GENETİK POLİMORFİZMLER. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENETİK POLİMORFİZMLER. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER"

Transkript

1 GENETİK POLİMORFİZMLER Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER

2 Genomu bir kitap olarak düşünürsek... (Ridley, 2000) Kromozom olarak adlandırılan 23 bölüm Her bölüm birkaç bin hikayeden oluşur ki bunlar genlerdir. Her bir hikaye ekzon adı verilen paragraflardan oluşur, paragrafların araları intronlardır. Her paragraf kodon adı verilen kelimelerden oluşur. Her bir kelime ise baz adı verilen harflerden oluşur.

3

4 Polimorfizm DNA dizisindeki kişiler arası, toplumlar arası farklılıklar. Polimorfizmler genin ürünü olan proteinde fonksiyonel bir değişikliğe neden olmazlar. Populasyonda görülme sıklığı > % 1

5 POLİMORFİZM a. Protein polimorfizmi b. DNA polimorfizmi

6 A. PROTEİN POLİMORFİZMLERİ * Kan grubu antijenleri (ABO) * Serum protein polimorfizmi

7 Kan grupları İnsan kan bileşenlerinde, özellikle de kırmızı kan hücrelerinin ABO ve Rh antijenlerinde çok sayıda polimorfizm mevcut ABO Kırmızı kan hücrelerinin yüzeyindeki iki antijenin (A ve B) bulunması ve plazmada karşılık gelen iki antikorun (anti-a ve anti-b) varlığına bağlı olarak 4 farklı kan grubu

8 ABO Kan Grupları

9 AB0 Kan Grupları 9. kromozomda bir lokus A, B, 0 allelleri çoklu alleller A ve B kodominant, 0 çekinik 4 farklı fenotip (A, B, AB, 0) B alleli, D-galaktoz şekerini tanıyan ve onu (alyuvarların membranında bulunan) H proteinine ekleyen bir glikozil transferaz kodlar. A alleli, N-asetilglukozamin tanıyan ve ona öncül molekül ekleyen bir enzimi kodlar ve bu şekilde A antijeni oluşur. 0 alleli, transferaz aktivitesi belirgin şekilde eksik olan mutant bir proteini kodlar.

10 Glikozil transferaz geninde moleküler farklılıklar mevcuttur. 0 alleli : kodlayan bölgede tek baz delesyonu çerçeve kayması mutasyonu protein fonksiyon kaybı

11 AB0 kan gruplarının önemi Kan transfüzyonu, Doku veya organ transplantasyonu Genel verici : 0 Genel alıcı : AB Genetik marker???

12 Rhesus maymunları Rh pozitif, Rh negatif RH sistemi Rh pozitif : kromozom 1 deki genden Rh-D antijeni kodlanmaktadır. Rh negatif : antijen yoktur. Rh-D geninde, fonksiyonel olmayan allellerin homozigot bulunması ile Rh negatif olunmaktadır. Rh negatif sıklığı populasyonlara göre değişkendir : İngilizlerde % 17 Japonlarda % 0.5

13 Rh sisteminin önemi Rh negatif kişiler, Rh pozitif kırmızı kan hücreleri ile karşılaştığında anti-rh antikorları oluşur. Anne :Rh(-), fetus Rh(+) ise; problem!! Annede anti-rh antikoru oluşur, fötal dolaşıma geri döner ve fetusta yeni doğan hemolitik hastalığa neden olur.

14 Serum protein polimorfizmi Ör. Alfa 1 -antitripsin eksikliği α 1 -AT : tripsin, kimotripsin, pankreatik elastaz gibi proteolitik enzimlerin aktivitelerini engelleyen bir serum proteini. Lökositlerdeki elastaz enzimi α 1 -AT ile inhibe edilmezse, akciğer bağ dokusu proteinlerini (ör. Elastin) parçalar, duvarın hasara uğramasına neden olur. α 1 -AT eksikliği --- çok ağır erken dönem anfizem

15 14. kromozom α 1 -AT geni Çok polimorfik, Çok sayıda allel, sıklığı % En yaygın alleller : M1, M2, M3 Proteinin yapısal olarak farklı formlarını kodlar. Bazı allellerden kodlanan proteinin proteaz inhibitör aktivitesi azalmıştır ---- hastalık nedeni Bazı alleller - Karaciğerden salınım azalması ve hepatosit hücrelerinde birikim Z alleli, beyaz ırk populasyonunda % 1-2 Z/Z genotipi normal plazma α 1 -AT konsantrasyonunun % 15 akciğer hastalıkları için yüksek risk Afrikan-Amerikan veya Asya toplumlarında daha nadir.

16 α 1 -AT gen polimorfizmleri Normal bireylerde α 1 -AT aktivitesinde birkaç kat değişim Z veya S alleli için heterozigot kişilerde akciğer hastalığı, astım, romatoid artrit gibi hastalıklara yatkınlık

17 DNA polimorfizmleri Toplumda % 1 den daha sık gözlenen DNA varyasyonlarıdır.

18 DNA polimorfizmleri; * Mendel kurallarına göre aktarılır. * Genlerin protein kodlayan ve kodlamayan bölgelerinde meydana gelebilir. * Mutant gen içinde veya yakınında oluşan polimorfizm, indirekt olarak mutant genin gelecek kuşaklara geçişini gösterir.

19 DNA POLİMORFİZM TİPLERİ * Tek nükleotid değişimleri (Tek nükleotid polimorfizmleri, SNP) (Restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi, RFLP) * Minisatellite (Variable Number of Tandem Repeats, VNTR) * Microsatellite (Short Tandem Repeats, STR)

20 POLİMORFİZM ANALİZLERİ Hastalık tanısı Doğum öncesi (prenatal) tanı Genetik haritalama (Linkage Analysis) Farmakogenetik (kişiye özgü tedavi) İmmunogenetik Adli tıp Babalık tayini

21 Restriksiyon Fragmentinin Uzunluk Polimorfizmleri (RFLP) 1975 de tanımlandı. Restriksiyon enzimleri 2 allel (kesim var / kesim yok) Her restriksiyon bölgesi polimorfik değildir. Tek baz değişimi, delesyon, insersiyon - RFLP

22 Restriksiyon enzim kesim bölgesindeki değişimler Allel A AGAGCT TCTCGA Restriksiyon bölgesi Allel B AGACCT TCTGGA Restriksiyon bölgesi değil

23 CC- homozigot B/B GC heterozigot A/B GG normal A/A

24 RFLP, türleri veya populasyonları tanımlamada kullanılabilir. Ör. İnsan mt DNA 2 EcoR1 restriksiyon bölgesi içerir. Bal arısı mt DNA 5 EcoR1 restriksiyon bölgesi içerir.

25 RFLP, akrabalık ilişkilerini incelemede kullanılabilir. Ladder

26 RFLP, kalıtsal hastalıklarda indirekt tanı aracı olarak kullanılır. Mutant Normal Normal (GAG) Mutant (GTG)

27 Tek Nükleotid Polimorfizmleri (SNP)

28 SNP En sık gözlenen genetik polimorfizm Tüm genoma yayılmış, çok sayıda İnsan genomunda 10 milyonun üzerinde SNP tanımlandı (dbsnp) Bir çoğunun fenotipe etkisi yok (nötral) % 1 den azı protein kodlayan bölgede yer alıyor.

29 SNP İnsanlar arasındaki genetik farklılığın en önemli nedeni (ilaca duyarlılık, yaygın hastalıklara yatkınlık...vs) Toplumların SNP haritaları karşılaştırıldığında insan ırkının evrimine ışık tutar.

30 HapMap Projesi Amaç : insan genomunda ortak DNA dizi varyasyon kalıplarının belirlenmesi ve bu bilginin herkesin kullanımına sunulması Uluslararası HapMap Konsorsiyumu (Kanada, Çin, Japonya, UK, USA, Nijerya) 4 farklı coğrafik bölgeden 270 bireyde genotipleme ; insan genomunda 3.1 milyon SNP Kompleks hastalıklarda rol alan varyasyonların tespit edilmesi, tanı yöntemlerinin geliştirilmesi ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

31 HapMap Projesi Chromosome 1 452,581 Chromosome ,548 Chromosome 2 529,264 Chromosome ,602 Chromosome 3 388,015 Chromosome ,653 Chromosome 4 364,437 Chromosome ,126 Chromosome 5 347,177 Chromosome ,081 Chromosome 6 386,131 Chromosome ,710 Chromosome 7 302,572 Chromosome ,133 Chromosome 8 301,965 Chromosome ,411 Chromosome 9 257,037 Chromosome 21 86,218 Chromosome ,570 Chromosome 22 97,026 Chromosome ,481 Chromosome X 183,229 Chromosome ,403 Chromosome Y 104

32 SNP tipleri

33 SNP lokalizasyonları 5 Exon 1 Exon 2 Exon 3 Exon 4 Intron 1 Intron 2 Intron 3 3 DNA rsnp isnp csnp TRANSCRIPTION SPLICING AAAAAAAA pre-mrna Mature mrna TRANSLATION ORF AUG - B 1 B n - STOP Phenotype Change (e.g. Asthma) Protein Sequence protein 3D structure

34 Tekrar dizileri 3 grup: Satellit (Uydu) DNA - sentromer Minisatellit (VNTR) Mikrosatellit (STR)

35 Tekrar dizileri Buoyant yoğunluk gradiyent santrifügasyonu

36 Tekrar dizileri Tekrar sayısı bireyden bireye değişir. Memeli genomunun % ini tekrar dizileri oluşturur. junk DNA

37 Minisatelitler VNTR (Variable Number of Tandem Repeats) Hypervariable loci Kodlamayan bölgelerde lokalize, genomda rastgele dağılmamış genelde kromozom uçlarında Babalık testi Adli Tıp İndirek tanı yöntemi

38

39 6,4 5,3

40

41 Mikrosatelit Short Tandem Repeats - STR Genellikle intronlarda ve UTR bölgelerinde lokalize, kodlayan bölgelerde daha az sayıda Kullanım alanları: DNA fingerprinting - DNA testi Bağlantı analizi Genlerin fiziksel ve genetik haritalarının belirlenmesi Hastalıkların tanı/teşhisi

42 STR Biyolojik fonksiyonları? Genomda dağınık yer alırlar. VNTR dizilerine göre daha kısa oldukları için PCR ile çoğaltılmaları daha kolaydır. Çok sayıda farklı allel, heterozigotluk Tekrar sayısı - dizi uzunluğu ve band büyüklüğü

43

44

45 Short Tandem Repeats (STR s) Örnekler : Dinükleotid tekrarları GTGTGTGTGTGT Trinükleotid tekrarları ACGACGACGACG Tetranükleotid tekr. TATCTATCTATC

46 DNA parmak izi Birey 1 ACTACT 100 ACT tekrar ACTACT EcoRI EcoRI Birey 2 ACTACT 400 ACT tekrar ACTACT EcoRI EcoRI EcoRI fragmenti birey 2 de 900 bç daha uzun

47 DNA polimorfizmleri Ailede genetik bilginin geçişinin takibi Kalıtsal hastalıklarda indirek tanı Hastalık genlerinin haritalanması İpuçlarından yola çıkarak suçlunun belirlenmesi Uçak kazalarından sonra kişilerin tanımlanması Savaşta ölen askerlerin tanımlanması Babalık testi Miras davaları - akrabalık ilişkisi Kayıp kişilerin araştırılması

48 DNA testleri için referans örneğe gereksinim vardır! Sadece bireyin DNA sının analizi anlam taşımaz, bir referans örnekle karşılaştırılmalıdır.

49

50

51

52

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS)

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) Herhangi iki bireyin DNA dizisi %99.9 aynıdır. %0.1 = ~3x10 6 nükleotid farklılığı sağlar. Genetik materyalde varyasyon : Polimorfizm

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK Yüksek

Detaylı

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi?

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Dr. Klara DALVA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı Laboratuvarı Genel bilgiler, terimler Doku uyumu çalışmaları,

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler 12 Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler Bu broşür Dr. Ian M Frayling (Galler Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Genetik Enstitüsü, Cardiff, UK), Dr. Domenico Coviello (Tıbbi Genetik Laboratuvarı, Fondazione

Detaylı

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 95 Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik... 22

Detaylı

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ Mendelizmin kromozomlarla bağlantısı Mikroskobi tekniklerinin gelişmesi ile 1875ʼ de mitoz, 1890ʼ da ise mayoz aydınlatılmıştır. 1900ʼ lü yıllarda sitologlar, Mendel faktörlerinin

Detaylı

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR X EKSİKLİĞİ VI. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ Dr. Tuğba Belgemen ve THD Hemofili Bilimsel Alt Komitesi

Detaylı

MUTASYONLAR VE TAMİR MEKANİZMALARI

MUTASYONLAR VE TAMİR MEKANİZMALARI MUTASYONLAR VE TAMİR MEKANİZMALARI Mutasyon: Genomik yapıda meydana gelen değişikliklerin tümüne denir ve farklı yollarla oluşurlar 1. Baz değişimleri (nokta mutasyonları) Transisyon: pirimidin pirimidin

Detaylı

Dr. Ferdane Kutlar. Medical College of Georgia/Georgia Regents University, Department of Medicine, GA, USA e-posta: fkutlar@gru.edu.

Dr. Ferdane Kutlar. Medical College of Georgia/Georgia Regents University, Department of Medicine, GA, USA e-posta: fkutlar@gru.edu. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2014: 4 1 Dr. Ferdane Kutlar Medical College of Georgia/Georgia Regents University, Department of Medicine, GA, USA e-posta: fkutlar@gru.edu Anahtar Sözcükler Hemoglobin, Hemoglobinopati,

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON Giriş Ökaryotlardaki transkripsiyon, prokaryot ve bakteriyofajlara benzer ancak daha karmaşıktır. Transkripsiyon, bir ana polimeraz enzimine ve destekleyici proteinlere

Detaylı

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Üçlü nükleotid tekrar uzamaları nörolojik hastalıkların bazılarında ortak bir mekanizma oluşturur. Bu hastalıklarda, normalde belli bir sayıda

Detaylı

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. Hazırlayan: Gökçe Ok /Köprü Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. Adenin: Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. Alel:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlknur SOLMAZ BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU ve FUSARIUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f.sp. niveum)

Detaylı

BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/127 Projenin Başlığı: BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ T IP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI DR. FATMA POLAT SEMERCİ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF.

Detaylı

This information on Marfan syndrome is in Turkish Marfan Sendromu (İngilizce'si Marfan syndrome)

This information on Marfan syndrome is in Turkish Marfan Sendromu (İngilizce'si Marfan syndrome) This information on Marfan syndrome is in Turkish Marfan Sendromu (İngilizce'si Marfan syndrome) Marfan Sendromu nedir? Marfan sendromu (Marfan syndrome), kalıtsal bir genetik (genetic) hastalıktır. İskelet,

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

T.C. Ġstanbul Bilim Üniversitesi. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

T.C. Ġstanbul Bilim Üniversitesi. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı T.C. Ġstanbul Bilim Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonuna Sekonder Gelişen Koroid Neovaskülarizasyonunun Tedavisinde Kullanılan İntravitreal anti-vasküler Endotelyal

Detaylı

Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN

Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN 1 Ekstrasellüler sıvının (hücre dışı sıvısı) bir parçası olan kan, plazma adı verilen sıvı ortam içinde kan hücrelerinin (eritrosit, lökosit, trombosit) süspansiyon halinde

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Nadir Faktör Eksiklikleri Hemofili A, Hemofili B ve von Willebrand hastalığı dışında

Detaylı

Kan Grup Antijenleri

Kan Grup Antijenleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 55-65 Kan Grup Antijenleri Dr. Hülya Bilgen ABO kan grup an tijenlerinin

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı