ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİLERDE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARI VE PERFORMANS ÇALIŞMALARININ ARAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİLERDE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARI VE PERFORMANS ÇALIŞMALARININ ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 7. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ YAŞAM ÇEVRE TEKNOLOJİ Ekim 2007 İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİLERDE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARI VE PERFORMANS ÇALIŞMALARININ ARAŞTIRILMASI KOTAN 1, Tarık; BAKAN 1, Gülfem 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü, Kurupelit Samsun * * ÖZET - Günümüzde hızla gelişen teknolojiler ve endüstriyel faaliyetlerin artması sonucu ciddi çevresel bozunumlar oluşmuştur. Birçok gelişmiş ülkede, kirlilik kontrolü (boru sonu arıtım teknolojileri) üzerine yoğunlaşan klasik çevre koruma yaklaşımının etkin bir çevre yönetimi olmadığı anlaşılmış, bunun yerine alternatif yeni yaklaşımlar ve yenilikçi teknolojiler benimsenmiştir. Özellikle sürdürülebilir kalkınma kavramı ile ortaya atılan temiz üretim kavramı çevresel sorunları çözmede en etkin yol olarak görülmektedir. Bu çerçevede önleyici çevre yönetimi ve temiz üretim uygulamaları önem kazanmaktadır. Son yirmi yılda, birçok ülkede ulusal ve uluslararası kuruluşlar hızla artan sayıda program (örneğin, DELTA) ve proje çerçevesinde çeşitli endüstrilere ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için çalışmalar başlatmışlardır. Bu araştırma kapsamında, Samsun ili endüstriyel durumunun ortaya konulması için çeşitli endüstrilerde temiz üretimle ilgili envanter çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Samsun ilinde temiz üretim uygulama yollarının ve değerlendirme tekniklerinin araştırılmasıdır. Anahtar Kelimeler : Temiz Üretim, endüstriyel kirlilik, boru sonu arıtım, eko-verimlilik CLEAN/CLEANER PRODUCTION PRACTICES ON VARIOUS INDUSTRIES AND RESEARCH ON PERFORMANCE STUDIES ABSTRACT - Today, serious environmental damages happened as a result of increase of industrial activity and rapidly developing technologies. In many developed countries, it is understood that the classical environmental protection approach which focuses on pollution control (end-of-pipe treatment technologies) is not an efficient environmental management, so new approaches and techniques have been adopted. Especially, the concept of cleaner production that is put forward with the concept of sustainable progress is considered as the best way to solve environmental problems. In this respect, integrated preventive environmental management and cleaner production practices gain essential significance. In the last twenty years, a growing number of initiatives and programs (e.g. DELTA) were started by national and international organizations to provide the necessary support to various industries. In the scope of this research, the working of inventory about cleaner production in the various industries (such as meat, food and drug) has been begun for province of Samsun industrial situation. The aim of this work is the research of techniques of evaluation and ways of implementing of cleaner production in the province of Samsun. KeyWords: Clean/Cleaner production, industrial pollution, end of pipe treatment, eco-efficency

2 738 Kotan ve Bakan 1.GİRİŞ Temiz üretim, üretim süreçlerine, ürünlere ve hizmetlere uygulanan önleyici ve bütünleşik bir çevre stratejisinin sürekli ve düzenli uygulanmasından ibarettir(şekil 1). Temiz üretim, doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını, bu sırada oluşan atıkların ve kirliliğin ve bunların insan sağlığına olan olası risklerinin azaltılmasını sağlar. Çevresel problemleri üretim sürecinin sonunda değil üretim sürecinin kaynağında çözmeye çalışır (Demirer G., 2001 ). Şekil 1: Temiz üretimin şematik gösterimi (Demirer G., 2001) Temiz üretimin işletmelere uygulanmasındaki en önemli etkenlerden biri ise temiz üretim araç ve metotlarıdır. 2.KİRLİLİK ÖNLEME ARAÇ VE METOTLARI Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED),İnsani etkinliklerin çevrenin çeşitli bileşenleri üzerindeki etkilerinin bu etkinliklerin planlanması aşamasında ayrıntılı olarak değerlendirilmesini içeren bir yöntemdir.yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) ise, birbirinin alternatifi iki ya da daha fazla etkinliğin sistematik birer envanterinin çıkartılması ile bunların çevresel etkilerinin ayrıntılı olarak değerlendirmesinden oluşur.çevre Teknolojisi Değerlendirme (ÇTD), bir teknolojinin insan sağlığı ile doğal sistemler ve kaynaklar üzerindeki etkilerini inceleyen değerlendirme aracıdır. Kimyasal Değerlendirme (KD) ise, kimyasal maddelerin, çeşitli bilgi kaynakları ve veri tabanları kullanılarak, potansiyel toksik etkilerinin belirlenmesini içerir.atık Denetleme (AD), bir endüstri, fabrika ya da proses için gerekli olan tüm girdilerin ve bunlardan oluşan tüm atıkların belirlenmesini içerir.enerji Denetleme (ED) ise, bir işletmede birim ürün başına kullanılan enerji tür ve miktarı, enerji kullanımındaki ve bedelindeki yıllık ve mevsimsel değişiklikler ile enerji kayıplarının belirlendiği bir denetleme mekanizmasıdır (Fresner J.,1998).

3 Çeşitli Endüstrilerde Temiz Üretim Uygulamaları ve Performans Çalışmalarının Araştırılması TEMİZ ÜRETİM UYGULAMA ÖRNEKLERİ 3.1. Metal Sonlandırma Endüstrisinde Temiz Üretim Uygulaması Bu çalışmada, çeşitli temiz üretim araç ve metotları, bir Güney Afrika metal sonlandırma endüstrisinde kullanılmıştır. Yapılan çalışma, Danimarka hükümeti, tarafından üstlenilmiştir. Çalışmada, birtakım standartlar kullanılmıştır. Bu standartlar göz önüne alınarak, metal sonlandırma endüstrisi, temiz üretim perspektifinde yeniden tasarlanmıştır. Yapılan uygulamada, temiz üretim araç ve metotları kullanılarak üretim aşamasında çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler ile, üretim aşamasında kullanılan suyun %78 i ve kullanılan kimyasalların %30 u azaltılmıştır. Sonuç olarak, ağır metallerin önemli ölçüde azaltıldığı saptanmıştır ( Telukdarie A., 2005). 3.2.Yüzey Arıtım Hizmetleri İçin Yapay Zeka Temelli Temiz Üretim Değerlendirmesi Bu çalışma, bir Danimarka çevresel yardım kuruluşu tarafından, bir Güney Afrika metal sonlandırma endüstrilerinde yapılan uygulama üzerine odaklanmıştır. Genel metodoloji, metal sonlandırma endüstrisinde, kimyasal madde kullanımı, su kullanımı, insan kaynağı ile oluşan kirlilik ve çevresel yönleri için yıllık harcamaları yürütmek ve mümkün olan en iyi pratikle bunu karşılaştırmaktır. Kimyasal tüketim, su tüketimi, insan kaynakları ve çevresel etkiyi azaltmak amacında olan çalışmada, ekipman üzerinde detaylı bir fizibilite gerçekleştirilmiştir. Endüstri Cr +6, kadmiyum, nikel ve siyanür gibi zararlı kimyasallar kullanılmaktadır. Yapılan çalışmada, Güney Afrika metal sonlandırma endüstrilerinde, su tüketiminin arıtılan metal yüzey için 400 l/m 2 kadar olduğunu halbuki en mümkün pratiğin 10 l/m 2 olabileceği saptanmıştır. Bu çalışma ile ilgili şirketlerin rekabet avantajı ve maliyet azatlımı sonucu, kimyasalların kullanımında önemli azaltım sağlamıştır. Çok sayıda Güney Afrika metal sonlandırma endüstrisine uygulanan bu metotlar ile su kullanımında %90 ve kimyasalların kullanımında %50-60 oranında azaltımı başarılmıştır (Telukdarie A.,2006). 3.3.Üretim Endüstrilerinde Su Azaltımı : Şeker Fabrikasında Örnek Bir Çalışma Bu çalışmada üretim endüstrilerinde su azaltımı için dağınık veya birleşik yaklaşımlar sunulmaktadır.slovenya da bulunan bir şeker fabrikasında su azaltım olanakları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; İyi yönetim ve düzenli bakım yapılmış, atık suyun kalitesine göre ayrılması yapılmış, soğutma sisteminde az kirlenmiş suyun geri kullanımı sağlanmış, kirlilik konsantrasyonu ve sıcaklığı ayarlamak için atık su ve temiz suyun karıştırılmış, kaynama odalarında veya diğer işlemlerde buharın yoğunlaştırılarak geri kullanımı sağlanmıştır(zver L.,2005). Çevresel ve Ekonomik Sonuçlar Yapılan uygulama üç aşamada gerçekleştirilmiştir.yapılan uygulamalar ile su kullanımı yaklaşık 54,250 m 3 /saat olarak azaltılmıştır(tablo 1). Buna paralel olarak atık deşarjı azaltılıp, deşarj standartları yakalanmıştır. Tablo 1. Şeker Fabrikasında temiz üretim uygulama sonuçları SUYUN AZALTIMI (m 3 /sa) YATIRIM (EURO) TASARRUF (EURO/GÜN) GERİ DÖNME SÜRESİ (GÜN) 1. UYG. 39, , UYG. 14,963 YOK 474 ANINDA TÜM UYG. 54, , Bir Ahşap Firmasında Temiz Üretim Fırsatlarının Değerlendirilmesi Bu ahşap firması, ahşap kapı ve pencere doğramaları üreten küçük bir işletmedir. Pencereler, yapımları tamamlandıktan sonra büyük kazanların içinde su esaslı dış cephe doğrama boyaları ile boyanmaktadır. Boyama işlemini takiben, ürünler atölye dolabına monte edilmiş askılarda kurumaya bırakılmaktadır. Önceleri, ahşap yüzeyin üzerinde biriken fazla boya kuruma süresince yere damlamaktadır. Üretim sorumlusu, kurumaya bırakılan ürünlerin altına metal tepsiler yerleştirilerek damlayan fazla boyaları kullanmaya karar vermiştir. Ürünlerden damlayan fazla boyanın kaybı

4 740 Kotan ve Bakan toplanarak yeniden kullanılabilmesi için metal tepsiler üretilmiştir.toplanan boyalar, boyama ünitesinde tekrar kullanılmıştır (www.cmo.org.tr/etkinlik/proje/delta/index.php - 22). Çevresel ve Ekonomik Sonuçlar Dökülen hammaddelerin geri kazanılarak yeniden kullanımı ile yılda 127,5 kg boyanın atık olması ve buna bağlı olarak kimyasal kirliliğin oluşması engellenmiştir(tablo 2). Tablo 2. Ahşap firmasında yapılan temiz üretim uygulama sonuçları YATIRIM MALİYETİ YILLIK TASARRUF İŞLETME MALİYETİ GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 670 $ 1120 $ YOK 7 AY Metal tepsilerin üretimi Toplanan ve yeniden kullanılan boya 3.5.Bir Süt Ürünleri Firmasında Temiz Üretim Fırsatlarının Değerlendirilmesi Süt ürünleri üreten bu işletmede, çevre köylerden günlük olarak satın alınan süt, ilk olarak pastörize edilmektedir. Pastörizasyon işlemi, metal tankların içinde bulunan sütün su buharı ile bir süre belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılması ve aniden düşük sıcaklığa kadar getirilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Firma sahibi, pastörizasyon tanklarına giden buhar hattındaki izolasyonu iyileştirerek ısı kayıplarını önlemeye karar vermiştir (www.cmo.org.tr/etkinlik/proje/delta/index.php - 22). Çevresel ve Ekonomik Sonuçlar Firma, borulardaki izolasyonun yenilenmesi ile % 40 a varan oranda yakıt tasarrufu gerçekleştirmiştir. Böylece yılda yakılan pirina miktarı yaklaşık 87 ton azaltılmıştır. Bu da bir biyoyakıt olan pirinanın yakıldığında ortaya çıkan NO x, CO, CO 2 ve organik maddeler gibi hava emisyonlarının %40 oranında düşürülmesini sağlamıştır (Tablo 3). Tablo 3. Süt Ürünleri firmasında yapılan temiz üretim uygulama sonuçları YATIRIM MALİYETİ YILLIK TASARRUF İŞLETME MALİYETİ GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 100 $ 4000 $ YOK ANINDA İzolasyon %40 oranında azalan yakıt maliyeti Yapılan bu araştırmalar ışığında, Karadeniz bölgesi, Samsun ilinde temiz üretim uygulama çalışması yapabilmek için, öncelikle Samsun ilinin sektörel analizi çıkartılmış ve belirlenen endüstrilerde çevresel envanter çalışmalarına başlanmıştır. 4.SAMSUN İLİNDEKİ ENDÜSTRİLERİN SEKTÖREL ANALİZİ Samsun ve yöresinde üretilen ürünlerin en önemlileri çimento, gübre, bakır, yapay jüt, oto yedek parçası, muhtelif boyutlarda pompa, mobilya ve tekstil, konfeksiyon ve tıbbi aletlerdir. Büyük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra küçük ölçekli işletmelerinde yoğun üretim yapılan alanlar; kalorifer kazanı, plastik PVC tesisleri, zirai alet ve makineleri, bakır mamulleri, inşaat demirleri, plastik poşet, muhtelif şekerleme, reçel ve sanayi tipi mutfak eşyası ve buzdolabı üretimi yapan küçük tesisler

5 Çeşitli Endüstrilerde Temiz Üretim Uygulamaları ve Performans Çalışmalarının Araştırılması 741 de mevcuttur. Aşağıdaki tabloda (Tablo 4) ise Samsundaki işletme analizi ve istihdam rakamları verilmiştir. Tablo 4. Samsun ilinde sektörler itibariyle sağlanan istihdam ve işletme sayıları ( Samsun TSO;2007) Sanayi Kolu İşyeri Sayısı İstihdam Katma Değer Metal Eşya Trilyon Orman Ürünleri Dokuma Giyim Eşyası ve Deri Gıda İçki tütün ,76 Trilyon Kimya Milyar Toplam ,63 Trilyon Bu tablodan da görülebileceği gibi toplam işyeri sayısı ve sağlanan toplam istihdam olarak görülmektedir. En fazla istihdamı makine imalatçıları sağlamaktadır. 5.SONUÇ ve TARTIŞMA Sonuç olarak bu çalışmada, literatüre paralel olarak, Karadeniz Bölgesi Samsun ilinde temiz üretim uygulama pratiklerinin ve değerlendirme tekniklerinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bunun için, ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde yapılan temiz üretim uygulama pratikleri araştırılmıştır.incelenen araştırmalara göre, temiz üretim uygulamaları, endüstrilerin çevre kirliliği problemini azaltırken, üretim performanslarını da arttırmaktadır. İşletmelerde, üretim aşamasında yapılan çeşitli değişikliklerle eko-verimlilik elde etmenin mümkün olduğu gözlemlenmiştir.pratikte, yapılan bu uygulama çalışmalarının işletmelere çeşitli programlar ile tanıtılıp teşvik edilmesi gerekmektedir.bu çerçevede, Karadeniz Bölgesi Samsun ilinde temiz üretim uygulamalarıyla ilgili, et endüstrisinde, gıda sanayinde, kimya endüstrisinde ve ilaç sanayinde çevresel envanter çalışmaları, bu araştırma kapsamında başlatılmıştır. Yapılan envanter sonuçlarının bir kısmı Tablo 5 da sunulmuştur. Tablo 5:Samsun ilindeki farklı endüstrilerde yapılan çevresel envanter çalışması sonuçları ENDÜSTRİ ÖRNEĞİ GIDA A-İŞLETMESİ KİMYA B- İŞLETMESİ MOBİLYA C-İŞETMESİ İstihda m kapasite BOI 5 t- N t- P AKM 25 kişi ,94 40 kişi 1,5 ton/gün 130 kişi 400 takım/ay 2500 koltuk/ay 11,4* ,171 ton/y 0,16 tn/yıl 0,027 13,99 1,28*10 0,044 Çevresel envanter çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesine göre seçilecek bir endüstride pilot temiz üretim uygulama çalışması yürütülecektir.

6 742 Kotan ve Bakan 6.KAYNAKLAR Demirer G. ve Mirata M., (1999). Endüstriyel Kirlilik Önleme ya da Temiz Üretim-1 Endüstri & Otomasyon, 31, Fresener J.,(1998). Cleaner production as a means for effective environmentalmanagement, Journal of Cleaner Production,6, Zver L., (2005). Water minimization in process industries:case study in beet sugar plant, Journal of Cleaner Production,,43, Telukdarie A., (2006). The importance of assessment tools in promoting cleaner production in the metal finishing industry, Journal of Cleaner Production,14, Telukdarie A., (2006). A case study on artificial intelligence based cleaner production evaluation system for surface treatment facilities, Jr. of Cleaner Production,14, Demirer G., (2001). Kirlilik Önleme Yaklaşımlarının Temel Prensipleri, ÇMO, Ankara

Sanayide Kaynak Verimliliği

Sanayide Kaynak Verimliliği Sanayide Kaynak Verimliliği Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEVRE KONUSUNDA KOSGEB YOL HARİTASININ HAZIRLANMASI PROJESİ ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Sanayide Temiz Üretim ve Eko-Verimlilik Örnek Uygulamaları

Sanayide Temiz Üretim ve Eko-Verimlilik Örnek Uygulamaları 1 Sanayide Temiz Üretim ve Eko-Verimlilik Örnek Uygulamaları Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü UNIDO Eko-Verimlilik Programı UNIDO, TTGV 5 Mart 2009, Kayseri

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE ENDÜSTRİ BÖLGELERİNİN EKO ENDÜSTRİYEL PARKLARA DÖNÜŞÜMÜ. Eyüp GÜDER

TÜRKİYE DEKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE ENDÜSTRİ BÖLGELERİNİN EKO ENDÜSTRİYEL PARKLARA DÖNÜŞÜMÜ. Eyüp GÜDER TÜRKİYE DEKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE ENDÜSTRİ BÖLGELERİNİN EKO ENDÜSTRİYEL PARKLARA DÖNÜŞÜMÜ Eyüp GÜDER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara ÖZET Türkiye deki planlı sanayileşme ve kentleşmenin

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3453-3470 İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Hilmi KIRLIOĞLU a Meral EROL FİDAN b ÖZET Türkiye de KOBİ ler gerek sanayi yapısının önemli bir

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

ISSN : 1308-7444 gkiyik@anadolu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Eskisehir-Turkey

ISSN : 1308-7444 gkiyik@anadolu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Eskisehir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 2, Article Number: 3C0093 NWSA-SOCIAL SCIENCES Received: December 2011 Accepted: April 2012 Güzin Kıyık Series : 3C Anadolu

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bakır Mamulleri Sanayine Uyarlanması

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bakır Mamulleri Sanayine Uyarlanması Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.223-238 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp. 223-238 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bakır Mamulleri Sanayine Uyarlanması İrfan ERTUĞRUL Sorumlu Yazar, Pamukkale Üniversitesi, Fakültesi,

Detaylı

ISO 14000 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN GENEL BİR İNCELEMESİ

ISO 14000 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN GENEL BİR İNCELEMESİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ISO 14000 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN GENEL BİR İNCELEMESİ (1), İlker ARDIÇ (2) YL, Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ AR-GE STRATEJÝLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ AR-GE STRATEJÝLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ MAKALE DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ AR-GE STRATEJÝLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca, İzmir

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ

TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ SONUÇ RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKĐYE TEKNOLOJĐ

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi REW İstanbul 2011, 7. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı 10 Haziran 2011, TÜYAP Kongre

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar

Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu

Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Yazanlar Prof. Dr. Füsun Ulengin Doç. Dr. Şule Önsel Ekici Yard. Doç.Dr. Bora Çekyay Dr. Özay Özaydın Yard. Doç. Dr. Özgür Kabak Editör

Detaylı

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey)

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S. 150-185 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) Doç. Dr.

Detaylı

"Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları"

Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları I. DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ/ 112 tmmob m a kin a mühendisleri odası tmmob metalürji mühendisleri odası "Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları" Gülay YILDIRIM Aygül ÖZSU Ereğli

Detaylı

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Rasim BEHÇET 1 * Cumali İLKILIÇ 2 Faruk ORAL 3 1 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, MALATYA 2 Fırat Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ Demet EROL 1 ÖZET Kübra YILDIRIM 2 Oluşan ekonomik krizler sebebiyle 1970 li yıllardan itibaren dünya çapında birçok alanda görülen

Detaylı

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ TÜRKİYE NİN YESiL ENERJi AR-GE VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ Orkun Teke Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 35160 İzmir ÖZET Büyük ölçekte dünyamızın, küçük ölçekte ise

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS için CPS tarafından hazırlanmıştır. Ocak 2012 İstanbul & Brüksel All rights reserved. Corporate and Public Strategy 2012. 1 İÇERİK Önsöz Kısaltmalar BÖLÜM I: GİRİŞ

Detaylı

İLERİ ÜRETİM ÇİZELGELEME YAZILIMI IPS

İLERİ ÜRETİM ÇİZELGELEME YAZILIMI IPS 23 İLERİ ÜRETİM ÇİZELGELEME YAZILIMI IPS Yağmur Melih GÜRTUNCA H. Cenk ÖZMUTLU ÖZET Türkiye'deki işletmeler, rekabetçi güçlerini koruyabilmek için, verimliliklerini arttırmak ve çok adette ufak partili

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı