PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ"

Transkript

1 T.C. GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü PROJE SONUÇ RAPORU PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ TAGEM/HS/10/09/02/179 Mustafa TÜRE (Proje lideri) Prof. Dr. İlhan ALTINOK (Danışman) Araştırmacılar Dr. Hakan IŞIDAN Hacı SAVAŞ İlyas KUTLU SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-TRABZON MART/2012 TRABZON

2 ÖNSÖZ Bu proje çalışması TAGEM desteğinde Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve KTÜ Balıkçılık Tek. Müh. Bölümü imkânları ile gerçekleştirilmiştir. İlk defa 2001 yılında ülkemizde izole edilen ve yakın zamanda bölgemizdeki bazı işletmelerde de teşhis edilen (Doğu Karadeniz ve civarı) Lactococcosis etmeni olan L. hızla yayılım gösteren patojenlerden biridir. Bunun için hastalığa neden olan bakterinin moleküler ve genetik profilinin çıkartılarak dağılım ve kaynağının tam olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu araştırmayla mevcut ve elde edilen L. izolatları klasik biyokimyasal testler, API 20 Strep, ERIC-PZR ve PFGE metodu kullanılarak suşlar arası genetik benzerlikler ortaya konmuştur. Türkiye de bulunan L. suşlarının tipleri belirlenmiş ve ilk izolat ile bağlantısı araştırılmıştır. Bu da hastalığın nasıl yayıldığını ortaya çıkarmamıza yardımcı olmuştur. Saha ve laboratuar çalışmalarım sırasında danışmanlığımı üstlenip yardım ve desteğini esirgemeyen değerli hocam Sayın Prof. Dr. İlhan ALTINOK a, örneklemeler esnasında bana yardımcı olan İlyas KUTLU ya çalışmanın başından sonuna kadar desteklerini ve yardımlarını gördüğüm çalışma arkadaşlarım Yrd. Doç. Dr. Erol ÇAPKIN ve Oguzhan EROĞLU na ve projenin gerçekleşmesi için gereken maddi desteği sağlayan SUMAE ve TAGEM e yetkililerine teşekkürlerimi sunarım. Bu çalışmanın, konuyla ilgili olarak daha ileri çalışma yapacak olan araştırmacılara ışık tutmasını dilerim. Mustafa TÜRE Veteriner Hekim I

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ... I İÇİNDEKİLER... II ÇİZELGE LİSTESİ... IV ŞEKİLLER LİSTESİ... IV ÖZET... V ABSTRACT... VI 1. GİRİŞ Etken Morfoloji ve Kültür Antijenik Karakter Patojenite ve Hastalığın Klinik Semptomları Epidemiyoloji Teşhis Tedavi Koruma ve Kontrol Bakteriyel Balık Hastalıklarında Moleküler ve Epidemiyolojik Yöntemler Pulsed-Field Gel Elektroforesiz Metodu (PFGE) Enterobacterial Repatitive Intragenic Consensus Element (ERIC-PZR) Polimerize Zincir Reaksiyonu (PZR) Multipleks (Çoklu) PZR Restriksiyon Parça Uzunluğu Polimorfizmi (RFLP) Çalışmanın Amacı ve Pratik Önemi LİTERATÜR ÖZETİ MATERYAL ve METOT Örnekleme Örneklerin İncelenmesi Bakterilerin Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Bakterilerin Biyokimyasal Karakterlerinin Belirlenmesi Biyokimyasal Testlerin Uygulanması Antibiyogram Testi PCR İçin DNA İzolasyonu II

4 3.8. PCR Şartları ve Görüntüleme PFGE Metodu ERIC-PZR Metodu BULGULAR İşletmelerin Genel Durumu Biyokimyasal Test Sonuçları Antibiyotik Duyarlılıkları PZR Sonuçları ERIC-PZR Sonuçları PFGE Sonuçları TARTIŞMA ve SONUÇ Biyokimyasal Test Sonuçları Antibiyotik Dirençleri ERIC-PZR Sonuçlarının Değerlendirilmesi PFGE Sonuçlarının Değerlendirilmesi SONUÇ KAYNAKÇA YÜRÜTÜCÜLERİN ÖZGEÇMİŞİ EL BROŞÜR(LİFLET) ÖRNEĞİ EK: Proje Sonuçlarının Uygulamaya Aktarılması III

5 ÇİZELGE LİSTESİ Sayfa No Tablo 1. L. nin biyokimyasal, kültürel ve fizyolojik karakterizasyonu... 4 Tablo 2. Çalışma süresince belirlenen bölgelerden alınan örneklerin tür ve sayıları Tablo 3. L. suşları, ait oldukları yıllar ve bunların menşeileri Tablo 4. DNA nın yükseltgenme işlemi için belirlenen PZR karışımının bileşenleri ve miktarı Tablo 5. İzole edilen bakteriler ve dokuları Tablo 6. Klasik biyokimyasal ve API 20 Strep sonuçları Tablo 7. L. suşlarının klasik biyokimyasal, Api 20 Strep ve kültürel özellikleri Tablo 8. L. izolatlarının disk difüzyon testine göre antibiyotik duyarlılıkları ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil 1. PFGE nin pratik adımlar Şekil 2. L. nin TSA daki görüntüsü Şekil 3. Bazı L. izolatlarının farklı tuzluluk ve sıcaklıklardaki görüntüsü Şekil 4. L. izolatlarına ait biyokimyasal testlerin bazıları Şekil 5. L. izolatları ile gerçekleştirilen API 20 Strep testi Şekil 6. Bir L. suşuna uygulanan antibiyogram testi Şekil 7. PZR testi sonucu bazı L. suşlarının alınan görüntüleri Şekil 8.1. L. suşlarının ERIC-PZR modeli Şekil 8.2. L. suşlarının ERIC-PZR modeli Şekil 9. L. izolatlarının dendogramı Şekil 10. Bazı L. izolatlarının ApaI enzimi ile kesimi sonucu oluşan PFGE modeli Şekil 11. L. suşlarının ApaI enzimi ile kesimi sonrası elde edilen dendogramı IV

6 ÖZET Lactococcus nın izolasyonu amacı ile yaz döneminde farklı işletmelerden örnekleme yapılmış ve 5 tanesinden bu bakteri izole edilmiştir. Bunun yanı sıra yurdun değişik yörelerinden ve İtalya, İspanya, Fransa ve Japonya dan geçmiş yıllarda değişik kaynaklardan izole edilmiş suşlar çalışmaya dahil edilmiştir. PZR işlemi sonucunda L. olduğu anlaşılan tüm suşlara biyotiplendirme amacı ile klasik biyokimyasal testler ve API 20 Strep testi uygulanmıştır. Klasik olarak gerçekleştirdiğimiz testlerde suşlar arasında tam homojenite görülürken API 20 Strep de heterojenite mevcuttur. Genel olarak baktığımızda ATCC referans suşunun API 20 Strep e göre Türkiye den elde edilen izolatlar ile birkaç istisna dışında ortak özellik gösterdiği, buna karşın İtalya, İspanya ve Fransa menşeli balık ve diğer hayvanlardan izole edilen izolatlardan farklı biyokimyasal özelliklere sahip olduğu görülmüştür. L. suşlarının genotiplendirilmesi amacıyla PFGE metodu düzenlenerek kullanılmıştır. ApaI enzimi ile gerçekleştirilen PFGE işlemi sonucunda L. suşları 6 kümede toplanmıştır. Yakın coğrafik alanlardan izole edilen suşların benzer oldukları ve referans suşun İspanya suşları ile benzer olduğu görülmüştür. Yine bu çalışmada diğer bir genetik metot olana ERIC-PZR metodu kullanılmıştır. Benzerlik oranlarını düşük bulunan L. suşları 8 kümede toplanmıştır. API20 Strep, ERIC-PZR ve PFGE sonuçları karşılaştırıldığında birkaç istisna hariç sonuçların benzer olduğu görülmüştür. Disk difüzyon yöntemi kullanılarak yapılan antibiyogram testine göre; suşların, oksitetrasiklin, amoksisilin, tetrasiklin ve florfenikol gibi antibiyotiklere karşı duyarlı oldukları, gentamisin ve sulfametoksazol+trimethoprim gibi antibiyotiklere karşı ise dirençli oldukları saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: L., PFGE, ERIC-PZR, API20 Strep ve antibiyogram. V

7 ABSTRACT In this study, fish were sampled from different fish farms to isolate Lactococcus in summer season between It was isolated five of these samples. In addition to isolated L. strains from different regions of Turkey and different countries such as Italy, Spain, France, and Japan, were studied. All isolates were carryed out classic biochemical and API 20 Strep tests to biotyping which know as L. after PCR. Although a complete homogenity was observed in the strain identified by classical test, partial heterogenity was observed in the API 20 Strep tests. In general, according to the API 20 Strep test, it was found that the ATCC referance strains, showed common features with the isolates obtained from Turkey. However, they had many different biochemical characteristics from the isolates that were isolated from the different animals and sources in İtaly, Spain and France. Method of PFGE was used by arranging to genotyping of the L. isolates. The results of the genomic analysis by PFGE after digestion with ApaI which generated six clusters. It was shown that isolated from close geographical area similar each other and referance strain is similar to Spain isolates. In addition to ERIC-PZR method was used which other method of genotyping. L. strains were grouped in 8 clusters according to their low rate of similarities. When we compared the results of the API20 Strep, PFGE and ERIC-PZR tests, the results are similar except a few strains. According to disc diffusion method, all of strains were sensitive to oxytetracycline, amoxicillin, florfenikol, tetracycline and were resistant to gentamicin and sulfamethoxazole + trimethoprim. Keywords: L., PFGE, ERIC-PCR, API20 Strep and antibiogram. VI

8 1. GİRİŞ Dünyada ilk defa Lactococcus 1974 yılında sarıkuyruk (Seriola quinqueradiata) balığından izole edilmiş (Ksuda vd., 1991) ve neden olduğu hastalık Lactococcosis olarak adlandırılmıştır (Austin ve Austin, 1999). Türkiye de bu bakterinin sebep olduğu hastalık ilk defa 2001 yılında Ege Bölgesi ndeki gökkuşağı alabalığı işletmesinde ortaya çıkmış olup (Diler vd., 2002), 2008 yılı itibariyle birçok bölgeye yayılmıştır. Hastalığa neden olan bakterilerin alt-tiplemesi (subtyping) tür altı veya alt tür düzeyinde tanımlanmasıdır. Alt-tipleme fenotipik ve genotipik tekniklerle yapılmakta olup, türlerin populasyon yapısını, hedef organizmalarla diğer organizmalar arasındaki ilişkinin belirlenmesinde, hedef organizmanın değişime uğradığı basamakların belirlenmesinde ve moleküler epidemiyolojide kullanılmaktadır. Geniş kullanım alanı, yüksek ayırt etme gücü ve çok iyi epidemiyolojik uygulamalarından dolayı PFGE son 20 yıldır bakteriyel patojenlerin alt tiplemelerinde (subtyping) altın standart olarak kullanılmaktadır (Barrett vd., 2006). Özellikle PFGE aynı türe ait bakterilerin tiplenmesinde PZR ve klasik elektroforezde yapılan restriksiyon parça uzunluğu polimorfizmi (RFLP) ne göre yüksek ayırt edici güce sahiptir (Olive ve Bean, 1999). Ancak şu ana kadar akuatik organizmalara zarar veren çok az bakteri (Pseudomonas anguilliseptica, Aeromonas salmonicida, Streptococcus iniae, Vibrio tapetis, Vibrio vulnificus ve Vibrio ordalii) PFGE kullanılarak analiz edilmiştir. Lactococcus garviea izolatlarının genotiplendirilmesinde PFGE nin yanısıra Enterobakteriyal Repetitiv İntragenik Konsensus (ERIC-PZR) metodu da ilk defa denenmiştir. Bu metot bir örnekteki nükleik asidin özel bir primer yardımı ile amplifikasyonu yapılarak kısa zamanda ve yüksek güvenilirlikte gerçekleşebilen genotiplendirmede kullanılan PZR bazlı metottur (Yağcı, 2004). ERIC-PZR Enterobakterilerin genotiplendirilmesinde son günlerde Vibrio parahaemolyticus, Campylobacter, Escherichia coli, Salmonella enterica ve Aeromonas sp. gibi bakteri suşlarının epidemiyolojik araştırmalarında ve genetik araştırmalarının değerlendirilmesinde başarı ile kullanılmıştır (Yingwang vd., 2008). Lactococcus infeksiyonunun işletmelerde meydana getirdiği kayıpların önemine rağmen, farklı bölgelerden izole edilen farklı L. suşları arasında epizootiyolojik ilişki konusunda bilgi yetersizliği vardır. Bu çalışmanın amacı klasik biyokimyasal testler, APİ 20 Strep, PFGE ve ERIC- PZR metotlarını geliştirerek farklı bölgelerden izole edilen L. suşlarını 1

9 karakterize etmek, suşlar arasındaki genetik bağı belirlemektir. Ayrıca aynı yöntemle ülkemiz suşları ile yurt dışından elde edilecek suşlar arasındaki genetik bağ ortaya konmuştur Etken Lactococcosis hastalığına sebep olan etken ilk olarak Japonya da izole edildi (Ksuda vd., 1991). Daha sonra 1988 de İspanya da gökkuşağı alabalığı çiftliklerinde görüldü (Palacios vd., 1993). Sonraki zamanlarda Lactococcosis birçok ülkede yayıldı ve akuatik organizmalarda önemli ekonomik kayıplara yol açtı. Sonraları sırasıyla İtalya da, Güney Afrika da ve Avustralya da gökkuşağı alabalıklarındaki yüksek mortalitenin temel nedeni olarak bulundu (Carson vd., 1993). Lactococcus daha sonraları Tayvan daki dev tatlı su karidesleri (Macrobrachium rosenbergii), tekir balığı (Mullus murmuletus) ve gökkuşağı alabalıklarında ki (Onchorhyncus mykis) salgınlardan sorumlu tutuldu (Chen vd., 2001; Chen, 2002; Chang, 2002). Türkiye den ilk defa 2001 de Ege Bölgesi deki gökkuşağı alabalığı çiftliklerinden izole edildi (Diler vd., 2002). Son günlerde L. gökkuşağı alabalığı çiftliklerinde salgınlar şeklinde İngiltere de (Bark vd., 2001), Portekiz de (Pereira vd., 2004), Fransa da, Balkanlar da, İsrail de (Eyngor vd., 2004), ve Kore de (Baeck vd., 2006) deniz türlerinde bulunmuştur. Lactococcus lactis subsp. lactis, L. lactis subsp. cremoris ve L. insan ve hayvanlarda klinik öneme sahip en önemli türlerdir (Aguirre vd., 1993; Antolı n vd., 2004). Lactococcus cinsi Streptococcecea familyası içerisindedir. Etken Japonya da 1950 nin sonlarına kadar yine bir gram pozitif bakteri olan Streptecoccus olarak isimlendirildi. Gelişen tekniklerle beraber Enterococcus, Lactococcuc, Vogacoccus ve Cornobacterium gibi yeni bakteri genumu içerisinde sınıflandırılsa da 1985 ten sonra Streptococcus lardan ayrıldı (Schleifer vd., 1985 ). Önceleri Enterococcus benzeri olarak tanımlanan bu patojen; biyokimyasal karakterizasyonu, protein profili, 16S rrna sekans analizleri ve DNA hibridizasyon gibi çalışmalar sonucu L. ile Enterococcus serolicidae nin aynı türler (sinonim) olduğu doğrulandı (Domenec vd., 1993; Eldar vd., 1996; Teixeria vd., 1996). Lactococcus nin akuatik türler için konakçı bakımından limiti yoktur Gerek deniz gerekse tatlı sularda yaşayan birçok türde bildirilmiştir (Vendrell vd., 2006). Bu etken aynı zamanda subklinik meme içi enfeksiyonlu ineklerden (Devriese vd., 1999), mastitisli su buffalolarından (Carvalho vd., 1997), kümes hayvanlarının etlerinden (Barakat 2

10 vd., 2000), çiğ inek sütünden (Villani vd., 2001), et ürünlerinden (Rantsiou vd., 2005 ) ve kedi ve köpek tonsillerinden (Eldar vd., 1996) de teşhis edilmiştir. Bunlara ilaveten etkenin birkaç vakada özellikle uzak doğuda insandan da izole edilmesi potansiyel zoonoz olabileceği görüşünü güçlendirmektedir. Amerika da insanlardan üriner kanaldan, kandan, deriden ve solunum sisteminden izole edilmiştir (Elliot vd., 1991). Lactococcus, gram pozitif fakültatif anaerobik, hareketsiz, sporsuz, oksidaz ve katalaz negatif, oval kok, çift ya da kısa zincirler oluşturabilen kanlı agarda alfa hemolitik, uygun besi ortamında 4 ila 45 C arasında üreyebilen bir bakteridir. (Ksuda vd., 1991; Prieta vd., 1993; Eldar vd., 1996). Hastalık özellikle su sıcaklığının 16 C üzerine çıktığı yaz aylarında etkili olmakta ve birçok balık türünü etkileyerek çok önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır (Austin ve Austin, 1999). Lactococcus nin tür içi sınıflandırmasında bazı karbonhidratların asidifikasyonu temelinde ve bazı enzimlerin varlığında 13 biyotipi olduğu belirlenmiştir. Bunların 6 sı balıklardan izole edilmiştir. Ayrıca rastgele amplifiye edilmiş polimorfik DNA (RAPD) ve pulse-field gel elektroforesis (PFGE) metodları epidemiyolojik çalışmalar için kullanılmış ve L. nin Japonya ve Avrupa da farklı akuatik suşları karşılaştırılmıştır (Vela vd., 2000; Ravelo vd., 2000; Ravelo vd., 2003). Son zamanlarda farklı coğrafik orijinlerden ve farklı balık türlerinden izole edilen 23 L. suşu geleneksel biyokimyasal testler, minitarize sistem ve 2 farklı besi yeri kullanılarak fenotipik özellikleri bakımından incelenmiş ve sonuçlar suşlar arasında yüksek düzeyde bir homojenitenin varlığını göstermiştir. Bu sonuç epidemiyolojik yetersizlikten dolayı farklı biyotiplerden söz edilemeyeceğini göstermiştir (Ravelo vd., 2001). Geleneksel biyokimyasal testler ve bakteri büyütme testlerinin sonuçlarına göre Lactococcus nin özellikleri Tablo 1 de ki gibidir (Vendrell vd., 2006) Morfoloji ve Kültür Lactococcus hareketsiz, sporsuz, gram pozitif, tek, çift ya da kısa zincirler oluşturabilen kanlı agarda alfa (α) hemoliz özelliğine sahip bir bakteridir. Optimum üreme ısısı 30 C de 24 saattir. Ayrıca Brain heart infizyon agar (BHIA), Triptik Soy Agar (TSA), Triptik Soy Brot (TSB), Bile agar (BA) ve Bile eskulin agar (BEA) gibi zenginleştirilmiş besi yerlerinde üreyebilir (Toranzo vd., 1994). Çalışmalar göstermiştir ki L. 3

11 optimum gelişmesini BHIA da ph 7-8 ve C de gerçekleştirmektedir (Cheng ve Chen, 1996). Tablo 1. L. nin biyokimyasal, kültürel ve fizyolojik karakterizasyonu. Karakter Reaksiyon Karakter Reaksiyon Hücre morfolojisi Oval kok Gram + Arjinin + Motilite - Ornitin - Üreme Lizin - 4 C + Asit üretimi; 20 C + Giliserol - 37 C + Rafinoz - 45 C + Arabinoz - ph Sorbitol + 6.5% NaCl + Mannitol + Hemoliz α Sellobioz + Katalaz - Galaktoz + Oksidaz - D-glukoz + TSI A/A Maltoz + Oksidativ/fermentativ Fermentatif Trehaloz + Nitrat İndirgenmesi - D-mannoz + Sitrat - İnositol - Ure - Lactoz + İndol Üretimi - Riboz değişken Eskulin + Sukroz değişken VP (Voges Prouskar) + Adonitol - H2S üretimi - Gilikojen - Arjinin dihidrolizi + Melibiyoz - PYR (Pirolidonil arilamidaz) + Melezitoz - Alkalin posfataz - Starch - ß -Glukuronidaz değişken Tagatoz değişken Löysin arilamidaz + L-ramnoz - Sodyum hippurat hidroliz - D-ksiloz - Salisin + A/A : TSI medyum asidifikasyonu ve H 2 S üretmez) 1.3. Antijenik Karakter Lam aglütinasyon tekniği yardımı ile L. nin serolojik karakterizasyonu oluşturulmuş ve hücre duvarından KG ve KG + şeklinde iki antijenik tipi olduğu bildirilmiştir (Kitao, 1983). Bakterinin Japonya ve Avrupa kapsüllü suşları ile kapsüllü ve kapsülsüz suşları arasında yüzeysel karbonhidrat yapıları arasında farklılıklar bulunmuştur. (Barnes ve Ellis, 2004). Bu sonuçlar L. yı Avrupa kapsüllü serotipi, Japonya kapsüllü serotipi ve her iki bölgenin kapsülsüz serotipi olarak 3 farklı serotipe ayırmaktadır. Bakterinin patojenitesini belirlemeye yönelik gökkuşağı alabalıklarında yapılan birkaç çalışmada kapsüllü suşların (KG ) kapsülsüz suşlara (KG + ) oranla daha patojen oldukları belirlenmiştir (Barnes vd., 2002). 4

12 1.4. Patojenite ve Hastalığın Klinik Semptomları Lactococcosis hiperakut ve hemorajik septisemi olarak belirtilmiştir (Eldar vd., 1996). Hastalığın gelişimi çevresel faktörlere, su sıcaklığına, suyun mikrobiyel yüküne ve balığın bakım şartlarına bağlı olarak değişmektedir (Prieta vd., 1993). Hastalıkta birçok vakada mortalite oranının %50 nin üzerine çıkması ve balığın büyüme oranının düşmesinden dolayı etken çiftliklerde önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır (Vendrell vd., 2006). Etkenin inkubasyon periyodu çok kısa ve virulensi çok yüksektir. Deneysel enfeksiyonlarda mortalite oranı iki gün içerisinde %100 e kadar çıkabilmektedir (Chen vd., 2001). Lactococcosis iştahsızlık, uyuşukluk, deride kararma ve düzensiz yüzme gibi genel hastalık semptomları şeklinde başlar, dışarıdan baş ve göz çevresinde, anal bölgede ve yüzgeç kaidelerinde kanama, çift yada tek taraflı ekzoptalmus ile kendini gösterir. Ekzoptalmus hastalığı akla getirebilir. Ayrıca karın bölgesinde şişlik ve anüste prolapsus gözlenir (Eldar vd., 1999; Prieta vd., 1993; Muzquiz vd., 1999; Vendrell vd., 2004). Enfeksiyondan dolayı damar endotelinde oluşan lezyonlar iç organların yüzeyinde kanamalara sebep olur. Nekropside periton üzerinde genellikle asidik karakterde sıvı birikir, bu sıvı bazen irinli ya da kanlı da olabilir. Etkilenen balıktaki makroskopik lezyonlar herhangi bir sistemik akut hastalıktaki gibi tipiktir ve yüzme kesesi, karaciğer, beyin, böbrek, barsak, kalp ve periton gibi dokularda değişen düzeyde kanamalar mevcuttur (Prieta vd., 1993; Aizpurua vd., 1999; Austin vd., 1999; Aizpurua vd., 2000; Afonso vd., 2003; Pereira vd., 2004). Histopatolojik olarak oküler alanda iltihaplı hücre birikimi gözlenir. Ayrıca gözlerin ön ve arka bölümlerinde irinli alanlar ve göz içi kas ve yağ dokusunun kanamalı iltihabı gözlenebilir (Eldar vd., 1999; Chang vd., 2002). Etkilenen balıkta genelde meningitis mevcuttur ve beyinde beyin zarlarına ait lezyonlar ve lezyonlu alanlarda eksudat birikimi gözlenebilir (Eldar vd., 1999; Chang vd., 2002). Kalp, böbrekler ve peritonda da da lezyonlar diğer organlarda ki gibidir ve bol fibroblast makrofaj ve lenfosit infiltrasyonu görülebilir (Eldar vd., 1999; Chang vd., 2002) Epidemiyoloji Son zamanlarda L. gökkuşağı alabalığı, sarı kuyruk, tilapya (Oreochromis sp.), Japon yılan balığı (Anguilla japonica), pisi (Paralichthys olivaceous), kefal, kedi balığı, wild wrasse (Coris aygula), siyah kayabalığı (Sebastes schlegeli), kralbalığı 5

13 (Seriola lalandi) ve dev tatlı su karidesi gibi türlerden hastalığa neden olan etken olarak izole edilmiştir (Chen vd., 2001; Prieta vd., 1993; Kusuda vd., 1991; Lee vd., 2001; Chen vd., 2002; Ravelo vd., 2003; Colorni vd., 2003; Kang vd., 2004; Kawanishi vd., 2005). Gökkuşağı alabalıkları diğer balıklarla karşılaştırıldıklarında en duyarlı ve mortalitenin en yüksek olduğu balık türüdür (Ghittino vd., 1998). Lactococcus ile yapılan patojenite çalışmalarında genç balıklarda (50 g) erişkin balıklara (100 g) oranla akut formun daha uzun süre devam edip mortalitenin daha yüksek olduğu rapor edilmesine rağmen (Muzquiz vd., 1999), son yıllarda gökkuşağı alabalığı çiftliklerinde ki doğal enfeksiyonlarda etken 5 g lık balıktan 1 kg. ve daha büyük balıklara kadar tümünü etkilediği görülmüştür (Diler vd., 2002; Pereira vd., 2004). Su sıcaklığı hastalığın ortaya çıkmasında çok önemlidir, çoğu akut salgınlar su sıcaklıklarının C yi aştığı durumlarda görülmektedir (Prieta vd., 1993; Ghittino vd., 1998). Kötü akuatik çevre, bakım şartları, beslenme ve yetersiz oksijen etkenin yayılmasını ve virulansını artırmaktadır (Fukuda vd., 1997). Bakterinin bir işletmeye girişi ve hastalığı meydana getirmesi farklı yollarla ve farklı kaynaklarla gerçekleşmektedir (Vendrell vd., 2006). Enfekte balıkların çiftliğe transferi en sık görülen infeksiyon kaynağıdır. Asemptomatik taşıyıcılar bakteriyi dışkı yolu ile havuza yayarlar ve böylece sağlıklı balıklar enfekte edilmiş olur. Ayrıca hastalığı geçirmiş balıklar da belirli periyotlarda etkeni yayabilirler (Ghittino vd., 1998). Çiftliklerde ki asemptomatik balıkların varlığı PCR metodu ile belirlenmiş ve çevre durumu bakteri lehine optimum olunca hastalığın ortaya çıktığı saptanmıştır (Cheng vd., 2002). Etken çiftliklerde balık dışında havuz suyundan, çamurdan, sedimentten ve akuatik ekipmanlardan da izole edilmiştir (Kusuda vd., 1991; Kitao vd., 1979). Hastalıkta bulaşma temelde horizontal yolla olmaktadır. Özellikle aynı ortamı paylaşan balıklar arasında yaralı balıkların birbirine teması yada fekal-oral yol ile bulaşma olmaktadır (Afonso vd., 2003). Ayrıca enfekte balık yada diğer gıdaların yem olarak kullanılması ile de etken işletmelere bulaşabilir (Yasunaga vd., 1982 ) Teşhis Hasta balıklarda görülen lezyonlar ve karakteristik semptomlar benzer diğer hastalıklarda da görülebildiği için kesin teşhis için bakteriyel etkenin laboratuar metotları ile tanımlanması gerekmektedir (Vendrell vd., 2006 ). 6

14 Hastalığın görüldüğü yerden ölü yada hasta görünümlü balıklar laboratuara alındıktan sonra, en uygun organlar olan böbrek ve beyinden yada dalak, karaciğer, bağırsak, gözler ve kandan da etken izole edilebilir (Ghittino vd., 1998). Lactococcus yi izole etmek için BHIA, TSA, BA yada Nutrient agar (NA) gibi besi yerleri kullanılmaktadır (Kusuda vd., 1991; Austin vd., 1999) C lik sıcaklık ve 24 saat L. nin gelişmesi için optimum şartlar olduğu gibi balıklarda hastalık yapan diğer birçok bakterinin üremesi engelleneceği için teşhiste önemlidir (Prieta vd., 1993). Etkenin biyokimyasal karakterini ortaya çıkarmak amacıyla klasik biyokimyasal metotlar kullanılabilir. Yine bu amaçla kullanılan API20 Strep, API-rapid ID32 ve API50CH gibi minitarize sistemler aynı zamanda bakterinin fenotipik karakterini ortaya çıkarmaktadır (Ravelo vd., 2001, Cagirgan, 2004). Lactococcus, L. lactis subs. lactis ile sıklıkla karıştırılabilirse de Klindamisin testi ve PZR metodu ile bu iki tür birbirinden ayrılabilmektedir (Elliot vd., 1991; Zlotkin vd., 1998). Lactococcus nin teşhisinde serolojik olarak: lam aglütinasyon testi (Kitao vd., 1982, Eldar vd., 1995) ve florasan antikor tekniği (Kawahara vd., 1987 ) kullanılmaktadır. Son yıllarda geliştirilen PCR protokolü ile dizayn edilen primer setleri yardımıyla 16S rdna sekans analizleri yapılarak L. nin spesifik tür tayini kolayca yapılabilmektedir (Zlotkin vd., 1998; Altinok, 2011). Yine son zamanlarda balıklarda bulunan birden fazla patojeni eş zamanlı olarak tespit için multipleks PCR metodu geliştirilmiştir. Bu teknik hem saf kültürlerden hem de doğal infekte balık dokusundan L. nın dışında birden fazla etkeninde aynı anda tespitine kısa sürede olanak vermektedir (Mata vd., 2004; Altinok, 2011) Tedavi Balıklarda Streptococcus cinsi ve benzeri etkenlerden kaynaklanan infeksiyonlarda tedavi amaçlı eskiden beri antibiyotikler kullanılmaktadır. Ancak bu kimyasalların gelişigüzel kullanımı antibiyotiklere olan direnci arttırmıştır (Robinson vd., 1966; Katao vd., 1982). Bu ilaçların bazılarının in vitro şartlarda L. ye karşı etkili olmalarına rağmen, gerek balıkta ani gelişen iştahsızlık gerekse dirençli suşların oluşmasından dolayı in vivo şartlarda etkisiz oldukları gözlenmiştir (Bercovier vd., 1997). Gökkuşağı alabalıklarında ortaya çıkan Lactococcosis salgınlarında hastalığı kontrol altına almak için çoğunlukla eritromisin, oksitetrasiklin, amoksisilin ve doksasiklin kullanılmaktadır (Munday vd., 1994). Farklı coğrafik orijinli L. suşları ile yapılan çalışmalarda suşların tümünün enrofloksasin ve nitrofurantoin e duyarlı olduğu, oksolinic asit ve 7

15 sulfametoksazol-trimetoprim e ise dirençli olduğu gözlemlenirken eritromisin, cloramfenikol, oksitetrasiklin ve ampisilin e karşı ise sonuçların orijine göre değişken olduğu görülmüştür (Ravelo vd., 2001). Son yıllarda Türkiye de ki salgınlarda L. izolatlarının eritromisin, ofloksasin, ampisilin ve kloramfenikole karşı duyarlı, penisilin ve klindamisine karşı ise dirençli oldukları saptanmıştır (Diler vd., 2002). Kültür ortamında L. ile mücadelede bakteriyofajlar da denenmiş fajların özellikle oral yolla alındıklarında mortaliteyi düşürmede yardımcı oldukları saptanmıştır (Nakai vd., 1999). Yine son yıllarda probiyotiklerin Lactococcosis ve Streptococcosis enfeksiyonlarını lökosit sayısının arttırılması ve fagositik aktivitenin genişlemesi sayesinde engellediği gözlenmiştir (Brunt vd., 2005) Koruma ve Kontrol Öncelikle etkenin bir çiftliğe girişini engellemek için koruyucu önlemler almak gerekir. Balığa elle müdahalenin minimuma indirilmesi, ölü ya da hasta balıkların hemen uzaklaştırılması, erken teşhis, stok yoğunluğunun düşük tutulması, alet ve ekipmanda hijyene dikkat edilmesi ve kaliteli yem kullanımı alınması gereken en önemli tedbirlerdir. Ayrıca tankların periyodik temizliği alet ve ekipmanın formaldehit, kloramin-t, hidrojen peroksit potasyum permanganat gibi dezenfektanlar ile dezenfeksiyonu etkenin yayılmasının engellenmesi için faydalıdır (De Kinkelin vd., 1991; Romalde vd., 2004). Ayrıca etkenin girişini engellemek amacıyla tesise yumurta ve yavru balık girişlerinin kontrol altına alınması ve hastalıktan arındırılmış sağlık sertifikalı yumurtaların alınması gereklidir (De Kinkelin vd., 1991; Romalde vd., 2004). Hastalık çıkışının engellenmesinde fizikokimyasal parametrelerin kontrolü çok önemlidir. Su sıcaklığının 15 C nin üzerine çıkması, amonyum konsantrasyonunun artması ve ardından oksijen doygunluğunun azalması hastalığın ortaya çıkmasını ve şiddetini arttırmaktadır (Fukuda vd., 1997; Hurvitz vd., 1997). Lactococcosisis i kontrol altına almak için duyarlı popülasyon aşılanabilir. Lactococcosis salgınları görülen yerlerden alınan L. izolatları ile inaktive aşılar geliştirilmiştir (Eldar vd., 1995; Eldar vd., 1997). İspanya da balık çiftliklerinde bu tip aşılarla yapılan denemelerde aşılanmış balıklardaki mortalitenin aşılanmamış üstelik eritromisin ile tedavi edilen balıklarda ki mortalite oranına oranla üç kat daha düşük olduğu gözlenmiştir (Prieta vd., 1993). Son yıllarda farklı mineral yağlar ile adjuvantlı 8

16 aşılar geliştirilmiş olup bu aşıların aşılamadan sonraki koruma süresi diğer aşılara göre daha uzun olduğu saptanmıştır ( Vendrell vd., 2004, Ghittino vd., 1999). Yine son çalışmalar mineral yağ içermeyen adjuvant aşıların aşılamadan sonra ki koruma süresini arttırdıkları gözlemlenmiştir (Ravelo vd., 2005). Günümüzde Loctococcosis salgınlarının önlenmesinde intraperitonal yol ile yağ adjuvantlı aşılamanın en etkili yöntem olduğu düşünülmektedir (Vendrell vd. 2006). Aşılamanın Lactococcosis ile mücadelede etkin bir yol olduğu düşünülse de aşılamanın başarısı konakçının türüne, uygulama yoluna ve adjuvantın tipine göre değişmektedir. Genel olarak alabalıklarda bu hastalığa karşı yapılan aşılamanın etkinliğinin düşük olduğu ve koruma sürelerinin kısıtlı (3-6 ay) olduğu bildirilmiştir (Afonso vd., 2003) Bakteriyel Balık Hastalıklarında Moleküler ve Epidemiyolojik Yöntemler Son yıllarda moleküler biyolojideki gelişmelerle birlikte patojen balık hastalılarının tespiti ve etkenlerin epidemiyolojisine yönelik çalışmalar yaygın olarak yapılmakta ve bu sayede balık hastalıklarının önlenmesi, antibiyotik direncinin azaltılması gibi konularda önemli adımlar atılabilmektedir (Altinok ve Kurt, 2003) Pulsed-Field Gel Elektroforesiz Metodu Pulsed-field gel elektroforesiz ilk kez Schwartz ve Cantor tarafından tanımlanmıştır (Schwartz vd., 1994). Bu metot genomik DNA nın kesici restriksiyon endonükleaz enzimleri kullanarak PFGE tarafından fragmentlerin ayrılması ve band örneklerinin canlandırılıp yorumlanması esasına dayanır. Geleneksel jel elektroforesiz 50 kilobaza kadar olan DNA fragmentlerini ayrıştırabilirken PFGE fragmentleri 10 megabaz büyüklüğündeki fragmentleri ayrıştırabilir (Mary Elizabeth Kaufmann). PFGE infeksiyon etkeni izolatların karşılaştırılmalarında kullanılan bir metot olup bakteri suşlarının tanımlanmasında nadiren kullanılır. Son yıllarda izolatlar arası benzerlik ya da farklılıkların tespitinde mevcut en tartışmasız ayırıcı metottur. PFGE de temel özellik bir homojen elektrik alanının çoklu elektrot ve farklı voltajlar kullanarak üretilmesidir (Chu vd., 1986 ). Bakteri yoğunluğu ve yaşı, DNA nın kalite ve konsantrasyonu, agaroz konsantrasyonu, yıkama işlemi, kesici enzimin miktarı ve özelliği, bafırın sertliği, voltaj ve pulse zamanı, ve sıcaklık gibi bir çok faktör PFGE deki görüntü kalitesini etkiler (Cooper K., 2000). PFGE metodu ile katı ve sıvı besi yerinde üretilen bakteriler yoğunlukları ayarlandıktan sonra düşük erime ısılı agaroza karıştırılıp küçük 9

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 02 Sayfa: 1-36 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030201.pdf Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata L.) ve Levrek (Dicentrarchus

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YÜZER KAFES İŞLETMELERİNİN ÇEVRESEL

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

EDİRNE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNİN VE POLİKLİNİĞİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMINDA HAVAYLA TAŞINAN FUNGUS VE BAKTERİLER

EDİRNE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNİN VE POLİKLİNİĞİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMINDA HAVAYLA TAŞINAN FUNGUS VE BAKTERİLER EDİRNE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNİN VE POLİKLİNİĞİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMINDA HAVAYLA TAŞINAN FUNGUS VE BAKTERİLER Suzan ÖKTEN DOKTORA TEZİ 2008 EDİRNE Danışman Prof. Dr. AHMET

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlknur SOLMAZ BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU ve FUSARIUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f.sp. niveum)

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK Yüksek

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 10 Sayfa: 1-28 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Detaylı

DARGEÇİT VE GÜÇLÜKONAK SICAK SU KAYNAKLARINDAN TERMOFİLİK BAKTERİ İZOLASYONU VE TANIMLANMASI

DARGEÇİT VE GÜÇLÜKONAK SICAK SU KAYNAKLARINDAN TERMOFİLİK BAKTERİ İZOLASYONU VE TANIMLANMASI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DARGEÇİT VE GÜÇLÜKONAK SICAK SU KAYNAKLARINDAN TERMOFİLİK BAKTERİ İZOLASYONU VE TANIMLANMASI Hamşi PİRİNÇÇİOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Öztürk DÜNDAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Ahmet ASAN 2011 EDİRNE I

Detaylı

TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ

TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ TÜRKİ YEAT OME NE RJ İ S İ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ 2008 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ

Detaylı

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ S. GÜLER, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI NİĞDE MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUNLARDA ANTİ-TOXOPLASMA GONDII ANTİKORLARININ ELISA TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

Izmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlügü yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ocak Mart 2014 Sayı: 20 2013 YILINDA

Izmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlügü yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ocak Mart 2014 Sayı: 20 2013 YILINDA Izmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlügü yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ocak Mart 2014 Sayı: 20 2013 YILINDA 18.682 Numunede 65.732 Analiz GERÇEKLE$TIRDIK 196.036 Süt Numunesinde 980.180 Analiz Kalkınma

Detaylı

- 3 - 2.LİTERATÜR BİLGİSİ

- 3 - 2.LİTERATÜR BİLGİSİ - 1-1. GİRİŞ Geleneksel gıda ürünlerimizden biri olan yufka yakın tarihe kadar, evlerde ve küçük işletmelerde üretilmekteydi. Gerek iş, gerekse sosyal hayattaki değişimler insanların yaşam tarzını etkilemiş

Detaylı

TOKAT VE ORDU ÇEVRESĐ DEKĐ SERT KE ELERDE (ACARI: IXODIDAE) KE E-KÖKE LĐ E SEFALĐT VĐRÜSÜ VARLIĞI I TESPĐTĐ. Tünay KARA

TOKAT VE ORDU ÇEVRESĐ DEKĐ SERT KE ELERDE (ACARI: IXODIDAE) KE E-KÖKE LĐ E SEFALĐT VĐRÜSÜ VARLIĞI I TESPĐTĐ. Tünay KARA TOKAT VE ORDU ÇEVRESĐ DEKĐ SERT KE ELERDE (ACARI: IXODIDAE) KE E-KÖKE LĐ E SEFALĐT VĐRÜSÜ VARLIĞI I TESPĐTĐ Tünay KARA Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Şaban TEKĐ 2010 Her hakkı saklıdır.

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 29-42 TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR Derleme Lütfiye EKĐCĐ*, Raziye TELLĐ**, Hasan YETĐM* *Erciyes Üniv. Müh. Fak.

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Kabul: Sözlü Toplam: 13 [SS-001] Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Ahmet Kiremitçigil Bağımsız araştırmacı, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 İÇME SUYUNDA AGRESİVİTENİN SAPTANMASI VE ŞEBEKEDE KOROZYONUN ÖNLENMESİ (DETERMINATION OF CORROSIVE PROPERTIES OF

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARAŞTIRMA YIL: 3 SAYI : 5 HAZİRAN 2011

ARAŞTIRMA YIL: 3 SAYI : 5 HAZİRAN 2011 ISSN 2146-2720 ARAŞTIRMA YIL: 3 SAYI : 5 HAZİRAN 2011 DERGİSİ Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınıdır. Bal Arısı İle Tozlaşmanın Kivi Meyvesinde C Vitamini İçeriğine Etkisi Akut Arı Paraliz-İsrail

Detaylı