BOSNA HERSEK MEZARTAŞLARI Osmanlıdan Günümüze Saraybosna, Mostar, Livno ve Glamoç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOSNA HERSEK MEZARTAŞLARI Osmanlıdan Günümüze Saraybosna, Mostar, Livno ve Glamoç"

Transkript

1 BOSNA HERSEK MEZARTAŞLARI Osmanlıdan Günümüze Saraybosna, Mostar, Livno ve Glamoç Nadgrobni Spomenici u Bosni i Hercegovini od Osmanlija pa do Danas TIz TSarajeva, Mostar, Livno i Glamoču Tombstones of Bosnia-Herzegovina from Ottoman Period until Recent Times from Sarajevo, Mostar, Livno and Glamoc

2 SOTA PUBLICATIONS / SOTA YAYINLARI Series editor: Mehmet Tütüncü CORPUS OF TURKISH ISLAMIC INSCRIPTIONS / TÜRK İSLAM KİTABELERİ DİZİSİ Published: 1. Mehmet Tütüncü, Turkish Jerusalem ( ), Ottoman Inscriptions from Jerusalem and Other Palestinian Cities, Haarlem, Mehmet Tütüncü, Turkish Palestine ( ) Inscriptions from al-khalil (Hebron), Nebi Musa and Other Palestinian Cities under Turkish Rule, Haarlem, Leyla Yılmaz, Antalya da Türk Dönemi Kitabeleri, Haarlem Nurcan Boşdurmaz, Bosna Hersek Mezartaşları, Haarlem Mehmet Tütüncü, Cezayir Kitabeleri( ), Türk Hakimiyetinde Cezayirden Kitabeler. Eserler, Portreler, Haarlem-İstanbul, (Çamlıca Yayınları ile Ortak Yayın) 6. Emine Karpuz, Gaferyad Tarihi Kazımkarabekir İlçesi Kültür ve Tarih, Haarlem 2011 Forthcoming: 7. Fathi Jarray, Inscriptions des Momuments de la Regence Tunis a l époque Ottomane, Haarlem Fathi Jarray, Cadrans solaires de Tunesie, Haarlem Mehmet Tütüncü, Avrupada (Avusturya, Macarístan, Hirvatistan, Romanya, Sırbistan, Polonya ve İngiltere) Osmanli Kitabeleri, Haarlem, Erich Prokosch, Osmanische und Karamanische Inschriften, Haarlem, Machiel Kiel, Ottoman Inscriptions from Bulgaria and Albania, Haarlem, Hakan Coşkunarslan, Selçuklu Devri Kale Kitabeleri, Haarlem, Kerim Türkmen, Karamanoğulları Devri Kitabeleri, Haarlem 2013

3 CORPUS OF TURKISH ISLAMIC INSCRIPTIONS nr: 4 TÜRK İSLAM KİTABELERİ DİZİSİ no: 4 BOSNA HERSEK MEZARTAŞLARI Osmanlıdan Günümüze Saraybosna, Mostar, Livno ve Glamoç Nadgrobni Spomenici u Bosni i Hercegovini od Osmanlija pa do Danas TIz TSarajeva, Mostar, Livno i Glamoču Nurcan Boşdurmaz Türk ve Arap Dünyası Araştırma Merkezi Research Center for Turkish and Arabic World

4 CORPUS OF TURKISH ISLAMIC INSCRIPTIONS nr. 4 TÜRK İSLAM KİTABELERİ DİZİSİ no: 4 BOSNA HERSEK MEZARTAŞLARI (Osmanlıdan Günümüze) Saraybosna, Mostar, Livno ve Glamoç Nurcan Boşdurmaz ISBN Tombstones of Bosnia-Herzegovina from Ottoman Period until Recent Times from Sarajevo, Mostar, Livno and Glamoc Nadgrobni Spomenici u Bosni i Hercegovini od Osmanlija pa do Danas TIz TSarajeva, Mostar, Livno i Glamoču 1. Bosnia Hercegowina Tombstones 2. Ottoman History, Tombstones, Inscriptions 3. Bosnian History: Sarajevo, Mostar, Livno, Glamoc First Published in 2011, Haarlem, Netherlands Cover Design: Ömer Erdem Cover Photo: Monumental Tombstone of Ömer Aga Bašič in Glamoč Copyright 2011, Nurcan Boşdurmaz All rights reserved. No part of this book and accompanying digital file may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying and recording or otherwise, without prior written permission of the publisher and copyright holder. All photographs in the Catalogue are copyrighted and were taken by the author during her visits into Bosnıa Hercegowina in Publisher: SOTA / Research Centre for Turkish and Arabic World Postbus LP Haarlem Netherlands Tel: Fax: or Web: HTwww.turkistan.org/bosna.htm

5 TH H H H H H H Nurdan ve Mine ye

6 HNurcan Boşdurmaz H1972 de İstanbul da doğan Nurcan Boşdurmaz, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden 1997 yılında mezun oldu ve yüksek lisans öğrenimini aynı bölümde "Aşkî Divanı" adlı tezle 2000 de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı ndaki doktora çalışmalarını 2009 da "Bosna-Hersek Osmanlı Dönemi Müslüman Mezar Taşları" adlı tez konusu ile bitirdi. Nurcan Boşdurmaz, 1998 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Dili Birimi nde Türkçe dersleri veriyor.

7 HİÇİNDEKİLERH HBu kitap 2 bölümden oluşmaktadır. HBirinci bölüm (İnceleme) elinizdeki kitaptır. Hİkinci bölüm (Katalog bölümü) ise 277 mezar taşının sayısal katalogundan oluşmaktadır. İkinci bölümün dijital - sayısal pdf dosyasını İnternet üzerinden sayfasından indirebilirsiniz. 1. BÖLÜM Sunuş (Prof dr. Edhem Eldem)...9 Önsöz...13 Giriş Osmanlı Mezar Taşlarının Ölüm, İslamiyet ve Tarihsel Açıdan Değerlendirilmesi Osmanlılara Ait Mezar Taşlarının Sınıflandırılması Mezar Taşlarının Kitabelerine Kullanılan Dil Osmanlı Mezar Taşlarınıda Semboller Bosna-Hersek te Müslümanlığın Kimlik Olarak Ortaya Çıkması Bosna-Hersek te Osmanlı Dönemi Müslüman Mezar Taşlarının Özellikleri Saraybosna Şehrinde Osmanlı Dönemine ait Mezar Taşları Mostar, Livno, Glamoç ta Bulunan Mezar Taşları Sonuçlar Kaynaklar Mezartaşlarının listesi BÖLÜM KATALOG Sayısal Pdf dosyası.

8

9 Bosna Hersek Mezartaşları 9 SUNUŞ 1980 lerden beri genel olarak araştırmacıların, özel olarak da tarihçilerin Osmanlı mezar taşlarına göştermiş oldukları ilgiyle bu ilginin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin kalitesi hissedilir bir şekilde artmıştır. O tarihe kadar yapılan çalışmaların büyük bir kısmı, bazı dar alanların içine hapsolmuştu. Sanat tarihçileri kendi alanlarında önemli gördükleri bazı taşları incelemekte, edebiyatçılar kendi disiplinleri açısından önemli buldukları kitabelerin üzerine eğiliyorlar, tarihçiler ise belirli biyografik bilgileri içeren ya da şu veya bu şekilde tarihi bir kıymeti olduğunu düşündükleri taşları ele alıyorlardı. Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkündür; ancak asıl önemli olan, bu kısmî ve seçici yaklaşımlar yüzünden mezar taşlarına ve daha de geniş olarak ölüm kültürüne toptan bir bakışın uzun zaman eksik kalmış olduğudur. Hans-Peter Laqueur ün 1993 te yayımladığı örnek çalışmayla birlikte, aynı alanda çok emek vermiş olan Jean-Louis Bacqué-Grammont nun esprili bir şekilde mezaroloji adını verdiği bu alanın kaderi değişmeye başlamıştır. Artık çoğumuz bu meselenin seçmece birkaç taşla yürütülemeyeceğini, tarihsel bir sorunsal olmadan ya da tutarlı bir bağlam oluşturmadan bu alana girilemeyeceğini kabul etmiş görünüyoruz. Fakat bu olumlu gelişmelere rağmen henüz yolun başında olduğumuzu unutmamalıyız. Alanın çok belirgin bazı zaaflarının altını çizmek gerekir. Bunların biri herhalde Osmanlı kültürünün ve kimliğinin neredeyse sistematik olarak İslam la özdeşleştirilmesidir. Oysa imparatorluğun nüfusunun çok önemli bir oranının Gayrimüslim olduğu düşünülürse, Osmanlı defin geleneklerinin ve ölüm kültürünün bu kesimi kapsamaması çok ciddi bir eksikliktir. Müslüman kesmin içinde bile, hala merkez ile çevre arasındaki dengesizliğin ne kadar belirgin olduğunu da hatırlatmak gerekir. Bu tür çalışmaların ezici bir çoğunluğu, İstanbul daki mezarlıklar, kabristanlar, hazireler, türbelerle meşgul olurken, merkezden uzaklaştıkça yapılan çalışmaların adedi kadar kapsayıcılığı da azalmaktadır. Zaten büyük ölçüde İstanbul da geliştiğini bildiğimiz bir kültürü sadece merkezden takip etmek ve bunu genel anlamda Osmanlı olarak tanımlamak, ister istemez Osmanlı İmparatorluğu genelinde homojen bir uygulama olduğu hissini yaratabilme tehlilkesini beraberinde getirmektedir. Oysa tam aksine bu olgunun belki de en ilginç tarafı, standarttan çok farklılıkları gözlemlemeye ve anlamaya çalışmaktır. Başka bir deyişle İstanbul da belirli bir

10 10 Nurcan Boşdurmaz olgunluğa varmış olan bir modelin, mekân, zaman, ve ortam değiştikçe ne şekiller alabileceği meselesi çok daha etraflıca incelenmesi gereken önemli bir araştırma konusudur. Bu değişimleri dönemsel olarak takip etmek pek tabii olarak mümkünse, aynı şekilde farklı sosyo-ekonomik bağlamlarda, farklı bölgesel ve kültürel ortamlarda, farklı lisan etkileri altında da incelemek gerekmektedir. Bu anlamda, Nurcan Boşdurmaz ın doktora tezine dayanarak oluşturduğu bu çalışması, yukarıda bahsedilen eksiklerin bir veçhesini ele alarak önemli bir katkıda bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu na nispeten erken bir dönemde katılan Bosna- Hersek teki mezar taşlarının nasıl kullanıldığı, ne gibi şekiller aldıkları, kitabe metinlerinin neye benzediği gibi önemli sorular sayesinde dini olarak aynı, lisan açısından farklı, idari olarak da mesafeli olan bir bölgede merkezde geliştirilen bir kültürün bu çevre bölgesinde nasıl geliştiğini, ne şekilde uyarlandığını, hangi açılardan benzeyip aksine hangi açılardan yerel bir mukavemet gösterdiğini incelemek bir dereceye kadar mümkün olabilmektedir. Yerel dinamikler ile merkezin yarattığı model arasındaki etkileşim, Osmanlı İmparatorluğu nun çevresindeki birçok bölgede olduğu gibi Bosna- Hersek te de bugüne kadar uzanan özgün bir kültürün gelişmesine vesile olmuştur. Bundan neredeyse kırk yıl önce Mehmed Mujezinovic, aynı bölgenin Müslüman taşlarının bir envanterini gerçekleştirmişti. O dönemden bugüne bölgede yaşanan felaketler, 1970 lerde tespit edilen taşların birçoğunun yok olmasına neden olduğu gibi, savaş sonrasında hala yaşanan yerel gerginlikler, bu konudaki çalışmaları zorlaştırmakta, bazen ise imkânsız kılmaktadır. Bu anlamda Nurcan Boşdurmaz ın bu eseri, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış kültür varlıklarına dikkati çekmesi açısından önemli bir rolü üstlenmektedir. Bu tehlikenin de sadece savaş alanına dönmüş bir bölgeye has olduğunu sanmak hatasına düşmemek gerekir: Türkiye dışında kalan eski Osmanlı topraklarında yaşanan bu sorun aslında farklı nedenlerle de olsa Türkiye nin birçok bölgesinde, kentinde, kasabasında da gün be gün hissedilmektedir. Ne yazık ki bu tür çalışmaların bu konudaki bilinci harekete geçireceğini ümit etmekten başka çaremiz bulunmuyor. Bu çalışmanın vurgulanması gereken bir önemli unsuru daha, taşların kataloglanması için geliştirilmiş olan sistemdir. Bu alanda hissedilen en büyük eksikliklerden biri, mezar taşları için standart, güvenilir ve herkes tarafından kullanılabilir bir tasnif ve kayıt sisteminin

11 Bosna Hersek Mezartaşları 11 olmayışıdır. Ne taşların morfolojisinin ve tezyinatının, ne kitabe metinlerinin transkripsiyonunun, ne de genel olarak mezarın özelliklerinin bir veritabanının oluşumuna yarayacak şekilde kaydedilmesini sağlayacak bir metoda sahibiz. Oysa bu alanda gelinen noktada artık mukayeseli ve seri halinde incelemeler yapılabilmesi şart olmuştur ve bunun da tek yolu münferit kitap formatındaki yayınlardan artık merkezi bir veritabanına geçmek olacaktır. Bunu yapabilmek için ise, her taşın esas özelliklerini toparlayacak bir fiş modelinin geliştirilerek sınanması, uygun bulunduğu takdirde de bu amaca yönelik olarak kullanılması faydalı olacaktır. Bu çalışmada gerçekleştirilmiş olan kataloglama sistemi ve bu sisteme temel oluşturan fişin bu yolda atılmış önemli bir adım olduğunu kabul etmek gerekir. Yukarıda sayılan birçok nedenden dolayı, Nurcan Boşdurmaz ın bu çalışması Osmanlı mezar taşları konusunda çalışmakta olan ya da bu alana yönelmeyi düşünen araştırmacılar için son derecede faydalı bir örnek teşkil etmektedir. Bu tür çalışmaların cesaretlendirilerek çoğalması en içten temennimizdir. Edhem Eldem Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü

12 12 Nurcan Boşdurmaz

13 Bosna Hersek Mezartaşları 13 ÖNSÖZ Bundan beş on yıl öncesine kadar sadece amatörce ilgi duyduğum mezar taşları konusunda, Hans Peter Laquer in Hüve l Bâkî adlı kitabını okurken ilk sayfalardaki bir dipnotunda Bosna da Livno yolu üzerinde bulunan Glamoc taki bir mezardan söz ediliyordu. Ömer Ağa Başiç in 4,35 metre yükseliğindeki dev boyutta dikili baş taşı. Bu bilgi 2002 yılındaki Bosna seyahatimi çekici kılan sebeplerden biri olmuştu. Turistik amaçlı böyle bir gezinin ileride benim için bir çalışma zemini oluşturacağını açıkçası hiç düşünmemiştim. Çalışmanın belki de en zorlayıcı kısmı Türkiye dışında yabancı bir ülkede çalışmanın ortaya çıkarabileceği sıkıntılardı. Her şeyden önce böyle bir çalışma ekip çalışmasını gerektiriyordu. Kişisel bir çaba ile kendi ekibimi kurmak durumunda kaldım. Yıldız Teknik Üniversitesinde çalışan arazi çalışmalarında ileri derecede tecrübe sahibi restaratör mimar Yard. Doç. Dr. Gül Ünal bu konuda destek verebileceğini söyledi. Bir haftalık çalışmamız sırasında 2000 e yakın fotoğraf çektik. Mihmandarımız Anela Kurtoviç, Bosna-Hersek te meydana gelen savaşa tanık biri olarak geçirdiği travmalara rağmen bizimle bütün mezarlıklara geldi. Savaş görmüş bölgelerdeki en büyük sorun mayınlı bölgelerdir. Bütün çabalarımıza rağmen belirlenmiş mayın bölgeleri hakkında bir harita almayı başaramadık. Bu yüzden çalışmanın alanını sınırlı tutmak zorunda kaldık. Resmî izin için konuştuğumuz Boşnaklar bölgede yapılacak çalışmada böyle izinlere gerek olmadığını söylemişlerdi. Fakat ne yazık ki durum tam tersi oldu. Hemen ardından bu fotoğraflanan taşları envantere geçirmeye başladım. Envanterin oluşturulmasında Prof. Dr. Ayla Ödekan ın yönlendirmeleri ile envanter uzun bir zamandan sonra son şeklini alabildi. Bir diğer zorluk da Osmanlı mezar taşlarının özelllikleri hakkında bilgi toplama aşamasında oldu. Her nedense konu üzerinde çalışan, ellerinde binlerce mezar taşının fotoğraf ve çizimi bulunan bazı uzmanlar bilgi yahut malzemelerini paylaşmaktan ısrarla kaçındılar. Paylaşılmayan malzeme hakkında herhangi bir çalışma ortaya koyulamadığı için belki de pek çok konu ileride aydınlatılmayı bekleyen bir muamma olarak bir süre daha karanlıkta kalmaya mahkûm görünüyor. Bu çalışmada öncelikle Bosna-Hersek mezar taşlarını fotoğraflamamda yardımlarını esirgemeyen değerli arkadaşım Yard.

14 14 Nurcan Boşdurmaz Doç. Dr. Gül Ünal a, Bosna-Hersek te kaldığımız sürede mihmandarımız Anela Kurtoviç e, mezar taşı çizimlerini yapan Ayça Kut a, teknik zorlukları sabırla çözen editör Vedat Yılmaz a, kardeşim Cihan a, tezi okuyarak düzelten Dr. Seza Sinanlar a, kitabelerin çözümünde yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Edhem Eldem ve Prof. Dr. Ahmet Atillâ Şentürk e teşekkür etmem gerekiyor. Çeşitli dillerden çeviriler için Av. Adnan Mehel, Dr. Rahman Ademî ye, Özgür Taçkın a Boşnakça kaynakları sağlayan Selma Karaçeviç e, son düzeltmeleri yapan Sinem Çelebioğlu na beni bu konuda destekleyen ve yardımcı olan daha pek çok arkadaşıma ayrıca teşekkür ederim. Nurcan BOŞDURMAZ Mayıs 2010 Eyüp

15 Bosna Hersek Mezartaşları 293 ÖZET Bu çalışma Bosna-Hersek te yüzyıllar Osmanlı Devleti döneminden kalan mezar taşlarının, İmparatorluğun İstanbul, Edirne, Bursa ve İznik bölgelerinde bulunan mezar taşları ile karşılaştırılarak incelenmesini hedef alan; ayrıca 20 ila 21. yüzyıllarda bölgede üretilen mezar taşlarının geçmiş dönemlerden ne kadar etkilendiklerini ortaya çıkarma düşüncesiyle geliştirilen bir araştırmadır. Bosna- Hersek Osmanlı İmparatorluğu nun serhad bölgelerindendir. Çalışmayı gerçekleştirebilmek için mezar taşlarının yoğun bulunduğu Saraybosna, Mostar, Livno ve Glamoç özellikle seçilmiştir. Sözkonusu bölgelerde yapılan katalog çalışmasında 277 mezar taşı tespit edilmiş ve bunların katalogu hazırlanarak biçim, kitabe ve motif araştırması yapılmıştır. Kataloğa alınan taşların çizimi yapılarak üzerlerindeki kitabeler okunmuştur. Ayrıca konu hakkında yapılan diğer çalışmalar gözden geçirilerek Bosna-Hersek bölgesindeki mezar taşları analiz edilmiştir. Sonuç olarak Bosna-Hersek bölgesinde bugün Müslüman Boşnakların kullandıkları mezar taşlarının hem Osmanlı kültüründen hem de Ortaçağ Bosnası kültüründen beslendiği, mezar taşlarının Müslüman Boşnaklar için bir sembol haline geldiği yargısına varılmıştır. Bu oluşum günümüz Türkiye sinin mezar taşı biçimlerinde daha farklı bir değişim süreci sergilemektedir. Bu farklı değişim ise Bosna-Hersek ve Türkiye nin tarih içerisinde özellikle 20. yüzyılda farklı olaylarla karşılaşmış olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu nun yıkılmasından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yapılan köklü devrimlerle eskisinden tamamen farklı sosyal yapıya süratli bir geçiş dönemi yaşamıştır. Bunun sonucu olarak birçok konuda olduğu gibi Osmanlıdan kalan eski mezar taşı geleneği yazısı, çizgisi, mimarî ve estetik özellikleri bakımından günümüz Türkiye sinde tamamen terk edilmiş durumdadır. Buna karşılık Bosna-Hersek te durum tamamen farklı ve oldukça tutucudur. Öyle ki, Osmanlı döneminde kemikleşen bazı mezar taşı formları, 21. yüzyıla kadar biçim ve muhteva bakımından neredeyse taviz vermeden, ısrarla gelenekçi çizgilerini koruyarak varlığını sürdürmeyi başarabilmişlerdir.

16 294 Nurcan Boşdurmaz SAŽETAK Ova studija ima u cilju istražiti i uporediti nadgrobne spomenike u Bosni i Hercegovini iz perioda Osmanlijske Države, iz vijekova, sa nadgrobnim spomenicima Imperije na području İstanbula, Edirne, Burse i İznika; Uz to ovo je studija koja je zasnovana na misli otkrivanja činjenice koliko su nadgrobni spomenici ranijih vremena uticali na nadgrobne spomenike porizvedene između 20. i 21. vijeka na ovim područjima. Da bi ostvarili radove i studije, posebno su odabrani Sarajevo, Mostar, Livno i Glamoč, gdje se intezivno nalazi mnogo nadgrobnih spomenika. U kataloškom radu koji je obavljen na navedenim područjima, utvrđeno je 277 nadgrobnih spomenika i pripremljen katalog, zajedno sa istraživanjem oblika, natpisa i motiva na nadgrobnim spomenicima. Obavljeno je crtanje spomenika koji su uvedeni u katalog i čitanje natpisa na tim spomenicima. Zajedno sa tim, izvršen je pregled drugih radova koji su urađeni na ovu temu, analizirajući nadgrobne spomenike na području Bosne i Hercegovine. Kao rezultat došlo se do zaključka da je na nadgrobne spomenike koje danas koriste Muslimani Bošnjaci na području Bosne i Hercegovine uticala i Osmanlijska kultura i kultura srednjo-vijekovne Bosne. Takođe je utvrđeno da su nadgrobni spomenici postali simboli sa Muslimane Bošnjake. Ova činjenica izražava različitiji proces promjena što se tiče oblika nadgrobnih spomenika u današnjoj Turskoj. Ovaj različiti proces promjena uzrokovan je činjenicom da se Bosna i Hercegovina i Turska sretala sa različitim istorijskim događajima, posebno u 20. vijeku. Turska je doživjela veoma brz prelazni period u socijalnu strukturu različitu od ranije, doživljavajući korjenite revolucije nakon pada Osmanskog Carstva i posle osnivanja države Republike Turske. Kao rezultat toga, u savremenoj Turskoj, pored mnogih drugih promjena, tradicija pisanja, crtanja, arhitekture i estetike koja je ostala od Osmanlija, danas je skroz napuštena. Za razliku od toga, stanje u Bosni i Hercegovini je sasvim drugačije i prilično konzervativno. Tako su forme nadgrobnih spomenika koje su ostale iz Osmanlijskog perioda ostale sačuvane bez odstupanja od oblika i sadržaja i u 21. vijeku. Nadrgobni spomenici su nastavili svoje postojanje sa tradicionalnim crtama i oblikom.

17 Bosna Hersek Mezartaşları 295 SUMMARY This study aims to study the Ottoman gravestones in Bosnia- Herzegovina dating from the period 15th to 19th century by comparing them with the ones in İstanbul, Edirne, Bursa and İznik and to find out the extent of the influence of the earlier periods on today s gravestone building in the region. Bosnia-Herzegovina is one of the frontier regions of the Ottoman Empire. The regions of Sarajevo, Mostar, Livno and Glamoç where there are many Ottoman gravestones were specifically chosen in order to carry out the study. In these regions, 277 gravestones were identified and inventoried in terms of their forms, epigraphs and motifs. Each gravestone in the inventory was sketched and the epigraphs on them were deciphered. Besides, taking other studies on the subject into consideration, the gravestones in the region of Bosnia- Herzegovina were analysed. In conclusion, it has been found out that the present-day gravestones of Muslim Bosnians in the region of Bosnia-Herzegovina are built under the influence of both the Ottoman culture and the Bosnian culture of the Middle Ages, and that the gravestones have become a symbol for Muslim Bosnians. However, the present-day gravestones in Turkey differ from the ones in Bosnia-Herzegovina in that they are not built under the influence of the Ottoman culture. This is because Turkey and Bosnia-Herzegovina underwent different developments in the course of their history, especially in the 20th century. Specifically, the Turkish Republic, established after the collapse of the Ottoman Empire, underwent a swift transition period due to fundamental revolutions leading to a different social structure. As a consequence, the traditonal forms of Ottoman gravestones, like other traditions inherited from the Ottoman culture, have been abandoned. Bosnians, on the other hand, are conservative and have preserved the traditional forms. That is to say, some forms of confirmed gravestones of the Ottoman period have remained the same to this day, keeping their traditional characteristics in form and content.

18 296 Nurcan Boşdurmaz

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104)

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) Yazar: Doç.Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve İnternet

Bilgisayar Ağları ve İnternet Bilgisayar Ağları ve İnternet 6. Basımdan Çeviri Computer Networks and Internets Sixth Edition DOUGLAS E. COMER Çeviri Editörleri Doç. Dr. Rüya Şamlı Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gürkaş Aydın NOBEL AKADEMÝK YAYINCILIK

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

ERGENLiK ADOLESCENCE JOHN W. SANTROCK ÇEVİRİ EDİTÖRÜ: DOÇ. DR. DİĞDEM MÜGE SİYEZ

ERGENLiK ADOLESCENCE JOHN W. SANTROCK ÇEVİRİ EDİTÖRÜ: DOÇ. DR. DİĞDEM MÜGE SİYEZ ERGENLİK, ERGENLiK On Dördüncü Basımdan Çeviri (Düzenlenmiş Yeni Türkçe Basım) ADOLESCENCE Fourteenth Edition JOHN W. SANTROCK Çeviri Editörü: Doç. Dr. Diğdem Müge SİYEZ Dokuz Eylül Üniversitesi TM NOBEL

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik

Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik Zuhal Özer 18 Nisan 2013, İzmir Çocuk Dergileri - Amaçlar Çocuklara küçük yaşlardan itibaren bilimi sevdirmek, Bilimin yaşamın

Detaylı

EIS526 -H01-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526 -H01-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

BU Kitapta Kullanılan Standart Birimler

BU Kitapta Kullanılan Standart Birimler BU Kitapta Kullanılan Standart Birimler Amerika Birleşik Devletleri Birimler Sistemi (USCS) ve Uluslararası Birimler Sistemi (SI) ne ait birimler kitap boyunca yer alan eşitliklerde ve tablolarda kullanılmıştır.

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ Yazarlar Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 1, 5, 7, 8) Yrd.Doç.Dr. Uğur TURHAN (Ünite 2) Dr. Eyüp Bayram ŞEKERLİ

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

Okul Öncesi/İlkokul Çocukları İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi

Okul Öncesi/İlkokul Çocukları İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi Okul Öncesi/İlkokul Çocukları İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi DOKUZUNCU BASIMDAN ÇEVİRİ Çeviri Editörü Social Studies for the Preschool/Primary Child NINTH EDITION Carol Seefeldt Sharon Castle Renee C. Falconer

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Sınıf İçinde ve Dışında Yaratıcı Drama

Sınıf İçinde ve Dışında Yaratıcı Drama Sekizinci Basımdan Çeviri Sınıf İçinde ve Dışında Yaratıcı Drama Çeviri Editörü Eighth Edition Creative Drama in the Classroom and Beyond Nellie McCaslin Shifra Schonmann ve Doç. Dr. Ömer Adıgüzel'in Ön

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

On Birinci Basımdan Çeviri. Eleventh Edition. Güncel Lojistik. Contemporary Logistics

On Birinci Basımdan Çeviri. Eleventh Edition. Güncel Lojistik. Contemporary Logistics On Birinci Basımdan Çeviri Eleventh Edition Güncel Lojistik Contemporary Logistics On Birinci Basımdan Çeviri Eleventh Edition Güncel Lojistik Contemporary Logistics Paul R. Murphy, Jr. A. Michael Knemeyer

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Öğrenciler için Özel Ders

Öğrenciler için Özel Ders Öğrenciler için Özel Ders Philip BONANNO, Koffi M. DOSSOU, Gabriella B. KLEIN, Nevin PECORELLI, Raffaela SIENA Grundtvig Multilateral Project BRIDGE-IT Be Relevant to Intercultural Diversity Generation

Detaylı

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s. 48-56 Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Özet Sultanlar,

Detaylı

Officexpo Değerlendirmesi

Officexpo Değerlendirmesi Officexpo Değerlendirmesi İstanbul 2012 Çok geleneksel bir fuar CNR Expo Center, Istanbul John Sacks February 2012. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, copied, stored in

Detaylı

GDP FİYAT ENDEKSİ TÜKETİCİ FİYAT FEDERAL FAZLA/ AÇIK M1 ARTIŞ M2 ARTIŞ FEDERAL FON ORANI** SİVİL İŞ GÜCÜ İŞSİZLİK ORANI

GDP FİYAT ENDEKSİ TÜKETİCİ FİYAT FEDERAL FAZLA/ AÇIK M1 ARTIŞ M2 ARTIŞ FEDERAL FON ORANI** SİVİL İŞ GÜCÜ İŞSİZLİK ORANI GDP FİYAT ENDEKSİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ ENFLASYON FEDERAL FAZLA/ AÇIK SİVİL İŞ GÜCÜ İŞSİZLİK ORANI M1 M1 ARTIŞ ORANI M2 M2 ARTIŞ ORANI FEDERAL FON ORANI** ENDEKS % MİLYAR $ MİLYON % MİLYAR $ % MİLYAR

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. Aslı Vural TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Enerji ve Çevre Ulusal Đrtibat Noktası

Ortak Arama YöntemleriY. Aslı Vural TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Enerji ve Çevre Ulusal Đrtibat Noktası Ortak Arama YöntemleriY Aslı Vural TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Enerji ve Çevre Ulusal Đrtibat Noktası Đçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UĐN Ağları

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

Dixieve PErcy ile Son Sürat

Dixieve PErcy ile Son Sürat Dixie ve PErcy ile Son Sürat Dixie ve PErcy DIXIE O DAY: IN THE FAST LANE A BODLEY HEAD BOOK 978 1 782 30012 0 Published in Great Britain by The Bodley Head, an imprint of Random House Children s Publishers

Detaylı

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R HANEDANDAN BİR RESSAM ABDÜLMECİD EFENDİ Prof. Dr. Günsel Renda Arnavutköy Amerikan

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz ÖZET ar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz ÖZET ar ÖZET ar muna etkisi, Anahtar kelimeler: ABSTRACT Emerging in Western Europe with the French Revolution, the modern state, regional differences, but is leaning on the environment in Western Europe. In this

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

550 YILIN İZİNDE BOSNA-HERSEK TE OSMANLI MİRASI ULUSLARARASI TARİH SEMPOZYUMU

550 YILIN İZİNDE BOSNA-HERSEK TE OSMANLI MİRASI ULUSLARARASI TARİH SEMPOZYUMU 550 YILIN İZİNDE BOSNA-HERSEK TE OSMANLI MİRASI ULUSLARARASI TARİH SEMPOZYUMU IN SEARCH OF 550 YEARS THE OTTOMAN LEGACY IN BOSNIA-HERZEGOVINA INTERNATIONAL HISTORY SYMPOSIUM 08-10 KASIM 2013 İSTANBUL -

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. SPSS Uygulamalı. IBU Publications

Araştırma Yöntemleri. SPSS Uygulamalı. IBU Publications Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı IBU Publications Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı Authors: Prof. Dr. Hüseyin PADEM Yrd. Doç. Dr. Ali GÖKSU Arş. Gör. Zafer KONAKLI hpadem@ibu.edu.ba agoksu@ibu.edu.ba

Detaylı

Rüya ile Gerçek Arasında: San Gimigniano, Yapı Dergisi, Mayıs 2002,

Rüya ile Gerçek Arasında: San Gimigniano, Yapı Dergisi, Mayıs 2002, Yrd. Doç. Dr. Gevher Gökçe 21 Kasım 1963 te İstanbul da doğdu. 1984 te İstanbul Alman Lisesi ni, 1988 de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi. Aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

RUSYA DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKALARININ KÜRESEL AMAÇLARI VE BÖLGESEL YANSIMALARI

RUSYA DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKALARININ KÜRESEL AMAÇLARI VE BÖLGESEL YANSIMALARI RUSYA DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKALARININ KÜRESEL AMAÇLARI VE BÖLGESEL YANSIMALARI RAPOR NO:73 HAZİRAN 2017 BİLGESAM YAYINLARI Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: Rusya Dış ve Güvenlik Politikalarının

Detaylı

Osmanlı döneminden günümüze Saraybosna müslüman mezar taşları

Osmanlı döneminden günümüze Saraybosna müslüman mezar taşları itüdergisi/b sosyal bilimler Cilt:6, Sayı:2, 55-67 Aralık 2009 Osmanlı döneminden günümüze Saraybosna müslüman mezar taşları Nurcan BOŞDURMAZ *, Ayla ÖDEKAN, Edhem ELDEM İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

EK 1:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAYIN ÖNERİ FORMU

EK 1:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAYIN ÖNERİ FORMU EK 1:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAYIN ÖNERİ FORMU A. Bu bölüm yazar tarafından doldurulacaktır. Eserin başlığı:... Hangi Amaçla Kullanılacağı Ders kitabı Yardımc ı ders Kitabı Çeviri Ders Kitabı Diğer (Açıklayınız)

Detaylı

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ Y Ü Z LE ŞM E LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ 17 26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan tanbul daki tarihi güzelliklerin değerine değer

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY S A I12 Y NUMBER Y I L07 Y E A R PROF. DR. ORHAN BİLGİN ARMAĞAN SAYISI 2 Bu sayının editörleri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) kuruluşu olan DEV İktisadi İşletmesi yayınıdır.

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR Prof. Dr. Hülya H. Tütek Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu Doç. Dr. Ali Özdemir Dr. Aslı Yüksek Özdemir II Yayın No : 2371 İşletme-Ekonomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Cilt / Volume: I Sayı / Number:1 Ankara 2012 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İncitaşı Sokak No: 10 06510 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312)

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU

BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU Boşnakların İslam Geleneği Enstitüsü Boşnakların İslam geleneği teorik bir oluşumdan ziyade, İslamı anlamanın ve yaşamanın asıl halidir. F. Karčić Šta je to islamska tradicija Bošnjaka?, Preporod, 2006

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1

ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1 ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ: 01-10-2005 PROJENİN SÜRESİ: 2 yıl ORTAKLAR Almanya- Humboldt Üniversitesi Avusturya-

Detaylı

BİTKİ SİSTEMATİĞİ. Plant Systematics. Michael G. Simpson. İkinci Basımdan Çeviri. Second Edition. Çeviri Editörü Zeki AYTAÇ

BİTKİ SİSTEMATİĞİ. Plant Systematics. Michael G. Simpson. İkinci Basımdan Çeviri.  Second Edition. Çeviri Editörü Zeki AYTAÇ BİTKİ SİSTEMATİĞİ BİTKİ SİSTEMATİĞİ İkinci Basımdan Çeviri Plant Systematics Second Edition Michael G. Simpson Çeviri Editörü Zeki AYTAÇ Çeviri Editör Yardımcısı Bahar KAPTANER İĞCİ AMSTERDAM BOSTON HEIDELBERG

Detaylı

Prof. Dr. Mahmut Koçak.

Prof. Dr. Mahmut Koçak. i Prof. Dr. Mahmut Koçak http://fef.ogu.edu.tr/mkocak/ ii Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Kitabın yazarına aittir. Bütün hakları saklıdır. Kitabın tümü ya da bölümü/bölümleri yazarın yazılı izni

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI.

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI. T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI Ersin KABAKCI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü

B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Türkiye de Toplum için Arkeoloji ve Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi Seminer Salonu-1 2 Nisan 2015 Perşembe Saat 13.30-17.30 Bursa Aktopraklık

Detaylı

SANAT YAZILARI 21 2009 Güz, yılda iki kez yayımlanır.

SANAT YAZILARI 21 2009 Güz, yılda iki kez yayımlanır. SANAT YAZILARI 21 SANAT YAZILARI 21 2009 Güz, yılda iki kez yayımlanır. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları No: 36 Sahibi Prof.Dr. Uğurcan Akyüz Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

KURSBUCH ZUR PRÜFUNG ÖABT

KURSBUCH ZUR PRÜFUNG ÖABT KURSBUCH ZUR PRÜFUNG ÖABT Umut Balcı Grammatik / Pädagogik Literatur / Linguistik KURSBUCH ZUR PRÜFUNG ÖABT Grammatik / Pädagogik Literatur / Linguistik UMUT BALCI Batman University, Batman / Turkey 2017

Detaylı

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur a Armağan Yayına Hazırlayanlar Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2012

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI 1. Sınıf / Normal Öğretim 09.11.2017 10:00-11:30 ENG 101 Academic English-I (25) Okt. Ümit Tekir 10.11.2017 11:00-12:00 373 TDL 101 Türk Dili-I (20) Doç. Dr. Mustafa Erdoğan 10.11.2017 16:30-17:30 373

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Copyright of Journal of Adnan Menderes University, Agricultural Faculty is the property of Adnan Menderes University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv

Detaylı

Copyright of Journal of Adnan Menderes University, Agricultural Faculty is the property of Adnan Menderes University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı

MOĞOLİSTANDA YENİ BULUNAN DONGOİN ŞİREEN ANITLARI ÜZERİNE MÖNHTULGA RİNCHİNHOROL İLE SÖYLEŞİ *

MOĞOLİSTANDA YENİ BULUNAN DONGOİN ŞİREEN ANITLARI ÜZERİNE MÖNHTULGA RİNCHİNHOROL İLE SÖYLEŞİ * Türkbilig, 2013/26: 165-171. MOĞOLİSTANDA YENİ BULUNAN DONGOİN ŞİREEN ANITLARI ÜZERİNE MÖNHTULGA RİNCHİNHOROL İLE SÖYLEŞİ * Ekrem KALAN ** Ekrem KALAN: Mönhtulga Bey, öncelikle Dongoin Şireen anıtlarının

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET. İbrahim Doğuhan UYGUN

ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET. İbrahim Doğuhan UYGUN ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET İbrahim Doğuhan UYGUN YAYIN NO: 502 ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET İbrahim Doğuhan UYGUN ISBN

Detaylı

ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİĞİYLE PIERRE/PIETRO MONTANI

ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİĞİYLE PIERRE/PIETRO MONTANI T.C. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI TÜRK-İSLAM SANATLARI PROGRAMI ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİĞİYLE PIERRE/PIETRO MONTANI (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan: Nurcan YAZICI

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Geleneksel Konut Mimarisi Sözlüğü Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı

2.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

2.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Doç. Dr. Eyüp NEFES 1969 yılında Giresun'da doğdu. İlköğrenimini 1980, ortaöğrenimini 1987 yılında tamamladı. 1988 yılında O.M.Ü. İlahiyat Fakültesine kaydoldu. 1993 yılında bu fakülteden mezun oldu. 1994

Detaylı

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014.

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: 458 Kitabın Adı: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik Yazarlar: Ahmet

Detaylı

L. A. W. R. E. V. I. E. W

L. A. W. R. E. V. I. E. W A N K A R A L. A. W. R. E. V. I. E. W summer 2008 vol. 5 no. 1 Ankara University Press Yayın Sahibi Publisher Sorumlu Yazı İşleri Müdürü - Responsible Manager Yayın İdare Merkezinin Adresi - Address of

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ABSTRACTS BOOK BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

ABSTRACTS BOOK BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI Center for Political, Economic and Social Research PESA (Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) www.pesa.org.tr ABSTRACTS BOOK BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI International Congress on Political, Economic

Detaylı

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Bu çalışma, camın ortaya çıkışından Antik Çağ sonuna dek kullanımına ilişkin üretim ve bezeme tekniklerinin derlendiği bir el kitabıdır. İçeriğinin başlıca amaçlarından

Detaylı

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan On5yirmi5.com Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan Yurt dışında eğitimin en pahalı adresi yıllık 38 bin dolar ile Amerika, en ucuzu ise 4 bin 500 dolarla Kazakistan oldu. Yayın Tarihi : 12 Temmuz

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Solaris 7980g. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Sunum Alanı Görüntüleyici. 7980-TRTR-QS Rev A 1/16

Solaris 7980g. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Sunum Alanı Görüntüleyici. 7980-TRTR-QS Rev A 1/16 Solaris 7980g Sunum Alanı Görüntüleyici Hızlı Başlangıç Kılavuzu 7980-TRTR-QS Rev A 1/16 Not: Cihazınızın temizliği hakkında bilgi edinmek için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun. Bu belgenin farklı

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Analiz. Cilt 2. Ünite 8-14

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Analiz. Cilt 2. Ünite 8-14 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Analiz Cilt 2 Ünite 8-14 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1082 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 600

Detaylı