YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043"

Transkript

1 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi HÜSEYİN BAHÇECİ e

2 İçindekiler YÖNETĠM BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI E-Ticaret Kavramı Neden E-Ticaret? Elektrnik Ticaretin Kapsamı Elektrnik Ticaretin Önemi Elektrnik Ticaret Mdelleri B2C e-ticaret B2B e-ticaret E-Ticaret Sisteminin Gelişimi... 9 Kaynakça... 13

3 1 - E-Ticaret Kavramı Ticaret kelime anlamı larak mal ve hizmetin satın alınması ve satılması demektir. Ticaret iģleminin bilgisayar ağları üzerinden elektrnik rtamında yapılmasına ise e-ticaret (elektrnik ticaret) denmektedir. E-ticaret, iletiģim ve bilgisayar teknljilerinin paralel larak geliģmesiyle rtaya çıkan sınırları lmayan, www (wrld wide web - Dünya çağında internet) tanımına uyan bir yeniliktir. E-ticaret kavramı ticaret sektörünü destekleyen ve bir alternatif luģturmaktan çk, nu her geçen gün geliģtiren ve klaylaģtıran bir yöntemdir. E-ticaret çeģitli uluslar arası kuruluģlarca çeģitli Ģekillerde tanımlanmıģtır. Bunlar; WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satıģ ve dağıtımlarının telekmünikasyn ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI): Genel larak bireylerin ve rganizasynların sayısallaģtırılmıģ yazılı metin, ses ve görünümünün iģlenmesi ve iletilmesine dayanan tüm ticari faaliyetleridir. UN-CEFACT(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YÖNETİM TİCARET VE ULAŞTIRMA İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRMA MERKEZİ): ĠĢ, yönetim,ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılanmıģ ve yapılanmamıģ iģ bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları ile diğer rganizasynlar arasında elektrnik araçlar(elektrnik psta ve mesajlar, elektrnik bülten panları, WWW teknljisi, akıllı kartlar, elektrnik fn transferi, elektrnik veri değiģimi vb.)üzerinden paylaģılmasıdır. ECOM(JAPONYA ELEKTRONİK TİCARET MERKEZİ): Her türlü bilgisayar ağları üzerinden ürünün tasarımı, üretilmesi ve tanıtımının yapıģması ile ticari muameleler ve hesapların ödenmesi gibi faaliyetlerin yerine getirilmesidir. AB(AVRUPA BİRLİĞİ): ĠĢletmelerin yazılı metin, ses ve vide verilerini içeren faaliyetlerin elektrnik rtamda yapılmasıdır.[1] ELEKTRONIK TİCARET KOORDİNASYON KURULU: Elektrnik Ticaret Krdinasyn Kurulunun, hukuk çalıģma rapruna göre ise birey ve kurumların, açık ağ rtamında (internet) ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaģılabilen kapalı ağ rtamında (extranet, intranet) yazı, ses ve görüntü Ģeklindeki sayısal bilgilerin iģlenmesi iletilmesi ve saklanması temeline dayalı ve değer yaratmayı amaçlayan ticari iģlemlerin tümünü kapsamaktadır. Buna göre ticari snuçlar dğuran ya da ticari faaliyetleri destekleyecek eğitim, kamuyunu bilgilendirme, tanıtım vb. amaçlar için elektrnik rtamlarda yapılan iģlemlerde e-ticaret kapsamında değerlendirilmektedir. [2]

4 2-Neden E-Ticaret? KüreselleĢmeyle birlikte, uluslararası ticaret yapmanın byutu değiģmiģ, bu alanda faaliyet gösterenlerin daha fazla rekabet avantajı sağlaması gerekliliği rtaya çıkmıģtır. Rekabet kģullarına ayak uydurabilmek, değiģimi yönetebilmek için teknljik yeniliklere uyum sağlanması, gerekli dönüģümün gerçekleģtirilmesi gerekmektedir. Günümüzde rekabet avantajını sağlamaya yönelik bu dönüģümün yeni biliģim araçlarından bağımsız gerçekleģtirilebilmesi mümkün değildir. Bilgi ve iletiģim teknljilerinden yararlanan ticaretin yeni yüzü lan e-ticaret, yakından izlenmesi ve özellikle önem verilmesi gereken bir knudur. Firmalarımız teknljiyi etkin ve etkili kullanarak elektrnik ticaret alanında dinamik ve aksiyner lmalı, iģ planlarına elektrnik ticareti dahil ederek sınırlarını geniģletmeli ve küresel rekabet avantajını yakalamalıdırlar. [3] Ek larak, Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkan yardımcılarından ALBERT GORE elektrnik ticaret için Eknmiye Etkisi Endüstri devrimi kadar ciddi lacak bir devrimdir diye bahsetmiģtir. [1] E-ticaret tüketicilere sağladığı avantajlar kadar satıcılara da cazip avantajlar sunmaktadır. Alan ve satan taraflar açısından sağladığı avantajlara baktığımızda e-ticarette, Uluslararası rekabette üstünlük sağlayanlar, iletiģim ve bilgi teknljilerini yğun larak kullanan kesimlerdir. Tüketicilere daha yakın lduklarından rekabette üstünlük sağlarken tüketiciler daha kaliteli mal ve hizmetlere sahip lmaktadır. Aynı zaman da da bilimsel araģtırmalardan elde ettikleri snuçları eknmiye kazandıran bu kesimlerin uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğüne sahip lmaları da dğaldır. Elektrnik satıģ üzerine kurulan firmalar rekabet açısından üstün lduklarından geleneksel yöntemlerle satıģ yapan rakiplerini bu alana girmeye zrlamaktadır. ĠĢletmeler pazarladıkları mal ve hizmetleri tüm dünya pazarlarına sunma imkanına sahip lurken pazarlama tekniklerindeki bu köklü değiģiklik sayesinde tüketiciler de tüm dünya pazarlarına sunulan mal ve hizmetler arasından geniģ bir yelpazeden seçim yapabilme özgürlüğüne sahip lmaktadır. Aynı zamanda e-ticaret tüketiciler açısından iģlem maliyetleri ve nakliye masraflarını yk etmiģtir. Tüketiciler evlerinden çıkmadan zaman harcamadan alıģveriģ yapma imkanına sahip lmuģlardır. ĠĢletmeler tüketicilerin taleplerini hızlı ve detaylı öğrenme imkanına sahip lduğundan mal ve hizmetleri uygun fiyatlar ve Ģartlarda sunabilirler. Tüketiciler ise eticaret sayesinde istedikleri mal ve hizmetlere özel Ģartlar ve uygun fiyatlarla sahip labilir, ihtiyaca göre ürün hizmet sipariģi ve servis talebinde bulunabilir, ihtiyaca karģılık bilgi ağları üzerinden kısa sürede cevap alabilirler. E-ticaretin amacı mal ve hizmet maliyetlerini düģürmek ve müģteriye sunulan hizmet kalitesini zamanlama unsurunu da içine alacak Ģekilde arttırmaktır. E-ticaret mal ve hizmet piyasalarının yapısını değiģtirmekte ve yeni ürünler gibi yeni pazarlama ve dağıtım tekniklerinin kullanılmasını sağlamaktadır. Mevcut mal ve hizmetler için geleneksel Pazar yerlerini değiģtirmekle beraber, dijital mallar ve nline hizmetler gibi birçk yeni ürün ve hizmeti de beraberinde getirmektedir.tüketiciler bilgi iletiģim ağları

5 yluyla tıpkı katalgdan veriyrmuģ gibi günlük alıģveriģlerini yapmanın yanı sıra dijital ürün larak adlandırılan veri, yazılım gibi gayri maddi malları da satın alabilir veya çeģitli hizmetleri sağlayabilirler. [1] 3- Elektrnik Ticaretin Kapsamı Dğrudan pazarlamanın bugün ulaģtığı en sn nkta larak karģımıza çıkan Elektrnik Ticaret kavramı kar amacı güden ve gütmeyen tüm kuruluģları kapsamaktadır [4] E-ticaretin kapsamı aģağıdaki gibi sıralanabilir (www.biltek.ieee.metu.edu.tr /sayi/): Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektrnik Ticaret - Fiziksel malların ve sayısal içerikli malların alım-satımı, - Her türlü ürünün dğrudan tüketiciye pazarlanması, - Tanıtım, reklam ve bilgilendirme, - Ticari kurumlar arası iģlem ve kntratlar, - SatıĢ snrası destek, - Elektrnik rtamda gerçekleģtirilen ihaleler, - Elektrnik banka iģlemleri, - Ortak tasarım ve üretim, - Ticari kayıtların tutulması ve takibi, - Sayısal içerikli malların sevkiyatı, - Kamu ve özel sektör hizmetlerini kullanma larak gösterilebilir. 4 - Elektrnik Ticaretin Önemi Elektrnik ticaretin amaçları aģağıdaki gibidir [4] : - ĠĢletme faaliyetlerini yerel ve uluslar arası alanda daha klay hale getirmek. - Firmanın etkinliğini ve duyarlılığını artırmak, - Uyumlu ve yüksek kaliteli elektrnik etkileģim sağlamak, - Dnanım nakliyatı hariç, uygun lan bütün alanlarda iģletme faaliyetlerini elektrnik hale getirmek gibi amaçları vardır.

6 5 - Elektrnik Ticaret Mdelleri E-ticaret, kullanılan teknljiler ve uygulamalar benzer lmasına rağmen taraflarına göre; iģletmeler arasında, iģletme-tüketici arasında, iģletme-devlet arasında ve tüketici-devlet arasında lmak üzere dört alt bölüme ayrılabilir B2C e-ticaret Business t Custmer yani firmadan tüketiciye e - ticaret sistemidir. Firmaların ürün ve hizmetlerinin satışına ilişkin internet rtamındaki ticari faaliyetlerdir. Bir diğer anlamda e - perakende siteleri (web mağazaları) ya da tedarikçi firmaların kendi web siteleri üzerinden, ürün ve hizmetlerin teslim kşulları, garanti kşulları, fiyatı ve diğer özellikleri belirlenmiş larak satışını sağlamalarıdır. Web mağazalarına örnek larak, kendi ürünlerini tasarlayıp ve sitesinde nline larak listeleyip satan bir sitedir. Müşteri ürünü seçip, gerekli bilgileri dldurduktan snra Garanti Bankası'nın güvenilir web sayfasına bağlanıp ödemeyi gerçekleştiriyr. İlk adım çiçeği beğeniyr, İkinci adım bilgileri dlduruyr,

7 Üçüncü ve sn adım güvenilir ödeme gerçekleşiyr. Tedarikçi Firmalara için ise; Gitti gidiyr, Sahibinden, e-bay gibi siteleri örnek verebiliriz. Bu firmalar ellerinde ürün deplamadan satıcı şirket ile müşteri arasında bağı kurup sadece kmisyn almaktadırlar. Firmadan-tüketiciye e-ticaretin birçk avantajı lmakla beraber en dikkat çekenler; dğrudan tüketiciye satış ile büyük ölçekli larak da ifade edilen firmalar arası ticarete ilave satış hacmi yaratması, geleneksel pazarlama yöntemlerinin kullandığı satış kanallarına bağımlılığın rtadan kaldırılması ve geleneksel satış kanalarının luşturduğu ilave maliyetin minimize edilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Eknmi Bakanlığı İhracat Bilgi Platfrmu değerlerine göre internet perakendeciliği her geçen yıl üzerine kata kata büyümektedir. Bunda en önemli pay kredi kartı şirketlerinin güvenlik önlemlerini artırması ve kredi kartlarıyla bağlantılı larak internet işlemlerinde görülen dlandırıcılığın azalması sayesinde lmuştur. İnternet Perakendeciliği: Değerler (Milyn TL)

8 Ġnternet perakendeciliğinde tüketicilerin asıl önem verdiği nkta güvenliktir. Tüketiciler yalnızca güvenli lduğunu düģündükleri sitelerden alıģveriģ yapmaktadır. Tüketicilerin diğer önem verdiği nktalar ödeme seçenekleri ve indirimlerdir. Ġnternet perakendeciliğinin geleceği çk parlaktır ve öngörülen süre ( ) içinde yeni yerel Ģirketlerin internet mağazası açmasına ve var lanların baģarılarını artırmasına bağlı larak internet perakendeciliğinin büyüme göstereceği tahmin edilmektedir Alım gücünde öngörülen artıģ daha fazla insanın internet eriģimine ve bilgisayara sahip lmasına yön verecektir. Dlayısıyla tüketiciler nline alıģveriģle daha fazla ilgilenecektir B2B e-ticaret Şirketler arası ticaretin (alım-satım) sanal rtamı destekleyen ve nline yapılan halidir. Bir diğer ifade ile şirketlerin ürün ve/veya hizmetlerin alım-satımına ilişkin iş ve işlemlerinin birçğunu internet üzerinde gerçekleştirmeleridir. Elektrnik pazaryerleri şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektöre ve alıcı veya satıcı lmalarına bağlı larak farklı avantajlar sağlar. Tedarikçiler (Satıcılar) İçin e-pazaryerinin Faydaları Yeni alıcılar veya ticari rtaklar bulunması, Yeni pazarlar bulunmasını sağlaması (farkında lunmayan pazarlara satıģ imkânı yaratılması), Ġlave satıģ kanalı yaratılması, Aracıya gerek kalmadan dğrudan alıcıya ulaģılması, Daha düģük maliyetli pazarlama aracı lması,

9 Alıcıların taleplerini e-pazaryeri üzerinden göndermesi ve göreceli larak bu sistemi daha güvenilir bulmaları nedeniyle müģterileri tarafından e-pazaryerinde yer alınmasının istenmesi, Bir tanıtım aracı larak da iģlevinin lması, Büyük ölçekli firmaların tedarik zinciri içindeki müģterileri ile iliģkilerinin ptimizasynu yluyla değer zincirini iyileģtirmesi, Küçük ölçekli firmaların, büyük ölçekli firmalar ile aynı avantajlara sahip lması, Rakipleri ve ürünlerini izleyebilme imkanı yaratması (ancak dikkat edilmesi gereken husus rakiplerinizin de sizi izliyr lması) Bölgesel farklılıklar nedeniyle rtaya çıkan farklı çalıģma saatlerinden kaynaklanan sınırlılıkları ve srunları rtadan kaldırması (7x24 saat byunca ulaģmayı ve ulaģılabilir lmayı sağlaması), E -pazaryeri üzerinden açık artırma yluyla satıģ gerçekleģtirebilmeleri. Alıcılar İçin E-Pazaryerinin Faydaları Yeni tedarikçiler veya ticari rtaklar bulunması, Daha düģük maliyetli satın alma aracı lması, Ürüne ve tedarikçisine dğrudan ulaģma imkânı yaratması (aracıların rtadan kalkması), Satın alma sürecinde fiyatlar ve stk düzeyi gibi alanlarda önemli randa Ģeffaflık sağlaması, Bölgesel farklılıklar nedeniyle rtaya çıkan farklı çalıģma saatlerinden kaynaklanan sınırlılıkları ve srunları rtadan kaldırması (7X24 saat byunca ulaģmayı ve ulaģılabilir lmayı sağlaması), E-pazaryeri üzerinden açık artırma/eksiltme yluyla alımları gerçekleģtirebilmeleri, Strateji luģturmak için ürün ve hizmetlerin nasıl ve nereden temin edinilebileceğine iliģkin elektrnik kaynak luģturması, Tedarikçi seçimindeki kısıtlılığı rtadan kaldırması, Piyasada mevcut en uygun fiyat ve maliyetle ürün alımını garanti etmesi (piyasada mevcut uygun ürün ve fiyatı hakkında güncel bilgiye ulaģılmasını sağlaması), Tek bir nktadan, birçk tedarikçi kanalıyla ürünün uygunluğunun ve fiyatının kntrl edilebilmesi.[5] 6 - E-Ticaret Sisteminin Gelişimi Gerek internet kullanımının artması gerekse iletiģim altyapısının güçlenmesi ve güvenlik knusundaki endiģelerin rtadan kalkmasını sağlayan teknljilerin geliģmesiyle birlikte e- ticaret tüm dünyada hızla yaygınlaģmıģtır. Ġnternet rtamında e-ticaret, Ģirketler tarafından yğun larak 1996 yılında kullanılmaya baģlanmıģtır. Daha önceki yıllarda da, e-ticaretin varlığından söz etmek mümkündür. Ancak, bu tür uygulamalar, kapalı ağlar larak adlandırılan intranet veya extranet üzerinden yapılmıģtır. Bu uygulamalarda, elektrnik veri değiģimi (EDI) adı verilen bir yöntem kullanılmıģtır. Dünyada, 1960 lardan beri kapalı ağlar üzerinde uygulanmakta lan bu sistem, günümüzde internet üzerinden yapılmaya baģlanmıģtır. Ġstatistiklere göre, 1998 yılında EDI ile yapılan e-ticaretin tutarı 300 milyar ABD dları düzeyindedir. Diğer bir araģtırmaya göre ise, dünyanın en büyük 1000 iģletmesinin 950 si EDI kullanmaktadır. EDI, sektörüne bağlı larak, çeģitli maliyet kalemlerinde %50-90 arasında indirimlere yla açmakta ve verimliliği arttırmaktadır. E-ticaret hacminin yaklaģık %80 ini ABD, %10 unu Batı Avrupa ve %5 ini de Asya luģturmaktadır. ABD deki iletiģim alt yapısının geliģmiģ lması ve tüketim alıģkanlıkları, kiģi baģına en çk web sayfası ve bilgisayarın ABD de lması bunun nedenleri arasında sayılabilir. ABD de 1999 yılında, 17 milyn Amerikan ailesinin internetten alıģveriģ yaptığı ve alıģveriģ yapanların harcadıkları rtalama rakamın 1,167 dlar lduğu belirtilmektedir.

10 Frrester Research Ģirketinin yaptığı araģtırmaya göre, ABD de elektrnik ticaret tutarı, 1999 yılı snunda, 20,2 milyar dlar larak gerçekleģmiģtir. [6] OECD, Avrupa Tpluluğu, ABD gibi eknmiler, internet üzerinden yapılan elektrnik ticaretin glballeģmesi ve sağlıklı bir yapıda geliģmesi knusunda 1990'lı yılların snlarından beri stratejik tplantılar yapmakta ve rtak eylem planları geliģtirmeye çalıģmaktadırlar. Bu çalıģmalarda, kullanıcılar ve müģterilerin elektrnik ticarete güvenlerinin artması (kiģisel bilgilerin güvenliği, güvenli kredi kartı kullanımı, müģteri haklarının krunması vb), geleneksel ticari faaliyetlerin yapılabilmesi için geliģtirilmiģ/düzenlenmiģ yasa ve kuralların elektrnik ticari pazara da hitap eder hale gelmesi, elektrnik ticaret için luģturulan bilgi/iletiģim altyapısının geliģtirilmesi, elektrnik ticaretten alınacak verimin arttırılması gibi unsurlar göz önünde tutulmakta ve bu knularda hükümet plitikalarına yön verecek kararlar alınmaktadır yılına kadar, Avrupa Tpluluğu bünyesinde, e-ticaret ile ilgili knularda 20 milyn yeni iģ lanağı yaratılacağı tahmin edilmektedir. [7] Bu ve benzeri örnekler ve açıklamalara baktığımızda, glballeģen dünyada e-ticaretin ne kadar önemli lduğunu görmekteyiz. Türkiye de internet, 1993 yılından snra kullanılmaya baģlanmıģ, yılında büyük geliģme göstermiģtir. E-ticaret kavramı da, internetin geliģimiyle birlikte iģletmelerimizin gündemine girmiģtir. [6]Sn zamanlarda teknljideki geliģmelerle birlikte ülkemizde internet kullanımı gittikçe artmıģtır. Bu artıģ Ģirketleri de internet rtamına girmeye zrlamıģtır. Türkiye deki e-ticaret uygulamaları iģletmeden tüketiciye (Business t Cnsumer, B2C) satıģ biçimiyle gerçekleģmektedir. Ancak dünyadaki mevcut uygulamalardan da anlaģılabileceği gibi iģletmeden iģletmeye (Business t Business B2B) satıģ e-ticaret hacminin büyük bir kısmını luģturmaktadır. E-ticaretin büyüme trendini gören ve bu yeni pazarda yerini almak isteyen bir çk sayıda Ģirket rekabette geri kalmamak için Internet üzerinde site açmaya baģladı. Bir çk ünlü marka sanal mağaza açarken, Internet servis sağlayıcıları luģturdukları alıģveriģ merkezlerinde sanal mağaza kiralamaya baģlamıģlardır. Bu geliģmeler e-ticaret knusunda danıģmanlık veren Ģirket sayısının da artmasına yl açtı. Reklamcılar derneği 1998 yılında ınternet reklamlarına Kristal Elma Ödülü vermeye baģladı. E-ticaret knusunda çeģitli hizmetler sunan IBM, Micrsft gibi teknlji firmaları da, tüm dünya ile aynı anda Türkiye de e-ticaretle ilgili çalıģmalarına hız verdiler. ĠĢletmeden iģletmeye (Business t Business B2B) satıģ mdelinin ilk örneğini Arçelik bayilerinden sipariģlerini Internet üzerinden verdirilmesi uygulaması ile göstermiģtir. Türkiye de e-ticaret yasal altyapısını luģturmak amacıyla E-Ticaret Kurulu (ETĠK) luģturulmuģtur. Bankalar da Internet üzerinden verdikleri hizmetleri her geçen gün geliģtirerek bu knuda öncülük yapmaktadırlar. Türkiye de e-ticaret yapmak isteyen mağazalara en yeni ve en etkin ödeme sistemlerini sunan bankalar bu knudaki çalıģmalarını sürdürerek her geçen gün yenilikler sunarak sürdürmektedir.[7] Türkiye de e-ticaretin öncülüğünü finans sektörü yapmaktadır. Bankalar Internet üzerinden verdikleri hizmetleri ile her geçen gün geliģtirilerek e-ticaret knusunda hizmet sunmaktadırlar. Ayrıca Türkiye deki kamu kurumlarının önemli bir bölümü de, internet üzerinden hizmet verme knusunda ldukça mesafe kat etmiģlerdir. Pasaprt için müracaat etmeden, trafik cezalarını öğrenme ve ödemeye, istatistik ve yayınlara ulaģmaya kadar pek çk hizmet sunulabilmektedir. [8]

11 Türkiye de e-ticaretin geliģimi 1998 yılında ivme kazanmaya baģlamıģtır. Ama hala emekleme aģamasında lduğunu söylemek yanlıģ lmayacaktır. Bunun en önemli sebebi de Türkiye de bilgisayar sahipliği ve internete eriģim ranının geliģmiģ ülkelere göre çk düģük lmasıdır. Bu ran arttıkça e-ticaret iģlem hacmi de mutlaka artacaktır. TUENA(Türkiye Ulusal Enfrmasyn Altyapısı Ana Planı Hazırlama) bilgi teknljilerinin geliģtirilmesi ve bilgi tplumuna geçiģin sağlanabilmesi için bir plitika luģturulması amacı ile gerçekleģtirilmiģtir. TUENA prjesi 1997 yılı nisan ayında baģlamıģ ve 1998 yılında neticelendirilmiģtir. TUENA snuçlarına göre, Türkiye de tplam bilgisayar sayısı dir. Bu bilgisayarların yaklaģık %97 si kiģisel bilgisayarlardır. Ülkede 100 kiģi baģına düģen bilgisayar sayısı yaklaģık larak 1.75 dir. Kentlerde(nüfusu ve üzeri lan yerleģim birimleri kent larak tanımlanmıģtır) evinde bilgisayarı lanların ranı %6.5 ve internet bağlantısı lanların ranı %1.2 dir. ĠĢyerinde bilgisayarı lanların ranı %11.3 ve internet bağlantısı lanların ranı %1.9 dur. Aynı çalıģmada, ulusal biliģim altyapısı üzerinden hangi hizmetlere talebin yğun lacağı knusunda fikir edinebilmek için 11 adet sru srulmuģ aģağıdaki snuçlara ulaģılmıģtır. 1.Telefn, vergi, su vs brcu öğrenmek ve ödemek % Dilekçe vermek, cevap almak % Rezervasyn yapmak, bilet almak % Bilgi alıģveriģinde bulunmak % Film, müzik ve diğer sanatsal etkinlikler % TartıĢmalara, ylamalara katılmak % Lise/üniversite diplması/kurs belgesi almak % Kütüphane, müze ve sanat galerilerine ulaģmak % EĢya görüp satın almak % Banka/brsa iģlemleri yapmak % ĠĢ baģvurusunda bulunmak %57.2 BiliĢim altyapısı ulusal planı ile ilgili çalıģmalar yapılırken, yine ulusal e-ticaret plitikaları üzerine de çalıģmalar yapılmıģtır. ETKK (Türkiye Elektrnik Ticaret Krdinasyn Kurulu ) bu çalıģmaların ürünüdür. Türkiye de "Elektrnik Ticaret Ağının" tesis edilmesi ve elektrnik ticaretin yaygınlaģtırılması amacıyla, Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 25 Ağusts 1997 tarihli tplantısında bir çalıģma gurubu kurulması kararlaģtırılmıģtır. Bu gurubun yapacağı çalıģmalarda krdinatörlük görevi DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı'na, sekreterya görevi de TÜBĠTAK'a verilmiģtir. Bu Karar uyarınca, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı'nın baģkanlığında ilgili kuruluģların katılımıyla luģturulan Elektrnik Ticaret Krdinasyn Kurulu'nun (ETKK) ilk tplantısı 16 ġubat 1998 tarihinde yapılmıģ ve ETKK bünyesinde hukuk, teknik ve finans çalıģma grupları luģturulmuģtur. BTYK'nın 2 Haziran 1998 tarihli tplantısına anılan çalıģma gruplarının hazırladığı finans, teknik ve hukuk raprları sunulmuģtur. Bu raprlara iliģkin alınan kararlarda Türkiye de elektrnik ticaretin geliģtirilmesine iliģkin devletin uzun vadeli dört temel görevi belirlenmiģtir: 1. Gerekli teknik ve idari alt yapının kurulmasını sağlamak, 2. Hukuki yapıyı luģturmak, 3. Elektrnik ticareti özendirecek önlemleri almak, 4. Ulusal plitika ve uygulamaların uluslararası plitikalar ve uygulamalarla uyumunu sağlamak.

12 ETKK nin hazırladığı çalıģma rapru üç önemli plitik tercihi rtaya kymuģtur: 1. KOBĠ ler e-ticaret için özendirilmeli ve desteklenmeli, 2. ĠletiĢim hizmetleri en düģük fiyatlarla sunulmalı, 3. Devlet kamu görevlerini yürütürken e-ticaret uygulamalarına örnekler luģturmalı, öncü görevini üstlenmeli. Bu tercihlerden birincisini gerçekleģtirmek üzere KOSGEB(Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı) bünyesinde KOBĠNET(Küçük ve Orta By ĠĢletmeler bilgi Ağı) 1998 yılı nisan ayında kurulmuģtur. KOBĠNET her ölçekteki ve her sektördeki iģletmeyi buluģturan bir e-ticaret merkezidir. KOBĠNET imalat ve hizmet sektöründeki KOBĠ ler ile büyük ölçekli iģletmeleri sanal rtamda bir araya getirerek Ana sanayi-yan sanayi irtibatını sağlamaya çalıģmaktadır. KOBĠNET, üye firmalara ücretsiz e- psta hizmetleri, ücretsiz web sayfası bulundurma(6dilde) hizmetleri, bilgi bankası hizmetleri, iģbirliği teklifleri hizmetleri gibi hizmetler sunmaktadır. KOBĠNET benzeri bir kamu çalıģması da Ankara Ticaret Nktası prjesidir. Ticaret Nktaları Prgramı, BM/UNCTAD tarafından 1992 yılında baģlatılan Ticarette Etkinlik Prgramı nın en önemli prjelerinden biri lup amaçları Ģunlardır: 1. Küçük ve rta ölçekli iģletmelerin ve az geliģmiģ ülkelerin uluslararası ticarete katılım düzeylerini yükseltmek 2. Ticaretle ilgili srunlara çözüm bulmada mdern bilgi teknljilerini kullanma knusunda uluslararası bilinci artırmak 3. Uluslararası ticareti engelleyici aģırı düzenleme ve bürkrasiden kaynaklanan ticari iģlem maliyetlerini azaltmak "Ticaret Nktası, dıģ ticaret iģlemlerinde rl alan tüm kurum ve kuruluģların, fiziki veya sanal, tek çatı altında bir araya geldiği bir ticaret merkezidir.ticaret Nktası'nın faaliyet alanları ticari fırsatlar, özel ağlar, biliģim, nakliye, telekmünikasyn, bankacılık, danıģmanlık, gümrük ve iģ pratikleridir. Türkiye de ticaret nktaları prgramına iliģkin çalıģmalar 1994 yılında baģlamıģtır. ĠGEME(Ġhracatı GeliĢtirme Etüd Merkezi) 1996 yılından beri, ulusal krdinatör larak, bu çalıģmaları sürdürmektedir. Ankara Ticaret Nktası, Haziran 1999'da UNCTAD(UN Cnference n Trade and Develpment-BirleĢmiĢ milletler Ticaret ve Kalkınma Knferansı)'dan iģlevsel sertifikası alarak GTPNet(Glbal Trade Pint Netwrk-Küresel Ticaret Nktası Ağı)'de yer almaya baģlamıģtır.merkez Avustralya'dan Ġsviçre'ye taģınan GTP Net, 2001 yılı içinde yeni bir yapılanma sürecine girmiģtir. Yeni sistemle birlikte Ticaret Nktalarına verilen yeni yükümlülükler çerçevesinde, ülke bazında firma bilgilerinin bulunduğu veri tabanlarının luģturulması kararlaģtırılmıģtır. Ankara Ticaret Nktası'nda gerçekleģtirilen çalıģmalarla tplam Ģirkete duyuru yapılmıģ ve 4500 Ģirket sisteme kaydettirilmiģtir. Kamu alanında bu çalıģmalar lurken özel sektörde de elbette çalıģmalar lmaktadır. Finans kesimi e-ticaret uygulamalarında baģarılı örnekler vermektedir. Bir çk banka; internet bankacılığı ve telefn bankacılığı çalıģmalarını baģarı ile sürdürmektedir. Nesnel ürün alanında e-ticaret henüz emekleme aģamasında lsa da, bu alandaki çalıģmalar da gittikçe artmaktadır. Bilet, elektrnik parçalar, çiçek, CD, kitap, giyim eģyası, hbi ürünleri, e-ticareti daha çk yapılan ürünlerdir. [9]

13 Kaynakça [1] YÜCEDAĞ A. Elektrnik Ticarette Tüketicinin krunması Uzmanlık Tezi, ANKARA Nisan 2002 [2] ANBAR A. Sermaye Piyasasında E-ticaret Yüksek Lisans tezi,bursa2000 [3] Zafer Çağlayan, Devlet Bakanı. 7 Haziran [4] Dğan, Zeki ve A.Buğra HamĢiğlu, 2002 Yılına Dğru Yeni Eknmi Kavramı Üzerine Genel bir Değerlendirme ve Elektrnik Ticaret Kavramı, Kcaeli Üniversitesi ĠĠBF Ġktisat ve ĠĢletme Bölümü, I. Ulusal Bilgi, Eknmi ve Yönetim Kngresi / Bildiriler Kitabı, Hereke- Kcaeli, Mayıs [5] Türkiye Cumhuriyeti Eknmi Bakanlığı Ġhracat Bilgi Platfrmu. [6] ANBAR A. Sermaye Piyasasında E-ticaret Yüksek Lisans tezi,bursa2000 s.16 [7] Nisan 2009 [8] TURAN S. Elektrnik Ticaret ve KOBĠ ler AraĢtırma Rapru, Knya 2006 s.3 [9] Nisan 2009.

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr 1- E-TİCARET NEDİR? E-ticareti açıklamaya baģlamadan önce kabaca bir ticaret tanımı yapmayı yararlı görüyorum. Günümüz ekonomisinde para karģılığı mal veya hizmet satma olayını ticaret olarak tanımlıyabiliriz.

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 06.01.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler Hazırlayan: Seyida TURAN ELEKTRONİK TİCARET VE KOBİ LER GİRİŞ Günümüzde

Detaylı

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri ARALIK 2008 ANKARA Bu eserin telif hakkı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ne aittir. 5846 sayılı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI Doktora Tezi SavaĢ BAYOĞLU

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kalite nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi ĠĠBF - ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr www.volkanturker.com.tr

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

GELENEKSEL TİCARET İLE E-TİCARET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR. tanımını yapmak oldukça güç olmuştur. E-Ticaretin tanımı konusunda farklı ülkelerin

GELENEKSEL TİCARET İLE E-TİCARET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR. tanımını yapmak oldukça güç olmuştur. E-Ticaretin tanımı konusunda farklı ülkelerin GELENEKSEL TİCARET İLE E-TİCARET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR E-TİCARET NEDİR: Elektronik ticaretin kapsamının sınırları kesin olmadığından ve sürekli geliştiğinden tanımını yapmak

Detaylı

İhracatta İnternet Zamanı - 5

İhracatta İnternet Zamanı - 5 İhracatta İnternet Zamanı - 5 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi www.igeme.gov.tr 2009 a b T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YURTDIŞINA e-ticaret (B2C e-ihracat)

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.65-76. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı