ÜNİTE PAZARLAMA İLKELERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER FARKLILAŞTIRMA VE KONUMLAMDIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE PAZARLAMA İLKELERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER FARKLILAŞTIRMA VE KONUMLAMDIRMA"

Transkript

1 HEDEFLER İÇİNDEKİLER FARKLILAŞTIRMA VE KONUMLAMDIRMA Farklılaştırma ve Konumlandırma Farklılaştırma Konumlandırma Konumlandırma süreci Algılama haritaları ve değer eğrisi PAZARLAMA İLKELERİ Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Farklılaştırma kavram ve tanımını açıklayabilecek, Farklılaştırma yollarının neler olduğunu öğrenebilecek, Konumlandırma kavram ve tanımını açıklayabilecek, Fiziksel konumlandırmanın nasıl yapıldığını öğrenebilecek, Algısal konumlandırmanın nasıl yapıldığını kavrayabilecek, Konumlandırma sürecini değerlendirebilecek, Güçlü bir konumun nasıl oluşturulacağını öğrenebilecek, Konumlandırma ifadesinin nasıl olması gerektiğini anlayabileceksiniz ÜNİTE 13

2 GİRİŞ Farklılaştırma ve konumlandırma konularını etkileşimli öğrenme materyali ile çalışabilirsiniz Bu bölümde farklılaştırma ve konumlandırma kavramı, şekilleri, süreci ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Tüm pazarlarda artan rekabet, farklılaşmayı zorunlu hale getirmiştir. Firma ürünle, hizmetle, personelle, kanal yapısıyla, imajla farklılık yakalayabilir. Oluşturulacak farklılıklar tüketiciyi satın almaya yönlendirmeli, önemli olmalıdır. Bir firma pazara yönelik farklılaşma yollarını belirledikten sonra konum belirleyebilir. Konum, firmanın ürün ya da markasının zihinlerdeki yeridir. Önemli olan zihinlerde rakiplerden önde yer edinebilmektir. Yani her hangi bir ürün kategorisinde hatırlanan ilk marka olmaktır. Bunun için doğru konumlandırma yapılmalı, ifadeler basit, öz olmalı, hatırda kalıcı olmalıdır. Konumlandırmanın doğru yapılması önemlidir çünkü pazarla ilgili stratejik karaların temelini oluşturur. FARKLILAŞTIRMA VE KONUMLANDIRMA Bir firmanın sunumlarını ve imajını, hedef müşterilerin zihninde ayırt edici pozisyon elde etmek için dizayn etmesidir Bir firmanın uzun dönemli başarısı, hedef pazarda yer alan ürün ya da hizmetlerini ne kadar iyi konumlandırdığına bağlıdır. Konumlandırma bir firmanın sunumlarını ve imajını, hedef müşterilerin zihninde ayırt edici pozisyon elde etmek için dizayn etmesidir. Konumlandırmanın amacı pazar odaklı değer önerisi yaratmak ve müşterilerin ürün veya hizmeti neden satın alması gerektiğini açık bir şekilde anlatmaktır. Farklılaştırma Farklılaştırma hem tüketici tercihlerini etkileme hem de rekabet avantajı sağlamanın temelini oluşturur. Bilindiği üzere günümüz pazarlarında ürün, hizmet ve marka bolluğu söz konusudur. Bu durum tüketicinin herhangi bir ihtiyacını tatmin için çok sayıda alternatifle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bu da kıyasıya rekabet anlamına gelmektedir. Rekabetin fazla olduğu pazarlarda hayatta kalmanın ya da yaşamını devam ettirebilmenin yolu, kopya edilmesi zor bir farklılığı yakalamak ve doğrudan rekabetten kaçınmaktır. Firmalar pazarda daha hızlı, daha yeni ve daha ucuz ürün ve hizmetler sunarak farklılaşabilirler. Yeni ürün önceden var olmayan bir ürünü geliştirmek anlamına gelmektedir. Aynı şekilde ucuz ürün ya da hizmette farklılık, yaratıcı stratejilerdir. Ancak tek başına kullanıldığında fazla anlam ifade etmez. Düşük fiyatın yanında değer de algılanması gerekir. Değer algılanmıyorsa ürün başarılı olamaz. Ayrıca rekabet aracı olarak sadece fiyatın kullanılması, firmanın yarar stratejisinin olmayışından kaynaklanabilir. En önemli problem sizden daha düşük fiyat veren firmaların pazara girmesidir. Bu sebeple farklılaşma aracı olarak düşük fiyat stratejisi kullanılıyorsa bununla birlikte Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 güvenilirlik, kolaylık, eğlence, garanti gibi hizmetler de sunulmalıdır. Sürekli olarak tüketicilerin hangi farklılıklara neden para harcadığı araştırılmalıdır. Ayrıca firmanın rakiplerinden sunduğundan daha üstün performans gösteren ürün ya da hizmet sunması gerekmektedir. Bu rakiplerden daha üstün değeri daha düşük fiyatla sunmak anlamına gelmektedir. Farklılaştırma yolları Farklılaştırma firmanın sunumlarını rakiplerinden ayırmak için anlamlı farklılıklar seti oluşturmasıdır Firmaların faaliyet gösterdikleri pazardaki başarısı rakiplerinden ne derece farklılaştıklarına bağlıdır. Elbette ki bu farklılığın tüketicinin fayda beklentilerine cevap verecek, avantaj sağlayacak özellikler taşıması gerekir. Farklılaştırma firmanın sunumlarını rakiplerinden ayırmak için anlamlı farklılıklar seti oluşturmasıdır. Farklılaştırma başlıca beş şekilde gerçekleştirilir. Bunlar, ürün farklılaştırması, hizmet farklılaştırması, personel farklılaştırması, imaj farklılaştırması, kanal farklılaştırmasıdır. ürün farklılaştırması hizmet farklılaştırması Farklılaşma personel farklılaştırması imaj farklılaştırması kanal farklılaştırması Ürün farklılaştırma Fiziksel ürünlerin başlıca farklılaştırıcıları şunlardır; uygunluk, dayanıklılık, güvenilirlik stil ve dizayn. özellik, performans, Ürün farklılaştırma ile ilgili örnek videoyu izleyiniz Ürün farklılaştırma özellik performans uygunluk dayanıklılık güvenilirlik stil dizayn Özellik, ürüne bir dizi yeni fonksiyonların ilave edilmesidir. Temizlik sektöründe deterjanlara her gün yeni özelliklerin ilave edilmesi gibi. Hangi özelliğin firma tarafından kullanılması gerektiği konusunda her bir özelliğin tüketici gözündeki değerine ve firmaya olan maliyetine bakılmalıdır. Performans ürünün, kendinden beklenen özellikleri yerine getirme kapasitesidir. Firma, performans konusunda nasıl bir yol takip edeceğine (düşük, orta, yüksek, üstün) karar vermelidir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 Uygunluk ürünün verdiği sözleri karşılama derecesidir. Örneğin bir otomobil için 2 saniyede 60 km. hıza erişecek şekilde dizayn edilmiş ve kullanıcıları bunu test etmişse uygunluk kriterine uyulmuş demektir. Dayanıklılık üründen beklenen kullanım süresidir. Özellikle dayanıklı tüketim malları için aranan özelliktir. Ancak çok dayanıklı ürün çok yüksek fiyatla satılır düşüncesi her zaman doğru değildir. Örneğin teknolojik açıdan modası çabuk geçen (cep telefonu, bilgisayar, fotoğraf makinesi) ürünlere çoğu tüketici çok dayanıklı olduğu için fazla para ödemek istemez. Çünkü bu tip ürünlerde dayanıklılıktan çok özellik ve performans aranır. Ürün farklılaştırma ile ilgili örnek videoyu izleyiniz Güvenilirlik bir ürünün belirli süre içinde arızalanmayacağı ve bozulmayacağı konusunda verilen sözdür. Ürüne olan güven garantilerle oluşturulmaya çalışılır. Çünkü alıcılar sık sık tamire giden ve bunun için de para harcayacakları ürünleri satın almak istemezler. Stil özellikle gıda, kozmetik, temizlik, mutfak gereçleri, otomobil, beyaz ve kahverengi eşyalar vb. birçok ürün için önemli farklılaşma aracıdır. Çoğu ürün çekici görüntüsü ya da ambalajından dolayı tercih edilir. Dizayn firmalarının ürünlerini farklılaştırmalarının en güçlü yollarından biridir. İyi dizayn edilmiş ürün zevkle kullanılan, kolaylıkla açılan, kullanılan, tamir edilen ve elden çıkarılan üründür. Dizayn, ürünü iyi tasarlamak ve sunmak, ürünün tüm özelliklerinin etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Örneğin giyim ve mobilyada İtalya, sadelik ve güçte Almanya vb. tasarımda isim yapmış ülkeler söz konusudur. Satabilir bir ürün üretmenin yolu olan dizayn güç iştir, stil ile karşılaştırılmamalıdır. Hizmet farklılaştırması Firmalar fiziksel ürünleri farklılaştırmanın yanında hizmetlerini de farklılaştırabilirler. Günümüzde teknolojik imkânlar fazla olduğu için fiziksel ürünlerin kopya edilmesi benzerlerinin üretilmesi daha kolaydır. Zor olan hizmetleri kopya etmektir. Çünkü hizmetin kaynağı insandır ve standartlaştırılması zordur. Dolayısıyla rekabetçi başarı ve farklılaşma hizmetlerle de elde edilebilir. Başlıca farklılaştırma yolları siparişte, teslimatta, kurulumda, bakım-onarımda ve danışmanlıkta farklılaştırmaya gitmektir. Ürünler açısından hangi hizmetler anlamlı ise farklılaştırma o alanda yoğunlaştırılır. Firmalar sundukları hizmeti farklılaştırarak sektörde benzersiz olmayı başarabilirler. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Tartışma Pazar Farklılaştırma ve Konumlandırma Personel farklılaştırma Firmalar rakiplerinin yaptığından daha iyi personel yetiştirerek güçlü bir rekabet avantajı sağlayabilirler. Örneğin South West Havayolları düşük fiyat yanında personelin yolcularla kurdukları etkili iletişimle de üne kavuşmuştur. İyi yetiştirilmiş personel altı özelliğe sahip olmalıdır. Bunlar; beceri, nezaket, güvenilirlik, emin olma, problem çözme, iletişim kurma şeklindedir. Tartışma forumu Son zamanlarda izlediğiniz reklamlar arasında personel farklılaştırmasına en uygun reklam hangisidir? Forumda paylaşabilir ve paylaşılan reklamlara yorum yazabilirsiniz. Kanal farklılaştırma Kanal farklılaştırma ile ilgili örnek videoyu izleyiniz Firmalar farklı kanal stratejileri geliştirerek başarıyı yakalayabilirler. Örneğin bilgisayarda DELL, kozmetikte Avon doğrudan dağıtım stratejisini kendi alanlarında uygulayarak büyük başarı kazanmışlardır. İmaj farklılaştırması İmaj farklılaştırma ile ilgili örnek videoyu izleyiniz Rakiplerin sunumları birbirine benzese bile firmalar imajlarını farklılaştırarak tüketicilerin farklı tepki vermesini sağlayabilirler. Güçlü ve ayırt edici imaj yaratma, çok çalışmayı ve yaratıcılığı gerektirir. İmaj medya vasıtasıyla bir gecede yaratılmaz. Bunun için semboller, güçlü işletme yapısı, marka bilinirliği, firmanın hizmet sunduğu ortamların atmosferi, gerçekleştirdiği sponsorluklar, toplumsal problemlere çözüm için sağladığı destekler, kullandığı yazılı ve görsel medya vb. birçok değişken firmanın imajına katkıda bulunur. Konumlandırma Konumlandırma müşterilerin ürünü neden satın alması gerektiğini açık ve basit bir şekilde anlatmaktır Firmaların gerçekleştirdiği her farklılık anlamlı değildir. Her farklılık farklılaştırıcı değildir. Farklılık tüketici için ayırt edici olmalı ve üstün olarak ifade edilebilmelidir. Konumlandırma, firmanın sunumlarını ve imajını, tüketicilerin zihinde anlamlı ve ayırt edici pozisyon elde etmek için dizayn etmektir. Bir başka ifade ile konumlandırma müşterilerin ürünü neden satın alması gerektiğini açık ve basit bir şekilde anlatmaktır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Fiziksel konumlandırma Firmanın sunduğu ürün/hizmetler ile rakiplerinin ürün/hizmetlerinin mukayese edilmesine dayanır Fiziksel konumlandırma firmanın sunduğu ürün/hizmetler ile rakiplerinin ürün/hizmetlerinin mukayese edilmesine dayanır. Örneğin yeni bir otomobil pazara sunulduğunu da kendisiyle aynı segmentte yer alan otomobil markalarıyla karşılaştırılır. Kriterler: mühendislik, beygir gücü, ağırlık, fiyat vb. dir. Fiziksel konumlandırma, yeni bir ürünün dizaynı ve tanımlanması safhasında pazarlama yöneticisine faydalı bilgiler sağlar. Pazar verilerinden ziyade teknik verilere dayanır. Birçok endüstriyel mal ve hizmet fiziksel özelliklerine bakılarak değerlendirilir. Ancak fiziksel konumlandırmada bir takım sınırlandırmalar söz konusudur. Rakiplerle firmanın sunumlarının basit bir mukayesesi zihinlerde tam bir resim sağlamaz. Her ne kadar fiziksel özellikler birebir konum oluşturmak üzere dizayn edilseler bile müşteri ürünün fiziksel özelliklerini, firmanın beklentilerinden farklı algılayabilir ve bu farklılıkları önemli bulmayabilir. Tüketicilerin ürün ve hizmete yönelik tutumlarına genellikle psikolojik ve sosyal değişkenler yön verir. Bunlar estetik, çekicilik, imaj gibi değişkenlerdir. Bu tür değişkenler konumlandırma yaparken pazara uygun fırsatların değerlendirilmesinde anahtar rol oynar. Algısal konumlandırma Çoğu tüketici ürünlerin fiziksel özellikleri konusunda çok az şey bilirler. Tüketicinin aradığı şey fiziksel özelliklerden ziyade ürün sağladığı faydadır. Yani ürünün ne olduğundan çok ne yaptığı ile ilgilenir. Örneğin tüketici deterjanının kimyasal içeriğinden çok ne kadar temiz yıkadığı ve beyazlatıcı özelliği ile ilgilenir. Bilindiği gibi algısal özellikler fiziksel özelliklerden etkilenir. Ancak doğrudan ilişki söz konusu değildir. Örneğin Fransız parfümlerinin, Alman otomobillerinin kaliteli olduğunun düşünülmesi gibi. Yüksek fiyatlı ürün kaliteli, düşük fiyatlı ürün kalitesiz algılanması gibi. Özellikle dayanıksız tüketim mallarında, lüks mallarda algısal konumlandırma öne çıkarken dayanıklı ürünlerde ve birçok endüstriyel üründe fiziksel özellikler öne çıkabilir. Ancak algısal konumlandırma ürünü farklılaştırma açısından daha uygun yoldur. Çünkü firmaların fiziksel ürünlerinin benzerlikleri giderek artmaktadır. Konumlandırma Süreci Konumlandırma ve yeniden konumlandırmada şu süreç izlenir; Ders anlatım videosunu izleyiniz Hedef pazara ürün ve hizmet sunan rakipleri belirlemek: Konumlandırma sürecinde birinci adım rakip ürün ya da hizmetleri sunan rakipleri tanımlamaktır. Konumlandırma analizi, firma düzeyinde pazara nasıl Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 girileceği, rakipler karşısında nasıl bir pozisyon alınacağı konusunda faydalar sağlar. Firma bu aşamada ürün kategorisi konusunda tüketici algılarını gözden geçirir. İhtiyaçları tatmin konusunda göz önünde bulundurulması gereken alternatifleri belirler. Örneğin yeni bir kahvaltılık ürününü piyasaya süren firmanın rakipleri yumurta, reçel, peynir vb. ürünlerin üreticileridir. Dolayısıyla bu ürünlerin pazardaki konumu ve ürünlere ait talebin özellikleri çok önemlidir. Ayrıca firmanın dolaylı ya da doğrudan tüm rakipleri değerlendirmesi gerekir. Pazara sunulacak üründe aranan çeşitli özelliklerin sınırlarını belirlemek: Konumlandırma genellikle ya fayda ya da özelliklere dayandırılır. Bunun yanında yarar, kullanım, kullanıcı, rakip, kategori, kalite konumlandırmaları yapılabilir. Yarar konumlandırmalarına örnek olarak en iyi kalite, en iyi performans, en güvenilir, en dayanıklı, en hızlı vb verilebilir. Teorik olarak tüketiciler ürün ya da hizmeti değerlendirirken birçok değişkeni göz önünde bulundururlar. Ancak gerçek hayatta tercihleri etkileyen özelliklerin sayısı azdır. Çünkü yalnızca farkında olunan özellikler göz önünde bulundurulur. Özellik belirleme açısından konumlandırmada en önemli sorun basitlikten uzaklaşmaktır. Marka ya da ürünlerin konumlandırmasında birden fazla fayda ya da özellik kullanılabilir. Ancak önemli olan bu fayda ya da özelliklerin, tüketici için tercih edilebilir olmasıdır. Bankalarda depozito güvenliği önemli bir hizmettir. Ancak tüm bankalar bu hizmeti sunuyorsa bu özellik dikkate değer olmayacaktır. Rakiplerin ürün ve hizmetleri konusunda pazarda mevcut ve potansiyel tüketicilerin algılarını araştırmak: Tüketicilerin rakip ürünler konusundaki algılarının araştırılmasında, kalitatif araştırma ve fokus grup görüşleri yapılabilir. Bu görüşmeler sonucunda rakiplerin algısal anlamda öne çıkan ayırt edici farklılıkları belirlenebilir. Rakip malların pazardaki mevcut konumlarını belirlemek: Burada iki faydalı araç kullanılır. Birincisi algılama haritaları, ikincisi değer eğrisidir. Algılama haritaları konumlandırma konusunda görsel mesaj verir. Çok boyutlu haritalarla birden fazla özellik göz önünde bulundurulur. Değer eğrisinde ise ikiden fazla boyut söz konusudur. Müşterilerin çoğunun tercih ettiği özellikler karmasını belirlemek: Konumlandırmanın yapılması için özellikler, fayda, kullanım, kullanıcı vb. ihtiyaç vardır. Konumlandırma konusunda firmanın rehberi yoksa ürünün tanınması ve farkındalık yaratmak konusunda arzu edilen hedeflere ulaşılamaz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Pazar bölümünün çekiciliğini ve tüketici ihtiyaçlarıyla olası konumların uyumlu olup olmadığını belirlemek: Bölümün çekiciliği belirlenirken işletmeler tüketicilerin farklı fayda beklentilerinin olduğunu bilmelidirler. Zaten algılama haritalarında gösterilen farklı noktalar bu çeşitliliği ortaya koymaktır. Pazar diliminin çekiciliği pazarın büyüklüğüne, kârlılığına, çevresel özelliklerine vb. değişkenlere bağlıdır. Bir ürün bir ya da en fazla iki özelliğe dayandırılarak konumlandırılmalıdır Pazarlama stratejilerine rehberlik edecek değer önerilerini ve konumlandırma ifadelerini belirlemek: Bu aşamada verilecek kararlar pazar hedefleme analizine ve konumlandırma analizlerine dayandırılır. Seçilecek konum, pazar bölümündeki tercihlere ve rakip markaların mevcut konumlarına göre belirlenmelidir. Ayrıca hedef pazarların şimdiki ve gelecekteki çekiciliklerini (ölçekleri, büyüme potansiyelleri, çevresel özellikleri vb) ve rakiplerin nisbi güç ve zayıflıklarını da değerlendirmek gerekir. Tüm bunlara ek olarak firmalar konum belirlerken maliyet analizi yapmalı, pazarda oluşturulması olası alternatif konumların ekonomik sonuçlarını değerlendirmelidirler. Bir ürün bir ya da en fazla iki özelliğe dayandırılarak konumlandırılmalıdır. Fazla fayda ya da özellik kullanarak konumlandırılması tüketicinin kafasını karıştırır. Ayrıca tüketiciye farklı bir fayda önerisi sunmak gerekir. Özellik ve niteliklerden ziyade sunulan faydanın öne çıkarılması talep yaratma açısından daha etkilidir. Boş laflar, klişeler kullanılmamalıdır. Tüketicinin ölçebileceği ya da ona deneyim kazandıracak ifadeler kullanılmalıdır. Ayrıca kullanılan ifadeler hatırda kalıcı olmalı, kısa ve öz olmalıdır. Değer teklifi ise tüketiciye sunulandır. Hem değer teklifi hem konumlandırma ifadesi benzersiz olmalıdır. Amaç rakiplerden farklı olmak ve bu sayede rekabetçi avantaj sağlamaktır. Birçok ürün kategorisinde özellikle olgun ürünlerde, tüketicinin tercihlerine, ürün veya hizmetlerin ihtiyaçlarını tatmin etme derecesi ve rakiplerden farklı özellikleri yön verir. Ancak yenilik ve farklılık her zaman tüketicilerin istediği şeyler değildir. Önemli olan sunduğu değerdir. Ürün veya hizmeti neden satın alması gerektiğidir. Değer teklifi ürün konumlandırılmanın açık ve öz ifadesinin başka bir yoludur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Örnek Pazar Farklılaştırma ve Konumlandırma Volvo reklamı ile ilgili örnek videoyu izleyiniz Volvo firmasının konumlandırma ifadesi ve değer teklifi şöyledir; Volvo büyük aileler içindir ve en yüksek güvenliği sunar. Hedef Pazar: Büyük aileler, Sunduğu fayda : Güvenlik, Fiyat aralığı: Sınıfındaki otomobillerden %20 daha pahalı Algılama Haritaları ve Değer Eğrisi Algılama haritaları Alternatif ürün, marka ya da mağazaların tüketici zihinlerindeki konumunu göstermek, rakip malların pazardaki mevcut konumlarını belirlemek, müşterilerin çoğunun tercih ettiği özellikler karmasını tespit edebilmek için kullanılan bir araçtır. Ancak algılama haritaları hangi tüketicinin hangi ürünü daha fazla talep ettiğini göstermez. Genellikle rakiplerce girilmeyen alanların uygun konumlandırma olanları olacağı düşünülür. Ancak tüketicilerin tercihlerini ve yoğunluklarını belirlemek gerekir. Bunun için araştırma yapılan gruba mevcut ve ideal ürün tanımları sorulabilir. Bunların mukayesesi istenebilir. Başka bir yol alternatif markalar arasındaki benzerlikler ve tercih derecelerini araştırmaktır. Bu şekilde haritada ürün/markaların mevcut yerleri ve ideal yerleri belirleyebilir. Algılama haritalarının kullanımıyla ilgili animasyonu izleyiniz Şekil 1 de algılama haritalarının oluşturulması ile ilgili bir örnek gösterilmektedir. Şekilden de anlaşılacağı üzere harita iki temel boyut ele alınarak oluşturulmuştur. Şekil 1: Parasal değer ve modaya uygunluk özellikleri açısından algılama haritası Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 Bireysel Etkinlik Pazar Farklılaştırma ve Konumlandırma Parasal Değer ve Modaya Uygunluk kriterine göre haritada dört değişken söz konusudur. Bunlar parasal değeri yüksek olanlar, düşük olanlar ve modaya uygun olanlar, geleneksel olanlar şeklindedir. Şekilde en fazla mağazanın geleneksel ve yüksek fiyatlı alanda konumlandığı görülmektedir. (4 nolu alan) Mağaza konumlandırması yeni mağaza açılması ve mevcut olanların yeniden konumlandırması konusunda bilgiler sağlar. Örneğin yeni mağaza açılacaksa haritadaki boşluklar tercih edilebilir. Ancak buralardaki boşlukların nedenleri iyi araştırılmalıdır. Teknik bir takım sınırlamalar mı var yoksa bu alanda yeterli tüketicimi yok?, Modern kesimleri çok fazla talep bulmuyor mu? yoksa Tüketicinin istediği çizgiler mi yok? Tüketici giysiye çok fazla para vermek istemiyor mu? vb. konuların çok iyi araştırılması gerekir. Pazardaki tüketici tercihleri ve markanın algılanan konumu değerlendirilirken; Farklı segmentlerdeki farklı markaların rekabet gücüne, Segmentte yer alan markalar arası rekabetin yoğunluğuna, Hedef pazardaki farklı konumları kazanmak için var olan fırsatlara bakılmalıdır. Bulunduğunuz bölgede eğitim sektörü ile ilgili bir girişim için nasıl bir konum belirlersiniz? Değer eğrisi Diğer bir konumlandırma aracı değer eğrisidir. Bu yöntemde belirlenen özelliklere göre alınan yüksek ve düşük puanlar mukayese edilir. Değer eğrisinde arzu edilen boyutlara göre marka ve ürün mukayesesi yapılır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Şekil 2: Fiyat, müşteri hizmetleri, ortam, çeşit, modaya uygunluk açısından mağazaların değer eğrileri Şekil 2 de kadın giysileri satan 3 tane mağazanın farklı özellikler açısından değer eğrileri gösterilmektedir. Değer Eğrisinin sunumunu izleyiniz. Şekil 2 de görüleceği üzere 3 mağaza birçok özellik açısından değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bunlar, fiyat, müşteri hizmetleri, çeşit, ortam ve modaya uygunluktur. A mağazasında fiyatlar düşük ancak müşteri hizmetleri, çeşit, ortam ve modaya uygunluk açısından iyi durumdadır. B mağazasında ise ürünlerin çeşitliliği çok düşük, modaya uygunluğu yüksektir. C mağazasının ortamı iyidir. Ancak modaya uygunluğu düşüktür. Belirgin konum oluşturmak için pazar fırsatlarını yakalama konusunda pazarın durumuna göre değişik stratejiler izlenebilir. Pazarda sınırlı sayıda marka varsa temel fırsat lider marka tarafından hizmet edilmemiş pazar dilimlerine girmektir. Pazar liderinin karşısına dikilmek uygun bir strateji değildir. En iyi strateji pazar bölümünde yer alan tüketicilerin önem verdikleri, para harcadıkları özelliklere yoğunlaşmaktır. Pazarlamacılar genellikle markaları için özgün konumları tercih ederler. Pazarlamacılar genellikle markaları için özgün konumları tercih ederler. Ancak pazar çevresinin değişmesi tüketicilerin önem verdiği özelliklerin değişmesine neden olabilir ki bu durum yeniden konumlandırma gerektirir. Örneğin beyaz eşyada dayanıklılık, sağlamlık eskisi kadar cazip bir farklılık ya da özellik değil, çünkü tüketiciler artık estetik, dizayn ve teknolojik yeniliklere daha fazla önem vermektedirler. Örneğin, Arçelik firması logosunu değiştirerek çelik robot Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 sembolünü kullanmaya başlamış ve belirtilen özellikleri öne çıkaran ürünler üreterek yeniden konumlandırma gerçekleştirmiştir. Böyle bir yeniden konumlandırma yapmasaydı pazarda kendini yenileyen rakipleri karşısında pazarını kaybedebilirdi. Bir başka problem güçlü bir firmanın markasının adını firmanın ürettiği diğer ürünlere vermesidir. Örneğin beyaz eşya marka adının cep telefonu ya da bilgisayara ya da mobilyalara verilmesi gibi. Buradaki tehlike yeni ürünlerin orijinaline uymaması ve oluşmuş güçlü imajı zayıflatmasıdır. Örneğin Holiday Inn otellerini pazar bölümlerine göre gruplandırdı. Esas alınan kriterler fiyat ve hizmetti. Buna göre oluşan gruplar, Holiday Inn Express, Holiday Inn Select, Holday Inn Court şeklindeydi. Ancak böyle bir ayırım tüketicilerin kafasını karıştırıp otelin imajını bulandırmıştır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 Özet Pazar Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazarda ürün ve hizmeti konumlandırmanın yolu öncelikle farklılaşmaktır. Farklılaşma rakiplerinizden daha iyi hizmet ve ürün, daha yetenekli personel, daha etkin kanal ve imaj yaratılarak sağlanır. Konumlandırma ise sağlanan bu farklılıkların tüketicilerin zihninde anlamlı ve ayırt edici pozisyon elde etmek için anlatılmasıdır. Konumlandırma fiziksel veya algısal konumlandırma şeklinde gruplandırılabilir. Ürünün ve pazarın özelliği nasıl bir konumlandırma yapılacağı konusunda etkilidir. Konumlandırma en fazla bir yada iki özelliğe dayandırılmalıdır. Özelliklerden ziyade fayda konumlandırması yapılmalıdır. Konumlandırma ifadesi basit ve anlaşılabilir olmalıdır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 Alıştırmalar Pazar Farklılaştırma ve Konumlandırma Etkileşimli Alıştırmalar Öğrendiklerinizi etkileşimli alıştırmalarla pekiştirebiirsiniz Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 Ödev Pazar Farklılaştırma ve Konumlandırma Ödev gönderimi Aşağıda bağlantıları bulunan reklam videolarını izleyerek her birisinin hangi farklılaştırma türüne örnek olduğunu 200 kelimeyi aşmayacak şekilde yazınız ve hazırladığınız belgeyi göndermek için yandaki ödev gönderme linkini kullanınız. İzlenecek videolar 7-Up Uncola Burger King Akbank Coca Cola Sprite Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını etkileşimli olarak cevaplandırabilirsiniz 1. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi farklılaşma yollarından değildir? a) Ürün farklılaştırma b) Hizmet farklılaştırma c) Kanal farklılaştırma d) Fiyat farklılaştırma e) İmaj farklılaştırma 2. Aşağıdakilerden hangisi ürünün kendisinden beklenen özellikleri yerine getirme kapasitesidir? a) Özellik b) Performans c) Uygunluk d) Dayanıklılık e) Güvenilirlik 3. Aşağıdakilerden hangisi konumlandırma sürecinde yer alır? a) Hedef pazara ürün ve hizmet sunan rakipleri belirlemek b) Ürün/hizmetlerin çeşitli özelliklerinin sınırlarını belirlemek c) Pazarda mevcut ve potansiyel tüketici algılarını belirlemek d) Müşterilerin tercih ettiği özellikler karmasını belirlemek e) Hepsi 4. Aşağıdakilerden hangisi konumlandırma ifadesinin özelliklerinden değildir? a) Basit olmalı b) Boş laflar olmamalı c) İmajı bulandırmalı d) Klişeler kullanılmamalı e) Hatırda kalıcı olmalı 5. Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin tercih ettiği özellikler karmasının belirlenmesiyle ilgili değildir? a) Pazarlama karmasına bakılır b) Stratejik süreç takip edilir c) Fiyat düzeyine bakılır d) Algılama haritalarından yararlanılır e) Ürün değer analizi yapılır Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

17 6. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin tercih ettiği özellikler karması içerisinde yer almaz? a) Özellikler b) Fayda c) Kullanım d) Kullanıcı e) Kalite-fiyat 7. Aşağıdakilerden hangisi hizmet farklılaştırma yollarından değildir? a) Stilde farklılaşma b) Teslimatta farklılaşma c) Kurulumda farklılaşma d) Bakım-onarımda farklılaşma e) Siparişte farklılaşma 8. En iyi kalite, performans, dayanıklı konumlandırması aşağıdakilerden hangi konumlandırma şekli ile ilgilidir? a) Özellik b) Yarar c) Kullanım d) Kullanıcı e) Hepsi 9. Absolut Vodka nın başarıyla gerçekleştirdiği farklılaştırma hangisidir? a) Personel farklılaştırması b) Hizmet farklılaştırması c) İmaj farklılaştırması d) Kanal farklılaştırması e) Ürün farklılaştırması 10. Bir firmanın sunumlarını ve imajını hedef müşterilerin zihninde ayırt edici pozisyon elde etmek için dizayn etmesine ne ad verilir? a) Farklılaştırma b) İmaj farklılaştırması c) Zihinsel algılama d) Konumlandırma e) Algıda seçicilik Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

18 YARARLANILAN KAYNAKLAR Altunışık, R., Özdemir, Ş., Torlak, Ö.(2007).Pazarlamaya Giriş. Sakarya: Sakarya yayıncılık Czikota, M.R, Kotabe, M., Mercer, D. (1997).Marketing Management.Blackwell Business Doyle, P.(2002). Marketing Management and Strategy. Prentice Hall İslamoğlu,A.H.(1993).Pazarlama İlkeleri. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi Korkmaz, S. Eser, Z. Öztürk, S. A.,Işın, F.B. (2009).Pazarlama Kavramlar-İlkeler- Kararlar. Ankara: Siyasal Yayın-Dağıtım Kotler, P.(2007). Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation and Control. Prentice Hall Kotler, Philip, Keller, K. L..(2009).Marketing Management.Prentice Hall Tek, Ö.B. (1999). Pazarlama ilkeleri: Türkiye uygulamaları - Global Yönetimsel Yaklaşım. İstanbul: Beta Tüfekçi, N., Tüfekçi, Ö.K, Bankacılık Sektöründe Farklı Olma Üstünlüğünün Ve Müşteri Sadakatinin Yarattığı Değer: Isparta İlinde Bir Uygulama.(2006). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl/Volume:2 Sayı/Issue 4 BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR Karabulut, M.(2004).Stratejik Pazarlama Yönetimi. İstanbul: Universal Karafakıoğlu, M.(2005) Pazarlama İlkeleri..İstanbul: Literatür Ünüsan,Ç.,Sezgin M.(2007) Pazarlama İlkeleri.İstanbul: LiteraTürk Yükselen, C.(2000) Pazarlama İlkeler-Yönetim. Ankara:Detay Yayıncılık Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA

4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA 4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA 59 60 4.Bölüm Pazarlama Konumlandırma 4. PAZAR KONUMLANDIRMA Bir firmanın, kendisi, sunduğu hizmeti vb. konularda müşteri belleğinde yaratmak istediği imajla ilgili çalışmaları,

Detaylı

KÜRESEL PAZAR BÖLÜMLENDİRMESİ

KÜRESEL PAZAR BÖLÜMLENDİRMESİ VI. Bölüm BÖLÜMLENDİRME, HEDEFLEME VE KONUMLANDIRMA Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü KÜRESEL PAZAR BÖLÜMLENDİRMESİ 27.03.2016 2 1 Küresel Pazar Bölümlendirmesi Küresel pazarlama

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA

8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA 8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA 8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA Pazarlama ve Satış arasındaki temel farklar Piyasa bilgilerini iş kararları vermek için kullanmak Pazar segmentasyonlarını

Detaylı

STRATEJİ BELİRLEME SÜRECİ

STRATEJİ BELİRLEME SÜRECİ STRATEJİ BELİRLEME SÜRECİ Temel Kavramlar ve Süreç Dr. Abdurrahman Baş www.abdurrahmanbas.com Strateji Belirleme Süreci İşletmeye yön vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla, işletme ve çevresini

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

BASIN BÜLTENİ 12 Ocak 2012

BASIN BÜLTENİ 12 Ocak 2012 BASIN BÜLTENİ 12 Ocak 2012 AVM ALGI ARAŞTIRMASI sonuçları açıklandı Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) ve GfK TÜRKİYE işbirliği ile gerçekleştirilen AVM Algı Araştırması sonuçları 12 Ocak 2011

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. İNOVASYON İNOVASYON NEDİR İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Daha önce çözülmemiş sorunları çözmeyi, Daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermeyi, Var olan

Detaylı

Rekabetçi Üretim Yönetimi

Rekabetçi Üretim Yönetimi Rekabetçi Üretim Yönetimi Kayseri Nisan 09, 2009 Dr. Adem Göleç Katılımcılar: Sanayi Kuruluşları Öğretim Üyeleri Öğrenciler Önümüzdeki bir saat Bir Üretim Sistemi Kurum Stratejisi Rekabet Öncelikleri Đmalat

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz?

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz? Web Sitesi Hazırlarken İş Stratejisi Birçok firma başarısını web sitesine olan ziyaret sayısı ile ölçer. Hâlbuki gerçek başarı genel olarak belirlenen strateji ile ilgilidir. Web tasarımcıları ile çalışmaya

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Business Game (İşletme Oyunu)

Business Game (İşletme Oyunu) Business Game (İşletme Oyunu) Business Game Şirketler iki çeşit ürün üretirler Tüm şirketler bu ürünleri aynı pazarda satarlar Müşteriler Pazar Oyunun başlangıcında, her takım tamamlayacağı senaryo hakkında

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

"Bir adamı anlamak için önce onun çarıklarıyla bir mil yürümen gerekir." (Kızılderili Atasözü)

Bir adamı anlamak için önce onun çarıklarıyla bir mil yürümen gerekir. (Kızılderili Atasözü) Observor hakkında 1 "Bir adamı anlamak için önce onun çarıklarıyla bir mil yürümen gerekir." (Kızılderili Atasözü) 2 Derinlemesine müşteri yolculuğu gözlemi Observor, mevcut ve potansiyel müşterilerinizin

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN Pazarlama İletişimi Yönetimi Yavuz Odabaşı, Mine Oyman MediaCat Kitapları Coca Cola'nın efsanevi pazarlama müdürü Sergio Zyman der ki; "Pazarlamanın

Detaylı

Kümelenme ile İlgili Kavramlar

Kümelenme ile İlgili Kavramlar Program 25 Ağustos 2014 Kümelenme Kümelenme İle İlgili kavramlar Türkiye de kümelenme politikaları Başarılı küme örnekleri Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi İnegöl Mobilya Kümelenmesi Yalova Saksılı

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET. Ekim, 2015

SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET. Ekim, 2015 SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET Ekim, 2015 SOSYAL DÜNYAYA GENEL BAKIŞ Günden güne sosyal medya, bireylerin günlük rutininin bir parçası haline gelmekte ve bu bütünleşme yalnızca boş vakitleri değerlendirmek

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM Integration Marketing Strategy

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN, İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Rekabetçi Pazarlama Stratejileri. MAN524T Bahar 2 3 3 7. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Rekabetçi Pazarlama Stratejileri. MAN524T Bahar 2 3 3 7. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Rekabetçi Pazarlama Stratejileri MAN524T Bahar 2 3 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış; bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Ne kadar kaliteli ve ekonomik üretim yapılırsa yapılsın üretilenin alıcısının bulunup, üretilen hakkında

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin Stratejik Pazarlama 7. Hafta Doç. Dr. Hayrettin Zengin Pazar Fırsatları Ölçümü ve Pazar Çekiciliği Analizi Pazar fırsatı Mevcut ve gelecekteki olası değişimler sonucunda tüketicilerde ortaya çıkabilecek

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4)

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4) TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4) Özet Bilgilendirme Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 10 MICROSOFT OUTLOOK 2010 TEMEL e-öğrenme EĞİTİMİ 11 MICROSOFT WORD 2010

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Ürün Tasarımının yapılıp yapılmadığı hakkında anket Tarih: Kime: Ekler: Tuğba ÇETİN Tel: Fax: Adres:

Ürün Tasarımının yapılıp yapılmadığı hakkında anket Tarih: Kime: Ekler: Tuğba ÇETİN Tel: Fax: Adres: Ürün Tasarımının yapılıp yapılmadığı hakkında anket odalar-bounces@tobb.org.tr [odalar-bounces@tobb.org.tr], TUĞBA ÇETİN [tugba.cetin@tobb.org.tr] adına Tarih: 18 Ağustos 2010 Çarşamba 14:54 Kime: odalar

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Marka Yönetimi MAN522 I I 3 3 7. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Marka Yönetimi MAN522 I I 3 3 7. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Marka Yönetimi MAN522 I I 3 3 7 Ön Koşul --- Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Zorunlu Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Tedarikçi Seçimi Marka Ve Pazarlama. Ufuk Peker

Tedarikçi Seçimi Marka Ve Pazarlama. Ufuk Peker Tedarikçi Seçimi Marka Ve Pazarlama Ufuk Peker Kişisel Etkinlik Özbilinç Özyönetim Özmotivasyon Ne Görüyoruz? Ekip Olma Strateji Planlama Kendimizi Yönetme Bir şeyi yapabileceğimize veya yapamayacağımıza

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

Dile Gift ten ne dilersen!

Dile Gift ten ne dilersen! Dile Gift ten ne dilersen! Multinet in kurumsal firmaların çalışanlarına ve iş ortaklarına yapacakları teşvik ve yardım harcamalarına yönelik geliştirdiği ürünü Gift, firmanıza vergi avantajı ve karlılık

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Paragon Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Hakkımızda DENEYİM Rakipsiz YARATICILIK Takip edilen YENİLİKLER Biz Kimiz? ParagonTasarım dijital medya alanında hizmet veren İstanbul merkezli bir tasarım

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI TURİZM PAZARLAMASINA GİRİŞ. Hizmetlerinin Temel Özellikleri. Değişkenlik (Heterojenlik) Ayrılmazlık (Eşzamanlılık)

TURİZM PAZARLAMASI TURİZM PAZARLAMASINA GİRİŞ. Hizmetlerinin Temel Özellikleri. Değişkenlik (Heterojenlik) Ayrılmazlık (Eşzamanlılık) TURİZM PAZARLAMASI TURİZM PAZARLAMASINA GİRİŞ Hizmetlerinin Temel Özellikleri Ayrılmazlık (Eşzamanlılık) Değişkenlik (Heterojenlik) Dokunulmazlık (Soyutluk) Dayanıksızlık (Stoklanamazlık) Sahipsizlik 2

Detaylı

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com : @irmakhandan What s yours? Bulunduğumuz çağın ekosisteminin özünde «paylaşmak» ve «konuşmak» yer alıyor. TÜKETİCİ HİKAYELERİ HİKAYELERİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR? EĞLENCELİ

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM

Detaylı