TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET DURAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET DURAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ"

Transkript

1 TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET DURAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ

2 Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar. Albert Einstein Fırat -2012

3 Alt Başlıklar Proje nedir? PROGRAM Konu: Proje hazırlama TÜBİTAK destekli proje tipleri. Proje bileşenleri: başlık, özet, amaç, konu ve kapsamı, literatür, özgün değer, yöntem, araştırma olanakları, çalışma takvimi, başarı ölçütleri ve B planı, projenin yönetim düzeni ve iş tanımları, bütçe ve gerekçesi. Başarılı projelerde ön hazırlık, özenli hazırlık ve sürecin kullanımı. Proje hazırlamada dikkat edilecek noktalar. Proje yönetiminde roller ve başarı.

4 PROJE Tanım 1: Proje nedir? Belirli bir amacı gerçekleştirebilmek için ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl (5N), kim, kime ve kaç paraya (3K) yapılacaktır soru ve cevaplarının organize edildiği fikirler ve uygulama sürecidir. Tanım 2: Proje nedir? Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

5 Araştırma Projesi Başlangıcı ve sonu belirli bir sürede, tanımlı amaç ve hedeflere sahip, değişim oluşturan, planlanan uygulama adımlarıyla çeşitli çıktıların elde edildiği, belirlenmiş bir bütçeyle yürütülen, bir çalışma sürecidir.

6 Genel proje süreci Belirli bir amacı gerçekleştirebilmek için öngörülen ve aşamalardan oluşan bir işlemler dizisidir. Bu aşamalar; Proje fikrinin oluşumu İnceleme Proje hazırlama Planlama Finansman temini Uygulama Proje yönetimi Değerlendirme

7 PROJE ÇEŞİTLERİ Etüt projeleri Yeni yatırım projeleri İdame ve yenileme projeleri Tamamlama ve darboğaz projeleri Modernizasyon projeleri Teknik yardım projeleri Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) projeleri

8 Sosyal Bilimlerde Ar-Ge Nedir? Ar-Ge: İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. Ar-Ge Türleri Temel Araştırma Uygulamalı Araştırma Deneysel Geliştirme

9 Temel Araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan, öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel ya da teorik çalışmalardır. Örnekler: 1- Ekonomik koşullar ile sosyal gelişme arasındaki nedensel ilişkinin incelenmesi. 2- Yetişkin ve çocuklardaki okuma işleminin insanların görsel sisteminin sözcük, resim ve şemalar gibi sembollerden bilgi elde etmek için nasıl çalıştığının incelenmesi. 3. Aruz vezninin bilgisayarla çözümlenmesi (desteklenmiştir).

10 Diğer örnekler (desteklenen projeler): Konya ve çevresinin tarih köprüleri ve su değirmenleri (Selçuk Üniv. Remzi Duran). Maden arama faaliyetlerinde alternatif bir araç olarak 'Tarih': Osmanlı Döneminde Balıkesir'de Madencilik ( ). Yerellik, kurumsallık ve aile ekseninde cumhuriyet dönemi sözlü tarih projesi. Türk Masal Tiplerinin (TTV) revizyonu ve genişletilmiş baskısı için Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı- Boratav Arşivindeki malzemenin analizi.

11 Uygulamalı Araştırma: Temel araştırma gibi yeni bilgi elde etme amacıyla yürütülen özgün bir araştırmadır. Bununla birlikte, uygulamalı araştırma öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. Örnek: Okuma işleminin, çocuk ve yetişkinlere okumayı öğretmek için yeni bir yöntem geliştirmek amacıyla incelenmesi.

12 Deneysel Geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır. Örnekler: 1- Büyük şehirlere olan kırsal göçü engellemek için bir mali yardım programının geliştirilmesi ve test edilmesi. 2- Göçmen çocukları arasında özel bir okuma programının geliştirilmesi ve test edilmesi.

13 Niçin Proje Desteği? Çünkü proje desteği; Bilime, toplumsal refaha ve ekonomiye katkı, Bilimsel çalışmalarımızın belirli bir düzen içerisinde, sorumlulukların tanımlandığı bir ekip ile yürütülebilmesini ve çok ortakla çalışabilme düzeni, Bilimsel çalışmalarımız için gerekli maddi fon, Yapılacak olan bilimsel değerlendirmenin, olası hata ve eksikliklerin bilimsel panel tarafından önceden ortaya çıkarılması, Bilimsel ve teknolojik (makale, ürün, patent) çıktıların oluşması, Ar-Ge personeli yetiştirilmesine katkı, Kurumsal ve bireysel teşvik faydalanabilme imkanları sağlar. imkanlarından

14 İstanbul-2012 Şans ancak hazırlanmış fikirlere güler. Louis Pasteur

15 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubunda (SOBAG) Araştırma Projesi Niteliği Taşımayan Konular Durum tespiti/veri toplama/rutin çalışma, Klasik anlamdaki ansiklopedi, sözlük, envanter çalışmaları, Kurum ve kuruluşların rutin olarak yapması gereken raporlamalar, Yalnızca veri toplanması/derlenmesi/tercümesine dayanan çalışmalar, Kitap derleme, çeviri, transkripsiyon, veritabanı, hizmet içi eğitim faaliyetleri, salt kazı, restorasyon ve restitüsyon projeleri, Müzecilik çalışmaları, kentsel tasarım projeleri, aynen uyarlama, katalog, tanıtım vs.

16

17 TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ve programlar ALTI ana başlık altında toplanır. Bunlar; A- AKADEMİK B- SANAYİ C- KAMU D- GİRİŞİMCİLİK E- BİLİMSEL ETKİNLİK F- BİLİM VE TOPLUM

18 A- AKADEMİK 1- ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Prg Hızlı Destek Programı Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (D.P.) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP) Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP) Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı

19 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Prog. Bu programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemek. Proje yürütücüsü olmak için Doktoranın tamamlanması gerekir. PROJE SÜRESİ: En fazla 36 aydır başvuruları (iki defa): 28 Mart, 26 Eylül PROJE BÜTÇESİ 2014 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti yıllık TL dir. Üç yıllık TL. yi geçemez. Bu bütçede burslar dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariçtir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

20 Hızlı Destek Programı Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde / istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Doktora yapanlarda yürütücü olabilir (yeni-2014). PROJE SÜRESİ En fazla 12 ay olabilir. PROJE BÜTÇESİ 2014 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık TL dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 900 TL den fazla olamaz. Yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi yapılmaz.

21 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı PROGRAM HAKKINDA (TÜBİTAK çağrı konuları takip edilmeli. Çağrı dışı konularda proje verilemez) Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde öncelikli alanlarda sonuç odaklı Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır. PROJE SÜRESİ: Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır. PROJE BÜTÇESİ 2014 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Küçük Ölçekli projeler: TL ye kadar, Orta Ölçekliler: TL, Büyük Ölçekliler: TL Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50 si TÜBİTAK tarafından karşılanır. PTİ üst limitleri: Proje yürütücüsü: TL/ay -- Proje yöneticisi: TL/ay -- Araştırmacı: TL/ay -- Danışman: TL/yıl

22 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak, ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik projelerinin desteklenmesidir. PROJE SÜRESİ En fazla 18 aydır başvurular: 28 Mart ve 26 Eylül PROJE BÜTÇESİ 2014 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) TL dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.

23 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Çağrılı projelerdir. TÜBİTAK, kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması, sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla destekler. Bu projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir. Üniversiteler yürütücü kuruluş olabilir. KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu Program Revizyonu Kapsamında Yapılan Yenilikler Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçilmesi, Proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluşlar çağrı başvurularını doğrudan TÜBİTAK a yapabilmesi, 3 farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip, Model, Teknoloji Birikim Projesi) İki aşamalı proje başvurusu (1. aşama: Çağrıya uygunluk, Ar-Ge Niteliği, Yapılabilirlik). (2. aşama: Ar-Ge Niteliği, Yöntem, Yapılabilirlik, Bütçe). İhtiyaç Başlıkları için Odak Grup Çalışmaları, Proje değerlendirme süreçlerinde Müşteri Kurumun aktif katılımı, Toplam bütçenin %5 i oranında Ar-Ge nitelikli hizmet alımı, Katılımı teşvik için özel sektör koşullarında iyileştirmeler.

24 Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı 05/01/2013 tarihi itibariyle 1010 kodlu EVRENA Programı yürürlükten kaldırılmıştır. EVRENA programı kapsamında görev alan yurtdışı (evrensel) araştırmacılar, belirtilen tarihten itibaren ARDEB tarafından yürütülmekte olan 1001, 3501, 1003 ve 1011 programları kapsamında proje ekibinde yer alabileceklerdir. Yurtdışında ikamet eden yabancı/tc uyruklu araştırmacılar, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerle projede görev almak şartıyla, yasal yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere araştırmacı olarak görev alabilirler.

25 Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker Erzincan-2000

26 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP) Amacı; bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurtdışında görevlendirilmesine destek sağlar. Doktorayı bitirme şartı vardır. Öğrenciler bursiyer olabilir. Bu Programı na yapılan başvurular 1001 panellerinde ele alınacak, ancak bu programa özgü değerlendirme boyutları ve kriterleri kullanılacaktır. Yeni bilgiler üretilmesi, ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile ileri teknoloji uygulamalarına yönelik projeleri öncelikli alanlar çerçevesinde desteklemektir. Ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile her türlü ölçekteki işletmelerde ileri teknoloji uygulamalarına yönelik, birden fazla kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişinin işbirliği ile yürütülen, araştırma, geliştirme ve/veya teknoloji transferi ve/veya adaptasyonu aşamaları ile bunların sonuçlarını ticari maksatla ürün, hizmet veya teknolojiye dönüştürme aşamasını içeren ve ortaklarından en az biri sonuçları ticari uygulamaya dönüştürecek bir kurum, kuruluş gerçek veya tüzel kişi olan projelere öncelik verilir. PROJE SÜRESİ: En fazla 36 aydır. PROJE BÜTÇESİ: 2014 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık TL dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL den fazla olamaz.

27 Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP) Revize edilmektedir. Bu nedenle şu an için program kapsamında proje önerisi kabul edilmemektedir (2014, 19 Nisan) Programın amacı: ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir. PROJE SÜRESİ: En fazla 36 aydır. PROJE BÜTÇESİ: 2012 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti yıllık TL dir.

28 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Bu programla, üniversite /kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir

29 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacak, teknolojinin ticarileşme sürecini destekleyecek ve akademik araştırmalara lojistik destek sağlayacak bir arayüz olan teknoloji transfer ofislerinin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlar. Bu amaçla Teknoloji Transfer Ofislerinin proje esaslı olarak üniversitedeki bilginin ticarileştirilmesine katkı sağlayacak çeşitli faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı ile üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine hedefleyen bir destek programdır. Türkiye de 10 Üniversite, 10 yıl süreyle desteklenmektedir.

30 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini destekler. Doktor olma şartı vardır. Bir defa yürütücülük yapılır. Sürekli açık projelerdendir. Proje Süresi: En fazla 24 aydır. Proje Bütçesi: 2014 yılı için, Başlangıç Ar-Ge Projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın toplam TL dir. Aylık TL ye kadar burs desteği sağlar. Yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için TL, proje yayılım giderleri (Proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel yararlanıcılar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar) için TL ye kadar destek verilir.

31 Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir, ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz. Farabi Hisar dan Boğaz-2009

32 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Bu Programının amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. Genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır. Doktorasını halen çalıştığı kurumun dışında başka bir kurumda yapmış olması. Başvuru tarihleri 1001 gibi. PROJE SÜRESİ: En fazla 36 aydır. PROJE BÜTÇESİ: 2014 yılı için, KARİYER projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık TL dir. (2 yıllık projeler için TL., 3 yıllık projeler için TL.). İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

33 1001 tipi projeler ile 3501 tipi projeler arasında ne fark vardır? Her ikisi de panellerde değerlendirilir, süreleri aynı, bütçeleri farklıdır de yürütücünün halen çalıştığı kurumun dışındaki bir kurumda doktorasını yapmış olması ve doktora diplomasını aldığı tarihten projenin verildiği tarih arasında geçen sürenin beş yıldan daha az olması gerekir. Her iki projelerin de değerlendirilmesinde aynı kriterler ölçü alınır.

34 1001 tipi projeler ile 1002 tipi projeler arasında ne fark vardır? 1002 projeleri format olarak 1001 projelerine benzer projeleri panellerde değerlendirilir, ancak 1002 projeleri değerlendirme daha çabuk olsun diye iki dış hakeme gönderilir projelerinde telif yoktur, ancak sınırlı miktarda da olsa burs vardır projelerinde süre 36 ay, bütçe TL, 1002 projelerinde süre 12 ay ve bütçe TL dir.

35 2- ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP) ERA-NET Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında bir uygulama aracı olarak kullanılır, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkelerde, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasında koordinasyon sağlayarak, araştırma programlarının geliştirilip güçlendirilmesini hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılırken kullanılacak aksiyonlar; COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği) COST (European Cooperation in Science and Technology), ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. COST un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleme; COST ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır. COST aksiyonlarının en temel özelliği sabit bir programın olmaması (bottom-up) ve istenirse katılımda bulunulmasıdır (flexible participation).

36 3- KONUK ARAŞTIRMACI DESTEK PROGRAMLARI Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı Bu program ile Yurt dışındaki üniversitelerde (en az doktora dereceli), Yurt dışındaki kamu/özel araştırma kuruluşlarında (5 yıl sektör deneyimine sahip), çalışmakta olan Türk/yabancı seçkin bilim insanlarının Türkiye ye getirilerek kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında Araştırma yapma, Konferans/kongre/çalıştay düzenleme, seminer verme, Ders verme Ortak proje yazma, vb. gibi her türlü akademik çalışma ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir. Ayrıca, Akademik İzin Dönemini (sabbatical) Türkiye de geçirmek isteyen bilim insanları da program kapsamında desteklenmektedir. Başvurular, konuk tarafından yapılır. bilim insanını davet eden ilgili bilim insanı

37 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı Araştırmalarını yurt dışından sürdüren Türk ya da yabancı araştırmacıların yurt içi araştırma ortamlarında çalışma yapmasına fırsat vermek, Her milletten katılım imkânı, Üniversite veya sanayi işbirliği ve katılımı, Proje konusunun araştırmacı ve ev sahibi kuruluş/araştırması tarafından belirlenmesi, ay (son çağrı 12 ay) destek sağlama imkânı, Araştırmacının yaşam, seyahat giderlerinin karşılanması, Araştırmacı sağlanması, için sosyal güvenlik ve sağlık sigortasının Araştırmacıya yürüteceği araştırmalarda kullanılmak üzere araştırma fonu sağlanması,

38 B- SANAYİ 1- ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP) TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (P.D.P.) Proje Pazarları Destekleme Programı TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP) TÜBİTAK Patent Destek Programı Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 2- ULUSLARARASI ORTAKLI DESTEK PROGRAMLARI AB 7. Çerçeve Programı TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program 3- SANAYİ TEŞVİKLERİ TC Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

39 Yazana zahmet vermeyen yazı, okuyana da zevk vermez. S. Johnson İtalya-Portofino-2013

40 C- KAMU 1- ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP) 2- ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI AB 7. Çerçeve Programı

41 D- GİRİŞİMCİLİK 1- ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog Girişim Sermayesi Destekleme Programı

42 E- BİLİMSEL ETKİNLİK 1- ETKİNLİK DÜZENLEME DESTEKLERİ Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri D.P Lisans ve Lisans Öncesi, Öğrt. ve Öğrc. Yönelik Bilimsel Etk. D.P C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği 2223-D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği (Kongre, sempozyum, çalıştay, bilimsel etkinlik kursu) 2- ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEKLERİ Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (Kongre ve tez çalışmaları bu kapsamdadır, 1500 dolar) A - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği (Poster, bildiri desteği, 750 TL) TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P.(Üstün başarılı öğrencilerin Nobel ödüllü toplantılara katılma desteği) Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği

43 F- BİLİM VE TOPLUM 1- ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI Akademik e-kitap Çağrısı Akademik e-ders Çağrısı Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 2- ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI AB 7. Çerçeve Programı

44 ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI - ARDEB GRUPLAR Kimya ve Biyoloji Araştırma Destek Grubu - KBAG Matematik ve Fizik Araştırma Destek Grubu - MFAG Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu - SBAG Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu - EEEAG Mühendislik Araştırma Destek Grubu - MAG Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu - ÇAYDAG Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu - TOVAG Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu - SOBAG Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu - SAVTAG Kamu Araştırmaları Destek Grubu - KAMAG Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü - ETAP Destek Programları Müdürlüğü - DPM Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü MADES

45 İnsanlığın muhteşemliği düşüncelerinin gücünde yatar. Pascal Frankfurt-2013

46 Temel Bilimler Bilgi ve teknolojinin Üretilerek, sonuçların hizmet ve/veya ürüne dönüştürülmesi yoluyla topluma kazandırılması AR-GE faaliyetlerini yürüten bilim insanlarını desteklemektir.

47 PROJE BİLEŞENLERİ Başlık, Özet, Amaç, Konu ve kapsamı, Literatür, Özgün değer, Yöntem, Araştırma olanakları, Çalışma takvimi, Başarı ölçütleri ve B planı, Projenin yönetim düzeni ve iş tanımları, Bütçe ve gerekçesi.

48 Başlık Bilgilendirici, kısa, özgün, doğru, tanımlayıcı olmalı, Aşırı iddialı ve spekülatif olmamalı, Gramer ve mantıksal hata olmamalı,

49 Proje Başlığı - Örnek Türkiye meyan (Glycyrrhiza) cinsinin morfolojik, palinolojik, sitotaksonomik, moleküler filogenetik kapsamda incelenmesi ve glycyrrhizin üretiminde anahtar rolü olan β-amyrin 11-oksidaz geninin moleküler analizi Türkiye Zoegea, Crupina, Cnicus, Carthamus, Staehelina, Amphoricarpos ve Cardopatium (Asteraceae) cinslerinin taksonomik revizyonu Türkiye Akşam yıldızı (Hesperis) cinsinin revizyonu Morfolojik, AFLP ve sekansa (MatK ve ITS bölgelerine) dayalı tekniklerle yabani korunga (Onobrychis) türlerinin filogenetik ilişkisinin araştırılması

50 Özet Konunun önemi, özgün değeri ve amacı yansıtmalıdır. Araştırma/deney düzeni, metodoloji, beklenen sonuç ve etkilerini kapsamalı. İngilizce Özet, Türkçe özetin birebir karşılığı olmalı. Türkçe ve İngilizce dil kurallarına uygun yazılmalı. Proje özetleri birer sayfayı geçmemeli. Konuyu bütünüyle kapsamalı.

51 Örnek Özet İlk paragraf: Türkiye Asya kıtasında ve dünyada Apiaceae familyasının en yüksek tür yoğunluğuna sahip ülkesidir. Bu familya ülkemizde yaklaşık 460 tür ile temsil edilmektedir. Kereviz (Apiaceae) cinsi Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika da yayılış gösteren yaklaşık 50 türü kapsar. Bu cinsin toprak altındaki yumruları patates gibi besin kaynağı olarak tüketilmesi nedeniyle önemli ekonomik değere sahiptir. İkinci paragraf: Kereviz cinsi Türkiye Florasında 11 taksonla (tür ve tür altı) temsil edilir ve bunlardan yeterince bilinmeyen bir türün de betimi yapılmıştır. Türkiye Florasının ek ciltlerinde ise bir yeni tür ile iki yeni kayıt bilgisi yer almaktadır yılında Türkiye Florasına ek olarak düzenlenen check listlerin üçüncüsünde ise 7 takson bulunmaktadır yılında basılan Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) kitabında bu cins 12 tür ve 18 takson ile temsil edilmektedir. Bu kitabın basımından sonra K. allioides Türkiye için yeni bir tür olarak yayınlanmıştır. Son literatür bilgilerine göre Kereviz cinsi ülkemizde 19 taksonla (tür ve tür altı) temsil edilmektedir. Son zamanlarda Kereviz cinsi üzerine yapılan çalışmalardan, alttür ve varyete düzeyindeki sinonimler, yeni taksonlar, kombinasyonlar, yeni statüler ve yeni kayıtların zayıf ayırıcı karakterlere dayalı sınıflandırmayla, taksonomik problemlerin ve sistematik pozisyonlarının tam olarak tanımlamasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Yalnızca Kereviz elegans türü ile ilgili son 20 yılda üç yeni kombinasyon, üç yeni varyete, 5 yeni sinonim ile 2 yeni takson kaydının verilmiş olması, bu cins üzerinde kapsamlı bir revizyon çalışmasının önceliğini göstermektedir.

52 Örnek Özet devam Bu proje ile Kereviz cinsinin Türkiye de doğal olarak yetişen tüm taksonlarının morfolojik, mikromorfolojik, anatomik, karyotaksonomik, palinolojik ve moleküler çalışmalardan elde edilen verilere dayalı kapsamlı taksonomik revizyonunun yapılması hedeflenmektedir. Kereviz cinsi, Apiaceae familyasının infragenerik taksonomisinde morfolojik diagnostik (ayırıcı) karakterleri en zayıf olanlardan biridir. Taksonomik problemlerin çözümü için morfolojik, mikromorfolojik, anatomik, sitotaksonomik, palinolojik karakterler yetersiz kalmakta ve bu cinsin hem infragenerik hem de infraspesifik sınıflandırmasında ileri düzeyde sistematik karışıklık bulunmaktadır. Bu nedenle hem tür hem de türaltı düzeyde taksonlar arasındaki filogenetik ilişkilerin belirlenmesi ve taksonomik problemlerin çözümünde çekirdek ile beraber kloroplastta yer alan çeşitli gen bölgelerinin sekans dizilemelerinden (nrdna ITS, cpdna matk ve trnl-f bölgeleri) elde edilecek verilerden yararlanılacaktır. Filogenetik çalışmalarda dış grup olarak literatür çalışmalarından yakın olduğu anlaşılan ve benzer morfolojik özelliklere sahip olan Maydanoz ve Havuç cinslerine ait türler kullanılacaktır. Sonuç olarak moleküler çalışmalarda nrdna ve cpdna bölgelerinden elde edilecek sekans verilerinin hem tek bir gen bölgesi olarak hem de bütün gen bölgelerinin bir arada değerlendirilmesi ile belirlenecek filogenetik ilişkiler çok daha güçlü ve güvenilir bir sınıflandırma yapılmasına yardımcı olacaktır.

53 Örnek Özet devam Bu çalışmada, Kereviz taksonlarının morfolojik betimlerinde ve ayrımında toprak üstü organları ile birlikte toprakaltı kısımları da kullanılacaktır. Ayrıca taksonların ayrıntılı polen özellikleri ışık ve elektron (SEM) mikroskobu çalışmaları ile belirlenecektir. Türlerin meyve yüzeyleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) aracılığı ile incelenecektir. Taksonların meyvelerinden mikrotom ile alınacak enine kesitler ile merikarp anatomileri karşılaştırılacaktır. Arazi çalışmaları kapsamında doğal habitatlarından toplanacak tohumlar, laboratuvar ortamında çimlendirilerek kök uçlarından kromozom sayıları belirlenecektir. Türlerin kromozom morfolojileri Görüntü Analiz Sistemi (IAS) aracılığı ile tespit edilecek, idiogramları çizilecek ve karyogramları oluşturulacaktır. Nümerik taksonomi ile morfolojik, mikromorfolojik (polen ışık mikroskobu, meyve ve polen yüzeyi SEM), karyotaksonomik ve anatomik karakter kullanılarak taksonların fenetik ilişki düzeylerini gösteren fenogramları oluşturulacaktır. Kereviz cinsine ait taksonların daha kapsamlı betimleri yapılarak daha kullanışlı tayin anahtarı oluşturulacaktır. Türlerin aktüel populasyonları doğrultusunda IUCN tehlike kategorileri değerlendirilecektir. Sonuçta taksonomik durumu belirsiz örnekler, birbirlerine çok yakın taksonlar ve geniş varyasyonlu türlerin morfolojik, mikromorfolojik, anatomik ve karyotaksonomik verilere dayalı nümerik taksonomi ile fenetik ilişki düzeyleri, moleküler veriler kullanılarak filogenetik ağaçtaki konumları belirlenerek taksonomik problemlerinin çözülmesi hedeflenmektedir.

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri 26 Mart 2015 Perşembe Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 29 Ocak 2015 Perşembe Ar Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Davut TAŞER 05.11.2013-Erciyes Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Davut TAŞER 05.11.2013-Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Davut TAŞER 05.11.2013-Erciyes Üniversitesi Sunum Planı Genel Tanıtım Destek Programlarımız Başvuru Değerlendirme Süreci Proje Başvurusunda Dikkat

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG.

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1. DESTEK PROGRAMININ AMACI Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB)

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) İÇİNDEKİLER UİDB 5 İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (İÇİM) 7 İKİLİ İŞBİRLİKLERİ 8 ÇOK TARAFLI İŞBİRLİKLERİ

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI 2015 Dr. T. Fikret Yücel 1928 yılında Köyceğiz de (Muğla) doğan Fikret Yücel, 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

PROJENİN ÖZGÜN DEĞERİ ve YAYGIN ETKİSİ

PROJENİN ÖZGÜN DEĞERİ ve YAYGIN ETKİSİ PROJENİN ÖZGÜN DEĞERİ ve YAYGIN ETKİSİ Kelime anlamı ÖZGÜN: Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal Başkalarını örnek tutmayıp kendisi örneklik eser veren (yazar) ve bu yolda meydana getirilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ PROJE HAZIRLAMA REHBERİ A. Vural ÖRSDEMİR Serdar KABUKÇUOĞLU 2005-ANKARA ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi

Detaylı