Sayı: Aralık 2006 Özel Sayı 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı: Aralık 2006 Özel Sayı 2006"

Transkript

1 Sayı: Aralık 2006 Özel Sayı 2006 Küresel İnsani Gelişme Raporu Açıklandı Suya en çok ödeyenler, yoksullar Yoksul çiftçiler, su krizini iki misli yaşıyor Eşitsizlikler İnsani Gelişmeyi Engelliyor Çocuklar neden ölüyor?

2

3 Küresel İnsani Gelişme Raporu 2006 UNDP nin Kıtlığın Ötesinde: Güç Dengesizliği, Yoksulluk ve Küresel Su Krizi başlıklı Küresel İnsani Gelişme Raporu, UNDP Başkanı Kemal Derviş ve Güney Afrika Başkanı Thabo Mbeki tarafından 9 Kasım 2006 da Güney Afrika nın Cape Town kentinde açıklandı. Ankara, Aralık 2006 UNDP nin Kıtlığın Ötesinde: Güç Dengesizliği, Yoksulluk ve Küresel Su Krizi başlıklı Küresel İnsani Gelişme Raporu, UNDP Başkanı Kemal Derviş ve Güney Afrika Başkanı Thabo Mbeki tarafından 9 Kasım 2006 da Güney Afrika nın Cape Town kentinde açıklandı. Rapora göre dünyanın gelişmekte olan bir çok bölgesinde, temiz suya ulaşım insanların güvenliği açısından şiddetli çatışmalardan çok daha büyük bir tehdit. Kemal Derviş açılış konuşmasında: Su, temel bir insani ihtiyaç ve esas bir insan hakkı. Zengin ülkelerin ulaşmayı garantilediği temel kaynak olan su, insanların yaşam ve seçim şanslarının artması ile en temel insani özgürlüklere sahip olmalarında büyük etken. dedi. Raporun tam metni için lütfen tıklayın.

4 Eşitsizlikler İnsani Gelişmeyi Engelliyor Küresel İnsani Gelişme Raporu'na göre, dünyanın en zengin ve en yoksul ülkeleri arasındaki uçurum gittikçe büyüyor. Ankara, Aralık 2006 Güney Afrika ülkelerinde insani gelişme yerinde sayarken, başka bölgelerde hızını artırıyor ların başlarında yaşadıkları ve bedeli hayli yüksek olan gerilemeden sonra, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu (eski Sovyetler) ülkeleri toparlanıp güçlendiler. Doğu ve Güney Asya ülkeleri gelişme hızlarını artırmaya devam ediyorlar. Oysa Güney Afrika Ülkelerinde insani kalkınmanın hiçbir belirtisi görülmüyor; bunun en başlıca nedeni, yaşam süresini azaltan HIV/AIDS hastalığının korkunç sonuçları İnsani Gelişme Endeksinde en üstte ve en altta yer alan ülkeler, 2005 ten farklı değil. Norveç, İnsani Gelişme Endeksinin en başında; Nijer ise en sonunda. Norveçli insanlar Nijerlilerden 40 kez daha zengin ve iki misli daha uzun yaşıyorlar. Norveçlilerin hemen hemen tamamı ilk, orta ve yüksek öğrenim alıyor. Nijerlilerin ise ancak %21 i okula gidebiliyor. Dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam geliri, en yoksul 416 milyon insanın toplam gelirinden daha fazla te meydana gelen 10.8 milyon çocuk ölümü, temel yaşam mücadelesindeki, yani hayatta kalabilme mücadelesindeki eşitsizliğin çarpıcı bir göstergesi. Küresel köyün yanlış sokağında doğan insanlar ölüm-kalım mücadelesinin içine doğuyorlar. Binyıl Kalkınma Hedefleri ne nihai ulaşma yılı olan 2015 te, sadece üç Güney Afrika ülkesi çocuk ölümlerini üçte iki oranında azaltmayı başarabilecek. Oysa bu hedefe zamanında ulaşılabilse, 2015 yılında 4.4 milyon çocuğun hayatı kurtulmuş olacak İnsani Gelişme Raporu nun yazarları, insani gelişmenin sürdürülmesi için, eşitsizlikleri görmezden gelme alışkanlığından vazgeçilmesini, ve varlık ve refahın ayrıcalıklı bir avuç insana değil, herkese ulaştırılması gerektiğini savunuyorlar.

5 Suya en çok ödeyenler, yoksullar Dünyadaki yoksullar, temiz suya erişmek için, refah içinde yaşayan komşularından daha fazla para ödemek zorunda bırakılıyor. Ankara, Aralık 2006 Kenya nın başkenti Nairobi nin varoşlarında yaşayan aşırı yoksullar, bir litre su için aynı şehirde yaşayan zenginlere göre 10 misli fazla para ödüyor. El Salvador, Nikaragua ve Jamaika daki en fakir haneler, gelirlerinin yüzde 10 unu suya harcıyor. Buna karşılık İngiltere de, aile gelirinin yüzde üçünden fazlasını suya ödemek, ekonomik sıkıntı belirtisi sayılıyor. Dünya üzerinde 1.1 milyar kişinin su kaynakları sağlıksız, mikroplu veya satın alma güçlerini aşıyor İnsani Gelişme Raporu na göre, temiz suya ulaşamama ifadesi aşırı yoksulluğun kibarca söylenişi. Bu insanlar bir kova içme suyu bulabilmek için en yakın temiz su kaynağına her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Ya da hastalıklara, hatta ölüme neden olabilecek bakteri ve mikroplarla kirlenmiş hendeklerden, kanallardan ve derelerden su topluyor. Zenginler genellikle tek bir sağlayıcıdan su alırken, yoksullar ortak su depoları, satıcılar, kamyoncular ve su taşıyıcıları gibi bir dizi tedarikçiyle muhatap olmak zorunda. Sonuç olarak kamu hizmetiyle sağlanması gereken suyu, satıcıdan 10 ya da 20 misli fiyatla temin edebiliyorlar İnsani Gelişme Raporu, hükümetlerin muğlak anayasal ilkelerinin ötesine giderek, tüm insanlara düşük maliyetle temiz suya ulaşma hakkını kazandıran yasalar çıkarmasını savunuyor. Her vatandaşa günde en az 20 litre temiz su sağlanması ve parasını ödeyemeyecek kadar yoksul olanlara bunun ücretsiz verilmesi hedeflenmelidir İnsani Gelişme Raporu, bu hedefe ulaşmak için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor: 1) Su sorununu, yoksulluğu azaltma stratejilerinin ve bütçe planlamalarının merkezine koyun. 2) Yaşam sınırı tarifesi belirleyin: Su için bir yaşam sınırı tarifesi konarak, yoksul evlerin minimum miktarda suya çok düşük fiyattan veya bedelsiz olarak ulaşmaları sağlanabilir; bunun üstünde kullanım için fiyat artar. 3) Yoksul yanlısı yatırımları arttırın. 4) Net hedefler koyun ve su tedarikçilerine yaptırım uygulayın: Kamu-özel yönetim anlaşmalarının kontratlarında varoşlarda yaşayan yoksullara su ulaştırılması için açık ve net şartlar konmalı. Buna uymayanlara para cezası uygulanmalı. 5) Yönetmelikler geliştirin ve kapsamlarını genişletin: Su sektörü, tekelleşmeye müsait bir alan. Kamu yararını koruyan fiyatlandırma ve yatırım yönetmeliklerinin bulunmadığı durumlarda, kolaylıkla tekelcilik suistimalleri yapılabiliyor. 6) Su tarife ve sübvansiyonlarını yeniden düzenleyin: Su sübvansiyonları yoksullar için hayati bir rol oynayabilir, ama çoğunlukla bu destekten yoksul olmayanlar yararlanıyor; yoksullar suyu yüksek fiyatla

6 almaya devam ediyor. Çapraz sübvansiyonlar uygulayarak, suya erişme ve adil fiyatlandırma politikaları birleştirildiğinde, yoksullar düşük ücretle suya kavuşabilir ve eşitsizlikleri gidermede ileri bir adım atılmış olur. 7) Kırsal kesime öncelik verin: Hükümetler, su tedarikçilerinin hizmet verdikleri toplulukların ihtiyaçlarına daha duyarlı ve sorumlu olmalarını sağlamalıdır. Acil Küresel eylem planı ihtiyacı 2006 İnsani Gelişme Raporu, tüm insanlar için günde en az 20 litre temiz su sağlanmasının şart olduğunu savunuyor. Kalkınmakta olan ülkelerin büyük bir bölümünde, kirli ve mikroplu sular insan güvenliği açısından silahlı çatışmalardan çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Oysa, silahlı çatışma ve doğal felaketlerin aksine, bu küresel kriz ortak bir uluslararası müdahaleyi harekete geçirmiyor. Açlık gibi, su ve temizlik krizi de yoksullar tarafından sessizce katlanılan, ve bol kaynakları, teknolojisi ve bu felaketi sona erdirmek için siyasi gücü olanlar tarafından gözardı edilen bir olağanüstü durum, deniyor raporda. Temiz su tedarik etmek, atık suyu izale etmek, ve temizlik/sağlık koşullarını sağlamak insani gelişmenin en temel üç şartı. Ancak, günümüzde 1.1 milyar kişinin temiz suya, 2.6 milyar kişinin ise sağlık/temizlik koşullarına hala erişimi yok. Kırsal kesimdeki yoksulların haklarının güvence altına alınması, daha iyi sulama koşullarına kavuşturulması, yeni teknolojilere ve iklim değişikliklerine uyum sağlamalarına yardım edilmesi, yaklaşan felaketi savuşturmak için gereken temel şartlar. Bu zorluklarla karşı karşıya bulunan dünyamızda, yoksullara su güvencesi sağlamak için sınırlar ötesi işbirliği yapma gereksinimi gün geçtikçe artıyor. Zira, 2025 yılına kadar 3 milyardan fazla insan su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşıyor olacak. Ulusal hükümetler su ve temizlik krizini çözmek için güvenilir plan ve stratejiler geliştirmeli. Ama, G8 ülkelerinin aktif desteğini de alarak, kaynakları ve siyasi iradeyi harekete geçirmek için, bölünmüş olan uluslararası çabaları bir araya getirecek ve bu sorunu kalkınma gündeminin baş köşesine yerleştirecek bir Küresel Eylem Planına da ihtiyacımız var, diyor 2006 İnsani Gelişme Raporu baş yazarı Kevin Watkins. Su ve temizlik alanında Binyıl Kalkınma Hedefleri ne ulaşılması için yerel ve uluslararası kaynaklardan sağlanacak olan yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık harcamaya daha ihtiyaç var. Binyıl Kalkınma Hedefleri ne konan 10 milyar dolarlık fiyat etiketi, büyük bir para gibi görünebilir, ama göreceli bir çerçeveye oturtulduğunda, küresel silahlanma için sadece beş günde harcanan paradan, ve zengin ülkelerin her yıl maden suyuna harcadıkları paranın yarısından bile az bir miktar bu. İnsani Gelişme Raporu 2006, Küresel Eylem Planı nın yanı sıra, aşağıdaki üç temel ilkenin gerçekleştirilmesini başarı için şart koşuyor: Temiz suya sahip olmak bir insan hakkı dır sözde değil, bilfiil: Herkes günde en az 20 litre temiz suya sahip olmalıdır, ve yoksullar bunu bedavaya sağlamalıdır. İngiltere ve A.B.D. de bir insan sadece sifonu çekmekle günde 50 litre su harcarken, milyonlarca yoksul insan günde beş litreden az kirlenmiş suyla idare etmek zorunda.

7 Su ve temizlik koşulları için ulusal stratejiler oluşturulmalı: Rapor, kalkınmış ülkelerin GSYH lerinin en az %1 ini yoksul ülkelerde temiz su ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve adil paylaşım için harcamaları gerektiğini savunuyor. (Oysa, günümüzde su ve temizlik harcamaları, silahlanma harcamalarının yanında hiç kalıyor. Örneğin, Etiyopya nın askeri bütçesi, su ve temizlik koşulları bütçesinin 10 katı; Pakistan da 47 katı!) Daha çok uluslararası yardım: Her yıl 3.4 milyar-4 milyar dolar arasında daha fazla kaynak ayrılması gerekiyor. Su ve temizlik alanındaki hedefler için yatırılan her 1 doların, kazanılan zaman, artan verimlilik ve azalan sağlık harcamaları açısından 8 dolarlık bir ekonomik kazanç getireceğini hesaplayan İnsani Gelişme Raporu yazarlarına göre, bu doğru ve akıllıca harcanmış bir para olacak.

8 Çocuklar neden ölüyor? Temel sağlık ve temizlik koşullarının bulunmadığı ülkelerde her yıl milyonlarca çocuk, önlenebilir hastalıklardan yüzünden ölüyor. Bunun başlıca nedeni kullanma suyuna karışan mikroplar. İnsan dışkısının sağlıklı bir şekilde ortadan kaldırılması, dünya üzerinde çocuk ölümlerini azaltmanın en önemli şartlarından biri. Ankara, Aralık İnsani Gelişme Raporu na göre, 2.6 milyarın üstünde kişi hala yeterli sağlık ve temizlik koşullarından yoksun. 1.1 milyar kişi ise temiz suya düzenli bir şekilde ulaşamıyor. Afrika nın Sahra-altı bölgelerinin büyük bir bölümünde, insanlar içme, yemek pişirme ve yıkanma suyu ihtiyaçlarını insan ve hayvan pisliği karışmış dere, göl, hendek ve kanallardan gideriyor. Nairobi nin Kibera varoşlarında yaşayan insanların dışkılarını naylon torbalara doldurup, yol kenarlarına atmaktan başka seçenekleri yok. Ve sonuç olarak her yıl 1.8 milyon çocuk ishalden ölüyor. Evlerde temizlik koşullarının sağlıklı hale getirilmesi ile, yani açıkta dışkılama yerine, akan suyu olan bir tuvalet veya hiç değilsebirhela çukuru kullanmak suretiyle, çocuk ölümlerini üçte bir oranında azaltmak mümkün. Su ve temizlik/sağlık koşullarından yoksun olmak, en başta yoksulların yaşadığı bir kriz. Temizlik koşullarına sahip olmayan 660 milyonun üzerinde kişi günde 2 dolar, 385 milyonun üzerinde kişi ise günde 1 dolar veya daha az parayla var olmaya çalışıyor. Sağlık ve temizlik koşullarının dünya çapında yaygınlaşması, uluslararası düzeyde acil bir sorun olarak ele alınması gerekirken, siyasi kampanyalarda ve kamu tartışmalarında kesinlikle yer almıyor İnsani Kalkınma Raporu na göre, tuvalet ihtiyacının açık yerlerde giderildiği gerçeği sadece siyasetin arka odalarında dile getirildiği için, bu konuda hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Kriz yalnız yoksulları hedef aldığı için tabular inatla süregidiyor. Kadınların çilesi İlerlemeyi engelleyen ikinci önemli faktör cinsler arası eşitsizlik. Genç kızlar, özellikle buluğa erdikten sonra, eğer okulda uygun hijyen koşulları sağlanmamışsa okula gitmiyorlar. Sahra-altı Afrika ülkelerindeki kızların yaklaşık yarısı, su ve uygun temizlik/ sağlık koşullarının bulunmayışı yüzünden okulu bırakıyorlar. Tabandan yukarıya Raporda, halktan güç alan bir hareketin hükümet liderliğiyle birleştiğinde, yoksullar için temizlik/ sağlık koşullarında nasıl farklar yaratabildiğinin somut örnekleri veriliyor. Pakistan da başkent Karachi nin Orangi adlı yoksul mahallesinde büyük bir katılımla gerçekleştirilen ve gücünü tabandan alan bir temizlik/sağlık projesi sonucunda, çocuk ölümleri

9 oranında ciddi bir düşüş kaydedildi lerde her 1000 canlı doğumdan 130 u ölümle sonuçlanırken, bugün bu sayı 40 lara düştü. 10 yıl önce Bangladeş in kırsal kesimleri yeterli temizlik/sağlık koşulları açısından dünyada en alt sıralardaydı. Bangladeş halen dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olmasına rağmen, sivil toplum kuruluşları ve yerel otoriteler tarafından yürütülen toptan sağlık/temizlik kampanyası sayesinde şimdi 2010 yılına kadar ulus çapında sağlık/temizlik hedefine ulaşma yolunda İnsani Kalkınma Raporu, gelişmenin ön koşulları olarak aşağıdaki adımları belirliyor: Daha iyi siyasi liderlik: Yöneticiler, temizlik/sağlık koşullarında iyileşme sağlanmasını, ulusal kalkınma politikalarının vazgeçilmez bir parçası haline getirmeli. Halkın katılımını sağlamak, ulusal planlamanın ayrılmaz bir parçası olmalı. Halkın taleplerine göre yönlendirilen hizmetlere yatırım yaparak, ihtiyaçların karşılanması sağlamalı, ve ihtiyaç önceliklerinin belirlenmesinde kadınlara da söz hakkı tanınmalı. En yoksul evlerde bile temizlik ve sağlık şartlarını maddi açıdan ulaşılabilir kılmak için, yaratıcı finansal düzenlemeler ve sübvansiyonlar getirerek, en yoksullara mali destekte bulunulmalı. Temizlik/sağlık koşullarına kimlerin sahip olduğunu ve kimlerin olmadığını tespit ederek, eşitsizlikle mücadele edilmeli. Temiz su ve sağlık koşulları alanında mali kaynakları seferber etmek, kalkınmakta olan ülke hükümetlerinin yerel sermaye piyasalarını kullanmalarını desteklemek ve hükümetlerin yaptırım kapasitelerini güçlendirmek için bir Küresel Eylem Planı geliştirilmeli.

10 Yoksul çiftçiler, su krizini iki misli yaşıyor Yoksul çiftçiler, iklim değişikliğinin ve zaten kıt olan su kaynaklarına erişme rekabetinin yol açtığı potansiyel bir su felaketi ile karşı karşıya İnsani Gelişme Raporu na göre, yoksul çiftçilerin biran önce hakları güçlendirilir, daha iyi sulama imkanları ve küresel ısınmaya uyumları sağlanırsa felaketleri önlenebilir. Ankara, Aralık 2006 Dünyada kötü beslenen insanların büyük çoğunluğunu (830 milyon kişi oldukları tahmin ediliyor) küçük çiftçiler, çobanlar ve tarım işçileri oluşturuyor yılına kadar dünya nüfusuna eklenmesi beklenen ilave 2.4 milyar insanın büyük çoğunluğunun, halen dünyadaki aç insanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde toplanacağı tahmin ediliyor. Ve bu ilave nüfusun çoğunluğu, yağmur suyuna dayalı tarıma bağımlı olacağı için, risk altındaki insanların sayısı artmaya devam edecek. İklim değişikliği, şimdiye kadar görülmemiş ölçüde büyük bir su sıkıntısı tehdidini getiriyor. Her ne kadar, uluslararası işbirliğiyle bir karbon gazları salınımı azaltmaanlaşması yapılmış olsa bile, tehlikeli bir iklim değişikliği artık önlenemez görünüyor; ve bunun korkunç sıkıntılarını, bu gelişmede hiçbir suçu, hiçbir sorumluluğu bulunmayan ülkeler çekecek. Sahra-altı Afrika bölgelerinin büyük bir kısmı, iklim değişikliği yüzünden bozulan hava şartları nedeniyle %25 e varan oranlarda ekin kaybıyla karşı karşıya. Bu arada, azalan yağmurlar ve hızlanan buzul erimeleri Güney Asya daki temel gıda tarımcılığını da tehdit ediyor. İklim değişikliği kırsal kesimlerde yaşayan ve tarıma bağlı olup, yasal toprak hakları ve ekonomik güçleri olmayan, ve politik alanda seslerini duyuramayan yoksullara çok daha fazla zarar verirken, su konusundaki rekabet onları tam bir felaket tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor. Çiftçiler, kentlerin ve sanayileşmenin her geçen gün artan su ihtiyacına kurban gidiyor. Zengin ülkelerin tarım ürünlerini yoğun ölçüde sübvanse etmeleri bir yana, su darlığı yaşanan bölgelerdeki büyük ticari üreticiler, yoksul çiftçilerin su kaynaklarını da kendilerine sifonluyor, ve sonuçta yoksul çiftçiler ne kendilerine yetecek gıdayı üretebiliyor, ne de -doğal olarak, ticari rakipleri ile boy ölçüşecek gücü bulabiliyorlar. İnsanlar zenginleştikçe daha fazla suya açlığı çekiyor Su konusundaki zorlu rekabet ile iklim değişikliğinin bir araya gelerek yarattığı sıkıntı, doyurulması gereken insan sayısının artması ile daha da büyüyor. İnsanlar zenginleştikçe değişik şeyler yeme eğilimi gösteriyorlar. Et ve şeker üretmek, buğday ve pirinç üretmekten çok daha fazla su gerektiriyor. Bir tek hamburgeri üretmek için 11 litre su

11 gerekiyor. Bu da kabaca, kentlerin kenar mahallelerinde yaşayan ve evinde su bağlantısı olmayan 500 insanın bir günlük su miktarı ihtiyacı. Çözüm 2006 İnsani Gelişme Raporu, dünyadaki yoksul çiftçileri tehdit eden kriz konusunda üç temel önlem öneriyor: 1) Çiftçilerin haklarını güvence altına almak: Suyun kıt olduğu zamanlarda sadece güçlüler kaynağa erişebiliyor, yoksullar susuz kalıyor. Suya güvenli erişme hakkının olmadığı yerde hiçbir alanda, hiçbir düzeyde rekabet etme şansı kalmaz. Kadınlar, toprakla ilgili resmi haklara sahip olmadığından iki kat dezavantajlı durumdalar. İnsan gelişmenin sürdürülebilmesi için hükümetlerin kırsal kesimde yaşayan yoksulların su hakların tanıması, koruması ve arttırması gerekiyor. 2) Sulama ve Teknoloji: En yoksulların sulu tarım yapma olanağı çok az. Sulama için yeni su kaynakları bulmak gittikçe daha pahalı hale geldiği ve ekolojik açıdan da zararlı olduğu için, yasal hakları olmayanlar suya erişemez durumda. Ve marjinalçiftçilerin resmi toprak sahipliği hakları olmadığı için, kolaylıkla sulama sistemlerinin dışında kalabiliyorlar. Sulama için insanların ödeme gücüne göre fiyat belirlenmesi gerekiyor. Sulamadan elde edilecek yarara bağlı, etkili ve adil bir fiyatlama sistemi ile, suyun akılcı kullanımı sağlanabilir ve sulama alt yapısının bakımı için gerekli masraflar karşılanabilir. 3) Uyum: 2006 İnsani Gelişme Raporu, iklim değişikliğinin artık uzak bir korku olmadığını, günümüzün sorunu haline geldiğini, ve yoksulların iklim değişimine uyum sağlaması için daha çok ve daha etkili yardım yapılması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliğine uyum sağlama konusunda uluslararası yardım son derece yetersiz. Kyoto Protokolü kapsamındaki İklim Değişikliğine Uyum Fonu şu andaki tahminlere göre 2012 yılına kadar sadece 20 milyon dolarlık bir yardım sağlayacak. Uyum için çok yönlü temel bir mekanizma olan Küresel Çevre Fonu ise, döneminde uyum faaliyetlerini desteklemek için 50 milyon dolar tahsis ediyor.

12 Su için savaş yerine işbirliği gerekli Su kaynakları için giderek artan rekabetin silahlı çatışmaları şiddetlendireceği tahminlerini çürüten 2006 İnsani Gelişme Raporu, su paylaşımında gerçekleştirilen sınır-ötesi işbirliklerinin sanılandan çok daha yaygın ve başarılı olduğunu gözler önüne seriyor. Ankara, Aralık 2006 Dünya nüfusunun yaklaşık %90 ı, su kaynaklarını komşularıyla paylaşan ülkelerde yaşıyor. Su alanındaki bu karşılıklıbağımlılık zaman zaman politik gerginliklere yol açsa bile, ülkeler arasında paylaşılan su kaynakları genelde sınır-ötesi işbirliği ve diplomasi yoluyla barışçı bir şekilde idame ettiriliyor. Sorun; nehirlerden, göllerden, yeraltı kaynaklarından veya diğer sulak alanlardan elde edilen suyun kötü idare edilmeye başladığı zaman ortaya çıkıyor. Ülkelerin çoğunda su dağıtımı için benimsenmiş kural ve yönetmelikler ve ülke içindeki anlaşmazlıkları çözmek için kanunlar bulunduğu halde, sınır-ötesi mekanizmalar çok zayıf işliyor. Dolayısıyla, suya erişme kaygısının yarattığı gerginlik ile bu zayıf kurumsal işlevsellik birleştiği zaman, ciddi çatışma riskleri ortaya çıkabiliyor. Son 50 yılda, su yüzünden devletler arasında yaşanan toplam 37 silahlı çatışmadan 30 u Orta Doğu da gerçekleşti. Ama bu 50 yıllık dönemde, dünyada su paylaşımı için 200 den fazla anlaşma da ülkeler arasında imzalanıp gerçekleştirildi... Su kıtlığı, Orta Doğu ülkeleri içinde kanayan bir yara. Ve bunun acısı, hiçbir yerde İşgal Edilmiş Filistin Toprakları nda hissedildiği kadar yoğun yaşanmıyor. Filistinlilerin nüfusu, İsraillilerin yarısı kadar. Oysa Filistinliler, İsraillilerin ancak %10-15 i kadar su kullanabiliyor... Asya kıtasına gelirsek... Aral Gölü, dünyanın görmüş geçirmiş olduğu en çarpıcı çevre felaketi örneği! Aral Gölü nün başına gelenler, su yönetiminde sınır-ötesi işbirliği yapmamanın bedelinin nerelere varabileceğinin canlı bir kanıtı! Aral Gölü nün suyunun, son 50 yıldır son derece yetersiz bir sulama sistemi ile pamuk tarımına su pompalanması için kullanılması, gölü (bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük iç denizi olan Aral Gölü nü) ölümün eşiğine getirdi lara gelindiğinde, Aral Gölü artık eskiden verdiği su akışının onda birini sağlayabiliyor, hatta yer yer hiç su veremiyordu. Bununla birlikte, geçtiğimiz son yıllarda bazı Aral Gölü ülkeleri geçmişte yapılan zararların bir bölümünü telafi etmeye başladılar. Su havzalarını koruma altına alarak ve yeni baraj ve kanallar inşa ederek Aral dan boşalan suları kontrol altına almaya başladılar. Nitekim yarım yüzyıldan fazla bir zamandır Aral Gölü nün su seviyesi ilk kez yükselmeye başladı.

13 1960 yılında Belçika büyüklüğünde olan Aral Gölü, parlak bir yerel ekonomiyi besliyordu. Bugün, eskisine göre dörtte bir ölçüde ve hemem hemen ölü bir tuz gölü Öte yandan, yine Asya da, Bangladeş gibi, tarım sulamacılığının ve yer altı su kaynaklarının beslenmesi için %91 oranında komşu Hindistan a bağımlı olan ülkelerin gösterdiği işbirliği, sınır-ötesi barışçı işbirliğine güzel bir örnek teşkil ediyor. Tarih boyunca izlediğimiz örnekler, su paylaşımında işbirliği yapmanın istisnai bir durum değil, yaygın bir uygulama olduğunu gösteriyor. Su kaynakları için giderek çoğalan insan nüfusunun rekabet ettiği bir ortamda, daha sorumlu ve daha az bölünmüş bir su yönetimi uygulaması, tüm insanlığın güvenliği için uzun vadede yararlı olacaktır. Bunu başarmak için, 2006 İnsani Gelişme Raporu aşağıdaki önerilerde bulunuyor: Sınırlar-arası güveni artırmak için politik uzlaşmaları geliştirmek ve yasal uygulamaları güçlendirmek. İnsani gelişme ihtiyaçlarını iyi değerlendirmek, ve karşılıklı potansiyel kazançları belirlemek. Nehir-su havzası örgütlenmeleri için daha fazla destek sağlamak; bunların vekalet yönetimini genişletmek ve antlaşma imzalama yetkisini güçlendirmek. Sınır-ötesi su yönetimleri için daha fazla finansman sağlamak.

14 Su Raporu'nda Türkiye 2006 İnsani Gelişme Raporu nda Türkiye nin de adının diğer bazı ülkelerle birlikte geçtiği bölümler var. Türkiye, su kaynaklarının dar olduğu Ortadoğu da, zengin su kaynaklarına sahip birkaç ülke arasında sayılıyor. Ankara, Aralık 2006 Rapor ayrıca, sulama altyapısının finansmanında eşitlik ve adalet sağlamak için geliştirilmiş bir planın olmadığından, sulama sistemleri kurmak için gerekli sermayenin, yoksul üreticilerin altından kalkamayacağı kadar yüksek olduğundan sözederken, bu sorunun aşılması için, Doğu Asya ülkelerindekine ve sulama sistemlerinin iyi performans gösterdiği Mısır, Fas ve Türkiye gibi diğer ülkelerdekine benzer, kullanıcıların ödeme gücüne ve verilen hizmetin kapsamına göre farklı fiyatlandırmaların yapıldığı bir sistem benimsenmesi gerektiğini vurguluyor. Raporun sınır aşan sular bölümünde de, Türkiye nin adı şöyle geçiyor: Akar suların kaynağına sahip olan ülkeler, suyun aktığı aşağı bölgelerdeki su yönetimi şartlarını ve seçeneklerini belirliyor. Çatışma veya işbirliği de bu nedenle yaşanıyor. Bu durumlar en çok tarım sulamacılığı alanında görülüyor. Gelişmiş sulama sistemlerine sahip olan Mısır, Irak, Suriye, Türkmenistan ve Özbekistan kullandıkları suların üçte ikisinden daha fazlası için komşu ülkelerden akan nehirlere bağımlı. Üst nehir ülkelerinde suyu kullanma biçimlerinde yapılan bir değişiklik, aşağı nehir sularını kullanan ülkelerdeki tarım sistemlerini ve kırsal geçim kaynaklarını ciddi düzeyde tehdit edebiliyor. Üst akar suların kullanımında yapılacak en küçük bir değişiklik bile insani gelişme durumunu her yönüyle derinden etkileyebiliyor. Su konusundaki öncelikler, akar suyun hangi yakasından baktığınıza göre değişebiliyor İnsani Gelişme Raporu nun da belirttiği gibi, Türkiye nin toplam sulak arazilerinin beşte biri, Dicle ve Fırat nehirlerinin kaynağının çıktığı sekiz Güneydoğu ilinde yer alıyor. Bu durumda GAP projesinin Türkiye için taşıdığı önemi anlamamak mümkün değil. Ancak, Suriye nüfusunun beşte biri de Fırat Nehri çevresinde yaşıyor ve Fırat ile Dicle Irak ın en kalabalık şehirleri olan Bağdat ve Basra nın içinden akıyor. Bu nehirler üzerindeki rakip hak iddialarını, ulusal çıkarlar ile daha geniş sorumlulukları birleştiren bir su yönetimi ile dengelemek ileri düzeyde bir siyasi liderlik gerektiriyor. Raporda, Türkiye nin su kaynaklarında bulunan zehirli minerallerin tehlike yarattığına değiniliyor. Rapor, Yüksek florür bölgelerinden biri Doğu Afrika da Eritre ve Malawi den geçiyor; bir diğeri ise Türkiye, Irak, İran, Afganistan, Hindistan, kuzey Tayland ve Çin den. Elde edilen son bilgiler fluorosis hastalığının en az 25 ülkede yaygın olduğunu gösteriyor. Bu hastalıktan etkilenen insanların net sayısı bilinmiyor, ama on milyonlarca olduğu tahmin ediliyor.

15

16 Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi'nde ilerliyor Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 2005 İnsani Gelişme Endeksi ne göre Türkiye nin iki sıra ilerlediğini gösteren 16 ıncı endeksini yayımladı. Türkiye, 177 ülke arasında 92 inci sırada yer alıyor. UNDP nin her yıl Küresel İnsani Gelişme Raporu yla birlikte yayımladığı, İnsani Gelişme Endeksi nin 2006 verilerine göre Türkiye, orta düzeyde gelişmiş bir ülke olarak kabul ediliyor. Ankara, Aralık Raporu nda Dünyada İnsani Gelişme ve Türkiye Genel eğilimler İnsani gelişme açısından, 2006 İnsani Gelişme Endeksi nde, Norveç lik bir İnsani Gelişme Endeksi değeriyle ilk sırada yeralıyor ve onu İzlanda ile Avustralya takip ediyor. Avrupa Birliği nin üyeleri Çek Cumhuriyeti ve Macaristan 30 uncu ve 35 inci sırada, aday ülkelerden Bulgaristan ve Romanya da 54 üncü ve 60 ıncı sırada yer alarak iyi düzeyde gelişmiş ülkeler kategorisine girdi.

17 Yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi, dünyadaki tüm bölgeler 1970 den beri İnsani Gelişme Endeksi değerlerini yükseltti. Türkiye de de devamlı bir yükseliş gözlendi. Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri ise 1990 ların ilk yarısında sert bir düşüş takip etmelerine rağmen, hızla toparlanıp eski güçlerine kavuştular. Öte yandan, Güney Afrika Ülkeleri nde, HIV/AIDS in ortalama yaşam süresine etkisiyle tam ters bir eğilim oldu. Sierra Leone Cumhuriyeti ve Nijer İnsani Gelişme Endeksi bakımından en alt sırada yer aldı. Tabloda görüldüğü gibi, Türkiye nin 2006 da İnsani Gelişme Endeksi nde (HDI) yükselmesini, en çok kişi başına düşen GSYİH nin satın alma paritesine göre dolara çıkması etkiledi. Aynı zamanda, İnsani Gelişme Endeksi ne göre Türkiye hala, özellikle eğitim ve yaşam beklentisi konularında, sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Sözgelimi, GSYİH si satın alma paritesine göre dolar olan Sri Lanka, İnsani Gelişme Endeksi sıralamasında, Türkiye den hemen sonra 93. sırada geliyor. Bu konularda Arnavutluk ve Bosna gibi daha yoksul ülkeler de, Türkiye den daha iyi performans gösterdi. Ek olarak, Suudi Arabistan ve İran da olduğu gibi, Türkiye nin İnsani Gelişme Endeksi ndeki yeri, gelir seviyesine göre daha düşük kaldı UNDP Küresel İnsani Gelişme Raporu nda belirtildiği gibi bu da, dikkatleri, kazanılan refahı, sağlık ve eğitim alanlarında fırsatlara çevirme konusunda bazı ülkelerin diğerlerinden daha başarılı olduğu gerçeği ne çevirdi. Türkiye nin karşı karşıya olduğu bu kalkınma mücadelesi, cinsiyet eşitsizliği, bölgesel eşitsizlikler ve özellikle sağlık ve eğitim alanında yaşadığı sorunlar, Türkiye Hükümeti nin 2005 yılında yayımladığı Ulusal Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu nda da vurgulanmıştı. Sıra Ülke İnsani Gelişme Endeksi Değeri Ortalama Yaşam Süresi(yıl) Yetişkin Okuryazarlık oranı(% 15 yaş ve üstü) Birleşik ilkorta öğretim brüt okullaşma Kişi başına GSYİH (satın alma paritesi

18 oranı(%) dolar) 1 Norveç ,454 2 İzlanda ,051 3 Avustralya , Çek Cumhuriyeti , Macaristan , Bulgaristan , Romanya , Suudi Arabistan ,825* 91 Paraguay ,813* 92 Türkiye , Sri Lanka , İran , Sierra Leone Nijer * * Değerler regresyona dayanmaktadır. Nüfusun % 27'si ulusal yoksulluk sınırının altında 2006 İnsani Gelişme Raporu gelişmekte olan 102 ülke için, yoksunluğu ve sosyal dışlanmışlığı ölçen bir birleşik endeks olan İnsani Yoksulluk Endeksi ne de yer veriyor. Türkiye 102 ülke arasında % 9.8 lik bir yoksulluk oranıyla 21. sırada yeralıyor. Bu, yaklaşık 7 milyon insanın, eğitim hizmetlerine erişim gibi bazı temel ihtiyaçlardan yoksun olduğu gerçeğini ve bu eksiklikten dolayı sosyal alanda dışlanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Aynı tabloya göre, nüfusun % 3.4 ü günlük 1 dolar gelir sınırının altında yaşarken, % 18.7 si de günlük 2 dolar gelir sınırının altında. Türkiye için belirlenen ulusal yoksulluk sınırının altında ise, nüfusun % 27 si yaşıyor. HDI Ülke İnsani Yoksulluk Yoksulluk Sınırının altında yaşayan nüfus (%) Sıra Endeksi Değeri Sıra Değer (%) günlük 1 dolar günlük 2 dolar ulusal yoksulluk sınırı 74 Tayland Lübnan Türkiye Brezilya Her on bin kişiden üçü teknoloji alanında çalışıyor 2006 İnsani Gelişme Raporu nda yer verilen tablolardan biri de Teknoloji: Yayma ve Geliştirme verilerinin yeraldığı tablo. Bu tabloda 1990 ile 2004 yıllarında arasında kaç kişinin sabit telefon ve cep telefonu hattı sahibi olduğu ve

19 internet kullanıcı sayıları veriliyor. Bu bilgilerin yanı sıra, patent sahibi kişi sayısı, isim hakkı ve lisans ücreti, Araştırma- Geliştirme (Ar-Ge) giderleri ve Ar-Ge lerde çalışan araştırmacı sayıları veriliyor. Bu verilere göre, Türkiye de her 1000 kişiden 267 sine sabit telefon, 484 ü ise cep telefonu hattı düşüyor. Yine her 1000 kişiden 142 si internet kullanıcısı. Öte yandan Türkiye de Ar-Ge çalışmaları, GSYİH nin % 0.7 sini oluşturuyor. Yine aynı verilere göre 1 milyon kişide 341 araştırmacı bulunuyor. Sabit Cep Internet patent isim hakkı Ar-Ge'de Telefon Telefonu Kullanıcıları sahibi ve lisansar-ge çalışan hattı hattı (1000 kişide) sayısı (1ücreti (kişigiderleri araştırmacı HDI (1000 (1000 milyon başına (GSYİH nın(1 milyon Sıra Ülke kişiye) kişiye) kişide) dolar) % si) kişide) 8 ABD Almanya Kore Çek Cumhuriyeti Bulgaristan Malezya Rusya Çin Türkiye Yine raporda yer alan bir diğer veri ise ihracatta yüksek teknoloji ürünleri. Bu gösterge, bir ülkenin kalkınması için çok büyük önem taşıyor. Türkiye, ithalat-ihracat bakımından benzer yapı gösteren ülkelere göre, ileri teknoloji ürünleri ihracatında %2 lik bir payla gerilerde görünüyor. Raporda da belirtildiği gibi, son yıllarda tüm dünyada maddi refah ve zenginlik düzeyinde çok büyük bir artış söz konusu. Aynı zamanda bu artış, büyük kitlelerin ilerlemeye katılmasını engelleyecek kadar da ani... Büyük yoksulluk, derin eşitsizlikler ve politikaya katılım kısıtlılığı, dünya nüfusunun büyük bir kısmının gerçek seçimler yapma özgürlüğüne engel oluyor. Dahası GSYİH, çevresel bozulmayı ve doğal kaynakların aşırı tüketimiyle değer kaybetmesini göz önünde bulundurmayacak bir biçimde ölçülüyor.

20 Türkiye Cinsiyet Eşitliğinde 75 Ülke Arasinda Sondan Dördüncü İnsani gelişim raporundaki endekslerden biri, kadın ve erkeklerin aktif olarak ekonomik ve politik hayata katılma ile kendi ekonomik kaynakları üzerinde kontrol sahibi olma kapasitelerini ölçen Cinsiyet Güçlendirme Ölçümü. Ankara, Aralık 2006 Cinsiyet Güçlendirme Ölçümü bu alanda üç boyutu ölçüyor: politik katılım ve karar alma gücü; ekonomik katılım ve karar alma gücü ile ekonomik kaynaklar üzerinde kontrol. Endeks hesaplanırken dört temel veri kullanılıyor; parlamentodaki kadın sayısı, kamu ve özel sektördeki kadın yöneticilerin oranı, serbest mesleklerde ve teknik alanlarda çalışan kadınların oranı; ve erkeklere göre kadınların aldıkları ücret yılında Türkiye Cinsiyet Güçlendirme Ölçümü istatistiğinin mevcut olduğu 75 ülke arasında 72 inci sırada yer alıyor. Türkiye yi Mısır, Suudi Arabistan ve Yemen takip ediyor. Toplumsal Cinsiyet Eksenli Gelişme Endeksi ne göre daha başarılı bir profil izleyen Türkiye nin, Cinsiyet Güçlendirme Ölçümü ne göre son sıralarda yer almasının en önemli sebeplerinden biri parlamentodaki kadın milletvekili oranının % 4.4 gibi düşük bir oran olması. Diğer sebepler arasındaysa kadınların, kamu ve özel sektördeki kadın yöneticilerin oranının % 7 ve serbest mesleklerde ve teknik alanlarda çalışan kadınların oranının 31 % olması ile tahmini olarak kadınların gelirinin erkeklerininkine oranının % 35 olması geliyor. Raporda yeralan bir diğer endeks de, Toplumsal Cinsiyet Eksenli Gelişme Endeksi. Bu endeks, kadın ve erkeklerde beklenen ortalama yaşam süresi, 15 yaş üstü okur-yazarlık, ilk, orta ve yüksek eğitimdeki toplam öğrenci oranı ile kadın ve erkeklerin tahmini gelirini kapsıyor. Bu noktada endeks, kadın sağlığı, eğitim durumu ve gelir düzeyini dikkate aldığından, ülkenin gelişmişlik düzeyi için büyük önem taşıyor raporunda, bu alanda verileri bulunan 136 ülke içinde Türkiye, Toplumsal Cinsiyet Eksenli Gelişme Endeksine göre 71 inci sırada bulunuyor. HDI Sıra Ülke Toplumsal Cinsiyet Eksenli Gelişme Endeksi Sıra Değer 30 Çek Cumhuriyeti Macaristan

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >>

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >> AVRUPA BİRLİĞİ >> Hazırlayan: Mustafa BAYBURTLU (TOBB AB Daire Başkanı) İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİK DURUM İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerin ekonomik yapıları, ekonomik

Detaylı

Özel Sayı/Mart 2013 İGR 2013

Özel Sayı/Mart 2013 İGR 2013 Özel Sayı/Mart 2013 İGR 2013 2013 İnsani Gelişme Raporu Meksika'da Açıklandı Güney, İnsani Gelişme Endeksi'nde Önemli İlerlemeler Kaydetti Değişimin Ara Bölgesi, Doğu Avrupa ve Orta Asya Güney'in Yükselişi"

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

E K O N O M İ Yılı İnsani Kalkınma Raporu Yayımlandı. Ahmet KARAYİĞİT

E K O N O M İ Yılı İnsani Kalkınma Raporu Yayımlandı. Ahmet KARAYİĞİT 2005 Yılı İnsani Kalkınma Raporu Yayımlandı Ahmet KARAYİĞİT Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(BMKP), dünyadaki gelişmeleri takip ederek her yıl düzenli olarak İnsani Kalkınma Raporu yayımlıyor. 2004-2005

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksul Odaklı Büyüme

Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksul Odaklı Büyüme PLATFORM NOTU'16 / P-5 Yayınlanma Tarihi: 03.06.2016 Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksul Odaklı Büyüme Dr. Ergül HALİSÇELİK Hazine Baş kontrolörü YÖNETİCİ ÖZETİ Yoksulluğun azaltılması, sağlık, eğitim,

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

GÜNEY İN YÜKSELİŞİ: FARKLILIKLAR DÜNYASINDA İNSANİ GELİŞME. 2013 İnsani Gelişme Raporu ndaki muhtelif göstergelerle ilgili açıklama notu

GÜNEY İN YÜKSELİŞİ: FARKLILIKLAR DÜNYASINDA İNSANİ GELİŞME. 2013 İnsani Gelişme Raporu ndaki muhtelif göstergelerle ilgili açıklama notu 2013 İnsani Gelişme Raporu GÜNEY İN YÜKSELİŞİ: FARKLILIKLAR DÜNYASINDA İNSANİ GELİŞME 2013 İnsani Gelişme Raporu ndaki muhtelif göstergelerle ilgili açıklama notu Türkiye 2013 İnsani Gelişme Raporundaki

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi Temmuz Ayı Tekstil Gündemi 05.08.2016 Temmuz Ayı Tekstil Gündemi «Bangladeş de 5 yeni denim firması kuruluyor» «Etiyopya devasa endüstriyel tekstil parkı açacak» «Hindistan, İran tekstil pazarını keşfediyor»

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

Marakeş in Kazandırdıkları Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Mövenpick Otel, Ankara

Marakeş in Kazandırdıkları Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Mövenpick Otel, Ankara Marakeş in Kazandırdıkları Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Mövenpick Otel, Ankara Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş.

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı UCLG İSTANBUL 2009 Birleşmiş Şehirler ve Yerel İdareler I C L E I Dünya Su Konseyi 5.DÜNYA SU FORUMU Süreklilik için Dünya Su Forumu FARKLILKLARIN SUDA YAKINLAŞMASI Yerel İdareler 5. Dünya Su Forumu İstanbul

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

tepav PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Ocak2015 N201501 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Ocak2015 N201501 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Ocak2015 N201501 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Aytaç 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Petrol fiyatları, 2014 yılının

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

Türkiye. 2014 İnsani Gelişme Raporu ndaki İnsani Gelişme Endeksi (İGE) Değerleri ve Sıralamadaki Değişiklikler

Türkiye. 2014 İnsani Gelişme Raporu ndaki İnsani Gelişme Endeksi (İGE) Değerleri ve Sıralamadaki Değişiklikler 1 2014 İnsani Gelişme Raporu İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak 2014 İnsani Gelişme Raporu ndaki Kompozit Endekslerle İlgili Açıklama Notu Türkiye 2014 İnsani

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ

İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ ZAMIR IQBAL DÜNYA BANKASI İSLAMİ FİNANSIN GELİŞTİRİLMESİ KÜRESEL MERKEZİ TÜRKİYE FİNANSAL İÇERME KONFERANSI (3 HAZİRAN 2014, İSTANBUL) Finansal Sistemler

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

Emekliler her gün 1 4 saatlerini internette geçiriyor. Emekliler günde 1 4 saat bilgisayar başında. Emekliler bilgisayar ve interneti seviyor

Emekliler her gün 1 4 saatlerini internette geçiriyor. Emekliler günde 1 4 saat bilgisayar başında. Emekliler bilgisayar ve interneti seviyor Basın Bülteni Banu Sürüel, Capitol Halkla İlişkiler Gaye Kökten, Intel Türkiye Tel: 212 339 83 83 Tel: 212 349 15 00 banu.suruel@ogilvy.com Gaye.Kokten@intel.com Emekliler her gün 1 4 saatlerini internette

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı

Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Orta Gelir Tuzağı ve Bankacılık Sektörünün Bunu Aşmadaki Rolü Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Türkiye 1980 lerden beri orta gelir grubunda yer alıyor... Kişi Başına Milli Gelir Türkiye

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

TÜRKİYE HANGİ SIRADA? İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE. Dr. Ayşe Betül YAPA. 68 Aralık 2013. Giriş

TÜRKİYE HANGİ SIRADA? İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE. Dr. Ayşe Betül YAPA. 68 Aralık 2013. Giriş 68 Aralık 2013 TÜRKİYE İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE HANGİ SIRADA? Dr. Ayşe Betül YAPA Giriş Bir ülkede milli gelir artışının yüksek oluşu o ülkenin gelişmiş bir ülke olarak adlandırılabilmesi için yeterli

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni Milyon $ Milyon $ (Milyar $) 3 216 Kasım- 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Kasım ayında, 215 yılının aynı ayına göre %9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat %6 artarak 16

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı Şubat

Detaylı

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI Dünya tarımındaki başlıca sorunlar Nüfus artışı ve kişi başına tüketim miktarındaki artış. Tarımsal üretimin dengesiz dağılımı. Az gelişmiş ülkelerde kullanılan tarımsal

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Mart2016 N201609

tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Mart2016 N201609 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Mart2016 N201609 DEĞERLENDİRME NOTU Selin Arslanhan Memiş 1 İnovasyan Çalışmaları Programı Program Direktörü Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu, Türkiye nin ihtiyacına

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 3 216 Ağustos - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Ağustos ayında, 215 yılının aynı ayına göre %7,7 artarak 11 milyar 867 milyon dolar, ithalat %3,7 artarak 16 milyar 554

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU

TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU 1 TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU UN ĠHRACATI RAPORU Türkiye 2011 yılının ilk beş ayında, şimdiye kadar 75 ülkeye un ihraç ederek, karşılığında 324,3 milyon ABD doları gelir elde etmiştir. Bu yaklaşık

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Büyük Türkiye, Güçlü Ekonomi için kişi başına gelirle birlikte insani gelişmişliğe, özgürlük ve demokrasi standartlarına da bakmak gerekir

Büyük Türkiye, Güçlü Ekonomi için kişi başına gelirle birlikte insani gelişmişliğe, özgürlük ve demokrasi standartlarına da bakmak gerekir Umut Oran Basın Açıklaması 26.10.2013 Büyük Türkiye, Güçlü Ekonomi için kişi başına gelirle birlikte insani gelişmişliğe, özgürlük ve demokrasi standartlarına da bakmak gerekir TÜRKİYE, KİŞİ BAŞINA MİLLİ

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti Nüfus : 4,931,226 Dil :Resmi dil Gürcücedir. Rusca,Ermenice,Azerice

Detaylı

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Dünyanın Enerji Kaynakları Konusunda En Zengin Ülkeleri A1 Capital Yorumu Coğrafya ve tarih kitaplarında ülkemiz için jeopolitik öneme sahip kilit ve kritik

Detaylı

Mevcut Durum ve Geleceğimiz

Mevcut Durum ve Geleceğimiz Mevcut Durum ve Geleceğimiz Metodoloji 21.Yüzyılın Yeni Güvenlik Ajandası Yeni Jeopolitik Eksen Gıda Jeopolitiğinin Yeni Ekseni Gıda Güvenliği ve Türkiye Yeni Güvenlik Ajandası Ulusal Askeri Güvenlik

Detaylı

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ GIDA İŞLEME MAKİNELERİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89 Pastörize, kondanse etme vb. işler için

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

* EL KAZANDI BİZ ÖVÜNÜYORUZ *BORSA 2012 DE DE YABANCIYA ÇALIŞTI *İstanbul da kazanıp, New York ta, Londra da şampanya patlattılar

* EL KAZANDI BİZ ÖVÜNÜYORUZ *BORSA 2012 DE DE YABANCIYA ÇALIŞTI *İstanbul da kazanıp, New York ta, Londra da şampanya patlattılar Umut Oran Basın Açıklaması 06.01.2013 Yarın Aydın-Söke de pamuk üreticileriyle bir araya gelecek olan CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran ın, yazılı açıklaması şöyle: * EL KAZANDI

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU. Sektörel Gelişmeler

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU. Sektörel Gelişmeler TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU Sektörel Gelişmeler Türkiye Ekonomisi Büyüme Performansı GSYİH Büyüme Hızı, % 10,0 8,4 8,1 6,9 7,0 4,7 5,0 3,8 4,2 3,2 2,6 0,7 0,9 0,0 5,0 4,7 10,0 7,0 7,7 14,5 15,0

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) Dış Ticaret Verileri Bülteni 216 ŞUBAT - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre; ihracat 216 yılı Şubat ayında, 215 yılının aynı ayına göre ihracat 216 yılı Şubat ayında, 215 yılının aynı ayına

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE CİNSİYETLERARASI YOKSULLUK Yoksulluk konusunu incelerken

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Nisan,2010 Çimento tüketimi gelişmiş ülkelerde az çok uzun dönem GSMH ile orantısal bir büyüklüğü sahip iken gelişmekte olan ülkelerde GSMH daki büyümenin çok üstünde

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

2014 YILI MART AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI MART AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 2014 YILI MART AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Aralık Oniki Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Aralık döneminde geçen

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı