat süre ile kullanılabilir.

7 6. LABORATUARDA GENEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ: 6.1 Tüm çalışanlar hastane kimlik kartı takmalıdır. 6.2 Hiçbir koşulda laboratuvarda yemek yenmez, sigara içilmez, sakız çiğnenmez. 6.3 Dinlenme odalarındaki amacına uygun kullanılan buzdolapları hariç hiçbir kapalı ya da açık bölmede yiyecek, içecek hangi koşulda olursa olsun saklanmaz. Büro ve dinlenme odalarındaki yiyecek, içecekler veya bunlarla ilişkili eşyalar laboratuvarın herhangi bir bölgesine taşınmaz. Mümkünse kullanıldıkları yerde temizlenir. Çalışma alanlarından çıktıktan sonra eller dinlenme odalarında yıkanmaz. İlgili odaların kapı kolları tutulmaz 6.4 Zehirli ve irritan çözeltiler, pipetten ağız yolu ile çekilmemelidir. Bu işlem için puvar kullanılmalıdır. 6.5 Laboratuvarda hiçbir kimyasal madde koklanmamalı, tadılmamalı ve hiçbir sıvı ağız yolu ile çekilmemelidir. 6.6 Laboratuvarda hasta örneklerinin kabul edildiği ve çalışıldığı alanlar KİRLİ ALAN kabul edilmelidir. 6.7 Her türlü örnek infeksiyöz nitelikte kabul edilmeli ve dikkatli çalışılmalıdır. 6.8 Laboratuvarda çatlak ve kırık cam eşya kullanılmamalıdır. 6.9 Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını doğru olarak yapılmasına dikkat edilmelidir.(tıbbi atık, evrensel atık, geri dönüşümlü atık) 6.10 Katı haldeki maddeler şişelerden daima temiz bir spatül veya kaşıkla alınmalıdır. Aynı kaşık temizlenmeden başka bir madde içine sokulmamalıdır Şişe kapakları hiçbir zaman alt tarafları ile masa üzerine konulmamalıdır. Aksi takdirde, kapak yabancı maddelerle kirleneceği için tekrar şişeye yerleştirilince bu yabancı maddeler şişe içindeki saf madde veya çözelti ile temas edip, onu bozabilir Şişelerden sıvı akıtılırken etiket tarafı yukarı gelecek şekilde tutulmalıdır. Aksi halde şişenin ağzından akan damlalar etiketi ve üzerindeki yazıyı bozar Laboratuvar içerisinde kullandığınız şişelerin kapak veya tıpaları değiştirilmemelidir Çözelti şişelere doldurulurken genişleme payı olarak bırakmayı unutmayınız. birbirleriyle

8 6.15 Etiketsiz bir şişeye veya kaba, kimyasal madde konulmaz. Ayrıca boş kaba kimyasal bir madde koyunca hemen etiketi yapıştırılmalıdır, çalışma sırasında kullanılacağınız bütün şişeler etiketli olmalıdır Etiketleme, yanlışlıklara meydan verilmemesi için gereklidir. Etiketlerin arkası nemlendirilirken ağıza ve dile sürülmemelidir Üzerinde etiketi olmayan şişelerdeki kimyasal maddeler, deneylerde kesinlikle kullanılmamalıdır Kimyasal maddeler gelişigüzel birbirlerine karıştırılmamalıdır Etil alkol gibi yanıcı, tutuşucu maddeler Bunzen beki alevi çevresinden uzak tutulmalıdır. Benzin, eter ve karbon sülfür gibi çok uçucu maddeler ile açık alevde çalışılmamalıdır. Eter buharları 5 metre, hatta daha uzaktaki alevden parlayabilir Sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, hidroflorik asit gibi asitlerle bromür, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür, klorür gibi zehirli gazlar içeren maddeler ile çeker ocakta çalışılmalıdır. Tüm asitler ve alkaliler sulandırılırken daima suyun üzerine ve yavaş yavaş dökülmeli, asla tersi yapılmamalıdır. Gözler kesinlikle korunmalıdır. Laboratuvarda çalışma sırasında laboratuvar gözlükleri takmak gerekli ve faydalıdır Laboratuvar çalışması sırasında hasta materyalleri, reajenler, kimyasallar ve kültür örnekleri için tüm önlemler alınmalı, bunların yutulması, dökülmesi, kırılması halinde anında laboratuvar 6.22 Uzman Hekimine haber verilmelidir Laboratuvarda başkalarının da çalıştığı düşünülerek gürültü yapılmamalıdır. Asla şaka yapılmamalıdır Çalışırken laboratuvar kapı ve pencereleri kapalı tutulmalı, mikroorganizma veya sporlarını etrafa yayacak gereksiz ve ani hareketlerden sakınılmalıdır Mikrobiyolojik çalışmalarda steril olduğundan kuşku duyulan malzeme kullanılmamalıdır Laboratuvarda, özellikle kilitlenmiş bir yerde yalnız çalışılmamalıdır. Her türlü olasılıklara karşı, tek başına çalışan kişi yapacağı işleri bir başkasına önceden anlatmalı ve sürekli haber vermelidir Kültür ve benzeri materyal laboratuvardan dışarı çıkarılmamalıdır.

9 6.28 Kültür odasının ve sterilizasyon odasının kapısı daima kapalı tutulur. Laboratuvarların giriş çıkışı denetlenmeli ve analiz yapılan bölümlere laboratuvar çalışanları dışında başka kişiler girmemelidir Tüm hasta sonuçları için gizlilik esasına uyulmalıdır Tüpler önlük cebinde taşınmamalı, masa üzerine gelişigüzel konulmamalıdır Ellerde kesik, yara ve benzeri durumlar varsa bunların üzeri ancak su geçirmez bir bantla kapatıldıktan sonra laboratuvarda çalışılmalı, aksi takdirde çalışılmamalıdır Mikroskop kullanımdan önce objektif ve oküler kısmı her kullanımdan önce ve sonra bir tülbent yardımıyla dikkatlice merceğe zarar vermeden temizlenmelidir Laboratuvar terk edilirken kirli malzemeler yıkanmalı, tüm kimyasallar güvenlik altına alınmalı, gaz muslukları ana musluktan, kapatılması gereken cihazlarda uygun şekilde kapatılmalıdır. El dezenfektanları her laboratuvar bölümünde ve lavabo kenarında bulunmaktadır. Ellerde gözle görünür kir olmadığı takdirde el dezenfektanı ile(üretici firmanın önerisine göre) el dezenfeksiyonu sağlanabilir. Ancak bu işlem el yıkamanın yerini tutamaz. Her 4-5 el dezenfektanı kullanımından sonra mutlaka eller su ve sabunla yıkanmalıdır. 7. LABORATUAR ALANLARI TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON KURALLARI Laboratuvar çalışmalarında belirtilen çalışma kurallarına ilaveten yapılan işlemlerden, verimli sonuçlar alabilmek, bunları yaparken sağlıklı çalışma ortamı oluşturabilmek ve çevremize zarar vermemek için; tüm aşamalarda ortam temizliği, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını bilmek ve bu kurallara göre uygulama yapmak oldukça önemlidir. Temizlik, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri birbiri ile bağlantılı olup, tüm uygulamalardan etkin bir sonuç alabilmek için özellikle başlangıç temizliğinin yapılması oldukça önemlidir. Çalışma ortamı, alet ve malzemeler kurallarına uygun olarak temizlenmediği sürece yapılan tüm işlemlerden sağlıklı sonuç alınması mümkün değildir. 7.1 KONTAMİNASYON: Mikroorganizmaların çevreye ve cansız materyale bulaşmasına kontaminasyon denir.

10 7.2 TEMİZLİK: Bir eşya üzerindeki istenmeyen bütün yabancı maddelerin (toz, organik materyal vb.)su, kimyasal ve fiziksel faktörler yardımı ile ortamdan uzaklaştırılması işlemidir. 7.3 DEZENFEKSİYON: Bir cismin veya maddenin genellikle kimyasal bir ajan kullanarak, hastalık yapıcı (patojen) mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Bu işlem ile daha çok bakterilerin aktif formları (vejetatif formları) öldürülür. Spor gibi dayanıklı formları öldürülemez. Dezenfeksiyon amacıyla kullanılan kimyasal maddeye dezenfektan denir. 7.4 ANTİSEPSİ: Vücudun deri ve mukoza gibi yüzeyel dokuları ile yara gibi lezyonlarının kimyasal maddeler kullanılarak hastalandırıcı mikroorganizmalardan temizlenmesi işlemidir. Diğer bir deyişle canlı dokulara uygulanan dezenfeksiyon işlemidir. Bu amaçla kullanılan kimyasal maddelere antiseptik denir. 7.5 STERİLİZASYON: Bir ortam veya maddede bulunan bütün mikroorganizmaların her türlü canlı, aktif ve spor formlarıyla birlikte temizlenmesi veya öldürmesi işlemidir. 7.6 FİZİKSEL TEMİZLİK: Ortamdaki toz ve kirlerin kaldırılması işlemidir. 7.7 KİMYASAL TEMİZLİK: Su, sabun, deterjan vb. kimyasal maddelerle yapılan temizlik işlemidir. 8. LABORATUVAR TEMİZLİĞİNDE TEMEL İLKELER 8.1 Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır. 8.2 Kuru süpürme ve silkeleme yapılmamalıdır. 8.3 Temizlik malzemeleri her bölüm için ayrı olmalıdır. 8.4 Temizlik personeli temizlik sırasında maske, önlük, eldiven kullanmalıdır. 8.5 Laboratuvarların çalışma alanının zemini su ve deterjanla yıkanmış paspasla temizlenip, daha sonra tüm yüzeye temas edecek şekilde düşük düzey dezenfektanla dezenfekte edilir. 8.6 Tüy bırakmayan temizlik bezi tercih edilmelidir. 8.7 Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık bez değiştirilmelidir. Kirlenen bezler kullanılmamalıdır. Tıbbi atık kovasına atılmalıdır.

11 8.9 Her tür temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilmeli (oda temizliği, atık toplama ve tuvalet temizliğinde kullanılan eldivenler plastik olmalı, alana göre renkleri ayrı olmalı) işlem bitiminde eldiven çıkarılıp eller yıkanmalıdır Kirli eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa vb.yüzeylere temas edilmemelidir Tuvaletler en son temizlenmelidir Tuvalet temizliğinde kullanılan eldivenler diğer alanların temizliğinde kesinlikle kullanılmamalıdır Tuvaletlerde hastaların laboratuvara verecekleri numuneleri güvenli olarak alabilmeleri için her tuvalette numune koyma rafları olmalıdır Gerekli görülen (kontaminasyon, kirlenme) durumlarda periyot beklenmeden temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır Laboratuvar, her sabah temizlik personeli tarafından açılır, su ve deterjanla günlük temizlik yapılır Laboratuvarın her bölümünde temizlik yapıldıktan sonra özel dezenfeksiyon gerektiren alan ve gereçler (bankolar, pipetörler, mikroskop ve diğer özel gereçler) yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilir Laboratuvarda çok dokunulan yüzeyler (Kapı kolları, müracaat masası, cihaz kapak açma ve kapama kolu, ışık düğmeleri) günlük olarak düşük düzey yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilmelidir El temasının sürekli (sık) olduğu yüzeyler, el temasının az olduğu yüzeylere oranla daha sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir Seyrek el temasına maruz kalan yatay yüzeyler (örneğin; pencere kenarlıkları/denizlikleri ve sert zemin kaplamaları) düzenli şekilde, haftada bir kez, kirlenme ya da sıçrama olduğu zaman, beklemeden temizlenmelidir Duvarların temizliği kirlilik gözle görülür olduğu zaman su ve deterjanlarla yapılmalıdır Tıbbi atıklar uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılmalıdır Laboratuvar temizliğinde mop, paspas seçimi ve kullanımı: MOP KULLANIMI

12 Kuru süpürme ve bakım amaçlı moplama esnasında mop önünde kontrol edilemeyecek kadar fazla kir/materyal birikimi var ise çekçek ve faraş ile alınmalıdır Mop, temiz alanda S şeklinde, kirli alanda düz hat üzerinde hareket ettirilerek temizlik yapılmalıdır Mop ile temizlik yapılarak ilerlenirken temizlenmemiş alan bırakılmamalıdır. Kirlenenmoplar sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutularak saklanmalıdır Gün sonunda tüm moplar mutlaka sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutularak saklanmalıdır Saçaklı mop kullanımında zemin ıslak bırakılmamalı, kurulama işlemi yapılmalı ve kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır PASPAS KULLANIMI Paspas ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanarak havlarından arındırılmalıdır Paspaslama için kullanılacak su ılık olmalıdır Temiz su için mavi kova, kirli su için kırmızı kova kullanılmalıdır. Mavi kovaya uygun konsantrasyonda (Üretici Firma önerisine uygun olarak), kırmızı kovaya ise bunun yarısı kadar sıvı deterjan konulmalıdır Paspas S şeklinde hareket ettirilmeli, zeminden mümkün olduğunca uzaklaştırılmadan temizlik yapılmalıdır Kirli paspasla temizlik yapılmamalı, kirlenen paspas önce kırmızı kovada kirinden arındırılmalı, sonra mavi kovada yıkanmalı, sıkma presi kırmızı kova üzerine çevrilerek sıkma işlemi yapılmalıdır. Bu işlemi takiben paspas sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır Gün içinde kullanılan tüm paspaslar, gün sonunda sıcak su ( 60 C) ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır Çamaşır suyu kullanarak klorlu bileşik hazırlama:aktif bileşen: %5 NaOCI(sodyum hipoklorit, ppm) Temizlik için: 1:50-1:100 ( ppm)

13 Dekontaminasyon için:1:10-1:100 ( ppm) Dökülme saçılmalar için:1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (5000 ppm) 8.24 Klor tabletleri kullanarak klorlu bileşik hazırlama: Aktif bileşen: kalsiyum veya sodyum hipoklorit Tabletlerdeki etken madde miktarı markalar arasında değişiklik gösterebilir. Etiketi okuyun. Buradaki örnekte, 5 gramlık bir tablet ve her tablette 1,5 gram klor vardır ppm klor içeren bir çözelti için:3 L suya 1 tablet ppm klor içeren bir çözelti için;2 L suya 7 tablet 9. LABORATUVAR ALANLARININ TEMİZLİĞİ: 9.1 GÜNLÜK TEMİZLİK Laboratuvarda rutin yer temizliği: Yer temizliği için 1/50-1/100 hipokloritli su kullanılır. Solüsyon her gün taze olarak hazırlanır. Rutin yer temizliği her gün yapılır Dezenfektan solüsyonu hazırlayacak personel eldiven ve maske giydikten sonra solüsyonu hazırlar. 25 litrelik solüsyon yaklaşık 50 m? alan için kullanılır. Her 50 m2'den sonra bu solüsyon değiştirilir Hazırlanan dezenfektan solüsyonu kovalara aktarılır. Ayrıca durulama amacıyla içerisinde durulama suyu bulunan ayrı bir kova da kullanılır. Paspas her defasında önce durulama suyu ile temizlenir ve sıkılır daha sonra tekrar hipoklorit içeren kovaya batırılarak işlem tekrarlanır, Paspaslama sonrası durulama ve kurulama yapılmaz. Zemin tamamen kuruyuncaya kadar "ıslak zemin" uyarıcı levhaları kullanılır Mesai bitimi sonunda temizlik bittikten sonra paspas akan su altında fırçalanarak temizlenir. Daha sonra hipokloritli su içerisinde en az 15 dakika bekletilir. Sıkılarak temizlendikten sonra temizlik arabasına kuruması için ters şekilde asılarak bekletilir Çöpler ve çöp kovalarını en az 3 kez boşaltınız Lavabolar ve muslukların temizliğini günde 3 kez sabah-öğle-akşam olmak üzere yapınız. Lavaboları ovarak temizleyiniz. Günde bir kez sabahları fayans, tezgâhlar ve çalışma masalarının temizliği için 1/10 çamaşır suyu veya eşdeğer klor tablet solüsyonu hazırlayınız.

14 Günde bir kez sabahları bürodaki masa, sandalye, sehpa, koltuk, kütüphane ve dolap gibi demirbaş eşyanın tozunu sıvı deterjanlı su ile siliniz ve kurulayınız Kapı kolları, 1/100 çamaşır suyu veya eşdeğer klor tablet uygulamasına göre solüsyon hazırlanarak temizlenir Kan/Vücut Sıvıları Dökülmelerinde Yapılacak temizlik: İşlem esnasında, işlemi yapan personel kendini korumak için plastik önlük ve latex eldiven giyer İşlem için varsa emici granüller yoksa 1/10 luk çamaşır suyu kullanılabilir. Granüllerin, şişip döküntüyü absorbe etmesini sağlamak için döküntünün üzerine bütün yüzeyi kaplayacak şekilde dökülür ve iki dakika beklenir. Kan veya vücut sıvısı absorbe olduktan sonra kâğıt havlu ile granül kitlesi toplanır ve kullanılan bütün malzemelerle birlikte kırmızı enfekte atık torbasına konur. Ucuz olması ve yüksek düzeyli etkiye sahip olması nedeniyle çamaşır suyu da idealdir. Kan ve serum gibi organik materyalin döküldüğü yerlerin dezenfeksiyonu için (organik materyal tarafından inaktive edildiğinden) 1/10 (5000 ppm) sulandırılmış çamaşır suyuna batırılmış kâğıt havlu da önerilir. Temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan çamaşır suyu günlük olarak hazırlanmalıdır Herhangi bir potansiyel bakteriyi ortadan kaldırmak için kan/vücut sıvıları, granül karışımı olan yüzey tekrar 1/10 çamaşır suyu solüsyonuna batırılmış kompresle temizlenir ve kurutulur Kullanılan bütün malzemeler enfekte kırmızı atık torbasına konulur, yüzey/ekipman üzerindeki Sodyum Hipoklorit Solüsyonun koroziv etkisini önlemek için yüzey temiz su ile durulanır ve kurutulur İşlem sonrası eldivenler çıkarılır. Kırmızı enfekte atık torbasına atılır. Eller, yıkanır Santrifüj İçindeki Dökülmelerde Uygulanacak Dekontaminasyon

15 İşlemlere başlamadan önce acil dekontaminasyon kiti hazır bulundurulmalıdır İnfeksiyöz materyalin döküldüğü alandan tüm personel uzaklaştırılır. Herhangi bir aerosolizasyonu önlemek için santrifüjün kapağı açılmadan 30 dakika beklenir Temizlik sırasında laboratuvar önlüğü, koruyucu gözlük ve eldiven giyilmiş olmalıdır Santrifüjün rotoru (döner kısmı) ve hazneleri çıkarılır. Rotor otoklavlanamıyorsakoroziv olmayan bir dezenfektanla (örn. fenolik dezenfektan, %70 alkol) silinir. On-yirmi dakika beklenir Kırılmış tüp parçaları varsa pens yardımıyla alınır, hazneler otoklavlanır Kırılmamış kapaklı tüpler de ayrı bir yerde dezenfektan içinde dakika bekletilir Santrifüjün iç kısmı dezenfektanla silinir. Kurumaya bırakılıp birkaç kez daha dezenfektan ile silinir. En son suyla silinip kurutulur Dezenfeksiyondan sonra kontamine atıklar çıkarılıp atık torbasına alınır. 9.2 PERİYODİK TEMİZLİK: Buzdolabı temizliği haftalık, deterjanlı su ile silinir ve kurulanır, ayda bir kez buzdolabının fişi çekilir, iç ve dış kısmı deterjanlı su ile silinip, durulanır Deterjanlı suyla ayda bir cam temizliği yapılır Perdelerin yıkama işlemi aylık yapılır Duvarlar ve duvardaki panolar ayda bir deterjanlı su ile silinir Kalorifer temizliği deterjanlı su ile silinerek yapılır Dolaplar ve rafların iç yüzeyi ayda bir kez deterjanlı su ile silinir, durulanır, kurulanır. 10. LABORATUVAR ALET VE MALZEMELERİN TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYONU Laboratuvarlar alet ve malzemelerin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyonu basamaklardan geçilerek sağlanır Kaba Temizlik Basamağı: Laboratuvarda kullanılan her türlü alet, tüp, cam ve porselen kaplar, pipet ve büretler öncelikle musluk suyu ile bol miktarda çalkalanmalı ve yıkanmalıdır.

16 10.1 Kurumuş Protein ya da Lipid Artıklarının Temizlenmesi Basamağı: Kurumuş ve yerleşmiş protein artıkları için enzimatik çözücü madde ile uzun süre temas ve ardından musluk suyu ile yıkama yapılır Kimyasal Deterjanlarla Temizleme: Bu işlemde kullanılan deterjanlar kuvvetli alkali özellik taşırlar, noniyoniktirler ve metal içermezler Distile Sudan Geçirme Basamağı: Yukarıdaki basamakların ardından malzemeler akan distile suyun altından geçirilerek çalkalanır Kurutma: Temizlikten sonra cam kaplar, pipetler, büretler tam olarak kurutulur. Bunun için kurutma etüvünde oc de 2-3 saat tutulurlar Laboratuvar cihazlarının günlük temizliği kullanım kılavuzlarına uygun olarak yapılmalıdır Aletlerin sabun ve deterjanlarla temizlenmesi ile bir dereceye kadar dezenfeksiyon işlemi sağlanır. Sabun ve deterjanlar maddenin yüzeyindeki yağlı tabakanın çözülmesine yol açarak, mikropların su ile akıp gitmesini sağlarlar Bununla birlikte güvenilir bir yöntem değildir. Özellikle kan ve diğer vücut sıvıları ile bulaş olmuş aletler için su, sabun ve deterjan ile yapılan temizlik yeterli değildir. Dezenfeksiyon ve ya sterilizasyon gerekir Kullanılan pipet ve seroloji tüpleri gibi dezenfekte edilecek malzemeler plastik bir kap içine konarak en az 30 dakika %10 luk sodyum hipoklorid (çamaşır suyu) tutulmalıdır Dezenfekte edilecek malzemeler %10 luk sodyum hipoklorid direkt temasa getirilerek, bu malzemeler üzerinde kaplama, parafin, yağ ve hava kabarcığı olmamalı ve tüm yüzey %10 luk sodyum hipoklorid ile tamamen temas halinde olmalıdır. Laboratuvarda kullanılan malzemeler hipoklorid ile dezenfekte edildikten sonra az miktarda deterjanla tekrar yıkanmalı ve bol su ile durulanmalıdır. Kuruduktan sonra malzemeler paketlenerek steril edilir Mikrobiyolojik çalışmalarda kullanılan cam tüp, petri kapları vs. otoklavda steril edildikten sonra deterjanla yıkanır, bol su ile durulanır. Uygun şekilde paketlenerek pastör fırınında steril edilir.

17 TABLO 1: KULLANILAN ARAÇ-GERECE GÖRE YAPILACAK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON Sınıflama Tanım Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Önerisi Kritik araç Steril dokulara temas eden veya vasküler Mutlaka steril olmalıdır gereçler sisteme giren araç gereçler (cerrahi aletler, kardiyak kateterler, bazı endoskoplar, protezler vb.) Yarı-kritik gereçler araç Mukoza ve bütünlüğü bozulmuş deri ile Sterilizasyon temas eden araç gereçler veya (solunum düzey yüksek dezenfeksiyon ekipmanları, gastroenterolojik endoskoplar, gerektirir larengeskoplar, bronkoskoplar vb.) Kritik olmayan Vücut bütünlüğü bozulmamış, sağlam deri Orta veya düşük düzeyde araç gereçler ile temas eden araç gereçler (tansiyon aleti dezenfeksiyon veya sadece kılıfı, steteskop, termometre vb.) su ve deterjanla basit temizlik önerilir. TABLO 2. HASTANEMİZDE BULUNAN ORTA VE YÜKSEK SEVİYELİ DEZENFEKTANLAR: TEMAS SÜRESİ Avantajları korozyon yapmaz, malzemelerle uyumludur, organik Gluteralde maddelerden hit ( %2) pek etkilenmez,ucuzd (yüksek seviyeli) ur -Toksik-allerjik etkileri yok -Su ve kurutma gerektirmez -Diğer dezenfektanlarla (iyot, klorhekzidin) etkili kombinasyonlar oluştururlar -Cilt-el antisepsisi ve temiz sert Alkoller yüzeylerin (%60-90) dezenfeksiyonu (orta seviyeli) için uygun Dezavantajları Sterilizasy Dezenfeksiy on on *toksik,allerjik, irritan -Fiksatif *Kullanıcılar maske,eldiven, önlük giymelidir. Ortam havalandırılmalıdır 20 dk Çabuk buharlaşır,yanıcı, kalıcı etkisi yok, penetrasyonuzayıf,te miz şartlarda etkili,uzun süreli kullanımda cildi Kuruyuncaya kurutabilir kadar 3 saat Maksimu m kullanım 15 gün

18 11. LABORATUARDA RİSK YÖNETİMİ Laboratuvar çalışmasında muhtemel tehlike; çalışılan materyalin niteliği, maruz kalma yolu, laboratuvarcının deneyimi gibi faktörlerle birlikte düşünülür. Bu nedenle bir laboratuvar çalışması planlanırken bu faktörlerin göz önüne alındığı risk analizi nin de yapılması kuraldır. Tehlike Kaynakları Fiziksel Biyolojik Kimyasal Maruz Kalma Yolları: Yutma Soluma Direkt temas Deriyi geçiş (kesici-delici alet yaralanması) Bu risklerden herhangi biri veya burada tanımlanmayan bir risk oluştuğunda Acil Durum Bildirim Planı na göre hareket edilir Kimyasal Maddelerin Taşınması, Saklanması ve Kullanılması Asitler ve bazlar beraber saklanmaz Oksidanlar, organik maddelerden veya indirgeyici maddelerden ayrı depolanır Tutuşabilir ve yanıcı sıvılar, yangına karşı korumalı dolap, raf vb. yerlerde dökülmesinin önleneceği en alt raflarda saklanır Koroziv maddeler ve asitler metal yüzeylerle temas ettiğinde, örneğin metal dolap ve raflarda olduğu gibi, buraları aşındırır. Koroziv Maddeler metal kaplarda ve dolaplarda muhafaza edilmez Saklama koşullarında havalandırma, sıcaklık, maddelerin reaktif özellikleri, saklanacak kabın tipi ve boyutlarına dikkat edilir Maddelerin saklanmasında, satın alınan firmanın önerdiği koşullar dikkate alınır. Olabildiğince orjinal paketlerinde, kutularında vb. muhafaza edilmesi sağlanır.

19 S işaretleri ise bu maddelerle çalışırken ortaya çıkacak sağlıkla ilgili tehlikelerden nasıl korunulacağı ile ilgili güvenlik önerilerini belirtir Örneğin R1 Kuru halde patlayıcıdır, R10-Alevlenebilir, R20-Solunumla alınırsa sağlığa zararlıdır, S1-Kapalı yerde saklayın, S3-Serin yerde tutun, S24-Cilt ile temastan kaçının Bilinmesi Gereken Bazı Güvenlik Sembolleri Bir Güvenlik Vakası BİYOTEHLİKE! E: Patlayıcı Xi: Tahriş Edici Özelliği: Ekzotermik olarak reaksiyona giren Özelliği: kimyasallardır. Ateşe Ateşten, olmamasına rağmen yaklaştırıldıklarında deriyle ani, uzun süreli veya tekrarlı teması patlayabilirler. Önlem: Aşındırıcı iltihaplara yol açabilir. ısıdan, sürtünmeden uzak tutulmalıdır. darbeden, Önlem: Göz ve deriyle temasından kaçınılmalıdır. Xn: Zararlı F: Şiddetli Alev Alıcı Özelliği: Parlama noktası 21 ºC nin altında Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve olan kolay alev alan sıvılar ile kolay tutuşan deriyle temas ettiği durumda sağlığa zarar katıları belirtir. verebilir. Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı Önlem: kaynağından uzak tutulmalıdırlar. İnsan engellenmelidir. vücuduyla teması

20 O: Yükseltgen F+: Çok Şiddetli Alev Alıcı Özelliği: Alevlenme noktası 0 ºC nin altında, Özelliği: Organik peroksitler, herhangi bir kaynama noktası maksimum 35 ºC olan yanıcı madde ile temas etmeseler bile sıvılardır. Normal basınç ve oda sıcaklığında patlayıcı havada yanıcı olan gaz ve gaz karışımlarıdır. Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı kaynağından uzak tutulmalıdırlar. özelliği maddelerdir. olan Diğer yükseltgen yükseltgenler ise, kendileri yanıcı olmasalar bile, oksijen varlığında alev alabilirler. Önlem: Yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdırlar. Bu tür maddeler alev aldıktan sonra müdahale etmek zordur. C: Aşındırıcı T: Zehirli Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve Özelliği: Canlı dokulara zarar verir. deriyle temas ettiği durumda sağlığa zarar verebilir hatta öldürücü olabilir. Önlem: Gözleri, deriyi ve kıyafetleri korumak için özel önlem alınmalıdır. Buharları Önlem: İnsan vücuduyla teması engellenmeli, solunmamalı, aksi halde tıbbi yardıma aksi halde tıbbi yardıma başvurulmalıdır başvurulmalıdır. N: Çevre için zararlı T+: Çok Zehirli Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve Özelliği:: deriyle temas ettiği durumda sağlığa zarar bulunması, İnsan vücuduyla tur doğal maddelerin dengenin ortamda değişmesi acısından ekolojik sisteme hemen veya verebilir hatta öldürücü olabilir. Önlem: Bu temasından ileride zarar verebilir. kaçınılmalıdır. Temas edilmesi halinde derhal Önlem: Risk göz önüne alınarak bu tur tıbbi yardım alınmalıdır. maddelerin toprakla ve çevreyle teması

Laboratuvar Güvenliği

Laboratuvar Güvenliği 1 Laboratuvar Güvenliği Kimya Mühendisliği Bölümü Bilgiler kimyaevi.org sitesinden alınmıştı[metni yazın] Sayfa 1 İçindekiler 1. LABORATUVAR GÜVENLİĞİ...4 2. LABORATUVARDA ÇALIŞMA PRENSİPLERİ...4 3. İNSAN

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI EKİM 2012 İSTANBUL 01. Laboratuvar Güvenliği Doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek,

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15 1-GENEL BİLGİLER 1.1-Amaç Merkezimizde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik

Detaylı

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği. Laboratuvar Eğitim Notları

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği. Laboratuvar Eğitim Notları Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvar Eğitim Notları Her türlü laboratuvar çalıșması risk ve tehlike içermektedir. Laboratuvar çalıșmalarında ortaya çıkan kazalar; bilgi eksikliği,

Detaylı

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım Ambulans ve İlk Müdahalede Sterilizasyon Dezenfeksiyon Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL SCA (Stars Crescent Assistance), Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Tıbbi Proje Yönetici Yardımcısı, İSTANBUL İlk ve

Detaylı

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI 1. İTFAİYE TEŞKİLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER: Yangınla ilk mücadele için padişah 3. murat tarafından 12 MART 1579 tarihinde bir ferman yayınlanmış ve

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 1/48 ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 2/48 GENEL DURUM 1.1) Kurumun Adı: TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU EOSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SAVUNMA DERS NOTU 2014 1 ÖNSÖZ Yangın, her bireyin, her kurumun karşılaşabileceği bir durumdur. yangın çıktığı anda müdahale edilip söndürülemezse, arkasında çok büyük can ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

Endoskop Dezenfeksiyonu

Endoskop Dezenfeksiyonu Hemşire Canan KARADE ĐZ Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA E DOSKOP DEZE FEKSĐYO U Tanımlar Endoskopi: Đç organların ve vücut boşluklarının görüntülenmesidir. Endoskopi özellikle son 20 yılda

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ YANGIN YÖNERGESĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. AMAÇ II. KAPSAM III. TANIMLAR IV. HEDEFLER V. YETKĠ VE SORUMLULUK ĠKĠNCĠ BÖLÜM I. YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESĠ II. YANGIN ÇIKMASININ NEDENLERĠ III. YANGIN

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Merkezi sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı bir tanımlama yapılması 2. Kapsam:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Amaç Kaynak işlerinde ortaya çıkan İş sağlığı ve güvenliği konusundaki riskleri ve bu risklerden oluşabilecek tehlikeleri öğrenmek, bu konuda alınacak gerekli önlemleri

Detaylı

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI ETF Deniz balıkçılığı sektörünün sosyal paydaşlarının girişimi, AB nin ortak finansmanıyla / Eylül 2008 Bu el kitabı :... e aittir

Detaylı

İÇ YÖNETMELİK SOSYAL İŞLER YEMEKHANE VE MUTFAK EMNİYET TALİMATI

İÇ YÖNETMELİK SOSYAL İŞLER YEMEKHANE VE MUTFAK EMNİYET TALİMATI İÇ YÖNETMELİK SOSYAL İŞLER YEMEKHANE VE MUTFAK EMNİYET TALİMATI İşyerinizde çalışanların sağlıklarının korunması ve sağlıklı olmalarını temin bakımından temiz bir ortamda,düzenli biçimde beslenmelerini

Detaylı