BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA"

Transkript

1 Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S İ EK-2 Sayfa 1 / 10 BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA Bir tarafta Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile diğer tarafta... (katılımcı) arasında aşağıdaki şartlar dairesinde Fuar Katılım Sözleşmesi akdedilmiştir. A. BAŞVURU, ÖDEME ŞEKLİ VE DEVLET DESTEĞİ 1. Firmanın fuar katılımı ile ilgili müracaatının kat i olarak işleme alınabilmesi için fuar katılım bedeli toplamının %50 si tutarındaki peşinatının yatırıldığını tevsik eden banka dekontu ve SWIFT mesajının banka tarafından kaşe-imza edilmiş onaylı asılları (dekont/swift üzerinde hangi fuar için ödeme yapıldığı bilgisinin yer alması zorunludur) ile başvuru formu nun EİB ye iletilmiş olması ve katılımcı tarafından doldurulan Yurt Dışı Fuarlara Katılım Sözleşmesi nin bütün sayfalarının katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanıp kaşelenerek EİB'nce belirtilen tarihe kadar EİB'ye (Atatürk Cad. No:382 Alsancak İzmir) elden veya acele posta veya kurye servisi ile gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 2. Katılımcıya tahsis edilebilecek alan asgari 9m 2 dir. Yer talebi ile ilgili son kararı EİB verecektir. Yer tahsisini müteakip, fuar yer planı ve projesinde değişiklik yapma yetkisi EİB'ne aittir. Katılımcı, EİB'nin bu yetkisini peşinen kabul eder. 3. Fuar katılım bedeli metre kare başına nakliye nakliye dahil fiyatı 650 Euro/m 2 'dir. Bu fiyata; stand yer kirası, stand inşaası ve dekorasyonu, temizlik, aydınlatma giderleri, internet bağlantısı, sergilenecek ürünlerin (havayolu ile tek gidiş, bozulabilir nitelikteki ve dondurulmuş ürünler hariç) nakliyesi, fuar kataloğunda ve EİB tarafından Türkiye standında yer alacak katılımcılar için hazırlanacak katalogda yer alma, genel tanıtım giderleri ve standlarda ikram hizmetleri dahildir. 4. Katılımcı, kendisine tahsis edilen toplam...m2 stand alanı için, (nakliye dahil 650 Euro/m 2 ) fuar katılım bedeli üzerinden hesaplanan toplam... EUR fuar katılım ücreti olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Katılım bedeli ödemeleri karşılığında EİB tarafından vezne makbuzu düzenlenir. 5. İşbu sözleşmenin değeri... EUR dur. (4. maddede belirtilen fuar katılım ücreti) 488 sayılı damga vergisi kanunu gereği ödenmesi gereken sözleşmeye ait binde 9,48 oranındaki damga vergisi katılımcı tarafından ödenecektir. Katılımcı, vergi dairesinden alacağı ödeme makbuzunu sözleşme tarihinden itibaren bir ay içerisinde EİB ye ibraz eder. Ödemede sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru esas alınacaktır. 6. Katılımcı, EİB tarafından bildirilen katılım ücreti ödeme planına uyacağını, ödemede, her ne suretle olursa olsun doğacak gecikmede hiçbir ihtara hacet kalmaksızın T.C. Merkez bankası reeskont faiz oranı üzerinden gecikme zammı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 7. Katılımcı, Başvuru Formunu EİB ne gönderdikten sonra herhangi bir nedenle fuara katılmaktan vazgeçerse o tarihe kadar yatırılan meblağ veya peşinat iade edilmeyecektir. Öte yandan imzalı ve kaşeli katılım sözleşmesinin EİB ye gönderilmesinden sonra firma katılımdan vazgeçer veya bakiye katılım ücretini ödemez ise EİB ne o güne kadar ödediği meblağ hiçbir ihtara hacet kalmaksızın irat kaydedilir. Bakiye katılım ücretinin EİB tarafından talep hakkı mahfuzdur. Talep anında katılımcı bu bedeli defaten öder.

2 Sayfa 2 / Adı geçen fuara katılım, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 30/12/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ i çerçevesinde destek kapsamındadır. Bu itibarla, sektörel nitelikteki uluslararası milli katılım organizasyonlarında katılımcılar aşağıda belirtilen şartlar dahilinde devlet desteğinden yararlanabileceklerdir: - Destekten Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılır. - Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların standlarında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50 si destek kapsamında katılımcıya ödenir. - Ekonomi Bakanlığınca yürütülen ihracat stratejisi çerçevesinde, ihracatımızın ülke ve Pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef Pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmesini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek milli katılım organizasyonlarına iştirak eden katılımcılara 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında belirlenen destek oranına 20 puan ilave destek sağlanmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi Bakanlığınca 2015 yılı için yayınlanan hedef pazar listesine dahildir. Bu nedenle, milli katılım organizasyonu dahilinde fuara katılan firmaların organizatöre ödeyecekleri katılım bedeli için 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında belirlenen destek oranına 20 puan ilave destek sağlanmaktadır. - Katılımcının yılda iki defaya mahsus olmak üzere; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlara yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında katılması durumunda, stand ve nakliye hizmetine ilişkin harcamaları, standında görevlendireceği en fazla beş temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50 si, bireysel katılımlarda ise nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen en fazla beş temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının %50 si destek kapsamında ABD Dolarını geçmemek üzere katılımcıya ödenir.katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, fuar sonrası destek başvurusunu yaparken prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekmektedir.bu destekten yararlandırılan katılımcılara bu Tebliğin diğer maddelerinde belirtilen % 50 den daha yüksek destek oranları uygulanmaz. - Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise ABD Dolarını geçemez. - Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, standda görevlendirilen 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75 i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda ABD Dolarını geçmemek kaydıyla destek kapsamında SDŞ ye ödenir.

3 Sayfa 3 / 10 - Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurt dışı fuar organizasyonlarında standda görevlendirilen 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75 i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda ABD Dolarını geçmemek kaydıyla ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, söz konusu alanda münferiden şirketlere ait ürünleri sergileyemezler. - Organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların destek tutarı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşamaz. *SDŞ (Sektörel Dış Ticaret Şirketi), Ekonomi Bakanlığı tarafından SDŞ statüsü verilen şirketleri ifade etmektedir. 9. Katılımcının 2009/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde destekten yararlanabilmesi için organizatör EİB ye yönelik ödemelerini, katılımcıya veya katılımcı adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından organizatör EİB nin banka hesabına destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdür. Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, Katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar veya noter kanalıyla harcama yapma yetkisinin verildiği şirket çalışanı kabul edilir. Organizatörün banka hesabına elden yapılan ödemeler ile senet ve katılımcının organizatöre verdiği cirolu çekler ile yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz. Bu itibarla katılımcının, katılım ücretinin tamamını EİB tarafından belirtilen tarihe kadar, katılımcıya veya katılımcı adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından EİB nin banka hesabına bankacılık kanalıyla aktarması (EFT/havale yapması) ve ödemelerin banka aracılığıyla yapıldığını tevsik eden ödeme belgelerinin (dekont, swift mesajı, hesap dökümü) banka tarafından kaşe-imza edilmiş onaylı asıllarını EİB ne iletmesi gerekmektedir. Aksi takdirde hiçbir ihtara hacet kalmaksızın firma başvurusunu iptal etme hakkı EİB de mahfuzdur. Bu aşamada firmanın katılımının iptali ile ilgili olarak doğacak her türlü zararın tanziminden katılımcı sorumlu tutulacaktır. Katılım ücreti ödemesi, EİB nce belirtilen para birimi cinsinden yapılacaktır. Bu ödemeler karşılığında EİB tarafından vezne makbuzu düzenlenir. Katılım bedeli ödemelerini tevsiken gönderilen dekont/swift mesaj üzerinde katılımcı firmanın son tarihli ticaret sicil gazetesinde yer alan ünvanının, gönderici ve alıcıya ait IBAN numarasının ve Biofach 2015 fuarı ile ilgili olduğuna ve kaçıncı ödeme olduğuna dair ibarenin yer alması zorunludur. 10. Katılımcının Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 2009/5 sayılı Tebliğ i çerçevesinde destekten yararlanabilmesi için aşağıdaki evrakı EİB'nce belirtilen tarihe kadar elden veya acele posta, veya kurye servisi ile EİB ne göndermesi gerekmektedir. Postadaki veya kuryedeki gecikmeler dikkate alınmayacaktır Devlet desteğinden yararlanmak için talep edilen belgelerin organizatöre iletilmesi ile ilgili firma antetli kağıdına yazılmış DİLEKÇE (EK1) (firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce ad-soyad belirtilerek imzalanacak) Organizatör EİB ye yapılan ödemelerin banka aracılığıyla yapıldığını tevsik eden ÖDEME BELGELERİNİN BANKACA ONAYLI ASILLARI (BANKA TARAFINDAN KAŞE-İMZA EDİLMİŞ BANKA DEKONTU VE SWİFT MESAJI ASLI)

4 Sayfa 4 / Katılımcı firma ile organizatör EİB arasında yapılan SÖZLEŞME ASLI (EK2) (bütün sayfalar firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce imza-kaşe edilecek, son sayfa firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce ad-soyad, katılımcı firma ünvanı ve adresi belirtilerek imza-kaşe edilecek) Maliye Bakanlığı na hitaben firma antetli kağıdına yazılmış banka talep mektubu ve TAAHHÜTNAME (EK3) (firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce imzalanacak) EİB ne hitaben firma antetli kağıdına yazılmış TAAHHÜTNAME (EK4) (firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce ad-soyad belirtilerek imzalanacak) sayılı damga vergisi kanunu gereği ödenmesi gereken, sözleşmeye ait binde 9,48 oranındaki DAMGA VERGİSİnin katılımcı tarafından ödendiğine dair VERGİ DAİRESİNDEN ALINACAK ÖDEME MAKBUZUNUN ASLI Katılımcıya ait İMZA SİRKÜLERİ ASLI veya NOTER veya İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ASLINA UYGUNLUĞUNU ONAYLADIĞI SURETİ Katılımcı firmanın tüzel kişiliğinin ve ticari ünvanının tespiti için en son tarihli TİCARET SİCİL GAZETESİNİN SURETİ Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, FUAR TARİHİNDE VEYA DESTEK MÜRACAAT TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİ OLAN KAPASİTE RAPORU veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya Oda/noter/İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti (SDŞ, DTSŞ ve üretici imalatçı organizasyonlarından statülerini belirtir belge ibrazı yeterli olup, kapasite raporu ibrazı aranmaz.) (Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya Oda/Noter/İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından alınan ve destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan faaliyet belgelerinin aslı veya ilgili meslek kuruluşu/noter/ihracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti) Katılımcının 2015 yılına ait, ÜRETİM KONUSU İLE İLGİLİ üyesi olduğu İHRACATÇI BİRLİĞİ YILLIK AİDAT MAKBUZU örneği Stant alanında kullanılan markalara ilişkin Marka Tescil Belgesi* veya fuardan önce Marka Tescil Belgesi almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti** Üretici/imalatçı firma adına PAZARLAMACI OLARAK FUARA KATILAN FİRMALAR*** ayrıca şu evrakı ibraz edecektir: İmalatçı firma ile fuar tarihinden önce imzalanacak ve fuar tarihinden önce noter veya BİRLİK tarafından onaylanacak SÖZLEŞME ASLI (EK5) ile İMALATÇI FİRMANIN destek müracaat tarihi itibarıyla geçerli olan KAPASİTE RAPORU, TİCARET SİCİL GAZETESİ ve İMZA SİRKÜLERİ nin ASLI veya NOTER veya ODA veya İHRACATÇI BİRLİĞİ NİN ASLINA UYGUNLUĞUNU ONAYLADIĞI SURETİ Fuardan sonra, DFİF den teşvik ödemesi yapılmadan önce, katılımcı firmadan Vergi Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumun dan alınacak BORCUNUN BULUNMADIĞI na dair yazı

5 Sayfa 5 / 10 istenecektir (Her 2 belge, ilgili kurumlardan doğrudan temin edilebileceği gibi elektronik ortamda da temin edilebilir)**** SDŞ ve diğer pazarlamacı katılımcıların, fuara iştirak etmeleri halinde katılım belgeleri kendi adlarına düzenlenir. * Fuar alanında, sergilenen ürünler üzerinde ve basılı materyallerde sergilenecek her türlü marka ve logonun tescilli olması zorunludur. Söz konusu tescilin katılımcı şirket veya yazılı izni olmak kaydıyla aralarında ortaklık ilişkisi bulunan Türkiye de yerleşik şirketin veya pazarlamacısı olduğu Türkiye de yerleşik şirketin adına tescilli olması gerekmektedir. Gerçek kişi adına tescilli markalar kullanılamaz. ** Türk Patent Enstitüsüne yapılan marka tescil başvurusunun sonuçlanmasına kadar destek müracaatı bekletilecek olup, müracaatın olumlu sonuçlanması veya 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Marka tescilinde red için mutlak nedenler başlıklı 7. Maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri kapsamında olumsuz sonuçlanması halinde destek müracaatı uygun değerlendirilecek, müracaatın olumsuz sonuçlanması halinde destek başvurusu reddedilecektir *** : Üretici/imalatçı firmalar adına pazarlamacı olarak fuara katılan firmalar, katılım sağladığı fuarda, sözleşme yaptığı imalatçı veya üretici firmaların fuarın konusu sektörlerle ilgili ürünlerini sergileyebilir. Şahıs firması olması durumunda fuar katılımcısı firma destekten faydalanamaz. - İmalatçı veya üretici firma ile pazarlamacı firmanın bir fuara ayrı standlarda katılmaları durumunda, aynı kapasite raporunda/faaliyet belgesinde yer alan aynı ürünlerin sergilenmesi halinde, iki firmanın birden destekten yararlanması imkânı bulunmamaktadır. İki firma arasında, fuar tarihinden önce yapılmış bir pazarlama sözleşmesi mevcut ise pazarlamacı statüsündeki firma; mevcut değil ise imalatçı veya üretici firma destekten yararlandırılır. - İmalatçı veya üretici firma ile pazarlamacı firma aynı fuarda ayrı ayrı ve imalatçı veya üreticinin (destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunda veya faaliyet belgesinde yer alan) farklı ürünlerini sergilemeleri durumunda, iki stand için toplam destek tutarının genel nitelikli fuarlar için $ ı; sektörel nitelikli fuarlar için $ ı ve toplam alanın 50 m2 yi (m2 muafiyeti olan sektörler hariç) aşmaması kaydıyla, her iki stand da destek kapsamında değerlendirilir. - Katılımcının, fuara iki ayrı stand ile katılım sağlaması ve iki ayrı standda farklı markalı veya farklı ürün gruplarından ürünler sergilemesi halinde; iki stand için toplam destek tutarının genel nitelikli fuarlar için $ ı; sektörel nitelikli fuarlar için $ ı aşmaması kaydıyla, her iki stand da destek kapsamında değerlendirilir. - Katılımcılar, başka mamullerin üretiminde girdi olarak kullanılan kendi ürünlerini tanıtmak amacıyla, söz konusu nihai mamulleri sergileyebilirler. Ancak bu hüküm katılımcıya ait olmayan markanın tanıtımı için kullanılamaz. **** : Destek müracaatının sonuçlandırılmasında, ödeme emrinin TCMB ye intikali öncesinde, ödeme yapılacak katılımcının, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu na borcu bulunmadığına ilişkin belgenin, ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin İhracatçı Birlikleri ne ibraz etmesi zorunludur. İhracatçı Birlikleri, gerekli incelemenin tamamlanmasını müteakip, uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını TCMB ye gönderir. Maliye Bakanlığı na bağlı tahsil dairelerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu ndan alınan söz konusu yazılardan destek ödemesi yapılacak katılımcının borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, katılımcının talebi üzerine mahsup işlemi yapılır.

6 Sayfa 6 / Katılımcıların, 2009/5 sayılı Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri için ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir. (Söz konusu ürünlerin kapasite raporunda yer alması zorunludur.) Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m2 üzerinden desteklenirler. 12. Katılımcıların asgari 9m2 olmak üzere, azami 50m2 ye kadar kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlandırılır. 50m2 nin üzerinde stand alanı kiralanması durumunda, 50m2 nin üzerindeki kısma ilişkin fuar masrafları katılımcı tarafından karşılanır. Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana ve yan sanayii, yat imalatı, mobilya, beyaz eşya ve endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar stand alanının desteklenmesine ilişkin azami 50m2 lik, mücevherat ve tekstil aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9m2 lik sınırlamadan muaftır /5 sayılı Tebliğ e göre, katılımcı firmanın standı, standında görevli personeli ve sergilediği/ tanıtımını yaptığı ürün/firma /marka/logo konularında aşağıdaki hususlara riayet etmesi gereklidir. a) Katılımcı, gerek yurt dışı fuarlara iştirakleri gerek yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarında, Türkiye deki merkezinden iştirak edecek elemanları veya yurtdışında kurulu şube, temsilcilik v.b. bağlı şirketlerinde görevli personeli veya Katılımcının organik bağı bulunan yurt içindeki şirket personeli vasıtasıyla tanıtım ve pazarlama işlevini yerine getirebilir. Katılımcı firmanın, fuar alanındaki standında kendi personeli olmaksızın hostes, tercüman gibi firmada görev yapmayan şahıslar ile temsil edilmesi durumunda destek müracaatı kabul edilmez. b) Katılımcı, stand alanında, kendisinin veya aralarında ortaklık ilişkisi bulunan şirketin veya pazarlamacısı olduğu şirketin ticaret unvanı veya tescilli markasına (ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş halindeki unvanı veya tescilli markayı belirtecek en az bir sözcük kullanılmalıdır. Buna ilaveten şirketin ticaret unvanı, iştigal sahası, sektörü ve şirketin nevi gibi hususları belirten yabancı dilde bir ibare de kullanılabilir.) yer vermek zorundadır. Katılımcı ayrıca, ticaret unvanı veya tescilli marka ile birlikte kullanılmak şartıyla, kendisinin, aralarında ortaklık ilişkisi bulunan şirketin veya pazarlamasını yaptığı şirketin logosuna da yer verebilir. Katılımcı, standında ortaklarından birine veya ortaklık ilişkisi bulunan diğer bir şirketin ortağı adına tescilli markayı da sergileyebilir. Bu durumda, ortaklığı bulunan kişinin, adına tescilli markanın stantta sergilenmesine yazılı olarak izin vermesi gereklidir. c) Özel üretim (private label), fason üretim gerçekleştiren firmalar, yurt dışı fuarlara iştirakleri ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarında; yerli ve yabancı firmalar veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu firmalar veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını tevsik etmek kaydıyla, kendi ticaret unvanları, tescilli markaları ve logoları ile beraber stand alanlarında kullanabilirler. Ancak, bu tür sergileme tarzı Katılımcının geri planda kalarak diğer markaların ön plana çıkması anlamı taşımadan sadece üretim kapasitesi ve kalitesi açısından destekleyici unsur olarak kullanılabilir. Ayrıca katılımcı; Fuarın ilk günü standını açmak zorundadır. Fuar süresince (fuar başlangıç saatinden bitiş saatine kadar) en az bir firma çalışanı veya firma sahibinin stantta bulunma zorunluluğu vardır, fuar bitiş tarihinden(fuar resmi kapanışı) önce ayrılan firmalar destekten faydalanamazlar. Fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşaltamaz veya görevli personelini fuardan çekemez. Stand alanı içinde, bu maddenin b, c, fıkralarında belirtilenler dışında başka bir firmanın unvanı, tescilli markası veya logosuna yer veremez.

7 EK-2 Sayfa 7 / 10 Kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye de üretilen ürünler dışında farklı firmalara ait ürünleri sergileyemez. Fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedeleyemez. Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen katılımcının destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz. 14. Katılımcının, yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin ve/veya belge ibraz ettiğinin, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcamalar için destek aldığının ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda haksız ödemeyi geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise, ilgililer hakkında ayrıca gerekli takibat yapılır. 15. Fuar katılımı ile ilgili devlet desteğinden faydalanma başvurusu fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde EİB tarafından Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek İhracatçı Birliklerine intikal ettirilir. Başvuruyu inceleyen İhracatçı Birliği destek müracaatının değerlendirilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi katılımcı firmadan talep edebilir. Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili İhracatçı Birliği tarafından söz konusu üç aylık süreye ilaveten en fazla bir aylık süre verilir. Bu süre, ilgili İhracatçı Birliğinin EİB ye veya Katılımcıya muhatap yazısını müteakip işlemeye başlar. Söz konusu ilave bilgi ve belge talebinin, yazılı olarak Organizatöre veya Katılımcıya bildirilmesini müteakip bir ay içerisinde karşılanmaması halinde, ilgili destek müracaat dosyası işlemden kaldırılır. B. GÜMRÜKLEME VE NAKLİYE İŞLEMLERİ İÇİN EVRAK VE MALLARIN TESLİMİ 1. Gümrükleme/Nakliye işlemleri için gerekli olan mal bildirim listesi, çeki listesi, proforma fatura vb. belgeler, EİB tarafından bildirilen tarihe kadar hazırlanarak nakliyeci firmaya teslim edilecektir. Söz konusu belgelerin zamanında teslim edilmemesi halinde EİB nce hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 2. Katılımcıya ait sergi ürünleri EİB tarafından bildirilecek olan nakliye firmasının deposuna, istenilen tarihe kadar, sağlam bir biçimde fuar ülkesine havayolu ile gidebilmesini temin edecek şekilde ambalajlı olarak teslim edilecektir. Fuara gönderilecek olan malların nakliyesi ile ilgili olarak EİB tarafından katılımcı firmalara duyurulan teslimat tarihlerine katılımcı firmalar riayet etmek durumundadırlar. Nakliye ile ilgili evrakını veya mallarını EİB ve üstlenici nakliye firması tarafından belirtilen tarihte teslim etmeyen firmaların teşhir mallarının nakliyesi veya ilgili belgelerin hazırlanması ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 3. Beyan edilen mal çeşit ve miktarları, sandıklarda yer alan mal çeşit ve miktarları ile aynı olacaktır. Sandıklarda, genel ithalat ve ihracat rejimine aykırı mallar bulunmayacaktır. 4. Malların türüne göre, uluslararası nakliye kurallarına uygun şekilde ambalajlanmasına özen gösterilecektir. Ambalajlama kusur ve eksikliklerinden doğacak her türlü hasardan katılımcı sorumlu olacaktır. 5. Katılımcı tarafından fuara gönderilecek her sandığa EİB ve/veya EİB nin görevlendirdiği nakliye firmasının verdiği formata uygun, üzerinde katılımcı firma/kuruluş adı, fuarın adı ve koli numaralarının yazı olduğu bir etiket yapıştırılacaktır. Sergi mallarının fuarda numune olarak dağıtılması, fuar bitiminde fuar alanında terk edilmesi, üçüncü bir şahsa devredilmesi veya satılması EİB nin izniyle mümkün olacaktır.

8 Sayfa 8 / Katılımcının adı geçen fuarda sergilemek üzere götüreceği ürünlerin azami ağırlığı herbir 9m 2 lik stand için brüt 1m 3 - yaklaşık 167kg olarak sınırlandırılmış olup bu limit stand büyüklükleri ile orantılı olarak artacak ve max. 450 kg olabilecektir. Katılımcı limiti aşan kısma ait nakliye bedelinin tamamını ödemeyi peşinen taahhüt eder. 7. Katılımcı ekstra nakliye ve sigorta bedellerini, EİB'nce bildirilecek tarihe kadar ödemediği takdirde işbu sözleşmenin A bölümü, 6. maddesindeki hususlar uygulamaya konulacaktır. Söz konusu malların nakliyeci firma deposunda beklemesinden kaynaklanacak hasar ve kayıplardan katılımcı sorumlu olacak, nakliye ve ardiye masraflarını ödeyecektir. 8. Sergi malını fuarda ya da bitiminde satmayı, başka bir yere nakletmeyi da belli bir süre fuar deposunda bekletmeyi düşünen katılımcılar münferit hareket etmek durumundadırlar. Zira sergi mallarının nakliyesi ile ilgili işlemler toplu olarak tarafımızca tek bir beyanname ile gerçekleştirilmekte olup, verilmiş bulunan beyanname kapsamındaki sergi mallarının satışı da İhracatçı Birliklerinin ticari bir kurum olmaması nedeniyle mümkün olamamakta ayrıca kambiyo, maliye ve gümrük mevzuatı da bunu engellemektedir. Sergi eşyalarının satılması durumunda alıcı ve satıcı firmalar birlikte ilgili merciye giderek gümrüğe deklerasyonda bulunacaklar ve Almanya gümrüğünün kendilerine sunacağı dökümanları hazırlayıp imzalayacaklardır. Malların satışı ya da başka bir yere naklettirilmesi veya fuar deposunda belli bir süre depolanması ilgili her türlü işlemin yapılması ve masrafların karşılanması katılımcıya ait olacaktır. 9. Sergi ürünleriyle ilgili evrakın nakliyeci firmaya teslimi, sergi ürünlerinin nakliyeci firmanın deposuna teslimi, sergi ürünleri ile ilgili beyan ve fiilen nakli gerçekleşen malın çeşit ve miktar olarak birebir aynı olması, malların fuar bitiminde toplanması, malların fuar bitiminde yurda geri getirilmesi halinde EİB ile nakliyeci firma tarafından verilen talimatlar ve gerekli kurallara harfiyen uyulması konularında katılımcının açık ihmali veya hatası nedeniyle malların nakliyesi, ilgili gümrüklerde giriş/çıkışı ve/veya standlara/malların yurda dönüşünde katılımcılara teslimatında oluşabilecek gecikmeler, ayrıca gerekebilecek ilave depolama, iç nakliye, gümrükleme vb. işlemlerden ilgili katılımcı sorumlu olacak, bu tür işlemlerle ilgili oluşabilecek zararlar EİB tarafından ilgili katılımcıdan tazmin edilecektir /5 sayılı Tebliğ e göre, Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren ve organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların nakliye harcamaları ile katılım bedeli toplamı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların ödediği katılım bedelini aşmamak kaydıyla desteklenebilir. Katılımcının EİB tarafından organize edilen toplu nakliyeye katılmayarak nakliye konusunda kendi sorumluluğunu alması durumunda bu sorumluluk tamamen katılımcıya aittir. C. FUAR ÖNCESİNDE KATILIMCILARIN UYUMASI GEREKEN ESASLAR 1. Katılımcı tarafından EİB ne bildirilmiş bulunan stand büyüklüğünde daha sonra katılımcının talebi üzerine meydana gelecek artış ve/veya azalmalar nedeniyle EİB tarafından fuar idaresi ya da ilgili diğer kurum ya da kuruluşlara ödenmek zorunda kalınacak masrafların tamamını katılımcı firma talep anında ödemeyi peşinen kabul eder. 2. Katılım ücreti, stand yer kirası, stand inşaatı ve genel dekorasyonu, genel temizlik ve aydınlatma giderleri, genel elektrik ve su bağlantı ve kullanım ücretleri, sergilenecek ürünlerin tek gidiş havayolu nakliye, gümrükleme ve sigortası ile genel tanıtım giderlerini kapsamaktadır. Katılımcının demonstrasyon amacıyla kullanacağı makina ve techizat ya da diğer nedenlerden doğacak ekstra elektrik tesisatı ve tüketimi, su ve hava bağlantısı, tüketimi vb. bedelleri ayrıca EİB nin her bir standa standart olarak tahsis edeceği malzemelere ek olarak talep edeceği dekorasyon/donanım malzeme bedelinin tamamı ilgili katılımcıya aittir. 3. Katılımcı firma temsilcileri fuarın açılış tarihinden bir gün önce EİB nce belirtilen zaman aralığında fuar alanında hazır bulunacaklar ve fuarın açılış gününe kadar standlarını ve sergi malını teşhire hazır edeceklerdir. Aksi durumda karşılaşılabilecek tüm masraflar ve sorumluluk katılımcı firmaya ait olacaktır.

9 Sayfa 9 / 10 D. FUAR ESNASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Katılımcı EİB tarafından hazırlanan stand inşaat ve dekorasyon projesi ve uygulamasına ilişkin esaslara uymak zorundadır. Katılımcı, standının etelajını (iç dekorasyonunu) kendisi yapmak istediği takdirde; genel projeye uyumunu sağlamak üzere EİB nin onayını almak zorundadır. Katılımcının özel stand dekorasyonu konusunda kendi sorumluluğunu alması durumunda bu sorumluluk tamamen katılımcıya aittir. 2. Katılımcı firma temsilcileri fuarın açık olduğu saatlerde standlarında bulunacaklardır. 3. Katılımcı, EİB tarafından kendisine gösterilen stand alanı içerisinde başka bir firmaya ait malları sergileyemeyeceği gibi standını üçüncü bir şahıs ya da kuruluşa/şirkete/kuruma devredemez, kısmen veya tamamen kiralayamaz, satamaz. 4. Katılımcı fuar öncesinde, standlara standart olarak verilen malzeme dışında olabilecek ekipman taleplerinin bedelini standları inşa eden firma veya hizmet sağlayıcı diğer firmalar veya EİB tarafından belirlenen birim fiyatlar üzerinden ödeyecektir. Katılımcılardan fuardan bir gün önce veya fuar esnasında gelebilecek ilave ekipman temini veya mevcut ekipmanın sayı, tür veya yerlerinin değiştirilmesi yönündeki talepler imkanlar ölçüsünde yerine getirilebilecek ve bu tür taleplere ilişkin işçilik dahil tüm masraflar katılımcıya fatura edilecektir. 5. Katılımcı, ülke sergi alanımızın inşaatına, malzemelerine, fuar alanına ait malzemelere ve diğer stand, malzeme ve şahıslara vereceği zararlardan tamamen kendisi sorumlu olacaktır. 6. EİB tarafından aksi belirtilmedikçe veya malların geri sevk edilmesi söz konusu olduğunda, fuarın resmi kapanış saatini takiben sergi ürünlerinin toplanması ve ambalajlanması katılımcı tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde ambalaj hatasından kaynaklanan hasar ve kayıpların sorumluluğu katılımcıya ait olacak, sigortadan bu nedenle para talep edilmeyecektir. 7. Katılımcı, EİB ve/veya fuar idaresi aracılığı ile tercüman ya da benzeri eleman ihtiyaçları için EİB ya da fuar idaresi tarafından belirlenen ücretleri ödeyecektir. 8. Katılımcı, fuar esnasında organizasyonla ve diğer hususlarla ilgili tüm sorunları öncelikle stand sorumlusuna ileteceklerdir. 9. Ekonomi Bakanlığı gözlemcisi tarafından dağıtılacak FUAR DEĞERLENDİRME FORMU titizlikle doldurup iade edecektir. Aksi takdirde 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamındaki destek talebi değerlendirmeye alınmayacaktır. E. ESASLARIN KABULÜ VE ANLAŞMAZLIK 1. İşbu sözleşmeye Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 30/12/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ i esastır. Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra Tebliğ hükümlerinde olabilecek herhangi bir değişiklik aynen kabul edilmiş sayılacaktır. 2. Bu esaslarda yer almayan özel durumlar için EİB ek kararlar alabilir ve katılımcıya bildirilir. 3. Katılımcının, organizatör EİB den kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanılmaması halinde EİB, katılımcının uğrayacağı zararı tazmin etmeyi kabul eder. 4. Anlaşmazlık halinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 5. EİB'nin belge ve defter kayıtları tek delil olarak kabul edilecektir.

10 Sayfa 10 / Katılımcı, katılım sözleşmelerinde tebligat adresini gösterir. EİB'nin bu adrese yaptığı tebligatlar geçerli olacaktır. Adres değişikliği karşı tarafa bildirilmediği ahvalde hüküm ifade etmeyecektir. 7. Katılım sözleşmesinde yer alan bütün hükümleri aynen kabul edip uygulayacağımızı, aksi durumda EİB aleyhine doğacak bütün maddi zararları karşılayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz. 8. Dokuz sayfadan oluşan işbu Katılım Sözleşmesi taraflarca 1 (bir) nüsha olarak imzalanmıştır. Katılımcıyı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/Kişiler Ad-Soyad, İmza ve Kaşe Katılımcı Firma Ünvanı ve Tebligat Adresi: Ege İhracatçı Birlikleri Atatürk Cad. No: Alsancak / İZMİR Tarih:

Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S Đ

Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S Đ Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S Đ EK-2 Sayfa 1 / 8 F a s h i o n S V P 2 0 1 5 2 9 3 0 E y l ü l 2 0 1 5, L O N D R A - Đ N G Đ L T E R E Bir tarafta Ege Đhracatçı Birlikleri

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, MADDE 1- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin 19 uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır. MADDE 1- (2) Bu Uygulama

Detaylı

PARIS EMBALLAGE 2014 FUARI 17-20 KASIM 2014 PARİS / FRANSA TÜRKİYE MİLLİ KATILIMI KATILIM İSTEK FORMU

PARIS EMBALLAGE 2014 FUARI 17-20 KASIM 2014 PARİS / FRANSA TÜRKİYE MİLLİ KATILIMI KATILIM İSTEK FORMU PARIS EMBALLAGE 2014 FUARI 17-20 KASIM 2014 PARİS / FRANSA TÜRKİYE MİLLİ KATILIMI KATILIM İSTEK FORMU Firmanın Adı ve Unvanı: Adres:... Tel:... Faks:... E-Mail:... Bağlı Bulunan Vergi Dairesi ve No su:

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE AMAÇ BİRİNCİ

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1)

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2012/3 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İş bu Esaslar, TOBB Yönetim Kurulunun 03 Kasım 2014 tarihli ve 94 sayılı Kararına istinaden, 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Dayanak BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) 24/05/2006 tarihli

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI I-TANIM, AMAÇLAR, İŞLEVLER SORU 1 : Serbest Bölge (SB) nedir? Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE MADDE 1 (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ in uygulanmasına

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı