Doğal Anti-karsinojenler, Analizleri ve Yapı-etkinlik Bağıntıları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğal Anti-karsinojenler, Analizleri ve Yapı-etkinlik Bağıntıları"

Transkript

1 Yüksek Lisans Semineri ÇMÜ FBE Kimya Anabilim Dalı Hazırlayan: MELEK TERCA Danışman: Prof. Dr. MEHMET AY Doğal Anti-karsinojenler, Analizleri ve Yapı-etkinlik Bağıntıları

2 İçerik Kanser nedir? (Tümör, kanser hücreleri) Kanser nasıl oluşur? (Genetik hasara neden olan faktörler) Kanserin evreleri Kanser nasıl yayılır? (Metastaz, Anjiogenez) Kanser tedavisi Kanser oluşumunun hücre döngüsünde yeri Hücrenin yaşam döngüsü (evreleri) Apoptozis nkogen, p53, RB Antikarsinojenler Fitokimyasallar, CX-2 inhibitörleri, Antioksidanlar Kanser tedavisinde doğal ürünlerin rolü (Taxol, Vinca alkaloidleri) Kematerapötik ajanlar Kematerapötik ajanların etki mekanizmaları Doğal kematerapötik ajanlar İzlenecek yöntem Antikarsinojen aktivite ve belirleme yöntemleri MTT testi

3 Kanser nedir? Vücutta hızlı ve kontrolsüz bir biçimde anormal hücrelerin oluşması ve bunların bir araya gelerek tümör oluşturması (kümeleşmesi) veya tüm vücutta çoğalma göstererek, farklı bölgelerde anormal hücrelerin büyümesini başlatması olarak tanımlanır.

4 Tümör İyi huylu tümör (benign) Kötü huylu tümör (malign) -Başlangıç bölgeleriyle sınırlı kalır. (Komşu dokulara yayılmazlar) -Yavaş çoğalan hücrelerden oluşur. -Kist, siğil, ben -Tamamen çıkarıldıklarında tekrarlamazlar. -Komşu organ ve dokulara yayılırlar. -Hızla büyüyen anormal hücrelerden oluşur. -Genetik yapıları bozulmuş olduğu için anormal proteinler üretirler. -Kemik doku ile karşılaştıklarında onu bile eritirler.

5 A:Apoptozis Erken evrede yakalanmış bir böbrek tümörünün anatomik görünümü İlerlemiş evrede bir böbrek tümörünün anatomik görünümü B:Gelişigüzel çoğalma (Apoptozisten uzak dururlar)

6 Kanser hücreleri; Tek bir hücreden gelişebilme (klonalite) Çevresel faktörlerden bağımsız ve kontrolsüz çoğalabilme (otonomi) ormal yapı ve fonksiyonların değişimine uğrama (anaplazi) ve Bulundukları dokulardan ayrılarak uzak organlara yerleşebilme (invazyon ve metastataz) özellikleri nedeniyle normal hücrelerden ayrılırlar.

7 Kanser Çeşitleri Ağız kanseri Lenf bezi kanseri Akciğer kanseri Lösemi kanseri Beyin kanseri Meme kanseri Böbrek kanseri Mesane kanseri Cilt kanseri Mide kanseri Deri kanseri Pankreas kanseri Gırtlak kanseri Prostat kanseri Kalın barsak kanseri Rahim ağzı kanseri Karaciğer kanseri Testis kanseri Kemik kanseri Tiroit kanseri Kolon kanseri Anormal hücrelerin (kanser hücrelerinin) köken aldığı organa göre hastalık adlandırılır.

8 Kanser nasıl oluşur? Hücrenin tüm fonksiyonları kromozomlarda yer alan genler tarafından düzenlenir.!!!! Genetik bir hasar meydana geldiğinde!!!! ormal hücre 1-Hücre hasarı tamir etmeye çalışır. 2-Tamir edemezse büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak ya Ya da maliyn transformasyonla sonuçlanır. Kanserli hücre Hücre ölümü gerçekleşir

9 Genetik hasara neden olan faktörler İç Faktörler Dış faktörler Mutasyonlar (okta mutasyonu:bir DA baz çifti değişikliği, yanlış aminoasit ve yanlış protein oluşumundan dolayı tümörigenez başlar) Virüsler (Viral DA oluşumu ile prooncogenlerden oncogenler oluşur ve tümör baskılayıcı gene zarar vererek tamamen yeni bir gen oluşumuna sebep olur.) Genetik materyal kaybı ya da fazlası Bakteriyel enfeksiyonlar (DA nın eşlenmesi veya tamiri (Helicobacter pylori, mukoza kaplı esnasında baz sayısında değişiklik) lenfatik dokulara zarar vererek mide kanseri riskini artırır) Epigenetik değişiklikler (DA bazlarının Kimyasallar (Aromatik aminler ve metillemesi, asetillemesi, oksidasyonu azo boyaları, polisiklik aromatik vb.) hidrokarbonlar, amitler vb.) Radyoaktivite (α veya β parçacıkları, gama ve X-ışınları ile serbest radikal oluşumu ile DA da kırılmalar, parçalanmalar)

10 Özel Tümör Türleri ile ilgili Genler Kanser Türü İlgili gen Meme BRCA1, BRCA2, ATM, Her2/neu Lenf c-myc Kolon MLH1, MSH2, MSH6 Akciğer EGFR (Erb-1), HER2/neu (Erb2), HER3 (Erb-3), HER4 (Erb-4) BCR-ABL Miyelojen (Kemik iliğinde oluşan) lösemi Cilt CDK2, BCL-2 Endotel VEGFR, VEGFR2 Çeşitli p53 Tumor suppressor protein, PKA, VEGFR2, PDGF, PGGFR

11 Kanserin Evreleri 1.Evre:Kanser hücreleri normal hücrelerden ayırt edilebilirler. Kanser hücreleri halen bölgeseldir ve tümörün cerrahi olarak alınması ile tam bir tedavi mümkündür. 2.Evre: Tümör büyüklüğü artar. Kanser hücreleri yakın çevresindeki lenf düğümlerine ulaşabilir ve dokulara yayılma eğilimindedir. 3.Evre: Tümör çevre bölgelere doğru ilerler. 4.Evre:Tümörler vücudun diğer bölgelerine yayılır.

12 Kanser nasıl yayılır? Kanser Metastatik yayılma (Primer tümörden uzakta, Primer tümöre benzeyen Yavru tümörler oluşması) Lokal yayılmalar (Tümör bulunduğu organda yayılır) -Hücreler arası boşluklara -Lenfatik sistem ile metaztaz -Lenfatik damarlarla yayılma -Kan damarları ile yayılma -Kan damarları ile yayılma Anjiogenez: Tümör hücrelerinin daha fazla büyüyebilmek için damarlanmaları

13 Tümör angjiogenezi, kanserli hücrelerin kendilerini çevreleyen normal dokuya sinyaller yayan moleküller salgılaması ile başlar. Anjiogenez Tümör büyüyüp genişleyebilir Metastaz olayı anjiogenez ile kolaylaşır!

14 Deney hayvanlarından alınan kanserli hücreler, normal bir hayvandan alınan ve cam bir kapta 1-2 hafta kadar canlı tutulabilen bir organa aktardıklarında, kanserli hücre kütlelerinin 1-2 mm çapa kadar büyüdüklerini ve büyümelerinin bundan sonra durduğu gözlenmiştir. Bu deney sonucunda anjiogenez olmadan kanserin büyümesinin durduğu saptanmıştır!

15 Kanser tedavisi Cerrahi: Tümörün cerrahi olarak alınır. Metastaz yapabilecek primer tümörler dışındaki lenf nodları da çıkarılır. Radyoterapi:X-ışınları ve gamma ışınları gibi etkiyebilecek radyofarmasötikler ile tümörlerin parçalanması (Işın tedavisi) Kemoterapi**: Tümöre zarar verecek veya büyümesini engelleyecek seçici düşük molekül kütleli ilaçların kullanımı. (ptimal dozlarda uygulanabilecek ilaç belli oranda kanser hücresi öldürürken kemik iliği, barsak mukozası gibi normal hücrelerde de toksik etki yapabilir)

16 Kanser oluşumunun hücre döngüsünde yeri

17 Hücrenin yaşam döngüsü G1=Hücre stoplazma ve yüzey olarak büyür. Hücrenin normal metabolizması devam eder. S =Hücre bölünme mesajını almıştır. Kromozomlar(DA lar) ve sentrozomlar kendini eşler. Sitokinez: Sitoplazma bölünmesi Karyokinez: Çekirdek bölünmesi G2=Bölünme sırasında kullanılacak enzimler, proteinler ve ATP enerjisi sentezlenir.

18 Vücuttaki hücrelerin çoğunluğu G0 olarak adlandırılan dinlenme evresindedir. G evresindeki hücreler normalde bölünmeyip ancak uygun uyarılar geldiğinde hücre döngüsüne girerler. ormal dokulardaki hücre dengesini sağlayan önemli bir olay da mitozun tersi yönünde ve tıpkı mitoz gibi genetik olarak planlanmış hücre ölümüdür. (Apoptozis)

19 Hücrenin yaşam döngüsü evreleri Apoptozis Hücre ölümü Çoğalmayan hücre havuzu G0 Farklılaşan hücreler Çoğalan hücre havuzu

20 Apoptosis (hücre ölümü)

21 nkogen Antionkogen Proonkogen: Mutasyona Tümör baskılayıcı gen uğradığında veya zarar gördüğünde kansere neden olabilecek normal -Hücre çoğalmasının inhibisyonunda (p53-prb gibi) hücre geni -Apoptozisin indüklenmesinde nkogen: Kanseri (p53) rol oynarlar. başlatabilecek, mutasyona uğramış gen *Bu genlerin kayıpları çoğu *nkogenler bazı durumlarda zaman kontrolsüz hücre (nokta mutasyonu) gen çoğalması ile sonuçlanır. tarafından kodlanan proteinde değişikliğe neden olabilmekte ve bu şekilde aktive olmaktadır.

22 P53 ve RB Hücrenin her bölünmesinde belli miktarlarda DA baz kayıpları (yaklaşık 50 kbp) meydana gelir. ormal hücrelerde bu kayıplar yaklaşık 8-10 kbp büyüklüğüne ulaştığında (M1) hücre bölünmesi durur ve yaşlılık başlar. Bölünmenin durdurulması işleminde DA hasarı kontrol noktalarında etkili olan ve bu hasarları algılayan p53 ve RB proteinlerinin rol aldığı düşünülmektedir. RB1 geni: Hücre döngüsünün kontrolünde yer alan p105-rb proteinini kodlar.

23 P53 geni *Tümörlerin %50 sinde mutasyona uğrar. *ormal hücrelerde DA hasarının oluştuğu durumlarda (ör: UV) p53 proteini aktif hale gelir. Hücre döngüsünde G1, bazen de S fazını uzatarak DA onarımı için zaman kazandırır. Hasar bu dönemde onarılırsa Hücre döngüsü devam eder ve normal hücreler oluşur. onarılamazsa p53 inaktif Kanser gelişimi p53 aktif Apoptozis

24 p53 ve RB proteinlerinin fonksiyonlarının bozuk olduğu hücrelerde M1 noktasından sonra devam eden bölünmeyle genetik kararsızlık başlar. DA baz kayıpları kbp e ulaştıktan sonra genetik kararsızlık çok fazla artar ve bu aşamada ancak telomeraz enzim aktivitesi kazanabilen hücreler (bazı tümör hücreleri) sonsuz çoğalma yeteneği kazanırlar.(ölümsüzleşme)

25 Antikarsinojenler Kanser kemoterapötik ajanların bilenen sınıflarının (Azotlu türler, oksazafosforinler, Aziridinler, Epoksitler, Metansülfonatlar, itrozoüre, Platin kompleksleri Siklopropanlar) yüzlerce farklı kimyasal formları sentezlenmiştir. Yaygın olarak bu ajanların etkin dozu neredeyse toksik dozla aynı orandadır!! Bu durum ajanların selective (seçici) olmamasından kaynaklanmaktadır.

26 Antikarsinojenler Sentetikler Doğal ürünler Fitokimyasallar Yarı sentetikler

27 Fitokimyasalların Temel Etkileri DA nın onarılması Serbest oksijen radikallerini kafesleyici etki Hücre döngüsü Apoptozis Antioksidan Metastaz inhibisyonu Anjiyogenez inhibisyonu CX-2 inhibisyonu

28 CX-2 İnhibitörler CX-1 ve CX-2 : Siklooksijenaz enzimleri Arashidonik asitten prostaglandinlerin sentezinin ilk basamağını katalizlerler CX-1 -ormal fizyolojik faaliyetleri kontrol eden prostaglandinlerin sentezinden sorumludur. -ormal dokuların çoğunda bulunur. CX-2 -eoplastik (tümörlü) dokularda prostaglandinlerin sentezini artırır. -ormal dokularda rastlanmaz.

29 Yapılan laboratuar denemelerinde seçici CX-2 inhibitörlerinin tümörlü dokuların -oluşumunu -büyümesini -metastazını (yayılmasını) azalttığı gözlenmiştir. S S H2 H3C CF3 CH C CH3 H3C Rofecoxib (VioxxTM) Celecoxib (CelebrexTM) Aspirin

30 Antioksidanlar Serbest radikalleri tutucu özelliktedirler. Genomlar da dahil olmak üzere hücre bileşenlerinin zarar görmelerini önlerler. H H2 + guanin H H H H H2 H H H oksidasyon H H2 8- hidroksiguanin H

31 Prototip ilaçlar Geliştirilir Modifiye edilmiş ilaçlar Yeni prototiplere duyulan ihtiyaç! Yeni potansiyel kemoterapötik ajanların dizaynı için kullanılacak (doğal ürünlerden sağlayabileceğimiz) yeni prototipler??

32 Kanser Tedavisinde Doğal Ürünlerin Rolü

33 Vinca alkoloidleri Kanser tedavisinde en başarılı olunan bitki materyali Madagascar periwinkle, cezayir menekşesi (Vinca rosea) bitkisinden yan bileşen olarak izole edilen alkaloidleridir. (Lösemi tedavisi) İzole edilen alkaloidlerinden - Vincaleukoblastine (Vinblastine) - Leurocristine (Vincristine) günümüzde ticari olarak ekstrakte edilmektedir.

34 Vinblastine ve Vincristine yapıları arasında çok küçük bir fark olmasına rağmen, klinik olarak Vincristine Vinblastine den daha önemlidir. (Çocuk lösemisinin tedavisinde kullanılır) Ticari özütlerini elde etmek pahalı ve zor bir süreçtir. Ancak kimyasal olarak metilin yüksetgenmesi ile Vinblastin i Vincristine dönüştürmek mümkündür.

35 H H H3C CMe H R H H Et R1 H R2 R2 Vinblastine (VelbeTM) Me Me CMe Vincristine (ncovintm) CH Me CMe Vindesine (EldesineTM) Me H2 H R R1

36 Vinblastine Vincristine Metil grubunun kimyasal olarak formil grubuna yükseltgenmesi ile elde edilir. (Kimyasal yöntemlerle yarısentetik diğer analoglar elde edilebilir.) Vinca alkaloidleri hücre-döngüsü-spesifik sınıftadırlar. *Metafaz evresinde hücre-döngüsünü durdurucu etki yaparak mitozu bloke ederler.

37 Taxol 1960 da CI (ational Cancer Institute) tarafından taxanlar keşfedilmiştir de Paclitaxel (TaxolTM) Taxus brevifolia bitkisinin iğne ve kabuklarından elde edilmiştir. (ldukça komplex tetrasiklik diterpendir, izole etmesi güçtür, ayrıca Taxus brevifolia ekstraktı sitotoksiktir larda saf paclitaxel in klinik önemi anlaşılmıştır ve analogları sentezlenmiştir. *Docetaxel (TaxotereTM) ise paclitaxelin yarı sentetik analoğudur ve toksik özellikleri yakındır.

38 Sentetik ester fragmani Baccatin R1 R H CH3 H3C H CH3 CH3 H H H Paclitaxel (TaxolTM) Docetaxel (TaxotereTM) R C.Ph C..C(CH3)3 Ac.C.Ph R1 C.CH3 H

39 TaxolTM meme ve yumurtalık kanseri tedavisinde kullanılmaktadır. Paklitaxel tübülin dimerlerinden mikrotübül toplanmasını artıran yeni bir antimikrotübül ajanıdır. Depolimerizasyonu önleyerek mikrotübülleri stabilize eder. Hücre döngüsü boyunca anormal mikrotübül demetlerinin oluşumunu indükler. Bu ilaçlar topoizomeraz II enzimi ile yapılan DA sentezi ve yenilenmesini inhibe ederler. *Topoizomeraz: modify DA topology by their ability to break and reseal the DA strands.(iplik)

40 Terapötik aktivite Bitkiden izole edilen bileşiklerden elde edilen ilaç, bitki ilacının ham hali ile aynı klinik sonuçları vermeyebilir. **Çoğunlukla toplam aktivite (terapötik aktivite) bileşenlerin tek başına gösterdikleri aktiviteden fazladır. Yani bitki özütünün bir fraksiyonu belirli bir biyolojik aktivite gösterirken, aktif olduğu düşünülen bileşik tek başına aktivite göstermiyor olabilir. Terapötik Terapötik aktivite aktivite == Maksimum Maksimumtolere tolereedilebilir edilebilirdoz doz Minimum Minimumetkin etkindoz doz

41 Kematerapötik ajanlar Alifatik, aromatik azotlu türler ksazafosforinler Konjuge azotlu türler Aziridinler Epoksitler Platin kompleksleri (Pt(H3)2(Cl)2)

42 Kematerapotiklerin Etki Mekanizmaları Konjuge azotlu türler Cl H H Cl Guanin Klormetin yapisi (Mustin) Cl HCH2CH2CH2C Cl Klorambusil (LeukeranTM) (Lösemi tedavisinde bilinen en az toksik azotlu tür) H2

43 :7-Guanine-DA Cl R R Cl Cl Structure of chlormethine (mustine) H H Guanine R Guanine Tekrar DA R DA Guanine H Cl DA nin alifatik azotlu türlerle cross-linking mekanizmasi (R:Alkil) :7-Guanine-DA Cl CH2 R R Cl Diger klor da kopar Cl DA nin aromatik azotlu türlerle cross-linking mekanizmasi (R:Farkli fonksiyonel gruplar)

44 ksazafosforinler Cl H P H H Cl TM Siklofosfamit (Endoxana H P Cl ) P Böbrek H2 Cl Cl H Biyooksitlenme Cl H H2 H P Acrolein (Mesna ile nötralize edilir) Cl P H Cl Cl Fosforamit türü Cl Siklofosfamitin aktivasyonu ile DA cross-linkini saglayan fosforamit türünün ve toksik yan ürün akroleinin olusum mekanizmasi

45 HS CH2CH2 S3-a+ Mesna (UromitexanTM) - H H S3-a+ H S3-a+ S S Acrolein HS CH2CH2 S3-a+ Mesna + H ötralize ürün

46 itrozoüreler CH2Cl CH2Cl R2 + C R2 H H H+ DA-u: R2= CH2CH2Cl veya siklohekzan R2=Siklohekzan, Lemustine(CeeUTM) DA-u-CH2-CH2-u-DA Bisalkillenmis DA ürünü -2 -H2 DA-u: Cl-CH2-CH2-u-DA Monoalkillenmis DA ürünü Kloro etil karbanyumu oluşumu ile DA nın alkillenmesi Lemustine meme ve kolon kanseri tedavisinde kullanılır.

47 Doğal antrakinon antitümörler H H CH3 CH3 CH3 H H CH3 H H3C H H H3C H H2 H3C Daunarubicin (DaunoXomeTM) H3C CH3 CH3 H Aclarubicin Aclarubicin Streptomyces galilaeus mikroorganmasından elde edilen bir metabolittir ve akut lösemi hastalarında kullanılır.

48 DĞAL KEMTERAPÖTİK AJALAR Alkaloidler R Kinolin Terpenler (monoterpen, steroid, karotenoid) H H Fenolik bileşikler H H Ca + - H H H Antosiyanidin H H H Flavonlar Stilbenler H H Katesin Polifenolikler Flavanoidler Antosiyanidinler H H Resveratrol H Kersetin H

49 İzlenecek Yöntem

50 Tüm bileşenleri içeren bir karışımdan istenilen bir bileşik grubunu ayırmak oldukça zorlu bir işlemdir. Bu bileşikler genellikle toplam kütlenin % ini (1ppm) oluşturur. İkincil metabolitler, küçük ve kimyasal olarak daha karmaşık yapıda oldukları için ve proteinler, nükleik asitler, karbonhidratların oluşturdukları homojen karışımda bulunduklarından ayrılmaları oldukça zordur.

51 Bitki Toplama ve Herbaryum Tanimlamasi Analize Hazirlik (Kurutma, ögütme) Özütleme Uçucu yaglarin eldesi (eo Clavenger) Biyoaktiflik Denemeleri Metanol (Kademeli özütleme) Sokshelet Bilesenlerin GC-MS ile Analizi MS Biyoaktiflik Denemeleri Deristirme Sivi-sivi Özütlemesi (Hekzan-EtAc-n-BuH-Su) Biyoaktiflik Denemeleri (Her bir özüt için ayri ayri) Kromatografik Ayirma (Hizli kolon, TLC, HPLC) Ayirma Islemleri Biyoaktiflik Denemeleri Saf Etken Bilesik Analizi

52

53 Aktif Bileşen Analizleri Kromatografik Yöntemler Spektroskopik Yöntemler İnce Tabaka Kromatografisi Kolon Kromatografisi Sıvı Kromatografisi HPLC Gaz kromatografisi MS MR (1H,13C ve 2D MR) IR UV

54 Antikarsinojen Etki Sitotoksik ajan tümör hücreleri üzerinde in vitro olarak toksiktir ve bu toksisite in vivo olarak tümör hücrelerinden geçerek transfer ediliyorsa bu durumda ajanın antitümör aktiviteye sahip olduğu söylenir. Antikarsinojen terimi ise klinik denemelerle tümör hücrelerine karşı toksik özellik gösteren materyaller için kullanılır.

55 Antikarsinojen Aktivite Belirleme Yöntemleri Metod Uygulaması Tümör hücrelerinin çoğalmasının inhibisyonu HL-60, HCT-8, MDA-MB-435 ve SF-295 hücrelerine karşı karışımın sitotoksisitesi incelenir. Hücreler 96 kuyucuklu plakalara (100µL ortam) yerleştirilir.24 saat sonra DMS ile seri seyreltmeler (0.02 den 25.0 µg/ml ye) yapılır ve 72 saat inkübasyona bırakılır. İnkübasyondan sonra plakalar santrifij edilir ve ortam (150µL, 0.5 mg/ml MTT içeren) ortamla değiştirlir. 3 saat sonra MTT formazan ürünü 150µL DMS ile çözülür ve 595 nm de absorbansı okunur. Hücre yaşayabilirliği triptofan mavisi atılma testi ile belirlenir. Sıvı bölüntüler 24 saat sonra hücre kültüründen alınır ve triptofan mavisi boyasını içeren hücreler eubauer bölmelerinde sayılır. Trypan blue atılma testi DA sentezi ölçümü Hücre döngüsü dağılımı ve DA fragmentasyon analizi 10 µl 5-bromo-20-deoxyuridine (BrdU) her bir kuyucuğa eklenir ve ilaç ile muamele edilmeden 24 saat önce, 3 saat 37 oc da inkübe edilir. DA ile birleşmiş BrdU miktarını analiz etmek için hücreler alınır ve 2 saat oda sıcaklığında kurumaya bırakılır. BrdU ile birleşen hücreler diaminobenzidin kromojeni kullanılarak direk peroksidazla sınıflandırılır. BrdU pozitifliği tespiti ışık mikroskobu ile yapılır. (1 örnek için 200 hücre sayılır) HL-60 hücreleri, 24 saat 37oC da ışıksız ortamda hücre yıkımı çözeltisinde (lysis) (0.1% citrate, 0.1% Triton X-100, ve 50 µg/ml propidium İodide içerir) inkübe edilir. Hücre floresansı sitometre kullanarak belirlenir.

56 MTT Testi Method of Transcriptional and Translational (Kopyalama ve Aktarma Yöntemi) MTT her bir hücre çoğalmasının miktarını ve hücre topluluğunda hücre yaşayabilirliğini belirtmek için kullanılır. Bu test bitki ekstraktlarının biyogüvenliğini in vitro test etmede geniş bir kullanıma sahiptir.

57 MTT yöntemiyle bir hücre topluluğundaki canlı hücrelerin oranı kolorimetrik (çeşitli kimyasal materyaller ile su içindeki bileşikleri tanımlamaya yarayan kitler ile yapılabilen, renk değişimi gözlenmesine dayanan işlem) yöntemle kantitatif olarak belirlenebilir. MTT yöntemi, sağlam hücrelerde mitokondrinin MTT boyasının tetrazolium halkasını parçalayabilmesi ilkesine dayanmaktadır.

58 Bu reaksiyon mitokondrial bir enzim olan süksinat dehidrogenaz enziminin aktivitesine bağlıdır. Tetrazolium halkasının parçalanması sonucu soluk sarı renkli MTT boyası koyu mavi-mor formazan ürününe dönüşmektedir. Sonuç olarak canlı ve mitokondri fonksiyonu bozulmamış hücreler mor renkte boyanmakta, ölü ya da mitokondri fonksiyonu bozulmuş hücreler boyanmamaktadır. Bu yöntem hücrelerin MTT boyasıyla inkübasyonu, presipte reaksiyon ürününün çözünür hale getirilmesi ve reaksiyon ürününün kolorimetrik olarak ölçümü basamaklarından oluşmaktadır.

59 100 mg MTT 10 ml hacimde PBS(Phosphorylated buffer solution- Fosforile edilmifl tampon) içinde çözülerek %0.5 lik (10 mg/ml konsantrasyonda) stok MTT solüsyonu steril ve karanlık koşullarda hazırlanır. 96 kuyucuklu kültür plaklarına ekilen ve değişik toksik ve/veya koruyucu ajanların değişik dozlarıyla karşılaştırılan kültürlere hedeflenen inkübasyon süresinin sonunda10 ml/kuyucuk hacimde MTT solüsyonu eklenir. Kültür plakları alüminyum folyo ile sarılarak %5 karbondioksitli nemli hava içeren karbondioksit inkübatöründe 37 C sıcaklıkta 4 saat süreyle tutulur.

60 İnkübasyon süresinin sonunda faz-kontrast inverted mikroskop altında canlı hücrelerde mor renkte formazan kristallerinin oluştuğu, ölü hücrelerin ise boyanmadığı gözlenir. Kültür plağı, 1250 rpm hızda 5 dk süreyle santrifüj edilir. Santrifüj sonrası çökelti atılır. Formazan kristallerini çözünür duruma getirmek için solubilizasyon çözeltisi 100 ml/kuyucuk hacimde eklenir. Bu solüsyon isopropranol içinde 0.04 HCl solüsyonundan oluşur ve oda sıcaklığında saklanmalıdır.

61 Kültür plağı Hematoloji laboratuvarlarında bulunan ELISA plak okuyucusuna konularak absorbans değerleri 450 nm dalga boyunda okutulur. Referans dalga boyu olarak 650 nm dalga boyu kullanılır. Kontrol ve hasta grubunda canlı oranı absorbans değerleri karşılaştırılarak belirlenir.

62

63

64 Kaynaklar

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

Hücre bölünmesinin asal görevleri

Hücre bölünmesinin asal görevleri HÜCRE DÖNGÜSÜ Hücre bölünmesinin asal görevleri Hücre döngüsünü ya da hücre bölünmesini incelemeden önce, hücre çoğalmasının organizmaların yaşamında ne gibi roller oynadığını gözden geçirmek gerekmektedir.

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Anlatımlı Banu KARAAĞAÇ Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Yağda Eriyen Vitaminler Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Ergokalsiferol = D2 Ergokalsiferol veya D 2, bir tür D vitamini. Hiçbir hayvansal üründe bulunmaz. Portakal

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ

II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ 2014-2015 Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik-1 Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç ve Gereçler Dersin Amacı Dersin Hedefleri Bilgi Tutum Mikrobiyoloji

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR Yaşam için oksijen (O 2 ) Havasız yerde yaşayamayız. Yaşamımızı sürdürmek için havanın moleküler oksijenini (O 2 ) tükettiğimizi biliyoruz. Total oksijen tüketimimizin

Detaylı

Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar

Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar ARŞİV 2011; 20: 168 Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar Arş.Gör. İrem MATUR* Prof.Dr. Suna SOLMAZ* 1. Kök Hücre Tanımı Kök hücre basitçe düşünüldüğünde yaşamın kaynağıdır. Patolojinin öncülerinden

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı