ĐSTEDĐĞĐN N RENKTE PASTA YAPMAK ARTIK ÇOK KOLAY!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐSTEDĐĞĐN N RENKTE PASTA YAPMAK ARTIK ÇOK KOLAY!"

Transkript

1 ĐSTEDĐĞĐN N RENKTE PASTA YAPMAK ARTIK ÇOK KOLAY!

2 KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ:GIDALARDAKĐ DOĞAL VE YAPAY RENK MADDELERĐ KĐMYA KONUSU:GIDA KATKI MADDELERĐ 12.SINIF BESĐN MADDELERĐ KONUSU ĐLE BĐRLĐKTE VERĐLMEKTED LMEKTEDĐR.

3 HEDEF VE DAVRANIŞLAR HEDEF 1:GIDA KATKI MADDELERĐNĐN N NELER OLDUĞUNU UNU AÇIKLAMAK HEDEF 2:DOĞAL VE YAPAY RENKLENDĐRĐCĐLER LERĐN N NELER OLDUĞUNU UNU AÇIKLAMAKA HEDEF 3:RENKLENDĐRĐCĐLER LERĐN KULLANIM ALANLARINI AÇIKLAMAKA

4 KATKI MADDELERĐ 16 Kasım m 1997 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Türk Gıda G Kodeksi YönetmeliY netmeliği"nde gıda g katkı maddeleri; "tek" başı şına gıda g olarak tüketilmeyen t veya gıda ham veya yardımc mcı maddesi olarak kullanılmayan, lmayan, tek başı şına besleyici değeri eri olan veya olmayan; seçilen teknoloji gereği i kullanılan lan işlem i veya imalat sırass rasında kalınt ntı veya türevleri t mamul maddede bulunabilen, gıdang danın üretilmesi, tasnifi, işlenmesi, hazırlanmas rlanması,, ambalajlanması,, taşı şınması, depolanması sırasında gıda g maddesinin tat, koku, görünüş,, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere ikliklere engel olmak ve düzeltmek d amacıyla kullanılan lan maddeler" olarak tanımlanmaktad mlanmaktadır.

5 Katkı Maddesi Tipleri Besin Destekleyiciler: Vitamin ve mineraller: Kozmetik Katkı Maddeleri: Sentetik ve doğal renklendiriciler. Örnekler Potasyum iyodin, D ve B1, C, B, A vitaminleri, demir sülfat s Karoten, karamel rengi, kabartma tozu, suni renklendiriciler Kullanım m Alanları Đyonize tuz, süt s t ve margarin, makarna, pirinç,, un, hazır(instant) içecekler. Margarin, peynir, alkolsüz z içecekler, i reçel el ve marmelat,meyve jelatinleri, puding ve pasta. Alternatif Tatlandırıcılar: lar: Koruyucular: Antioksidanlar: meyvelerin çürümesine neden olan kimyasal reaksiyonların önlenmesi ve bakterilerin çoğalmamasının sağlanmas lanması. Sakkarin, aspartam, acesulfame-k BHA, E Vitamini, Sitrik Asit, C Vitamini. Propinik Asit, Sodyum Benzoat, Potasyum Sorbat, Sülfitler, S Sodyum Eritobat. Düşük k kalorili karışı ışımlar, alkolsüz içecekler Yağlar ve sebzeler, patates cipsi, puding, kutulu ve donuk meyveler. Şurup, ekmek, pastalar, peynir, meyve suyu, kurutulmuş meyve, işlenmiş et Üretim Sürecinde S Kullanılan lan Maddeler: Emülsiyon'a neden olanlar: Đnce parçac acıkların n diğer madde içinde i inde kolay dağı ğılması. Stabilizer ve kalınla nlaştırıcı: : düzgd zgün n bir yapı ve uniform renk elde etmek. Asit ve Bazlar: Besinlerin asiditesini ve alkalitesini kontrol altına almak. DĐğerleri; özellikle besinlerin depolaması ve taşı şınması için in gereklidir. Lesitin, Polisorbat 60, Propilen glikol monostreat. Karagenan, Selüloz loz sakızı,, Arabik sakız, Pektin, Jelatin. Sitrik asit, Adipik asit, sodyum bikarbonat, laktik asit, Potasyum tartarat asit, Fosforik asit. Sodyum silikoaluminat, Mono sodyum glutamat (MSG) Gliserin. Salata sosu, margarin, kek karışı ışımı, puding ve pay, çikolata, ekmek. Puding, dondurma, krem peyniri, donuk tatlılar, lar, çikolata sütü, s, pasta, salata sosu, reçel, el, bonbon şekeri, soslar Jelatin tatlılar, lar, kabartma tozu,pişmi miş besinler, işlenmii lenmiş peynir, alkolsüz içkiler.

6 Gıda Katkı Maddelerinin Kullanım m Amaçlar larından Örnekler 1.Kaliteyi koruyarak raf ömrünü uzatanlar (Koruyucular) a. Antimikrobiyaller (nitrit, benzoik asit, sorbik asit, kükürt k dioksit...) b. Antioksidanlar (BHA, BHT. propil gallat...) 2. Hazırlama ve pişme özelliğini ini geliştirenler a. ph ayarlayıcılar lar (asetik asit, propionik asit, kalsiyum karbonat...) b. Topaklanmayı önleyenler(magnezyum oksit, magnezyum karbonat, silikondioksit...) c. Emülsiyon yapıcılar (lesitin, mono ve digliseritler...) d. Stabilizörler, kıvam k arttırıcılar ( kalsiyum asetat, kalsiyum karbonat...) 3. Aroma, lezzet,tad ve renk geliştiriciler a. Lezzet vericiler (aroma maddeleri) b. Lezzet arttırıcılar (MSG, inisitol) c. Renklendiriciler (tartarazin, kurkumin,annotto, b-karoten...) b d. Yapay tadlandırıcılar lar (aspartam, sakarin, asesulfam K, neoherperidin DC...)

7 Uluslararası Gıda Kodeks Komisyonu renklendiricileri gıdanın n rengini düzenleyen d veya renk vermek amacıyla katılan madde olarak tanımlamaktad mlamaktadır.renk verme özelliğine ine sahip pek çok madde kimyasal yapılar larındaki farklılıklar klar nedeniyle farklı fiziksel,kimyasal ve fizikokimyasal özelliklere sahiptirler ve bu özellikler onların n hangi tip ürünlerde ve hangi amaçla ne şekilde kullanılacaklar lacaklarını belirlemektedir. Günümüzde uygulanan gıda g işleme i tekniklerinin,gıdalar daların n görünüşg özellikleri üzerinde meydana getirdikleri olumsuz etkiler, gıdalarg daların teknolojik nedenlerle renklendirilmesi gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Yapay renklendiricilerin, doğal renklendiricilere göre g renk tonlarının n ve renk şiddetlerinin kuvvetli olması, faklı ph seviyelerinde stabilitelerinin yüksek olması, uygulama kolaylığı ve ucuzluğu u gibi özelliklerinden dolayı gıdalarda kullanımlar mları hızla artmış ve doğal renklendiricilere ilgi azalmış ıştır.

8 GIDALARDA RENGĐN ÖNEMĐ Renk, ışığın n spektral dağı ğılımından meydana gelen görsel g bir özelliktir.doğal gıdalarg daların n renkleri içerdikleri i çok çeşitli kimyasal formlara sahip olan ve pigment olarak tanımlanan maddelerden kaynaklanmaktadır.meyveler ve sebzeler gibi doğal kaynaklı birçok ürün çeşitli renklere sahip olup, çekicilikleri renkleri ile ilgilidir.renk gıdalarg daların n duyusal özellikleri yönünden y nden ele alınd ndığında, tüketici t tercihi açısından, a gıdang danın çekiciliğinde inde önemli bir rol oynamaktadır.bir gıda g ile ilgili ilk izlenim görseldir g ve gıdanın n tercih edilmesi onun renginin kabul veya red edilmesine bağlıdır.konu ile ilgili olarak yapılan pek çok çalışma renk ile lezzet arasında pozitif yönde y bir ilişki olduğunu unu ortaya koymuştur.duyusal açıdan a renk lezzet üzerinde bir beklenti yaratmaktadır.bu r.bu konuda yapılan bir çalışmada, eğitilmie itilmiş panelistlere sunulan beyaz renkli çikolata arımal malı ve kahverengi vanilya aromalı dondurmaların n lezzetleri hemen hemen tüm t panelistler tarafından ters olarak algılanm lanmış,, beyaz renkli dondurmalar vanilyalı,, kahverengi dondurmalar çikolatalı olarak değerlendirilmi erlendirilmiştir. Günümüzde gelişen en gıda g üretim teknolojileri dikkate alınd ndığında gıdalar; işleme, i depolama ve satış ışa a sunma gibi çeşitli aşamalarda a amalarda ısı, ışık, ph,, oksijen gibi fiziksel ve kimyasal koşullara bağlı olarak renk solması veya kaybına uğramaktadu ramaktadırlar.ancak rlar.ancak gıda g üreticileri gıda işleme i sırass rasında ortaya çıkan renk farklılıklar klarını ve kayıplar plarını karşı şılayarak gıdang danın n orijinal rengini koruma, ürünün n renk tekdüzeli zeliğini ini sağlama, çekiciliğini ini arttırma, rma, geliştirilmi tirilmiş bir formulasyona bağlı olarak üretilen renksiz veya az renkli gıdalara g (şekerleme, alkolsüz z içecekler, i karışı ışım m toz ürünler) renk kazandırma gibi amaçlarla renklendirici katkı maddelerini ürünlerinde kullanma yoluna gitmektedirler.

9 RENK KATKI MADDESĐ NEDĐR? Teknik olarak renk katkı maddesi bir gıdaya, g ilaca, kozmetik ürünlere veya insan vücuduna v uygulandığı veya ilave edildiği i zaman renk açığa ığa a veren boya, pigment veya maddelere denir. ABD`de kullanılan lan tüm t m renk katkı maddelerinin ayarlanmasından ndan FDA sorumludur. Gıdalarda G kullanılmas lmasına müsaade m edilen tüm t m renk katkı maddeleri "belgelenebilir" veya "belgelenmekten muaf" olmak üzere sınıflandırılır. r. Belgelendirilebilen renk katkı maddeleri sentetiktir ve her grup imalatçı ve FDA tarafından test edilir. Gıdalarda kullanılmas lmasından önceki bu onaylanma sürecinde s renk katkı maddesinin güvenilirlig venilirliği i (sağlık k açısından), a kalitesi, dayanıkl klılık k ve kararlılığı ığı kontrol edilir. Amerikada belgelenmiş 9 adet renk katkı maddesi vardır. r. Bir örnek FD&C Yellow No.6`dır r ve bu tahıllarda, fırın f n gıdalarg dalarında, aperatif yiyeceklerde vs kullanılır. Belgelenmekten muaf olan renk katkı maddeleri sebzeler, mineraller veya hayvanlar ve tabii türevlerin t sentetik kopyaları gibi tabii kaynaklardan elde edilirler. Mesela karamel rengi ticari olarak şeker ve diğer karbonhidratların ısıtılmasıyla sıkıs kontrol edilmiş şartlarda elde edilir ve soslar, salçalar, alar, fırıncılık ürünleri ve diğer gıdalarda g kullanılır. Renk katkı maddesinin belgelendirilebilir veya belgelendirmeden muaf olmasının n genel anlamda onun güvenilirlig venilirliği i ile bir ilgisi yoktur. Her iki tip renk katkı maddesi de gıdalarda g kullanımına na izin verilmeden önce aynı standart sıkıs prosedüre re maruz bırakb rakılır. r. Belgelendirilebilen renk katkı maddeleri diğerlerine göre g daha yaygın n olarak kullanılmaktad lmaktadır. Çünk nkü bunların n renklendirme kabiliyetleri diğerlerine göre g daha iyidir. Bu özelliklerinden dolayı da aynı etkiyi göstermesine g karşı şın n gıdalarg daların içerisindeki miktarları daha düşüktd ktür. Đlave olarak belgelendirilebilen bu renk katkı maddeleri daha kararlı,, tek düze d renk sağlamada daha iyi ve farklı renk ve tonları oluştururken de daha kolay karış ışabilmektedir. Belgelendirilebilen renk katkı maddeleri genel olarak gıdalara g istenmeyen bir tat vermezler. Ancak şeker pancarı ve yabanmersini gibi gıdalardan g elde edilen katkı maddeleri istenmeyen etkilere neden olabilirler. FDA tarafından onaylanmış dokuz adet belgelendirilen renk katkı maddesinden sekizi gıda g üretiminde kullanılmaktad lmaktadır. Gıdalarda G kullanılmas lmasına müsaade m edilen maksimum miktarlarda ayrıca belirlenmiştir. Çok aşıa şırı renk katkı maddeleri kullanılmas lması hem gıdalarg daların çekiciliğini ini kaybettirmekte hem de maliyetini artırmaktad rmaktadır. r.

10 GIDALARDA NEDEN RENK MADDELERĐ KULLANILMAKTADIR? Renk, yemek yerken zevk almamamızı sağlayan ve gıdanın önemli özelliklerinden biridir. Gıdalara G renk maddelerinin katılmas lmasının n başlıca nedenleri şunlardır: r: Işığa, havaya, aşıa şırı sıcağa, a, neme ve depolama koşullar ullarına maruz kalmasından dolayı renk kaybını dengelemek amacıyla. Gıda hammaddesindeki doğal veya mevsimsel değişiklikleri iklikleri veya tüketici t beklentilerini karşı şılamak için in işleme i ve depolamanın n etkilerini telafi etmek amacıyla (kötü kalitesini maskeleme veya gizleme amacıyla renklerin kullanımı kabul edilemez). Gıdanın n doğal rengini geliştirmek amacıyla, fakat olması gerekenden daha güçg üçsüz z düzeyler d genellikle verilen gıdayla g alakalıdır.

11 GIDA RENKLERĐ NASIL TANIMLANIR? Bir gıda g rengi, gıda g katkı maddesidir ve öncelikle gıdaya renk katmada veya gıdang danın n renginin geri kazandırılmas lmasında kullanılır. Bunları kapsamaktadır: Herhangi bir doğal gıda g bileşeni eni ve normalde gıda g olarak tüketilmeyen t ve gıda g bileşeni eni olarak kullanılmayan lmayan herhangi bir doğal kaynak, örneğin tohum,meyve ve sebzelerden izole edilmiş renkler. Kimyasal sentez veya biyosentez ile üretilmiş doğala özdeş ürünler. Tartrazin gibi insan yapımı sentetik ürünler. Gıdalarda doğal gıda g renkleri kullanımı gittikçe artmaktadır. r. Bunlar genellikle meyve veya sebzelerden (pancar ve havuç suyu gibi) veya tohum ve baharatlardan (paprika ve safran gibi) elde edilen pigmentlerdir.

12 RENKLENDĐRĐCĐLER LERĐN SINIFLANDIRILMASI Çeşitli sektörler dikkate alınd ndığında (gıda, ilaç,, kozmetik, kimya, tekstil vb.) herbir sektörün n gereksiniminin karşı şılanması açısından birçok renk maddesinin kullanıld ldığı görülmektedir.ancak bu renk maddeleri kimyasal yapılar ları, elde ediliş kaynakları,, kullanılış ış özellikleri gib birçok kimyasal ve fiziksel faktörler ile birbirlerinden ayrılmaktad lmaktadırlar.gıda sanayii açısından da herbir gıda ürününün n yapısına bağlı olarak gıdalarg daların n renklendirilmesi amacıyla kullanılacak lacak renk maddelerinin özellikleri de değişmektedir.teknolojik uygulamalarda bir renklendiricinin gıdalarda g kullanımına na izin verilmiş olmasının yanısıra ra,, hangi ürün n için i in daha uygun kullanım özelliği i göstereceg stereceğinin de belirlenmesi gerekmektedir.aynı ürün n için i in farklı yapısal özelliklere sahip renklendirici maddeler kullanılabilmektedir.renklendirici labilmektedir.renklendirici maddeler için i in verilen genel bir sınıflands flandırmada bu maddeler elde ediliş şekillerine göre g doğal ve yapay renklendiriciler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktad lmaktadır.bununla birlikte bazı doğal kaynaklı renklendiriciler yapay olarak da elde edilebilmektedir.bu durumda bu maddeler doğala özdeş renklendirici olarak ifade edilmektedirler.renklendiriciler elde ediliş şekillerine göre: g Doğal renklendiriciler Yapay renklendiriciler Olmak üzere iki temel grup altında toplanabilmektedirler.

13 DOĞAL RENKLENDĐRĐCĐLER LER Doğal renklendirici maddeler mikrobiyal,, bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklardan elde edilen pigmentlerdir.renk aralıklar kları sınırlı olan bu renk maddeleri genel olarak zayıf f bir stabilite ile zayıf f bir renklendirme gücüne sahiptirler, ısı ve ph tan etkilenirler. Doğal renk maddelerinin birçok fiziksel ve kimyasal etkilere karşı (ısı, ışık, ph) stabilitelerinin düşük k olması ve gıdalarda kullanımlar mlarında çeşitli problemler yaşanmas anmasına na karşı şın, son yıllarda y yapılan araştırmalarda rmalarda sağlık üzerinde olumlu etkileri nedeniyle bu maddelerin kullanımlar mlarının arttığı gözlenmektedir. Gıdalarda doğal olarak oluşan ve bu kaynaklardan elde edilen renk maddeleri farklı kimyasal yapılara sahip olmaları nedeniyle bir kısmk smı suda çözünür r nitelikte olup pek çoğu u ise suda çözünmemektedir.bu durum doğal renk maddelerinin gıda g uygulamalarında renk çeşitliliğinin inin sınırlanmasına na neden olmaktadır.organik esaslı doğal renklendiricilerin yanısıra mineral kaynaklı bazı renklendiricilerin de bulunması nedeniyle, doğal renklendirici maddeler kimyasal yapılar larına göre g organik ve inorganik olarak sınıflands flandırılmaktadır

14 ORGANĐK K DOĞAL RENKLENDĐRĐCĐLER LER Anatto: : Güney G Amerika, Doğu u Afrika ve Hindistan da da yetişen en Bixa orellana L. AğacA acının n tohumlarından elde edilen ve turuncu-sar sarı renkli yağda çözünen doğal bir renklendiricidir. Antosiyaninler: : Pek çok meyve, sebze ve çiçeklerin mavi, kırmk rmızı ve mor renklerinden sorumlu olan polifenolik bileşiklerdir. iklerdir.antosiyaninler sebze ve meyvelerin sülfitlenmis lfitlenmiş su, asitlendirilmiş su, karbondioksit, metanol veya etanol ile ekstraksiyonuyla elde dilirler.bu bileşiklerin iklerin renkleri ph ya bağlı olarak değişmekte olup, asidik ortamda kırmk rmızı, nötral ortamda mor ve bazik ortamda mavi renk verirler.alkali koşullarda oldukça kararsızd zdırlar.suda çözünürler, sıvıs veya toz halinde bulunmaktadırlar. Bitkisel Karbon: : Bitkisel materyalin tamamen karbonizasyonu sonucu ve çok ince toz halinde öğütülmesiyle üretilmektedir.siyah toz şeklinde ısı ve ışığa a karşı çok stabil yapılı bir renklendiricidir. Kantaksantin: : Koyu menekşe e renginde kristaller veya kristalin toz halinde bulunur.oksijene ve ışığa a karşı duyarlıdır, r, bu nedenle ısıya dirençli ambalajlarda inert gaz altında korunması gerekmektedir. Sade Karamel: : Yüksek Y sıcakls caklıklarda klarda ısıtılan karbonhidretlerın karamelizasyonu sonucunda oluşan, koyu kahverengiden siyaha kadar renk veren bir maddedir.sıvı veya katı formlarda bulunur.suda çözünür.

15 Kostik Sülfit S Karamel: : Karbonhidratların n amonyum bileşikleri ikleri varlığı ığında kontrollü ısıl l işlemiyle i elde edilmektedir.koyu kahverengiden siyaha doğru sıvıs veya katı formlarda bulunmaktadır. Amonyum Karamel: : Karbonhidratların n amonyum bileşikleri ikleri varlığı ığında kontrollü ısıl l işlemiyle i elde edilmektedir.koyu kahverengiden siyaha kadar olan renklerde sıvıs veya katı formlarda bulunmaktadır. Karotenler: Anatto,, havuç, palmyağı gibi karaton içeren çeşitli bitkisel kaynaklardan ve yenilebilir yağlardan ekstraksiyonla elde edilirler. Klorofiller: Çimen, ısırganotu gibi çeşitli bitkilerden ekstraksiyonla elde edilen yağda çözünen pigmentlerdir.mg içeriğine ine bağlı olarak zeytin yeşilinden koyu yeşile kadar değişen en renk tonlarında nda bulunurlar. Turmerik : (Curcuma( long), önemli bir baharat çeşidi ve boya maddesi olup yaklaşı şık k 2000 yıldan y beri kullanılmaktad lmaktadır. Güney G ve güneyg ney-doğu u Asya'ya özgü bir baharattır r ve birçok yemeğin özellikle köri yemeğinin, yapımında kullanılmaktad lmaktadır. Köri yemeğinde sarı renk oluşmas masının n sebebi, turmerikten kaynaklanmaktadır. Sarı renk pigmentleri, bitkinin kökünün k öğütülmesiyle elde edilir. Riboflavinoğal al renk süt, s yumurta, karaciğer ve sebzeler gibi birçok gıda g da mevcuttur. Ticari olarak mayalardan hazırlan rlanır r böylece b sentetik olarak üretilir. Gıdalarda G kullanılan lan konsantrasyonlarda bilinen yan etkisi yoktur.

16 ĐNORGANĐK K DOĞAL RENKLENDĐRĐCĐLER LER Alüminyum Tozu: Çok ince bölünmb nmüş alüminyum partiküllerinden oluşmaktad maktadır.gümüşümsü gri renkte toz şeklinde bulunur.suda ve organik çözücülerde çözünmemekte, seyreltik hidroklorik asitte çözünmektedir. Altın: : Altının n kendine has renginde, toz veya çok küçük üçük k yapraklar halinde bulunmaktadır. Demir Oksitler: : Sarı,, kırmk rmızı,, kahverengi veya siyah renkte toz halinde bulunan bu maddeler suda ve organik çözücülerde çözünmeyip, konsantre mineral asitlerde çözünmektedirler.is nmektedirler.isı ve ışığa a karşı stabiliteleri yüksektir. Gümüş: : Gümüşün G n tipik renginde toz veya çok küçük üçük k yapraklar halinde bulunmaktadır. Titanyum Dioksit: : Beyaz renkte toz halde bulunmaktadır.suda ve organik çözücülerde çözünmez.is nmez.isı ve ışık stabilitesi yüksektir. Kalsiyum Karbonat: : Doğada kireç taşı şı,, tebeşir ve mermer olarak yaygın n bir şekilde bulunmaktadır. r.opak beyaz bir görünüşg verir, tatsız z ve kokusuzdur.suda ve alkolde pratik olarak çözünür olmayıp, seyreltik asetik asit, seyreltik hidroflorik asit ve seyreltik nitrik asitte köpürerek k çözünmektedir.

17 YAPAY RENKLENDĐRĐCĐLER LER Yapay renklendiriciler, kimyasal yapılar ları itibarıyla doğada bulunmayan ancak kimyasal sentez yoluyla üretilebilen renk maddeleridir.hemen hemen hepsinin sentezinde başlang langıç materyali olarak kömür k r kullanılır. Doğal renklendiricilerle karşı şılaştırıldığında yapay renklendiricilerin; renk verme güçg üçleri, renk aralıklar kları, stabiliteleri,, kullanım m kolaylıklar kları ve fiyat uygunlukları gibi faktörler açısından a üstünlük k sağlad ladıkları gözlenmektedir.yapay gıda g renklendiricilerinin gıda g işleme i koşullar ullarına karşı stabilitelerinin yüksek olmasına karşı şın, bu renklendiricilerin stabiliteleri, renklendiricinin kullanıld ldığı ortama, renklendiricinin konsantrasyonuna, kullanılan lan çeşitli gıda g katkı maddelerinin konsantrasyonuna, sıcakls caklık, k, süre s gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.bu faktörler herbir renklendirici için i in farklılık göstermektedir ve bu nedenle kullanılacak lacak renklendiricinin seçimi imiönem kazanmaktadır. Yapay renklendiriciler çok yüksek y oranlarda suda çözünme özelliğine ine sahiptirler.pek çoğu ısıya, ışığa, asitlere, alkalilere ve koruyucu maddelere karşı stabildirler ve bu nedenle raf ömürleri de oldukça a uzundur.birçok farklı formda yapay renklendirici üretilebilmesi nedeniyle bu maddelerin renk tonu aralıklar kları geniştir ve renklendirme güçg üçleri yüksektir. y Yapay renklendiricilerin sınıflands flandırılmasında kimyasal özellikleri açısından a çözünürl rlük özellikleri önem kazanmaktadır.yapay renklendiriciler çözünürl rlüklerine göre: g Suda çözünenler Yağda çözünenler Lake renklendiriciler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.

18 GIDALARDA KULLANILAN SUDA ÇÖZÜNEN YAPAY RENKLENDĐRĐCĐLER LER Alura Red AC: : Koyu kırmk rmızı renkte toz veya granül l halde bulunmaktadır.suda çözünür r nitelikte olan bu madde, etanolde çözünmemektedir. Amarant: : KırmK rmızımsı kahverengi/koyu kırmk rmızımsı kahverengi toz veya granül l halde bulunmaktadır.suda çözünür r nitelikte olan bu madde, etanolde çok az çözünmektedir. Azorubin: : KırmK rmızı renkte toz veya granül l halde bulunmaktadır.suda çözünür r nitelikte olan bu madde, etanolde çok az çözünmektedir. Brilliant Black BN: : Siyah renkte toz veya granül l halde bulunmaktadır.suda çözünür r nitelikte olan bu madde, etanolde çok az çözünmektedir. Brilliant Blue FCF: : Mavi renkte toz veya granüller halinde bulunmaktadır.suda çözünür r nitelikte olan bu madde, etanolde az çözünmektedir. Brown HT: : Kahverengi toz veya granüller halinde bulunmaktadır.suda çözünür r nitelikte olan bu madde, etanolde çözünmemektedir.

19 Eritrosin: : KırmK rmızı renkte toz veya granüller halinde bulunmaktadır.suda ve etanolde çözünmektedir. Green S: : Koyu yeşil renkte toz veya granüller halinde bulunmaktadır.suda çözünür r nitelikte olan bu madde, etanolde az çözünmektedir. Đndigatin: : Mavi renkte toz veya granüller halinde bulunmaktadır.suda çözünür r nitelikte olan bu madde, etanolde çok az çözünmektedir. Kinolin Sarısı: Sarı renkte toz veya granüller halinde bulunmaktadır. Suda çözünür r nitelikte bulunan bu madde, etanolde çok az çözünmektedir. Litolrubin BK: Kırmızı renkte toz halde bulunmaktadır. Sıcak S suda (90oC) az çözünmekte soğuk suda ve etanolde çözünmemektedir. Patent Blue V : Mavi renkte toz veya granül l halinde bulunmaktadır. Suda çözünür r nitelikte olan bu madde, etanolde az çözünmektedir.

20 Ponso 4R: Kırmızımsı toz veya granüller halinde bulumaktadır.suda çözünür r nitelikte olan bu madde,etanolde, çok az çözünmektedir. Red 2G: Kırmızı renkte toz veya granüller halinde bulunmaktadır. Suda çözünür nitelikte olan bu madde etanolde çok az çözünmektedir. Sunset Yellow FCF: : Turuncu-kırm rmızı renkte toz veya granüller halinde buluınmaktad nmaktadır. Suda çözünür r nitelikteki bu madde etanolde çok az çözünmektedir. Tartrazin: : Açık A k turuncu renkte toz veya granüller halinde bulunmaktadır. Suda çözünür r nitelikte olan bu madde etanolde çok az çözünmektedir. Günümüzde G tüketilen t birçok hazır r gıdada g bulunur: meşrubatlar, şekerlemeler, dondurmalar, tatlılar, lar, peynirler, konserve sebzeler, sosis, salata sosları,, ketçap, mayonez

21 YAĞDA ÇÖZÜNEN YAPAY RENKLENDĐRĐCĐLER LER Yağda veya organik çözücülerde çözünen yapay renklendiriciler,suda çözünen renklendiricilerde olduğu u gibi tuz formu oluşturabilen gruplar içermedikleri için i in suda çözünmezler. Bu grup renklendiricilerin toksik özellikleri nedeniyle gıdalarg daların renklendirilmesi amacı ile kullanımlar mlarına izin verilmemektedir.

22 LAKE RENKLENDĐRĐCĐLER LER Suda çözünen yapay renklendirici maddelerin genellikle alüminyum oksit üzerine alüminyum klorür r ilavesi ile alüminyum tuzu olarak çökt ktürülmeleri yolu ile elde edilen suda çözünmeyen pigmentlerdir. Lake renklendiricilerin renk tonları,da,dağılabilirlikleri, renklendirme güçg üçleri, partikül l büyüklb klükleri kleri gibi özelliklere söz z konusu renklendiricilerin hazırlanma koşullar ullarına bağlı olarak değişebilmektedir. ebilmektedir. Lake renklendiriciler stabiliteleri açısından en iyi uygulama özelliklerini ph 3,5-9,5 arasında göstermektedirler. Kuvvetli asidik veya bazik koşullarda renklendirici- alüminyum bağı ğının n yıkıma y uğramasu raması nedeniyle bu koşullarda kullanımlar mları uygun olmamaktadır. Lake renklendiriciler ; Suyun bulunmasının n istenmediği,ya i,yağ esaslı karışı ışımların renklendirilmesinde(kek,bisküvi,dolgu maddeleri,salata sosları,esnek gıdalar) g

23 Şekerlemelerde; ekerlemelerde;şeker kristallerinin,donmuş şekerlerin ve film kaplı tatlılar ların renklendirilmesinde, Şekerleme sanayiinde ve farmakolojik endüstride sıkışs ıştırılmış tabletlerin renklendirilmesinde Işığa a bağlı olarak renk solmasının n meydana geldiği i veya ısı stabilitesinin arttırılmas lmasının istendiği i durumlarda Kuru görünümün g önemli olduğu u toz içecekler,tatlılar, lar,çorbalar ve baharat karışı ışımaları gibi ürünlerin renklendirilmesinde Plastik paketleme materyallerinin,mürekkep ve metal kaplar için i in içi lakelerin renklendirilmesinde kullanılmaktad lmaktadır.

24 E100 Curcumin E101 (i) Riboflavin (ii) Riboflavin-5' 5'-phosphate E102 Tartrazin E104 Kinolin Sarısı E110 Sunset Yellow FCF; Orange Yellow S E120 Cochineal; Carminic acid; Carmines E122 Azorubine; Carmoisine E123 Amaranth E124 Ponso 4R; Cochineal Red A E127 Eritrosin E128 Red 2G E129 Allura Red AC

25 E131 Patent Blue V E132 lndigotine; Indigo Carmine E133 Brilliant Blue FCF E140 Chlorophylls and chlorophyllins E141 Copper complexes of chlorophyll and chlorophyllins E142 Green S E150a Plain caramel E150b Caustic sulphite caramel E150c Ammonia caramel E150d Sulphite ammonia caramel E151 Brilliant Black BN; Black PN E153 Vegetable carbon E154 Brown FK E155 Brown HT E160a Carotenes E160b Annatto; Bixin; Norbixin

26 E160c Paprika extract; Capsanthian; Capsorubin E160d Lycopene E160e Beta-apo apo-8' 8'-carotenal (C30) E160f Ethyl ester of beta-apo apo-8' 8'- carotenoic acid (C30) E161b Lutein E161g Canthaxanthin E162 Beetroot Red; Betanin E163 Anthocyanins E170 Kalsiyumkarbonat E171 Titanyumdioksit E172 Iron oxides and hydroxides E173 Aluminyum E174 Gümüş E175 Altın E180 Litholrubine BK

27 RENKLENDĐRĐCĐLER LERĐN GIDALARDA KULLANIM ALANLARI Alkolsüz Đçecekler: : Alkolsüz z içeceklerde i kullanılan lan renklendiricilerin ışık stabilitelerinin iyi olması ve asidik ortama, koruyucu maddelere ve lezzet verici maddelere karşı da iyi bir stabilite göstermeleri gerekmektedir. Askorbik asit,içeceklere vitamin aktivitesi ve antioksidan özelliğinden inden dolayı katılmakla birlikte,kimyasal tepkimeler sonucu özellikle yapay renklendiricilerde,renkte açılmaya a neden olabilmektedir. Bu nedenle askorbik asidin kullanıld ldığı durumlarda doğal renklendiricilerin katılmas lması önerilmektedir. Đçeceklerde, askorbik asidin renklendiriciler üzerindeki etkisini engellemek için i in etilen diamin tetra asetik asit(edta) kullanımı belirli bir düzeye d kadar etkili olmakla birlikte bu etkinin tamamen giderilmesi açısından a yeterli olmamaktadır. Karmoisin,amarant amarant,alluraallura Red AC,Sunset Yellow FCF ve tartrazin alkolsüz z içeceklerde i sıkca kullanılan lan yapay renklendiriciler olup,ponso ponso 4R,brown HT,brilliant Blue FCF,Green S, kinolin sarısı ve indigo karmin gibi diğer renklendiricilerde kullanılmaktad lmaktadır, r,meyva aromalı pek çok içecekte de yapay renklendiriciler kullanılırken,kola ve biralar karamel ile renklendirilmektedir.

28

29 Fırın ürünleri: Renklendiriciler; hamur ürünlerinde,bisküvilerde,kek kremalarında ve kaplamalarda yaygın n bir şekilde kullanılmaktad lmaktadır. Hamurların n yüksek y nem içerii eriği i nedeniyle renklendirici katılmas lmasında çok fazla problem ortaya çıkmamaktadır. Ancak istenilen renk tonunun elde edilmesi çoğu u kez problem olabilmektedir. Bu durum özellikle koyu renkli çikolata eldesi için in geçerli erli olup yapay renklendiricilerin tek başı şına katılımlar mları fazla miktarda renklendirici kullanımına na yol açmakta,bu a nedenle de bu gibi ürünlerde yapay renklendiricilerin doğal renklendircilerle kombinasyonu önerilmektedir. Karamel,çavdar avdar ekmeğinin renklendirilmesinde yaygın n bir şekilde kullanılmaktad lmaktadır. Kekler,bisküviler,gofretler ve hububat ürünlerinde olduğu u gibi,renklendiricilerin pişirme irme sırass rasındaki yüksek sıcakls caklıklara klara (250oC), karbondioksite ve bazı durumlarda alkali kabartma tozlarına karşı renk stabilitelerinin yüksek olması gerekmektedir. Bu özelliklere uygun olarak ponso 4R,Allura, Red AC,Sunset Yellow FCF, Tartrazin ve Brown HT fırınlanmış ürünlerde en sık s k kullanılan lan yapay renklendiricilerdir.

30

31

32

33

34

35

36 Süt ürünleri: Süt t bazlı ürünlerde kullanılan lan renklendiricilerin pastörizasyon sıcaklıklarına ve ışığa a karşı stabilitelerinin yüksek olması gerekmektedir. Karmoisin,Ponso 4R,Amarant Amarant,AlluraAllura Red AC,Sunset Yellow FCF,Tartrazin Tartrazin,Eritrosin ve Đndigo Karmin süt ürünlerinde sık s k olarak kullanılan lan yapay renklendiricilerdir. Dondurmalarda renklendiriciler sıvıs formunda pastörizasyondan hemen sonra katılmaktad lmaktadırlar. Hemen hemen tüm t dondurma çeşitlerinde yapay renklendiriciler kullanılmaktad lmaktadır. Dondurmalarda doğal renklendiricilerden Anattonun kullanıld ldığıda bildirilmektedir.

37 Dondurma külahlark lahları da çoğunlukla yapay renklendiricilerle renklendirilmekte ve genellikle Tartrazin ve Sunset Yellow FCF yi içeren renk karışı ışımları kullanılmaktad lmaktadır. Peynirlerde ise yapay renklendiriciler yeterince stabil olmadıklar klarından Anatto ve β-karoten gibi doğal renklendiriciler tercih edilmektedir.bazı peynir kaplamalarında, buz kremlerde,süt içeren bazı soslarda ve meyveli yoğurtlarda lake renklendiricilerin kullanımı önerilmektedir.

38

39

40 Şekerleme ürünleri: Oldukça a geniş bir renk aralığı ığına sahip olan şekerleme ürünlerinin renklendirilmesinde kullanılan lan renklendiricilerin şekerin kaynama sıcaklıklarına (150oC), lezzet verici maddelere,şeker eker ve glikoz gruplarındaki SO2 konsantrasyonuna karşı stabil olmaları gerekmektedir. Karmoisin,Ponso 4R,Amarant Amarant,AlluraAllura Red AC,Sunset Yellow FCF ve tartrazin en çok kullanılan lan yapay renklendiricilerdir. Üretim sırass rasında ulaşı şılan yüksek y sıcakls caklıklar klar renkte solma ve donuklaşmaya neden olduğundan,renklendiricilerin undan,renklendiricilerin mümkm mkün n olduğunca unca işlemin son aşamalara amalarında katılmalar lmaları gerekemektedir.. Bu nedenle renklendiricinin şeker şuruplarındaki çözünürl rlüğüde yüksek olmalıdır. Katılan renklendirici maddenin oranı istenilen renk tonuna bağlı olup aşıa şırı renklendirici kullanımı çekici olmayan donuk renklere neden olmaktadır. Çikletlerde,bonbon tipi şekerli tablet ve drajelerde yapay renklendiricilerin ağıa ğızda renk bırakmalarb rakmaları nedeni ile, bu tip ürünlerde lake renklendiricilerin kullanımı önerilmektedir.

41

42

43 Kuru-kar karışım ürünleri: Kuru toz içecekler,tatlılar,krema lar,krema tozu,çorbalar orbalar ve soslarda yüksek y çözünürl rlüğe e sahip,ışığa a dayanıkl klı renklendiricilerin kullanılmalar lmaları gerekmektedir. Bu tip gıdalarda kullanılan lan renklendirici madde orta dereceli ısısal sal işlemlere i karşı şıda stabil olmalıdır. Karmoisin,Ponso 4R,Amarant, Amarant,AlluraAllura Red AC,Sunset Yellow FCF ve Tartrazin en sık s k kullanılan lan yapay renklendiricilerdir. Bu tip ürünlerde maksimum rengi elde etmek için i in renklendirici maddenin iyi bir şekilde çözünd ndürülmesi gerekmektedir.

EK I. Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde ve gıda enzimlerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin fonksiyonel sınıfları

EK I. Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde ve gıda enzimlerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin fonksiyonel sınıfları EK I Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde ve gıda enzimlerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin fonksiyonel sınıfları 1. Tatlandırıcılar: Sofralık tatlandırıcılarda veya gıdalarda tatlı tat vermek amacıyla

Detaylı

KATKI MADDELERİ: YANLIŞLAR VE DOĞRULAR

KATKI MADDELERİ: YANLIŞLAR VE DOĞRULAR KATKI MADDELERİ: YANLIŞLAR VE DOĞRULAR Hazırlayanlar Prof. Dr. Mine Yurttagül Dr. Dyt. Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SÜTLAÇ, KEŞKÜL VE KAZANDİBİ ÜRETİMİNDE HİDROKOLLOİD KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SELEN KADAĞAN DENİZLİ, HAZİRAN - 2015

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Meyve ve sebzeler ve bunlardan elde edilen ürünlerin bileşimini nitelik ve nicelik olarak kesin değer ve sınırlarla belirleyip tanımlamak çok zorudur. Bileşimler türlere göre

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI

ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI Prof. Dr. Nurgül l TÜREMT REMĐŞ Bitki besin maddeleri toprak verimliliğini ini tayin eden faktörler Bitkiler için i in mutlak gerekli besin maddeleri

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PASTACILIK EKMEK ÇEŞİTLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PASTACILIK EKMEK ÇEŞİTLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PASTACILIK EKMEK ÇEŞİTLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

PESTİL ve KÖME TEKNOLOJİSİ

PESTİL ve KÖME TEKNOLOJİSİ PESTİL ve KÖME TEKNOLOJİSİ Nazar kıl çeşm-i ibretle, makâm-ı ilticâdır bu! Erenler dergâhı, bâb-ı füyûzât-ı Hüdâ'dır bu! Ziyâüddîn-i Ahmed, mevlidi anın Gümüşhâne, Şehir-i şark-u garbın, mürşid-i râh-ı

Detaylı

TAHIL TEKNOLOJİSİ I HUBUBAT ( TAHIL )

TAHIL TEKNOLOJİSİ I HUBUBAT ( TAHIL ) TAHIL TEKNOLOJİSİ I DERS NOTLARI YAZARI: GIDA MÜH. VOLKAN AKIN DERSİN SORUMLUSU: ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI HUBUBAT ( TAHIL ) Buğdaygiller ( Poaceae,Gremineae ) familyasına dahildirler. Tüm dünyada 2 milyar

Detaylı

GAZLI ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE BENZEN AYŞENUR SARITAŞ

GAZLI ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE BENZEN AYŞENUR SARITAŞ GAZLI ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE BENZEN AYŞENUR SARITAŞ 1.BENZEN NEDİR? Benzol olarak da bilinen benzen renksiz bir sıvıdır. Benzen havaya çok hızlı bir şekilde karışır ve suda çok az çözünür. Benzen yüksek

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ VİTAMİNLER VE MİNERALLER ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

24.12.2014 zeytinist mucahit@zeytin.org.tr

24.12.2014 zeytinist mucahit@zeytin.org.tr Kalite: Sofralık zeytin sektöründe ortaya çıkan kalite sorunları zeytin yetiştiriciliğinden ve sofralık zeytin üretiminin diğer aşamalarından kaynaklanabilmektedir. Türkiye de yetiştiriciliği yapılan en

Detaylı

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 ÖZEL EGE LİSESİ İZMİR 2002 İÇİNDEKİLER Teşekkür ve İthaf...3 Giriş...3 Asit ve Baz...3-11 1) Asit...3-4 2) Baz...4-5 3)

Detaylı

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI Metal Madenlerin Kullanma Alanları Bakır-Kurşun-Çinko-Kadmiyum-Demir-Krom-Boksit-Vanadyum Antimuan- Tungsten- Molibden- Nikel- Kalay- Altın- Gümüş Endüstriyel Hammaddelerin

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME Hazırlayan Prof. Dr. Yasemin Beyhan Haliç Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 1 Suyun insan yaşamındaki önemi nedir? Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE AMBALAJLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE AMBALAJLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE AMBALAJLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ Esra KAPUCU, Hasan KAHVECİ, Özlem SUSAM, Yeşim ÇANTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

KİMYADA ÖZEL KONULAR. 1. Şampuan ilk kez kimler tarafından kullanılmıştır? A) Fransızlar B) İtalyanlar C) Mısırlar D) İspanyollar E) İngilizler

KİMYADA ÖZEL KONULAR. 1. Şampuan ilk kez kimler tarafından kullanılmıştır? A) Fransızlar B) İtalyanlar C) Mısırlar D) İspanyollar E) İngilizler 1. Şampuan ilk kez kimler tarafından kullanılmıştır? A) Fransızlar B) İtalyanlar C) Mısırlar D) İspanyollar E) İngilizler 2. Aşağıdakilerden hangisi şampuandaki zararlı maddelerden A) Parfüm B) Bitkisel

Detaylı

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Bu yayın T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı