Akvaryumumu nasıl kurarım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akvaryumumu nasıl kurarım"

Transkript

1 67 rehber Akvaryumumu nasıl kurarım Yeniba layanlar ve tecrübeli akvaryumcular iáin uzmanlardan ipuáları Renkli süs balıkları Egzotik akvaryum dekorları 5 adımda akvaryum kurulması

2 Áindekiler Süs balıklarının ve iáinde bulunacakları ortamın seáilmesi... 4 Karma akvaryum... 5 Bitkiler: Sualtı dünyası iáin ye il nefes... 9 Dekorasyon Biyotop akvaryum Tropik yaapplemur ormanı Orta Amerika Teknik ekipman Aydınlatma Isıtıcı Doappleaya göre uygun filtreleme Hava ile hareket Yardımcılar Farklı akvaryum ekilleri Akvaryumun konumu ve hazırlanması Biyolojik aáıdan temiz Akvaryum zemininin planlanması adımda akvaryum kurulması Bilgisayar destekli akvaryum tasarımı Akvaryum evde geáirilen tatil gibidir. Akvaryum iáerisindeki renkli hareketlilik ve su altı dünyasının gizemli güzelliapplei sizi günlük ya amın gerginliappleinden arındıracaktır. Bir akvaryuma sahip olmak sizin iáin her zaman bir deapplei iklik, eapplelence ve evde seyredecek ilgi Áekici bir ey yaratacaktır. 2

3 Bu rehberde izah edilen temel kurallara uyarsanız doappleal bir akvaryum kurmak ve akvaryumu ya atmak sizin iáin oldukáa zahmetsiz olacaktır. sera sizi doappleal ve kaliteli ürünleriyle desteklemektedir. Size bol eapplelence ve ba arı diliyoruz! 3

4 Süs balıklarının ve iáinde bulunacakları Bir Áok örnekte, farklı süs balıappleı türleri aynı akvaryumda tutulurlar. Böyle durumlarda balıkların doappleal ortamlarında nasıl ya adıklarını mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekir. Hangi süs balıkları birbirleriyle uyum iáinde ya ayabilirler, ne gibi su özellikleri gerektirirler? zleyen sayfalarda sera size süs balıklarınızı nasıl seáeceappleinize ve tatlı su akvaryumları iáerisinde bir su dünyası nasıl olu turacaappleınıza dair bazı öneriler sunacaktır. Deniz suyu akvaryumları iáin özel bir sera rehberi sunarız. Bir balık türü iáin akvaryumlar Sade tek bir tür balık beappleeniyorsunuz ve ev hayvanı olarak bakmak istiyorsunuz? Bu durumda bu tür balık tek tür akvaryumu iáin uygun mu evelden kontrol ediniz. Biyotop akvaryumlar Bu tür akyaryumlarda aynı doappleal ya am ortamından gelen balıkları seciniz. Ba ka yerde göremeyeceappleiniz bir su altı dünyasının doappleal bir paráasını olu turabilirsiniz. Bu enteresan akvaryum tipinin pek Áok avantajı vardır. Balıklar, bitkiler ve dekorasyon birbirleriyle bir ahenk olu tururlar. Tüm balıklar aynı su kalitesine ihtiyac duyarlar. Bu akvaryumların bakımı oldukáa basittir. Bu i ten geráekten keyif alıyorsanız Amazon su altı dünyasından, yaapplemur ormanlarından ya da Malawi gölünden bir paráayı evinizde canlandırabilirsiniz. Bu evde geáirilen tatil gibidir. Ama imdilik biz tek akvaryum fikrine baapplelı kalalım. Karma akvaryum Farklı bölgelerden gelen süs balıklarını ve bitkileri akvaryumunuzda bulundurabilirsiniz her ey sizin zevkinize kalmı tır. Tabikii süs balıkların iyi geáinmesine dikkat etmeniz gerekiyor ve su kalitesinin ve su derecesenin tüm balıklar iáin aynı olması gerekiyor. Öncelikle sera sizlere özellikle yeni ba layanlar iáin uygun olan karma akvaryumlarda bulunabilecek bazı süs balıklarını tanıtacaktır. Devamında size bazı biyotop akvaryumlar göstereceappleiz. Önemli bir ip ucu Süs balıkları suda farklı seviyelerde ya arlar. Bazıları genelde yukarda, ortada ve akvaryumun a asında yüzer. Balıklarınızı seáerken bunu da göz önünde bulundurmaya Áalı ınız. En Áok beappleendiappleiniz balıkları seámeden önce akvaryumunuzun ebatları hakkında da bilgi sahibi olmanız gerekir. En basit kurallardan biri: yeti kin balıappleın 1 cm sine bir litre su dü melidir. 4

5 Karma akvaryum Canlı doappleuranlar Özellikle yeni ba layanlara, balık dükkanında bulunabilecek tüm süs balıkları hakkında genel bilgi vermek neredeyse imkansızdır. Her renkten, ekilden ve boydan balık dükkanlardaki akvaryumlarda ya ar. Pek Áok güzel balık tecrübesiz akvaryumcular tarafından da bakılabilir ancak diappleer türler sadece uzmanlara uygundur. hem yeni ba layan hem de tecrübeli akvaryum meraklılarını cezbeder. Sürekli hareketli ve Áok barı Áıl canlılardır. Renkli ve hareketli balıklar genellikle akvaryumun üst kısmındaki üáte birlik bölümde ya ar. Tıpkı geráek ya amda olduappleu gibi su altındaki ortamda da her balık türünün diappleer türlerin hepsiyle uyu mayacak özellikleri ve ihtiyaáları vardır. Bu nedenle farklı türlerin bölgesel davranı larını, durgunluk ihtiyaálarını, uyku ve yemek alı kanlıklarını göz önünde bulundurmak ve birbirlerine uyum saapplelayabilecek türleri aynı ortamda bulundurmak Áok önemlidir. Önemli bir ip ucu Pek Áok renkte ve ekilde plati bulunmaktadır. Pek Áok süs balıappleı doappleada sürüler halinde ya adıklarından bunların akvaryum iáerisinde 6 veya 8 li gruplar halinde tutulmaları gerekir. Böylece balıklar göze daha ho görünecektir. Erkek lepisteslerin Áe itli renk ve ekillerde kuyruk ve sırt yüzgeci bulunur. KılıÁkuyruklar oldukáa hızlı ve hareketli yüzücüdür. 5

6 Characins Barbus genellikle akvaryumun orta kısımlarında ya ar. Sürü olarak ya ar ve aynı cinsten ne kadar fazla sayıda balık olursa görünü leri o kadar güzel olur. gürbüz ve renkli bir balık türüdür. Áok hareketli olduklarından akvaryum asla sıkıcı gelmez. Lütfen eri kin balıkların ebatları konusunda satıcınızdan bilgi alın. Bazı barbus türleri (örneapplein Bala shark [Balantiocheilus melanopterus]) karma akvaryum iáin fazla büyük boyutlara eri ir. Neon tetra, güzel renklere sahip olduappleundan ve deneyimsiz akvaryumcular iáin bile bakımı oldukáa kolay olduappleundan Áok popülerdir. Kiraz barbus (Barbus titteya) Áok güzel ve barı Áıl bir balık türüdür. Kardinal tetra cinsi gereksinimleri bakımından neon tetrayla aynıdır. Sumatra barbuslar Áizgilerinden ileri dikkat Áekiyorlar. Bu hareketli balıklar uzun kuyruklu balıklarla (örneapplein melek balıappleı, gurami, tülkuyruklu türler) bir arada bulunmamalıdır Áünkü diappleer balıkların kuyruklarını didikleyebilir. 6 Tetra ların Hemigrammus familyası farklı renklere sahiptir. Bunlar Áok barı Áıl ve dayanıklı sürü balıklarıdır. Zebra türü oldukáa farklı bir sürü davranı ına sahiptir.

7 Áiklit Zırhlı kedibalıkları pek Áok ilgi Áekici davranı ları vardır ancak bazı türleri tecrübesiz akvaryumculara uygundur. Daha büyük cinsler oldukáa saldırgan ve aá gözlüdür. Melek balıkları ve cüce Áiklitler tecrübesiz akvaryumcular tarafından kolaylıkla bakılabilir. bütün gün suyun a asında yem ararlar. Asla tek bırakılmaması gereken bir sürü balıappleı türüdür. Lütfen aynı türden en az be tane balıappleı bir arada tutun. Zırhlı kedibalıappleı bazılarının belirttiapplei gibi Áöp toplayan bir cins deappleil aksine tüm diappleer akvaryum balıkları gibi yüksek kaliteli ve Áok dengeli beslenmeye ihtiyaá duyan bir türdür! Kribensis türü iáerisinde saklanabileceapplei ve üreyebileceapplei maapplearalara ihtiyaá duyar. Kelebek Áiklitler oldukáa güzel balıklardır fakat sadece uysal balıklarla bir arada tutulmalıdır. Melek balıkları, bakımı oldukáa kolay Áiklit türleridir. Bunlar neon ya da kardinal tetralar ile bir arada tutulmamalıdır Áünkü daha irice olan melek balıklarına yem olabilirler. 7

8 Labirentli balıklar Önerilen balık kombinasyonları iáinde yoappleun bitki bulunan akvaryumlarda mutlu olur. OldukÁa sakin bir türdür ve diappleer balıkları tehdit etmez. Labirentli balıkları diappleerlerinden ayıran özelliapplei labirent adı verilen bir organla (balıapplea ismini veren) hava soluyabilmesidir. Bu nedenle anabantoid lerin su yüzeyine kadar Áıkıp hava solumaları tamamen doapplealdır. Siyam dövü Áüsünün pek Áok farklı rengi bulunur. Erkekler biribiriyle ciddı ciddı dövü ür bu nedenle her zaman sadece tek bir erkek bir di i ile bakınız. Siyam dövü Áüsü diappleer balık türlerine kar ı barı Áıldır. Suyun farklı katmanlarında ya ayan balıkların bir arada bulundurulması her zaman daha avantajlıdır. Örneapplein: Lepistesler, guramiler, neon/kardinal tetralar ve zırhlı kedibalıkları ya da platiler, barbuslar, cüce Áiklitler ve zırhlı kedibalıkları. Her iki durumda da birkaá tane alg yiyen balık bulundurun. Bristlenose kedibalıappleı (Ancistrus cf. dolichopterus) ve cüce vatoz (Otocinclus cf. affinis) gibi küáük ve orta boylu balıklar özellikle tavsiye edilir. Bu balıklar sürekli olarak akvaryum camındaki, ta lardaki ve bitkilerin yapraklarındaki algları kazıyarak yer. Canlı doappleuranlar (lepistesler, platiler, blek moli, kılıá kuyruklar, vs) da alg yer. Pek Áok süs balıappleı 25 o C lik sıcaklıapplea ve doappleal ph deappleerine (6,5 7,5) sahip suda rahatáa ya ar. Cüce gurami en güzel akvaryum balıklarından biridir. Doappleal rengi kırmızı ve mavi Áizgili olsa da günümüzde turuncu-kırmızı tipleri de bulunmaktadır. Yoappleun bitki bulunan akvaryumlarda bir grup nci gourami oldukáa Áekici bir görünüme sahiptir. 8

9 Bitkiler: Bitkiler akvaryum iáerisinde pek Áok önemli görevi yerine getirirler. Ye ilin farklı tonları akvaryuma sükunet ve ahenk verir. Güzel bitkilerle donatılmı olan bir akvaryum eviniz iáin rahatlatıcı ve dikkat Áekici bir dekor olacaktır. Áakılların arasındaki bakterilerle birlikte bitkiler etkin bir filtreleme sistemi olu turur. Bitkiler arasında, ilk günden itibaren suyun iáerisindeki azot ihtiva eden kirletici maddeleri Áektiklerinden Ceratophyllum demersum ya da Elodea ve Egeria türleri gibi hızlı büyüyen türler bulunmalıdır. Fotosentez esnasında bitkiler besin olarak karbondioksit alır ve suya oksijen verir. Bitkiler balıklar iáin saklanacak yer saapplelayarak balıklarda olu an stresi azaltır. Yavru balıklar aá kom ularından saklanmak iáin büyük yapraklı yoappleun bitkilere ihtiyaá duyar. KaÁ tane bitki dikilmelidir? Akvaryumunuzdan uzun süre keyif alabilmeniz iáin bitki ekerken u temel kurala uymalısınız: akvaryum boyu (cm) Sualtı dünyası iáin ye il nefes x 50 akvaryum derinliapplei (cm) Akvaryumunuz 100 x 40 m ise 80 bitki gerekir. (Saksısız bitkilerde her sırık bir bitki gibi sayılır.) 9

10 Ön kısım bitkileri Ön kısım iáin en uygun bitkiler akvaryumun iáinin görünmesini engellemeyecek küáük bitkilerdir. Boyları 15 cm den kısadır. Cryptocoryne nevillii Echinodorus grisebachii Vesicularia dubyana C (72 82 F) C (72 82 F) C (72 86 F) Orta kısım bitkileri Bu kategoriye daha uzun bitkiler girer. Orta kısım bitkileri yalnız bitkiler ve grup bitkileri adı verilen iki gruba ayrılır. Anubias barteri Anubias sp. Ceratopteris thalictroides T T T C (72 86 F) C (72 82 F) C (68 82 F) Sagittaria platyphylla Alternanthera reineckii Cabomba aquatica 10 G C (59 72 F) G C (73 82 F) C (73 82 F) G

11 Aydınlatma ihtiyacı: yüksek orta dü ük Büyüme hızı: hızlı orta yava Anubias barteri var. nana Eleocharis parvula Lilaeopsis brasiliensis (genellikle yanlı bir isim olan Echinodorus tenellus ismiyle satılır) C (72 82 F) C (64 79 F) C (64 82 F) Tek bitkiler, etraflarında fazla bo luk olmasına ihtiyaá duydukları iáin tek ba larına dikilmeleri gerekir; grup bitkileri ince hatlara sahip oldukları iáin isimlerinden de anla ılabileceapplei gibi en güzel görünümlerine grup halinde dikildiklerinde sahip olurlar. T = Tek bitki G = Grup bitki Cryptocoryne ciliata Echinodorus bleheri Nymphaea lotus T T T C (72 82 F) C (75 82 F) C (73 82 F) Cryptocoryne crispatula resp. Cryptocoryne wendtii Microsorium pteropus C (73 82 F) C (72 82 F) Ludwigia palustris G G G C (64 79 F) 11

12 Arka kısım bitkileri uzun boylu bitkilerdir ve kenarlarla arka kısma dikmeniz gerekir. Ön kısımda olduappleunda bu bitkiler akvaryumun görüntüsünü engeller ve balıkların yüzme alanını daraltır. Seratofilum (Ceratophyllum demersum) ve su mercimeapplei (Egeria densa) gibi hızlı geli en bitkiler mükemmel oksijen kaynaappleıdır ve suda alg olu masına neden olan nitratı temizler. Vallisneria americana Aponogeton crispus Echinodorus martii C (59 86 F) 4 28 C (39 82 F) C (59 82 F) Egeria densa Myriophyllum aquaticum C (68 75 F) C (50 79 F) Önemli bir ip ucu Su bitkileri nemli olarak ta ınmalıdır. Nemli tumak iáin bitkileri nemli gazete kaappleıda sarınız. Özel bitki 67 rehber Su bitkilerinin doappleaya ta ıma po etlerinin yanı uygun bakımı sıra sera balık ta ıma po etleri bu neden iáin en uygunlardır. Yetikili satıcınıza sorunuz! Su bitkileri konusunda ek bilgi iáin size Su bitkiler konusunda doappleaya ugun bakımıω sera I ık enerjisi Karbondioksit Mineraller rehberini tavsiye ederiz. 12

13 Dekorasyon Ta lar Tatlı su akvaryumları iáin örneapplein granit ve bazalt uygundur. Yaappledan kirlenen ta lar, maden ta ları, kireá veya metal iáeren ta lar akvaryum iáin uygun deappleil, her ne kadar dekoratif gözükseler bile. Her ta ı kaynar su ile iyice temizleyin ve Áok fazla ta kullanmayın. Ta ların sürekli e elemeye Áalı an balıklar nedeniyle devrilmemesi iáin dekor olu tururken ta ları silikon (yapı malzemesi olarak kullanılan silikon zehirli olduappleundan sadece akvaryum silikonu kullanın!) ile yapı tırın. Kök Pek Áok evcil hayvan maappleazasında bulunabilen bataklık kökleri neredeyse tüm tatlı su akvaryumları iáin uygundur (Doappleu Afrika Áiklitlerinin bulunduappleu akvaryumlar hariá). Bataklık aappleacı dekoratiftir ve Áürümez. Düz ve verimsiz arazilerde yeti ir ve Áok iyi korunmu tur. Suyu emdikten sonra dibe oturur. Kökleri sadece akvaryumculardan almanız gerekir! Kendi topladıappleınız kök veya tahtalar akvaryumun iáinde Áürüyebilir veya kirliliapplee neden olacak maddeler aáıapplea Áıkarabilir. Hindistan cevizi ve salyangoz kabukları ilginá bir dekorasyon ve balıklar iáin saklanma yeri olu tururlar. 13

14 Biyotop akvaryum Tropik yaapplemur ormanı Biyotop akvaryumlar süs balıklarının doappleal ortamlarını temsil eder. Bu akvaryum tipi oldukáa egzotik görünse de iáerisindeki her ey aynı su yapısına sahip olduappleu iáin bakımı oldukáa kolaydır. Avantajları size sayfa 4 te isa etmi tik. Bu rehberde size 80 cm uzunluappleundaki bir akvaryumda kurabileceappleiniz iki biyotop akvaryum örneapplei göstereceappleiz. Balıklar: Kardinal tetra Cüce Áiklit Panda ÁöpÁü 20 x Kardinal tetra a 4 x Cüce Áiklit (1 + 3 ) b 7 x Panda ÁöpÁü b (Paracheirodon axelrodi) (Apistogramma cacatuoides) (Corydoras panda) Balıkların tercih ettiapplei yüzme bölgeleri: a tüm bölgeler b taban bölgesi Güney Amerikanın Tropic Yaapplemur ormanının Amasonaz bölgesinden gelen, renkleri görkemli olan balıklar genelde o C de kendilerini iyi hisedeler. SeÁmi olduappleunuz balıklar arasındaki boy farkı Áok büyük olmamalıdır, aksi halde daha büyük olanlar küáükleri av olarak görebilir. Bu akvaryum tipi iáin yumu ak ile orta sert arası su uygundur. Bitkiler grup olarak ekiniz, her grupun arasında yeterece yer olmasına dikkat ediniz. Böylelikle sürü halinde yüzen balıklara yeterli alan kalacak ve bölge sahiplenen balıklar bölgelerini belirleyebileceklerdir. 14

15 Bitkiler: A Arka kısım O Orta kısım Ö On kısım A1 A2 O1 2 x Bacopa monnieri 4 x Echinodorus parviflorus 4 x Alternanthera reineckii O2 O3 Ö1 Ö2 2 x Echinodorus bleheri 3 x Sagittaria subulata 3 x Echinodorus grisebachii 4 x Echinodorus isthmicus Dekorasyon: 1 x Arduvaz levha 1 x Kök, orta boy 1 x Yüksek arduvaz ta ı Taban malzemesi: Koyu Áakıl (kızıla Áalan) sera önerisi: Dekorasyon ve bitki düzenlemesi iáin A1 A1 O1 O1 Ö1 Ö1 Ö1 A2 O1 A2 A2 A2 O3 O3 O3 O1 O2 Ö2 O2 Ö2 Ö2 Ö2 40 cm / 16 in. 80 cm / 31 in. 15

16 Biyotop akvaryum Orta Amerika Balıklar: Plati Variatus plati Lepistes KılıÁkuyruk KılıÁkuyruk Lepistes Bronz ÁöpÁü 3 x Plati a 4 x Lepistes a 1 x KılıÁkuyruk a (Xiphophorus maculatus) (Poecilia reticulata) (Xiphophorus helleri) 2 x Variatus Plati a 4 x Lepistes a 1 x KılıÁkuyruk a (Xiphophorus variatus) (Poecilia reticulata) (Xiphophorus helleri) 5 x Bronz ÁöpÁü b (Corydoras aeneus) Balıkların tercih ettiapplei yüzme bölgeleri: a tüm bölgeler b taban bölgesi Balıkların Áok renkli ve canlı olmaları nedeniyle Orta Amerika dan gelen balık ve bitkilerle kurulmu olan bir akvaryumda her zaman Áok hareket olacaktır. Uzun bitkiler akvaryumun üáte birlik arka kısmında büyürler. Bu, balıklara oldukáa geni bir yüzme alanı verir. GenÁ balıklar büyük yapraklı bitkiler arasında saklanmayı severler. Dekoratif kökler dibe yakın ya ayan Áiklitler iáin barınak olu turur. 16

17 Bitkiler: A Arka kısım O Orta kısım Ö On kısım A1 3 x Vallisneria asiatica A2 2 x Aponogeton crispus A3 O1 3 x Hygrophila polysperma 3 x Cryptocoryne wendtii O2 O3 Ö1 Ö2 3 x Cryptocoryne nevillii 3 x Microsorium pteropus Dekorasyon: 3 x Cryptocoryne beckettii 4 x Lilaeopsis brasiliensis (genellikle yanlı bir isim olan Echinodorus tenellus ismiyle satılır) 1 x Düz Áakıl Taban malzemesi: 1 x Büyük kök 1 x Ye im ta ı Koyu Áakıl (kızıla Áalan) sera önerisi: Dekorasyon ve bitki düzenlemesi iáin A1 O1 M1 Ö1 Ö1 A1 A1 A2 A2 A3 O1 Ö1 O2 M2 O2 O3 Ö2 Ö2 A3 O3 Ö2 O3 Ö2 A3 40 cm / 16 in. 80 cm / 31 in. 17

18 Teknik ekipman Aydınlatma Áoappleunluappleu tropik bölgelerden gelen balık ve bitkiler iáin doappleal artların saapplelanmasında en önemli role sahip olan teknik cihazlar unlardır: Aydınlatma Isıtıcı ve IÁ veya Dı filtre. Aydınlatma Aydınlatma Isıtıcı Isıtıcı ve IÁ filtre Dı filtre Aydınlatma sera floresan tüpler en ileri aydınlatma teknolojisi kullanılarak üretilmektedir. Made in GermanyΩ (Alman Malı) ibaresinin yansıttıappleı kalite en dü ük enerji tüketimini ve en iyi aydınlatmayı ifade eder. En geli mi floresan teknolojisi ile tasarlanan tüpler alg geli imine neden olan türde ı ıappleı neredeyse hiá üretmez. Akvarumunuz iáin en uygun sera floresan tüp kombinasyonlar hangileridir, yetkili satıcınıza sorunuz veya Akvaryum ve Teraryumlar iáin doappleal ı ıklandırmaω adlı sera bro üründen bilgi alınız. 18

19 Teknik ekipman Isıtıcı Akvaryum balıkları genellikle yakla ık 25 C sıcaklıappleındaki suda ya ar. Bu nedenle akvaryum suyu doappleru ekilde ısıtılmalıdır. Akvaryum ısıtıcısı akvaryuma suyun sürekli olarak etrafından akacaappleı ve e it olarak ısınacaappleı ekilde yerle tirilmelidir. KaÁ vatlık bir cihaz kullanılması gerektiapplei kolaylıkla belirlenebilir: Az ısıtılan odalarda suyun litresi ba ına yakla ık 1,5 vat olarak hesaplayın. Akvaryum sıcak bir odada bulunuyorsa suyun litresi ba ına 1 vat yeterlidir. HiÁ Áekinmeden daha kuvvetli bir ısıtıcı tercih edebilirsiniz; belirli miktarda ısıyı üretmek iáin harcanılan güá aynıdır. Kuvvetli bir ısıtıcının güá rezervi daha büyük olduappleundan evinizin ısıtma sistemi devre dı ı kalsa bile akvaryum gerekli ekilde ısınabilir. Áubuk eklindeki sera ısıtıcılar tamamen su geáirmez ve tuzlu suya dayanıklıdır. Sıcaklık derecelerini gösteren ayar düapplemesi ile sıcaklık ayarı oldukáa kolaydır. sera ısıtıcıları 25 ile 300 vat arasında deapplei en ve deapplei ik vatta pek Áok modele sahiptir ve tüm ısıtıcılar koruyucu kafesle donatılmı tır. Doappleru ısıtıcı nasıl seáilmelidir: Akvaryum boyu Önerimiz Daha kuvvetli bir ısıtı da büyük bir reserv kuvvete sahiptir örneapplein ev ısıtma bozulurza. Litre 5 C / 9 F 10 C / 18 F 15 C / 27 F Her akvaryum ebadı iáin doappleru sera ısıtıcı 19

20 Teknik ekipman Doappleaya göre uygun filtreleme Akvaryumlarda su temizlemesinin örneapplei: sera filtre aletlerle iá veya dı filtrelerde kulanabilinir. Balık ifrazları Bitki paráaları Yem kalmaları Temiz su Mekanik ön temizleme sera biofibres büyük par- Áaları ve suda yüzen par- Áaları filtreler. Biyolojik su temizleme sera nitrivec ten olu an temizleme bakteriler sera siporaxa yerle ir ve zararlı maddeleri biyolojik bir ekilde temizler. Amonyum/Amonyak (NH 4 /NH 3 ) Mekanik son temizleme sera filtre pamuk veya sera filtre postu ináe kir par- Áaları temizler. Su giri inde sera biyolojik iá filtre B, sera filtre pamuk, hemen sera biofibresdan sonra kullanabilinir. (bakınız sayfa 21). Nitrite (NO 2 ) Nitrate (NO 3 ) 20 Temiz su

21 Doappleadaki gibi su filtreleme Doappleada su deapplei ik zeminlerden geáer ve böyle mekanik bir temizleme olu ur. Mikroorganizmalar sudaki zehirli maddeler besleyici maddelere dönü ür. Su, membalardan, küáük akar sulara, nehirlere, göllere gider. Bu sularda mikroorganizmalar ( temizleme bakterilerω) biyolojik bir ekilde zehirli maddeleri, örneapplein balık attıkları veya ölmü bitkileri temizler. Akvaryum suyunun temizlenmesi de aynı ekilde sera filtre sistemi ile yapılır. Mekanik su temizleme Mekanik su temizlemede iri taneli ve sert kir paráaları örneapplein yem kalmaları, bitki veya yosun par- Áaları geri tutulur, böyle biyolojik filtre mazemeleri tıkanmaz. sera biofibres iri taneli kir par- Áalarını etkili bir ekilde filtreler. Böyle sonraki filtre mazemlerini kirlenmekten korursunuz ve filtrenisin biyolojik etkisini yükseltirsiniz. sera filtre pamuk saapplelam fibrelerden olu ur, bunlar yapı madan veya bozulmadan ináe kir par- Áalarını uzun bir süre fitreler. sera filtre pamuk bir kaá kez akvaryum suyu ile yikanabilinir. sera filtre postu ile pamuk fibreleri motora dolanmaz. 21

22 Teknik ekipman Doappleaya göre uygun filtreleme Biyolojik su temizleme sera siporax deapplei ik bakteri türlerne en uygun artları verir. Büyük pürüzlü yüzeyde balgam olu turan bakteriler en iyi ekilde tutunabiliniyorlar. Yeterli bir ekilde oksijen aliyorlar. Bu bakteriler Amonyumu Nitritte dönü türür (aerob prosesüs). Yüksek miktarda, tünel bir yapıya sahip olan sera siporax ta bulunan aáık gözenekler anaerob bakteriler ve Áok az su ile ideal bakım saapplelar. Tünelin iáinde az oksijenli bir ortam vardır ve Nitrit Nitrat dönü türür. Bakteriler Nitratı ayrı tırır bölye yeterce oksijen olu ur. Böyle Nitrat oranı devamlı azalır. Kalan Nitrat su bitkilerden yem olarak kullanılır. BoruÁukların geni olan iá arzanı maktası kalan mazemlerin Áabuk naklet edilmesine yardim eder; bakteriler yerinde kalır. 1 litre sera siporax biyolojik filtrelemesi ile neredeyse seramik filtre mazemesi gibi 34 litre filtreleme kapasitesine sahiptir. sera siporax ile daha az su deapplei tirme. Önemli: Bakterilerin yerle mesi iáin kullanılan filtre mazemeleri boru bir ekilde olmasını öneririz. Su boruların iáinden gider. Tıkanma veya yapı ma olu maz, ve filtreleme olumsuz etkinlenmez. 22

23 Özel sera filtre mazemeleri Tropikal balık bakarsanız akvaryum suyu sera super peat filtre tortundan filtrelenmesini öneririz. sera super peat akvaryum suyuna uzun bir süre yeterli humidasit ve eser elementlerini verir. sera super peat evvelden suda bulunan deappleerlere göre karbonat-sertliappleini ve ph-sertliappleini dü ürür. Deappleerler uzun süre hafif asitli tutulur. sera super peat mantarların, bakterilerin ve yosunların büyümesini engeller. Dikkat: sera super peat ve sera super carbon beraber kullanılmaz. Filtre kömüru tortuda bulunan tüm deappleerli maddeleri absorbe eder. sera super carbon yerine sera super peat kullanın. Tedaviden sonra sera super carbon miktarını filtrede kisa vadeli yükseltin. Tedavi süreáinde kullanılan filtre kömurü kullanmayınız ve bu zamana kadar kullanılan filtre kömürünü Áıkarınız. Aksı taktirde ürün etkisiz kalır. sera super carbon filtre kömürü büyük yüzeysinden dolayı 6 hafta etkisini gösterir. Bu süreáten sonra filtre kömürü mutlaka deappleistirilmesi gerekir. Aksi taktirde filtrelenen mazemeler yeniden suya gider. sera super carbon ph-deappleerini etkilemez ve fosfat ve nitrat iáermez. 23

24 Teknik ekipman Doappleaya göre uygun filtreleme Bitki yemlemesi iáin az fosfat gerekir. Fazla bir dozda yosun problemleri olu ur. sera phosvec Granulat fosfat problemlerini kolay ve uzun vadeli Áözer. sera biopur ve sera biopur forte aynen sera siporax gibi temizleme bakterilerin yerle mesine yardım ederler ve böyle biyolojik bir ekilde zararlı maddelerin yok olmasına yardım edeler. Zararlı maddelerin dozu az ise, örneapplein Áok bitkili ve az balıklı akvaryumlarda, bu filtre mazemelerini öneririz. Sayfa 22 de isa ettimiz gibi sera siporax ın biyolojik filtre kapasitesi ba ka seramik filtre mazemelerinden 34 kez yüksek. Yani, sera siporax in fiyatı Áok uygundur. 24

25 Uygun pompalama ve filtre göstergesi Sadece doappleruω su akı ında temizleme bakteriler coapplealır ve zaralı maddeler yok olur. Suyun akı ı yeterce kuvvetli ise o zaman bakteriler yeterce oksijen ve yem aliyor demektir. Suyun akı ı fazla ise, o zaman zaralı maddeler yok olmaz. Bu durumda temizleme bakterilerin coapplealması iáin yeterli zaman yoktur. Áabuk büyen yosunlar bu durumdan istifade ederler, ve akvaryumunuzdan daha az zevk alırsıniz. Su akı ı fazla kuvvetli ise balıklarınız uzunca ya amaz. En uygun filtre büyüklüappleü Fitrenin büyüklüappleü akvaryuma göre deapplei ebilir. Daha büyük daha iyidir. Hangi akvaryuma hangi filtre uygundur fitrelerin kutusunda yazar. Su akı ı sera biyolojik iá filtresinde B bulunan bir düappleme ile azalır veya yükseltirilir. serafil di filtrenin kapatma vanaları var. 25

26 Teknik ekipman Doappleaya göre uygun filtreleme KüÁük akvaryumlar iáin sera su filtreleme Áok kuvvetli olan serafil 380 iá filtresi küáük akvaryumlar iáin 60 litreye kadar uygundur. Integre olan elektrikli pompa ile Áalı ır. Böyle büyük olan filtre süngeri (neredeyse 150 cm 3 ) akvaryum suyunun en iyi ekilde temizler. Akvaryum süngerinde iri olan maddeler kalır. Süngerin gözeneklerinde temizleme bakteriler yerle ir ve zararlı maddeler zararsız Nitrata dönü ür. serafil 380 yedek paráaları ile kolay montaj iáin ambalajlanmı tır. En uygun su akı ı iáin kuvvetli su poması Süngerin gözeneklerinde bulunan temizleme bakteriler zararlı maddeleri yok eder Akvaryum süngerinin yüzeysinde iri olan maddeler kalır 26

27 Büyük akvaryumlarında su filtrelemesi Büyük akvaryum suların temizlenmesi iáin iki filtre sistemi en uygundur: sera biyolojik iá filtre B 200 ve B ile 400 litrelik akvaryumlar iáin Tencere di filtre serafil 900, 1100 ve ile 450 litre akvaryumlar iáin IÁ filtre: sera biyolojik iá filtre B 200 ve B 400 sera biyolojik iá filtre B nın avantajları yüksek filtre perfomansı en küáük yerlerde bile modern paralel filtre tekniapplei 4-hücre sistemi, 3 tanesi deapplei ik filtre sistemleri iáin ve 1 hücre sera ısıtıcı iáin mekanik hız filtreleme yava, biyolojik ekilde zararalı madde azalımı kolay montaj kolay temizleme sızmaz pencerede iyi position, yer kaplamaz yüzeye yüzmez balıklar iáin tehlikesiz akvaryumdaki Áevreye uygun 27

28 Teknik ekipman Doappleaya göre uygun filtreleme sera biyolojik iá filtre B iáin sera filtre mazemeleri Yüzey suyu iáin varide Temiz su Áıkı ı sera biofibres yüzey süpürgesinden sonra sera biofibres su varidesinden sonra sera filtre pamuk örneapplein sera siporax sera filtre pamuk (Gerekirse sera super peat, sera phosvec Granulat veya sera super carbon) Orta bölümünden su varidesi Dı filtre: serafil 900, 1100 ve 1300 serafilerin avantajları filtre kapasitesi 5,9 l, 8,1 l veya 10,5 l 240 l, 350 l ve 450 l akvaryumlar iáin uzun ömür iáin kuvvetli motor, enerji tasarrufu iáin kolay klipli deapplei ik filtre mazemeleri iáin sepetler filtre mazemelerin kolay kullanı ı ve bakımı emniyetli, ayarlabilinir hortum baapplelamaları Áabuk ayırma videsi su akımının köntrölü akı ı pratik el pompasi (emmesiz, su sızmaz) mekanik ve biyolojik su temizleme ÁekiÁi desain 28

29 serafil di filtre iáin sera filtre mazemeleri sera filtre pamuk veya sera filtre postu sera siporax (Gerekirse sera super peat) sera filtre süngeri Wasserfluss sera siporax (Gerekirse sera phosvec Granulat veya sera super carbon) sera filtre süngeri pratik sebetler sera biofibres 29

30 Teknik ekipman Hava ile hareket Yüksek performans diyaframlı pompa: sera air 110 / 275 R / 550 R Akvaryumda hava gerekir. Bunun iáin kuvvetli diyaframlı pompalara ihtiyacınız var örneapplein hava ile Áalı an fo ur ta lar iáin filtre iáin akvaryum süpürgesi iáin dip temizleyici iáin sera air 110 un bir, air 275 R in iki ve 550 R in dört Áıkı ı, müstakil diyaframlı sistem ile, var. Böyle sera air bir kaá akvaryumu tek bir poma ile Áalı tırır. sera air 275 R ve 550 R ayarla bilirsiniz kapatma vantusuz ve ortum kı kaásız. sera air pompalar kalitelidir ve TÜV/GS- ve CE-kontrolünden geámi lerdir. Mahfazanın duvarlar saapplelam ve ses yutucudur, ABS-plastiappleindendir, bu PVC den daha Áok kalitelidir. Elastik ayaklar sesisiz ve titre iz Áalı ma saapplelar. Hava ile Áalı an aletler iáin sısaá ve baapplelamalar sera air set SΩ en iyi sera air 110 ile Áalı ır. 2 m uzunlukta silikon bir hortum, (bu hortum ba ka hortumlardan da uzun ömürlüdür) uygun bir sı ac ve ayarlama ve geri tepen vantular iáerir. sera, air 275 R ye uygun sera air set MΩ sunar. 4 m silikon hortumlu, 2 tane fi kıran ta lı, 2 geri tepen vantulu ve 1 ayarlama düappleme ile, müstakil iki aykvarum dekorasyon ve hava filtre (örneapplein sera L 150 ve L 300) birtten iyi Áalı tırır. 30

31 Hava kaldırma iá filtre sera iá filtre L 60, 150 veya 300 litrelik akvaryumlar iáin, Áok sessiz ve kuvvetli calı ır. Havayı e it taksit eder. Özel tasarlanan sünger en küáük partikeleri bile kapar. Süngerin yapısı zararsız maddeleri yok eden bakterilere en uygun ya am artları sunar. sera iá filtre L yeti tırmek istediappleinz yavru balıklar iáin Áok uygundur. Akvaryum dip süpürgesi sera dip süpürgesi, su deapplei imsiz, Áamuru ve kiri dipten Áeker. sera dip süpürgesi 60 cm yüksek olan akvaryumlar iáin uyun ve kolayáa diyaframlı pompaya orn. sera air takılır. Dip temizleyici (Áamur süzgeá) sera dip temizleyiciler tortu kalmalarını akvaryum ta larıdan temizlerler. Aynı zamanda suyu kismen deapplei tire bilirsinz. sera dip temizleyici 14 cm Áok küáük akvaryumlar iáin uygundur, kö eleri ve bitiki aralarını kolay temizler. Yükseklik 14 cm, mücessem dılı uzunluk 7 cm. sera dip temizleyici yuvarlak geni yerler iáin uygun. Yükseklik 25 cm, ø 5,7 cm. 31

32 Teknik ekipman YardımÁılar Yemleme serafeed A yemleme aleti balıklarnıza güvenilir yem verir. Balıklar her zaman aá gözüksede alet ne az ne Áok yem verir. Arkada lar ve akrabalar iyi neyitli genellde fazla yem verirler. Evde yoksanız alet ayar na göre günde 1 6 kez yemler. Bu yavru balıklar iáin Áok uygundur, Áünkü onlar günde bir kaá kez yemlenirseler daha Áabuk ve saapplelıklı büyer. sera vipagran yemeleme aletiniz iáin Áok uygundur. Görmek iáin Akvaryum camlar iyi temizlenseler bile genelde yosunludr. AÁik ye il renkli nokta yosunlar genelde cama yapı ır. sera glasclear yosun miknatiz (3 boyda sunulur) camları Áabuk ve kolay, Áiziksiz uzunca temizler. Temizleme bölümde bulunan fıráa kaliteli plastikdir. Aletin dı ı yumu ak fötr dir. Yavrular iáin sera tül yavruluk 2,5 litrelik kapasitesindedir ve yavru balıklarına yeterce yüzme imkanı verir. Böyle Áabuk ve saapplelıklı büyerler. sera biofibres filtre fibre ile sera tül yavruluk yumurtalamak iáin Áok uygundur. 32

BahÁe havuzunun bakım nasıl yapılır

BahÁe havuzunun bakım nasıl yapılır BahÁe havuzunun bakım nasıl yapılır Koi havuzu için ekstra tavsiyeler Su bak m Yem kalitesi Su yosunsuz biotoplar Saapplelıklı balıklar I çindekiler 1 Düzenli havuz bakımı iáin tavsiyeler 1.1 Balık ve

Detaylı

Süs balıklarınız doappleaya uygun nasıl yemlenir

Süs balıklarınız doappleaya uygun nasıl yemlenir 67 rehber Süs balıklarınız doappleaya uygun nasıl yemlenir Áindekiler Doappleal uygun besleme... 3 sera balık yeminde en iyi besinler kullanılır... 4 Doappleru yem ekli... 6 sera temel diyet... 8 sera

Detaylı

HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI

HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI 2 ÖNSÖZ...3 SKİMMERLİ SİSTEM NEDİR? (ÇELİK/PANEL)...4 SKİMMERLİ YÜZME HAVUZLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!...4 FİLTRASYON SİSTEMİ NEDİR? NE İŞE YARAR?...4 FİLTREMİZİN

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

MART / NİSAN 2011 4 TL İKİ AYDA BİR YAYINLANAN AKVARYUM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

MART / NİSAN 2011 4 TL İKİ AYDA BİR YAYINLANAN AKVARYUM KÜLTÜRÜ DERGİSİ Yıl:1 Sayı:5 MART / NİSAN 2011 Fiyatı: 4 TL İKİ AYDA BİR YAYINLANAN AKVARYUM KÜLTÜRÜ DERGİSİ Yeni başlayanlar için Akvaryum Tasarımı Yapmak Palyaço Karidesleri Pumping Xenia Bitki Akvaryumuna Giriş Akvaryumda

Detaylı

Revelation II Alkali Su İyonizeri USF-T9

Revelation II Alkali Su İyonizeri USF-T9 Revelation II USF-T9 Kullanım Kılavuzu Yeni Revelation Su İyonizerinizi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin olunuz. Bu ürün yalnızca evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı

SU HERŞEYİN BAŞLANGICIDIR

SU HERŞEYİN BAŞLANGICIDIR SU HERŞEYİN BAŞLANGICIDIR KULLANIM TALİMATLARI ÜRÜN BİLGİLERİ SU BÜTÜN CANLILARIN TEMEL TAŞI! Bitkiler, hayvanlar ve de biz insanlar, milyonlarca yıl önce, sudan doğduk. Bahçe, süs ve yüzme göletleri ile

Detaylı

Su ve Enerji Verimliliği

Su ve Enerji Verimliliği HAYATIN HER NOKTASINDA Su ve Enerji Verimliliği T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhtiyacın kadar kullanmak Bu bir dengedir. Aslında tasarruf denge demektir. Bizim

Detaylı

Niçin espring? espring Su Arıtma Sistemini Seçmek İçin Sekiz Neden. #1: Daha temiz, daha berrak, daha tatlı su.

Niçin espring? espring Su Arıtma Sistemini Seçmek İçin Sekiz Neden. #1: Daha temiz, daha berrak, daha tatlı su. Niçin espring? Su Doğadan Evinize Çoğumuz evde musluktan akan suyun temiz ve taze su olduğuna inanırız. Ancak suyun evinize ulaşmadan önce yaptığı yolculuğu öğrendiğinizde, espring Su Arıtma Sisteminin

Detaylı

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER - Uygunluk beyanı...2 - Kuruluş diyagramları...3 - Cihaz tanımı...37 I. TEMEL Ö ZELLİKLER...38 1. Cihazın tanımı...38

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011 %0 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır Travel PLC Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu Mart 0 ÖNSÖZ Sorumlu Liderlik TUI Travel PLC nin dört anahtar değerinden biridir. Eğer bir süredir bizimle

Detaylı

1. GİRİŞ... 1 8. TEKNENİZİ KULLANMAK...

1. GİRİŞ... 1 8. TEKNENİZİ KULLANMAK... türkçe İNDEKS 1. GİRİŞ... 1 1.1. TEHLİKE DERECELERİ... 2 2. TEKNENİN TARİFİ, ESAS DONATIMI VE HUSUSİYETLERİ... 2 2.1. FİBER TEKNELER... 2 2.1.A. İMALAT... 2 2.1.B. GÜVERTE DONANIMI VE GENEL BİLGİ... 2

Detaylı

3M Speedglas Kaynak Güvenliği. 2010 Ürün Kataloğu. Güvenilir Kaynak için. Konforlu Koruma

3M Speedglas Kaynak Güvenliği. 2010 Ürün Kataloğu. Güvenilir Kaynak için. Konforlu Koruma 3M Speedglas Kaynak Güvenliği 2010 Ürün Kataloğu Güvenilir Kaynak için Konforlu Koruma Sürekli Kaynakçılardan ilham aldık Neredeyse otuz yıldır ürünlerimizin performansını ve sağladıkları rahatlığı sürekli

Detaylı

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU ORDU-2008 1 . BaĢkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No: 1 Yazarlarla YazıĢma

Detaylı

ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR.

ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU NOTLARI MİEM ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. E.ERKOÇ Güncelleme Mayıs 2007 HAVUZ

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

HAYVANLAR ALEMİ. Akvaryum kurumu,balık bakımı,tür seçimi,balıkların ömrünü uz

HAYVANLAR ALEMİ. Akvaryum kurumu,balık bakımı,tür seçimi,balıkların ömrünü uz HAYVANLAR ALEMİ Akvaryum kurumu,balık bakımı,tür seçimi,balıkların ömrünü uz HAYVANLAR ALEMİ -> Akvaryum kurumu,balık bakımı,tür seçimi,balıkların ömrünü uz LOVE_PRiNCESS #1/1 Tarih: 23 Kasım 2010, 02:58

Detaylı

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma İçindekiler Doğa Bize Ne Anlatıyor?... 1 Suyun Kerameti... 2 Su Sağlık Ve Yaşamda Ne Gibi Önemli Bir Rol Oynar?... 3 Suyun insan vücudundaki rolü... 4 İyi su olmadan sağlıklı kalamazsınız... 5 Yeniden

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo.

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo. DAISY Dryden Aqua integrated System Kristal berraklığında sağlıklı yüzme havuzu suyu için Doğa ile uyum içinde yenilikçi teknoloji Havuzlar için DAISY filtrasyon sistemi 2 1 3 Frekans kontrollü pompa APF

Detaylı

Bosch klimalar ile sıcakları dışarıda bırakın.

Bosch klimalar ile sıcakları dışarıda bırakın. Bosch klimalar ile sıcakları dışarıda bırakın. Bosch Klimalar 2013 www.bosch-home.com/tr BoschHomeTurkiye Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler. Bosch un sürdürülebilir,

Detaylı