YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043"

Transkript

1 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi HÜSEYİN BAHÇECİ e

2 İçindekiler YÖNETĠM BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI E-Ticaret Kavramı Neden E-Ticaret? Elektrnik Ticaretin Kapsamı Elektrnik Ticaretin Önemi Elektrnik Ticaret Mdelleri B2C e-ticaret B2B e-ticaret E-Ticaret Sisteminin Gelişimi... 9 Kaynakça... 13

3 1 - E-Ticaret Kavramı Ticaret kelime anlamı larak mal ve hizmetin satın alınması ve satılması demektir. Ticaret iģleminin bilgisayar ağları üzerinden elektrnik rtamında yapılmasına ise e-ticaret (elektrnik ticaret) denmektedir. E-ticaret, iletiģim ve bilgisayar teknljilerinin paralel larak geliģmesiyle rtaya çıkan sınırları lmayan, www (wrld wide web - Dünya çağında internet) tanımına uyan bir yeniliktir. E-ticaret kavramı ticaret sektörünü destekleyen ve bir alternatif luģturmaktan çk, nu her geçen gün geliģtiren ve klaylaģtıran bir yöntemdir. E-ticaret çeģitli uluslar arası kuruluģlarca çeģitli Ģekillerde tanımlanmıģtır. Bunlar; WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satıģ ve dağıtımlarının telekmünikasyn ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI): Genel larak bireylerin ve rganizasynların sayısallaģtırılmıģ yazılı metin, ses ve görünümünün iģlenmesi ve iletilmesine dayanan tüm ticari faaliyetleridir. UN-CEFACT(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YÖNETİM TİCARET VE ULAŞTIRMA İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRMA MERKEZİ): ĠĢ, yönetim,ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılanmıģ ve yapılanmamıģ iģ bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları ile diğer rganizasynlar arasında elektrnik araçlar(elektrnik psta ve mesajlar, elektrnik bülten panları, WWW teknljisi, akıllı kartlar, elektrnik fn transferi, elektrnik veri değiģimi vb.)üzerinden paylaģılmasıdır. ECOM(JAPONYA ELEKTRONİK TİCARET MERKEZİ): Her türlü bilgisayar ağları üzerinden ürünün tasarımı, üretilmesi ve tanıtımının yapıģması ile ticari muameleler ve hesapların ödenmesi gibi faaliyetlerin yerine getirilmesidir. AB(AVRUPA BİRLİĞİ): ĠĢletmelerin yazılı metin, ses ve vide verilerini içeren faaliyetlerin elektrnik rtamda yapılmasıdır.[1] ELEKTRONIK TİCARET KOORDİNASYON KURULU: Elektrnik Ticaret Krdinasyn Kurulunun, hukuk çalıģma rapruna göre ise birey ve kurumların, açık ağ rtamında (internet) ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaģılabilen kapalı ağ rtamında (extranet, intranet) yazı, ses ve görüntü Ģeklindeki sayısal bilgilerin iģlenmesi iletilmesi ve saklanması temeline dayalı ve değer yaratmayı amaçlayan ticari iģlemlerin tümünü kapsamaktadır. Buna göre ticari snuçlar dğuran ya da ticari faaliyetleri destekleyecek eğitim, kamuyunu bilgilendirme, tanıtım vb. amaçlar için elektrnik rtamlarda yapılan iģlemlerde e-ticaret kapsamında değerlendirilmektedir. [2]

4 2-Neden E-Ticaret? KüreselleĢmeyle birlikte, uluslararası ticaret yapmanın byutu değiģmiģ, bu alanda faaliyet gösterenlerin daha fazla rekabet avantajı sağlaması gerekliliği rtaya çıkmıģtır. Rekabet kģullarına ayak uydurabilmek, değiģimi yönetebilmek için teknljik yeniliklere uyum sağlanması, gerekli dönüģümün gerçekleģtirilmesi gerekmektedir. Günümüzde rekabet avantajını sağlamaya yönelik bu dönüģümün yeni biliģim araçlarından bağımsız gerçekleģtirilebilmesi mümkün değildir. Bilgi ve iletiģim teknljilerinden yararlanan ticaretin yeni yüzü lan e-ticaret, yakından izlenmesi ve özellikle önem verilmesi gereken bir knudur. Firmalarımız teknljiyi etkin ve etkili kullanarak elektrnik ticaret alanında dinamik ve aksiyner lmalı, iģ planlarına elektrnik ticareti dahil ederek sınırlarını geniģletmeli ve küresel rekabet avantajını yakalamalıdırlar. [3] Ek larak, Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkan yardımcılarından ALBERT GORE elektrnik ticaret için Eknmiye Etkisi Endüstri devrimi kadar ciddi lacak bir devrimdir diye bahsetmiģtir. [1] E-ticaret tüketicilere sağladığı avantajlar kadar satıcılara da cazip avantajlar sunmaktadır. Alan ve satan taraflar açısından sağladığı avantajlara baktığımızda e-ticarette, Uluslararası rekabette üstünlük sağlayanlar, iletiģim ve bilgi teknljilerini yğun larak kullanan kesimlerdir. Tüketicilere daha yakın lduklarından rekabette üstünlük sağlarken tüketiciler daha kaliteli mal ve hizmetlere sahip lmaktadır. Aynı zaman da da bilimsel araģtırmalardan elde ettikleri snuçları eknmiye kazandıran bu kesimlerin uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğüne sahip lmaları da dğaldır. Elektrnik satıģ üzerine kurulan firmalar rekabet açısından üstün lduklarından geleneksel yöntemlerle satıģ yapan rakiplerini bu alana girmeye zrlamaktadır. ĠĢletmeler pazarladıkları mal ve hizmetleri tüm dünya pazarlarına sunma imkanına sahip lurken pazarlama tekniklerindeki bu köklü değiģiklik sayesinde tüketiciler de tüm dünya pazarlarına sunulan mal ve hizmetler arasından geniģ bir yelpazeden seçim yapabilme özgürlüğüne sahip lmaktadır. Aynı zamanda e-ticaret tüketiciler açısından iģlem maliyetleri ve nakliye masraflarını yk etmiģtir. Tüketiciler evlerinden çıkmadan zaman harcamadan alıģveriģ yapma imkanına sahip lmuģlardır. ĠĢletmeler tüketicilerin taleplerini hızlı ve detaylı öğrenme imkanına sahip lduğundan mal ve hizmetleri uygun fiyatlar ve Ģartlarda sunabilirler. Tüketiciler ise eticaret sayesinde istedikleri mal ve hizmetlere özel Ģartlar ve uygun fiyatlarla sahip labilir, ihtiyaca göre ürün hizmet sipariģi ve servis talebinde bulunabilir, ihtiyaca karģılık bilgi ağları üzerinden kısa sürede cevap alabilirler. E-ticaretin amacı mal ve hizmet maliyetlerini düģürmek ve müģteriye sunulan hizmet kalitesini zamanlama unsurunu da içine alacak Ģekilde arttırmaktır. E-ticaret mal ve hizmet piyasalarının yapısını değiģtirmekte ve yeni ürünler gibi yeni pazarlama ve dağıtım tekniklerinin kullanılmasını sağlamaktadır. Mevcut mal ve hizmetler için geleneksel Pazar yerlerini değiģtirmekle beraber, dijital mallar ve nline hizmetler gibi birçk yeni ürün ve hizmeti de beraberinde getirmektedir.tüketiciler bilgi iletiģim ağları

5 yluyla tıpkı katalgdan veriyrmuģ gibi günlük alıģveriģlerini yapmanın yanı sıra dijital ürün larak adlandırılan veri, yazılım gibi gayri maddi malları da satın alabilir veya çeģitli hizmetleri sağlayabilirler. [1] 3- Elektrnik Ticaretin Kapsamı Dğrudan pazarlamanın bugün ulaģtığı en sn nkta larak karģımıza çıkan Elektrnik Ticaret kavramı kar amacı güden ve gütmeyen tüm kuruluģları kapsamaktadır [4] E-ticaretin kapsamı aģağıdaki gibi sıralanabilir ( /sayi/): Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektrnik Ticaret - Fiziksel malların ve sayısal içerikli malların alım-satımı, - Her türlü ürünün dğrudan tüketiciye pazarlanması, - Tanıtım, reklam ve bilgilendirme, - Ticari kurumlar arası iģlem ve kntratlar, - SatıĢ snrası destek, - Elektrnik rtamda gerçekleģtirilen ihaleler, - Elektrnik banka iģlemleri, - Ortak tasarım ve üretim, - Ticari kayıtların tutulması ve takibi, - Sayısal içerikli malların sevkiyatı, - Kamu ve özel sektör hizmetlerini kullanma larak gösterilebilir. 4 - Elektrnik Ticaretin Önemi Elektrnik ticaretin amaçları aģağıdaki gibidir [4] : - ĠĢletme faaliyetlerini yerel ve uluslar arası alanda daha klay hale getirmek. - Firmanın etkinliğini ve duyarlılığını artırmak, - Uyumlu ve yüksek kaliteli elektrnik etkileģim sağlamak, - Dnanım nakliyatı hariç, uygun lan bütün alanlarda iģletme faaliyetlerini elektrnik hale getirmek gibi amaçları vardır.

6 5 - Elektrnik Ticaret Mdelleri E-ticaret, kullanılan teknljiler ve uygulamalar benzer lmasına rağmen taraflarına göre; iģletmeler arasında, iģletme-tüketici arasında, iģletme-devlet arasında ve tüketici-devlet arasında lmak üzere dört alt bölüme ayrılabilir B2C e-ticaret Business t Custmer yani firmadan tüketiciye e - ticaret sistemidir. Firmaların ürün ve hizmetlerinin satışına ilişkin internet rtamındaki ticari faaliyetlerdir. Bir diğer anlamda e - perakende siteleri (web mağazaları) ya da tedarikçi firmaların kendi web siteleri üzerinden, ürün ve hizmetlerin teslim kşulları, garanti kşulları, fiyatı ve diğer özellikleri belirlenmiş larak satışını sağlamalarıdır. Web mağazalarına örnek larak, kendi ürünlerini tasarlayıp ve sitesinde nline larak listeleyip satan bir sitedir. Müşteri ürünü seçip, gerekli bilgileri dldurduktan snra Garanti Bankası'nın güvenilir web sayfasına bağlanıp ödemeyi gerçekleştiriyr. İlk adım çiçeği beğeniyr, İkinci adım bilgileri dlduruyr,

7 Üçüncü ve sn adım güvenilir ödeme gerçekleşiyr. Tedarikçi Firmalara için ise; Gitti gidiyr, Sahibinden, e-bay gibi siteleri örnek verebiliriz. Bu firmalar ellerinde ürün deplamadan satıcı şirket ile müşteri arasında bağı kurup sadece kmisyn almaktadırlar. Firmadan-tüketiciye e-ticaretin birçk avantajı lmakla beraber en dikkat çekenler; dğrudan tüketiciye satış ile büyük ölçekli larak da ifade edilen firmalar arası ticarete ilave satış hacmi yaratması, geleneksel pazarlama yöntemlerinin kullandığı satış kanallarına bağımlılığın rtadan kaldırılması ve geleneksel satış kanalarının luşturduğu ilave maliyetin minimize edilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Eknmi Bakanlığı İhracat Bilgi Platfrmu değerlerine göre internet perakendeciliği her geçen yıl üzerine kata kata büyümektedir. Bunda en önemli pay kredi kartı şirketlerinin güvenlik önlemlerini artırması ve kredi kartlarıyla bağlantılı larak internet işlemlerinde görülen dlandırıcılığın azalması sayesinde lmuştur. İnternet Perakendeciliği: Değerler (Milyn TL)

8 Ġnternet perakendeciliğinde tüketicilerin asıl önem verdiği nkta güvenliktir. Tüketiciler yalnızca güvenli lduğunu düģündükleri sitelerden alıģveriģ yapmaktadır. Tüketicilerin diğer önem verdiği nktalar ödeme seçenekleri ve indirimlerdir. Ġnternet perakendeciliğinin geleceği çk parlaktır ve öngörülen süre ( ) içinde yeni yerel Ģirketlerin internet mağazası açmasına ve var lanların baģarılarını artırmasına bağlı larak internet perakendeciliğinin büyüme göstereceği tahmin edilmektedir Alım gücünde öngörülen artıģ daha fazla insanın internet eriģimine ve bilgisayara sahip lmasına yön verecektir. Dlayısıyla tüketiciler nline alıģveriģle daha fazla ilgilenecektir B2B e-ticaret Şirketler arası ticaretin (alım-satım) sanal rtamı destekleyen ve nline yapılan halidir. Bir diğer ifade ile şirketlerin ürün ve/veya hizmetlerin alım-satımına ilişkin iş ve işlemlerinin birçğunu internet üzerinde gerçekleştirmeleridir. Elektrnik pazaryerleri şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektöre ve alıcı veya satıcı lmalarına bağlı larak farklı avantajlar sağlar. Tedarikçiler (Satıcılar) İçin e-pazaryerinin Faydaları Yeni alıcılar veya ticari rtaklar bulunması, Yeni pazarlar bulunmasını sağlaması (farkında lunmayan pazarlara satıģ imkânı yaratılması), Ġlave satıģ kanalı yaratılması, Aracıya gerek kalmadan dğrudan alıcıya ulaģılması, Daha düģük maliyetli pazarlama aracı lması,

9 Alıcıların taleplerini e-pazaryeri üzerinden göndermesi ve göreceli larak bu sistemi daha güvenilir bulmaları nedeniyle müģterileri tarafından e-pazaryerinde yer alınmasının istenmesi, Bir tanıtım aracı larak da iģlevinin lması, Büyük ölçekli firmaların tedarik zinciri içindeki müģterileri ile iliģkilerinin ptimizasynu yluyla değer zincirini iyileģtirmesi, Küçük ölçekli firmaların, büyük ölçekli firmalar ile aynı avantajlara sahip lması, Rakipleri ve ürünlerini izleyebilme imkanı yaratması (ancak dikkat edilmesi gereken husus rakiplerinizin de sizi izliyr lması) Bölgesel farklılıklar nedeniyle rtaya çıkan farklı çalıģma saatlerinden kaynaklanan sınırlılıkları ve srunları rtadan kaldırması (7x24 saat byunca ulaģmayı ve ulaģılabilir lmayı sağlaması), E -pazaryeri üzerinden açık artırma yluyla satıģ gerçekleģtirebilmeleri. Alıcılar İçin E-Pazaryerinin Faydaları Yeni tedarikçiler veya ticari rtaklar bulunması, Daha düģük maliyetli satın alma aracı lması, Ürüne ve tedarikçisine dğrudan ulaģma imkânı yaratması (aracıların rtadan kalkması), Satın alma sürecinde fiyatlar ve stk düzeyi gibi alanlarda önemli randa Ģeffaflık sağlaması, Bölgesel farklılıklar nedeniyle rtaya çıkan farklı çalıģma saatlerinden kaynaklanan sınırlılıkları ve srunları rtadan kaldırması (7X24 saat byunca ulaģmayı ve ulaģılabilir lmayı sağlaması), E-pazaryeri üzerinden açık artırma/eksiltme yluyla alımları gerçekleģtirebilmeleri, Strateji luģturmak için ürün ve hizmetlerin nasıl ve nereden temin edinilebileceğine iliģkin elektrnik kaynak luģturması, Tedarikçi seçimindeki kısıtlılığı rtadan kaldırması, Piyasada mevcut en uygun fiyat ve maliyetle ürün alımını garanti etmesi (piyasada mevcut uygun ürün ve fiyatı hakkında güncel bilgiye ulaģılmasını sağlaması), Tek bir nktadan, birçk tedarikçi kanalıyla ürünün uygunluğunun ve fiyatının kntrl edilebilmesi.[5] 6 - E-Ticaret Sisteminin Gelişimi Gerek internet kullanımının artması gerekse iletiģim altyapısının güçlenmesi ve güvenlik knusundaki endiģelerin rtadan kalkmasını sağlayan teknljilerin geliģmesiyle birlikte e- ticaret tüm dünyada hızla yaygınlaģmıģtır. Ġnternet rtamında e-ticaret, Ģirketler tarafından yğun larak 1996 yılında kullanılmaya baģlanmıģtır. Daha önceki yıllarda da, e-ticaretin varlığından söz etmek mümkündür. Ancak, bu tür uygulamalar, kapalı ağlar larak adlandırılan intranet veya extranet üzerinden yapılmıģtır. Bu uygulamalarda, elektrnik veri değiģimi (EDI) adı verilen bir yöntem kullanılmıģtır. Dünyada, 1960 lardan beri kapalı ağlar üzerinde uygulanmakta lan bu sistem, günümüzde internet üzerinden yapılmaya baģlanmıģtır. Ġstatistiklere göre, 1998 yılında EDI ile yapılan e-ticaretin tutarı 300 milyar ABD dları düzeyindedir. Diğer bir araģtırmaya göre ise, dünyanın en büyük 1000 iģletmesinin 950 si EDI kullanmaktadır. EDI, sektörüne bağlı larak, çeģitli maliyet kalemlerinde %50-90 arasında indirimlere yla açmakta ve verimliliği arttırmaktadır. E-ticaret hacminin yaklaģık %80 ini ABD, %10 unu Batı Avrupa ve %5 ini de Asya luģturmaktadır. ABD deki iletiģim alt yapısının geliģmiģ lması ve tüketim alıģkanlıkları, kiģi baģına en çk web sayfası ve bilgisayarın ABD de lması bunun nedenleri arasında sayılabilir. ABD de 1999 yılında, 17 milyn Amerikan ailesinin internetten alıģveriģ yaptığı ve alıģveriģ yapanların harcadıkları rtalama rakamın 1,167 dlar lduğu belirtilmektedir.

10 Frrester Research Ģirketinin yaptığı araģtırmaya göre, ABD de elektrnik ticaret tutarı, 1999 yılı snunda, 20,2 milyar dlar larak gerçekleģmiģtir. [6] OECD, Avrupa Tpluluğu, ABD gibi eknmiler, internet üzerinden yapılan elektrnik ticaretin glballeģmesi ve sağlıklı bir yapıda geliģmesi knusunda 1990'lı yılların snlarından beri stratejik tplantılar yapmakta ve rtak eylem planları geliģtirmeye çalıģmaktadırlar. Bu çalıģmalarda, kullanıcılar ve müģterilerin elektrnik ticarete güvenlerinin artması (kiģisel bilgilerin güvenliği, güvenli kredi kartı kullanımı, müģteri haklarının krunması vb), geleneksel ticari faaliyetlerin yapılabilmesi için geliģtirilmiģ/düzenlenmiģ yasa ve kuralların elektrnik ticari pazara da hitap eder hale gelmesi, elektrnik ticaret için luģturulan bilgi/iletiģim altyapısının geliģtirilmesi, elektrnik ticaretten alınacak verimin arttırılması gibi unsurlar göz önünde tutulmakta ve bu knularda hükümet plitikalarına yön verecek kararlar alınmaktadır yılına kadar, Avrupa Tpluluğu bünyesinde, e-ticaret ile ilgili knularda 20 milyn yeni iģ lanağı yaratılacağı tahmin edilmektedir. [7] Bu ve benzeri örnekler ve açıklamalara baktığımızda, glballeģen dünyada e-ticaretin ne kadar önemli lduğunu görmekteyiz. Türkiye de internet, 1993 yılından snra kullanılmaya baģlanmıģ, yılında büyük geliģme göstermiģtir. E-ticaret kavramı da, internetin geliģimiyle birlikte iģletmelerimizin gündemine girmiģtir. [6]Sn zamanlarda teknljideki geliģmelerle birlikte ülkemizde internet kullanımı gittikçe artmıģtır. Bu artıģ Ģirketleri de internet rtamına girmeye zrlamıģtır. Türkiye deki e-ticaret uygulamaları iģletmeden tüketiciye (Business t Cnsumer, B2C) satıģ biçimiyle gerçekleģmektedir. Ancak dünyadaki mevcut uygulamalardan da anlaģılabileceği gibi iģletmeden iģletmeye (Business t Business B2B) satıģ e-ticaret hacminin büyük bir kısmını luģturmaktadır. E-ticaretin büyüme trendini gören ve bu yeni pazarda yerini almak isteyen bir çk sayıda Ģirket rekabette geri kalmamak için Internet üzerinde site açmaya baģladı. Bir çk ünlü marka sanal mağaza açarken, Internet servis sağlayıcıları luģturdukları alıģveriģ merkezlerinde sanal mağaza kiralamaya baģlamıģlardır. Bu geliģmeler e-ticaret knusunda danıģmanlık veren Ģirket sayısının da artmasına yl açtı. Reklamcılar derneği 1998 yılında ınternet reklamlarına Kristal Elma Ödülü vermeye baģladı. E-ticaret knusunda çeģitli hizmetler sunan IBM, Micrsft gibi teknlji firmaları da, tüm dünya ile aynı anda Türkiye de e-ticaretle ilgili çalıģmalarına hız verdiler. ĠĢletmeden iģletmeye (Business t Business B2B) satıģ mdelinin ilk örneğini Arçelik bayilerinden sipariģlerini Internet üzerinden verdirilmesi uygulaması ile göstermiģtir. Türkiye de e-ticaret yasal altyapısını luģturmak amacıyla E-Ticaret Kurulu (ETĠK) luģturulmuģtur. Bankalar da Internet üzerinden verdikleri hizmetleri her geçen gün geliģtirerek bu knuda öncülük yapmaktadırlar. Türkiye de e-ticaret yapmak isteyen mağazalara en yeni ve en etkin ödeme sistemlerini sunan bankalar bu knudaki çalıģmalarını sürdürerek her geçen gün yenilikler sunarak sürdürmektedir.[7] Türkiye de e-ticaretin öncülüğünü finans sektörü yapmaktadır. Bankalar Internet üzerinden verdikleri hizmetleri ile her geçen gün geliģtirilerek e-ticaret knusunda hizmet sunmaktadırlar. Ayrıca Türkiye deki kamu kurumlarının önemli bir bölümü de, internet üzerinden hizmet verme knusunda ldukça mesafe kat etmiģlerdir. Pasaprt için müracaat etmeden, trafik cezalarını öğrenme ve ödemeye, istatistik ve yayınlara ulaģmaya kadar pek çk hizmet sunulabilmektedir. [8]

11 Türkiye de e-ticaretin geliģimi 1998 yılında ivme kazanmaya baģlamıģtır. Ama hala emekleme aģamasında lduğunu söylemek yanlıģ lmayacaktır. Bunun en önemli sebebi de Türkiye de bilgisayar sahipliği ve internete eriģim ranının geliģmiģ ülkelere göre çk düģük lmasıdır. Bu ran arttıkça e-ticaret iģlem hacmi de mutlaka artacaktır. TUENA(Türkiye Ulusal Enfrmasyn Altyapısı Ana Planı Hazırlama) bilgi teknljilerinin geliģtirilmesi ve bilgi tplumuna geçiģin sağlanabilmesi için bir plitika luģturulması amacı ile gerçekleģtirilmiģtir. TUENA prjesi 1997 yılı nisan ayında baģlamıģ ve 1998 yılında neticelendirilmiģtir. TUENA snuçlarına göre, Türkiye de tplam bilgisayar sayısı dir. Bu bilgisayarların yaklaģık %97 si kiģisel bilgisayarlardır. Ülkede 100 kiģi baģına düģen bilgisayar sayısı yaklaģık larak 1.75 dir. Kentlerde(nüfusu ve üzeri lan yerleģim birimleri kent larak tanımlanmıģtır) evinde bilgisayarı lanların ranı %6.5 ve internet bağlantısı lanların ranı %1.2 dir. ĠĢyerinde bilgisayarı lanların ranı %11.3 ve internet bağlantısı lanların ranı %1.9 dur. Aynı çalıģmada, ulusal biliģim altyapısı üzerinden hangi hizmetlere talebin yğun lacağı knusunda fikir edinebilmek için 11 adet sru srulmuģ aģağıdaki snuçlara ulaģılmıģtır. 1.Telefn, vergi, su vs brcu öğrenmek ve ödemek % Dilekçe vermek, cevap almak % Rezervasyn yapmak, bilet almak % Bilgi alıģveriģinde bulunmak % Film, müzik ve diğer sanatsal etkinlikler % TartıĢmalara, ylamalara katılmak % Lise/üniversite diplması/kurs belgesi almak % Kütüphane, müze ve sanat galerilerine ulaģmak % EĢya görüp satın almak % Banka/brsa iģlemleri yapmak % ĠĢ baģvurusunda bulunmak %57.2 BiliĢim altyapısı ulusal planı ile ilgili çalıģmalar yapılırken, yine ulusal e-ticaret plitikaları üzerine de çalıģmalar yapılmıģtır. ETKK (Türkiye Elektrnik Ticaret Krdinasyn Kurulu ) bu çalıģmaların ürünüdür. Türkiye de "Elektrnik Ticaret Ağının" tesis edilmesi ve elektrnik ticaretin yaygınlaģtırılması amacıyla, Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 25 Ağusts 1997 tarihli tplantısında bir çalıģma gurubu kurulması kararlaģtırılmıģtır. Bu gurubun yapacağı çalıģmalarda krdinatörlük görevi DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı'na, sekreterya görevi de TÜBĠTAK'a verilmiģtir. Bu Karar uyarınca, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı'nın baģkanlığında ilgili kuruluģların katılımıyla luģturulan Elektrnik Ticaret Krdinasyn Kurulu'nun (ETKK) ilk tplantısı 16 ġubat 1998 tarihinde yapılmıģ ve ETKK bünyesinde hukuk, teknik ve finans çalıģma grupları luģturulmuģtur. BTYK'nın 2 Haziran 1998 tarihli tplantısına anılan çalıģma gruplarının hazırladığı finans, teknik ve hukuk raprları sunulmuģtur. Bu raprlara iliģkin alınan kararlarda Türkiye de elektrnik ticaretin geliģtirilmesine iliģkin devletin uzun vadeli dört temel görevi belirlenmiģtir: 1. Gerekli teknik ve idari alt yapının kurulmasını sağlamak, 2. Hukuki yapıyı luģturmak, 3. Elektrnik ticareti özendirecek önlemleri almak, 4. Ulusal plitika ve uygulamaların uluslararası plitikalar ve uygulamalarla uyumunu sağlamak.

12 ETKK nin hazırladığı çalıģma rapru üç önemli plitik tercihi rtaya kymuģtur: 1. KOBĠ ler e-ticaret için özendirilmeli ve desteklenmeli, 2. ĠletiĢim hizmetleri en düģük fiyatlarla sunulmalı, 3. Devlet kamu görevlerini yürütürken e-ticaret uygulamalarına örnekler luģturmalı, öncü görevini üstlenmeli. Bu tercihlerden birincisini gerçekleģtirmek üzere KOSGEB(Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı) bünyesinde KOBĠNET(Küçük ve Orta By ĠĢletmeler bilgi Ağı) 1998 yılı nisan ayında kurulmuģtur. KOBĠNET her ölçekteki ve her sektördeki iģletmeyi buluģturan bir e-ticaret merkezidir. KOBĠNET imalat ve hizmet sektöründeki KOBĠ ler ile büyük ölçekli iģletmeleri sanal rtamda bir araya getirerek Ana sanayi-yan sanayi irtibatını sağlamaya çalıģmaktadır. KOBĠNET, üye firmalara ücretsiz e- psta hizmetleri, ücretsiz web sayfası bulundurma(6dilde) hizmetleri, bilgi bankası hizmetleri, iģbirliği teklifleri hizmetleri gibi hizmetler sunmaktadır. KOBĠNET benzeri bir kamu çalıģması da Ankara Ticaret Nktası prjesidir. Ticaret Nktaları Prgramı, BM/UNCTAD tarafından 1992 yılında baģlatılan Ticarette Etkinlik Prgramı nın en önemli prjelerinden biri lup amaçları Ģunlardır: 1. Küçük ve rta ölçekli iģletmelerin ve az geliģmiģ ülkelerin uluslararası ticarete katılım düzeylerini yükseltmek 2. Ticaretle ilgili srunlara çözüm bulmada mdern bilgi teknljilerini kullanma knusunda uluslararası bilinci artırmak 3. Uluslararası ticareti engelleyici aģırı düzenleme ve bürkrasiden kaynaklanan ticari iģlem maliyetlerini azaltmak "Ticaret Nktası, dıģ ticaret iģlemlerinde rl alan tüm kurum ve kuruluģların, fiziki veya sanal, tek çatı altında bir araya geldiği bir ticaret merkezidir.ticaret Nktası'nın faaliyet alanları ticari fırsatlar, özel ağlar, biliģim, nakliye, telekmünikasyn, bankacılık, danıģmanlık, gümrük ve iģ pratikleridir. Türkiye de ticaret nktaları prgramına iliģkin çalıģmalar 1994 yılında baģlamıģtır. ĠGEME(Ġhracatı GeliĢtirme Etüd Merkezi) 1996 yılından beri, ulusal krdinatör larak, bu çalıģmaları sürdürmektedir. Ankara Ticaret Nktası, Haziran 1999'da UNCTAD(UN Cnference n Trade and Develpment-BirleĢmiĢ milletler Ticaret ve Kalkınma Knferansı)'dan iģlevsel sertifikası alarak GTPNet(Glbal Trade Pint Netwrk-Küresel Ticaret Nktası Ağı)'de yer almaya baģlamıģtır.merkez Avustralya'dan Ġsviçre'ye taģınan GTP Net, 2001 yılı içinde yeni bir yapılanma sürecine girmiģtir. Yeni sistemle birlikte Ticaret Nktalarına verilen yeni yükümlülükler çerçevesinde, ülke bazında firma bilgilerinin bulunduğu veri tabanlarının luģturulması kararlaģtırılmıģtır. Ankara Ticaret Nktası'nda gerçekleģtirilen çalıģmalarla tplam Ģirkete duyuru yapılmıģ ve 4500 Ģirket sisteme kaydettirilmiģtir. Kamu alanında bu çalıģmalar lurken özel sektörde de elbette çalıģmalar lmaktadır. Finans kesimi e-ticaret uygulamalarında baģarılı örnekler vermektedir. Bir çk banka; internet bankacılığı ve telefn bankacılığı çalıģmalarını baģarı ile sürdürmektedir. Nesnel ürün alanında e-ticaret henüz emekleme aģamasında lsa da, bu alandaki çalıģmalar da gittikçe artmaktadır. Bilet, elektrnik parçalar, çiçek, CD, kitap, giyim eģyası, hbi ürünleri, e-ticareti daha çk yapılan ürünlerdir. [9]

13 Kaynakça [1] YÜCEDAĞ A. Elektrnik Ticarette Tüketicinin krunması Uzmanlık Tezi, ANKARA Nisan 2002 [2] ANBAR A. Sermaye Piyasasında E-ticaret Yüksek Lisans tezi,bursa2000 [3] Zafer Çağlayan, Devlet Bakanı. 7 Haziran [4] Dğan, Zeki ve A.Buğra HamĢiğlu, 2002 Yılına Dğru Yeni Eknmi Kavramı Üzerine Genel bir Değerlendirme ve Elektrnik Ticaret Kavramı, Kcaeli Üniversitesi ĠĠBF Ġktisat ve ĠĢletme Bölümü, I. Ulusal Bilgi, Eknmi ve Yönetim Kngresi / Bildiriler Kitabı, Hereke- Kcaeli, Mayıs [5] Türkiye Cumhuriyeti Eknmi Bakanlığı Ġhracat Bilgi Platfrmu. [6] ANBAR A. Sermaye Piyasasında E-ticaret Yüksek Lisans tezi,bursa2000 s.16 [7] Nisan 2009 [8] TURAN S. Elektrnik Ticaret ve KOBĠ ler AraĢtırma Rapru, Knya 2006 s.3 [9] Nisan 2009.

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI Merkezi Hatay da bulunan, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde de faaliyetlerini yürütmekte lan Dğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; 5 Birim BaĢkanlığı,

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK Mantık basit; Eğer şemsiye satıyrsanız, bahar aylarında satışlarınızın artacağını ve hatta yağmurlu günlerde zirveye ulaşacağını bilirsiniz. Pazarlama stratejinizin iskeletini

Detaylı

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır.

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır. Yazılımnet E-ticaret Sistemi Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dlayı e-ticaret sistemlerine lan ilgi arttırmıştır. Bir kaç yıl öncesine kadar giyim, elektrnik, kitap, cd ve benzeri

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI GĠRĠġ 1. Özet 2. E-Devlet Nedir? 3. ĠĢ Sürekliliği Ve FKM ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki Önemi 4. ĠĢ Sürekliliği Planlaması

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS YAZAR KASA POS FIRSATLARI! GİB Onaylı yazar kasa POS cihazları ile uyumlu POS uygulaması Türkiye Finans ta!

TÜRKİYE FİNANS YAZAR KASA POS FIRSATLARI! GİB Onaylı yazar kasa POS cihazları ile uyumlu POS uygulaması Türkiye Finans ta! OSt@cı TÜRKİYE FİNANS BÜLTENİ 5. Sayı Ocak-Şubat-Mart 2014 TÜRKİYE FİNANS YAZAR KASA FIRSATLARI! HUGIN PROFILO VERA GİB Onaylı yazar kasa cihazları ile uyumlu uygulaması Türkiye Finans ta! 1 Ekim 2013

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı EĞİTİM PROGRAMI 2012 Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Sedex B Tipi Kullanıcı Eğitimi 02.07.2012 Yarım Gün

Detaylı

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi KURUMSAL WEB TASARIM Prje Teklifi Teklifi Veren: Celil CAN Teklif Tarihi: 07.01.2015 Karadeniz Mh. General Aldğan Cd. N 49 / 1 Gazismanpaşa, İstanbul www.celilcan.cm - bilgi@celilcan.cm Firma : Yetkili

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 06.01.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler Hazırlayan: Seyida TURAN ELEKTRONİK TİCARET VE KOBİ LER GİRİŞ Günümüzde

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak.

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. MĠSYON Jean e meydan okumaktalar.günlük giyimin en Ģık ve rahat tasarımlarını 365 gün en uygun fiyatlarla

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

2008 Küresel Kalkınma Fikirleri Hibe Yardımı Yarışması Tarım Sektöründe Sürdürülebilir Kalkınma KF2008 YARIŞMA İLKELERİ

2008 Küresel Kalkınma Fikirleri Hibe Yardımı Yarışması Tarım Sektöründe Sürdürülebilir Kalkınma KF2008 YARIŞMA İLKELERİ GİRİŞ KF2008 YARIŞMA İLKELERİ Kalkınma Fikirleri (KF), Dünya Bankası tarafından yönetilen rekabete açık bir hibe yardımı prgramıdır. Ayrıca, ilerleme ptansiyeli bulunan yenilikçi ve başlangıç safhasındaki

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz. Örme Knfeksiyn Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Prjesi (16.Ur-Ge.029) Üretim Öncesi Süreçler ve Mdelhanede Verimlilik Optimizasynu Eğitim/ Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşme Adı: Örme Knfeksiyn

Detaylı

Türkiye Finans POS Bülteni

Türkiye Finans POS Bülteni Türkiye Finans POS Bülteni Uyumlu Avantajlı Süper İkili Türkiye Finans POS uygulaması ile uyumlu yazar kasa POS cihazınızı şimdi alın, işletmenize özel avantajlardan yararlanın! GİB naylı birçk marka ve

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Bilgi Frmları ve Ticari Elektrnik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Sn dönemde bazı bayilerimiz yasam kapsamına uygun lmayan elektrnik gönderileri dlayısıyla aldığımız şikayet ve cezaların artması

Detaylı

STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME

STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME Staj başvurusu için ve kntenjan yerleştirmeleri snrasında yapılacakların tanıtımı Staj Rehberi dsyasında ayrıntılı anlatılmaktadır. Stajlar ile ilgili SHGM tarafından

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

TOBB. arih eayı Konu. İlgi: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 25.04.2014 tarihli ve ÇİN/2014-789 sayılı yazısı.

TOBB. arih eayı Konu. İlgi: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 25.04.2014 tarihli ve ÇİN/2014-789 sayılı yazısı. / AltKARA TICARET BORSASı TOBB GENEL 5EXRETERL!(llBE ANAFAR'I7U.AR CAD.ŞAlI 50K.00:9 ULUS AltKARA 312-3240857 arih eayı Knu TÜRKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi 041 II Cumhurbaşkanımızın ÇHC Ziyareti. \

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o Yetkilendirme Yönetmeliği Değişikliği, Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlemesi ve Erişim Sağlayıcıları Birliği Üyeliğine Yönelik Duyuru Elektrnik Haberleşme Sektörüne İlişkin

Detaylı

yirmi dört ay ayni sermaye

yirmi dört ay ayni sermaye ANONİM ŞİRKETLER Tanımı Annim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş lan, brçlarından dlayı yalnız malvarlığıyla srumlu bulunan şirkettir. Amaçları Annim şirket, kanunen yasak lmayan her türlü eknmik

Detaylı

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Takdim Sırası * Sanal Organizasyon ve Özellikleri * Elektronik Ticaret * Elektronik Ticaret Türleri * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Sanal Organizasyonlar * Sanal (Virtual) : Fiilen mevcut olmayan

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

SÜHA MAKİNA - ONLINE TAHSİLAT SİSTEMİ

SÜHA MAKİNA - ONLINE TAHSİLAT SİSTEMİ SÜHA MAKİNA - ONLINE TAHSİLAT SİSTEMİ BayiPs, SÜHA MAKİNA nin bayilerine ve SÜHA MAKİNA bayilerinin kendi müşterilerine yapacakları ürün ve hizmet satışlarını kredi kartı ile tahsil etmelerine yarayan

Detaylı

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI TANIM Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ile hammaddenin; nakliyesi, dağıtımı, barkdlaması (etiketleme) stklanması, paketlenmesi, deplanması ve tüketileceği

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Kruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Bugün, ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı ranlarına baktığımızda, karşımıza çıkan tabl sn derece lumsuzdur. Halkımızın

Detaylı

TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ? TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ? Pınar ELMAS Küreselleşmeyle beraber, dev işletmeler için uluslararası pazarlarda geleneksel yöntemlerle (büro açmak, dağıtıcı bulmak, bağlantı

Detaylı

MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BANKA KREDİLERİ SEMİNERİ

MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BANKA KREDİLERİ SEMİNERİ MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BANKA KREDİLERİ SEMİNERİ Mete GÜNER FİNANSBANK TİCARİ BANKACILIK 17/04/2014 AJANDA FİNANSBANK Finansbank Hakkında Rakamlar KREDİLİ ÜRÜNLERİMİZ Nakit Krediler Gayri

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI EUA Kurumsal Değerlendirme Prgramı EUA: Eurpean Universities Assciatin Avrupa Üniversiteler

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Güvenli İnternet Teknljileri Kl. Şti. Teknik Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Gizli Belge Bu belge içeriği gizlilik gerektirmektedir. Tarafların izni lmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz! Güvenli

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013

HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013 HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013 SUNUMUN İÇERİĞİ I. Hizmet Sektörleri Platfrmu Tanım Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Örnekler Faaliyetler

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. Erasmus+ programı nedir?

SIKÇA SORULAN SORULAR. Erasmus+ programı nedir? SIKÇA SORULAN SORULAR Erasmus prgramı nedir? Erasmus prgramı, Avrupa daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çk yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği prgramıdır. Yükseköğretim

Detaylı

Ses Temelli Katma Değerli Servisler

Ses Temelli Katma Değerli Servisler Sayın Selen Çimen, Tarih: 19.10.2010 Sayın Canan Erşen Sayı : 10-074 Bilgi Teknljileri ve İletişim Kurumu Yeşilırmak Sk. N:16 06430 Demirtepe/Ankara İlgi : Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Doç. Dr. Abdurrahim KARSLI * Yrd. Doç. Dr. Fatih GÜRSUL ** Arş. Gör. Elif KARTAL *** ABSTRACT QUALITATIVE

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU MAKFED BÜLTEN MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ATATÜRK BULVARI NO: 193 ASO KULE 7.KAT KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA TEL: +90 312 426 40 50 FAKS: +90 312 468 42 91 01.09.2016-01.10.2016 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 01.01.2011-31.03.2011 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1 Raporun Dönemi 3 2 Ortaklığın Ünvanı 3 3 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 3 4 Üst Yönetim 3-4 5 Kurumsal

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu 27. Tplantısı Snuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Snuçlanan Kararlar 1.1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fnlarının Kullanımında İzlenecek Plitikalar [2010/202]

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK BAŞARILI BİR STRATEJİNİN İLK ADIMI Rbert Simns- HBS İşletme Prfesörü Bütün şirketler stratejilerini müşteri daklı lduğunu iddia eder ama müşter kelimesi yönetim terisinin en esnek

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI : Đnsan Kaynakları / Brdr / Gld brdr E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık larak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile luşturulmuş

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi her beceri

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 20 Ocak 2010

GÜNE BAŞLARKEN 20 Ocak 2010 GÜNE BAŞLARKEN 20 Ocak 2010...eknmikarastirma@halkbank.cm.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dlar kuru bugün açılışta, eur dlar paritesinin aşağı yönlü hareketine

Detaylı

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor.

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor. ESTONYA DA E-BANKACILIK GELİŞİMİ GENEL ÖZELLĠKLER: Mayıs den beri Avrupa Birliği üyesi Nüfusu,3 milyon. Alan 5,7 km. Her km baģına 3 kiģi düģüyor. Kentsel nüfus oranı %67.5. Kırsal nüfus oranı %3.5. Ülkede

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

İHKİB İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ

İHKİB İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ İHKİB İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ RAKAMLARLA TÜRKİYE DE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 10.000 İHRACATÇI ÜYEMİZ İLE 3 MİLYAR HAZIR GİYİM ÜRÜNÜ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. ye, Vdafne li Esnaf İndirim Kampanyası Taahhütnamesi Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. (kısaca Vdafne ) tarafından sunulan li Esnaf İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) li Esnaf Small

Detaylı