MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ)

2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU İŞLEMLERİN TÜRKİYE DE YAPILMASI Türkiye deki İşlemler Yurt Dışındaki İşlemler Yurt Dışında Verilen Beton Dökme Hizmetinin KDV Karşısındaki Durumu TESLİM VE TESLİM SAYILAN HALLER HİZMET VE HİZMET SAYILAN HALLER Hizmet Hizmet Sayılan Haller MÜKELLEF VERGİYİ DOĞURAN OLAY MATRAH Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah İthalatta Matrah Özel Matrah Şekilleri Matraha Dahil Olan Unsurlar Matraha Dahil Olmayan Unsurlar DÖVİZ İLE YAPILAN İŞLEMLER EMSAL BEDELİ VE EMSAL ÜCRETİ ORAN KDV DE İNDİRİM Tasdik Ettirilmemiş Kanuni Defterlere Kaydedilen Belgelerde Yer Alan KDV nin İndirimi İNDİRİLEMEYECEK KDV Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Yapı Denetim Faturasında Gösterilen KDV nin Müteahhit Tarafından İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Vergiye Tabi Olmayan veya Vergiden İstisna Edilmiş Bulunan İşlemlerle İlgili KDV Vergiye Tabi Olmayan İşlemlere İlişkin KDV Vergiden İstisna Edilmiş İşlemlerle İlgili KDV MATRAH VE İNDİRİM MİKTARLARININ DEĞİŞMESİ VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ Vergilendirme Dönemi ve Beyan Esası Vergilendirme Dönemi Beyan Esası Beyanname Verme Zamanı Beyannamelerin Şekil ve Muhtevası Tarh İşlemleri

3 Tarh Yeri Tarhiyatın Muhatabı Tarh Zamanı Verginin Ödenmesi VERGİNİN GİDER KAYDEDİLEMEYECEĞİ İSTİSNADAN VAZGEÇME Her türlü hurda atık madde toptan alım satımı yapan mükellefin sadece hurda kağıt teslimleri için istisnadan vazgeçip geçemeyeceği İSTİSNANIN SINIRI FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ BÖLÜM 2 TEVKİFAT UYGULAMASI VERGİ SORUMLULUĞU Tam Tevkifat Kısmi Tevkifat Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmet/Teslimler ile Tevkifat Yapmakla Sorumlu Olanlar ve Tevkifat Oranları Seri No lu KDV Genel Tebliği nde Belirtilmeyen Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması Tevkifata Tabi İşlemlerde Mahsuben İade TEVKİFAT UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR Belediyeler ve Tevkifat Uygulaması İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Diğer Belediyelere Ait Kanalizasyon Su İdarelerinin Tevkifat Karşısındaki Durumu Vakıf Üniversiteleri ve Tevkifat Uygulaması Üniversiteler ve Tam Tevkifat Uygulaması Servis Taşımacılığı Hizmeti TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERLE İLGİLİ İADE İŞLEMLERİ Temizlik, Bahçe ve Çevre Bakım Hizmetleri İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Her Türlü Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri

4 3.4. Etüt, Plan, Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri ile Fason Ayakkabı ve Çanta Dikim İşleri ve Fason İşlerle İlgili Aracılık Hizmetleri İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Yapı Denetim Hizmetleri İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Servis Taşımacılığı Hizmeti İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Her Türlü Baskı ve Basım Hizmeti İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri İşgücü Temin Hizmeti İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Spor Kulüplerinin Yayın, İsim Hakkı ve Reklâm Gelirlerine Konu İşlemleri İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri

5 Sayılı Kanun a Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare, Kurum ve Kuruluşlara İfa Edilen Diğer Hizmetler İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Külçe Metal Teslimi İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıklarının Teslimi İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt ve Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimi İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri BÖLÜM 3 KDV DEN İSTİSNA EDİLEN İŞLEMLER VE İADE UYGULAMASI MAL İHRACI İhraç Kayıtlı Olarak Temin Ettiği Malları İhraç Eden İhracatçılara KDV İadesi Uygulaması

6 1.2. Fiili İhracat Tarihinden (Gümrük Beyannamesi Kapanma Tarihinden) Sonraki Bir Tarihte Düzenlenen Faturalarda Yer Alan KDV nin Yüklenim Listelerine Dahil Edilmesi İntaç Tarihindeki Kur Yerine Sehven Gümrük (Çıkış) Beyannamesi Üzerindeki Kurun KDV Beyannamesi Hesaplanmasında Dikkate Alınması Serbest Bölge İçindeki Firmalara Hazır Beton Gönderiminin KDV Karşısındaki Durumu İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri HİZMET İHRACI Hizmet İhracında Döviz Alım Belgesi Araçların İhraç Edilmeden Yurt Dışında Çalıştırılmak Üzere Kiralanması İşleminde Yüklenilen KDV nin İndirilip İndirilemeyeceği İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri ROAMİNG HİZMETLERİ İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLER İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR) Türkiye de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda Baz Alınacak Döviz Kuru İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR İmalatçı Kavramı Tecil-Terkin Sisteminin Uygulanacağı Malların Niteliği

7 8.3. Tecil-Terkin ve İade Uygulaması Tecil-Terkin Uygulamasının İhtiyariliği Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporunun İhraç Kayıtlı Satıştan Sonra Alınması Adi Ortaklıkta Adi Ortak Adına Alınan Kapasite Raporunun İhraç Kayıtlı Teslimlerde Geçerliliği İhraç Kaydıyla Teslim Ettikleri Malların İhraç Edildiğine İlişkin İmalatçılara Yazı Veren İhracatçıların Bir Aylık Listeyi Verecekleri Süre İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Fatura Tarihinin İhracatçı Faturası Tarihinden Sonraki Bir Tarih Olması İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI Geçici 17 nci Madde Kapsamında Yapılan Teslimlerin Süresinde İhracatının Gerçekleşmemesi DENİZ, HAVA VE DEMİR YOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİ BAKIMI VE ONARIMI İŞLEMLERİ KDV Kanunu nun 13/a Maddesine İstinaden Düzenlenecek İstisna Belgesinin Sonraki Tadil, Onarım ve Bakım İşleri İçin Kullanılması İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri DENİZ, HAVA VE DEMİR YOLU TAŞIMA ARAÇLARINI SİPARİŞ ÜZERİNE İMAL VEYA İNŞA ETTİRENLER İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri DENİZ, HAVA VE DEMİR YOLU TAŞIMA ARAÇLARINI SİPARİŞ ÜZERİNE FİİLEN İMAL VEYA İNŞA EDENLER KDV Kanunu nun 13/a Maddesinde 6111 Sayılı Kanun la Yapılan Değişiklik ve İstisna Uygulaması Yat İmal ve İnşası Yapan Firmaya Televizyon, Uydu Alıcısı Gibi Elektronik Eşya, Kitap, Bayrak, Harita Emniyet Malzemesi Teslimleri İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLER Liman ve Havaalanlarında Yer Hizmetleri Veren Firmalara Verilen Uçak, Yolcu ve Yüke İlişkin Hizmetler Yabancı Bayraklı Gemilere veya Uluslararası Deniz Taşımacılığı Yapan Yerli Gemilere Verilen Dökme ya da İçme veya Kullanım Amaçlı Su Temini Hizmeti

8 13.3. İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri PETROL ARAMA FAALİYETLERİ İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİ Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin Olarak İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Olarak İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri TEŞVİKLİ YATIRIM MALLARI YTB Eki Listelerde Yer Alan, Yatırım Mahallinde Kurulan veya Set-Ünite-Sistem Olarak Belirtilen Malların Teslimi İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri LİMAN VE HAVA MEYDANLARININ İNŞASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİ İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLER İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Doğrudan Yapılan Teslimlerde ve Tedarikçi Firmaların Alımlarında İade Uygulaması Yurt Dışında Yerleşik Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İade Uygulaması Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İade Uygulaması (Sınır KDV hariç TL) Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ TESLİMLERİ İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler TAŞIMACILIK İSTİSNASI

9 20.1. Deniz Taşımacılığında İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Kara Taşımacılığında İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri Hava Taşımacılığında İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİ İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri DİPLOMATİK İSTİSNA ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri ENGELLİLERİN KULLANIMINA MAHSUS ARAÇ VE GEREÇLERİN TESLİMİ İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri BM İLE NATO TEMSİLCİLİKLERİ VE BU TEŞKİLATLARA BAĞLI FON VE ÖZEL İHTİSAS KURULUŞLARI İLE OECD RESMİ KULLANIMLARI İÇİN YAPILACAK MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARI SAYILI KANUN A GÖRE YAP-İŞLET-DEVRET VEYA 3359 SAYILI KANUN İLE 652 SAYILI KARARNAME YE GÖRE KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILAN PROJELER İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri BÜYÜK VE STRATEJİK YATIRIMLAR KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER İSMEP KAPSAMINDA, İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİNE BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİNE YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri KÜLTÜR, EĞİTİM, SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALAR VE DİĞER İSTİSNALAR Kültür ve Eğitim Amaçlı İstisnalar

10 29.2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar Diğer İstisnalar BÖLÜM 4 İNDİRİMLİ ORAN ) İNDİRİMLİ ORANA TABİ MAL VE HİZMETLERLE İLGİLİ İADELER İndirimli Oran (AYLIK) İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri İndirimli Oran (YILLIK) İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kayıtlı Teslimi İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Rakamsal Hadler Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması Yılı İçerisinde Mahsuben İade Talepleri İzleyen Yıl İçerisinde Nakden İade Talepleri İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan İade Taleplerinde Ciro Primi ve Benzerleri Nedeniyle Yüklenilen Vergilerin İade Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceği İthal Edilen ve Gümrükte Vergisi Yüksek Hesaplanan ve İndirimle Giderilemeyen KDV nin İade Edilip Edilmeyeceği İndirimli Oranda Vergiye Tabi Malların İadesi İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kayıtlı Teslimlerinden Kaynaklanan Yüklenim Farkının İadesi İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Yıl İçinde Mahsuben İade Talebi İnşaat Taahhüt İşlerinde İndirim ve İadenin Konutların Teslimi ile mi Yoksa Kesin ya da Geçici Kabul ile mi Gerçekleştirilebileceği Devralınan Adi Ortaklığa Ait İade Edilecek KDV nin Devralan Şirkete İadesi İndirimli Orana Tabi Teslimleri Bulunanların Mükellefiyetlerinin Sona Ermesi İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Doğan İade Taleplerinde Promosyon ve Numunenin İndirim ve Yüklenime Konu Edilmesi Borç Para Temininde Faiz Faturasında Yer Alan KDV nin İadesi İndirimli Oranda Vergiye Tabi Satışlar İçin Örnek Hesaplama Tablosu BÖLÜM 5 KDV İADELERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

11 1. Gümrük Beyannameli Mal İhracı ile İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Tecil-Terkin ve İade İşlemlerinde Gümrük Beyannamesi İbrazı İndirilecek ve Yüklenilen KDV Listelerinde Yer Alan Faturalarda KDV ye Tabi İşlemlerin ve İstisna Kapsamındaki İşlemlerin Birlikte Yer Alması İndirilecek ve Yüklenilecek KDV Listelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ile ATİK ve Genel Giderlere Ait Belgelerin Sisteme Bilgi Girişinde Uyulacak Esaslar Tecil-terkin İşlemlerinde İndirilecek KDV Listelerinin Elektronik Ortamda Alınması Belge Eksikliği ya da Belgelerin Muhteviyatındaki Eksiklikler Nedeniyle Gerçekleştirilemeyen Mahsuplar Cari Dönem SGK Prim Borçlarına Mahsup Taleplerinde Prim Tahakkuk Fişinin Vergi Dairesince Kabul Edilip Edilmeyeceği KDV İade Alacaklarının Bağ-Kur Prim Borçlarına Mahsubu İthal Edilen Malın Gümrük Bedelinin Yüksek Hesaplanması Halinde İndirimle Giderilemeyen KDV nin İadesi Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibi Adına Kat İrtifakı Kurulduktan Sonra Henüz İnşaat Tamamlanmadan İnşaatın Seviyesine Göre Teminat Amaçlı Olarak Müteahhide Tapuda Yapılacak Devirler Tek Eksiklik Yazısı Özet KDVİRA Raporlarının YMM ve Mükellefe Bildirilmesi Bloke Esası KDV İade Taleplerinin İncelemeye Sevki DİİB de Belirtilen Süre ve Diğer Nedenlerle Gümrük Giriş Beyannamelerinin Geç Kapanması Sebebiyle GEK21 [Gümrük Giriş Beyannamesi (GGB İthalat) Kontrolü] Segmentinin Başarısız Sonuç Vermesi BÖLÜM 6 YMM TASDİK RAPORLARI Tasdik Hizmeti Tam Tasdik Sözleşmesi Tam Tasdik Sözleşmelerinde Süreler Tam Tasdik Sözleşmesinin Hiç Düzenlenmemesi veya Süresinden Sonra Düzenlenmesinin Sonuçları KDV İadesi Tasdik Sözleşmeleri KDV İadesi Tasdik Sözleşmelerinde Süreler Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalanan Mükellefin KDV İade Alacağı İçin Ayrıca KDV İadesi Tasdik Sözleşmesi Düzenlenmeli midir? YMM ler İle Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunmayan Mükelleflerin KDV İade Talepleri YMM Raporuna İstinaden Yerine Getirilebilir mi? YMM Sözleşme Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılma Yükümlülüğü YMM Sözleşme Bilgilerinin Elektronik Ortama Geç Aktarılması Tasdik Hizmetinin Şirket Halinde Sunulması Tasdik Hizmetinin İki YMM Tarafından Üstlenilmesi İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili YMM Raporuna İstinaden İade Talebi Sözleşme Dönemi

12 5.2. Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunmayan Mükellefin YMM Raporuna İstinaden İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kuruluşların KDV İade Talepleri YMM Raporuna İstinaden Geçmiş Takvim Yıl(lar)ına İlişkin İade Talepleri Kısıtlı YMM ler Tarafından Verilen Tasdik Hizmetleri Tasdik Hizmetini Üstlenen YMM nin Vefatı ya da İstifa Etmesi Tasdik Raporlarının Vergi Dairesine Teslimi Tam Tasdik Raporlarının Teslimi KDV İadesi Tasdik Raporlarının Teslimi YMM Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Damga Vergisi İşleme Konulmayacak YMM Raporları Özel Esaslara Tabi Mükellef Hakkında Düzenlenmiş YMM Raporları Alt Firmalar Hakkında Olumsuzluk Bulunan Mükellefler Hakkında Düzenlenmiş YMM Raporları YMM Tasdik Raporlarının Geri Çekilmek İstenmesi YMM lerin Sorumluluğu Karşıt İnceleme Karşıt İnceleme Yapılmasındaki Amaç KDV İadesi İşlemlerinde Karşıt İnceleme Karşıt İncelemenin Yapılacağı Aşamalar ve Rapora Eklenecek Karşıt İnceleme Tutanakları Karşıt İnceleme Yapılmasının Zorunlu Olmadığı Haller Karşıt İnceleme Tutanak Örneklerinin Başka Raporlara Eklenmesi BÖLÜM 7 TEMİNATLI İŞLEMLERDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR Teminatlı İadeler KDV İadelerine İlişkin Olarak Verilen Teminat Mektuplarının Teyidi Teminat Çözümlerinde Yetkili Makam İndirimli Teminat Uygulaması %8 Oranında İndirimli Teminattan Faydalanarak İade Talep Eden Mükelleflerin Gerekli Şartları Taşımaya Devam Edip Etmediklerinin Periyodik Olarak Kontrolü Ortaklık Adına Verilen Teminat Mektubu BÖLÜM 8 HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ (HİS) HİS Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler HİS Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi BÖLÜM 9 ÖZEL ESASLAR

13 1. Genel Bilgi Özel Esaslara Tabi Olma KDVİRA Kapsamında İncelemeye Sevk Edilen Mükellefler Vergi Tekniği Raporu ve Basit Rapor ile Yapılan Tespitler Olumsuz Rapor Gümrük Müsteşarlığı veya Diğer Yetkili Makamlarca SMİYB Düzenleme ya da Kullanma Tespitinin Yapılması Olumsuz Tespit Kapsamında Özel Esaslara Alınan Mükelleflerin Bilgilendirilmesi Özel Esaslardaki Mükelleflerin İncelemeye Sevki SMİYB ile İlgili KDV nin Tenzil Edilmek Suretiyle Düzeltme Beyannamelerinin Verilmiş Olması Halinde, Vergi Dairelerince Gerekmedikçe Bu Durumun Teyidi İçin Ayrıca Defter, Kayıt ve Belgelerin Fiziki Kontrolünün Yapılmaması BÖLÜM 10 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILAN SATIŞLARLA İLGİLİ OLARAK FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV NİN İADESİ İNDEKS DEĞİŞİKLİK FİHRİSTİ İhraç kayıtlı satışlarda, nakden veya mahsuben iade talebi bulunmayıp, sadece terkininin söz konusu olduğu durumlarda, KDVİRA sisteminden alt firma incelemeleri için sadece İndirilecek KDV Listesi nin verilmesi zorunlu kılınmıştır

14 BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 1. KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu nun 1 inci maddesine göre Türkiye'de yapılan; - Ticari, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler (devamlılık arz edenler), - Her türlü mal ve hizmet ithalatı, - Söz konusu maddede belirtilen diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler, KDV ye tabidir. KDV Kanunu na göre diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler ise; PTT idaresi tarafından yapılan işlemler, TRT tarafından yapılan radyo ve televizyon hizmetleri, Profesyonel sporcu ve sanatçıların katıldığı etkinlikler, Müşterek bahis ve talih oyunları, Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar, Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması, Gelir Vergisi Kanunu (GVK) nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması, İktisadi işletmelerin teslim ve hizmetleri, Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetlerdir. Ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği GVK hükümlerine göre; GVK da açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilir. Bu faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukukî statü ve kişilikleri, Türk tabiiyetinde bulunup bulunmamaları, ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve vergilendirmeye mani teşkil etmez. İthalatın; - Kamu sektörü tarafından yapılmasının, - Özel sektör tarafından yapılmasının, - Gerçek kişi tarafından yapılmasının, - Tüzel kişi tarafından yapılmasının, - Herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesinin, - Özellik taşımasının, vergilendirmeye etkisi bulunmamaktadır. 13

15 İthalatın vergilendirilmesindeki en temel amaç, yurt içerisinde üretilen mal ve hizmetler ile ithal edilen mal ve hizmetler üzerindeki vergi yükünü eşitlemektir. Bu durum KDV de uygulanan destinasyon (varış ülkesinde vergilendirme) ilkesinin de doğal sonucudur. Mal ve hizmet ihracının KDV den istisna edilmiş olması da bu ilkenin bir gereğidir. Mal teslimi, hizmet ifası ya da ithalat şeklinde ortaya çıkan bir işlemin KDV ye tabi olması için; İşlemlerin Türkiye de yapılmış olması, İşlemlerin KDV Kanunu nun 1 inci maddesinde sayılan mal teslimleri ve hizmet ifaları arasında sayılmış olması, gerekmektedir. 2. İŞLEMLERİN TÜRKİYE DE YAPILMASI 2.1. Türkiye deki İşlemler İşlemlerin Türkiye de yapılması Malların teslim anında Türkiye de bulunmasıdır. Hizmetin Türkiye de yapılmasıdır. Hizmetten Türkiye de faydalanılmasıdır. KDV Kanunu nun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, Türkiye de gerçekleşen mal teslimleri ile Türkiye de ifa edilen veya yurt dışında ifa edilmekle birlikte Türkiye de faydalanılan hizmetler KDV ye tabidir. Bu teslim ve hizmetlerin yabancı firmalara yapılması bu durumu değiştirmez. Türkiye de yapılan, ancak yurt dışında faydalanılan hizmetler ise KDV nin konusuna girmekle birlikte Kanun un 12/2 nci maddesindeki şartları taşımak kaydıyla KDV den istisnadır. Buna göre, Türkiye deki bir mükellefin; Yurt dışındaki otellere turist, okullara öğrenci, fuarlara ziyaretçi veya katılımcı bulunmasına yönelik yurt dışındaki firmaya Türkiye'de verdiği aracılık hizmetleri, Yurt dışındaki firmalara ait ürünlerin Türkiye de satışı için bu firmalara verdiği pazarlama, aracılık, danışmanlık vb. hizmetleri, genel esaslar çerçevesinde KDV ye tabi bulunmaktadır. Bu işlemlerin, KDV Kanunu nun 11/1-a ve 12/2 nci maddelerine göre ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu değildir. 14

16 Öte yandan, Türkiye deki bir firmanın yurt dışından ithal edeceği mallara ilişkin olarak yurt dışındaki firmadan yurt dışında aldığı kalite kontrol, barkodlama, elleçleme vb. hizmetlerden Türkiye de faydalanıldığından, bu hizmetler genel esaslar çerçevesinde KDV ye tabi olacaktır Yurt Dışındaki İşlemler KDV Kanunu nun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, yurt dışında gerçekleşen mal teslimleri ile yurt dışında ifa edilip yine yurt dışında yararlanılan hizmetler KDV nin konusuna girmemektedir. Türkiye'de yapılmayan işlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanun daki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi söz konusu değildir. Buna göre, Türkiye deki bir mükellefin; Yurt dışında düzenlenen bir fuara Türkiye den katılan firmalara yurt dışında verdiği stant kurulumu, montajı, lojistik vb. hizmetler, Yurt dışında yaptığı inşaat, onarım, montaj işleri, Yurt dışındaki bir firmanın doğrudan yurt dışındaki başka bir firmaya (mallar Türkiye ye gelmeksizin) yapacağı teslimlere ilişkin olarak verdiği aracılık hizmeti, Türkiye deki başka bir firmanın personelini yurt dışına götürmek suretiyle aynı sektörde faaliyette bulunan yabancı firmalarla tanıştırma, bilgilendirme, eğitim şeklinde yurt dışında verdiği danışmanlık hizmeti, Yurt dışındaki bir firmanın mallarının, yine yurt dışındaki bir başka firmaya pazarlanmasına yönelik olarak yurt dışında verdiği satış komisyonculuğu hizmeti, Türkiye de ifa edilmediğinden veya bu hizmetlerden Türkiye de faydalanılmadığından KDV nin konusuna girmemektedir. Türkiye de serbest meslek faaliyeti dolayısıyla KDV mükellefi olan bir doktor veya avukatın, Türkiye de KDV mükellefi olan bir firmaya yurt dışında verdiği hizmetler de verginin konusuna girmeyecektir. Türkiye de mukim bir firmanın Almanya daki bir bilgisayar firmasından temin ettiği bilgisayarları Türkiye ye getirmeden İspanya daki bir firmaya satması, KDV nin konusuna girmemektedir Yurt Dışında Verilen Beton Dökme Hizmetinin KDV Karşısındaki Durumu Bir işlemin KDV ye tabi tutulabilmesi için; işlemin KDV Kanunu nun 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde Türkiye de yapılmış olması gerektiğinden Türkiye de yapılmayan ya da yapılmış sayılmayan işlemler KDV ye tabi olmayacaktır. 15

17 Bu itibarla, yurt dışındaki bir inşaat sahasındaki beton santrali tesisinde işverenin istediği miktarda beton üretilmesi, (beton malzemeleri işverene ait olmak üzere) betonun döküleceği yere nakliyesi ve beton pompasıyla betonun dökülmesi işine ilişkin verilecek hizmet yurt dışında ifa edilip hizmetten yine yurt dışında faydalanılacağından, söz konusu işlem KDV nin konusuna girmeyecektir. Yurt dışında yapıldığı için KDV nin konusuna girmeyen bu hizmetle ilgili yüklenilen KDV nin de KDV Kanunu nun 30/a maddesi uyarınca indirim konusu yapılabilmesi mümkün değildir. 3. TESLİM VE TESLİM SAYILAN HALLER Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri hali teslimdir. Mülkiyeti muhafaza şeklinde yapılan satışlarda alıcıya teslim edilen taşınır malın mülkiyeti satıcının üzerinde kalmaktadır. Malın zilyetliğinin devredildiği, ancak mülkiyet naklinin daha sonra gerçekleştirildiği bu tür satışlarda vergilemenin ertelenmesini önlemek için zilyetliğin devri aşamasında vergilemeye gidilmiştir. Mal teslimine ilişkin sözleşmenin yapılması teslim sayılmaz. Teslimden bahsedilebilmesi için malın fiilen alıcıya ya da adına hareket edenlere veya nakliyeciye tevdii gerekir. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme akit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir. Komisyoncu aracılığıyla yapılan satışlarda teslim, malın alıcıya tevdiinde gerçekleşir, Bu tür satışlarda zincirleme akitten söz edilemez. Konsinye teslim ile komisyoncuya teslim KDV ye tabi değildir. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir. Uygulamada bu teslimlerin bedelleri aylık dönemler itibarıyla tahakkuk ettirilerek fatura düzenlenmektedir. Kap ve ambalajların geri verilmesinin mutad olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibarıyla yapılmış sayılır. Kaplar için alınan depozitolar da KDV ye tabi olmaz. Döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutad olduğu veya bunların yerine aynı cins ve mahiyette döküntü ve tali maddelerin geri verilmesi hallerinde teslim bunlar dışında kalan şeyler itibarıyla yapılmış sayılacaktır. Örneğin; çiftçilerin şeker fabrikalarına teslim ettikleri şeker pancarı karşılığında, fabrika pancar bedeli dışında çiftçiye ayrıca bedelsiz küspe de veriyorsa küspenin çiftçiye verilmesi teslim sayılmayacaktır. 16

18 Teslim edilen malın karşılığında başka bir mal alınmış ise (trampa) her ikisi de ayrı teslim sayılıp emsal bedel üzerinden vergilendirilir. Fason olarak işlenmek üzere mal teslimi KDV ye tabi değildir. Müzayede mahallerinde yapılan teslimler ile cebri icra yoluyla yapılan satışlar KDV ye tabidir. (Vergi Dairesi tarafından yapılan satışlar dahil) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi teslim sayılacak ve vergiye tabi tutulacaktır. Örneğin; akaryakıt ticareti ile uğraşan bir şahsın bu akaryakıtın bir kısmını özel otomobilinde kullanması veya dayanıklı tüketim mallarının ticareti ile uğraşan bir şahsın bu mallardan bir kısmını kendi şahsi ihtiyacında kullanmak üzere işletmeden çekmesi veya ücret, ikramiye, hediye, teberru gibi adlarla işletme personeline vermesi de teslim sayılarak emsal bedelleri üzerinden vergiye tabi tutulacaktır. Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan malların imalinde kullanılması veya sarfı da teslim sayılır. Garanti kapsamında teslim ve hizmetler KDV ye tabi değildir. 4. HİZMET VE HİZMET SAYILAN HALLER 4.1. Hizmet Hizmet, teslim veya teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilir. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilir. Örneğin; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bay (A) nın beyaz eşya ticareti yapan bir firmaya buzdolabı karşılığında serbest meslek hizmeti vermesi durumunda, Bay (A) nın ifa ettiği hizmet ve firmanın buzdolabı teslimi iki ayrı işlem olarak değerlendirilecek ve ayrı ayrı vergilendirilecektir. Bu uygulama teslim konusundaki trampa uygulaması ile paralellik taşımaktadır. Kanun metninde hizmet dolaylı bir şekilde tanımlanmış ve hizmet sayılan bazı işlemler belirtilmek suretiyle maddede sayılan ve bunlara benzeyen işlemlerin de hizmet sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle hizmet belli bir tanım ve bilinen bazı işlemlerle sınırlandırılmayacak, ilerde değişik bir şekilde ortaya çıkacak bazı işlemler de genel tanım ve verilen örneklere göre hizmet olarak değerlendirilecektir. 17

19 4.2. Hizmet Sayılan Haller Kanun un 5 inci maddesinde vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin ve diğer şahısların karşılıksız yararlandırılmasının hizmet sayılacağı ve vergiye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Örneğin; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bay (A) nın, eşine ait işletmenin muhasebe kayıtlarını tutması durumunda, bu işlem için bedel tahsil etmese dahi emsal bedel üzerinden KDV hesaplaması ve beyan ederek ödemesi gerekecektir. 5. MÜKELLEF Mükellef kendisine vergi borcu terettüp eden (düşen) gerçek veya tüzel kişidir. KDV nin mükellefi; Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar, İthalatta mal ve hizmet ithal edenler, Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları, (Günümüzde posta hizmetleri ve radyo-televizyon hizmetleri özel kişi ve kuruluşlar tarafından da yapılabilmekte olduğundan söz konusu hizmet ifaları nedeniyle bu hizmetleri yapan kişi ve kuruluşlar KDV mükellefi olacaklardır.) Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler, Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmaları tertipleyenler veya gösterenler, GVK nın 70'inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler, İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlar, İcra Müdürlükleri tarafından müzayede suretiyle yapılan satışlarda, ilgili icra müdürlükleridir. Örneğin; İstanbul daki bakkal Bayan (A) nın yan komşusu Bayan (B) nin 9 yaşındaki oğluna satmış olduğu gofret nedeniyle hesaplanan KDV nin mükellefi Bayan (A) dır. Örneğin; ABD den ithal edilen makineler için bu makinenin kullanımına dair ABD deki mukim firmadan Türkiye deki ithalatçı firmanın alacağı danışmanlık ve eğitim hizmeti hizmet ithalatı kapsamında KDV ye tabi olup ithalatçı firma verginin mükellefidir. 6. VERGİYİ DOĞURAN OLAY KDV temelde malın teslimi ya da hizmetin ifası ile doğar. 18

20 Mal ya da hizmet bedelinin müşteriden tahsil edilip edilmediğinin önemi bulunmamaktadır. Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlendiği anda KDV doğar. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda KDV, zilyetliğin devri ile doğar. Örneğin; motorlu taşıtlar ticareti yapan (A) firması vadeli satışlarında alacağını teminat altına alabilmek için satış işleminde mülkiyeti muhafaza kaydı yaparak taşıtın zilyetliğini devretmektedir. Bu durumda vergiyi doğuran olay zilyetliğin devri ile gerçekleşmiş olacaktır. Gayrimenkul teslimlerinde vergiyi doğuran olay tapu devri ile gerçekleşir. Ancak tapuda devir işleminden önce gayrimenkul alıcının fiili kullanımına (tasarrufuna) bırakılmış ise KDV açısından, fiili kullanım ile vergiyi doğuran olay meydana gelir. Taahhüt işlerinde KDV hak ediş raporunun onaylandığı anda doğar. Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olay, mal teslimi veya hizmetin yapıldığı anda meydana gelecektir. Örneğin; taksitli satışlarda KDV, taksit ödemelerinin yapıldığı veya bittiği anda değil malın teslim edildiği anda doğacaktır. Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura ve benzeri belgeler verilmesi hallerinde bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi Vergi alacağının zamanında kavranması ve güvence altına alınması amacıyla malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olay fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında meydana gelecektir. Örneğin; 1) 30 Aralık 2012 tarihinde fatura düzenlenmiş ve 3 Ocak 2013 tarihinde mallar teslim edilmiş ise vergiyi doğuran olay 30 Aralık 2012 tarihinde meydana gelmiştir. 2) 30 Aralık 2012 tarihinde mallar teslim edilmiş ve 3 Ocak 2013 tarihinde fatura düzenlenmiş ise vergiyi doğuran olay 30 Aralık 2012 tarihinde meydana gelmiştir. 3) Emtia, 30 Aralık 2012 tarihinde alıcıya gönderilmek üzere nakliyeciye teslim edilmiş ve aynı gün sevk irsaliyesi düzenlenmiştir. Mallar 1 Ocak 2013 tarihinde alıcıya ulaşmış ve 3 Ocak 2013 tarihinde fatura düzenlenmiş ise vergiyi doğuran olay yine 30 Aralık 2012 tarihinde meydana gelmiştir. 19

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ dir.

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ dir. MADDE 6 : İŞLEMLERİN TÜRKİYE'DE YAPILMASI MADDE METNİ : "İşlemlerin Türkiye'de Yapılması : Madde 6 - İşlemlerin Türkiye'de yapılması a. Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, b. (4503 sayılı Kanun

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR 21 Haziran 2012 tarihli ve 63 numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile 60 numaralı

Detaylı

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26482 Resmi Gazete Tarihi 03.04.2007 1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13/6/2006

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere)

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ÇORLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ÇORLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) TAM TEVKİFAT UYGULANACAK

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

SUNUŞ. M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı

SUNUŞ. M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı SUNUŞ Yenilikçilik, sürekli gelişim, çalışkanlık, yetkinlik ve ihtisas sahibi olma gibi ilkeleri mesleki ve özel yaşamının parçası haline getiren Hesap Uzmanları, gerek yaptıkları vergi incelemelerine

Detaylı

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2013 ve Ocak 2014 sayılarında yayınlanmıştır. Bilindiği üzere uygulamada mükellefler

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Önder Şafak TONGAL Stj.Gümrük Kontrolörü Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 Turizm sektörüne özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 İçindekiler 1. Incoming Turlarda KDV Uygulaması 2. Outgoing Turlarda KDV Uygulaması 3. Turist Rehberlerine

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı