DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:"

Transkript

1 DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: MADDE:1 TARAFLAR Bu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Destek Menkul diye anılacak olan Destek Menkul Değerler A.Ş.; diğer tarafta yine aşağıda kısaca YATIRIMCI olarak anılacak olan. dır. MADDE:2 AMAÇ VE KAPSAM Bu Sözleşme nin amacı, Destek Menkul ün Yatırımcı nın kullanımına tahsis edeceği DestekPro Sisteminin kurulumu, kullanılması ve iadesine ilişkin esas ve şartları düzenlemektir. İşbu Sözleşme; Yatırımcı nın talebi üzerine, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık sıfatıyla, Destek Menkul tarafından Yatırımcı ya sunulan DestekPro Sistemi ile Yatırımcı nam ve hesabına ve/veya Yatırımcı hesabına kendi namına sermaye piyasası araçlarının alınması, satılması işlemlerinde, her bir alım satım işlemi için ayrı bir sözleşme imzalanmasına gerek olmaksızın, uyulması zorunlu genel nitelikteki şartlar ile tarafları bağlayıcı hak ve yükümlülüklere ilişkin hükümleri içermektedir. Yatırımcı, yurtdışı vadeli işlem borsalarında gerçekleştireceği sermaye piyasası araçlarının alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceği gibi zarar riskinin de bulunduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, anladığını, mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak karar verdiğini ve yaptığı işlemler nedeniyle her ne nam altında olursa olsun Destek Menkul e herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sermaye piyasası araçlarının alım satımı, Yatırımcı tarafından DestekPro Sistemi aracılığı ile kendi hesabına yerine getirildiğinden bu işlemlerden doğan kar ve zarar tamamen Yatırımcı ya aittir. MADDE:3 TANIMLAR Bu Sözleşme de yer alan; Açık Pozisyon: Ters işlem ya da nakit veya ayni uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları, Alım/Satım Emri: Yatırımcı nın, Destek Menkul e sermaye piyasası araçlarının satın alınması/satılması için, yazılı ya da Destek Menkul tarafından kabul edilmesi kaydıyla, sözlü

2 ya da telefon, teleks, telefaks, internet, interaktif ve diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi, Borsa: Yatırımcı nın DestekPro Sistemi ile işlem yapabileceği yurt dışındaki tüm borsa ve organize piyasaları, Dayanak Varlık: Türev araçlarda alma veya satma hakkı ve/veya yükümlülüğüne konu olan ekonomik veya finansal gösterge, sermaye piyasası aracı, mal, kıymetli maden veya dövizi, İşlem Teminatları: Başlangıç ve sürdürme teminatı olarak temin edilen tutarları, Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu, Saklamacı Kuruluş: Yatırımcı nın DestekPro Sistemi aracılığı ile aldığı sermaye piyasası araçlarının saklanacağı kuruluşları ve/veya Takasbank ı, Sermaye Piyasası Mevzuatı: T.C. Kanunları, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu nu, yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek Kararnameler, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Yönetmelikleri, ilke kararları, ilgili diğer mevzuat hükümlerini, işlem yapılan borsaların bağlı olduğu resmi düzenleyici, denetleyici otoritelerinin yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek yasal düzenlemelerini, DestekPro sistemi: Destek Menkul tarafından Yatırımcı nın bilgisayarına yüklenecek, yurt dışı vadeli işlem piyasalarında sermaye piyasası araçlarının alım-satım emirlerinin borsaya elektronik ortamda iletmesini sağlayacak yazılımı, Türev Araç: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini, Uzlaşma Fiyatı: Hesapların güncelleştirilmesinde ve vade sonunda pozisyonların kapatılmasında kullanılmak üzere belirlenen fiyatı, Yatırımcı: Destek Menkul nezdinde yatırım hesabı sahibi olan gerçek veya tüzel kişi/ kişiler MADDE:4 EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER Yatırımcı, emirlerini Destek Menkul in kendisine sunacağı DestekPro işlem kanalı ile Borsa ya iletecektir. DestekPro aracılığı ile verilen emirler, genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Destek Menkul, Yatırımcı nın vereceği alım satım emirlerini, kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. Emirlerin kabul edilmemesi durumunda Destek Menkul, neden belirtme zorunluluğu olmaksızın bu durumu Yatırımcı ya veya temsilcisine emri aldığı anda bildirecektir. Destek Menkul, Yatırımcı tarafından iletilen sözlü emirlerde, emir veren kişiden şüphe duyduğu takdirde Yatırımcı dan ek bilgiler vermesini isteyebilir, Yatırımcı dan sözkonusu emir için yazılı ve/veya sözlü teyit alabilir. Destek Menkul, hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından, emrin yanlış, yetersiz veya eksik olmasından Destek Menkul e atfı mümkün olan haller dışında sorumlu değildir. Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini iddia eden Yatırımcı, emri verdiğini ve emrin gerçekleşmesi gerektiğini ispatla yükümlüdür.

3 Destek Menkul, DestekPro Sistemi aracılığı ile ancak Yatırımcı nın hesap bakiyesinde yeterli teminatı ve kendisine tahsis edilmiş işlem limiti dahilinde gelen emirlerini kabul eder. Yatırımcı nın hesabında, DestekPro Sistemi nden işlem emrini verdiği anda, işlemin gerçekleşeceği para birimi dışında başka para birimlerinden oluşan nakdin olması durumunda, DestekPro Sistemi tarafından Yatırımcı nın onayına gerek olmaksızın mevcut nakit işlem para birime dönüştürülecektir. Yatırımcı, dönüşüm işlemlerinde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Yatırımcı, döviz kurlarının hareketleri nedeniyle doğacak zararlarından hiçbir şekilde Destek Menkul i sorumlu tutamaz. Yatırımcı, Borsa ya DestekPro Sistemi aracılığı ile ilettiği emirlerin Destek Menkul in kendi emirleriyle ve/veya diğer Yatırımcıların emirleri ile birleştirilebileceğini, emirleri toplulaştırılmış olarak gönderebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırımcı, DestekPro Sistemi nde Destek Menkul in kontrolü dışında yayınlanabilecek hatalı, yanlış, eksik veri nedeniyle Borsa da emir gerçekleştirmesi durumunda, işlemin Yatırımcı ya herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın Destek Menkul tarafından iptal edilebileceğini, bu nedenle Destek Menkul ya da Yatırımcı nın karşılaşacağı tüm zarar ve/veya ödemekle yükümlü olduğu tüm ceza ve sair masrafların Yatırımcı hesaplarına yansıtılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE:5 EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Yatırımcı, alım ve satım emirlerinde aşağıdaki emir seçeneklerinden birisini seçecektir. Gün İçi Geçerli Emir: Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse Borsa sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. Değişik ürünlerde borsa kapanış saatleri farklılık göstereceğinden, gün sonu o ürünün işlem gördüğü borsanın kapanış saatini ifade eder. İptale Kadar Geçerli Emir: Emir girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir türev aracın vadesi sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda Borsa sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. Sözleşme de yazılı olanlar haricinde emir türleri ile ilgili Borsa uygulamalarına uygun olarak Destek Menkul tarafından DestekPro Sistemi nde yer verilebilir. Emir türleri, işlem Borsalarına göre farklılık gözetebileceğinden Yatırımcı DestekPro Sistemi nde yer alan emir türleri dışında diğer emir türleri ile emir iletemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE:6 EMİRLERDE FİYAT BELİRLENMESİ Yatırımcı emirlerinde alım veya satım fiyatları Destek Menkul tarafından işlem yapılacak Borsa esaslarına göre kabul edilecek olup, emir yöntemlerine Sözleşme de yazılı olanlar haricinde ilgili Borsa uygulamalarına uygun olarak Destek Menkul tarafından DestekPro Sistemi nde yer verilebilir. Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir. Limitli Emir: Alım veya satımın Yatırımcı tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa

4 fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir. Şartlı Emir:(Stop/Stop-limit) Fiyatların belirli bir seviyeyi geçmesi durumunda sözleşmenin alım veya satımının gerçekleşmesi için verilen emir türüdür. Emir yöntemleri, işlem Borsalarına göre farklılık gözetebileceğinden Yatırımcı DestekPro Sistemi nde yer alan emir yöntemleri dışında diğer emir yöntemleri ile emir iletemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE:7 İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR İşlem teminatları başlangıç ve sürdürme teminatı olarak iki kademede tespit edilir. Destek Menkul, söz konusu teminatlar üzerindeki açık pozisyonlardan oluşan zararların karşılanması da dahil olmak üzere tüm tasarruf haklarını saklı tutar. Başlangıç Teminatı: Yatırımcının Borsa da pozisyon almak için başlangıçta yatırması gereken ve işleme konu türev araç bazında belirlenen zorunlu tutardır. Yatırımcı, pozisyon açılmadan önce, Destek Menkul tarafından tespit edilen başlangıç teminatını Destek Menkul e yatırmak zorundadır. Başlangıç teminatının yatırılmaması halinde Destek Menkul, işlemin gerçekleşmesine müsaade etmeyecektir. Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun korunması gereken alt düzeyidir. Yatırımcı, açık pozisyonun devamı süresince, sürdürme teminatına ilişkin bu çerçeve Sözleşme ekinde yer alan teminat tablosu ile belirlenen teminatlara ilişkin yükümlülüğü yerine getirmeyi kabul eder. Hesapların Borsaların yerel saatlerine uygun olarak güncellenmesi nedeniyle; türev araçların değer kaybı veya diğer nedenlerle mevcut teminatın sürdürme teminatı seviyesine ya da bu seviyenin altına düştüğü durumlarda Destek Menkul, Yatırımcı ya teminat tamamlama çağrısı yapacak ve teminat tamamlama çağrısının yapıldığı gün içerisinde teminatın başlangıç teminatı seviyesine çıkarılmasını isteyecektir. DestekPro Sistemi nde teminatlara ilişkin kontroller otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup Yatırımcı, kendisine DestekPro Sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin uyarılara uygun hareket edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Teminatın sürdürme teminatı seviyesine ya da bu seviyenin altına düşmesi durumunda, başlangıç teminatı seviyesine kadar nakit olarak tamamlanması zorunludur. Söz konusu durumda Destek Menkul, Yatırımcı nın yeni işlem taleplerini kabul etmeyecek olup tamamlanmayan teminatlar için Destek Menkul, Yatırımcı nın açık pozisyonlarını önceden herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın ters işlem ile kapatacaktır. Destek Menkul, işlem teminatlarının düşebileceği risk seviyeleri belirler ve günlük fiyat hareketleri karşısında bu risk seviyelerinin takibini elinden gelen en iyi şekilde yapar. Yatırımcı Açık pozisyonunun devamı süresince gelinen risk seviyeleri konusunda Destek Menkul tarafından elinden gelen en iyi şekilde bilgilendirilir. Hesapların anlık geçerli fiyatlarla güncellenmesi nedeniyle, Türev araçların değer kaybı ve/veya diğer nedenlerle işlem teminatının alt teminat seviyesine düşmesi durumunda Destek Menkul, yatırımcının tüm pozisyonlarını ve bekleyen tüm pasif Alım-satım emirlerini önceden uyarıya gerek kalmaksızın kapatma hakkına sahiptir.

5 İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlar, Destek Menkul ve/veya ilgili Borsalar tarafından belirlenir. Destek Menkul ve/veya ilgili Borsa, hesap bazında değişik oran ve tutarlarda farklı teminat belirleyebilir, başlangıç teminatına ek olarak olağanüstü durum teminatı da talep edebilir. Bu gerekçe ile Yatırımcı, teminat tutar ve oranlarında Borsa tarafından veya Destek Menkul tarafından yapılabilecek değişiklikler nedeniyle Destek Menkul in farklı tutar ve oranlarda teminat talebinde bulunabileceğini ve söz konusu teminatın ilk talepte derhal hesaba yatırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE:8 TERS İŞLEM Vadeli işlem sözleşmelerinde ters işlem, aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesi; Opsiyon sözleşmelerinde ters işlem, aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar, Alım (satım) opsiyonunda uzun pozisyon alındıysa, alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon alınarak, Alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon alındıysa, satım(alım) opsiyonunda uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini ifade eder. Destek Menkul, Borsa ve/veya saklamacı kuruluş tarafından re sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında Yatırımcı nın izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile Borsa da kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, türev araçların veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin borsa içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını Yatırımcı kabul eder. MADDE:9 TEMERRÜT HÜKÜMLERİ Yatırımcı, bu Sözleşme de belirtilen yükümlülüklerini Destek Menkul tarafından belirtilen süre ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmediği takdirde; başka bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düştüğünü kabul eder. Buna göre yatırımcı; Teminat tamamlama yükümlülüğünü DestekPro tarafından yapılan anlık teminat tamamlama çağrılarının yapıldığı günü takip eden gün Türkiye saati ile 16:00 a kadar yerine getirmek zorundadır. Söz konusu yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Yatırımcı ya Destek Menkul tarafından, işlem yapılan Borsa ve/veya aracılık hizmeti alınan aracı kuruluşlar tarafından uygulanacak temerrüt faizinin %50 fazlası oranında günlük temerrüt faizi uygulanacaktır. Yatırımcı, Destek Menkul in Yatırımcı işlemleri nedeniyle temerrüde düştüğü hallerde, Destek Menkul in ödemekle zorunlu olduğu temerrüt faizi dışında, temerrüt nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu her türlü ceza, komisyon ve diğer tüm zararları Yatırımcı dan tahsil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE:10 DESTEK MENKUL İN YETKİLERİ Yatırımcı, teminat tamamlamaya ilişkin yükümlülüklerini teminat tamamlama süresi içerisinde yerine getirmeyerek temerrüde düştüğü ve Destek Menkul in alacağının muaccel

6 hale geldiği hallerde Destek Menkul, Yatırımcı hesabına ait açık pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana kadar, seans içinde likidite edebilecektir. Temerrüdün kapatılması amacıyla pozisyonların likidasyonu seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite ve karşılanmamış yükümlülük tutarı Destek Menkul tarafından serbestçe belirlenebilir. Yatırımcı hesabına ait pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da temerrüdün kapatılamaması durumunda, Yatırımcı dan açığı derhal tamamlaması istenir. İlgili açığın Yatırımcı tarafından tamamlanmaması halinde Destek Menkul, alacağının muacceliyet kespetmesi nedeniyle, Yatırımcı hesabı/hesaplarındaki her tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu nun takas hükümleri ile Medeni Kanunu nun rehin ve/veya hapis hakkını kullanacaktır. Destek Menkul, sermaye piyasası mevzuatı ve iş bu Sözleşme gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeyen Yatırımcıdan, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emir kabul etmeyecektir. MADDE:11 YATIRIMCI YA AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI Yatırımcı nın hesabında bulunan yabancı para cinsinden nakdin nemalandırılmayacağını Yatırımcı kabul eder. Yatırımcı nın Türkiye saati ile 16:00 dan sonra gelen paralar, bu saatten önce Destek Menkul e bildirilmediği taktirde bir sonraki işgünü valörüyle Yatırımcı nın hesabına alacak kaydedilir. MADDE:12 ARACI KURULUŞA ÖDENECEK ÜCRET VEYA KOMİSYON TESPİT VE ÖDENME ESASLARI Yatırımcı, her alım-satım işlemi için Destek Menkul tarafından belirlenecek olan komisyon ve ücretleri, Destek Menkul in bu Sözleşme çerçevesinde sağladığı hizmetlere ait Destek Menkul tarafından Yatırımcı adına ve hesabına yapılacak her türlü işlemleri nedeniyle yerli ve yabancı Aracı Kuruluş, Borsa, Takas, Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahakkuk ettirilen her türlü hizmet komisyonları, kurtaj, masraf ve ücretleri; Destek Menkul in Yatırımcı adına yapacağı havale, virman, EFT ve diğer işlemler nedeniyle bankalar ve diğer kuruluşlar tarafından tahsil edilecek her türlü masraf, komisyon ve ücretleri; vergi ve diğer kesintilerle birlikte, işlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte nakden veya hesaben ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Destek Menkul, Yatırımcı nın hesabındaki farklı para birimleri olarak bulunan nakdini DestekPro Sistemi nde yer alan döviz kurundan uygun para birimine çevirerek Yatırımcı nın doğmuş, doğacak maddi yükümlülüklerini tahsil edebilir, ödeyebilir. Bir türev aracın vadesinde sonlandırılması da ayrı bir işlem olarak dikkate alınır ve yukarıdaki esaslara uygun olarak komisyona tabi tutulur. Yurt içi ve yurt dışında, hesabına yatırılacak paralar ile hesabından yapılacak bütün işlemlerin ve Sözleşme nin gerektireceği yurt içi veya yurt dışında doğmuş ve doğacak damga vergisi ile diğer tüm vergi, resim ve harçlar Yatırımcı tarafından ödenecektir. Destek Menkul komisyon oranını tek taraflı olarak değiştirebilir. Yatırımcı bu sebeple Destek Menkul den herhangi bir zarar tazmini veya her ne ad altında olursa olsun ödeme talep edemez. Komisyon, masraf ve ücretlerde meydana gelebilecek değişiklikler Destek Menkul tarafından Yatırımcı ya tebliğ edilecek ve yeni oran ve miktarlar tebellüğ tarihinden sonra uygulanacaktır.

7 MADDE:13 DESTEKPRO SİSTEMİ NİN TESLİM VE TESİSİ Destek Menkul in yetkilendireceği şirket görevlisi tarafından, bu Sözleşme nin imzalanmasının ardından özellikleri Destek Menkul tarafından belirlenecek DestekPro Sistemi Yatırımcı ya ait bilgisayara yüklenecektir. Yatırımcı ve görevli tarafından yazılımın çalışıp çalışmadığı test edilecektir. DestekPro Sistemi nin tesis tarihi, yüklenen bilgisayarın bilgileri, deneme sonucu ve gerekli diğer bilgileri içeren bir teslim tutanağı hazırlanacak görevli ve Yatırımcı tarafından imzalanacaktır. Yurtdışı teslimler için gerekli destek Yatırımcı tarafından temin edilmelidir. MADDE:14 DESTEK MENKUL İN HAKLARI Destek Menkul, Yatırımcı nın DestekPro Sistemi aracılığı ile vereceği emirlere ve işlemlere sınır koyma hakkını saklı tutar. Destek Menkul, zorunlu durumlarda Yatırımcı ya haber vermeksizin veri yayınına ve işlemlere geçici süre için ara verebilir. Destek Menkul, Yatırımcı ya her an hiç bir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın yazılım, donamım ve iletişim sistemlerinde değişiklikler yapabilir. Yazılım içinde ilave servisler açabilir, değiştirebilir. Yatırımcı, bunun bu sözleşmenin feshi sonucunu doğurmayacağını ve tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Destek Menkul, Yatırımcı ya sağladığı DestekPro Sistemi ni bu Sözleşme koşullarında kullanıp kullanılmadığını dilediği zamanda denetleme hakkına sahiptir. Destek Menkul, Yatırımcı tarafından kendisine yanlış, hatalı, eksik bilgi verilmesi ve yanıltıcı beyanlarda bulunmasının tespiti halinde, bu Sözleşme yi hiç bir ihtar ve ihbara gerek duymadan derhal ve tek taraflı olarak fesih edebilir. DestekPro Sistemi nin mülkiyeti Destek Menkul e aittir. Yatırımcı nın DestekPro Sistemi üzerinde kullanım hakkından başka hiç bir hakkı yoktur. MADDE:15 DESTEK MENKUL İN SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR Destek Menkul, DestekPro Sistemi aracılığı ile ancak Yatırımcı nın hesap bakiyesinde yeterli nakdi ya da kendisine tahsis edilmiş işlem limiti veya yeterli teminatı olan hesabı için gelen işlem emirlerini kabul eder. Yatırımcı tarafından DestekPro Sistemi kullanılması sureti ile yapılacak işlemlerin, Destek Menkul in elinde/kontrolünde olmayan nedenlerden dolayı yerine getirilememiş ve/veya yanlış yerine getirilmiş olmasından dolayı, kusur atfı mümkün olan haller dışında Destek Menkul in herhangi bir sorumluluk taşımadığını Yatırımcı kabul eder. Destek Menkul kendisinden kaynaklanmayacak nedenlerle veya Yatırımcı nın veri iletişim sistemlerindeki ve münhasır donanım ve yazılımlarındaki herhangi bir teknik sorun ya da uyuşmazlık nedeniyle veri alamaması, hatalı veri alması, emir gerçekleştirememesi, hatalı emir gerçekleştirilmesi durumunda sorumluluk kabul etmez. Destek Menkul, Sözleşme gereği aktarılan bilgilerin gerek teknik olarak sakıncalı ve gerek muhteva itibariyle Yatırımcı ya yanlış ve/veya eksik ve/veya yanıltıcı olarak ulaşmasından

8 sorumlu tutulamayacağı gibi, Destek Menkul ve buna bağlı olarak üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Destek Menkul tarafından veri sağlayıcı kuruluştan aktarılan Yatırımcı nın yararlanması için sağlanan datanın ve/veya veri yayınlarının yanlışlığı, eksikliği, verilerin Yatırımcı yı yanlış yönlendirmesi nedeniyle vb. sebepler nedeniyle, Yatırımcı nın uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zarardan Destek Menkul hiç bir şartta sorumlu değildir. DestekPro Sistemi aracılığı ile işlem yapılan piyasa ve/veya borsaların, Destek Menkul den herhangi bir Yatırımcı ya veri aktarımının kısıtlamasını ve/veya durdurulmasını isteme hakkı vardır. Böyle bir istek durumunda Destek Menkul bunu yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle Yatırımcı ilgili Borsa dan ve Destek Menkul den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. MADDE:16 YATIRIMCI NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yatırımcı, DestekPro Sistemi ni münhasıran kendisi kullanabilir; her ne ad altında olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez. Yatırımcı, DestekPro Sistemi ni sadece yüklendiği bilgisayarda kullanabilir. DestekPro Sistemi ni bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiç bir değişiklik yapamaz. Yatırımcı, bu Sözleşme hükümlerine göre Destek Menkul tarafından imza karşılığı yüklenen DestekPro Sistemi nin bulunduğu bilgisayarın çalınma, kayıp veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda en seri haberleşme aracı ile, derhal Destek Menkul e bilgi verecektir. Söz konusu durumlarda, bildirim yapılması gerekli diğer tüm durumlar sınırlandırılmaksızın, Yatırımcı tarafından bildirim yapılmaması durumunda, Yatırımcı, tüm zarar ve ziyana vesair her türlü kayıplara kendisinin katlanacağını, bu durumda Destek Menkul e her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırımcı tarafından geçerli yollardan yapılan bildirim sonucunda işleme kapatılacak DestekPro Sistemi aracılığı ile bildirim anına kadar gerçekleştirilen işlemlerden doğabilecek tüm zararlardan Yatırımcı sorumludur. DestekPro Sistemi nin Yatırımcı nın bilgisayarına yüklenmesinden sonra mucbir sebeplerden kaynaklanan riskler dahil tüm riskler için sorumluluk tamamen Yatırımcı ya aittir. Yatırımcı DestekPro platformunun kullanımı için kendisine tahsis edilen kullanıcı ismi ve şifrelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Yatırımcı kullanıcı ismi veya şifresinin kendisinden talep edilmesiyle ilgili şüpheli durumları rapor etmelidir. Yatırımcı şifresinin tehlikede olduğunu düşündüğü durumlarda şifresini hemen değiştirmelidir ve tespit ettiği yeni şifrenin daha karmaşık yapıda olmasına dikkat etmelidir. Yatırımcı programı kullanmadığı durumlarda sistemden çıkış yapmalıdır. Yatırımcı her ne saikle ve yöntemle olursa olsun Destek Menkul tarafından bu Sözleşme gereği sağlanan bilgileri, yüzeysel ve derinlikli datayı ve diğer verileri elektronik ortamda ve/veya basılı olarak ve/veya sair yollarla yayınlayamaz, dağıtamaz, yayamaz, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edemez.

9 Destek Menkul, diğer tüm Sözleşme hükümleri cari olmak koşuluyla; DestekPro Sistemi uygulaması için Yatırımcı dan ücret ve/veya komisyon talep edebilir. Yatırımcı, DestekPro Sistemi nde işlem yapacağı Borsa tarafından veri yayın için talep edilecek ücretlerin ve komisyonların Destek Menkul tarafından yatırım hesaplarından tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırımcı, DestekPro Sistemi aracılığı ile işlem yapılan borsaların ve/veya piyasaların denetlemeler yapabileceğini, bu Sözleşme de oluşan her türlü değişikliğin kendisine yansıtılabileceğini peşinen kabul etmiştir. Yatırımcı, DestekPro Sistemi ni Destek Menkul in rakiplerinin herhangi bir şekilde kullanımına sunamaz. Aksi halde doğabilecek her türlü zarar ve ziyan tazmini kullanıcıdan talep edilecektir. Yatırımcı, hiç bir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, DestekPro Sistemi nin kullanımı nedeniyle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi zararlar, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği her türlü zararlardan hiçbir şekil ve surette Destek Menkul i sorumlu tutamaz ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Destek Menkul den talepte bulunamaz. Yatırımcı, DestekPro Sistemi nde yer alan her türlü ismi ve/veya logoyu izinsiz kullanamaz, iktibas edemez, değiştiremez. Yatırımcı, DestekPro Sistemi nde yer alan borsaların ve/veya piyasaların adı altında açıklanan tüm bilgilerin telif haklarının tamamen söz konusu Borsa ya ait olduğunu kabul etmiş olup, bu bilgileri tekrar yayınlayamaz çoğaltamaz, alt lisansla kullandıramaz, değiştiremez, ileride kullanılmak üzere saklayamaz. Yatırımcı, Destek Menkul in sağladığı DestekPro Sistemi ni kullanarak elde ettiği kayıtları ve kayıtların kullanımını kendi rızası ile yaptığını, bunlardan dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar ile servisi kullanırken oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Destek Menkul in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Destek Menkul den herhangi bir nam altında hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE:17 DESTEK MENKUL İN KAYITLARININ DELİL TEŞKİL ETMESİ Destek Menkul in sözlü ya da DestekPro Sistemi aracılığı veya diğer iletişim araçları aracılığı ile Yatırımcı dan emir aldığı durumlarda, Destek Menkul in defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon ve bilgisayar kayıtları vb. türden kayıtlar, Yatırımcı mutabakatını içermesi kaydıyla delil teşkil edecektir. MADDE:18 İADE VE HACZE KARŞI TEKEFFÜL Herhangi bir nedenle Sözleşme nin sona ermesi durumunda; Destek Menkul, Yatırımcı nın bilgisayarında bulunan DestekPro Sistemi ni herhangi bir itiraz ve ihbar gerek kalmaksızın kullanıma kapatabilir. Herhangi bir borçtan dolayı DestekPro Sistemi nin yüklü olduğu bilgisayarın haczedilmesi durumunda; Yatırımcı, DestekPro Sistemi nin mülkiyetinin Destek Menkul e ait olduğunu beyan etmek ve beyanını haciz tutanağına geçirtmek ve Destek Menkul i bilgilendirmek

10 zorundadır. DestekPro Sistemi mülkiyetinin Destek Menkul e ait olduğunu haciz tutanağına geçirtse dahi, Yatırımcı haciz nedeniyle Destek Menkul in uğradığı tüm zararları tazmin eder. MADDE:19 SÖZLEŞME NİN SÜRESİ Bu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Destek Menkul, 5 (beş) iş günü önceden ihbar etmek kaydıyla tek taraflı olarak Sözleşme yi her zaman feshetme yetkisine sahiptir. Yatırımcı, Sözleşme süresi içerisinde üçer aylık hesap dönemlerinin bitmesinden en az 5 (beş) iş günü önce yazılı ihbar etmek koşuluyla Sözleşme nin feshini isteyebilir. MADDE:20 UYGULANACAK HÜKÜMLER Bu Sözleşme de hüküm bulunmayan hallerde Borsa ve/veya Borsa nın bulunduğu ülke düzenlemeleri, Borsa ve/veya Borsa nın bulunduğu ülke düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanır. MADDE:21 SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ Yatırımcı nın Destek Menkul ce uygun görülmesi halinde, bu Sözleşme den doğan borçların kısmen veya tamamen tasfiyesi amacıyla düzenlenebilecek sözleşmeler, bu Sözleşme nin eki niteliğinde olacaktır. Yatırımcı, aksine açık hükümler bulunmadıkça, söz konusu sözleşmelerin bu sözleşmenin hiçbir maddesini iptal etmeyeceğini veya değiştirmeyeceğini, sadece kapsamı içine giren konularda ne yönde işlem yapılacağını belirleyeceğini, sözleşme düzenlenmesinin hiçbir şekilde Yatırımcı nın borç ve taahhütlerinin tecdidi, terkini, ibrası veya takası anlamını taşımayacağını ve bu anlamda yorumlanamayacağını, gerek mevcut, gerekse protokol nedeniyle yeni alınacak tüm teminatların, bu Sözleşme den doğan tüm borçlarının teminatını teşkil etmeye devam edeceğini, ek sözleşmeler nedeniyle verilmiş olduğu iddia edilerek geri istenemeyeceğini kabul ve beyan eder. Destek Menkul, bu Sözleşme deki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. Bu durumda Destek Menkul, Yatırımcı ya yazılı olarak tebligatta bulunulmak suretiyle bilgi verecektir. Destek Menkul ve Yatırımcı, Yatırımcı nın Sözleşme nin değişen şart ve hükümlerini kabul etmemesi halinde bu Sözleşme yi sona erdirme yetkisine sahip olacaklardır. MADDE:22 SÖZLEŞME DEKİ BİR HÜKMÜN GEÇERSİZLİĞİ Sözleşme deki bir hükmün geçersizliği Sözleşme nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. MADDE:23 TEBLİGAT Destek Menkul in kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu ndan tescilli bulunan ve bu Sözleşme nin sonunda belirtilen ticari ikametgah adresidir. Yatırımcı yetkili Ticaret Sicili Memurluğu ndan Destek Menkul in ticari ikametgahı ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup, Destek Menkul e her türlü tebligatı ve bildirimi son ticaret ikametgahına yapacaktır.

11 Yatırımcı nın ikametgahı ve tebligat adresi bu Sözleşme nin imza bölümünde yazılı adrestir. Yatırımcı, söz konusu tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri Destek Menkul e yazılı olarak ulaştıramadıkça Destek Menkul in bu adrese yaptığı tüm tebligatlar ve bildirimler geçerli olacaktır. Yatırımcı Sözleşme deki hususların yerine getirilmesi için yapılacak her türlü yazışma ve tebliğler için bu Sözleşme nin sonundaki adresine yapılacak tebligatın geçerli olacağını, adres değişikliğini yazılı olarak Destek Menkul e bildirmemesi halinde, bu adresin esas alınarak, bu adreste bulunmasa bile, tebligatın iade edilmeyerek Tebligat Kanunu'nun 21 inci maddesinin uygulanmasını kabul eder. MADDE:24 SÖZLEŞME NİN İFA YERİ Bu Sözleşme den doğmuş/doğacak tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, Destek Menkul in merkezinin bulunduğu İstanbul dur. MADDE:25 UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME Bu Sözleşme T.C. Kanunları na tabidir. Bu Sözleşme den çıkacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. MADDE:26 DİĞER SÖZLEŞMELER Yatırımcı, Destek Menkul ile bu Sözleşme tarihinden önce imzaladığı tüm sözleşmelerin muteber olduğunu, söz konusu sözleşmelerde yazılı olarak belirtilen işlem usul ve esaslarına uyacağını kabul ve beyan eder. Taraflar, 11 (onbir) sayfa ve 26 (yirmialtı) maddeden oluşan bu Sözleşme nin tümünün, okunup, içeriği aynen kabul edilerek.../.../... tarihinde iki nüsha halinde imzaladığını kabul ve beyan ederler. Tebligat Adresi: Tebligat Adresi: Yatırımcının Adı Soyadı Destek Menkul Değerler A.Ş. İmza İmza DestekPro işlem platformunun performansı yoğunluk zamanlarında etkilenebilir. DestekPro platformunun işlemediği veya zayıf bir performans sergilediği durumlarda Destek Menkul müşteri temsilcisi ile hemen iletişime geçiniz. EK:1 DestekPro Şifre Teslim Tutanağı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ... A.Ş. Kurumunuzun Takasbank Para Piyasası ndaki (TPP) işlemleri dolayısıyla ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi nin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU DAĞITIM KURULUŞU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU DAĞITIM KURULUŞU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU DAĞITIM KURULUŞU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLAMA VE KAPSAM: İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Bundan sonra ŞİRKET

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları : 1-) MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2-) Adı, Soyadı : Adres : Büyükdere Cad.Fargo İş Merkezi No. 147-6 Adres : Zincirlikuyu

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ TESLİMAT Vade sonunda, son işlem günü seans sonu itibariyle açık olan pozisyonlar için sözleşmede belirtilen esaslar

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. ... Kurumunuzun Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerçekleştirmiş olduğu Para Piyasası işlemleri dolayısıyla ekte sizden imzalanmasını talep ettiğimiz Borsa İstanbul Para Piyasası Merkezi Karşı Taraf ve Takas

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU Müşteri /Hesap No : Adı Soyadı : TC Kimlik No : Firma Ünvanı : Yatırım Hesabının bulunduğu Banka/Aracı Kuruluş : Yatırım Hesap Numarası : Teminat Şekli : Teminat Tutarı : Kayıtlı

Detaylı

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama:

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama: YİP.06-F02 Önemli Açıklama: YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU Yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız sermaye piyasası araçları ve türev araçların alım-satım işlemleri

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Konak Mahallesi, Biletçi Sokak No:3/2 Nilüfer/Bursa adresinde mukim www.plakamnerede.com (kısaca Plakamnerede.com olarak anılacaktır) ile

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ TİCARET UNVANI MÜŞTERİ HESAP NUMARASI GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

c) MBYS nin gerekli görmesi halinde, yazılım ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve ÜYE ye otomatik olarak yansıtılacaktır.

c) MBYS nin gerekli görmesi halinde, yazılım ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve ÜYE ye otomatik olarak yansıtılacaktır. MUHASEBE BÜRO YÖNETİM SİSTEMİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Taraflar Madde 1 Muhasebe Bürosu Yönetim Sistemi (MBYS) DATAKONTROL ENF. TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ile, Üye arasında aşağıdaki koşullarla

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar Genelee No: 191 İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00. Faks: (0212) 298 25 00 istanbul, 29 Aralık 2003

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

Genelge No : 2011/146

Genelge No : 2011/146 Genelge No : 2011/146 Çıkarıldığı Tarih : 08.09.2011 Yürürlük Tarihi : 26.09.2011 Konusu : VOB-Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmesi Yapılan Değişiklikler : Asgari unsurları Vadeli İşlem ve Opsiyon

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TAKAS KREDİSİ TAAHHÜTNAMESİ

TAKAS KREDİSİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Takas Kredisi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Önemli Açıklama Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon sı nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz

Detaylı

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU 1 Gündem Başlıkları İşlem Sistemi Tasarımı Modelin Genel Esasları İşlem Görmesi Planlanan Pariteler Teminatlandırma Esasları Üyelik Soru-Cevap 2 İşlem Sistemi Tasarımı

Detaylı

FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul adresinde,

FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul adresinde, Sözleşme Tarihi:... FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... 1. TARAFLAR _ : 1.1. Faturamnet A.Ş. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul 1.2... adresinde, 2. TANIMLAR

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı