Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koç Holding A. Ş. 01.07.2012-30.09.2012. Ara Dönem Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 / 8

2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 10 Nisan 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üye adedi 15 olarak belirlenmiş olup, 2012 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı na kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu leri ve Denetçi aşağıdadır: Rahmi M. Koç Mustafa V. Koç Temel Atay Ömer M. Koç Semahat Arsel Dr. Bülent Bulgurlu İnan Kıraç Ali Y. Koç Prof. Dr. John H. McArthur Prof. Dr. Heinrich V. Pierer Sanford I. Weill Peter Denis Sutherland Kwok King Victor Fung Muharrem Hilmi Kayhan Emine Feyhan Yaşar Ethem Kutucular Şeref Başkanı Başkan Başkan Vekili Başkan Vekili Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız Denetçi Şirketimizin 15 Mayıs 2012 tarihli ve tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerimizin faaliyetleri gözden geçirilmiş ve komite üyelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Denetimden Sorumlu Komite bağımsız üç üyeden oluşmakta olup, Sn. Peter Denis Sutherland komite başkanı, Sn. Emine Feyhan Yaşar ile Sn. Muharrem Kayhan komite üyeleri olarak belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi iki üyeden oluşmakta olup, bağımsız üye Sn. Emine Feyhan Yaşar komite başkanı, Dr. Bülent Bulgurlu komite üyesi olarak belirlenmiştir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterme ile yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretleri konularında öngörülen görevleri yerine getirmek üzere ayrı bir "Aday Gösterme ve Ücret Komitesi" kurulmuş olup, Başkanlığına bağımsız üye Sn. Muharrem Hilmi Kayhan, üyeliğine Dr. Bülent Bulgurlu getirilmiştir. Risk Yönetimi Komitesi iki üyeden oluşmakta olup, Başkanlığına bağımsız üye Sn. Muharrem Hilmi Kayhan, üyeliğine Sn. Temel Kamil Atay getirilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer almayan Yürütme Komitesi'nin 6 üyeden oluşmasına, Komite'nin kendi üyeleri arasından bir Başkan ve yeterli sayıda Başkan vekili belirlemesine karar verilmiş olup, Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Mustafa Vehbi Koç, Sn. Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç ve Sn. Temel Kamil Atay komite üyeleri olarak belirlenmiştir. Komitelerin çalışma esasları şirketimiz internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde kamuya açıklanmıştır. 2 / 8

3 Sermaye 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Koç Holding in ortakları ve sermaye içerisindeki payları nominal değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir: Hissedar Hisse Tutarı (TL) Sermaye Oranı (%) Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş ,59 Semahat S. Arsel ,42 Suna Kıraç ,25 Rahmi M. Koç ,23 Mustafa V. Koç ,24 Ali Y. Koç ,20 İpek Kıraç ,93 M. Ömer Koç ,56 Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Tic. A.Ş ,10 Koç Ailesi leri ve Koç Ailesi leri tarafından sahip olunan şirketlerin toplam payı ,51 Vehbi Koç Vakfı ,15 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ,99 Diğer (Halka Açık) ,35 Toplam Çıkarılmış Sermaye ,00 3 / 8

4 BÖLÜM 2: BAŞLICA FAALİYET VE GELİŞMELER 2012 yılının üçüncü çeyreğinde ve takip eden dönemde, Koç Holding ve Koç Topluluğu ndaki başlıca gelişmeler şunlardır: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Otoyollar ve Köprülerin Özelleştirilmesi hakkında ihaleye Ortak Girişim Grubu olarak teklif vermek ve ihalenin kazanılması halinde kurulacak ortaklığın yönetim esaslarını belirlemek üzere; Şirketimiz ile merkezi Malezya da bulunan UEM Group Berhad ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında bir Ortaklık Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeye göre, Ortak Girişim Grubu nda Şirketimiz %40, UEM Group Berhad %40 ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %20 paya sahip olacaktır. Ortak Girişim Grubu, 31 Ekim 2012 tarihinde ihaleye teklif vermiş olup, ihalenin kazanılması halinde konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bağlı ortaklıklarımızdan Arçelik in "BB+" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını ve "AA" olan uzun vadeli ulusal kredi notunu 11 Ekim 2012 tarihi itibariyle teyit etmiştir; notların görünümü ise durağandır. Bağlı ortaklıklarımızdan Aygaz ın 16 Temmuz 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, sermayesinin %99,99'una sahip olduğu ve LPG sektöründe birlikte faaliyet gösterdiği bağlı ortaklığı Mogaz Petrol Gazları A.Ş. ile 30 Haziran 2012 tarihli bilançosunda görülen tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde devralma yoluyla birleşme işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden yapılan çalışmalar sonrasında, Şirketin 4 Ekim 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Aygaz, Mogaz'da %100 oranında pay sahibi olduğundan, birleşme işleminin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış düzene uygun olarak gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. Konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na gerekli başvurular yapılmış olup, birleşme işlemi söz konusu kurumlardan alınacak onaylar çerçevesinde tescil edilecektir. İş ortaklıklarımızdan Ford Otosan ın, kamuoyuna açıklanan 630 milyon ABD doları tutarındaki yeni nesil Transit ürünleri yatırımı kapsamında çalışmaları devam etmekte olup; yeni modellerden Tourneo Custom ve Transit Custom'ın seri üretimine 23 Temmuz 2012 itibariyle başlanmıştır. Yıllık yaklaşık 130 bin adet üretim kapasitesine sahip Tourneo Custom ve Transit Custom ürünleri yurt içi ve ihracat pazarlarına yönelik olarak üretilmekte olup, 2012 Ekim ayı itibariyle satışa sunulmuştur. Bu ürünlerin 90 ülkeye ihraç edilmesi ve 2012 yılsonuna kadar adetlik ihracat rakamına ulaşılması hedeflenmektedir. Toplamda 1 milyar ABD dolarını bulacak yeni nesil Transit ve yeni hafif ticari araç yatırımları 2012 yılının son çeyreğinde de devam edecektir. Kocaeli Fabrikası kapasitesi, 2014 yılı itibariyle, 110 bin adedi yeni hafif ticari araç, 290 bin adedi yeni nesil Transit araç üretimi olmak üzere toplam 400 bin adede ulaşacaktır. İş ortaklıklarımızdan Ford Otosan ın 19 Ekim 2012 de yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda, alınan karar çerçevesinde olağanüstü yedek akçelerinden, ödenmiş sermayesinin brüt %65,0000'i, net %57,2693'ü oranında ve toplam TL temettü ortaklara 31 Ekim 2012 tarihinden itibaren nakden dağıtılmıştır.. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı doğrultusunda açılan otobüs ihalesi bağlı ortaklıklarımızdan Otokar lehine sonuçlanmıştır. 25 Temmuz 2012 deki 41,9 milyon Euro ve 12 Ekim 2012 deki 41,6 milyon Euro bedelli 250 şer adet dizel yakıtlı solo tip otobüs, yedek parça ve araçların 5 yıllık bakım ve idamesini kapsayan ihale 4 / 8

5 toplam 500 adet ve 83,5 milyon Euro bedele ulaşmıştır. Araçların teslimatı 2012 yılsonunda başlayacak olup, 2013 yılının ilk yarısında tamamlanacaktır. Bağlı ortaklıklarımızdan Tüpraş, ABD Doları tutarında, 5,5 yıl vadeli, altı ayda bir faiz ödemeli, kupon faiz oranı %4,125, yıllık getirisi %4,168 olan tahvillerin yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışını 2 Kasım 2012 de tamamlamış olup, sözkonusu tahviller Londra Borsası'nda işlem görmektedir. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından 18 Ekim 2012 tarihinde Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden şirket notu olarak "Ba1" Durağan görünüm ile değerlendirilen bağlı ortaklığımız Tüpraş, 3 Aralık 2009 tarihinden bu yana Fitch Ratings'den "BBB-" Durağan görünüm olan yatırım yapılabilir olarak tanımlanan nota sahiptir. İş ortaklıklarımızdan Türk Traktör ün, Adapazarı nda planlanan yatırımının çevreye olabilecek potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi amacı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu için gerekli başvurular yapılmış ve 3 Ağustos 2012 itibariyle olumlu sonuçlanmıştır. Söz konusu yatırımın Yatırım Teşvik Belgesi'ne bağlanması amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılan "Yatırım Teşvik Belgesi" başvurusu da 16 Ekim 2012 itibariyle onaylanmıştır. Teşvik Belgesinde yatırımın tutarı TL olarak yer almaktadır. "Büyük Ölçekli Yatırım" olarak değerlendirilmiş olan yatırım için sağlanan destek unsurları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, büyük ölçekli yatırımlar için uygulanan kurumlar vergisi indirimi ve 3 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteğidir. İş ortaklıklarımızdan Yapı Kredi Bankası yurtiçinde TL nominal değerli kısmı halka arz edilmek, TL nominal değerli kısmı ise tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam TL'ye kadar değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş, söz konusu banka bonosu ve/veya tahvillerin kurul kaydına alındığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Mayıs 2012 tarih, 2012/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştu. Bu kapsamda; o Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan talep toplama işlemi neticesinde, TL nominal değerli 179 gün vadeli banka bonolarının ihracı, 16 Temmuz 2012 tarihinde yıllık bileşik faizi %9,01, basit faizi %8,81 ve ihraç fiyatı 95,857 TL olarak gerçekleştirilmiştir. o Halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilen 313 gün vadeli TL nominal değerli banka bonolarının satış işlemi 17 Ağustos 2012 tarihinde tamamlanmıştır. o 150 Milyon TL nominal değerli 172 gün vadeli banka bonolarının halka arz yoluyla ihracı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Ekim 2012 tarihli Kurul Kayıt Belgesi'ne istinaden; Ekim 2012 tarihlerinde yapılan talep toplama işlemi neticesinde 18 Ekim 2012 tarihinde yıllık bileşik faizi %7,38, basit faizi %7,25 ve ihraç fiyatı 96,698 TL olarak gerçekleştirilmiştir. o 500 Milyon TL nominal değerli 178 gün vadeli banka bonoları ve talep gelmesi halinde ek olarak satışa sunulacak 100 Milyon TL nominal tutara kadar banka bonolarının halka arz yoluyla ihracının gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmış; söz konusu ihraçla ilgili olarak 2 Kasım 2012 itibariyle BDDK ve SPK'ya gerekli başvurular yapılmıştır. 5 / 8

6 İş ortaklıklarımızdan Yapı Kredi Bankası nın, bir yıllık dönem içerisinde tahsisli satış yöntemi ile kurumsal yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 300 milyon Euro karşılığı TL tutarına kadar ihraç edeceği varlık teminatlı menkul kıymetlerinin, T.C. Merkez Bankası'nın 25 Temmuz 2012 tarihli döviz kuru üzerinden TL'ye çevrilerek, TL olarak kurul kaydına alındığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Temmuz 2012 tarih, 2012/30 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur. İş ortaklıklarımızdan Yapı Kredi Bankası nın 6 Eylül 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, yurt içinde TL'ye kadar değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, konuyla ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. İş ortaklıklarımızdan Yapı Kredi Bankası nın 22 Ekim 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylarını müteakiben, BDDK nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği çerçevesinde, Türkiye dışında yerleşik tüzel ve gerçek kişilere satılmak üzere 10 yıl vadeli ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda ABD doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar ikincil sermaye benzeri borç niteliğini haiz tahvil olarak ihracına ilişkin gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. SPK tarafından kayda alınmış olan tahvillerin ihracı konusunda 5 Kasım 2012 tarihi itibariyle BDDK dan gerekli onay alınmıştır. İş ortaklıklarımızdan Yapı Kredi Bankası, uluslararası bankalardan, Euro ve ABD doları olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 1 yıl vadeli ve 322 milyon ABD dolarlık dilimi için toplam maliyeti LIBOR+%1,35; 618 milyon Euroluk dilimi için ise EURIBOR+%1,35 olan sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredi anlaşması 16 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 27 Eylül 2012 tarihinde imzalanmıştır. İş ortaklıklarımızdan Yapı Kredi Bankası, bağlı ortaklığı Yapı Kredi Finansal Kiralama nın İMKB kotundan çıkması amacıyla yürütülen işlemler çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan onay sonrasında, 22 Haziran Temmuz 2012 tarihleri arasında Yapı Kredi Finansal Kiralama ortaklarınına 1 TL nominal değerli hisse için 5,02 TL çağrı fiyatı üzerinden çağrıda bulunmuş; gerçekleştirilen çağrı işlemi neticesinde, Bankanın Şirket sermayesindeki payı % 98,85'den % 99,20'ye çıkmış, Şirketin halka açıklık oranı %0,06 ya düşmüştür. İMKB Yönetim Kurulu nun 12 Temmuz 2012 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketin İMKB deki işlem sırası 20 Temmuz 2012 tarihinde ikinci seans sonrasında işleme kapatılmıştır. İş ortaklıklarımızdan Yapı Kredi Bankası nın 27 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; grubun sigorta alanındaki faaliyetlerinin yeniden organize edilmesi amacıyla, bağlı ortaklıkları Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ve Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. hisselerinin elden çıkarılmasına ilişkin seçeneklerin değerlendirilmesi ve bu kapsamda uzun vadeli banka sigortacılığı (bankassurance) konusunda anlaşmaya girilmesi ile ilgili çalışmalarda Deutsche Bank A.G., UniCredit Bank Austria A.G. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şirketlerinin müşterek finansal danışman olarak görevlendirilmelerine karar vermiştir. 6 / 8

7 İş ortaklıklarımızdan Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin TL çıkarılmış sermayesi içerisinde Yapı Kredi Bankası nın sahip olduğu %1,06 oranında hissedarlığı temsil eden TL nominal değerli A grubu ve %10,03 oranında hissedarlığı temsil eden TL nominal değerli B grubu hisseler olmak üzere toplam TL nominal değerli hisseler ile, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin sahip olduğu %44,97 oranında hissedarlığı temsil eden TL nominal değerli B grubu hisselerin, Göker Mineral ve Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. ve Onur Takmak a, hisse devir işleminden bir gün önceki Portföy Değer Tablosunda yer alan toplam değerin toplam hisse adedine bölünmesi ile bulunacak beher hisse fiyatının, satılacak hisse adedi ile, çarpılması suretiyle hesaplanacak tutara, A Grubu hisseler için ilave olarak TL'nin eklenmesi ile hesaplanacak satış bedeli ile satılması konusunda taraflar arasında 28 Eylül 2012 tarihinde Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. 7 / 8

8 BÖLÜM 3: FİNANSAL BİLGİLER 2012 yılı ilk dokuz aylık sonuçlarına göre Koç Holding in toplam konsolide satış gelirleri 2011 yılının aynı dönemine göre %16 artarak milyon TL ye ulaşmış; faaliyet kârı ise %19 azalarak milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Koç Holding in net dönem kârı geçen yılın ilk dokuz ayına göre %0.5 azalarak milyon TL, azınlık payı sonrası net kârı ise %3 artarak milyon TL olmuştur. Şirketin konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: Mn * Mn $* Mn TL Mn TL Değişim 30.Eyl Eyl Eyl Eyl.2011 % Toplam Gelirler Brüt Kâr FAVÖK Faaliyet Kârı Vergi Öncesi Kâr Vergiler Net Dönem Kârı ,5 Azınlık Payları Azınlık Payları Sonrası Net Kâr Mn * Mn $* Mn TL Mn TL Değişim 30.Eyl Eyl Eyl Ara.2011 % Toplam Varlıklar Toplam Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar * SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun hazırlanan konsolide bilançoda gösterilen EUR ve USD tutarlar, TL tutarları üzerinden TCMB tarafından duyurulan 30 Eylül 2012 tarihindeki 2,3085 TL = 1 EUR ve 1,7847 TL = 1 USD resmi alış kurları, konsolide gelir tablosunda gösterilen EUR ve USD tutarlar ise TCMB tarafından duyurulan 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönemdeki günlük resmi alış kurlarından hesaplanan 2,3004 TL = 1 EUR ve 1,7946 TL = 1 USD ortalama kurları kullanılarak hesaplanmış olup bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların bir parçası değildir. 8 / 8

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- Şirket Profili Şirketin Faaliyet Konusu ve Bilgileri Yönetim Kurulunda Görev Alan

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 www.halkgyo.com.tr www.halkgyo.com.tr 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER UYGUNLUK RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI GENEL MÜDÜR MESAJI I II III IV V

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler Kurumsal Değerler Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. BİZ DEĞİLSEK Vehbi Koç Kurucu MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR.

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2013 FAALİYET RAPORU

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2013 FAALİYET RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2013 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN Seri II, 14.1 NO LU TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. 1 İçerik Akfen GYO Hakkında Genel Bilgiler

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER A. Kurumsal Bilgiler...1 B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar...3 C. İşletmenin Finansman

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2011 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : Doğan Şirketler

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH:13/12/2005 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 13.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bakanlık Makamı nın 05.12.2005 tarihli oluru ile Şirketimizde

Detaylı

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Yönetim

Detaylı

SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞİNE GÖRE 31.12.2012 MALİ TABLOLARIYLA BİRLİKTE SUNULAN YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞİNE GÖRE 31.12.2012 MALİ TABLOLARIYLA BİRLİKTE SUNULAN YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.10.2012 31.12.2012 SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞİNE GÖRE 31.12.2012 MALİ TABLOLARIYLA BİRLİKTE SUNULAN YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA I- Şirket Profili 2 Sermayesi ve Ortaklık Yapısı 2 Yönetim ve Denetim Kurulu 3 Kar Dağıtım Politikası

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II 14.1 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ŞİRKET PROFİLİ 2 ŞİRKET AMACI VE FAALİYET KONUSU 2 ŞİRKET KÜNYESİ 3 ŞİRKET MİSYONU 3 ŞİRKET

Detaylı

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.)

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 31 Mart 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ARA

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ 30 HAZİRAN 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Garanti Hakkında: TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Mart 2014

Detaylı