T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2/12/2014 tarihli ve 960 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE M. ÇAVUŞOĞLU N. ZEYBEKCİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 168. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2015 Sayı : 29239

3 17 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2015 Sayı : 29239

5 17 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2015 Sayı : 29239

7 17 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2015 Sayı : 29239

9 17 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2015 Sayı : 29239

11 17 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2015 Sayı : 29239

13 17 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2015 Sayı : 29239

15 17 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2015 Sayı : 29239

17 17 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2015 Sayı : 29239

19 17 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2015 Sayı : 29239

21 17 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Ocak CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Ocak 2015 tarihinde Kuveyt e gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 12 Ocak BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 12/1/2015 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Ocak 2015 tarihinde Kuveyt e gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA nın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2015 Sayı : ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/7058 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda boş bulunan üyeliklere ekli listede adları belirtilen kişilerin atanması; 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 9/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK V. EROĞLU M. ÇAVUŞOĞLU M. ŞİMŞEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı V. Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı V. T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ADI VE SOYADI 9/12/2014 TARİHLİ VE 2014/7058 SAYILI KARARNAMENİN EKİ LİSTE ATAMA YAPILAN ÜYELİK 1- Celalettin DİNÇER Telekomünikasyon Sektörü Temsilcisi 2- Hidayet YILDIZ Telsiz Hizmetleri Temsilcisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Memet Tevfik GÖKSU nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 15/1/2015 Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı

23 17 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 YÖNETMELİKLER Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 13/1/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine gümrük müdür yardımcısı ibaresinden sonra gelmek üzere,işletme müdür yardımcısı ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendine gümrük müdür yardımcısı ibaresinden sonra gelmek üzere işletme müdür yardımcısı, ibaresi eklenmiştir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir. ç) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan kadrolara atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, söz konusu kadrolar için belirlenen unvanlara göre tespit edilen sürenin en az 6 ayını Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ya da döner sermaye işletmesi hizmet birimlerinde geçirmiş olmak. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde yer alan gümrük müdür yardımcısı ibaresinden sonra gelmek üzere işletme müdür yardımcısı, ibaresi eklenmiş, aynı bendin 3 numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve birinci fıkranın (b) bendinde yer alan Gümrük müdür yardımcısı kadrosuna ibaresi Gümrük müdür yardımcısı ve işletme müdür yardımcısı kadrolarına şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir. ç) İkinci fıkrada yer alan kadrolara atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, söz konusu kadrolar için belirlenen unvanlara göre tespit edilen sürenin en az 6 ayını Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ya da döner sermaye işletmesi hizmet birimlerinde geçirmiş olmak. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendine gümrük müdür yardımcısı ibaresinden sonra gelmek üzere işletme müdür yardımcısı, ibaresi eklenmiştir. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. (4) Şube Müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevde yükselme sınavına tabi kadrolar ile görevde yükselme kapsamı dışındaki kadrolara atanacaklar için yapılacak yazılı sınavda; 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan adaylar, diğer kadrolara atacaklar için yapılacak yazılı sınavda; 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. (1) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınava tabi görevde yükselme kapsamı dışındaki kadrolar ile Şube Müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir. (2) Başarı puanına göre yapılan sıralamada, son sıradaki adayla aynı puana sahip adayın bulunması halinde, boş kadrolara yapılacak atamada sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olanlara,

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2015 Sayı : b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ilan edildiği ibaresi kesinleştiği şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 10 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 11 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 13/1/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 5/4/ Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan (fen ve sosyal bilimler liseleri hariç) ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Aynı katta birden fazla okul açılamaz. ibaresi Aynı binanın birbirine geçişi olan farklı blokları dışında aynı katta okulların ders yapılan bölümleri bulunamaz. şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile ibaresi ile (c) bendinde yer alan mesleki ve teknik liseler ile ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesine aşağıdaki sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiştir. (8) Dönüşüm programına alınan dershanelerin kurucularının kurumlarını mevcut binalarında okula dönüştürmek istemesi halinde 1/9/2015 tarihine kadar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine uygun hale getireceğine dair noter onaylı taahhütname, geçici yerleşim planı ve en az bir yıllık kira sözleşmesi ile Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (e), (k) ve (o) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte Valiliğe müracaat eder. Okulun kontenjanı geçici yerleşim planı üzerinden belirlenir. (9) Kurumun farklı binada okula dönüştürülmek istenmesi durumunda Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan belgeler istenir. (10) Dönüşüm programına alınan dershanelerden eğitim öğretim yılından itibaren taahhüt ettiği özel okula dönüşecek olanlardan 30/5/2015 tarihinden önce mevcut binalarında veya farklı binalarda okul olarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurumlar aynı anda 1/9/2015 tarihine kadar faaliyetlerine devam edebilirler. MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

25 17 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 İstanbul Teknik Üniversitesinden: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUTUP ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezindeki araştırma, geliştirme ve eğitim amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezindeki araştırma, geliştirme ve eğitim amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Merkez: İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü, d) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu, e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, f) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı MADDE 5 (1) Merkezin amacı; faaliyet alanlarına giren konularda bilimsel, teknolojik, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, yürütmek ve eğitim vermek, aynı zamanda Arktik ve Antarktik Bölgelerinde, deniz ve kara ortamındaki araştırmaları ilgilendiren konularda ilgili bilim ve otorite kuruluşlara danışmanlık yapmak, ülke kalkınma planları çerçevesinde ulusal ve uluslararası bilim ve otorite kuruluşlar arasında koordinasyon görevi üstlenilerek, projeler geliştirmek ve yürütmektir. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Antarktika Kıtası Uluslararası Konsorsiyumuna Türkiye nin katılımı ve söz sahibi olması için çalışmalar yapmak. b) Kutup bölgelerinin geleceği hakkında Türkiye nin söz sahibi olması için çalışmalar yapmak. c) İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye deki diğer üniversite araştırmacıları ile konuyla ilgili ulusal ve uluslararası bilim ve otorite kuruluşlar arasında koordinasyon görevi üstlenmek. ç) Türkiye Arktik ve Antarktik bilimsel araştırmaları yapan üniversitelerle işbirliği yapmak, hali hazırdaki işbirliklerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak. d) Diğer ülkeler ile ortak çalışmalar yaparak Arktik ve Antarktik Bölgelerinde, doğa bilimleri odaklı araştırmalar ile yeni teknolojilerin oluşturulmasına ve bilimsel yöntemlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

26 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2015 Sayı : e) Antarktika Kıtasında bilim istasyonu kurulması ve bilim gemisi için çalışmalar yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlara rapor sunmak. f) Antarktika Kıtası üzerinde Türkiye ye ait bir bilim istasyonu kurulumu ve sonrasında bilim amaçlı işletilmesi konusunda çalışmalar yapmak. g) Türk Bayrağı taşıyan, aynı zamanda bilim insanlarının Türkiye den kıtaya taşınması esnasında uluslarası sularda bilimsel veri toplamak için hizmet verebilecek bir araştırma gemisi üzerinde çalışmak, konu ile ilgili araştırmaları yapmak ve projeler hazırlamak. ğ) Arktik bölgesinde gemilerin seyiri için yeni açılan rotaların kullanımı konusunda söz hakkı olan konseye Türkiye nin katılımı, ayrıca; Türkiye nin hem Arktik, hem de Antarktik bölgesindeki karar mekanizmalarının içinde bulunmasını sağlamak ve prestijini arttırmak için araştırmalar yaparak ilgili kurum ve kuruluşlara destek vermek ve raporlar sunmak. h) Arktik ve Antarktik bölgelerine yönelik, küresel ısınma konulu ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara ve toplantılara katılmak, ayrıca uluslararası yayınları takip etmek. ı) Dünyanın değişen ve değişmekte olan iklimi üzerinde Türk bilim insanlarının kutup bölgeleri hedefli çalışmalar ve aktiviteler yapabilmesine ortam sağlayabilecek bir altyapı oluşturmak. i) Arktik ve Antarktik bölgelerdeki doğal kaynakların korunması amacına yönelik toplantılara ve çalışmalara destek vermek. j) Ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri faaliyetlerde bulunmak. k) Arktik ve Antarktik Bölgelerinde doğa bilimleri çalışmaları hakkında toplumumuzun bilgilendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak. l) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak. m) Laboratuvar, sanal ve etkileşimli sunumlar ve benzeri görselleri içinde barındıran yeni bir Merkez binası yapılması amaçlı çalışmalar yapmak, bina kurulmasını müteakip sürdürülebilir olarak işletilmesini sağlamak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Alt Çalışma Birimleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitede Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda çalışan ve Arktik ve Antarktik çalışmaları ile bunların yönetimi alanında uzman öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya görevden alınabilir. (2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla üç kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkezle ilgili konularda Müdürün vereceği işleri birim sorumlusu olarak yerine getirir ve kurulların toplantılarına katılabilir. Müdür kısa süreli ayrılışlarında vekâleti yardımcılarından birine bırakır. Bu vekâlet altı aydan fazla sürerse ya da Müdür başka bir nedenle görev süresi dolmadan ayrılırsa, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevleri MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. b) Her yılsonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak etkinlik raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

27 17 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 c) Yönetim Kurulunun belirlediği ilkeler ve hedefler doğrultusunda Merkezi yönetmek, akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak. ç) Merkez ile ulusal ve uluslararası kamu ya da özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve Merkez ile ilgili eğitim programlarını düzenlemek. d) Yönetim Kurulunca belirlenen faaliyetlere göre görev dağılımlarını belirlemek. e) Merkez bünyesindeki aktivitelerin koordinasyonunu sağlamak ve Yönetim Kuruluna çalışmalar hakkında bilgi vermek. Yönetim Kurulu MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektörün Üniversitede Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri veya görevlileri arasından görevlendireceği altı üye ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan fazla süreyle görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Müdürün başkanlığında ayda en az bir defa toplanarak, Merkezin etkinlikleri ve yönetimi ile ilgili konuları görüşmek ve idari kararlar almak. b) Müdürün her yıl hazırlayacağı etkinlik raporunu görüşmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını onaylamak. Danışma Kurulu ve görevleri MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Müdür ve yardımcılarının önerisi üzerine Rektör tarafından uygun görülen, Üniversite ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilci üyelerinden olmak üzere en fazla on dört üyeden oluşur. Bu Kurulun başkanı Müdürdür. (2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır. Alt çalışma birimleri MADDE 13 (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen konularda Merkezin faaliyetlerini uygulamak ve belirlenecek programa göre gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Çalışma programı tamamlanan alt birimlerin görevi sona erer. (2) Belirli projelere belirli süre tahsis olunacak bina, tesis, laboratuvar, atölye, teçhizat ve personel için fakülte veya ulusal ve uluslararası diğer birimlerle işbirliği yapılır. (3) Müdür, alt çalışma birimlerinin faaliyetlerini yürütmek üzere müdür yardımcılarından birini birim yürütücüsü olarak seçer. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. (4) Fakülteler ve diğer birimlerle işbirliği kapsamında görevlendirmelerle ilgili olarak Dekan veya Rektörün onayı alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Ekipman ve demirbaşlar MADDE 15 (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir. Yürürlük MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

28 Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2015 Sayı : TEBLİĞLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: S&Q MART KALİTE GÜVENLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2009/15) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/1) MADDE 1 13/9/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan S&Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/15) in 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan adres bilgisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Girne Mahallesi Girne Caddesi No: Maltepe/İSTANBUL, MADDE 2 Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 13/9/ Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-24/9/ /6/ /8/ /7/ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SGS SUPERVİSE GÖZETME ETÜD KONTROL SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2010/4) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/3) MADDE 1 24/4/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri Anonim Şirketi nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2010/4) in 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici Madde 1 eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri Anonim Şirketi nin Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamındaki onaylanmış kuruluş faaliyetleri 20 iş günü geçici olarak durdurulmuştur. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 24/4/ Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 19/8/

29 17 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını, ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sisteminin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Lisanslı Depo İşletmeleri ne yapılacak kira destekleme ödemesinde görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile kira destekleme ödemesinin yapılmasına yönelik usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 30/9/2014 tarih ve 2014/6849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar a dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlar Kurulu Kararı: 2014/6849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararı, b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yi, ç) Elektronik kayıt kuralları: Elektronik ürün senetlerinin oluşturulmasına, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemlerin ilgili taraflar itibariyle kayden izlenmesine ilişkin EKK'nın önerisi üzerine ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esasları, d) Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK): Elektronik ürün senetlerinin Sistem üzerinden oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibariyle kayden izlemek amacıyla ilgili Bakanlıktan lisans almış anonim şirketi, e) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kurallarına uygun olarak sistem üzerinde oluşturulan elektronik kaydı, f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü, g) İlgili Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, ğ) İzin belgesi: Lisanslı depo işletmesinin, deposuyla ilgili olarak 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yönelik gerekli izinleri almış olduğuna dair belgeyi, h) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu, ı) Lisans: İlgili Bakanlıkça verilen faaliyet iznini gösterir belgeyi, i) Lisanslı depo: Kanun kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticari amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisleri, j) Lisanslı depo işletmesi: Kanun kapsamında ürünlerin depolanmasıyla iştigal eden ve geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi, k) Sistem: Elektronik ürün senetlerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak üzere Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanını, ifade eder.

30 Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2015 Sayı : İKİNCİ BÖLÜM Destekleme Esasları Desteklenecek ürünler MADDE 5 (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için kira destekleme ödemesi yapılır. Destekleme miktarları MADDE 6 (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen; Tablo 1 de yer alan ürünler için Tabloda belirtilen miktarda, Tablo 2 de yer alan ürünler için ise aylık ton başına 10 TL yi geçmemek üzere ilgili Bakanlıkça onaylanacak kira ücretlerinin % 50 si oranında kira desteği verilir. 1 aylık süre 30 gün olarak dikkate alınır ve gün esaslı olarak hesaplama yapılır. Küsuratlı sayılarda, virgülden sonraki iki hane dikkate alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uygulama Görevli kurum ve kuruluşlar MADDE 7 (1) Kira destekleme ödemelerine ilişkin işlemler, ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Ödeme dönemleri ve müracaat MADDE 8 (1) Kira destekleme ödemeleri 1 Ocak-31 Mart, 1 Nisan-30 Haziran, 1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde yılda dört döneme ilişkin olarak yapılır. Her bir döneme ait müracaatlar (Ek-1), lisanslı depo işletmelerince dönemi takip eden ayın 10 uncu günü mesai saati bitimine kadar ilgili Bakanlığa yapılır. Son başvuru günü resmi tatil gününe rastladığında izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar müracaat edilebilir. Lisanslı depo işletmesinin ilk müracaatı izin belgesi ile birlikte yapılır. Elektronik Kayıt Kuruluşunun yükümlülüğü MADDE 9 (1) Desteklerin verilmesinde Elektronik Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınır. (2) Elektronik Kayıt Kuruluşunca, dönemi takip eden ayın 10 uncu günü mesai saati bitimine kadar, döneme ilişkin gün sonu bazında doluluk durumlarını ve lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken destek miktarlarını içeren bir rapor ilgili Bakanlığa gönderilir. Ayın 10 uncu günü resmi tatil gününe rastladığında izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar gönderilebilir. İlan ve itiraz MADDE 10 (1) Ödeme yapılacak lisanslı depo işletmelerinin unvanı ve kira destekleme ödemesine hak kazandığı miktarlar ilgili Bakanlığın internet sayfasında 5 iş günü süreyle ilan edilir. Destekleme miktarlarına ilişkin olarak, ilanın son gününden itibaren 5 iş günü içinde lisanslı depo işletmelerince ilgili Bakanlığa itirazda bulunulabilir. Ödeme şekli ve planı MADDE 11 (1) Kira destekleme ödemeleri; ürün bazında ve Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen destekleme miktarları (TL/ton/ay) üzerinden ilgili Bakanlıkça hesaplanır. (2) Dönemin bitimini izleyen ay içinde ödeme icmali ilgili Bakanlıkça her bir lisanslı depo işletmesi için ayrı ayrı (Ek-2) ve genel icmal tablosu (Ek-3) şeklinde hazırlanıp onaylanarak elektronik ortamda ve ödemeye esas olmak üzere yazılı olarak Bakanlığa iletilir. (3) Dönemlere dair kira destekleme ödemeleri, İlgili Bakanlığın hazırlayıp onayladığı ödeme icmalinin Bakanlığa intikalinden itibaren gerçekleştirilir. (4) Genel Müdürlük tarafından, onaylı ödeme icmalleri Bankaya gönderilir.

31 17 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 (5) Banka tarafından kira destekleme ödemeleri, ödeme icmali esas alınarak lisanslı depo işletmelerine ait banka hesap numaralarına aktarılır. (6) İlgili Bakanlıkça hakkında idari inceleme ve/veya soruşturma başlatılan ya da yargıya intikal eden destekleme ödemelerinde ilgili lisanslı depo işletmesinin ödeme icmallerinde yer alabilmesi için sürecin kira destekleme ödemesi yapılmasına engel olmayacak bir netice ile tamamlanması beklenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Finansman ve ödemeler MADDE 12 (1) Kira destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır. (2) Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Bankaya hizmet karşılığı olarak, ödenen destekleme tutarının % 0,2 si Bakanlık tarafından komisyon olarak ayrıca ödenir. Desteklemeden faydalanamayacaklar MADDE 13 (1) İlgili Bakanlıkça gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilen lisanslı depo işletmeleri kira destekleme ödemesinden yararlanamazlar. Cezai sorumluluklar, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti MADDE 14 (1) Kira destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. İlgili Bakanlığın; haksız ödemeye neden olan iş ve işlemlerle ilgili olarak Kanundan kaynaklanan denetim, inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma yetkileri saklıdır. İlgili Bakanlık bu konuda gerekli tedbirleri alır. Kira desteği uygulamasına yönelik ortaya çıkabilecek şikayet, itiraz ve başvurular ilgili Bakanlıkça incelenir ve sonuçlandırılır. (2) İlgili Bakanlık kira destekleme ödemeleri için düzenlediği ve Bakanlığa ilettiği tüm belgelerin kontrolünden sorumludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucunda haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemlerin başlatılması ilgili Bakanlığın sorumluluğundadır. (3) Haksız yere yapılan kira destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. (4) Kira destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi Bakanlığın geri ödeme talebine rağmen iade etmeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bunlar beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. (5) Elektronik Kayıt Kuruluşu, lisanslı depo işletmelerince oluşturulan elektronik ürün senetleri çerçevesinde, lisanslı depoların günlük doluluk durumlarını kendi nezdindeki kayıtları esas alarak doğru bir şekilde ilgili Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Elektronik Kayıt Kuruluşu nezdindeki bilgiler ile ilgili Bakanlığa gönderilen doluluk durumları arasındaki farklılıklardan dolayı yapılacak haksız destek ödemelerinden Elektronik Kayıt Kuruluşu sorumludur. (6) Lisanslı depoda mevcut olmayan ürün ve/veya mevcut ürün miktarının üzerinde elektronik ürün senedi düzenlenmesi nedeniyle yapılacak haksız destek ödemelerinden lisanslı depo işletmesi sorumludur. Bu durumda lisanslı depo işletmesi, ortakları, yöneticileri ve personeli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımlar uygulanır yılı ödemesi GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğ çerçevesinde 2014 yılı destekleme ödemesi müracaatları; 16/10/ /12/2014 dönemine ilişkin olarak tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ilgili Bakanlığa yapılır. Kira destekleme ödemesi yapılabilmesi için; ilgili Bakanlıkça gerekli incelemeler yapılarak müracaatların bitimini izleyen 30 gün içinde ödeme icmali her bir lisanslı depo işletmesi için ayrı ayrı (Ek-2) ve genel icmal tablosu (Ek-3) şeklinde hazırlanıp onaylanarak elektronik ortamda ve ödemeye esas olmak üzere yazılı olarak Bakanlığa iletilir. Yürürlük MADDE 15 (1) Bu Tebliğ 16/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29209 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6999 16

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Temmuz 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29424 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7755 Gelir

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 10 Temmuz 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27990 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞININ KURULMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Aralık 2013 PERŞEMBE Sayı : 28863 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Sayı : 28706 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5050 631

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 10 Kasım 2014 69471265-305-10366

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29271 YASAMA BÖLÜMÜ KANUN MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29377 MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2015/7586 17

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Haziran 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7389

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) 7673 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4457 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.11.1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı