Sanal Ortamda Kadının Boş Zaman Kullanımı ve Kendini Temsili

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanal Ortamda Kadının Boş Zaman Kullanımı ve Kendini Temsili"

Transkript

1 Sanal Ortamda Kadının Boş Zaman Kullanımı ve Kendini Temsili Yelda ÖZKOÇAK Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Neşe KARS TAYANÇ İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, ÖZ Web2.0 kavramı ile bilgi akışı çift yönlü hale gelmiştir. Kullanıcılar da kendi isteklerine göre özgün içerikler oluşturmaya başlamışlardır. Bu bağlamda haber siteleri, portallar, e-ticaret siteleri, vikiler, bloglar ve sosyal ağ siteleri sayesinde kullanıcılar yeni içerikler oluşturmaktadır. Özellikle, internetin ticarileşmesiyle birlikte kadınlar hedef kitle olarak önem kazanmıştır. Bu doğrultuda tasarlanan siteler tüketim kültürü bağlamında kadını hedeflemekte, ona uygun içeriklerle hazırlanmaktadır. Bununla birlikte her ne kadar statik web sitesi kurmak ve geliştirmek teknik bilgi gerektirse de kadınların içerik üretimi bağlamında ağlara katılımının gitgide arttığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın temelini de kadın kullanıcıları hedef alan ve sayfa tanımında kadın kelimesi geçen web sayfaları oluşturmaktadır. Çalışmada Alexa İstatistikleri kullanılarak, Mart ayı içerisinde Türkiye de en çok girilen ilk 500 site içerisinde yer alan web sayfalarında kadınların ne tür içerikler oluşturduklarına ve hedef alındıklarına bakılacaktır. Anahtar Kelimeler: Sanal Dünya, Web Sitesi, Tüketim Kültürü, Kadın, Türkiye Giriş İlk başlarda kitlesel iletişim aracı olarak önemli bir yer tutan fakat zamanla bireysel iletişime yönelen internet gerek hız gerekse erişim açısından pratik olması nedeni ile günlük yaşamda hızlı bir biçimde çok büyük bir pay sahibi olmuştur. Basit ağ tarayıcıları, internete sahip olan herkesin web sayfalarını ziyaret etmelerini mümkün kılmış ve bu insanlar siteden siteye dolaşmaya başlamıştır. Kullanıcı sayısının her geçen gün artması ile web sayfası hazırlayabilmek için yeni iş kolları da ortaya çıkmıştır. Her yeni site başlangıçta olağanüstüymüş gibi görünse de, birkaç yıl içinde sitelerin çoğu birbirine benzer hale gelmiştir (Scoble ve Israel, 2006:258). Bu nedenle de içerik sağlayıcılar arasında da bir rekabet yaşanmaya başlanmıştır ve internet, iletişimi sağlayan servisler, bilgi sunan içerikler, dosya paylaşım ağları, medya paylaşım ortamları, portallar ve son olarak da sosyal ağlar olarak şekillenmiştir. İnternet içeriklerinin herkese uygun olabilecek biçimde zenginleştirilmesiyle birlikte bireyler, çalışmanın dışında kalan zamanlarında ve artık iş zamanları içerisinde ve/veya çalışma sırasında interneti yaygın olarak kullanmaya başlamışlardır. İnternete mobil olarak erişimin sağlanmasıyla da birlikte, bireylerin sahip oldukları tüm zamanları tüketmek için kullandıkları en önemli araç internet olmaya başlamıştır. Böylelikle çağımızın toplulukları internet odaklı bir hale gelmiştir. İnternetin sağladığı her türlü hizmetten faydalanabilmek veya aynı söylemi paylaştıkları ağlara katılmak ve öteki durumuna düşmemek için bireyler tüm zamanlarını internette geçirir hale gelmişlerdir. Sosyal ağlar, alışveriş siteleri, oyun grupları, haber portalları vs sayesinde internet, boş zaman faaliyetleri için ayrılan zamanı işgal eder duruma gelmiştir. Bireyler artık, televizyon izlemek, kitap okumak, yürümek, film izlemek veya alış veriş yapmak yerine ya da tüm bunları yapmak için internette vakit geçirmeyi tercih etmektedir. İnternetin bu yaygın kullanımı bireylerin sosyal ortamlarını sanal mekanlara taşımalarına neden olmuştur. Sosyal çevreyi genişletmek için ayrılan zaman artık internete ayrılmaktadır. Boş Zaman Ve Boş Zaman Kullanımı Genel olarak literatürde, boş zaman çalışmayla birlikte ele alınmıştır ve çalışmadan artan, bağlayıcılık ve zorunluluktan uzak bir zaman olarak tanımlanmıştır. Bu zaman dilimi, kişinin özgür iradesiyle, kendi istenciyle kullanacağı, tasarrufta bulunacağı bir zaman olarak görülmüştür (Parker, l995:28-31). Butler a göre boş zaman; bir deneyim biçimi, zengin bir yaşantı elde etmenin yoludur. Özel bir faaliyet biçimi olarak boş zaman, bir toplumsal sistem, bir eğitim safhası olarak değerlendirilmekte ve duyguların boşalımını sağlamak için kullanılmaktadır. Bu faaliyetlerin dinlenme, eğlenme ve ilerleme olmak üzere üç tür işlevi bulunmaktadır (aktaran Gökmen, 1985:6). Boş zamanlarda yapılan faaliyetler bireye göre farklılık gösterdiği gibi bu faaliyetlerin yapımında zamansal ve mekansal farklılıklar da görülmektedir. Bu farklılıklar bireyin yaşına, cinsiyetine, eğitimine, gelirine ve yapısına göre ortaya çıkmaktadır. Ama en çok da boş zaman faaliyetleri popüler kültüre göre belirlenmektedir. Modern toplumun üyeleri, yenidünya düzeni ile birlikte popüler kültür ürünü olan mekanlara gitmekte, kitapları okumakta, filmleri izlemekte, televizyon karşısında vakit geçirip, internette gezinmektedir. Boş zamanda yapılan faaliyetler toplumdaki kültürel değişimleri yansıtması açısından oldukça önemlidir. Bu faaliyetler geçmişten günümüze farklılaşarak çağdaş yaşamla birlikte insan hayatına değişiklikler ve yeni anlamlar kazandırmaktadır. 338

2 Bu bağlamda boş zaman, materyalist yaşam tarzıyla ilişkilendirilmiş ve bir sosyal kontrol aracı olarak görülmüştür. Sonuçta boş zaman tüketimi, işe yansıyarak bireyselci hale gelmiş ve tüketim ilişkilerini de kapsamıştır (Juniu, 2000:71 aktaran Aytaç, 2002). Tüketim alışkanlıklarının en yoğun yaşandığı zamanlar çalışmadan arta kalan zamanlardır. Kapitalizm, modern hayatın getirdikleri ile birlikte, insanlarda tüketim bilinci oluşturarak boş zamanlarını ele geçirmektedir. Bu bağlamda kapitalizmin tüketime yönelik oluşturduğu alanlar boş zaman endüstrisinin de gelişmesine neden olmuştur (Aytaç, 2004:116). Kapitalist sistem, emeğin yeniden üretimi için, çalışanların iş dışı yaşamlarını düzenleyerek, boş zamanları da kapitalist sistem için bir pazar haline getirmiştir. Bu bağlamda boş zamanın artmasını kendi sürekliliği için teşvik etmektedir (Roberts, l999: aktaran Veal, 2001). David Chaney ise boş zamanları değerlendirme endüstrilerini, tüketici kültürün belirgin özellikleri arasında görmektedir. Kitle iletişim araçlarının dönüşüm sürecindeki rolünü Yaşam Tarzları adlı çalışmasında değerlendiren Chaney e göre, boş zamanların ticarileşmesi, yeni toplumsal eğlenme biçimlerini ve bunların ticari uygulamalara dönüşmesini de beraberinde getirmektedir. Bu durum yeni bir kültürün gelişmesine de sebep olmaktadır (1996). Kenneth de boş zamanın bireyin kendi kendine yaptığı faaliyetleri içerdiğinden ve bu faaliyetlerin parayla bağlantılı olduğundan bahsetmektedir (1978:7). Birçok kuramcı modern toplumda boş zamanı, çalışmanın yeniden üretimi olmasının yanı sıra yalnızlık ve yabancılaşmanın giderilmesi için geçirilen bir zaman olarak da düşünmektedir. Bu bağlamda boş zamanlar önceki dönemlerde olduğu gibi bireysel özgürleşme ve rahatlamadan çok iş gücünü tekrar ve tekrar kullanabilmek için kapitalizmin neden olduğu yorgunluğun giderilmesi için kullanılmaktadır. Çalışma için harcanan zaman ile boş zaman arasındaki farklılığın ortadan kalkmasının bir diğer nedeni ise teknolojinin kullanılmasından ileri gelmektedir. Teknolojinin akılcı kullanımı hayatın her alanında bireyleri standartlaştırarak kar elde edebilecekleri faaliyetlere yönlendirmeye başlamıştır. Çünkü teknolojinin ilerlemesiyle birlikte az emekle daha fazla üretebilme olanağı doğmuş ve çalışanların zamanları artmaya başlamıştır. Bu sayede bireyler daha çok faaliyet ile uğraşmaya teşvik edilmiştir (Tekelioğlu, 2002:152). Televizyonun hayatımıza girmesiyle birlikte ev içinde gerçekleştirilen boş zaman faaliyetleri yeni iletişim teknolojileri ile farklı bir boyuta taşınmıştır. Artık boş zaman harcamalarının büyük kısmı, telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojileri ile yapılmaktadır. Bilgisayar ve dolayısıyla internet sayesinde çalışmanın evden de yapılabiliyor olması yeni boş zaman faaliyet biçimlerini de doğurmuştur. Yeni Zaman kuramcılarından Frank Mort, çalışmalarında insanların vakitlerinin çoğunu ev içinde geçireceklerini ve ev e dönüşün yeni kimlik politikalarının geliştirilmesine olanak tanıyacağını vurgulamıştır. Ona göre bireyler kimliklerini çalışma sırasında değil daha çok tüketme ya da satın alma eylemleri yoluyla oluşturmaktadırlar. Bu bağlamda Mort, ev yaşamının insanları apolitik bireyciliğe sürüklemeyeceğini, aksine, eko-tüketici politikalar ve televizyon yoluyla (şimdilerde bu internet olmalı) yeni ilişki biçimlerinin devreye gireceğini ve yeni kimliklerin evin içinde de oluşabileceğini vurgulamaktadır (aktaran McRobbie, 1999:56). Mort un televizyon için söylediği ve evin içinde oluşabileceğini belirttiği yeni ilişki biçimleri yeni iletişim teknolojileri sayesinde artık daha kolay oluşturulmaktadır. Çünkü yeni iletişim teknolojileri ile birlikte yeni ortamlar ortaya çıkmış, bu yeni iletişim ortamlarıyla kişisel ve kitlesel iletişim ortamları ve araçları günümüz toplumunun ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap verecek şekilde geliştirilmiş ve dönüşüme uğratılmıştır. Sosyal yaşam biçimleri de sayısal teknolojiler bağlamında dönüşüme uğramaya başlamıştır. Boş Zaman Ve Sanal Ortam Kadınlar erkeklere göre boş zamanlarını evde geçirmeye daha fazla eğimlidirler, fakat standart ev işlerinden ve çocukları nedeniyle ev dışında boş zaman faaliyetlerine pek fazla fırsat bulamadıkları görüşü yaygındır. Veblen, evde erkeğe göre daha fazla vakit geçiren kadının, ev içinde yaptığı zorunlu işlerin dışında kalan işleri boş zaman çalışması olarak değerlendirmektedir (2005:51). Temel görevi kocasına yardımcı olmak, evinin ihtiyaçlarını ve çocuklarının bakımını karşılamak (Demir, 1994:529) olduğu vurgulanan kadının toplumdaki yeri bu bağlamda ev ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle ataerkil yapıya göre kadının ev dışında çalışması tercih edilmemektedir. Özellikle Türkiye de kadınlar geleneksel rol beklentileriyle toplumsallaştırılmaktadırlar. Bütün gününü evin dışında geçiren çalışan kadın da çalışma saatlerinin dışında kalan boş zamanlarını evinde, ev işleri yaparak çocukları ile ilgilenerek geçirmek istemektedir. Ancak, Tokgöz ün de belirttiği gibi endüstri devrimiyle birlikte, kadınlar geleneksel roller olarak kabul edilen anne ve eş rolleri yanında toplum içinde başka roller de oynamaya başlamışlardır (1982:24). Geleneksel toplum yapısının dışına çıkmaya başlayan kadın boş zamanlarını toplumun cinsiyet rollerine çok da aykırı olmayan faaliyetlere ayırmaktadırlar. Çeşitli teknik alet ve makineler, hem çalışan hem de evde olan kadınların günlük işlerini az enerji ile fazla zaman harcamadan yapmalarına olanak sağlamaktadır. Herkes için boş zaman sağlayan teknolojik gelişmeler, kadınların da boş zamanının fazlalaşmasına ve boş zaman olanaklarının da artmasına yol açmıştır. Bu bağlamda kadınlar boş zamanlarının çoğunu, dedikoduya, yemeğe ve bedenlerine (giyime ve bakıma) harcamaktadır. Böylelikle de yenidünya düzeni içerisinde kapitalist çalışma, tüketim nesnesi olma ve boş zaman arasına sıkıştırılmaktadırlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde bireylerin boş zaman faaliyetlerini seçme özgürlüğüne sahip olmadıkları görülmektedir. Bireyin seçimleri toplumun nitelikleri tarafından onun gücü ve egemenliği şekillendirmektedir (Rojek, 1995:22). Sonuçta, bu durum bireylerin toplumsal ilişkiler kurabilmelerine de olanak sağlamıştır. 339

3 Bu bağlamda Veblen de boş zaman faaliyetlerinin sadece bireyin kendi isteklerini tatmin eden bir faaliyet olarak anlaşılamayacağından, sosyalleşmeye olanak sağlayan, aynı zamanda diğerleri için de sergileme alanı ve bir sembol olduğundan bahsetmektedir (2005). Özellikle, teknoloji kullanımının sağladığı olanaklar sayesinde gündelik yaşamda boş zaman faaliyetleri daha fazla yer almaya ve sosyallik de boş zamanın bir ürünü olarak görülmeye başlanmıştır (Sennett, 2002). Bu bağlamda isteğe bağlı yapılan faaliyetler artık bireyin sosyalleşmek ya da çevresinden dışlanmamak adına yaptığı zorunlu işlere dönüşmeye başlamıştır. Çünkü birey, kendini gerçekleştirmek için başkalarının onayına ve yardımına ihtiyaç duymaktadır. Sosyalleşme, bireyin davranışlarını sadece değiştiren, sınırlayan veya denetleyen bir süreç değildir. Aynı zamanda, aktif ve yapıcı yönleri olan, hem biçimleyici hem de yaratıcı bir süreçtir. Başka bir deyişle, sosyalleşme, bireyi teşvik eden, motive eden, bireyde sonsuz bir şevk ve arzu çeşitliliği yaratan, bireyin gelişimi ve başarısına yönelik ve bireyin yaşamdan aldığı hazzı kuvvetlendiren bir süreçtir (Mutlu, 2008:45). Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde tüketim kültürünün etkisinin büyüklüğü göz önüne alındığında özellikle kitle iletişim araçları toplumun bu doğrultuda değişmesinde önemli işlevlere sahiptir. Marcuse nun da değindiği gibi kitle iletişim araçları sanatı, siyaseti, dini, felsefeyi, ticareti uyumlu bir biçimde ve çoğu zaman el altından birbirine karıştırmakta, bu kültür alanlarını aynı zamanda ortak bir duruma ve ticari bir biçime indirgemektedir (1975:76). Bilgi toplumu ile birlikte yeni iletişim ortamlarının kullanımı, gündelik hayatın her alanında hızlı bir ilerleme göstermiştir. Radyonun 50 milyon kişiye ulaşması 38 yıl, televizyonun 50 milyon kişiye ulaşmasının 13 yıl, internetin ise 50 milyon kişiye ulaşması sadece 4 yıl sürmüştür (Karaduman 2003: ). Sanal Ortam, Boş Zaman ve Kadın İnternet ve internete dayalı faaliyetlerin, bireyin gündelik yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldiği açık bir gerçektir. Birey, gündelik yaşamına dair pratiklerinin neredeyse tamamını internet üzerinden gerçekleştirebilmektedir. İnternet hem kamusal hem de bireysel alanlara hizmet vermesi açısından kullanıcılar tarafından benzersiz bir yapı olarak görünmektedir. İnternet, kullanıcılarına kendilerini rahat bir şekilde ifade etme imkanı vermektedir. Özellikle zamanının büyük bir çoğunluğunu evde geçirmek zorunda kalan kadın kullanıcılar, her türlü sorunu, bilgi paylaşımını bu ortamlarda giderebilmektedirler. Tüketim nesnesi olarak görülen kadınların bu davranışları da sosyal medya tarafından desteklenmektedir. Bu bağlamda internetin ticarileşmesi ile yeni tüketim fikri içinde kadınlar hedef kitle olarak önem kazanmıştır. Ancak kadınlar sadece tüketici olarak değil sınırlı üretici olarak da bu ağlarda kendini göstermektedir. Çok tüketmek, zenginlik anlamında empoze edildiğinden kadınlar tüketimin hem öznesi hem de nesnesi durumunda gelmişlerdir. Kadınlar, ev içinde, bilgisayar başında hem kendi bilgilerini paylaşarak diğer kadınları tüketime yönlendirirken, kendiside aynı şekilde maruz kaldığı verileri tüketmeye yönlenmektedir. Web sayfası kurmak ve geliştirmek teknik bilgi gerektirdiğinden web sitesi sahibi bayanların sayısının çok az olduğu ileri sürülmektedir. Buna karşın Binark ve Kılıçbay kadınların mevcut potansiyelinin çarpıtıldığını, özellikle teknolojiyi kullanma ve uyum sağlama konusunda "yavaş/geri" oldukları şeklindeki yaygın kanının gerçeği yansıtmadığını dile getirmişlerdir (2005). Ancak Türkiye genelindeki tabloya baktığımızda kadınların teknolojiyi kullanmakta erkeğin gerisinde kaldığı görülmektedir. Grafik 1: Bilgi Toplumu İstatistikleri, 2013 (Bilgisayar Kullanım Oranları ). Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı raporuna göre 2004 yılında %16,2 olan kadıların bilgisayar kullanımı, 2013 yılına gelindiğinde %39,8 e yükselmiştir. Yine aynı rapora göre geçen 9 yılın ardından kadınların internet kullanımları %12,1 den ancak %38,7 ye yükselebilmiştir. 340

4 Grafik 2: Bilgi Toplumu İstatistikleri, 2013 (İnternet Kullanım Oranları ). Aynı araştırmada kadın ve erkeğin internetteki faaliyetleri de araştırılmıştır. Buna göre, kadınların teknik bilgi gerektiren işlemlerde erkeğin gerisinde olduğu gözlenmektedir ve geçen yıllarda yapılan çalışmalara da bakıldığında oransal bir ilerleme olmadığı dikkati çekmektedir. Tablo 1:Bilgi Toplumu İstatistikleri, 2013 ( ). İnternet ile ilgili yapılan işlemler Erkek Kadın Bilgi edinmek için arama motoru kullanma 96,4 96,6 Dosya ekleyerek e-posta gönderme 61,4 51,1 Konuşma odalarına (chat), haber gruplarına ya da sanal tartışma forumlarına mesaj gönderme 43,5 35,5 Telefon aramaları için İnterneti kullanma 20,2 17,9 Bir program paylaşım programı yardımı ile müzik ve film değiş tokuşu 21,9 17,1 Bir web sitesi tasarlamak 6,4 3,0 Bir web sitesine, müzik, resim, film, metin, oyun yükleme 36,4 30,6 İnternet tarayıcısının güvenlik ayarlarını değiştirmek 23,4 16,1 Hiçbiri 2,3 2,6 (Birden fazla seçenek işaretlenebildiği için toplam 100 olmayabilir.) Ancak genel bir değerlendirme yapılacak olursa, Türkiye İstatistik Kurumu nun internet kullanan bireylerin internette yürüttükleri faaliyetler 2013 raporundan da anlaşılacağı üzere kadınlar, web sitesi tasarlamak, tarayıcının güvenlik ayarlarını değiştirmek gibi teknik bilgi gerektiren alanların dışında internet kullanımında erkeklerden az farkla geride bulunmaktadırlar. Herring dilbilim bakış açısından çevrimiçi erkek tarzlarının baskı, güç, sık kavga, iddia, uzun ve ya sık ileti gönderme, kendini reklam etme, alay etme biçiminde; çevrimiçi kadın tarzlarının ise dayanışma, iletişim kullanımını onaylama, teşekkür etme, özür dileme biçiminde olduğuna değinmektedir (aktaran Dorer, 2006:208). Bu bağlamda internet kadınların, kendi kadınlık ve erkeklik tanımlarını geliştirmeleri açısından da etkili bir ortam sunmaktadır. Öte yandan kadınların gün geçtikçe daha fazla iletişim kurmak, kadınlık konularını tartışarak bilgi alışverişinde bulunmak, araştırma yapmak, evden çıkmadan alışveriş yapmak, yaptıklarını sergilemek gibi amaçlarla interneti kullandıkları da görülmektedir. Bütün bunları yapan kadınların evde daha fazla zaman geçirdiği düşünülmekle birlikte Butler, kadınların internet aracılığıyla mekansal sınırları aştığına vurgu yapmaktadır. Kadınların internette aktif olarak vakit geçirmesi toplumsal cinsiyete dair önemli bir performans alanının geliştiğinin de işareti olarak görülmektedir (2008). İnternet kullanımının artması ile kadınlar, birey olarak kendi gerçeklerini keşfetme ve yeteneklerini gösterme fırsatı bulmuşlardır. Kullanıcılar katkıda bulundukları (ya da bulunduklarını düşündükleri) ağlar sayesinde var olan toplumsal cinsiyet olgusuna atıfta bulunarak kendi kimliklerini rahat bir şekilde göstermeye de başlamışlardır. Kadınlar artık boş zamanlarını sanal ağlarda sosyalleşerek harcamaktadır. Sembolik tüketim başta olmak üzere, her türlü tüketim için gerekli önkoşulu oluşturan boş zaman, artık kadın için de yoktur. Kadınlar gündelik yaşam içinde hem öznedirler, hem de gündelik hayatın kurbanıdırlar; dolayısıyla nesnedirler, ikamedirler (güzellik, dişilik, moda, vs.); üstelik ikamelerin çoğalması da kadınların aleyhinedir. Kadın aynı zamanda hem alıcı hem de tüketicidir; hem metadır, hem de metanın simgesidir (reklamlardaki çıplak beden ve gülümsemedir) (Lefebvre, 2007:87). Bu bağlamda ele alındığında Pronovost un da değindiği gibi boş zaman, artık, profesyonel bir etkinlik alanı haline gelmiştir. İş süreçlerinde olduğu gibi, boş zamanlarda da profesyonelliğin etkisi altında işlerlik değerine kavuşmuştur. Boş zaman, bu alandaki profesyonel işçilerin (leisure worker) kontrolünde ve manipülasyonu altında ticari bir alan olarak organize olmuştur (l998:58). 341

5 Araştırmanın Yöntemi Çalışmanın bundan sonraki bölümünde Alexa İstatistiklerine bakılarak Türkiye de düzenli olarak internet kullanan bireylerin (% 39,5 lik kesimin) hakim olduğu, en çok girilen internet siteleri içinden doğrudan kadın kullanıcıları hedef alan ve sayfa tanımında kadın (anne-kız) kelimesi geçen web sayfaları oluşturmaktadır. Alexa dışında ölçüm yapan Nielsen/NetRatings, internet ve dijital medya izleyicilerini telefon ve internet aracılığıyla yapılan anketlerle ölçmektedir, ComScore and Hitwise gibi şirketler de, internet sayfalarına kaç kere bakıldığını takip etmektedirler. Dünya çapında 30 milyonun üzerinde internet sitesinin ziyaretçi verilerinin yayınlandığı aylık 6 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Amazon.com a ait bir internet şirketi olan Alexa ise istatistiklerini Alexa Toolbar" adlı yazılım ile kullanıcılarından alınan verilerden derlenmektedir. Bu veriler, dünya ve/veya ülke konumuna göre yada sayfa kategorilerine göre sorgulanabilmektedir. Bu anlamda Alexa web sitelerinin ziyaretçi sayılarına göre izlenerek, sitelerin kaçıncı sırada olduğunu dünya genelinde ve ülkeler özelinde gösteren bir internet rating sistemidir. Alexa sıralama yaparken iki ayrı sıralama kriteri kullanmaktadır. Birincisi ranking diğeri popülarite. Ranking toplam ziyaretçi sayısı ve sayfa gösteriminin bileşkesinden hesaplanan bir değerdir. Popülarite ise visitor loyality (ziyaretçi sadakati) ile ilgilidir. Yani ziyaretçi o sitede çok dolaşmıyor olabilir ama her hafta en az bir defa siteye geliyorsa bu o siteye popülarite kazandırmaktadır. Bu iki kriterle hesaplanan değerler birbirine çok yakın çıkmaktadır. Alexa nın güvenilirliği elbette çok tartışılan bir konudur. Ancak, bu alanda başka bir kurumun olmayışı Alexa nın işi ilk başlatan olarak sistemin başını çekiyor oluşu onu söz sahibi bir site konumuna getirmektedir. ( , ). Alexa verilerine göre Mart ayı içinde, Türkiye için yapılan sıralamada ( ), 500 sayfa içerisinden web sitesi tanımında kadın kelimesi geçen 6 web sayfası saptanmıştır. (Türkiye den en çok girilen 500 sayfa içerisinde, çevrim içi alışveriş siteleri, yemek tariflerinin paylaşıldığı siteler, dekorasyon ürünleri satan sitelerde bulunmaktadır. Bu sitelerin toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında kadına yönelik olduğu düşünülse de sayfa tanımında kadın kelimesine yer verilmediğinden çalışmanın yöntemi bağlamında değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer noktada bahsedilen içerikteki web sayfalarının erkeği de hedef kitle olarak gördüğü ve sayfanın üretimi aşamasında erkeğin de yer aldığıdır.) Web Sayfasının Adı kadinlarkulubu.com kizlarsoruyor.com mahmure.com e-bebek.com stardoll.com modagram.com Tablo 2: Doğrudan Kadını Hedef Alan Web Sayfaları Sayfanın Resmi Tanımı Kadınların, paylaşımda bulunabildikleri net üzerindeki kadın adına nirengi noktası. A dan Z ye kadın. Kadın, Cilt Bakımı, Güzellik, Diyet, Makyaj, Moda, Seks, Evlilik, Gelinlik, Bebek, Magazin, Saç Bakımı, kadın sağlığı başlıkları bulunmaktadır. Kadın ve erkeğin bakış açısından hayata dair her soruya cevaplar aranan bir sosyal paylaşım topluluğudur. 2011'de kurulan site, 2007'de aynı ekibin ABD'de kurduğu GirlsAskGuys.com platformunun Türkçe versiyonudur. Güzellik, moda, cinsellik ve sağlık konularının işlendiği kadın sitesidir. Anne ilgisi, uzman bilgisi sunmaktadır. Online fashion & dress-up community for girls of all ages from around the world. (Dünyanın her yerinden her yaştan kızlar için çevrimiçi moda ve giyim kuşam rehberi) Kadın, erkek ürünleri, üst giyim, dış giyim, ücretsiz kargo ve iletişim bölümleri yer almaktadır. Kadınlar istedikleri ve uygun gördükleri için değil iletişim araçları ile yayınlan hipergerçekler onlara öyle yapmasını söyledikleri için belirli davranış kalıplarını öğrenip benimsemek durumunda kalmışlardır. Bu bağlamda da reklamların tam hedefinde olan kadınlar özellikle dış görünüşlerine önem verme zorunluluğu hissetmektedirler. Yukarıda adı geçen sitelerin de içeriklerine bakıldığında kadını tüketime yönlendiren ve dişilik öğelerinin ön plana çıkmasını hedefleyen bilgi-ürün paylaşımında bulundukları görülmektedir. ARAŞTIRMANIN BULGULARI kadinlarkulubu.com adlı internet sitesi 2001 yılından günümüze aktif üye ile Türkiye deki Marka ve Logo Tescili yapılmış ilk kadın portalıdır. Robi Bilişim şirketine ait olan site Kocaeli nde kurulmuştur. Kadınlar Kulübü tarafından oluşturulan, kullanıcılar ve üyelere sunulan, Üçüncü kişiler tarafından, kullanıcılara sunulan, Sponsorlar, reklam verenler ve mal/hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan ürünlerden, Kullanıcılar ve üyeler tarafından veri girişi, mesaj gönderme, dosya yükleme, v.b. yollarla sağlanan veriler oluşturmaktadır. TUİK raporuna göre Düzenli İnternet Kullanıcısı: her gün veya haftada en az bir defa İnternet kullanan birey olarak tanımlanmıştır. Verilen oran 2013 yılı için yaş grubuna göredir. Şirketin Türkiye temsilciliğine telefonla ulaşılmaya çalışılmış ancak dönüş alınamamıştır. Portal, birçok içeriği bir arada bulunduran -e-posta, anlık mesajlaşma, sohbet, tartışma grupları, güncel haberler gibi-internet sitesi anlamında kullanılmaktadır. Portal, birçok içeriği bir arada bulunduran -e-posta, anlık mesajlaşma, sohbet, tartışma grupları, güncel haberler gibi-internet sitesi anlamında kullanılmaktadır. Portal, birçok içeriği bir arada bulunduran -e-posta, anlık mesajlaşma, sohbet, tartışma grupları, güncel haberler gibi-internet sitesi anlamında kullanılmaktadır. 342

6 kizlarsoruyor.com kadın ve erkeğin her konuda paylaşımda bulunabildiği A.B.D. de kurulmuş olan girlsaskguys.com platformunun Türkçe versiyonudur. Üyeler paylaşımları oranında kazandıkları Xper puanlarıyla hepsiburada.com, mudo.com sitelerinden hediye çekleri, tişörtler gibi ödüller kazanmakta ve aynı zamanda artan Xper seviyeleri sayesinde topluluğun içinde seviye atlayarak daha çok tanınmakta ve site kullanımında değişik avantajlara sahip olmaktadırlar. Site tarafından oluşturulan, kullanıcılar ve üyelere sunulan, Üyeler tarafından, kullanıcılara sunulan, kişisel profil sayfaları, blog yazıları, Üyelerin birbirlerine ve/veya yöneticilere sorduğu sorular, Sponsorlar, reklam verenler ve mal/hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan ürünler/veriler oluşturmaktadır. mahmure.com Doğan Yayın Holding bünyesinde Hürriyet grubuna bağlıdır. Site kadinlarkulubu.com sitesiyle benzer içeriğe sahiptir. mahmure.com tarafından oluşturulan, kullanıcılar ve üyelere sunulan, Site tarafından seçilen kişiler tarafından hazırlanan blog yazıları, Sponsorlar, reklam verenler ve mal/hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan ürünler/veriler oluşturmaktadır. 343

7 e-bebek.com bir baba olan Halil Erdoğmuş un bebek bakımıyla ilgili bilgi edinme ihtiyacı neticesinde 12 yıl önce kurduğu anne-babalara ve adaylarına yönelik bir sitedir. Site annenin ve bebeğin, doğum öncesinden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını 7/24 gidermeye yöneliktir. Sitenin aynı zamanda fiziki mağazalar zinciri de bulunmaktadır. İstanbul da 20 diğer illerde 15 mağazası bulunmaktadır. e-bebek.com tarafından oluşturulan, kullanıcılar ve üyelere sunulan, Sponsorlar, reklam verenler ve mal/hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan ürünler/veriler oluşturmaktadır. stardoll.com 2004 yılında, Paperdoll Heaven adı ile (Stardoll'un orijinal ismi paperdollheaven.com'dur) kurulan sitenin ilk kuruluş amacı İskandinavyalı Liisa'nın kâğıt bebeklerini internet ortamına taşıyarak çizimler yapmasıdır. Sitede sanal kâğıt bebeklere gardıroplar ve stiller tasarlanmaktadır. Bu kişisel internet sayfasının beğenilmesi ile Stardoll, internet üzerinde kızların kendini ifade etmesini ve moda kurgulama oyunu oynamasını sağlamak üzere geliştirilerek, oyun sitesi haline getirilmiştir. Sitenin üyeleri 7-17 yaş arası kız ve erkek çocuklardan oluşmaktadır. Ayrıca site 28 ülkede yayınlanmaktadır. stardoll.com tarafından oluşturulan, kullanıcılar ve üyelere sunulan oyunlar, Üyeler tarafından oluşturulan ve yayınlanan (yüklenen) bebekler, elbiseler, metinler, blog metinleri, sohbet oturumları veya benzeri sahnelerden ve resimlerden sağlanan, Sponsorlar, reklam verenler ve mal/hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan ürünler/veriler oluşturmaktadır. 344

8 modagram.com DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş altında yine bir çevrim içi alışveriş sitesi olan trendyol.com un yan sitesi konumunda moda sitesidir. Sponsorlar, reklam verenler ve mal/hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan ürünlerden oluşturmaktadır. Değerlendirmeye alınan 6 siteden sadece kadinlarkulubu.com adlı site içeriğini oluştururken birebir kadın kullanıcılardan/üyelerden yararlanmaktadır. Diğer sitelerin içerikleri ise site yöneticileri ve onların tercih ettiği bireylerin katkısıyla oluşturulmaktadır. Bu sitelerin ortak noktası ise, kadınlara ne giyeceklerini, ne yiyeceklerini ve erkeklerle olan ilişkilerini nasıl düzenleyeceklerini söylemesidir. Sadece e-bebek.com ve modagram.com doğrudan çevrim içi alışveriş sitesidir. Diğer siteler de aldıkları reklamların yanı sıra, giyim önerileri, dekorasyon öneri, güzellik sırları başlığı altında kadınları tüketime yönlendirmektedir. Birçok konu başlığına sahip olan bu sitelerdeki tüm verileri okumak oldukça vakit alıcı bir işlemdir. Bu nedenle kadınlar boş buldukları her zamanda bu sitelerdeki bilgileri okumakta ve güçleri yettiğince de uygulamaktadırlar. Featherstone n da değindiği gibi bir kimsenin bedeni, giysileri, konuşması, boş zamanın kullanması, tercihleri bireyselliğinin işaretleri olarak görülmektedir (2006:141). Kadınlar da ötekileşmemek adına giyim, dekorasyon, makyaj vs tercihlerini yaparken bu sitelerden moda olanı öğrenmektedirler. Kimlik duygusunun oluşumu, belirli giyim eşyaları ve ayakkabılar gibi tüketim mallarının kullanımı yoluyla elde edilebilecek bir süreç olarak algılanabilir. Bu tür tüketim kalıpları, kimin grup üyesi olup kimin olmadığını tanımlayabilecek temel unsurlar olarak kullanılabilir. Betz (1992) medya, tüketime yönelik yaşam tarzlarının sunumuyla, herkes için tüketim kültürünü teşvik etmektedir derken Bocock büyük yaş gruplarında ve evlenip çoluk çocuğa karışmış olanlar arasında da bunun geçerli olduğunu ileri sürmektedir (1997:37). Genel olarak ele alındığında bireyler kendileri için değil, diğerleri için giyinirler, süslenirler. Kimliklerin inşasında ve yıkılmasında bir araç olan moda, bu bağlamda kimliklere ilişkin görüşleri etkilemektedir. Yaptığımız çalışmada göstermektedir ki, özellikle elektronik medya kültürü kamusal alanı tekelleştirip, tek tipleştirmektedir. Küresel ilk kültür biçimlerinden biri olan moda günümüzde yeni medya olanaklarıyla daha etkindir (Crane, 2003:314). Özellikle kadınlar, neyin, nasıl ve hangi tüketim topluluğuna girebilmek için tüketileceğini bahsi geçen web sayfaları sayesinde öğrenmektedirler. Naisbit ve Aburdune n (1990:108) da değindiği gibi kadınlar giyim ve mutfak konularında 345

9 geleneklerine sahip çıksalar da yiyecek, giyecek ve eğlence konularındaki kararları büyük bir bağlılık gerektirmediği için önerilere açıktırlar. Çünkü diğerleri gibi olmak isterler Gündelik hayatta toplumsal imgenin en iyi karşılığını bulduğu ve en net göründüğü yerlerden birisi, kadınlara seslenen yayın organlarıdır (Lefebvre, 2007:89-90). Özellikle kadınlara yönelik olan moda, medya kültürünü de oluşturmaktadır. Genel anlamda moda kadın için daimi bir süreçtir. Kadın her ne kadar ev içi işlere odaklanmış olsa da, giyinme, süslenme, dekorasyon, müzik, edebiyat ve sanat gibi konular da moda kurallarının etkisinde kalmaktadır. Dönmezer, daimi değişikliğe uğrayan her sosyal hayat alanının, modanın istilası ile karşı karşıya kaldığını dile getirmektedir (1996:434). SONUÇ Modern kadın ya da çalışan kadın dayatılan toplumsal cinsiyet kalıplarının dışına çıkmaya başlamışsa da yine de geleneksel kadının, rol ve statüsünü kabullenmiş ve sahiplenmiştir. Sadece kadının kendisi, kendini bu kalıplardan çıkartabilecekken, kadın çocukları vasıtasıyla aynı kalıpları bir sonraki nesle aktararak toplumsal cinsiyeti gündelik hayatın bir gerçeği olarak devam ettirmektedir. Görsel-işitsel araç olarak televizyondan sonra teknolojinin gündelik hayatın içerisine daha fazla girmesi ve onu yeniden biçimlendirmesi neticesinde ortaya çıkan yeni ortamlar hızlı bir şekilde ve çok sayıda bireye ulaşmada etkin olmuştur. Yeniden biçimlenen televizyon, cep telefonları ve dijital ortamlar reklâmın gücünü, hızını ve paylaşımını arttırmıştır. Özellikle yeni iletişim ortamlarında yapılan paylaşımlar tüketim kültürüne ciddi bir katkı sağlamakta, bireylerin diğerlerine kendini göstermesinde ve etkileşim kurmasında önem taşımaktadır. Çalışmamızdan bağlamında ele alındığında kadınlar üretici olmaktan ziyade bu sitelerden edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulamaktadırlar. Kadınların bu bilgilerden yararlanmaları çalışma ve evde olma durumlarına göre farklılıklar gösterse de amaçları aynıdır. Sabah saatlerinde, yemek veya ev işi yaparken televizyon seyredebilen kadınlar internette gezinebilmek için daha özel bir zaman dilimine ihtiyaç duymaktadırlar. Televizyon gibi internette günümüz insanının günlük yaşamının bir parçası haline gelmeye başlamıştır ve internet, televizyon gibi sadece iş dışı, boş zamanları değil tüm zamanları hedef almakta, çalışma zamanının da bir parçasını oluşturmaktadır. Yemek yapmanın püf noktaları, bebek bakımının incelikleri, erkeklerle anlaşmanın yolu gibi başlıkların yanı sıra, çalışan kadın başlığı ile seçkin bir yaşam tarzı sürekli vurgulanmaktadır. Bu bağlamda tasarlanan siteler tüketim kültürü bağlamında toplumsal cinsiyet kalıpları dahilinde kadını hedeflemektedir. Kadınların içerik üretimi bağlamında ağlara katılımının gitgide arttığının düşünülmesine karşın bu katılımın sınırlı olduğu ve erkeklerin de fazlasıyla kadın temelli içerikler oluşturduğu gözlenmiştir. Özetle Türkiye de kadın siteleri toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üreten ve kadınların boş zamanlarını modernleşme sürecinde cinsiyet kimliklerini oluşturan ve tüketim için yeni fırsat yaratan bir görünüme sahiptir. KAYNAKÇA Aytaç, Ömer, (2002). Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:1 Aytaç, Ömer, (2004). Kapitalizm ve Hegemonya İlişkileri Bağlamında Boş Zaman, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:28- No:2. Binark, Mutlu, Kılıçbay, Barış, (2005). İnternet, Toplum, Kültür, Epos Yayınları, Ankara. Bocock Robert, (1997). Tüketim, Çev. İrem Kutluk, Dost Kitabevi, Ankara. Butler, Judith, (2008). Cinsiyet Belası, Çev. Başak Ertür, Metis Yayınları, İstanbul. Chaney, David, (1996). Yaşam Tarzları, Çev. İrem Kutluk, Dost Kitabevi, Ankara. Crane, Diana, (2003). Moda ve Gündemleri, Çev. Özge Çelik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Dorer, Johanna, (2006). İnternette Cinsiyet: Yeni İletişim Teknolojileri ile Birlikte Cinsiyet Ayrımına İlişkin Araştırmalar Bakış, Çev. Dilek İmançer, Ahmet İmançer, Medya ve Kadın, Ed. Dilek İmançer, Ebabil Yayıncılık, Ankara. Dönmezer, Sulhi, (1984). Sosyoloji, Savaş Yayınları, Ankara. Featherstone, Mike, (2006). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Gökmen, Hülya, (1985). Yükseköğretim Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinlikleri Ve Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri, Milli Eğitim Basımevi, Ankara. Karaduman, Murat, (2003). İnternet ve Gazetecilik, Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, Der. Sevda Alankuş, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul. Lefebvre, Henri, (2007). Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çev. Işın Gürbüz, Metis Yayınları, İstanbul. Marcuse, Herbert, (1975). Tek Boyutlu İnsan, Çev. Afşar Timuçin ve Teoman Tunçdoğan, May Yayınları, İstanbul. McRobbie, Angela, (1999). Postmodernizm ve Popüler Kültür, Çev. Almila Özdek, Sarmal Yayınları, İstanbul. Mutlu, Bakile, (2008). İstanbul Ortaöğretim Okullarında Okul Kültürü Ve Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşmeleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Naisbitt, John, Aburdene, Patricia, (1990). Değişen Dünyada 1990 ların On Yeni Hedefi, Form Yayınları, İstanbul Parker, Stanley, (1995). Towards a Theory af Work and Leisure, Sociology of Leiusure A Reader, Ed. C.Critcher vd. E&FN Spon, London. Pronovost, Gilles, l998, Leisure Workers, Current Sociology, Sage Publications, Thousand Oaks, London. Rojek, Chris, (1995). Decentring Leisure, Rethinking Leisure Theory, Sage Publications, Thousand Oaks, London. Sennett, Richard, (2002). Kamusal İnsanın Çöküşü, Çev. Serpil Durak- Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Scoble, Robert, Shel Israel, (2006). Çıplak Sohbetler, Çev. Nurşah Üstüntaş, Mediacat Kitapları, İstanbul. Veal, A. James, (2001). Leisure, Culture and Lifestyle, Published in Society and Leisure, 24(2), ( ) Veblen, Torstein, (2005). Aylak Sınıfın Teorisi, Çev. Zeynep Gültekin ve Cumhur Atay, Babil Yayınları, İstanbul. 346

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülten Sayı:2 ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ Hızla gelişen dünyada teknolojik ürünler hayatımızın büyük bir kısmını kapsamakta. İş ortamında

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com : @irmakhandan What s yours? Bulunduğumuz çağın ekosisteminin özünde «paylaşmak» ve «konuşmak» yer alıyor. TÜKETİCİ HİKAYELERİ HİKAYELERİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR? EĞLENCELİ

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007

Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007 Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007 Aytaç MESTÇİ Beykent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü aytacmestci@beykent.edu.tr aytac@internetpazarlama.net Giriş Haber; her

Detaylı

17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni

17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni 17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni Mobil RTB Harcamaları %459 Artış Gösterdi emarketer tahminlerine göre RTB harcamaları (tüm reklam çeşitleri dahil) 2018 yılında toplamda $12 milyar a ulaşacak.

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12)

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. nin Belirgin Yönleri 2. Planlama Modeli 3. Örneği: Nike 4. Çabalarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK. İnternet ve BİT Kullanım Kuralları Telif Hakları Bilişim Suçları

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK. İnternet ve BİT Kullanım Kuralları Telif Hakları Bilişim Suçları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK İnternet ve BİT Kullanım Kuralları Telif Hakları Bilişim Suçları Etik Nedir? Adem Fırat Etik: Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü,

Detaylı

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, teknolojiyi ve sosyal girişimciliği tek yönlü bilgi paylaşımından, kelimeler,

Detaylı

Dijital Dönüşüm Adımları

Dijital Dönüşüm Adımları Dijital Dönüşüm Adımları Başlarken 1 GÖRSEL YENİLİKLER Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının dijital dünyasının görsel olarak yenilenme süreci 2 ALTYAPI & KULLANIM Yenilenen ve aktif kullanıma geçen modellerin

Detaylı

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları . Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları Dijital Medya İçerikleri Ne Kadar Güvenli? Dr. Şahin BAYZAN İnternet Daire Başkanlığı 06/12/2016 - İstanbul TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICILARI İnternet Kullanıcı

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

1:1 netbook senaryosu, Nº3

1:1 netbook senaryosu, Nº3 1:1 netbook senaryosu, Nº3 Bir yabancı dil dersinde nanoteknolojinin etik yönlerini tartışma Konular: yabancı dil, bilim, etik Seviye: Ortaöğrenim Süre: +/-120 dakika sınıf çalışması; +/-30 dakika evde

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yard. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com Fiziksel Arayüz

Detaylı

ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ

ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ Kasım 2012 www.irfankoleji.com Sayfa 1 / 5 GENCİN TEKNOLOJİYLE İMTİHANI Gençler Dile Geldi adında İntel in düzenlemiş olduğu

Detaylı

İşaretçiler Perakende Pazarlamayı Nasıl Yeniden Şekillendirebilir?

İşaretçiler Perakende Pazarlamayı Nasıl Yeniden Şekillendirebilir? İşaretçiler Perakende Pazarlamayı Nasıl Yeniden Şekillendirebilir? Yazar Peter Lewis Yayınlanan Ağustos 2016 Konular Hareketli Perakende Tüketim maddeleri İşaretçi teknolojisi, cihazları daha faydalı hale

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

MEKANIN SOSYOLOJİSİ. Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

MEKANIN SOSYOLOJİSİ. Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY4207 Dersin Adı MEKANIN SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 6 Seçmeli YOK TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

1/9. Türkiye E- Ticaret Araştırması Ocak 2010. 13 Ocak 2010, Webrazzi Gündem: E- Ticaret 2010 Crenvo Bilişim Danışmanlık Reklam ve Tic. Ltd. Şti.

1/9. Türkiye E- Ticaret Araştırması Ocak 2010. 13 Ocak 2010, Webrazzi Gündem: E- Ticaret 2010 Crenvo Bilişim Danışmanlık Reklam ve Tic. Ltd. Şti. 1/9 Türkiye E- Ticaret Araştırması Ocak 2010 13 Ocak 2010, Webrazzi Gündem: E- Ticaret 2010 Crenvo Bilişim Danışmanlık Reklam ve Tic. Ltd. Şti. 2/9 Araştırma Hakkında Araştırma verisi 81 ilden 2070 kişinin

Detaylı

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA 1 Giriş Bu bölümümde günümüzde en çok kullanılan Web araçları tanıtılacak ve anlatılacaktır.bunların eğitimde, özellikle uzaktan eğitimde nasıl kullanıldığından

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Ticket Compliments. Hediye Kuponları

Ticket Compliments. Hediye Kuponları Ticket Compliments Hediye Kuponları İçerik Ticket Compliments Universal Ticket Compliments Fashion Ticket Compliments Ürün Özellikleri Ticket Compliments Marka Kartları Ticket Gift Club Titre du document

Detaylı

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz?

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Günümüzde tüketiciler ihtiyaç duydukları ya da istedikleri bir şey olduğunda refleks olarak Yayınlandı Nisan 2015 telefonlarına uzanıyor.

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Reklamlarda Seçicilik...

BASIN BÜLTENİ. Reklamlarda Seçicilik... BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan İnternet ve Cep Telefonu Reklamları Araştırması tamamlandı. Araştırmada internet

Detaylı

Konu: İletişim Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: İletişim Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: İletişim Araçları 5.Hafta-6.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul SORU Bildiğiniz en eski iletişim aracı nedir? Geçmişten günümüze doğru iletişim

Detaylı

Görüntülü Reklamcılık neden önemlidir? Google Görüntülü Reklam Ağı. Önemlidir? MURATOLMEZ.COM

Görüntülü Reklamcılık neden önemlidir? Google Görüntülü Reklam Ağı. Önemlidir? MURATOLMEZ.COM Google Görüntülü Ağı. Görüntülü ü cılıkneden ede Önemlidir? Program. Neden çevrimiçi reklamcılık? Müşteri Satın Alma Döngüsü Neden? Doğru hedefleme seçeneklerini belirleme i i denetleme Çevrimiçi reklamcılık

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

KENTSEL TASARIM ve KATILIM

KENTSEL TASARIM ve KATILIM KENTSEL TASARIM ve KATILIM Kentsel Tasarım Kamusal Mekan Kamusal Mekan Olarak Yeşil Alan Katılım OET Ya sonra? Kentsel Tasarım Kentsel tasarım, çağdaş yaşama hizmet eden yapılar ve kamusal mekan arasında

Detaylı

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM ÇOCUK VE TÜKETİM Yapılan araştırmalar dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak marka sayısında da artış olduğunu söylemektedir. Nüfusun farklı gruplara sahip olması ve çocukların da bu gruplar içerisinde

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

İletişim kavramı ve tanımı

İletişim kavramı ve tanımı İletişim kavramı ve tanımı Fransızca dan communication (haberleşme) İletişim haberleşmeyi de içeren daha geniş kapsamlı ileti alışverişi, toplumsal nitelikli bir etkileşim, paylaşım.. İletişim kavramının

Detaylı

zevklerinizi öğrenir ve sizi seveceğiniz yerlere yönlendirir

zevklerinizi öğrenir ve sizi seveceğiniz yerlere yönlendirir Deniz Kahraman zevklerinizi öğrenir ve sizi seveceğiniz yerlere yönlendirir yakınınızdaki kişilerle iletişime geçip buluşabileceğiniz en kolay yol Kişiselleştirilmiş Yerel Arama İletişim & Etkinlikler

Detaylı

SİHİRLİ ELLER PROGRAMI

SİHİRLİ ELLER PROGRAMI HEDEF KİTLE Potansiyel Hedef Kitle 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Programın Hedef Kitlesi 14-65 yaş A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Potansiyel hedef kitlemizi 14 yaş ve

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com 2 3 4 5 6 7

Detaylı

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor Yayınlanan Mayıs ayı 2016 Konular Video Reklâm HP artık dijital video ile tek bir platform üzerinden tüm Y kuşağı kitlesine ulaşabiliyor.

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM TANIM Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER - Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak

Detaylı

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Dünyada İnternet Kullanımı 2 milyardan fazla kişi internet kullanıyor. 1 milyardan fazla kişi sosyal ağ sitelerine üye. 5 milyardan fazla cep telefonu kullanıcısı var. Türkiye de

Detaylı

AdWords Kitle Çözümleri Önemli anlarda alakalı bağlantılar sunar

AdWords Kitle Çözümleri Önemli anlarda alakalı bağlantılar sunar Önemli anlarda alakalı bağlantılar sunar Değineceğimiz konular Mobil ağa geçiş Mikro anlar önemlidir Mikro anlarla dolu bir dünyada başarılı olma Müşteri Eşleştirme Tanımadığınız kullanıcıları hedefleme

Detaylı

REKLAM ve SPONSORLUK

REKLAM ve SPONSORLUK REKLAM ve SPONSORLUK Supervitrin.com, markanızı geniş kitlelere ulaştırmanın en garanti yollarından biridir. Emlaktan otomobile, giyimden bilgisayara kadar binlerce alt kategoriye sahip olan supervitrin.com,

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U İLETİŞİM VE TOPLUM İ S T A N B U L T İ C A R E T Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 0 1 4-2 0 1 5 B A H A R D Ö N E M İ M E D E N İ Y E T V E T O P L U M R E K T Ö R L Ü K D E R S İ 20-2 1 N İ S A N 2 0 1 5 D O

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

Türkiye İnternet Raporu 2005

Türkiye İnternet Raporu 2005 Türkiye İnternet Raporu 2005 Aytaç MESTÇİ İş Geliştirme Direktörü Aytac.Mestci@TiMNET.com.tr Şubat, 2006 İçerik Türkiye de İnternet Kullanıcısı Çoğalıyor Avrupa da İnternet Türkiye deki Bilgisayar & İnternet

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

Kazandıran Site Ücretsiz E-Kitap. Kazandıran Site. Niche Site Nedir?

Kazandıran Site Ücretsiz E-Kitap. Kazandıran Site. Niche Site Nedir? Kazandıran Site Ücretsiz E-Kitap Kazandıran Site Herkesin Bildiği Gibi Bir Eğitim Setidir. Herkesin Kolaylıkla Yapabileceği Bu Eğitim Setinde Sizlere Ücretsiz Bir E-kitap Çıkarttık. Kazandıran Site Merhaba

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler Tuba Akbaytürk Çanak Ajanda Web 2.0 Kütüphane 2.0 Sosyal Ağ ğ kavramı Sosyal Ağ Örnekleri Kütüphaneler ve Sosyal Ağlar Web 2.0 nedir? Yeni bir kavramdır, 2004 yılında ortaya

Detaylı

Walgreens, Müşteri Deneyimlerinin Geleceği İçin Nasıl Hazırlanıyor?

Walgreens, Müşteri Deneyimlerinin Geleceği İçin Nasıl Hazırlanıyor? Walgreens, Müşteri Deneyimlerinin Geleceği İçin Nasıl Hazırlanıyor? Yazar Deepika Pandey Yayınlanma tarihi: Haziran 2017 Konular: Arama, Tüketici Analizleri, Çok Kanallı Tüketicilerin beklentileri büyük

Detaylı

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması, ZENNA Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve Danışmanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9 10 Nisan il ilçe mahalle/ köy

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9 10 Nisan il ilçe mahalle/ köy ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Saha Tarihi: 9 10 Nisan 2011 35 134 200 il ilçe mahalle/ köy 2366 görüşme öü BEKLENTİLER Benim hayat şartlarım 5 yıl sonra daha iyi olacak Kes. yanlış 2,5 Ne doğru ne Yanlış 16,2 yanlış

Detaylı

Müşteri taleplerini genişletir ve projenin her aşamasında hem müşteriye hem de kullanıcıya fayda getirecek yenilikleri kurgular ve uygular.

Müşteri taleplerini genişletir ve projenin her aşamasında hem müşteriye hem de kullanıcıya fayda getirecek yenilikleri kurgular ve uygular. Euro-DMC Kimdir? Enerjisini başarılı olmanın verdiği hazdan ve eğlenerek çalışabilmesinden alan Euro/DMC ekibi, müşterilerine sağladığı esnek çözümler, keskin hedefler ve hedef kitleyi markayla bütünleştirebilme

Detaylı

KİTAP FUARI ZİYARETÇİ ANKETLERİ

KİTAP FUARI ZİYARETÇİ ANKETLERİ KİTAP FUARI ZİYARETÇİ ANKETLERİ 2014 1 S1.Fuarı ziyaret amacınızını öğrenebilir miyim? (Çok cevap olabilir) 74,11% 35,65% 14,69% 14,20% 5,60% 4,64% 3,29% 7,53% Kitap satın almak Yeni kitapları tanımak

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

Proje Adı: Taksi Mobil Uygulaması Araştırması Araştırma Şirketi: Xsights Araştırma ve Danışmanlık Araştırma Veren:BiTaksi Veri Toplama

Proje Adı: Taksi Mobil Uygulaması Araştırması Araştırma Şirketi: Xsights Araştırma ve Danışmanlık Araştırma Veren:BiTaksi Veri Toplama Proje Adı: Taksi Mobil Uygulaması Araştırması Araştırma Şirketi: Xsights Araştırma ve Danışmanlık Araştırma Veren:BiTaksi Veri Toplama Firması:Xsights Araştırma ve Danışmanlık Araştırmanın Künyesi Bu araştırma,

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

SİZİN WEB SİTENİZ BİR TANEDİR!

SİZİN WEB SİTENİZ BİR TANEDİR! 1 SİZİN WEB SİTENİZ BİR TANEDİR! Tabi şu da bir gerçek ki, sizin siteniz 350 milyon ve hala artmakta olan siteden bir tanesidir. Sitenizin diğerlerinden ayrılması ve ayakta kalması için ne yapabilirsiniz?

Detaylı

TELEVIDYON.COM. Medya Kiti

TELEVIDYON.COM. Medya Kiti TELEVIDYON.COM Medya Kiti MYK MEDYA HAKKINDA Televidyon.com adresinde şu ana kadar 9 kategorideki 27 programda 2000'in üstünde yapımın hazırlanması, çekimi, montajı, yayını ve yönetimini gerçekleştirdik.

Detaylı

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL Yeni bir dünyaya doğru 1 Milyar İnternet kullanıcısı 2 Milyar Web sayfası 2.6 Milyar Cep telefonu 3 Milyar Web araması 500 Milyar Gigabayte dijital

Detaylı

İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız.

İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle

Detaylı

Turizm Talebi. Turistler niçin seyahat ederler?

Turizm Talebi. Turistler niçin seyahat ederler? Turizm talebi TALEP Normal olarak ekonomide insan ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan mal ve hizmetlerin üretiminde girişimcilik faaliyetlerini uyaran ihtiyacın yönlendirilmesidir (İçöz, 2005).

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Örgütlerin geçmişin geleneksel kalıplarından kurtularak geleceğe yönelmelerinde önemli stratejik araçlarından biri, insan unsuruna

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK İnternet ve BİT Kullanım Kuralları Telif Hakları Bilişim Suçları Ahmet SOYARSLAN biltek.info İnternet ve BİT Kullanım Kuralları İNTERNET İnternetin artık

Detaylı

Anaokulu Bilgi ve İletişim Sistemi

Anaokulu Bilgi ve İletişim Sistemi Anaokulu Bilgi ve İletişim Sistemi Kullanıcı Kılavuzu [Sürüm 1.0-23.12.2015] 1 İçindekiler Kurulum İşlemleri / İlk Kullanım...3 Hızlı başlangıç...4 Etkinlik planlama...5 Yemek Planlama...5 Servis Planlama...5

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Satınalma Dergisi Reklam Tarifesi

Satınalma Dergisi Reklam Tarifesi Türkiye'nin Satınalma Alanındaki Lider Dergisi, 3. Yıl 36 Sayı! Satınalma Dergisi Reklam Tarifesi Tüm geçmiş sayıları Apple Gazetelik üzerinde inceleyebilirsiniz. Ücretsiz Örnek Sayı: Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI Düzen Değişti HAMİNNE DİJİTAL MEDYA & SOSYAL AĞ PAZARLAMA Haminne, dijital medya ve sosyal ağlar üzerinde; lokal ve ulusal pazarlama çözümleri üreten, şehir hedefli yayın ve yayıncıları ile yüz binlerce

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BT REHBER/FORMATÖR ÖĞRETMEN ÇALIġMA PLANI ÖRNEĞĠ AÇIKLAMALAR

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BT REHBER/FORMATÖR ÖĞRETMEN ÇALIġMA PLANI ÖRNEĞĠ AÇIKLAMALAR BTE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ BT REHBER/FORMATÖR ÖĞRETMEN ÇALIġMA PLANI ÖRNEĞĠ AÇIKLAMALAR - Bu örnek planda; o Web sitesi komisyonuna rehberlik etmek, sitenin güncellemesi o Bakım - onarım

Detaylı

Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi

Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi İ Ç G Ö R Ü ANNE BABALARA KILAVUZ-2 Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi Boş Zaman Nedir? Boş zaman; kişinin mesleksel, ailesel ve toplumsal ödevlerini yerine getirdikten sonra kendisi

Detaylı

Bölüm I Bilişim Teknolojilerine (BT) Giriş

Bölüm I Bilişim Teknolojilerine (BT) Giriş Bölüm I Bilişim Teknolojilerine (BT) Giriş Son elli yılda bilim, teknoloji, ulaşım, haberleşme, iletişim, lojistik ve özellikle de Bilişim Teknolojilerindeki (BT) gelişmeler; 1. Yaşanan evde, 2. Çocukların

Detaylı

Profesyonel Raporlama Sistemleri

Profesyonel Raporlama Sistemleri Profesyonel Raporlama Sistemleri 1 Hakkımızda İşimiz gücümüz nedir? 2 Ne zamandan beri ne yapıyoruz? 2005 yılında faaliyetine başlayan Tanım Araştırma, Harita, Planlama, Yazılım ve Araştırma sektörlerine

Detaylı

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları DIGINEWS 2015 Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları Anlık İleti Uygulamaları Anlık mesajlaşma, internet üzerinden gerçek zamanlı olarak ileti transferi sağlayan bir online mesajlaşma şeklidir. Mart

Detaylı

İnternet bağlantısı. Geçerli var mı? yüzde Evet 635 72,5 75,2 Hayır 209 23,9 24,8 Toplam 844 96,3 100,0 Cevapsız 32 3,7 Toplam 876 100,0

İnternet bağlantısı. Geçerli var mı? yüzde Evet 635 72,5 75,2 Hayır 209 23,9 24,8 Toplam 844 96,3 100,0 Cevapsız 32 3,7 Toplam 876 100,0 Afyonkarahisar Mermer Sektöründe İnternet Kullanımı Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi / Sinema-TV Bölümü ü Mermer Sektörü ve Bilişim i Çalıştayı 31 Ocak - 15 Şubat 2009

Detaylı

ÖZEL EFDAL İLKOKULU VE ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ- ŞUBAT / MART 2015 TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIYORUM

ÖZEL EFDAL İLKOKULU VE ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ- ŞUBAT / MART 2015 TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIYORUM TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIYORUM Artık birçok ailenin televizyonda haberler de dâhil olmak üzere birçok programa çocukları için sınırlama getirdiğini duymaktayız. Televizyon, internet, bilgisayar oyunlarının

Detaylı

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018 www.chemlife.com.tr DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / ChemLife Kimya Teknolojileri Gazetesi nin amacı; kimya bilimi, sanayisi ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunarak,

Detaylı