"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011"

Transkript

1 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

2 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerde ürün geliştirerek yerel pazar ihtiyaçlarını karşılaması Chinese iphone Ters İnovasyon Gelişmekte olan ülkelerin, kendileri için ürün geliştirmesi Gelişmekte olan ülkelerin dünya için ürün geliştirmesi Küreselleşme ile artan rekabet, ürün yaşam döngüsünü kısalttı İnovasyon Gelişmekte olan ülkelerin dünya için yeni ürün geliştirmesi Bilgiye erişimin kolaylaşması ile değişen dengeler Yeni ürün ve servislerin pazara sunulma hızı arttı Küresel gelir dağılımdaki değişiklik, gelir seviyesi düşük ülkeleri yeni arayışlara itti Gelişmekte olan ülkeler, yenilikçi ve maliyet etkin ürün geliştirmek zorunda 2

3 Küresel Dengelerde Değişim GSYİH da ArGe nin payı Dünya İhracatındaki Pay (%) Araştırmacı Patent Başvurusu Teknoloji ve bilginin Batı dan Doğu ya kayması ile zenginlik ve refah da aynı bölgeye yöneldi Kaynak: DG Research Kaynak: EUROPE 2020 Presentation of J.M. Barroso,

4 $ ArGe Göstergeleri Kaynak: TÜBİTAK

5 Ekonomik Göstergeler 2010 yılında 2009 a oranla %9 büyüme Kaynak: invest.gov.tr

6 Elektronik Sanayi Dünya Elektronik Üretim Pazarı 2013 Dünya Elektronik Üretim Pazarı 2008 Kuzey Amerika: ABD, Kanada, Meksika Afrika, vb Diğer Asya ülkeleri: Tayvan, Kore, Hindistan, vb. Diğer: Rusya, Güney Amerika, Elektronik Sanayi, gelişmekte olan ülkelerde büyüyor 6 Kaynak: DECISION, Nisan 2009 / tahmini

7 Türkiye Elektronik Sektörü Milyon $ Üretim ve ihracatta 5 misli büyüme Kaynak: TESİD Almanağı, 2009

8 Türkiye Elektronik Sanayi Üretimi (Milyon $) 8 Kaynak: TESİD Almanağı, 2009

9 Küresel Rekabette Başarı için: Elverişli ArGe ve İnovasyon Ortamı 9

10 Türkiye de Teknoloji ve İnovasyon Ekosistemi Devlet Politikaları Hükümet Programı 2013 itibariyle: ArGe harcamalarının GSYİH daki payını %2 ye, araştırmacı sayısını e çıkarmak Bilişim Vadileri ve Teknopark projelerini destekleyerek Bilişim sektörünü geliştirmek Yatırım teşviklerini şeffaf ve etkin bir şekilde uygulamak 9. Kalkınma Planı Bilgi toplumu haline gelmek ArGe ve İnovasyonu geliştirmek Sanayi ve Üniversite işbirliğini arttırmak Küresel rekabette daha avantajlı duruma gelmek Vizyon 2023 Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş, üreten; Net katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen bir Türkiye İşbirliği İşbirliği Devlet Ortamı Politikaları Ortamı İnsan İnsan Kaynağı Kaynağı Üniversite Üniversite Jeopolitik Güçlü BTBİT Konum Altyapısı Altyapısı 10

11 Türkiye de Teknoloji ve İnovasyon Ekosistemi İşbirliği Ortamı Savunma sektörünün 2009 yılında yerli karşılanma oranı: %45,7 SSM, Yerli Savunma Firmaları, TÜBİTAK ve Üniversite İşbirliği Güçlü işbirliği ortamı, kararlı ve uzun vadeli teşvik programı Savunma sanayinde yaratılan işbirliği ortamının kamu satın almalarında da uygulanması ve yerli ArGe payının artırılması 11 Kaynak: SSM (Savunma Sanayi Müsteşarlığı) Devlet İşbirliği Hükümet Ortamı Politikaları İnsan Kaynağı Üniversite Jeopolitik Güçlü BİT BT Konum Altyapısı Altyapısı

12 Türkiye de Teknoloji ve İnovasyon Ekosistemi Üniversiteler +200 üniversite Üniversite sınavına giren öğrenci sayısı: 1,6 milyon/yıl den fazla üniversite öğrencisi Her yıl yaklaşık 400 bin üniversite mezunu Meslek lisesi ve teknik lise olmak üzere her yıl lise mezunu Bilgisayar, Elektrik-Elektronik bölümleri mezun sayısında yıllık %6,27 büyüme Araştırmacı açığı kapatılmış, yurtdışındaki üniversitelerle işbirliğini benimseyen, pazardaki kaynak ihtiyacını karşılayabilen güçlü üniversite altyapısı Devlet İşbirliği Politikaları Hükümet Ortamı İnsan Kaynağı Üniversite Jeopolitik Güçlü BTBİT Konum Altyapısı Altyapısı 12

13 Türkiye de Teknoloji ve İnovasyon Ekosistemi BT Altyapısı Internet Kullanıcı Sayısı Sabit Genişbant Mobil Kullanıcı Sayısı 3N Kullanıcı Sayısı M$ Milyon 36 Milyon 0 8,6 Milyon 20 Milyon 62 Milyon 0 19,4 Milyon Türkiye Bilişim Pazarı (T) Kaynak: Interpromedya, BTK 13 Evrensel Hizmet Yükümlülüğü ve e-devlet konularına öncelik verip BT göstergelerinde Avrupa ortalamasını yakalamak Devlet İşbirliği Politikaları Hükümet Ortamı İnsan Kaynağı Üniversite BT Jeopolitik Konum Altyapısı

14 Türkiye de Teknoloji ve İnovasyon Ekosistemi Jeopolitik Konum Zaman dilimi avantajı Çin ve ABD ile aynı günde iletişim kurabilme Çin / 08:30 11:00 Kuzey Amerika / 15:00 23:00 Asya-Avrupa-Afrika ülkelerinin kesişme noktası ABD, Avrupa ve Orta Doğu ile güçlü ilişkiler Dış ticaret hacminde büyüme Uluslararası platformda Türkiye nin teknolojik yetkinlikleri ve jeopolitik avantajlarının vurgulanması 14 Devlet İşbirliği Politikaları Hükümet Ortamı İnsan Kaynağı Üniversite Jeopolitik Güçlü BTBİT Konum Altyapısı Altyapısı

15 Türkiye de Teknoloji ve İnovasyon Ekosistemi İnsan Kaynağı Kişi sayısı (Milyon) Nüfusun %70 i 35* yaşın altında Küresel krizin de bir sonucu olarak artan işsizlik Devlet İşbirliği Politikaları Hükümet Ortamı İnsan Kaynağı *http://www.uleth.ca/man-int/students/programs/full-semester/turkey.shtml 15 Üniversite Jeopolitik Güçlü BTBİT Konum Altyapısı Altyapısı

16 Türkiye nin Yenileşim Karnesi Türkiye küresel rekabet indeksine göre dünyada 61. sırada 2009 yılına göre değişim yok Çalışmanın alt kırılımlarından Yenileşim (62. sıra) ilerleme kaydetmemiz gereken bir alan Küresel Rekabet İndeksi / Yenileşim Alt Kırılımları Rekabet İndeksi Yenileşim Kapasitesi 57 Şirketlerin ArGe Harcaması 89 Üniversite Sanayi İşbirliği 82 İleri Teknolojilerin Devlet Tarafından Tedariği 62 Mühendis ve Bilim Adamı sayısı 44 Milyon Başına (Nüfus) Kullanılabilir Patent 70

17 Yenileşim ve Teknolojik Gelişimi Destekleyen Türkiye Hükümet politikalarının ArGe ve İnovasyona yönelik olması Özel sektör ile güçlü işbirliği ile devletin ArGe politikalarında yönlendirici olma Uzun vadeli devlet politikaları ışığında; Kalifiye ve genç insan gücü yerel Yenileşim odaklı Elverişliyaklaşım ve kaynaklar ArGe ve ileinovasyon geliştirilecek Ortamı Güçlü eğitim altyapısı teknolojiler Türkiye yi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına taşıyacaktır Dünya ya teknoloji geliştirecek uygun Coğrafi konum 17 Internet in hayatımızın parçası olduğu Bilgi Çağı nda rekabetçiliği artıracak BT altyapısı

18 Teşekkürler