III Yılı Kâr Dağıtım Tablosu 39 Denetim Kurulu Raporu 40 Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar 41

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu 39 Denetim Kurulu Raporu 40 Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar 41"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU 2011

2 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2011 Ortaklar Genel Kurulu Toplantı Gündemi 4 Yönetim Kurulu Raporu 6 CEO nun Değerlendirmesi 8 Yönetim ve Denetim Kurulları 10 Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler 12 I Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler 16 Otomotiv Sektörü ve Tofaş ın Sektör İçindeki Yeri 18 Bağlı Ortaklıklar 22 Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Yılı Faaliyetleri ve Başarıları 28 İdari Faaliyetler ve Sonuç 35 II 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu 39 Denetim Kurulu Raporu 40 Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar 41 III Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı 98 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 100 Kâr Dağıtım Politikası 114 Ücret Politikası 115 Bilgilendirme Politikası 116 IV

3

4 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2011 I Ortaklar Genel Kurulu Toplantı Gündemi Yönetim Kurulu Raporu CEO nun Değerlendirmesi Yönetim ve Denetim Kurulları Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler 2/3

5 Ortaklar Genel Kurulu Toplantı Gündemi Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 30 Mart 2012 Tarihli 44. Olağan Ortaklar Genel Kurulu Toplantı Gündemi Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 30 Mart 2012 Tarihli A ve D Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu Toplantı Gündemi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile, bağımsız denetim şirketi, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers) nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu nun 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 3. Türk Ticaret Kanunu nun 315. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması, 4. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Yönetim Kurulu nun, 2011 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 6. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Ana Sözleşme nin Yönetim Kurulu başlıklı 9. maddesi, İdare Meclisinin Müddeti başlıklı 10. maddesi, Yönetim Kurulu nun Yetkileri başlıklı 11. maddesi, İdare Meclisi Toplantıları ve İcra Komitesi başlıklı 12. maddesi ve İdare Meclisine Müteallik Hükümler başlıklı 13. maddesi ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 35. maddenin ilavesine ilişkin tadillerin onaylanması, 7. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılması, 8. Denetçi seçimlerinin yapılması, 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası nın belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 11. SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri; Fiat Grubu tarafından veya lisansı altında üretilen motorlu araçlar dışında motorlu taşıt ticareti ile iştigal eden bir işe sahip üçüncü taraf veya şirketlerde Yönetim Kurulu üyesi, yönetici veya işçi sıfatıyla çalışmamaları kaydıyla; Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri ve SPK nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 16. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 17. Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 18. Dilek ve görüşler. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, tarihli Olağan Genel Kurul un Ana Sözleşme değişikliklerine ilişkin kararının onaylanması, 3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın Başkanlık Divanı nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi. 4. Kapanış.

6 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2011 I 4/5

7 Yönetim Kurulu Raporu Tofaş, güçlü üretim ve ihracat performansı, her geçen yıl yukarıya çektiği güçlü finansal sonuçları ile yine başarı dolu bir yıla imza atmıştır. Bundan sonra da yarattığımız istihdam ve katma değeri arttırarak güçlü bir global oyuncu olarak yolumuza devam edeceğiz.

8 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2011 I Değerli Hissedarlarımız, Kıymetli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız, 2011 yılı, şirketimiz açısından fevkalade başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir dönem olmuştur. Global açıdan ise dönüm noktalarını içinde barındıran bir yıl olmuş; ABD ve Avrupa ekonomilerinde önemli dalgalanmalar yaşanmış, ekonomik gelişimin batıdan doğuya kayışı daha da belirginleşmiştir. ABD kaynaklı finansal dalgalanmaların ardından gelen yapısal dönüşümün sancıları yaşanırken, Avrupa Birliğinde başlayan ekonomik kriz birliğin yapısının ve geleceğinin yeniden ele alındığı bir sürece dönüşmüştür. Avrupa Birliği nin borç kriziyle olan mücadelesi, euro bölgesi ekonomileri için zorlu bir süreç yaratmıştır; bu süreç, iktidar değişimleri ve yeni ekonomik önlemleri beraberinde getirmiştir. Art arda devreye alınan önlem paketlerinin sayesinde, önümüzdeki dönemlerde daha güvenli ekonomik şartların oluşacağı, kanısındayım. ABD ekonomisi ise yılın son çeyreğinde %3 büyüme göstermiş; toparlanma sürecine girmiştir. %1-2, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerde %7-8 seviyelerindedir. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin in oluşturduğu BRIC ülkeleri ve NEXT 11 adı altında, içinde Türkiye nin de yer aldığı gelişmekte olan ekonomilerin önümüzdeki yıllarda etkinliklerini arttıracakları açıktır. Dünya ekonomisindeki bu gelişmeler, fırsatları ve tehditleri bir arada sunmaktadır. Türkiye nin önemli bir aktör olduğu Ortadoğu coğrafyası ise son yılların en hareketli dönemini yaşamaktadır. Bu noktada, Türkiye olarak dengeli bir yaklaşım benimsemeli, geleceği izleyen değil belirleyen bir aktör olarak kendimizi konumlandırmalıyız yılına baktığımızda, yılın ilk yarısında daha yavaş bir seyir izlemesi beklenen Türkiye ekonomisinin ikinci yarıda hareketleneceği ve yılsonunda%4 seviyesinde bir ekonomik büyüme göstereceği öngörülmektedir. Enflasyonun, vergi artışları ve kur hareketleri nedeniyle yılın ilk yarısında %10 lar seviyesinde seyredecği tahmin edilmekte; ikinci yarıda enflasyonun tek haneli rakamlara dönmesi beklenmektedir. İç talebin hızlı artışı ve bunun neticesinde cari işlemler açığının büyümesi ülke ekonomimiz için en kritik konularıdan biridir. devam eden Tofaş, adetlik kapasite ile Türkiye nin en yüksek üretim kapasitesine sahiptir yılında adet üretimle sektör üretiminin %28 ini, adet ihracat hacmiyle, sektör ihracatının %23 ünü tek başına gerçekleştirmiştir. İç pazarda satışlarını 129 bin adede yükselterek son 4 yılda %111 lik bir büyüme kaydetmiştir yılında imzalanan Opel/ Vauxhall anlaşması ile birlikte Tofaş üretim yaptığı marka sayısını Fiat, Peugeot ve Citroen in ardından, 5 e çıkarmıştır. Doblo nun Kuzey Amerika ya ihracatı için iyiniyet anlaşmasını imzalamış; 2013 yılında RAM markasıyla Doblo yu ihraç etmek için gerekli yatırımları başlatmıştır. Böylelikle Tofaş ın üretim yaptığı marka sayısı 6 ya ulaşacaktır. Tofaş ın, başarılı ticari faaliyetlerini finansal sonuçlar itibariyle de görmek mümkündür. Tofaş, 2011 yılında satış gelirlerini %14,5 arttırak 7,3 milyar TL ye, net karını %23,4 oranında arttırak 474 miyon TL ye yükseltmiştir. Böylece Tofaş, güçlü üretim ve ihracat performansı, her geçen yıl yukarıya çektiği güçlü finansal sonuçları ile yine başarı dolu bir yıla imza atmıştır. Bundan sonra da yarattığımız istihdam ve katma değeri arttırarak güçlü bir global oyuncu olarak yolumuza devam edeceğiz. Dünyanın 16.ekonomisi olan Türkiye, % 7,5-8 seviyesinde beklenen büyüme oranı ile en hızlı büyüyen ekonomiler arasında yerini alarak küresel kriz ortamında başarılı bir ekonomik performans sergilemiştir. Kapasite kullanımı, işsizlik oranı, ihracat artışı, bütçe açığı gibi önemli göstergeler açısından 2011 gelişimin sağlandığı bir yıl olmuştur. Diğer taraftan ekonomimizdeki büyümenin itici gücü olan iç talepteki hızlı yükseliş, cari işlemler açığını rekor seviyeye taşımıştır. Otomotiv sektörü, ülke ekonomimiz için lokomotif niteliğindedir; ülke ihracatımızın lider sektörüdür. Türkiye otomotiv pazarı 2011 yılında %13,6 lık artışla adetle rekor seviyeye, toplam sektör üretimi ise 1.18 milyon adede ulaşmıştır. Sektör üretiminde teknoloji ve AR-GE yatırımlarına verilen önem, yeni ve katma değeri yüksek yatırımları ülkemize çekerek sektörün gelişimini sürdürülebilir kılacaktır. Bu başarıda, desteğini esirgemeyen, hissedarlarımıza, müşterilerimize, bayilerimize, tedarikçilerimize, yan sanayimize, iş ortaklarımıza, sendikalarımıza ve çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla 2012 yılında ise ekonomik büyüme beklentileri AB ülkeleri gibi doymuş ekonomilerde Bu sektörde 43 yılı aşkın süredir Koç Holding ve Fiat Auto ortaklığında başarılarıyla yoluna Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Başkanı 6/7

9 CEO nun Değerlendirmesi Tofaş 2011 de verimli bir büyüme grafiği sergileyerek yurtiçi ve ihracattan oluşan toplam satış gelirlerini bir önceki yıla göre % 14,5 oranında artırarak 7 milyar 336 milyon TL ile rekor seviyeye yükseltmiştir. Değerli Paydaşlarımız, Türk otomotiv sanayinin öncü kuruluşu Tofaş, 2011 yılında elde ettiği başarılı üretim, ihracat, iç pazar sonuçlarına paralel olarak finansal açıdan da sergilediği üstün performansıyla yatırımcıları için uzun soluklu değer yaratmayı sürdürmüştür. Tofaş 2011 de verimli bir büyüme grafiği sergileyerek yurtiçi ve ihracattan oluşan toplam satış gelirlerini bir önceki yıla göre % 14,5 oranında artırarak 7 milyar 336 milyon TL ile rekor seviyeye yükseltmiştir. Bu sonuçla Tofaş, son 5 yılda net satış gelirlerini % 100 ün üzerinde artırmayı başarmıştır yılında vergi öncesi kârını bir önceki yıla göre % 29,7 artışla 508,1 milyon TL ye taşıyan Tofaş, bu dönemde net kârını ise % 23,4 oranında arttırarak 474,2 milyon TL ile başarılı bir sonuca ulaşmıştır. Tofaş, üretimde 40. yılını kutladığı 2011 yılında 307 bin 788 adet ile otomotiv sektörü toplam üretiminin % 28 ini gerçekleştirmiştir. Türkiye nin hem otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek üreticisi konumundaki Tofaş, 2011 yılındaki üretimiyle sektörde ikinci sırada yer almıştır. Tofaş ın toplam üretiminin 137 bini aşkın adedini Minicargo, yaklaşık 90 bin adedini yeni Fiat Doblo, 11 bin adedini Palio/Albea ve 37 bin adetten fazlasını ise Fiat Linea modeli oluşturmuştur.

10 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2011 I Tofaş, 2011 yılında Türk otomotiv sanayi ihracatından % 23 pay alarak 2.6 milyar ABD doları ihracat gerçekleştirilmiştir. Tofaş dünya pazarlarına 2011 yılında 180 bin 698 adet araç ihraç etmiştir yılında ulusal pazarda bir önceki yıla kıyasla % 13,6 oranında bir artış gerçekleşirken, Tofaş ın toplam satışları % 17 ile pazarın üzerinde artmıştır. Tofaş bünyesindeki 5 markayla 2011 yılında toplam otomotiv pazarından % 15 pay almıştır. Tofaş ın hafif ticari araç pazarından aldığı pay % 26,2 seviyesine çıkarken, otomobilde ise yaklaşık % 10 luk pazar payına ulaşılmıştır. Tofaş, Fiat markasıyla ise ulusal pazarda 129 bin adede yaklaşan otomobil ve hafif ticari araç satışıyla kendi tarihinin en başarılı sonucuna imza atmıştır. Bu sonuçla Türkiye, tüm dünya genelinde Brezilya ve İtalya nın ardından Fiat ın en çok satış yaptığı 3. ülke olurken, aynı zamanda Fransa ve Almanya gibi ülkeleri geride bırakarak Avrupa da Fiat markasının en çok tercih edildiği 2. ülke olma başarısını göstermiştir. Linea ve Yeni Doblo projeleriyle 1.6 milyar ABD dolarını aşan toplam yatırıma imza atmıştır. Dünya Klasında Üretim (WCM) alanında dünya çapında 200 Fiat Grubu fabrikası içinde eriştiği Gümüş üretim seviyesiyle en üst sıralarda yer alan Tofaş ın Bursa daki modern fabrikasında 2011 yılı itibariyle Opel ve Vauxhall ile birlikte üretim yapılan global marka sayısı 5 e çıkmıştır. Müşteri, bayi, tedarikçi memnuniyetini düzenli olarak ölçerek memnuniyet ve işbirliğini artırma yolunda sürekli olarak çalışan Tofaş, kalite ve verimlilik odaklı WCM anlayışını müşterilerine sunduğu hizmetlere de taşımaktadır. Bu doğrultuda Tofaş, bünyesindeki Fiat markasıyla 2011 yılında her alandaki üstün performansını satış sonrasında da sürdürmüştür yılında Fiat ulusal pazarda satış sonrasında müşteri memnuniyeti en yüksek ikinci marka olurken, Türkiye bu alanda Avrupa daki Fiat pazarları arasında en üst seviyede yer almayı başarmıştır. nota sahip otomotiv şirket olmuştur Böylece, 2007 den bu yana Tofaş ın derecelendirme notu beşinci kez artırılmıştır. Yaklaşık 8 bin çalışanının azmi ve özverisi sayesinde tüm kulvarlarda başarılı olma hedefine 2011 yılında da ulaşan Tofaş, bu yolda ilerlemeye devam edecektir. Siz değerli yatırımcılarımıza bize olan inancınızdan dolayı içtenlikle teşekkürlerimi sunar, sizlerin güvenine layık olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla, Kamil Başaran Yönetim Kurulu Üyesi & CEO 2011 yılında toplam satışının % 90 ını Bursa daki fabrikasında üretilen modellerle gerçekleştiren Tofaş, Türkiye de üretim yapan global markalar arasında toplam satışta yerlilik oranı en yüksek şirket olarak zirvedeki konumunu sürdürmüştür. Bursa da üretilen Fiat Fiorino, Fiat Doblo ve Fiat Linea Türkiye de sınıflarının en çok satan modelleri olma başarısını göstermişlerdir yılında 173 milyon ABD doları tutarında yatırım yapan Tofaş, son 5 yılda birbiri ardına hayata geçirdiği Minicargo, Tofaş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem gören hisselerinin 2011 yılında sergilediği performansla da yatırımcılarına değer yaratmayı sürdürmüştür. Ayrıca, sermaye piyasaları açısından kurumsal yönetim uygulamalarının adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin hayata geçirilmesine azami önem gösteren Tofaş ın İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi ndeki kurumsal yönetim derecelendirme notu 2011 yılında 8,42 den 8,58 e yükseltilmiştir. Tofaş, bu not artışıyla İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi nde en yüksek 8/9

11 Yönetim Kurulu Mustafa V. Koç Sergio Marchionne Ali Aydın Pandır Temel Kamil Atay Osman Turgay Durak Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Koç, 1960 doğumlu ve George Washington Üniversitesi (ABD) İş İdaresi Bölümü mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sn. Marchionne, 1952 doğumlu ve Windsor Üniversitesi (Kanada) İş İdaresi Bölümü mezunu olup Fiat S.p.A. CEO su, Chrysler Group LLC CEO su ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sn. Pandır, 1956 doğumlu ve İTÜ Makina Mühendisliği mezunu olup, 20 Ocak 2012 tarihine kadar Tofaş CEO su ve Tofaş Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Sn. Atay, 1940 doğumlu ve İTÜ Makine Mühendisliği bölümünden lisans, Wayne State University (ABD) MBA mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Sn. Durak, 1952 doğumlu ve Nortwestern Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olup, Koç Holding A.Ş. CEO su olarak görev yapmaktadır. Alfredo Altavilla Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Cenk Çimen Yönetim Kurulu Üyesi Kudret Önen Yönetim Kurulu Üyesi Lorenzo Sistino Yönetim Kurulu Üyesi Gianni Coda Yönetim Kurulu Üyes Sn. Altavilla, 1963 doğumlu ve Catholic University of Milan Ekonomi Bölümü mezunu olup Iveco FIAT CEO su ve Fiat SPA İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sn. Çimen, 1967 doğumlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans, Stanford ve Los Angeles California Üniversitesileri Yönetici Geliştirme Programı mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sn. Önen 1953 doğumlu ve Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sn. Sistino, 1962 doğumlu ve Siyaset Bilimi Bölümü mezunu olup, Fiat Professional EMEA Ticari Operasyonlar Direktörü olarak görev yapmaktadır. Sn. Coda 1946 doğumlu ve Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Fiat Chrysler EMEA COO su olarak görev yapmaktadır.

12 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2011 Denetim Kurulu I Mert Şaban Bayram Denetçi Giovanni Sella Denetçi İbrahim Murat Çağlar Denetçi Sn. Bayram, 1971 doğumlu ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. mezunu olup, Koç Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır. Sn. Sella, 1952 doğumlu ve Torino Politecnico Üniversitesi Elektronik Mühendisliği lisans, Stanford University (USA) MBA mezunu olup, FGA Uluslararası Operasyonlar ve İş Geliştirme Kontrölörü olarak görev yapmaktadır. Sn. Çağlar, 1973 doğumlu ve Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Denetim Grubu Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. 10/11

13 Dönem İçinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler YÖNETİM KURULU Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Mustafa Vehbi KOÇ Başkan Sergio MARCHIONNE Başkan Yardımcısı Ali Aydın PANDIR Üye&CEO Kamil BAŞARAN Üye&CEO Temel Kamil ATAY Üye Osman Turgay DURAK Üye Alfredo ALTAVILLA Üye İsmail Cenk ÇİMEN Üye Kudret ÖNEN Üye Gianni CODA Üye Lorenzo SISTINO Üye DENETİM KURULU Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Mert Şaban BAYRAM Denetçi Alessandro GILI Denetçi Giovanni SELLA Denetçi İbrahim Murat ÇAĞLAR Denetçi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı Gerek Yönetim Kurulu Başkanı gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi nin 11 nci maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Ana Sözleşmemizin 16 ncı maddesinde ise Denetçiler in görev, yetki ve sorumlulukları ile denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir.

14 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2011 I Yönetim Kurulu 12/13

15

16 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2011 II Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler Otomotiv Sektörü ve Tofaş ın Sektör İçindeki Yeri Bağlı Ortaklıklar Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 2011 Yılı Faaliyetleri ve Başarıları İdari Faaliyetler ve Sonuç 14/15

17 Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler Şirketin Sermayesi, Sermayenin % 10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar: 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar TL, çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi ise 500 milyon TL dir. Şirketimizce, en son 2005 yılı içinde, toplam TL olacak şekilde iç kaynaklardan % oranında bedelsiz sermaye artışı yapılmış olup, müteakip yıllar ve 2011 yılında herhangi bir sermaye artışı olmamıştır. Şirketimizin, Borsa ya kote edilmiş ve sermaye artışlarına binaen ihraç etmiş olduğu tertip hisse senetleri ile münfesih Tofaş Oto Ticaret A.Ş. yle birleşilmesi nedeniyle ihraç edilmiş olan 20. tertip hisse senetleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2001 yılı içinde sermaye artışı ile beraber 21. tertip hisse senetleri ile değişime tabi tutulmuştur. Sözkonusu 21. tertip hisse senetlerimiz İMKB de H-2001/155 kot numarası ile kayda alınmış olup, ayrıca 2003 yılı içinde yapılan sermaye artışı ile 22. tertip hisse senetlerimiz de H-2003/61 kot numarası ile İMKB de kote edilmiş olup, gene 2005 yılında yapılan sermaye artışı karşılığında ise 24. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilerek, H-2005/69 kot numarası ile İMKB kotuna alınmıştır. Aradaki 23. tertipler ise, sermaye artışı ile ilgili olmayıp, kaydileştirme işlemleri nedeniyle ihracı yapılmamış bir tertiptir. Bu hususa istinaden ve itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu nun düzenlemeleri doğrultusunda, nevi değişikliği gerçekleştirilen kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin kaydi olarak takip edilebilmesi amacıyla 21. ve 22. tertip hisse senetlerimiz sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi çerçevesinde kayden takibe alınmıştır. Ayrıca, SPK nın ilgili düzenlemeleri ve MKK nın konuya ilişkin uygulamaları doğrultusunda, 24. tertip hisse senetlerimiz de kaydileştirilmeye dahil edilmek suretiyle, ilgili mevzuata uygun olarak tarihi itibariyle sermaye piyasası araçlarının kayden takibine ilişkin düzenlemeler uygulamaya geçirilmiştir. Gerek SPK düzenlemeleri ve gerekse MKK uygulamaları kapsamında önceki yıllarda da olduğu gibi, 2011 yılı içinde de gerekli çalışmalar Şirketimizce yürütülmüştür. Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, hisse senetlerinin kayden takibine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 43/1318 sayılı Kararıyla, Borsa da dolaşımda bulunan ve Takasbank nezdindeki tüm hisse senetleri kaydileştirilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin adresinden gerekli bilgilere ulaşılabilir. Ayrıca, Şirketimize ait ellerinde hisse senetlerimizi fiziken bulunduran Hissedarlarımızın öncelikle Şirket Merkezi mize müracaat ederek, varsa önceki yıllara ait işlemlerini tamamlamaları ve müteakip, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya mümessili durumundaki tüm Yapı Kredi Bankası A.Ş. Şubelerine başvurmaları önem arzetmektedir. Bu doğrultuda, gazete ilanları ve internet sitemizden de duyurulduğu üzere 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu çerçevede, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının Ortakların Ünvanı Hisse Grubu Pay Tutarı (TL) Pay % si Oy Hakkı Oy % si Fiat Auto S.p.A. D 189,279, ,927,985, Koç Holding A.Ş. A 187,938, ,793,812, Temel Tic. ve Yat. A.Ş. A 175, ,569, Suna Kıraç A 291, ,151, S. Semahat Arsel A 291, ,151, Mustafa V. Koç A 194, ,434, M. Ömer Koç A 194, ,434, Y. Ali Koç A 194, ,434, Diğer Ortaklar E 121,440, ,144,028, ,000, ,000, Fiat Auto S.p.A. 37,8560 Koç Holding A.Ş. 37,5876 Diğer Koç 0,2684 Diğer Ortaklar 24,2880

18 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2011 II kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir. Konu hakkında Şirket Merkezi mizdeki Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle öncesi haklarını kullanmak ve hisse senetlerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi mizdeki sözkonusu Birim e müracaat etmeleri rica olunur. Müteakip, Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne başvurmaları ve henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, tarihine kadar hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri zorunludur. Şirketimizden devam eden ve geçmiş yıllardaki sermaye artışlarına dayanan bedelsiz hisse senedi ve temettü işlemleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına dayanılarak alınan verilere göre, yaklaşık dolayında yatırımcısı ve hissedarı olan Tofaş, İMKB-30 ve İMKB-100 ile Kurumsal Yönetim Endeksi nde yer almaktadır. Şirketimiz hisse senetleri Lüksemburg Borsası na da kote olup, uluslararası pazarlarda işlem görmektedir. Hissedarlarımız sitesi içinde yer alan Yatırımcılarla İlişkiler bölümünün altında, Şirketimizle ilgili kurumsal, finansal ve borsa verilerine ilişkin bilgilere, ilgili alt başlıklarından ulaşabilecekleri gibi, ye e-posta yollayarak, Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi ile Kurumsal Yatırımcı İlişkileri Birimi nden Şirketimizle ilgili diğer bilgileri almaları ve iletişim sağlamaları mümkündür. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri 2011 yılında Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettüler ve Oranları: Şirketimizce Ortaklarımıza; 2011 yılı içinde ve tarihi itibariyle, 2010 karından % 50 oranında, toplam TL nakit temettü dağıtımına başlanmıştır. Ayrıca, 2010 yılı içinde ve tarihi itibariyle, 2009 karından % 26 oranında, toplam TL nakit temettü ödemesi ile, 2009 yılı içinde ve tarihi itibariyle, 2008 karından % 7,2 oranında, toplam TL nakit temettü ödemesi yapılmıştır. Sözkonusu yıllar ve önceki seneler itibariyle ayrıntılı kar dağıtım tablolarına şirketimizin adresinden ulaşılarak, incelenebilir. Çıkarılmış Menkul Değerler Şirketimiz, kuruluşundan bu yana 520- TL lik tahvil ihraç etmiştir. İhraç edilen bu tahvillerin tamamı vadesinde ödenerek itfa edilmiştir. Kuruluştan itibaren ihraç edilmiş olan tertip hisse senetlerimiz 11. tertip, tertip hisse senetlerimiz ise 21. tertip hisse senetleri ile değişime tabi tutulmuş olup, daha sonra 22. tertip ve müteakip 24. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilmiştir. Hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yukarıda da belirtildiği gibi, ihraçcı şirket, aracı kurum / banka ve MKK aracılığıyla sürdürülmektedir. SPK nın ilgili kararı uyarınca, tüm hisse senetlerinin tarihi itibariyle kayden takibine başlanmış olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda takip edilmektedir. Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız İstanbul da faaliyet gösteren, TL nominal sermayeli bağlı ortaklığımız KOÇ FIAT KREDİ Tüketici Finansmanı A.Ş. nde, tarihi itibariyle Şirketimizin iştirak tutarı TL olup, iştirak oranımız %99,99 dur yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu de tamamlanmıştır. İstanbul da faaliyet gösteren ve nominal sermayesi TL olan FER MAS Oto Ticaret A.Ş. nde de ortaklığı bulunan Şirketimizin, tarihi itibariyle sözkonusu şirketteki iştirak tutarımız TL ve iştirak oranımız % dir yılı faaliyetlerine ilişkin iştirakimizin Olağan Genel Kurulu de yapılmıştır. Bursa da faaliyet gösteren, TL nominal sermayeli Tasfiye Halinde PLAT- FORM Araştırma Geliştirme Tasarım ve Ticaret A.Ş. nde de iştiraki bulunan Şirketimizin, tarihi itibariyle iştirak tutarı TL olup, iştirak oranımız ise %99 dur yılı faaliyetlerine ilişkin iştirakimizin Olağan Genel Kurulu de gerçekleştirilmiştir. İştirak ve bağlı ortaklıklarımızın Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına ve Hazır Bulunanlar Cetvellerine Şirketimizin internet adresinden ulaşılarak incelenebilir. 16/17

19 Otomotiv Sektörü ve Tofaş ın Sektör İçindeki Yeri 2011 yılının özellikle ilk çeyreğine %77 oranında bir Yılın özellikle ilk yarısında gözlemlenen yüksek büyüme ile son derece hızlı başlayan yurtiçi toplam satış performansı uygun oto kredileri oranları, perakende otomotiv pazarı, yılın ikinci yarısında ivmesini bir miktar kaybetse de, 2010 yılına kıyasla %13,6 oranında büyüyerek adet ile Türk otomotiv pazarı tarihinin en yüksek yılı olarak gerçekleşmiştir. düşük kur seviyesi ve özellikle de tüketici güven endeksinin yüksek seviyede seyretmesi nedeniyle gerçekleşirken, yılın ikinci yarısında pazarda görülen yavaşlama ise döviz kurunda ve faiz oranlarında yükselme trendi ve Ekim ayından itibaren ÖTV oranlarında yapılan yukarı yönlü düzenlemeler nedeniyle gerçekleşmiştir. Toplam Pazar (Adet) Değişim % Otomobil Hafif Ticari Araç ( LCV ) Toplam Hafif Ticari Araç (LCV) Otomobil İç Piyasa Perakende Satışlar Yurtiçi binek otomobil pazarında 2011 yılında bir önceki yıla göre %16,4 oranında büyüme görülmüştür. Tofaş özelinde ise yurtiçi pazar artışının üzerinde bir performans ile binek otomobil satışlarımızı geçtiğimiz yıla kıyasla %27 oranında arttırarak 58,838 adete ulaştık. Bu yüksek performansta en büyük payı 2010 yılına göre satışlarını %111 oranında arttıran Linea almıştır. Ekim ayında yapılan ÖTV oranlarındaki düzenleme, satışlarımızın 1600 cc altı motorlu ürünlerden gerçekleşmesi nedeniyle şirketimizin binek otomobil satışlarına etki etmemiştir. Hafif ticari araç pazarı 2011 yılında, geçen yıla oranla %7,9 oranında büyüyerek adet olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz hafif ticari araç satış adetlerinde de yurtiçi pazar artışından fazla bir artış ile 2010 yılına kıyasla %9,9 artış göstererek adete ulaşmış ve bu sonuca göre şirketimiz pazar payını %26,2 ye çıkararak ikinci sıraya yerleşmiştir. Hafif ticari araç pazarında kombi segmentinde yıl içerisinde ÖTV oranlarının %10 dan %15 e çıkarılması hafif ticari araç satış adetlerimizi olumsuz yönde etkilemiştir. 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5% 17.1% 10.4% % 25.8% 26.2% 18.3% 8.8% 8.2% 9.1% 9.9% Oto Pazar Payı LCV Pazar Payı Yurtiçi toplam otomotiv pazarı 2011 yılının birinci yarısının baz etkisi ve yüksek tüketici güveni sayesinde yılın ikinci yarısında görülen zayıflamaya karşın %13,6 oranında büyüyerek adet ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Şirketimiz ise 2011 yılında özellikle Linea nın gösterdiği yüksek performansın yardımıyla toplam pazardan daha yüksek bir performans göstermiş ve %17,1 oranında büyüme ile 129,945 adetlik perakende satış hacmine ulaşmıştır. Perakende Satışlar (Adet) Değişim % Otomobil Hafif Ticari Araç (LCV) Toplam