TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI"

Transkript

1 Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci Tercih sütun Yapýlabilecek önlisans mezuniyet Lisans alan kodlarýný, ikinci sütun önlisans mezuniyet Tercih alanlarýný, Yapýlabilecek üçüncü sütun Lisans tercih yapýlabilecek Kodu Önlisans lisans Mezuniyet programlarýný ý göstermektedir. Bu tabloda önlisans programlarýndan Kodu Önlisans mezun Mezuniyet olduðunuz ý alaný bularak hangi lisans programlarýný tercih edebileceðinizi belirleyiniz. Bunun dýþýndaki lisans programlarýndan yapacaðýnýz tercihler geçersiz sayýlacaktýr. Kodu Önlisans Mezuniyet ý Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 1038 Adalet Hukuk 1045 Aðaç Ýþleri Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði Orman Endüstrisi Mühendisliði 1052 Aðýz Diþ Saðlýðý / Aðýz ve Diþ Saðlýðý Saðlýk Ýdaresi 5198 Ameliyathane Teknikerliði Hemþirelik 4551 Ana-Çocuk Saðlýðý Ebelik Hemþirelik 4419 Anaokulu Öðretmenliði Anaokulu Öðretmenliði 1068 Anestezi Hemþirelik 4972 Anestezi Teknikerliði 1075 Antep Fýstýðý Tarýmý ve Teknolojisi Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5203 Antrenörlük ve Seyislik Veteriner 5219 At Antrenörlüðü 1098 Arýcýlýk 1103 Aþçýlýk Aile si ve Beslenme Öðr. Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Beslenme ve Diyetetik 5536 Atçýlýk ciliði Veteriner 5543 Av ve Yaban Hayatý Orman Mühendisliði 1119 Avrupa Topluluðu Avrupa Birliði Ýliþkileri Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði 1126 Baðcýlýk Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 1133 Bahçe Ziraatý 1149 Balýk Yetiþtiriciliði Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði Su Ürünleri 1156 Banka ve Sigorta Yönetimi Aktüerya 1163 Bankacýlýk ve Bankacýlýk Ekonometri Uluslararasý cilik 75 Kodu Önlisans Mezuniyet ý 1179 Bankacýlýk Bankacýlýk Ekonometri Uluslararasý cilik 1186 Besicilik 4988 Bilgi Yönetimi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgi Yönetimi 5226 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalýpçýlýk Döküm Öðretmenliði 5233 Bilgisayar Destekli Makine Döküm Öðretmenliði 5249 Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Kons. Gemi Ýnþaatý Mühendisliði Gemi Makineleri Mühendisliði Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. Talaþlý Üretim Öðretmenliði Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr Bilgisayar Destekli Muhasebe Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri 1297 Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgi Yönetimi Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansman Öðretmenliði Uluslararasý cilik 1214 Bilgisayar Destekli Tasarým Endüstri Ürünleri Tasarýmý 3855 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Endüstriyel Tasarým Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr Bilgisayar Destekli Yayýncýlýk Basýn ve Yayýn Fotoðraf ve Video Gazetecilik Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Sistemleri

2 Kodu Önlisans Mezuniyet ý 1237 Bilgisayar Donanýmý Bilgisayar 1244 Bilgisayar Operatörlüðü Bilgisayar Mühendisliði 1251 Bilgisayar Operatörlüðü ve Teknikerliði Bilgisayar Öðretmenliði 1267 Bilgisayar Programcýlýðý Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 1274 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri 1281 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bilgisayar ve Enformatik Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar-Enformatik Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri Enformasyon Teknolojileri Enformatik Fizik Ýstatistik Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Matematik-Bilgisayar Meteoroloji Mühendisliði Uygulamalý Matematik ve Bilgisayar 3862 Biliþim-Yönetim Bilgi Yönetimi 5256 Bitki Koruma Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 4995 Bitkisel Üretim 5263 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Uluslararasý cilik 1302 Biyokimya Teknikerliði Biyokimya Biyoloji 1318 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Mühendisliði Elektrik- Elektrik ve 5566 Borsa ve Finans Bankacýlýk Ekonometri 1325 Boya Teknolojisi 5573 Boya ve Ýzolasyon Uygulama Teknikleri 1348 Büro Yönetimi Büro Yönetimi Öðretmenliði 1355 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Halkla Ýliþkiler Bilgi Yönetimi Saðlýk Kurumlarý ciliði 1362 Cam Seramik 1378 Cam-Seramik Seramik Mühendisliði Seramik Öðretmenliði Seramik Sanatlarý Seramik ve Cam 5589 Cilt Bakýmý ve Güzellik Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðr Cevher Hazýrlama Maden Mühendisliði 1406 Çay Eksperliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 1413 Çevre Biyokimya 1429 Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Biyoloji 1436 Çevre Koruma Çevre Mühendisliði Kodu Önlisans Mezuniyet ý 4567 Çevre Saðlýðý 1443 Çini Ýþlemeciliði Eski Çini Onarýmlarý Geleneksel Türk El Sanatlarý 5596 Çocuk Geliþimi Anaokulu Öðretmenliði Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðr Deðirmencilik Gýda Mühendisliði 5279 Dekor Tasarýmý Ýç Mimarlýk 1473 Demiryolu Araçlarý 1496 Deniz Elektroniði Deniz Teknolojisi Mühendisliði 1501 Deniz Haberleþme Elektrik ve Elektrik- Güverte 1524 Deniz ve Liman Deniz ciliði ve Yönetimi Deniz Ulaþtýrma Mühendisliði 5004 Deri Ýþleme Teknolojisi Deri Mühendisliði 5601 Deri Teknolojisi 1547 Dericilik 1531 Deri Konfeksiyon Giyim Öðretmenliði Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði 1554 Dýþ Ticaret Bankacýlýk Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Uluslararasý cilik 4831 Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði Avrupa Birliði Ýliþkileri Bankacýlýk Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Uluslararasý cilik 1561 Diþ Protez Saðlýk Ýdaresi 1584 Diþ Teknik Sekreterliði Büro Yönetimi Öðretmenliði Saðlýk Kurumlarý ciliði 1591 Diyaliz Hemþirelik 1605 Doðalgaz ve Isýtma Enerji Öðretmenliði 1612 Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi Tesisat Öðretmenliði

3 Kodu Önlisans Mezuniyet ý Dokumacýlýk ve El Sanatlarý Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Geleneksel Türk El Sanatlarý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Nakýþ Öðretmenliði Tekstil Dokuma ve Örgü Öðretmenliði 1635 Döküm Döküm Öðretmenliði Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 1642 Duvar Süsleme Sanatlarý Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Eski Çini Onarýmlarý Geleneksel Türk El Sanatlarý 5293 e-ticaret Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Uluslararasý cilik 1658 Ebelik Ebelik Hemþirelik 4574 Eðitim Önlisans Sýnýf Öðretmenliði 1665 Ekmekçilik Gýda Mühendisliði 1688 El Sanatlarý Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Geleneksel Türk El Sanatlarý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Nakýþ Öðretmenliði Tekstil Dokuma ve Örgü Öðretmenliði 1695 Elektrik Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði 1709 Elektrik-Elektronik Elektrik Mühendisliði 3885 Elektrik-Elektronik Teknikerliði 1716 Elektronik Elektrik ve 1723 Elektronik Haberleþme Elektrik- Enerji Öðretmenliði Fizik Meteoroloji Mühendisliði 5617 Elektronörofizyoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4847 Emlak ve Emlak Yönetimi 1739 Emtia Borsasý 1746 Endüstri Bitkileri Yetiþtirme ve Deðerlendirme Gýda Mühendisliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 77 Kodu Önlisans Mezuniyet ý 1753 Endüstriyel Elektronik Elektrik ve Elektrik- Enerji Öðretmenliði 5624 Endüstriyel Kalýpçýlýk Döküm Öðretmenliði 1769 Endüstriyel Otomasyon Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði Elektrik Mühendisliði Elektrik ve Elektrik- Mekatronik Mühendisliði 4773 Endüstriyel Otomasyon Döküm Öðretmenliði ( yýllarý arasýnda öðrenci alan Gemi Makineleri Mühendisliði Orta Doðu Teknik Üni. MYO Endüstriyel Otomasyon programýndan mezun olanlarýn tercih Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. yapabileceði lisans programlarý karþý sütunda gösterilmektedir.) Talaþlý Üretim Öðretmenliði 5631 Endüstriyel Seramik Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Seramik Seramik Mühendisliði Seramik Öðretmenliði Seramik Sanatlarý Seramik ve Cam 1776 Endüstriyel Tasarým Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstriyel Tasarým Mobilya ve Dekorasyon Öðr. Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr Endüstriyel Tavukçuluk 1783 Endüstriyel Yönetim Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri 1799 Et Endüstrisi Aile si ve Beslenme Öðr. Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Gýda Mühendisliði 4854 Ev Cihazlarý Teknolojisi Elektrik ve 1804 Ev Gereçleri Elektrik- Enerji Öðretmenliði 1811 Ev Ýdaresi Aile si ve Beslenme Öðr. Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Ev si 1827 Fermantasyon Biyokimya 1834 Fermente Ürünler Gýda Mühendisliði 1841 Fýndýk Eksperliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý

4 Kodu Önlisans Mezuniyet ý 1857 Fidan ve Fidecilik Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 1864 Fidan Yetiþtirme Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði 5307 Film Yapým Teknikleri Radyo ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon 5314 Finans Bankacýlýk 4796 Finans ve Muhasebe Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansman Öðr. Uluslararasý cilik 5647 Fizik Tedavi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1871 Fotoðrafçýlýk Basýn ve Yayýn 1894 Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk Fotoðraf Fotoðraf ve Video Gazetecilik Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Grafik Grafik Öðretmenliði Grafik Sanatlarý Grafik Tasarým Grafik Tasarýmý Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Sistemleri Radyo ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon Televizyon Gazeteciliði 1908 Geleneksel El Sanatlarý Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Geleneksel Türk El Sanatlarý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Nakýþ Öðretmenliði Tekstil Dokuma ve Örgü Öðretmenliði 1915 Gemi Ýnþaatý Deniz Teknolojisi Mühendisliði Gemi Ýnþaatý Mühendisliði 1922 Gemi Makineleri Gemi Makineleri Mühendisliði 1938 Gemi Makineleri 1945 Genel Bankacýlýk Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Öðretmenliði Saðlýk Kurumlarý ciliði Uluslararasý cilik Kodu Önlisans Mezuniyet ý 1968 Gýda Teknolojisi Beslenme ve Diyetetik Biyokimya Gýda Mühendisliði 3892 Grafik Fotoðraf 5321 Grafik Tasarýmý Fotoðraf ve Video Grafik Grafik Öðretmenliði Grafik Sanatlarý Grafik Tasarým Grafik Tasarýmý 5337 Görsel Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý 1982 Gümrük Bankacýlýk Bilgi Yönetimi Uluslararasý cilik 1998 Güverte Güverte 2007 Haberleþme Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr Haberleþme Teknolojisi Elektrik ve Elektrik Halý ve Kilim Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði 2037 Halýcýlýk Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði 2044 Halýcýlýk ve Desinatörlüðü Geleneksel Türk El Sanatlarý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Nakýþ Öðretmenliði Tekstil Dokuma ve Örgü Öðretmenliði 2051 Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler 2067 Halkla Ýliþkiler ve Halkla Ýliþkiler ve 3906 Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým 2074 Harita Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 2097 Harita Kadastro 2118 Harita ve Maden Ölçme 2125 Hasat Sonrasý Teknolojisi Gýda Mühendisliði 4861 Hastane Yönetimi ve Organizasyon Saðlýk Ýdaresi Saðlýk Kurumlarý ciliði 5027 Hayvansal Üretim 2132 Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý Veteriner 1193 Hazýr Beton Teknolojisi Ýnþaat Mühendisliði Yapý Öðretmenliði

5 Kodu Önlisans Mezuniyet ý Hazýr Yemek ve Aþçýlýk Aile si ve Beslenme Öðr. Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Beslenme ve Diyetetik 2155 Hazýr Giyim Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Giyim Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði Moda Tasarýmý Moda Tasarýmý Öðretmenliði 2162 Hemþirelik Ebelik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hemþirelik 2178 Hidroelektrik Santrallarý Elektrik Mühendisliði Elektrik ve Elektrik- Enerji Öðretmenliði 2185 Hidroterapi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hemþirelik 2192 Host ve Hosteslik (Otobüs) Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Öðr. Turist Rehberliði 2206 Ýklimlendirme-Soðutma Tesisat Öðretmenliði 4817 Ýlkokul Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði 5513 Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 2229 Ýlahiyat Ýlahiyat 5654 ve Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Sistemleri 5661 Ýnsan Kaynaklarý Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Kamu Yönetimi 2236 Ýnþaat Ýnþaat Mühendisliði 3913 Ýnþaat Teknikerliði Yapý Öðretmenliði 2243 Ýnþaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi 4877 Ýnternet ile Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Uluslararasý cilik 2259 Ýpek Böcekçiliði 2273 Ýþ Makineleri 2289 Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Sosyal Hizmetler 79 Kodu Önlisans Mezuniyet ý 2266 Ýþ Ýdaresi Bankacýlýk 2301 / cilik Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Öðretmenliði Saðlýk Kurumlarý ciliði Uluslararasý cilik 5344 Ýþ ve Uðraþý Terapisi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2296 Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi Tarým ciliði 2317 Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði Sosyal Hizmetler 2324 Ýtfaiyecilik ve Sivil Savunma 2331 Ýthalat-Ýhracat Bankacýlýk Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Uluslararasý cilik 4884 Jeoteknik Teknikerliði Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Maden Mühendisliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 5351 Jokeylik Veteriner 2347 Kaðýt ve Kaðýt Ýþleme Teknolojisi 2354 Kaðýtçýlýk Orman Endüstrisi Mühendisliði 2361 Kalýpçýlýk Döküm Öðretmenliði 2377 Kalite Kontrol Ýstatistik 2391 Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði 5041 Karayolu Ulaþýmý ve Trafik Ýnþaat Mühendisliði Ulaþtýrma ve Lojistik 2405 Kaynak Teknolojisi Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 4382 Kýymetli Taþ ve Metal Ýþlemeciliði / Gemoloji Taþ ve Metal Ýþlemeciliði Kuyumculuk Taký Tasarýmý 2428 Biyokimya 5057 Teknolojisi Çevre Mühendisliði 2435 Konfeksiyon (Hazýr Giyim) Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Giyim Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði Moda Tasarýmý Moda Tasarýmý Öðretmenliði

6 Kodu Önlisans Mezuniyet ý 2442 Kontrol Sistemleri Teknolojisi Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði Elektrik Mühendisliði Elektrik ve Elektrik- Kontrol Mühendisliði Mekatronik Mühendisliði Meteoroloji Mühendisliði 2465 Kooperatifçilik Tarým ciliði 5677 Kostüm Tasarýmý Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Giyim Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði Moda Tasarýmý Moda Tasarýmý Öðretmenliði 2472 Kozmetik Teknolojisi Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðr Kuaförlük Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðr Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý Gemoloji Kuyumculuk Taký Tasarýmý 5367 Laborant ve Veteriner Saðlýk Veteriner 2495 Laboratuvar Biyokimya Biyoloji 2516 Lastik Teknolojisi 2523 Lastik-Plastik 5374 Lojistik Ulaþtýrma ve Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 2539 Maden Jeoloji Mühendisliði Maden Mühendisliði 2553 Mahalli Ýdareler Kamu Yönetimi 2576 Maðaza ciliði Uluslararasý cilik 2583 Makine Üretim Mühendisliði 2583 Makine Döküm Öðretmenliði 2599 Makine Yaðlarý ve Yaðlama Teknolojisi 2604 Makine-Resim-Konstrüksiyon Gemi Ýnþaatý Mühendisliði Gemi Makineleri Mühendisliði Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Talaþlý Üretim Öðretmenliði Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr Kodu Önlisans Mezuniyet ý 2611 Maliye / Maliye M.Y.O.-Gümrük Bankacýlýk Kamu Yönetimi Maliye Uluslararasý cilik 2627 Mantarcýlýk Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5381 Masaüstü Yayýncýlýk Basýn ve Yayýn Fotoðraf ve Video Gazetecilik Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Sistemleri 2634 Matbaacýlýk Cilt 5691 Matbaacýlýk ve Baský Teknikleri Matbaa Öðretmenliði 4678 Medikal Bakým Hemþirelik 5064 Mekatronik Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði Elektrik Mühendisliði Elektrik ve Elektrik- Mekatronik Mühendisliði Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr Mermercilik / Mermer Teknolojisi Jeoloji Mühendisliði Maden Mühendisliði 2657 Metal Ýþleri Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 5071 Metalografi ve Malzeme Muayenesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 2664 Metalurji Malzeme Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 2671 Meyve-Sebze Ýþleme Gýda Mühendisliði 2687 Mobilya ve Dekorasyon Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði Orman Endüstrisi Mühendisliði

7 Kodu Önlisans Mezuniyet ý 2694 Moda-Konfeksiyon Giyim Endüstrisi Öðretmenliði 4891 Moda Tasarýmý Giyim Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði Moda Tasarýmý Moda ve Tekstil Tasarýmý Moda Tasarýmý Öðretmenliði 2708 Motor Gemi Makineleri Mühendisliði Bakým 2715 Muhasebe Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansman Öðr. Uluslararasý cilik 2722 Mutfak Yönetimi Aile si ve Beslenme Öðr. Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Beslenme ve Diyetetik Ev si 5397 Nalbantlýk Veteriner 2738 Odyometri Fizik Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 2745 Ofis Teknolojileri ve Yönetimi Büro Yönetimi Öðretmenliði Halkla Ýliþkiler Bilgi Yönetimi Saðlýk Kurumlarý ciliði 2752 Optisyenlik Fizik 5705 Organik Tarým Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 4905 Orman ciliði Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði 2768 Orman Ürünleri Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði 2775 Orta Kademe Yöneticilik Büro Yönetimi Öðretmenliði Bilgi Yönetimi Kamu Yönetimi Uluslararasý cilik 2782 Otel Yöneticiliði Konaklama ciliði Konaklama ciliði Öðretmenliði Konaklama ve Turizm ciliði Turizm ciliði Turizm ciliði ve Otelcilik Turizm ve Otel ciliði Turizm ve Otelcilik 2798 Oto Boya Karoseri Doðrultma Teknikerliði Kodu Önlisans Mezuniyet ý 4912 Oto Elektrik-Elektronik Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði Elektrik Mühendisliði Elektrik ve Elektrik- Enerji Öðretmenliði 4928 Oto Motor Teknolojileri Bakým 2803 Otobüs ciliði Seyahat ciliði 2819 Otobüs Þoförlüðü (Kaptanlýk) Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Öðr. Turist Rehberliði 2826 Otomasyon Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði Elektrik Mühendisliði Elektrik ve Elektrik Otomotiv 4942 Otomotiv Tasarým ve Ýmalat Gemi Makineleri Mühendisliði Bakým 4935 Otomotiv Satýþ Sonrasý Hizmet Bakým 2849 Örme Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði Moda Tasarýmý Öðretmenliði Moda ve Tekstil Tasarýmý Tekstil Tekstil Dokuma ve Örgü Öðretmenliði Tekstil Mühendisliði Tekstil Öðretmenliði Tekstil Tasarýmý Tekstil Terbiye Öðretmenliði 5712 Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Hizmetler 2856 Pamuk Eksperliði ve Ýplikçilik Tekstil 5402 Pamuk ve Ýplikçilik Tekstil Mühendisliði Tekstil Öðretmenliði Tekstil Terbiye Öðretmenliði 2863 Pancar Yetiþtiriciliði ve Þeker Teknolojisi Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5728 Para ve Sermaye Yönetimi Bankacýlýk Ekonometri

8 Kodu Önlisans Mezuniyet ý 2879 Patoloji Laboratuvar Biyokimya Biyoloji 2886 / ve Satýþ Halkla Ýliþkiler 2893 Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi Halkla Ýliþkiler ve 5087 Perakendecilik ve Maðaza Yönetimi Uluslararasý cilik 2907 Perfüzyon Hemþirelik 5094 Personel Yönetimi Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Kamu Yönetimi 2914 Petrokimya Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 2921 Petrol Sondajý ve Üretimi Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 2937 Peyzaj Peyzaj Mimarlýðý Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým 4958 Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5108 Peyzaj ve Süs Bitkileri Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým Peyzaj Mimarlýðý 2944 Piyasa Araþtýrmalarý ve Halkla Ýliþkiler 2951 Piyasa Araþtýrmalarý ve Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým 2967 Plastik Teknolojisi 2974 Protez ve Ortez Biyomedikal Mühendisliði Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2981 Radyoterapi Hemþirelik 3029 Radyo ve Televizyon Programcýlýðý Basýn ve Yayýn 3959 Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý Fotoðraf ve Video Gazetecilik Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Sistemleri Radyo ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon Televizyon Gazeteciliði 3013 Radyoloji Hemþirelik Kodu Önlisans Mezuniyet ý 3036 Radyo ve Televizyon Tekniði Elektrik ve Elektrik Rafineri 3059 Rafineri ve Petrokimya Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 5115 Raylý Sistemler Teknolojisi Ýnþaat Mühendisliði 3066 Yönetimi Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve 3073 Restorasyon Eski Çini Onarýmlarý 3089 Restorasyon ve Konservasyon Geleneksel Türk El Sanatlarý Ýç Mimarlýk Mimarlýk 3096 Saðlýk Kurumlarý ciliði Saðlýk Ýdaresi Saðlýk Kurumlarý ciliði 3101 Saðlýk Laboratuvarý Biyokimya Biyoloji 3117 Hemþirelik 3124 Saðlýk Teknikerliði 5418 Sahne Tasarýmý Ýç Mimarlýk 5122 Satýþ ve Reklam Yönetimi Halkla Ýliþkiler 3131 Satýþ Yönetimi Halkla Ýliþkiler ve Uluslararasý cilik 5425 Savunma ve Güvenlik Sosyal Hizmetler 3147 Sebze Üretimi Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 3154 Sekreterlik Büro Yönetimi Öðretmenliði Halkla Ýliþkiler Bilgi Yönetimi Saðlýk Kurumlarý ciliði 5735 Selüloz ve Kaðýt Teknolojisi 5138 Selüloz ve Kaðýtçýlýk Orman Endüstrisi Mühendisliði 3161 Seracýlýk Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 3177 Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým Peyzaj Mimarlýðý 3184 Seramik Seramik Seramik Mühendisliði Seramik Öðretmenliði Seramik Sanatlarý Seramik ve Cam

9 Kodu Önlisans Mezuniyet ý Serigrafi Grafik Grafik Öðretmenliði Grafik Sanatlarý Grafik Tasarým Grafik Tasarýmý Matbaa Öðretmenliði 3205 Seyahat ve Tur ciliði Seyahat ciliði 3212 Seyahat ciliði / Seyahat ve Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Turizm ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Öðr Seyahat ciliði ve Tur Operatörlüðü Turist Rehberliði 3235 Sýðýr Yetiþtiriciliði ve Besiciliði 3242 Sýhhi Tesisat Enerji Öðretmenliði 3258 Sýhhi Tesisat ve Doðalgaz Tesisat Öðretmenliði 3265 Aktüerya Bankacýlýk Ekonometri Bilgi Yönetimi Uluslararasý cilik 3272 Sivil Hava Ulaþtýrma ciliði Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Öðr. Sivil Hava Ulaþtýrma ciliði Ulaþtýrma ve Lojistik 3323 Sondajcýlýk Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 3339 Sosyal Bilimler Halkla Ýliþkiler Sosyal Hizmetler Sosyoloji 5529 Sosyal Hizmet Sosyal Hizmetler Sosyoloji 4801 Sualtý Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði 3353 Su Ürünleri Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði Su Ürünleri 5742 Subtropik Ýklim Bitkileri Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5145 Sulama Teknolojisi Orman Mühendisliði Peyzaj Mimarlýðý 5152 Süt Hayvancýlýðý 3369 Süt ve Ürünleri Gýda Mühendisliði 4368 Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði Gemoloji Kuyumculuk Taký Tasarýmý 3399 Tapu Kadastro Kamu Yönetimi 4257 Tarým Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 3404 Tarým Alet ve Makineleri 5758 Tarým ciliði ve Tarým ciliði 5765 Tarým Ürünlerinin Muhafazasý ve Depolanmasý 83 Kodu Önlisans Mezuniyet ý 3427 Tarýmsal Kooperatifçilik 5455 Tarýmsal cilik Tarým ciliði 3434 Tarýmsal Laboratuvar Gýda Mühendisliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5168 Tarýmsal Uluslararasý cilik 3441 Tarýmsal Sulama Yönetimi 3457 Tarla Bitkileri Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 4375 Taþ Ýþlemeciliði Jeoloji Mühendisliði Maden Mühendisliði 4382 Taþ ve Metal Ýþlemeciliði / Gemoloji Kýymetli Taþ ve Metal Ýþlemeciliði Kuyumculuk Taký Tasarýmý 3487 Tavukçuluk 5175 Teknik Seramik Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Seramik Seramik Mühendisliði Seramik Öðretmenliði Seramik Sanatlarý Seramik ve Cam 3494 Tekstil Moda ve Tekstil Tasarýmý 3508 Tekstil Baský Tekstil 3515 Tekstil Dokuma Tekstil Dokuma ve Örgü Öðretmenliði 3522 Tekstil Ýplikçilik Tekstil Mühendisliði Tekstil Öðretmenliði Tekstil Tasarýmý Tekstil Terbiye Öðretmenliði 3545 Telekomünikasyon Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Elektrik ve Elektrik Televizyon Yapým ve Yönetimi Basýn ve Yayýn 3966 Televizyon ve Radyo Programcýlýðý Fotoðraf ve Video Gazetecilik Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Sistemleri Radyo ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon Televizyon Gazeteciliði 4729 Termik Motorlar ve Otomobil Bakým 3552 Tesisat Teknolojisi Enerji Öðretmenliði Tesisat Öðretmenliði 3568 Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Büro Yönetimi Öðretmenliði 4736 Týbbi Ýstatistik ve Bilgisayar Saðlýk Kurumlarý ciliði

10 Kodu Önlisans Mezuniyet ý Týbbi Aromatik Bitkiler / Kültür Bitkileri Üretimi ve sý Týbbi ve Aromatik Bitkiler 3582 Týbbi Laboratuvar Biyokimya Biyoloji 3598 Týbbi Mümessillik ve Halkla Ýliþkiler 3603 Ticaret ve Yönetim Bankacýlýk Bilgi Yönetimi Uluslararasý cilik 3619 Tohumculuk Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 4743 Toplum Saðlýðý Hemþirelik 3626 Turizm 3633 Turizm ciliði Konaklama ciliði 5478 Turizm ve Otel ciliði Konaklama ciliði Öðretmenliði 3663 Turizm ve Otelcilik Konaklama ve Turizm ciliði 3973 Turizm, Konaklama ve Otel ciliði Turist Rehberliði 3679 Turizm Yönetimi Turizm ciliði Turizm ciliði ve Otelcilik Turizm ve Otel ciliði Turizm ve Otelcilik 5485 Turizm ve Seyahat ciliði Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Öðr. Turist Rehberliði 3656 Turizm Animasyonu Tiyatro 3649 Turizm Rehberliði Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Öðr. Turist Rehberliði 3686 Tütün Yetiþtiriciliði ve Ýþlemeciliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý Tütün Eksperliði 3693 Uçak Elektriði Elektrik Mühendisliði Elektrik ve Elektrik- Uçak Mühendisliði 3707 Uçak Elektroniði Elektrik ve Elektrik- Uçak Mühendisliði 84 Kodu Önlisans Mezuniyet ý 3714 Uçak Gövdesi Havacýlýk ve 3721 Uçak Motoru Bakým Uçak Mühendisliði 3737 Ulaþtýrma Ýnþaat Mühendisliði 5772 Uluslararasý Lojistik Ulaþtýrma ve Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 3744 Uluslararasý Taþýmacýlýk Yönetimi Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Öðr. Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 3767 / Bankacýlýk Yönetimi Bilgi Yönetimi Uluslararasý cilik 4398 Un Üretim Teknolojisi Gýda Mühendisliði 3781 Uygulamalý Ýngilizce-Türkçe Çevirmenlik Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce, Fransýzca, Türkçe) 4403 Uygulamalý Taký Teknolojisi Gemoloji Kuyumculuk Taký Tasarýmý 4521 Veteriner Saðlýk Teknikerliði Veteriner 3802 Yað Endüstrisi Beslenme ve Diyetetik Biyokimya Gýda Mühendisliði 4463 Yapý Teknolojisi Ýnþaat Mühendisliði Yapý Öðretmenliði 5182 Yapý Donatým Teknolojisi Tesisat Öðretmenliði 5788 Yapý Tesisat Teknolojisi 3818 Yapý Ressamlýðý Mimarlýk Yapý Öðretmenliði Yapý Ressamlýðý Öðretmenliði 5492 Yatçýlýk ve Yat ciliði Deniz ciliði ve Yönetimi Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Öðr. Turist Rehberliði 3825 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme 3848 Yiyecek Ýçecek ciliði Aile si ve Beslenme Öðr Yemek Piþirme Teknikleri Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Beslenme ve Diyetetik Ev si 5506 Zeytin Yetiþtiriciliði ve Deðerlendirilmesi Kültür Bitkileri Üretimi ve sý

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI 114114 1015 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır.

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır. TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm 1101 8342 9132 3204 8585 3205 4202 1105 9178 4205 Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi 9077 3243 8215 9116 3337 3338 6339 Turizm ve Otelcilik 3340 8587 5114 7161 7162 1102 Hukuk 3209 5301 3101 3276 6277

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu 1135422 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 121 121 SAY 2004,2,D,84 90.405 100.000 1135598 Bilgisayar Teknolojisi

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3C Tablo 3C Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk

Detaylı

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Donanımı Operatörlüğü Operatörlüğü ve Teknikerliği

Detaylı

Teknikerler Birliğine Üye Olunabilecek Meslek Yüksek Okulu Programları

Teknikerler Birliğine Üye Olunabilecek Meslek Yüksek Okulu Programları Teknikerler Birliğine Üye Olunabilecek Meslek Yüksek Okulu Programları 1. Acil Yardım 2. Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi 3. Adli Tıp Teknikerliği 4. Ağaç İşleri 5. Ağırlama Hizmetleri 6. Ağız ve

Detaylı

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Aşçılık Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Et Endüstrisi

Detaylı

EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR

EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR a. Sınavlı MYO Kontenjanları Acil Bakım Teknikerliği 40 25 Adalet 150 160 Adalet Meslek Yüksek Okulu 350 350 Ağaç İşleri 30 30 Ağız Diş Sağlığı

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 1 Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik Eser Koruma 6002 Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon 7 Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri 6003 Sosyal Hizmetler

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 6C Tablo (Devam) 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim

Detaylı

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/19 KPSS 2008/4

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/19 KPSS 2008/4 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN LER 3001 3003 Meslek yüksekokullarının herhangi bir Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 1102 6352 3005 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği,

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG YGS2 Acil Durum ve Afet Yönetimi 122 123 158 166 280 289 143 210 96% 38% YGS Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 750 750 - - 750 750 615 900 22% -17% YGS3 Adalet 1.342 1.343 1.614 1.694 2.956 3.037 2.295

Detaylı

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden 1/ 8 ÖNLİSANS Not: Kamu kurum ve kuruluşları, yürütülebilmesi için her hangi bir mesleki veya teknik öğrenim görmüş olmayı gerektirmeyen Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru v.b. kadroları için personel

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1015 Acil Bakım Teknikerliği Hemşirelik 5795 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 5904 Adli Tıp Teknikerliği 1022 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 5198 Ameliyathane Teknikerliği

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları 6001 ADALET - ALANI VE TÜM DALLARI Adalet 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI

Detaylı

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Banka ve Sigorta Yönetimi Bankacılık Borsa ve Finans Dış Ticaret Dış Ticaret ve Avrupa Birliği e-ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağırlama Hizmetleri 2 YGS-5 Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) 2

Detaylı

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI Adı ları 2107 İlahiyat 105110084 İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Türkçe YGS-4 13 254,52324 9262 İlahiyat - Sosyal Bilimler 105130088 İlahiyat Fakültesi (İÖ) İlahiyat Fakültesi (İÖ) Türkçe YGS-4 13

Detaylı

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANI Beton Teknolojisi Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği Geoteknik Hazır Beton Teknolojisi İnşaat

Detaylı

2 YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ BİTİRDİKLERİ BÖLÜMLERE GÖRE TERCİH EDEBİLECEKLERİ SINIF/BRANŞLAR

2 YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ BİTİRDİKLERİ BÖLÜMLERE GÖRE TERCİH EDEBİLECEKLERİ SINIF/BRANŞLAR Bakım 1 Acil Durum ve Afet Yönetimi X X X X X X X X 2 Acil Yardım X X X X X X X 3 Acil Yardım Teknikerliği X X X X X X X 4 Acil Yardım ve Afet Yönetimi X X X X X X X X 5 Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 8585 Acil Yardım Teknikerliği 4202 Adli Tıp Teknikerliği 1105 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 9178

Detaylı

A YÖP Ç I K L A M A Puan Küçük Yerleþtirme Kayýt Bu Kodu tablodaki Program meslek Adý yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans Türü programlarýna, Puan Öncelikleri öncelikle Kodu ilgili mesleki ve teknik

Detaylı

TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Yapan

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği 9018 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Deri Mühendisliği 8591 Ayakkabı Tasarımı Moda Tasarımı 4210 Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı Moda ve Tekstil

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI EK-1. DGS PUANLARININ BELİRLEYEN STANDART PUANLAR VE KATSAYILAR DGS SAYISAL SÖZEL İLGİLİ AĞIRLIKLI ÖNLİSANS PUANLARI STANDART PUAN STANDART PUAN BAŞARI PUANI (AÖBP) SAYISAL DGS PUANI SÖZEL DGS PUANI EŞİT

Detaylı

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU Acil Durum ve Afet Yönetimi YGS-2 430 286-716 245 324-569 185-38 - 147 75,5% -11,7% - 25,8% Adalet YGS-3 3.275 2.920 300 6.495 2.685 2.569 395 5.649 590 351-95 846 22,0% 13,7% -24,1% 15,0% Ağız ve Diş

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu 1101 Acil Bakım Teknikerliği

Detaylı

TABLO-4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI

TABLO-4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI 1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ 8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ 1102 ADALET 6352 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 8589 ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ 5301 AĞAÇ İŞLERİ 1103 AĞIZ DİŞ

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI GRUP Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu 1 1101 Acil Bakım

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1211 Sýnav tarihi itibarýyla ( 30 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1213 Sýnav tarihi itibarýyla ( 31 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1215 Sýnav tarihi

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik 1 ZABIT KATİPLİĞİ Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Eser

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu 1101 Acil Bakım Teknikerliği

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 1 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 1 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 1 4201 Acil Yardım

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Ağırlama Hizmetleri 6.759 2.095 4.664 Aktüerya Bilimleri 24 12 12 Alman Dili ve Edebiyatı 398 174 224 Almanca Öğretmenliği 176 113 63 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 287 39 248 Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği 9018 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Deri Mühendisliği 8591 Ayakkabı Tasarımı Moda Tasarımı 4210 Ayakkabı

Detaylı

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz. Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi Adý alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki) yýllýk yükseköðretim önlisans programlarý Mesleki ve Teknik

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 1 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 1 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 1 4201 Acil Yardım

Detaylı

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5.com 2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5 olarak YGS ile tercih edilebilen ön lisan bölümlerini ve bu bölümlerin hangi puan türüyle öğrenci kabul ettiğini sizler için derledik.

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI (2012-DGS TERCİH KILAVUZU) Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI (2012-DGS TERCİH KILAVUZU) Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği 4202 Adli Tıp Teknikerliği 1105 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 8585 Acil Yardım Teknikerliği 4202 Adli Tıp Teknikerliği 1105 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 9178

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4202 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2012-DGS TERCİH KILAVUZU

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2012-DGS TERCİH KILAVUZU EK-1. DGS PUANLARINI BELİRLEYEN STANDART PUANLAR VE KATSAYILAR DGS SAYISAL SÖZEL PUANLARI STANDART PUAN SAYISAL DGS PUANI SÖZEL DGS PUANI STANDART PUAN EŞİT AĞIR. DGS PUANI 1,8 1,8 0,6 (*) 2011-DGS de

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1201 Sýnav tarihi itibarýyla ( 25 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1205 Sýnav tarihi itibarýyla ( 27 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1209 Sýnav tarihi

Detaylı

YENİ PROGRAM ADI (2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanacak) ISCED BÖLÜM KODU MYO'LARDA MEVCUT PROGRAM ADI

YENİ PROGRAM ADI (2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanacak) ISCED BÖLÜM KODU MYO'LARDA MEVCUT PROGRAM ADI 214: TASARIM 213: GÖRSEL,-İŞİTSEL TEKNİKLER ve MEDYA YAPIMCILIĞI ISCED BÖLÜM KODU MYO'LARDA MEVCUT PROGRAM ADI Bilgisayar Destekli Yayıncılık Masaüstü Yayıncılık Matbaacılık Tasarım ve Basım-Yayıncılık

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 8589 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

2014 DGS KILAVUZUNA GÖRE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

2014 DGS KILAVUZUNA GÖRE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2014 DGS KILAVUZUNA GÖRE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ADALET Hukuk Fakültesi AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Sağlık İdaresi AMELİYATHANE HİZMETLERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 101 BESLENME VE EV YÖNETİMİ Beslenme ve Diyetetik 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Moda Tasarımı 6005 BAHÇECİLİK Organik Tarım İşletmeciliği Basım Teknolojileri Bilgisayar

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 4201 Acil Yardım 8589 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

KPSS 2009/3 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

KPSS 2009/3 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 3001 Meslek yüksekokullarının herhangi bir programından 3003 3005 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4202 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont.

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Öncelikleri 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Haz. 1 2 3 4 5 6 Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 1 166

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4201 Acil Yardım 8589

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

KPSS 2010/1 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/10

KPSS 2010/1 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/10 3001 Herhangi bir önlisans 3003 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun 1102 6352 3005 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği,

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler / Bölümler Kadın Erkek Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) 46

Detaylı

TABLO 4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI

TABLO 4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI 1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 9132 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ 4201 ACİL YARDIM 8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ 8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ 1102 ADALET 6352 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 4202 ADLİ

Detaylı

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 3001 Herhangi bir önlisans programından mezun 3002 Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından mezun 9339 3003 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun 1102 6352 3004 Sosyal

Detaylı

KPSS 2010/2 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

KPSS 2010/2 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 3001 Herhangi bir önlisans programından mezun 3003 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun 1102 6352 3004 Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun 9098 3005 Acil Bakım

Detaylı

EKPSS ARAŞTIRMASI. 2015-1 ve 2014 Yıllarında ÖSYM Tarafından Yapılan Engelli Atamaların Araştırması ARALIK 2015

EKPSS ARAŞTIRMASI. 2015-1 ve 2014 Yıllarında ÖSYM Tarafından Yapılan Engelli Atamaların Araştırması ARALIK 2015 ARALIK 2015 ARAŞTIRMASI 2015-1 ve 2014 Yıllarında ÖSYM Tarafından Yapılan Engelli Atamaların Araştırması (Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Alan/Bölüm ve Programlara Göre Toplam Kadro Sayıları / Atama Sayıları

Detaylı