Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye veya teklif içermemektedir. Yatırımcılar, halka arza ilişkin KAP ta yayınlanan İzahname setini inceleyerek kararlarını vermelidirler. Senkron Güvenlik Hakkında Bilgi; Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş., 1997 yılında ulusal ve uluslararası kuruluşlara elektronik güvenlik sistemi çözümleri vermek amacıyla kurulmuştur. Şirket; yurt içi ve yurt dışında elektronik güvenlik sistemlerinin keşif ve analizi, tasarımı, projelendirilmesi, montajı, satış öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleriyle entegre çözümler sunmaktadır. Şirket, İstanbul da yer alan Genel Müdürlük ve Ankara da yer alan ofisin yanı sıra İzmir, Muğla, Antalya, Kayseri, Adana, Samsun, Bursa, Gaziantep, Erzurum, Konya ve Diyarbakır da yer alan teknik birimleriyle toplam 115 kişilik profesyonel kadrosuyla hizmet vermektedir. Banka ve finans kurumları, mağaza zincirleri, uluslararası firmalar, holdingler ve yaşam alanlarında toplam 140 binden fazla kurulu sisteme sahip olan Senkron Güvenlik Türkiye de banka ve finans sektörüne yönelik güvenlik çözümleri geliştiren ve bu hizmeti konsept olarak sunan ilk şirket konumundadır. Ortaklık Yapısı; Senkron Güvenlik payları TL ye tekabül eden A Grubu, TL ye tekabül eden B Grubu olmak üzere ayrılmıştır. Kayıtlı sermaye tavanı TL olan şirketin çıkarılmış sermayesi TL dir. Ortaklık Yapısı Pay Semaye Pay Oranı Pay Semaye Pay Oranı Ortağın Adı Grubu (TL) (%) Ortağın Adı Grubu (TL) (%) Bülent ÇOBANOĞLU A ,64 A ,19 Bülent ÇOBANOĞLU B ,36 B ,18 Semih ERK B ,00 Semih ERK B ,42 Senkron Elek. Sav. Ltd. Şti. B ,00 Senkron Elek. Sav. Ltd. Şti. B ,21 Halka Arz Ortak Satışı B ,09 Halka Arz Sermaye Artırım B ,91 Toplam ,00 Toplam ,00 Senkron Güvenlik Ortaklık Yapısı

2 Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler; Senkron Güvenlik A.Ş. paylarının halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde olacaktır. Sermaye artırımı olarak halka arz edilecek TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların halka arz sonrası sermayedeki oranı %17,91 ve ortak satışı olarak halka arz edilecek TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların halka arz sonrası sermayedeki oranı ise %22,09 dur. Bu doğrultuda halka arz edilecek toplam TL nominal değerli payların halka arz sonrası sermayedeki oranı %40,00 olacaktır. Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazarı nda işlem görecek şirketin halka arzı Şubat 2015 tarihlerinde Borsa da satış - sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleşecektir. Halka Arz Bilgileri Şirket Ünvanı Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. BİST KODU SNKRN.BE Halka Arz Fiyatı 5,25 TL Sermaye Artırımı TL Ortak Satışı TL Halka Arz Öncesi Sermaye TL Halka Arz Sonrası Sermaye TL Halka Açıklık Oranı 40,00% TL Ana ortak Bülent ÇOBANOĞLU'na ait paylar. Halka Arz Edilen Payların Dağılımı TL Sermaye artırımı TL Ana ortak Semih ERK'e ait paylar. Halka Arz Yöntemi Borsa'da Satış Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Halka Arz Şekli Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı Senkron Güvenlik Halka Arz Bilgileri A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. nin Hazırlamış ve KAP ta yayınlamış olduğu Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na ve Belirlenen Fiyata İlişkin Değerlendirme A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., hazırlamış olduğu fiyat tespit raporunda Senkron Güvenlik i İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) ve Piyasa Çarpanları Analizi yöntemlerini kullanarak değerlemiştir. İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi %50 Piyasa Çarpanları Yöntemi %50 o BİST 100 Endeksi Çarpanları %20 o Bilişim Endeksi Çarpanları %10 o İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Endeksi Çarpanları %10 o II. Ulusal Pazar Endeksi Çarpanları %10

3 Değerleme Varsayımları; İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi: Fiyat Tespit Raporu'nda %7,74 (10 yıllık Devlet Tahvili nin 12 Şubat 2015 tarihli getiri oranı) risksiz getiri oranı, %5,5 piyasa risk primi, 1,00 Beta varsayımları altında Ağırlıklı Ortalama Sermaye maliyetini %13,24 olarak hesaplamıştır. A1 Capital Menkul Değerler in yaptığı değerlemede ağırlıklı AOSM ni %13,50 kullanmasını makul buluyoruz. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Beta 1,00 Risksiz Faiz Oranı 7,74% Piyasa Risk Primi 5,50% Borç Oranı 0,00% Özsermaye Oranı 100,00% Borç Maliyeti 12,00% Vergi Sonrası Borç Maliyeti 9,60% Semaye Maliyeti 12,74% Vergi Oranı 20,00% Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti 13,24 Senkron Güvenlik Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Projeksiyon dönemi olarak yılları esas alınmıştır. İNA Analizi (T) 2016(T) 2017(T) 2018(T) 2019(T) Net Satışlar Satışların Maliyeti ( ) Brüt Kar Brüt Kar Marjı (%) 24,1% 19,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% Faaliyet Giderleri ( ) Esas Faaliyet Karı Esas Faaliyet Kar Marjı 10,7% 9,5% 7,0% 8,5% 9,5% 10,0% 10,3% FAVÖK Vergi ( ) Amortisman Giderleri (+) İşletme Sermayesi İhtiyacı ( /+) Yatırım Harcamaları ( ) Serbest Nakit Akışları İndirgenmiş Nakit Akışları İNA Uç Değer Şirket Değeri NetBorç / Net Nakit (+/ ) Özsermaye Değeri Senkron Güvenlik İNA Analizi İndirgenmiş nakit akımı yöntemine göre şirket değeri TL, birim pay değeri ise 6,01 TL olarak hesaplanmıştır.

4 Piyasa Çarpanları Yöntemi: Senkron Güvenlik Fiyat Tespit Raporu nda 12 Şubat 2015 tarihli kapanış verileri esas alınmıştır. Piyasa çarpanları yöntemi için BİST 100 Endeksi, Bilişim Endeksi, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Endeksi ve II.Ulusal Pazar Endeksi çarpanları kullanılmıştır. BİST 100 Endeksi F/K, PD/DD, FD/S ve FD/FAVÖK çarpanlarından hareketle ortalama şirket değeri TL, birim pay değeri ise 5,24 TL olarak hesaplanmıştır. Bilişim Endeksi çarpanlarından hareketle ortalama şirket değeri ise TL, birim pay değeri ise 6,54 TL olarak hesaplanmıştır. Çarpanlara Göre Şirket Değerleri F/K PD/DD FD/S FD/FAVÖK Ortalama BİST 100 Endeksi Piyasa Çarpanları 13,22 1,55 1,06 9,99 Şirket Değeri Bilişim Endeksi Piyasa Çarpanları 27,55 2,11 0,49 12,37 Şirket Değeri İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Endeksi Piyasa Çarpanları 13,31 2,50 0,65 17,67 Şirket Değeri II. Ulusal Pazar Endeksi Piyasa Çarpanları 28,73 1,73 0,96 18,00 Şirket Değeri Senkron Güvenlik Çarpanlara Göre Şirket Değerleri İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Endeksi F/K, PD/DD, FD/S ve FD/FAVÖK çarpanlarından hareketle ortalama şirket değeri TL, birim pay değeri ise 6,21 TL olarak hesaplanmıştır. BİST II.Ulusal Pazarı Endeksi çarpanlarından hareketle ortalama şirket değeri ise TL, birim pay değeri ise 8,08 TL olarak hesaplanmıştır. Değerleme ve Sonuç: Şirket değerinin belirlenmesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi, BİST 100 Endeksi, Bilişim Endeksi, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Endeksi ve II.Ulusal Pazar Endeksi çarpanlarından hareketle elde edilen şirket değerleri sonucunda hesaplanan birim pay değerleri sırasıyla %50, %20, %10, %10, %10 oranında ağırlıklandırılarak 6,14 TL nihai pay değerine ulaşılmıştır. Bulunan pay değerine halka arz teşviki olarak %14,50 oranında iskonto uygulanması sonrasında Senkron Güvenlik için halka arz pay fiyatı 5,25 TL belirlenmiştir.

5 Değerleme Şirket Birim Ağırlıklandırılmış Birim Ağırlık Değeri Pay Değeri Pay Değeri İNA ,01 50% 3,01 BİST 100 Endeksi ,24 20% 1,05 Bilişim Endeksi ,54 10% 0,65 İdari ve Des. Hiz. Faal. Endeksi ,21 10% 0,62 II. Ulusal Pazar Endeksi ,08 10% 0,81 Birim Pay Değeri Halka Arz Öncesi Şirket Değeri Halka Arz İskontosu İskontolu Şirket Değeri Halka Arz Pay Fiyatı Senkron Güvenlik Değerleme 6, ,50% ,25 Sonuç olarak A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporunda kullanılan varsayımların, analizlerin ve değerleme yöntemlerinin anlaşılır olduğunu, Senkron Güvenlik için hesaplanan pay fiyatının makul olduğunu düşünüyoruz. Çekince: "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir." Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, ve öneriler nedeniyle ortaya çıkacak kazanç veya kayıplardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar yatırımcıları bilgilendirme niteliği taşımaktadır.

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin

Detaylı

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 27 Mayıs 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 27 Mayıs 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde A1 Capital Menkul Değerler A.Ş tarafından hazırlanan RTA Laboratuvarları

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 05 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 05 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Alternatif Yatırım A.Ş tarafından hazırlanan AvivaSA Emeklilik

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS. 2. Değerlendirme Raporu

İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS. 2. Değerlendirme Raporu İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS 2. Değerlendirme Raporu 14 Mart 2014 PEGASUS 2. DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014 1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan VII-128.1

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 11 Şubat 2013 NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 11 Şubat 2013 NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 11 Şubat 2013 NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 ŞİRKET PROFİL ÖZETİ Faaliyet Konusu: Medya Gündem Dijital Yayıncılık

Detaylı

HALK GYO - HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 03.06.2014

HALK GYO - HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 03.06.2014 HALK GYO - HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 03.06.2014 Ağırlıklı olarak ofis kiralama modelini benimseyen HALK GYO için 12 aylık hedef fiyatımızı 1,74 TL olarak belirliyor; mevcut fiyatlardan %54

Detaylı

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Alternatif Yatırım A.Ş. nin hazırladığı Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Avivasa,

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Tarafından Hazırlanan ve Değerlendirme Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22.06.2013

Detaylı

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL 22.11.21 DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL Halka Arz Detayları Şirket Profili Sektör Arz Büyüklüğü (Pay Adedi) Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye Ortak Satışı

Detaylı

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. 03 Kasım 2014

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. 03 Kasım 2014 AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. 03 Kasım 2014 İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 Pay Tebliği nin 29. Maddesi 2. Fıkrasına istinaden Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Alternatif

Detaylı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Doğan Gazetecilik A.Ş.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Doğan Gazetecilik A.Ş. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Doğan Gazetecilik A.Ş. Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu Özel ve Gizlidir KPMG Türkiye Kurumsal Finansman 24 Nisan 2015 KPMG Akis Bağımsız Denetim Telefon

Detaylı

Ceylan Yatırım Holding A.Ş.

Ceylan Yatırım Holding A.Ş. Ceylan Yatırım Holding A.Ş. Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu Özel ve Gizlidir KPMG Türkiye Kurumsal Finansman 08 Mayıs 2013 KPMG Akis Bağımsız Denetim Telefon +90 (216) 681 90 00 ve SMMM A.Ş. Kavacık

Detaylı

Şirket Raporu. Rapor Tarihi EREGL ($) XU100 ($)

Şirket Raporu. Rapor Tarihi EREGL ($) XU100 ($) Şirket Raporu Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Dünyada artan çelik fiyatları ile birlikte Türkiye de de çelik fiyatlarında daha hızlı artışlar yaşanmaktadır. 27 yılı i- çerisinde Erdemir de çelik

Detaylı

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi Devralmak Suretiyle Birleşmesine İlişkin Ek Uzman Kuruluş Raporu

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi Devralmak Suretiyle Birleşmesine İlişkin Ek Uzman Kuruluş Raporu Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi Devralmak Suretiyle Birleşmesine İlişkin Ek 02 Haziran 2014 Raporun Amacı Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ("Enerji Holding" veya

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

TORUNLAR G.Y.O HALKA ARZ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU. Halka Arz Fiyat Aralığı:5,50-7,50 TL Şirket Profili. 30 Eylül 2010. Halka Arz Detayları

TORUNLAR G.Y.O HALKA ARZ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU. Halka Arz Fiyat Aralığı:5,50-7,50 TL Şirket Profili. 30 Eylül 2010. Halka Arz Detayları TORUNLAR G.Y.O HALKA ARZ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 30 Eylül 2010 Sektör Halka Arz Detayları Arz Büyüklüğü (Pay Adedi) Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye Sermaye Artırımı Ortak Satışı (Aziz Torun) Ortak

Detaylı

11. HAFTA 1 (FİNANSAL KURUMLAR BORSA İSTANBUL) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

11. HAFTA 1 (FİNANSAL KURUMLAR BORSA İSTANBUL) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 11. HAFTA 1 (FİNANSAL KURUMLAR BORSA İSTANBUL) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PARA YARATMAYAN FİNANSAL KURUMLAR MENKUL KIYMETLER BORSASI Serbest piyasa ekonomisine dayalı bir toplumda fon talep etme durumundaki

Detaylı

Trakya Cam (TRKCM TI /TRKCM.IS)

Trakya Cam (TRKCM TI /TRKCM.IS) Araştırma 12 Aralık 2013 Cam Trakya Cam (TRKCM TI /TRKCM.IS) AL Küresel oyuncu olma yolunda Küresel Oyuncu stratejisi uluslararası operasyonları güçlendiriyor İnşaat sektöründeki toparlanma beklentileri

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

3.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

3.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin giriş bölümü ve II., III.,

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

01 Ekim 2012 GOZDE.IS/GOZDE TI. Reuters/Bloomberg Kodu. Kapanış Fiyatı, TL Piyasa Değeri, Mn $/ TL 3,96 298,38 / 532,52

01 Ekim 2012 GOZDE.IS/GOZDE TI. Reuters/Bloomberg Kodu. Kapanış Fiyatı, TL Piyasa Değeri, Mn $/ TL 3,96 298,38 / 532,52 Gözde Girişim ÖZET: 2011 yılının Temmuz ayından itibaren girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak faaliyetlerine devam eden Gözde Girişim in mevcut portföyünün ağırlığı finans, bilişim ve teknoloji,

Detaylı