Microsoft Dynamics AX 2012 ERP'de Yeni Bir Nesil

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Microsoft Dynamics AX 2012 ERP'de Yeni Bir Nesil"

Transkript

1 Microsoft Dynamics AX 2012 ERP'de Yeni Bir Nesil Mike Ehrenberg Teknik Uzman Microsoft Corporation Nisan 2011

2 Microsoft Dynamics AX 2012 yalnızca harika bir ürünün yeni sürümü değildir. Gerçekte, iş yazılımlarında, yeni yetenek düzeyleri, benzersiz çeviklik ve inandırıcı ve güç katan bir kullanıcı deneyimi sağlayan nesilsel bir aşamadır. Aynı zamanda, Microsoft Dynamics AX 2012 basitlik bakımından yeni bir standart da belirlemektedir. Bu makalede ürünün her bir ayrıntısını ele almak amaçlanmamış, onun yerine Microsoft Dynamics AX 2012'yi güçlü, çevik ve basit yapan temel yeniliklere açıklık getirilmiştir. GÜÇLÜ Birçok kurumsal kaynak yönetimi (ERP) sistemi işinizin idari boyutunu yönetmenin, genel muhasebe işlemlerini, bordroyu ve İK'yı izlemenin ötesine hiçbir zaman geçmezken, işle ilgili asıl operasyonlar her zaman başka bir yerde yönetildi. İdari ve operasyonel gereksinimleri birlikte kapsayan Microsoft Dynamics AX 2012 farklıdır. Bunu yapmak için, Microsoft Dynamics AX 2012 zengin, önceden oluşturulmuş, sektörel açıdan operasyonel işlevselliği, üretim (sürece dayalı, kesintili ve yalın), dağıtım, perakende, kamu sektörü ve hizmet sektörleri için kanıtlanmış işlevsellikle birlikte hazır olarak sunar. Microsoft Dynamics AX 2012, bu yeteneği sağlayarak, size daha fazla değeri daha hızlı kazandırır ve bağımsız yazılım satıcılarının (ISV) bu sektörlerdeki dikeylere özgü uzmanlaşmış dikey işlevselliği daha etkili bir şekilde sunabilmeleri için güçlü bir platform oluşturur. Daha güçlü temel işlevsellik ve uzmanlaşmış dikey çözümlerin yer aldığı geniş bir portföy, işinizin gereksinimlerine daha uygun olanaklar, daha fazla değer ve daha kısa sürede değer elde etme anlamına gelir. Örneğin, Microsoft Dynamics AX 2012, kamu sektörü için, kamu sektörü unsurlarının gerektirdiği şekilde fon muhasebesi içerir. Geçmişte, bu kritik yeteneğin özelleştirme olarak veya belirli kamu sektörü vektörlerine odaklanan bir ERP ISV tarafından sağlanan iş yükünün parçası olarak ele alınması gerekiyordu. Bu işlevsellik düzeyinin hazır olarak ve Microsoft Dynamics AX 2012 endüstri yeteneklerinin parçası olarak kullanıma sunulması, kamu sektörü müşterilerine güç kazandırmakta ve bu endüstride dikeyleri oluşturan ISV'lerin işini önemli ölçüde basitleştirmektedir. Bununla birlikte, kamu sektörünün ötesinde, birçok özel sektör şirketi de muhasebe işlemleri üzerinde artırılmış denetim arayışı içindedir ve fon muhasebesi tekniklerini benimsemektedir. Bu yetenekler Microsoft Dynamics AX 2012'nin parçası olduklarından ve kamu sektörü üzerinde odaklanan bir ISV'nin yaptığı bir ekleme olmadığından, özel sektör müşterilerinin de kullanımına sunulmaktadırlar. Birden çok sektörün yeteneklerini tek bir müşteri için birleştirme yeteneği giderek önem kazanmaktadır;üreticiler çoğu zaman kendi dağıtımlarını yönetirler ve bazen kendi doğrudan perakende operasyonlarını yönetirler ve tüm sektörlerdeki çok sayıda müşterinin işleri, hizmet sektörlerinin proje yapısıyla işleyen segmentler içermektedir. Microsoft Dynamics AX 2012'nin endüstri yetenekleri, bu işlevselliğin gücünün tüm müşteriler tarafından kullanılabilir olmasını sağlar. Microsoft Dynamics AX 2012, işinize göre ölçeklenmek üzere tasarlanan, gerçekten global bir çözümdür. Tek bir ülkedeki tek bir iş birimi için dağıtılabilecek kadar basit olan Microsoft Dynamics AX 2012, tümü Microsoft Dynamics AX

3 için tek bir yazılım dağıtımı yapılarak, 36 ülkedeki iş sistemlerinin benzersiz gereksinimlerini destekleyebilir. Birden çok para birimi, birden çok zaman dilimi, birden çok dil ve birden çok bankacılık ve raporlama standardıyla ve mevzuatıyla uyumluluk, gereksinim duyduğunuz global kapsamı size sağlar. Katmanlı bir mimari ve yüklenebilir dil paketleri ise, çevik ve iş ortağı yönetiminde bir yerelleştirme yapılabilmesi için seçeneklerle birlikte, gelecekte başka pazarlara genişleyebilme esnekliğini sağlar. Bir iş yazılımı eğer kullanıcılara güç kazandırarak üretkenliklerini artırıyorsa ve daha iyi kararlar almalarına yardımcı olmak üzere bilgiye erişmeleri için onlara güçlü olanaklar sağlıyorsa güçlüdür. Microsoft Dynamics AX 2012'nin en son nesil Microsoft Dynamics Role Uyarlanmış kullanıcı deneyimi üzerine oturtulan temeli budur. Şekil 1: Bilinen Role Uyarlanmış kullanıcı deneyimi Role Dayalı kullanıcı deneyiminin temeli aşinalıktır; Windows işletim sistemi ve Microsoft Office ile rahatlıkla çalışabilen kullanıcılar, Microsoft Dynamics AX 2012'de kendilerini hemen bildikleri bir ortamda bulurlar. Microsoft Outlook istemcisi tarzında mesajlaşma ve işbirliğine dayalı gezinti, Windows 7'nin gezinti konseptleriyle, Microsoft Office 2010'da öncülüğü yapılan FluentTM kullanıcı arabiriminin ilgili işlevlerine bağlama dayalı olarak erişimle ve Microsoft Dynamics AX 2012'de bilgileri bulmak için Arama metaforlarının kullanılması ile geliştirilmiştir. Aşina olunan deneyim, üretkenliği artırmak için daha da genişletilmiştir Microsoft Dynamics AX 2012'den alınan verilerle çalışan analistler için, Microsoft Excel elektronik tablo yazılımı ve PowerPivot ile tümleşiklik, iş sistemi verilerine hızlı ve etkili erişime olanak tanıyan yerleşik ve doğal bir deneyimle, bu verileri analistin beklediği araçlara taşır..net Workflow Foundation üzerinde oluşturulan iş akışı otomasyonu, bir bireye, rollerine veya belirli bir işlevsel kuyruğa atanan görevler dahil, kullanıcı görevlerini merkezi bir görev bölmesine taşır. Kullanıcıların yapmaları gereken işi hızlı bir şekilde önceliklendirmelerine yardımcı olmak için, görevler ve belgelerin giriş kuyrukları Microsoft Dynamics AX 2012'nin Role Uyarlanmış kullanıcı deneyiminde birleştirilmiştir. Sistemin amacı yalnızca kullanıcılar işlerini bitirdiklerinde işlemleri kaydetmek değildir; süreçleri tutarlı bir şekilde izlemelerine ve en önemli görevleri üzerinde odaklanmalarına da yardımcı olmaktır. İş sisteminin değeri işlemlerin girilmesini sağlamaktan kaynaklanmaz; onun yerine, kullanıcıların daha hızlı ve daha iyi kararlar almalarına yardımcı olmak için, bu işlemleri bilgiye iş zekasına (BI) dönüştürmekten kaynaklanır. Bunu yapmak için, iş zekası, kullanıcıların fazladan işlemler yapmalarını ve bağlamı değiştirmelerini Microsoft Dynamics AX

4 gerektiren ayrı bir araç değil, uygulamanın gömülü bir parçası olmalıdır. Zengin ve yerleşik BI, aşağıdakilerle birlikte, Microsoft Dynamics AX 2012'nin çekirdeğinde yer almaktadır: o Her bir kullanıcının iş rolü için doğru iş zekasını sağlamak üzere hazır olarak gelen 30'dan fazla Rol Merkezi o o Bu Rol Merkezlerinin gerisinde 11 SQL Analytics Server Küpü Bu küplere dayalı olarak her bir sürece ve role uyarlanan temel performans göstergeleri o Tümü SQL Server Raporlama Hizmetleri yoluyla sağlanan 800'den fazla hazır rapor o Rapor çıktısını hazırlamak ve analize olanak tanımak için Microsoft Excel ile çeşitli şekillerde birlikte çalışabilirlik o Geçici dilimleme için PowerPivot ile standartlara dayalı veri birlikte çalışabilirliği o Microsoft Dynamics AX 2012 kullanıcı deneyimi yoluyla tam tümüyle yerleşik olarak gelen ve bağlam içi iş zekası sağlayan InfoParts Ve tabii ki, tüm bunlar, ISV dikey çözümlerinin ve bireysel şirket müşterilerinin benzersiz gereksinimlerini hızlı bir şekilde eklemek için, genişletilebilirliğe olanak tanıyan araçlar kullanılarak geliştirilmiştir. İş süreci iyileştirmeyi desteklemeye odaklanan Microsoft Dynamics AX 2012, süreç verimliliğiyle ilgili zengin analizlere olanak sağlamak için, işlem bilgileriyle birlikte iş akışı ve süreçle de ilgili bilgi toplamayı sağlayan daha da fazla yenilik içermektedir. Sektöre yönelik operasyonel işlevsellik, ölçeklenebilir bir global sistem ve bilinen ve bilgilerin bağlamını koruyan yerleşik iş zekasıyla güç kazandıran bir kullanıcı deneyimi ile birleştirilen güçlü idari ERP işlevselliği, Microsoft Dynamics AX 2012'nin gerçekten güçlü bir iş uygulaması olarak tanımlanmasını sağlamaktadır. ÇEVİK Bir iş uygulamasının mükemmelliği iki temel güçlüğün üstesinden gelmesiyle başlar: yazılım gerçek dünyayı ne kadar iyi modellendirmektedir ve hızla değişen bir dünyada onu ne kadar hızlı bir şekilde işime uygun hale getirebilirim? Yazılım modeli ile gerçeklik arasındaki benzerlik derecesi yüksekse, uygulama kolayca gerçekleştirilir ve yazılım güçlü bilgi elde etme olanaklarıyla işin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Benzerlik derecesi yüksek değilse, uygulama tavizler ve geçici çözümlerle gerçekleştirilir ve yazılımın kullanımı güçlük ve karmaşıklık arz eder. Her şey bu kadar basittir ve Microsoft Dynamics AX 2012'nin farklılığı da burada başlar. Microsoft Dynamics AX 2012'nin kalbinde, işinizi görmenizi, ölçmenizi ve değiştirmenizi sağlayan bir birleşik ve doğal modeller kümesi yer almaktadır. Bu sürüm geliştirilirken, şirketin yazılımda temsil edilmesinde söz konusu olan her bir uygulama konsepti yeniden gözden geçirildi. Her bir durumda, eski ERP ürünlerinde geçici çözümleri ve tavizleri zorlayan sınırlandırmalar kaldırıldı ve bir şirketin ve yapısının, süreçlerinin ve ilkelerinin yazılımda daha zengin bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için yeni yetenekler eklendi. Birleşik ve doğal Microsoft Dynamics AX 2012 modelleri basit şirketlerin modellendirilmesini hızlı ve kolay bir hale getirmekte ve yine de en karmaşık Microsoft Dynamics AX

5 kuruluşları temsil etmeyi sağlayacak zenginliği ve esnekliği sunmaktadır. Birden çok eksende işlemlerin kategorilendirilmesine ve analizine olanak sağlayan sınırsız finansal boyutlar. Veri ve modeller için çerçeve düzeyinde tarih etkinliği ve oluşturulacak organizasyonel yapıların, hiyerarşilerin, süreçlerin ve ilkelerin tanımlanmasını hızlandırmak ve organizasyonel değişikliklerde "önce ve sonra" raporlaması yapmaya olanak tanımak için, gelecekte geçerli olacak bilgilerle ilgili ek güvenlik. Şekil 2: Bildirim özellikli iş akışlarının grafik tasarımı Microsoft Dynamics AX 2012'deki birleşik ve doğal modellerin temel öğeleri aşağıdakileri içerir: Şirketinizin fiziksel yerlerini, tüzel kişilik yapısını ve iş raporlama yapısını yakalamanızı sağlayan esnek şirket organizasyonu modellendirmesi. Kişinin ayrı olarak modellendirilmesiyle birlikte, insanlar, raporlama hiyerarşileri ve rolleri. Şirket iş akışının, ilkelerinin ve parasal sınırlarının bildirim özellikli temsili ve kod yazmaya gerek kalmadan, bu ilkeyi organizasyon modelinin farklı parçaları için özelleştirme yeteneği. Örneğin, bir iş analisti olarak, bir grafik iş akışı düzenleyicisinde farklı tüzel kişiliklere farklı satın alma siparişi onaylama kurallarını kod yazmanıza gerek kalmadan sağlama yeteneğine sahipsinizdir. Hiçbiri için kod yazmaya gerek kalmadan, birden çok hiyerarşi için destek; örneğin, birisi İK raporlamasına, diğeri tüzel kişiliğe dayalı olarak ve bir onay süreci için bir hiyerarşi ve farklı bir süreç için başka bir hiyerarşi belirleme yeteneği ile. Microsoft Dynamics AX 2012'nin çekirdeğinin çevik olmasını sağlayan bu yetenekler, çekirdek ürünü genişleten çözümler oluşturan ISV'ler tarafından kullanılmaları için de gerçekleştirilmiştir. Sonuç: çekirdek ürünü ve iş ortağı genişletmelerini kapsayan daha zengin çözümler ve tutarlı müşteri deneyimleri. Doğal modeller sistem yönetimini de basitleştirir. Microsoft Dynamics AX 2012 güvenliği rollere ve görevlere dayalı olarak yönetir kullanıcılara roller atanır ve sorumlu oldukları görevler için kendilerine erişim sağlanır. Sistem, bu görevleri tamamlamak için hangi alt düzey teknik varlıkların gerekli olduğunu bilir; ve yönetim, şirketin çalışanları, rolleri ve sorumlulukları hakkında doğal şekilde düşündüğü düzeyde olur. Yazılım gerçek dünyayı doğal bir şekilde yansıttığından, Microsoft Dynamics AX 2012'in Microsoft Dynamics AX

6 kurulumu ve değişiklik yapılması daha basittir. Yatay sistemin ötesinde, birleşik ve doğal modellere yapılan yatırım, Microsoft Dynamics AX 2012 sektörel yeteneklerine kadar genişler. Örneğin, sistem geleneksel kesintili, sürece dayalı ve yalın üretim modlarını destekler. Geçmişte, çoğu uygulama bu modellerin yalnızca birisini destekliyordu. Diğer taraftan, şirketler ise çoğu zaman yalnızca bir modu veya diğerini uygulamamaktadır. Sürece dayalı üretim yapan bir şirketin çoğu zaman kesintili bazı operasyonları da olmaktadır ve bazı durumlarda tek bir şirket bu üç modun karışımını uygulamaktadır. Yazılım ve gerçek dünya arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanan bu direnç, kullanıcıları birden çok uygulamayla çalışmaya veya bir uygulamayı yetenekleri dışında kalan bir süreci temsil edecek şekilde kullanmak için tuhaf geçici çözümler bulmaya zorladı. Microsoft Dynamics AX 2012 bu sınırlamayı ortadan kaldırıyor; tek bir örnekte, her tip üretim sürecini modellendirmek olanaklı oluyor. Yazılım üreticinin gerçek dünyasını yüksek düzeyde aslına uygunlukla temsil ederek operasyonu basitleştiriyor ve alınan sonuçları iyileştiriyor. Şekil 3: Katmanlı bir model deposundaki öğeler Bu birleşik ve doğal modellerin kullanılmasına olanak sağlayan Microsoft Dynamics AX 2012, mimari açıdan, şirketi farklılaştıran değişikliklerin yürütülmesini kolaylaştıran modele dayalı katmanlı bir mimari (MDLA) sağlamaktadır. Sistemin giderek daha fazlası modeller yoluyla tanımlandıkça, benzersiz gereksinimler kod yazmaya gerek kalmadan bildirimsel olarak karşılanabilir. Örneğin, Microsoft Dynamics AX 2012, bu sayfaların hem istemci hem de portal deneyimlerinde kullanıma sunulmasını kapsayan tek bir modelle, sistem verilerine erişmek için önemli bir araç olan liste sayfalarının tamamen bildirimsel olarak tanımlanmasına olanak sağlar. Modeller, sayfaların ötesinde, veri, süreç ve ilke tanımlamak için kullanılır ve şirket kullanıcılarının gereksinimlerini doğrudan ifade etmelerine olanak tanıyarak karmaşık kod yazma gereksinimini azaltır ve yükseltmeleri basitleştirir. Katmanlı modeller, sıralı bir yapı içinde, müşteriye özgü gereksinimleri karşılayacak değişikliklerin dikey, yerel ve temel sistem yeteneklerine ek olarak gerçekleştirilmesine olanak tanır. Bu birleşim genel sistem çevikliğini artırarak, yazılımın uygulama aşamasında şirkete uygun hale getirilmesi sürecini hızlandırır ve daha da önemlisi, değişen iş koşulları ve gereksinimleri Microsoft Dynamics AX

7 karşısında sistemin hızlı bir şekilde evrim geçirmesine olanak sağlar. Sistem dağıtımı, şirketlerin çeviklik talep ettikleri başka bir kritik boyutu temsi eder; çünkü büyüme veya hatta konsolidasyon bir şirketin gereksinimlerini değiştirir. Gelişen teknoloji, bu gereksinimleri karşılamak için en etkili yolu da değiştirebilir. Microsoft Dynamics AX 2012, şirketinizi bugün ve yarın destekleyen esnek dağıtım seçenekleri sunar. Microsoft Dynamics ile, bugün tesiste dağıtım ve iş ortağı özel bulut barındırma olanağını ve gelecekte Microsoft bulut yeteneği yol haritasını içeren dağıtım seçeneklerinin tek bir uygulama çözümüyle sunulması amaçlanmıştır. Bir modelin zaman içinde belirli bir anda dağıtılması bir müşteriyi uzun bir süre şirketinin kalbi olacak bir uygulamaya kilitlememelidir; şirketleri için doğru çözüm olduğundan, müşteriler Microsoft Dynamics AX 2012'yi seçebilirler. BASİT İş uygulamaları geliştikçe, doğal eğilim karmaşıklığın artmasıdır. Microsoft Dynamics AX 2012 ise, sistemi kurulumdan dağıtıma, gerçekleştirmeye, özelleştirmeye, kullanıcı deneyimine ve yükseltmeye kadar her bakımdan basitleştirmek için özellikle mühendislik üzerinde odaklanarak, basitliği özellikle taahhüt eder. Şekil 4: Microsoft SharePoint 'ten de aşina olunan kullanıcı deneyimi Kullanıcılar için basitlik, uygulamanın öğrenilmesini kolaylaştıran ve sezgisel olarak kullanılmasını sağlayan bilinen bir arabirimle başlar ve sipariş girişi gibi yüksek hız gerektiren işlem süreçlerini hızlandıran çalışma biçimiyle devam eder. Microsoft Dynamics AX 2012, ayrıca yazılımın gücünü şirketteki daha fazla kullanıcıya ulaştırarak, tedarikçi ilişkisi yönetimi (SRM) için zengin işlevsellik ve İK verileri, işe alma ve seyahat giderleri yönetimi için çalışanlara zengin bir self servis işlevsellik kümesi sağlar. Microsoft SharePoint, Windows Azure TM ve Microsoft Lync TM kaynaklı Microsoft işbirlikli çalışma teknolojileriyle birlikte çalışması sayesinde, Microsoft Dynamics AX 2012 işbirliğini uygulama yoluyla doğrudan bağlama kazandırarak, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve iş ortaklarının bağlanmasını basitleştirir. Sistem yönetimi için, Microsoft Dynamics AX 2012 uygulama yaşam döngüsü yönetimini otomatikleştirerek, müşteriler, uygulayıcılar ve ISV'ler için Microsoft Dynamics AX

8 sistemin dağıtılmasını, yönetilmesini ve yükseltilmesini basitleştirir. Örneğin, Microsoft Dynamics AX 2012'de ürün kurulum sürecinin her adımı incelenmiş ve adımları azaltmak, hata olasılıklarını ortadan kaldırmak ve BT ile uygulama rolleri arasındaki etkileşimi hızlandırmak için tüm süreç yenilenmiş ve önemli ölçüde kısaltılmış ve basitleştirilmiştir. Basitlik benimsemeyi kolaylaştırır ve müşterinin sistemin gücünden ve çevikliğinden gerçekten yararlanmasını sağlar. MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 MICROSOFT'TAN BİR İŞ ÇÖZÜMÜ Microsoft Dynamics AX 2012 için dayanak noktası, Microsoft tarafından geliştirilen bir iş çözümü olmasıdır. Bu miras, Microsoft'un araştırma, geliştirme ve yenilik yatırımını şirket müşterilerine tam ve eksiksiz olarak birleşik bir çözümde ulaştırma yükümlülüğünü ve taahhüdünü beraberinde getirmektedir. Bu taahhüt, Microsoft Dynamics AX 2012 müşterileri ve iş ortakları için dört temel üzerinde kendisini gösterir: Birincisi, Microsoft Dynamics AX 2012 bilinen, yüksek değerli, sahip olma maliyeti (TCO) düşük bir teknolojiye sahip bir platformda sunulur. BT ister doğrudan müşteri tarafından isterse müşterinin iş ortağı tarafından yönetiliyor olsun, Microsoft teknolojisi, teknoloji platformundan anlayan geniş bir insan ve kaynak evrenine erişim anlamına gelmektedir. İkinci olarak, Microsoft Dynamics AX 2012 çözümü, ister tesiste isterse bulut ortamında olsun, kullanıcılara Microsoft Dynamics AX verilerine ve işlevselliğine erişimle desteklenen, aşina oldukları ve bekledikleri üretken deneyimleri sunmak için Microsoft Office, SharePoint ve Lync ile kapsamlı birlikte çalışabilirlik sunar. Örneğin, Microsoft Excel üzerinden iş zekasına doğal olarak erişilir, SharePoint'te depolanan belgeler Microsoft Dynamics AX üzerinden iş bağlamında görselleştirilir, Microsoft Dynamics verileri Microsoft Word belgelerine sorunsuz şekilde dahil edilebilir ve iletişim durumu ve tıklatarak iletişim yeteneği Lync birlikte çalışabilirliği yoluyla sağlanır. Ek olarak, Microsoft, sosyal, mobil, görselleştirme, makine öğrenimi ve doğal kullanıcı deneyimlerindeki en son yenilikleri bağlam içinde bugün ve yarın şirket kullanıcılarına sunmayı taahhüt etmektedir. Belki de en önemlisi, Microsoft teknolojisini şirket kullanıcılarına sunma taahhüdü zaman içinde bir kerelik bir olay değildir; teknolojiyi nesilden nesle sürekli olarak yenileme taahhüdüdür. Yükseltilebilir bir uygulama yoluyla sağlanan yenilenebilir teknoloji sayesinde güç ve üretkenlik bugün şirketlerde ve Microsoft Dynamics AX 2012, sonraki önemli Microsoft Dynamics AX sürümüyle birlikte bulut teknolojisini de içerecek şekilde geliştiriliyor Aralık ayında, Microsoft Dynamics AX'in hem ERP vizyonunda hem de ERP yürütmede lider olduğu Gartner tarafından kabul edildi. Microsoft Dynamics AX 2012 bu vizyonda sonraki adımı atıyor ve iş uygulaması üretkenliğinde yeni bir nesil başlıyor. Microsoft Dynamics AX

9 Microsoft Dynamics ürünlerine ilişkin temel bir ilke, müşteriye sürekli özen gösterme taahhüt edilerek, gelecekteki ürün sürümlerine yol açılmasının sağlanmasıdır. Müşterilerin daha önceki Microsoft Dynamics AX sürümlerinden Microsoft Dynamics AX 2012'ye geçmelerine yardım eden test edilmiş ve kanıtlanmış araçları, yetenekleri ve süreçleriyle, Microsoft Dynamics AX 2012 bu konuda bir istisna oluşturmamaktadır. Yeni sürüm, devrimci yeni yetenekleri evrimci bir şekilde sunmaktadır. Microsoft Dynamics AX 2012 şimdi burada. Yeni iş uygulaması üretkenliği nesline hoş geldiniz. Microsoft Dynamics AX

10 2011 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Microsoft, Windows, Windows Vista ve diğer ürün adları, ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalar ve/veya ticari markalardır. Diğer isim ve markalar, üçüncü kişilerin mülkiyetinde olabilir. Microsoft Dynamics AX 2012, halen geliştirme aşamasında olan, sürüm öncesi bir üründür. Burada yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve işbu sunum tarihi itibariyle Microsoft Corporation'ın geçerli görüşünü temsil etmemektedir. Microsoft'un değişen pazar koşullarına yanıt verme zorunluluğu dolayısıyla bilgilerin yayın tarihinden sonra doğruluğu konusunda Microsoft'un herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır ve Microsoft bu konuda herhangi bir garanti vermemektedir. Belirtilen tüm sürüm öncesi ürün sürüm tarihleri ve özellikleri geçerli beklentilere dayalı olarak ön hazırlık niteliğindedir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Microsoft, teknik özelliklerde ve ürün açıklamalarında önceden haber vermeksizin istediği zaman değişiklik yapabilir. Bu sunuma eklenen örnek kod OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulmuştur. BU KODUN KULLANIMINA İLİŞKİN TÜM RİSK VE KULLANIMINDAN KAYNAKLANACAK SONUÇLAR KULLANICIYA AİTTİR. Bu içerik olduğu gibi sağlanmaktadır. URL ve diğer Internet web sitesi referansları dahil bu içerikte ifade edilen bilgiler ve görüşler bildirim olmaksızın değiştirilebilir. Burada belirtilen bazı örnekler yalnızca gösterim amaçlıdır ve kurgusaldır. Gerçek bir ilişki ya da bağlantı amaçlanmamış olup, olanlar tamamen tesadüfidir. MICROSOFT BU SUNUMDAKİ BİLGİLERE DAİR AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ VEYA YASAL HİÇBİR GARANTİ SAĞLAMAMAKTADIR. BU SUNUMLA, İTİRAZ HAKKININ DÜŞMESİ YOLUYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HERHANGİ BİR FİKRİ MÜLKİYET HAKKI İÇİN AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ HERHANGİ BİR LİSANS VERİLMEZ. Microsoft ürünleri tıbbi, hayat kurtarıcı veya yaşamsal uygulamalarda kullanım amacıyla tasarlanmamıştır. Microsoft Dynamics AX