Company profile. Power, control and green solutions

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Company profile. Power, control and green solutions"

Transkript

1 Company profile Power, control and green solutions

2

3 Company profile Kurumsal Kimlik

4

5 Company profile 5 Message from the Chairman Başkanın Mesajı The photo to the right shows Sonia Bonfiglioli, Chairman and Managing Director. Sağdaki resimde, Başkan ve Murahhas Aza, Sonia Bonfiglioli görülmektedir. A big hello to you all! It is my pleasure to invite you to read on and find out how the Bonfiglioli Group is changing. We are all aware that the changes occurring worldwide cannot be stopped. They can only be turned into opportunities. This was my father s conviction, and one that he put into practice with passion and determination throughout his life. Thanks to his drive and inspiration, the Bonfiglioli group has embraced new technologies, found new applications and become a truly global player. We have invested in renewable energy and in the green economy, with the intention of supplying the world not just with products, but with complete, advanced solutions. Today we can look to the future with confidence. We have the ability to win the trust of those who do not yet know us, and to justify the fidelity of those who have been using our products and supporting our company for years. Sizleri samimiyetle selamlıyorum! Sizleri; dünyanın değişmesinin durdurulamayacağı ancak sadece anlaşılabileceği ve bir fırsata dönüştürülebileceğinin bilincinden doğan Bonfiglioli Grubunun yenilenmesini keşfetmeye davet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu, babamın, bütün bir yaşam boyu tutku ve kararlılıkla tatbik edilen inancıdır. Onun etkisi sayesinde, Bonfiglioli Grubu yeni teknolojileri ve uygulama sektörlerini kucaklamış, bütün dünyaya açılmıştır. Bütün dünyaya sadece ürün değil, komple ve ileri düzeyde çözümleri tedarik etme hedefini seçerek, yenilenebilir enerjilere ve yeşil ekonomiye yatırım yaptık. Bugün, daha bizi tanımayanların güvenini kazanacağımızdan ve yıllardır bizi tercih eden ve destekleyenlerin güvenine layık olmaya devam edeceğimizden emin olarak, emin gözlerle geleceğe bakıyoruz.

6

7 Vision & Mission 7 Vision & Mission Vizyon & Misyon Designing and manufacturing innovative and reliable solutions for power transmission and control in the industrial, mobile and renewable energy sectors. Encouraging and promoting sustainable and shared development worldwide, through dynamic, responsible, prompt and customer-oriented services. Sanayi, mobil ekipmanlar ve yenilebilir enerji sektörlerinde kontrol ve güç transmisyonu için inovatif ve güvenilir çözümlerin tasarlanması ve üretimi. Tüm dünyada, dinamik, sorumlu, dakik ve müşteri dostu bir hizmet aracılığı ile sürdürülebilir ve paylaşılan bir gelişimin desteklenmesi ve güçlendirilmesi. Values Değerler Respect Problem solving Multicultural approach Team working spirit Saygı Problem çözme Çok kültürlü yaklaşım Takım ruhu

8 Power, control and green solutions

9 Power solutions 9 Providing the power to serve mankind İnsanlara hizmet eden gücün sağlanması Energy can be neither created nor destroyed. It can only be transformed. Over fifty years of experience, competence and professionalism have allowed us to integrate electronic, hydraulic and mechanical technology for transforming energy into power to serve mankind. Bonfiglioli offers excellent and international solutions for power transmission and control. We design, manufacture and distribute a complete range of gearmotors, drive systems, planetary gearboxes, electric motors, servomotors, frequency drives, regenerative inverters and photovoltaic inverters. Our solutions are used in a vast range of applications all over the world, in industry, mobile machinery and construction, to improve the quality of life and work on a daily basis. Enerji yaratılmaz ve yok edilemez, sürekli şekilde dönüşür. Elli yılı aşkın bir deneyim, uzmanlık ve profesyonellik; enerjiyi dönüştürmek ve insana hizmet etmesini sağlamak için elektroniği, hidroliği ve mekaniği entegre etmemize olanak tanıyor. Güç transmisyonu ve kontrolü sektöründe, uluslararası düzeyde mükemmelliği yansıtan çözümler sunuyoruz. Komple bir ürün yelpazesi içinde redüktörlü motorlar, sürücü sistemleri, planet redüktörler, elektrik motorları, servo motorlar, frekans çeviriciler, rejeneratif ve fotovoltaik inverterler tasarlıyoruz, üretiyoruz ve dağıtıyoruz. Çözümlerimiz; bütün dünyada, sanayide, mobil ekipmanlarda ve yapı sektöründe, somut şekilde ve her gün yaşam ve iş kalitesini iyileştirerek çok sayıdaki uygulamalarda kullanılıyor.

10 Power, control and green solutions

11 Control solutions 11 Bringing power and energy under control Güç ve Enerji kontrolünüz altında Power control is the ability to harness, manage and use power. Bonfiglioli designs, develops and manufactures solutions for the widest range of applications, from heavy industry to renewable energy, and from earth moving machines to precision electronics. Our ideas are the result of intensive training, experience in the field and advanced specialisation. Our group recognises and appreciates everybody s contribution, and respects the different cultural identities that inevitably make up a large international team. We all share the common aim of producing tangible results and competitive benefits for our customers, by working together with them and by developing wealth and wellbeing together. Güç kontrolü; gücü dizginlemek, yönetmek ve kullanmak yeteneğidir. Bonfiglioli, ağır sanayiden yenilebilir enerjilere, hafriyat makinelerinden hassas elektronik sistemlere kadar birbirinden çok farklı ortamlar için çözüm tasarlar, geliştirir ve üretir. Fikirlerimiz; yoğun bir eğitim, faaliyet alanında deneyim ve ileri uzmanlaşma sayesinde filizlenirler. Grubumuz çerçevesinde herkesin katkısı kabul görür, takdir edilir ve uluslararası bir takım içinde mevcut olan farklı kültürel kimliklere gösterilen karşılıklı saygı içinde değerlendirilir. Hepimiz, zenginlik ve refahı artırmak için müşterilerimizle birlikte çalışarak, onlara elle tutulur neticeler ve rekabetçi avantajların üretilmesine yönelik aynı amacı hedefliyoruz.

12 Power, control and green solutions

13 Green solutions 13 Supporting development while respecting the environment Çevreye saygı gösteren gelişimi destekliyoruz Dwindling supplies of fossil fuels and dramatic climate change are clear indications that future energy sources must be natural and based on sun, wind and tide. Another intelligent move is to recover energy from biomass, and transform waste management problems into clean energy solutions. The Bonfiglioli group has always believed in and invested in the green economy and renewable energy sources, and we have developed design and manufacturing capabilities of international repute. Our long experience and vast knowledge of mechanical and electronic technologies have allowed us to develop integrated solutions and complete systems, to design and build even large installations, and to feed valuable energy into the grid. Respect for the environment is a fundamental aspect of every activity within our group. This assertion is clearly demonstrated by our conformity to the strictest international quality standards, highly automated production systems, and strict energy saving policies. Respect for the environment not only pervades our group but inspires increasing levels of investment in sustainable innovation, because we are convinced that the best investment we can make is in our own future. Fosil yakıtların krizi ve iklim şartlarındaki büyük değişiklikler, belirgin şekilde geleceğin enerji kaynaklarının doğadan elde edilmesi ve güneşe, rüzgâra ve denize dayanması gerektiğine işaret ediyorlar. Diğer akıllı bir hamle ise, biyokütleden enerji geri kazanımı ve atık yönetimi problemlerinin temiz enerji çözümlerine dönüştürülmesi. Bonfiglioli grubu, uluslararası düzeyde önemli tasarım ve üretim kapasitesi geliştirerek daima yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına inanmış ve yatırım yapmıştır. Uzun deneyimimiz ve mekanik ve elektronik teknolojilere dair çok geniş kapsamlı bilgi birikimimiz, büyük tesislerin fikir bazında oluşturulup hizmete alınmasından, enerji dağıtım şebekelerine kadar komple sistemleri kapsayan entegre çözümler yaratmamıza olanak tanıyor. Çevreye saygı, grup çerçevesinde gösterilen her faaliyet açısından esas ilke niteliğindedir. Bu açıklama; uluslararası en katı kalite standartlarına uygunluğumuz, üretim tesislerinin yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş olması ve enerji tasarrufuna yönelik şirket politikaları ile doğrulanmaktadır. Grubumuzun tamamını ilgilendiren bu büyük gayret, hepimiz geleceğimizin mümkün en iyi yatırım olduğuna inandığımızdan, sürdürülebilir bir yenilik arayışına yönlendirilen, gitgide büyüyen bir yatırımla somutlaşıyor.

14 The history Tarihçe

15 The history 15 Growing thanks to deep, strong roots Derin ve Kuvvetli köklerimizle büyüyoruz The photo to the right shows Clementino Bonfiglioli ( ), the founder of Bonfiglioli. Sağdaki resimde, Şirketin kurucusu Clementino Bonfiglioli ( ) görüntülenmektedir. To the left: the Bonfiglioli factory in the 1950s. Solda, 50 li yıllarda Bonfiglioli fabrikası yer almaktadır. Clementino Bonfiglioli founded the company that still bears his name in Bologna in 1956, in response to a growing demand from engineering companies for spare parts and precision components for agricultural machinery and motorcycles, two rapidly developing areas at the time. Clementino Bonfiglioli was a genuine pioneer. In just a few years he put into practice his decision to develop and produce all-new products, and designed and patented the RAE series of two-stage planetary gearboxes. Distributed first locally and then nationwide, these products were increasingly well received. In 1975, Bonfiglioli s success led to the acquisition of Trasmital, a company that is now a leader in planetary gearboxes for excavators, road construction machines and wind turbines. Throughout the 1980s and 1990s, the Bonfiglioli Group successfully expanded into the international market and, driven by continuous product innovation, opened directly controlled subsidiaries and production plants in a number of countries. The new millennium saw yet more additions to the Group with the acquisition of Vectron, a leader in electronic control systems, and Tecnoingranaggi, a manufacturer of precision, low backlash gearboxes. In its 50th anniversary year, Bonfiglioli renewed its commitment to internationalisation and the green economy, and confirmed its role as a major player in the global market. When Clementino Bonfiglioli passed away in 2010, his daughter Sonia, already a driving force in management, assumed control and continued the process of re-launching and consolidating the group s progress around the world. Clemente Bonfiglioli, bugün halen onun ismini taşıyan şirketi 1956 yılında Bologna da, o zamanlar büyük bir gelişim içinde olan mekanik sektörünün yedek parça ve tarım makineleri ve motosikletler için hassas bileşkenlerle ilgili gitgide artan taleplerini karşılamak amacıyla kurmuştur. Gerçek bir öncü olan Clemente Bonfiglioli, sadece birkaç yıl sonra RAE serisi iki aşamalı planet redüktörleri tasarlamış ve patent altına almıştır ki bu onun her bir bileşiği tamamen tasarlanmış yeni redüktör üretimi yönündeki tercihini kanıtlamaktadır. Önce yerel düzeyde ve sonra bütün ülkede dağıtılan Bonfiglioli ürünleri sürekli şekilde artan olumlu tepkiler almış ve bu başarı izinde 1975 yılında, bugün ekskavatörler, yol yapım makineleri ve rüzgâr türbinleri için planet redüktör üretiminde lider bir kuruluş olan Transmital ı satın alma kararı verilmiştir. Seksenli ve doksanlı yıllarda Bonfiglioli uluslararası piyasalarda başarı ile genişlemeye devam etmiş, sürekli ürün inovasyonu sayesinde de doğrudan kendisi tarafından kontrol edilen şubeler ve üretim tesisleri açılmıştır. Yeni bin yıllık dönemde, elektronik kontrol sistemleri lideri Vectron ve boşluksuz redüktör sistemleri üreticisi Tecnoingranaggi şirketlerinin satın alınmasıyla Grup daha da güçlenmiştir. Faaliyetinin ellinci yılında Bonfiglioli, küresel oyuncu rolünü pekiştirerek, uluslararasılaşma ve yeşil ekonomi bağlılığını yenilemektedir. Clementino nun 2010 yılında vefat etmesinden sonra şirketin sorumluluğu, grubun bütün dünyada yeniden lanse edilmesi ve güçlendirilmesi sürecini sürdüren, önceden de Grubun arkasındaki itici güçler arasında yer alan kızı Sonia tarafından üstlenilmiştir.

16 Social responsibility

17 Social responsibility 17 A global committment Küresel Bağlılık There can be no real leadership without responsibility towards the community. That is why Bonfiglioli has always been involved in social projects and has always been committed to developing sustainable technologies for the industries it serves. Social commitment dates back to the earliest days of Bonfiglioli, and stems from the faith that our founder, Clementino Bonfiglioli, had in young people s ability to innovate and renew, for the benefit of the company and of the planet as a whole. Bonfiglioli s horizons have always extended well into the future and our company has always been committed to offering young people opportunities for employment and learning. The innovative solutions that Bonfiglioli develops clearly target the future that today s young people will build. Bonfiglioli s feels an even stronger commitment to the local community in countries where it has subsidiaries and production plants. The group is determined to make a tangible contribution towards creating a better future by helping those most in need and by offering development opportunities to young people. Bonfiglioli has put this policy into practice through a number of excellent projects around the world, including the Cheerfutureland children s home in India, support for the Pho Cap School in Vietnam, joint projects with the Leonardo Committee association in Italy, sponsorship of a hockey team in Germany and cooperation with the Warrington Wolves Charitable Foundation in the UK to promote social integration, and many other initiatives besides. Bonfiglioli s commitment assumed a global profile precisely because the group sees social responsibility as the best way to invest in the future and in the company. Topluma karşı bir sorumluluk hissi üstlenilmeden gerçek bir liderlik olamaz; bundan dolayıdır ki Bonfiglioli Grubu şirket felsefesinin temelini daima, hizmet alanı ile uyumlu sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesi için gayret gösterme ilkesi üstünde yapılandırmıştır. Sosyal bağlılık, şirketin kuruluşunun ilk başından beri köklerinde yatmakta ve Clementino Bonfiglioli nin sadece genç insanların iş ve evrenimizin geleceği için yenilik ve canlılık kazandırma gücüne sahip olduklarına duyduğu büyük güvenden yola çıkmaktadır. Bonfiglioli nin hedefleri, yeni nesiller için mesleki ve eğitim olanakları yaratarak, bu nesillerin yaşayacağı ve yapılandırılmasına katkıda bulunacakları dünya için çözümler üreterek daima geleceğe yöneliktir. Özellikle Bonfiglioli nin doğrudan kontrolü altında olan üretim birimleri ve ticari şubeleri aracılığı ile faaliyet gösterdiği yerlerde yerel topluma destek verilmesi ihtiyacı daha da yoğun olarak hissedilmiştir. Yoksullara yardım, gençlere gelişme fırsatı tanıma ve daha iyi bir gelecek için somut olarak müdahalede bulunma, ki bunlar Bonfiglioli Grubunun yarınlar için üstlenmiş olduğu ve Hindistan da CheerFuturland iyileştirme vakfı, Vietnam da Pho Cap Okuluna destek, İtalya da Leonardo Komitesi ile işbirliği, Almanya da bir hokey takımının sponsorluğu, sosyal entegrasyonu desteklemek için İngiltere de Warrington Wolves Charitable Foundation Vakfı projesiyle işbirliği ve birçok diğer girişim gibi mükemmel inisiyatifler ile küresel düzeyde somutlaştırmış olduğu taahhütlerdir. Küresel bir profil sahibi olan bu sosyal taahhüt, Bonfiglioli açısından hem gelecek hem de şirket için en iyi yatırımı temsil etmektedir.

18 CheereFuturLand Bonfiglioli

19 Social responsibility 19 Building for tomorrow Yarını inşa etmek için Supporting children and young people in their education and growth and trying to offer a healthy and stimulating environment, even characterized by positive values, means for Bonfiglioli helping to create a future built on those same principles, a more just society, a better world. Driven by the need to achieve something concrete the Project CheerFutureLand Bonfiglioli was born in 2008, thanks to an agreement between NAMASTE, an Italian non-profit association and PREMA VASAM, an Indian charitable association. CheerFutureLand welcomes both children mentally and physically disabled and children without a family with the aim to give them a chance to learn and improve in their education using and developing their specific abilities in spite of their limitations. Thanks to the generous assistance of friends and business partners, Bonfiglioli built near Chennai, India, a home that now houses 45 children and adolescents otherwise in situations of extreme poverty, giving them emotional and cultural support in a family atmosphere. CheerFutureLand also collaborates with the headquarters of Prema Vasam which houses another 180 children, including both healthy young people and children with physical or mental diseases, to which are provided special assistance, such as physiotherapy, occupational therapy and support to their education. A tangible sign of Bonfiglioli will to contribute to all social, economic and cultural aspects of India, where Bonfiglioli has important production facilities, laying the foundations for a future of growth and development for all. Çocukları ve gençleri eğitmek ve büyütmek, onlara sağlıklı, teşvik edici ve içinde yetişecekleri olumlu ve gerçek değerlerle nitelendirilen bir ortam hazırlamaya çalışarak desteklemek: bunlar, Bonfiglioli için bu aynı ilkelere dayanan bir gelecek, daha doğru bir toplum, daha iyi bir dünya yaratmaya katkıda bulunmak anlamına gelir. Bu yönde somut bir şeyler gerçekleştirmek ihtiyacından yola çıkılarak, kar amacı gütmeyen İtalyan cemiyeti NAMASTE ile Hint cemiyeti PREMA VASAM arasında yapılmış bir anlaşma sayesinde 2008 yılında CheerFutureLand Bonfiglioli Projesi doğmuştur; CheerFutureLand, gerek zihinsel ve bedensel engelli çocukları, gerekse kimsesiz çocukları himayesine alarak, bütün engellerine rağmen özel yeteneklerini kullanmaları ve geliştirmeleri, öğrenim ve eğitimlerini iyileştirmeleri açısından onlara bir olanak tanıma amacını gütmektedir. Arkadaşları ve şirketlerin cömert katkıları ile birlikte Bonfiglioli tarafından Hindistan da, Madras olarak da bilinen Chennai kentinde inşa edilmiş olan sığınma evinde bugün, aşırı yoksulluk durumunda olan 45 çocuk ve ergenler misafir edilmekte ve onlara bir aile ortamında kültürel ve duygusal destek verilmektedir. Ayrıca CheerFutureLand, aralarında normal çocuklarla birlikte zihinsel ve bedensel engelli çocukların bulunduğu, kendilerine fizyolojik tedavi, iş terapisi ve eğitim desteği gibi özel yardımlar yapılan diğer 180 çocuğu misafir eden Prema Vasam ana merkezi ile işbirliği yapmaktadır. Bunlar, Bonfiglioli nin, herkes için büyüme ve gelişme ifade edecek bir yarın için temelleri atarak, önemli bir üretim tesisinin bulunduğu Hindistan ile tüm sosyal, ekonomik ve kültürel unsurları paylaşma iradesinin somut bir işaretidir.

20 Production facilities Fabrikalar Bonfiglioli Canada Toronto (ON), Canada Bonfiglioli Mechatronics Research Rovereto (Trento) Bonfiglioli Vectron Krefeld, Germany Bonfiglioli Riduttori Calderara di Reno (Bologna) Sala Bolognese (Bologna) Bonfiglioli Drives Shanghai Qing Pu (Shanghai) Bonfiglioli Riduttori Vignola (Mo), Italy Bonfiglioli Riduttori Forlì, Italy Bonfiglioli Transmission Mannur, India Bonfiglioli Transmission Chennai, India Bonfiglioli Vietnam Ho Chi Min, Vietnam Bonfiglioli Slovakia Povazska Bystrica Slovakia Republic BU Industrial - MDS BU Industrial - PTS BU Regenerative & Photovoltaic BU Mobile & Wind Europe Asia America Bonfiglioli Riduttori Casting and gear cutting Döküm ve diş kesme Calderara di Reno (Bologna) HDP/HDO Assembly HDP/HDO montajı Sala Bolognese (Bologna) Gearmotor and gearbox manufacturing & assembly Redüktörlü motor ve dişli kutusu montajı Vignola (Mo), Italy Planetary gearboxes manufacturing & assembly Planet redüktör üretimi Forlì, Italy Bonfiglioli Mechatronics Research Low-backlash gearboxes and servomotor manufacturing Boşluksuz redüktör sistemleri ve servo motor üretimi Rovereto (Trento) Bonfiglioli Vectron Inverter plant İnverter üretimi Krefeld, Germany Bonfiglioli Slovakia Large gearboxes manufacturing Büyük boyutlu redüktör üretimi Povazska Bystrica, Slovakia Republic Bonfiglioli Transmission Planetary gearbox manufacturing and assembly Planet redüktör üretimi ve montajı Chennai, India Gearmotors manufacturing and assembly Redüktörlü motor ve dişli kutusu montajı Mannur, India Bonfiglioli Vietnam Electric motor Elektrik Motorları Ho Chi Min, Vietnam Bonfiglioli Drives Shanghai Photovoltaic Inverter assembly Fotovoltaik inverter montajı Qing Pu (Shanghai) Bonfiglioli Canada Photovoltaic Inverter assembly Fotovoltaik inverter montajı Toronto (ON), Canada

21 Bonfiglioli worldwide 21 At least one Bonfiglioli plant is working for you at this very moment Şu anda, en az bir Bonfiglioli fabrikası sizin için çalışıyor Bonfiglioli s growth has spread resources and know-how all over the world, thanks partly to the Group s strategic decision to use its own resources to finance modern production plants. Respect for multiculturalism, internationally recognised quality certification, and determination to minimise impact on the environment make Bonfiglioli s plants some of the most advanced working environments in the world. A high rate of innovation in industrial processes, typified by the adoption of the latest generation of production robots, guarantees clear and rapid delivery times, and enables the Group to handle any request. Bonfiglioli nin büyümesi, kendi kaynakları ile modern üretim fabrikalarının finansmanı yapmak gibi stratejik bir seçimi sayesinde de bütün dünyaya kaynak ve uzmanlık kazandırdı. Çok kültürlülüğe saygı, uluslararası kabul gören kalite belgeleri, çevre üzerindeki etkilere dikkat edilmeli ki bunlar Bonfiglioli nin fabrikalarını uluslararası yüksek düzeyde bir referans noktası yapan unsurlardır. En son nesil robot kullanımı gibi endüstriyel işleme süreçlerine dâhil edilen yüksek inovasyon oranı, her türlü talebin karşılanmasını sağlayarak kesin ve hızlı üretim sürelerini garanti eder.

22 Subsidiaries Ticari şubeler Bonfiglioli Canada Bonfiglioli France Bonfiglioli United Kingdom Bonfiglioli Deutschland Bonfiglioli Österreich Bonfiglioli Italia Bonfiglioli Türkiye Bonfiglioli China Bonfiglioli USA Bonfiglioli Brasil Tecnotrans Bonfiglioli Bonfiglioli South Africa Bonfiglioli India Bonfiglioli South East Asia Bonfiglioli Vietnam Bonfiglioli Australia Bonfiglioli New Zealand Bonfiglioli Australia 2, Cox Place Glendenning NSW 2761 Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761 Tel. (+ 61) Fax (+ 61) Bonfiglioli Brasil Travessa Cláudio Armando 171 Bloco 3 - CEP Bairro Assunção São Bernardo do Campo - São Paulo Tel. (+55) Fax (+55) Bonfiglioli Canada Jane Street - Concord, Ontario L4K 4L6 Tel. (+1) Fax (+1) Bonfiglioli China 19D, No. 360 Pu Dong Nan Road New Shanghai International Tower Shanghai Tel. (+86) Fax (+86) Bonfiglioli Deutschland Industrial, Mobile, Wind Sperberweg Neuss Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Industrial, Photovoltaic Bonfiglioli Vectron Europark Fichtenhain B Krefeld Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Bonfiglioli España Industrial, Mobile, Wind Tecnotrans Bonfiglioli S.A. Pol. Ind. Zona Franca sector C, calle F, n Barcelona Tel. (+34) Fax (+34) Photovoltaic Ribera del Loira, 46 - Edificio Madrid Tel. (+34) Fax (+34) Bonfiglioli France 14 Rue Eugène Pottier BP 19 Zone Industrielle de Moimont II Marly la Ville Tel. (+33) Fax (+33) Mechatronic Drives & Solutions dedicated network

23 Bonfiglioli worldwide 23 An international presence, to be as close as possible to you and your needs Sizlere ve ihtiyaçlarınıza daha yakın olmak için tüm dünyadayız Customer satisfaction has always been one of Bonfiglioli s key values. It is pursued around the world, and in a wide range of contexts, by a network of subsidiaries located in 17 countries and on 5 continents. Each subsidiary provides rapid and efficient pre-sales and after-sales service, and can guarantee prompt deliveries from local assembly plants and warehouses. In addition to our directly controlled subsidiaries, Bonfiglioli can also rely on an extensive network of authorised dealers, selected for their ability to guarantee excellent pre-sales and after-sales assistance. Müşteri memnuniyeti Bonfiglioli için daima temel bir değer olarak kabul edilmiştir. Dünyanın en farklı yerlerinde ve en değişik ortamlarda, 5 kıtada ve 17 ülkede faaliyet gösteren bir şube ağı aracılığı ile müşterilerimizi memnun etmek için onların yanındayız. Her bir kuruluşumuz, hızlı ve etkili satış öncesi ve satış sonrası servis yerel montaj fabrikaları ve depolarından hızlı teslimatı garanti eder. Doğrudan kendi kontrolü altında olan kuruluşlarının yanı sıra Bonfiglioli, Bonfiglioli Yetkili Bayi ağı ile mükemmel satış öncesi ve satış sonrası hizmetini garanti eder. Bonfiglioli India PLOT AC7-AC11 Sidco Industrial Estate Thirumudivakkam - Chennai Tel. +91(0) Fax +91(0) Bonfiglioli Italia Via Sandro Pertini lotto 7b Carpiano (Milano) Tel. (+39) Fax (+39) Bonfiglioli New Zealand 88 Hastie Avenue, Mangere Bridge, Auckland 2022, New Zealand - PO Box 11795, Ellerslie Tel. (+64) Fax (+64) Bonfiglioli Österreich Molkereistr 4 - A-2700 Wiener Neustadt Tel. (+43) Fax (+43) Bonfiglioli South East Asia 24 Pioneer Crescent #02-08 West Park Bizcentral - Singapore, Tel. (+65) Fax. (+65) Bonfiglioli South Africa 55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park - Sandton Tel. (+27) OR Fax (+27) Bonfiglioli Türkiye Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Sk. No. 9, Çigli - Izmir Tel. +90 (0) (pbx) Fax +90 (0) Bonfiglioli United Kingdom Industrial, Photovoltaic Unit 7, Colemeadow Road North Moons Moat - Redditch, Worcestershire B98 9PB Tel. (+44) Fax (+44) Mobile, Wind 3-7 Grosvenor Grange, Woolston Warrington - Cheshire WA1 4SF Tel. (+44) Fax (+44) Bonfiglioli USA 3541 Hargrave Drive Hebron, Kentucky Tel. (+1) Fax (+1) Bonfiglioli Vietnam Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 Ben Cat - Binh Duong Province Tel. (+84) Fax (+84)

24 Resellers Yetkili satıcılar Africa Algeria, Egypt, Kenya, Morocco, South Africa, Tunisia Asia Bahrain, China, Emirates, Japan, Jordan, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Israel, Kuwait, Malaysia, Oman, Pakistan, Philippine, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Syria, Thailand, Taiwan, Vietnam Europe Albania, Austria, Belgium, Bielorussia, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Holland, Hungary, Germany, Great Britain, Greece, Ireland, Italy, Lettonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Montenegro, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakian Republic, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ucraina Latin America Argentine, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Peru, Uruguay, Venezuela North America Canada, United States Oceania Australia, New Zealand

25 Bonfiglioli worldwide 25 You can find Bonfiglioli products wherever you are Her nerede olursanız olun, Bonfiglioli ürünlerini bulabilirsiniz. To give everybody the chance to purchase a Bonfiglioli product - anywhere. This is the ambitious objective that drives the development of our added value sales networks, off and on-line. BEST (Bonfiglioli Excellence Service Team) is one of the most modern sales organisations in the field of power transmission. Created as a network of preferred business partners, the BEST programme enables resellers to develop their own reference markets autonomously, by distributing Bonfiglioli products and services. Our BEST partners also benefit from our local assembly plants and warehouses, our training courses and tools, and our promotional activities. For the first time ever, manufacturer and distributors are working together from the product assembly stage and in the design of new applications, in a sharing process that sees one party transferring know-how and technology and the other partly providing a thorough knowledge of the local market. Of the many tools placed at the disposal, one in particular stands out. This is our MOSAICO Engineering e-business portal, which exploits the full potential of the internet to provide custom solutions. The MOSAICO systems guides you through the selection and configuration of the product you are interested in, and also provides all the relevant technical documentation to back it up. Thanks to the latest functionality, MOSAICO also effectively supports technical departments in the system design process. Dünyanın her yerinde, herkese bir Bonfiglioli ürünü satın alma olanağını tanımak. Bu büyük hedef ile off-line ve on-line etkin katkı değer yaratan bir satış ağı geliştirdik. BEST (Bonfiglioli Excellence Service Team) programı, güç transmisyon sistemleri alanında en modern satış organizasyonlarından birisidir. İmtiyazlı iş partnerlerimizden oluşan bir ağ içinde geliştirilmiş olan bu program onların ürünlerimizi ve hizmetlerimizi dağıtarak bağımsız şekilde faaliyet gösterdikleri piyasayı geliştirmelerini sağlar. BEST iş ortaklarımız ayrıca yerel montaj hattı ve depolardan, eğitim faaliyetlerimizden ve araçlarından, promosyon aktivitelerimizden faydalanırlar. İlk kez, üretici ve distribütör montaj aşaması ve uygulama etütlerinden itibaren bir arada çalışarak, bilgi ve teknoloji transferini ileten ile piyasa hakkındaki bilgileri sağlayan arasında gelişen bir sürecin paylaşımı içindedir. Sunulan araçlar arasında, özelleştirilmiş çözümler vermek için internetin potansiyelinden istifade eden e-business MOSAICO Engineering portalımız dikkati çekmektedir. MOSAICO sistemi aracılığı ile destekli yöntemden faydalanarak ilgilendiğiniz ürünü seçmek ve yapılandırmak, bütün teknik destek dokümantasyonunu elde etmek mümkündür. Donatılmış olduğu yeni fonksiyonellikler sayesinde MOSAICO, tasarlama aşamasında teknik bürolar için de etkin bir destek sağlar.