ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ"

Transkript

1 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 2008 Dağhan Alpman Kıdemli Denetçi Deloitte Türkiye * Bu çalışma 2008 yılında Bilgi Üniversitesi tarafından, en başarılı bitirme tezlerinden biri seçilmiştir. ii

2 ÖNSÖZ Globalleşen dünyada, önemi her geçen gün artan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, işletmelerin dünyaya açılabilmesi ve yabancı piyasalara entegrasyonu için kullanılması gerekli bir uygulamadır. Gerek bu sebepten, gerekse de tasarlanmakta olan yeni Türk Ticaret Yasası nın bir gereği olarak, ülkemizde, birçok işletme Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun mali tablo hazırlamaya başlamıştır. Benim için çok zevkli ve heyecan verici olan bu proje boyunca, UFRS nı ülkemizde kullanılan başlıca standartlar çerçevesinde inceledim. Yapmış olduğum çalışmada, öncelikle ülkemizde yaygın olarak kullanılmakta olan, düzeltme işlemlerine yer verilmiş ve bu doğrultuda, Nakit ve Benzerleri, Ticari Alacaklar, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Ticari Borçlar, Karşılıklar ve Şarta Bağlı Yükümlülükler, Çalışanlara Sağlanan Faydalar, Satışlar, Ertelenmiş Vergi gibi mali tablolarda bulunan kalemlere yer verilmiştir. Bu kalemlerle ilgili olmayan standartlar, bu çalışma kapsamına dahil edilmemiştir. Çalışma içerisinde, öncelikli olarak tüm mali tablo kalemleri ile ilgili olan standartlar açıklanmıştır. Daha sonra ise bir uygulama örneği çözülmüş, hayali olarak tanımlanan kapsamlı bir işletmenin Vergi Usul Kanunu na uygun olan mizanı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun hale getirilmiştir. Bu uygulamaya, gerçek hayatta karşılaşmış olduğum birçok örnek de dahil edilmiştir. Çalışmanın genelinde baz alınan, Vergi Usul Kanunu na uygun mali tabloları UFRS na uygun hale getirme işlemleridir. Konunun derinliği, standartların yorumlara açık olması ve ülkemizde de yeni bir konu olması, beni bu çalışma kapsamında çok fazla kaynak taraması yapmaya ve araştırmaya teşvik etmiştir. Uzun bir çalışma döneminin ardından bu kapsamlı çalışma ortaya çıkmıştır. Yapmış olduğum çalışmanın, okuyanlara ve gelecek nesillere faydalı olmasını temenni ediyorum. Ortaya çıkan çalışmanın fayda sağlayacak olması, tüm çekilen zorlukların ve yoğun çalışmaların en güzel tatmini olacaktır. iii

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ 1 2. TÜRK TİCARET KANUNU 3 3. ÜLKEMİZDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN BAŞLICA STANDARTLARIN AÇIKLANMASI Nakit ve Benzerleri Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Alacaklar Stoklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Bir Varlığın Maddi Olmayan Duran Varlık Olarak Tanımlanabilmesi Bir Maddi Olmayan Duran Varlığın Maliyet Bedelinin Tespiti Yeniden Değerleme yöntemi Yararlı Ömür Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler Çalışanlara Sağlanan Faydalar Satışlar ve Diğer Gelirler Ertelenmiş Vergi UFRS ÇERÇEVESİNDE BİR ŞİRKETİN AÇILIŞ BİLANÇOSUNUN OLUŞTURULMASI Veriler Şirket in UFRS na Uygun Mali Tablolarının Hazırlanması Şirket in UFRS na Uygun Olarak Hazırlanmış Mizanı Şirket in UFRS na Uygun Olarak Hazırlanmış Mali Tabloları KAYNAKÇA 63 iv

4 Kısaltmalar UFRS / IFRS : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UMS / IAS : Uluslararası Muhasebe Standartları TFRS : Türkiye Finansal Raporlama Standartları TMS : Türkiye Muhasebe Standartları VUK : Vergi Usul Kanunu TDHP : Tek Düzen Hesap Planı ISA / UDS : Uluslararası Denetim Standartları TMSK : Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu SPK : Sermaye Piyasası Kurulu v

5 1. GİRİŞ 20. yüzyılın sonları ile birlikte, dünyada yayılan küreselleşme kavramı, işletmeleri kendileri açısından en karlı olan bölgelerde faaliyet göstermeye yöneltmiştir. Bunu takiben para ve sermaye piyasalarının da entegrasyonu, tüm işletmelerin ana birimlerinden olan muhasebelerinde ortak bir dil kullanımını zorunlu kılmıştır. Tutarlı uygulanan ortak bir finansal dil, yatırımcıların, farklı alanlarda faaliyetlerini sürdüren işletmelerin finansal sonuçlarını daha kolay bir şekilde karşılaştırmalarına, çeşitlilik ve yatırım adına daha fazla fırsat yaratmalarına imkan verir. Farklı ulusal muhasebe sistemlerinde görülen farkların tam olarak anlaşılmamış olmasından kaynaklanan önemli yatırım riskinin ortadan kaldırılması ile sermaye maliyeti azaltılacak, çeşitlilik ve yatırımların geri dönüşü adına yeni fırsatlar yaratılmış olacaktır. Bu konu işletmelerin, ülkelerin ve bireylerin çalışanlarına güvenli bir emeklilik sağlamak için sermaye piyasalarına giderek daha da bağımlı olduğu bu günlerde daha fazla önem kazanmaktadır. 1 Özellikle Avrupa ve Asya-Pasifik Bölgesinde bulunan binlerce şirket 2005 yılında kendi ulusal muhasebe politikaları yerine Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nı (UFRS) kullanmaya başlamışlardır. Son yıllarda Avrupa Birliği ne uyum sürecinde Türkiye de uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu yasal düzenlemeler yapılması gündeme gelmiş ve BDDK ile SPK uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu farklı tebliğler yayınlamışlardır. SPK halka açık şirketlerde 31 Aralık 2003 tarihinden itibaren UFRS yi uygulamanın SPK muhasebe standartları ile uyumlu mali tablo hazırlamak anlamına geldiğini duyurmuştur. Diğer taraftan Türkiye deki muhasebe ve finansal raporlamaya ilişkin çok başlı uygulamaya son vermek amacıyla, muhasebe standartlarını oluşturmak ve yayımlamak üzere idari ve mali özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) kurulmuştur. 1 Sir David Tweedie, Uluslararası Muhasebe Standartları Yönetim Kurulu Başkanı, 31 Ocak 2006 tarihinde Avrupa Parlementosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesine verilen Demeç 1

6 TMSK, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyum sağlamak ve dünya uygulamalarına yakın olabilmek için UFRS yi benimseme kararı almıştır. Bu karar ile birlikte TMSK ile Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı (IASCF) arasında bir telif ve lisans anlaşması imzalanmış, TMSK tarafından resmi bir çevirinin yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) resmi gazetede yayınlanmıştır. Halihazırda, toplam 38 adet standart ve 2 adet taslak standart bulunmaktadır yılı ve daha sonrasındaki dönemlerde UFRS da yapılacak düzeltme ve ilavelerin, TMSK tarafından da tam uyumun devamının sağlanması amacıyla uygulanacağı öngörülmektedir. Bunların yanı sıra, önümüzdeki yıllarda yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile tüm işletmelere muhasebe ve finansal raporlama konularında TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları na uyma zorunluluğu getirilmiştir. Türk Ticaret Kanunu Taslağı nın yürürlüğe girmesi ile beraber TMS na uygun olarak hazırlanacak olan mali tablolar, kullanıcılara daha doğru, şeffaf ve karşılaştırılabilir bilgi sunacaktır. 2

7 2. TÜRK TİCARET KANUNU TBMM Adalet Komisyonu nda görüşülmekte olan Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın, ülkemiz ticari hayatı için önemli bir değişim sürecini başlatacak yenilikçi niteliği ile yasallaştığı takdirde, yönetim ve denetim adına ciddi sonuçları olacağı öngörülmektedir. Sade ve anlaşılır bir dil ile kaleme alınmış olan tasarı, bu özelliği ile kurumsal yönetimin temel aktörleri için avantaj teşkil etmektedir. (Uzun, Ali Kamil, 2006) Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ana amacı olan, Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık doğrultusunda işletmeler, küçük büyük işletme ya da küçük-büyük sermaye ortaklığı biçiminde sınıflandırılarak, her bir sınıf açısından farklı bir muhasebe düzeni ve denetim anlayışı getirilmektedir. Kamuyu aydınlatma ilkesine ağırlık verilmekte ve özellikle bilgi toplumu hizmetleri ile kurumsal bilgilerin şeffaflaşması amaçlanmaktadır. TTK tasarısına göre, ticari işletmelerin muhasebe düzeninde uluslararası finansal raporlama standartları ışığında hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartları esas alınacaktır. Aynı tasarıya göre, anonim ortaklık ve şirketler topluluğu mali tabloları ve yıllık raporu denetçi tarafından denetlenecek, bu denetimden geçmeyen mali tablolar, yıllık rapor düzenlenmemiş hükmünde olacak; tablo ve raporlarda denetim sonrasında yapılan değişiklikler de denetçinin onayına sunulacaktır. Denetim raporunda; yönetim kurulunun yasalara uygun hareket edip etmediği, şirketin varlığını tehdit eden olguların bulunup bulunmadığı, ticari defterlerin hukuka uygunluğu, finansal tabloların ve yıllık raporun dürüstlük ve şeffaflık ilkesine uygunluğu saptanacak ve belirtilecektir. Bu düzenlemeler denetçi görüşünü önemli kılarken bu görüşün olumsuz olması yönetim kurullarının istifasıyla da sonuçlanabilecektir. Kısaca özetlemeye çalıştığımız ticaret kanunu tasarısının; şeffaf ve kurumsal ticaret düzeninin sağlanması, AB ve Basel II düzenlemelerine uyum için kurumsal yönetim, etkin denetim ve risk yönetimine ilişkin hükümleri ile ülkemiz ticaret hayatı ve iş dünyamızda gece-gündüz farkı gibi çok farklı yeni bir dönemi başlatacağı anlaşılmaktadır. Geleceğin bugüne kadar alışılagelen düzenden farklı olacağı bu yeni dönemde kurumsal varlığın sürdürülebilirliği, yeni fırsatların değerlendirilebilmesi için, ortak bir finansal dil oluşturulmasının önemli rolü 3

8 bulunmaktadır. Bu da şüphesiz ki, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nın, ülkemize uyarlanmış biçimi olan Türkiye Muhasebe Standartları nın önemini arz etmektedir. 4

9 3. ÜLKEMİZDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN BAŞLICA STANDARTLARIN AÇIKLANMASI 3.1. Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemler, bilanço içerisinde likiditesi en yüksek olan,nakde çevrilebilmesi kolay ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerlerine yakındır. UFRS ile tek düzen hesap planı arasındaki bazı sınıflama farklılıkları mevcuttur Kasa Kasa hesabı altında sadece nakit para mevcutları gösterilir. Yeni Türk Lirası mevcutları, üzerinde yazılı olan değerle gösterilirken, yabancı paralar değerlemeye tabi tutulur. Yabancı paraların değerlenmesinden oluşan farklar 646 Kambiyo Karı ile 656 Kambiyo Zararı hesabının altında izlenir. UFRS uygulamalarında kasada mevcut efektiflerin nasıl değerleneceğine ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır. UFRS kapsamında raporlama yapan şirketlerde T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen kurlarla yabancı paraları değerlerler Alınan Çekler Alınan çeklerin bilançoda raporlanma yeri mevcut çekin niteliğine göre değişmektedir. Vadesi gelmiş olmasına rağmen, çeşitli sebeplerle henüz tahsil edilememiş olan çekler 101 Alınan Çekler hesabında izlenir. Eğer çek vadeli bir çek ise, bu çekin 121 Alacak Senetleri Hesabı na alınması gereklidir. Ancak günlük uygulamalarda birçok şirket bu hususu atlamaktadır. Vadesinin geçip geçmediğine bakılmaksızın tüm çekler 101 hesabın altında takip edilmektedir. UFRS kapsamında raporlama yapan şirketlerde, bu ayrımın kesin olarak yapılması gereklidir. Vadesi gelmemiş olan çekler, 5

10 Borç Alacak 121 Alacak senetleri X 101 Alınan Çekler X kaydı atılarak 121 hesabın içine taşınmak zorundadır. UFRS ve VUK kapsamında raporlama yaparken alınan çeklerin değerlemesinde reeskont ve şüpheli alacak ayırma işlemleri de mevcuttur. Ancak bu konular esas itibari ile Ticari Alacakların konusu olduğundan Bölüm 3.2 de işlenecektir Bankalar Firmalar banka hesaplarının kontrolünde çok fazla problem yaşamazlar. Banka hesabı yüksek likiditede, istendiği anda nakde çevrilebilen ve kayıtlı değeri ile değerlenen bir hesaptır. Ancak yaşanan tek sorun, vadeli mevduatlardan doğan faiz gelirlerinin dönemsellik ilkesine uygun olarak kaydedilmesidir. VUK a göre raporlama yapan birçok şirket, rapor dönemi itibari ile hak etmiş olduğu faiz gelirini nominal değer üzerinden iskonto ederek, Borç Alacak 181 Gelir Tahakkukları X 642 Faiz Gelirleri X şekildeki kaydı atar ve 181 hesap altında takip eder. Ayrıca şirketler tarafından çok sık kullanılmakta olan ters repo işlemleri de, Bankalar Hesabı altından takip edilir ve ters repo işlemi vergi yasaları açısından vadeli mevduat gibi değerlendirildiğinden, yukarıda belirtilmiş olan kayıt atılır ve hesaplanan gelir faiz gelirleri altında izlenir. UFRS kapsamında raporlama şirketlerde, banka kayıtları VUK a göre raporlama yapan şirketlerle benzer şekilde tutulmaktadır. Ancak UFRS nın kesin çizgilerle ayırdığı bir takım hususlar mevcuttur. Bunların başında, faiz gelirleri gelmektedir. UFRS, ilgili gelir 6

11 tahakkukunun ana paranın üzerine ilave edilmesini gerektirir (UMS 1). Yani rapor döneminde bankalardaki faiz gelirlerine ilişkin atılacak kayıt, Borç Alacak 102 Bankalar X 642 Faiz Gelirleri X şeklinde olmalıdır. Eğer şirket daha önceden VUK çerçevesinde 181 hesaba borç, 642 hesaba alacak kaydı yaptıysa, UFRS raporlaması esnasında bu kayıt; Borç Alacak 102 Bankalar X 181 Gelir Tahakkukları X kaydı atılarak düzeltilmelidir. UFRS kapsamında raporlama yaparken dikkat edilecek bir diğer hususta, ve A-B tipi likit fon gibi yatırım araçlarıdır. Bunlar yasal kayıtlarda her ne kadar banka hesabı altında gösterilseler de, UFRS raporlaması yapılırken, bu tip araçlar 118 Diğer Menkul Kıymetler hesabının altında izlenmesi gereklidir. Şekildeki kayıt atılarak, Borç Alacak 118 Diğer Menkul Kıymetler X 102 Bankalar X bu araçlar Bankalar hesabından çekilir ve ilgili hesaba devredilir. 7

12 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabının takibi de, alınan çekler hesabı ile (Bölüm 3.1.2) benzerlik gösterir. Vadesi geçmiş olmasına rağmen, henüz alacaklı tarafından tahsil edilmemiş çekler bu hesapta izlenir. Vade tarihi henüz gelmemiş çeklerin ise, 321 Borç Senetleri hesabı altında izlenmesi gerekmektedir. Yasal olarak defter tutan birçok şirket bu ayrıma dikkat etmeyerek, verilen çeklerinin hepsini 103 hesabın altında takip etmektedir. Bu durumda yapılması gereken, vadesi henüz gelmemiş olan çeklerin miktarını bularak, Borç Alacak 103 Verilen Çekler ve Ödeme emirleri X 321 Borç senetleri X kaydını atmaktır. Böylece vadesi gelmemiş olan çekler, UFRS nın gerektirdiği hesapta takip edilmiş olur. Verilen çekler ve ödeme emirlere ile ilgili yapılması gereken bir önemli ayarlamada reeskont hesaplaması yapmaktır. Bu uygulama bir sonraki bölüm olan Ticari Alacaklar da detaylı olarak anlatılmış ve ticari borçlar bölümünde de tekrar üzerinden geçilmiştir. 8

13 3.2. Alacaklar Alacaklar her işletme türünde az veya çok mutlaka bakiyesi olan bir varlık grubudur. Alacaklar satışlar neticesinde doğduğu gibi, ödünç verme, ilişkili şirketlere, personele, şirket ortaklarına borç verme veya yardım etme gibi nedenlerle de doğabilir. UFRS ile VUK kanunu arasındaki ilk farklılık alacakların sınıflanması konusunda doğmaktadır. UFRS esaslarına göre raporlama yapan şirketler, mali tablolarında ilişkili taraflardan olan alacak ve borçlarını ayrı bir kalem olarak gösterirler vb. alacak hesaplarının altında bulunan ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacaklar belirlenerek, aşağıda görülen kayıt atılarak, ilişkili taraflardan alacaklar hesabının altına çekilmelidir. Borç Alacak İlişkili Şirketlerden Alacaklar 120 Alıcılar X X Alacaklar konusunda VUK ve UFRS arasındaki bir diğer farklılıkta reeskont hesaplamasında görülmektedir. Bilindiği gibi, reeskont alacakların raporlama dönemindeki değerlerine indirgenmesidir. VUK, sadece senetli alacakların reeskont yapılmasına izin verirken ( VUK ). UFRS kapsamında raporlama yapan şirketlerde ise, şirketin her türlü alacağı bir finansal varlık olduğundan bu alacakların tamamı reeskonta tabidir (UMS 39). 120 Ticari Alacaklar hesabı için hesaplanan reeskont değeri, şekildeki kayıt atılarak reeskont gideri yazılır. Borç Alacak 657 Reeskont Faiz Giderleri (-) X 122 Alacak senetleri reeskontu (-) X Reeskont ayrılmasında VUK ile UFRS yi birbirinde ayıran bir başka bir önemli fark ise, reeskontun hesaplanma yöntemidir. VUK a göre reeskont doğrusal yöntem (VUK 238) ile; Alacağın Tasarruf Değeri = Nominal tutar 1 + (Avans Faiz Oranı * (Vadeye Kalan Gün / 365)) 9

14 formülü ile hesaplanırken, UFRS na göre raporlama yapan şirketler iç verim oranı (IRR) metodu kullanılır (UMS 39). UFRS na göre alacaklar, Bugünkü Değer = Gelecekteki Değer (1 + i)^vadeye Kalan Süre / Vade Bazı BD = Bugünkü Değer GD = Gelecekteki Değer n = Vade i = Etkin faiz oranı formülü ile reeskonta tabi tutulur. UFRS kapsamında hesaplanan değer, eğer VUK a göre hesaplanan değerden daha düşükse yukarıda kayıt atılarak, aradaki fark düzeltme kesilir. Eğer VUK a göre hesaplanan değer daha yüksekse bu seferde aradaki fark kadar miktarda yukarıdaki kaydın tersi kayıt atılarak düzeltme kesilir. Alacaklar hesabında, UFRS ile VUK raporlamasında bir önemli ayrımda, şüpheli ticari alacak karşılıklarının ayrılması hususunda yaşanır. VUK na göre, şirketler ancak dava açarak yasal takibe aldıkları ticari alacaklarına, karşılık ayırabilmektedir (VUK 323). UFRS kapsamında raporlama yapan şirketlerde ise, durum farklıdır. Şirketler, tahsil edemeyeceğini düşündüğü her türlü alacağına karşılık ayırabilmektedir. Bu aşamada, işletmeler alacaklarını analiz ederek, ilgili müşterileri çıkartmaları ve bunların içerisinde tahsil kabiliyeti bulunmayanlara, karşılık ayırmaları gerekmektedir. Borç Alacak 128 Şüpheli Ticari Alacaklar X 120 Alıcılar X Borç Alacak 632 Genel Yönetim Giderleri (-) X 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) X 10

15 Görüldüğü gibi 120 Alıcılar hesabında duran alacak, 128 Şüpheli Ticari Alacaklar hesabının altına çekilir. Bunun yanında, şüpheli olarak belirlenen miktarda 129 hesabın altında karşılık ayrılır ve aynı miktar genel yönetim gideri olarak giderleştirilir ( Şüpheli alacak karşılığı ayırırken, 654 hesabın kullanılması UFRS nda yanlış bir uygulamadır). Ancak UFRS raporlaması yaparken dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise, şüpheli alacağın oluşum dönemidir. UFRS, her türlü alacağın ve giderin oluştuğu döneme kaydedilmesi ilkesine dayanmaktadır yılı içerisinde oluşmuş olan, bir şüpheli alacak, şirketin yasal mizanında raporlaması yapılırken 120 Alıcılar hesabının altında bulunacaktır. Ancak bu alacak geçmiş döneme ait bir şüpheli alacak olduğu için, 2006 senesi raporlamasında geçmiş yıl karlarına zarar olarak kaydedilmesi gereklidir. Borç Alaca 128 Şüpheli Ticari Alacaklar X 570/580 Geçmiş Yıl Karları X 120 Alıcılar X 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) X Şirketin yeni şüpheli alacağının oluşmadığı durumda Bütün şüpheli alacaklar geçen seneden devretmektedir. 1 Borç Alacak 632 Genel Yönetim Giderleri (-) Y 128 Şüpheli Ticari Alacaklar X+Y 570/580 Geçmiş Yıllar Karları X 120 Alıcılar X+Y 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) X+Y Şirketin şüpheli alacağının bir kısmının gecen seneden, bir kısmının bu seneden geldiği durum 2 11

16 Yukarıda gösterilen düzeltme kayıtlarından, 1. kayıt şirketin tüm şüpheli alacağının raporlama döneminden daha evvelki dönemlerde oluştuğu durumlarda atılmaktadır. Bu kayıt şirketin yasal mizanı üzerinde çalışırken atılmaktadır. Görüldüğü gibi şüpheli alacak miktarı geçmiş dönem karına/zararına, borç olarak kaydedilmektedir. 2. atılan kayıt ise, şirketin şüpheli alacağının bir miktarının önceki dönemden, bir miktarının ise, raporlama döneminde oluştuğu durumda atılır. Bu kayıtta da görüldüğü gibi, yeni dönemde oluşan şüpheli alacak miktarı 632 hesabın altına borç bakiyesi olarak konurken, geçmiş dönemde oluşmuş şüpheli alacaklar 570/580 hesabın altına borç bakiyesi olarak konur. Karşı bacak ise, 570/580 ve 632 hesapların altına yazılan miktarların toplamı kadar, 129 hesabın altına alacak olarak kaydedilir. 12

17 3.3. Stoklar Stoklar, üretim işletmelerinin bilançolarında ağırlığı olan bir hesap kalemidir. Stok kalemleri aşağıdaki hesaplardan oluşmaktadır: Hesap Kodu Hesap Adı 150 Hammaddeler 151 Yarı mamuller 152 Mamuller 153 Ticari mallar 157 Diğer stoklar 158 Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 159 Verilen sipariş avansları Stoklar, UMS-2 standardı içerisinde açıklanmaktadır. Bu standardın amacı stokların maliyet tespiti ve giderleştirme esası dahil olmak üzere muhasebeleştirilme yöntemlerin belirlenmesidir. İşletmeler için en önemli hususlardan birisi, stok kalemlerinin değerlenmesidir. Bilindiği üzere stokların değerlenmesinde temel ölçü satın alma veya üretim maliyeti ile değerlemedir. Ancak değerlemeye konu stokların bilanço gününde, maliyet bedeline oranla satılabilir fiyatında veya yeniden satın alma fiyatında bir düşüklük olduğu tespit ediliyor ise devreye düşük değer ile değerleme girer. İşte bu noktada VUK ile UFRS raporlaması arasında farklılık doğmaktadır. VUK düşük değer olarak emsal bedeli temel alırken (VUK 278), UMS-2 Stoklar standardına göre düşük değer, maliyet bedeli ile net gerçekleşebilir değerin daha düşük olanıdır. Stoklarda maliyet bedelleri satın alınan (VUK 274) ve üretilen mallar (VUK 275) için ayrı olarak tespit edilir. Bir malın işletmede kullanılabilir duruma getirilebilmesi için katlanılan ve alınan-üretilen malla direkt ilişkisi kurulabilen her türlü nakliye gideri, gümrük ve alım komisyonları, taşıma sigortaları gibi yan maliyetlerinde eklenmesi gerekir. Eğer satın alma sırasında ve sonrasında herhangi bir iskonto edinilmiş ise, bunların alış maliyetinden düşülmesi gerekir. Burada gene dikkat edilmesi gereken konu, fatura bedelindeki KDV miktarı maliyetlere yansıtılmamalıdır. Sadece indirilemez nitelikteki, KDV maliyetlere yansıtılabilmektedir. 13

18 UFRS ve VUK açısından, stok kalemlerinin değerleme farklarından bir tanesi, faiz ve kur farklarının maliyetlere yansıtılıp yansıtılmaması konusundadır. Vergi Usul Kanunu, herhangi bir alım ile ilgili olarak, direkt bir şekilde faiz ve kur farkı ödenmiş ise, bunun maliyetlere yansıtılmasına izin vermektedir. Ancak UFRS de finansman giderlerinin stok maliyetlerine yansıtılmaması gerektiği söylenmektedir (UMS-2.17). Ancak bu standardın istisnai durumları söz konusudur. Alınan mal ve malzemenin yapımının uzun sürdüğü durumlarda (Uçak,gemi yapımı, yap-sat inşaat işleri vb.) faiz giderleri maliyetlere yansıtılabilmektedir. UFRS ile VUK raporlamasındaki farklılıklardan bir başka önemli olanı ise, alış sırasında katlanılmış olan vade farklarıdır. Eğer alım peşin alım yerine vadeli alım şeklinde yapılıyor ise, bu durumda bir mal alımı ve birde finansman işlemi birlikte yapılıyor demektir. Bu durumda normal fiyat ile vadeli fiyat arasındaki fark finansman gideri sayılmaktadır (UMS- 2.18). Gene benzer şekilde, bazı sektörlerde şirketler, erken ödeme yaptıklarında bir takım iskontolar elde etmektedir. Bu durumda da, erken ödeme nedeni ile alınan iskontolar vade farkına girdiği için maliyet bedeli ile ilişkilendirilemez. Yukarıda belirtilen durumlarda, yapılması gereken düzeltme kayıtları aşağıda belirtilmiştir (Örnek hesap olarak 150 hesap baz alınmıştır). Borç Alacak 656 Kambiyo Zararları (-) X 150 İlk Madde Malzeme X Maliyetin kur farkından kaynaklandığı durumda yapılması gereken düzeltme kaydı. Borç Alacak 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) X 150 İlk Madde Malzeme X Maliyetin vade farkından kaynaklandığı durumda yapılması gereken düzeltme kaydı. Stoklarla ilgili bir başka önemli konu da stok değerleme yöntemleridir. Bilindiği gibi, VUK çerçevesinde eğer bir stok kaleminin gerçek maliyeti belirlenemiyor ise; Fifo ve Ağırlıklı Ortalama yöntemlerinden bir tanesi kullanılabilir. Ancak UFRS kapsamında, stok değerleme çeşitleri daha fazladır. Bununla birlikte, UMS-2 Stoklar standardına göre, stok değerleme 14

19 yöntemleri Vergi Usul Kanunu na göre daha çeşitlidir. Uluslararası Muhasebe Standartları, İlk Giren,İlk Çıkar (Fifo) ve Ortalama Maliyet yöntemlerini temel yöntemler olarak almaktadır (UMS 2.25). Standardın 2004 yılında revize edilmesinden sonra Son Giren, İlk Çıkar (Lifo) yöntemi yasaklanmıştır. Bunun sebebi, bu yöntemin artan enflasyona sahip ekonomilerde, şirketlere vergi avantajı sağlamasıdır. Uluslararası Muhasebe Standartları, sonuçların maliyete yakın olması kaydı ile perakende yöntemi ve standart maliyet yöntemlerinin kullanılmasına izin vermektedir (UMS 2.21) Perakende yöntemi, perakende satış yapan işletmeler tarafından, diğer maliyet yöntemlerini uygulamanın pratik olmadığı durumlarda, benzer kar marjlarına sahip, hızla değişen çok sayıda varlık unsurundan oluşan stokların değerlemesin kullanılır (eczane ve ilaç depoları gibi). Bu yöntemde, stokların maliyeti, stokların satış değerinden o stok grubunun brüt kar marjının düşülmesi suretiyle bulunur. Kullanılan kar marjı oranının belirlenmesinde, değerlemeye konu olan malların orjinal satış fiyatlarından yapılan indirimlerin etkisi dikkate alınır. Kullanılacak yüzde oranının belirlenmesinde, orjinal satış fiyatının altında fiyatlandırılan stoklara dikkat edilir. Her perakende satışa konu olan mal gurubu için, farklı kar marjı oranı kullanılabilir (UMS 2.22). Standart maliyet yöntemi özellikle üretim işletmelerinde farklı nitelikte ve miktarlarda, sıklıkla değişen mamul gruplarının değerlemesinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Bu standart maliyetlerin tespitinde ilk madde ve malzemelerin, işçiliğin, etkinliğin ve kapasite kullanımının normal seviyeleri dikkate alınır. Bu maliyetler, düzenli olarak gözden geçirilir ve gerek görülürse mevcut koşullar dikkate alınarak revize edilir ve en aktüel standart maliyetlere ulaşılarak değerleme yapılabilir. Gerçek Parti Maliyet Yöntemi ise, normal şartlarda birbirleri ile ikame edilemeyen stok kalemleri ile özel projeler için üretilen veya satın alınan mal veya hizmetlerin maliyeti, her bir varlığa ilişkin özel maliyeti dikkate alınarak belirlenir (UMS 2.23). Stok değerlemesinde bir başka dikkat edilmesi gereken konu ise, işletmenin benzer özelliklere ve benzer kullanıma sahip tüm stoklar için aynı maliyet hesaplama yöntemini kullanması gerekliliğidir. Ancak işletmeler, türü veya kullanım alanları itibarıyla farklı olan stoklar için, farklı maliyet hesaplama yöntemleri kullanılabilir. (UMS 2.25) 15

20 Stok kalemlerinin en önemli konularından birisi, değer düşüklükleridir. Stoklara bağlanan maliyet, stokların zarar görmesi, kısmen veya tamamen demode olması veya satış fiyatlarının düşmesi gibi durumlarda geri kazanamayabilir. Bu gibi durumlar aşağıdaki muhasebe kaydı atılarak, stok değer düşüklüğü ayrılmalıdır (UMS 2.29). Borç Alacak 620 Satılan malın maliyeti X 158 Stok değer Düşüklüğü Karşılığı (-) X Bu kaydın atılmasındaki temel, stok bölümünün girişinde belirtilen, UMS 2 standardına göre, stok kalemlerinin maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmesidir. İşletmelerin bu kaydı yasal mizanlarında atabilmeleri için, takdir komisyonundan yazılı karar almaları gerekmektedir (VUK 278). Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarsak, UFRS ile VUK değerlemeleri arasında bir takım farklılıklar doğacak, böylece ticari kar ile mali kar farklı olacaktır. Bunun sonucu ortaya çıkacak olan Ertelenmiş Vergi ise, Ertelenmiş Vergi bölümünde detaylı olarak anlatılacaktır. (Bölüm 3.9.) 16

21 3.4. Maddi Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar, mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan; ve bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir (UMS 16.6). Maddi Duran Varlıklar; Hesap Kodu Hesap Adı 250 Arazi ve Arsalar Yeraltı ve Yerüstü 251 Düzenleri 252 Binalar 253 Tesis Makine ve Cihazlar 254 Taşıtlar 255 Demirbaşlar Diğer Maddi duran 256 Varlıklar 257 Birikmiş Amortismanlar (-) 258 Yapılmakta olan Yatırımlar 259 Verilen Avanslar kalemlerinden oluşmaktadır. Maddi Duran Varlık hesapları, çok hareketli hesaplar olmamasına karşın, değerleme esasları açısından VUK ve UFRS raporlamaları bakımından önemli farklılıklar arz etmektedir. Maddi Duran Varlıkların maliyet bedellerinin teşkilinde, UFRS; maddi duran varlık ile direk ilişkilendirilebilen her türlü maliyetin; fatura bedeli, nakliye ücreti, indirilemez nitelikteki her türlü vergi ve benzeri unsurların maddi duran varlığın maliyetine yansıtılmasına izin vermektedir. Bu konuda UMS ve maddi duran varlığın bedeli ile ilişkilendirilebilecek noktaları detaylı olarak açıklamıştır. Yine UFRS kapsamında raporlama yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi, maddi duran varlık alımı sırasında belirli olan ve bir yükümlülük doğuran her türlü maliyetin maddi duran varlık maliyetine dahil edilmesi gereğidir (UMS 37). 17

22 Alım bedeli YTL olan ve 5. yılının sonunda YTL daha masrafı olacak olan bir makinenin kaydı şu şekilde atılır; % 10 faiz oranından YTL nin bugünkü değeri : BD = (10.000/1,1^5) = YTL Borç Alacak 253 Tesis Makine ve Cihazlar Bankalar Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Maddi Duran Varlıkların raporlamasında dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta ise, stoklarda da bahsedildiği gibi, vade, kur farkı, faiz gibi kalemlerin maliyetlere dahil edilememesidir. Bunlar finansman işlemi olarak nitelendirilen kalemler olduğundan, gelir tablosunda finansman gideri olarak muhasebeleştirilirler. Ancak stoklarda da belirtildiği gibi, yapımı belirli bir süre alan varlıklarda (inşaat işler vb.) oluşan finansman giderleri aktifleştirilebilirler. Vadeli olarak alınan maddi duran varlıklar, bugünkü değerine indirgenir ve o şekilde muhasebeleştirilir. * YTL si peşin, her yıl YTL ödenmesi koşulu ile YTL ye alınmış olan bir makine düşünelim. Buna göre makinenin bugünkü değeri (faiz oranını % 10 kabul edersek); BD : (10.000/1,1) + (10.000/1,1 2 ) /1,1 3 ) formülü ile hesaplanır. BD : YTL dir. Bu durumda atılacak kayıt, 18

23 Borç Alacak 253 Tesis Makine ve Cihazlar Borç senetleri reeskontu (-) Bankalar Borç senetleri Borç Senetleri şeklinde olacaktır. Amortisman YTL üzerinden ayrılacaktır. (Faydalı ömrün 5 sene olduğunu varsayıyoruz.) Borç Alacak 730 Genel Üretim Gideri Finansman Gideri Birikmiş Amortismanlar (-) Borç senetleri reeskontu (-) 1027 Devlet teşviki alan işletmelerde; UMS 20 uyarınca, devletin yapmış olduğu sübvansiyonların ilgili varlıkların defter değerinden düşülmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsedilenlerin dışında UMS ve UMS bir Maddi Duran Varlığın maliyeti ile ilişkilendirilmemesi gereken hususları açıklamaktadır. Maddi Duran Varlıklar için ayrılması gereken amortismanların belirlenmesinde de UFRS ile VUK arasında büyük farklılıklar vardır. Bilindiği gibi Vergi Usul Kanunu, ekonomik ömrün belirlenmesinde Maliye Bakanlığı nı yetkili merci olarak belirlemiş, ve Maliye Bakanlığı nca belirlenecek ekonomik ömürleri kullanmayı zorunlu kılmıştır. Ancak Uluslararası Muhasebe Standartları, bir varlığın ekonomik ömrü ile faydalı ömrünü birbirinden ayırmıştır. Tahmin edilebileceği gibi, bir binanın üretim tesisi olarak kullanılması ile yönetim binası olarak kullanılmasının ekonomik ömürleri birbirinden farklı olacaktır. Bu sebeple, UFRS raporlaması yapan işletmeler, maddi duran varlıklarının faydalı ömürlerini kendileri belirleyecek ve buna göre amortisman ayırabileceklerdir. 19

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU-1 : TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardına göre; nakit akış tablosunun sunumu çerçevesinde,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI

ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI Gökhan Alpman 1 1. GİRİŞ Ülkemizde yakın bir gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile tüm işletmelere muhasebe ve finansal raporlama

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR 7. Hafta Ders İçeriği Mali Duran Varlıklar Hesap Grubu (24) Maddi Duran Varlıklar (MDV) Hesap Grubu (25) MDV Hesaplarının İşleyişi MDV lerde Amortisman

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 07.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 Sayın Müşterimiz, Bağımsız denetim kapsamında olup T.M.S.(Türkiye Muhasebe Standarları) uygulamayan şirketlerce 1/1/2014

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax Yeni Ticaret Kanunu Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar Yasal Düzenlemeler TMSK kuruldu ve TFRS yayınlandı. 2005 Türkiye'de SPK 2005, BDDK ise 2006 yılında TFRS'yi uygulamaya başlamıştır. TTK muhasebe kuralları

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Standardın Amacı Standardın amacı, borçlanma maliyetlerinin unsurları olan faiz, komisyon, kur farkı gibi giderlerin

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 37 FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER GİRİŞ: Uluslararası faaliyette bulunan şirketlerin sahip olduğu

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı