Enfluvir A a t b a ay a y İla l ç a ç Fa F b a ri r k i a k s a ı D. r.t a T m a b m ay a y Ta T ş a kın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enfluvir A a t b a ay a y İla l ç a ç Fa F b a ri r k i a k s a ı D. r.t a T m a b m ay a y Ta T ş a kın"

Transkript

1 Enfluvir Atabay İlaç Fabrikası Dr. Tambay Taşkın Farmakoloji Uzmanı (TUS) Toksikolog (PhD) Eczacı (BS)

2 Grip Öldürür! Pandemi Ölüm (yüzde) Grip Salgını H1N1 (İspanya) milyon (%2) Asya Gribi H2N milyon (%0.15) Hong Kong Gribi H3N Kuş Gribi H5N milyon milyon Domuz Gribi H1N (%0.03) ABD Genel olarak influenza Yılda

3 1918 İspanyol Gribi Yaş ve mortalite ilişkisi Mortalite her kişide

4 Mutasyon ve AntijenikDrift (WT; R292) ve mutant (MUT; K292) Arginin yerine Lysine geçerse Yen et al. Mbio. July/August 2013 Volume 4 Issue 4 e

5

6 Hedef ViralNöraminidaz

7 Oseltamivir US Patent

8 İlaç Hammaddesi Stratejiktir: Etkin Madde sıkıntısı Çin yıldız anasonu (Illiciumverum) oseltamivir sentezindeki ana maddedir 2005 hammadde sıkıntısı düşük verime bağlı (%1.5) 4kg of Yıldız anasonu 46 paket oseltamivir Şikimik asit: yıldız anason Oseltamivir

9 TEYDEP 1501 ve Atabay Oseltamiviri 2009 yılılnda Atabay büyük bir atılım yaparak, bu çok basamaklı etkin maddenin sentezinden bitmiş ürün imalatına kadar önemli bir projeye imza atmıştır TUBİTAK ın desteklediği bu projenin AR-GE giderlerinin yarısı devlet tarafından ödenmiştir İlaç stratejiktir, yokluğu telafi edilemez Şikimik asit: yıldız anason Oseltamivir

10 İlaç Üretiminde Vertikal İntegrasyon Öncü rol: Hammaddeden bitmiş ürüne Yerli hammadde Etkin madde sentezi ile kritik ilaçlarda tedarik kesintilerinin yaşanması riskinin minimuma indirilmesi TUBİTAK Teydep 1501 ve KAMAG 1007 projeleri HAMMADDE SENTEZİ BİTMİŞ ÜRÜN

11 Atabay ın Sentez Atılımı Biyobenzer antikoagülanlar DMAH ler Enoxaparin D-glukozamin ve uronik, iduronic veya glukuronik asitden oluşan heparin depolimerizasyon ürünleri Oseltamivir 17 basamaklı bir sentez ürünü Entekavir HBV DNA polimeraz inhibitörü Tenofovir HBV DNA polimeraz inhibitörü ve HIV-1 Revers Transkriptaz inhibitörü

12 API Sourcing Kalite Gerekli kriterin karşılanması Maliyet Materiyal, bilgi transferi Regülasyonlar IP, bölgesel kurallardaki stabilite Hız İnnovatör ve jenerikler için önemli Lojistik Uzaklık, iklim kuşağı

13 API Bölgesel ve Global Hub 400+ İlaç HM üreticisinin ¼ ü Hindistan ve Çin de yer almaktadır

14 Yükselen Pazarlarda API Üreticileri

15 İlaçta yerli/ithal oranları % 100 İlk 100 İlaçta Pazar Payları 80 77, , TL bazında Çok Uluslu Firmalar Kutu Bazında Yerli Firmalar

16 İhracat ve İthalat 16

17 Atabay cgmp si Dünya Otoritelerince Onaylıdır ATABAY cgmp si Birçok Batılı Ülke Tarafından Onaylı ABD Almanya İrlanda Atabay Group of Companies 2008-All Rights Reserved 17

18 Atabayİlaç Tesisleri ACIBADEM FABRİKASI Atabay Group of Companies 2008-All Rights Reserved 18

19 Atabay Kimya Tesisleri GEBZE FABRİKASI Zirai ve Veteriner İlaç Tesisleri Sentez Birimleri Beta Laktam Tesisleri Atabay Group of Companies 2008-All Rights Reserved 19

20 Atabay İlaçları GEBZE FABRİKASI SENTEZ ÜNİTESİ

21 Atabay İlaçları ACIBADEM FABRİKASI İlaç Fabrikası Şirket Merkezi Atabay Group of Companies 2008-All Rights Reserved 21

22 Grip ve Soğukalgınlığı (NIAID)* Belirti ve Semptomlar İnfluenza Soğuk algınlığı Semptomların başlama süresi Hemen Tedrici, giderek artan Ateş Genellikle; 3-4 gün sürer Nadirdir Kas ağrısı Genellikle; sıklıkla şiddetlidir Hafif Ürperme, titreme Oldukça sık Sık değildir Yorgunluk, halsizlik Sıkça Bazan Hapşurma Bazen Sıklıkla Burun tıkanıklığı Bazan Yaygın Boğaz ağrısı Bazan Yaygın Öksürük Sık; şiddetli olabilir Hafif ve orta derecede Başağrısı Sık Nadir *Is it a cold or the flu? pdf. Accessed August 3, 2010.

23 İnfluenza

24 Güncel Klavuzlar Güncel klavuzlar tüm hastalarda influenza enfeksiyonundan şüphelenildiği andan itibaren laboratuvar tanısı olsun olmasın nöraminidaz inhibitörleri ile antiviral tedaviye başlamayı önermektedirler (http://www.cdc.gov/m mwr/pdf/rr/rr6001.pdf) Decisions about starting antiviral treatment should not wait for laboratory confirmation of influenza(see section on diagnostic testing for influenza). s/summary-clinicians.htm

25 Ampirik Tedavi İnfluenzadan şüphelenilen hastalarda antiviral tedavi negatif test sonuçları gelmedikçe tüm pozoloji uygulanarak yapılmalıdır Sağlık mensupları tanı test sonuçlarını beklemeden veya örnek almamışlarsa bile antiviral tedaviye geciktirmeden başlamalıdırlar Treatment should not be delayed while the results of diagnostic testing are awaited Empiric antiviral treatment is often necessary, and providers should not delay initiation of treatment while awaiting confirmatory diagnostic tests results or if specimens are not obtained. Patients with suspected influenza should complete antiviral treatment for a full treatment course regardless of negative initial test results unless an alternative diagnosis can be established and clinical judgment suggests that influenza is unlikely [28, 51]. klj şlkjv

26 Oseltamivir edirenç Test edilen 2123 influenza A (H3N2) virüsünden, 1 i (0.05%) tek başına oseltamivireve 1 i(0.05%)de oseltamivir ve zanamivir e dirençli bulunmuştur Test edilen 542 ph1n1 virüsü içinden 2 tanesi (0.4%) oseltamivire dirençli bulunmuştur PEDIATRICS Volume 132, Number 4, October 2013

27 1 Ekim 2013 ten Bu Yana Toplanan Örneklerde Nöraminidaz İnhibitörlerine Direnç Virüs alt tipleri Test edilen virüs sayısı (n) Dirençli Virüs, Sayı (%) Influenza A (H3N2) (0.05)* Influenza B 6 0(0.0) 2009 H1N (0.4)* * PEDIATRICS Volume 132, Number 4, October 2013

28 Risk Grupları <5 yaş >65 yaş KOAH (astım dahil), kardiyovasküler, renal, hepatik, hematolojik (orak hücreli anemi dahil), metabolik (diabetes mellitus), veya nörolojik veya nöro- gelişimsel rahatsızlıklar İmmunosupresyon, ilaç veya HIV enfeksiyonu ile; Hamile veya postpartum (doğumdan iki hafta sonra); Uzun süre aspirin kullanan 19 yaş altı hastalar Obezite BMI>40 Evde bakım hizmeti sunan veya kronik bakım merkezleri 5 yaş altı Astım Diyabet >65 yaş

29 Komplikasyonların Önlenmesi Klinik çalışmalar ve gözlemsel veriler antiviral tedaviye erken başlanmasının ateş ve hastalık semptomlarının süresini kısaltır influenza komplikasyonlarını önler: Otitismedia Pnömoni Solunum yetmezliği Ölüm Hastanede kalma süresi

30 Faz IV Pediatrik Etkinlik Belki de Türkiye de ilk Pediatrik Klinik Çalışma yapılan jenerik ilaçlardan biri olma özelliğini taşımaktadır! Effectiveness of a new bioequivalent formulation of oseltamivir (Enfluvir ) on seasonal influenza viruses: an open phase IV study. Ceyhan M a, Karadag Oncel E a, Badur S b, Ciblak MA b, Alhan E c, Celik US c, Kurugol Z d, Saz EU e, Ozsurekci Y a, Celik M a, Parlakay AO a. a Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi b İstanbul Üniversitesi Tıp Fak. Ulusal İnfluenza Referans Laboratuvarı, Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji Departmanı c Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi d Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi ve e Çocuk Acil Ünitesi

31 Enfluvir inbaşarısı Dünya Tıp Literatüründe! In conclusion, oseltamivir therapy is associated with significant reductions in the duration of symptoms, and should be considered in all patients thought to be at high risk for developing severe complications. We strongly recommend early initiation of antiviral therapy without waiting for laboratory confirmation of the diagnosis.

32 Enfluvir Pediatrik Etkinlik ve Emniyeti Kanıtlanmış İlk Jenerik İlaç

33 Enfluvir Klinik Çalışma 18 yaş altındaki 300 hasta ortalama 3 yaş

34 Enfluvir Pozolojisi 1 yaş altı çocuklara oseltamivir günde 3mg/kg doz şeklinde verilmiştir Daha büyük çocuklara dozlar kiloya göre ayarlanmıştır : 15 kg -günde 2 kez 30 mg, kg - günde 2 kez 45 mg, kg -günde 2 kez 60 mg, >40 kg -günde 2 kez 75 mg

35 İlaç Kullanım Durumu Antipiretik kullanımı %91.7 Antibiyotik kullanımı %34.3 En sık kullanılan antipiretik parasetamol (%82) En sık kullanılan antibiyotik amoksisilin-klavulanik asit (%78). Hastaların %4.3 ü (13 hasta) solunum sıkıntısı, beslenme sorunları ve genel durum bozukluğu nedeniyle hastaneye yatırıldı ancak hiçbir hastanın yoğun bakım ihtiyacı olmadı.

36 Enfluvir alan ve almayan hastalarda semptomların süresi (gün) Parameterler Evet (n) Ateş 3.76±2.27 (69) Öksürük 6.28±3.78 (63) Burun tıkanıklığı 5.16±3.39 (62) Hayır (n) 5.52±2.59 (57) 7.44±3.04 (49) 6.17±1.26 (51) Burun akıntısı 5.01± ± (68) (47) Boğazda yanma 2.98±1.21 (22) Kas ağrısı 3.72±2.16 (18) Baş ağrısı 3.95±2.83 (20) 3.01±1.28 (18) 3.76±1.87 (13) 3.60±1.26 (10) p Influenza enfeksiyonu kanıtlanmış 129 hastadan 71 i (55%) Enfluvir ile tadavi edilmiş olup 58 i (45%) tedavi edilmemiştir. Ilaç ile ilgili herhangi bir ciddi yan etki rapor edilmemiştir. Oseltamivir tedavisi öncesinde antibiyotik kullanımının semptomların süresi üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır. 36

37 Klinik Çalışma Sonuçları Gün 7,44 8 5, ,17 6,28 5,16 3,76 6,27 5,01 2 Konservatif 0 Ateş P=0.000 Öksürük P=0.002 Enfluvir Burun tık. P=0.001 Burun akıntısı P=0.001

38 Enfluvir daha az gastrointestinal Enfluvir çalışmasında, hastalık ciddiyeti ve komplikasyonlara baktığımızda, yalnızca %13 çocukta gastrointestinal semptomlar gözlenmiştir. semptomlara yol açmıştır Önceki çalışmalarda bu değer influenzası olan çocukların yaklaşık 1/3 ünde (27,28) olarak rapor edilmiştir. 38

39 Nörolojik komplikasyonlar Febril konvülsiyon hastanede influenza sebebiyle yatan çocukların %20 sinde görülmesiyle en sık gözlenen nörolojik komplikasyondur. Bu çalışmada, çoğunluğu febril konvülsiyon olan %1.3 nörolojik komlikasyon gözlendi. 39

40 Pediatrik Tedavi ve Profilaksi Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) pediyatrik hastalarda antivirallerle profilaksi ve tedaviyi tavsiye etmektedir American Academy of Pediatrics. Policy Statement Recommendations for Prevention and Control of Influenza in Children, Committee on Infectious Diseases. Pediatrics;originally published online September 2, Accessed September 7, 2011.

41 2 Haftalık Bebeklerde de Kullanılabilir Antiviral Aktivite Kullanım FDA onayı Advers Etkiler Oseltamivir (Enfluvir ) İnfluenza A ve B Tedavi >2 hafta Kusma ve bulantı FDA 21 Aralık 2012 de, oseltamivirin 2 haftalık hastalarda da grip tedavisinde kullanılabileceğini onaylamıştır. Bununla ilgili basın bildirisine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

42 Enfluvir Kapsül ve Süspansiyon ENFLUVİR 75 mg Sert Kapsül Etkin Madde : Oseltamivir Fosfat 98.5 mg (75.0 mg Oseltamivir e eşdeğerdir) 10 kapsül, blisterde (Alu/PVC) ENFLUVİR 12 mg/ml oral süspansiyon için toz. Etkin madde: Oral süspansiyon tozu 1 gram içinde 30 mg oseltamivire eşdeğer 39.4 mg oseltamivir fosfat içerir. Sulandırılan süspansiyon %1.2 konsantrasyonunda 12 mg/ml oseltamivir içerir ENFLUVİR 12 mg/ml oral süspansiyon için toz, şişede, bir adet plastik şişe adaptörü, bir adet plastik ölçülü kap (52 ml), oral uygulama için plastik oral doz şırıngası ve 5 ml lik şurup kaşığı ile birlikte.

43 Pozoloji VÜCUT AĞIRLIĞINA GÖRE POZOLOJİ Vücut ağırlığı 15 kg > kg > kg > 40 kg Tedavi 5 gün 2 x 30 mg 2 x 45 mg 2 x 60 mg 2 x 75 mg > 40 kg 2 x 75 mg Vücut ağırlığı 15 kg > kg > kg > 40 kg Profilaksi 10gün boyunca tavsiye edilen profilaksi dozu 1 x 30 mg 1x 45 mg 1 x 60 mg 1 x 75 mg 0-12 AYLIK BEBEKLERDE TEDAVİ VE PROFİLAKSİ DOZLARI Tedavi Yaş 3 ay-12 ay 1 ay 3 ay 0-1ay Yaş 3 ay-12 ay 1 ay 3 ay 0-1ay 5 gün Profilaksi 2 x 3 mg/kg 2x 2,5 mg/kg 2 x 2 mg/kg 10 gün boyunca tavsiye edilen profilaksi dozu 1 x 3 mg/kg 1x 2,5 mg/kg 1 x 2 mg/kg

44 SUT 13 B/13 Oseltamivir UH-P

45 İlaç Etkileşmeleri Sotalolile birlikte TdPoluşumu ve QT uzaması Quinn Wells, M.D., Bradley Hardin, M.D., Satish R Raj, M.D., M.S.C.I., and Dawood Darbar, M.D. Heart Rhythm Oct; 7(10): CES1 ve etanol: aktif karboksilat oluşumu azalır alkolle alınmamalı İddianın aksine klopidogrelile herhangi bir etkileşim söz konusu değil Stephen Fowler,, Siân M. Lennon,,Gerhard Hoffmann and Craig R. Rayner Comments on Anti- Influenza Prodrug OseltamivirIs Activated by CarboxylesteraseHuman Carboxylesterase1, and the Activation Is Inhibited by Antiplatelet Agent Clopidogrel JPET JULY 2007 VOL. 322 NO Peginterferonalfa/ribavirin + oseltamiviranemi görülmüş

46 İlaç Etkileşimleri ACE-inhibitörleri(enalapril, kaptopril), tiazid diüretikleri (bendrofluazid), antibiyotikler(penisilin,sefalosporin, azitromisin, eritromisin, doksisiklin), H2-reseptör blokörleri (ranitidin, simetidin), beta blokörler(propranolol), ksantinler (teofilin), sempatomimetikler (psödoefedrin), opioidler(kodein), kortikosteroidler, inhale bronkodilatörler ve analjezikler(aspirin, ibuprofen ve parasetamol) gibi sık kullanılan ilaçlarlauygulanmıştır. advers olay profilinde veya sıklığında herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir

47 Emniyet Oseltamivirbir farmakokinetikçalışmada sağlıklı gönüllülere 675 mg doza kadar verilmiş ve oldukça iyi tolere edilmiştir 150, 225, 450, ve 675 mg yükleme dozları ve ardından 75, 150, 300, ve450 mg dozlar verilmiştir Antimicrob Agents Chemother Mar; 53(3):

48 KLAVUNAT Formları KLAVUNAT (KO- AMOKSİKLAV ) Klavunat Tablet pazara ilk çıkan jenerik üründür

49 Klamer Klamer 500 mg klaritromisin içeren 14 film tabletlik blister ambalajlarruhsat Tarihi ve No: /15 Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül içeren şişelerde 125 mg/5 ml (Ruhsat Tarihi ve No , 211/20) ve 250 mg/5ml (Ruhsat Tarihi ve No , 211/20) olarak piyasaya sunulmuştur Klamer 125 mg/5 ml nin yalnızca 70 ml lik ambalaj şekli, 250 mg/5 ml nin ise 50 ve 100 ml olarak iki boyutu mevcuttur

50 Kimyasal Yapısı ve Özellikleri ERİTROMİSİN YAĞDA ÇÖZÜNME KLARİTROMİSİN ASİDE DAYANIKLILIK CH 3 R 1 CH 3 N CH 3 14-HİDROKSİ KLARİTROMİSİN X CH 3 HO HO CH 3 OH R 2 YÜKSEK ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİK CH OH OCH 3 OCH 3 CH 3 HO ' 13 O CH O 3 O H CH 3 O H 3' 2' 4' 5' O H H O 1'' 5'' 2'' 4'' 3'' CH 3 OCH 3 CH 3 CH 3 OH

51 Log CFU/mL Klaritromisinin aktif metaboliti 14-OHklaritromisin Aktif Metaboliti Zamana karşı yaşayan H. influenzae 10 sayısı µg/ml KLA µg/ml14-oh-kla Kontrol 0.5 µg/ml 14-OH-KLA 0.5 µg/ml klaritromisin saat

52 Vücutta Dağılım KLARİTROMİSİN VE 14-OH-METABOLİT KONSANTRASYONLARI µg/ml 1996 µg/ml µg/ml 4.72 µg/ml 8.44 µg/ml 9.12 µg/ml 0 PLAZMA TONSİL NAZAL BRONŞİYAL ALVEOLAR EPİTEL-ÜSTÜ MUKOZA MUKOZA MAKROFAJ SIVI PLAZMA DOKU İNTRASELÜLER EKSTRASELÜLER

53 Post-Antibiyotik Etki 2.3 saat KLaritromisin 1.9 saat Azitromisin

54 Antibakteriyel Etki Dışındaki Özellikleri Mukolitik Etki Klaritromisin, balgam miktarını anlamlı derecede azaltır ve balgam elastikiyetini arttırır Islak Balgam Ağırlığı (g) Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası

55 Antibakteriyel Etki Dışındaki Özellikleri Antiadherant Etki 50 den fazla B. pertussis yapışan mukoza hücre yüzdesi Kontrol Yüzdesi Kontrol 1 µg/ml 5 µg/ml 10 µg/ml Aprotinin

Çocuklarda İnfluenza Aşılaması. Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

Çocuklarda İnfluenza Aşılaması. Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Çocuklarda İnfluenza Aşılaması Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Kuzey yarı kürede, influenza epidemilerine geç sonbahar ayları ile ilkbaharın erken ayları

Detaylı

NASACORT AQ NAZAL SPREY

NASACORT AQ NAZAL SPREY NASACORT AQ NAZAL SPREY FORMÜLÜ: Her bir püskürtme (sıkım); 55µg triamsinolon asetonid ve yardımcı madde olarak mikrokristalin selüloz, karboksimetilselülozsodyum, polisorbat 80, dekstroz, benzalkonyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Salmeterol ksinafoat* 36,25 mcg Flutikazon propiyonat 250,00 mcg

Detaylı

türkiye Aralık 2014 sayı:3

türkiye Aralık 2014 sayı:3 türkiye Aralık 2014 sayı:3 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 20. Uluslararası AIDS Konferansı 04 20-25 Temmuz 2014, Melbourne, Avustralya Antiretroviraller 04 + + Rosuvastatin, antiretroviral tedavi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

Birinci Basamakta Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut Streptokoksik Tonsillofarenjit ve Romatizmal Ateş

Birinci Basamakta Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut Streptokoksik Tonsillofarenjit ve Romatizmal Ateş REVIEW / DERLEME 2013 Birinci Basamakta Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut Streptokoksik Tonsillofarenjit ve Romatizmal Ateş Upper Respiratory Tract Infections In Primary Care: Acute Streptococcal Tonsillopharyngitis

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LANTOROL 30 mg enterik mikropellet kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: Lansoprazole 30 mg. Yardımcı Maddeler: Sukroz Sodyum metil paraben

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 43 mg Yardımcı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir).

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml Damar içine uygulanır. Etkin madde: Parikalsitol. Her 2 ml ZEMPLAR enjeksiyonluk çözelti 10 mikrogram parikalsitol içerir (Her

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1 - BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAVELBINE 30mg Yumuşak Kapsül 2 - KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vinorelbin tartarat 41.55mg (30mg vinorelbin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flakon; Her flakonda 1000 mg sefazolin (sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C - 0 - Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Dostlar, Geçmişinde ANKEM ile ilgili bir anısı olmayan hekim arkadaşımız var mıdır, bilmiyorum. Zira 06-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Girne de düzenlenecek

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 20 mikrogram 40 mikrogram 40 mikrogram 20 mikrogram

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 20 mikrogram 40 mikrogram 40 mikrogram 20 mikrogram KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GARDASIL 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren flakon Human Papillomavirüs Aşısı [Tip 6, 11, 16, 18] (Rekombinant, adsorbe) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 150 mg dabigatran eteksilat (mesilat şeklinde) içermektedir. Yardımcı

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 20 mikrogram 40 mikrogram 40 mikrogram 20 mikrogram

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 20 mikrogram 40 mikrogram 40 mikrogram 20 mikrogram KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GARDASIL 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren flakon Human Papillomavirüs Aşısı Tip 6, 11, 16, 18] (Rekombinant, adsorbe) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF

Detaylı

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo.

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo. ERİŞKİN AŞILAMASI İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği selma.tosun@yahoo.com Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ege Üniversitesi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında:

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında: KULLANMA TALİMATI PREVENAR 13 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Pnömokokkal sakkarid konjuge aşı, adsorbe, 13 valan Kas içine uygulanır. Etkin maddeler: 2.2 mikrogram

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPECTRACEF PEDİATRİK saşe 30 mg/0.3 g 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPECTRACEF PEDİATRİK saşe 30 mg/0.3 g 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SPECTRACEF PEDİATRİK saşe 30 mg/0.3 g KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 gramda 100 mg sefditoren pivoksil içerir. Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 20 mikrogram 40 mikrogram 40 mikrogram 20 mikrogram

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 20 mikrogram 40 mikrogram 40 mikrogram 20 mikrogram KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GARDASIL 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren flakon Human Papillomavirüs Aşısı [Tip 6, 11, 16, 18] (Rekombinant, adsorbe) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF

Detaylı

TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI. Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği

TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI. Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği Sunum Planı 1. Bağışıklık nedir? 2. Aşılamanın önemi 3. Aşı çeşitleri ve uygulama yolları 4. Güncel Aşı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. FERRIPROX 100 mg/ml Şurup Ağız yolu ile alınır KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 ml şurup 100 mg deferipron içerir. Yardımcı maddeler: Hidroksietil selüloz, gliserin, hidroklorik asit, sükraloz, yapay kiraz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI REHBERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARI REHBERİ MERS-CoV HASTALIĞI SAĞLIK ÇALIŞANLARI REHBERİ (Bilim Kurulu Çalışması) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2014 1 İÇİNDEKİLER 2 1. GİRİŞ 3 2. GENEL BİLGİLER 4 3. EPİDEMİYOLOJİ 5 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 6 5. MERS-COV ENFEKSİYONUNDA

Detaylı