DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:"

Transkript

1 DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: MADDE:1 TARAFLAR Bu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Destek Menkul diye anılacak olan Destek Menkul Değerler A.Ş.; diğer tarafta yine aşağıda kısaca YATIRIMCI olarak anılacak olan. dır. MADDE:2 AMAÇ VE KAPSAM Bu Sözleşme nin amacı, Destek Menkul ün Yatırımcı nın kullanımına tahsis edeceği DestekPro Sisteminin kurulumu, kullanılması ve iadesine ilişkin esas ve şartları düzenlemektir. İşbu Sözleşme; Yatırımcı nın talebi üzerine, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık sıfatıyla, Destek Menkul tarafından Yatırımcı ya sunulan DestekPro Sistemi ile Yatırımcı nam ve hesabına ve/veya Yatırımcı hesabına kendi namına sermaye piyasası araçlarının alınması, satılması işlemlerinde, her bir alım satım işlemi için ayrı bir sözleşme imzalanmasına gerek olmaksızın, uyulması zorunlu genel nitelikteki şartlar ile tarafları bağlayıcı hak ve yükümlülüklere ilişkin hükümleri içermektedir. Yatırımcı, yurtdışı vadeli işlem borsalarında gerçekleştireceği sermaye piyasası araçlarının alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceği gibi zarar riskinin de bulunduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, anladığını, mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak karar verdiğini ve yaptığı işlemler nedeniyle her ne nam altında olursa olsun Destek Menkul e herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sermaye piyasası araçlarının alım satımı, Yatırımcı tarafından DestekPro Sistemi aracılığı ile kendi hesabına yerine getirildiğinden bu işlemlerden doğan kar ve zarar tamamen Yatırımcı ya aittir. MADDE:3 TANIMLAR Bu Sözleşme de yer alan; Açık Pozisyon: Ters işlem ya da nakit veya ayni uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları, Alım/Satım Emri: Yatırımcı nın, Destek Menkul e sermaye piyasası araçlarının satın alınması/satılması için, yazılı ya da Destek Menkul tarafından kabul edilmesi kaydıyla, sözlü

2 ya da telefon, teleks, telefaks, internet, interaktif ve diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi, Borsa: Yatırımcı nın DestekPro Sistemi ile işlem yapabileceği yurt dışındaki tüm borsa ve organize piyasaları, Dayanak Varlık: Türev araçlarda alma veya satma hakkı ve/veya yükümlülüğüne konu olan ekonomik veya finansal gösterge, sermaye piyasası aracı, mal, kıymetli maden veya dövizi, İşlem Teminatları: Başlangıç ve sürdürme teminatı olarak temin edilen tutarları, Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu, Saklamacı Kuruluş: Yatırımcı nın DestekPro Sistemi aracılığı ile aldığı sermaye piyasası araçlarının saklanacağı kuruluşları ve/veya Takasbank ı, Sermaye Piyasası Mevzuatı: T.C. Kanunları, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu nu, yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek Kararnameler, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Yönetmelikleri, ilke kararları, ilgili diğer mevzuat hükümlerini, işlem yapılan borsaların bağlı olduğu resmi düzenleyici, denetleyici otoritelerinin yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek yasal düzenlemelerini, DestekPro sistemi: Destek Menkul tarafından Yatırımcı nın bilgisayarına yüklenecek, yurt dışı vadeli işlem piyasalarında sermaye piyasası araçlarının alım-satım emirlerinin borsaya elektronik ortamda iletmesini sağlayacak yazılımı, Türev Araç: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini, Uzlaşma Fiyatı: Hesapların güncelleştirilmesinde ve vade sonunda pozisyonların kapatılmasında kullanılmak üzere belirlenen fiyatı, Yatırımcı: Destek Menkul nezdinde yatırım hesabı sahibi olan gerçek veya tüzel kişi/ kişiler MADDE:4 EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER Yatırımcı, emirlerini Destek Menkul in kendisine sunacağı DestekPro işlem kanalı ile Borsa ya iletecektir. DestekPro aracılığı ile verilen emirler, genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Destek Menkul, Yatırımcı nın vereceği alım satım emirlerini, kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. Emirlerin kabul edilmemesi durumunda Destek Menkul, neden belirtme zorunluluğu olmaksızın bu durumu Yatırımcı ya veya temsilcisine emri aldığı anda bildirecektir. Destek Menkul, Yatırımcı tarafından iletilen sözlü emirlerde, emir veren kişiden şüphe duyduğu takdirde Yatırımcı dan ek bilgiler vermesini isteyebilir, Yatırımcı dan sözkonusu emir için yazılı ve/veya sözlü teyit alabilir. Destek Menkul, hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından, emrin yanlış, yetersiz veya eksik olmasından Destek Menkul e atfı mümkün olan haller dışında sorumlu değildir. Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini iddia eden Yatırımcı, emri verdiğini ve emrin gerçekleşmesi gerektiğini ispatla yükümlüdür.

3 Destek Menkul, DestekPro Sistemi aracılığı ile ancak Yatırımcı nın hesap bakiyesinde yeterli teminatı ve kendisine tahsis edilmiş işlem limiti dahilinde gelen emirlerini kabul eder. Yatırımcı nın hesabında, DestekPro Sistemi nden işlem emrini verdiği anda, işlemin gerçekleşeceği para birimi dışında başka para birimlerinden oluşan nakdin olması durumunda, DestekPro Sistemi tarafından Yatırımcı nın onayına gerek olmaksızın mevcut nakit işlem para birime dönüştürülecektir. Yatırımcı, dönüşüm işlemlerinde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Yatırımcı, döviz kurlarının hareketleri nedeniyle doğacak zararlarından hiçbir şekilde Destek Menkul i sorumlu tutamaz. Yatırımcı, Borsa ya DestekPro Sistemi aracılığı ile ilettiği emirlerin Destek Menkul in kendi emirleriyle ve/veya diğer Yatırımcıların emirleri ile birleştirilebileceğini, emirleri toplulaştırılmış olarak gönderebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırımcı, DestekPro Sistemi nde Destek Menkul in kontrolü dışında yayınlanabilecek hatalı, yanlış, eksik veri nedeniyle Borsa da emir gerçekleştirmesi durumunda, işlemin Yatırımcı ya herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın Destek Menkul tarafından iptal edilebileceğini, bu nedenle Destek Menkul ya da Yatırımcı nın karşılaşacağı tüm zarar ve/veya ödemekle yükümlü olduğu tüm ceza ve sair masrafların Yatırımcı hesaplarına yansıtılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE:5 EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Yatırımcı, alım ve satım emirlerinde aşağıdaki emir seçeneklerinden birisini seçecektir. Gün İçi Geçerli Emir: Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse Borsa sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. Değişik ürünlerde borsa kapanış saatleri farklılık göstereceğinden, gün sonu o ürünün işlem gördüğü borsanın kapanış saatini ifade eder. İptale Kadar Geçerli Emir: Emir girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir türev aracın vadesi sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda Borsa sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. Sözleşme de yazılı olanlar haricinde emir türleri ile ilgili Borsa uygulamalarına uygun olarak Destek Menkul tarafından DestekPro Sistemi nde yer verilebilir. Emir türleri, işlem Borsalarına göre farklılık gözetebileceğinden Yatırımcı DestekPro Sistemi nde yer alan emir türleri dışında diğer emir türleri ile emir iletemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE:6 EMİRLERDE FİYAT BELİRLENMESİ Yatırımcı emirlerinde alım veya satım fiyatları Destek Menkul tarafından işlem yapılacak Borsa esaslarına göre kabul edilecek olup, emir yöntemlerine Sözleşme de yazılı olanlar haricinde ilgili Borsa uygulamalarına uygun olarak Destek Menkul tarafından DestekPro Sistemi nde yer verilebilir. Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir. Limitli Emir: Alım veya satımın Yatırımcı tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa

4 fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir. Şartlı Emir:(Stop/Stop-limit) Fiyatların belirli bir seviyeyi geçmesi durumunda sözleşmenin alım veya satımının gerçekleşmesi için verilen emir türüdür. Emir yöntemleri, işlem Borsalarına göre farklılık gözetebileceğinden Yatırımcı DestekPro Sistemi nde yer alan emir yöntemleri dışında diğer emir yöntemleri ile emir iletemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE:7 İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR İşlem teminatları başlangıç ve sürdürme teminatı olarak iki kademede tespit edilir. Destek Menkul, söz konusu teminatlar üzerindeki açık pozisyonlardan oluşan zararların karşılanması da dahil olmak üzere tüm tasarruf haklarını saklı tutar. Başlangıç Teminatı: Yatırımcının Borsa da pozisyon almak için başlangıçta yatırması gereken ve işleme konu türev araç bazında belirlenen zorunlu tutardır. Yatırımcı, pozisyon açılmadan önce, Destek Menkul tarafından tespit edilen başlangıç teminatını Destek Menkul e yatırmak zorundadır. Başlangıç teminatının yatırılmaması halinde Destek Menkul, işlemin gerçekleşmesine müsaade etmeyecektir. Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun korunması gereken alt düzeyidir. Yatırımcı, açık pozisyonun devamı süresince, sürdürme teminatına ilişkin bu çerçeve Sözleşme ekinde yer alan teminat tablosu ile belirlenen teminatlara ilişkin yükümlülüğü yerine getirmeyi kabul eder. Hesapların Borsaların yerel saatlerine uygun olarak güncellenmesi nedeniyle; türev araçların değer kaybı veya diğer nedenlerle mevcut teminatın sürdürme teminatı seviyesine ya da bu seviyenin altına düştüğü durumlarda Destek Menkul, Yatırımcı ya teminat tamamlama çağrısı yapacak ve teminat tamamlama çağrısının yapıldığı gün içerisinde teminatın başlangıç teminatı seviyesine çıkarılmasını isteyecektir. DestekPro Sistemi nde teminatlara ilişkin kontroller otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup Yatırımcı, kendisine DestekPro Sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin uyarılara uygun hareket edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Teminatın sürdürme teminatı seviyesine ya da bu seviyenin altına düşmesi durumunda, başlangıç teminatı seviyesine kadar nakit olarak tamamlanması zorunludur. Söz konusu durumda Destek Menkul, Yatırımcı nın yeni işlem taleplerini kabul etmeyecek olup tamamlanmayan teminatlar için Destek Menkul, Yatırımcı nın açık pozisyonlarını önceden herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın ters işlem ile kapatacaktır. Destek Menkul, işlem teminatlarının düşebileceği risk seviyeleri belirler ve günlük fiyat hareketleri karşısında bu risk seviyelerinin takibini elinden gelen en iyi şekilde yapar. Yatırımcı Açık pozisyonunun devamı süresince gelinen risk seviyeleri konusunda Destek Menkul tarafından elinden gelen en iyi şekilde bilgilendirilir. Hesapların anlık geçerli fiyatlarla güncellenmesi nedeniyle, Türev araçların değer kaybı ve/veya diğer nedenlerle işlem teminatının alt teminat seviyesine düşmesi durumunda Destek Menkul, yatırımcının tüm pozisyonlarını ve bekleyen tüm pasif Alım-satım emirlerini önceden uyarıya gerek kalmaksızın kapatma hakkına sahiptir.

5 İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlar, Destek Menkul ve/veya ilgili Borsalar tarafından belirlenir. Destek Menkul ve/veya ilgili Borsa, hesap bazında değişik oran ve tutarlarda farklı teminat belirleyebilir, başlangıç teminatına ek olarak olağanüstü durum teminatı da talep edebilir. Bu gerekçe ile Yatırımcı, teminat tutar ve oranlarında Borsa tarafından veya Destek Menkul tarafından yapılabilecek değişiklikler nedeniyle Destek Menkul in farklı tutar ve oranlarda teminat talebinde bulunabileceğini ve söz konusu teminatın ilk talepte derhal hesaba yatırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE:8 TERS İŞLEM Vadeli işlem sözleşmelerinde ters işlem, aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesi; Opsiyon sözleşmelerinde ters işlem, aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar, Alım (satım) opsiyonunda uzun pozisyon alındıysa, alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon alınarak, Alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon alındıysa, satım(alım) opsiyonunda uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini ifade eder. Destek Menkul, Borsa ve/veya saklamacı kuruluş tarafından re sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında Yatırımcı nın izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile Borsa da kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, türev araçların veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin borsa içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını Yatırımcı kabul eder. MADDE:9 TEMERRÜT HÜKÜMLERİ Yatırımcı, bu Sözleşme de belirtilen yükümlülüklerini Destek Menkul tarafından belirtilen süre ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmediği takdirde; başka bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düştüğünü kabul eder. Buna göre yatırımcı; Teminat tamamlama yükümlülüğünü DestekPro tarafından yapılan anlık teminat tamamlama çağrılarının yapıldığı günü takip eden gün Türkiye saati ile 16:00 a kadar yerine getirmek zorundadır. Söz konusu yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Yatırımcı ya Destek Menkul tarafından, işlem yapılan Borsa ve/veya aracılık hizmeti alınan aracı kuruluşlar tarafından uygulanacak temerrüt faizinin %50 fazlası oranında günlük temerrüt faizi uygulanacaktır. Yatırımcı, Destek Menkul in Yatırımcı işlemleri nedeniyle temerrüde düştüğü hallerde, Destek Menkul in ödemekle zorunlu olduğu temerrüt faizi dışında, temerrüt nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu her türlü ceza, komisyon ve diğer tüm zararları Yatırımcı dan tahsil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE:10 DESTEK MENKUL İN YETKİLERİ Yatırımcı, teminat tamamlamaya ilişkin yükümlülüklerini teminat tamamlama süresi içerisinde yerine getirmeyerek temerrüde düştüğü ve Destek Menkul in alacağının muaccel

6 hale geldiği hallerde Destek Menkul, Yatırımcı hesabına ait açık pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana kadar, seans içinde likidite edebilecektir. Temerrüdün kapatılması amacıyla pozisyonların likidasyonu seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite ve karşılanmamış yükümlülük tutarı Destek Menkul tarafından serbestçe belirlenebilir. Yatırımcı hesabına ait pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da temerrüdün kapatılamaması durumunda, Yatırımcı dan açığı derhal tamamlaması istenir. İlgili açığın Yatırımcı tarafından tamamlanmaması halinde Destek Menkul, alacağının muacceliyet kespetmesi nedeniyle, Yatırımcı hesabı/hesaplarındaki her tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu nun takas hükümleri ile Medeni Kanunu nun rehin ve/veya hapis hakkını kullanacaktır. Destek Menkul, sermaye piyasası mevzuatı ve iş bu Sözleşme gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeyen Yatırımcıdan, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emir kabul etmeyecektir. MADDE:11 YATIRIMCI YA AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI Yatırımcı nın hesabında bulunan yabancı para cinsinden nakdin nemalandırılmayacağını Yatırımcı kabul eder. Yatırımcı nın Türkiye saati ile 16:00 dan sonra gelen paralar, bu saatten önce Destek Menkul e bildirilmediği taktirde bir sonraki işgünü valörüyle Yatırımcı nın hesabına alacak kaydedilir. MADDE:12 ARACI KURULUŞA ÖDENECEK ÜCRET VEYA KOMİSYON TESPİT VE ÖDENME ESASLARI Yatırımcı, her alım-satım işlemi için Destek Menkul tarafından belirlenecek olan komisyon ve ücretleri, Destek Menkul in bu Sözleşme çerçevesinde sağladığı hizmetlere ait Destek Menkul tarafından Yatırımcı adına ve hesabına yapılacak her türlü işlemleri nedeniyle yerli ve yabancı Aracı Kuruluş, Borsa, Takas, Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahakkuk ettirilen her türlü hizmet komisyonları, kurtaj, masraf ve ücretleri; Destek Menkul in Yatırımcı adına yapacağı havale, virman, EFT ve diğer işlemler nedeniyle bankalar ve diğer kuruluşlar tarafından tahsil edilecek her türlü masraf, komisyon ve ücretleri; vergi ve diğer kesintilerle birlikte, işlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte nakden veya hesaben ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Destek Menkul, Yatırımcı nın hesabındaki farklı para birimleri olarak bulunan nakdini DestekPro Sistemi nde yer alan döviz kurundan uygun para birimine çevirerek Yatırımcı nın doğmuş, doğacak maddi yükümlülüklerini tahsil edebilir, ödeyebilir. Bir türev aracın vadesinde sonlandırılması da ayrı bir işlem olarak dikkate alınır ve yukarıdaki esaslara uygun olarak komisyona tabi tutulur. Yurt içi ve yurt dışında, hesabına yatırılacak paralar ile hesabından yapılacak bütün işlemlerin ve Sözleşme nin gerektireceği yurt içi veya yurt dışında doğmuş ve doğacak damga vergisi ile diğer tüm vergi, resim ve harçlar Yatırımcı tarafından ödenecektir. Destek Menkul komisyon oranını tek taraflı olarak değiştirebilir. Yatırımcı bu sebeple Destek Menkul den herhangi bir zarar tazmini veya her ne ad altında olursa olsun ödeme talep edemez. Komisyon, masraf ve ücretlerde meydana gelebilecek değişiklikler Destek Menkul tarafından Yatırımcı ya tebliğ edilecek ve yeni oran ve miktarlar tebellüğ tarihinden sonra uygulanacaktır.

7 MADDE:13 DESTEKPRO SİSTEMİ NİN TESLİM VE TESİSİ Destek Menkul in yetkilendireceği şirket görevlisi tarafından, bu Sözleşme nin imzalanmasının ardından özellikleri Destek Menkul tarafından belirlenecek DestekPro Sistemi Yatırımcı ya ait bilgisayara yüklenecektir. Yatırımcı ve görevli tarafından yazılımın çalışıp çalışmadığı test edilecektir. DestekPro Sistemi nin tesis tarihi, yüklenen bilgisayarın bilgileri, deneme sonucu ve gerekli diğer bilgileri içeren bir teslim tutanağı hazırlanacak görevli ve Yatırımcı tarafından imzalanacaktır. Yurtdışı teslimler için gerekli destek Yatırımcı tarafından temin edilmelidir. MADDE:14 DESTEK MENKUL İN HAKLARI Destek Menkul, Yatırımcı nın DestekPro Sistemi aracılığı ile vereceği emirlere ve işlemlere sınır koyma hakkını saklı tutar. Destek Menkul, zorunlu durumlarda Yatırımcı ya haber vermeksizin veri yayınına ve işlemlere geçici süre için ara verebilir. Destek Menkul, Yatırımcı ya her an hiç bir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın yazılım, donamım ve iletişim sistemlerinde değişiklikler yapabilir. Yazılım içinde ilave servisler açabilir, değiştirebilir. Yatırımcı, bunun bu sözleşmenin feshi sonucunu doğurmayacağını ve tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Destek Menkul, Yatırımcı ya sağladığı DestekPro Sistemi ni bu Sözleşme koşullarında kullanıp kullanılmadığını dilediği zamanda denetleme hakkına sahiptir. Destek Menkul, Yatırımcı tarafından kendisine yanlış, hatalı, eksik bilgi verilmesi ve yanıltıcı beyanlarda bulunmasının tespiti halinde, bu Sözleşme yi hiç bir ihtar ve ihbara gerek duymadan derhal ve tek taraflı olarak fesih edebilir. DestekPro Sistemi nin mülkiyeti Destek Menkul e aittir. Yatırımcı nın DestekPro Sistemi üzerinde kullanım hakkından başka hiç bir hakkı yoktur. MADDE:15 DESTEK MENKUL İN SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR Destek Menkul, DestekPro Sistemi aracılığı ile ancak Yatırımcı nın hesap bakiyesinde yeterli nakdi ya da kendisine tahsis edilmiş işlem limiti veya yeterli teminatı olan hesabı için gelen işlem emirlerini kabul eder. Yatırımcı tarafından DestekPro Sistemi kullanılması sureti ile yapılacak işlemlerin, Destek Menkul in elinde/kontrolünde olmayan nedenlerden dolayı yerine getirilememiş ve/veya yanlış yerine getirilmiş olmasından dolayı, kusur atfı mümkün olan haller dışında Destek Menkul in herhangi bir sorumluluk taşımadığını Yatırımcı kabul eder. Destek Menkul kendisinden kaynaklanmayacak nedenlerle veya Yatırımcı nın veri iletişim sistemlerindeki ve münhasır donanım ve yazılımlarındaki herhangi bir teknik sorun ya da uyuşmazlık nedeniyle veri alamaması, hatalı veri alması, emir gerçekleştirememesi, hatalı emir gerçekleştirilmesi durumunda sorumluluk kabul etmez. Destek Menkul, Sözleşme gereği aktarılan bilgilerin gerek teknik olarak sakıncalı ve gerek muhteva itibariyle Yatırımcı ya yanlış ve/veya eksik ve/veya yanıltıcı olarak ulaşmasından

8 sorumlu tutulamayacağı gibi, Destek Menkul ve buna bağlı olarak üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Destek Menkul tarafından veri sağlayıcı kuruluştan aktarılan Yatırımcı nın yararlanması için sağlanan datanın ve/veya veri yayınlarının yanlışlığı, eksikliği, verilerin Yatırımcı yı yanlış yönlendirmesi nedeniyle vb. sebepler nedeniyle, Yatırımcı nın uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zarardan Destek Menkul hiç bir şartta sorumlu değildir. DestekPro Sistemi aracılığı ile işlem yapılan piyasa ve/veya borsaların, Destek Menkul den herhangi bir Yatırımcı ya veri aktarımının kısıtlamasını ve/veya durdurulmasını isteme hakkı vardır. Böyle bir istek durumunda Destek Menkul bunu yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle Yatırımcı ilgili Borsa dan ve Destek Menkul den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. MADDE:16 YATIRIMCI NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yatırımcı, DestekPro Sistemi ni münhasıran kendisi kullanabilir; her ne ad altında olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez. Yatırımcı, DestekPro Sistemi ni sadece yüklendiği bilgisayarda kullanabilir. DestekPro Sistemi ni bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiç bir değişiklik yapamaz. Yatırımcı, bu Sözleşme hükümlerine göre Destek Menkul tarafından imza karşılığı yüklenen DestekPro Sistemi nin bulunduğu bilgisayarın çalınma, kayıp veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda en seri haberleşme aracı ile, derhal Destek Menkul e bilgi verecektir. Söz konusu durumlarda, bildirim yapılması gerekli diğer tüm durumlar sınırlandırılmaksızın, Yatırımcı tarafından bildirim yapılmaması durumunda, Yatırımcı, tüm zarar ve ziyana vesair her türlü kayıplara kendisinin katlanacağını, bu durumda Destek Menkul e her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırımcı tarafından geçerli yollardan yapılan bildirim sonucunda işleme kapatılacak DestekPro Sistemi aracılığı ile bildirim anına kadar gerçekleştirilen işlemlerden doğabilecek tüm zararlardan Yatırımcı sorumludur. DestekPro Sistemi nin Yatırımcı nın bilgisayarına yüklenmesinden sonra mucbir sebeplerden kaynaklanan riskler dahil tüm riskler için sorumluluk tamamen Yatırımcı ya aittir. Yatırımcı DestekPro platformunun kullanımı için kendisine tahsis edilen kullanıcı ismi ve şifrelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Yatırımcı kullanıcı ismi veya şifresinin kendisinden talep edilmesiyle ilgili şüpheli durumları rapor etmelidir. Yatırımcı şifresinin tehlikede olduğunu düşündüğü durumlarda şifresini hemen değiştirmelidir ve tespit ettiği yeni şifrenin daha karmaşık yapıda olmasına dikkat etmelidir. Yatırımcı programı kullanmadığı durumlarda sistemden çıkış yapmalıdır. Yatırımcı her ne saikle ve yöntemle olursa olsun Destek Menkul tarafından bu Sözleşme gereği sağlanan bilgileri, yüzeysel ve derinlikli datayı ve diğer verileri elektronik ortamda ve/veya basılı olarak ve/veya sair yollarla yayınlayamaz, dağıtamaz, yayamaz, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edemez.

9 Destek Menkul, diğer tüm Sözleşme hükümleri cari olmak koşuluyla; DestekPro Sistemi uygulaması için Yatırımcı dan ücret ve/veya komisyon talep edebilir. Yatırımcı, DestekPro Sistemi nde işlem yapacağı Borsa tarafından veri yayın için talep edilecek ücretlerin ve komisyonların Destek Menkul tarafından yatırım hesaplarından tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırımcı, DestekPro Sistemi aracılığı ile işlem yapılan borsaların ve/veya piyasaların denetlemeler yapabileceğini, bu Sözleşme de oluşan her türlü değişikliğin kendisine yansıtılabileceğini peşinen kabul etmiştir. Yatırımcı, DestekPro Sistemi ni Destek Menkul in rakiplerinin herhangi bir şekilde kullanımına sunamaz. Aksi halde doğabilecek her türlü zarar ve ziyan tazmini kullanıcıdan talep edilecektir. Yatırımcı, hiç bir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, DestekPro Sistemi nin kullanımı nedeniyle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi zararlar, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği her türlü zararlardan hiçbir şekil ve surette Destek Menkul i sorumlu tutamaz ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Destek Menkul den talepte bulunamaz. Yatırımcı, DestekPro Sistemi nde yer alan her türlü ismi ve/veya logoyu izinsiz kullanamaz, iktibas edemez, değiştiremez. Yatırımcı, DestekPro Sistemi nde yer alan borsaların ve/veya piyasaların adı altında açıklanan tüm bilgilerin telif haklarının tamamen söz konusu Borsa ya ait olduğunu kabul etmiş olup, bu bilgileri tekrar yayınlayamaz çoğaltamaz, alt lisansla kullandıramaz, değiştiremez, ileride kullanılmak üzere saklayamaz. Yatırımcı, Destek Menkul in sağladığı DestekPro Sistemi ni kullanarak elde ettiği kayıtları ve kayıtların kullanımını kendi rızası ile yaptığını, bunlardan dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar ile servisi kullanırken oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Destek Menkul in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Destek Menkul den herhangi bir nam altında hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE:17 DESTEK MENKUL İN KAYITLARININ DELİL TEŞKİL ETMESİ Destek Menkul in sözlü ya da DestekPro Sistemi aracılığı veya diğer iletişim araçları aracılığı ile Yatırımcı dan emir aldığı durumlarda, Destek Menkul in defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon ve bilgisayar kayıtları vb. türden kayıtlar, Yatırımcı mutabakatını içermesi kaydıyla delil teşkil edecektir. MADDE:18 İADE VE HACZE KARŞI TEKEFFÜL Herhangi bir nedenle Sözleşme nin sona ermesi durumunda; Destek Menkul, Yatırımcı nın bilgisayarında bulunan DestekPro Sistemi ni herhangi bir itiraz ve ihbar gerek kalmaksızın kullanıma kapatabilir. Herhangi bir borçtan dolayı DestekPro Sistemi nin yüklü olduğu bilgisayarın haczedilmesi durumunda; Yatırımcı, DestekPro Sistemi nin mülkiyetinin Destek Menkul e ait olduğunu beyan etmek ve beyanını haciz tutanağına geçirtmek ve Destek Menkul i bilgilendirmek

10 zorundadır. DestekPro Sistemi mülkiyetinin Destek Menkul e ait olduğunu haciz tutanağına geçirtse dahi, Yatırımcı haciz nedeniyle Destek Menkul in uğradığı tüm zararları tazmin eder. MADDE:19 SÖZLEŞME NİN SÜRESİ Bu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Destek Menkul, 5 (beş) iş günü önceden ihbar etmek kaydıyla tek taraflı olarak Sözleşme yi her zaman feshetme yetkisine sahiptir. Yatırımcı, Sözleşme süresi içerisinde üçer aylık hesap dönemlerinin bitmesinden en az 5 (beş) iş günü önce yazılı ihbar etmek koşuluyla Sözleşme nin feshini isteyebilir. MADDE:20 UYGULANACAK HÜKÜMLER Bu Sözleşme de hüküm bulunmayan hallerde Borsa ve/veya Borsa nın bulunduğu ülke düzenlemeleri, Borsa ve/veya Borsa nın bulunduğu ülke düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanır. MADDE:21 SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ Yatırımcı nın Destek Menkul ce uygun görülmesi halinde, bu Sözleşme den doğan borçların kısmen veya tamamen tasfiyesi amacıyla düzenlenebilecek sözleşmeler, bu Sözleşme nin eki niteliğinde olacaktır. Yatırımcı, aksine açık hükümler bulunmadıkça, söz konusu sözleşmelerin bu sözleşmenin hiçbir maddesini iptal etmeyeceğini veya değiştirmeyeceğini, sadece kapsamı içine giren konularda ne yönde işlem yapılacağını belirleyeceğini, sözleşme düzenlenmesinin hiçbir şekilde Yatırımcı nın borç ve taahhütlerinin tecdidi, terkini, ibrası veya takası anlamını taşımayacağını ve bu anlamda yorumlanamayacağını, gerek mevcut, gerekse protokol nedeniyle yeni alınacak tüm teminatların, bu Sözleşme den doğan tüm borçlarının teminatını teşkil etmeye devam edeceğini, ek sözleşmeler nedeniyle verilmiş olduğu iddia edilerek geri istenemeyeceğini kabul ve beyan eder. Destek Menkul, bu Sözleşme deki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. Bu durumda Destek Menkul, Yatırımcı ya yazılı olarak tebligatta bulunulmak suretiyle bilgi verecektir. Destek Menkul ve Yatırımcı, Yatırımcı nın Sözleşme nin değişen şart ve hükümlerini kabul etmemesi halinde bu Sözleşme yi sona erdirme yetkisine sahip olacaklardır. MADDE:22 SÖZLEŞME DEKİ BİR HÜKMÜN GEÇERSİZLİĞİ Sözleşme deki bir hükmün geçersizliği Sözleşme nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. MADDE:23 TEBLİGAT Destek Menkul in kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu ndan tescilli bulunan ve bu Sözleşme nin sonunda belirtilen ticari ikametgah adresidir. Yatırımcı yetkili Ticaret Sicili Memurluğu ndan Destek Menkul in ticari ikametgahı ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup, Destek Menkul e her türlü tebligatı ve bildirimi son ticaret ikametgahına yapacaktır.

11 Yatırımcı nın ikametgahı ve tebligat adresi bu Sözleşme nin imza bölümünde yazılı adrestir. Yatırımcı, söz konusu tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri Destek Menkul e yazılı olarak ulaştıramadıkça Destek Menkul in bu adrese yaptığı tüm tebligatlar ve bildirimler geçerli olacaktır. Yatırımcı Sözleşme deki hususların yerine getirilmesi için yapılacak her türlü yazışma ve tebliğler için bu Sözleşme nin sonundaki adresine yapılacak tebligatın geçerli olacağını, adres değişikliğini yazılı olarak Destek Menkul e bildirmemesi halinde, bu adresin esas alınarak, bu adreste bulunmasa bile, tebligatın iade edilmeyerek Tebligat Kanunu'nun 21 inci maddesinin uygulanmasını kabul eder. MADDE:24 SÖZLEŞME NİN İFA YERİ Bu Sözleşme den doğmuş/doğacak tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, Destek Menkul in merkezinin bulunduğu İstanbul dur. MADDE:25 UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME Bu Sözleşme T.C. Kanunları na tabidir. Bu Sözleşme den çıkacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. MADDE:26 DİĞER SÖZLEŞMELER Yatırımcı, Destek Menkul ile bu Sözleşme tarihinden önce imzaladığı tüm sözleşmelerin muteber olduğunu, söz konusu sözleşmelerde yazılı olarak belirtilen işlem usul ve esaslarına uyacağını kabul ve beyan eder. Taraflar, 11 (onbir) sayfa ve 26 (yirmialtı) maddeden oluşan bu Sözleşme nin tümünün, okunup, içeriği aynen kabul edilerek.../.../... tarihinde iki nüsha halinde imzaladığını kabul ve beyan ederler. Tebligat Adresi: Tebligat Adresi: Yatırımcının Adı Soyadı Destek Menkul Değerler A.Ş. İmza İmza DestekPro işlem platformunun performansı yoğunluk zamanlarında etkilenebilir. DestekPro platformunun işlemediği veya zayıf bir performans sergilediği durumlarda Destek Menkul müşteri temsilcisi ile hemen iletişime geçiniz. EK:1 DestekPro Şifre Teslim Tutanağı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme )

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Doküman No: 10SZ05 BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bundan böyle aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır. Adresi:

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği;

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; STANDART 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ HESAP NO... AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ SANKO SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bir taraftan; SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle kısaca

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı