Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans ----------- ----- ----"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sabri YENER 2. Doğum Tarihi :15 Nisan Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derecesi Alan Üniversite Yıl Yüksek öğrenim Lisans Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans Sanatta Yeterlilik Müzik İstanbul Teknik Üniversitesi 1987 Akademik Unvanlar Yardımcı Doçent Müzik Eğitimi K.T.Ü. F Eğt. Fak Doçent Müzik Eğitimi K.T.Ü. F.Eğt. Fak Profesör Müzik Erciyes Üniv. Güz.Sanatlar.Fak Ordu Üniversitesi MYO Ordu Üniversitesi Güz. Sanatlar Fak İdari Görevler Yöneticilikler Müdür Yardımcılığı Giresun Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcılığı Perşembe Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcılığı Ordu Lisesi Bölüm Başkanlığı KTÜ. FEF. Müzik Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlığı KTÜ. FEF. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Çalgı Eğitim ABD. Bşk. KTÜ. FEF. Müzik Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ABD. Bşk. KTÜ. FEF. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ABD. Bşk. KTÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü G.S.E. ABD. Bşk. KTÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dekan E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V./Müzik Bol. Bşk. Ordu Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan /Müzik Bol. Bşk. Ordu Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan /Müzik Bol. Bşk. ODÜ Müzik ve Sahne sanatları Fakültesi Halen Kurul Üyelikleri THM Danışma Kurulu Üyeliği Gençlik ve Spor Bakanlığı Halen Fakülte Kurulu Üyeliği KTÜ Fatih Eğt. Fak Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği KTÜ Fatih Eğt. Fak Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği KTÜ Giresun Eğt. Fak Fakülte Kurulu Üyeliği Erc. Üniv. GS Fak

2 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Erc. Üniv. GS Fak Fakülte Kurulu Üyeliği Erc. Üniv. Mimarlık Fak Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Erc. Üniv. Mimarlık Fak Fakülte Kurulu Üyeliği Erc. Üniv. İletişim Fak Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Erc. Üniv. İletişim Fak Senato Üyeliği Erc. Üniv Yönetim Kurulu Üyeliği Erc. Üniv Yönetim Kurulu Üyeliği Ordu Üniv. Fen-Ed. Fak Senato Üyeliği Ordu. Üniv Halen Yönetim Kurulu Üyeliği Ordu Üniv Halen Yönetim Kurulu Üyeliği Ordu Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak Halen ÜAK Doçentlik Sınavları Üst Kurul Üyeliği 2010-Halen 6. Yayınlar a. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Yener, S., Müzik Eğitimi ve Kültürü Açısından Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri Arasında İletişim ve Etkileşim ile Müzik Eğitimi Uygulamaları, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Avrupa da ve Türk Cumhuriyetlerinde Müzik Kültürü ve Eğitim konulu Uluslar arası Kongre, Kasım Gazi Üniversitesi Ankara, 2002, Gazi Üniversitesi Yayınları. S , Ankara. Yener, S., Toplumsal Değişim ve Türk Halk Müziği, Halk Kültüründe Değişim Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri, Aralık 2004, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları No: 5, s , Pınarbaşı Matbaacılık Reklâm Gıda Turizm ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, Yener, S., Türkülerimizde Giyim Kuşam ve Süslenme Temaları Halk Kültüründe Giyim-Kuşam Uluslar arası Sempozyumu, Motif Vakfı- Kocaeli Üniversitesi, Aralık 2006, Editör M. Tekin Koçkar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları No:146, s , Osmangazi Üniversitesi Basım Evi, 2008,Eskişehir. Yener, S., Geçmişten Geleceğe Bağlama, Halk Müziğinde Çalgıları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri, Aralık 2007, Kocaeli, Motif Vakfı Yayınları No: 8, s , Nesil Matbaacılık, İstanbul, Yener, S., Bağlamanın Perdelerinden Türk Müziği Ses Sistemine, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Müziğinde Uygulama-Kuram Sorunları ve Çözümleri Uluslar arası Çağrılı Kongre Bildirileri Kitabı, 4-6 Mart 2008, İstanbul, S , Fors Ajans Matbaacılık Reklâm Gıda Turizm ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul. Yener, S., Müziksel Kimlik Kazanma Sürecimizde Sosyo- Kültürel Değişimlerin ve Müzik Eğitiminin Rolü, Music And Music Education Within The Context of Socio- Cultural Changes Proceedings of the 18th EAS Congress April 2010 Bolu- Turkey. European Association for Music in Schools Abant İzzet Baysal University, Müzik Eğitimi Yayınları, s , Sözkesen Matbaası,

3 b. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (henüz basılmamış) bildiriler Yener, S., Müzikte Evrensellik ve Yeni Renkler, Birinci Uluslar arası Eğitim Bilimleri Kongresi Yakın Doğu Üniversitesi, Gazimagusa/KKTC, Yener, S., Türk Müzik Kültürünün Dünya Müzik Kültürüne Etki ve Katkıları, 6. Uluslar arası Türk Kültür Kongresi, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Kasım 2005, Ankara. Yener, S., Ordu Yöresi Eğlence Kültürü ve Müziği, Halk Kültüründe Eğlence Uluslar arası Sempozyumu, Kültür Bakanlığı, Kocaeli Üniversitesi, Motif Vakfı, Aralık 2009, Kocaeli. 7.4 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler a. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Yener, S., Müziğe Erken Başlamanın Önemi ve Koşulları, Akademik Yorum Eğitim ve Kültür Dergisi, Sayı 2, S , Trabzon,1992. Yener, S., Müzik Türlerinin Eğitimdeki Yeri, I. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Yayını, Trabzon, Yener, S., Türk Halk ve Türk Sanat Müziğinde Besteci İcracı ve Şeflerde Aranacak Nitelikler, İstanbul Türk Müziği Günleri, Göktan Ay, Kültür Bakanlığı Yayınları, Star Ajans Matbaacılık, Ankara, Yener, S., Sanat Dallarında Lisans Üstü Eğitim ve Sorunları, 4.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 3, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Anadolu Üniversitesi Basımevi, S , Eskişehir, Yener, S., Türk Müziğinde Çok Seslilik, 4.İstanbul Türk Müziği Günleri, Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu, Mayıs 1997, T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri, Ankara, Yener, S., Türk Müziğinin Eğitimde Kullanım Sorunları ve Çözüm Önerileri, 4. İstanbul Türk Müziği Günleri Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu, Editör: Göktan Ay, Kültür Bakanlığı Yayınları S , Ankara, Yener, S., Müzik Eğitiminde Repertuar Sorunu, İstanbul Türk Müziği Günleri Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu, Editör: Göktan Ay, Kültür Bakanlığı Yayınları S , Ankara, Yener, S., Günümüz Türkiye sinde Müzik Eğitiminin temel Sorunları ve Öğretmen Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 11, S , İzmir,

4 Yener, S., Müzik öğretmeni yetiştirmede KTÜ Modeli, 6.İstanbul Türk Müziği Günleri Türk Müziği ve Onun Temel Öğesi Müzik Öğretmeni Sempozyumu, Editör: Göktan Ay, Kültür Bakanlığı Yayınları, S.31-38, Ankara, Yener, S., Türk Halk Müziği Dizileri ve İsimlendirilmesi, Müzikte 2000 Sempozyumu, Editör: Göktan Ay, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Neyir Matbaacılık, Ankara, Yener, S., Müzikte Ölçme ve Değerlendirme, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-8 Haziran, Bolu, Yener, S., Türkiye deki Koro Çeşitleri ve Müzik Toplum Etkileşiminde Koro Müziğinin Rolü, I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Bölümü Anabilim Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 1-3 Kasım, Ankara, Yener, S., Türkiye de Müzik Eğitim Kurumlarının Yapılanması, Sevda-Canap, And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara, Yener, S., Türk Askeri Müziğinin Gelişme Seyri ve Çok Seslilik, Cumhuriyet Döneminde Askeri Müzik ve Gelişimi Sempozyumu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı- Bilkent Üniversitesi, Ekim 2003 Ankara, K.K Basımevi ve Basılı Evrak Depo Müdürlüğü, 2004, Ankara b. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (henüz basılmamış) bildiriler Yener, S., Türkiye de Yaşayan Müzik Türlerinin Geleceği, Türkiye de Yaşayan Müzik Türlerinin Geleceği Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, Mayıs, Adana,1992. Yener, S., Müzik Eğitiminde Yeniden Yapılanma, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eylül, İstanbul,1996. Yener, S., Türk Müziğinin Tarihi Gelişimi ve Milli Müzik Politikamız, Kültür Bakanlığı 3. Milli Kültür Şurası Ön Hazırlık Bölge Tertip Komitesi, Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü 14 Haziran, Trabzon,1997. Yener, S., 3. Bin Yılın Eşiğinde Müzik Öğretmeni Yetiştirme Anlayışımız, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ve Ana Bilim Dalı, Mayıs, Bursa, Diğer yayınlar Kitaplar Yener, S., Bağlama Öğretim Metodu I, (5. Baskı), Cem Web Ofset, 2002, Ankara. Yener, S., Bağlama Öğretim Metodu II, (4. Baskı), Cem Web Ofset, 2002, Ankara. Yener, S., Bağlama Öğretim Metodu III, (3. Baskı), Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık Sanayi, 1999, 4

5 Yener, S., Müzik, Lise-I, Ders Kitabı, Beşinci Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 3632, Ders Kitapları Dizisi 786, Ders Kitapları Müdürlüğü, İstanbul, Yener, S., Müzik, Lise-II, Ders Kitabı, İkinci Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 3633, Ders Kitapları Dizisi 787, Devlet Kitapları Müdürlüğü, İstanbul, Yener, S., Müzik, Lise-III, Ders Kitabı, Birinci Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 3634, Ders Kitapları Dizisi 788, Devlet Kitapları, S.H.Ç.E.K. Basımevi, Ankara,2001 Yener, S., Müzik Lise (Müzik Alanı) 3, Ders Kitabı, Birinci Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 4050, Devlet Kitapları Dizisi 1016, Devlet Kitapları Müdürlüğü, İstanbul, Sanat Etkinlikleri Yönettiği Korolar Ordu İli Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu (1982) Ordu İli Türk Halk Müziği Gençlik Korosu (1984) Ordu Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ( ) Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu ( ) Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu ( ) KTÜ Fatih Eğt. Fak. Müzik Eğt. Böl. Türk Halk Müziği Korosu ( ) KTÜ Fatih Eğt. Fak. Müzik Eğt. Böl. Türk Sanat Müziği Korosu ( ) TRT Türk Halk Müziği Gençlik Korosu (Trabzon) (1997) Radyo Programları TRT Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu (Trabzon) (1997) Radyo Programları Yönettiği Orkestralar KTÜ Fatih Eğt. Fak. Müzik Eğt. Böl. Oda Orkestrası ( ) Kültür Bakanlığı Trabzon Devlet Tiyatrosu Orkestrası ( ) Erciyes Üniversitesi Çok Sesli Korosu ve Oda Orkestrası (2002) ODÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Türk Sanat Müziği Korosu (2013-Halen) Konserlerinden Bazıları Yener, S., Prof. Ed. Zuckmayer in Anısına Klasik Müzik Konseri, (Keman Solo), Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü Konser Salonu, 28 Mayıs 1973, Ankara. 5

6 Yener, S., Türk Sanat Müziği Konseri, (Solist), Ordu Musiki Derneği, Ordu Sineması, Mayıs 1979, Ordu. Yener, S., Türk Sanat Müziği Konseri, (Keman Sanatçısı), Ordu Musiki Derneği, Ordu Sineması, Mayıs 1980, Ordu. Yener, S., Türk Sanat Müziği Konseri, (Koro Şefi), Ordu Musiki Derneği, Ordu Sineması, Mayıs 1982, Ordu. Yener, S., Türk Halk Müziği Konseri, (Koro Şefi), Ordu İli Öğretmenler Korosu, Ordu Halk Eğitim Merkezi, 24 Kasım1982, Ordu. Yener, S., Türk Sanat Müziği Konseri, (Koro Şefi), Ordu Musiki Derneği, Ordu Sineması, 22 Temmuz 1983, Ordu. Yener, S., Türk Halk Müziği Konseri, (Koro Şefi), Ordu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, Ordu Halk Eğitim Merkezi, 19 Mayıs 1984, Ordu. Yener, S., Türk Sanat Müziği Konseri, (Koro Şefi), Ordu Musiki Derneği, Ordu Sineması, Mayıs 1984, Ordu. Yener, S., Türk Halk Müziği Konseri, (Koro Şefi), Karadeniz Üniversitesi THM Korosu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 20 Mayıs 1987, Yener, S., Türk Sanat Müziği Konseri, (Koro Şefi), Karadeniz Üniversitesi TSM Korosu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, Haziran 1987, Yener, S., Türk ve Batı Müziği Konseri, (Keman Solo, Piyano Solo, Şan Solo), Ayasofya Müzesi, 22 Mayıs 1987, Yener, S., Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri, (Koro Şefi), Karadeniz Teknik Üniversitesi THM ve TSM Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, Yener, S., Türk Halk Müziği Konseri, (Koro Şefi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversitelerarası THM Yarışması Türkiye Finali Gösteri Topluluğu, KTÜ THM Korosu, 17 Haziran 1989, Elazığ. Yener, S., Türk Halk Müziği Konseri, (Koro Şefi), Karadeniz Teknik Üniversitesi THM Korosu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 19 Haziran 1989, Yener, S., Atatürk Konseri, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Çok Sesli Korosu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 10 Kasım 1989, Yener, S., Bahar Konseri, (THM ve TSM Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü THM, TSM ve Çok Sesli Korosu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, Mayıs 1990, Yener, S., Çok Sesli Müzik, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri, (THM- TSM Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, Ayasofya Müzesi, 22 Mayıs 1990, 6

7 Yener, S., Çok Sesli Müzik, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri, (THM- TSM Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 8 Haziran 1990, Yener, S., Türk Sanat Müziği Konseri, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü TSM Korosu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, Ekim 1990, Yener, S., Çok Sesli Müzik, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri, (THM- TSM Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 6 Mart 1991, Yener, S., Türk Sanat Müziği Konseri, (Koro Şefi), KTÜ Tıp Fakültesi TSM Korosu, KTÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 14 Mart 1991, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 21 Mayıs 1991, Yener, S., Yunus Emre Sevgi ve Hoşgörü Yılı Konseri, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Korosu, KTÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 26 Aralık 1991, Yener, S., Açıklamalı Klasik Müzik Konseri, (Konuşmacı- Danışman), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları (Lisans Tamamlama Programı Öğrencileri), KTÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 21 Şubat 1992, Yener, S., Türk Halk Müziği Türk Sanat Müziği ve Çok Sesli Müzik Konseri, (THM ve TSM Koro Şefi), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Muhsin Ertuğrul u Anma Programı, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, Trabzon Devlet Tiyatrosu Salonu, 27 Nisan 1992, Trabzon Yener, S., Türk Halk Müziği Konseri, (Koro Şefi), Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü THM Korosu, KTÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 2 Mayıs 1992, Yener, S., Türk Sanat Müziği Konseri, (Koro Şefi), Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü THM Korosu, KTÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 8 Mayıs 1992, Yener, S., Türk Halk Müziği Türk Sanat Müziği ve Çok Sesli Müzik Konseri, (THM ve TSM Koro Şefi), Ordu Valiliği nin Daveti Üzerine, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, Ordu Sineması, 17 Mayıs 1992, Ordu. Yener, S., Türk Halk Müziği Türk Sanat Müziği ve Çok Sesli Müzik Konseri, (THM ve TSM Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, 24 Mayıs 1992, Yener, S., Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri, (Koro Şefi), Trabzon Valiliği Trabzon un Fethi nin 531.Yıldönümü Etkinlikleri, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi 7

8 Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, Trabzon Belediyesi Hamamizade Kültür Merkezi, 26 Ekim 1992, Yener, S., Atatürk Konseri, (THM ve TSM Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü THM TSM ve Çok Sesli Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 10 Kasım 1992, Yener, S., Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri, (Koro Şefi), 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 24 Kasım 1992, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Salonu, 14 Aralık 1992, Sürmene. Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, Fatih Eğitim Fakültesi Mahmut Goloğlu Oditoryumu, 29 Ocak 1993, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 26 Nisan 1993, Yener, S., Çok Sesli Koro ve Orkestra Konseri, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koro ve Orkestrası, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 27 Nisan 1993, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 20Mayıs 1993, Trabzon Yener, S., Türk Halk Müziği Türk Sanat Müziği ve Çok Sesli Müzik Konseri, (THM ve TSM Koro Şefi), Cumhuriyetimizin 70. Yıldönümü Etkinlikleri, Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 27 Ekim 1993, Yener, S., Konser KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koro ve Enstrüman Grupları (Koro Şefi), KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 31 Ekim 1993, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 10 Mayıs 1994, Trabzon Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, Ordu Halk Eğitim Merkezi Salonu, 25 Haziran 1994, Ordu. Yener, S., Orkestra Konseri, (Orkestra Şefi), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Trabzon Devlet Tiyatrosu Orkestrası, Trabzon Devlet Tiyatrosu Salonu, Ağustos Şubat 1995 Tarihleri Arası Her Hafta 4 Program, 8

9 Yener, S., Kanuni Konseri-II, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü THM ve TSM Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 9 Ocak 1995, Trabzon Yener, S., Türk Sanat Müziği Konseri, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü TSM Korosu, Trabzon Devlet Tiyatrosu Salonu, 27 Nisan 1995, Yener, S., Türk Halk Müziği Konseri, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü THM Korosu, Trabzon Devlet Tiyatrosu Salonu, 20 Mayıs 1995, Yener, S., Bağlama-Piyano Resitali, (Bağlama Sanatçısı), 14 Mart 1996, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, Yener, S., Oda Orkestrası ve Türk Sanat Müziği Konseri, (Orkestra ve Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Orkestra ve Korosu, Müze (Eski Kilise), 4 Temmuz 1997, Ordu. Yener, S., Çok Ses Koro-Solo ve Orkestra Konseri, (Orkestra ve Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro ve Orkestrası, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 28 Mayıs 1999, Trabzon Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 29 Mayıs 1999, Yener, S., Çok Sesli Koro ve Orkestra Konseri, (Orkestra ve Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro ve Orkestrası, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 10 Mayıs 2000, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 13 Mayıs 2000, Trabzon, Bulancak Belediyesi Salonu, 2 Haziran 2000, Bulancak. Yener, S., Cumhuriyet Konseri, (THM Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koroları, Fatih Eğitim Fakültesi Mahmut Goloğlu Oditoryumu, 28 Ekim 2000, Yener, S., Çok Sesli Koro ve Orkestra Konseri, (Orkestra ve Koro Şefi) KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro ve Orkestrası, Mahmut Goloğlu Oditoryumu, 18 Mayıs 2001, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi 30 Mayıs 2001, Yener, S., Çok Sesli Koro ve Orkestra Konseri, (Orkestra ve Koro Şefi) Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Koro ve Orkestrası, İl Öze İdaresi Salonu, 28 Ekim 2002, Kayseri. Yener, S., Türk Sanat Müziği Konseri, (Koro Şefi), Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Fakültesi TSM Korosu, Tıp Fakültesi Konferans Salonu, 29 Nisan 2014, Ordu. 9

10 Ulusal Jüri Üyelikleri Yener, S., Ordu Altın Fındık Festivali Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Ses Yarışması, (Jüri Üyesi), Ordu Valiliği 12.Altın Fındık Festivali Kutlama Komitesi, 23 Temmuz 1983, Ordu. Yener, S., Liseler ve Dernekler Arası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali, (Jüri Üyesi), Milli Eğitim Bakanlığı Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Daire Başkanlığı, 18 Şubat 1989, Tokat. Yener, S., Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali, (Jüri Üyesi), Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs 1989, Samsun. Yener, S., Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali, (Jüri Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 1 Haziran 1991, Kırşehir. Yener, S., Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali, (Jüri Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 28 Haziran 1992, Eskişehir. Yener, S., TRT Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması Ön Elemeleri, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, TRT Trabzon Radyosu Stüdyosu, 17 Kasım 1992, Yener, S., TRT Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması Ön Elemeleri, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, TRT Trabzon Radyosu Stüdyosu, Kasım 1992, Yener, S., TRT Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması Bölge Finali, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 26 Aralık 1992, Yener, S., Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali, (Jüri Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 12 Haziran 1993, Eskişehir. Yener, S., TRT Türk Halk Müziği Amatör Ses Yarışması Ön Elemeleri, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, TRT Trabzon Radyosu Stüdyosu, 9 Kasım 1993, Yener, S., TRT Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması Bölge Finali, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 10 Aralık 1993, Yener, S., TRT Türk Halk Müziği Amatör Ses Yarışması Ön Elemeleri, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, TRT Trabzon Radyosu Stüdyosu, 25 Ekim 1994, Yener, S., TRT Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması Ön Elemeleri, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, TRT Trabzon Radyosu Stüdyosu, 26 Ekim 1994, Trabzon Yener, S., TRT Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Amatör Ses Yarışması Bölge Finali, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 18 Kasım 1994, 10

11 Yener, S., Türk Halk Oyunları Yarışması Türkiye Finali, (Jüri Üyesi), Kültür Bakanlığı, 12 Mayıs 1997, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul. (TRT 3 den Naklen Yayın). Yener, S., Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali, (Jüri Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 31 Mayıs 1997, Kütahya. Yener, S., Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali, (Jüri Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 12 Haziran 1999, Antalya. Yener, S., Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali, (Jüri Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Mayıs 2000, Kütahya. Yener, S., Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 3-4 Mayıs 2003, Antalya. Yener, S., Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Koro Yarışması Türkiye Finali, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 8-9 Mayıs 2004, Antalya. Yener, S., Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması Türkiye Finali, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Haziran 2004, Antalya. Yener, S., Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Koro- Solo ve Saz Yarışması Türkiye Finali, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Haziran, 2005, Bodrum. Yener, S., Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Türkiye Birinciliği Yarışması, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Mayıs, 2006, Bodrum. Yener, S., Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Türkiye Birinciliği Yarışması, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Mayıs, 2007, Bodrum. Yener, S., Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Türkiye Birinciliği Yarışması, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Mayıs, 2008, İzmir. Yener, S., Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Türkiye Birinciliği Yarışması, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Mayıs, 2009, İzmir. Yener, S., Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Türkiye Birinciliği Yarışması, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Mayıs, 2010, Lefkoşa / Kuzey Kıbrıs. Yener, S., Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Türkiye Birinciliği Yarışması, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Mayıs, 2011, Nevşehir. Ulusal ve Yerel Düzeyde İşitsel ve Görsel Basında Yayın Faaliyetlerinden Bazıları (Radyo / Televizyon Programları) Yener, S., Türk Halk Müziği TV Programı, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü THM Korosu, TRT Ankara Radyo ve TV Stüdyoları, 17 Haziran 1993, Ankara. 11

12 Yener, S., Türk Sanat Müziği TV Programı, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü TSM Korosu, TRT Ankara Radyo ve TV Stüdyoları, 18 Haziran 1993, Ankara. Yener, S., Müzik Kültürü, Radyo Programı, (Uzman-Sanatçı), 6 Ocak Mayıs 1994 Tarihleri Arasında Her Hafta Perşembe Günleri Yayınlanan 20 Adet Canlı Müzik Programı, TRT Trabzon Radyosu, Yener, S., Dede Efendi Özel Programı, (Koro Şefi), Kurumlar arası Trabzon Klasik Türk Müziği Korosu, TRT Ankara Radyosu ve TV Stüdyoları, Şubat 1997, Ankara. Yener, S., Türkülerin Selamı Var, Radyo Programı (Uzman-Sanatçı), 11 Şubat Haziran 1999 Tarihleri arasında Her Hafta Perşembe Günleri Yayınlanan 17 Adet Canlı Müzik Programı, TRT Trabzon Radyosu, Yener, S., Şarkılarla Türkülerle Biz Bize, Radyo Programı (Uzman-Sanatçı), 11 Kasım Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yayınlanan Toplam 20 Adet Canlı Müzik Programı), TRT Trabzon Radyosu, Yener, S., Müzik Köşesi, (Uzman-Sanatçı) 18 Mayıs-1Haziran 2001 tarihleri arasında yayınlanan toplam 3 adet Canlı Müzik Programı, TRT Trabzon Radyosu, Yener, S., Müzik Köşesi, (Uzman-Sanatçı) Kasım 2001 tarihinden itibaren haftada bir yayınlanan Canlı Müzik Programı, TRT Trabzon Radyosu, Yener, S., Türk Müziği ve Geleceği, Terazi (Sohbet-Tartışma) Programı SES TV, 14 Ekim 2006, Ankara. Paneller Yener, S., Müzik Eğitimi Bölümlerinin Ders Programları Paneli, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Nisan 1992, Malatya. Yener, S., Atatürk ün Güzel Sanatlar Hakkındaki Görüşleri, Kasım 2003, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. Yener, S., Cumhuriyet Döneminde Sanat Anlayışımız, Cumhuriyetin 80. Yıl dönümü Paneli, Erciyes Üniversitesi, 2003, Kayseri. Yener, S., Türkiye de Genel Özengen ve Mesleki Müzik Eğitimi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 1-3 Kasım 2004, Ankara. Konferanslar Yener, S., Atatürk ün Güzel Sanatlar Anlayışı İçinde Müziğin Yeri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Mahmut Goloğlu Oditoryumu, 31 Mayıs 1989, Yener, S., Çocuk ve Müzik Eğitimi, Akçaabat Milli Eğitim Müdürlüğü, 5 Haziran 1990, Akçaabat 12

13 Yener, S., Türk Müziğinin Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu, Türkiye Yazarlar Birliği Ordu Şubesi, 11 Ocak 1998, Ordu. Yener, S., Türk Kültüründe Müziğin Yeri ve Kullanımı Türkiye Yazarlar Birliği Ordu Şubesi, Ordu Belediyesi Kültür Müdürlüğü 15 Kasım 2005, Ordu. Yener, S., Müzik Kültürü, Ordu Sanat Evi, Hakemlikler Yener, S., (Hakem), Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi Yener, S., (Hakem), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yener, S., (Hakem), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yener, S., (Hakem), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Yener, S., (Hakem), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yener, S., (Hakem), Müzik Bilim Dergisi (Journal of Musıc and Science) Yener, S., (Hakem), Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yener, S., (Hakem), Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yener, S., (Hakem), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kamu ve Özel Kuruluş ve Kurumlarda Aldığı Görevler ve Katkıları (Verdiği Kurslar) 1. Müzik Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitim Kursu (Öğretim Üyesi), Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Temmuz 1987, Antalya. 2.Müzik Öğretmenlerine Monitörlük Kursu (Öğretim Üyesi), Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 4-15 Nisan 1988, Antalya. 3. Müzik Öğretmenlerine 44 No lu Hizmet İçi Eğitim Kursu (Öğretim Üyesi) Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 4-15 Temmuz 1988, Sinop. 4. Müzik Öğretmenlerine 121 No lu Hizmet İçi Eğitim Kursu (Öğretim Üyesi) Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 1-5 Ağustos 1988, Beşikdüzü- 5. Müzik Öğretmenlerine 127 No lu Hizmet İçi Eğitim Kursu (Öğretim Üyesi) Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 8-12 Ağustos, Erenköy-İstanbul. 13

14 6. Müzik Öğretmenlerine 44 No lu Hizmet İçi Eğitim Kursu (Öğretim Üyesi) Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 24 Temmuz-4 Ağustos, Giresun. 7. Türk Halk Müziği Seçici Kurul Tekamül Kursu (Öğretim Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Eylül 1990, Akkum-Silifke. 8. Müzik Öğretmenlerine Müzik Öğretimi Teknikleri Kursu (Öğretim Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü2-13 Ağustos 1993, Aksu-Antalya. 9 Halk Oyunları Seçici Kurul Üyesi Yetiştirme Kursu (Öğretim Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 8-9 Eylül 1997, Akkum-Silifke. 10. Türk Halk Müziği Seçici Kurul Üyesi Yetiştirme Kursu (Öğretim Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos-7 Eylül 2002, İstanbul. 11.Türk Halk Müziği Seçici Kurul Üyesi Yetiştirme Tekamül Kursu (Öğretim Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 7-9 Eylül 2003, İstanbul. 12. Türk Halk Müziği Seçici Kurul Üyesi Yetiştirme Kursu (Öğretim Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 9-12 Eylül 2004, İstanbul. Katıldığı Seminerler 1. Anadolu Öğretmen Liseleri Müzik Dersleri Müfredat Programlarını Hazırlama Semineri (Komisyon Başkanı), Milli Eğitim Bakanlığı, 5-23 Ağustos 1991, Sinop. 2. Anadolu Öğretmen Liseleri Müzik Dersleri Müfredat Programlarını Hazırlama ve Geliştirme Semineri (Komisyon Başkanı), Milli Eğitim Bakanlığı, 6-17 Temmuz 1992, Ortaklar-Aydın. 3. Türkiye Üniversiteleri Müzik Eğitimi Bölüm Başkanları Semineri (Üye), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 13 Mayıs 1997, Bolu. 4. Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon Çalışmaları Kapsamında Değerlendirici Semineri (Üye), YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitim Değerlendirme Projesi, 9-11 Haziran 1999, Ankara. 5. Protokol Yönetimi Semineri (Kursiyer), Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ekim 2004, Ankara. Düzenleme Kurulu Üyeliği 1. I. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanlığı, 1993, 2. Müzik Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanlığı, 2005, Kayseri. 14

15 3. Ordu Üniversitesi 1. Halk Oyunları Düzenleme Kurulu Başkanlığı, 2007, Ordu. 7. Ödüller Yener, S., Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Koro Yarışması Türkiye Birinciliği, (Çok Sesli Dalda), (Koro Şefi), Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu, Milli Eğitim Bakanlığı Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, 29 Nisan 1986, Ankara. Yener, S., Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Koro Yarışması Türkiye Birinciliği, (Otantik Dalda), (Koro Şefi), KTÜ THM Korosu, Milli Eğitim Bakanlığı Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, 22 Mayıs 1988, Elazığ. Yener, S., Uluslararası Gençlik Koroları Yarışması Birincilik Ödülü, (Koro Şefi), Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu, Bydoszoz Uluslararası Gençlik Koroları Festivali, Temmuz, Polonya, Yener, S., Uluslararası En İyi Koro Şefi Ödülü, Bydoszoz Uluslararası Gençlik Koroları Festivali, Temmuz, Polonya, Yener, S., Türk Halk Müziği Araştırma Ödülü, Motif Halk Oyunları Eğitim Derneği, İTÜ Sosyal Tesisleri, 26 Aralık, İstanbul,

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Tel: +90 (224) 2940962 e-mail: cigdemyigit07@gmail.com Ankara da doğdu. Müzik eğitimine Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosunda şarkı söyleyerek başladı. 1992 yılında Gazi

Detaylı

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964 26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Adı Soyadı Dr. Kemal YILDIRIM Doğum Yeri/Yılı Gaziantep (Merkez), 1964 Lisans Yüksek Lisans Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi

Detaylı

Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com

Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com 1972 Bursa doğumlu olan Öğretim Görevlisi Z.Göknur Kara 1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü nden

Detaylı

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995 HAKKIMDA Adı Soyadı : Ayhan HELVACI Doğum Yeri ve Tarihi : Ġnegöl, 1969 Unvanı : Öğretim Görevlisi, Doktor Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16059 Görükle/Bursa E-Posta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail Avcı. Doğum Tarihi : 19 Mayıs 1939 3. Ünvanı : Profesör

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

EMRAH YAZAR. Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi: Uyruk:TC. Cinsiyet:Erkek. Askerlik Durumu:Tecilli. Yabancı Dil:İngilizce

EMRAH YAZAR. Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi: Uyruk:TC. Cinsiyet:Erkek. Askerlik Durumu:Tecilli. Yabancı Dil:İngilizce EMRAH YAZAR Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi:06.09.1988 Uyruk:TC Cinsiyet:Erkek Askerlik Durumu:Tecilli Yabancı Dil:İngilizce Adres:Yeditepe Mah. Renk Konutları A Blok Kat:1 Daire:102 Şahinbey/Gaziantep

Detaylı

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar)

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Akademik Dereceler 1981, Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Kodu A Puan Grubu ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ A1. Makaleler A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science

Detaylı

Öğr.Gör. Birsen Özakay Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü

Öğr.Gör. Birsen Özakay Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Doğum: 25.05.1957 Kilis Eposta: birsen.ozakay@kocaeli.edu.tr Eğitim 1963 1968 Hürriyet İlkokulu, Kilis (Derece: Pekiyi) 1968 1975 İstanbul Çapa Lisesi İlköğretmen Okulu Matematik Bölümü ve Müzik Semineri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Nilüfer ÖZER Tel: 0224 294 0951 e-mail: niluferyilmaz@uludag.edu.tr Bu EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik

Detaylı

3. Unvanı: Doçent E-posta :

3. Unvanı: Doçent E-posta : 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Doçent E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Server ACİM Doğum Tarihi: 22 Nisan 1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Müzik Bölümü Kompozisyon Anasanat Dalı Y. Lisans Müzik Anasanat Dalı / Kompozisyon Doktora

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : JALE SARMAŞIK 2. Doğum Tarihi : 25 Ekim 1950, İstanbul 3. Unvanı : Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk 1975

Detaylı

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı.

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı. Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Fakülte/Bölüm İl Süresi No 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2017 2 Fırat Üniv.

Detaylı

Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Süleyman Demirel Üniversitesi.

Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Süleyman Demirel Üniversitesi. No 1 Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik İl Süresi Üniversite Adı Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2017 2 Fırat Üniv. Elazığ 2020 3 Kırıkkale Üniv. Kırıkkale

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: YAKUP ALPER VARIŞ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Müzik Eğitimi Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1998 Y. Lisans Müzik Eğitimi

Detaylı

ERMAN, A. Suzuki Metodu Felsefesi ve Keman Eğitiminde Kullanılışı Ankara-2000 (Lisans Tezi)

ERMAN, A. Suzuki Metodu Felsefesi ve Keman Eğitiminde Kullanılışı Ankara-2000 (Lisans Tezi) TEZLER ERMAN, A. Suzuki Metodu Felsefesi ve Keman Eğitiminde Kullanılışı -2000 (Lisans Tezi) ERMAN, A. İlköğretim IV. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Türlerindeki Dağılım ve Düzey Ölçümlerinin Müziksel

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ PUAN TABLOSU JÜRİ ÜYESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ PUAN TABLOSU JÜRİ ÜYESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ PUAN TABLOSU ADAY JÜRİ ÜYESİ A-YAYINLAR VE ATIFLAR A.1. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlar

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

Öğretim Görevlisi Zeynep Göknur YILDIZ

Öğretim Görevlisi Zeynep Göknur YILDIZ Öğretim Görevlisi Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 553 6594114 e-mail:zgkara@msn.com 1972 Bursa doğumlu olan Öğretim Görevlisi Z. Göknur Kara 1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

DUYURU (TÜRK HALK MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU)

DUYURU (TÜRK HALK MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU) DUYURU (TÜRK HALK MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU) Çalışmalarını TRT Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Antalya ve Trabzon Müdürlüğü bünyesinde amatör olarak sürdüren TRT Türk Halk Müziği (THM) Gençlik Korolarına

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. DENİZ TUNÇER

Yrd.Doç.Dr. DENİZ TUNÇER Yrd.Doç.Dr. DENİZ TUNÇER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 İSTANBUL T: 216 2802457 F: deniz.tuncer@medeniyet.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

DUYURU (ÇOKSESLİ MÜZİKLER ÇOCUK KOROSU)

DUYURU (ÇOKSESLİ MÜZİKLER ÇOCUK KOROSU) DUYURU (ÇOKSESLİ MÜZİKLER ÇOCUK KOROSU) Çalışmalarını TRT İstanbul, İzmir ve Trabzon Müdürlüğü bünyesinde amatör olarak sürdüren TRT Çoksesli Müzikler (ÇSM) Çocuk Korolarına takviye amacıyla müzikal değerlendirme

Detaylı

OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir.

OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir. OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir. Üni Adı TÜRÜ FAKÜLTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM ADI puan türü 2017 kont ok

Detaylı

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER:

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER: ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE GÜZEL SANATLAR ALANLARINDA YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA, YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA, DOÇENTLİĞE ATANMA İLE PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim ASD - Seçmeli Ek Branş Grafik İngilizce Bölümü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 DİYARBAKIR - MERKEZ T: 46237730003227 F: bulentsener@ktu.edu.tr

Detaylı

ÇALIŞTIĞI EĞİTİMCİLER

ÇALIŞTIĞI EĞİTİMCİLER M. NEVRA KÜPANA ÖĞRENİM DURUMU 2008- : Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı Doktora Programı (Tez Aşaması) 2006 2008: Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tuğçe RENDA. Doğum Tarihi ve Yeri : 3.06.198 - Ankara 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Keman Ana Sanat

Detaylı

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selahattin GANİZ 2. Doğum Tarihi : 22 / 11 / 1948 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora / Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1994

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Selçuk Üniversitesi 2015 Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Selçuk Üniversitesi 2015 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gökhan TEKİN 2. Doğum Tarihi : 07.04.1990 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Zeki Akçam 2. DoğumTarihi :14.07.1979 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora (Devam ediyor) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Doğu Akdeniz

Detaylı

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ismet.alptekin@isikun.edu.

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ismet.alptekin@isikun.edu. PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı ismet.alptekin@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmet Vildan ALPTEKİN 2. Doğum Tarihi : 01.01. 1943 3. Unvanı : Profesör

Detaylı

Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OSMANBEY KAMPÜSÜ-ŞANLIURFA

Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OSMANBEY KAMPÜSÜ-ŞANLIURFA CİHAN TABAK YARDIMCI DOÇENT DOKTOR E-Posta Adresi : cihantabak@harran.edu.tr Telefon (İş) : 0 414 318 3000-1401 Telefon (Cep) : Faks : Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Sağlık Bilimleri Ens.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Sağlık Bilimleri Ens. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Nusret BULGURCUOĞLU 2. Doğum Tarihi: 23/04/1961 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Unvanlar:

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel.

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel. HAKKIMDA Adı Soyadı : Ġsmail BOZKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Doğanbey-Söke/Aydın, 16.05.1947 Unvanı : Profesör Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ 4.04.01 SENATO 01 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Sanatlar Bölümü. Seramik Anasanat Dalı. Bilecik Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı

Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Sanatlar Bölümü. Seramik Anasanat Dalı. Bilecik Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Elif AĞATEKİN Öğretim Görevlisi BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Bozüyük Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarımı Programı Ankara Doğum Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu. Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Fakültesi www.arel.edu.tr. Adı Soyadı : Ahmet Süreyya KOÇTÜRK. Doğum Tarihi : 4/06/95 3. Unvanı : Yard.Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM DURUMU

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM DURUMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ümit Kubilay CAN İş : Akademik Personel ( Yard. Doç. Dr ) Doğum Yeri : İstanbul Doğum Tarihi : 1975 E-Posta : kubican_gitar@hotmail.com Birimi : Kocaeli Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. SERDAR ÇELİK

YRD. DOÇ. DR. SERDAR ÇELİK YRD. DOÇ. DR. SERDAR ÇELİK Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı Tel: 0346 219 10 10 (2825) E-Posta: sercelik@gmail.com Web: www.serdarcelik.xyz ÖĞRENİM DURUMU:

Detaylı

202 2000 ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI

202 2000 ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI 202 YÜKSEK PROGRAMLARININ PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI G E N E L T O P L A M 13615 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 240 EĞİTİM FAKÜLTESİ 120 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 40 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 40 GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

İDİL BELGİN KÜÇÜKDOĞAN

İDİL BELGİN KÜÇÜKDOĞAN İDİL BELGİN KÜÇÜKDOĞAN Çengelköy Mah. Bakırcıbaşı Sok. Ayanoğlu Apt. Daire No.1 Çengelköy, Üsküdar, İstanbul Cep telefonu : 0 537 554 86 32 E-posta : idilkucukdogan@yahoo.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu: T.C

Detaylı

Uyum Eğitim ve Araştırma Ltd.Şti. Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Mah cadde (Park caddesi) No:40 M Çayyolu/Çankaya Ankara

Uyum Eğitim ve Araştırma Ltd.Şti. Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Mah cadde (Park caddesi) No:40 M Çayyolu/Çankaya Ankara YRD.DOÇ.DR.AYNUR AKINCI AYDOĞAN İletişim Bilgileri : Adres : Üsküdar Üniversitesi SBF- Çocuk Gelişimi Bölümü Çarşı Yerleşkesi-Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. PK:34664 Üsküdar / İstanbul / +90 216 400

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN 1. Adı Soyadı : İsmet Vildan ALPTEKİN 2. Doğum Tarihi : 01.01. 1943 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 1961-1966 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı : Sacide VURAL Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Lisans 1. Eğitim 2. Eğitimde Gazi Eğitim Enstit. Ankara Üniversitesi 1972 1976 Psikolojik

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı