MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ ve KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ MUT RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ ve KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ MUT RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU"

Transkript

1 MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ ve KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ MUT RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ANKARA 2013

2 1. PLANLAMA ve ENERJİ PLANLAMASI 1.1. Planlama Gelişimi ve Planlamanın Fnksiynları Planlama, Gelecek laylar hakkında önceden tahminde bulunarak bu layları yönlendirmek, önlemek veya istenilen şekilde luşturmak amacıyla önceden hareket etme tarifi ile insanlık tarihi byunca varlığını sürdüre gelmiş tarihi lgulardan biridir. Ancak, planlamanın eknmik ve matematiksel, teknik ve mettlarla dnatılarak terik bazlarla turtuluşu, işletme, bölge ve ülke çapında daha geniş sistemli amaçlar için kullanıma knulması 20. yüzyılda gerçeklemiştir. Planlama Gelecekte tatbik edilecek uygun hareketler şeklinin, bir tercihler dizisi içinden tespit edilebilmesi için kullanılabilecek yöntem larak tanımlanabilmektedir. Gözlem ve pratikten çıkarılmış genellemelerin yanlışlığı, tekrarlanan gözlem ve uygulamalarla rtaya knulmadığında, bu genellemeler bir kanun larak kabul edilmiştir. Zamanla bilinçli şekilde rganize edilen fiziki ilimler. Tecrübe snucu çıkarılmış ve bu genellemelerin yanlışlığını rtaya kymak için kasti larak kurallar geliştirerek ve testler uygulayarak bu genellemeleri revize ettiler ve güçlendirdiler. Planlama fnksiynu; a) Şimdiki ve gelecekteki prblemlerin ve bu prblemler arasındaki ilişkilerin tanımı ve rtaya knulması b) Mevcut tanımlanabilir prblemlerden hareketle, gelecekte luşacak lay ve şartların önceden kestirilmesi c) Prblemlerin mümkün çözümlerinin çerçevesini belirleyecek parametreler ile sınırlayıcı şartlar veya kısıtlayıcıların teşhis edilmesi d) Değişik aşamalardaki amaç ve hedeflerin belirlenmesi e) Alternatif plitikaların frmulasynu f) Maliyetlerin ve etkinliğin değerlendirilmesi, yan etkileri ile birlikte sistem perfrmansının bir bütün larak anlaşılabilmesi amacıyla, türetilen alternatiflerin sistem çevresi içinde simülasynu. g) Seçilecek plitikaların ve uygulama yöntemlerinin önerilmesi larak belirlenmiştir Enerji Planlaması Enerji kullanımı, her ülke eknmisinde kaçınılmaz bir gerçekliktir. Üretim prsesine bir girdi larak enerji, eknmik kalkınmada bir ön şarttır. Bir çk çalışma enerji tüketimi ile eknmik büyüme arasındaki karşılıklı bir etkileşim lduğunu; enerji üretim ve tüketim yapısının eknmik yeterlilik, gıda üretimi, çevresel şartlar, vatandaşların yaşama şekilleri, plitik bağımsızlık, hatta ülkenin milletlerarası yerini etkileyen ve belirleyen önemli bir faktör lduğunu rtaya kymaktadır. Sistem planlamasında ana amaç, sistemin yeni elemanlarının hangi büyüklükte ve ne zaman tesis edileceğinin tayinidir.

3 Enerji planlaması için talep, özellikle enerji ithal eden gelişmekte lan ülkelerden geldi. Çünkü petrl kısıtlılığı, enerji fiyatlarındaki artış ve ynamalar, bunun snucu larak luşan ithalatın azalmasına dğru bir eğilim, enerji bağlantılı uluslar arası eknmik güçlükler en çk gelişmekte lan ülkeleri etkilemiştir. Enerji planlaması, milli enerji kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlayarak, ssyeknmik kalkınmayı desteklemeyi ve yönlendirmeyi ve böylece vatandaşların hayat standartlarını ve refahlarını yükseltmeye amaçlar. Bu haliyle enerji planlaması, milli eknmik planlamanın gerekli bir parçasıdır. Enerji planlamasının temel amaç ve ilkeleri, kalkınmakta lan ülkeler için şu şekildedir. a) Büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşılmasında eknminin ihtiyaç duyacağı enerji kaynak, tür ve miktarının tespit edilmesi, b) Gelecekteki enerji taleplerinin, mümkün lan en düşük maliyetle karşılayacak enerji kaynakları setinin luşturulması, c) Ülke enerji kaynaklarını krumak ve kaynakların kullanımındaki israfı önlemek, d) Yabancı kaynaklara lan bağımlılığın azaltılması ve dağıtılması, e) Halkın temel enerji ihtiyacını karşılamak f) Eknmide belirli sektörlerin veya bölgelerin geliştirilmesine önem vermek, g) Çevrenin krunmasına özen göstermek larak belirlenmiştir. 2. RÜZGÂR ENERJİSİ Türkiye önümüzdeki rta-uzun vadeli dönem için ana hedefini hızlı ve sürdürülebilir büyüme ve buna bağlı larak yeni sanayileşmiş ve gelişmiş ülke haline gelmek larak belirlemiştir. Yeni tamamlanan 9. beş yıllık kalkınma planında döneminde yıllık rtalama yüzde 7 büyüme öngörülmektedir. Bu önemli hedeflere ulaşılması bir çk kaynağa ihtiyaç yaratacaktır. Bu kaynakların başında da enerji ihtiyacı gelmektedir. Enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik larak etkin strateji ve plitikalar luşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye nin enerji güvenliği knusu, enerji kaynakları, enerji ihtiyacı, ihtiyacın karşılanmasına yönelik yatırım ihtiyacı ile etkin bir enerji piyasasının çalışmasına yönelik uygulamalar ve genel enerji plitikaları başlıkları altında ayrıntılı larak incelenmektedir. Türkiye kendi enerji güvenliği yanı sıra bölgesel ve glbal enerji güvenliğinin sağlaması knusunda da önemli rller üstlenmektedir. Türkiye enerji hatlarının aktarımı ve yeni enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara açılması knusunda önemli prjeler gerçekleştirmektedir. Bu nedenle Türkiye nin bölgesel ve glbal enerji güvenliğine katkıları da Türkiye nin genel enerji stratejisi içinde değerlendirilmektedir. Türkiye nin enerji tüketimi için kullanılan birincil enerji kaynaklarının tplamı 2004 yılında 88 milyn Tn PEE (Tep), 2005 yılında ise 93 milyn Tn PEE (Tep) lmuştur. Enerji

4 tüketiminin birincil enerji kaynakları arasındaki dağılımı ise yüzde 38 petrl, yüzde 27 kömür, yüzde 23 dğalgaz, yüzde 4.5 hidr güç ve yüzde 7.5 yenilenebilir kaynaklar ile ticari lmayan kaynaklar şeklindedir. Türkiye nin enerji tüketimindeki hızlı artış birincil enerji kaynaklarının varlığını daha da önemli kılmaktadır yılları arasında Türkiye de nüfus 2 kat artarken enerji tüketimi 4.4 kat artmış, buna bağlı larak kişi başına enerji tüketimi de 2.2 kat artmıştır. Buna rağmen Türkiye nin kişi başına enerji tüketimi dünya ve AB rtalamasının halen altındadır yılı itibari ile Türkiye de kişi başına enerji tüketimi kgpe iken dünyada kgpe ve AB de kgpe larak gerçekleşmiştir. Elektrik enerjisi tüketimi ise 2004 yılında Türkiye de kişi başına 2075 kwh, AB de ise kişi başına 6300 kwh lmuştur. Türkiye de enerji tüketiminin karşılanmasında 1970 yılından günümüze kadar iki önemli eğilim yaşanmıştır. Bunlardan ilki enerji tüketiminin karşılanmasında kullanılan birincil enerji kaynaklarının dağılımındaki değişimdir ile günümüz arasında dunun payı yüzde 20.4 den yüzde 6 ya, hayvan ve bitki artıklarının payı yüzde 11.3 den yüzde 1.6 ya gerilerken, dğalgazın payı yüzde 0 dan yüzde 20.6 ya yükselmiştir. Petrlün payı ise yüzde 43 den yüzde 37 ye inmiştir. Enerji tüketiminin karşılanmasında yaşanan ikinci önemli eğilim ise ithal enerji kaynaklarının tplam tüketim içinde hızla artan payıdır yılında ithal kaynakların tplam tüketim içindeki payı yüzde 17 iken bu ran sırası ile 1980 yılında yüzde 47, 1990 yılında yüzde 52, 2000 yılında yüzde 68 ve 2005 yılında yüzde 73 e yükselmiştir. Tplam enerji tüketimi içinde dğalgaz ve petrl gibi ithal ve dışa bağımlı enerji kaynaklarının kullanımı hızla genişlerken, geleneksel enerji kaynakların payı (dun, hayvansal, bitkisel atıklar) ile yurtiçinde üretim ptansiyeli yüksek lan enerji kaynaklarının (hidr elektrik, yenilenebilir kaynaklar) payı azalmıştır. Enerji tüketiminde enerjinin verimli kullanılması ve enerji verimliliği de bir diğer önemli knudur. Enerji verimliliği gayri safi milli hasıla başına enerji tüketimi larak tanımlanan enerji yğunluğu ile ölçülmektedir. Buna göre enerji yğunluğu Türkiye için yaklaşık 500 kg PEE / bin eur iken AB de yaklaşık 200 kg PEE / bin eurdur. Birim mal (GSYİH) üretimi için Türkiye de AB ye göre 2.5 kat enerji harcanmaktadır. Enerjinin verimli kullanılma(ma)sı Türkiye nin enerji alanındaki önemli önceliklerinden /srunlarından biridir. Türkiye nin yenilenebilir enerji kaynakları içinde rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi ve jetermal kaynaklı enerji alanlarında önemli bir ptansiyeli lduğu görülmektedir. Ayrıca nükleer enerji üretimi de tekrar önemli bir enerji kaynağı larak gündeme gelmiş bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki bu ptansiyele karşın 2004 yılında jetermal kaynaklı enerji kullanımı 810 bin TPE ve güneş enerjisi kaynaklı kullanım 380 bin TPE lmuştur. Türkiye de rüzgar enerjisi ptansiyeli için ise farklı öngörüler ve hesaplamalar bulunmaktadır. 10 bin ile 100 bin MW arasında enerji ptansiyeli lduğu öngörülen rüzgar

5 enerjisi alanında Türkiye de kurulu kapasitenin 2009 snuna kadar 620 MW a ulaşması öngörülmektedir. Nükleer enerji alanında ise Türkiye de henüz nükleer enerji elde edilmemektedir. Ancak 2015 yılına kadar her biri bin MW üretim kapasitesine sahip 3 adet nükleer enerji yatırımı öngörülmektedir. 2.1 Rüzgar Enerjisi Knusunda Gelişmeyi Gerektiren Sebepler Tüm dünyada özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde rüzgar enerjisinden geniş ölçüde yararlanılmakta lup, yararlanma hedefleri giderek artmaktadır. Bu hedeflere varmak için de çeşitli plitikalar belirlenmektedir. Kaynak varlığının yanı sıra belirlenen plitikalar da rüzgar enerjisinin kapasite kullanımını etkilemektedir. Örneğin rüzgar enerjisinden yararlanmayı teşvik eden, sabit fiyat, alım garantisi uygulayan, (Almanya)vs. ülkelerde kullanım seviyesi ldukça yüksek iken, rekabete dayalı farklı plitika uygulayan ülkelerdeki (İngiltere) kullanım düzeyi, daha yüksek rüzgar ptansiyeline rağmen daha düşük kalmaktadır. Günümüzde kurulu güç kapasitesinin yaklaşık MW civarında lduğu bilinmektedir. Enerji alanında önemli ve öncelikli knu elektrik enerjisidir. Türkiye nin elektrik enerjisi ihtiyacı artmaya devam etmektedir. Elektrik tüketimi sn 20 yıl içinde rtalama yıllık yüzde 8.7 ranında ve sn 10 yıl içinde ise rtalama yıllık yüzde 6.2 ranında artmıştır. Buna bağlı larak elektrik enerjisi üretimi de yükselmektedir yılında tplam Gwh elektrik üretimi gerçekleşmiştir yılı itibari ile elektrik kurulu gücü 38.8 bin MW dır. EÜAŞ 18.8 bin MW kurulu gücü ile Türkiye kurulu gücünün yüzde 48 ini ve Türkiye elektrik üretiminin yüzde 42 sini karşılamaktadır. Elektrik enerjisi tüketimindeki bu artış snrasında 2005 yılı itibari ile kişi başına elektrik enerjisi tüketimi Türkiye de 2200 kwh / yıl ile dünya rtalamasına (2500 kwh / yıl) yakın, gelişmiş ülkeler rtalamasının (8900 kwh /yıl) ve AB rtalamasının (6.500 kwh / yıl) altındadır. Türkiye de üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 20 sine karşın gelen kısmı teknik ve diğer nedenlerle luşan kayıp ve kaçaktır. Bu ran AB de yüzde 8 dir. Kayıp ve kaçak knusu elektrik enerjisi alanındaki en önemli srunlardan birini luşturmaktadır. Türkiye de elektrik üretimi için kullanılan kaynaklar arasında dğalgaz ilk sırayı almıştır ve payı da artmaktadır yılında elektriğin yüzde 40 ı dğalgazdan, yüzde 25 i kömürden, yüzde 30 u hidrgüçten, kalanı fueil ve diğer kaynaklardan elde edilmiştir.

6 TABLO.1: ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNİN KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI (Gwh) YILLAR DOĞALGAZ KÖMÜR HİDROLİK DİĞER TOPLAM Kaynak: ETKB Türkiye nin elektrik enerjisi ihtiyacına yönelik larak 2020 yılına ilişkin talep prjeksiynları yapılmaktadır. Buna göre Türkiye için iki senary hazırlanmıştır. Her iki senaryya göre elektrik enerjisi talep prjeksiynları aşağıdaki Tabl.2 de sunulmaktadır. Buna göre 2020 yılında yüksek senaryya (yıllık rtalama yüzde 8.2 talep artışı) göre elektrik enerjisi talebi 500 milyar kwh e yükselmektedir ve bu talebin karşılanması için MW kurulu güç gerekmektedir. Düşük senaryya (yıllık rtalama yüzde 6.3 talep artışı) göre ise elektrik enerjisi talebi 406 milyar kwh a çıkmaktadır ve bu talebin karşılanması için ise MW kurulu güce ihtiyaç duyulmaktadır yılı itibari ile MW kurulu güce sahip lunduğundan ilave ile MW yeni kurulu güç kapasitesi ve kapasite yatırımı gerekmektedir. TABLO.2: ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP PROJEKSİYONU TALEP (MİLYAR KWh) % ARTIŞ TALEP (MİLYAR KWh) % ARTIŞ TALEP (MİLYAR KWh) YÜKSEK SENARYO (I) DÜŞÜK SENARYO (II) DUYARLILIK (% 4.5 GSYİH) Kaynak: ETKB ve DPT % ARTIŞ

7 Türkiye nin her iki senary ile rtaya knulan elektrik enerjisi talebini ve ihtiyacını karşılayabilmesi için hangi kaynakların nasıl kullanılacağı önem kazanmaktadır. Türkiye ilave ihtiyacı hidrelektrik, kömür, dğalgaz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılayacaktır. Hidrelektrik kapasitesinin tamamının kullanılması halinde ulaşılabilecek güç 128 milyar kwh tır ve bunun 46 milyar kwh ı hâlihazırda kullanılmaktadır. Kömür kaynaklarının geliştirilmesi ile ulaşılacak elektrik ptansiyeli ise 120 milyar kwh tir ve bunun 44 milyar kwh ı bugün kullanılmaktadır. Dğalgazda mevcut kurulu gücün yüzde 90 kapasite ile çalıştırılması halinde 92 milyar kwh elektrik üretilebilmektedir. Bu üç kaynağımızın bugünkü ptansiyellerinin tamamen kullanılması halinde ulaşılacak elektrik üretimi tplamı 335 milyar kwh lmaktadır (yenilenebilir kaynaklarda ayrıca ilave edilmelidir) ve 2020 yılı için öngörülen her iki senarydaki elektrik talebi de karşılanamamaktadır. Türkiye nin linyitten ve hidrelektrikten elde edebileceği elektrik enerjisi bugünkü teknljiler iledir ve teknljik ilerlemelere bağlı larak bu kapasite sınırlı ölçüde genişleyebilecektir. Ancak buna rağmen Türkiye kendi mevcut kaynaklarının tamamını kullansa dahi 2020 yılı için öngörülen enerji talebini karşılayamayacaktır ve başta dğalgaz lmak üzere yurtdışı kaynak kullanımı ve ithal bağımlılığı zrunlu larak artacaktır Rüzgâr Enerjisinin Özellikleri a) Snsuz bir kaynaktır: Dünya enerji rezervi, tükenme yılı larak rüzgar ile birlikte aşağıdaki tablda verilmiştir. Nükleer Enerji : 200 yıl Kömür Gaz Petrl Rüzgar : 200 yıl : 65 yıl : 40 yıl : Snsuz b) Gürültü Yapmaz: 500/600 kw'lık bir Türbinden 200 m uzaklıkta gürültü seviyesi yaklaşık 45 db(a) dır.farklı kaynaklardan luşan gürültü seviyeleri aşağıda verilmiştir. 20 db(a) Ağaçlardan gelen ses 30 db(a) Fısıltı 45 db(a) Rüzgar türbini 50 db(a) Mutedil knuşma 60 db(a) Ofis sesi 80 db(a) Trafik gürültüsü 140 db(a) Uçak gürültüsü (25 m de)

8 c) Çevreyi Kirletmez: Rüzgar enerjisi çevre dstu, çevreye zarar vermeyen enerji üretim biçimidir. Dünyada en çk kömür yakıtlı termik santrallerden elektrik üretilmektedir. 1 Kwh'lik enerjinin rüzgardan üretilmesiyle aşağıdaki miktarlarda kirletici yayılımları önlenmiş lur gram CO2 7.1 gram SO2 2.8 gram NOx 0.9 gram CO 0.18 gram tz d) CO2 Emisynu Oluşturmaz Rüzgar türbinleri CO2 emisynu azaltımında sn derece önemlidir. Bir rüzgar türbini ile eş değer bir kömür santralının ( Termik ) 25 yıllık bir sürede ürettiği emisynların kıyaslaması aşağıda verilmiştir. SOx ( tn) NOx CO2 (tn) Termik Rüzgar 40 kg Rüzgâr Enerjisinin Diğer Özellikleri Rüzgar enerjisi yerli kaynak kullanıldığından dışa bağımlılığı Zaman içinde bitme ve fiyat artma riski Çevreyi ve atmsferi kirletme riski lmaması sebebiyle ön plana çıkmıştır. Kısa sürede devreye alınabilen ve tevsii edilebilen bu enerji kaynağının tesisi için yer ihtiyacı düşüktür. Tahsis edilen tplam alanın yüzde ranı türbinler için yeterlidir. Geri kalan alanlarda tarım ve hayvancılık yapılabilir. Çağdaş, istikrarlı ve sürekli lan Asit yağmurlarına yl açmayan CO2 emisynuna yl açmayan Atmsferik sınmaya yl açmayan ksijeni tüketmeyen Radyaktif etkisi lmayan, snsuz bir ham maddeye sahip lan Teknljik larak hızlı bir şekilde gelişen Dğal bitki örtüsü ve insan sağlığına lumsuz bir etkisi lmayan Dışa bağımlılığı lmayan ve döviz kazandırıcı lması

9 Bir türbin ( 0,6 MW) rüzgar enerjisinde (fsil yakıtlardan çıkan CO2 temizlenme yönünde) ağaca eşdeğer ksijen tasarrufu sağlayan, Eknmik ve sağlıklı bir enerji üretim kaynağıdır ve diğer enerji türlerini destekleyerek dğal kaynakların tüketilmesini geciktirecek ve yeni teknljilerin gelişmesi için zaman sağlayacaktır. Bunların dışında rüzgar enerjisinin en önemli özelliği ise, tüm iyi özellikleri ile rüzgar enerjisi knvansiynel enerji üretim biçimlerinden farklı larak, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını engellemeden bugünkü nesillerin ihtiyacını hedefleyen sürdürülebilir kalkınma ilkesi ile bağdaşmaktadır. 3. RÜZGÂRDAKİ ENERJİ Havanın ağırlığı ve hızı lması nedeniyle kinetik enerjisi vardır. Rüzgar gücünün ve enerjisinin belirlenmesi kinetik enerji frmülüyle yapılmaktadır. Rüzgar Türbininin Üreteceği Güç, P= 0.5*q*A*cp*v3*Ng*Nb Dir. P : güç (watt) q : hava yğunluğu kg/m3 A : rtr süpürme alanıcp : perfrmans katsayısı ( 0.59) V : rüzgar hızı (m/s) Ng : jeneratör verimliliği Nb : türbin amadeliği (avability), yaklaşık Rüzgar Gücünün Karakteristikleri Mdern rüzgar türbinleri 3 kanatlıdır. Kanat çapları rtalama larak m dir. (Daha da büyümektedir.) Belli bir zaman aralığında rüzgar hızı sabit değildir. Ancak, şebekeye enerji, rüzgar jeneratörü ve kanat özellikleri ile yaklaşık larak sabit larak verilir. İki rüzgar türbini arasındaki mesafe yaklaşık larak m arasında değişebilir. Bu nedenle arazinin yaklaşık % 99 'luk kısmı tarım, hayvancılık ve diğer amaçlar için kullanılabilir Eknmik rüzgar santralları ptimum rüzgarı, arazi ve bağlantı kşullarında yaklaşık 100 MW büyüklüğe sahip lanlarıdır. Enerji üretimi rtr yüksekliğinde (Hub) rüzgar hızının kübüne ve kanatların süpürme alanına bağlıdır. Rüzgar hızı yükseklikle artar, çğu türbin m kule yüksekliğine sahiptir. Öte yandan kule yüksekliğinin giderek arttığı bilinmektedir. Eknmik türbin ömrü en az 20 yıldır.

10 Her bir türbin bilgisayar sistemi ile uzaklardan da basit larak kntrl edilebilir. Rüzgardan üretilen elektriğin birim maliyeti giderek düşmektedir yılına kadar maliyetlerin % 25 azalacağı beklenmektedir. Türbin güçleri bir kaç kw'tan bir kaç mv'a kadar değişebilmektedir. Rüzgar türbinleri kara'ya kurulduğu gibi, denizlere de kurulabilmektedir. (ff-shre rüzgar santralleri) 3.2 Rüzgar Enerjisinin Pzitif Yönleri Ömrü dlan türbinleri söküp kaldırmak klay lduğundan, arazi yeniden eski haline döndürülebilir. Gelinen teknljik seviye rüzgar gücünün elektriğe verimli dönüşümünü sağlar. Türbinlerin turduğu alan çk küçüktür ve türbinler arası alanların kullanımını sağlar. Rüzgar enerjisi bir endüstri haline gelmiş ve tüm dünyada gelişmektedir. Snlu fsil kaynakların kullanımını azaltır ve mevcut enerji üretim kaynaklarına destek lur. Rüzgar santrali prjeleri nispeten daha basit ve türbinlerin bakımı klaydır. Elektrik üretiminde kaynak çeşitliliği sağlar. Teknljik alt yapı mevcuttur. Rüzgar santrali kurmak için gerekli kredi faiz ranları düşmüş ve bu anlamda yatırımcılar için rüzgar santrali kurmak cazip hale gelmiştir. 3.3 Kurulacak Tesislerin Çevreye Olan Etkisi Kurulacak lan tesislerin çevreye lumsuz hiçbir etkisi yktur. Tesislere en yakın yerleşim yeri merkezi yaklaşık 5 km mesafede lup dlayısıyla gelecekte tesisin çevreye herhangi bir zarar vermesi söz knusu değildir. Bu alan rüzgar ptansiyeli göz önüne alınarak seçilmiştir. Ayrıca yer seçiminde çevreye gürültü yönünden zarar vermemesine ve diğer etkenler yönünden zarar vermemesine dikkat edilmiştir. Bu knuda gerekli araştırmalar ve incelemeler yapılarak alanda kurulması düşünülen tesislerin İmar planlarının yapılarak hayata geçirilmesine karar verilmiştir. 3.4 Kurulacak Tesislerin Bölgeye Olan Etkisi Türkiye de rüzgar enerjisi ptansiyelinin ldukça önemli bir büyüklükte lduğu ve bu büyüklüğün özellikle rüzgar enerjisinden yararlanan bir çk Avrupa ülkesinden fazla lduğu söylenebilir. Aslında Türkiye de çeşitli kamu kuruluşları ve üniversitelerin bu knuda çalışma yaptığı bilinmekle beraber, özel sektör tarafından yapılan ölçüm çalışmaları snuçları ve başvuruları rüzgâr ptansiyelinin büyüklüğünü dğrulamaktadır.

11 Rüzgar Enerji Santrallerinin Ülkemize Olan Faydaları İş yaratma imkanı Teknlji transferi Harici maliyet çevreyi kirletmeme Yerli kaynak, dğal kaynak Dışa bağımlı lmaması Avrupa birliğine uyum Üretilen elektriğin fiyat yapısı 4. PLANLAMA KARARLARI Rüzgar enerji santrali kurulması düşünülen planlama alanı, Mersin İli Mut İlçesi ve Karaman İli Merkez ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Rüzgar Ölçümlerine göre, bölgenin rüzgar ptansiyelinin çk iyi bir durumda lduğu fizibilite raprları ile rtaya çıkarılmıştır. Rüzgâr Enerji Santrallerinden üretilen enerji, Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı lmasından ve çevresine en ufak bir zarar vermemesinden dlayı 4628 sayılı Elektrik Piyasası ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunlar ile desteklenmektedir. Ülke ve Bölge Eknmisine önemli katkı sağlayacak lan Rüzgâr Enerji Santrali tesisleri bölgeye hem Elektrik bakımından maddi avantajlar sağlayacak hem de istihdam bakımından katkı sağlayacaktır. Ülkemizde yapılan ve yapılacak lan rüzgâr enerjisi santralleri hem enerji kaynağı hem de enerji ihtiyacı yönünden ldukça önemlidir. Yapılacak lan rüzgâr türbinleri, gelişmekte lan Türkiye nin enerji üretiminde ayrı bir yere sahip lacaktır. Rüzgâr enerjisi yenilenebilir ve temiz bir enerji üretimini beraberinde getirmektedir. Genel larak bakıldığı zaman, türbin alanlarının çevresine en ufak bile bir zarar vermediği görülmektedir. Türbinler yerleştikleri alanları tam larak kaplamamakla

12 birlikte alt kısımları da insanların kullanımına açık labilmektedir. Yapılan Planlama çalışması, planın kapsadığı arazinin fiziksel özellikleri, mevcut kadastral durumu ve rüzgâr türbinlerinin yer seçimleri dikkate alınarak yapılmıştır. Planlama alanında 12 si Mersin İl sınırları ve 4 ü Karaman İl sınırları lmak üzere tplamda 16 adet Rüzgar Enerjisi Üreten Türbin bulunmaktadır. Bu türbinleri hakim rüzgar yönü ve rüzgardan maksimum düzeyde yararlanabilecek şekilde alanda knumlandırılmıştır. RES (Rüzgâr Enerji Santrali) alanının içinde herhangi bir yapıya izin verilmeyecektir. Rüzgâr türbinlerinin bakım, narım ve kurulması aşamasında kullanılacak vinçler için, vaziyet planında belirlenen alanda kalıcı zemin düzenlemesi yapılacaktır. Bu zemin düzenlemesi, başka amaçlar için kullanılamaz. Türbinler arası hareketin sağlanması ve teknik hizmetlerin rahat bir şekilde yapılabilmesi için arazi durumu da göz önüne alınarak türbinler arası 15 metrelik servis ylları santral alanlarına hizmet verecek şekilde arazi tpgrafyası da dikkate alınarak planlanmışlardır. Yeni planlanmış lan bu yllar Santral (RES) alanlarına hizmet verebilecek şekilde tasarlandıktan snra mevcut yllara bağlanmışlardır. Yapılacak bu tesisin hem yenilenebilir bir şekilde enerji üretmesi ve çevresi için hiçbir lumsuz zarar getirmemesi hem de yılık üreteceği elektrik miktarına bakıldığında bu tür tesislerin ülkemiz için önemli bir yatırım lduğu görülmektedir. Tüm bu lumlu yönler göz önüne alındığında, bölge yatırımcılar açısından cazip ve yatırıma açık, istihdam sağlamak bakımından da avantajlı bir knuma gelecektir. Ülke ve bölge çıkarları gözetildiğinde, Ülkemizin enerji ihtiyacına ve kaynaklarına bakıldığında yapılan bu planlama çalışmasının yararlılığı rtaya çıkacaktır. Yerinde yapılan çalışmalar snucunda çalışma alanı incelendiğinde planlama kriterleri açısından herhangi sakınca görülmeyerek İmar Planı yapılmıştır. 5. KURUM GÖRÜŞLERİ 5.1. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü); İlgi: tarih ve sayılı yazısında; Ruhsat alanı içerisinde kalan su kaynakların çıkış nktası, etki alanı, akış güzergahı ile kuru derelerin güzergahlarının krunarak su kaynakları ve kuru derelerin şev üstlerinden itibaren sağlı sllu 5 metrelik şeritvari alanların yapılaşma dışı tutulması, su kaynakları ve derelerin üçüncü şahıslara ve yaban hayata açık lması, ulaşım yllarının yapımı ve rehabilitasynu esnasında dere geçişlerine dikkat edilmesi, yeni köprü yapımı veya mevcut köprülerin rehabilitasynu gerektiği takdirde ilgilisince dere geçiş prjelerinin yapılarak kurumumuza naylatılması ve ilgili DSİ Şube Müdürlüğü kntrlünde inşaatının gerçekleştirilmesi, lası aşırı yağışlarda yüzey sularının ve kuru derelerin taşkın ve su baskınlarına karşı tüm tedbirlerinin ilgilisince alınması, taşınmazdaki yapılaşmadan dlayı luşabilecek ve 3. Kişilerin görebileceği zarar ziyandan DSİ nin srumlu tutulmaması, yapılacak yapıların su basman ktunun dğal zemin ktundan yeterince yükseltilmesi, DSİ den zarar ziyan talep edilmemesi, su ihtiyacının yeraltı suyundan temin edilmek istenmesi halinde 167 sayılı kanun gereği kuruluşumuzdan izin alınması ve atıklar knusunda tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kntrl Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kntrl Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Katı Atık Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir görüşü verilmiştir.

13 5.2. Mersin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; İlgi: tarih ve sayılı yazısında; İlimiz Tprak Kruma Kurulu, tarihinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde yapılan tplantıda gündem maddesi larak görüşülerek 2013/8 sayılı kararı ile; bahse knu alan içerisinde kalan Kuru Marjinal Tarım Arazisi larak değerlendirilen, alternatif alanı bulunmayan tplam 131 adet taşınmazdan 79,8085 hektar alanın tprak kruma prjesine uyulması kşuluyla Mut RES Prjesi yapımı amacıyla tarım dışı kullanımı talebinin ybirliğiyle kabulüne karar verildiği görüşü bildirilmiştir Orman Genel Müdürlüğü Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Kadastr ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü; İlgi: tarih ve sayılı yazısında; Bölge Müdürlüğümüze bağlı Mut Orman İşletme Müdürlüğünce luşturulan kmisyn tarafından incelenmesi snucu, imar planı yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı görüşü verilmiştir Karaylları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü; İlgi: tarih ve sayılı yazısında: Söz knusu Mut Rüzgar Enerji Santrali alanı karaylu ağımızda bulunan mevcut ve tasarı prjelerimizden etkilenmemektedir görüşü verilmiştir Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; İlgi: tarih ve 8139 sayılı yazısında: söz knusu prjeye tarih ve 1307 sayı ile Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED Gerekli Değildir görüşü verilmiştir Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; İlgi: tarih ve 5688 sayılı yazısında: talep knusu taşınmazın bulunduğu alan, 2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen herhangi bir Kültür ve Turizm Kruma ve Gelişim Bölgesi veya Turizm Merkezi kapsamı içerisinde yer almamaktadır. Ayrıca Silifke Müze Müdürlüğünün tarih ve 1165 sayılı yazısında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kruma Kanunu kapsamında ilgili alanda herhangi bir kültür varlığı kalıntısına rastlanmadığı görüş verilmiştir Trslar Elektrik Dağıtım Annim Şirketi Mersin İl Müdürlüğü; İlgi: tarih ve sayılı yazısında: yapılan inceleme neticesinde, krki ile yapılaşma mesafelerinin saptanabilmesi için sahadan alınması gereken, ilgili parselin öncesindeki ve snrasındaki direklerde en alt iletkenin yerden mesafeleri, direkler arası mesafe, ilgili parselin hatta göre ölçekli knumu ile zemin yan prfili değerlerine ihtiyaç duyulduğundan ve İl Müdürlüğümüz bünyesinde söz knusu ölçümlerin yapılması ile ilgili teknik persnel mevcut lmadığından, Şirketimize ait elektrik tesislerine, iletkenlerin en büyük salınımlı durumda yapılara lan en küçük yatay uzaklıkları ve iletkenlerinin en büyük salgı durumunda üzerinden geçtikleri yerlere lan en küçük düşey uzaklıkları Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği nde belirtildiği şekli ile yapılması ve bahsedilen emniyet mesafelerinin dikkate alınması gerektiği görüş verilmiştir.

14 5.8. Mersin İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetler Daire Başkanlığı; İlgi: tarih ve sayılı yazısında: Mut İlçesi Gökçetaş Köyü Katırardıç Mahallesinde Rüzgar Enerjisi Santrali yapılmasında, belirtilen bölgede idaremiz hizmet alanına giren tesislerin bulunması durumunda bu tesislerin varlığı da dikkate alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasında mevzuatımız açısından bir sakınca bulunmadığı görüşü verilmiştir Mersin İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı; İlgi: tarih ve sayılı yazısında: Mut Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) İmar Planlarının yapılmasında Müdürlüğümüz açısından sakınca bulunmadığı görüşü verilmiştir. PLAN NOTU: SAYILI ÇEVRE KANUNU İLE 5491 SAYILI ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN VE BU KANUNA İSTANADEN YÜRÜRLÜĞE GİREN İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 2. TESİSİN SU İHTİYACININ YERALTI SUYUNDAN SAĞLANMASI HALİNDE 167 SAYILI YASA UYARINCA D.S.İ. DEN İZİN ALINACAKTIR ARALIK 2004 TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İLE TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DERE YATAKLARI VE TAŞKINLAR KONULU BAŞBAKANLIK GENELGESİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 4. PİS SU ÇUKURLARI HİÇ BİR ŞEKİLDE GÖL VE AKARSULARA BAĞLANAMAZ GÜN VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN LAĞIM MECRASI İNŞAASI MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. 5. ORMAN ALANI İÇİNDE TÜRBİNLERİN KURULMASINDA YANGINA KARŞI ÖNLEMLER ALINACAKTIR SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU NUN 3386 VE 5226 SAYILI YASALARLA DEĞİŞİK 4. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK HAFRİYATLARDA ALANDA TAŞINIR- TAŞINMAZ HERHANGİ BİR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞINA RASTLANILMASI HALİNDE ÇALIŞMALAR DURDURULARAK EN YAKIN MÜLKİ AMİRLİK YA DA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İRTİBATA GEÇİLECEKTİR. 7. RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ ALANINDA E (EMSAL): 0.05 OLUP, ALAN İÇİNDE YAPILACAK İDARİ BİNA, TRAFO VB BİNALAR EMSALE DAHİL OLUP 2 KATI GEÇMEMEK ÜZERE KAT YÜKSEKLİĞİ TESİSİN TEKNOLOJK ÖZELLİKLERİNİN GEREKTİRDİĞİ ŞEKİLDE OLUCAKTIR. 8. RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ ALANI OLARAK PLANLANAN ALAN İÇİNDE GÖSTERİLEN YOLLAR ŞEMATİK OLUP, TERK EDİLMEYECEK; ANCAK TÜRBİNLERE ULAŞIMI SAĞLAYAN İÇ YOL OLARAK KULLANILACAKTIR. 9. DİREK VE TRAFO SAYILARI, YERLERİ, TÜRBİN OTURMA ALANLARI ŞEMATİK OLUP, İNŞAAT UYGULAMASI SIRASINDA ZEMİNİN JEOLOJİK VERİLERİ, RÜZGAR VERİ HESAPLAMALARI VE İNŞAATIN TEKNİK GEREKLERİNE GÖRE HAZIRLANACAK MİMARİ VAZİYET PLANI DOĞRULTUSUNDA ORMAN TAHSİS VE R.E.S. ALANI İÇİNDE KALMAK ÜZERE YERLEŞİMLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR. 10. RÜZGAR ENERJİSİ TÜRBİN TESİSİNİN GEREKSİNİMİ OLAN YEŞİL ALAN VE GEREKLİ FONKSİYONLAR VAZİYET PLANINDA BELİRTİLECEKTİR GÜN VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNE UYULACAKTIR SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNU NUN EK 9. MADDESİNE GÖRE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

15 14. KURUM GÖRÜŞLERİNDE BELİRTİLEN KRİTERLERE UYULACAKTIR. 15. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİNDE ONAYLANAN JEOLOJİK/JEOTEKNİK ZEMİN ETÜD RAPORU HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 16. PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE YER ALAN HER TÜRLÜ PROJELENDİRME VE YAPILANMA ÇALIŞMALARINDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ VE AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİ VE DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR. 17. PLAN KOŞULLARI DIŞINDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE PLANLI ALANLAR TİP YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ' W" / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo?oh Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES

Detaylı

İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı

İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı Hakkımızda Kuruluş : 1988 İstanbul 16 Şube (İst.-Avcılar, İst.-Şişli, İst.-Kzyatağı, İst.-Gebze, İç Anadlu, Ostim, Ege, Güney Anadlu, Marmara, Adana, Akdeniz, Kayseri,

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA ÇANAKKALE ÇAN - ALİBEYÇİFTLİĞİ Köyü PAFTA:4 PARSEL: 60 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU Planlama alanı Çanakkale ili, Çan ilçesi, Alibeyçiftliği köyü,

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri 2006 Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri Nurel KILIÇ Dünya da ve Türkiye de ulusal ve bölgesel enerji piyasaları, tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar ticaret, rekabet ve yabancı yatırımlara

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA

Detaylı

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Çiment Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Sürdürülebilir Üretim Sempzyumu 203 Canan DERİNÖZ GENCEL Türkiye Çiment Müstahsilleri Birliği Çevre Danışmanı 0.04.203 İçerik Türkiye Çiment

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

Mars Enerji Hakkında

Mars Enerji Hakkında Mars Enerji Hakkında Mars Enerji International Hollanda Üretim Planı ; RES Servis ve kurulumda, Hollanda lı partner Avrupalı yatırımcıları TR ye gelmesinde köprü Üreticiler ile hızlı işbirlikleri Mars

Detaylı

T.C. ANTALYA BL YÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BL YÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA (02 T.C. ANTALYA BL YÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- t f Ü 'ÎS ~ İÜ ^ 2 - Knu: Alanya 138 ada 1 parsel NİP. " rtrtiıir. («cfr T

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih: 27.10.2014 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ Antalya Büyükşehir

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ KÜÇÜK SANAYİ ALANINA İLİŞKİN 1. ETAP 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 2. ETAP 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN REVİZYONU RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

2015 Makroekonomik Beklentiler

2015 Makroekonomik Beklentiler AKBANK 2015 Makreknmik Beklentiler Aralık 2014 Şahin Zuluğ Melek Sibel Yapıcı Dğukan Ulusy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014T 2015T BÜYÜME: 2015 BEKLENTİMİZ %3,5 1. Özel Tüketim Harcamaları:

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1- REVİZYON İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2- PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE KALAN ALANLARDAN YALNIZCA OSB SINIRLARI YETKİ SINIRIDIR. 3- PLAN HUDUTLARI

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA 1 YURT DIŞI PİYASALAR 2 DÜNYA BUĞDAY DURUMU Milyn Tn 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Üretim 699 657 716 730 736 754 735 Tüketim 700 678

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Çalışmanın amacı Türkiye nin 2013-2017 dönemi elektrik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Eğirdir İlçesi, Balkırı köyü 157 ada 19 nolu parsel içerisinde kalan alanı kapsamaktadır. Çalışma alanı, M25-C-3-A nolu

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AYDIN İLİ, DİDİM İLÇESİ, YALIKÖY MAHALLESİ, 472 ADA 1,2,3,4 NUMARALI VE 477 ADA 1,2 NUMARALI PARSELLERE YÖNELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞINA (GÜNEŞ) DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİS ALANI NAZIM İMAR PLANI

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

KARAKURT H.E.S. İMAR PLANI ASKI İLAN METNİ

KARAKURT H.E.S. İMAR PLANI ASKI İLAN METNİ T.C. İL ÖZEL İDARESİ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KARAKURT H.E.S. İMAR PLANI ASKI İLAN METNİ İlimiz Sarıkamış ilçesine bağlı Akkoz ve Beşyol köyleri sınırlarında Aras nehri üzerinde Hidroelektrik

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 29/05/2014 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Türkiye de Rüzgar Enerjisi Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Akış Ülkemizde rüzgar enerjisi Destekleme Mekanizmaları Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Ülkemizde Rüzgar

Detaylı

YELİ EMO SAMSUN ŞUBESİ-04-05 EYLÜL 2007. MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şube Müdür V.

YELİ EMO SAMSUN ŞUBESİ-04-05 EYLÜL 2007. MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şube Müdür V. ORTA KARADENİZ Z BÖLGESB LGESİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ EMO SAMSUN ŞUBESİ-04-05 EYLÜL 2007 MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şube Müdür V. TÜRKİYE RÜZGAR

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 2012 15-16 17 Şubat 2012 Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi ve A.B.D. onaygil@itu.edu.tr İTÜ Elektrik

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR ENERJİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR ENERJİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ = DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE + ARZ GÜVENLİĞİ Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Sunum Planı Enerji Verimliliğine Genel Bakış Enerji Verimliliği Kanunu ve Uygulamaları Uygulamalar İdari

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, ERDEK İLÇESİ, POYRAZLI MAHALLESİ,KAVAK MEVKİİ ADA 106, PARSEL 11 İÇİN 800 KW LIK [1 TÜRBİN] RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ AMAÇLI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANI YAPIMINA

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. www.euas.gov.tr 1

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. www.euas.gov.tr 1 Türkiye de Rüzgar Enerjisi www.euas.gov.tr 1 Enerjinin Önemi Günümüz dünyasında bir ülkenin sürdürülebilir kalkınma hamlelerini gerçekleştirmesi, toplumsal refahı yükseltmesi ve global ölçekte rekabet

Detaylı

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ H. Yener GÜR EŞ TUCSA Başkan Yardımcısı ECCS PMB Başkanı E-psta: yenergures@gmail.cm ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ 20 Ocak 2013 Her yılsnu geldiğinde Bu yılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri. Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı

Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri. Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı TÜREK Kasım 2014 1 İçerik Türkiye de Rüzgar Enerjisi Lisanslama Teşvikler - Finansman Sonuç 2 Türkiye de Enerji Talebi

Detaylı

BALIKESİR İLİ, ERDEK İLÇESİ KAPIDAĞ RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, ERDEK İLÇESİ KAPIDAĞ RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, ERDEK İLÇESİ KAPIDAĞ RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ İLAVE NAZIM İMAR MART 2016 BALIKESİR İLİ, ERDEK İLÇESİ KAPIDAĞ RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI 1/5000 İLAVE NAZIM İMAR 1. GİRİŞ Yurdumuzun

Detaylı

ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER. Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY

ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER. Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY RÜZGAR Rüzgar nedir? Rüzgarı etkileyen faktörler Türbülans Tepe etkisi Tünel etkisi Rüzgar

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü \ V EXP02016 AN TALYA Sayı : 90852262-301.03-5 T O S " 0.^ 0 9 /2 0 1 5 Konu: Kaş îlçesi, Sarıbelen

Detaylı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Çevre ve İmar Hukuku Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı 02.11.2016 Yabataş Mühendislik Ltd. Şti. Refik Belendir Skak 53/5 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Sunan Yrd.Doç. Dr. Mustafa HOŞTUT Nisan-2007 1/53 RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet Bu özet, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından hazırlanan Ekim 2010 tarihli projeksiyonu,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih: 25.12.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI.. i TALEP SAHİBİ Antalya Büyükşehir Belediyesi t MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

ÖZET AĞAOĞLU ENERJİ GRUBU TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ STATÜ FIRSATLAR ZORLUKLAR/PROBLEMLER TAVSİYELER

ÖZET AĞAOĞLU ENERJİ GRUBU TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ STATÜ FIRSATLAR ZORLUKLAR/PROBLEMLER TAVSİYELER 1 ÖZET AĞAOĞLU ENERJİ GRUBU TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ STATÜ FIRSATLAR ZORLUKLAR/PROBLEMLER TAVSİYELER 2 PORTFÖY ÖZETİ Kapasite Dağılımı Üretim Dağılımı Rüzgar 65,3% Rüzgar

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Belkonak Mah, 123 ada 2 p ve 124 ada 10 p NİP K EXP0

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ 1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI İmar planı değişikliği yapılan alan, Manisa İli, Salihli İlçesi sınırları içerinde Adala mahallesinde yer almaktadır. Salihli ilçesi Manisa İline yaklaşık 75 km. uzaklıkta

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU Tarih: 25.12.2014 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?()16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 U 2 > ~ GU02/2015 Konu: Manavgat 215 ada 1 parsel, 216 ada 1

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR TÜRKİYE RÜZGAR R ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR RÜZGAR ENERJİSİ VE SANTRALLERİ SEMİNERİ Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu - İstanbul (27 MAYIS 2011) MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi

Detaylı

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama Proje Yönetimi Ölçüm Verileri ve Micrositing ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama ÇED Yönetmeliği nde yapılan değişiklikle 75 MW ve üzeri kurulu güce sahip rüzgar santralleri için ÇED Olumlu kararı alınması

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU AYDIN İLİ, DİDİM İLÇESİ, YALIKÖY MAHALLESİ, 472 ADA 1,2,3,4 NUMARALI VE 477 ADA 1,2 NUMARALI PARSELLERE YÖNELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞINA (GÜNEŞ) DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİS ALANI KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı