PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT) KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT) KILAVUZU"

Transkript

1 Array CGH ile Embriyoda 24 Kromozom PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT) KILAVUZU GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ w w w. m i k r o g e n l a b. c o m

2 Bu kitapçığı preimplantasyon Preimplantasyon Genetik Tanı Yardımı genetik ile tanı HLA (PGT) yapılması Analizi: gereken hastalarınıza bu servisi en HLA UYUMLU KARDEŞ doğru, en hızlı ve en güvenilir bir şekilde birlikte ve tam bir işbirliği içinde vermek amacıyla hazırladık. Bu yöntem; genetik hastalık taşıyan ve HLA uyumlu Bu PGT katalogda nasıl PGT yapılıyor? uygulamalarına yönelik pratik bilgileri bulacağınızı kök hücre nakli için yaşayan hasta çocuğu umuyoruz, konuya ilişkin tüm ile HLA (Human Leukocyte Antigen) Biyopsiyi takiben sorularınızı alınan çalışma blastomer arkadaşlarım ve ben yanıtlamaktan mutluluk uyumu gösteren sağlıklı çocuk sahibi hücrelerinin duyacağız. değerlendirilmesinde olmak isteyen aileler IVF merkezleri için çok önemli Mikrogen Genetik Tanı mutasyonun Prof. görüldüğü Dr. VOLKAN gen bölgeleri BALTACI, ve MD HLA PhD bir tekniktir. Doğal Laboratuvarı siklusa bıraklıdığında ile nasıl iş birliği yapar? geninin A, B, C ve DRB bölgelerinin fragment Tıbbi Genetik Lab. Direktörü sağlıklı çocuk sahibi 1. Mikrogen olma şansının genetik tanı %25 laboratuvarı, ve analizleri PGT ve 0532 genotiplemeleri yapılmaktadır. amaçlı tüp bebek uygulamalarında IVF HLA uyumluluk gösteren üniteleri kardeşin ve hekimler doğma ile ortaklaşa çalışır. HLA bölgesinde bulunan en az 8 polimorfik Dr. LEYLA ÖZER, PhD olasılığının da %20 2. Bizimle olduğu irtibat göz kurduğunuzda, önünde hastanızdan STR markerının analizi ile kontaminasyon ve ve ilgili aile bireylerinden kan veya DNA Tıbbi Genetik Uzmanı bulundurulduğunda hasta çocuğu olan HLA genleri arası crossing-over ihtimalinden materyali göndermeniz istenecektir. genetik hastalık taşıyıcısı çiftlere, HLA ve kaynaklanacak EVRİM hataların ÜNSAL, önüne PhD geçerek 3. Bu materyallerden hastanıza spesifik tanı amaçlı PGT destekli hazırlıklarımızı bir IVF siklusu tamamladığımızda artık testin doğruluğunu Moleküler arttırmak Biyolog mümkün hastanızı IVF siklusuna hazırlayabilirsiniz. önerilmelidir. olmaktadır. ÖZGE AYVAZ, PhD 4. IVF siklusu sırasında hastanıza ait embriyodan alınan hücre örnekleri Moleküler Biyolog Günümüzde; beta-talasemi PGT işemine ve tabi löseminin tutulur de ve sonuçlar HLA uyumlu ve taranan mutasyon merkezinize rapor edilir. içerisinde bulunduğu bazı hematopoietik yönünden sağlıklı BİLGE SİNANOGLU embriyo bulunma EKİN, MSc oranı 5. IVF merkezi talep ederse Mikrogen hastalıkların tedavisinde allojenik kemik genetik tanı laboratuvarı embriyologları genel itibariyle Embriyolog 3/16 olması sebebiyle IVF iliği transplantasyonu IVF merkezinize yapılmaktadır. gelerek Bu biyopsi uygulamasında mümkün olduğunca yüksek işlemleri ve hücre transportunu SÖNMEZ HASIRCI tip hastalıkların tedavisinde gerçekleştirebilmektedirler. HLA-uyumlu sayıda embriyo eldesi önemlidir. Kurumsal İlişkiler donörlerden yapılan transplantasyon 6. Genetik danışmanlarımız ve uzmanlarımıza işlemleri başarılı sonuçlar sorularınızı vermektedir. yöneltmek ve hastalarınızla BARAN YILDIRAN ilgili konuları tartışmak üzere her istediğinizde iletişime geçebilirsiniz. Hasta Koordinatörü BİZE ULAŞIN UYGULAMIŞ OLDUĞUMUZ PGT TESTLERİ Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT); In Vitro 1. Kromozomal Bozukluklarına Fertilizasyon yönelik (IVF) Fankoni Anemisi FISH Analizleri: teknikleri ile birlikte uygulanan, Frajil-X Sendromu Aneuploidiler pekçok genetik hastalığın Fenilketonüri Translokasyonlar belirlenmesini sağlayan bir Galaktosemia Inversiyonlar Mikrodelesyonlar laboratuvar yöntemidir. Bu yöntemde genetik hastalık taşıyıcısı çiftin problemine Gangliosidozis, Mikrogen Genetik Tip 1 (GM1) Tanı Gaucher Laboratuvarı Hastalığı, olarak Tip 1 tek gen Glikojen hastalıkları Depo Hastalığı, ve kromozomal Tip 2 2. Tek Gen Hastalıklarına yönelik yönelik en uygun PGT: PGT yöntemi Talasemi anomaliler dahil olmak Achondroplasia belirlenir ve embriyoların 3. Hemofili üzere A pek çok olgunun Agammaglobulinemia, gününde X-linked, blastomer Type 1 biyopsisi HLA + preimplantasyon Hemoglobin--Beta genetik Lokus; HBB Alpha 1 Antitrypsin yapılarak Deficiency sağlıklı embriyoların HLA + tanı Orak işlemini Hücre yapabilmekteyiz. Anemisi Alport Syndrome X-Linked seçimi gerçekleştirilir. Argininosuccinic Aciduria (ASL) HLA + Ekibimiz Adrenoleukodystrophy 2000 yılından bu yana Huntington PGT uygulamalarını Hastalığı başarılı Ataxia-Telangiectasia Polar body, blastomer ya da Ichthyosis bir şekilde Lamellar sürdürmektedir. Alagille Sendromu trofoektoderm hücrelerine Ichthyosis 2005 Vulgaris yılından bu yana ise tek Apert Sendromu Krabbe Hastalığı genetik analiz yapılabilmektedir. gen hastalıklarının taranması Aplastik Anemi Kistik Fibrozis (CF) Analiz sonucunda normal ve HLA uyumlu kardeş amaçlı Canavan Disease Leber Sendromu bulunan embriyolar anne PGT uygulamalarına ileri Charcot Marie-Tooth Disease, Axonal, Marfan Sendromu adayına transfer edilmekte teknik donanımı ve tecrübeli Type IIE Mucopolysaccharidosis Tip 1 ve gebeliğin gerçekleşmesi laboratuvar çalışanlarıyla Citrullinemia, classic (Hurler Syndrome) ardından sağlıklı bir çocuğun birlikte hizmet vermeye devam Complex IV Deficiency Mucopolysaccharidosis etmektedir. Tip 2 doğumu beklenmektedir. (Leigh Syndrome, SURF1) (Hunter s Syndrome) Connexin 26 Konjenital Sağırlık PGT TESTLERİ Muskular Distrofi, Duchenne Tipi (DMD) Epidermolysis Anöploidi Taraması Bullosa Dystrophica Tek Gen Hastalıklarına Yönelik Muskular PGT Distrofi, HLA Becker Amaçlı Tipi PGT Fabry Translokasyonlar Hastalığı ve Diğer Yapısal Kromozom Myotonik Taşıyıcılıklarına Distrofi Yönelik (DM1) PGT Familial Mediterranean Fever (FMF) Neimann Pick Hastalığı Neurofibromatozis Tip 1 Neurofibromatozis Tip 2 Peutz-Jeghers Syndrome; PJS Dominant Tip 1 Dominant Tip 2 Pompe Hastalığı RH uyuşmazlığı Retinitis Pigmentoza Rett Sendromu Smith-Lemli-Opitz Sendromu Spinal Muskular Atrofi (SMA) Spinocerebellar Ataxia Tip 1 Wilson Sendromu Wiskott Aldrich Sendromu Zellweger Sendromu (PEX1 and PEX2) 3. HLA Tiplemesi 4. Ayrıca; Panelimizde olmayan tek gen hastalıkları veya mutasyonlar için hastanız işleme alınmadan 1 ay önce haber verilmesi halinde hastanıza spesifik primerler dizayn ederek PGT planlayabilmekteyiz.

3 ozom CGH array teknolojisi loidi taraması için; gen Genetik Tanı Merkezi sit toplama gününden önce a geçiniz. yo biyopsisi ve hücre ortu, kendi embriyoloğunuz dan yapılabileceği gibi; Mikrogen Genetik Tanı zinin embriyologlarınca da kleştirilebilir. omozom sure/plus test 12 saat olup 4. veya 5. gün erini olanaklı kılmaktadır. yöntemi ile tüm kromozomlar l ve yapısal olarak nebilmekte ve hücre genomu ılı olarak rapor edilmektedir. Embriyolarda otozom veya seks kromozomlarına ait anöploidilerin Merkezimizde benzer sıklıklarda oluştuğu gösterilmiştir (Fragouli et al., 2009; Vanneste tek gen et al., 2009; Johnson et al., 2010; Treff et al., 2010). Bu nedenle tüm hastalıklarının kromozomların taranması embriyonun genetik olarak normal olduğunu taranması için ortaya koymak için oldukça önemli bir araçtır. ileri teknolojinin Tüm kromozomların test edildiği array teknolojisi gerektirdiği (24 sure ve 24 sureplus) sadece kromozomların sayısal olarak değil aynı tüm anda sistemler yapısal olarak da taranmalarını sağlamaktadır; Bu yöntemle her bir ve kromozom cihaz parkı 250 ayrı noktadan (marker bölgeden) test edilmekte ve bulunmaktadır. toplam tüm kromozomlar 6000 noktadan kontrol edilmiş olmaktadır. Böylece bu yöntem yüksek çözünürlük G-bantlama ile yapılan bir karyotiplemeden daha detaylı bir analiz imkanı sunmaktadır. Karyotip analizinde (G Banding) çözünürlük yaklaşık 5-10 Mb iken array sistemlerde bu 5 Kb kadardır (1000 kat daha çok). Bu sayede çok daha detaylı ve güvenilir bir sonuca ulaşmak mümkün olabilmektedir, ancak tüm bunlara rağmen embriyoların test edilmeleri sırasında array teknolojisinin yetersiz kaldığı bazı durumlar gözönünde tutulmalıdır; Array teknolojisi, Dengeli yapıda genetik değişiklikleri (dengeli lar gibi) ya da bazı polimorfik değişimleri (örn 9qh+ vs) yakalamaz, embriyolarda gözlediğimiz ploidi bozukluklarını ve mozaiklikleri tespit edemez. Biz array teknolojisini sadece embriyoların test edilmesinde değil aynı zamanda zeka ve vucut gelişimi ile ilgili problemli bebeklerin genetik yapılarını test etmek için de etkin bir şekilde kullanabilmekteyiz: Karyotipleme ve subtelomerik FISH uygulaması, şiddetli zeka gerilikleri (MR) ve multipl kongenital anomali (MCA) olgularının % ünü tespit ederken Array teknolojisi bunların % ini tespit edebilmektedir. TRANSLOKASYON TAŞIYICILARINDA VE TEK EMBRİYO GEN HASTALIKLARI TARANMASINDA İÇİN PREİMPLANTASYON FISH TEKNİĞİ GENETİK TANI Kromozomal nedir? Tek Toplumda gen hastalıkları, 625 kişide DNA bir sıklıkta üzerinde olduğu belirli bir gende süresinin tahmin meydana edilen gelen değişim veya taşıyıcılığı mutasyon sonucu oldukça iki ayrı kromozomun birbirleri ile parça ortaya çıkmaktadırlar. Bu hastalıklar kalıtsal olup aile kısıtlı olması değiştirmeleridir. Bu parça değişimi sırasında öyküsünde tek gen hastalığı bulunan bireyler bu hastalığı sebebiyle herhangi bir genetik materyal kaybı yada çocuklarına geçirme riski taşımaktadırlar. Kistik fibrozis, çok özel test hasarlanması olmadığı taktirde bu kişilere orak dengeli hücre anemisi, talasemi, taşıyıcısı miyotonik deriz. Normalde distrofi, spinal sistemleri musküler her bir insan atrofi hücresinde ve Duchenne 46 adet musküler kromozom distrofisi, tek gen uygulanmaktadır. Her hastalıklarından bulunmaktadır. Kromozomlar sadece birkaçıdır. gen dediğimiz yapıları üzerinde taşımaktadır ve 22 tane otozom hasta için Arkada laboratuvarımızın panelinde bulunan, uygulanmış 2 adet cinsiyet kromozomu (X ve Y) çiftinden IVF siklusuna ve başarı ile sonuç verilmiş tek gen hastalıklarının listesi ibarettir. Yumurta hücrelerimiz oluşurken bu başlamadan bulunmaktadır. 46 kromozom her Panelimize bir yumurta her hücremize gün yeni hastalıklar 23 er önce eklenmektedir. adet olarak dağılır. İşte dengeli planlanan PGT uygulaması için aile bireylerinden kan örnekleri taşıycısı bir birey için problem burada başlar zira alınmakta ve eşlere PGT uygulaması için gerekli materyaller, Tek değişime gen hastalıklarının uğrayan (transloke taranmasında olan) kromozom Dengesiz yapıda kromozom kuruluşuna sahip ön hazırlık süresi ve fiyatlar ile ilgili bilgi verilmektedir. PGT nin parçaları önemi bu dağılım nedir? sırasında yumurta embriyolar infertilite, düşük, ölü doğum yada hücrelerine eksik yada fazla olarak yani dengesiz özürlü doğum gibi problemlere neden olabilir. Günümüzde olarak gidebilmektedir. PGT, gebelik öncesi embriyoların genetik PGT ile ilgili hazırlıklar sona erdiğinde hastalar IVF siklusuna bir hastalıktan etkilenmiş olup olmadığını belirleyen tek Dengeli yapıda alınır kromozomal ve embriyo gelişiminin üçüncü gününde gerçekleştirilen yöntemdir. Bu yöntem ile embriyolara genetik açıdan taşıyıcısı eşler biyopsi için işlemini PGT yapılması takiben oldukça elde edilen etkili hücrelere polimeraz zincir normal veya hasta olarak tanı konulabilmektedir. bir tedavi yöntemi reaksiyonu olarak (PCR) kullanılmaktadır. adı verilen teknik uygulanır. PCR yöntemi Uygulanan sayesinde PGT işlemi çok normal düşük (dengeli) seviyelerdeki olan DNA miktarları ile hızlı ve Tek gen hastalıklarını nasıl tarıyoruz? embriyoları kesin dengesiz sonuçlar olanlardan elde etmek ayırt mümkün etmemizi olmaktadır. PCR ile ilgili sağlamaktadır. gen Böylece mutasyonları eşleri veya düşük değişimin yapma, yada test edilmesinin yanı sıra Embriyodan biyopsi ile alınan tek hücreden elde edilen hasta bir bebek laboratuvarımız doğurma riskinden STR markerları korumuş kullanmaktadır. Bu markerların DNA miktarının çok düşük seviyede olması ve sonuç verme olmaktayız. kullanılması ile PGT testlerinin güvenilirliği artırılmaktadır.

4 FISH Yöntemiyle Anöploidi Taranması PREIMPLANTASYON GENETİK TARAMADA (PGS) (24 SURE ARRAY CGH) FISH (Flourecent In Situ Hybridisation) belirli kromozomların yumurta ya da embriyodaki sayısal olarak test edilmesini sağlayan bir teknolojidir. Embriyodaki kromozomların sayısal olarak tarandığı bu teknikle 5 ila 11 farklı kromozom test edilebilmektedir. Mikrogen Genetik Tanı Merkezimizde; FISH yöntemiyle 13, 16, 17, 18, 21, 22, X ve Y kromozomları test edilmektedir. Bu kromozomlar düşükler, implantasyon başarısızlıkları ve yaygın olarak görülen sendromları (Down sendromu gibi) kapsamaktadır. Anöploidi amaçlı PGT uygulamasının endikasyonları İleri anne yaşı (>37 yaş) Tekrarlayan düşükler Tekrarlayan IVF başarısızlıkları Şiddetli erkek infertilitesi B ugüne kadar FISH ile yapılan ve 5-11 kromozomun incelenebildiği anöploidi taramaları yerini artık 24 kromozomu tarama imkanı veren array CGH teknolojilerine bırakmaktadır. İlerleyen anne yaşıyla birlikte embriyolardaki anöploidi oranları artmaktadır (1). PGS de 24 kromozom teknolojisi kullanıldığında FISH e göre gebelik oranlarının iki kat arttığı (2) ve implantasyon oranlarının da %50 oranında artış gösterdiği rapor edilmiştir (3). IVF sikluslarında tek embriyo transferi için uygun embriyonun seçiminde kullanılabilecek önemli bir tekniktir 24 kromozom taranarak uygulanan PGS ile implantasyon oranlarının arttırılması ve transfer edilecek embriyoların daha ayrıntılı eliminasyonu neticesinde tek embriyo transferi ile çoğul gebeliklerin de önlenmesi amaçlanmaktadır. 1) Molecular Human Reproduction, Vol.16, No.8 pp , 2010 Nathan R. Treff et al. 2) (Sher et al., 2009). Assist Reprod Geret Nov-Dec; (11-12): ) (Schoolcraft et al., 2009). Mol Hum Reprod December; 16(12): ) D.S. Johnson,1et al

5 24 kromozom CGH array teknolojisi ile Anöploidi taraması için; 1. Mikrogen Genetik Tanı Merkezi ile oosit toplama gününden önce irtibata geçiniz. 2. Embriyo biyopsisi ve hücre transportu, kendi embriyoloğunuz tarafından yapılabileceği gibi; bizzat Mikrogen Genetik Tanı Merkezinin embriyologlarınca da gerçekleştirilebilir kromozom sure/plus test süresi 12 saat olup 4. veya 5. gün transferini olanaklı kılmaktadır. 4. Array yöntemi ile tüm kromozomlar sayısal ve yapısal olarak incelenebilmekte ve hücre genomu ayrıntılı olarak rapor edilmektedir. Embriyolarda otozom veya seks kromozomlarına ait anöploidilerin Merkezimizde benzer sıklıklarda oluştuğu gösterilmiştir (Fragouli et al., 2009; Vanneste tek gen et al., 2009; Johnson et al., 2010; Treff et al., 2010). Bu nedenle tüm hastalıklarının kromozomların taranması embriyonun genetik olarak normal olduğunu taranması için ortaya koymak için oldukça önemli bir araçtır. ileri teknolojinin Tüm kromozomların test edildiği array teknolojisi gerektirdiği (24 sure ve 24 sureplus) sadece kromozomların sayısal olarak değil aynı tüm anda sistemler yapısal olarak da taranmalarını sağlamaktadır; Bu yöntemle her bir ve kromozom cihaz parkı 250 ayrı noktadan (marker bölgeden) test edilmekte ve bulunmaktadır. toplam tüm kromozomlar 6000 noktadan kontrol edilmiş olmaktadır. Böylece bu yöntem yüksek çözünürlük G-bantlama ile yapılan bir karyotiplemeden daha detaylı bir analiz imkanı sunmaktadır. Karyotip analizinde (G Banding) çözünürlük yaklaşık 5-10 Mb iken array sistemlerde bu 5 Kb kadardır (1000 kat daha çok). Bu sayede çok daha detaylı ve güvenilir bir sonuca ulaşmak mümkün olabilmektedir, ancak tüm bunlara rağmen embriyoların test edilmeleri sırasında array teknolojisinin yetersiz kaldığı bazı durumlar gözönünde tutulmalıdır; Array teknolojisi, Dengeli yapıda genetik değişiklikleri (dengeli lar gibi) ya da bazı polimorfik değişimleri (örn 9qh+ vs) yakalamaz, embriyolarda gözlediğimiz ploidi bozukluklarını ve mozaiklikleri tespit edemez. Biz array teknolojisini sadece embriyoların test edilmesinde değil aynı zamanda zeka ve vucut gelişimi ile ilgili problemli bebeklerin genetik yapılarını test etmek için de etkin bir şekilde kullanabilmekteyiz: Karyotipleme ve subtelomerik FISH uygulaması, şiddetli zeka gerilikleri (MR) ve multipl kongenital anomali (MCA) olgularının % ünü tespit ederken Array teknolojisi bunların % ini tespit edebilmektedir. TRANSLOKASYON TAŞIYICILARINDA TEK VE EMBRİYO GEN HASTALIKLARI TARANMASINDA İÇİN PREİMPLANTASYON FISH TEKNİĞİ GENETİK TANI Kromozomal nedir? Tek Toplumda gen hastalıkları, 625 kişide DNA bir sıklıkta üzerinde olduğu belirli bir gende süresinin tahmin edilen taşıyıcılığı iki meydana ayrı kromozomun gelen değişim birbirleri veya mutasyon ile parça sonucu oldukça ortaya çıkmaktadırlar. Bu hastalıklar kalıtsal olup aile kısıtlı olması değiştirmeleridir. Bu parça değişimi sırasında öyküsünde tek gen hastalığı bulunan bireyler bu hastalığı sebebiyle herhangi bir genetik materyal kaybı yada çocuklarına geçirme riski taşımaktadırlar. Kistik fibrozis, çok özel test hasarlanması olmadığı taktirde bu kişilere orak dengeli hücre anemisi, talasemi, taşıyıcısı miyotonik deriz. Normalde distrofi, spinal sistemleri musküler her bir insan atrofi hücresinde ve Duchenne 46 adet musküler kromozom distrofisi, tek gen uygulanmaktadır. Her hastalıklarından bulunmaktadır. Kromozomlar sadece birkaçıdır. gen dediğimiz yapıları üzerinde taşımaktadır ve 22 tane otozom hasta için Arkada laboratuvarımızın panelinde bulunan, uygulanmış 2 adet cinsiyet kromozomu (X ve Y) çiftinden IVF siklusuna ve başarı ile sonuç verilmiş tek gen hastalıklarının listesi ibarettir. Yumurta hücrelerimiz oluşurken bu başlamadan bulunmaktadır. 46 kromozom her Panelimize bir yumurta her hücremize gün yeni hastalıklar 23 er önce eklenmektedir. adet olarak dağılır. İşte dengeli planlanan PGT uygulaması için aile bireylerinden kan örnekleri taşıycısı bir birey için problem burada başlar zira alınmakta ve eşlere PGT uygulaması için gerekli materyaller, Tek değişime gen hastalıklarının uğrayan (transloke taranmasında olan) kromozom Dengesiz yapıda kromozom kuruluşuna sahip ön hazırlık süresi ve fiyatlar ile ilgili bilgi verilmektedir. PGT nin parçaları önemi bu dağılım nedir? sırasında yumurta embriyolar infertilite, düşük, ölü doğum yada hücrelerine eksik yada fazla olarak yani dengesiz özürlü doğum gibi problemlere neden olabilir. Günümüzde olarak gidebilmektedir. PGT, gebelik öncesi embriyoların genetik PGT ile ilgili hazırlıklar sona erdiğinde hastalar IVF siklusuna bir hastalıktan etkilenmiş olup olmadığını belirleyen tek Dengeli yapıda alınır kromozomal ve embriyo gelişiminin üçüncü gününde gerçekleştirilen yöntemdir. Bu yöntem ile embriyolara genetik açıdan taşıyıcısı eşler biyopsi için işlemini PGT yapılması takiben oldukça elde edilen etkili hücrelere polimeraz zincir normal veya hasta olarak tanı konulabilmektedir. bir tedavi yöntemi reaksiyonu olarak (PCR) kullanılmaktadır. adı verilen teknik uygulanır. PCR yöntemi Uygulanan sayesinde PGT işlemi çok normal düşük (dengeli) seviyelerdeki olan DNA miktarları ile hızlı ve Tek gen hastalıklarını nasıl tarıyoruz? embriyoları kesin dengesiz sonuçlar olanlardan elde etmek ayırt mümkün etmemizi olmaktadır. PCR ile ilgili sağlamaktadır. gen Böylece mutasyonları eşleri veya düşük değişimin yapma, yada test edilmesinin yanı sıra Embriyodan biyopsi ile alınan tek hücreden elde edilen hasta bir bebek laboratuvarımız doğurma riskinden STR markerları korumuş kullanmaktadır. Bu markerların DNA miktarının çok düşük seviyede olması ve sonuç verme olmaktayız. kullanılması ile PGT testlerinin güvenilirliği artırılmaktadır.

6 PGT testi ne kadar güvenilirdir? Tipik olarak blastomer analizinin güvenilirliği %90-98 civarındadır. Testin güvenilirliği, çalışılan genetik hastalığa, kullanılan test metoduna ve kullanılan marker sayısına bağlıdır. Unutulmamalıdır ki PGT sadece çalışılan hastalık için sonuç vermektedir. PGT nin erken embriyonik gelişim aşamasındaki tüm genetik ve/veya kromozom problemlerine ışık tutması mümkün değildir. PGT Prenatal testin yerini alabilir mi? PGT, prenatal testleri için uygulanan benzer tanı testlerini içermektedir. Prenatal testlerin PGT sonrası her koşulda uygulanması önerilmektedir. Bu kitapçığı preimplantasyon Preimplantasyon Genetik Tanı Yardımı genetik ile tanı HLA (PGT) yapılması Analizi: gereken hastalarınıza bu servisi en HLA UYUMLU KARDEŞ doğru, en hızlı ve en güvenilir bir şekilde birlikte ve tam bir işbirliği içinde vermek amacıyla hazırladık. Bu yöntem; genetik hastalık taşıyan ve HLA uyumlu Bu PGT katalogda nasıl PGT yapılıyor? uygulamalarına yönelik pratik bilgileri bulacağınızı kök hücre nakli için yaşayan hasta çocuğu umuyoruz, konuya ilişkin tüm ile HLA (Human Leukocyte Antigen) Biyopsiyi takiben sorularınızı alınan çalışma blastomer arkadaşlarım ve ben yanıtlamaktan mutluluk uyumu gösteren sağlıklı çocuk sahibi hücrelerinin duyacağız. değerlendirilmesinde olmak isteyen aileler IVF merkezleri için çok önemli Mikrogen Genetik Tanı mutasyonun Prof. görüldüğü Dr. VOLKAN gen bölgeleri BALTACI, ve MD HLA PhD bir tekniktir. Doğal Laboratuvarı siklusa bıraklıdığında ile nasıl iş birliği yapar? geninin A, B, C ve DRB bölgelerinin fragment Tıbbi Genetik Lab. Direktörü sağlıklı çocuk sahibi 1. Mikrogen olma şansının genetik tanı %25 laboratuvarı, ve analizleri PGT ve 0532 genotiplemeleri yapılmaktadır. amaçlı tüp bebek uygulamalarında IVF HLA uyumluluk gösteren üniteleri kardeşin ve hekimler doğma ile ortaklaşa çalışır. HLA bölgesinde bulunan en az 8 polimorfik Dr. LEYLA ÖZER, PhD olasılığının da %20 2. Bizimle olduğu irtibat göz kurduğunuzda, önünde hastanızdan STR markerının analizi ile kontaminasyon ve ve ilgili aile bireylerinden kan veya DNA Tıbbi Genetik Uzmanı bulundurulduğunda hasta çocuğu olan HLA genleri arası crossing-over ihtimalinden materyali göndermeniz istenecektir. genetik hastalık taşıyıcısı çiftlere, HLA ve kaynaklanacak EVRİM hataların ÜNSAL, önüne PhD geçerek 3. Bu materyallerden hastanıza spesifik tanı amaçlı PGT destekli hazırlıklarımızı bir IVF siklusu tamamladığımızda artık testin doğruluğunu Moleküler arttırmak Biyolog mümkün hastanızı IVF siklusuna hazırlayabilirsiniz. önerilmelidir. olmaktadır. ÖZGE AYVAZ, PhD 4. IVF siklusu sırasında hastanıza ait embriyodan alınan hücre örnekleri Moleküler Biyolog Günümüzde; beta-talasemi PGT işemine ve tabi löseminin tutulur de ve sonuçlar HLA uyumlu ve taranan mutasyon merkezinize rapor edilir. içerisinde bulunduğu bazı hematopoietik yönünden sağlıklı BİLGE SİNANOGLU embriyo bulunma EKİN, MSc oranı 5. IVF merkezi talep ederse Mikrogen hastalıkların tedavisinde allojenik kemik genetik tanı laboratuvarı embriyologları genel itibariyle Embriyolog 3/16 olması sebebiyle IVF iliği transplantasyonu IVF merkezinize yapılmaktadır. gelerek Bu biyopsi uygulamasında mümkün olduğunca yüksek işlemleri ve hücre transportunu SÖNMEZ HASIRCI tip hastalıkların tedavisinde gerçekleştirebilmektedirler. HLA-uyumlu sayıda embriyo eldesi önemlidir. Kurumsal İlişkiler donörlerden yapılan transplantasyon 6. Genetik danışmanlarımız ve uzmanlarımıza işlemleri başarılı sonuçlar sorularınızı vermektedir. yöneltmek ve hastalarınızla BARAN YILDIRAN ilgili konuları tartışmak üzere her istediğinizde iletişime geçebilirsiniz. Hasta Koordinatörü BİZE ULAŞIN UYGULAMIŞ OLDUĞUMUZ PGT TESTLERİ Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT); In Vitro 1. Kromozomal Bozukluklarına Fertilizasyon yönelik (IVF) Fankoni Anemisi FISH Analizleri: teknikleri ile birlikte uygulanan, Frajil-X Sendromu Aneuploidiler pekçok genetik hastalığın Fenilketonüri Translokasyonlar belirlenmesini sağlayan bir Galaktosemia Inversiyonlar Mikrodelesyonlar laboratuvar yöntemidir. Bu yöntemde genetik hastalık taşıyıcısı çiftin problemine Gangliosidozis, Mikrogen Genetik Tip 1 (GM1) Tanı Gaucher Laboratuvarı Hastalığı, olarak Tip 1 tek gen Glikojen hastalıkları Depo Hastalığı, ve kromozomal Tip 2 2. Tek Gen Hastalıklarına yönelik yönelik en uygun PGT: PGT yöntemi Talasemi anomaliler dahil olmak Achondroplasia belirlenir ve embriyoların 3. Hemofili üzere A pek çok olgunun Agammaglobulinemia, gününde X-linked, blastomer Type 1 biyopsisi HLA + preimplantasyon Hemoglobin--Beta genetik Lokus; HBB Alpha 1 Antitrypsin yapılarak Deficiency sağlıklı embriyoların HLA + tanı Orak işlemini Hücre yapabilmekteyiz. Anemisi Alport Syndrome X-Linked seçimi gerçekleştirilir. Argininosuccinic Aciduria (ASL) HLA + Ekibimiz Adrenoleukodystrophy 2000 yılından bu yana Huntington PGT uygulamalarını Hastalığı başarılı Ataxia-Telangiectasia Polar body, blastomer ya da Ichthyosis bir şekilde Lamellar sürdürmektedir. Alagille Sendromu trofoektoderm hücrelerine Ichthyosis 2005 Vulgaris yılından bu yana ise tek Apert Sendromu Krabbe Hastalığı genetik analiz yapılabilmektedir. gen hastalıklarının taranması Aplastik Anemi Kistik Fibrozis (CF) Analiz sonucunda normal ve HLA uyumlu kardeş amaçlı Canavan Disease Leber Sendromu bulunan embriyolar anne PGT uygulamalarına ileri Charcot Marie-Tooth Disease, Axonal, Marfan Sendromu adayına transfer edilmekte teknik donanımı ve tecrübeli Type IIE Mucopolysaccharidosis Tip 1 ve gebeliğin gerçekleşmesi laboratuvar çalışanlarıyla Citrullinemia, classic (Hurler Syndrome) ardından sağlıklı bir çocuğun birlikte hizmet vermeye devam Complex IV Deficiency Mucopolysaccharidosis etmektedir. Tip 2 doğumu beklenmektedir. (Leigh Syndrome, SURF1) (Hunter s Syndrome) Connexin 26 Konjenital Sağırlık PGT TESTLERİ Muskular Distrofi, Duchenne Tipi (DMD) Epidermolysis Anöploidi Taraması Bullosa Dystrophica Tek Gen Hastalıklarına Yönelik Muskular PGT Distrofi, HLA Becker Amaçlı Tipi PGT Fabry Translokasyonlar Hastalığı ve Diğer Yapısal Kromozom Myotonik Taşıyıcılıklarına Distrofi Yönelik (DM1) PGT Familial Mediterranean Fever (FMF) Neimann Pick Hastalığı Neurofibromatozis Tip 1 Neurofibromatozis Tip 2 Peutz-Jeghers Syndrome; PJS Dominant Tip 1 Dominant Tip 2 Pompe Hastalığı RH uyuşmazlığı Retinitis Pigmentoza Rett Sendromu Smith-Lemli-Opitz Sendromu Spinal Muskular Atrofi (SMA) Spinocerebellar Ataxia Tip 1 Wilson Sendromu Wiskott Aldrich Sendromu Zellweger Sendromu (PEX1 and PEX2) 3. HLA Tiplemesi 4. Ayrıca; Panelimizde olmayan tek gen hastalıkları veya mutasyonlar için hastanız işleme alınmadan 1 ay önce haber verilmesi halinde hastanıza spesifik primerler dizayn ederek PGT planlayabilmekteyiz.

7 GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ w w w. m i k r o g e n l a b. c o m ANKARA MERKEZ : Tunalı Hilmi Caddesi No: 98/1 Kat: 2 Kavaklıdere - ANKARA Tel: 0(312) (pbx) Faks: 0(312) İSTANBUL İRTİBAT OFİSİ : Beyazdut Sk. Suphibey Apt. No: 22/A Gayrettepe - Beşiktaş Tel: 0(212) GSM: 0(554) GSM: 0(532) (533) altanıtım

TALASEMİ VE PREİMPLANTASYON GENETİK TANI

TALASEMİ VE PREİMPLANTASYON GENETİK TANI TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE PREİMPLANTASYON GENETİK TANI Prof.Dr.Semra Kahraman, Dr.Yaman Sağlam, Bio.Hüseyin Karadayı, Dr.Güvenç Karlıkaya Memorial Hastanesi, Tüp Bebek Merkezi, İstanbul

Detaylı

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler 12 Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler Bu broşür Dr. Ian M Frayling (Galler Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Genetik Enstitüsü, Cardiff, UK), Dr. Domenico Coviello (Tıbbi Genetik Laboratuvarı, Fondazione

Detaylı

Prediktif (Presemptomatik) Genetik Test Nedir?

Prediktif (Presemptomatik) Genetik Test Nedir? 16 Anabilim Dalı nın resmi web sayfasıdır. Genetik laboratuarlarında yapılan testler ve bölüm hakkında detaylı bilgi bulmak mümkündür. Adres: Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

Pompe hastası iken çocuk sabihi olmak

Pompe hastası iken çocuk sabihi olmak Pompe hastası iken çocuk sabihi olmak Pompe hastalığı, kalıtsal bir hastalıktır. Bu da, her iki ebeveyn de hastalığa sebep olan genetik özre sahip ise, hastalık çocuklarda da görülebilir. Bu sebeple, aile

Detaylı

İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı

İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı This information (19) on pre-implantation genetic diagnosis is in Turkish İmplantasyon öncesi Genetik Tanı (İngilizce'si Pre-implantation Genetic Diagnosis) Kalıtsal genetik hastalığı (genetic disorder)

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis)

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) Kistik Fibroz nedir? Kistik Fibroz (Cystic Fibrosis, CF), kalıtsal bir genetik (genetic) hastalıktır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ Ankara 2013 1 Doç. Dr. Turan BUZGAN Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr.

Detaylı

Gen ve kromozom nedir?

Gen ve kromozom nedir? This information (6) on Chromosome Translocations is in Turkish Kromozom Translokasyonları (İngilizce'si Chromosome Translocations) Kromozom translokasyonu nedir? Kromozom yer değiştirmesinin (chromosome

Detaylı

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA 2013_2:BİZİMŞİFA DERGİSİ 01.06.2013 11:49 Page 1 içindekiler 03 05 07 13 BASINDA KADIKÖYŞİFA KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... MEME HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ Memesiz olmak kader

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır.

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır. 1 Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce ülkemizde üreme sağlığı ve yardımcı üreme teknikleri üzerine bilimsel araştırmalar

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Ocak 2014 Sayı: 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ HABER BÜLTENİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ BÜLTENİ OCAK 2014 SAYI:1 ISSN:...?????????? AKÜ Adına Sahibi

Detaylı

11 13 +6 hafta ultrasonu

11 13 +6 hafta ultrasonu 11 13 +6 hafta ultrasonu Kypros H. Nicolaides Özhan M. Turan 11 13 +6 hafta ultrasonu Fetal Medicine Foundation, Londra 2004 Herodotos ve Despina ya Id çindekiler Girisc 1. Kromozomal defektlerin birinci

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı Hasta Bilgilendirme El Kitabı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

BAŞHEKİM GÖZÜYLE Op. Dr. Tunç ÇELEBİ Başhekim

BAŞHEKİM GÖZÜYLE Op. Dr. Tunç ÇELEBİ Başhekim BAŞHEKİM GÖZÜYLE Op. Dr. Tunç ÇELEBİ Başhekim Kuruluşunun 116. yılını geride bıraktığımız hastanemizin son sekiz yılında başhekimliğini yapmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Sekiz yıl önce hastanemiz

Detaylı

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri İçindekiler 02 03 03 03 03 05 05 06 06 06 07 11 11 12 12 12 14 14 15 ÖNSÖZ ERKEKLER İÇİN; Risk Faktörlerinin Analizi Üreme Yeteneğini Korumak Kanser Tedavileri ve Kısırlık

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT)

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) 2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) Sosyal Güvenlik Güvencesinden dolayı sağlık yardımı kullanan kişilerin, sağlık yardımından faydalanmasına

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

This information (11) on Fragile X syndrome is in Turkish Frajil X Sendromu (İngilizce'si Fragile X Syndrome)

This information (11) on Fragile X syndrome is in Turkish Frajil X Sendromu (İngilizce'si Fragile X Syndrome) Frajil X Sendromu nedir? This information (11) on Fragile X syndrome is in Turkish Frajil X Sendromu (İngilizce'si Fragile X Syndrome) Frajil X Sendromu, öğrenme güçlüklerinin en yaygın kalıtımsal nedenidir.

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresini düzenlemek için yola çıktık. Adana grubu adına tam 10 yıl sonra sizinle buluşmak dileğimiz. Disiplinler arası

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı