Arçelik Grubu Yatırımcı Sunumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arçelik Grubu Yatırımcı Sunumu"

Transkript

1 Arçelik Grubu Yatırımcı Sunumu

2 Önemli Başlıklar Temel YapıtaĢları Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Büyüme Stratejisi

3 Toplam ciro bazında Avrupa nın en büyük 3. Beyaz Eşya Şirketi Satış ofisleri (Bayilik sistemi dahil) Üretim tesisleri

4 Ortaklık Yapısı Koç Grubu %57 Halka açık % 25 Burla Grubu % 18

5 Marka Portföyü Global Markalar Yerel Markalar

6 Temettü Politikası Ek bir kanuni bir düzenleme olmaması ya da olağan yatırım harcamaları dıģında istisnai bir yatırım gerçekleģmemesi koģuluyla uzun vadeli ortalama temettü oranının yıllık dağıtılabilir karın en az %50 si düzeyinde olması hedeflenmektedir ORTALAMA : Temettü Oranı

7 Önemli BaĢlıklar Temel Yapıtaşları Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Büyüme Stratejisi

8 Temel YapıtaĢları Global Piyasalarda Rekabet Avantajı Türkiye deki Güçlü Konumu Teknoloji ve Inovasyon

9 Rekabet Avantajı Düşük Lojistik Maliyeti Hedef pazarlara yakın, stratejik konumlanma (Global piyasaların yaklaģık ~%40 ı) Asya lı üreticilere göre lojistik avantajı Düşük Birim Maliyet ĠĢçilik maliyetinin düģük olduğu ülkelerde üretim Batı lı rakiplerine göre maliyet avantajı Ölçek Ekonomisi Tek çatı altında dünyada sektörünün en büyük tesisleri

10 B Türkiye Beyaz EĢya Piyasası Pazar Büyüklüğü ~ 6.3 milyon adet Pazar Değeri ~ 4.5 milyar TL = Rusya dahil Doğu Avrupa pazarının % 20 si

11 Türkiye Beyaz EĢya Piyasası Talebin itici gücü: Nüfus yapısı Nüfus: ~74 milyon Nüfus artıģ oranı: ~ %1,6 29 yaģ altı nüfus: %50 15 yaģ altı nüfus: %26 Hanehalkı sayısı: 18,6 milyon Yeni hanehalkı oluģumu: % 2 Evlilik sayısı: ~ ĠnĢaat izinleri (000) A Hanehalkı Sayısı (milyon adet) Nüfus (milyon) Hane başı ortalama kişi sayısı Türkiye 18,6 73,8 4,0 Almanya 40,0 81,6 2,0 Fransa 27,2 63,0 2,3 İngiltere 27,4 62,2 2,3 İtalya 24,6 60,6 2,5 Ukrayna 20,0 45,8 2,3 İspanya 17,6 46,2 2,6

12 Güçlü Marka Ġmajı 20 18, , ,1 3,9 3,8 3,1 2,2 2,1 2 1,3 1,1 1 0 AC Nielsen Marka 2010 Marka Bilinirliği Araştırması

13 Bayilik Sistemi & Servis Ağı ~ 600 Satış Sonrası Servis İstasyonu ~ Bayi

14 Teknoloji ve Inovasyon 750 AR-GE Çalışanı AR-GE Harcamaları: Toplam satıģların ~ %2 si Patent Başvuruları Global patent baģvuru listesinde 95. sırada En ileri üretim tesisleri Yeni Vizyon Dünyaya saygılı Dünyada saygın kapsamında çevreye duyarlı ve yenilikçi ürünlerin sunulması

15 Öne Çıkan Yenilikçi Ürünler Dünya Hız ġampiyonları: Dünyanın en hızlı çamaģır ve bulaģık makinası A+++ Siyah Orbital Kendi Sınıfında Dünyanın En Az Enerji Harcayan İlk A+++ No Frost Buzdolabı Economist ÇamaĢır Makinası A enerji sınıfının %30 üzerinde enerji tasarrufu 14 Hızlı Program ile Dünyanın ilk en hızlı çamaģır makinası Yeni seri Ankastre Fırın A enerji sınıfının %30 üzerinde enerji tasarrufu En sessiz, 43 desibel

16 Öne Çıkan Yenilikçi Ürünler AutoLogic ÇamaĢır Makinası Arçelik ten bir Ġlk : ÇamaĢırı tanıyan teknoloji Çamaşır tipini ve miktarını tespit eder 36 farklı yıkama programı Suyun miktarını ve sıcaklığını düzenler Dönüş hızına ve program süresine karar verir

17 Öne Çıkan Yenilikçi Ürünler 3 Kategoride Dünya ġampiyonu BulaĢık makinası En sessiz 39 desibel En verimli 6 litre su tasarrufu En hızlı 12 kiģilik bulaģığı sadece 58 dakikada yıkar

18 Arçelik ten Dünya da bir ilk.. Divide and Cool (DAC) Teknolojisi Bir kompresöre bağlı çoklu soğutma ünitesi VCC kompresör normal kompresörlere göre %30 daha az enerji harcar

19 Divide and Cool (DAC) Teknolojisi

20 Ödüller & BaĢarılar Beko LED TV, Good Design ve Red Dot Tasarım Ödüllerinin Sahibi Standart LCD TV lere göre %40 a varan Enerji Tasarrufu 16 mm Panel Ġnceliği Yüksek Görüntü Kalitesi Teknoloji, estetik, kalite ve fonksiyonelliği buluşturan 4 ürün için 2010 Good Design ödülü Blomberg Domino Ocak Serisi Blomberg Anka Ankastre Fırın Grundig 40 Rom Led TV Grundig 40 Vision 8 Led TV

21 2 Önemli BaĢlıklar Temel YapıtaĢları Çeyrek Gelişmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Büyüme Stratejisi

22 CĠRO VE BRÜT KAR Milyon TL ay ay % Δ Konsolide Ciro ,5 Brüt Karlılık % 31,0 30,5 Beyaz EĢya Cirosu ,2 Brüt Karlılık % 33,9 37,4 Elektronik Cirosu ,1 Brüt Karlılık % 22,1 20,8 Diğer ,9 Brüt Karlılık % 28,0 16,5

23 CĠRONUN BÖLGESEL DAĞILIMI - I Milyon TL ay ay % Δ Konsolide Ciro ,5 Türkiye ,3 Uluslararası ,7

24 CĠRONUN BÖLGESEL DAĞILIMI (%) II 60,00 50,00 50,70 49,77 40,00 30,00 29,13 26,72 20,00 10,00 0,00 13,48 12,62 Türkiye Batı Avrupa Doğu Avrupa&CIS 7, Ay Ay 6,28 Orta Doğu- Afrika 1,50 2,21 Diğer

25 GELĠR TABLOSU 3Ç Milyon TL Ç (*) Ç % Δ Ç Net SatıĢlar , Brüt Kar ,3 716 marjı % 30,9 30,0 30,9 FVAÖK ,5 260 marjı % 11,8 12,4 11,2 Faaliyet Karı ,5 204 marjı % 9,3 9,9 8,8 Net Kar ,0 160 marjı % 7,4 8,5 6,9 * Bir defalık giderler hariç: Toplam 12,5 milyon TL B&S ile ilgili giderler: Detaylı denetim (due diligence), pazar araştırması, danışmanlık, vb. Bir defalık pazarlama giderleri: Yeni pazar ve kanal penetrasyon giderleri, vb.

26 Faaliyet Kar Marjı KarĢılaĢtırması 3Ç 12,0% 10,0% 9,9% 9,3% 8,0% 7,0% 6,0% 4,0% 4,0% 2,8% 5,3% 2,0% 0,0% Halka Açık Ana Rakipler Arçelik Fark Ç Ç

27 GELĠR TABLOSU 9 AY Milyon TL ay (**) ay (*) % Δ (*) ay ay Net SatıĢlar , Brüt Kar , marjı % 31,0 30,5 31,0 30,5 FVAÖK , marjı % 11,6 12,3 11,3 13,1 Faaliyet Karı , marjı % 8,9 9,5 8,7 10,3 Net Kar , marjı % 7,5 7,9 7,3 8,7 * Bir defalık gelirler hariç: Toplam 40 milyon TL ** Bir defalık giderler hariç: Toplam 16,5 milyon TL B&S ile ilgili giderler: Detaylı denetim ( due diligence ), pazar araştırması, danışmanlık, vb. Bir defalık pazarlama giderleri: Yeni pazar ve kanal penetrasyon giderleri, vb.

28 BĠLANÇO Milyon TL Kısa Vadeli Aktifler Kısa Vadeli Pasifler Nakit K.V. Finansal Borç Ticari Alacaklar Ticari Borçlar Stoklar KarĢılıklar Diğer Diğer Uzun Vadeli Aktifler Uzun Vadeli Pasifler Maddi Duran Varlıklar U.V. Finansal Borçlar Finansal Yatırımlar Diğer Diğer Özkaynaklar Toplam Aktifler Toplam Pasifler Net Finansal Borç / Özkaynak 0,40 0,22 0,44 Cari Oran 1,77 2,03 1,31 Kaldıraç Oranı 0,57 0,53 0,57

29 ĠġLETME SERMAYESĠ Milyon TL Döviz Bazlı TL Bazlı Milyon TL Döviz Bazlı TL Bazlı Toplam K/V Ticari Alacaklar K/V Ticari Borçlar Diğer Alacaklar Diğer Borçlar Stoklar İşletme Sermayesi Milyon TL Döviz Bazlı TL Bazlı Milyon TL Döviz Bazlı TL Bazlı Toplam K/V Ticari Alacaklar K/V Ticari Borçlar Diğer Alacaklar Diğer Borçlar Stoklar İşletme Sermayesi İşletme Sermayesi / Satışlar % 33% 35% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

30 NAKĠT AKIġ Milyon TL Dönem BaĢı Bakiyesi Faaliyet Net Nakit AkıĢı Duran Varlık SatıĢı 5 26 Diğer Yatırım Faaliyetleri (net) Ödenen Temettü Finansal Borç DeğiĢimi Diğer Finansman Faaliyetleri(net) Dönem Ġçi Nakit DeğiĢimi Dönem Sonu Bakiyesi

31 3 Önemli BaĢlıklar Temel YapıtaĢları Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Büyüme Stratejisi

32 Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 14,0% EBITDA Yeniden yapılandırma çalıģmalarının sonuçları 12,0% 10,0% 8,0% Grundig Elektronik in tam konsolidasyonu Global ekonomik kriz 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Önceki beklenti: % yıllık ortalama : % 10 Global krize rağmen beklenti aralığında gerçekleģme 7 yıllık ortalama : % 10,6

33 Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% Önceki beklenti : % EBITDA Yeniden yapılandırma çalıģmalarının sonuçları TV segmentinde daha yüksek karlılık Tedarik zinciri sürecinin optimizasyonu Üretimde ek verimlilik artıģları GeliĢmekte olan ülkelerde artan satıģlar Marka yönetimi odaklı pazarlama uygulamaları Artan price/mix, daha yüksek pazar payı Yeni sürdürülebilir EBITDA kar marjı beklentisi: > 11,5 %

34 Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% EBITDA Yeni sürdürülebilir EBITDA kar marjı beklentisi: > % 11,5 Riskler: Politik geliģmeler Agresif rekabet Global ekonomik Ģartlar

35 3 Önemli BaĢlıklar Temel YapıtaĢları Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Büyüme Stratejisi

36 2011 BEKLENTĠLERĠ Arçelik için beklentiler; Ana faaliyet bölgelerinde aynı kalan veya artan pazar payı Beyaz eģya satıģ adedi artıģı: Türkiye* : >%15 Uluslararası: %8 10 Ciro : + % TL bazında EBITDA marjı : ~ %11,5 *: BESD verisi ile uyumlu Ģekilde 5 ana ürün

37 3 Önemli BaĢlıklar Temel YapıtaĢları Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Büyüme Stratejisi

38 Büyüme Stratejisi Arçelik, sektörde öngörülen konsolidasyona paralel olarak, organik büyüme stratejisini inorganik büyüme fırsatları ile desteklemeye devam ediyor. İnorganik Büyüme Stratejisi Gelişmiş pazarlarda üst segmentte yer alan marka satın alımı GeliĢmekte olan pazarlarda hacim & kapasite artıģı Üst segmente eriģim Satın alımlar ve / veya yeni fabrika kurulumu; Orta Doğu ve Afrika Güney Asya

39 Afrika pazarında yüksek büyüme potansiyeli Hızlı ekonomik büyüme Uygun demografik yapı arası ortalama reel GSYİH büyümesi %1 in altında %1 ile %3 arasında %3 ile %5 arasında %5 in üzerinde Yetersiz veri Reel GSYĠH son on yılda yıllık bileģik %5 oranının üzerinde büyümüģtür. Afrika da iģgücü dünyanın geri kalanına göre daha hızlı artıyor. Afrika da çalıģma yaģında olan 500 milyondan fazla kiģi vardır yılında, bu rakamın 1,1 milyar kiģiyi geçmesi beklenmektedir. Hindistan dan daha fazla olan orta sınıf hane halkı sayısının artmaya devam ederek, 2000 yılındaki 59 milyon seviyesinden 2014 yılında 106 milyona ulaģması beklenmektedir. Artan ĢehirleĢme trendi %40 olan güncel kentleģme oranı, Çin ile karģılaģtırılabilir, Hindistan dan ise daha yüksek seviyelerdedir. 1 milyon veya daha fazla kiģinin yaģadığı Ģehir sayısı Hindistan dan fazla, Avrupa ile aynıdır. ġehirleģme süreci ile birlikte, 2000 yılından itibaren altyapı yatırımları 3 katına çıkmıģ ve 2008 yılında US$19 milyara ulaģmıģtır. Bölgenin ekonomik gücü - Güney Afrika DüĢük beyaz eģya penetrasyonu Kurulu altyapı GeliĢmiĢ finansal sistem ĠĢleyen demokrasi ile beraber istikrarlı politik ortam Sahara altı bölgeye ihracat fırsatları

40 Defy Appliances: hızlı büyüyen pazarın lideri Gelişmekte olan pazarlarda büyüme stratejimize uygun olarak, Güney Afrika merkezli Defy Appliances hisselerinin %100 ü satın alınmıştır. Defy ve satın alma sürecine genel bakıģ Güney Afrika beyaz eģya pazarının lider üretim ve satıģ Ģirketi Defy, 1905 yılında kurulmuģtur. %35 in üzerinde pazar payı ile lider konumda olan Defy, güçlü iç satıģ ve dağıtım ağına sahiptir. Arçelik 20 Temmuz 2011 tarihinde, Defy Appliances Ģirketinin %100 ünü Ģirket değeri 2,25 milyar Güney Afrika Randı üzerinden satın almak amacıyla Franke AG ile hisse satın alma sözleģmesi imzaladı. 30 Kasım 2011 tarihinde hisse devri gerçekleģmiģtir. GeniĢ Ürün Yelpazesi Defy, 3 üretim tesisine ve geniģ bir ürün ağına sahiptir. Jacobs (Durban) solo fırın, ankastre fırın, piģirici cihazlar ve kurutucu, Ezakheni (Ladysmith) dondurucu ve buzdolabı; East London buzdolabı 2010 Özet Finansallar, ZAR Ladysmith Ciro 2,5mlr FVAÖK 314mn FVAÖK Marjı %12,5 GÜNEY AFRİKA East London Durban

41 Defy alımı ile sağlanacak faydalar Özellikle Sahara Altı bölgede büyümek için platform sağlaması Defy ın mevcut pazarlarına daha geniģ bir ürün gamı ile eriģim Afrika kıtasında yeni pazarlara ulaģım SADC* Sahara Altı Nüfus: 202mn GSYĠH: US$561bin KiĢi baģı GSYĠH: US$2,8K Diğer SADC Nüfus:145mn GSYĠH: US$175bin KiĢi baģı GSYĠH: US$1,2K Güney Yarımküre deki pazarları yakından izleyebilme imkanı Kongo Tanzanya Özellikle tedarik ve üretim sürecinde sinerjiler yaratılması Yurtiçi ve YurtdıĢı hacim ve pazar payı artıģı Kalite geliģimi Verimlilik artıģı Ġlave kapasite Karlılık artıģı SACU** Ülkeleri Nüfus: 57mn GSYĠH US$386K KiĢi baģı GSYĠH: US$6.8K Gümrük Vergisi-SACU AB Çoğu üründe yok Diğer Ülkeler Soğutucular %20-25 Fırınlar %15-20 Üstten yüklemeli çamaģır makineleri 20-30% * South African Development Community ** South African Customs Union Angola ġeyģeller Malavi Zambiya Mozambik Zimbabve Madagaskar Namibya Botsvana Morityus Lesoto G.Afrika Svaziland

42 4 Yatırımcı İlişkileri için Temas Kurulabilecek Kişiler M. Türkay Tatar Finansman Direktörü Tel: ( ) Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu GMY Finansman ve Mali ĠĢler Tel: ( )

43 4 YASAL UYARI Bu sunuş, Şirket hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket Yönetimi'nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir. Arçelik, Arçelik Yönetimi veya çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu sunuştaki bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar.