fhg YATIRIMCI KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fhg YATIRIMCI KILAVUZU"

Transkript

1 fhg YATIRIMCI KILAVUZU

2 1- Türkiye de Đş Kurmak Türkiye de yapılan yasal düzenlemelerle yatırımcılara sunulan ortam iş yapmak açısından çok elverişlidir. Uyruğunuz ya da yaşadığınız yer ne olursa olsun bir gün içinde iş kurmanız mümkündür. Şirketin tescil ve kuruluş işlemleri Türkiye de bir gün içinde tamamlanabilmektedir. Bu işlemler, ilgili tüm resmi merciler arasında koordinatörlük görevi üstlenmiş olan bir bakanlık tarafından yürütülmektedir. Türkiye de iş kurmanın ilk adımı olarak, Yerel Ticaret Odası bünyesinde bulunan yerel Ticaret Sicil Memurluğunda Đş Kayıt Formu doldurulmaktadır. Đzlenecek adımlar şunlardır : Noter onaylı Şirket Kuruluş Sözleşmesi nin ibrazı. Şirket sermayesinin % 0,04 ünün bir Devlet Bankasına ya da Türkiye Merkez Bankası na yatırılması. Şirket Kuruluş Formu nun doldurularak Ticaret Sicil Memurluğu nda kayıt yaptırılması. Uluslararası şirketler Türkiye deki faaliyetlerine, yatırım geliştirme stratejilerine bağlı olarak değişik biçimler altında başlayabilmektedir. Türkiye de en çok rastlanan işletme türleri şunlardır : Limitet Şirket (Ltd. Şti.) Anonim Şirket (A.Ş.) Şube Şirketler Đrtibat Büroları 1

3 2- Türkiye de Đş Yapmanın Maliyeti Aylık Asgari Ücret (Brüt ve Net) ABD Doları Net Asgari Ücret [+] Brüt Asgari Ücret Sosyal Güvenlik Primi (% 14) Đşsizlik Sigortası Tutarı (% 1) Gelir Vergisi (% 15) Damga Vergisi (% 6) 3.11 Toplam Kesinti Tutarı Đşverene Maliyeti Brüt Asgari Ücret Sosyal Güvenlik Primi Đşveren Payı (% 19,5) Đşverenin Đşsizlik Sigortasına Katkısı (% 2) [+] Đşverene Toplam Maliyeti 630,84 Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2008 yılı verileri Işgücünün %35,6 sı asgari ücretle çalışmakta olup bu oran AB ülkeleri içindeki en yüksek orandır. 2

4 Elektrik Maliyeti Elektrik Maliyeti ABD Doları/kWs Aktif Enerji Gündüz Gece Sent/kWs Sent/kWs Çift Dönemlik Tarife Sanayi Orta Gerilim Tek Dönemlik Tarife Orta Gerilim Kaynak: Tedaş, 2008 yılı TEDAŞ Geneli Uyum Bileşenli Tarife Tablosu Sanayi Kullanım için Su Maliyeti Müşteri Türü ABD Doları/m 3 Đçme Suyu Atık Su Toplam KDV (%) Sanayi 3,83 0 3,83 8 Sanayi Org. San. Bölgesi 2,73 0 2,73 8 Kaynak: ĐSKĐ, 2007 yılı verileri. Sanayi Amaçlı Doğal Gaz Maliyeti kws fiyatı (ABD Doları) Serbest Tüketici Serbest Olmayan Tüketici 0, ABD Doları/kWs 0, ABD Doları/kWs Serbest Olmayan Tüketici : Kullanacağı doğalgazı yerel tedarikçi firmalardan satın almak zorunda olan tüketicidir. Serbest Tüketici : Yıllık olarak 1 milyon m 3 'ün üzerinde doğalgaz kullanan ve diğer tedarikçilerden gaz satın alma hakkına sahip olan tüketicidir. Kaynak: IGDAŞ, 2008 yılı verileri. 3

5 Telefon Hizmetinin Maliyeti ABD Doları Sabit Ücret (aylık) 30,34 ARAMA ÜCRETLERĐ - YTL/dk Yoğun Saat Yerel Tarife 0,048 Yoğun Saatler Dışı Yerel Tarife (2) 0,024 Uzun Mesafe 0,069 Kaynak: Türk Telekom, 2007 yılı verileri. 4

6 3- Teşvikler 1. Türkiye deki Yatırım Teşvik Sistemi Üretim hizmetleri ve enerji sektöründe yatırımı teşvik etmek ve ihracatı cazip hale getirmek için 2006 yılında yatırım teşvikleri programında düzeltmeler yapılmıştır. Yerli ve yabancı yatırımcılar bu teşviklerden eşit ölçüde yararlanma imkanına sahiptir. 1.a. Genel Yatırım Teşvik Rejimi Genel yatırım teşvik rejimi temel olarak bir vergi yardım programı olsa da bazı durumlarda kredi olanaklarını da içerebilmektedir. Bu teşvik rejimi, yatırımın yerine, ölçeğine ve konusuna göre değişen farklı biçimlerde uygulanmaktadır. Ana Yatırım Teşvik Araçları Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurtdışından ithal edilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri için KDV istisnası Faiz Desteği: Yatırım kredilerinin faiz oranlarının belli bir kısmı hazine kapsamında bulunmaktadır. KOBĐ'ler AR-GE Projeleri Çevre Projeleri Öncelikli Kalkınma Bölgelerinde Bulunan 50 Đldeki Projeler için faiz desteği verilmektedir. 5

7 1.b Öncelikli Kalkınma Bölgelerine Yönelik Projeler 50 şehirde teşvik sağlanmaktadır. [+] şehir listesi 1 Adiyaman 11 Bingol 21 Gumushane 31 Malatya 41 Sinop 2 Afyon 12 Bitlis 22 Hakkari 32 Mardin 42 Sirnak 3 Agri 13 Cankiri 23 Igdir 33 Mus 43 Sivas 4 Aksaray 14 Corum 24 Kahramanmaras34 Nevsehir 44 Tokat 5 Amasya 15 Diyarbakir 25 Karaman 35 Nigde 45 Trabzon 6 Ardahan 16 Duzce 26 Kars 36 Ordu 46 Tunceli 7 Artvin 17 Elazig 27 Kastamonu 37 Osmaniye 47 Usak 8 Bartin 18 Erzincan 28 Kilis 38 Rize 48 Van 9 Batman 19 Erzurum 29 Kirsehir 39 Sanliurfa 49 Yozgat 10 Bayburt 20 Giresun 30 Kutahya 40 Siirt 50 Canakkale Teşvikler şu şekilde sıralanabilir; Ücretsiz Arazi Gelir Vergisi Đndirimi Đşverenin Sosyal Güvenlik Đndirimi Đçindeki Payı Enerji Desteği 6

8 4 şehirde ücretsiz arazi tahsisi sağlanmıştır. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGELERĐNDE DĐĞER GELĐR VERGĐSĐ ĐNDĐRĐMĐ % 100 % 80 ĐŞVERENIN SOSYAL GÜVENLĐK ĐNDĐRĐMĐ ĐÇĐNDEKĐ PAYI % 100 % 80 ENERJĐ DESTEĞĐ % 20 - % 50 % 20 - % 40 ÜCRETSĐZ ARAZĐ TAHSĐSĐ VAR VAR 1.c Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmelere Verilen Teşvikler (KOBĐ Teşvikleri) Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Muafiyeti Faiz Desteği KOBĐ lere KOSGEB desteği: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB), çeşitli destek araçları vasıtasıyla finansman tedariki, Ar&Ge, genel hizmetler, piyasa araştırması, yatarım sahası, pazarlama, ihracat ve eğitim alanlarında KOBĐ leri güçlendirmek için önemli katkılarda bulunmaktadır. 7

9 1.d Araştırma ve Geliştirme Destekleri TÜBĐTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ve TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), Ar&Ge projeleri için Ar&Ge masraflarını karşılamakta ve/veya sermaye kredisi vermektedir. TÜBĐTAK Teşvikleri kapsamına giren projeler şunlardır: Kavram Geliştirme Teknolojik Araştırma ve Teknik Fizibilite Araştırması Bir konseptin tasarıma dönüşmesi sürecindeki Laboratuar Araştırmaları Proje ve Çizim Faaliyetleri Prototip Đmalatı Pilot tesis inşaatı Test Đmalatı Patent ve Lisans araştırmaları Ürün tasarımından kaynaklı satış sonrası problemlerle ilgili faaliyetler 1.e Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yönelik Destekler Altyapı tesisleri sağlanmaktadır. Yazılım ve Ar&Ge faaliyetlerinden elde edilecek karlar, tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır. Bölge içinde istihdam edilecek araştırmacılar, yazılım ve Ar&Ge personeline ödenecek olan ücretler, tarihine kadar bütün vergilerden muaf tutulacaktır. Gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti dönemi boyunca bilgi teknolojileri ağırlıklı sektörler için ayrıca KDV muafiyeti. Gümrük vergi ve resimleri ile Finansman Fonları Üzerinden Tarh OlunanVergilerden Muafiyet. 1.f ĐHRACATA YÖNELĐK DEVLET TEŞVĐKLERĐ Bu teşvik programının temel amacı ihracatı teşvik etmek ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünü arttırmaktır. Bu özel paket temel olarak Ar&Ge faaliyetlerini, piyasa araştırmalarını, sergi ve uluslararası fuarlara katılımları, patent, ticari marka ve sanayi tasarım masraflarını kapsamaktadır. 8

10 4- Vergiler 1. Vergiler Türkiye, OECD bölgesi içinde en rekabetçi kurumsal vergi oranlarından birine sahip bulunmaktadır. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan yeni Kurumlar Vergisi Kanunu mevcut uygulamalara önemli değişiklikler getirmesinin yanı sıra, vergi mevzuatındaki yeni kavramları da içine almıştır. Uygulamaya konulan yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile Türk kurumlar vergisi mevzuatı uluslararası standartlarla uyumlu, fark edilebilir ölçüde daha açık ve objektif hükümlere sahip olmuştur. Türk vergi rejimi üç ana başlık altında sınıflandırılabilir: 1.a Gelir Vergileri Türkiye de gelir vergileri, yerli şahıs ve şirketlerin yanı sıra Türkiye de ikame eden yabancı şahıs ve şirketler de dahil olmak üzere bütün gelirler üzerinden tarh olunmaktadır. Yurt dışında ikame edenlerin Türkiye içinde istihdam, mal sahipliği ticari işlemler ya da gelir getiren diğer her türlü faaliyetler yoluyla elde ettikleri gelirlerin tümü, Türkiye içinde kazanılmış olmaları koşulu ile vergiye tabi bulunmaktadır. 1.a.1 Kurumsal Gelir Vergileri Türkiye de ticari karlar üzerinden tarh olunan temel kurumsal gelir vergisi oranı %20 dir. Yerleşik Şirketlere Ait Bazı Ödemeler Üzerinden Alınan Stopaj Vergileri - Temettüler %15 vergiye tabidir. - Mukim (yerleşik) şirketler tarafından çıkarılan hazine bonoları ve hazine tahvillerine uygulanan faiz üzerinden %10 vergi alınmaktadır. - Mukim şirketler tarafından çıkarılan diğer tahvil ve bonolara uygulanan faiz üzerinden ise %10 vergi alınmaktadır. - Banka mevduatları %15 vergiye tabidir. - Müşterek hesaplar nazarında katılım bankaları tarafından ödenen kâr payları %15 vergiye tabidir. - REPO anlaşmaları %15 vergiye tabidir. Mukim Olmayan (yurt Dışında Đkame Eden Şirketlere) Ait Bazı Ödemeler Üzerinden Alınan Stopaj Vergileri - Temettüler %15 vergiye tabidir. - Yurtdışında ikame eden şirketler tarafından çıkarılan hazine bonoları ve hazine tahvillerine uygulanan faiz üzerinden %0 vergi alınmaktadır. - Yurtdışında ikame eden şirketler tarafından çıkarılan diğer tahvil ve bonolara uygulanan faiz üzerinden ise %0 vergi alınmaktadır. - Banka mevduatları %15 vergiye tabidir. 9

11 - Müşterek hesaplar nazarında katılım bankaları tarafından ödenen kâr payları %15 vergiye tabidir. - REPO anlaşmaları %15 vergiye tabidir. 1.a.2 Şahsi Gelir Vergisi Şahsi gelir vergisi oranları %15 ila %35 arasında değişmektedir yılından itibaren yıllık brüt kazanç üzerinden uygulanan vergi oranları aşağıdaki gibidir: GELĐR ÖLÇEKLERĐ (YTL) ORAN (%) 'e kadar ve yukarısı 35 1.b Gider Üzerinden Alınan Vergiler 1.b.1 Katma Değer Vergisi (KDV) Genel olarak uygulanan KDV oranları %1, %8 ve %18 arasında değişmektedir. Ticari, sınai, zirai ve bağımsız mesleki mal ve hizmetler; ithal edilerek ülke içine sokulan mal ve hizmetlerle diğer faaliyetlerle yaratılan mal ve hizmet teslimatlarının tümü KDV ye tabidir. 1.b.2 Özel Tüketim Vergisi Değişik vergi oranlarında özel tüketim vergisine tabi 4 ana ürün grubu bulunmaktadır: Petrol ürünleri, doğal gaz, makine yağları, çözücüler ve çözücü türevleri Otomobiller ve diğer taşıt araçları, motosikletler, uçaklar, helikopterler, yatlar Tütün ve tütün ürünleri, alkollü içkiler Lüks tüketim maddeleri Her teslimatta uygulanan KDV nin tersine, özel tüketim vergisi sadece bir defa uygulanmaktadır. 1.b.3 Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi Bankaclar ve sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirilen muamelelerin KDV den muaf tutulmasına devam edilse de, bu işlemler bankacılık ve sigorta muameleleri vergisine tabi bulunmaktadır. Bu vergi, örneğin kredi faizi gibi bankalar tarafından kazanılan gelirler için uygulanmaktadır. Vergi oranı genellikle %5 olmakla birlikte, bankalar arasındaki mevduat işlemlerine uygulanan faiz için %1 ve kambiyo işlemlerinden gelen satış tutarlarına uygulanan faiz içinse %0,1 dir. 1.b.4 Damga Vergisi Damga Vergisi sözleşmeler, anlaşmalar, borç senetleri, sermaye iştirakleri, kredi mektupları, teminat mektupları, mali bildirimler ve bordrolar dahil olmak üzere çok çeşitli dokümanlar için uygulanmaktadır. Damga vergisi % 15 ila % 0,75 arasında değişen oranlarda belgenin bedelinin belirli bir yüzdesi olarak tarh olunmaktadır. 10

12 1.c Varlık Vergileri Üç çeşit varlık vergisi bulunmaktadır: Veraset ve intikal vergisi, emlak vergileri ve motorlu taşıt vergisi Türkiye de sahip olunan binalar ve arazi, aşağıdaki oranlarda gayrimenkul vergisine tabidir: Mesken %0,1 Diğer binalar %0,2» Türkiye'de uygulanan başlıca vergilerin şeması 2. Vergi Teşvikleri Öncelikli Kalkınma Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Organize Sanayi Bölgeleri Serbest Bölgeler Araştırma ve Geliştirme Özel Eğitim Kurumları Kültürel Yatırımlar ve Đşletmeler 3. Vergi Muafiyetleri ve Đndirimleri KDV muafiyetleri aşağıdaki işlemleri içermekle birlikte bunlarla da sınırlı değildir: Mal ve hizmet ihracatı Uluslararası dolaşım anlaşmalarına uygun olarak ve karşılıklılık koşulunun uygulanması şartıyla Türkiye dışındaki müşteriler için Türkiye içinde verilen dolaşım hizmetleri (örneğin: yurt dışında ikame eden müşteriler için verilen hizmetler) Petrol arama faaliyetleri Uluslararası ulaşım Diplomatik temsilcilere, konsolosluklara ve vergi muafiyeti statüsünde bulunan uluslara arası organizasyonlara ve bunların çalışanlarına yapılan teslimatlar KDV mükellefleri ve ilgili makamlardan yatırım belgesi almış olan şahıs ve tüzel kişiler tarafından yapılan ithalatlar da dahil olmak üzere makine ve teçhizat tedariki Liman ve hava alanlarındaki gemi ve uçaklar için verilen hizmetler Sosyal ve diğer muafiyetler, eğitim, kültür, sağlık ve benzeri amaçlara yönelik olarak devlet ve ilgili diğer kurumlara yapılan teslimatlar için geçerlidir Bankacılık ve sigorta işlemleri, %5 oranında ayrı bir Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi oldukları için KDV den muaf tutulmuşlardır. Şirketlerin denizaşırı şubeleri ile yerli ve deniz aşırı girişimlerinden elde ettikleri kazançlar için, belli koşulları yerine getirmeleri şartıyla vergi muafiyeti sağlanmıştır. Araştırma ve Geliştirme Yardımları Belli bağışlar, hibe ya da sponsorluk yardımları ile ilgili olarak şirketlerin vergi matrahlarında indirim yapılması 11

13 5- Özel Yatırım Bölgeleri Türkiye de 4 tür özel yatırım bölgesi bulunmaktadır: 1. TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BÖLGELERĐ TEKNOPARKLAR Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge çalışmaları için tasarımlanmış alanlar olup yüksek teknoloji alanlarındaki yatırımları cazip hale getirmektedir. Faaliyette olan 14 TGB nin yanı sıra 8 yeni TGB nin yapımı için onay verilmiştir. TGB LERĐN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Bürolar kiralanmaya hazır durumdadır ve altyapı tesisleri tedarik edilmiştir. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kârlar, 31 Aralık 2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. TGB içinde münhasıran üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2013 tarihine kadar KDV den muaf tutulmuştur. Bunlara, sistem yönetiminde, veri yönetiminde, iş uygulamalarında, farklı iş sektörlerinde, Đnternet, mobil telefonlar ve askeri kumanda kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar da dahildir. Bu bölgelerde istihdam edilen araştırmacılarla yazılım ve Ar-Ge personeline ödenecek maaşlar, 31 Aralık 2013 tarihine kadar bütün vergilerden muaf tutulmuştur. Bilgi teknolojileri ağırlıklı sektörler için gelir vergisi ile kurumlar vergisinden muaf olunan dönem boyunca aynı zamanda KDV muafiyeti getirilmiştir. Gümrük ve resimlerin yanı sıra kaynak olarak kullanılan fonlar için de muafiyet getirilmiştir. Akademik personel, bölge içinde şirket kurmaya, bölge içinde faaliyet gösteren tanınmış firmalar içinde yer almaya ya da bu firmaların yönetim kurullarına katılmaya ve araştırmalar yapmaya teşvik edilmektedir. 12

14 2. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGELERĐ Organize Sanayi Bölgeleri, mal ve hizmet tedariki yapan şirketlerin izin verilen sınırlar dahilinde gerekli altyapı, teknoparklar ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu bölgelerde sağlanan altyapıya yol, su, doğal gaz, elektrik, iletişim araçları, atık arıtma ve diğer hizmetler dahildir. 81 ilde altyapıları tamamlanmış toplam 93 OSB bulunmaktadır. Türkiye nin çeşitli yerlerindeki diğer 151 OSB nin inşaatı ise sürdürülmektedir. Türkiye deki Organize Sanayi Bölgeleri nin sayısı: Marmara Bölgesi (57) Ege Bölgesi (44) Akdeniz Bölgesi (17) Đç Anadolu Bölgesi (42) Karadeniz Bölgesi (33) Doğu Anadolu Bölgesi (20) Güneydoğu Anadolu Bölgesi (13) 54 ÖNCELĐKLĐ ĐLDEKĐ OSB lerin SAHĐP OLDUĞU AVANTAJLAR Özel olarak seçilmiş olan 54 ilde yerleşik bölgeler içinde yatırım yapan yatırımcılar aşağıdaki avantajlardan faydalanabilmektedir: Đstihdam edilen işçiler için % 100 gelir vergisi muafiyeti Đşverenin sosyal güvenlik masraflarına katılım payından % 100 muaf tutulması Ücretsiz arazi tahsisi. Elektrik maliyetleri için % 50 ye kadar destek. Emlak vergisi, atık su giderleri, imar vergisi ve binadan tasarruf için alınan vergilerden muafiyet Ücretsiz arazi tahsisi: Karabük, Kırıkkale, Samsun, Zonguldak [+] 54 Öncelikli Đl 13

15 Adıyaman Kahramanmaraş Çorum Ordu Bartın Kırşehir Gümüşhane Şırnak Afyon Karabük Diyarbakır Osmaniye Batman Kütahya Hakkari Sivas Ağrı Karaman Düzce Rize Bayburt Malatya Iğdır Tokat Aksaray Kars Elazığ Samsun Bingol Mardin Trabzon Tunceli Amasya Kastamonu Erzincan Şanlıurfa Bitlis Muş Uşak Van Ardahan Kilis Erzurum Siirt Çanakkale Nevşehir Yozgat Zonguldak Artvin Kırıkkale Giresun Sinop Çankırı Niğde 3. SANAYĐ BÖLGELERĐ Sanayi Bölgeleri, büyük ölçekli ve teknoloji ağırlıklı yatırımlar için uygun alanlar tedarik etmek amacıyla tasarlanmıştır. Yatırım alanları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra Sanayi Bölgeleri Bakanlar Kurulu nun onayından geçmektedir. Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımların yüksek teknoloji sektörlerinden birinde yer alması ve en az m 2 lik yatırım alanına sahip olması gereklidir. Sanayi Bölgeleri de OSB ler için sağlanmış olan avantajlara sahip bulunmaktadır. 4. SERBEST BÖLGELER Serbest Bölgeler Türkiye nin siyasi sınırları içinde yer almasına rağmen gümrük alanlarının dışında düşünülen özel alanlardır. Bu bölgeler, ihracata odaklanmış yatırımların sayısını artırmak için tasarlanmıştır. Gümrük alanlarındaki ticari, finansal ve ekonomik sahalarda uygulanmakta olan yasal ve idari düzenlemeler Serbest Bölgelerde ya hiç uygulanmamakta ya da kısmen uygulanmaktadır. Türkiye de, AB ve Ortadoğu pazarlarında faaliyet gösteren 20 Serbest Bölge bulunmakta olup bunlar Akdeniz, Ege ve Karadeniz deki limanlarda ve uluslararası ticaret yollarına erişimin kolayca sağlanabildiği noktalarda yer almaktadır. [+] Serbest Bölge Listesi Istanbul AHL Istanbul Deri ve Endustri IMKB Tubitak MAM Kocaeli Istanbul Avrupa Trakya Bursa Izmir Menemen Deri Ege Denizli Antalya Kayseri Samsun Adana-Yumurtalik Mersin Gaziantep Mardin Dogu Anadolu Trabzon Rize 14

16 SERBEST BÖLGELERĐN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Gümrük vergilerindenve aynı türden diğer vergilerden 100% muafiyet Đmalat firmaları için kurumlar vergisinden 100% muafiyet Katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergilerinden 100% muafiyet Mallar süre sınırlaması olmaksızın Serbest Bölgeler içinde tutulabilmekte ve Serbest Bölgeler içinde hasıl olan kazanç ve gelirler önceden izin alma zorunluluğu olmaksızın Türkiye de dahil olmak üzere bütün ülkelere özgürce nakledilebilmektedir. Serbest dolaşımda olan mallar, herhangi bir gümrük vergisi alınmaksızın Serbest Bölgeler den Türkiye ye ya da AB ülkelerine gönderilebilmektedir. Ayrıca, menşei üçüncü bir ülkeye ait olan malların Serbest Bölgelere girişi veya bu ülkelere mal çıkışı için de herhangi bir gümrük vergisi uygulanmamaktadır. Şirketler, herhangi bir sınırlama olmaksızın Serbest Bölgeler den elde ettikleri karları yurt dışına ya da Türkiye ye serbestçe aktarabilmektedir. 15

17 6- Demografi ve Đşgücü 1. DEMOGRAFĐ Türkiye GMT+2 saat dilimi içinde yer almakta olup, gerek batısında ve gerekse doğusunda ülkelerle aynı işgünü içinde iletişimde kurma imkanına sahiptir. 783, km 2 Türkiye nin 783, km 2 lik yüzölçümüne sahip olan toprakları; Marmara, Ege, Akdeniz, güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu, Đç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri olmak üzere 7 coğrafi bölgeye bölünmüştür. Ülke 4 denizle çevrilmiş bulunmaktadır: Akdeniz, Ege Denizi, Marmara ve Karadeniz. 70 MĐLYON Türkiye nin 24,7 milyonu aktif iş gücünü oluşturan/aktif olarak çalışan 70 milyonluk bir nüfusu vardır. Nüfus Yapısı Yaş Ortalaması 28, yaş % 24, yaş % 68,1 65 yaş ve üstü % 6,9 (2007 sayımı) Nüfusun artış oranı % 1,04 (2007 sayımı) Ortalama yaşam süresi nüfus geneli erkekler kadınlar 72,88 yıl 70,43 yıl 75,46 yıl (2007 sayımı) Kaynak: TÜĐK 16

18 Erkek Nüfusun Kadın Nüfusuna Oranı Doğumda 1,05 e/k ,038 e/k ,032 e/k ,84 e/k Nüfusun geneli 1,019 e/k Kaynak : Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı 0 14 % 24,9 (e 9,03 milyon / k 8,7 milyon) % 68.1(e 24,6 milyon / k 23,8 milyon) 65 + % 6.9(e 2,2 milyon / k 2,6 milyon) Kaynak : 2. ĐŞGÜCÜ Türkiye nin 24,7 milyonu aktif işgücünü oluşturan/aktif olarak çalışan 70 milyonluk bir nüfusu vardır. Türkiye 27 Avrupa ülkesi arasında işgücü sıralamasında en büyük işgücüne sahip olan 4. ülkedir. Mevcut Đşgücü Đşgücü (Milyon Bazında) Türkiye 24,7 Polonya 16,9 Romanya 9,3 Çek Cumhuriyeti 5,4 Macaristan 4,2 Kaynak: Economist Dergisi Đstihbarat Birimi (EIU),

19 Türkiye nin genç nüfusu, işgücünün büyümesini etkileyen önemli bir etken olup Türkiye nin rakipleri arasında en yüksek sıralarda yer almasına katkıda bulunmaktadır. Đşgücünün yüksek oranda çeşitlilik gösteren sektörler içindeki dağılımı, yatırımcılara sunulan olanakların ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. 18

20 Türkiye deki işgücü maliyetleri son derece rekabetçi seviyelerde olup ücretler istikrarlı bir seyir göstermektedir. Aşağıdaki tablodan görülebileceği üzere birim ücret imalat endeksi 1997 seviyesinin altında bulunmaktadır. Türk işgücü piyasası, sunduğu nitelikler, yetenekler, odaklanma düzeyi ve motivasyon nedeniyle dünyadaki en iyi işgücü piyasalarından biridir. 19

21 Türkiye, yaş ortalaması 29 olan genç ve dinamik bir işgücüne sahiptir. 20

22 Sağlam bir iş ahlakı Türk iş kültürünün önemli parçalarından biridir. Kişilerin becerilerini değerlendirdikleri, kişisel gelişimlerine yönelik çalışmalar yapabildikleri yerler olması nedeniyle işyerleri Türkiye de saygı gören kurumlardır. Bu işgücünün işe adanmışlığı Türkiye nin yüksek üretkenliği, düşük işe devamsızlık oranları ve diğer ülkelere göre yıllık çalışma saati oranlarında en üst sıralarda yer almasından da görülebilecektir. 21

23 EĞĐTĐM Her akademik yılın sonunda, Türkiye nin 116 üniversitesinden yaklaşık öğrenci mezun olmakta ve bu yeni mezunlar 24,7 milyonu aşkın genç, iyi eğitimli ve istekli çalışandan oluşan emek piyasasına katılmaktadır. Ayrıca, üçte biri meslek lisesi ve teknik lise çıkışlı/mezunu olmak üzere Türkiye de her yıl genç liseden mezun olmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında, Türkiye de her yıl hem nicelik hem nitelik olarak önemli ölçüde gelişmeye devam eden bir emek piyasası olduğu görülebilir. (Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı 2008.) 22

24 7- Đş Ortamı ÖZERK KURUMLAR Türkiye de, işler durumda bir pazar ekonomisinin gereklerine uygun olarak farklı pazarların yasal anlamda denetlenmesi ve izlenmesi için özerk kurumlar tesis edilmiştir. Bu kurumlar idari ve mali açından bağımsızdır. Türkiye deki bu önemli kurumlardan bazıları Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu ve Tütün, Tütün Ürünleri ve Alkollü Đçkiler Düzenleme Kurulu dur. 1. Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu (RK), piyasalarda tam bir rekabetin gerçekleştirilebilmesinden sorumludur. Rekabet Kurumu nun temel sorumluluk ve yetkileri şunlardır: a) Başvuru üzerine ya da kendi inisiyatifiyle Rekabet Yasası nda tanımlanmış olan faaliyetleri ve resmi işlemlere yönelik inceleme, soruşturma ve araştırmalar yürütmek; Yasa ihlalleri ile ilgili kayıtları silmek için gerekli önlemleri almak ve idari düzenlemeler uygulamak b) Muafiyet taleplerini değerlendirmeye almak ve uygun görülmesi durumunda rekabet bozucu olabilecek anlaşmalar için muafiyet belgesi vermek c) Muafiyet kararlarını ve olumsuz izin belgelerini değerlendirebilmek amacıyla piyasaları sürekli olarak izlemek ve piyasalarda ya da ilgili tarafların konumlarında değişiklikler gerçekleşmesi durumunda bunlara ilişkin başvuruları yeniden değerlendirmek d) Şirket birleşimleri ile devirlerini değerlendirmek ve belirlenen kriterlere göre bunlara onay vermek 2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji piyasasını düzenlemekte ve denetlemektedir. Bu kurum, Elektrik, Doğal Gaz, Benzin ve LPG gibi enerji kaynaklarının, müşterilere, düşük maliyette, güvenilir bir biçimde ve çevreyi koruyarak yeterli miktarda tedarik edilebilmesini sağlamak için bağımsız düzenleme ve denetim hizmeti vermektedir. EPDK nin amaçları şunlardır: a) Elektrik, Doğal Gaz, Benzin ve Likit Gaz pazarlarını yasal olarak düzenlemek ve denetlemek b) Rekabetçi bir ortam içinde finansal açıdan uygulanabilir, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasası tesis etmek 23

25 3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mevduat sahiplerinin hak ve çıkarlarını garanti altına almak, bankaların nizami ve güvenli olarak faaliyet göstermesi açısından risk teşkil edebilecek ya da ekonomiye zarar verebilecek faaliyetlerle işlemleri önlemek ve kredi sisteminin verimli bir şekilde çalışmasını kolaylaştırmak üzere faaliyet göstermektedir. Bu kurumun temel hedefleri aşağıdaki gibidir: a) Bankacılık sektöründeki faaliyetlerin etkinliği ve rekabetçi niteliğini yükseltmek b) Bankacılık sektörünün güvenilirliğini sağlamak c) Bankacılık sektöründeki faaliyetlerin ekonomi üzerindeki olası olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek d) Bankacılık sektörünün istikrarını sürekli olarak iyileştirmek e) Mevduat sahiplerinin haklarını korumak. 4. Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Kurumu, telekomünikasyon piyasası içindeki faaliyetlerin yasal açıdan düzenlenmesi, uzlaştırılması, denetlenmesi ve bunlarla ilgili onay, izin ve benzeri prosedürlerin uygulanması görevlerini üstlenmiş bulunmaktadır. Kurumun temel sorumlulukları şunlardır: a) Telekomünikasyon alanında gerekli olan planların hazırlanması ve Ulaştırma Bakanlığı na sunmak b) Telekomünikasyon alanında kullanılan teknolojilerdeki gelişmelerin üniversiteler ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde izlemek c) Telekomünikasyon uygulamalarını izlemek, kontrol etmek, incelemek ve değerlendirmek d) Telekomünikasyon hizmetleri ve/veya altyapısı ile ilgili olarak imzalanan imtiyaz sözleşmeleri hakkında fikir beyan etmek e) Telekomünikasyon hizmetleri ve altyapılarından faydalanacak olan kullanıcılar ile bunların telekomünikasyon ağları arasındaki kullanımı ile ilgili olarak diğer operatörler tarafından uygulanacak olan ücret tarifeleri, sözleşme hükümleri ve teknik konulara ilişkin genel esasları tanımlamak f) Telekomünikasyon unsurların temeli olarak kabul edilecek performans standartlarını tanımlamak ve bunları hayata geçirmek g) Tüketici haklarını korumak için gerekli önlemleri almak 5. Tütün, Tütün Ürünleri ve Alkollü Đçkiler Düzenleme Kurulu Tütün, Tütün Ürünleri ve Alkollü Đçkiler Düzenleme Kurulu (TTÜAĐDK), tütün, tütün ürünleri, alkol ve alkollü içkilerle ilgili olarak faaliyet gösterilen alanlarda düzenleyici ve denetleyici sistemler tesis etmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu kurulun temel sorumlulukları şunlardır: a) Tütün ürünlerine yönelik düzenlenme ve denetimlerin yapılması, tütün tohumunun ithal edilmesi için izin verilmesi, tütün ticareti yapmak için gerekli izinlerin çıkarılması; tütün üreticilerinin yazılı akitler temelinde düzenlenmesi, izlenmesi, denetlenmesi ile resmi ihaleler düzenlemek yoluyla tütün ürünleri alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi b) Tütün işleme tesislerinin kurulması için gerekli izinlerin verilmesi ve bu tesislerdeki imalat sürecinin, hareketliliklerin, devir teslimleri ile bunlara ilişkin ticari kararların denetlenmesi; tütün stoklarının ve depolarının izlenmesi ve tütün depolarının uyumluluğu ile ilgili izinlerin verilmesi 24

26 c) Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin denetlenmesi d) Üretim ve satış izinlerinin yanı sıra tütün ürünleri üretimine yönelik fabrika kurmak için gerekli izinlerin verilmesi e) Etil Alkol, Metanol, Damıtılmış Alkollü Đçecekler ile Mayalı Alkollü Đçecekler ile ilgili olarak piyasaları düzenlemek; ülke çapında uygulanacak düzenleme politikaları hazırlamak ve AB yönetmelikleri ile uyumlu hale getirmek. 6. Özelleştirme Đdaresi Özelleştirme Đdaresi, yukarıda belirtilen piyasa düzenleyicisi özerk kurumlarıyla aynı temel özelliklere sahiptir. Bununla birlikte, Türkiye de özelleştirme faaliyetleri ile ilgili olarak tam sorumluluk üstlenmiş idari bir organ olan bu kurum doğrudan yatırımcılar için son derece büyük bir öneme sahiptir. Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme Đdaresi Türkiye deki özelleştirme işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. Bu kurumun temel sorumlulukları: a) Özelleştirme kapsamına alınacak işletmelerin gerekli kriterleri yerine getirip getirmediğine karar vermek b) Đşletmeleri gerek mali ve gerekse de yasal konularda özelleştirme sürecine hazırlamak c) Özelleştirme işlemlerinin tamamlanacağı süre sınırlarını tayin etmek d) Uygun bulunan işletmeler için bir özelleştirme planı hazırlamak e) Seçilen işletmeler için gerekli özelleştirme yöntemlerini belirlemek f) Özelleştirme sürecine girmiş bulunan işletmeler için uygulanacak olan orantılı küçültme yöntemlerini belirlemek g) Özelleştirme sürecine girmiş olan işletmelerin faaliyetlerini geçici ya da daimi olarak neticelendirmek h) Özelleştirme süreci, içinde olan şirketlerin olası tasfiye yolları üzerinde karar vermek ÇEVRESEL STANDARTLAR Türkiye nin çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili politikaları, politika ve çözüm yollarının AB ve Uluslararası Standartlarla uyumlu hale getirilmesi, mevcut mevzuatın güçlendirilmesi, çevre yönetiminin ıslah edilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre ile ilgili konularda toplum bilincinin arttırılması temeline dayanmaktadır. Türkiye, çevrenin korunması ve yönetimi ile ilgili 76 uluslararası anlaşma ve ayrıca 25 çift taraflı anlaşmaya katılmış bulunmaktadır. 28 Ocak 2003 tarihinde, Türkiye nin Avrupa Çevre Kurumu na ve Avrupa Bilişim ve Gözlem Ağı na katılması ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında anlaşma yapılmasının tesis edildiği bir Kanun u onaylanmıştır. Ayrıca, çevre ile ilgili mevzuatın büyük bir kısmı mevcut durumla uyumlu hale getirilmiş olup kalan kısımların da AB Kanunları ile tümüyle uyumlu hale getirilmesi sürecinde son aşamaya gelinmiştir. 25

27 TÜRK ĐŞGÜCÜ PAZARI Türkiye 1932 yılından bu yana Uluslararası Đşgücü Organizasyonu nun (ILO) bir üyesidir. Türkiye üye olduğu tarihten itibaren 56 ILO Anlaşmasına onay vermiştir. Türkiye, ayrıca 22 ülkeyle Çift Taraflı Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre Devlet, işsizliği önlemek ve huzurlu bir çalışma ortamının oluşmasını sağlamak için uygun bir ortamın yaratılmasından sorumludur. Asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yıllık olarak belirlenmektedir. Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca, çalışanlara ilişkin sosyal güvenlik hizmetleri Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yürütülmektedir. Yakın bir tarihte, Sosyal Güvenlik Kurumu, bütün Sosyal Güvenlik ve Sosyal Destek Kuruluşlarının tek bir kurumsal çatı altında birleştirilmesi; sosyal güvenlik kurumlarının tümünün tüzük ve ilkelerinin standart hale getirilmesi ve bu kurumların mali konumu ile finansal kayıtlarının takibe alınması nihai amaçlarına yönelik olarak kurumsal anlamda yeniden yapılandırılmıştır. Resmi bir kuruluş olan Đş-Kur, iş arayan kişiler için yurtiçinde ve yurtdışındaki uygun iş fırsatların tespit edilmesinden, istihdamın planlanmasına yönelik faaliyetlerin sürdürülmesinden ve bunların yanı sıra istihdamın garanti altına alınması ve geliştirilmesinden sorumludur. Piyasada, çalışanlar ve işverenler ile etkin bir biçimde faaliyet gösteren çok sayıda özel iş bulma ajansı mevcuttur. Ayrıca, özel iş bulma ajansları vasıtasıyla da istihdam imkanı ve eleman bulmak mümkündür. YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ ĐSTĐHDAM EDĐLMESĐ 1. Türkiye de çalışma izni alınması Türkiye de yaşayan yabancı ülke yurttaşlarının, Türkiye de bağımlı ya da bağımsız olarak çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almaları gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yabancı ülke yurttaşlarını istihdam etmek isteyen şirketler, tarafından yapılan başvuruları işleme koymak, Yabancı ülke yurttaşları için çalışma izni çıkarmak, Đlgili mevzuata uygun olarak çalışma izinlerinin süresini uzatmak ve/veya sınırlandırmak gibi işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. Çalışma izni çıkarmak için gerek Türkiye içinden gerek Türkiye dışından başvuru yapmak mümkündür: Türkiye dışında ikame eden yabancı ülke yurttaşlarının ikame ettikleri ya da yurttaşı oldukları ülkelerdeki Türk Konsolosluğu na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yabancı ülke yurttaşları Türkiye de geçerli bir oturma iznine sahip oldukları takdirde (eğitim amaçlı oturma izinleri haricinde en az 6 aylık) doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na başvuruda bulunabilirler. Çalışma izinlerine ilişkin diğer yasal prosedürler aşağıdaki gibidir: 26

28 Çalışma izinleri sadece, aynı zamanda bir çalışma vizesi ve/veya oturma izni alınması halinde geçerlidir; Başvurular, Bakanlık tarafından başvuru tarihinden itibaren belirlenmiş olan 90 gün içinde işleme konulmakta ve yanıtlanmaktadır. Büyük çaplı doğrudan yabancı kaynaklı yatırımlarda kilit bir role sahip olan personel için bu süre en fazla 15 gündür. 2. Çalışma Đzinlerinin Ana Kategorileri: Çalışma izinleri 4 kategoriye ayrılmıştır: Belirli bir süre için geçerli bağımlı çalışma izinleri Sınırsız süreli bağımlı çalışma izinleri Bağımsız çalışma izinleri Đstisnai çalışma izinleri Đstisnai çalışma izinleri Kanun da şart koşulmuş olan belli koşullara göre verilebilmektedir. Bu tür bir çalışma izni, bir Türk yurttaşı ile evli olan, bilimsel ve/veya kültürel etkinlikler amacıyla geçici süreliğine Türkiye de bulunan veya bakanlıklar, kamu kurumları ya da benzeri diğer kuruluşlar tarafından istihdam edilen yabancılar için çıkarılabilmektedir. ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐ 1. TÜBĐTAK Türkiye de, kamu kurumları ve üniversiteler Ar-Ge faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBĐTAK), fen bilimlerinin çeşitli alanlarındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, geliştirmek, organize etmek, yürütmek ve koordine etmekten sorumlu resmi bir kurumdur. Bu araştırmalar, ulusal ekonomik kalkınma ve teknik ilerleme hedefleri ile paralel olarak yürütülür. Bu kurum, ayrıca üniversiteler ve sanayi kolları arasındaki ilişkilere de önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu kurum, Türkiye nin bilimsel ve teknolojik alalardaki rekabet yeteneğini artırmak için belli bazı teşvikler sağlamakta, bilimsel araştırmaları hızlı bir biçimde teknolojik yeniliklere dönüştürmek üzere yöntemler geliştirmekte ve özel sektörün araştırma-geliştirme faaliyetlerine aktif olarak katkıda bulunmasını sağlamaktadır. 2. TTGV Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), sanayi sektörünün Ar-Ge bilincini arttırmak ve Hazine Müsteşarlığı nın Dünya Bankası ndan sağladığı kaynaklar vasıtasıyla Türk Sanayisindeki teknoloji geliştirme projelerini desteklemek için kurulmuştur. Bu Vakıf tarafından sürdürülen faaliyetler Kamu ve Özel sektör işbirliğinin başarılı örneğini teşkil etmektedir. Bu açıdan Vakıf, sanayi sektörünün Ar- Ge faaliyetlerini desteklemekte, ticari ve pazarlanabilir ürünler, sistemler ya da hizmetler ortaya koymak için gerekli altyapının oluşmasına katkıda bulunmakta, finansal destek sağlamakta, Ar- Ge nin yasal ve kurumsal çerçevesinin iyileştirilmesini hedefleyen çalışmaları yürütmektedir. 27

29 3. KOSGEB Türkiye de Ar-Ge araştırmaları yürüten bir diğer kurum ise Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Birliği dir. KOSGEB, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketlerinin teknolojik yeniliklere hızlı bir biçimde adapte olmalarına yardımcı olmaya; rekabet yeteneklerini, ekonomiye katkılarını ve verimliliklerini arttırmaya odaklanmıştır. 28

30 8-Altyapı ENERJĐ ALTYAPISI 1. ENERJĐ STRATEJĐSĐ: Türkiye nin enerji altyapısındaki stratejisi müşterilere güvenlik ve yüksek hizmet kalitesi sağlamaktır. Hidrolojik ve linyit gibi değerlendirilmemiş enerji kaynaklarının yanı sıra Türkiye nin sahip olduğu yenilenebilir enerji potansiyeli de yatırımcılar için büyük bir fırsattır. Yenilenebilir enerji kullanımını destekleyen yeni yasa bu tür yatırımları teşvik etmekte ve daha da cazip hale getirmektedir. 1.a TÜRKĐYE DE KURULU GÜÇ (2006) 1.b ENERJĐ ÜRETĐMĐNDE KULLANILAN KAYNAKLAR (2006) 29

31 1.c SANAYĐDE KULLANILAN ELEKTRĐK ENERJĐSĐ FĐYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (2006) Mevcut durumda 8,32 /kws olan Türkiye deki enerji fiyatları küresel pazara göre son derece rekabetçi seviyelerdedir. (Kaynak: EPDK) 1.d TÜRKĐYE DEKĐ BORU HATTI PROJELERĐ 30

32 Enerji kaynaklarının güvenceye alınması Türkiye nin önceliklerindendir. Bu amaca ulaşmak için Türkiye birçok doğal gaz ve petrol boru hattı projesi gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki projeler tamamlandığında Türkiye ve Avrupa için güvenli enerji kaynakları sağlanmış olacaktır. Bakü-Tiflis-Ceyhan COPL Projesi Türkiye-Yunanistan NGTL Projesi Trans-Hazar Türkmenistan-Türkiye Avrupa NGTL Projesi Azerbaycan-Türkiye NGTL Projesi Irak-Türkiye NGTL Projesi Mısır-Türkiye NGTL Projesi Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya NGTL Projesi (Nabucco Projesi) Doğu Karadeniz NGTL (Doğal Gaz Taşıma Hattı) Batı Karadeniz Projesi Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi (Kaynak: BOTAŞ-BORU HATLARI ĐLE PETROL TAŞIMA A.Ş.) 1.e TÜRKĐYE DEN AVRUPA YA DOĞAL GAZ NAKĐL HATLARI 31

33 2. Telekomünikasyon Altyapısı Telekomünikasyon Altyapısı Cep Telefonu Aboneleri PSTN Kullanıcıları* Đnternet Kullanıcıları Geniş Bant Kullanıcıları 63 milyon 21,1 milyon 22 milyon 4,7 milyon Kaynak: Telekomünikasyon Alanındaki Yetkili Kurum Türk Telekom A.Ş (*)Genel Anahtarlamalı Telefon Ağı kullanıcıları Türkiye deki telekomünikasyon sektörü. son yıllarda Türk Telekom hisselerinin % 55 inin özelleştirilmesi ile başlayan büyük bir gelişim sürecine girmiştir. Telekomünikasyon sektöründe bulunan hizmetlere mobil telefon ve Đnternet hizmetleri ile kazandırılmış olan çeşitlilik. yatırımların ilerletilmesi açısından cazip alanlarla yeni ekonomiler yaratmıştır. 3. Ulaştırma Hizmetleri Altyapısı Türkiye nin BDT ülkeleri. Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi büyük pazarlara yakın oluşu 1.2 milyar müşteriye kolayca erişilebilmesi demektir. Türkiye nin AB Gümrük Birliği ne girmesinden bu yana önemli ölçüde gelişme göstermiş olan lojistik sanayisi de sahip olduğu avantajlar arasındadır. Türkiye nin coğrafi. fiziksel ve kurumsal altyapısı potansiyel yatırımcılar için cazibe kaynağı oluşturan temel unsurlardandır. Havayolu, Denizyolu, Demiryolu Altyapısı Ulaştırma Altyapısı Uçak Yolcusu Havaalanı Sayısı Karayolu Demiryolu Denizyolu Uçak Kargo Kapasitesi 70 milyon 42 (21 uluslararası) km km 243,5 milyon ton/yıl 1,5 milyon ton/yıl Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı

34 [+] Taşıma Türüne Göre Miktarlar Ulusal karayolu ve demiryolu ağı Avrasya altyapısı ile tümüyle bütünleşmiştir. Đpek Yolu bağlantı projeleri, Avrupa, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri ve Uzak Doğu ile Türkiye arasında düzgün bir demiryolu bağlantısı sağlayacaktır. Düzenli kamyon taşımacılığı ve Ro-Ro feribot güzergâhları hizmet kapasitesini arttırmaya devam etmektedir. Türkiye yüksek performanslı altyapısı, güvenilir, dakik ulaştırma hizmetleri ve bölge içindeki stratejik konumu ile etkili, düşük maliyetli mal sevkiyatı için gereken bütün şartlara sahiptir. 33

35 9- Ekonomik Görünüm Mali disiplin ve sıkı bir mali politika, Türkiye nin ekonomik programının temel direkleri olmaya devam etmekle beraber enflasyon oranının düşürülmesi ve güçlü bir büyüme performansının yakalanmasında büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Türkiye, sağlam makroekonomik politikaların yanı sıra, gündemindeki geniş kapsamlı ve uzun vadeli bir yapısal dönüşüm programını da uygulamaya devam etmektedir. Diğer ülkelerin deneyimleri ile karşılaştırıldığında Türkiye nin elde ettiği başarı, en başta yapısal ve kurumsal değişiklikleri yaşama geçirmedeki hızı dolayısıyla dikkat çekicidir. Gerçekten de Türkiye, gerek finans sektörünü yeniden yapılandırmada gerekse kamu sektörünün yönetimi ve iş ortamını iyileştirmede dev adımlarla ilerlemektedir. 1. Makroekonomik Göstergeler 2. Türkiye'ye Doğrudan Dış Yatırım 3. Uluslararası Ticaret 34

36 1. Makroekonomik Göstergeler Türk ekonomisi, son 20 yılda istikrarlı bir büyüme hızına sahip olmuştur. GSMH ve kişi başına düşen GSMH rakamları, ulusal ekonominin gücü ve kararlığının yanı sıra makroekonomik küresel trendlerle entegrasyonunu da belirgin bir biçimde ortaya koymaktadır. GSMSH (Milyar ABD Doları cinsinden cari fiyat) Kişi başına düşen GSMH (Milyar ABD Doları cinsinden cari fiyat) Reel Büyüme (Real) (%) 2007 ( 1. Periyot) 91,8 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Kaynak: Türk Đstatistik Kurumu (TÜĐK) 1.a Fiyat seviyelerindeki değişiklikler Đzlenen sıkı para politikaları ve mali politikalar, enflasyonun düşürülerek tek haneli rakamlara getirilmesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Toptan Eşya Fiyat Endeksi Yıllık Ortalama Değişim Tüketici Fiyat Endeksi Yıllık Ortalama Değişim GSMH Deflatörü (%) ,70 9,03 7, ,77 10,51 11, ,24 10,14 5, ,1 10,6 9,5 35

37 ,6 25,3 22, ,1 45,0 44, ,6 54,4 55, ,4 54,9 50, ,1 64,9 55, ,8 84,6 75, ,8 85,8 81,2 Kaynak: Türk Đstatistik Kurumu (TÜĐK) 1.b Ödemeler Dengesi 2006 yılında, cari açık yaklaşık 23 milyar ABD Doları na yükselerek 2005 seviyesinin yaklaşık %30 üzerine çıkmıştır. Aynı yıl içinde, sermaye ve finans hesapları 20,9 milyar ABD Doları tutarında bir fazla vermiştir Cari Hesaplar -1,524-8,036-15,601-22,603-31,679 Đhracat f.o.b 40,071 51,13 66,956 76,758 91,022 Đthalat f.o.b. -51,554-69,34-97,54-116, ,45 Mal Dengesi -7,283-14,01-23,878-33,53-40,128 Hizmetler: Aktif 14,025 17,952 22,941 26,64 24,411 Hizmetler: Pasif -6,146-7,441-10,144-11,368-11,027 Mal ve Hizmetler Dengesi 596-3,499-11,081-18,258-26,744 Gelir: Aktif 2,486 2,246 2,651 3,684 4,473 Gelir: Pasif -7,042-7,803-8,288-9,387-10,988 Mallar, Hizmetler ve Gelir Dengesi -3,96-9,056-16,718-24,057-33,366 Cari Devirler 2,436 1,02 1,117 1,454 1,687 Sermaye ve Mali Hesap 1,406 3,095 13,41 20,487 34,671 Doğrudan Yatırımlar 962 1,253 2,024 8,723 19,231 Portföy Yatırımları ,465 8,023 13,437 7,36 36

38 Diğer Yatırımlar 7,19 3,424 4,187 16,174 14,194 Yedek Aktifler -6,153-4, ,847-6,114 NET HATA VE NOKSAN KALEMĐ 118 4,941 2,191 2,116-2,992 Yapısal reformlar eşliğindeki akıllı ve sağduyulu ekonomi politikaları, Türk ekonomisine yeni bir perspektif getirmiştir. Enflasyondaki güçlü gerileme ile birlikte hareket eden çarpıcı büyüme performansı, ekonomik reformları yeni bir dönüm noktasına taşımıştır. Türkiye, ekonomide yakaladığı istikrarın yatırım ortamını iyileştirmesi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda büyük miktarlarda doğrudan yabancı yatırım (DYY) çekebilmiştir. Ayrıca, geleceğe yönelik tasarılar da oldukça olumludur yılı, ülkeye gelen DYY yatırımlarının şimdiye dek kaydedilen en yüksek rakamlara ulaşmasına tanık olmuştur. Geçmiş yıllarda 1 milyar ABD Dolarına denk gelen bir ortalamaya sahip olan net DYY akışı 20,1 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Ayrıca, borçlanmaların vade yapısında da kısa vadeden uzun vadeye doğru belirgin bir hareket gerçekleşmiştir. Sürdürülebilir Büyüme Yolu Geçtiğimiz yıllarda, Türk ekonomisi, kararlı bir biçimde yürütülen yapısal reformlar ve başarılı makroekonomik politikalar sayesinde yüksek bir büyüme performansı göstermiş ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden bir haline gelmiştir döneminde ortalama % 1 seviyesinde gerçekleşmiş olan reel GSMH büyüme oranı döneminde % 7 ye ulaşmıştır. Son beş yıl içinde, ekonomik büyümenin itici gücü, arz kanadındaki toplam verimlilik artışı ile talep kanadındaki özel sektör yatırımları olmuştur yılında, GSMH, tahminlere paralel olarak % 4,5 luk bir artışla 658 milyar ABD Dolarına ulaşırken kişi başına düşen GSMH ise 9333 ABD Doları na çıkmıştır yılında ekonomik büyüme geçerli tahminlere göre % 5 seviyesinde olup erken döneme ait 37

39 göstergeler, yılın tümü için yapılmış olan % 5 lik büyüme tahmininin gerçekleşmek üzere olduğunu ortaya koymaktadır. Ekonomik büyümenin, yüksek ihracat performansıyla desteklenen özel sektör yatırımlarından besleneceği tahmin edilmektedir. Büyümede yakalanmış olan ilerlemenin, yapısal reformların ve makroekonomik istikrar sürecinin bir sonucu olarak, Türkiye deki pazar güçlerinin işlevselliğindeki iyileşme AB tarafından önemle vurgulanmaya başlanmıştır. Giderek hız kazanan reform süreciyle birlikte AB ye giriş müzakereleri, özel sektördeki zinde yatırımlar ve olumlu demografik istatistikler müzakere süreci boyunca AB ile daha hızlı bir yakınlaşma vaat etmektedir. Đşgücüne katılımda beklenen artış ve artan yatırımlar sayesinde elde edilen büyük ölçekli verimlilik artışının, bu yakınlaşmanın itici motorları olması beklenmektedir. Bu faktörler, aynı zamanda, sürdürülebilir yüksek büyümeyi de garanti etmektedir. Düşüşe geçen enflasyon Türk ekonomisinin son dönemlerdeki performansının en çarpıcı yönlerinden biri de, enerji fiyatlarının yüksekte seyrettiği güçlü bir büyüme ortamı içinde gerçekleşen enflasyondaki önemli düşüş olmuştur. Yıllık enflasyon oranı, 2002 nin başlangıcındaki yaklaşık % 70 lik bir seviyeden, 2005 Ekim ayında 35 yılın en düşük seviyesi olan % 7,5 a inmiştir. Enflasyondaki düşüşü daha da arttırmak için, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2006 yılında resmi bir enflasyon hedeflendirmesi rejimine geçmiştir yılsonu tüketici fiyat endeksi (CPI) hedefi, yüzde 2 lik bir belirsizlik payı ile % 5 olarak belirlenmiştir. Tedbirli Mali Politika Mali disiplin, Türk ekonomisinin makroekonomik performansının köşe taşı olmaya devam etmektedir. Türkiye, geçtiğimiz dört yıl için yıllık % 6.5 un üzerinde bir ortalamayla yüksek düzeyde bir kamu sektörü toplam faiz dışı GSMH fazlasını sağlamıştır. Bu sayede borç stoku azalmış, bu da istikrarlı bir ekonomik büyüme ortamı sağlayarak düşük enflasyon yönündeki piyasa tahminleri üzerinde olumlu bir etki yapmıştır. 38

40 Dış Hesapların Durumu 2006 yılında cari açık GSMH nın % 7,9 u oranında gerçekleşmiştir. Cari açık 2006 yılında kolayca finanse edilebilmiş olup uzun vadeli olan ve borç oluşturmayan sermaye girişlerinin payı yükselme trendi göstermiştir. DYY girişleri, 2006 yılında Türk ekonomisinin tarihindeki en yüksek değer olan 20,1 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. DYY girdilerinin, AB ye giriş süresinin hız kazanması ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çabalarla gelecek yıllarda da devam etmesi beklenmektedir deki cari açığın, temel olarak yüksek ihracat performansı, özelleştirme gelirleri ve artan DYY a bağlı olarak GSMH nın yaklaşık olarak % 7 sine kadar gerilemesi öngörülmektedir. Sonuç 39

41 Sürdürülen tedbirli mali ve para politikalarının yanı sıra kapsamlı yapısal reformlar sayesinde, geçtiğimiz yıllarda ekonomi olumsuzluklara karşı çok daha dirençli bir hale gelmiş, ekonomik temeller ve bilançolar büyük ölçüde güçlenmiştir. Türkiye nin ilerleme yolunda yüzleşmesi gereken engeller mevcuttur. Bu bağlamda Türkiye, yapısal reformları her alanda sürdürmeye, hızlandırmaya ve her alanda gelişmeye kararlıdır. 1.c SANAYĐ ÜRETĐM ENDEKSĐ, HAZĐRAN 2007 Haziran 2007 de Aylık Sanayi Üretim Endeksi, Haziran 2006 ya göre % 1,8 artmıştır. Haziran 2007 ye ait Đmalat Sanayi Üretim Endeksindeki değişmeyi Haziran 2006 daki değerleri ile karşılaştırdığımızda, en büyük artışın %16,5 ile ağaç ürünleriyle mantar üretiminde olduğunu, bunu elektrikli makine (bys) üretiminde % 12,4, kauçuk ve plastik imalatında ise % 10,0 lık artış oranlarının izlediği görülmektedir. [+] SEKTÖRLERĐN AĞIRLIKLARI Sanayi üretiminin büyüme hızının bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırması (%) Haziran 6 ayın ortalaması EKONOMĐK FAALĐYETLER Endeks Değişim Endeks Değişim Endeks Değişim Endeks Değişim TOPLAM SANAYĐ MADENCĐLĐK SEKTÖRÜ ĐMALAT ÜRETĐMĐ ELEK, GAZ ve SU 149,4 1,8 146,7 10,0 140,5 5,3 133,4 6,0 108,2 2,9 105,1 10,9 99,5 10,3 90,2 6,9 148,6 1,1 147,0 9,6 139,2 4,7 133,0 5,6 182,1 8,2 168,3 13,8 178,5 9,2 163,4 8,9 40

42 2. Türkiye'ye Doğrudan Dış Yatırım 2.a. Türkiye, dünyada Doğrudan Yabancı Yatırım çeken ülkeler arasında 15. sıradadır. 2.b. Uluslararası Doğrudan Yatırım (Girdileri) (Milyon ABD Doları) Ocak - Mayıs Uluslararası Doğrudan Yatırım Toplam (Net) Uluslararası Doğrudan Yatırım Özsermaye Yatırımı (Net) Girdiler Tasfiye Đhraçları Şirketler Arası Đkrazlar* Gayrimenkul (Net)

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

'Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi

'Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 09.09.2015 Sayı 42 Genel Değerlendirme Mayıs 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2015 verilerinin değerlendirildiği- 42. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Temmuz 2015 Sayı: 3 Ekim 2015 İçindekiler Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Sayfa No Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16.10.2015 Sayı 43 Genel Değerlendirme Haziran 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2015 verilerinin değerlendirildiği- 43. sayısında

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU Sayın Başbakan ve ilgili Bakanın yapmış olduğu sunumlardan derlenen yeni teşvik sistemine ait bilgi notu aşağıda olup konuya ilişkin Kararname ve uygulama Tebliğinin yayımlanması

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19.10.2016 Sayı 55 Genel Değerlendirme Temmuz 2016 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2016 verilerinin değerlendirildiği- 55. sayısında sigortalı ücretli istihdamı,

Detaylı

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ Mayıs 2015 Sayı : 1 İçindekiler Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Sayfa No Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama Şirketleri

Detaylı

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ Mayıs 2015 Sayı : 1 İçindekiler Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Sayfa No Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama Şirketleri

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma Yaşam Endeksi İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 21.06.2016 Sayı 51 Genel Değerlendirme Mart 2016 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2016 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2016 verilerinin değerlendirildiği- 51. sayısında

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı