AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF)"

Transkript

1 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF) MOLEKÜLER YAKLAŞIMLAR DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD

2 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ Otozomal resesif kalıtım Akdeniz ve Ortadoğu kökenli populasyonlarda sık görülür Türk, Arap, İsrail ve Ermeniler Yüksek risk populasyonlarında Hastalık sıklığı - 1-3:1000 Taşıyıcı sıklığı - 1:5-1:7 1:7 Ataklar, hastaların %90 ında 20 yaşından önce başlar. Erkek çocuklarda görülme sıklığı kız çocuklara oranla daha fazladır (13:10)

3 FENOTİP (KLİNİK BULGULAR) Tekrarlayan ateş Enflamasyon Periton Sinoviyum Plevra Karın ağrısı Artrit Vaskülit ve amiloidoz en önemli komplikasyon

4 KLİNİK TANI Atakların sıklığı, süresi ve şiddeti Etnik köken Aile hikayesi Biyokimyasal test sonuçları Ataklar sırasında yapılan testlerde Sedimantasyon, CRP, fibrinojen,, lökosit Kolşisin tedavisine yanıt Genetik testler Bilinen mutasyonların taranması DNA dizi analizi

5 MEDITERRANEAN FEVER (MEFV) GENİ Kromozom Bölgesi : 16p13.3 Gen Adı : MEFV Ekson sayısı : 10 Transkript (mrna) : 3.7 Kb Translasyon ürünü :Pirin (marenostrin( marenostrin) Protein uzunluğu :781aa

6 MEFV VERİBANKASI Toplam mutasyon sayısı :32 Mutasyon sıcak bölgeler :Ekson2 ve ekson10 (~ %85) Mutasyonların eksonlara göre dağılımı Ekson1, 2 9 Ekson3 2 Ekson5 3 Ekson10 18 REF :http://life2.tau.ac.il/genedis/tables/fmf/fmf.html

7 TÜRK TOPLUMUNDA MEFV GENİ MUTASYON FREKANSLARI M694V M694I V726A E148Q A761H M680I L695A MUTASYONLAR Bilinmeyen FREKANS REF:

8 GENOTİP-FENOTİP KORELASYONU Mutasyonların gen bölgesi üzerinde bulundukları yer, mutasyon türü ve protein üzerindeki yansımaları hastalık fenotipini belirler M694V Amiloidoz riskini arttırır (etnik gruplar arası değişken) E148Q, V726A amiloidoz oluşumunda daha az etken A138G polimorfizmi,, herhangi bir mutasyon ile birlikte bulunduğunda amiloidoz riskini arttırır Diğer gen etkileşimleri?

9 PİRİN VE İLGİLİ DİĞER PROTEİNLER

10 GENOTİP-FENOTİP KORELASYONU FMF Lİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İZLENECEK YOLUN VE İLAÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIR

11 NEDEN MOLEKÜLER TANI? Klinik tanıyı doğrulamak Ailede hasta bireylerin erken dönemde belirlenmesi Merkezimizde FMF e yönelik sadece postnatal uygulamalar yapılmaktadır

12 NUMUNE TÜRÜ K 3 EDTA lı tam kan (5cc) Sitratlı, heparinli tüpe alınan EDTA lı tüpe alındığı halde pıhtılaşan Hemolizli Antikoagulan ilaçları kullanan hastalardan alınan numunelerde DNA izolasyonu sırasında sorun oluşabilir Kanların serin ortamda, dondurulmadan gönderilmesi gerekir Prenatal materyalleri kabul edilmemektedir*

13 MUTASYON ANALİZ SİSTEMLERİMİZ Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR; PCR) a dayalı teknikler Restriksiyon enzim analizi (%65) M694V, V726A, M680I, E148Q MEFV geni ekson 2-10 dizi analizi (%90) Ekson 2 mutasyonları : 5 (G138A, E167D, T267I, E148Q, E230K) Ekson 10 mutasyonları : 18 S675N, Y688X, K695R, G678E, 691delAAT, V704I, M680L, 692delATA, V726A, M680I(G>C) C), 693delTGA, A744S, M680I(G>A) A), M694V, R761H, T681I, M694I Polimorfizmler : 2 A138G, C165A

14 KONVANSİYONEL TEKNİKLER M ÖRNEK Ekson 2 E148Q mutasyon analizi M : DNA boy markörü 1. Normal/Normal (Hasta1) 2. Mutant/Normal (Hasta2) 3. Mutant/Normal (kontrol)

15 OTOANALİZÖR SİSTEMLERİ DNA DİZİ ANALİZİ SİTOZİN > ADENİN DÖNÜŞÜMÜ MUTASYONUN HETEROZİGOT FORMU

16 RAPORLAMA Mutasyon analizi raporlarında, incelenen mutasyonların Görülüp görülmediği (dizi analizine yönlendirme) Görülmüş ise genotip içeriği (heterozigot( heterozigot, homozigot, kompound heterozigot) ) belirtilir DNA dizi analizi raporlarında incelenen bölgede gözlemlenen baz değişikliğinin Nükleotid pozisyonu Nükleotid düzeyinde değişikliğin ne olduğu Amino asid pozisyonu Amino asid düzeyinde değişikliğin ne olduğu Mutasyon veya polimorfizm ayırımı Daha önce belirlenmiş, veribankasına bildirilmiş veya ilk defa belirlenmiş olup olmadığı İlk defa belirlenmiş ise fenotip-genotip korelasyonu açısından anlamının ne olabileceği!! belirtilir

17 ÖRNEKLER MUTASYON ANALİZ RAPOR SONUCU DNA ANALİZ SONUÇLARI : Yapılan DNA analizi sonucunda probandın M694V ve M680I mutasyonlarını heterozigot olarak taşıdığı ve genotipinin M694V/M680I olduğu belirlendi.

18 DİZİ ANALİZİ RAPORU TARANAN BÖLGE ÜZERİNDE DAHA ÖNCE TANIMLANMIŞ MUTASYONLAR*: (TABLO HALİNDE VERİLİR) DNA DİZİ ANALİZİ İLE İNCELENEN BÖLGELERİN NÜKLEOTİD POZİSYONLARI: EKSON 2 : nt405-nt1038 arası EKSON 10 : nt2001-nt 2524 arası DNA ANALİZ SONUÇLARI: Yapılan DNA dizi analizi çalışmaları sonucunda, probandın yukarıda adı geçen mutasyonlardan herhangi bir tanesini taşımadığı belirlendi. Belirlenen değişiklikler Normal dizi Varyasyon Ekson numarası Nükleotid pozisyonu Kodon numarası Kodlanan Amino asid Nükleotid değişkliği Kodlanan amino asid (GGA) Glisin 138 (GGG) Glisin (GCC) Alanin 165 (GCA) Alanin YORUM : 138A>G ve 165C>A varyasyonları, herhangi bir amino asid değişikliğine neden olmadıkları için polimorfizm olarak değerlendirilebilirler. Probandın bu iki polimorfizmi homozigot olarak taşıdığı belirlendi. NOT : 1. DNA data bankasına bildirilmiş olan mutasyonlardan yaklaşık %85'i ekson2 ve 10 bölgesinde bulunmaktadır G genotipine sahip olan FMF hastalarındaki amiloidoz gelişme riskinin, 138-A genotipine sahip olan hastalara oranla 3 kat fazla olduğuna yönelik çalışmalar bulunmaktadır**. (**Ref)

19 ÇALIŞMA SONUÇLARIMIZ Ocak Eylül2005 TOPLAM AİLE SAYISI : 811 TOPLAM ANALİZ SAYISI : 928 Bir ailede birden fazla kişide inceleme MUTASYON FREKANSIMIZ (M694V, V726A, M680I, E148Q*) Tüm bireylerde belirlenen mutasyon frekansı ~%48 Klinik bilgileri tam olan bireylerde belirlenen frekans ~%63

20 HASTA KABUL VE ANALİZLERE DESTEK OLMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ NOKTALAR Bilgilendirilmiş hasta onay formunun doldurulması* Hasta/aile bilgilerinin tam olması Aile ve doktorların iletişim adreslerinin tam olması FMF hastalarının klinik bulgularının, DNA analiz sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi Genotip-fenotip korelasyonu Tedaviye yaklaşımlar Doğru istatistik Genetik danışma açısından önemlidir

21 KATILIMCISI OLDUĞUMUZ KALİTE KONTROL PROGRAMLARI Ulusal Moleküler Genetik Laboratuvarları Kalite Kontrol Ağı (UMGEKA) (FMF, CF, Trombofili) FMF örneklerinde konvansiyonel yöntemler ile yapılan DNA analiz değerlendirme sonuçlarını bekliyoruz European Molecular Diagnostic Laboratories Quality Control Network (EMQN) DNA dizi analizi kalite kontrol programı için örnekleri bekliyoruz.

22 BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI Hastalık ismi ile değil yapılan teknik çalışma ismi ile listelenmiştir Her genetik test değişik birkaç teknik uygulama ile yapılır Her genetik çalışma için kendi içindeki parametreler listeden bulunmalıdır Uygulamaların hepsi listede yer almayabilir Listede yer alan testler, pratikte yapılan uygulamalar ile birebir örtüşmeyebilir

23 DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ Uzman Dr. Belgin Eroğlu Kesim, MD Biyolog Dr. Bilgen Dölek, PhD Biyolog Sevim Güz Eroğlu, BSc Biyolog Günay Karataş, BSc Yüksek Biyolog Gülfer Gültekin, MSc Biyolog Aslı Dağdeviren DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU BÜTÜN İL VE İLLERE BAĞLI ŞUBELERDEKİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ

24 DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

X e Bağlı Kalıtım. Hastalar ve Aileler İçin Bilgiler

X e Bağlı Kalıtım. Hastalar ve Aileler İçin Bilgiler 15 X e Bağlı Kalıtım İngiltere' deki Guy's ve St Thomas Hastanesi ve IDEAS Genetik Bilgi Parkı tarafından hazırlanan broşürlerden kendi kalite standartlarına uygun olarak uyarlanmıştır. Ocak 2007 Bu çalışma

Detaylı

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR X EKSİKLİĞİ VI. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ Dr. Tuğba Belgemen ve THD Hemofili Bilimsel Alt Komitesi

Detaylı

Pompe hastası iken çocuk sabihi olmak

Pompe hastası iken çocuk sabihi olmak Pompe hastası iken çocuk sabihi olmak Pompe hastalığı, kalıtsal bir hastalıktır. Bu da, her iki ebeveyn de hastalığa sebep olan genetik özre sahip ise, hastalık çocuklarda da görülebilir. Bu sebeple, aile

Detaylı

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi?

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Dr. Klara DALVA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı Laboratuvarı Genel bilgiler, terimler Doku uyumu çalışmaları,

Detaylı

Prediktif (Presemptomatik) Genetik Test Nedir?

Prediktif (Presemptomatik) Genetik Test Nedir? 16 Anabilim Dalı nın resmi web sayfasıdır. Genetik laboratuarlarında yapılan testler ve bölüm hakkında detaylı bilgi bulmak mümkündür. Adres: Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Detaylı

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis)

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) Kistik Fibroz nedir? Kistik Fibroz (Cystic Fibrosis, CF), kalıtsal bir genetik (genetic) hastalıktır.

Detaylı

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS)

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) Herhangi iki bireyin DNA dizisi %99.9 aynıdır. %0.1 = ~3x10 6 nükleotid farklılığı sağlar. Genetik materyalde varyasyon : Polimorfizm

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK Yüksek

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Nadir Faktör Eksiklikleri Hemofili A, Hemofili B ve von Willebrand hastalığı dışında

Detaylı

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler.

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler. For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFIRI Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Ocak 2014 Sayı: 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ HABER BÜLTENİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ BÜLTENİ OCAK 2014 SAYI:1 ISSN:...?????????? AKÜ Adına Sahibi

Detaylı

This information (11) on Fragile X syndrome is in Turkish Frajil X Sendromu (İngilizce'si Fragile X Syndrome)

This information (11) on Fragile X syndrome is in Turkish Frajil X Sendromu (İngilizce'si Fragile X Syndrome) Frajil X Sendromu nedir? This information (11) on Fragile X syndrome is in Turkish Frajil X Sendromu (İngilizce'si Fragile X Syndrome) Frajil X Sendromu, öğrenme güçlüklerinin en yaygın kalıtımsal nedenidir.

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

OR-PKBH Kayıt Sistemi ne (ARegPKD) katılmak için hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam formu

OR-PKBH Kayıt Sistemi ne (ARegPKD) katılmak için hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam formu OR-PKBH Kayıt Sistemi ne (ARegPKD) katılmak için hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam formu Çalışmayı başlatan: Eşdeğeri: Max C. Liebau, MD Markus Feldkötter, MD Pediatri Anabilim Dalı Pediatri

Detaylı

Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın Analizi

Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın Analizi TURKMIA 09 Proceedings 247 VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri ENMI Vol V No 1, 2009 Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın

Detaylı

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır. ÖNSÖZ Güvenilir ve güvenli laboratuvar hizmeti sunumu temel amacımızdır.bu amaçla da kurumumuz "Tanıda Güvence" sloganını kendisine kalite yolculuğunun ilk gününden ilke edinmiştir.1994 yılında başladığımız

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler 12 Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler Bu broşür Dr. Ian M Frayling (Galler Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Genetik Enstitüsü, Cardiff, UK), Dr. Domenico Coviello (Tıbbi Genetik Laboratuvarı, Fondazione

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlknur SOLMAZ BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU ve FUSARIUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f.sp. niveum)

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Dominant (Baskın) Kalıtım

Dominant (Baskın) Kalıtım Dominant (Baskın) Kalıtım İngiltere' deki Guy's ve St Thomas Hastanesi ve IDEAS Genetik Bilgi Parkı tarafından hazırlanan broşürlerden kendi kalite standartlarına uygun olarak uyarlanmıştır. Ocak 2007

Detaylı

BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/127 Projenin Başlığı: BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Bilindiği gibi Enfeksiyöz

Bilindiği gibi Enfeksiyöz Türkiye genelinde broyler ve damızlıklarda IB salgınlarında IS/1494/06 IBV suşu belirlenmiştir. Enfeksiyöz Bronşitisli Broylerlerde IB Virus Genotipleri: Ülkemizdeki Durum Ülkemizde uzun yıllardan beri

Detaylı

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 95 Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik... 22

Detaylı

Huntington hastalığı, aynı aile içinde bile oldukça değişkendir. Huntington hastalığının ilk semptomları genellikle şunları içerir:

Huntington hastalığı, aynı aile içinde bile oldukça değişkendir. Huntington hastalığının ilk semptomları genellikle şunları içerir: This information (12)on Huntington s disease and presymptomatic testing is in Turkish Huntington Hastalığı ve Presemptomatik Test (İngilizce'si Huntington s Disease and Presymptomatic Testing) Huntington

Detaylı