Company profile. Power, control and green solutions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Company profile. Power, control and green solutions"

Transkript

1 Company profile Power, control and green solutions

2

3 Company profile Kurumsal Kimlik

4

5 Company profile 5 Message from the Chairman Başkanın Mesajı The photo to the right shows Sonia Bonfiglioli, Chairman and Managing Director. Sağdaki resimde, Başkan ve Murahhas Aza, Sonia Bonfiglioli görülmektedir. A big hello to you all! It is my pleasure to invite you to read on and find out how the Bonfiglioli Group is changing. We are all aware that the changes occurring worldwide cannot be stopped. They can only be turned into opportunities. This was my father s conviction, and one that he put into practice with passion and determination throughout his life. Thanks to his drive and inspiration, the Bonfiglioli group has embraced new technologies, found new applications and become a truly global player. We have invested in renewable energy and in the green economy, with the intention of supplying the world not just with products, but with complete, advanced solutions. Today we can look to the future with confidence. We have the ability to win the trust of those who do not yet know us, and to justify the fidelity of those who have been using our products and supporting our company for years. Sizleri samimiyetle selamlıyorum! Sizleri; dünyanın değişmesinin durdurulamayacağı ancak sadece anlaşılabileceği ve bir fırsata dönüştürülebileceğinin bilincinden doğan Bonfiglioli Grubunun yenilenmesini keşfetmeye davet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu, babamın, bütün bir yaşam boyu tutku ve kararlılıkla tatbik edilen inancıdır. Onun etkisi sayesinde, Bonfiglioli Grubu yeni teknolojileri ve uygulama sektörlerini kucaklamış, bütün dünyaya açılmıştır. Bütün dünyaya sadece ürün değil, komple ve ileri düzeyde çözümleri tedarik etme hedefini seçerek, yenilenebilir enerjilere ve yeşil ekonomiye yatırım yaptık. Bugün, daha bizi tanımayanların güvenini kazanacağımızdan ve yıllardır bizi tercih eden ve destekleyenlerin güvenine layık olmaya devam edeceğimizden emin olarak, emin gözlerle geleceğe bakıyoruz.

6

7 Vision & Mission 7 Vision & Mission Vizyon & Misyon Designing and manufacturing innovative and reliable solutions for power transmission and control in the industrial, mobile and renewable energy sectors. Encouraging and promoting sustainable and shared development worldwide, through dynamic, responsible, prompt and customer-oriented services. Sanayi, mobil ekipmanlar ve yenilebilir enerji sektörlerinde kontrol ve güç transmisyonu için inovatif ve güvenilir çözümlerin tasarlanması ve üretimi. Tüm dünyada, dinamik, sorumlu, dakik ve müşteri dostu bir hizmet aracılığı ile sürdürülebilir ve paylaşılan bir gelişimin desteklenmesi ve güçlendirilmesi. Values Değerler Respect Problem solving Multicultural approach Team working spirit Saygı Problem çözme Çok kültürlü yaklaşım Takım ruhu

8 Power, control and green solutions

9 Power solutions 9 Providing the power to serve mankind İnsanlara hizmet eden gücün sağlanması Energy can be neither created nor destroyed. It can only be transformed. Over fifty years of experience, competence and professionalism have allowed us to integrate electronic, hydraulic and mechanical technology for transforming energy into power to serve mankind. Bonfiglioli offers excellent and international solutions for power transmission and control. We design, manufacture and distribute a complete range of gearmotors, drive systems, planetary gearboxes, electric motors, servomotors, frequency drives, regenerative inverters and photovoltaic inverters. Our solutions are used in a vast range of applications all over the world, in industry, mobile machinery and construction, to improve the quality of life and work on a daily basis. Enerji yaratılmaz ve yok edilemez, sürekli şekilde dönüşür. Elli yılı aşkın bir deneyim, uzmanlık ve profesyonellik; enerjiyi dönüştürmek ve insana hizmet etmesini sağlamak için elektroniği, hidroliği ve mekaniği entegre etmemize olanak tanıyor. Güç transmisyonu ve kontrolü sektöründe, uluslararası düzeyde mükemmelliği yansıtan çözümler sunuyoruz. Komple bir ürün yelpazesi içinde redüktörlü motorlar, sürücü sistemleri, planet redüktörler, elektrik motorları, servo motorlar, frekans çeviriciler, rejeneratif ve fotovoltaik inverterler tasarlıyoruz, üretiyoruz ve dağıtıyoruz. Çözümlerimiz; bütün dünyada, sanayide, mobil ekipmanlarda ve yapı sektöründe, somut şekilde ve her gün yaşam ve iş kalitesini iyileştirerek çok sayıdaki uygulamalarda kullanılıyor.

10 Power, control and green solutions

11 Control solutions 11 Bringing power and energy under control Güç ve Enerji kontrolünüz altında Power control is the ability to harness, manage and use power. Bonfiglioli designs, develops and manufactures solutions for the widest range of applications, from heavy industry to renewable energy, and from earth moving machines to precision electronics. Our ideas are the result of intensive training, experience in the field and advanced specialisation. Our group recognises and appreciates everybody s contribution, and respects the different cultural identities that inevitably make up a large international team. We all share the common aim of producing tangible results and competitive benefits for our customers, by working together with them and by developing wealth and wellbeing together. Güç kontrolü; gücü dizginlemek, yönetmek ve kullanmak yeteneğidir. Bonfiglioli, ağır sanayiden yenilebilir enerjilere, hafriyat makinelerinden hassas elektronik sistemlere kadar birbirinden çok farklı ortamlar için çözüm tasarlar, geliştirir ve üretir. Fikirlerimiz; yoğun bir eğitim, faaliyet alanında deneyim ve ileri uzmanlaşma sayesinde filizlenirler. Grubumuz çerçevesinde herkesin katkısı kabul görür, takdir edilir ve uluslararası bir takım içinde mevcut olan farklı kültürel kimliklere gösterilen karşılıklı saygı içinde değerlendirilir. Hepimiz, zenginlik ve refahı artırmak için müşterilerimizle birlikte çalışarak, onlara elle tutulur neticeler ve rekabetçi avantajların üretilmesine yönelik aynı amacı hedefliyoruz.

12 Power, control and green solutions

13 Green solutions 13 Supporting development while respecting the environment Çevreye saygı gösteren gelişimi destekliyoruz Dwindling supplies of fossil fuels and dramatic climate change are clear indications that future energy sources must be natural and based on sun, wind and tide. Another intelligent move is to recover energy from biomass, and transform waste management problems into clean energy solutions. The Bonfiglioli group has always believed in and invested in the green economy and renewable energy sources, and we have developed design and manufacturing capabilities of international repute. Our long experience and vast knowledge of mechanical and electronic technologies have allowed us to develop integrated solutions and complete systems, to design and build even large installations, and to feed valuable energy into the grid. Respect for the environment is a fundamental aspect of every activity within our group. This assertion is clearly demonstrated by our conformity to the strictest international quality standards, highly automated production systems, and strict energy saving policies. Respect for the environment not only pervades our group but inspires increasing levels of investment in sustainable innovation, because we are convinced that the best investment we can make is in our own future. Fosil yakıtların krizi ve iklim şartlarındaki büyük değişiklikler, belirgin şekilde geleceğin enerji kaynaklarının doğadan elde edilmesi ve güneşe, rüzgâra ve denize dayanması gerektiğine işaret ediyorlar. Diğer akıllı bir hamle ise, biyokütleden enerji geri kazanımı ve atık yönetimi problemlerinin temiz enerji çözümlerine dönüştürülmesi. Bonfiglioli grubu, uluslararası düzeyde önemli tasarım ve üretim kapasitesi geliştirerek daima yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına inanmış ve yatırım yapmıştır. Uzun deneyimimiz ve mekanik ve elektronik teknolojilere dair çok geniş kapsamlı bilgi birikimimiz, büyük tesislerin fikir bazında oluşturulup hizmete alınmasından, enerji dağıtım şebekelerine kadar komple sistemleri kapsayan entegre çözümler yaratmamıza olanak tanıyor. Çevreye saygı, grup çerçevesinde gösterilen her faaliyet açısından esas ilke niteliğindedir. Bu açıklama; uluslararası en katı kalite standartlarına uygunluğumuz, üretim tesislerinin yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş olması ve enerji tasarrufuna yönelik şirket politikaları ile doğrulanmaktadır. Grubumuzun tamamını ilgilendiren bu büyük gayret, hepimiz geleceğimizin mümkün en iyi yatırım olduğuna inandığımızdan, sürdürülebilir bir yenilik arayışına yönlendirilen, gitgide büyüyen bir yatırımla somutlaşıyor.

14 The history Tarihçe

15 The history 15 Growing thanks to deep, strong roots Derin ve Kuvvetli köklerimizle büyüyoruz The photo to the right shows Clementino Bonfiglioli ( ), the founder of Bonfiglioli. Sağdaki resimde, Şirketin kurucusu Clementino Bonfiglioli ( ) görüntülenmektedir. To the left: the Bonfiglioli factory in the 1950s. Solda, 50 li yıllarda Bonfiglioli fabrikası yer almaktadır. Clementino Bonfiglioli founded the company that still bears his name in Bologna in 1956, in response to a growing demand from engineering companies for spare parts and precision components for agricultural machinery and motorcycles, two rapidly developing areas at the time. Clementino Bonfiglioli was a genuine pioneer. In just a few years he put into practice his decision to develop and produce all-new products, and designed and patented the RAE series of two-stage planetary gearboxes. Distributed first locally and then nationwide, these products were increasingly well received. In 1975, Bonfiglioli s success led to the acquisition of Trasmital, a company that is now a leader in planetary gearboxes for excavators, road construction machines and wind turbines. Throughout the 1980s and 1990s, the Bonfiglioli Group successfully expanded into the international market and, driven by continuous product innovation, opened directly controlled subsidiaries and production plants in a number of countries. The new millennium saw yet more additions to the Group with the acquisition of Vectron, a leader in electronic control systems, and Tecnoingranaggi, a manufacturer of precision, low backlash gearboxes. In its 50th anniversary year, Bonfiglioli renewed its commitment to internationalisation and the green economy, and confirmed its role as a major player in the global market. When Clementino Bonfiglioli passed away in 2010, his daughter Sonia, already a driving force in management, assumed control and continued the process of re-launching and consolidating the group s progress around the world. Clemente Bonfiglioli, bugün halen onun ismini taşıyan şirketi 1956 yılında Bologna da, o zamanlar büyük bir gelişim içinde olan mekanik sektörünün yedek parça ve tarım makineleri ve motosikletler için hassas bileşkenlerle ilgili gitgide artan taleplerini karşılamak amacıyla kurmuştur. Gerçek bir öncü olan Clemente Bonfiglioli, sadece birkaç yıl sonra RAE serisi iki aşamalı planet redüktörleri tasarlamış ve patent altına almıştır ki bu onun her bir bileşiği tamamen tasarlanmış yeni redüktör üretimi yönündeki tercihini kanıtlamaktadır. Önce yerel düzeyde ve sonra bütün ülkede dağıtılan Bonfiglioli ürünleri sürekli şekilde artan olumlu tepkiler almış ve bu başarı izinde 1975 yılında, bugün ekskavatörler, yol yapım makineleri ve rüzgâr türbinleri için planet redüktör üretiminde lider bir kuruluş olan Transmital ı satın alma kararı verilmiştir. Seksenli ve doksanlı yıllarda Bonfiglioli uluslararası piyasalarda başarı ile genişlemeye devam etmiş, sürekli ürün inovasyonu sayesinde de doğrudan kendisi tarafından kontrol edilen şubeler ve üretim tesisleri açılmıştır. Yeni bin yıllık dönemde, elektronik kontrol sistemleri lideri Vectron ve boşluksuz redüktör sistemleri üreticisi Tecnoingranaggi şirketlerinin satın alınmasıyla Grup daha da güçlenmiştir. Faaliyetinin ellinci yılında Bonfiglioli, küresel oyuncu rolünü pekiştirerek, uluslararasılaşma ve yeşil ekonomi bağlılığını yenilemektedir. Clementino nun 2010 yılında vefat etmesinden sonra şirketin sorumluluğu, grubun bütün dünyada yeniden lanse edilmesi ve güçlendirilmesi sürecini sürdüren, önceden de Grubun arkasındaki itici güçler arasında yer alan kızı Sonia tarafından üstlenilmiştir.

16 Social responsibility

17 Social responsibility 17 A global committment Küresel Bağlılık There can be no real leadership without responsibility towards the community. That is why Bonfiglioli has always been involved in social projects and has always been committed to developing sustainable technologies for the industries it serves. Social commitment dates back to the earliest days of Bonfiglioli, and stems from the faith that our founder, Clementino Bonfiglioli, had in young people s ability to innovate and renew, for the benefit of the company and of the planet as a whole. Bonfiglioli s horizons have always extended well into the future and our company has always been committed to offering young people opportunities for employment and learning. The innovative solutions that Bonfiglioli develops clearly target the future that today s young people will build. Bonfiglioli s feels an even stronger commitment to the local community in countries where it has subsidiaries and production plants. The group is determined to make a tangible contribution towards creating a better future by helping those most in need and by offering development opportunities to young people. Bonfiglioli has put this policy into practice through a number of excellent projects around the world, including the Cheerfutureland children s home in India, support for the Pho Cap School in Vietnam, joint projects with the Leonardo Committee association in Italy, sponsorship of a hockey team in Germany and cooperation with the Warrington Wolves Charitable Foundation in the UK to promote social integration, and many other initiatives besides. Bonfiglioli s commitment assumed a global profile precisely because the group sees social responsibility as the best way to invest in the future and in the company. Topluma karşı bir sorumluluk hissi üstlenilmeden gerçek bir liderlik olamaz; bundan dolayıdır ki Bonfiglioli Grubu şirket felsefesinin temelini daima, hizmet alanı ile uyumlu sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesi için gayret gösterme ilkesi üstünde yapılandırmıştır. Sosyal bağlılık, şirketin kuruluşunun ilk başından beri köklerinde yatmakta ve Clementino Bonfiglioli nin sadece genç insanların iş ve evrenimizin geleceği için yenilik ve canlılık kazandırma gücüne sahip olduklarına duyduğu büyük güvenden yola çıkmaktadır. Bonfiglioli nin hedefleri, yeni nesiller için mesleki ve eğitim olanakları yaratarak, bu nesillerin yaşayacağı ve yapılandırılmasına katkıda bulunacakları dünya için çözümler üreterek daima geleceğe yöneliktir. Özellikle Bonfiglioli nin doğrudan kontrolü altında olan üretim birimleri ve ticari şubeleri aracılığı ile faaliyet gösterdiği yerlerde yerel topluma destek verilmesi ihtiyacı daha da yoğun olarak hissedilmiştir. Yoksullara yardım, gençlere gelişme fırsatı tanıma ve daha iyi bir gelecek için somut olarak müdahalede bulunma, ki bunlar Bonfiglioli Grubunun yarınlar için üstlenmiş olduğu ve Hindistan da CheerFuturland iyileştirme vakfı, Vietnam da Pho Cap Okuluna destek, İtalya da Leonardo Komitesi ile işbirliği, Almanya da bir hokey takımının sponsorluğu, sosyal entegrasyonu desteklemek için İngiltere de Warrington Wolves Charitable Foundation Vakfı projesiyle işbirliği ve birçok diğer girişim gibi mükemmel inisiyatifler ile küresel düzeyde somutlaştırmış olduğu taahhütlerdir. Küresel bir profil sahibi olan bu sosyal taahhüt, Bonfiglioli açısından hem gelecek hem de şirket için en iyi yatırımı temsil etmektedir.

18 CheereFuturLand Bonfiglioli

19 Social responsibility 19 Building for tomorrow Yarını inşa etmek için Supporting children and young people in their education and growth and trying to offer a healthy and stimulating environment, even characterized by positive values, means for Bonfiglioli helping to create a future built on those same principles, a more just society, a better world. Driven by the need to achieve something concrete the Project CheerFutureLand Bonfiglioli was born in 2008, thanks to an agreement between NAMASTE, an Italian non-profit association and PREMA VASAM, an Indian charitable association. CheerFutureLand welcomes both children mentally and physically disabled and children without a family with the aim to give them a chance to learn and improve in their education using and developing their specific abilities in spite of their limitations. Thanks to the generous assistance of friends and business partners, Bonfiglioli built near Chennai, India, a home that now houses 45 children and adolescents otherwise in situations of extreme poverty, giving them emotional and cultural support in a family atmosphere. CheerFutureLand also collaborates with the headquarters of Prema Vasam which houses another 180 children, including both healthy young people and children with physical or mental diseases, to which are provided special assistance, such as physiotherapy, occupational therapy and support to their education. A tangible sign of Bonfiglioli will to contribute to all social, economic and cultural aspects of India, where Bonfiglioli has important production facilities, laying the foundations for a future of growth and development for all. Çocukları ve gençleri eğitmek ve büyütmek, onlara sağlıklı, teşvik edici ve içinde yetişecekleri olumlu ve gerçek değerlerle nitelendirilen bir ortam hazırlamaya çalışarak desteklemek: bunlar, Bonfiglioli için bu aynı ilkelere dayanan bir gelecek, daha doğru bir toplum, daha iyi bir dünya yaratmaya katkıda bulunmak anlamına gelir. Bu yönde somut bir şeyler gerçekleştirmek ihtiyacından yola çıkılarak, kar amacı gütmeyen İtalyan cemiyeti NAMASTE ile Hint cemiyeti PREMA VASAM arasında yapılmış bir anlaşma sayesinde 2008 yılında CheerFutureLand Bonfiglioli Projesi doğmuştur; CheerFutureLand, gerek zihinsel ve bedensel engelli çocukları, gerekse kimsesiz çocukları himayesine alarak, bütün engellerine rağmen özel yeteneklerini kullanmaları ve geliştirmeleri, öğrenim ve eğitimlerini iyileştirmeleri açısından onlara bir olanak tanıma amacını gütmektedir. Arkadaşları ve şirketlerin cömert katkıları ile birlikte Bonfiglioli tarafından Hindistan da, Madras olarak da bilinen Chennai kentinde inşa edilmiş olan sığınma evinde bugün, aşırı yoksulluk durumunda olan 45 çocuk ve ergenler misafir edilmekte ve onlara bir aile ortamında kültürel ve duygusal destek verilmektedir. Ayrıca CheerFutureLand, aralarında normal çocuklarla birlikte zihinsel ve bedensel engelli çocukların bulunduğu, kendilerine fizyolojik tedavi, iş terapisi ve eğitim desteği gibi özel yardımlar yapılan diğer 180 çocuğu misafir eden Prema Vasam ana merkezi ile işbirliği yapmaktadır. Bunlar, Bonfiglioli nin, herkes için büyüme ve gelişme ifade edecek bir yarın için temelleri atarak, önemli bir üretim tesisinin bulunduğu Hindistan ile tüm sosyal, ekonomik ve kültürel unsurları paylaşma iradesinin somut bir işaretidir.

20 Production facilities Fabrikalar Bonfiglioli Canada Toronto (ON), Canada Bonfiglioli Mechatronics Research Rovereto (Trento) Bonfiglioli Vectron Krefeld, Germany Bonfiglioli Riduttori Calderara di Reno (Bologna) Sala Bolognese (Bologna) Bonfiglioli Drives Shanghai Qing Pu (Shanghai) Bonfiglioli Riduttori Vignola (Mo), Italy Bonfiglioli Riduttori Forlì, Italy Bonfiglioli Transmission Mannur, India Bonfiglioli Transmission Chennai, India Bonfiglioli Vietnam Ho Chi Min, Vietnam Bonfiglioli Slovakia Povazska Bystrica Slovakia Republic BU Industrial - MDS BU Industrial - PTS BU Regenerative & Photovoltaic BU Mobile & Wind Europe Asia America Bonfiglioli Riduttori Casting and gear cutting Döküm ve diş kesme Calderara di Reno (Bologna) HDP/HDO Assembly HDP/HDO montajı Sala Bolognese (Bologna) Gearmotor and gearbox manufacturing & assembly Redüktörlü motor ve dişli kutusu montajı Vignola (Mo), Italy Planetary gearboxes manufacturing & assembly Planet redüktör üretimi Forlì, Italy Bonfiglioli Mechatronics Research Low-backlash gearboxes and servomotor manufacturing Boşluksuz redüktör sistemleri ve servo motor üretimi Rovereto (Trento) Bonfiglioli Vectron Inverter plant İnverter üretimi Krefeld, Germany Bonfiglioli Slovakia Large gearboxes manufacturing Büyük boyutlu redüktör üretimi Povazska Bystrica, Slovakia Republic Bonfiglioli Transmission Planetary gearbox manufacturing and assembly Planet redüktör üretimi ve montajı Chennai, India Gearmotors manufacturing and assembly Redüktörlü motor ve dişli kutusu montajı Mannur, India Bonfiglioli Vietnam Electric motor Elektrik Motorları Ho Chi Min, Vietnam Bonfiglioli Drives Shanghai Photovoltaic Inverter assembly Fotovoltaik inverter montajı Qing Pu (Shanghai) Bonfiglioli Canada Photovoltaic Inverter assembly Fotovoltaik inverter montajı Toronto (ON), Canada

21 Bonfiglioli worldwide 21 At least one Bonfiglioli plant is working for you at this very moment Şu anda, en az bir Bonfiglioli fabrikası sizin için çalışıyor Bonfiglioli s growth has spread resources and know-how all over the world, thanks partly to the Group s strategic decision to use its own resources to finance modern production plants. Respect for multiculturalism, internationally recognised quality certification, and determination to minimise impact on the environment make Bonfiglioli s plants some of the most advanced working environments in the world. A high rate of innovation in industrial processes, typified by the adoption of the latest generation of production robots, guarantees clear and rapid delivery times, and enables the Group to handle any request. Bonfiglioli nin büyümesi, kendi kaynakları ile modern üretim fabrikalarının finansmanı yapmak gibi stratejik bir seçimi sayesinde de bütün dünyaya kaynak ve uzmanlık kazandırdı. Çok kültürlülüğe saygı, uluslararası kabul gören kalite belgeleri, çevre üzerindeki etkilere dikkat edilmeli ki bunlar Bonfiglioli nin fabrikalarını uluslararası yüksek düzeyde bir referans noktası yapan unsurlardır. En son nesil robot kullanımı gibi endüstriyel işleme süreçlerine dâhil edilen yüksek inovasyon oranı, her türlü talebin karşılanmasını sağlayarak kesin ve hızlı üretim sürelerini garanti eder.

22 Subsidiaries Ticari şubeler Bonfiglioli Canada Bonfiglioli France Bonfiglioli United Kingdom Bonfiglioli Deutschland Bonfiglioli Österreich Bonfiglioli Italia Bonfiglioli Türkiye Bonfiglioli China Bonfiglioli USA Bonfiglioli Brasil Tecnotrans Bonfiglioli Bonfiglioli South Africa Bonfiglioli India Bonfiglioli South East Asia Bonfiglioli Vietnam Bonfiglioli Australia Bonfiglioli New Zealand Bonfiglioli Australia 2, Cox Place Glendenning NSW 2761 Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761 Tel. (+ 61) Fax (+ 61) Bonfiglioli Brasil Travessa Cláudio Armando 171 Bloco 3 - CEP Bairro Assunção São Bernardo do Campo - São Paulo Tel. (+55) Fax (+55) Bonfiglioli Canada Jane Street - Concord, Ontario L4K 4L6 Tel. (+1) Fax (+1) Bonfiglioli China 19D, No. 360 Pu Dong Nan Road New Shanghai International Tower Shanghai Tel. (+86) Fax (+86) Bonfiglioli Deutschland Industrial, Mobile, Wind Sperberweg Neuss Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Industrial, Photovoltaic Bonfiglioli Vectron Europark Fichtenhain B Krefeld Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Bonfiglioli España Industrial, Mobile, Wind Tecnotrans Bonfiglioli S.A. Pol. Ind. Zona Franca sector C, calle F, n Barcelona Tel. (+34) Fax (+34) Photovoltaic Ribera del Loira, 46 - Edificio Madrid Tel. (+34) Fax (+34) Bonfiglioli France 14 Rue Eugène Pottier BP 19 Zone Industrielle de Moimont II Marly la Ville Tel. (+33) Fax (+33) Mechatronic Drives & Solutions dedicated network

23 Bonfiglioli worldwide 23 An international presence, to be as close as possible to you and your needs Sizlere ve ihtiyaçlarınıza daha yakın olmak için tüm dünyadayız Customer satisfaction has always been one of Bonfiglioli s key values. It is pursued around the world, and in a wide range of contexts, by a network of subsidiaries located in 17 countries and on 5 continents. Each subsidiary provides rapid and efficient pre-sales and after-sales service, and can guarantee prompt deliveries from local assembly plants and warehouses. In addition to our directly controlled subsidiaries, Bonfiglioli can also rely on an extensive network of authorised dealers, selected for their ability to guarantee excellent pre-sales and after-sales assistance. Müşteri memnuniyeti Bonfiglioli için daima temel bir değer olarak kabul edilmiştir. Dünyanın en farklı yerlerinde ve en değişik ortamlarda, 5 kıtada ve 17 ülkede faaliyet gösteren bir şube ağı aracılığı ile müşterilerimizi memnun etmek için onların yanındayız. Her bir kuruluşumuz, hızlı ve etkili satış öncesi ve satış sonrası servis yerel montaj fabrikaları ve depolarından hızlı teslimatı garanti eder. Doğrudan kendi kontrolü altında olan kuruluşlarının yanı sıra Bonfiglioli, Bonfiglioli Yetkili Bayi ağı ile mükemmel satış öncesi ve satış sonrası hizmetini garanti eder. Bonfiglioli India PLOT AC7-AC11 Sidco Industrial Estate Thirumudivakkam - Chennai Tel. +91(0) Fax +91(0) Bonfiglioli Italia Via Sandro Pertini lotto 7b Carpiano (Milano) Tel. (+39) Fax (+39) Bonfiglioli New Zealand 88 Hastie Avenue, Mangere Bridge, Auckland 2022, New Zealand - PO Box 11795, Ellerslie Tel. (+64) Fax (+64) Bonfiglioli Österreich Molkereistr 4 - A-2700 Wiener Neustadt Tel. (+43) Fax (+43) Bonfiglioli South East Asia 24 Pioneer Crescent #02-08 West Park Bizcentral - Singapore, Tel. (+65) Fax. (+65) Bonfiglioli South Africa 55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park - Sandton Tel. (+27) OR Fax (+27) Bonfiglioli Türkiye Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Sk. No. 9, Çigli - Izmir Tel. +90 (0) (pbx) Fax +90 (0) Bonfiglioli United Kingdom Industrial, Photovoltaic Unit 7, Colemeadow Road North Moons Moat - Redditch, Worcestershire B98 9PB Tel. (+44) Fax (+44) Mobile, Wind 3-7 Grosvenor Grange, Woolston Warrington - Cheshire WA1 4SF Tel. (+44) Fax (+44) Bonfiglioli USA 3541 Hargrave Drive Hebron, Kentucky Tel. (+1) Fax (+1) Bonfiglioli Vietnam Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 Ben Cat - Binh Duong Province Tel. (+84) Fax (+84)

24 Resellers Yetkili satıcılar Africa Algeria, Egypt, Kenya, Morocco, South Africa, Tunisia Asia Bahrain, China, Emirates, Japan, Jordan, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Israel, Kuwait, Malaysia, Oman, Pakistan, Philippine, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Syria, Thailand, Taiwan, Vietnam Europe Albania, Austria, Belgium, Bielorussia, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Holland, Hungary, Germany, Great Britain, Greece, Ireland, Italy, Lettonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Montenegro, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakian Republic, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ucraina Latin America Argentine, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Peru, Uruguay, Venezuela North America Canada, United States Oceania Australia, New Zealand

25 Bonfiglioli worldwide 25 You can find Bonfiglioli products wherever you are Her nerede olursanız olun, Bonfiglioli ürünlerini bulabilirsiniz. To give everybody the chance to purchase a Bonfiglioli product - anywhere. This is the ambitious objective that drives the development of our added value sales networks, off and on-line. BEST (Bonfiglioli Excellence Service Team) is one of the most modern sales organisations in the field of power transmission. Created as a network of preferred business partners, the BEST programme enables resellers to develop their own reference markets autonomously, by distributing Bonfiglioli products and services. Our BEST partners also benefit from our local assembly plants and warehouses, our training courses and tools, and our promotional activities. For the first time ever, manufacturer and distributors are working together from the product assembly stage and in the design of new applications, in a sharing process that sees one party transferring know-how and technology and the other partly providing a thorough knowledge of the local market. Of the many tools placed at the disposal, one in particular stands out. This is our MOSAICO Engineering e-business portal, which exploits the full potential of the internet to provide custom solutions. The MOSAICO systems guides you through the selection and configuration of the product you are interested in, and also provides all the relevant technical documentation to back it up. Thanks to the latest functionality, MOSAICO also effectively supports technical departments in the system design process. Dünyanın her yerinde, herkese bir Bonfiglioli ürünü satın alma olanağını tanımak. Bu büyük hedef ile off-line ve on-line etkin katkı değer yaratan bir satış ağı geliştirdik. BEST (Bonfiglioli Excellence Service Team) programı, güç transmisyon sistemleri alanında en modern satış organizasyonlarından birisidir. İmtiyazlı iş partnerlerimizden oluşan bir ağ içinde geliştirilmiş olan bu program onların ürünlerimizi ve hizmetlerimizi dağıtarak bağımsız şekilde faaliyet gösterdikleri piyasayı geliştirmelerini sağlar. BEST iş ortaklarımız ayrıca yerel montaj hattı ve depolardan, eğitim faaliyetlerimizden ve araçlarından, promosyon aktivitelerimizden faydalanırlar. İlk kez, üretici ve distribütör montaj aşaması ve uygulama etütlerinden itibaren bir arada çalışarak, bilgi ve teknoloji transferini ileten ile piyasa hakkındaki bilgileri sağlayan arasında gelişen bir sürecin paylaşımı içindedir. Sunulan araçlar arasında, özelleştirilmiş çözümler vermek için internetin potansiyelinden istifade eden e-business MOSAICO Engineering portalımız dikkati çekmektedir. MOSAICO sistemi aracılığı ile destekli yöntemden faydalanarak ilgilendiğiniz ürünü seçmek ve yapılandırmak, bütün teknik destek dokümantasyonunu elde etmek mümkündür. Donatılmış olduğu yeni fonksiyonellikler sayesinde MOSAICO, tasarlama aşamasında teknik bürolar için de etkin bir destek sağlar.

COMPANYPROFILE. Power, Control and Green Solutions

COMPANYPROFILE. Power, Control and Green Solutions COMPANYPROFILE Power, Control and Green Solutions COMPANYPROFILE Power, Control and Green Solutions Company profile 5 Başkanın Mesajı Sağdaki resimde, Başkan ve Murahhas Aza, Sonia Bonfiglioli görülmektedir.

Detaylı

COMPANYPROFILE. Power, Control and Green Solutions

COMPANYPROFILE. Power, Control and Green Solutions COMPANYPROFILE Power, Control and Green Solutions COMPANYPROFILE Power, Control and Green Solutions Company profile 5 Başkanın Mesajı Sağdaki resimde, Başkan ve Murahhas Aza, Sonia Bonfiglioli görülmektedir.

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Company Presentation ABM Greiffenberger Company Presentation 2012

Company Presentation ABM Greiffenberger Company Presentation 2012 Company Presentation 0 Company Presentation Company Presentation 1 Company Information per 31.12.2011 GmbH world-wide Employees 573 52 Sales revenue [Mio. ] 0,7 4,5 Production Manufactured Drives [pcs]

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com Innovative Solutions ETGi Introduction About ETGi ETGi, founded on providing solutions and products to educational, IT and Telco markets. ETGi aims to satisfy customers with innovative solutions and products

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

Ürün Broşürü Product Brochure

Ürün Broşürü Product Brochure Ürün Broşürü Product Brochure 09 2015 Kabiliyetlerimiz Capabilities Ar-Ge - ÜRÜN GELIŞTIRME R&D - PRODUCT DEVELOPMENT Dişli, mil, rulman ömrü gibi tüm mühendislik hesaplamaları güvenilirliği dünyaca kabul

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes 11 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry

Detaylı

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION ABOUT US Our company, who has begun its services in machining sector in OSTIM in 1987, has been operating as a sub-contractor for defence industry. Production for spare parts for Defence Industry, Aviation

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Trusted solution partner

Trusted solution partner Trusted solution partner Company Profile / Şirket Profili Since our foundation in 1987, Elektrotek has been dedicated to providing our customers with the highest quality products and service. Elektrotek

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

As we said at the beginning,we are BTO.

As we said at the beginning,we are BTO. 2017 Catalogue We are BTO. We are working hard to generate new growth for BTO by enhancing our management expertise, raising the value of our subsidiaries and affiliates, reviewing each of our businesses

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes 11 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

"Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com

Kaliteli Hizmet Quality Service www.neonenerji.com "Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com MİSYON Çözüm ortaklarına, deneyimli kadrosuyla kaliteden ödün vermeyerek enerji teknolojisinin gerektirdiği şekilde müşteri memnuniyetinin sürekliliğini

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon. COMPOSITES 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.com HAKKIMIZDA ABOUT US Kompozit teknolojileri günümüzün

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil 2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil Slayt 1 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Genel bakış ~41,000 çalışan $ 9,6 milyar Gelir (2015) Bulunduğu +100 ülke sayısı Üretim Tesisleri +100 Günde 1,5 milyon

Detaylı

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES 2013 yılında kurulan M-Bend Makine ile yirmi yıllık metallere şekil verme tecrübelerimizi makine sektöründe sizlerle paylaşmaktayız. M-Bend Makine 3000

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Technical Catalogue / Teknik Katalog

Technical Catalogue / Teknik Katalog Technical Catalogue / Teknik Katalog Architectural Systems / Mimari Sistemleri Important Notes / Önemli Notlar: - Weights of profiles in this catalogue are theoretically calculated / Katalogta yer alan

Detaylı

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde...

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde... 1986 yılında Ankara da faaliyete geçen, 2010 da 25. kuruluş yılını kutlayan firmamız sizlerden aldığı güç ve güvenle bugün sektörünün en önde gelen firmalarından biri olmuştur ve Türk sanayisinde hakkı

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi Markalarımız Our Brands Geniş Ürün Yelpazesi Wide Product Range Product List / Ürün Listesi Please scan the QR code for more information about our product list. Ürün listemize ulaşmak için lütfen kare

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Sensitivity of jewellery

Sensitivity of jewellery Sensitivity of jewellery Efendioğlu Merkez Ofis BURSA Efendioğlu Mermer faaliyetine ilk olarak 1967 yılında Trabzon da, bölgedeki mermer atölye ve üreticilerine malzeme tedariği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1 Dijital Çağda Mendeley ve Siz Dr.Başak Candemir 1 Gündem Mendeley nedir? Dünyada Mendeley Mendeley ın Türkiye için önemi Mendeley le yapabilecekleriniz Yol haritası 2 Mendeley nedir? Mendeley yayınları

Detaylı

BEKA değer katar BEKA adds value.

BEKA değer katar BEKA adds value. BEKA değer katar BEKA adds value www.bekayonetim.com.tr BEKA, var olan işletmeleri, kurumsal sistemlerle yönetilebilir, kalıcı işletmelere dönüştürmektedir. Bu dönüşüm çalışmaları sürecinde, işletmelerin

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR, Öğretim Üyesi EUROSOLAR Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Başkan Yardımcısı WWEA Dünya Rüzgar Enerjisi

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company.

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company. Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company www.akua-pet.com QUALITY KALİTE HAKKIMIZDA Akua Pet Preform A.Ş. Gaziantep. Organize Sanayi Bölgesinde 011 yılının ilk

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

ORGANİZASYON Yer, Tarih İlgili Kişi

ORGANİZASYON Yer, Tarih İlgili Kişi ORGANİZASYON Yer, Tarih İlgili Kişi www.rehau.com Yapı Otomotiv Endüstri REHAU KİMDİR? UNLIMITED POLYMER SOLUTIONS Polimer bazlı çözümlerle, mümkün olanın sınırlarını hergün yeniden tanımlıyoruz. Jobst

Detaylı

Özkan KAYA Assistant IS&S Manager

Özkan KAYA Assistant IS&S Manager 1 Kasım 2011 Swissotel İstanbul Lojistik Sektöründe İş Zekası Çözümleri Başarı Hikayesi Özkan KAYA Assistant IS&S Manager Ajanda KORA CEVA İHTİYAÇLAR YOL HARİTASI PROJE DETAYLARI SONUÇ SORULAR & CEVAPLAR

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

Technology. Formmetal focuses on service quality as well as product quality. In order to improve service quality, Formmetal;

Technology. Formmetal focuses on service quality as well as product quality. In order to improve service quality, Formmetal; Established in 1979, Formmetal became a supplier in agricultural machinery equipments sector in 1980 as well as producing other cold-formed metal parts and products for various purposes. After the completion

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı