Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler"

Transkript

1 Verem Hala Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu 5-12 Ocak 2014 Verem Savaşı ve Pro paganda Haftası nedeniyle, Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamada veremle savaşın sürekli ve disiplinli şekilde yürütülmesi gereken bir halk sağlığı uygulaması olduğuna dikkat çekildi. Türkiye de 2010 yılında verem savaşı dispanserlerinde kayıtlı tüberküloz hastalarının sayısının 16 bin 551 olduğu bildirilen açıklamada, bunların 10 bin 740 ında akciğer tü ber külozu bulunduğu, hastaların yüzde 60 ının erkek, yüzde 40 ının ise kadın olduğu belirtildi. Hasta - ların 250 sinde çok ilaca dirençli tüberküloz görüldüğü, tedavi başarı oranının ise yüzde 90 ın üzerinde olduğu kaydedildi. Verem (tüberküloz) hastalığını yapan mikrobun 1882 de gösterildiği ve tüberküloz basilini öldüren ilaçlar ve tedavi rejimlerinin ise li yıllarda bulunduğu bildirilen açıklamada şöyle denildi: Dünya tarihi boyunca en çok insan ölümüne yol açan bu hastalık yok edilememiştir. Başta Hindistan ve Çin olmak üzere Asya ve Af ri - ka da büyük bir salgına yol açmıştır ve bu şekilde devam etmektedir. Her yıl dünyada 8,7 milyon yeni tü berküloz hastası ortaya çıkmaktadır. Tüberküloz tedavi edilen bir hastalıktır. Tedavisi ucuzdur. Buna karşın hala dünya genelinde ikinci en çok ölüme yol açan bulaşıcı hastalıktır. Bir yılda 1,3 milyon insan tüberküloz nedeniyle ölmektedir. Bu, günde 3 bin 560 insan demektir. Tedavisinin olmasına ve ucuz olmasına karşın neden verem hastaları tedavi edilemiyor? Neden bu kadar insan ölüyor? Vereme erken tanı koymak hastanın daha hızlı iyileşmesi ve etrafındaki sağlıklı kişilere mikrobu bulaştırmaması açısından çok önemlidir. Bunun için hastalanan kişinin verem hastalığından şüphelenmesi gerekir. Öksürük, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik gibi yakınmaların veremi düşündürmelidir. Özellikle antibiyotik tedavisiyle bu yakınmaların geçmemesi durumunda verem hastalığının düşünülmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Bu durumda bir göğüs hastalıkları uzmanı ya da bir verem savaşı dispanserine başvurulmalıdır. Akciğer röntgen filmi de tüberkülozu akla getirir. Bal gam - da verem mikrobu gösterilince tanı kesinleşir. Dünyada verem hastalığının salgın şeklinde olduğu yoksul ülkelerde, röntgen, balgamda verem mikrobunun araştırılması gibi tetkikler yeterli şekilde yapılamamaktadır. Ayrıca bu ülkelerde sağlık çalışanı sayısı yetersizdir. Verem tedavisin 6 ay süreyle bir grup ilaçla yapılmaktadır. Düzenli olarak çok sayıda ilacı içmek zordur. Bunun için ilaçları bir görevlinin düzenli içirmesi, yani doğrudan gözetimli te davi uygulamasının yapılması gereklidir. Bu tedaviyle hastaların hemen tümü iyileşir. İlaç direnci varsa başka tedaviler gerekebilir. İlaç direnci olan hastaların eski Sovyetler Birliği ülkelerinde yüksek oranda olması ülkemizi de etkilemektedir. Bu ülkelerden gelen tüberküloz hastaları, ÇİD-TB ya da YİD-TB olabilmektedir. Veremle savaşın, sürekli ve disiplinli şekilde yürütülmesi gereken bir halk sağlığı uygulaması olduğuna dik kat çekilen açıklamada, Hasta ların öksürükle ve solunum yoluyla saçtıkları verem mikropları hastalığı bulaştırır. Hava yoluyla bulaşma olması ne - deniyle toplum sağlığını korumada her bir hastanın erken tanı alması ve hızla etkili şekilde tedavi edilmesi gereklidir. Bulaşma ancak bu yolla önlenir. Hastaların yaşadığı eko - nomik sorunlar, sosyal dışlanmışlık ve yaşamlarını zorlaştıran diğer unsurlar önemlidir. Beslenme, ba rınma ve düzenli iş bulmada sorunlar yaşayan hastalarımız vardır. Tümüyle tedavi edilen bir hastalıkta bu çağda damgalanma ve dışlanma olmamalıdır. Sürekli ve disiplinli verem savaşı için, merkezi bir yönetici birim olmalıdır. Veremle mücadelede unutulmamalıdır ki yapılacak yan - lışlıkların veya mücadelenin zayıflatılmasının etkisi yıllar sonra ortaya çıkacak ve verem savaşında gerilemeye yol açabilecektir denildi. 52 Actual Medicine Ocak 2014

2 Aileden Biri Kanser Olursa Kitabı Tükçe de Kanserle Dans Derneği ve Kanser Sa vaşçıları ekibi, ABD Ulusal Kanser Enstitüsü nce yayımlanan, yakınları kanser tanısı alan yaş arası genç lere yönelik rehber kitabı ensti- tünün izniyle kısaltarak Türkçe leş tir - di. Orijinal çizimlerinden, metin içe - riğine tüm detaylarda gençlerin düşünüldüğü kitapçık, onkoloji konusunda Uzman Psikolog Dr. Aslı han Kurt gözetiminde yayına hazırlandı. Eskişehir den Elazığ a kadar pek çok şehirde dağıtılan kitapçık, ihtiyacı olan gençlerin doğrudan adreslerine ücretsiz olarak gönderiliyor. Şimdiden Türkiye de tam 35 ilde ailelerle buluşan Aileden Biri Kanser Olursa ya talep her geçen gün artıyor, rehber-kitapçık ayrıca Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Belçika ve Avusturya daki gençlere de gönderildi. Kitapçık, yakın zamanda il sağlık müdürlükleri aracılığıyla tedavi mer - kezlerinden de temin edilebilecek. Kanserle Dans Ailesi bu kitapçık gibi; Annedeki Kitle (Çocuğa annedeki kanseri anlatan bir çocuk kitabı), Kolon Kitapçığı, Can ve Ca na - var DVD, Sevim in Boya Kitabı, Ben ve Kök Hücrem, Üçlü Negatif Meme Kanseri, Kendi Kendine Me - me Muayenesi Duşluk ve Kemo te - rapi Günlüğü Buzdolabı Magneti gibi kanser hastalarına ve yakınlarına geçirdikleri zor günlerde yardımcı olabilecek birçok yayının dağıtımını ücretsiz yapmaktadır. Kitap linkinden indirilebiliyor. Türkiye deki Çocuklar Amerikalı Yaşıtlarından Daha Hareketsiz Aktif Yaşam Derneği nin İlköğ re - tim Öğrencileri Fiziksel Aktivite Araş tırması ndan elde edilen veriler Türkiye deki çocukların Amerika ve İsveç e göre daha az hareketli olduğu belirlendi. Türkiye deki 7-12 yaş arası ilköğretim öğrencilerinin fiziksel aktivite algı, alışkanlık ve düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırmada Türkiye temsili 600 öğrenci, 1 hafta boyunca günlük adım sayısını ve sıklığı ölçen akselerometre takılarak izlendi. Buna göre; Türkiye deki ilköğretim öğrencilerin günlük aktivite düzeyleri önerilen rakamların oldukça altında. İlköğretim öğrencileri günlük ortalama adım atıyor. Bu rakam erkek öğrencilerde , kız öğrencilerde Bu yaş grubu için önerilen adım sayısı erkekler için , kızlar için ise Amerika da aynı yaştaki erkek çocuklar günde ortalama adım atarken, bu rakam İsveç te , Türkiye de ise Tür - ki ye de erkeklerin sadece %28 i ve kızların %16 sı, bir haftalık süre içerinde, en az 1 kez önerilen adım sayısını geçebiliyor. Araştırmada ilköğretim öğrencilerinin günlük adım - larının saatlere göre dağılımına bakıldığında, öğrencilerin fiziksel olarak aktif olduğu zamanların büyük bir bölümünün okul saatleri içinde olduğu görülüyor. Öğrencilerin aktiflik düzeyi, okul saatleri dışında dramatik bir şekilde düşüyor. Haf - tasonlarında öğrenciler, hafta içine kıyasla %15 daha az adım atıyor. Çocuklarda günlük fiziksel aktivite seviyesini yükselten önemli bir unsurun okula yürüyerek gitmek olduğu görülüyor. Ocak 2014 Actual Medicine 53

3 Araştırma sonuçlarını değerlendiren Aktif Yaşam Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Haydar Demirel; Hareketsiz yaşamdan en çok etkilenen çocuklar. Genç yaşlarda aktif bir yaşam biçiminin benimsenmesi, ileri yaşlarda daha sağlıklı, daha keyifli ve kaliteli Sertleşme Sorunu Türkiye de 5 Milyon Erkeği Etkiliyor bir yaşam sürmede önemli bir yere sahip. Bir yandan kemik ve kas kitlesinin sağlıklı olmasını, tip 2 şeker hastalığı ve kalp hastalıkları riskinin azaltılmasını, şişmanlığın önüne geçilmesini sağlarken, diğer yandan ço cukta anksiyete ve depresyon gibi ruhsal problemlerin belirtilerinin azaltılmasına yardımcı oluyor. Ai le - ler yalnızca çocuklarının inaktif geçirdikleri zamanı kısıtlayarak değil, aktif geçirdikleri zamanı artırmalarını sağlayarak da çocuklarına yardımcı olmalı dedi. Erkek ve kadın cinselliği, infertilite gibi konuları kapsayan androloji alanında Avrupa genelinde bilimsel düzeyi attırmayı hedefleyen Avru - pa Cinsel Tıp Derneği (ESSM) nin bu yıl İstanbul da düzenlenen 16. Kongresi nin ikinci gününde düzenlenen toplantıda Avrupa Cinsel Tıp Derneği yönetim kurulunda görev almış isimlerden Türk Androloji Der neği Onursal Başkanı, İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu ve Türk And ro lo - ji Derneği Başkanı, Mersin Tıp Fa - kül tesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Se la - hit tin Çayan kadın ve erkeklerdeki cinsel sorunlar konusunda bilgiler verdi. Cinsel hastalıkların hem erkeği, hem kadını ilgilendiren ve kişilerin yaşam kalitesini düşüren sorunlar olduğunu vurguladı. Çiftlerin ya da kadın ve erkeklerin cinsel fonksiyon bozukluklarını hastalık olarak görüp, hekime başvurmalarının çok önemli olduğuna dikkat çekildi. Sertleşme bozukluğunun (erektil disfonksiyon) dünyada birçok erkeği etkileyen yaygın bir problem olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Ateş Kadıoğlu, Başarılı cinsel teması sağ - layabilecek sertlik düzeyine ulaşamama veya sertliği sürdürememe gibi semptomların 3 ay sürmesi tanı konulması için yeterli kabul edilmektedir. Ülkemizde yaklaşık 5 milyon erkeği etkileyen bu rahatsızlık özel bir ilgiyi hak etmektedir. Yaş - lan mayla birlikte sertleşme bozukluğunun ortaya çıkması normal olarak karşılanmakta ve bu nedenle hastalar tedavi arayışından uzak kalmaktadır. Sertleşme bozukluğu tanısı alan hastaların yalnızca %10 u bunun için herhangi bir tedavi almaktadır. Sertleşme bozukluğu için risk faktörleri arasında sigara ve alkol tüketimi, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kan yağlarında yükseklik, kalp hastalığı, depresyon ve tedavisinde kullanılan ilaçlar sayılabilir. Türk Androloji Derneği nin prevalans çalışmasında Türki ye de 40 yaş üstü erkeklerde sertleşme bozukluğu oranı %34 tür. Dün yada ve Türkiye'de sertleşme bozukluğu ve prostat büyümesi 40 yaş üzeri her 10 erkekten 8'inde birlikte görülmektedir. Bu iki rahatsızlığın birlikte görülmesi halinde hem bu iki rahat- sızlığı taşıyan erkeklerin hem de eşlerinin yaşam kalitesi nerdeyse yarı yarıya azalmaktadır. Yani erkekteki cinsel fonksiyon bozukluğu kadının da cinsel hayatını etkilemektedir. Prof.Dr. Ateş Kadıoğlu, sertleşme bo zukluğunun nedenlerinin psikolojik ya da fiziksel olabileceğini ifade etti: Psikolojik nedenler arasında stres ve anksiyete başta gelir. Örnek vermek gerekirse cinsel olarak aktif bir erkek işten kovulduktan sonra aniden başlayan sertleşme bozukluğu yaşayabilir. Depresyon gibi psikiyatrik hastalıklar da sertleşme bozukluğuna yol açabilir. Sertleşme bozukluğunun en sık gözüken fiziksel nedeni damarla ilgili hastalıklardır. Sinir sistemi hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve psikiyatrik hastalıklar için kullanılan ilaçlar ve hormonal nedenler de sertleşme bozukluğunun nedeni olabilir. Sertleşme bozukluğunun teşhisi; diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, yüksek kolesterol, depresyon gibi altta yatan ciddi bir hastalığa da işaret edebileceği için oldukça önemlidir. Sertleşme konusunda yaşanılan her türlü problemde mutlaka bir doktora başvurulmalı ve mümkün olduğunca doğru ve ay- 54 Actual Medicine Ocak 2014

4 rıntılı bilgi verilmelidir. Aslında bu rahatsızlığın çok yaygın olduğu ve utanılacak bir durum olmadığı bilinmelidir. Her yıl yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkmaktadır ve her türlü sertleşme bozukluğunun tedavisi mümkündür. Kongrede, kadın cinselliği ile ilgili pek çok yeni veri ve bildiri de paylaşıldı. Prof.Dr. Selahittin Çayan So nuçlanmamış evlilik şikayetiyle doktora başvuran çiftlerin 1/3 ünde sadece kadın faktörü görülürken, va jinismus kadında en sık görülen psikoseksüel rahatsızlıktır. Arap kadınları arasında yapılan bir çalışma da vajinusmun en sık görülen sebebinin yetersiz eğitim olduğu bildirilmiştir. Cinsel istek azlığı veya vajinusmus şikayeti olan hastaların %60 ının hiç doktora başvurmadığı rapor edilmiştir dedi. Çeşitli hastalıklar ile cinsel fonksiyonların bağlantısına dikkat çeken Prof.Dr. Selahittin Çayan İdrar kaçırma şikayeti ile kadın cinsel disfonksiyonu arasında da bir bağlantı olduğu 1200 Türk kadınında yapılmış bir araştırma ile ortaya konmuştur. Ayrıca hem erkek hem kadın cinselliğinin diyabet, glikoz intoleransı, şişmanlık, artmış trigliserid düzeyleri, hipertansiyon gibi hastalıklardan etkilendiği bilinmektedir. Metabolik sendromu olan kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu artmaktadır diye konuştu. Sanofi den Ar-Ge Çağrısı Türkiye de ilaç sektöründeki Ar-Ge yatırımlarına öncülük eden ve klinik araştırmalar alanında Sanofi Grubu nda stratejik bir konuma sahip olan Sanofi Türkiye, bu gücünü Türkiye de bilim alanında hizmete dönüştürmek için, bilim insanlarını Ar-Ge Çağrısı ile işbirliğine davet ediyor. İlaç Ar-Ge si ve keşfi konusunda insan kaynağı yetiştirme hedefiyle Sa - no fi Türkiye ekibi tarafından tasarlanan AkademiKA Programı kapsamında hayata geçirilen Ar-Ge Çağ rısı ile karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni fikirleri olan bilim insanlarıyla birlikte ürün geliştirerek insanlığın hizmeti- ne sunulması hedefleniyor. Sanofi Grubu nun uzman olduğu te mel tedavi alanlarında Türkiye de geliştirilen yüksek potansiyelli Ar-Ge projelerinin keşfedilmesinin amaç landığı Ar-Ge Çağrısı, başta Üniversitelerin Tıp ve Eczacılık Fa - kül teleri, Moleküler Biyoloji ve Ge - netik Bölümlerindeki araştırmacılar olmak üzere tüm bilim insanlarına açık. 31 Mayıs 2014 tarihine kadar başvuruların alınacağı Ar-Ge Çağrısı nda projeler, özgünlük, yapılabilirlik, yaygın etki ve hukuki anlamda fikri mülkiyet oluşturma niteliğine sahip olmak gibi temel kriterlere göre değerlendirilecek. Fikirlerinin yaşamları değiştirebilecek buluş olduğunu düşünenlerin Ar-Ge Çağrısı na katılabilmesi için, veya www. akademika.org/arge-cagri-projesi adresi üzerinden başvuru formunu doldurmaları yeterli. Sanofi Türkiye Medikal Direktörü Dr. Edibe Taylan projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Sa - no fi Grubu, bugüne kadar Türki - ye de 100 ün üzerinde klinik çalışma tamamladı. 10 senedir devam eden AkademiKA programımız ile bugüne kadar 1700 den fazla hekime ilaç araştırmaları alanında eğitim verdik Akademi - sanayii işbirliğine güzel bir örnek teşkil eden Sa - no fi Türkiye ve Ege Üniversitesi İno vasyon İşbirliği kapsamında ise inovatif projeler belirleme ve global Ar-Ge ekiplerimize sunma olanağımız oldu. Tüm bu gelişmeler sonucu ve 2023 vizyonuna paralel olarak; klinik araştırmalar yanında erken dönem Ar-Ge çalışmalarında da ülkemizin söz sahibi olmasını arzuluyor ve üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ar-Ge Çağrısı Projesi ile Türkiye deki klinik araştırmalar yatırımlarımızı bir adım ileri taşıyarak bilim insanlarını yeni ürünler geliştirmeleri için işbirliğine davet ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye de geliştirilen yüksek potansiyelli Ar-Ge projelerini belirlemek ve Global Ar-Ge ekibimize yeni teknoloji ve ürünlerle işbirliği ve lisans anlaşmaları fırsatları yaratmaktır. Ocak 2014 Actual Medicine 55

5 Sanovel, Amerika dan İlaç Patenti Alan İlk Türk Şirketi Oldu Türkiye nin önde gelen, yüzde yüz ulusal sermayeli ilaç firmalarından Sanovel, Türk ilaç sektörü adına bü yük bir başarıya imza attı. Sa no - vel, mide hastalıklarının tedavisi için geliştirdiği üç ilaç formülasyonu ile epilepsi tedavisi için geliştirdiği bir ilaç formülasyonuna Amerika Patent Ofisi nden patent onayı alan ilk Türk firması oldu. İnovatif ürünlere sahip olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sano - vel, geliştirdiği ilaç formülasyonları için Amerika dan 2033 yılına kadar formülasyon koruma hakkı da elde etti. Epilepsi tedavisi için geliştirdiği formülasyon ile 38 Avrupa ülkesinin üye olduğu, Avrupa Patent Sis - temi nden de onay alan Sanovel, Ar-Ge ye verdiği önemi bir kez daha kanıtladı. Toksöz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Toksöz, Türk ilaç sek törünün dünyada hak ettiği yere gelmesi için patent başvuru sayısının artmasının önemine inanıyoruz. Sanovel olarak bu yolda önemli bir aşama kat ederek Amerika Patent Ofisi nden patent ve 2033 yılına kadar koruma hakkı alan ilk Türk ilaç firması olduk. Bu başarıdan, ülkemiz ve Türk ilaç sanayi adına, mutluluk ve gurur duyuyoruz dedi. Ar-ge çalışmalarına her yıl yaklaşık 15 milyon dolar ayırdıklarını ifade eden Ahmet Toksöz sözlerini şöyle sürdürdü: Geçtiğimiz günlerde Ar- Ge merkezimize de onay aldık. Önümüzdeki süreçte, 100 kişilik Ar- Ge ekibimizle yeni formülasyonlar yaratmaya devam ederek, inovatif ürün yelpazemizi genişletmeyi hedefliyoruz yılından bu yana geliştirdiğimiz formülasyonlar için ulusal ve uluslararası 400 e yakın patent başvurusunda bulunduk ve 70 in üzerinde onay aldık. Diğer başvurularımızın ise değerlendirilme süreci devam ediyor. Avrupa Patent Ofisi farmasötik başvuru listesinde 2011 yılında 14. sıradaydık yılında yaptığımız 127 başvuru ile bu listede ilk 10 arasında yer almayı bekliyoruz. Amacımız, sıralamada üst sıralara yükselerek; Türk ilaç sanayinin inovasyon ve patent alanındaki uluslararası başarılarını da artırmak ve sektörü geleceğe taşımak. Sanovel, piyasadaki ilaçların yan etkilerini azaltacak veya etkilerinin süresini artıracak daha stabil ve gelişmiş formülasyonlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu formülasyonlar için hem Türkiye de hem de Avrupa ve Amerika başta olmak üzere Rusya ile Orta Asya ülkelerinde başvurular yapan Sanovel patent koruma belgelerini almaya başladı. Ulusal ve uluslararası 400 e yakın patent başvurusu bulunan Sanovel aynı zamanda, patentli formülasyonları için aldığı 20 yıllık koruma süreleri ile de önemli bir pazar payına sahip bulunuyor. Abdi İbrahim den Gripten Korunma Tavsiyeleri Abdi İbrahim, Türkiye de yakın zamanda ortaya çıkan ve insanları hastaneye düşürecek kadar etkili olan söz konusu grip salgınıyla mücadele için toplumu bilinçlendiriyor. Hemen tüm solunum sistemini etkileyen, bulaşıcı bir viral enfeksiyon hastalığı olan gribe karşı Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, konu hakkında güncel verileri gözden geçirerek, alınması gereken önlemleri kısaca sıraladı. Hastalıkla mücadelede yapılması gerekenler gribe yakalanmadan önce ve grip başlangıcında olmak üzere 2 grupta sıralandı. Gribe Yakalanmamak İçin Yap ma - mız Gerekenler in başında mümkünse ani ısı değişimleriyle vücudu yıpratmamak ve kapalı ortamlar dışında, açık havadayken yeterince iyi giyinmek geliyor. Ayrıca ellerin sık sık bol sabun ve suyla yıkanması, tek seferlik kağıt mendil kullanıp daha sonra çöpe atılması, 56 Actual Medicine Ocak 2014

6 kolun içine öksürülmesi ve hapşırılması, öpüşerek ve tokalaşarak selamlaşılmaması, vitamin ve mineralden zengin taze meyve ve sebzeler tüketilmesi, yeterince sıvı alınması gripten korunmada etkili olabiliyor. Grip Başlangıcında ise, hastalığın yatak istirahati olmadan iyileşmeyeceği gerçeğinden hareket ederek, mutlaka birkaç gün evden çıkmayıp sıcak bir ortamda dinlenilmesi ve yeterli süre uyunması ve burnun tıkalı olmaması büyük önem taşıyor. Ayrıca, ılık gıdalar tüketilmesi, soğuk yiyecek ve içeceklerden uzak durulması, yeterince sıvı alınması, vitamin ve mineralden zengin bol taze meyve ve sebze tüketilmesi, ellerin sık sık bol sabun ve suyla yıkanması gribin daha da ilerlemesini önleyecek tedbirlerin başında geliyor. Hastalığın etrafımıza yayılmaması için de, öpüşerek ve tokalaşarak selamlaşmaktan uzak durmak gerekiyor. Bütün bu önlemlere rağmen, yakınmaların şiddetlenip; örneğin nefes darlığı, balgamlı öksürük, geçmeyen baş ağrısı ve düşmeyen yüksek ateş tablosunun gelişmesi halinde ise mutlaka bir doktora başvurmak hem kendi sağlığımız hem de yakınlarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor. Pfizer Türkiye ye 5 Uluslararası Ödül Birden W.E. Upjohn Ödülü, Pfizer in dünya çapında faaliyet gösterdiği 150 den fazla ülkedeki çalışanlar arasından, üstün katkılarıyla Pfizer in hekim ve hastalara en iyi hizmeti sunma misyonuna destek sağlayan Pfizer çalışanlara veriliyor. Ödül, adını Pfizer in bünyesine kattığı şirketlerden olan Upjohn Company nin kurucusu Dr. William E. Up - john dan alıyor den bu yana bir gelenek olarak sürdürülen Up - john Ödülleri, Upjohn Com pany içerisinde bir çalışanın alabileceği en üst seviyedeki ödül olarak şirket içinde önemli bir değer taşıyor te bu önemli ödüle layık görülen Pfizer Türkiyeliler ve görevleri şöyle sıralanıyor: Pfizer Global Tedarik İş Geliştirme Müdürü Devrim Çavuşoğlu Pfizer in Suudi Arabistan operasyonunun kuruluşundaki liderliği ve İstanbul fabrikası başta olmak üzere Gelişen Pa - zarlar Operasyon Birimi fabrikalarındaki Kalite, Tedarik, BT, İş Sağlığı ve Güvenliği ve İK gibi ilgili birimlerle çalışmaları ile; Bölgesel BT Direktörü Ceren Doğan Pazarlama ve Bilişim Teknolojiler (BT) işbirliği ile geliştirilerek 13 pazarda uygulamaya konan yeni, etkili, kullanışlı bir dijital kanaldan büyük sağlık profesyoneli gruplarına ulaşmayı sağlayan Sanal Kongre platformu ile; Kurumsal ve Pazarlama Etkin lik - leri Takımı Lideri Müge Özdemir takım içerisinde Araştırmacı İlaç Fir - maları Derneği (AİFD) ve Sağlık Ba - kan lığı ile yakın işbirliğinin yanı sıra hukuk ve BT ile beraber Türki ye deki uyum ortamını başarıyla şekillendirmesi sayesinde; Onkoloji Kı - demli Medikal Müdürü Uz.Dr. Gü - neş Aksoy, Medikal ve Pazar la ma bölümleri liderliğinde farklı disiplinlerle akciğer kanseri hastalarında uygun ALK testi ve tedavi protokolleri konularında oluşturduğu bilinçlendirme programı ile; Pfi zer Türkiye Kurumsal İletişim Mü dürü Yasemin Ayginin, liderliğindeki Pfizer Türki - ye Kurumsal İletişim takımının Prof. Dr. İsmail Tufan, Nebil Özgentürk gi bi isimlerin desteğini alarak gerçekleştirdiği yazılı, görsel ve online mecralarda başarılı sonuçlar alan Sen Çok Yaşa kampanya lansmanı ile ödüle layık görüldü. ARİS ten Yeni Bir Form: altmışmgaltmıştablet Diyabet tedavisinde kullanılan, gliklazid etken maddeli Betanorm MR ın yeni formu Türk tıbbının hizmetine sunuldu. Ocak ayının ilk haftasında Betanorm MR ın yeni formu 60 mg, 60 tablet ambalajı ile aris ürün portföyüne eklendi. Betanorm MR ın diyabet tedavisinde kullanılmakta olan 20 mg formu, tablet ambalajları ile Türk tıbbına hizmet vermeye devam ediyor. Detaylı bilgi için tr yi ziyaret edebilirsiniz. Ocak 2014 Actual Medicine 57

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa Rotavirüs Aşısına DSÖ dan Ön Onay GlaxoSmithKline nın geliştirdiği rotavirüs aşısı Dünya Sağ - lık Örgütü nden (DSÖ) ön onay aldı. Böylece rotavirüs gast roenteritine karşı bir aşı için ilk kez bu tür

Detaylı

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik 28 EKİM 2014 SALI 4.BÖLÜM 13 YIL GERİDE KALDI SAĞLIK HİZMETLERİ - YATIRIMLAR - TURİZM - EĞİTİM Buca Tıp ve Tınaztepe kuruluşlarını kutladı Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik zel Tınaztepe Hastanesi ve

Detaylı

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ Yıl: 1 Sayı: 5 MAYIS 2012 EsasMedya Ltd. Şti. adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü M. Esat GÜZELGÖZ Yayın Editörü Hande AYDEMİR Hukuk Danışmanı Av. Bekir

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Akromegalinin Etkileri Aynaya Bakarak Görüldü Sağlık Bakanlığı nın aldığı kararla 2008 yılından bu yana her yılın 15 Nisan günü, bu ciddi hastalığa dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

Beslenme yanlışlarını çözün! Çağımızın hastalığı şişmanlık ve obezite, sağlığımızı olumsuz etkiliyor.

Beslenme yanlışlarını çözün! Çağımızın hastalığı şişmanlık ve obezite, sağlığımızı olumsuz etkiliyor. 2014 / 1. SAYI Soğuk algınlığı sandığınız şey menenjit olabilir! Diyet ürün kilo aldırmaz fikri, kilo aldiriyor 8 12 20 22 48 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Tıp Bayram ını kutladı Dikkat! Bu belirtiler kansere

Detaylı

İstanbul da Sağlık okurları

İstanbul da Sağlık okurları PROF. DR. ALİ İHSAN DOKUCU Değerli İstanbul da Sağlık okurları 2012 yılı sağlık yönetiminde yapısal değişimin yaşandığı ve yönetim felsefesinin tamamen değiştiği bir yıl oldu. Söz konusu yenilikler çerçevesinde,

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 102 MART 2015. Karayolları 1. Bölge Müdür Yardımcısı Asım ÖZTÜRK:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 102 MART 2015. Karayolları 1. Bölge Müdür Yardımcısı Asım ÖZTÜRK: KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 102 MART 2015 KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: Ciddi bir sanayi reformu gerekli Hibrit mi, elektrikli mi,

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

Sürdürülebilirliği İçselleștirmek

Sürdürülebilirliği İçselleștirmek Sürdürülebilirliği İçselleștirmek KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 4 YK Başkanı Mesajı 6 Genel Müdür Mesajı 12 Rapor Hakkında 14 KURUMSAL PROFİL 15 Bilim İlaç Hakkında 16 Çalışma Alanımız 24

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Matbaa Fuar nda dijital bask rüzgâr

Matbaa Fuar nda dijital bask rüzgâr Hedef göründü tam yol ileri Sergey Chernovolenko Sayfa 6 da Ofis teknolojileri ralli pistlerinde Sayfa 18 de X E R O X T Ü R K Y E N N K U R U M S A L L E T fi M D E R G S www.xerox.com.tr Temmuz - A ustos

Detaylı

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ / SAYI 12 / ARALIK 2012 Röportaj: Prof. Dr. Vural KAVUNCU Hayatın İçinden: Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD Portre: Dünyagöz Yönetim Kurulu Başkanı: Eray KAPICIOĞLU Kurumlarımız:

Detaylı

Bahar geldi, alerjiye dikkat

Bahar geldi, alerjiye dikkat Bilgiyle, Güvenle, Sağlıkla... www.numunegazetesi.com YIL: SAYI: NİSAN 00 ÜCRETSİZDİR SAĞLIK BAKANLIĞI TV PROGRAMLARINA EL ATTI Bahar geldi, alerjiye dikkat BEBEKLERDE UYKU DÜZENİ NASIL SAĞLANIR HİPERTANSİYON

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

ORTOPEDİDE şehir efsaneleri Özel Çankaya Doruk Hastanesi Ortopedi Uzmanlarından Dr. Erden Kılıç, Uzman Dr Erden Kılıç SAGLIK.

ORTOPEDİDE şehir efsaneleri Özel Çankaya Doruk Hastanesi Ortopedi Uzmanlarından Dr. Erden Kılıç, Uzman Dr Erden Kılıç SAGLIK. Tüp bebekte başarının sırrı Centrum Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Direktörü Prof. Dr Recai Pabuçcu, daha önce tüp bebek uygulamasında başarı sağlayamayan hastaların en çok merak ettikleri soruları

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2013-13 / Ekim İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2013-13 / Ekim İç İletişim Yayını Sayfa 1 SiemensWorld Türkiye 2013-13 / Ekim İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Siemens Türkiye ye top+ ödülü CEO Stratejik bir planlama ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olan projeler, Siemens için

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK ROCHE TA KANSER ARAŞTIRMASININ 50. YILI UYUM ALANINDA YENİ YAPILANMA DAHA FAZLA ŞEFFAFLIK VE HESAP VERE- BİLİRLİK SAĞLIK

Detaylı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Başyazı Standard Yıl: 53 Sayı: 622 Eylül 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim

Detaylı

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabette Değişim Türkiye Programı KASIM 2014 Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabet bir halk sağlığı krizine dönüşmüştür ve bu durum Türkiye de, Avrupa nın diğer hiçbir yerinde olmadığı kadar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

bülten 2010 Sektör liderliğimize bir başarı daha ekledik; ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemimizi belgelendirdik Orta Avrupa dan bakınca

bülten 2010 Sektör liderliğimize bir başarı daha ekledik; ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemimizi belgelendirdik Orta Avrupa dan bakınca bülten 2010 >nisan>mayıs>haziran Sektör liderliğimize bir başarı daha ekledik; ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemimizi belgelendirdik sardunya dan eğitim sosyal sorumluluk müşteri röportajı Orta

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYINIDIR HAZİRAN 2011 SAYI:1 SAĞLIK ARAŞTIRMA VE HABER DERGİSİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep AKDAĞ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECEK

Detaylı

Sağlık Olsun. Beslenmesi. Kalp Sağlığı ve Spor. Anestezi İle Diş Tedavisi. Göğüs Büyütme Estetiği. Bebeğinizin. Kış Aylarında Ne İçsek?

Sağlık Olsun. Beslenmesi. Kalp Sağlığı ve Spor. Anestezi İle Diş Tedavisi. Göğüs Büyütme Estetiği. Bebeğinizin. Kış Aylarında Ne İçsek? Bebeğinizin Beslenmesi Kış Aylarında Ne İçsek? Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR SAYI 17 / 2014 Kalp Sağlığı ve Spor Çocuğunuzda Büyüme Geriliği mi Var? Huzursuz Bacak Sendromu AFT lardan Siz de Sıkıldınız mı?

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 YAZAN VE YÖNETEN İZMİR YAŞAR ÜNİVERSİTESİ- İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ- ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ-

Detaylı

artıyor! Türk Tıbbının 'Köklü Çınar'ı 70'inci yaşını kutluyor

artıyor! Türk Tıbbının 'Köklü Çınar'ı 70'inci yaşını kutluyor Ocak/ Şubat / Mart 2015 Yıl 9 / Sayı 39 www. medicine.ankara.edu.tr - www.ankaratip.com.tr e-posta: tipbasin@medicine.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Resmi Yayın Organı Türk Tıbbının 'Köklü

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2012 Sayı: 2 Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir Türkiye

Detaylı