Sanal Ortamda Kadının Boş Zaman Kullanımı ve Kendini Temsili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanal Ortamda Kadının Boş Zaman Kullanımı ve Kendini Temsili"

Transkript

1 Sanal Ortamda Kadının Boş Zaman Kullanımı ve Kendini Temsili Yelda ÖZKOÇAK Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Neşe KARS TAYANÇ İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, ÖZ Web2.0 kavramı ile bilgi akışı çift yönlü hale gelmiştir. Kullanıcılar da kendi isteklerine göre özgün içerikler oluşturmaya başlamışlardır. Bu bağlamda haber siteleri, portallar, e-ticaret siteleri, vikiler, bloglar ve sosyal ağ siteleri sayesinde kullanıcılar yeni içerikler oluşturmaktadır. Özellikle, internetin ticarileşmesiyle birlikte kadınlar hedef kitle olarak önem kazanmıştır. Bu doğrultuda tasarlanan siteler tüketim kültürü bağlamında kadını hedeflemekte, ona uygun içeriklerle hazırlanmaktadır. Bununla birlikte her ne kadar statik web sitesi kurmak ve geliştirmek teknik bilgi gerektirse de kadınların içerik üretimi bağlamında ağlara katılımının gitgide arttığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın temelini de kadın kullanıcıları hedef alan ve sayfa tanımında kadın kelimesi geçen web sayfaları oluşturmaktadır. Çalışmada Alexa İstatistikleri kullanılarak, Mart ayı içerisinde Türkiye de en çok girilen ilk 500 site içerisinde yer alan web sayfalarında kadınların ne tür içerikler oluşturduklarına ve hedef alındıklarına bakılacaktır. Anahtar Kelimeler: Sanal Dünya, Web Sitesi, Tüketim Kültürü, Kadın, Türkiye Giriş İlk başlarda kitlesel iletişim aracı olarak önemli bir yer tutan fakat zamanla bireysel iletişime yönelen internet gerek hız gerekse erişim açısından pratik olması nedeni ile günlük yaşamda hızlı bir biçimde çok büyük bir pay sahibi olmuştur. Basit ağ tarayıcıları, internete sahip olan herkesin web sayfalarını ziyaret etmelerini mümkün kılmış ve bu insanlar siteden siteye dolaşmaya başlamıştır. Kullanıcı sayısının her geçen gün artması ile web sayfası hazırlayabilmek için yeni iş kolları da ortaya çıkmıştır. Her yeni site başlangıçta olağanüstüymüş gibi görünse de, birkaç yıl içinde sitelerin çoğu birbirine benzer hale gelmiştir (Scoble ve Israel, 2006:258). Bu nedenle de içerik sağlayıcılar arasında da bir rekabet yaşanmaya başlanmıştır ve internet, iletişimi sağlayan servisler, bilgi sunan içerikler, dosya paylaşım ağları, medya paylaşım ortamları, portallar ve son olarak da sosyal ağlar olarak şekillenmiştir. İnternet içeriklerinin herkese uygun olabilecek biçimde zenginleştirilmesiyle birlikte bireyler, çalışmanın dışında kalan zamanlarında ve artık iş zamanları içerisinde ve/veya çalışma sırasında interneti yaygın olarak kullanmaya başlamışlardır. İnternete mobil olarak erişimin sağlanmasıyla da birlikte, bireylerin sahip oldukları tüm zamanları tüketmek için kullandıkları en önemli araç internet olmaya başlamıştır. Böylelikle çağımızın toplulukları internet odaklı bir hale gelmiştir. İnternetin sağladığı her türlü hizmetten faydalanabilmek veya aynı söylemi paylaştıkları ağlara katılmak ve öteki durumuna düşmemek için bireyler tüm zamanlarını internette geçirir hale gelmişlerdir. Sosyal ağlar, alışveriş siteleri, oyun grupları, haber portalları vs sayesinde internet, boş zaman faaliyetleri için ayrılan zamanı işgal eder duruma gelmiştir. Bireyler artık, televizyon izlemek, kitap okumak, yürümek, film izlemek veya alış veriş yapmak yerine ya da tüm bunları yapmak için internette vakit geçirmeyi tercih etmektedir. İnternetin bu yaygın kullanımı bireylerin sosyal ortamlarını sanal mekanlara taşımalarına neden olmuştur. Sosyal çevreyi genişletmek için ayrılan zaman artık internete ayrılmaktadır. Boş Zaman Ve Boş Zaman Kullanımı Genel olarak literatürde, boş zaman çalışmayla birlikte ele alınmıştır ve çalışmadan artan, bağlayıcılık ve zorunluluktan uzak bir zaman olarak tanımlanmıştır. Bu zaman dilimi, kişinin özgür iradesiyle, kendi istenciyle kullanacağı, tasarrufta bulunacağı bir zaman olarak görülmüştür (Parker, l995:28-31). Butler a göre boş zaman; bir deneyim biçimi, zengin bir yaşantı elde etmenin yoludur. Özel bir faaliyet biçimi olarak boş zaman, bir toplumsal sistem, bir eğitim safhası olarak değerlendirilmekte ve duyguların boşalımını sağlamak için kullanılmaktadır. Bu faaliyetlerin dinlenme, eğlenme ve ilerleme olmak üzere üç tür işlevi bulunmaktadır (aktaran Gökmen, 1985:6). Boş zamanlarda yapılan faaliyetler bireye göre farklılık gösterdiği gibi bu faaliyetlerin yapımında zamansal ve mekansal farklılıklar da görülmektedir. Bu farklılıklar bireyin yaşına, cinsiyetine, eğitimine, gelirine ve yapısına göre ortaya çıkmaktadır. Ama en çok da boş zaman faaliyetleri popüler kültüre göre belirlenmektedir. Modern toplumun üyeleri, yenidünya düzeni ile birlikte popüler kültür ürünü olan mekanlara gitmekte, kitapları okumakta, filmleri izlemekte, televizyon karşısında vakit geçirip, internette gezinmektedir. Boş zamanda yapılan faaliyetler toplumdaki kültürel değişimleri yansıtması açısından oldukça önemlidir. Bu faaliyetler geçmişten günümüze farklılaşarak çağdaş yaşamla birlikte insan hayatına değişiklikler ve yeni anlamlar kazandırmaktadır. 338

2 Bu bağlamda boş zaman, materyalist yaşam tarzıyla ilişkilendirilmiş ve bir sosyal kontrol aracı olarak görülmüştür. Sonuçta boş zaman tüketimi, işe yansıyarak bireyselci hale gelmiş ve tüketim ilişkilerini de kapsamıştır (Juniu, 2000:71 aktaran Aytaç, 2002). Tüketim alışkanlıklarının en yoğun yaşandığı zamanlar çalışmadan arta kalan zamanlardır. Kapitalizm, modern hayatın getirdikleri ile birlikte, insanlarda tüketim bilinci oluşturarak boş zamanlarını ele geçirmektedir. Bu bağlamda kapitalizmin tüketime yönelik oluşturduğu alanlar boş zaman endüstrisinin de gelişmesine neden olmuştur (Aytaç, 2004:116). Kapitalist sistem, emeğin yeniden üretimi için, çalışanların iş dışı yaşamlarını düzenleyerek, boş zamanları da kapitalist sistem için bir pazar haline getirmiştir. Bu bağlamda boş zamanın artmasını kendi sürekliliği için teşvik etmektedir (Roberts, l999: aktaran Veal, 2001). David Chaney ise boş zamanları değerlendirme endüstrilerini, tüketici kültürün belirgin özellikleri arasında görmektedir. Kitle iletişim araçlarının dönüşüm sürecindeki rolünü Yaşam Tarzları adlı çalışmasında değerlendiren Chaney e göre, boş zamanların ticarileşmesi, yeni toplumsal eğlenme biçimlerini ve bunların ticari uygulamalara dönüşmesini de beraberinde getirmektedir. Bu durum yeni bir kültürün gelişmesine de sebep olmaktadır (1996). Kenneth de boş zamanın bireyin kendi kendine yaptığı faaliyetleri içerdiğinden ve bu faaliyetlerin parayla bağlantılı olduğundan bahsetmektedir (1978:7). Birçok kuramcı modern toplumda boş zamanı, çalışmanın yeniden üretimi olmasının yanı sıra yalnızlık ve yabancılaşmanın giderilmesi için geçirilen bir zaman olarak da düşünmektedir. Bu bağlamda boş zamanlar önceki dönemlerde olduğu gibi bireysel özgürleşme ve rahatlamadan çok iş gücünü tekrar ve tekrar kullanabilmek için kapitalizmin neden olduğu yorgunluğun giderilmesi için kullanılmaktadır. Çalışma için harcanan zaman ile boş zaman arasındaki farklılığın ortadan kalkmasının bir diğer nedeni ise teknolojinin kullanılmasından ileri gelmektedir. Teknolojinin akılcı kullanımı hayatın her alanında bireyleri standartlaştırarak kar elde edebilecekleri faaliyetlere yönlendirmeye başlamıştır. Çünkü teknolojinin ilerlemesiyle birlikte az emekle daha fazla üretebilme olanağı doğmuş ve çalışanların zamanları artmaya başlamıştır. Bu sayede bireyler daha çok faaliyet ile uğraşmaya teşvik edilmiştir (Tekelioğlu, 2002:152). Televizyonun hayatımıza girmesiyle birlikte ev içinde gerçekleştirilen boş zaman faaliyetleri yeni iletişim teknolojileri ile farklı bir boyuta taşınmıştır. Artık boş zaman harcamalarının büyük kısmı, telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojileri ile yapılmaktadır. Bilgisayar ve dolayısıyla internet sayesinde çalışmanın evden de yapılabiliyor olması yeni boş zaman faaliyet biçimlerini de doğurmuştur. Yeni Zaman kuramcılarından Frank Mort, çalışmalarında insanların vakitlerinin çoğunu ev içinde geçireceklerini ve ev e dönüşün yeni kimlik politikalarının geliştirilmesine olanak tanıyacağını vurgulamıştır. Ona göre bireyler kimliklerini çalışma sırasında değil daha çok tüketme ya da satın alma eylemleri yoluyla oluşturmaktadırlar. Bu bağlamda Mort, ev yaşamının insanları apolitik bireyciliğe sürüklemeyeceğini, aksine, eko-tüketici politikalar ve televizyon yoluyla (şimdilerde bu internet olmalı) yeni ilişki biçimlerinin devreye gireceğini ve yeni kimliklerin evin içinde de oluşabileceğini vurgulamaktadır (aktaran McRobbie, 1999:56). Mort un televizyon için söylediği ve evin içinde oluşabileceğini belirttiği yeni ilişki biçimleri yeni iletişim teknolojileri sayesinde artık daha kolay oluşturulmaktadır. Çünkü yeni iletişim teknolojileri ile birlikte yeni ortamlar ortaya çıkmış, bu yeni iletişim ortamlarıyla kişisel ve kitlesel iletişim ortamları ve araçları günümüz toplumunun ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap verecek şekilde geliştirilmiş ve dönüşüme uğratılmıştır. Sosyal yaşam biçimleri de sayısal teknolojiler bağlamında dönüşüme uğramaya başlamıştır. Boş Zaman Ve Sanal Ortam Kadınlar erkeklere göre boş zamanlarını evde geçirmeye daha fazla eğimlidirler, fakat standart ev işlerinden ve çocukları nedeniyle ev dışında boş zaman faaliyetlerine pek fazla fırsat bulamadıkları görüşü yaygındır. Veblen, evde erkeğe göre daha fazla vakit geçiren kadının, ev içinde yaptığı zorunlu işlerin dışında kalan işleri boş zaman çalışması olarak değerlendirmektedir (2005:51). Temel görevi kocasına yardımcı olmak, evinin ihtiyaçlarını ve çocuklarının bakımını karşılamak (Demir, 1994:529) olduğu vurgulanan kadının toplumdaki yeri bu bağlamda ev ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle ataerkil yapıya göre kadının ev dışında çalışması tercih edilmemektedir. Özellikle Türkiye de kadınlar geleneksel rol beklentileriyle toplumsallaştırılmaktadırlar. Bütün gününü evin dışında geçiren çalışan kadın da çalışma saatlerinin dışında kalan boş zamanlarını evinde, ev işleri yaparak çocukları ile ilgilenerek geçirmek istemektedir. Ancak, Tokgöz ün de belirttiği gibi endüstri devrimiyle birlikte, kadınlar geleneksel roller olarak kabul edilen anne ve eş rolleri yanında toplum içinde başka roller de oynamaya başlamışlardır (1982:24). Geleneksel toplum yapısının dışına çıkmaya başlayan kadın boş zamanlarını toplumun cinsiyet rollerine çok da aykırı olmayan faaliyetlere ayırmaktadırlar. Çeşitli teknik alet ve makineler, hem çalışan hem de evde olan kadınların günlük işlerini az enerji ile fazla zaman harcamadan yapmalarına olanak sağlamaktadır. Herkes için boş zaman sağlayan teknolojik gelişmeler, kadınların da boş zamanının fazlalaşmasına ve boş zaman olanaklarının da artmasına yol açmıştır. Bu bağlamda kadınlar boş zamanlarının çoğunu, dedikoduya, yemeğe ve bedenlerine (giyime ve bakıma) harcamaktadır. Böylelikle de yenidünya düzeni içerisinde kapitalist çalışma, tüketim nesnesi olma ve boş zaman arasına sıkıştırılmaktadırlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde bireylerin boş zaman faaliyetlerini seçme özgürlüğüne sahip olmadıkları görülmektedir. Bireyin seçimleri toplumun nitelikleri tarafından onun gücü ve egemenliği şekillendirmektedir (Rojek, 1995:22). Sonuçta, bu durum bireylerin toplumsal ilişkiler kurabilmelerine de olanak sağlamıştır. 339

3 Bu bağlamda Veblen de boş zaman faaliyetlerinin sadece bireyin kendi isteklerini tatmin eden bir faaliyet olarak anlaşılamayacağından, sosyalleşmeye olanak sağlayan, aynı zamanda diğerleri için de sergileme alanı ve bir sembol olduğundan bahsetmektedir (2005). Özellikle, teknoloji kullanımının sağladığı olanaklar sayesinde gündelik yaşamda boş zaman faaliyetleri daha fazla yer almaya ve sosyallik de boş zamanın bir ürünü olarak görülmeye başlanmıştır (Sennett, 2002). Bu bağlamda isteğe bağlı yapılan faaliyetler artık bireyin sosyalleşmek ya da çevresinden dışlanmamak adına yaptığı zorunlu işlere dönüşmeye başlamıştır. Çünkü birey, kendini gerçekleştirmek için başkalarının onayına ve yardımına ihtiyaç duymaktadır. Sosyalleşme, bireyin davranışlarını sadece değiştiren, sınırlayan veya denetleyen bir süreç değildir. Aynı zamanda, aktif ve yapıcı yönleri olan, hem biçimleyici hem de yaratıcı bir süreçtir. Başka bir deyişle, sosyalleşme, bireyi teşvik eden, motive eden, bireyde sonsuz bir şevk ve arzu çeşitliliği yaratan, bireyin gelişimi ve başarısına yönelik ve bireyin yaşamdan aldığı hazzı kuvvetlendiren bir süreçtir (Mutlu, 2008:45). Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde tüketim kültürünün etkisinin büyüklüğü göz önüne alındığında özellikle kitle iletişim araçları toplumun bu doğrultuda değişmesinde önemli işlevlere sahiptir. Marcuse nun da değindiği gibi kitle iletişim araçları sanatı, siyaseti, dini, felsefeyi, ticareti uyumlu bir biçimde ve çoğu zaman el altından birbirine karıştırmakta, bu kültür alanlarını aynı zamanda ortak bir duruma ve ticari bir biçime indirgemektedir (1975:76). Bilgi toplumu ile birlikte yeni iletişim ortamlarının kullanımı, gündelik hayatın her alanında hızlı bir ilerleme göstermiştir. Radyonun 50 milyon kişiye ulaşması 38 yıl, televizyonun 50 milyon kişiye ulaşmasının 13 yıl, internetin ise 50 milyon kişiye ulaşması sadece 4 yıl sürmüştür (Karaduman 2003: ). Sanal Ortam, Boş Zaman ve Kadın İnternet ve internete dayalı faaliyetlerin, bireyin gündelik yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldiği açık bir gerçektir. Birey, gündelik yaşamına dair pratiklerinin neredeyse tamamını internet üzerinden gerçekleştirebilmektedir. İnternet hem kamusal hem de bireysel alanlara hizmet vermesi açısından kullanıcılar tarafından benzersiz bir yapı olarak görünmektedir. İnternet, kullanıcılarına kendilerini rahat bir şekilde ifade etme imkanı vermektedir. Özellikle zamanının büyük bir çoğunluğunu evde geçirmek zorunda kalan kadın kullanıcılar, her türlü sorunu, bilgi paylaşımını bu ortamlarda giderebilmektedirler. Tüketim nesnesi olarak görülen kadınların bu davranışları da sosyal medya tarafından desteklenmektedir. Bu bağlamda internetin ticarileşmesi ile yeni tüketim fikri içinde kadınlar hedef kitle olarak önem kazanmıştır. Ancak kadınlar sadece tüketici olarak değil sınırlı üretici olarak da bu ağlarda kendini göstermektedir. Çok tüketmek, zenginlik anlamında empoze edildiğinden kadınlar tüketimin hem öznesi hem de nesnesi durumunda gelmişlerdir. Kadınlar, ev içinde, bilgisayar başında hem kendi bilgilerini paylaşarak diğer kadınları tüketime yönlendirirken, kendiside aynı şekilde maruz kaldığı verileri tüketmeye yönlenmektedir. Web sayfası kurmak ve geliştirmek teknik bilgi gerektirdiğinden web sitesi sahibi bayanların sayısının çok az olduğu ileri sürülmektedir. Buna karşın Binark ve Kılıçbay kadınların mevcut potansiyelinin çarpıtıldığını, özellikle teknolojiyi kullanma ve uyum sağlama konusunda "yavaş/geri" oldukları şeklindeki yaygın kanının gerçeği yansıtmadığını dile getirmişlerdir (2005). Ancak Türkiye genelindeki tabloya baktığımızda kadınların teknolojiyi kullanmakta erkeğin gerisinde kaldığı görülmektedir. Grafik 1: Bilgi Toplumu İstatistikleri, 2013 (Bilgisayar Kullanım Oranları ). Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı raporuna göre 2004 yılında %16,2 olan kadıların bilgisayar kullanımı, 2013 yılına gelindiğinde %39,8 e yükselmiştir. Yine aynı rapora göre geçen 9 yılın ardından kadınların internet kullanımları %12,1 den ancak %38,7 ye yükselebilmiştir. 340

4 Grafik 2: Bilgi Toplumu İstatistikleri, 2013 (İnternet Kullanım Oranları ). Aynı araştırmada kadın ve erkeğin internetteki faaliyetleri de araştırılmıştır. Buna göre, kadınların teknik bilgi gerektiren işlemlerde erkeğin gerisinde olduğu gözlenmektedir ve geçen yıllarda yapılan çalışmalara da bakıldığında oransal bir ilerleme olmadığı dikkati çekmektedir. Tablo 1:Bilgi Toplumu İstatistikleri, 2013 (http://www.tuik.gov.tr, ). İnternet ile ilgili yapılan işlemler Erkek Kadın Bilgi edinmek için arama motoru kullanma 96,4 96,6 Dosya ekleyerek e-posta gönderme 61,4 51,1 Konuşma odalarına (chat), haber gruplarına ya da sanal tartışma forumlarına mesaj gönderme 43,5 35,5 Telefon aramaları için İnterneti kullanma 20,2 17,9 Bir program paylaşım programı yardımı ile müzik ve film değiş tokuşu 21,9 17,1 Bir web sitesi tasarlamak 6,4 3,0 Bir web sitesine, müzik, resim, film, metin, oyun yükleme 36,4 30,6 İnternet tarayıcısının güvenlik ayarlarını değiştirmek 23,4 16,1 Hiçbiri 2,3 2,6 (Birden fazla seçenek işaretlenebildiği için toplam 100 olmayabilir.) Ancak genel bir değerlendirme yapılacak olursa, Türkiye İstatistik Kurumu nun internet kullanan bireylerin internette yürüttükleri faaliyetler 2013 raporundan da anlaşılacağı üzere kadınlar, web sitesi tasarlamak, tarayıcının güvenlik ayarlarını değiştirmek gibi teknik bilgi gerektiren alanların dışında internet kullanımında erkeklerden az farkla geride bulunmaktadırlar. Herring dilbilim bakış açısından çevrimiçi erkek tarzlarının baskı, güç, sık kavga, iddia, uzun ve ya sık ileti gönderme, kendini reklam etme, alay etme biçiminde; çevrimiçi kadın tarzlarının ise dayanışma, iletişim kullanımını onaylama, teşekkür etme, özür dileme biçiminde olduğuna değinmektedir (aktaran Dorer, 2006:208). Bu bağlamda internet kadınların, kendi kadınlık ve erkeklik tanımlarını geliştirmeleri açısından da etkili bir ortam sunmaktadır. Öte yandan kadınların gün geçtikçe daha fazla iletişim kurmak, kadınlık konularını tartışarak bilgi alışverişinde bulunmak, araştırma yapmak, evden çıkmadan alışveriş yapmak, yaptıklarını sergilemek gibi amaçlarla interneti kullandıkları da görülmektedir. Bütün bunları yapan kadınların evde daha fazla zaman geçirdiği düşünülmekle birlikte Butler, kadınların internet aracılığıyla mekansal sınırları aştığına vurgu yapmaktadır. Kadınların internette aktif olarak vakit geçirmesi toplumsal cinsiyete dair önemli bir performans alanının geliştiğinin de işareti olarak görülmektedir (2008). İnternet kullanımının artması ile kadınlar, birey olarak kendi gerçeklerini keşfetme ve yeteneklerini gösterme fırsatı bulmuşlardır. Kullanıcılar katkıda bulundukları (ya da bulunduklarını düşündükleri) ağlar sayesinde var olan toplumsal cinsiyet olgusuna atıfta bulunarak kendi kimliklerini rahat bir şekilde göstermeye de başlamışlardır. Kadınlar artık boş zamanlarını sanal ağlarda sosyalleşerek harcamaktadır. Sembolik tüketim başta olmak üzere, her türlü tüketim için gerekli önkoşulu oluşturan boş zaman, artık kadın için de yoktur. Kadınlar gündelik yaşam içinde hem öznedirler, hem de gündelik hayatın kurbanıdırlar; dolayısıyla nesnedirler, ikamedirler (güzellik, dişilik, moda, vs.); üstelik ikamelerin çoğalması da kadınların aleyhinedir. Kadın aynı zamanda hem alıcı hem de tüketicidir; hem metadır, hem de metanın simgesidir (reklamlardaki çıplak beden ve gülümsemedir) (Lefebvre, 2007:87). Bu bağlamda ele alındığında Pronovost un da değindiği gibi boş zaman, artık, profesyonel bir etkinlik alanı haline gelmiştir. İş süreçlerinde olduğu gibi, boş zamanlarda da profesyonelliğin etkisi altında işlerlik değerine kavuşmuştur. Boş zaman, bu alandaki profesyonel işçilerin (leisure worker) kontrolünde ve manipülasyonu altında ticari bir alan olarak organize olmuştur (l998:58). 341

5 Araştırmanın Yöntemi Çalışmanın bundan sonraki bölümünde Alexa İstatistiklerine bakılarak Türkiye de düzenli olarak internet kullanan bireylerin (% 39,5 lik kesimin) hakim olduğu, en çok girilen internet siteleri içinden doğrudan kadın kullanıcıları hedef alan ve sayfa tanımında kadın (anne-kız) kelimesi geçen web sayfaları oluşturmaktadır. Alexa dışında ölçüm yapan Nielsen/NetRatings, internet ve dijital medya izleyicilerini telefon ve internet aracılığıyla yapılan anketlerle ölçmektedir, ComScore and Hitwise gibi şirketler de, internet sayfalarına kaç kere bakıldığını takip etmektedirler. Dünya çapında 30 milyonun üzerinde internet sitesinin ziyaretçi verilerinin yayınlandığı aylık 6 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Amazon.com a ait bir internet şirketi olan Alexa ise istatistiklerini Alexa Toolbar" adlı yazılım ile kullanıcılarından alınan verilerden derlenmektedir. Bu veriler, dünya ve/veya ülke konumuna göre yada sayfa kategorilerine göre sorgulanabilmektedir. Bu anlamda Alexa web sitelerinin ziyaretçi sayılarına göre izlenerek, sitelerin kaçıncı sırada olduğunu dünya genelinde ve ülkeler özelinde gösteren bir internet rating sistemidir. Alexa sıralama yaparken iki ayrı sıralama kriteri kullanmaktadır. Birincisi ranking diğeri popülarite. Ranking toplam ziyaretçi sayısı ve sayfa gösteriminin bileşkesinden hesaplanan bir değerdir. Popülarite ise visitor loyality (ziyaretçi sadakati) ile ilgilidir. Yani ziyaretçi o sitede çok dolaşmıyor olabilir ama her hafta en az bir defa siteye geliyorsa bu o siteye popülarite kazandırmaktadır. Bu iki kriterle hesaplanan değerler birbirine çok yakın çıkmaktadır. Alexa nın güvenilirliği elbette çok tartışılan bir konudur. Ancak, bu alanda başka bir kurumun olmayışı Alexa nın işi ilk başlatan olarak sistemin başını çekiyor oluşu onu söz sahibi bir site konumuna getirmektedir. (www.wikipedia.org, , ). Alexa verilerine göre Mart ayı içinde, Türkiye için yapılan sıralamada (www.alexa.com/topsites/countries/tr, ), 500 sayfa içerisinden web sitesi tanımında kadın kelimesi geçen 6 web sayfası saptanmıştır. (Türkiye den en çok girilen 500 sayfa içerisinde, çevrim içi alışveriş siteleri, yemek tariflerinin paylaşıldığı siteler, dekorasyon ürünleri satan sitelerde bulunmaktadır. Bu sitelerin toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında kadına yönelik olduğu düşünülse de sayfa tanımında kadın kelimesine yer verilmediğinden çalışmanın yöntemi bağlamında değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer noktada bahsedilen içerikteki web sayfalarının erkeği de hedef kitle olarak gördüğü ve sayfanın üretimi aşamasında erkeğin de yer aldığıdır.) Web Sayfasının Adı kadinlarkulubu.com kizlarsoruyor.com mahmure.com e-bebek.com stardoll.com modagram.com Tablo 2: Doğrudan Kadını Hedef Alan Web Sayfaları Sayfanın Resmi Tanımı Kadınların, paylaşımda bulunabildikleri net üzerindeki kadın adına nirengi noktası. A dan Z ye kadın. Kadın, Cilt Bakımı, Güzellik, Diyet, Makyaj, Moda, Seks, Evlilik, Gelinlik, Bebek, Magazin, Saç Bakımı, kadın sağlığı başlıkları bulunmaktadır. Kadın ve erkeğin bakış açısından hayata dair her soruya cevaplar aranan bir sosyal paylaşım topluluğudur. 2011'de kurulan site, 2007'de aynı ekibin ABD'de kurduğu GirlsAskGuys.com platformunun Türkçe versiyonudur. Güzellik, moda, cinsellik ve sağlık konularının işlendiği kadın sitesidir. Anne ilgisi, uzman bilgisi sunmaktadır. Online fashion & dress-up community for girls of all ages from around the world. (Dünyanın her yerinden her yaştan kızlar için çevrimiçi moda ve giyim kuşam rehberi) Kadın, erkek ürünleri, üst giyim, dış giyim, ücretsiz kargo ve iletişim bölümleri yer almaktadır. Kadınlar istedikleri ve uygun gördükleri için değil iletişim araçları ile yayınlan hipergerçekler onlara öyle yapmasını söyledikleri için belirli davranış kalıplarını öğrenip benimsemek durumunda kalmışlardır. Bu bağlamda da reklamların tam hedefinde olan kadınlar özellikle dış görünüşlerine önem verme zorunluluğu hissetmektedirler. Yukarıda adı geçen sitelerin de içeriklerine bakıldığında kadını tüketime yönlendiren ve dişilik öğelerinin ön plana çıkmasını hedefleyen bilgi-ürün paylaşımında bulundukları görülmektedir. ARAŞTIRMANIN BULGULARI kadinlarkulubu.com adlı internet sitesi 2001 yılından günümüze aktif üye ile Türkiye deki Marka ve Logo Tescili yapılmış ilk kadın portalıdır. Robi Bilişim şirketine ait olan site Kocaeli nde kurulmuştur. Kadınlar Kulübü tarafından oluşturulan, kullanıcılar ve üyelere sunulan, Üçüncü kişiler tarafından, kullanıcılara sunulan, Sponsorlar, reklam verenler ve mal/hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan ürünlerden, Kullanıcılar ve üyeler tarafından veri girişi, mesaj gönderme, dosya yükleme, v.b. yollarla sağlanan veriler oluşturmaktadır. TUİK raporuna göre Düzenli İnternet Kullanıcısı: her gün veya haftada en az bir defa İnternet kullanan birey olarak tanımlanmıştır. Verilen oran 2013 yılı için yaş grubuna göredir. Şirketin Türkiye temsilciliğine telefonla ulaşılmaya çalışılmış ancak dönüş alınamamıştır. Portal, birçok içeriği bir arada bulunduran -e-posta, anlık mesajlaşma, sohbet, tartışma grupları, güncel haberler gibi-internet sitesi anlamında kullanılmaktadır. Portal, birçok içeriği bir arada bulunduran -e-posta, anlık mesajlaşma, sohbet, tartışma grupları, güncel haberler gibi-internet sitesi anlamında kullanılmaktadır. Portal, birçok içeriği bir arada bulunduran -e-posta, anlık mesajlaşma, sohbet, tartışma grupları, güncel haberler gibi-internet sitesi anlamında kullanılmaktadır. 342

6 kizlarsoruyor.com kadın ve erkeğin her konuda paylaşımda bulunabildiği A.B.D. de kurulmuş olan girlsaskguys.com platformunun Türkçe versiyonudur. Üyeler paylaşımları oranında kazandıkları Xper puanlarıyla hepsiburada.com, mudo.com sitelerinden hediye çekleri, tişörtler gibi ödüller kazanmakta ve aynı zamanda artan Xper seviyeleri sayesinde topluluğun içinde seviye atlayarak daha çok tanınmakta ve site kullanımında değişik avantajlara sahip olmaktadırlar. Site tarafından oluşturulan, kullanıcılar ve üyelere sunulan, Üyeler tarafından, kullanıcılara sunulan, kişisel profil sayfaları, blog yazıları, Üyelerin birbirlerine ve/veya yöneticilere sorduğu sorular, Sponsorlar, reklam verenler ve mal/hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan ürünler/veriler oluşturmaktadır. mahmure.com Doğan Yayın Holding bünyesinde Hürriyet grubuna bağlıdır. Site kadinlarkulubu.com sitesiyle benzer içeriğe sahiptir. mahmure.com tarafından oluşturulan, kullanıcılar ve üyelere sunulan, Site tarafından seçilen kişiler tarafından hazırlanan blog yazıları, Sponsorlar, reklam verenler ve mal/hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan ürünler/veriler oluşturmaktadır. 343

7 e-bebek.com bir baba olan Halil Erdoğmuş un bebek bakımıyla ilgili bilgi edinme ihtiyacı neticesinde 12 yıl önce kurduğu anne-babalara ve adaylarına yönelik bir sitedir. Site annenin ve bebeğin, doğum öncesinden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını 7/24 gidermeye yöneliktir. Sitenin aynı zamanda fiziki mağazalar zinciri de bulunmaktadır. İstanbul da 20 diğer illerde 15 mağazası bulunmaktadır. e-bebek.com tarafından oluşturulan, kullanıcılar ve üyelere sunulan, Sponsorlar, reklam verenler ve mal/hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan ürünler/veriler oluşturmaktadır. stardoll.com 2004 yılında, Paperdoll Heaven adı ile (Stardoll'un orijinal ismi paperdollheaven.com'dur) kurulan sitenin ilk kuruluş amacı İskandinavyalı Liisa'nın kâğıt bebeklerini internet ortamına taşıyarak çizimler yapmasıdır. Sitede sanal kâğıt bebeklere gardıroplar ve stiller tasarlanmaktadır. Bu kişisel internet sayfasının beğenilmesi ile Stardoll, internet üzerinde kızların kendini ifade etmesini ve moda kurgulama oyunu oynamasını sağlamak üzere geliştirilerek, oyun sitesi haline getirilmiştir. Sitenin üyeleri 7-17 yaş arası kız ve erkek çocuklardan oluşmaktadır. Ayrıca site 28 ülkede yayınlanmaktadır. stardoll.com tarafından oluşturulan, kullanıcılar ve üyelere sunulan oyunlar, Üyeler tarafından oluşturulan ve yayınlanan (yüklenen) bebekler, elbiseler, metinler, blog metinleri, sohbet oturumları veya benzeri sahnelerden ve resimlerden sağlanan, Sponsorlar, reklam verenler ve mal/hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan ürünler/veriler oluşturmaktadır. 344

8 modagram.com DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş altında yine bir çevrim içi alışveriş sitesi olan trendyol.com un yan sitesi konumunda moda sitesidir. Sponsorlar, reklam verenler ve mal/hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan ürünlerden oluşturmaktadır. Değerlendirmeye alınan 6 siteden sadece kadinlarkulubu.com adlı site içeriğini oluştururken birebir kadın kullanıcılardan/üyelerden yararlanmaktadır. Diğer sitelerin içerikleri ise site yöneticileri ve onların tercih ettiği bireylerin katkısıyla oluşturulmaktadır. Bu sitelerin ortak noktası ise, kadınlara ne giyeceklerini, ne yiyeceklerini ve erkeklerle olan ilişkilerini nasıl düzenleyeceklerini söylemesidir. Sadece e-bebek.com ve modagram.com doğrudan çevrim içi alışveriş sitesidir. Diğer siteler de aldıkları reklamların yanı sıra, giyim önerileri, dekorasyon öneri, güzellik sırları başlığı altında kadınları tüketime yönlendirmektedir. Birçok konu başlığına sahip olan bu sitelerdeki tüm verileri okumak oldukça vakit alıcı bir işlemdir. Bu nedenle kadınlar boş buldukları her zamanda bu sitelerdeki bilgileri okumakta ve güçleri yettiğince de uygulamaktadırlar. Featherstone n da değindiği gibi bir kimsenin bedeni, giysileri, konuşması, boş zamanın kullanması, tercihleri bireyselliğinin işaretleri olarak görülmektedir (2006:141). Kadınlar da ötekileşmemek adına giyim, dekorasyon, makyaj vs tercihlerini yaparken bu sitelerden moda olanı öğrenmektedirler. Kimlik duygusunun oluşumu, belirli giyim eşyaları ve ayakkabılar gibi tüketim mallarının kullanımı yoluyla elde edilebilecek bir süreç olarak algılanabilir. Bu tür tüketim kalıpları, kimin grup üyesi olup kimin olmadığını tanımlayabilecek temel unsurlar olarak kullanılabilir. Betz (1992) medya, tüketime yönelik yaşam tarzlarının sunumuyla, herkes için tüketim kültürünü teşvik etmektedir derken Bocock büyük yaş gruplarında ve evlenip çoluk çocuğa karışmış olanlar arasında da bunun geçerli olduğunu ileri sürmektedir (1997:37). Genel olarak ele alındığında bireyler kendileri için değil, diğerleri için giyinirler, süslenirler. Kimliklerin inşasında ve yıkılmasında bir araç olan moda, bu bağlamda kimliklere ilişkin görüşleri etkilemektedir. Yaptığımız çalışmada göstermektedir ki, özellikle elektronik medya kültürü kamusal alanı tekelleştirip, tek tipleştirmektedir. Küresel ilk kültür biçimlerinden biri olan moda günümüzde yeni medya olanaklarıyla daha etkindir (Crane, 2003:314). Özellikle kadınlar, neyin, nasıl ve hangi tüketim topluluğuna girebilmek için tüketileceğini bahsi geçen web sayfaları sayesinde öğrenmektedirler. Naisbit ve Aburdune n (1990:108) da değindiği gibi kadınlar giyim ve mutfak konularında 345

9 geleneklerine sahip çıksalar da yiyecek, giyecek ve eğlence konularındaki kararları büyük bir bağlılık gerektirmediği için önerilere açıktırlar. Çünkü diğerleri gibi olmak isterler Gündelik hayatta toplumsal imgenin en iyi karşılığını bulduğu ve en net göründüğü yerlerden birisi, kadınlara seslenen yayın organlarıdır (Lefebvre, 2007:89-90). Özellikle kadınlara yönelik olan moda, medya kültürünü de oluşturmaktadır. Genel anlamda moda kadın için daimi bir süreçtir. Kadın her ne kadar ev içi işlere odaklanmış olsa da, giyinme, süslenme, dekorasyon, müzik, edebiyat ve sanat gibi konular da moda kurallarının etkisinde kalmaktadır. Dönmezer, daimi değişikliğe uğrayan her sosyal hayat alanının, modanın istilası ile karşı karşıya kaldığını dile getirmektedir (1996:434). SONUÇ Modern kadın ya da çalışan kadın dayatılan toplumsal cinsiyet kalıplarının dışına çıkmaya başlamışsa da yine de geleneksel kadının, rol ve statüsünü kabullenmiş ve sahiplenmiştir. Sadece kadının kendisi, kendini bu kalıplardan çıkartabilecekken, kadın çocukları vasıtasıyla aynı kalıpları bir sonraki nesle aktararak toplumsal cinsiyeti gündelik hayatın bir gerçeği olarak devam ettirmektedir. Görsel-işitsel araç olarak televizyondan sonra teknolojinin gündelik hayatın içerisine daha fazla girmesi ve onu yeniden biçimlendirmesi neticesinde ortaya çıkan yeni ortamlar hızlı bir şekilde ve çok sayıda bireye ulaşmada etkin olmuştur. Yeniden biçimlenen televizyon, cep telefonları ve dijital ortamlar reklâmın gücünü, hızını ve paylaşımını arttırmıştır. Özellikle yeni iletişim ortamlarında yapılan paylaşımlar tüketim kültürüne ciddi bir katkı sağlamakta, bireylerin diğerlerine kendini göstermesinde ve etkileşim kurmasında önem taşımaktadır. Çalışmamızdan bağlamında ele alındığında kadınlar üretici olmaktan ziyade bu sitelerden edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulamaktadırlar. Kadınların bu bilgilerden yararlanmaları çalışma ve evde olma durumlarına göre farklılıklar gösterse de amaçları aynıdır. Sabah saatlerinde, yemek veya ev işi yaparken televizyon seyredebilen kadınlar internette gezinebilmek için daha özel bir zaman dilimine ihtiyaç duymaktadırlar. Televizyon gibi internette günümüz insanının günlük yaşamının bir parçası haline gelmeye başlamıştır ve internet, televizyon gibi sadece iş dışı, boş zamanları değil tüm zamanları hedef almakta, çalışma zamanının da bir parçasını oluşturmaktadır. Yemek yapmanın püf noktaları, bebek bakımının incelikleri, erkeklerle anlaşmanın yolu gibi başlıkların yanı sıra, çalışan kadın başlığı ile seçkin bir yaşam tarzı sürekli vurgulanmaktadır. Bu bağlamda tasarlanan siteler tüketim kültürü bağlamında toplumsal cinsiyet kalıpları dahilinde kadını hedeflemektedir. Kadınların içerik üretimi bağlamında ağlara katılımının gitgide arttığının düşünülmesine karşın bu katılımın sınırlı olduğu ve erkeklerin de fazlasıyla kadın temelli içerikler oluşturduğu gözlenmiştir. Özetle Türkiye de kadın siteleri toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üreten ve kadınların boş zamanlarını modernleşme sürecinde cinsiyet kimliklerini oluşturan ve tüketim için yeni fırsat yaratan bir görünüme sahiptir. KAYNAKÇA Aytaç, Ömer, (2002). Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:1 Aytaç, Ömer, (2004). Kapitalizm ve Hegemonya İlişkileri Bağlamında Boş Zaman, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:28- No:2. Binark, Mutlu, Kılıçbay, Barış, (2005). İnternet, Toplum, Kültür, Epos Yayınları, Ankara. Bocock Robert, (1997). Tüketim, Çev. İrem Kutluk, Dost Kitabevi, Ankara. Butler, Judith, (2008). Cinsiyet Belası, Çev. Başak Ertür, Metis Yayınları, İstanbul. Chaney, David, (1996). Yaşam Tarzları, Çev. İrem Kutluk, Dost Kitabevi, Ankara. Crane, Diana, (2003). Moda ve Gündemleri, Çev. Özge Çelik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Dorer, Johanna, (2006). İnternette Cinsiyet: Yeni İletişim Teknolojileri ile Birlikte Cinsiyet Ayrımına İlişkin Araştırmalar Bakış, Çev. Dilek İmançer, Ahmet İmançer, Medya ve Kadın, Ed. Dilek İmançer, Ebabil Yayıncılık, Ankara. Dönmezer, Sulhi, (1984). Sosyoloji, Savaş Yayınları, Ankara. Featherstone, Mike, (2006). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Gökmen, Hülya, (1985). Yükseköğretim Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinlikleri Ve Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri, Milli Eğitim Basımevi, Ankara. Karaduman, Murat, (2003). İnternet ve Gazetecilik, Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, Der. Sevda Alankuş, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul. Lefebvre, Henri, (2007). Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çev. Işın Gürbüz, Metis Yayınları, İstanbul. Marcuse, Herbert, (1975). Tek Boyutlu İnsan, Çev. Afşar Timuçin ve Teoman Tunçdoğan, May Yayınları, İstanbul. McRobbie, Angela, (1999). Postmodernizm ve Popüler Kültür, Çev. Almila Özdek, Sarmal Yayınları, İstanbul. Mutlu, Bakile, (2008). İstanbul Ortaöğretim Okullarında Okul Kültürü Ve Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşmeleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Naisbitt, John, Aburdene, Patricia, (1990). Değişen Dünyada 1990 ların On Yeni Hedefi, Form Yayınları, İstanbul Parker, Stanley, (1995). Towards a Theory af Work and Leisure, Sociology of Leiusure A Reader, Ed. C.Critcher vd. E&FN Spon, London. Pronovost, Gilles, l998, Leisure Workers, Current Sociology, Sage Publications, Thousand Oaks, London. Rojek, Chris, (1995). Decentring Leisure, Rethinking Leisure Theory, Sage Publications, Thousand Oaks, London. Sennett, Richard, (2002). Kamusal İnsanın Çöküşü, Çev. Serpil Durak- Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Scoble, Robert, Shel Israel, (2006). Çıplak Sohbetler, Çev. Nurşah Üstüntaş, Mediacat Kitapları, İstanbul. Veal, A. James, (2001). Leisure, Culture and Lifestyle, Published in Society and Leisure, 24(2), ( ) Veblen, Torstein, (2005). Aylak Sınıfın Teorisi, Çev. Zeynep Gültekin ve Cumhur Atay, Babil Yayınları, İstanbul. 346

Facebook ta Reklamların Hedef Kitlesi Kadın

Facebook ta Reklamların Hedef Kitlesi Kadın İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 40 / Bahar 2015 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi Copyright - 2015 Bütün Hakları Saklıdır E-ISSN: 2147-4524 Facebook ta Reklamların

Detaylı

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET Bâb-ı Âli de başlayan basın işletmeciliği iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde elektronik ortamlara

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA 8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA SOSYAL AĞLAR Son zamanlarda tüm dünyada beklenmedik bir hızla yayılan ve milyonlarca insanı etkisi altına alan sosyal ağlar, insanların birbirileri ile olan ilişkilerini

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ

BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ ÖZET Sedat ÖZEL Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Kocaeli Video dosyalarının

Detaylı

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 AKADEMİSYENLERİN SOSYAL AĞLARDA BULUNMA MOTİVASYONLARI: FACEBOOK ÖRNEĞİ 1 Araş. Gör. Dr.,Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, srknbcr@gmail.com

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE HEKİM TERCİHİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emre TENGİLİMOĞLU

Detaylı

Erben & Balaban-Salı Global Media Journal TR Edition, 5 (10) Spring 2015 BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE

Erben & Balaban-Salı Global Media Journal TR Edition, 5 (10) Spring 2015 BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE GÖRSEL ÖGELERİN KULLANIMI 1 Şeyma Esin ERBEN Nişantaşı Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İstanbul Jale BALABAN-SALI Anadolu Üniversitesi, İletişim

Detaylı

TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. Melike YILMAZEL

TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. Melike YILMAZEL TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ Melike YILMAZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mesude

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Bünyamin Ayhan * Şükrü Balcı * Özet: Bilgi çağı olarak tanımlanan bu çağda yeni iletişim aracı olarak internetin,

Detaylı

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZGEN Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İstanbul ÖZET Bu çalışma;

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BLOG KULLANIMI: 2008 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BLOG KULLANIMI: 2008 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 2745 SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BLOG KULLANIMI: 2008 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND USE OF BLOG IN

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları

Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları N. Emel DİLMEN, Sertaç ÖĞÜT İletişim Fakültesi,Marmara Universitesi,Nişantaşı, İstanbul,Türkiye edilmen@marmara.edu.tr,sertacogut@marun.edu.tr New Face

Detaylı

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi İuliia ZHADKO Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ: TÜRKİYE DEKİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Mahmut Sami

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

TANITIM AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIMI: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖRNEĞİ

TANITIM AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIMI: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖRNEĞİ TANITIM AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIMI: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖRNEĞİ Mete KAZAZ Elif TÜMEN ÖZET Teknolojinin gelişmesi, iletişim araç ve yöntemlerinden yaralanma şeklini değiştirmiştir. Günümüz kurum

Detaylı