8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar çıkan kanunlar dışındaki ulusal mevzuat Ek 5.1 de gösterilmiştir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar çıkan kanunlar dışındaki ulusal mevzuat Ek 5.1 de gösterilmiştir."

Transkript

1 5- ŞİRKETLER HUKUKU 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar çıkan kanunlar dışındaki ulusal mevzuat Ek 5.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 5.1 Şirketler Hukuku Ana Unsur Şirketler Alanında Mevzuat Uyumu Ana Unsur Muhasebe ve Denetim ÖNCELİK 5.2 Fikri Mülkiyet Hakları ÖNCELİK 5.3 Sınai Mülkiyet Hakları II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI ÖNCELİK 5.1 Şirketler Hukuku 1- Kısa Bilgi Şirketler Hukuku önceliği şirketlerle ilgili mevzuat uyumu ile muhasebe ve denetim olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Bu alandaki uyum çalışmaları ağırlıklı olarak hazırlanmakta olan yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında sürdürülmektedir. Bu çalışmalara ilaveten Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) da kendi sorumluluk alanları itibarıyla bazı düzenlemeler yapacaktır. SPK halka açık anonim şirketler ve sermaye piyasası kurumlarının muhasebe standartlarını belirlemekte ve bu şirketler ile söz konusu kurumların bağımsız denetim standartlarını düzenlemektedir. SPK tarafından 2001 yılında konsolide mali tablolara ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesine ve yüksek enflasyon dönemlerinde hazırlanacak mali tablolara ilişkin esaslar hakkında iki tebliğ yayımlanmıştır. Bu Tebliğlere göre, hisse senetleri borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde bağlı ortaklığı ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklığı bulunan şirketler, konsolide mali tablolarını 1 Ocak 2003 tarihinden sonra sona eren yıllık ve bundan sonra gelecek ilk ara mali tablolardan itibaren yayımlamak zorundadır. Benzer şekilde, halka açık şirketler, aracı kuruluşlar ve yatırım ortaklıkları ve bu üç grubun bağlı ortaklık ve iştirakleri de 1 Ocak 2003 tarihinden sonra sona eren yıllık ve bundan sonra gelecek ilk ara mali tablolardan itibaren mali tablolarını yüksek enflasyon döneminde uygulanacak muhasebe esaslarına göre hazırlamak zorundadır. Bu tarihten önce, yukarıda sayılan şirketler ve sermaye piyasası kurumları için bu mali tabloların hazırlanması ihtiyaridir. Sermaye Piyasası Kurulu 2002 de bağımsız denetim standartları ile ilgili olarak da değişiklikler yapmıştır. Bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsızlığı; bağımsız denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin ayrılması, hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerde denetimden sorumlu komitelerin kurulması ve zorunlu bağımsız denetim kuruluşu rotasyonlarına ilişkin bu değişikliklerle güçlendirilmiştir. Ayrıca, mali tabloların hazırlanması, sunulması ve doğruluğu ile ilgili kurumsal sorumluluk ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 162

2 Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve bağımsız denetim standartları ile ilgili iki proje üzerinde çalışmaktadır. UMS ye uygun olarak hazırlanan taslaklar, SPK nın web sayfasında görüşe açılmıştır. AB UMS Tüzüğü uyarınca, düzenlenmiş piyasalarda kote AB şirketlerinin tümünün konsolide mali tablolarını 2005 yılından itibaren Uluslararası Muhasebe Standartlarını kullanarak hazırlamaları gerektiğinden, borsada kote şirketler için SPK tarafından belirlenen muhasebe standartları, planlanan döneme kadar AB düzenlemeleri ile uyumlu hale gelecektir. Diğer taraftan, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ilave Ek Madde 1 uyarınca kurulan idari ve mali özerkliğe sahip TMSK, finansal tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin gelişmesi ve benimsenmesini sağlamak, kamu yararı için uygulanacak ulusal muhasebe standartlarını saptamak ve yayımlamakla görevlidir. Mart 2002 tarihinde faaliyete geçen TMSK, halen teşkilatlanmasını tamamlama çalışmalarını sürdürmektedir. TMSK halihazırda 13 adet muhasebe standardı taslağını Türkiye Muhasebe Standardı Taslak Metni olarak kamuoyunun görüşlerine açmış bulunmaktadır. Kurul, teşkilatlanmasının tamamlanmasını müteakip, Uluslararası Muhasebe Standartları ile tamamen uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını yayımlamaya başlayacaktır. 2- Mevzuat Uyum Takvimi Tablo No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Ana Unsur Şirketler Alanında Mevzuat Uyumu Bakan Oluru/Bakanlar 1 Kurucu Antlaşmanın 58. maddesinin 2. paragrafı kapsamındaki şirketlerin ortaklarının ve üçüncü kişilerin menfaatlerinin korunması için Üye Devletlerce talep edilen teminatlar benzeri teminatların Topluluk aracılığıyla talep edilmesi amacıyla işbirliği hakkında 9 Mart 1968 tarih ve 68/151/EEC sayılı Birinci Konsey Direktifi Türk Ticaret Kanunu Adalet Bakanlığı 2004, II. Çeyrek , IV. Çeyrek Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulu Mart 2005 a) 2- Mart

3 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar 2 Anonim şirketlerin kuruluşu ve sermayenin korunması ve değiştirilmesi hakkında, Kurucu Antlaşmanın 58. maddesinin 2. paragrafı kapsamındaki şirketlerin ortaklarının ve üçüncü kişilerin menfaatlerinin korunması için Üye Devletlerce talep edilen teminatların eşdeğer kılınması amacıyla bu tür teminatların uyumlaştırılması hakkında 13 Aralık 1976 tarih ve 77/91/EEC sayılı İkinci Konsey Direktifi 3 Kurucu Antlaşmanın 54(3) (g) maddesi temelinde, halka açık sınırlı sorumlu şirketlerin birleşmesi hakkında 9 Ekim 1978 tarih ve 78/855/EEC sayılı Üçüncü Konsey Direktifi Türk Ticaret Kanunu Adalet Bakanlığı 2004, II. Çeyrek , IV. Çeyrek Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Sermaye Piyasası Kurulu Mart 2005 a) 2- Mart 2005 Sermaye Piyasası Kurulu b) Eylül 2005 c) 2- Aralık 2005 Türk Ticaret Kanunu Adalet Bakanlığı 2004, II. Çeyrek , IV. Çeyrek Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulu Mart 2005 a) 2- Mart 2005 Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Sermaye Piyasası Kurulu Eylül 2005 c) 2- Aralık Bir başka devletin yasalarına tabi belirli şirket türlerinin bir Üye Devlette şube açması için gereken şartların tespiti hakkında 21 Aralık 1989 tarih ve 89/666/EEC sayılı Onbirinci Konsey Direktifi Türk Ticaret Kanunu Adalet Bakanlığı 2004, II. Çeyrek , IV. Çeyrek 164

4 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar 5 Tek ortaklı sınırlı sorumlu özel şirketler hakkında 21 Aralık 1989 tarih ve 89/667/EEC sayılı Onikinci Konsey Direktifi 6 Kurucu Antlaşmanın 54(3) (g) maddesi temelinde, halka açık sınırlı sorumlu şirketlerin bölünmesi hakkında 17 Aralık 1982 tarih ve 82/891/EEC sayılı Altıncı Konsey Direktifi Türk Ticaret Kanunu Adalet Bakanlığı 2004, II. Çeyrek , IV. Çeyrek Türk Ticaret Kanunu Adalet Bakanlığı 2004, II. Çeyrek , IV. Çeyrek Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulu Mart 2005 a) 2- Mart 2005 Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Sermaye Piyasası Kurulu Eylül 2005 c) 2- Aralık Avrupa şirketi statüsüne ilişkin 8 Ekim 2001 tarih ve 2157/2001/EC sayılı Konsey Tüzüğü Adalet Bakanlığı Müzakere sürecinde belirlenecektir. Müzakere sürecinde belirlenecektir. Ana Unsur Muhasebe ve Denetim 1 Kurucu Antlaşmanın 54 (3) (g) maddesi temelinde, belirli şirket tiplerinin yıllık muhasebeleri hakkında 25 Temmuz 1978 tarih ve 78/660/EEC sayılı Dördüncü Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Konsey Direktifi Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu Aralık Aralık 2005 d) Aralık Aralık 2005 d) 165

5 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar 2 Kurucu Antlaşmanın 54 (3) (g) maddesi temelinde Konsolide Hesaplar hakkında 13 Haziran 1983 tarih ve 83/349/EEC sayılı Yedinci Konsey Direktifi Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulu Aralık Aralık 2005 d) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Aralık Aralık 2005 d) 3 Uluslararası Muhasebe Standartlarının uygulanmasına ilişkin 19 Temmuz 2002 tarih ve 1606/2002 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulu Aralık Aralık 2005 d) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Aralık Aralık 2005 d) a) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka açık şirketlerle ilgili düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu değişikliklerinin yürürlüğe girmesini müteakip bu değişikliklere paralel olarak yapılacaktır. b) 1999 yılındaki Sermaye Piyasası Kanunu değişiklikleri ile halka açık şirketlerin temettü avansı dağıtmaları olanaklı hale gelmiştir yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) temettü avansı dağıtım prensiplerinin belirlendiği bir Tebliğ yayımlamıştır ve sistem 77/91/EEC Direktifinin prensipleri ile uyumludur. Hisse senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde yapılan değişiklikle, esas sermaye sistemindeki halka açık anonim ortaklıkların yönetim kurulunun, yeni pay alma haklarının sınırlandırılması durumunda genel kurula yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının nedenlerini ve önerilen satış fiyatını açıkladığı bir rapor sunması zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu değişiklik 77/91/EEC Direktifi ile uyumludur. Bu değişikliklere ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından genel kurul yeter sayıları, kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili düzenlemelerde değişiklikler yapılacaktır. c) Sermaye Piyasası Kanunu değişiklikleri sadece şirketler hukukunu değil, diğer AB düzenlemelerini de ilgilendirmektedir. Kanun AB ye uyum bağlamında diğer değişiklikleri de ilgilendirdiğinden onay tarihi buna göre belirlenmiştir. d) Avrupa Birliğinin muhasebeye ilişkin düzenlemelerinde değişiklik yapan Direktif, AB Bakanlar Konseyinin onayını müteakiben Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Ocak 2003 te Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan değişiklikler (IP/03/47), AB nin mevcut düzenlemelerini mevcut en iyi uygulamalar ile uyumlu hale getirmektedir. Haziran 2002 de yayımlanan düzenleme ile (IP/02/417 ve IP/01/200), hisse senetleri borsalar veya diğer teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören tüm AB şirketlerince, 2005 yılından itibaren UMS nin kullanılması zorunlu tutulmuş ve bu düzenlemenin Üye Devletlerdeki tüm şirketlere yaygınlaştırılması hususunda Üye Devletlere izin verilmiştir. Bu değişiklikler aynı zamanda; ülkedeki tüm şirketlerce UMS nin kullanılmasını zorunlu tutmayan Üye Devletlerde de benzer ölçüde yüksek kaliteli finansal raporlama sisteminin kullanılmasına izin vermiştir. AB de muhasebe ve denetim düzenlemeleri ile ilgili çalışmaların 2005 sonuna kadar bitirilmesi öngörüldüğünden, muhasebe ve denetimle ilgili düzenlemelerimizin AB düzenlemelerine uyumlaştırılmasına ilişkin tarihler Aralık 2005 olarak alınmıştır. 166

6 3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi Tablo No Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi Sermaye Piyasası Kurulu 1 AB düzenlemelerinin uygulaması ile ilgili olarak çalışanların eğitimi Mevzuat tercümesi Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 1 TMSK nın teşkilatlanmasının ve bilgi işlem alt yapısının tamamlanması Müktesebatın uygulanmasına yönelik olarak personele eğitim verilmesi Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle, TMSK nın çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile Kurulca belirlenecek standartların uygulama, nitelik ve kapsamına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi Planlanan Finansman İhtiyacı Tablo (Euro) İhtiyaçlar (Sermaye Piyasası Kurulu) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Alımı Eğitim - Şirketler hukuku alanında AB mevzuatı uygulamaları ile ilgili eğitim (3 gün, 3 uzman) - Muhasebe ve denetim alanında AB mevzuat uygulamaları ile ilgili eğitim (3 gün, 3 uzman) (2x10.000)

7 Tablo (Devamı) (Euro) İhtiyaçlar (Sermaye Piyasası Kurulu) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam Danışman İhtiyacı Tercüme Diğer Toplam Tablo (Euro) İhtiyaçlar (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I- Yatırım TMSK ile diğer kamu kurumları ve özel sektör arasında muhasebe standartları konusunda bilgi akışının sağlanmasını teminen bilgisayar ağı kurulması II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Alımı 50 personel (kurum yeni oluşturulmuş olduğu cihetle) Eğitim UMS deki 41 standardın uygulanması amacıyla eğitim (3 gün, 7 faaliyet, 1 uzman)

8 Tablo (Devamı) (Euro) İhtiyaçlar (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam Danışman ihtiyacı TMSK tarafından 41 adet uluslararası muhasebe standardının uygulanması için oluşturulacak komisyonların çalışma usul ve esaslarının tespitine yönelik danışman temini (3 danışman, 10 gün) Diğer Tercüme (2000 sayfa x 10 Euro) Toplam ÖNCELİK 5.2 Fikri Mülkiyet Hakları 1- Kısa Bilgi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bu Kanunda değişiklikler yapan 4630 sayılı Kanun ile fikri mülkiyet hakları alanındaki AB mevzuatına önemli ölçüde uyum sağlanmıştır. Bununla birlikte, geneli itibarıyla uyum sağlanmış olunan yeniden satış ve bilgi toplumunda telif ve bağlantılı haklara ilişkin Topluluk düzenlemelerine tam uyum sağlanması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Yine bu kapsamda, veri tabanlarının içeriği ve yapımcısının haklarının korunmasına ilişkin mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Fikri mülkiyet hakları alanındaki düzenlemelerin etkin olarak uygulanabilmesi için korsan faaliyetlerle mücadele büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, 4630 sayılı Kanun ile organize bir suç niteliği taşıdığı kabul edilen korsan faaliyetlerde caydırıcılık sağlamaya yönelik etkin mekanizmalar içeren önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler kısaca: - Eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin haklarının ihlal edilmemesi, sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla zorunlu ve isteğe bağlı kayıt-tescil sisteminin oluşturulması, - Hak ihlallerinde verilen para ve hapis cezalarının artırılması, - Korsan çoğaltımların en fazla yapıldığı sinema ve müzik eserleri ile süreli olmayan yayınlarda zorunlu bandrol uygulamasına ilişkin yeni tedbirler getirilmesi, bandrol uygulamasına ilişkin denetim komisyonları oluşturulması, - Gümrüklerde korsan malların girişinin engellenmesi, - İzinsiz çoğaltım yapılan yerlerin kapatılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmış olması 169

9 şeklinde özetlenebilir. Bu alanda sürdürülmekte olan faaliyetlerin yanı sıra farklı ulusal mevzuat arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunundaki para ve hapis cezalarının 5846 sayılı Kanundaki hükümlere göre düzenlenmesine yönelik bir Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır. Ayrıca, 30 Ocak 2003 tarihli Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanmasını Sağlayacak Usul ve Tedbirlere İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Taslağı incelenmiş ve Taslağın 22. maddesi çerçevesinde ilk aşamada Taşıyıcı Boş Materyal Üreten Tesisler ile Fikir ve Sanat Eserlerini Çoğaltan Dolum Tesislerinin Uymaları Gereken Kurallar Hakkında Tebliğ Tasarısı hazırlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile korsanlıkla mücadele kapsamında, SID (Source Identification Code), ISRC (International Standard Recording Code) gibi uygulamalarla uluslararası kodların CD, VCD, DVD üzerinde tespiti sağlanacak ve böylelikle üretim ve dolum tesisleri disiplin altına alınabilecektir. Uluslarararası sözleşmeler kapsamında, kısa vadede Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı WIPO Telif Hakları ile WIPO İcracılar ve Fonogramlar Antlaşmalarına taraf olunacak, İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair 1961 Tarihli Roma Sözleşmesi 1) ile Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesine 2) katılım prosedürleri tamamlanacaktır. Diğer taraftan, Türkiye nin Gümrük Birliğinden kaynaklanan fikrî-sınaî haklara dair yükümlülüklerini yerine getirmesini ve mahkemelerin konu ile ilgili mevzuatı hızlı ve etkili uygulamalarını sağlamak amacıyla, MEDA kapsamında yürütülmekte olan ve toplam maliyeti Euro olan proje çerçevesinde (Fikri Hakların Etkin Uygulanmasına İlişkin Proje, Ref. No. DG1A-D/MEDTQ/02.99) 7 yerde ihtisas mahkemesi kurulması, 7 hâkim ve 1 savcının konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim alması, mahkemelerin bilgisayar alt yapısının tamamlanarak, Türk Patent Enstitüsü, Gümrük Müsteşarlığı, Ankara Üniversitesi Fikrî ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezine (FİSAUM) bir elektronik ağ ile bağlanması ve konu ile ilgili Türkiye nin ilk referans kütüphanesinin kurulması ve bir uluslararası sempozyum düzenlenmesi öngörülmüştür. 2- Mevzuat Uyum Takvimi Tablo No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar 1 Özgün bir sanat eserinin yazarının faydalanabilmesi için yeniden satış hakkına ilişkin 27 Eylül 2001 tarih ve 2001/84/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 4630 sayılı Kanunla değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kültür ve Turizm Bakanlığı Mayıs Mayıs ) İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 4116 sayılı Kanun (12 Temmuz 1995 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2) Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde Değişiklik Yapan ve 1979 da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 4117 sayılı Kanun (12 Temmuz 1995 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 170

10 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar 2 Veri tabanlarının yasal korunmasına ilişkin 11 Mart 1996 tarih ve 96/9/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 3 Bilgi toplumunda telif hakkı ve bağlantılı hakların bazı yanlarının uyumlaştırılmasına İlişkin 22 Mayıs 2001 tarih ve 2001/29/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 4 Fikri mülkiyet haklarının uygulanmasını sağlayacak usul ve tedbirlere ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Taslağı (COM(2003) 46(01)) 4630 sayılı Kanunla değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun a) 4630 sayılı Kanunla değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Taşıyıcı Boş Materyal Üreten Tesisler ile Fikir ve Sanat Eserlerini Çoğaltan Dolum Tesislerinin Uymaları Gereken Kurallar Hakkında Tebliğ b) Kültür ve Turizm Bakanlığı Mayıs Mayıs 2004 Kültür ve Turizm Bakanlığı Mayıs Mayıs 2004 Kültür ve Turizm Bakanlığı Ağustos Ağustos 2003 a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4630 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler çerçevesinde yeniden tadil edilmiş haliyle, 96/9/EEC sayılı Direktife genel olarak uyumludur. Kanunla eser sahibine tanınan mali ve manevi haklara ilişkin bütün yetkiler ve hakların ihlali halinde uygulanması öngörülen hapis ve para cezaları veri tabanları için de geçerlidir. Söz konusu Kanunda, veri tabanları için nevi şahsına münhasır (sui generis) koruma öngörülmemekle birlikte, konuya ilişkin düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Yapılması planlanan düzenlemelerde veri tabanının içeriği ve veri tabanı yapımcısının haklarının korunmasına ilişkin hususların belirlenmesi amaçlanmaktadır. b) Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Taslağının 22. maddesinin 1. fıkrası, (b) bendi (30 Ocak 2003) Tablo No Uluslararası Sözleşmenin Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar 1 İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair 1961 Tarihli Roma Sözleşmesi 4116 sayılı Kanunla Katılımımız Uygun Bulunan İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamız Hakkında Bakanlar Dışişleri Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Eylül

11 Tablo (Devamı) No Uluslararası Sözleşmenin Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar 2 Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi 4117 sayılı Kanunla Katılmamız Uygun Bulunan Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde Değişiklik Yapan ve 1979 da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamız Hakkında Bakanlar Dışişleri Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Eylül WIPO Telif Hakları Antlaşması WIPO Telif Hakları Antlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Dışişleri Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Ekim Aralık 2003 Katılım Hakkında Bakanlar Dışişleri Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Ocak WIPO İcracılar ve Fonogramlar Antlaşması WIPO İcracılar ve Fonogramlar Antlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Dışişleri Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Ekim Aralık 2003 Katılım Hakkında Bakanlar Dışişleri Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Ocak Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi Tablo No Yapılması Gerekenler - (Kültür ve Turizm Bakanlığı) Uygulama Tarihi 1 Mevcut Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması Bakanlık personeline AB uygulamaları hakkında eğitim verilmesi

12 Tablo (Devamı) No Yapılması Gerekenler - (Kültür ve Turizm Bakanlığı) Uygulama Tarihi 3 Bakanlık personeli için eğiticilerin eğitimi seminerleri düzenlenmesi Fikri mülkiyete konu ürünlerin elektronik ortamda arşivlenmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve mahkemeler arasında bilgisayar ağı kurulması Bakanlık merkez birimleri ile taşra teşkilatı arasında bilgisayar ağının kurulması Tescilli ürünlere sanal ortamda erişim sağlanması Meslek birliklerinin teknik ve idari alt yapılarının güçlendirilmesi Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerin sürdürülmesi AB düzenlemelerinin ve hazırlanan uyum mevzuatının tercümesi Tablo No Tespit Edilen Öncelik Çerçevesinde Yapılması Gerekenler - (Adalet Bakanlığı) Uygulama Tarihi 1 İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemesine ilaveten diğer ihtisas mahkemelerinin kuruluşlarının tamamlanması Yasal uygulamalar konusunda hakim ve savcıların eğitimi Ayrıca, fikri mülkiyet hakları konusundaki sorumluluk alanları itibarıyla polis, zabıta, maliye ve gümrük personelinin eğitimleri sürdürülerek ihtisaslaşma sağlanacaktır. 173

13 4- Planlanan Finansman İhtiyacı Tablo (Euro) İhtiyaçlar (Kültür ve Turizm Bakanlığı) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım a) II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Alımı b) Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması kapsamında uzman olarak yetiştirilmek üzere 50 yeni personel alınması Eğitim Bakanlık personeline AB uygulamaları hakkında seri eğitim verilmesi (3 er günlük 6 seminer) Bakanlık personeline eğiticilerin eğitimi seminerleri düzenlenmesi (5 er günlük 3 seminer) Danışman İhtiyacı Fikri mülkiyet ürünlerinin elektronik ortamda arşivlenmesi, ilgili kurumlar ve taşra teşkilatı ile bilgisayar ağının oluşturulması, tescilli ürünlere sanal ortamda ulaşılması, meslek birliklerinin alt yapılarının güçlendirilmesine yönelik bir proje hazırlanabilmesi amacıyla uzman desteği Elektronik arşiv sistemi ve tescilli ürünlerin sanal ortama aktarılması konularındaki uygulamalarda destek olunması amacıyla kısa dönemli eşleştirme (twinning light) ihtiyacı Tercüme Diğer Toplam a) 2004 yılı Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programına bir proje teklif edilmesi öngörülmektedir. b) Bu aşamada personel alımına ilişkin ayrıntılı finansman ihtiyacı tespit edilememektedir. 174

14 ÖNCELİK 5.3 Sınai Mülkiyet Hakları 1- Kısa Bilgi Türkiye nin, Sınai Mülkiyet Hakları başlığı altında yer alan AB mevzuatına uyumunun büyük kısmı, Gümrük Birliği çerçevesinde yerine getirilmiş olup, bunların eksik kısımları için de belirli bir çalışma programı sürdürülmektedir. AB mevzuatına uyum çalışmalarının yanı sıra, Marka Kanunu Antlaşması (TLT) ve Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasına katılım çalışmaları son aşamaya gelmiştir. Sınai mülkiyet sisteminin önemli bir parçası olan vekillik müessesinin kurumsallaştırılması amacıyla, patent ve marka vekilleri birliği kurulmasına ilişkin bir Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmış ve ilgili tarafların görüşüne açılmıştır. Ayrıca, Türk Patent Enstitüsünün çalışma usul ve esaslarını belirleyen mevzuatın geçen zamana bağlı olarak güncelleştirilmesi ve uygulama aşamasında karşılaşılan bazı aksaklıkların giderilmesi amacıyla hazırlanan Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görüşülmektedir. Tasarının en kısa zamanda yasalaşması beklenmektedir. Bununla birlikte, sektörün henüz hazır olmaması sebebiyle, ek koruma sertifikaları konusundaki AB düzenlemeleri karşılığı Türk mevzuatının uygulama tarihi müzakere sürecinde belirlenecektir. İlaveten, ilaçlardaki test verilerinin korunması (veri imtiyazı) konusunda Mart 2003 tarihinde Avrupa Komisyonuna bir eylem planı verilmiştir. Buna göre, ülkemizin yol haritasının belirlenmesinde ilk adımı teşkil edecek olan ve bu yükümlüğünün getireceği mali yükün boyutlarını ortaya koymayı hedefleyen sektör raporu tamamlanmıştır. Sektör raporu, Avrupa Komisyonu uzmanları ile değerlendirilecek ve bu çerçevede mevzuat yönünden ihtiyaç duyulan değişiklik çalışmaları başlatılacaktır. Bu çalışmaların yasama döneminde tamamlanması öngörülmektedir. Diğer taraftan, Türkiye nin Gümrük Birliğinden kaynaklanan fikri-sınai haklara dair yükümlülüklerini yerine getirmesini ve mahkemelerin konu ile ilgili mevzuatı hızlı ve etkili uygulamalarını sağlamak amacıyla, MEDA kapsamında yürütülen ve toplam maliyeti Euro olan proje çerçevesinde (Fikri Hakların Etkin Uygulanmasına İlişkin Proje, Ref. No. DG1A-D/MEDTQ/02.99), 7 yerde ihtisas mahkemesi kurulması, 7 hakim ve 1 savcının konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim alması, mahkemelerin bilgisayar alt yapısının tamamlanarak, Türk Patent Enstitüsü, Gümrük Müsteşarlığı, Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezine (FİSAUM) bir elektronik ağ ile bağlanması ve konu ile ilgili Türkiye nin ilk referans kütüphanesinin kurulması ve bir uluslararası sempozyum düzenlenmesi öngörülmüştür. Ayrıca, Dünya Bankası ile yürütülen Endüstriyel Teknoloji Projesi kapsamında yılları için sınai mülkiyet sisteminin geliştirilmesi amacıyla 19 milyon ABD Doları tutarında kaynak ayrılmıştır. Halihazırda sürdürülmekte olan bu proje başlıca, Türk Patent Enstitüsünün fiziki alt yapısı güçlendirilmesi, Enstitüye teknik yardım sağlanması, sınai haklar sistemi konusunda gerekli bilinçlenmeyi sağlamak amacıyla bilgi merkezleri oluşturulması ve yargı da dahil olmak üzere uygulamadan sorumlu personele ve sektöre eğitim verilmesi unsurlarından oluşmaktadır. 175

15 2- Mevzuat Uyum Takvimi Tablo No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar 1 Yarı iletken ürünlerin topografyalarının yasal korunmasına ilişkin 16 Aralık 1986 tarih ve 87/54/EEC sayılı Konsey Direktifi a) Entegre Devre Topografyalarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı Türk Patent Enstitüsü 31 Aralık Mayıs Yarı iletken ürünlerin topografyalarının yasal korunmasının Kanada dan gelenlere açılması hakkında 24 Ekim 1994 tarih ve 94/700/EC sayılı Konsey Kararı Entegre Devre Topografyalarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı Türk Patent Enstitüsü 31 Aralık Mayıs Yarı iletken ürünlerin topografyalarının yasal korunmasının Dünya Ticaret Örgütü Üyesi kişilere yayılması hakkında 22 Aralık 1994 tarih ve 94/824/EC sayılı Konsey Kararı 4 Yarı iletken ürünlerin topografyalarının yasal korunmasının Amerika Birleşik Devletleri ve onun himayesindeki belli bölgelere açılmasına ilişkin 27 Eylül 1993 tarih ve 93/520/EEC sayılı Konsey Kararı 5 Yarı iletken ürünlerin topografyasının yasal korunmasının Isle of Man adasında oturanlara açılmasına ilişkin 11 Kasım 1996 tarih ve 96/644/EC sayılı Konsey Kararı 6 Tıbbi ürünler için ek bir koruma sertifikası hazırlanması ile ilgili 18 Haziran 1992 tarih ve 1768/92/EEC sayılı Konsey Tüzüğü Entegre Devre Topografyalarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı Entegre Devre Topografyalarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı Entegre Devre Topografyalarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı Türk Patent Enstitüsü 31 Aralık Mayıs 2004 Türk Patent Enstitüsü 31 Aralık Mayıs 2004 Türk Patent Enstitüsü 31 Aralık Mayıs 2004 Türk Patent Enstitüsü Müzakere sürecinde belirlenecektir. 176

16 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar 7 Topluluk markaları hakkında 20 Aralık 1993 tarih ve 40/94/EC sayılı Konsey Tüzüğü 8 Topluluk markaları hakkındaki 40/94/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin 13 Aralık 1995 tarih ve 2868/95/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 9 Biyoteknolojik buluşların hukuki korunması hakkında 6 Temmuz 1998 tarih ve 98/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 10 Tasarımların hukuki korunması hakkında 13 Ekim 1998 tarih ve 98/71/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 11 Topluluk tasarımları hakkında 12 Aralık 2001 tarih ve 6/2002/EC sayılı Konsey Tüzüğü 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararname 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararname 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararname Türk Patent Enstitüsü İlgili Topluluk mevzuatı AB ye üye olduktan sonra doğrudan geçerlilik kazanacaktır. Mevcut Türk mevzuatında herhangi bir düzenleme gerekmemektedir. Türk Patent Enstitüsü İlgili Topluluk mevzuatı AB ye üye olduktan sonra doğrudan geçerlilik kazanacaktır. Mevcut Türk mevzuatında herhangi bir düzenleme gerekmemektedir. Türk Patent Enstitüsü Nisan Mayıs 2004 Türk Patent Enstitüsü Aralık Mayıs 2004 Türk Patent Enstitüsü Aralık Mayıs

17 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar 12 6/2002 sayılı Topluluk tasarımları hakkında Konsey Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin 21 Ekim 2002 tarih ve 2245/2002/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 13 Bitki koruma ürünleri için ek koruma sertifikasına ilişkin 23 Temmuz 1996 tarih ve 1610/96/EC sayılı Konsey Tüzüğü Türk Patent Enstitüsü İlgili Topluluk Mevzuatı AB ye üye olduktan sonra doğrudan geçerlilik kazanacaktır. Türk Patent Enstitüsü Müzakere sürecinde belirlenecektir. 14 Topluluk bitki çeşidi hakları hakkında 27 Temmuz 1994 tarih ve 2100/94/EC sayılı Konsey Tüzüğü Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı b) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı a) 87/54/EEC sayılı Konsey Direktifine uyum sağlandığında, 94/700/EC, 94/824/EC, 93/520/EEC ve 96/644/EC sayılı Direktiflere de doğrudan uyum sağlanmış olacaktır. b) Bu Kanuna ilişkin uygulama yönetmelikleri ile kurumsal yapılanma ve finansman bilgileri Tarım başlığı altında Tablo ve Tablo te verilmektedir. Bu Kanunun yasalaşmasını müteakip, Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeye (UPOV Sözleşmesi) katılım çalışmaları başlatılacaktır. Tablo No Uluslararası Sözleşmenin Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar 1 Marka Kanunları Antlaşması (TLT) Marka Kanunları Antlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Dışişleri Bakanlığı Türk Patent Enstitüsü Ocak Ekim 2003 Katılım Hakkında Bakanlar Dışişleri Bakanlığı Kasım 2003 Türk Patent Enstitüsü 178

18 Tablo (Devamı) No Uluslararası Sözleşmenin Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar 2 Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması Cenevre Metnine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Dışişleri Bakanlığı Türk Patent Enstitüsü Ocak Ekim 2003 Katılım Hakkında Bakanlar Dışişleri Bakanlığı Kasım 2003 Türk Patent Enstitüsü 3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi Tablo No Yapılması Gerekenler - (Türk Patent Enstitüsü) Uygulama Tarihi 1 Personel alımı ile kurumun güçlendirilmesi 30 Temmuz AB düzenlemelerinin uygulaması ile ilgili olarak çalışanların eğitimi 30 Kasım Mevzuat hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin danışman ihtiyacı 30 Aralık AB mevzuatının ve uyum için hazırlanan Türk mevzuatının tercümesi Tablo No Yapılması Gerekenler - (Adalet Bakanlığı) Uygulama Tarihi 1 İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemesine ilaveten diğer ihtisas mahkemelerinin kuruluşlarının tamamlanması Yasal uygulamalar konusunda hakim ve savcıların eğitimi Ayrıca, sınai mülkiyet hakları konusundaki sorumluluk alanları itibarıyla polis, zabıta, maliye ve gümrük personelinin eğitimleri sürdürülerek ihtisaslaşma sağlanacaktır. 179

19 4- Planlanan Finansman İhtiyacı Tablo (Euro) İhtiyaçlar - (Türk Patent Enstitüsü) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Alımı a) Özellikle patent, marka ve tasarım konularında yetiştirilmek üzere, kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla 50 personel istihdamı 2004 Eğitim Patent, Tasarım ve Marka Uzman Yardımcılarının kendi konuları ile ilgili olarak AB Üye Devletlerine çalışma ziyaretinde bulunmaları (7 günlük 5 er kişilik gruplar halinde 7 ayrı çalışma ziyareti) Entegre devreler, Topluluk marka sistemi, Lahey Anlaşması, itiraz prosedürleri ve patentlenebilme kriterleri konularındaki uygulamaların yerinde görülebilmesi amacıyla AB Üye Devletlerine çalışma ziyaretinde bulunulması b) b) Uluslararası anlaşmalar konusunda eğitim (5 gün, 1 uzman) b) b) Topluluk tasarım sistemi konusunda eğitim ( 3 gün, 1 uzman) b) b) Kurumda istihdam edilecek aday personele mesleki oryantasyon eğitimi verilmesi (10 gün 2 uzman) b) b) Danışman İhtiyacı Internet başvuruları ile ilgili teknik yardım (10 gün, 1 uzman) Veri tabanları uygulamaları ile ilgili danışman ihtiyacı b) b) 180

20 Tablo (Devamı) (Euro) İhtiyaçlar - (Türk Patent Enstitüsü) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam Tercüme Diğer Toplam a) Bu aşamada personel alımına ilişkin ayrıntılı finansman ihtiyacı tespit edilememektedir. b) Dünya Bankası ile yürütülmekte olan 2. Endüstriyel Teknoloji Projesi kaynaklarından alınan meblağdır. 181

21 Ek Mart 2001 Tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin Yayımlanmasından Bugüne Kadar Yapılmış Olan İdari Düzenlemeler No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Resmi Gazete Tarih ve Sayısı 1 Anonim şirketlerin kuruluşu ve sermayenin korunması ve değiştirilmesi hakkında, Kurucu Antlaşmanın 58. maddesinin 2. paragrafı kapsamındaki şirketlerin ortaklarının ve üçüncü kişilerin menfaatlerinin korunması için Üye Devletlerce talep edilen teminatların eşdeğer kılınması amacıyla bu tür teminatların uyumlaştırılması hakkında 13 Aralık 1976 tarih ve 77/91/EEC sayılı İkinci Konsey Direktifi Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulu 13 Kasım 2001, No Telif haklarına ve uydu yayınlarına ve kablo yeniden iletimine uygulanabilen telif hakları ile ilgili haklara dair belirli kuralların koordinasyonu hakkında 27 Eylül 1993 tarih ve 93/83/EEC sayılı Konsey Direktifi Fikir ve Sanat Eserlerinin Radyo ve Televizyon Yayınlarında Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Eylül 2001, No

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Adı 07.0007.1.01 WIPO Telif Hakları Andlaşmasına

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Proje İsmi: Sermaye Piyasası Kuruluna Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım (TR04-IB-FI-01) Taraflar: Almanya ve Türkiye - - Alman

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

AB Şirketler Hukuku mevzuatının sermaye şirketlerine ilişkin kısmına tam uyum sağlanması,

AB Şirketler Hukuku mevzuatının sermaye şirketlerine ilişkin kısmına tam uyum sağlanması, ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 06.0007.1.01 (20.0708.1.01

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

Sirküler Rapor /210-1

Sirküler Rapor /210-1 Sirküler Rapor 01.12.2014/210-1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİNTÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1)HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 38 SIRA

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) UYGULAMASI 1 OCAK 2018 DE BAŞLIYOR

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) UYGULAMASI 1 OCAK 2018 DE BAŞLIYOR 31.07.2017/105-1 BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) UYGULAMASI 1 OCAK 2018 DE BAŞLIYOR ÖZET : Bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını

Detaylı

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması FASIL 13 BALIKÇILIK Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT

İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT I. FİKİR VE SANAT ESERLERİ.. 1 1. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (FSEK).3 2. SİNEMA. VİDEO VE MÜZİK ES E FİLERİ KANUNU (SVMEK) 69 3. SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ana ortaklık bankaların finansal

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Özgürlüğü 6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile çalışma izinlerinin

Detaylı

19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde elektronik haberleşme sektörünün geliştirilmesi amacıyla, özel sektör desteğini de alarak, tüm kurum ve kuruluşlar

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 17.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 8- BALIKÇILIK I-ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 8.1 Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum İçin Yasal Çerçevenin Oluşturulması Ana Unsur 8.1 Yapısal Politikalar Ana Unsur 8.2 Koruma ve Kontrol Politikaları Ana

Detaylı

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 SİRKÜLER SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 KONU : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketleri Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararıyla İlgili Usul ve Esaslar belirlendi Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU A. Genel Bilgi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 1/1/2013 tarihinden itibaren

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ 5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/22 10.3.2014 İçindekiler: * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu na göre denetimi. ŞİRKETLERİN TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE DENETİMİ: 1. Anonim ve Limited Şirketlerde Bağımsız Denetçi Seçilmesi:

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu:

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç Mayıs 2011 2 A Yeni TTK yol haritası 6 1. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması 8 2. Hu ukuk 9 3. Muhasebe ve finansal raporlama 10 4. Bilgi teknolojileri

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 (12.03.2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal 03.0007.1.01

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi.

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Hazine Müsteşarlığı'nca 14.7.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik

Detaylı

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

3. Bölüm. Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3. Bölüm. Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3. Bölüm Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü

İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü Kurul Toplantı Sayısı:71 Görüş Tarihi:05/10/2006 İlgide kayıtlı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 10.0007.1.01 540 Sayılı

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU

COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU 1 Sunum İçeriği I. Coğrafi işaretleri neden bu kadar önemsiyoruz? II. Coğrafi işaretleri

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

04- SERMAYENĐN SERBEST DOLAŞIMI

04- SERMAYENĐN SERBEST DOLAŞIMI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 04.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde kabul

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde kabul WIPO TELİF HAKLARI ANDLAŞMASI (1996) Resmi Gazete Tarihi: 14.05.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26876 Karar Sayısı : 2008/13597 edilen; Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde

Detaylı

Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018. 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu

Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018. 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu 1.Stratejik Amaç Amaç 1.2: Vekillik sisteminin doğru ve etkin çalışmasının sağlanması Vekillik sınavlarının düzenlenmesi

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı,

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar.

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar. Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 09 Haziran 2015 günü saat

Detaylı

HABER BÜLTENİ ( Nisan 2017)

HABER BÜLTENİ ( Nisan 2017) HABER BÜLTENİ ( Nisan 2017) Türkiye de yaratıcı ve telif hakkı temelli sanayileri teşvik etmek için daha etkili telif hakkı sistemi kurmayı amaçlayan projenin uygulanması ikinci çeyrek döneme sona erdi.

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ embryonixtto.com EMBRYONIX TTO, inovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite ile sanayi arasında teknolojik katma değer yaratan; İzmir Ekonomi Üniversitesi nde, İzmir Bilimpark ve İzmir Ticaret

Detaylı

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir.

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir. 1.MARKA Uluslararası Marka Tescil İşlemleri Markalar, Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden olan ülkesellik prensibi gereği, yalnızca tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Farklı bir ifadeyle, Türkiye

Detaylı